CR035-RG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CR035-RG"

Transkrypt

1 Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG

2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA KLIMATYZATORÓW Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem używania klimatyzatora prosimy dokładnie zaznajomić się z niniejszym podręcznikiem użytkownika

3 SPIS TREŚCI Obsługa pilota zdalnego sterowania...4 Dane techniczne pilota zdalnego sterowania... 5 Przyciski funkcyjne pilota... 5 Opis wskaźników wyświetlacza... 7 Sterowanie za pomocą przycisków... 8 Praca w trybie automatycznym... 8 Praca w trybie chłodzenia/ogrzewania/samego wentylatora... 8 Praca w trybie osuszania... 8 Regulacja kierunku nawiewu... 9 Praca programatora czasowego... 9 Przykład ustawienia programatora czasowego Funkcja SLEEP (uśpienia)/fresh (podtrzymywania świeżości)... 11

4 Obsługa pilota zdalnego sterowania Położenie pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania powinien się znajdować w odległości nie większej niż 8 metrów od urządzenia, aby można było z niego korzystać. Odbiór sygnału zostanie potwierdzony krótkim sygnałem dźwiękowym. Pilot zdalnego sterowania musi znajdować się w odległości pozwalającej na przesyłanie sygnałów do odbiornika jednostki. Jeżeli wybrana zostanie opcja programatora czasowego, pilot zdalnego sterowania w ustawionym momencie automatycznie będzie wysyłał sygnał do jednostki wewnętrznej. Jeżeli pilot zdalnego sterowania będzie znajdował się w miejscu, które uniemożliwia odpowiednie przesyłanie sygnału, może dojść do nawet 15-minutowego opóźnienia. UWAGA Klimatyzator nie będzie działał, jeżeli zasłony, drzwi lub inne materiały będą blokować sygnał wysyłany z pilota zdalnego sterowania do jednostki wewnętrznej. Należy chronić pilot zdalnego sterowania przed kontaktem z cieczami. Nie wolno wystawiać pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur. Jeżeli odbiornik na podczerwień w jednostce wewnętrznej zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, klimatyzator może działać nieprawidłowo. Poprzez zastosowanie zasłon należy chronić odbiornik przed promieniami słonecznymi. Jeżeli inne urządzenia elektryczne zakłócają pracę pilota zdalnego sterowania, należy skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem. Wymiana baterii Pilot zdalnego sterowania zasilany jest dwiema bateriami alkalicznymi (R03/LR03X2) umieszczonymi w tylnej części pilota pod pokrywą. (1) Należy nacisnąć i przesunąć pokrywę, aby ją zdjąć. (2) Następnie należy wyjąć stare baterie i włożyć nowe zgodnie z polaryzacją (+) oraz (-). (3) Należy założyć z powrotem pokrywę, wsuwając ją na swoje miejsce. Ważne: Wraz z wyjęciem baterii pilot zdalnego sterowania usuwa całość programowania. Po włożeniu nowych baterii pilot musi być ponownie zaprogramowany. UWAGA Podczas wymiany baterii nie wolno łączyć nowych baterii z bateriami starszego lub innego typu. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez 2-3 miesiące, należy wyjąć baterie z pilota. Nie wolno wyrzucać baterii do kosza na śmiecie. Baterie muszą być zutylizowane zgodnie ze specjalnymi wymogami.

