System desek tarasowych instrukcja montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System desek tarasowych instrukcja montażu"

Transkrypt

1 System desek tarasowych instrukcja montażu

2 Zalecenia/gwarancja Zalecenia dotyczące montażu desek tarasowych w systemie Duo Fuse: 1. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. Plastivan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane lub uszkodzenia produktu będące wynikiem wadliwego montażu, wykonanego niezgodnie z niniejszą instrukcją. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją pozbawia użytkowników prawa do roszczeń gwarancyjnych. 2. System desek tarasowych Duo Fuse składa się z następujących elementów: - deska tarasowa o wymiarach 162mm x 28mm x 4000mm - legar montażowy o wymiarach 48,5mm x 35mm x 4000mm - listwa cokołowa o wymiarach 76mm x 10mm x 4000mm - profil L (kątownik) o wymiarach 78mm x 39mm x 4000mm - klips standardowy, klips łączący, klips startowy oraz wkręty 3. Produkty z kompozytów drewnianych nie mogą być używane jako elementy konstrukcyjne. 4. Kompozyty drewniane można ciąć, wiercić i montować tak samo jak drewno lite używając standardowych narzędzi do drewna. Do cięcia kompozytów zalecamy stosowanie brzeszczotów z drobnymi zębami lub piły tarczowej do PVC lub płyt wiórowych. 5. Deski tarasowe Duo Fuse wykonane są w 50% z mączki drzewnej (naturalnego surowca) i w 50% z tworzywa PVC, dlatego przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wszystkie elementy systemu czy spełniają wymogi jakościowe. 6. Montaż należy wykonywać na odpowiednio przygotowanym podłożu w dogodnych warunkach atmosferycznych w temperaturze od + 5 C do + 25 C. 7. Kolory desek mogą się różnić w zależności od partii produkcyjnej i nie są gwarantowane. 8. Ze względu na ryflowaną powierzchnię desek oraz znikomą nasiąkliwość materiału, po opadach atmosferycznych, woda może pozostawać przez krótki okres czasu we wgłębieniach desek. 9. Ze względu na zawartość tworzywa i naturalnych włókien drewnianych elementy systemu nieznacznie zmieniają swoje wymiary pod wpływem działania warunków atmosferycznych, dlatego należy rygorystycznie stosować się do zaleceń montażowych producenta. Przygotowanie podłoża: 1. System należy montować na warstwie betonu 10-15cm. 2. Podłożem pod taras może być odpowiednio przygotowany grunt z warstwą 10-15cm ubitego piasku stabilizowanego cementem z zatopionymi bloczkami betonowymi. 3. Taras można montować na chudym betonie lub płycie żelbetowej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. 4. Taras może być zamontowany na ruszcie stalowym lub drewnianym zaprojektowanym do przenoszenia odpowiednich obciążeń. 5. Przekroje tarasów na różnych podłożach dostępne są na życzenie klienta w szczegółowych opracowaniach. 6. Należy pamiętać o odprowadzeniu wody spod tarasu. W przypadku podłoża nieprzepuszczalnego należy je wykonać ze spadkiem minimum 1%. Montaż legarów: 1. Legary systemowe nie są elementami konstrukcyjnymi i muszą na całej długości przylegać do podłoża. 2. Legary należy przytwierdzić do podłoża w odpowiedni sposób kotwami, kołkami rozporowymi lub wkrętami. W przypadku montażu na gruncie lub na dachu legary można montować do bloczków betonowych osadzonych w piasku lub żwirze. 3. Na podłożu nieprzepuszczalnym legary muszą być ułożone w taki sposób, aby zapewnić odpływ wody między legarami. 4. Rozstaw legarów systemowych wynosi maksymalnie 50cm a odstęp od ścian i innych stałych elementów minimum 10mm. 5. W przypadku montażu na istniejącej konstrukcji lub na wspornikach, legary systemowe należy zastąpić elementami ze stali, drewna lub aluminium. Nośność tych elementów musi być potwierdzona przez konstruktora. 6. Przy łączeniu na długości końce legarów należy skręcić ze sobą. Montaż desek: 1. Deski należy montować do legarów za pomocą klipsów systemowych. Przed przykręceniem klipsa należy nawiercić legar lub powinny być stosowane wkręty samowiercące. 2. Przed układaniem desek sprawdzić kierunek szczotkowania (nadruk na desce) i układać wszystkie deski w tym samym kierunku. Deski na legarach układać ze spadkiem minimum 1%. 3. Odstęp pomiędzy deskami wynosi od 4 do 5mm. Przy łączeniu desek na długości zachować 10mm odstępu pomiędzy deskami. 4. Łączenie desek na długości należy wykonać na przemian z min. 50cm przesunięciem. (na przemian deska cała i łączona) 5. Do łączenia desek na długości służy klips łączący, który należy przykręcić do płaskiej powierzchni legara. 6. Zamiast klipsa łączącego, w miejscu łączenia, można zastosować dwa legary i dwa klipsy standardowe. 7. Odstęp desek od stałych elementów i konstrukcji (np. mur) wynosi minimum 1cm. 8. Maksymalna średnica otworu wykonanego w desce (np. do montażu oświetlenia) nie może przekroczyć 60mm Czyszczenie, konserwacja i składowanie: 1. Deski łatwo się czyści i nie są wymagane żadne specjalne środki czyszczące. Można czyścić wodą pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów) lub używając typowych domowych środków czyszczących. 2. Do czyszczenia nie należy stosować maszyn czyszczących. 3. Plamy z tłuszczu i oleju należy usuwać przy pomocy domowych detergentów. 4. Nie należy stosować rozpuszczalników! 5. Aby zapewnić dobry spływ wody należy regularnie oczyszczać przerwy między deskami. 6. W razie pojawienia się plam: Plamy można usunąć natychmiast po ich pojawieniu się, bowiem plama nie powinna wyschnąć ani wniknąć w materiał. Czyścić wodą z dodaniem łagodnych środków czyszczących. Gdy plama mogła wyschnąć i wniknąć w materiał należy dokładnie wyczyścić plamę środkiem czyszczącym pod wysokim ciśnieniem. Szorować w kierunku ryflowania, ewentualne przebarwienie materiału zniknie w okresie od 6 do 10 tygodni. Dodatkowo można wyszczotkować powierzchnię tarasu szczotką miedzianą lub papierem o drobnej granulacji. Firma Plastivan udziela pełnej 3 letniej standardowej gwarancji na system desek tarasowych DuoFuse. Dodatkowo system desek tarasowych DuoFuse jest objęty specjalną 25 letnią gwarancją na butwienie. Gwarancja obejmuje właściwości mechaniczne i fizyczne produktów takie jak: odporność na pękanie, rozwarstwianie i odkształcenia spowodowane działaniem normalnych warunków atmosferycznych na terenie Polski. Warunki gwarancji: - Podstawowym warunkiem gwarancji jest stosowanie się do zaleceń producenta oraz montaż produktów zgodnie z instrukcją montażu i obowiązującymi normami budowlanymi. - Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić pisemnie w siedzibie Producenta w terminie 7 dni od wystąpienia wady. - Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu reklamowanego produktu. - Producent nie odpowiada za szkody powstaje wskutek nieprzestrzegania ustalonego zakresu temperatur dla montażu i użytkowania produktów. Zalecany zakres temperatur podczas montażu produktów wynosi od +5ºC do +25ºC, a zakres temperatur podczas użytkowania wynosi od -30ºC do +40ºC. - Producent zastrzega sobie prawo oględzin miejsca zamontowania produktu w celu stwierdzenia wad objętych gwarancją. Jest to niezbędna czynność do rozpatrzenia reklamacji. - Gwarancja pokrywa tylko koszty wyprodukowania nowych produktów w przypadku, gdy posłużą one do wymiany wadliwych. - Producent zastrzega sobie prawo doboru produktów zamiennych niezbędnych do naprawy gwarancyjnej. - Producent zobowiązuje się dostarczyć produkty mające zastąpić wadliwe na własny koszt do odbiorcy. - W przypadku, gdy wymiana gwarancyjna produktów jest technicznie niemożliwa, Producent zobowiązuje się pokryć koszty ich zakupu według swego uznania. - Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w trakcie złego składowania, transportu, wadliwego montażu i nieodpowiedniego użytkowania. - Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek uderzenia ciał obcych, pożaru, huraganu, gradobicia, ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych. - Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wadami konstrukcji, w tym konstrukcji budowlanych, na których zostały zamontowane produkty, lub które mogły mieć wpływ na ich uszkodzenie. - Gwarancja nie obejmuje zmian właściwości fizycznych wynikających z normalnego użytkowania istarzenia się produktów. - Producent nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów czy strat związanych ze stosowaniem jego produktów. - Ze względu na zawartość tworzywa i naturalnych włókien drewnianych, elementy systemu nieznacznie zmieniają swoje wymiary pod wpływem działania warunków atmosferycznych, dlatego należy rygorystycznie stosować się do zaleceń montażowych producenta. - Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich produktach bez uprzedzenia. - Gwarancja udzielana jest od dnia zakupu produktu, zgodnie z dowodem sprzedaży. Kompozyty drewniane nie wymagają konserwacji. Są odporne na wodę, nie butwieją, nie pęcznieją. Ponadto są odporne na niskie temperatury i szkodniki. Czyszczenie desek kompozytowych jest bardzo łatwe i nie wymaga żadnych specjalnych środków czyszczących. Można je czyścić przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów) lub przy pomocy typowych domowych środków czyszczących. Do czyszczenia nie należy stosować maszyn czyszczących. Plamy z tłuszczu i oleju należy usuwać przy pomocy domowych detergentów. Nie należy stosować rozpuszczalników! Aby zapewnić dobry spływ wody należy regularnie oczyszczać przerwy między deskami. W razie pojawienia się plam: 1. Plamy należy usunąć natychmiast po ich pojawieniu się, bowiem plama nie powinna wyschnąć ani wniknąć w materiał. Czyścić wodą z dodatkiem łagodnych środków czyszczących. 2. W przypadku, gdy plama pozostała dłużej i mogła wyschnąć lub wniknąć w materiał, należy dokładnie wyczyścić plamę środkiem czyszczącym pod wysokim ciśnieniem. Czyścić w kierunku rowków, ewentualne przebarwienie materiału zniknie w okresie od 6 do 10 tygodni. Uwaga: Materiał w oryginalnych paletach nie może być składowany na zewnątrz! Materiał należy zabezpieczyć przed opadami i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przed montażem, materiał aklimatyzować w miejscu montażu przez 24h. Ze względu na zawartość naturalnych włókien drewnianych nasycenie kolorów zmienia się po wystawieniu na działanie słońca i wilgoci i stabilizuje się po okresie od 6 do 8 tygodni. Niniejsze opracowanie anuluje wszystkie poprzednie zalecenia. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w materiałach informacyjnych oraz w swojej ofercie każdym czasie. Obowiązuje od lipca 2008r.

