Kryteria rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych/szkół sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych/szkół sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa)"

Transkrypt

1 Kryteria rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych/szkół sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa) I. Ocena parametrów somatycznych wysokość ciała. II. Ocena sprawności fizycznej ogólnej (próby motoryczne). III. Ocena sprawności specjalnej (próby techniczne). I. Wysokość ciała Punktacja w załączniku nr 1. Należy mieć na uwadze fakt, iż w koszykówce poszukuje się dzieci późno dojrzewających, które w trakcie naboru do klas koszykarskich we wczesnym etapie szkolenia mogą osiągać niższe wyniki w kryterium wysokości ciała oraz próbach sprawnościowych. II. Próby motoryczne SZKOŁA PODSTAWOWA (9-12 lat) 1. Skok w dal z miejsca Cel: Ocena mocy kończyn dolnych. Przebieg: Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Wynik: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm. Sprzęt, pomoce: Skocznia z piachem i belką do odbicia, taśma miernicza. Arkusz z listą badanych uczestników. Można również przeprowadzić tę próbę w sali gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże z wyznaczoną linią odbicia oraz równolegle wytyczonymi, co 10 lub 5 cm, liniami z podziałką centymetrową. Wszystkie te linie są prostopadłe do kierunku skoku. Punktacja: Załącznik nr 1. 1

2 2. Bieg na 50 m. Cel: Ocena szybkości. Przebieg: Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną przed linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób. Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza. Punktacja: Załącznik nr Bieg wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem klocków. Cel: Próba zwinnościowo szybkościowa. Przebieg: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. Wynik: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. Sprzęt, pomoce: Stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki lub pachołki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. Punktacja: Załącznik nr Bieg przedłużony. Cel: Ocena wytrzymałości. Przebieg: 600 m - dla chłopców i dziewcząt. Od VI klasy SP bieg na dystansie 1000 m dla chłopców oraz 800 m dla dziewcząt. Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Najlepiej jest próbę przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma dostępu do bieżni, bieg można wykonać na równym twardym podłożu. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości, z jak najbardziej łagodnymi zakrętami. Punktacja: Załącznik nr 1. 2

3 SZKOŁA PODSTAWOWA (12-14 lat), SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (14-16 lat) 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość od podłoża w cm i wyciąga kończynę górną pionowo w górę badanie zasięgu, a następnie z półprzysiadu z zamachu oburącz wykonuje wyskok do deski lub przyrządu pomiarowego. Wynik: Próba jest wykonywana 3 razy. Liczy się najlepszy wynik z 3 prób. Różnica pomiędzy punktem osiągniętym po wyskoku a punktem zaznaczonym z miejsca jest wynikiem próby. Sprzęt, pomoce: Taśma pomiarowa lub urządzenie pomiarowe. Arkusz z listą badanych uczestników. Punktacja: Załącznik nr Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg: Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Czas wykonania: 30 sekund. Wynik: Próba wykonywana jest 1 raz. Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. Sprzęt, pomoce: Mata, materac, stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów. W czasie trwania całej próby ręce muszą być splecione na karku. Punktacja: Załącznik nr Bieg wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem klocków. Cel: Próba zwinnościowo szybkościowa. Przebieg: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. Wynik: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. Sprzęt, pomoce: Stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki lub pachołki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. Punktacja: Załącznik nr 1. 3

4 4. Bieg wytrzymałościowy. Cel: Ocena wytrzymałości. Przebieg: 1000 m - dla chłopców; 800 m - dla dziewcząt. Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza. Punktacja: Załącznik nr 1. III. Próby techniczne SZKOŁA PODSTAWOWA (9-12) 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu przyjmując postawę z piłką. Na sygnał rozpoczyna krążenia piłki po ósemce między nogami, przekładając piłkę od przodu. Następnie, gdy skończy próbę rozpoczyna krążenia piłki po ósemce od tyłu. Czas wykonania: Jedna próba 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od przodu. Druga próba 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od tyłu. Wynik: Liczba wykonanych ósemek jedna ósemka jest to jedno pełne przełożenie piłki po ósemce. Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Prawidłowa postawa stopy równolegle na szerokość bioder, kolana ugięte, plecy proste, głowa uniesiona wysoko. Oddzielnie zapisujemy wynik dotyczący liczby pełnych cykli ósemek od przodu i od tyłu. Jeżeli piłka dotknie podłoża próbę przerywamy. Piłki rozmiar nr 5 lub nr 6 (w zależności od etapu szkolenia). Punktacja: Załącznik nr Kozłowanie slalomem Cel: Próba oceny prawidłowej techniki kozłowania, szybkości kozłowania. Przebieg: Zawodnik staje na linii startu (punkt A), na sygnał start rozpoczyna kozłowanie prawą ręką slalomem pomiędzy ustawionymi tyczkami, pamiętając o zmianie ręki kozłującej do punktu B. W punkcie B wykonuje zwrot i z powrotem rozpoczyna kozłowanie lewą ręką slalomem pomiędzy tyczkami do punktu A (Ryc. 1). Wynik: Ocenie podlega najkrótszy czas pokonania trasy. 4

5 Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki, chorągiewki, stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Odległość z punktu A do punktu B wynosi 15 m, a chorągiewki rozstawione są w odległości 3 m od siebie, piłki rozmiar nr 5 lub nr 6 (w zależności od etapu szkolenia). Punktacja: Załącznik nr 1. Ryc Rzut do kosza Cel: Próba oceny prawidłowej koordynacji ruchowej, skuteczności rzutów. Przebieg: Ćwiczący staje z piłką blisko i naprzeciwko kosza. Na sygnał start rozpoczyna wykonywanie rzutów do kosza przez 30 sekund w dowolny sposób w bliskiej odległości od kosza (Ryc. 2). Czas wykonania: 30 sekund Wynik: Ocena ekspercka (2 trenerów każdy może przydzielić do 50 punktów). Każdy zostaje poddany ocenie. Oceniana umiejętność prawidłowego wykonania elementów technicznych. Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Kosz na wysokości 260 cm, piłki rozmiar nr 5. Ryc. 2 5