5 Dane techniczne pilota zdalnego sterowania Model RG52A/(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/(C)E, RG52D/ (C)E, RG52A1/BG(C)EF, RG52A/BG(C)EF, RG52B/BG(C)E, RG52C/BG(C)E, RG52D/BG(C)E Napięcie znamionowe 3,0 V (Baterie alkaliczne R03/LR03x2) Zasięg 8 m (w przypadku napięcia 3,0 V 11 m) Zakres temperatury otoczenia -5 C ~ 60 C Funkcje pilota 1. Tryby pracy: automatyczny (AUTO), chłodzenie (COOL), osuszanie (DRY), ogrzewanie (HEAT) (poza modelami przeznaczonymi wyłącznie do chłodzenia), praca samego wentylatora (FAN) 2. Forma zegara programatora czasowego: 24h 3. Zakres ustawienia temperatury wewnętrznej: 17 C do 30 C 4. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD dla wszystkich funkcji RG52A/BG(C)EF, RG52A/(C)EF RG52A1/BG(C)EF, RG52A1/(C)EF RG52B/BG(C)E, RG52B/(C)E RG52C/BG(C)E, RG52C/(C)E RG52D/BG(C)E, RG52D/(C)E WAŻNE: Wzór przycisków może nieco się różnić od rzeczywistych przycisków na pilocie w zależności od zakupionego modelu. Wszystkie opisane powyżej funkcje realizowane są przez jednostkę wewnętrzną. Jeżeli jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona w daną funkcję, to naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania nie wywoła odpowiedniego działania. Przyciski funkcyjne pilota (1) Przycisk ON/OFF (Wł./Wył.) Naciśnięcie danego przycisku spowoduje uruchomienie urządzenia. Aby zatrzymać pracę urządzenia, należy ponownie nacisnąć ten przycisk. (2) Przycisk MODE (Wybór trybu): Każde naciśnięcie danego przycisku spowoduje wybór trybu w następującej kolejności: AUTO (automatyczny), COOL (chłodzenie), DRY (osuszanie), HEAT (ogrzewanie) i FAN (nawiew) zgodnie z ilustracją poniżej: UWAGA: Tryb HEAT (Ogrzewanie) dotyczy tylko modeli z pompą ciepła. (3) Przycisk FAN (Wentylator): Każde naciśnięcie danego przycisku zmienia poziom obrotów wentylatora w następującej kolejności: AUTO (automatyczny), LOW (niski), MED (średni), HIGH (wysoki), a następnie z powrotem AUTO. (4) Przycisk SLEEP (Uśpienie): Przycisk włącza/wyłącza funkcję uśpienia. Umożliwia utrzymanie najbardziej komfortowej temperatury, jak również oszczędza energię. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybach COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie) oraz AUTO (automatyczny). UWAGA: Kiedy jednostka pracuje w trybie SLEEP (uśpienia), funkcja ta zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku MODE, FAN SPEED lub ON/OFF. (5) Przycisk FRESH (Podtrzymywanie świeżości)