3 Instrukcja montażu Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. Najnowszą instrukcję montażu można znaleźć na stronie internetowej producenta. Plastivan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu będące wynikiem wadliwego montażu. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją pozbawia użytkowników prawa do roszczeń gwarancyjnych. Przed rozpoczęciem montażu wszystkie deski i profile należy sezonować przez 24 godziny w miejscu montażu. Zdjąć opakowanie (jeśli jest) i ułożyć deski poziomo przykrywając je w celu ochrony przed deszczem i promieniami słonecznymi. Nie przechowywać desek w temperaturze poniżej 5 C. Produkty z kompozytów drewnianych można ciąć, wiercić i montować w sposób taki sam, jak drewno lite używając standardowych narzędzi do obróbki drewna. Do cięcia kompozytów zalecamy stosowanie pił z drobnymi zębami. Kolory i słoje powierzchni poszczególnych partii produkcyjnych mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej i nie są gwarantowane. Deski należy układać w tym samym kierunku (zgodnie ze oznakowaniem na wewnętrznym boku każdej deski). Deska tarasowa 162mm Klips startowy DFC003 76x10mm Listwa Cokołowa DFS076 Klips standardowy DFC001 78x39x4mm Profil L (kątownik) DFL078 Klips łączący DFC002 wentylacja 48,5x35mm Legar DFB048 Wkręt samowiercący 4 x 35mm DIN x28mm Deska Montaż na twardym podłożu Taras można montować na podłożu betonowym, na konstrukcji stalowej lub na wspornikach z tworzyw sztucznych. 10mm/m Podłoże musi być płaskie i stabilne, ze spadkiem 10mm na 1m. W podobny sposób należy pochylić deskę, zapewniając dzięki temu odpływ wody z tarasu. 10cm warstwa betonu 10cm warstwa kruszywa 5/40 Legary kładziemy na betonie, nigdy nie umieszczamy ich w betonie. Należy zachować odległość między legarami. Desek nie wolno mocować ani kleić bezpośrednio do powierzchni. Pod deskami i wokół desek należy zostawić szczeliny wentylacyjne. Cały fundament (grunt rodzimy, kruszywo, beton ) należy budować zgodnie z ogólnymi przepisami budowlanymi. Grunt rodzimy Odpływ w kierunku desek (ukośnie do desek). Aby zapewnić dobry odpływ na końcu legarów należy zostawić odstęp min. 20mm. 500 mm mm mm Maksymalna odległość między legarami wynosi 500mm. Montując pod kątem należy pamiętać o odpowiednich odstępach między legarami (zob. rysunek).