6 SZKOŁA PODSTAWOWA (12-14 lat), SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (14-16 lat) 1. Rzut z miejsca Cel: Próba oceny prawidłowej techniki i skuteczności rzutu z linii rzutów wolnych. Przebieg: Badany stoi na linii rzutów wolnych. Po otrzymaniu piłki od partnera wykonuje rzut z miejsca, z linii rzutów wolnych (Ryc. 3). W próbie wykonujemy 10 rzutów wolnych. Wynik: 2 próby. Pod uwagę bierzemy 1 lepszą próbę. Liczba celnych rzutów wolnych. Za każdy celny rzut wolny przyznajemy 10 punktów. Do zdobycia 100 punktów. Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Partner bez względu na to czy rzut jest celny czy niecelny zbiera piłkę i podaje ćwiczącemu. Rozmiar piłki w zależności od etapu szkolenia. Ryc Poruszanie się po boisku z piłką. Cel: Próba oceny prawidłowej techniki kozłowania, podania, zatrzymań na jedno i dwa tempa, zmian kierunków z piłką. Przebieg: Zawodnik staje na linii startu (punkt A), na sygnał start rozpoczyna bieg w linii prostej obok pachołków. Po minięciu ostatniej tyczki, w momencie chwytu piłki od partnera, wykonuje zatrzymanie na dwa tempa. Ustalając nogę obrotu, wykonuje obrót w przód lub w tył. Prawidłowo (nie odrywając nogi obrotu) krokiem skrzyżnym lub krokiem jednoimiennym rozpoczyna kozłowanie z powrotem do punktu A pokonując tyczki zmianą przed sobą. Po minięciu ostatniego pachołka wykonuje zatrzymanie na jedno tempo oraz podanie sprzed klatki piersiowej do partnera ustawionego za linią w punkcie A. Następnie otrzymuje piłkę od partnera, wykonuje obrót w przód lub w tył i prawidłowo, krokiem skrzyżnym lub krokiem jednoimiennym, rozpoczyna kozłowanie w kierunku punktu B, pokonując tyczki zmianą za plecami. Po minięciu ostatniej tyczki zatrzymuje się na dwa tempa i wykonuje podanie sprzed klatki piersiowej do partnera. Następnie bez piłki wraca w linii prostej do punku A (Ryc. 2). 6

7 Wynik: Ocena ekspercka (2 trenerów każdy może przydzielić do 50 punktów). Każdy zostaje poddany ocenie. Oceniana umiejętność prawidłowego wykonania elementów technicznych. Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki, tyczki, pachołki lub chorągiewki, stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Odległość z punktu A do punktu B wynosi 14 m, a pierwsza tyczka od punktu A rozstawiona jest w odległości 4 m, odległość pomiędzy tyczkami wynosi 2 m, zatem odległość ostatniej tyczki od punktu B wynosi 4 m. Rozmiar piłki w zależności od etapu szkolenia. Ryc Próba skuteczności rzutów z wyskoku Cel: Próba oceny prawidłowej techniki i skuteczności rzutu z wyskoku. Przebieg: Na sygnał start badany wykonuje 10 rzutów z wyskoku do kosza w kolejności pozycji na boisku 1 10 według poniżej zamieszczonej ryciny. Start do próby następuje z miejsca, w którym następuje przecięcie linii końcowej z linią osi boiska. Na kolejne pozycje badany biegnie najszybciej jak potrafi. Próbę wykonujemy w trójkach, wykorzystując dwie piłki. Badany wykonuje próbę, drugi zbiera, a trzeci podaje do rzucającego stojąc na osi boiska twarzą do kosza, w odległości 1 m za linią rzutów za 3 punkty (Ryc. 1). Czas wykonania: 60 sekund na wykonanie próby. Wynik: Liczba celnych rzutów do kosza oraz czas wykonania próby mierzony z dokładnością do 0,1 s. Za każdy celny rzut z pozycji 1,3,5,7,9 przyznajemy 8 pkt, a za celny rzut z pozycji 2,4,6,8,10 przyznajemy 12 pkt. W sumie można zdobyć 100 punktów. Sprzęt, pomoce: 2 piłki do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Rozmiar piłki w zależności od etapu szkolenia. 7

8 Ryc Gra 1x1 z piłką w ataku Cel: Próba oceny podejmowania decyzji w grze 1x1 z piłką, umiejętność wygrywania pojedynków 1x1, skuteczność rzutów. Przebieg: Ćwiczący staje w postawie z piłką na boisku na wysokości linii rzutów za trzy punkty, tyłem do kosza. Na sygnał start rozpoczyna grę 1x1 na drugi kosz. Po skończonym ataku obrońca staję się atakującym i rozpoczyna atak na drugi kosz. Kontynuacja (Ryc. 4). Czas wykonania: 10 minut. W przypadku dużej ilości osób zwiększamy czas próby do 15 minut. Wynik: Ocena ekspercka (2 trenerów każdy może przydzielić do 50 punktów). Każdy zostaje poddany ocenie. Oceniana umiejętność podejmowania decyzji jak i skuteczność pojedynków 1x1 z piłką w ataku. Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników. Uwagi: Każdy uczestnik może wykonać jeden rzut w akcji. Prawidłowe przejścia. Atakujący, który skończył akcję przechodzi na koniec rzędu. Modyfikacja: Można wprowadzić element gry po zbiórce z atakowanej tablicy. Rozmiar piłki w zależności od etapu szkolenia. 8