6 Naciśnięcie danego przycisku włącza funkcję FRESH (podtrzymywania świeżości), a ponowne jego naciśnięcie wyłącza daną funkcję. (6) Przycisku TURBO (Intensywna praca) Przycisk włącza/wyłącza funkcję intensywnej pracy. Funkcja intensywnej pracy umożliwia jednostce osiągnięcie ustawionej temperatury w bardzo krótkim czasie. Po naciśnięciu tego przycisku w trybie chłodzenia, nawiew zimnym powietrzem będzie wykonywany przy dużych obrotach wentylatora. Po naciśnięciu tego przycisku w trybie ogrzewania (wyłącznie w przypadku jednostek z elementem grzejnym PTC), element grzejny PTC zostanie pobudzony, czego rezultatem będzie szybsze ogrzewanie. (7) Przycisk SELF CLEAN (Samodzielne czyszczenie) Przycisk włącza/wyłącza funkcję samodzielnego czyszczenia. (8) Przycisk LED (Wyświetlacz) Przycisk wyłącza/włącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie wyświetlacza, a ponowne naciśnięcie włączenie wyświetlacza. (9) Przycisk UP (Do góry) ( ) Każde naciśnięcie danego przycisku spowoduje zwiększenie ustawionej temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1 C do temperatury 30 C. Przycisk DOWN (Do dołu) ( ) Każde naciśnięcie danego przycisku spowoduje zmniejszenie ustawionej temperatury wewnątrz pomieszczenia o 1 C do temperatury 17 C. (10) Przycisk SHORTCUT (skrót) przycisk jest używany do odzyskania bieżącego ustawienia lub aby powrócić do poprzednich ustawień. przy pierwszym włączeniu, jeżeli naciśnięty zostanie przycisk SHORTCUT, to urządzenie będzie działać w trybie AUTO, 26 C, z automatyczną prędkością wentylatora. gdy pilot jest włączony naciśnięcie tego przycisk spowoduje, że system automatycznie powróci do poprzednich ustawień, w tym do wyboru trybu, ustawień temperatury, poziomu obrotów wentylatora i funkcji uśpienia (jeżeli była aktywna) i przekaże te ustawienia sygnałem do urządzenia. gdy pilot jest wyłączony naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że system tylko powróci do poprzednich ustawień i nie będzie przekazywać sygnałów do urządzenia. Funkcja uśpienia jest wyłączona. jeżeli przycisk będzie przyciśnięty przez dłużej niż 2 sekundy, system automatycznie odzyska bieżące ustawienia pracy, w tym tryb pracy, ustawienie temperatury, poziomu obrotów wentylatora oraz funkcję uśpienia (jeżeli była aktywna). (11) Przycisk TIMER ON (Programator czasowy włączenia) Przycisk do wprowadzania czasu po którym nastąpi automatyczne włączenie klimatyzatora. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o 30 minut. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie o 1 godzinę. Aby anulować wprowadzony czas wystarczy naciskać przycisk, aż ponownie pokaże się 0.0. (12) Przycisk TIMER OFF (Programator czasowy wyłączenia) Przycisk do wprowadzania czasu po którym nastąpi automatyczne wyłączenie klimatyzatora. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o 30 minut. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie o 1 godzinę. Aby anulować wprowadzony czas wystarczy naciskać przycisk, aż ponownie pokaże się 0.0. (13) Przycisk DIRECT (Kierunek nawiewu)

7 Przycisk używany jest do zmiany ruchu żaluzji wylotowych oraz ustawienia żądanego kierunku nawiewu góra/dół. Każde naciśnięcie przycisku zmienia kąt żaluzji o 6. (14) Przycisk SWING (Ruch wahadłowy) Przycisk włącza/wyłącza funkcję automatycznego ruchu wahadłowego żaluzji. (15) Przycisk FOLLOW ME (Podążaj za mną) Naciśnięcie tego przycisku uruchamia funkcję Follow me i wyświetlacz pilota zdalnego sterowania pokazuje rzeczywistą temperaturę, w miejscu w którym się znajduje. Pilot będzie wysyłał sygnał o temperaturze do klimatyzatora co każde 3 minuty, dopóki przycisk FOLLOW ME nie zostanie naciśnięty ponownie. Klimatyzator automatycznie anuluje funkcję Follow me, jeżeli nie otrzyma sygnału z pilota zdalnego sterowania przez 7 minut. Opis wskaźników wyświetlacza Wskaźnik trybu pracy Pokazuje aktualny tryb pracy: automatyczny (auto), chłodzenie (cool), osuszanie (dry) lub ogrzewanie (heat) (poza modelami przeznaczonymi wyłącznie do chłodzenia), sam wentylator (fan). Wskaźnik transmisji Wskaźnik świeci się, kiedy pilot zdalnego sterowania przesyła informacje do jednostki wewnętrznej. Wskaźnik ON / OFF Wskaźnik świeci się po włączeniu urządzenia przyciskiem ON/OFF na pilocie, a gaśnie po jego ponownym naciśnięciu. Wskaźnik programatora czasowego włączenia (TIMER ON) Wskaźnik świeci się, kiedy czas włączenia jest ustawiony. Wskaźnik programatora czasowego wyłączenia (TIMER OFF) Wskaźnik świeci się, kiedy czas wyłączenia jest ustawiony. Wskaźnik uśpienia Wskaźnik świeci się, kiedy wybrano funkcję SLEEP (uśpienia), a gaśnie po jej wyłączeniu. Wskaźnik FOLLOW ME (w niektórych modelach) Wskaźnik świeci się, kiedy wybrano funkcję FOLLOW ME. Wskaźnik temperatury/ programatora czasowego. Wyświetlane są w tym miejscu ustawienia temperatury (17 C ~ 30 C). Jeżeli tryb pracy przełączony jest na FAN (wentylator), w danym punkcie nie są wyświetlane żadne ustawienia. Natomiast jeżeli ustawiony jest tryb programatora czasowego, wyświetlane są ustawienia włączenia i wyłączenia klimatyzatora. Wskaźnik poziomu obrotów wentylatora Wskaźnik pokazuje wybrany poziom obrotów wentylatora: wysoki (HIGH), średni (MED) lub niski (LOW). Jeżeli nic się nie świeci oznacza to, że wybrano automatyczną prędkość nawiewu. Automatyczna prędkość nawiewu jest ustawiana w trybie AUTO (automatyczny) lub w trybie DRY (osuszanie).