4 Instrukcja montażu Mocowanie legarów: Legary W górnej ściance legara należy wywiercić otwór 1 do 2cm przy pomocy otwornicy. Wywiercić otwór w dolnej ścianie legara przy pomocy zwykłego wiertła. W otwór włożyć wkręt z odpowiednią podkładką. Przy montażu legarów zachować odstęp 10mm od ściany budynku lub innej konstrukcji. Legary muszą być przymocowane do podłoża przy pomocy odpowiednich wkrętów. Mocowanie klipsów i desek: Między deskami a ścianą należy zachować 10mm odstęp. W przypadku łączenia desek na długość należy zachować 3mm odstępu na każdy metr bieżący deski. Każda deska musi być podparta co najmniej 3 legarami. Klips startowy Klips standardowy Klips łączący (1) (2) (3) Klips startowy mocujemy na końcu legara i wsuwamy krawędź pierwszej deski tarasowej w klips startowy (1). Klips startowy, legar i deska powinny być montowane w odstępie co najmniej 10mm od ściany lub innego trwale zamocowanego przedmiotu. Klips standardowy wsuwamy do wpustu deski i mocujemy do legara (2). Kolejne deski wsuwane są następnie do poprzedniego klipsu standardowego i znów mocowane klipsem standardowym. Procedurę powtarzamy z kolejnymi deskami na wszystkich legarach Przy pomocy klipsu łączącego łączymi deski na długość (do 4 narożników desek). Odstęp pomiędzy deskami łączonymi na długość powinna wynosić 10mm. W przypadku desek dłuższych niż 8 metrów zostawia się odstęp 3mm co 1metr. Zaleca się stosowanie naprzemiennych odstępów. Klips łączący powinien być umieszczony powyżej wpustu legara. Aby obniżyć poziom można najpierw ściąć legar pod klipsem łączącym przy pomocy dłuta lub tarnika do drewna. Klips łączący jest mocowany przy boku deski a nie między krótkimi bokami desek.

5 Instrukcja montażu Wykańczanie tarasu: Taras można zakończyć listwą cokołową (DFS076) lub profilem L (DFL078), który najpierw należy nawiercić. Pod i wokół desek należy zostawić szczeliny dylatacyjne, np. wykańczając krótkie boki ale zostawiając długie boki otwarte lub zostawiając wolną przestrzeń pod listwami lub profilami L. Profil L można też mocować do deski przy pomocy kleju montażowego. Wykańczanie długiego boku: Wymiary modułów do cięcia w kierunku wzdłużnym Listwę należy mocować na tym samym poziomie co góra desek. Wykańczanie krótkiego boku: (A) (B) Listwa wykańczająca (A) Zaleca się układanie legarów na końcach desek (A). Deski nie mogą wystawać więcej niż 50mm poza legar (B). Montaż na starym tarasie: Wykończeniowy profil L W tym wypadku można wykorzystać istniejące fundamenty i system odwadniający. Deski można układać zgodnie z zasadami układania desek na ubitym gruncie. Legary należy montować do podłoża, zostawiając maksymalny odstęp 500mm. Widok z przodu Widok z boku 500 DFC001 DFC max 50 DFB048 Stary taras Fundament + grunt

6 Sposoby montażu Montaż w różnych miejscach: na dachu (taras na dachu, ogród na dachu ) Odwrócony dach z fundamentem betonowym: Konstrukcja podtrzymująca taras na dachu musi być zawsze umocowana do dachu. Szczelina dylatacyjna musi mieć 15mm. W przypadku desek dłuższych niż 8 m stosuje się odstępy 3mm co metr gruntu. Paroizolacja ścian i dachów, która uniemożliwia wilgoci dostawanie się do konstrukcji, musi być zakładana zgodnie z ogólnymi zasadami budowlanymi. Istniejąca konstrukcja dachu musi mieć wytrzymać ciężar tarasu na dachu. Widok z przodu Widok z boku DFC002 DFC003 DFB048 Fundament betonowy Folia na gruncie Izolacja (np. z polistyrenu) Paroizolacja (np. EPDM, papa) Konstrukcja dachu Montaż na podestach: Gdy deski montowane są na podestach, można używać jedynie legarów drewnianych. Nie można stosować legara Duofuse (DFB048). Na legarach drewnianych zaleca się używanie klipsów łączących (DFC002) zamiast klipsów standardowych (DFC001). Widok z przodu Widok z boku DFC002 DFC003 Legar drewniany (klasa 1) Podest Paroizolacja (np. EPDM, papa) Konstrukcja dachu Montaż w innych miejscach: konstrukcja pływająca (most, balkon,.) W przypadku balkonu konstrukcję nośną należy wykonać z profili stalowych, które podtrzymywać będą deski tarasowe. Nie wolno używać legara Duofuse (DFB048). Szczelina dylatacyjna musi mieć 15mm, w przypadku desek długich (>8m) obowiązuje zasada 3mm/m. Profile stalowe należy mocować do ściany lub konstrukcji we właściwy sposób. Gdy mocujemy deski bezpośrednio do profili stalowych (zob. rysunek), deskę należy mocować przy pomocy klipsów łączących (DFC002). Deski można też montować na legarze Duofuse (DFB048) przy pomocy klipsów standardowych (DFC001) a następnie przymocować legar do profilu stalowego. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmniejszenie odstępu wewnętrznego konstrukcji stalowej do 400mm. Widok z przodu DFC002 DFC Widok z boku DFC002 DIN x30 x 4 DIN x30 x 4 DIN x 50 x 4,5 DIN x 50 x 4,

7 Sposoby montażu Montaż w różnych miejscach: montaż wokół krawędzi basenu lub w środowisku wilgotnym: Opcja 1: Montaż deski pod krawędzią basenu Opcja 2: Montaż deski na tej samej wysokości co krawędź basenu. Dodatkową deskę montuje się w odległości 200mm od pierwszej deski. Szczelina dylatacyjna powinna wynosić 10mm. W przypadku desek długich (>8m) obowiązuje zasada 3mm/m. Każda deska musi być podparta co najmniej 3 legarami. Montować z odpowiednim spadkiem ułatwiającym odpływ wody i wentylację. Opcja 1 Opcja 2 max 50mm max 50mm min 10mm max 500mm min 10mm max 200mm max 500mm 100mm beton 10mm /m 100mm beton 10mm /m woda 100mm kruszywo grunt rodzimy woda 100mm kruszywo grunt rodzimy Montaż w różnych miejscach: pokrywa włazu w tarasie: pokrywy włazów, ramy montuje się na ocynkowanej i zespawanej ramie stalowej. Deski montuje się co 200mm przy pomocy klipsów łączących (DFC002) do ramy stalowej. Konserwacja: Deski łatwo utrzymać w czystości i nie potrzeba do tego specjalnych środków czyszczących. Wystarczy szczotka lub strumień wody pod ciśnieniem (maks. 80 barów). Można stosować łagodny środek czyszczący. Nie należy używać szczotek mechanicznych z obrotową głowicą. Plamy po tłuszczu i oleju można usuwać domowym środkiem odtłuszczającym. Nie używać środków na bazie rozpuszczalników. Zaleca się dokładne czyszczenie szczelin między każdą deską, aby zapewnić swobdny spływ wody. Usuwanie plam: 1. Plamy należy usuwać natychmiast, najlepiej zanim wyschnie. Czyścimy wodą z dodatkiem mydła. 2. Plamy, których nie usuniemy natychmiast, mogą wniknąć w materiał. Takie plamy należy czyścić strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub szorować je w kierunku wpustów. Ewentualne odbarwienie zniknie po 6 do 10 tygodni. Wymiana uszkodzonej deski: Deskę należy przyciąć wzdłużnie. 2. Przeciąć na dwie części usunąć uszkodzoną deskę. 3. Odgiąć bok klipsa z pojedynczym języczkiem. 4. Nową deskę należy włożyć do klipsa z dwoma uchwytami. 5. Wsunąć deskę wzdłuż wyprostowanych uchwytów w pierwotne miejsce. 6. Zagiąć języczek przy pomocy płaskiej deseczki i młotka.