9 Ryc. 4 OBLICZANIE WYNIKU KOŃCOWEGO W każdej próbie jest do zdobycia 100 punktów. Łącznie ze wszystkich prób na poszczególnym etapie edukacyjnym można uzyskać: SZKOŁA PODSTAWOWA (9-12 lat) 800 punktów (100 za wysokość ciała z prób motorycznych punktów z prób technicznych) SZKOŁA PODSTAWOWA (12-14 lat) SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (14-16) 900 punktów (100 za wysokość ciała z prób motorycznych z prób technicznych) Wynik końcowy obliczamy dzieląc sumę wszystkich uzyskanych punktów za wysokość ciała, z prób motorycznych oraz technicznych przez liczbę prób. Zatem na wynik końcowy składa się maksymalnie liczba 100 punktów. Przykład: Kandydat do szkoły ponadpodstawowej uzyskał wynik 80 punktów za wysokość ciała, 240 punktów z prób motorycznych oraz 281 punktów z prób technicznych. Zatem jego łączny wynik to 601 punktów ( ) a wynik końcowy to /9 (1 wysokość ciała + 4 próby motoryczne + 4 próby techniczne) = 66,777 punktów 67 (Zaokrąglamy zawsze na korzyść kandydata) Kandydat zdobył 67 punktów. 9

10 KWALIFIKACJA UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH/SZKÓŁ SPORTOWYCH O PROFILU KOSZYKÓWKA (SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA) Zgodnie z wytycznymi po przeprowadzeniu wszystkich prób sprawnościowych zostaje utworzona lista rankingowa z uzyskanymi rezultatami przez poszczególnych kandydatów. Kandydaci z najlepszymi wynikami punktowymi zostają zakwalifikowani do szkolenia sportowego zgodnie z limitem miejsc. 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 Szkoła Podstawowa - Wysokość ciała [cm] Szkoła Ponadpodstawowa - Wysokość ciała [cm] Punkty Chłopcy Dziewczęta Punkty Chłopcy Dziewczęta 1 136,0 138, ,5 155, ,5 138, ,0 156, ,0 139, ,5 156, ,5 139, ,0 157, ,0 140, ,5 157, ,5 140, ,0 158, ,0 141, ,5 158, ,5 141, ,0 159, ,0 142, ,5 159, ,5 142, ,0 160, ,0 143, ,5 160, ,5 143, ,0 161, ,0 144, ,5 161, ,5 144, ,0 162, ,0 145, ,5 162, ,5 145, ,0 163, ,0 146, ,5 163, ,5 146, ,0 164, ,0 147, ,5 164, ,5 147, ,0 165, ,0 148, ,5 165, ,5 148, ,0 166, ,0 149, ,5 166, ,5 149, ,0 167, ,0 150, ,5 167, ,5 150, ,0 168, ,0 151, ,5 168, ,5 151, ,0 169, ,0 152, ,5 169, ,5 152, ,0 170, ,0 153, ,5 170, ,5 153, ,0 171, ,0 154, ,5 171, ,5 154, ,0 172, ,0 155, ,5 172, ,5 155, ,0 173, ,0 156, ,5 173, ,5 156, ,0 174, ,0 157, ,5 174, ,5 157, ,0 175, ,0 158, ,5 175, ,5 158, ,0 176, ,0 159, ,5 176, ,5 159, ,0 177, ,0 160, ,5 177, ,5 160, ,0 178, ,0 161, ,5 178, ,5 161, ,0 179, ,0 162, ,5 179,5 11

12 50 160,5 162, ,0 180, ,0 163, ,5 180, ,5 163, ,0 181, ,0 164, ,5 181, ,5 164, ,0 182, ,0 165, ,5 182, ,5 165, ,0 183, ,0 166, ,5 183, ,5 166, ,0 184, ,0 167, ,5 184, ,5 167, ,0 185, ,0 168, ,5 185, ,5 168, ,0 186, ,0 169, ,5 186, ,5 169, ,0 187, ,0 170, ,5 187, ,5 170, ,0 188, ,0 171, ,5 188, ,5 171, ,0 189, ,0 172, ,5 189, ,5 172, ,0 190, ,0 173, ,5 190, ,5 173, ,0 191, ,0 174, ,5 191, ,5 174, ,0 192, ,0 175, ,5 192, ,5 175, ,0 193, ,0 176, ,5 193, ,5 176, ,0 194, ,0 177, ,5 194, ,5 177, ,0 195, ,0 178, ,5 195, ,5 178, ,0 196, ,0 179, ,5 196, ,5 179, ,0 197, ,0 180, ,5 197, ,5 180, ,0 198, ,0 181, ,5 198, ,5 181, ,0 199, ,0 182, ,5 199, ,5 182, ,0 200, ,0 183, ,5 200, ,5 183, ,0 201, ,0 184, ,5 201, ,5 184, ,0 202, ,0 185, ,5 202, ,5 185, ,0 203, ,0 186, ,5 203, ,5 186, ,0 204, ,0 187, ,5 204, ,5 187, ,0 205,0 12

13 SZKOŁA PODSTAWOWA Pkt Skok w dal z miejsca (cm) CHŁOPCY 9,10 LAT Bieg na 50 m (s) Bieg 4 x 10 m (s) Bieg przedłużony 600 m (min) ,7 1, ,6 1, ,8 1, ,7 1, ,9 1, ,8 1, ,0 9,9 1, ,1 1, ,0 1, ,2 1, ,1 1, ,3 10,2 1, ,4 1, ,3 1, ,5 10,4 1, ,6 1, ,5 2, ,7 10,6 2, ,8 2, ,7 2, ,9 10,8 2, ,0 10,9 2, , ,1 11,0 2, ,2 11,1 2, ,3 11,2 2, ,3 2, ,4 2, ,5 11,4 2, ,6 11,5 2, ,7 11,6 2, ,8 11,7 2, ,9 11,8 2, ,9 2, ,0 12,0 2, ,1 12,1 2, ,2 12,2 2, ,3 12,3 2, ,4 12,4 2, ,5 12,6 2, ,6 12,7 2, ,7 12,8 2, ,8 12,9 2, ,0 13,0 2, ,1 13,2 2, ,2 13,3 3,00 13