8 Uwaga: Wszystkie wskaźniki przedstawione na rysunku, pokazane są wyłącznie w celu jasnej prezentacji wyświetlacza. Podczas pracy klimatyzatora podświetlone są tylko wskaźniki określające aktualne ustawienia. Sterowanie za pomocą przycisków Praca w trybie automatycznym Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że jednostka jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia. Lampka kontrolna OPERATION (pracy) na wyświetlaczu klimatyzatora zacznie migać. 1. Przy pomocy przycisku MODE należy wybrać tryb AUTO (automatyczny). 2. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk UP/DOWN. Można ustawić temperaturę w zakresie od 17 C do 30 C. 3. Następnie należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. UWAGA: 1. W trybie pracy AUTO procesor sterujący samoczynnie dobierze odpowiedni tryb pracy chłodzenia, samego wentylatora lub ogrzewania w zależności od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą ustawioną na pilocie, a faktyczną temperaturą w pomieszczeniu. 2. Tryb AUTO nie umożliwia zmiany poziomu obrotów wentylatora, ponieważ został on ustawiony automatycznie. 3. Jeżeli tryb AUTO nie zapewnia komfortu, oczekiwany tryb pracy może być wybrany ręcznie. Praca w trybie chłodzenia/ogrzewania/samego wentylatora Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że jednostka jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia. 1. Przy pomocy przycisku MODE należy wybrać tryb COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie) lub FAN (sam wentylator). 2. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk UP/DOWN. Można ustawić temperaturę w zakresie od 17 C do 30 C. 3. Aby wybrać poziom obrotów wentylatora: automatyczny, niski, średni lub wysoki, należy odpowiednią ilość razy nacisnąć przycisk FAN. 4. Następnie należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. UWAGA: Tryb pracy samego wentylatora FAN nie daje możliwości regulacji temperatury i jej wartość nie będzie pokazywana na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania. Dla tego przypadku można wykonać z powyższego opisu tylko punkty 1, 3 i 4. Praca w trybie osuszania Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że jednostka jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia. Lampka kontrolna OPERATION (pracy) na wyświetlaczu klimatyzatora zacznie migać.