8 Dane techniczne Informacja o nasyceniu kolorów systemów Duofuse: Ze względu na zawartość naturalnych włókien drewnianych, nasycenie kolorów zmienia się po wystawieniu na działanie słońca, wilgoci i stabilizuje się po okresie od 6 do 8 tygodni. Natural Brown Tropical Brown Graphite Black Stone Grey przed przed przed przed po po po po Plastivan Sp. z o.o Biskupice - ul. Główna 8 T +48 (61) F +48 (61) Produced by PLASTIVAN Plastivan N.V. Wantestraat 3 - B-8780 Oostrozebeke T F

System desek tarasowych instrukcja montażu

System desek tarasowych instrukcja montażu System desek tarasowych instrukcja montażu Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. Najnowszą instrukcję montażu można znaleźć na stronie internetowej producenta. Plastivan

Bardziej szczegółowo

System desek tarasowych instrukcja montażu

System desek tarasowych instrukcja montażu System desek tarasowych instrukcja montażu Zalecenia Zalecenia dotyczące montażu desek tarasowych w systemie Duo Fuse: 1. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. Plastivan

Bardziej szczegółowo

System desek tarasowych instrukcja montażu

System desek tarasowych instrukcja montażu System desek tarasowych instrukcja montażu Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. Najnowszą instrukcję montażu można znaleźć na stronie internetowej producenta. Plastivan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck

INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck Dziękujemy za zakup produktów easydeck Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu. ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO easydeck

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck

INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych easydeck DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW EASYDECK. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU. ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO easydeck

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych LiderWood Wstęp Przygotowanie podłoża:

Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych LiderWood Wstęp Przygotowanie podłoża: Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych LiderWood Wstęp Standardowy montaż tarasu na legarach dokonujemy za pomocą klipsów systemowych (łączących), które wymuszają odstęp dylatacyjny między deskami.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia / Gwarancja. Warunki gwarancji: Zalecenia dotyczące montażu:

Zalecenia / Gwarancja. Warunki gwarancji: Zalecenia dotyczące montażu: Instrukcja montażu Zalecenia / Gwarancja Zalecenia dotyczące montażu: Zalecenia dotyczące montażu okładziny elewacyjnej i podbitkowej systemu Beltecto: 1. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN DURASID

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN DURASID 1/6 Informacje ogólne Durasid to kompletny system okładzin, który może być stosowany w nowych budynkach jak i do ich renowacji: idealny do domów, domów mobilnych i budynków przemysłowych. Okładzinę można

Bardziej szczegółowo

PLASTIVAN.PL*01*2012. Instrukcja montażu

PLASTIVAN.PL*01*2012. Instrukcja montażu Instrukcja montażu Zalecenia / Gwarancja Zalecenia dotyczące montażu: Zalecenia dotyczące montażu okładziny elewacyjnej i podbitkowej systemu Beltecto: 1. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zastosowanie wykonanie tarasu

Przykładowe zastosowanie wykonanie tarasu Przykładowe zastosowanie wykonanie tarasu Gamrat S.A Instrukcja montażu i konserwacji Strona 1 1. Materiały Profile kompozytowe Gamrat są materiałami wysokiej jakości zawierające w swoim składzie wysoko

Bardziej szczegółowo

Potrzebne materiały i narzędzia Zestaw montażowy Bergdeck, poziomnica, wkrętarka, wiertarka udarowa, pilarka, metrówka, gumowy młotek.

Potrzebne materiały i narzędzia Zestaw montażowy Bergdeck, poziomnica, wkrętarka, wiertarka udarowa, pilarka, metrówka, gumowy młotek. Potrzebne materiały i narzędzia Zestaw montażowy Bergdeck, poziomnica, wkrętarka, wiertarka udarowa, pilarka, metrówka, gumowy młotek. +25 C +5 C Krok 1 Montaż przebiegać powinien w odpowiednich i zalecanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Elementy systemu 2. Wykaz niezbędnych narzędzi do montażu 3. Środki bezpieczeństwa 4. Przygotowanie podłoża 5.

Spis treści: 1. Elementy systemu 2. Wykaz niezbędnych narzędzi do montażu 3. Środki bezpieczeństwa 4. Przygotowanie podłoża 5. Spis treści: 1. Elementy systemu 2. Wykaz niezbędnych narzędzi do montażu 3. Środki bezpieczeństwa 4. Przygotowanie podłoża 5. Montaż legarów, podkonstrukcja tarasów, desek 6. Wykończenie 7. Warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Lenta.

Instrukcja montażu Lenta. Instrukcja montażu Lenta www.lentadeck.com System tarasowy Lenta do zastosowania na podłożu betonowym: 1. Elementy systemu 3. Przygotowanie podkonstrukcji z legarów systemowych Lenta Do montażu elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu Hybrydowych Systemów Kompozytowych

Instrukcja Montażu Hybrydowych Systemów Kompozytowych Instrukcja Montażu Hybrydowych Systemów Kompozytowych UWAGA: Przed montażem tarasu należy przygotować podłoże zgodnie z wymaganiami obowiązującej sztuki budowlanej określonej dla tego typu realizacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU TARASU Z KOMPOZYTU DREWNA EKOTEAK EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA DREWNA NATURALNEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU TARASU Z KOMPOZYTU DREWNA EKOTEAK EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA DREWNA NATURALNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU TARASU Z KOMPOZYTU DREWNA EKOTEAK EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA DREWNA NATURALNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU TARASU Z KOMPOZYTU DREWNA EKOTEAK 2. ELEMENTY SYSTEMÓW TARASOWYCH EKOTEAK 1.1 Deska

Bardziej szczegółowo

Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac

Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac Deski tarasowe Technomac Wszystkie dane, informacje, deklaracje, fotografie oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji nie mogą oznaczać żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału oraz miejsc ściśle związanych z miejscem montażu.

Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału oraz miejsc ściśle związanych z miejscem montażu. Po wykonaniu nawierzchni tarasowych z Kompozytu Drewna EcoTeak zaleca się ich umycie przy pomocy ogólnodostępnych środków odtłuszczających (płyn do mycia naczyń) w niewielkim roztworze z wodą. Zapobiegnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU TARASOWEGO TERRA, EVO, EVO PLUS

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU TARASOWEGO TERRA, EVO, EVO PLUS INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU TARASOWEGO TERRA, EVO, EVO PLUS OBOWIĄZUJE OD LIPIEC 2015 1 1. ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK Deska Tarasowa Terra EVO EVO PLUS Legar Wzmocniony Standardowy Niski Listwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych Wstęp: Przygotowanie podłoża:

Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych Wstęp: Przygotowanie podłoża: Instrukcja montażu Systemu Desek Kompozytowych Wstęp: Standardowy montaż tarasu na legarach dokonujemy za pomocą klipsów systemowych (łączących), które wymuszają odstęp dylatacyjny między deskami. Boczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. System tarasów kompozytowych

INSTRUKCJA MONTAŻU. System tarasów kompozytowych INSTRUKCJA MONTAŻU System tarasów kompozytowych DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW 4DECK. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Zaleca się, aby montaż

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA Instrukcja montażu i konserwacji Deska tarasowa

DESKA TARASOWA Instrukcja montażu i konserwacji Deska tarasowa DESKA TARASOWA Instrukcja montażu i konserwacji Deska tarasowa Deska tarasowa_instrukcja montażu i konserwacji Strona 1 z 8 Materiały Profile kompozytowe Gamrat są materiałami wysokiej jakości zawierające

Bardziej szczegółowo

Oδηγίες τοποθέτησης. Instruções de montagem. D. Beszerelési útmutató. Instrukcja montażu. DK. Pуководство по монтажу. E. Istruzioni di montaggio.

Oδηγίες τοποθέτησης. Instruções de montagem. D. Beszerelési útmutató. Instrukcja montażu. DK. Pуководство по монтажу. E. Istruzioni di montaggio. CZ Montážní návod. GR Oδηγίες τοποθέτησης. P Instruções de montagem. D Einbauanleitung. H Beszerelési útmutató. PL Instrukcja montażu. DK Monteringsanvisning. I Istruzioni di montaggio. RUS Pуководство

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZENIE Z DESEK TARASOWYCH DUOFUSE ŁĄCZONYCH NA PIÓRO I WPUST

INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZENIE Z DESEK TARASOWYCH DUOFUSE ŁĄCZONYCH NA PIÓRO I WPUST 1 INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZENIE Z DESEK TARASOWYCH DUOFUSE ŁĄCZONYCH NA PIÓRO I WPUST Ogrodzenie kompozytowe Duofuse jest znacznie trwalsze niż ogrodzenie drewniane. Aby ogrodzenie służyło wiele lat, musi

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK DESKA TARASOWA. wzmocniony standardowy niski LEGAR. WPC aluminiowa F aluminiowa L LISTWA WYKOŃCZENIOWA

ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK DESKA TARASOWA. wzmocniony standardowy niski LEGAR. WPC aluminiowa F aluminiowa L LISTWA WYKOŃCZENIOWA Niniejszy materiał zawiera istotne wytyczne do montażu systemu tarasowego ProDeck. Gwarancji podlegają produkty zamontowane prawidłowo, zgodnie z poniższymi wymogami. 1 ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK

Bardziej szczegółowo

profile ogrodzeniowe WPC Zalecenia dotyczące montażu profili ogrodzeniowych

profile ogrodzeniowe WPC Zalecenia dotyczące montażu profili ogrodzeniowych profile ogrodzeniowe WPC Zalecenia dotyczące montażu profili ogrodzeniowych MATERIAŁY Profi le ogrodzeniowe Gamrat są materiałami wysokiej jakości zawierające w swoim składzie wyselekcjonowaną mączkę drzewną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Hybrydowych Systemów Kompozytowych

Instrukcja montażu Hybrydowych Systemów Kompozytowych Instrukcja montażu Hybrydowych Systemów Kompozytowych System tarasowy TIMBERNESS elementy: deski DESKA SELECT DESKA PRIME listwy wykończeniowe KOMPOZYTOWA LISTWA WYKOŃCZENIOWA ALUMINIOWA LISTWA WYKOŃCZENIOWA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Fachowość. Prosty montaż. Odporne na warunki atmosferyczne. Produkt premium. Bezpieczeństwo

Dlaczego my? Fachowość. Prosty montaż. Odporne na warunki atmosferyczne. Produkt premium. Bezpieczeństwo Dlaczego my? 2 3 Fachowość Lenta to nowa jakość na rynku materiałów do budowy tarasów. Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w branży, nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje w stosowaniu wysokich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu ogrodzeń WINFLOOR

Instrukcja montażu systemu ogrodzeń WINFLOOR WinDoor Paweł Redestowicz 26-600 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5 Centrala- Tel/fax 048 321-54-41; 048 321-54-66 Księgowość: Tel: 048 365-02-83 NIP 948-219-20-42 REGON 672983717 wpis do ew. nr 1883/05 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELE SZYBKIEGO MONTAŻU 1. DOSTĘPNE MODELE

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELE SZYBKIEGO MONTAŻU 1. DOSTĘPNE MODELE INSTRUKCJA MONTAŻU PANELE SZYBKIEGO MONTAŻU 1. DOSTĘPNE MODELE 4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed montażem upewnij się że powierzchnia która ma być pokryta panelami szybkiego montażu ECOTEAK jest wystarczająco

Bardziej szczegółowo

ul. Turyńska 101, Tychy tel.: ; fax: INSTRUKCJA MONTAŻU str. 1 Noble Collection Instrukcja montażu

ul. Turyńska 101, Tychy tel.: ; fax: INSTRUKCJA MONTAŻU str. 1 Noble Collection Instrukcja montażu INSTRUKCJA MONTAŻU str. 1 Materiały Profile kompozytowe Noble Collection są produktami wysokiej jakości zawierające w swoim składzie wyselekcjonowaną mączkę drzewną oraz tworzywo (PVC) z niezbędnymi dodatkami.

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA LEGAR LISTWAY WYKOŃCZENIOWE WPC / ZAŚLEPKI

DESKA TARASOWA LEGAR LISTWAY WYKOŃCZENIOWE WPC / ZAŚLEPKI Niniejszy materiał zawiera istotne wytyczne do montażu systemu tarasowego ProDeck. Gwarancji podlegają produkty zamontowane prawidłowo, zgodnie z poniższymi wymogami. 1 ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ułożyć deski kompozytowe na tarasie?