14 ,3 13,5 3, ,4 13,6 3, ,5 13,7 3, ,7 13,9 3, ,8 14,1 3, ,9 14,2 3, ,1 14,4 3, ,2 14,6 3, ,3 14,8 3, ,5 14,9 3, ,6 15,1 3, ,8 15,4 3, ,9 15,6 3, ,1 15,8 3, ,3 16,0 4, ,4 16,3 4, ,6 16,5 4, ,8 16,8 4, ,0 17,1 4, ,2 17,4 4, ,4 17,7 4, ,6 18,0 4, ,8 18,4 4, ,0 18,8 5, ,2 19,2 5, ,5 19,6 5, ,7 20,0 5, ,9 20,5 5, ,2 21,0 5, ,5 21,6 6, ,7 22,2 6, ,0 22,9 6, ,3 23,6 6, ,6 24,4 7, ,9 25,3 7, ,3 26,3 7, ,6 27,5 8, ,9 28,8 8, ,3 30,3 8, ,7 32,0 9, ,1 34,2 9, ,5 36,8 10, ,0 40,1 11, ,4 44,4 11, ,9 50,7 12, ,4 13, ,9 14, ,5 16, ,0 17, ,6 19, ,3 22, ,0 25, ,7 30, ,17 14

15 Pkt Skok w dal z miejsca (cm) CHŁOPCY 11,12 LAT Bieg na 50 m (s) Bieg 4 x 10 m (s) Bieg na 1000 m (min) ,8 3, ,8 3, ,9 3, ,9 3, ,0 3, ,0 3, ,1 3, , ,2 9,1 3, , ,3 9,2 3, ,3 3, ,4 3, ,4 3, ,5 3, ,6 9,5 3, , ,7 9,6 3, , ,8 9,7 3, ,8 3, ,9 3, ,9 3, ,0 10,0 3, ,1 4, ,1 4, ,2 10,2 4, ,3 10,3 4, ,4 4, ,4 10,5 4, ,5 10,6 4, ,7 4, ,6 10,8 4, ,7 10,9 4, ,8 11,0 4, ,1 5, ,9 11,2 5, ,0 11,3 5, ,1 11,4 5, ,2 11,5 5, ,3 11,6 5, ,4 11,7 5, ,8 5, ,5 11,9 5, ,6 12,0 6, ,7 12,1 6, ,8 12,2 6, ,9 12,3 6,25 15

16 ,0 12,4 6, ,1 12,5 6, ,2 12,6 6, ,3 12,7 6, ,4 12,8 6, ,5 12,9 6, ,6 13,0 7, ,7 13,1 7, ,8 13,2 7, ,9 13,3 7, ,0 13,4 7, ,2 13,5 7, ,3 13,6 7, ,4 13,7 8, ,5 13,8 8, ,6 13,9 8, ,7 14,0 8, ,9 14,1 9, ,0 14,2 9, ,2 14,3 9, ,4 14,4 9, ,6 14,5 10, ,7 14,6 10, ,8 14,7 10, ,0 14,8 11, ,2 14,9 11, ,4 15,0 11, ,6 15,1 11, ,8 15,2 12, ,0 15,3 12, ,2 15,4 12, ,4 15,5 12, ,6 15,6 12, ,8 15,7 12, ,0 15,8 12, ,2 15,9 12, ,5 16,0 13, ,7 16,1 13, ,0 16,2 14, ,3 15, ,7 16,3 16, ,9 17, ,0 16,4 18, ,2 20, ,6 16,5 21, ,0 23, ,2 26, ,4 29, ,6 32, ,0 37, ,9 43, ,7 51,38 16

17 Pkt Skok w dal z miejsca (cm) DZIEWCZĘTA 9,10 LAT Bieg na 50 m (s) Bieg 4 x 10 m (s) Bieg przedłużony 600 m (min) , ,0 10,1 1, , ,1 10,2 1, , ,2 10,3 1, ,4 1, ,3 2, ,4 10,5 2, , ,5 10,6 2, ,7 2, ,6 2, ,7 10,8 2, ,9 2, ,8 2, ,9 11,0 2, ,1 2, ,0 11,2 2, ,1 2, ,3 2, ,2 11,4 2, ,3 11,5 2, ,4 2, ,6 2, ,5 11,7 2, ,6 11,8 2, ,7 11,9 2, ,8 12,0 2, ,9 12,1 2, ,2 2, ,0 12,3 2, ,1 12,4 2, ,2 12,5 2, ,3 12,6 2, ,4 12,7 2, ,5 12,8 2, ,6 12,9 2, ,7 13,0 2, ,8 13,1 2, ,9 13,2 2, ,0 13,4 3, ,1 13,5 3, ,2 13,6 3, ,3 13,7 3, ,5 13,9 3, ,6 14,0 3, ,7 14,2 3,20 17

18 ,8 14,3 3, ,0 14,5 3, ,1 14,6 3, ,2 14,8 3, ,4 15,0 3, ,5 15,1 3, ,6 15,3 3, ,8 15,5 3, ,9 15,7 3, ,1 15,9 4, ,3 16,1 4, ,4 16,4 4, ,6 16,6 4, ,8 16,8 4, ,9 17,1 4, ,1 17,4 4, ,3 17,6 4, ,5 17,9 4, ,7 18,2 4, ,9 18,5 5, ,1 18,9 5, ,3 19,2 5, ,5 19,6 5, ,8 20,0 5, ,0 20,5 5, ,3 20,9 5, ,5 21,4 6, ,8 21,9 6, ,0 22,5 6, ,3 23,1 6, ,6 23,8 6, ,9 24,5 7, ,2 25,3 7, ,6 26,2 7, ,9 27,2 8, ,2 28,3 8, ,6 29,6 8, ,0 31,0 9, ,4 32,7 9, ,8 34,7 10, ,2 37,1 10, ,7 40,1 11, ,1 43,9 12, ,6 49,1 12, ,1 56,7 13, ,7 69,4 14, ,2 98,0 15, ,8 17, ,5 18, ,1 20, ,8 23, ,5 26,30 18