9 1. Przy pomocy przycisku MODE należy wybrać tryb DRY (osuszanie). 2. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk UP/DOWN. Można ustawić temperaturę w zakresie od 17 C do 30 C. 3. Następnie należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. UWAGA: W trybie osuszania nie ma możliwości ustawienia poziomu obrotów wentylatora, która ustawiona jest automatycznie. Regulacja kierunku nawiewu Kierunek nawiewu powietrza można ustawić przy użyciu przycisków SWING (ruch wahadłowy) oraz DIRECT (kierunek). 1. Każde naciśnięcie przycisku DIRECT spowoduje zmianę kąta pochylenia poziomych żaluzji o 6 o. 2. Naciśnięcie przycisku SWING spowoduje automatyczny ruch wahadłowy żaluzji. UWAGA: Jeżeli żaluzje przesuną się lub wychylą się na pozycję, która wpływa na efektywność chłodzenia lub ogrzewania, klimatyzator automatycznie zmieni kierunek wychylenia/przesuwania żaluzji. Praca programatora czasowego Należy nacisnąć przycisk TIMER ON, aby ustawić czas automatycznego włączenia jednostki, albo przycisk TIMER OFF, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia jednostki. Programowanie automatycznego włączenia. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER ON. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla włączenia klimatyzatora i symbol godziny H. Programator jest teraz gotowy do zresetowania czasu automatycznego włączenia i rozpoczęcia pracy. 2. W celu ustawienia żądanego czasu automatycznego włączenia, należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER ON. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o pół godziny. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje przestawienie o 1 godzinę. 3. Po ustawieniu czasu automatycznego włączenia nastąpi sekundowa przerwa przed przesłaniem sygnału pilota zdalnego sterowania do klimatyzatora. Następnie po około 2 sekundach symbol H zniknie z wyświetlacza LCD, a wyświetlona zostanie ustawiona temperatura. Programowanie automatycznego wyłączenia 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER OFF. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla wyłączenia klimatyzatora i symbol godziny H. Programator jest teraz gotowy do zresetowania czasu automatycznego wyłączenia i zatrzymania pracy. 2. W celu ustawienia żądanego czasu automatycznego wyłączenia, należy ponownie nacisnąć przycisk TIMER OFF. Każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje przestawienie ustawienia o pół godziny. Kiedy ustawiony czas wyniesie 10 godz., dalej każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przestawienie o 1 godzinę.

10 3. Po ustawieniu czasu automatycznego wyłączenia nastąpi sekundowa przerwa przed przesłaniem sygnału pilota zdalnego sterowania do klimatyzatora. Następnie po około 2 sekundach symbol H zniknie z wyświetlacza LCD, a wyświetlona zostanie ustawiona temperatura. UWAGA Po wybraniu pracy programatora czasowego pilot zdalnego sterowania o określonym czasie automatycznie wysyła sygnał do jednostki wewnętrznej. Dlatego też pilot zdalnego sterowania musi znajdować się w miejscu, pozwalającym na przesłanie sygnału do jednostki wewnętrznej. Rzeczywisty czas, który można ustawić ograniczony jest do następujących wartości: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 i 24. Przykład ustawienia programatora czasowego Programator czasowy (Automatyczne włączenie pracy) Funkcja programatora czasowego włączania klimatyzatora jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce włączyć jednostkę automatycznie przed powrotem do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę w określonym czasie. Przykład: Rozpoczęcie pracy klimatyzatora za 6 godzin. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER ON. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla włączenia klimatyzatora i symbol godziny H. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER ON, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 6.0H. 3. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora włączania (TIMER ON) będzie świecić się, kiedy dana funkcja jest aktywna. Programator czasowy (Automatyczne wyłączenie pracy) Funkcja programatora czasowego wyłączania klimatyzatora jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce wyłączyć jednostkę automatycznie po pójściu spać. Klimatyzator automatycznie zakończy pracę w określonym czasie. Przykład: Zakończenie pracy klimatyzatora za 10 godzin. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER OFF. Wyświetlacz pilota pokaże ostatnio ustawiony czas dla wyłączenia klimatyzatora i symbol godziny H. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER OFF, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 10H. 3. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora wyłączania (TIMER OFF) będzie świecić się, kiedy dana funkcja jest aktywna. Połączone programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia.