Jak prawidłowo ułożyć deski kompozytowe na tarasie? Jak prawidłowo ułożyć deski kompozytowe na tarasie? Deski kompozytowe to coraz popularniejszy materiał do budowy tarasów. Oferuje podobne do drewna walory estetyczne i użytkowe, ale jest znacznie trwalszy

Bardziej szczegółowo

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem Proflex Dziękujemy, że wybrałeś najlepszą z drewnianych nawierzchni sportowych firmy Tarkett. Mamy nadzieję, że ten system będzie dawał Ci satysfakcję każdego dnia. UWAGA Drewno, jako naturalny, żywy materiał,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, użytkowania oraz pielęgnacji kompozytowego systemu tarasowego

Instrukcja montażu, użytkowania oraz pielęgnacji kompozytowego systemu tarasowego Instrukcja montażu, użytkowania oraz pielęgnacji kompozytowego systemu tarasowego Szanowni Klienci, Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu systemu tarasowych desek kompozytowych. Szczególną

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA GAMRAT TRWAŁE ROZWIĄZANIE INSPIROWANE NATURĄ

DESKA TARASOWA GAMRAT TRWAŁE ROZWIĄZANIE INSPIROWANE NATURĄ DESKA TARASOWA GAMRAT TRWAŁE ROZWIĄZANIE INSPIROWANE NATURĄ 25 LAT GWARANCJI WYKONANO Z WYSELEKCJONOWANEGO DREWNA Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to nowoczesny produkt, perfekcyjnie imitujący

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK EVO TERRA DESKA TARASOWA. wzmocniony standardowy niski. aluminiowy LEGAR. Zaślepka. Listwa wykończeniowa

ELEMENTY SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK EVO TERRA DESKA TARASOWA. wzmocniony standardowy niski. aluminiowy LEGAR. Zaślepka. Listwa wykończeniowa System tarasowy Prodeck wytyczne do montażu i przechowywania. Obowiązuje od dnia 16.10.2017 Niniejszy materiał zawiera istotne wytyczne do montażu systemu tarasowego ProDeck. Gwarancji podlegają produkty

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB INSTALACJI PODŁÓG WPC ST01P I ST01E

SPOSÓB INSTALACJI PODŁÓG WPC ST01P I ST01E SPOSÓB INSTALACJI PODŁÓG WPC ST01P I ST01E Nowy typ desek tarasowych to zestawienie dwóch materiałów: bambusa czyli drewna i HDPE. Produkowany jest poprzez wytłaczanie tych surowców w wysokim ciśnieniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL

INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL System OROBEL przeznaczony jest do wykonywania elewacji na ścianach budynku jak również do wykonywania podbitek dachowych. Należy unikać

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system tarasowy

Innowacyjny system tarasowy Innowacyjny system tarasowy r S-Board to innowacyjny system tarasowy, łączący w sobie właściwości kompozytu najnowszej generacji oraz wyjątkową funkcjonalność, nie tylko w zakresie użytkowania, ale także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu tarasowego TERASO

Instrukcja montażu systemu tarasowego TERASO Instrukcja montażu systemu tarasowego TERASO 1 Komponenty systemu tarasowego Deska tarasowa 147 x 28 x 4000 Legar 50 x 30 x 4000 Listwa wykończeniowa WPC (opcjonalnie) 71 x 11 x 4000 Listwa wykończeniowa

Bardziej szczegółowo

Oczywiście wskazówki te nie zastąpią wiedzy i doświadczenia, które są niezastąpione przy wykonywaniu tego rodzaju montażu.

Oczywiście wskazówki te nie zastąpią wiedzy i doświadczenia, które są niezastąpione przy wykonywaniu tego rodzaju montażu. Deski elewacyjne Thermory powinny być instalowane przez firmy zawodowo trudniące się montażem elewacji drewnianych. Poniższe wskazówki mają na celu jedynie zwrócenie uwagi montażystów na pewne kwestie,

Bardziej szczegółowo

KERRADECO. System ścienny. Instrukcja montażu i użytkowania

KERRADECO. System ścienny. Instrukcja montażu i użytkowania KERRADECO System ścienny Instrukcja montażu i użytkowania SPIS TREŚCI Zasady ogólne 3 Panele i wykończenia 4 Niezbędne narzędzia 4 Ogólne zasady zestawienia paneli i ich kolejność 5 Montaż na stelażu -

Bardziej szczegółowo

Podłoga to za mało. Zainspiruj się na www.barlinek.com

Podłoga to za mało. Zainspiruj się na www.barlinek.com Podłoga to za mało Zainspiruj się na www.barlinek.com ... w poziomie... w pionie... po skosie... na całej ścianie... jak chcesz... teraz Deskę Barlinecką ułożysz również na ścianie!... częściowo Doskonały

Bardziej szczegółowo

Werth-Holz SA * INSTRUKCJA MONTAŻU * Szopa opałowa z szafą Szerokość 265 cm x Głębokość 120 cm x Wysokość 195 cm

Werth-Holz SA * INSTRUKCJA MONTAŻU * Szopa opałowa z szafą Szerokość 265 cm x Głębokość 120 cm x Wysokość 195 cm * INSTRUKJ MONTŻU * Werth-Holz S ul. worcowa PL 66-330 Pszczew Tel. + 9 79 7 Fax. + 9 79 www.werth-holz.eu PL Szopa opałowa z szafą Szerokość 6 cm x Głębokość 10 cm x Wysokość 19 cm 719 Zakres użytkowania:

Bardziej szczegółowo

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń. MB-86 Fold Line Wytyczne montażu na budowie Nowoczesne drzwi systemu MB-77HS zachowują swoje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zamontowane do ścian budynku. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Deska Tarasowa Kompozytowa

Deska Tarasowa Kompozytowa Deska Tarasowa Kompozytowa Dzięki opatentowanej recepturze na połączenie drewna oraz polietylenu, mamy przyjemność zaoferować Państwu najwyższej klasy materiał kompozytowy (WPC) wraz z szeregiem zalet:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU desek tarasowych GOVADECK. Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Skinpol Sp. z o.o. www.skinpol.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU desek tarasowych GOVADECK. Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Skinpol Sp. z o.o. www.skinpol.pl INSTRUKCJA MONTAŻU desek tarasowych GOVADECK Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Skinpol Sp. z o.o. www.skinpol.pl Instrukcja montażu deski tarasowe GOVADECK Deski tarasowe Govadeck montowane są za pomocą

Bardziej szczegółowo

15 LAT GWARANCJI. Instrukcja kładzenia desek podłogowych firmy Resysta. - nie pęcznieje - nie pęka - nie rozwarstwia się - nie gnije DREWNA LEPSZE

15 LAT GWARANCJI. Instrukcja kładzenia desek podłogowych firmy Resysta. - nie pęcznieje - nie pęka - nie rozwarstwia się - nie gnije DREWNA LEPSZE made by Instrukcja kładzenia desek podłogowych firmy Resysta 15 LAT GWARANCJI - nie pęcznieje - nie pęka - nie rozwarstwia się - nie gnije LEPSZE OD DREWNA Materiał Resysta dysponuje najlepszymi właściwościami