19 Pkt Skok w dal z miejsca (cm) DZIEWCZĘTA 11,12 LAT Bieg na 50 m (s) Bieg 4 x 10 m (s) Bieg na 800 m (min) ,3 2, ,5 2, ,4 2, , ,6 9,5 2, , ,7 9,6 2, , ,8 9,7 2, , ,9 9,8 3, ,0 3, ,9 3, ,1 3, ,0 3, ,2 10,1 3, ,3 3, ,4 10,2 3, , ,5 10,3 3, ,6 10,4 3, , ,7 10,5 3, ,8 10,6 3, , ,9 10,7 3, ,8 3, ,0 10,9 3, , ,1 11,0 3, ,1 3, ,2 11,2 3, ,3 3, ,3 3, ,4 11,4 3, ,5 11,5 3, ,6 11,6 3, ,7 3, ,7 11,9 3, ,8 12,0 3, ,9 12,1 3, ,0 12,2 3, ,1 12,3 4, ,4 4, ,2 12,5 4, ,3 12,6 4, ,4 12,7 4, ,9 4,25 19

20 ,5 13,0 4, ,6 13,1 4, ,7 13,2 4, ,8 13,3 4, ,4 4, ,9 13,5 4, ,0 13,7 4, ,1 13,8 5, ,9 5, ,2 14,0 5, ,3 14,1 5, ,4 14,2 5, ,5 14,4 5, ,6 14,5 5, ,7 14,6 5, ,7 6, ,0 14,8 6, ,9 6, ,3 15,1 6, ,2 6, ,6 15,3 6, ,4 7, ,9 15,5 7, ,6 7, ,2 15,7 7, ,8 7, ,3 15,9 8, ,0 8, ,4 16,1 8, ,2 9, ,5 16,3 9, ,4 9, ,6 9, ,5 10, ,7 10, ,6 10, ,8 10, ,7 11, ,9 11, ,8 11, ,0 12, ,9 12, , , ,0 15, , , ,1 20, , , , ,40 20

21 SZKOŁA PODSTAWOWA (12-14 lat) SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (14-16 lat) CHŁOPCY - Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż (cm) Pkt Wiek 20 pkt 25 pkt 30 pkt 35 pkt 40 pkt 45 pkt 50 pkt 55 pkt 60 pkt 65 pkt 70 pkt 75 pkt 80 pkt 100 pkt 12 lat do od lat do od lat do od lat do od lat do od 68 DZIEWCZYNY - Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż (cm) Pkt Wiek 20 pkt 25 pkt 30 pkt 35 pkt 40 pkt 45 pkt 50 pkt 55 pkt 60 pkt 65 pkt 70 pkt 75 pkt 80 pkt 100 pkt 12 lat do od lat do od lat do od lat do od lat do od 58 21

22 Pkt CHŁOPCY LAT Skłony T z leżenia tyłem (Liczba) Bieg 4 x 10 m (s) Bieg na 1000 m (min) 100 2, ,6 2, , ,7 2, , ,8 2, , ,9 2, , ,0 3, , ,1 3, , ,2 3, , ,3 3, , ,4 3, ,5 3, ,6 3, ,7 3, ,8 3, ,9 3, ,0 3, ,1 3, ,2 3, ,3 3, ,4 3, ,5 3, ,6 3, ,7 3, ,8 3, ,9 3, ,0 3, ,1 3, ,2 3, ,3 3, ,4 3, ,5 3, ,6 4, ,7 4, ,8 4, ,9 4, ,0 4, ,1 4, ,2 4, ,3 4, ,4 4, ,5 4, ,6 4,27 22

23 50 11,7 4, ,8 4, ,9 4, ,0 4, ,1 4, ,2 4, ,3 5, ,4 5, ,5 5, ,6 5, ,7 5, ,8 5, ,9 5, ,0 5, ,1 5, ,2 6, ,3 6, ,4 6, ,5 6, ,6 6, ,7 6, ,8 7, ,9 7, ,0 7, ,1 7, ,2 7, ,3 8, ,4 8, ,5 8, ,6 8, ,7 9, ,8 9, ,9 9, , , ,0 11, , ,1 12, , ,2 13, , ,3 14, , ,4 16, , ,5 18, , ,6 21, , ,5 25,01 23

24 DZIEWCZĘTA LAT Pkt Skłony T z leżenia tyłem (Liczba) Bieg 4 x 10 m (s) Bieg na 800 m (min) 100 2, ,7 2, , ,8 2, , ,9 2, , ,0 2, , ,1 2, , ,2 2, , ,3 3, , ,4 3, , ,5 3, ,6 3, ,7 3, ,8 3, ,9 3, ,0 3, ,1 3, ,2 3, ,3 3, ,4 3, ,6 3, ,7 3, ,8 3, ,9 3, ,0 3, ,1 3, ,2 3, ,3 3, ,5 3, ,6 3, ,7 3, ,8 3, ,9 3, ,0 3, ,2 3, ,3 3, ,4 3, ,5 3, ,6 3, ,7 4, ,8 4, ,9 4,10 24

25 ,0 4, ,1 4, ,2 4, ,3 4, ,4 4, ,5 4, ,7 4, ,8 4, ,9 4, ,0 5, ,2 5, ,3 5, ,4 5, ,5 5, ,6 5, ,8 5, ,9 5, ,0 5, ,1 6, ,2 6, ,3 6, ,5 6, ,6 6, ,7 6, ,8 7, ,9 7, ,1 7, ,2 7, ,3 8, , ,4 8, , ,5 9, , ,6 9, , ,7 10, , , ,8 10, , , , ,9 12, , , , , ,0 16, , ,14 25