11 (Jednoczesne ustawienie czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora) TIMER OFF TIMER ON (Włączony Zatrzymanie Rozpoczęcie pracy) Funkcja ta jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce wyłączyć jednostkę automatycznie po pójściu spać, a następnie włączyć ją przed obudzeniem się lub powrotem do domu. Przykład Zakończenie pracy klimatyzatora za 2 godziny po ustawianiu i rozpoczęcie pracy klimatyzatora za 10 godzin po ustawianiu. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER OFF. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER OFF, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 2.0H. 3. Teraz trzeba nacisnąć przycisk TIMER ON. 4. Następnie należy naciskać przycisk TIMER ON, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 10 H. 5. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora wyłączania i włączania (TIMER ON OFF) będzie świecić się, kiedy dane funkcje są aktywne. TIMER ON TIMER OFF (Wyłączony Rozpoczęcie Zatrzymanie pracy) Funkcja ta jest przydatna w momencie, gdy użytkownik chce włączyć jednostkę automatycznie przed obudzeniem się i wyłączyć ją po wyjściu z domu. Przykład Rozpoczęcie pracy klimatyzatora za 2 godziny po ustawianiu i zakończenie pracy klimatyzatora za 10 godzin po ustawianiu. 1. Należy nacisnąć przycisk TIMER ON. 2. Następnie należy naciskać przycisk TIMER ON, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 2.0H. 3. Teraz trzeba nacisnąć przycisk TIMER OFF. 4. Następnie należy naciskać przycisk TIMER OFF, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wartość 10 H. 5. Po około 3 sekundach cyfrowy wyświetlacz pilota pokaże z powrotem ustawioną temperaturę. Wskaźnik czasowego programatora wyłączania i włączania (TIMER ON OFF) będzie świecić się, kiedy dane funkcje są aktywne. UWAGA: Ustawienie programatora czasowego (włączania lub wyłączania), które występuje jako pierwsze w kolejności po ustawionym czasie, będzie uruchomione na początku. Funkcja SLEEP (uśpienia)/fresh (podtrzymywania świeżości) Funkcja uśpienia powoduje, że jednostka automatycznie zwiększa (chłodzenie) lub zmniejsza (ogrzewanie) temperaturę o 1 o C na godzinę przez pierwsze dwie godziny, a następnie utrzymuje temperaturę na stałym poziomie przez kolejne pięć godzin, po czym

12 jednostka zatrzymuje pracę. Dana funkcja umożliwia utrzymanie najbardziej komfortowej temperatury, jak również oszczędza energię. UWAGA: Funkcja uśpienia jest dostępna wyłącznie w trybach pracy: automatycznym, chłodzenia i ogrzewania. Po aktywowaniu funkcji podtrzymywania świeżości, jonizujący/plazmowy łapacz pyłu (w zależności od modelu) zostanie pobudzony do usuwania pyłu i nieczystości z powietrza.

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A2/BGEF, RG57 A3/BGEF, RG57 B/BGE, RG57 D/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego 6 720 866 143 (12/2016) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pilota bezprzewodowego

Specyfikacja pilota bezprzewodowego MODELS: A5MVI-10/13WFR/A5MVO-10/13 AR1MVI32-09/12/18/24WiFiR/AR1MVO-09/12/18/24 O1MVI-09/12/18/24WFR/O1MVO-09/12/18/24 P6MVI-09/12/18/24WFR/P6MVO-09/12/18/24 Spis treści Specyfikacja pilota bezprzewodowego...

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG70E/BGEF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG70E/BGEF INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG70E/BGEF Dziękujemy za zakup naszego pilota bezprzewodowego. Prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OM-G17-0107-McQuay Nr seryjny: R08019029996 Data: STYCZEŃ 2007 MODE Przed uruchomieniem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją w okresie eksploatacji 2007 McQuay

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy H INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy H Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY AUTO COOL DRY HEAT FAN SPEED TURBO HIGH MID LOW AUTO C SET TIMER F h ROOM ONOFF OFF SWING SWING ON SLEEP iclean HEALTH ifavor Eheater Anti-FUNGUS DISPLAY LOCK MODE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6

STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 STEROWNIK ŚCIENNY DO KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI STEROWNIKA RCW-6 1. Bezpieczeństwo. - należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem sterownika - należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe. Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe. Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami. Proszę

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Sterownik zdalny i sterownik przewodowy

Sterownik zdalny i sterownik przewodowy Sterownik zdalny i sterownik przewodowy 16437005000016 Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Instrukcję obsługi należy przechowywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Seria Tower AST-24AI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Seria Tower AST-24AI INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria Tower AST-24AI Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych, ale

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier

INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier INSTRUKCJA BSŁUGI Pilot bezprzewodowy klimakonwektor ścienne typu Premier Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Spis treści bsługa pilota... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C INSTRUKCJA OBSŁUGI AMC 09C Klimatyzator przenośny 1. DANE TECHNICZNE MODEL AMC 09Aa Moc Chłodzenia 2,5kW Napięcie zasilania 230V Częstotliwość 50Hz Maksymalny pobór prądu 4,6 A Maksymalny pobór mocy 1100

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS INSTRUKCJA OBSŁUGI KJR-29B K L I M A T Y Z A T O R Y K O M E R C Y J N E S D V 4 Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Termostat programowalny T3, T3R. PL Podręcznik użytkownika. T3R Bezprzewodowy termostat programowalny. Termostat programowalny

Termostat programowalny T3, T3R. PL Podręcznik użytkownika. T3R Bezprzewodowy termostat programowalny. Termostat programowalny Termostat programowalny T3, T3R PL Podręcznik użytkownika T3 Termostat programowalny T3R Bezprzewodowy termostat programowalny Spis treści 1) Interfejs termostatu...3 Przegląd ekranu i przycisków...3 Ikony

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

Pilot przewodowy SWC-02

Pilot przewodowy SWC-02 Pilot przewodowy SWC-02 1 A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych 1. W Unii Europejskiej Uwaga: Na Twoim produkcie znajduje się symbol informujący, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OM-GS (1)-DAIKIN SIESTA Nr części: R A. Polski. Instrukcja obsługi zestawu bezprzewodowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OM-GS (1)-DAIKIN SIESTA Nr części: R A. Polski. Instrukcja obsługi zestawu bezprzewodowego INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi zestawu bezprzewodowego Polski OM-GS02-1111(1)-DAIKIN SIESTA Nr części: R08019037196A Przyrząd do zdalnego sterowania GS02 POLSKI i MOCOWANIE NA ŚCIANIE WKŁADANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Gwarancja użytkownika/ kierowcy Opis funkcji mikroprocesora 1) Wykres graficzny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

FULL DC INVERTER SYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI RMO5

FULL DC INVERTER SYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI RMO5 FULL DC INVERTER SYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI RMO5 1. Instrukcja montażu... 3 2. Akcesoria zestawu... 4 3. Wymiary pilota... 4 4. Montaż uchwytu... 4 5. Wymiana baterii... 5 6. Instrukcje użytkowania... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. kaisai.pl 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH kaisai.pl 1 Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA POLSKI Do powszechnego u ytku publicznego RB-RXS31-E 1112150110 1 PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM Przygotowanie Filtrów 1. Otwórz kratkę wlotu powietrza i wyjmij

Bardziej szczegółowo

TCB-AX32E2. Instrukcja użytkownika KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Nazwa modelu: Polski

TCB-AX32E2. Instrukcja użytkownika KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Nazwa modelu: Polski KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Instrukcja użytkownika Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania Nazwa modelu: TCB-AX32E2 Ogólna nazwa modelu TCB-AX32E2 Nazwa modelu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RoHS MODERN NNO-1/09

INSTRUKCJA OBSŁUGI  RoHS MODERN NNO-1/09 WWW.VIVAXPOLSKA.PL NNO-1/09 MODERN ACP-09CH25AEG ACP-12CH5AEG ACP-18CH50AEG ACP-2CH70AEG RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem, którym

Bardziej szczegółowo