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA GAMRAT TRWAŁE ROZWIĄZANIE INSPIROWANE NATURĄ

DESKA TARASOWA GAMRAT TRWAŁE ROZWIĄZANIE INSPIROWANE NATURĄ DESKA TARASOWA GAMRAT TRWAŁE ROZWIĄZANIE INSPIROWANE NATURĄ 25 LAT GWARANCJI WYKONANO Z WYSELEKCJONOWANEGO DREWNA Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to nowoczesny produkt, perfekcyjnie imitujący

Bardziej szczegółowo

Garaż na rowery Bikeport

Garaż na rowery Bikeport Garaż na rowery Bikeport Zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem. Garaż na rowery Bikeport Czy męczy cię chowanie roweru do piwnicy? Rozwiązaniem jest garaż na rowery - Bikeport - do samodzielnego montażu,

Bardziej szczegółowo

15 LAT GWARANCJI. Instrukcja montażu profili podłogowych z materiału kompozytowego Resysta SYSTEM DKG

15 LAT GWARANCJI. Instrukcja montażu profili podłogowych z materiału kompozytowego Resysta SYSTEM DKG Instrukcja montażu profili podłogowych z materiału kompozytowego Resysta SYSTEM DKG 125.22 15 LAT GWARANCJI - nie pęcznieje - nie pęka - nie rozwarstwia się - nie gnije LEPSZE OD DREWNA Materiał Resysta

Bardziej szczegółowo

Karta produktu / Instrukcja montażu systemu tarasowego S-Board

Karta produktu / Instrukcja montażu systemu tarasowego S-Board Karta produktu / Instrukcja montażu systemu tarasowego S-Board 1. O systemie S-Board System przeznaczony do renowacji tarasów w szybki i tani sposób. Deski S-Board zbudowane są z warstwy kompozytu drewna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ Z PVC

INSTRUKCJA MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ Z PVC INSTRUKCJA MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ Z PVC PLASTIVAN Sp. z o.o. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa i zakres opracowania 2. Materiały i narzędzia potrzebne do montażu podbitki dachowej 3. Opis montażu 4.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM Prawidłowe funkcjonowanie oraz trwałość okien i drzwi w zdecydowanym stopniu zależy od ich prawidłowego transportu i montażu. W karcie zawarto

Bardziej szczegółowo

Plannja Soffit. Instrukcja montażu

Plannja Soffit. Instrukcja montażu Soffit Instrukcja montażu I Instrukcja montażu WSTĘP Do prac montażowych związanych z wykonaniem montażu systemu podbitki dachowej i elewacji Soffit można przystąpić po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. podpór/ konsoli okiennych

Instrukcja montażu. podpór/ konsoli okiennych Instrukcja montażu podpór/ konsoli okiennych P o l s k i P r o d u c e n t W W W. MobilSystem. c o m. p l u l. W i e w i ó r c z a 6 6, 1 5-5 3 2 B I A Ł Y S T O K t e l. 8 5 3 0 7 0 9 4 6, 6 6 3 4 3 8

Bardziej szczegółowo

Listwy cokołowe PVC Line

Listwy cokołowe PVC Line PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) Włochy TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAKS +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Listwy cokołowe PVC Line Zastosowanie PVC Line

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TECHNICZNA. INSTRUKCJA MONTAŻU WŁAZÓW D 400 produkcji Saint-Gobain PAM KOMPLEKSOWE SYSTEMY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

BROSZURA TECHNICZNA. INSTRUKCJA MONTAŻU WŁAZÓW D 400 produkcji Saint-Gobain PAM KOMPLEKSOWE SYSTEMY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO BROSZURA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU WŁAZÓW D 400 produkcji Saint-Gobain PAM KOMPLEKSOWE SYSTEMY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Należy używać całego wyposażenia ochronnego i przestrzegać wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

Zimowit DOM-ZIM

Zimowit DOM-ZIM Zimowit DOM-ZIM-2012-1601 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy z linii megiw4garden. Kupując wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali Państwo trafnego wyboru. Gratulujemy i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 ICOPAL S.A. Lipiec 2014 Opracował : GGŁ, BGA 22/9/2011 Powerpoint Template Page 1 22/9/2011 Powerpoint Template

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania listew podłogowych Silvadec

Zasady użytkowania listew podłogowych Silvadec www.silvadec.com / info@silvadec.com / tel.:+33 (0)2.97.45.09.00 Zasady użytkowania listew podłogowych Silvadec PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA LISTEW PODŁOGOWYCH SILVADEC Uwaga!!!

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji na systemy kompozytowe ProDeck

Warunki gwarancji na systemy kompozytowe ProDeck Warunki gwarancji na systemy kompozytowe ProDeck 1. Spółka ProDeck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy 30-005) przy ul. Fabrycznej 6 (dalej: Producent ), jako producent i gwarant systemów

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Playground Trampoline - Walk 100x200

KARTA KATALOGOWA Playground Trampoline - Walk 100x200 KARTA KATALOGOWA Playground Trampoline - Walk 100x200 Spis treści: 1. Opis 2. Dane techniczne 3. Instrukcja montażu 4. Instrukcja kontroli i konserwacji 1. Opis Trampolina Playground Walk 100x200 jest

Bardziej szczegółowo

Plannja Flex. Instrukcja montażu

Plannja Flex. Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu 1. PODŁOŻE Blachodachówkę modułową Plannja Flex można montować na każdym podłożu przeznaczonym do tradycyjnych arkuszowych blach dachówkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY

KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY AQUAPROFIL COMBI DRAIN sz +R ELEMENT SYSTEMU PRZEZNACZENIE Profil COMBI DRAIN sz+r dedykowany jest do montażu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Na podstawie wieloletnich doświadczeń, stworzyliśmy markę Compositive, która naszym klientom oferuje najwyższej jakości deski kompozytowe. Kompozyt swoim wyglądem przypomina drewno,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3 Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3. SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY. Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI LAMINOWANEJ Z SYSTEMEM - Rock`n`Go

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI LAMINOWANEJ Z SYSTEMEM - Rock`n`Go INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI LAMINOWANEJ Z SYSTEMEM Przygotowanie i sprawdzenie podłoża P o [1] Potrzebne narzędzia: otwornica, kątomierz, dobijak, kliny dystansowe, ołówek, metrówka, klocek montażowy, młotek,

Bardziej szczegółowo

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 6

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu fasady

instrukcja montażu fasady scalamid.com info@scalamid.com POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J. Poland 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 V.2 04.2019 PL instrukcja montażu fasady instrukcja montażu fasady obróbka i magazynowanie 02

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy założyć ubrania ochronne oraz inne niezbędne środki ochronne tak aby uniknąć ryzyka zranienia się.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy założyć ubrania ochronne oraz inne niezbędne środki ochronne tak aby uniknąć ryzyka zranienia się. Dziękujemy za wybór desek kompozytowych MyDeck. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem instalacji, dzięki stosowaniu się do poniższych wskazówek Państwa taras będzie służył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL

INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL System OROBEL przeznaczony jest do wykonywania elewacji na ścianach budynku jak również do wykonywania podbitek dachowych. Należy unikać

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA GAMRAT INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

DESKA TARASOWA GAMRAT INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI DESKA TARASOWA GAMRAT INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI MATERIAŁY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Profi le kompozytowe Gamrat są materiałami wysokiej jakości zawierające w swoim składzie wyselekcjonowaną mączkę drzewną

Bardziej szczegółowo

KERRADECO. System ścienny. Instrukcja montażu i użytkowania

KERRADECO. System ścienny. Instrukcja montażu i użytkowania KERRADECO System ścienny Instrukcja montażu i użytkowania SPIS TREŚCI Zasady ogólne 3 Panele i wykończenia Niezbędne narzędzia Ogólne zasady zestawienia paneli i ich kolejność 5 Montaż na stelażu - budowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy kompozytowe ProDeck dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz inwestycji komercyjnych

Systemy kompozytowe ProDeck dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz inwestycji komercyjnych Systemy kompozytowe ProDeck dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz inwestycji komercyjnych ProDeck to profesjonalne produkty kompozytowe. Nasza oferta obejmuje innowacyjne i funkcjonalne tarasy,

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA GAMRAT WYTYCZNE MONTAŻU I KONSERWACJI

DESKA TARASOWA GAMRAT WYTYCZNE MONTAŻU I KONSERWACJI DESKA TARASOWA GAMRAT WYTYCZNE MONTAŻU I KONSERWACJI MATERIAŁY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Profile kompozytowe Gamrat są materiałami wysokiej jakości zawierające w swoim składzie wyselekcjonowaną mączkę drzewną

Bardziej szczegółowo

DESKA TARASOWA GAMRAT INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

DESKA TARASOWA GAMRAT INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI DESKA TARASOWA GAMRAT INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI MATERIAŁY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Profi le kompozytowe Gamrat są materiałami wysokiej jakości zawierające w swoim składzie wyselekcjonowaną mączkę drzewną

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA CECHY PRODUKTU. Pielęgnacja, przetwarzanie, montaż i właściwości techniczne panelu Stepwood

PIELĘGNACJA CECHY PRODUKTU. Pielęgnacja, przetwarzanie, montaż i właściwości techniczne panelu Stepwood Pielęgnacja, przetwarzanie, montaż i właściwości techniczne panelu Stepwood Stepwood to nowa deska wykonana z pasków drewna. Pojedyncze drewniane listwy wykonane z wysokiej jakości litego drewna są skwierczone,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI LAMINOWANEJ Z SYSTEME - ROCK N GO

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI LAMINOWANEJ Z SYSTEME - ROCK N GO Instrukcja układania paneli laminowanych z systemem Rock n Go PRZYGOTOWANIE I SPRAWDZENIE PODŁOŻA P o [1] Potrzebne narzędzia: otwornica, kątomierz, dobijak, kliny dystansowe, ołówek, metrówka, klocek

Bardziej szczegółowo

XylTECH Deski tarasowe z kompozytu drewna

XylTECH Deski tarasowe z kompozytu drewna XylTECH Deski tarasowe z kompozytu drewna Instrukcja montaŝu POTRZEBNE NARZĘDZIA wiertarka wkrętarka piła obrotowa PRZEZNACZENIE Deski tarasowe Xyltech są przeznaczone wyłącznie do zastosowań zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5. Dla kolektora KS2600. Dach o nachyleniu od 25 60

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5. Dla kolektora KS2600. Dach o nachyleniu od 25 60 INSTRUKCJA MONTAŻU NAZWA OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5 Dla kolektora KS2600 Elementy w zestawie 7 9 7 0 8 6 NR KAT. MONTAŻ Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja układania podłogi laminowanej z systemem Rock n Go

Instrukcja układania podłogi laminowanej z systemem Rock n Go Przygotowanie i próba przydatności [1] Potrzebne narzędzia: otwornica, kątowniki, łom do przysuwania paneli, kliny dystansowe, ołówek, metrówka, pomocnicze narzędzie montażowe, młotek, sznurek traserski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 500mm

OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 500mm OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 500mm Symbol piły Średnica piły Szerokość zęba Grubość piły Średnica otworu Ilość zębów Kąt natarcia Węglik CENA 5310 500 2,2 30 56z Nie 159,68 zł 5309 500 2,5 30 Nie 163,41

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Na podstawie wieloletnich doświadczeń, stworzyliśmy markę Compositive, która naszym klientom oferuje najwyższej jakości deski kompozytowe. Kompozyt swoim wyglądem przypomina drewno,

Bardziej szczegółowo

Domek Alberto 330X330 CM MGW. Instrukcja Montażu Alberto

Domek Alberto 330X330 CM MGW. Instrukcja Montażu Alberto Domek Alberto 330X330 CM MGW Instrukcja Montażu Alberto Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy megiw4garden. Kupując wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali Państwo trafnego

Bardziej szczegółowo

ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji

ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji Elementy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 450mm

OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 450mm OFERTA PIŁ TARCZOWYCH PILANA 450mm Symbol piły Średnica piły Szerokość zęba Grubość piły Średnica otworu Ilość zębów Kąt natarcia Węglik CENA 5310 450 2 30 56z Nie 127,08 zł 5310 450 2,2 30 56z Nie 127,62

Bardziej szczegółowo

deska kompozytowa CoDeck PREMIUM

deska kompozytowa CoDeck PREMIUM deska kompozytowa CoDeck PREMIUM Deski kompozytowe CoDeck Premium to produkt najwyższej jakości przeznaczony na odpowiedzialne projekty inwestycyjne oraz na realizacje przydomowych tarasów. Produkty CoDeck

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom Instrukcja montażu Akustyczny system ścienny Vescom Listopad 2013 r. Przed przystąpieniem do przygotowania i montażu akustycznego systemu ściennego niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI STRAMA

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI STRAMA Łomianki, 09.08.2017 INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI STRAMA Dziękujemy za wybór naszego produktu Panele STRAMA, który gwarantuje Państwu niepowtarzalne walory estetyczne, trwałe kolory i wieloletnią eksploatację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu podsufitki dachowej stalowej i aluminiowej firmy Blachodach

Instrukcja montażu podsufitki dachowej stalowej i aluminiowej firmy Blachodach Instrukcja montażu podsufitki dachowej stalowej i aluminiowej firmy Blachodach Podsufitka firmy Blachodach zarówno stalowa jak i aluminiowa przeznaczona jest o wykonania trwałych i estetycznych wykończeni

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 10/ WUP 11/11

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 10/ WUP 11/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117813 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2008 (19) PL (11) 65655 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płyt concreate

Instrukcja montażu płyt concreate Instrukcja montażu płyt concreate 1. Do ściany/konstrukcji nośnej należy zamontować płyty OSB stanowiące podkład do montażu płyt z betonu architektonicznego concreate. W każdym przypadku należy stosować

Bardziej szczegółowo