26 Punktacja prób technicznych (Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa) SZKOŁA PODSTAWOWA (9-12 lat) 1. Krążenia po ósemce W sumie podczas próby można zdobyć 100 punktów (50 punktów przekładając piłkę od przodu + 50 punktów przekładając piłkę od tyłu). Punkty Krążenia po ósemce i więcej Kozłowanie slalomem W sumie podczas próby można zdobyć 100 punktów. Kozłowanie slalomem Punkty czas (s) 9 lat 10 lat 11,12 lat 100 9,89 i mniej 9,79 i mniej 9,59 i mniej 90 9,90-10,39 9,80-10,29 9,60-9, ,40-10,89 10,30-10,79 9,80-9, ,90-11,39 10,80-11,29 10,00-10, ,40-11,89 11,30-11,79 10,31-10, ,90-12,39 11,80-12,29 11,00-11, ,40-12,89 12,30-12,79 11,31-11, ,90-13,39 12,80-13,29 12,00-12, ,40-13,89 13,30-13,79 12,31-12, ,90 i więcej 13,80 i więcej 13,00 i więcej 5. Rzut do kosza Ocena ekspercka, na którą składają się punkty przyznawane przez 2 trenerów. Każdy trener może przyznać do 50 punktów. W sumie podczas próby można zdobyć 100 punktów. 26

27 SZKOŁA PODSTAWOWA (12-14 lat), SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (14-16 lat) 1. Rzut z miejsca Za każdy celny rzut wolny przyznajemy 10 pkt. W sumie podczas próby można zdobyć 100 punktów (10 celnych rzutów wolnych x 10 punktów = 100 punktów) 2. Poruszanie się po boisku z piłką. Ocena ekspercka, na którą składają się punkty przyznawane przez 2 trenerów. Każdy trener może przyznać do 50 punktów. W sumie podczas próby można zdobyć 100 punktów. 3. Skuteczności rzutów z wyskoku Za każdy celny rzut z pozycji 1,3,5,7,9 przyznajemy 8 pkt, a za celny rzut z pozycji 2,4,6,8,10 przyznajemy 12 pkt. W sumie można zdobyć 100 punktów (5 celnych rzutów za 8 punktów + 5 celnych rzutów za 12 punktów = 100 punktów). 4. Gra 1x1 z piłką w ataku Ocena ekspercka, na którą składają się punkty przyznawane przez 2 trenerów. Każdy trener może przyznać do 50 punktów. W sumie podczas próby można zdobyć 100 punktów. 27

Próby motoryczne do naboru do IV klas sportowych o profilu koszykówka

Próby motoryczne do naboru do IV klas sportowych o profilu koszykówka Próby motoryczne do naboru do IV klas sportowych o profilu koszykówka SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Skok w dal z miejsca Cel: Ocena mocy kończyn dolnych. Przebieg: Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji uczniów do klasy 4 sportowej SP204

Kryteria rekrutacji uczniów do klasy 4 sportowej SP204 Kryteria rekrutacji uczniów do klasy 4 sportowej SP204 I. Ocena parametrów somatycznych wysokość ciała. II. Ocena sprawności fizycznej ogólnej (próby motoryczne). III. Ocena sprawności specjalnej (próby

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT. 1. Wymagania dotyczące przystąpienia do testu sprawnościowego:

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT. 1. Wymagania dotyczące przystąpienia do testu sprawnościowego: TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT 1. Wymagania dotyczące przystąpienia do testu sprawnościowego: pisemna zgoda rodzica/opiekuna na przystąpienie do testów sprawnościowych

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy sportowej szkoły podstawowej o profilu koszykówka

Próby motoryczne do naboru do VII klasy sportowej szkoły podstawowej o profilu koszykówka Próby motoryczne do naboru do VII klasy sportowej szkoły podstawowej o profilu koszykówka 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Testy sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej (dziewczęta) Termin I : 19 maja 2016 r., godzina 17.00 hala MORiW ul. Sienkiewicza 22 Termin II : 24 maja 2016 r.,godzina 17.00

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA Załącznik nr 4 ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA PIŁKA KOSZYKOWA Próby motoryczne 1) Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły

Bardziej szczegółowo

B. Ocena sprawności specjalnej (próby techniczne) koszykówka, C. Ocena sprawności specjalnej (proby techniczne) - pływanie

B. Ocena sprawności specjalnej (próby techniczne) koszykówka, C. Ocena sprawności specjalnej (proby techniczne) - pływanie Załącznik nr 5 do REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I i IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA /PŁYWANIE w Szkole Podstawowej nr 1 im Tytusa Działyoskiego w Kórniku w roku szkolnym 2019/20 Kryteria doboru

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Kryteria rekrutacyjne do klasy mistrzostwa sportowego w koszykówce chłopców w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku - rok szk. 2016/2017 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy IV - sportowej o profilu wioślarskim Szkoły Podstawowej nr 397 rok szkolny 2018/2019

Kryteria naboru do klasy IV - sportowej o profilu wioślarskim Szkoły Podstawowej nr 397 rok szkolny 2018/2019 Kryteria naboru do klasy IV - sportowej o profilu wioślarskim Szkoły Podstawowej nr 397 rok szkolny 2018/2019 Do klas sportowych (klasa IV) przyjmowani są kandydaci spośród uczniów klas trzecich szkół

Bardziej szczegółowo

należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką.

należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁU SPORTOWEGO W DYSCYPLINIE PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GDAŃSKU W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg)

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO REKRUTACJI DO KLASY I ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU TENIS STOŁOWY. 1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg) a) wykonanie: Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Karta Sprawności Fizycznej Ucznia

Karta Sprawności Fizycznej Ucznia Karta Sprawności Fizycznej Ucznia jest formą testu służącą do zbadania zdolności koordynacyjno - kondycyjnych uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Badanie składa się z 5 wybranych prób z Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ piłka siatkowa

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ piłka siatkowa OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ piłka siatkowa Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych, pomiaru wysokości ciała oraz oceny eksperckiej można zdobyć w sumie maksymalnie 100 pkt. Zaliczenie egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 1 Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) zarządza się, co następuje: Regulamin naboru do klasy 7 mistrzostwa sportowego o profilu siatkówki dziewcząt prowadzonej przez klub UKS Jedynka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących prób: a) wytrzymanie w zwisie na drążku b)

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Regulamin naboru do klasy mistrzostwa sportowego o profilu siatkówki dziewcząt rocznika 2003 prowadzonej przez klub UKS Jedynka w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie rekrutacyjne. 1. Postępowanie rekrutacyjne do siódmej klasy sportowej o profilu pływanie na rok

III. Postępowanie rekrutacyjne. 1. Postępowanie rekrutacyjne do siódmej klasy sportowej o profilu pływanie na rok Regulamin rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu wioślarsko-kolarskim w Szkole Podstawowej Nr 32 na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

Test srebrny opracowany przez Akademię Drogi Sportowej.

Test srebrny opracowany przez Akademię Drogi Sportowej. Test srebrny opracowany przez Akademię Drogi Sportowej. Test Srebrny składa się z 7 prób. Próby zaleca się przeprowadzid w ciągu 2 dni, przy czym próby 1, 2, 3 w pierwszym, 4, 5, 6, 7, - w drugim dniu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1. Nabór kandydatów do klas o profilu żeglarskim w Szkołach Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2016/2017 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Test 1 wspólny: Bieg wahadłowy 4x10 metrów

Test 1 wspólny: Bieg wahadłowy 4x10 metrów Test sprawności fizycznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Mysiadle Kwalifikujący do Innowacji Pedagogicznej Mini Piłka w roku szkolnym 2018/2019 1. Do testu sprawności fizycznej mogą przystąpić

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych w pływaniu dla absolwentów szkoły podstawowej. I. Próby sprawności

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Opis prób sprawnościowych - zasady uzyskiwania punktów) I. Próby sprawności fizycznej: 1. Próba szybkości - Bieg na dystansie 50 m z pozycji stojącej. Próba powtarzana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2017/2018 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE:

I. INFORMACJE OGÓLNE: SPOSÓB REKRUTACJI DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAPASACH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Uczeń musi złożyć

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Testy sprawności pływackiej Kandydat ma prawo do wykonania jeden raz każdej próby

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 25/2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu.1. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzenia egzaminu predyspozycji sportowych dla kandydatów do klas sportowych

Zasady przeprowadzenia egzaminu predyspozycji sportowych dla kandydatów do klas sportowych Zasady przeprowadzenia egzaminu predyspozycji sportowych dla kandydatów do klas sportowych Część pierwsza- predyspozycje pływackie w formie 5 zadań pływackich. Możliwość zdobycia max. 5 punktów.(po 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Testy sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców 1. Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ/KOSZYKÓWKI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ/KOSZYKÓWKI ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ/KOSZYKÓWKI Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt 1. Testy sprawności i kryteria punktowe dla kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego o specjalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE Testy sprawnościowe z zakresu gimnastyki sportowej dziewcząt i taekwondo olimpijskiego dla kandydatów do klasy I

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KL. IV i VII) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOBYŁCE

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KL. IV i VII) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOBYŁCE SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KL. IV i VII) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOBYŁCE W procedurze naboru do klas o profilu piłka siatkowa dokonuje się pomiaru podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Wtorek - 4.04.2017 r. Miejsce- obiekty sportowe szkoły- ul. Gietkowska 12

Bardziej szczegółowo

2. Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.

2. Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału. Zasady główne dla kandydatów do VII klasy szkoły podstawowej oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego oraz do I klasy liceum szkół mistrzostwa sportowego 1. Kandydat musi

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zdaniem Polskiego Związku Pływackiego w dyscyplinie pływanie nie powinno przeprowadzać się prób sprawności fizycznej do klasy I szkoły podstawowej. W minionym roku został napisany i wprowadzony w życie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO DLA KANDYDATÓW DO:

KRYTERIA NABORU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO DLA KANDYDATÓW DO: POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO KRYTERIA NABORU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO DLA KANDYDATÓW DO: SZKÓŁ SPORTOWYCH ( SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) oraz SZKÓŁ MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2017 Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2017 Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2017 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2017 Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2017 r. Instrukcja o przeprowadzaniu testu sprawnościowego dla kandydatów na stanowisko strażnika miejskiego

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Dz.U.2015.1580 z dnia 2015.10.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT j PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej) Egzamin sprawnościowy dla kandydatek do klasy sportowej o profilu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH SŁUŻĄCE DO NABORU UCZENNIC ZS NR1 Z O.S BRZEG DO KLASY 1 SPORTOWEJ GIMNAZJUM

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH SŁUŻĄCE DO NABORU UCZENNIC ZS NR1 Z O.S BRZEG DO KLASY 1 SPORTOWEJ GIMNAZJUM 1 TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH SŁUŻĄCE DO NABORU UCZENNIC ZS NR1 Z O.S BRZEG DO KLASY 1 SPORTOWEJ GIMNAZJUM Po złożeniu pisemnej deklaracji w sekretariacie szkoły, przyjęcie, zakwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu 1. Skok w dal z miejsca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS I-III SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS I-III SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS I-III SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY 1. SZYBKOŚĆ - BIEG NA ODCINKU 20 M. Kandydat ma za zadanie pokonanie w jak najkrótszym czasie odcinka 20m (rysunek

Bardziej szczegółowo

2. Klasa sportowa i klasa mistrzostwa sportowego nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w nich ustalony dla SP11 obwód szkolny.

2. Klasa sportowa i klasa mistrzostwa sportowego nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w nich ustalony dla SP11 obwód szkolny. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1. SPORTOWEJ I 6. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1580 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM SZKOŁA PONADPODSTAWOWA ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I. STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT (RÓŻNE NORMY), II. MIEJSCE Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

2. Klasa sportowa i klasa mistrzostwa sportowego nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w nich ustalony dla SP11 obwód szkolny.

2. Klasa sportowa i klasa mistrzostwa sportowego nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w nich ustalony dla SP11 obwód szkolny. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1. SPORTOWEJ I 6. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów 1. Próba szybkości 30 metrów. Wykonanie: Start z pozycji wysokiej na sygnał. Kandydat ma dwie próby, zaliczany jest wynik

Bardziej szczegółowo

Regulamin egzaminu sprawnościowego - dla kandydatów do klas IV sportowych

Regulamin egzaminu sprawnościowego - dla kandydatów do klas IV sportowych Regulamin egzaminu sprawnościowego - dla kandydatów do klas IV sportowych 1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawnościowego jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie a w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PODCZAS NABORU DO KLASY IV-VI PROFILU SIATKÓWKA szkoła podstawowa.

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PODCZAS NABORU DO KLASY IV-VI PROFILU SIATKÓWKA szkoła podstawowa. OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PODCZAS NABORU DO KLASY IV-VI PROFILU SIATKÓWKA szkoła podstawowa. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z wymogami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Za egzamin

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LEKKA ATLETYKA

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LEKKA ATLETYKA j PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LEKKA ATLETYKA (opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki) Rok zał. 1919 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI Członek International Association

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe do klasy sportowej WZPN

Testy sprawnościowe do klasy sportowej WZPN 1 S t r o n a Kryteria i zasady punktacji Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum na rok szkolny 20014/2015 obowiązują następujące zasady punktacji: A. na pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM ( chłopcy) w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM ( chłopcy) w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM ( chłopcy) w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie MIEJSCE i Termin : Obiekty LO IV im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 23-24 maj 2019r.

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 ostateczna data zgłoszenia do udziału w teście: sposób zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa)

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa) MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą (Warunki przeprowadzanych testów muszą być jednakowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub

Bardziej szczegółowo

Ten test obowiązuje wszystkich kandydatów!

Ten test obowiązuje wszystkich kandydatów! Sprawdzian poziomu cech motorycznych w formie prób MTSF* Do wykonania 8 następujących prób (każda 1 raz). 1. Bieg na 50 m czas/sek 2. Skok w dal z miejsca (moc) cm. 3. Bieg na 1000 m wytrzymałość czas/sek.

Bardziej szczegółowo

I TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

I TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW W GIMNAZJUM NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI W JELENIEJ GÓRZE Załącznik nr 1 I TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ 1. PRÓBA

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA)

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) opracował: Krzysztof Wadas i Arkadiusz Rusin REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. STRONA: 1 / 10 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów do klasy pierwszej o profilu sportowym podczas postępowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

Opis prób przeprowadzonych w czasie testów ogólnej sprawności fizycznej

Opis prób przeprowadzonych w czasie testów ogólnej sprawności fizycznej Załącznik 2 do Zasad naboru uczniów do oddziału sportowego o profilu unihokeja do klasy siódej Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Opis prób przeprowadzonych w czasie testów ogólnej sprawności fizycznej Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ.

KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ. KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE Nabór do ZSMS w Poznaniu - hokej na trawie składa się z dwóch etapów: 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku 1 Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku I. Testy ogólnych zdolności motorycznych cztery

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub

Bardziej szczegółowo

II. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się oddziały sportowe o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, klasa V i klasa VII.

II. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się oddziały sportowe o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, klasa V i klasa VII. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Stężycy z dnia 6 marca REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO o profilu piłka nożna/ piłka siatkowa w Szkole Podstawowej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna pców na rok szkolny 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk.

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. Załącznik do Zarządzenia 4/2017 Dyrektora PSP12 z dn. 4.04.2017 Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. 2017/18 Podstawa

Bardziej szczegółowo

DZIEWCZĘTA - SIATKÓWKA

DZIEWCZĘTA - SIATKÓWKA Test sprawności do klasy sportowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Somoninie w roku szkolnym 2016/2017 DZIEWCZĘTA - SIATKÓWKA 1. Umiejętności: Odbicie sposobem oburącz górnym nad sobą - ocenie podlegać

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli ul. Południowa 2, Stare Babice, tel , tel

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli ul. Południowa 2, Stare Babice, tel , tel Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli ul. Południowa 2, 05-082 Stare Babice, tel. +48 509 645 700, tel. 22 487 18 00 www.szkola-zielonki.edupage.org REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ piłka siatkowa

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ piłka siatkowa OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ piłka siatkowa Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych i pomiaru wysokości ciała można zdobyć maksymalnie 400 pkt. Zaliczenie egzaminu sprawnościowego (łącznie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Zasady rekrutacji

I. Informacje ogólne. II. Zasady rekrutacji Regulamin rekrutacji do klas sportowych V i VI o profilu piłka nożna dla chłopców, piłka siatkowa dla dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Kantego w Żołyni w roku szkolnym 2019/2020 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa)

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa) TESTY DLA CHŁOPCÓW ROCZNIKA 2004 OPARTE NA WYTYCZNYCH PZPN MIEJSCE: Boisko typu Orlik i boisko pełnowymiarowe ze sztuczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego o profilu pływanie kl.iv w Szkole Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego o profilu pływanie kl.iv w Szkole Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu na rok szkolny 2019/2020 Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego o profilu pływanie kl.iv w Szkole Podstawowej Nr 32 na rok szkolny 2019/2020 I. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017. Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo