Informator techniczny 2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator techniczny 2017"

Transkrypt

1 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia, sposobach montażu i parametrach technicznych klap i zaworów przeciwpożarowych. Każde urządzenie wysyłane z zakładów produkcyjnych MERCOR S.. do Klienta jest skrupulatnie sprawdzane zgodnie z najwyższymi normami zarządzania jakością, przechodzi także szereg badań dopuszczających. Jesteśmy dumni z tego, że poprzez swoją działalność dostarczamy bezpieczeństwo. Zapraszamy do współpracy. Zespół MERCOR S.. Elektroniczna wersja Informatora technicznego jest dostępna na stronie SYSTEMY WENTYLCJI POŻROWEJ

2 Systemy wentylacji pożarowej Informator techniczny 07 Redakcja: MERCOR S.. - Zespół Działu Systemów Wentylacji Pożarowej MERCOR S.. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w niniejszym Informatorze technicznym 07 r. - w każdym czasie i bez podania przyczyny. Jednocześnie, wprowadzenie zmian nie wymaga (na żadnym etapie) informowania o tym osób korzystających z Informatora technicznego 07 r. MERCOR S.. zastrzega przy tym, że materiały zawarte w Informatorze technicznym 07 r., nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. ład komputerowy: Bliskie strony 07 MERCOR S.. Gdańsk - wersja /07

3 spis treści SYSTEMY WENTYLCJI POŻROWEJ mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające 5 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające 5 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p mcr FID PRO przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające 6 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające 58 mcr WIP/S przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe odcinające 66 mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe i odciążające 79 mcr WIP/V mcr WIP/V-M przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej 90 mcr WIP PRO/S przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe odcinające 0 mcr WIP PRO/V mcr WIP PRO/V-M przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej 7 mcr FS przeciwpożarowe klapy kurtynowe 0 zasilanie sterowanie mechanizmy wyzwalająco-sterujące

4 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające UKTU P RO D. P L R O T R.C O M I GU R KONF W.MERCO W N W 88-CPR-00/W 96-CPR-0 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EIS0 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 88-CPR-00/W, 96-CPR-0. Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN 50- i przebadane według EN 66-. Klapy odcinające o oorności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu. Dzięki redukcji grubości przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji... zastosowanie Niskooporowe klapy odcinające mcr FID S/S c/p przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Klapy przeznaczone są m. in. do instalacji o podwyższonych wymogach dla parametrów akustycznych. Podczas pożaru umożliwiają zachowanie oorności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Klapy nie mogą pracować w instalacjach narażonych na zapylenie, chyba że zostaną objęte specjalnym, indywidualnie opracowanym programem serwisu i przeglądów technicznych... budowa perforacja i uszczelka pęczniejąca obudowa ramka chroniąca przegrodę przegroda odcinająca wyzwalacz termoelektryczny lub termiczny uszczelka mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik ze sprężyną powrotną) 5

5 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające Klapy odcinające mcr FID S/S c/p składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego. Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasooornej.0, a pozostałe elementy są impregnowane. Całkowita długość obudowy wynosi co najmniej 96 mm. W części środkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinającej, obudowa posiada perforację szerokości 0 mm. Na wewnętrznej stronie obudowy, wokół zamkniętej przegrody odcinającej, znajduje się uszczelka pęczniejąca. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 0 mm. Przegroda osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przyklejona jest uszczelka wentylacyjna typu P, zapewniająca szczelność klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi... wersje wykonania... mcr FID S/S c/p przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem ze sprężyną powrotną zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania. Klapy mcr FID S/S c/p wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BFL, BFN, BF-TL oraz EXBF produkcji Belimo, zasilanego napięciem V C/DC lub 0 V C, z wyzwalaczem termoelektrycznym 7 C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C). Siłowniki są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje się przełącznik testowy i wskaźnik zasilania (dioda LED). Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również ręcznie przy użyciu klucza. D H [mm] C 0 E B [mm] 96 mechanizm C D E BFN BFL BFTL-ST EXBF

6 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające... mcr FID S/S c/p przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie. Klapy mcr FID S/S c/p wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST ze sprężyną napędową (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego). Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia klapy w wyłączniki krańcowe WK lub WK do sygnalizacji stanu położenia przegrody. D H [mm] C E B [mm] 0 96 mechanizm C D E RST mcr FID S/S c/p przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie poprzez automatykę pożarową. Klapy mcr FID S/S c/p wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW ze sprężyną napędową oraz układem dźwigniowokrzywkowym. Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie ( impuls ) lub zdjęcie ( przerwa ) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody. Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest ręcznie. 7

7 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające 96 D H [mm] C 0 E B [mm] mechanizm C D E RST-KW wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 00 mm do 800 mm wysokość nominalna H od 00 mm do 00 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 0, m Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). kołnierz montażowy (dla klap o wymiarze B > 00 mm) H 00 H [mm] 90 H Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami min. 00 min

8 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5. montaż Klapy prostokątne mcr FID S/S c/p zostały sklasyfikowane w klasie EI0(ve ho i o)s w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych o grubości min. 0 mm, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 5 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 5 mm i klasie oorności nie mniejszej niż EI0 oraz stropach betonowych o grubości min. 50 mm..5.. przygotowanie otworów do montażu B+90 H przykładowy montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych 5 (B+90) x (H+90). ściana lekka. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*. kołnierz montażowy - granica wmurowania. opaska na obwodzie z płyty G-K 00 x,5 5. klapa mcr FID S *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 5 9

9 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.. przykładowy montaż w ścianach betonowych (B+90) x (H+90). ściana sztywna. uszczelnienie - zaprawa murarska cementowa lub cementowo-wapienna*. kołnierz montażowy - granica wmurowania. klapa mcr FID S min. 0 *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową >0.5.. przykładowy montaż w ścianach murowanych (B+90) x (H+90) (B+90) x (H+90) (B+90) x (H+90). ściana sztywna. uszczelnienie - zaprawa murarska cementowa lub cementowo-wapienna*. kołnierz montażowy - granica wmurowania. klapa mcr FID S min. 5 *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową >5 W przypadku montażu klapy w ścianie o grubości mniejszej niż 5 mm należy miejscowo, np. poprzez montaż opaski z płyt lub innego elementu budowlanego, zwiększyć grubość ściany na obwodzie montowanej klapy do wymaganej grubości. 0

10 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.5. przykładowy montaż w stropach (B+90) x (H+90) min. 50 min. 50 (B+90) x (H+90). strop. uszczelnienie - zaprawa murarska cementowa lub cementowo-wapienna*. kołnierz montażowy - granica wmurowania. klapa mcr FID S *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową.5.6. przykładowy montaż poza przegrodą B 9 B kanał wentylacyjny. blachowkręt ST.x6. klapa mcr FID S. np. zaprawa cementowa* 5. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m i grubości 0 mm, klasa 6. element podwieszający z pręta M 7. ściana 8. wkręt ST,5x50 *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 9. kątownik-granica wmurowania 0. uszczelnienie styku płyt klejem, np. Promat H 8. płyta ogniochronna o grubości zależnej od oorności ogniowej przegrody (np. Promatect L500 dla EI0 - grubość 50 mm). np. zaprawa gipsowa. izolacja podwiesi Montaż klapy z pionową osią obrotu Montaż taki musi by jasno określony w dokumentacji projektowej i zgłoszony producentowi klapy przy jej zamówieniu. Wymiary klapy BxH powinny zostać podane jak dla klapy z poziomą osią obrotu.

11 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S c/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] wysokość H [mm] szerokość B [mm] v [m/s] [Pa] [db] [Pa] [db] ,0 0,0 0,05 0,0 0,06 0, ,05 0,0 0,065 0,05 0,075 0, ,06 0,09 0,075 0,06 0,09 0, ,07 0,057 0,0875 0,07 0,05 0, ,08 0,065 0, 0,085 0, 0, ,09 0,07 0,5 0,096 0,5 0, , 0,08 0,5 0,06 0,5 0, , 0,089 0,75 0,7 0,65 0, , 0,098 0,5 0,8 0,8 0, , 0,06 0,65 0,8 0,95 0, , 0, 0,75 0,9 0, 0, ,5 0, 0,875 0,59 0,5 0, ,6 0,0 0, 0,70 0, 0, [Pa] [db] Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta.

12 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S c/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] wysokość H [mm] szerokość B [mm] v [m/s] [Pa] [db] [Pa] [db] ,07 0,06 0,08 0, ,0875 0,078 0, 0, ,05 0,09 0, 0, ,5 0,09 0, 0, , 0,5 0,6 0, ,575 0, 0,8 0, ,75 0,56 0, 0, ,95 0,7 0, 0, , 0,88 0, 0, ,75 0,0 0,6 0, ,5 0,9 0,8 0, ,65 0, 0, 0, ,8 0,50 0, 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta.

13 mcr FID S/S c/p niskooporowe przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.7. szacunkowe wagi klap mcr FID S/S c/p do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [kg] szerokość B [mm] wys. H [mm] , , , , ,5,5 8 9 Dla klap bez siłownika od podanej wagi należy odjąć ~ kg..8. oznaczenie mcr FID S/S c/p B x H / materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST RST wyzwalacz termiczny RST/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej) RST/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW RST-KW/S wyzwalacz termiczny RST-KW/S/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/0I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = 0 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/0P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = 0 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BFTL-T-ST (z opcją BKN0-MP) siłownik ze sprężyną powrotną, U = V, sterowanie cyfrowe MP Bus EXBF-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = V C/DC EXBF0-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 0 V C BFL-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = V C/DC BFL0-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 0 V C BFL-T-ST (z opcją BKN0-) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFN-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = V C/DC BFN0-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 0 V C BFN-T-ST (z opcją BKN0-) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control materiał [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 75 g/m KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 przykładowe oznaczenie: mcr FID S/S c/p 00 x 00 BFL-T Niskooporowa klapa odcinająca EIS0 z kompaktowym siłownikiem Belimo na V z wyłącznikami krańcowymi. W rozdziale - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania.

14 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające UKTU P RO D. P L R O T R.C O M I GU R KONF W.MERCO W N W 96-CPR CPR-0/W TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EIS0 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 88-CPR-0/W oraz 96-CPR-00. Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN 50- i przebadane według EN 66-. Klapy odcinające o oorności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu. Klapy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych... zastosowanie Klapy odcinające mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S p/o przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas pożaru umożliwiają zachowanie oorności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Dodatkowo klapy mcr FID S/S mogą być stosowane jako klapy odciążające w systemach gaszenia gazem, wówczas wyposażone są w napędy bez wyzwalaczy termoelektrycznych lub termicznych... budowa przekładka izolacyjno-usztywniająca obudowa ramka chroniąca przegrodę uszczelka pęczniejąca przegroda odcinająca mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik ze sprężyną powrotną) wyzwalacz termoelektryczny lub termiczny 5

15 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające Klapy odcinające mcr FID S/S składają się z obudowy o przekroju prostokątnym (mcr FID S/S p/p) lub okrągłym (mcr FID S/S p/o) złożonej z dwóch segmentów oddzielonych przekładką z płyty ogniochronnej o przekroju 0 x 0 mm, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub termoeletrycznego. Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasooornej.0, a pozostałe elementy są impregnowane. Całkowita długość obudowy wynosi min. 96 mm. Klapy mogą zostać wykonane z elementem przedłużającym, wówczas długość obudowy wynosi 00 mm. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 0 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone polietylenową uszczelką wentylacyjną. W przypadku klap o przekroju prostokątnym obudowa z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi, a w przypadku klap okrągłych połączeniami wsuwanymi (nypel) lub kołnierzowymi... wersje wykonania... mcr FID S/S przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem ze sprężyną powrotną zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania. Klapy mcr FID S/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BFL, BFN, BF-TL, EXBF produkcji Belimo, zasilanego napięciem V C/DC lub 0 V C, z wyzwalaczem termoelektrycznym 7 C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C). Siłowniki są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje się przełącznik testowy i wskaźnik zasilania (dioda LED). Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi BF, BFL, BFN, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również ręcznie przy użyciu klucza. 5 C H-0 [mm] H D E B [mm] mechanizm C D E BFN BFL BFTL-ST EXBF BF

16 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające 70 0 kołnierz przyłączeniowy ØD [mm] C ØD+60 [mm] Ø(D+60) ØD D E 0 96 mechanizm C D E BFN BFL BFTL-ST EXBF BF mcr FID S/S przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie. Klapy mcr FID S/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST ze sprężyną napędową (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego). Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia klapy w wyłączniki krańcowe WK lub WK do sygnalizacji stanu położenia przegrody. 5 H-0 [mm] C H [mm] D E B [mm] mechanizm C D E RST ØD [mm] C ØD+60 [mm] mechanizm C D E RST D E

17 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające... mcr FID S/S przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie poprzez automatykę pożarową. Klapy mcr FID S/S wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW ze sprężyną napędową oraz układem dźwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie ( impuls ) lub zdjęcie ( przerwa ) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody. Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest ręcznie. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontażu instalacji. Mechanizm RST-KW można zastąpić siłownikiem elektrycznym. 5 C H-0 [mm] H [mm] D E B [mm] mechanizm C D E RST-KW ØD [mm] D+60 [mm] D E C 0 mechanizm C D E RST-KW

18 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.. wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 00 mm do 500 mm wysokość nominalna H od 00 mm do 500 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż,8 m Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). Klapy okrągłe: średnica nominalna D od 5 mm do 60 mm Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). klapa mcr FID S/S p/p klapa mcr FID S/S p/o H 00 D 00 H montaż Klapy prostokątne mcr FID S/S p/p zostały sklasyfikowane w klasie EI0 (ve ho i o)s w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 5 mm i klasie oorności nie mniejszej niż EI0 oraz stropów betonowych o grubości min. 50 mm. Klapy okrągłe mcr FID S/S p/o zostały sklasyfikowane w klasie EI0 (ve ho i o)s w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 5 mm i klasie oorności nie mniejszej niż EI0 oraz stropach betonowych o grubości min. 50 mm..5.. przygotowanie otworów do montażu klapa mcr FID S/S p/p klapa mcr FID S/S p/o B+90 H+90 H [mm] D D+90 9

19 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.. przykładowy montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych klapa mcr FID S/S p/p 5 5 B B (B+90) x (H+90) (B+90) x (H+90) ~5 ~5. ściana lekka. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*. klapa mcr FID S *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową klapa mcr FID S/S p/o 5 (D+90) 00. ściana lekka. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*. klapa mcr FID S. opaska na obwodzie z płyty G-K *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 0

20 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.. przykładowy montaż w ścianach betonowych oraz murowanych klapa mcr FID S/S p/p min. 5 min. 0 (B+90) x (H+90). ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły. opaska na obwodzie z płyty G-K. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. klapa mcr FID S *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową klapa mcr FID S/S p/o min. 0 min. 0 min. 50 (D+90) (D+90) (D+90) (B+90) x (H+90) ~5 ~5 ~0 ~0 ~0. ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły. opaska na obwodzie z płyty G-K. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. klapa mcr FID S *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową

21 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.. przykładowy montaż w stropach klapa mcr FID S/S p/p (B+90) x (H+90) (B+90) x (H+90) min. 50 min. 50 H [mm] B [mm] 5 70 B B 60 ~ ~ profil montażowy g = mm. klapa mcr FID S. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. strop. profil montażowy g = mm 5. stalowy kołek rozporowy *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową

22 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające klapa mcr FID S/S p/o (D+90) (D+90) 60 min.50 min.50 (D+90) 70 5 B B 5 0. klapa mcr FID S. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. strop. profil montażowy g = mm 5. stalowy kołek rozporowy *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową ~ ~88 profil montażowy g = mm.5.5. przykładowy montaż poza przegrodą klapa mcr FID S/S p/p kanał wentylacyjny. ściana sztywna - beton, beton komórkowy, cegła. klapa mcr FID S. wypełnienie gipsowe 5. podwieszenie kanału 6. zaprawa murarska (cementowa lub cementowo-wapienna)* 7. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m, klasa *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 8. płyta ogniochronna Ridurit 9. wkręty,5 x 50 w rozstawie ~50 mm 0. stalowy łącznik rozporowy Ø8 x 80 mm. uszczelnienie styku płyt klejem Conlit Glue

23 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.6. przykładowy montaż w zestawach klapa mcr FID S/S p/p B B - B B 6 5. płaskownik montażowy szer. 60 mm. szczeliny 0 mm pomiędzy kołnierzami klap. klapy mcr FID S obrócone o kąt 80. klapy mcr FID S obrócone o kąt 90 i materiał ogniooorny, np. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m, klasa 6. zaprawa - np. cementowa* *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami min. 00 min Montaż klapy z pionową osią obrotu Montaż taki musi by jasno określony w dokumentacji projektowej i zgłoszony producentowi klapy przy jej zamówieniu. Wymiary klapy BxH powinny zostać podane jak dla klapy z poziomą osią obrotu.

24 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,00 0,09 0,050 0,09 0,060 0, ,050 0,07 0,06 0,09 0,075 0, ,060 0,0 0,075 0,059 0,090 0, ,070 0,05 0,088 0,069 0,05 0, ,080 0,058 0,00 0,078 0,0 0, ,090 0,066 0, 0,088 0,5 0, ,00 0,07 0,5 0,098 0,50 0, ,0 0,080 0,8 0,08 0,65 0, ,0 0,088 0,50 0,8 0,80 0, ,0 0,095 0,6 0,7 0,95 0, ,0 0,0 0,75 0,7 0,0 0, ,60 0,7 0,00 0,57 0,0 0, ,80 0, 0,5 0,76 0,70 0, ,00 0,6 0,50 0,96 0,00 0, ,0 0,6 0,75 0,6 0,0 0, ,0 0,75 0,00 0,5 0,60 0, ,60 0,90 0,5 0,55 0,90 0, ,80 0,0 0,50 0,7 0,0 0, ,00 0,9 0,75 0,9 0,50 0,

25 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,070 0,059 0,080 0,069 0,090 0, ,088 0,07 0,00 0,087 0, 0, ,05 0,089 0,0 0,0 0,5 0, , 0,0 0,0 0, 0,58 0, ,0 0,8 0,60 0,8 0,80 0, ,58 0, 0,80 0,56 0,0 0, ,75 0,8 0,00 0,7 0,5 0, ,9 0,6 0,0 0,90 0,8 0, ,0 0,78 0,0 0,08 0,70 0, ,8 0,9 0,60 0,5 0,9 0, ,5 0,07 0,8 0, 0,5 0, ,80 0,7 0, 0,77 0,60 0, ,5 0,66 0,60 0, 0,05 0, , ,50 0,96 0,00 0,6 0,50 0, ,85 0,6 0,0 0,8 0,95 0, ,0 0,55 0,80 0,5 0,50 0, ,55 0,85 0,50 0,50 0,585 0, ,90 0, 0,560 0,8 0,60 0, ,55 0, 0,600 0,59 0,675 0,

26 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,00 0,089 0,0 0,099 0,0 0, ,5 0, 0,8 0, 0,50 0, ,50 0, 0,65 0,9 0,80 0, ,75 0,56 0,9 0,7 0,0 0, ,00 0,78 0,0 0,98 0,0 0, ,5 0,0 0,8 0, 0,70 0, ,50 0, 0,75 0,8 0,00 0, ,75 0,5 0,0 0,7 0,0 0, ,00 0,68 0,0 0,98 0,60 0, ,5 0,90 0,58 0, 0,90 0, ,50 0, 0,85 0,7 0,0 0, ,00 0,57 0,0 0,97 0,80 0, ,50 0,0 0,95 0,6 0,50 0, ,500 0,6 0,550 0,96 0,600 0, ,550 0,9 0,605 0,56 0,660 0, ,600 0,55 0,660 0,595 0,70 0, ,650 0,580 0,75 0,65 0,780 0, ,700 0,6 0,770 0,69 0,80 0, ,750 0,669 0,85 0,7 0,900 0,

27 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,0 0,9 0,0 0,9 0,50 0, ,6 0,9 0,75 0,6 0,88 0, ,95 0,79 0,0 0,9 0,5 0, ,8 0,09 0,5 0,6 0,6 0, ,60 0,8 0,80 0,58 0,00 0, ,9 0,68 0,5 0,9 0,8 0, ,5 0,98 0,50 0, 0,75 0, ,58 0,8 0,85 0,55 0, 0, ,90 0,58 0,0 0,88 0,50 0, , 0,87 0,55 0,0 0,88 0, ,55 0,7 0,90 0,5 0,55 0, ,50 0,77 0,560 0,57 0,600 0, ,585 0,56 0,60 0,58 0,675 0, ,650 0,596 0,700 0,66 0,750 0, ,75 0,656 0,770 0,7 0,85 0, ,780 0,75 0,80 0,775 0,900 0, ,85 0,775 0,90 0,80 0,975 0, ,90 0,8 0,980 0,90,050 0, ,975 0,89,050 0,969,5,

28 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,60 0,9 0,70 0,59 0,80 0, ,00 0,87 0, 0,99 0,5 0, ,0 0, 0,55 0,9 0,70 0, ,80 0,6 0,98 0,79 0,5 0, ,0 0,98 0,0 0,8 0,60 0, ,60 0,6 0,8 0,58 0,05 0, ,00 0,7 0,5 0,98 0,50 0, ,0 0,0 0,68 0,8 0,95 0, ,80 0,8 0,50 0,78 0,50 0, ,50 0,85 0,55 0,57 0,585 0, ,560 0,5 0,595 0,557 0,60 0, ,60 0,597 0,680 0,67 0,70 0, ,70 0,67 0,765 0,76 0,80 0, ,800 0,76 0,850 0,796 0,900 0, ,880 0,8 0,95 0,876 0,990 0, ,960 0,895,00 0,955,080, ,00 0,970,05,05,70, ,0,0,90,,60, ,00,9,75,9,50,

29 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,00 0,89 0,0 0,09 0,0 0, ,50 0,7 0,75 0,6 0,00 0, ,00 0,8 0,0 0, 0,60 0, ,50 0, 0,85 0,66 0,0 0, ,00 0,78 0,0 0,8 0,80 0, ,50 0,6 0,95 0,7 0,50 0, ,500 0,7 0,550 0,5 0,600 0, ,550 0,50 0,605 0,575 0,660 0, ,600 0,568 0,660 0,68 0,70 0, ,650 0,65 0,75 0,680 0,780 0, ,700 0,66 0,770 0,7 0,80 0, ,800 0,757 0,880 0,87 0,960 0, ,900 0,85 0,990 0,9,080, ,000 0,96,00,06,00, ,00,0,0,5,0, ,00,5,0,55,0, ,00,0,0,60,560, ,00,,50,6,680, ,500,9,650,569,800,

30 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/S p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,60 0,9 0,80 0,69 0,00 0, ,5 0, 0,50 0,7 0,75 0, ,90 0,7 0,0 0,0 0,50 0, ,55 0,6 0,90 0,7 0,55 0, ,50 0,98 0,560 0,58 0,600 0, ,585 0,56 0,60 0,606 0,675 0, ,650 0,6 0,700 0,67 0,750 0, ,75 0,685 0,770 0,70 0,85 0, ,780 0,78 0,80 0,808 0,900 0, ,85 0,80 0,90 0,875 0,975 0, ,90 0,87 0,980 0,9,050, ,00 0,997,0,077,00, ,70,,60,,50, ,00,6,00,6,500, ,0,7,50,8,650, ,560,95,680,65,800, ,690,60,80, ,80, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta.

31 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6.. parametry techniczne klap okrągłych mcr FID S/S p/o D średnica nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] D [mm] v [m/s] [Pa] [db] ,09 0, ,0779 0, ,0989 0, ,56 0, D [mm] v [m/s] [Pa] [db] ,590 0, ,96 0, ,6 0, ,6 0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta..7.. szacunkowe wagi klap mcr FID S/S p/p do kanałów wentylacyjnych prostokątnych [kg] wysokość H [mm] szerokość B [mm] ,5 9, , , , , , , Dla klap bez siłownika od podanej wagi należy odjąć ~ kg..7.. szacunkowe wagi klap mcr FID S/S p/o do kanałów wentylacyjnych okrągłych [kg] średnica D [mm] RST, RST-KW siłownik

32 mcr FID S/S p/p mcr FID S/S p/o przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.8. oznaczenie mcr FID S/S p/p B x H / materiał sterowanie szerokość x wysokość / średnica (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST RST wyzwalacz termiczny RST/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej) RST/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW RST-KW/S wyzwalacz termiczny RST-KW/S/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/0I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = 0 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/0P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = 0 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BF-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = V C/DC BF0-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 0 V C BFTL-T-ST (z opcją BKN0-MP) siłownik ze sprężyną powrotną, U = V, sterowanie cyfrowe MP Bus EXBF-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = V C/DC EXBF0-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 0 V C BF-T-ST (z opcją BKN0-) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFL-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = V C/DC BFL0-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 0 V C BFL-T-ST (z opcją BKN0-) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control BFN-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = V C/DC BFN0-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 0 V C BFN-T-ST (z opcją BKN0-) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control materiał [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 75 g/m KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 przykładowe oznaczenie: mcr FID S/S p/p 00 x 00 BFL-T Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS0 z kompaktowym siłownikiem Belimo na V z wyłącznikami krańcowymi. mcr FID S/S p/o Ø00 RST / WK Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS0 z wyzwalaczem termicznym 7 C oraz wyłącznikiem krańcowym otwarcia i zamknięcia przegrody. W rozdziale - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania.

33 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej KONFIGURTOR PRODUKTU N 88-CPR-08/W TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EIS0 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 88-CPR-08/W. Klapy certyfikowane na zgodność z EN 0-8. Klapy sklasyfikowane według EN 50- i przebadane według EN Klapy odcinające o oorności niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu... zastosowanie Klapy odcinające mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Klapy mcr FID S/V p/p są stosowane w systemach wentylacji pożarowej, a klapy o oznaczeniu mcr FID S/V-M p/p są stosowane w systemach mieszanych, łączących funkcje wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej. Urządzenia zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej w zależności od funkcji klapy. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy są zamykane... budowa przekładka izolacyjno-usztywniająca obudowa ramka chroniąca przegrodę uszczelka pęczniejąca przegroda odcinająca mechanizm wyzwalająco-sterujący w puszce osłonowej (np. siłownik bez sprężyny powrotnej) Klapy odcinające mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p składają się z obudowy o przekroju prostokątnym złożonej z dwóch segmentów oddzielonych przekładką z płyty ogniochronnej o przekroju 0 x 0 mm, ruchomej przegrody odcinającej oraz siłownika uruchamianego zdalnie. Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasooornej.0, a pozostałe elementy są impregnowane. Całkowita długość obudowy wynosi min. 96 mm. Klapy mogą zostać wykonane z elementem przedłużającym, wówczas długość obudowy wynosi 00 mm. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 0 mm, która osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się uszczelka pęczniejąca. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone polietylenową uszczelką wentylacyjną.

34 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.. wersje wykonania... mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowa klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej z siłownikiem zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta lub zamknięta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda klapy w strefie objętej pożarem otwiera się, a w pozostałych strefach przegrody klap są zamykane - zadziałanie klap odbywa się zdalnie przez podanie zasilania. Klapy mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika serii BE lub BLE produkcji Belimo, zasilanego napięciem V C/DC lub 0 V C. Siłowniki serii BLE stosowane są w klapach mcr FID S/V p/p o powierzchni nie większej niż 0,75 m oraz w klapach mcr FID S/V-M p/p o powierzchni nie większej niż,5 m. Siłowniki serii BE i BLE są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. Klapy z siłownikami Belimo serii BE lub BLE zamykają się i otwierają w wyniku podania napięcia na zaciski siłownika H-0 [mm] F C D 70 B [mm] mechanizm C D E F BE BLE wymiary Klapy prostokątne: szerokość nominalna B od 00 mm do 500 mm wysokość nominalna H od 00 mm do 500 mm maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż:,5 m dla klap mcr FID S/V p/p,5 m dla klap mcr FID S/V-M p/p Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanych zakresach). H 00 H [mm] H 95 puszka osłonowa siłownika 96 5

35 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.5. montaż Klapy prostokątne mcr FID S/V p/p zostały sklasyfikowane w klasie EI0(v ew i o)s000c 00 multi w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm. Klapy prostokątne mcr FID S/V-M p/p zostały sklasyfikowane w klasie EI0(v ew i o)s500c 0000 multi w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm..5.. przygotowanie otworów do montażu B+90 H przykładowy montaż w ścianach betonowych oraz murowanych min. 0 (B+90) x (H+90) ~5. ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegła. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. klapa mcr FID S *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 6

36 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.5.. przykładowy montaż w zestawach - szacht oddymiający króciec o długości 0-00 mm (opcja) siatka (min. 85% pow. czynnej) Wysokość H=00 mm zapewnia nie wystawanie przegrody poza obudowę klapy od strony siłownika. W celu zamontowania siatki (kratki) osłonowej należy zapewnić króciec o długości 0-00 mm.. płaskownik montażowy szer. 60 mm. szczeliny 0 mm pomiędzy kołnierzami klap. materiał ogniooorny, np. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m, klasa. klapa mcr FID S Montaż klapy z pionową osią obrotu Montaż taki musi by jasno określony w dokumentacji projektowej i zgłoszony producentowi klapy przy jej zamówieniu. Wymiary klapy BxH powinny zostać podane jak dla klapy z poziomą osią obrotu. 7

37 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,00 0,09 0,050 0,09 0,06 0, ,050 0,07 0,06 0,09 0,075 0, ,060 0,0 0,075 0,059 0,09 0, ,070 0,05 0,088 0,069 0,05 0, ,080 0,058 0,00 0,078 0, 0, ,090 0,066 0, 0,088 0,5 0, ,00 0,07 0,5 0,098 0,5 0, ,0 0,080 0,8 0,08 0,65 0, ,0 0,088 0,50 0,8 0,8 0, ,0 0,095 0,6 0,7 0,95 0, ,0 0,0 0,75 0,7 0, 0, ,60 0,7 0,00 0,57 0, 0, ,80 0, 0,5 0,76 0,7 0, ,00 0,6 0,50 0,96 0, 0, ,0 0,6 0,75 0,6 0, 0, ,0 0,75 0,00 0,5 0,6 0, ,60 0,90 0,5 0,55 0,9 0, ,80 0,0 0,50 0,7 0, 0, ,00 0,9 0,75 0,9 0,5 0,

38 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,070 0,059 0,080 0,069 0,090 0, ,088 0,07 0,00 0,087 0, 0, ,05 0,089 0,0 0,0 0,5 0, , 0,0 0,0 0, 0,58 0, ,0 0,8 0,60 0,8 0,80 0, ,58 0, 0,80 0,56 0,0 0, ,75 0,8 0,00 0,7 0,5 0, ,9 0,6 0,0 0,90 0,8 0, ,0 0,78 0,0 0,08 0,70 0, ,8 0,9 0,60 0,5 0,9 0, ,5 0,07 0,8 0, 0,5 0, ,80 0,7 0, 0,77 0,60 0, ,5 0,66 0,60 0, 0,05 0, , ,50 0,96 0,00 0,6 0,50 0, ,85 0,6 0,0 0,8 0,95 0, ,0 0,55 0,80 0,5 0,50 0, ,55 0,85 0,50 0,50 0,585 0, ,90 0, 0,560 0,8 0,60 0, ,55 0, 0,600 0,59 0,675 0,

39 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] , 0,089 0,0 0,099 0,0 0, ,5 0, 0,8 0, 0,50 0, ,5 0, 0,65 0,9 0,80 0, ,75 0,56 0,9 0,7 0,0 0, , 0,78 0,0 0,98 0,0 0, ,5 0,0 0,8 0, 0,70 0, ,50 0, 0,75 0,8 0,00 0, ,75 0,5 0,0 0,7 0,0 0, , 0,68 0,0 0,98 0,60 0, ,5 0,90 0,58 0, 0,90 0, ,50 0, 0,85 0,7 0,0 0, , 0,57 0,0 0,97 0,80 0, ,5 0,0 0,95 0,6 0,50 0, ,5 0,6 0,550 0,96 0,600 0, ,55 0,9 0,605 0,56 0,660 0, ,6 0,55 0,660 0,595 0,70 0, ,65 0,580 0,75 0,65 0,780 0, ,7 0,6 0,770 0,69 0,80 0, ,75 0,669 0,85 0,7 0,900 0,

40 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,0 0,9 0,0 0,9 0,50 0, ,6 0,9 0,75 0,6 0,88 0, ,95 0,79 0,0 0,9 0,5 0, ,8 0,09 0,5 0,6 0,6 0, ,60 0,8 0,80 0,58 0,00 0, ,9 0,68 0,5 0,9 0,8 0, ,5 0,98 0,50 0, 0,75 0, ,58 0,8 0,85 0,55 0, 0, ,90 0,58 0,0 0,88 0,50 0, , 0,87 0,55 0,0 0,88 0, ,55 0,7 0,90 0,5 0,55 0, ,50 0,77 0,560 0,57 0,600 0, ,585 0,56 0,60 0,58 0,675 0, ,650 0,596 0,700 0,66 0,750 0, ,75 0,656 0,770 0,7 0,85 0, ,780 0,75 0,80 0,775 0,900 0, ,85 0,775 0,90 0,80 0,975 0, ,90 0,8 0,980 0,90,050 0, ,975 0,89,050 0,969,5,

41 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,60 0,9 0,70 0,59 0,80 0, ,00 0,87 0, 0,99 0,5 0, ,0 0, 0,55 0,9 0,70 0, ,80 0,6 0,98 0,79 0,5 0, ,0 0,98 0,0 0,8 0,60 0, ,60 0,6 0,8 0,58 0,05 0, ,00 0,7 0,5 0,98 0,50 0, ,0 0,0 0,68 0,8 0,95 0, ,80 0,8 0,50 0,78 0,50 0, ,50 0,85 0,55 0,57 0,585 0, ,560 0,5 0,595 0,557 0,60 0, ,60 0,597 0,680 0,67 0,70 0, ,70 0,67 0,765 0,76 0,80 0, ,800 0,76 0,850 0,796 0,900 0, ,880 0,8 0,95 0,876 0,990 0, ,960 0,895,00 0,955,080, ,00 0,970,05,05,70, ,0,0,90,,60, ,00,9,75,9,50,

42 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,00 0,89 0,0 0,09 0,0 0, ,50 0,7 0,75 0,6 0,00 0, ,00 0,8 0,0 0, 0,60 0, ,50 0, 0,85 0,66 0,0 0, ,00 0,78 0,0 0,8 0,80 0, ,50 0,6 0,95 0,7 0,50 0, ,500 0,7 0,550 0,5 0,600 0, ,550 0,50 0,605 0,575 0,660 0, ,600 0,568 0,660 0,68 0,70 0, ,650 0,65 0,75 0,680 0,780 0, ,700 0,66 0,770 0,7 0,80 0, ,800 0,757 0,880 0,87 0,960 0, ,900 0,85 0,990 0,9,080, ,000 0,96,00,06,00, ,00,0,0,5,0, ,00,5,0,55,0, ,00,0,0,60,560, ,00,,50,6,680, ,500,9,650,569,800,

43 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.6. parametry techniczne klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p B szerokość nominalna [mm] v prędkość [m/s] przepływ H wysokość nominalna [mm] przekrój kanału spadek ciśnienia [Pa] przekrój czynny klapy poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] szerokość B [mm] wysokość H [mm] v [m/s] ,60 0,9 0,80 0,69 0,00 0, ,5 0, 0,50 0,7 0,75 0, ,90 0,7 0,0 0,0 0,50 0, ,55 0,6 0,90 0,7 0,55 0, ,50 0,98 0,560 0,58 0,600 0, ,585 0,56 0,60 0,606 0,675 0, ,650 0,6 0,700 0,67 0,750 0, ,75 0,685 0,770 0,70 0,85 0, ,780 0,78 0,80 0,808 0,900 0, ,85 0,80 0,90 0,875 0,975 0, ,90 0,87 0,980 0,9,050, ,00 0,997,0,077,00, ,70,,60,,50, ,00,6,00,6,500, ,0, Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID S jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta.

44 mcr FID S/V p/p mcr FID S/V-M p/p przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej.7. szacunkowe wagi klap prostokątnych mcr FID S/V p/p, mcr FID S/V-M p/p [kg] szerokość B [mm] wysokość H [mm] 00 9,5 9, , , , , , , Dla klap bez siłownika od podanej wagi należy odjąć ~ kg..8. oznaczenie mcr FID S/V p/p B x H / materiał sterowanie szerokość x wysokość (nominalne) typ klapy sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BE siłownik bez sprężyny powrotnej, U = V C/DC BLE siłownik bez sprężyny powrotnej, U = V C/DC BE-ST (z opcją BKNE0-) siłownik bez sprężyny powrotnej, U = V C/DC, z wtyczką do systemu SBS-control BLE-ST (z opcją BKNE0-) siłownik bez sprężyny powrotnej, U = V C/DC, z wtyczką do systemu SBS control BE0 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 0 V C BLE0 siłownik bez sprężyny powrotnej, U = 0 V C materiał [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 75 g/m KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 przykładowe oznaczenie: mcr FID S/V p/p 00 x 00 BLE Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej z kompaktowym siłownikiem Belimo na V z wyłącznikami krańcowymi. W rozdziale - zasilanie, sterowanie (str. 0) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania. 5

45 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające KONFIGURTOR PRODUKTU N 88-CPR-067/W 96-CPR-0098 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EIS0, EIS80 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 96-CPR-0098 oraz 88-CPR-067/W. Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN 50- i przebadane według EN 66-. Klapy odcinające o oorności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu. Dzięki redukcji grubości przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji... zastosowanie Niskooporowe klapy odcinające mcr FID PRO przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Montowane są m.in. w instalacjach o podwyższonych wymogach dla parametrów akustycznych. Podczas pożaru umożliwiają zachowanie oorności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Klapy nie mogą pracować w instalacjach narażonych na zapylenie, chyba że zostaną objęte specjalnym, indywidualnie opracowanym programem serwisu i przeglądów technicznych... budowa obudowa perforacja z uszczelką pęczniejącą przegroda odcinająca mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik ze sprężyną powrotną) uszczelka 6

46 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające Klapy odcinające mcr FID PRO składają się z obudowy o przekroju okrągłym, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalającosterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub termoelektrycznego. Standardowa obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dla środowisk agresywnych chemicznie stosowane są obudowy w wykonaniu specjalnym, gdzie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasooornej.0, a pozostałe elementy są impregnowane. W części środkowej, w miejscu osadzenia przegrody odcinającej, obudowa posiada perforację szerokości 5 mm dla klap o średnicach od 00 do 00 mm lub 0 mm dla klap o średnicach od 0 do 5 mm. Na obwodzie klapy, wokół zamkniętej przegrody odcinającej, znajduje się uszczelka pęczniejąca. Przegroda odcinająca jest wykonana z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 0 mm dla klap o średnicach od 00 do 00 mm lub 0 mm dla klap o średnicach od 0 do 5 mm. Przegroda jest obustronnie obłożona blachą w celu jej mechanicznego wzmocnienia oraz redukcji oporów tarcia. Na obwodzie przegrody zamontowana jest uszczelka wentylacyjna, zapewniająca szczelność klap w temperaturze otoczenia. Obudowa z obu stron jest zakończona połączeniem nyplowym (standard) lub mufowym. Klapy w wersji nyplowej standardowo wykonywane są bez zewnętrznych gumowych uszczelek obwodowych, na życzenie klienta klapy mogą być wykonane w wersji z obwodową uszczelką wargową... wersje wykonania... mcr FID PRO przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem ze sprężyną powrotną zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez odcięcie zasilania. Klapy mcr FID PRO wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BFL, EXBF lub BF-TL produkcji Belimo, zasilanego napięciem V C/DC lub 0 V C, z wyzwalaczem termoelektrycznym 7 C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C). Siłowniki są wyposażone w wyłączniki krańcowe stosowane do monitorowania położenia przegrody, dodatkowo na siłowniku umieszczony jest mechaniczny wskaźnik jej położenia. W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje się przełącznik testowy i wskaźnik zasilania (dioda LED). Klapy z siłownikami Belimo: analogowymi serii BFL, cyfrowymi BF-TL, siłownikami w wersji przeciwwybuchowej EXBF zamykają się w wyniku zadziałania wyzwalacza termoelektrycznego lub odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia zasilania. Klapy z tymi siłownikami można otwierać również ręcznie przy użyciu klucza. wersja mufowa D/-65 Ø(D+6) wersja nyplowa 0 65 ~5 D/ Ø(D-) B C D 0 85 ~ B C D 7

47 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające wersja z obwodową uszczelką F D/-85 Ø(D+60) ØD Ø(D-) 5 85 ~ B C D mechanizm B C D BFL BFTL-ST EXBF kołnierz przyłączeniowy Rozstawy i ilości otworów według PN-EN 0 (wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej).... mcr FID PRO przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie. Klapy mcr FID PRO wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST ze sprężyną napędową (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego). Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C) mocowany jest w tym przypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia klapy w wyłącznik krańcowy WK lub WK do sygnalizacji stanu położenia przegrody. wersja mufowa D/-70 Ø(D+6) Ø(D+6) 0 8

48 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające wersja nyplowa D/-85 Ø(D-) Ø(D-) 70 kołnierz przyłączeniowy Ø(D+60) ØD Rozstawy i ilości otworów według PN-EN 0 (wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej).... mcr FID PRO przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub, w przypadku klapy z wyzwalaczem elektromagnetycznym, dodatkowo zdalnie poprzez automatykę pożarową. Klapy mcr FID PRO wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW ze sprężyną napędową oraz układem dźwigniowo-krzywkowym. Wyzwalacz termiczny 7 C (opcjonalnie 95 C) zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Na mechanizmie RST-KW umieszczony jest mechaniczny wskaźnik położenia przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia mechanizmu wyzwalająco-sterującego w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany poprzez podanie ( impuls ) lub zdjęcie ( przerwa ) napięcia zasilania oraz w wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody. Mechanizm posiada funkcję testu oraz wyzwolenia przegrody przyciskiem. Ponowne otwarcie przegrody uruchamiane jest ręcznie przy użyciu klucza. Wymiana wyzwalacza termicznego nie wymaga demontażu instalacji. Mechanizm RST-KW można zastąpić siłownikiem elektrycznym. wersja mufowa D/-65 Ø(D+6) 0 C 85 D 65 ~

49 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające wersja nyplowa D/-85 wersja z obwodową uszczelką F mechanizm C D RST-KW kołnierz przyłączeniowy Ø(D+60) ØD Ø(D-) 0 C 85 D 85 ~5 0 D/-85 Ø(D-) C 85 D ~5 Rozstawy i ilości otworów według PN-EN 0 (wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej)... wymiary Klapy okrągłe: średnica nominalna D od 00 mm do 5 mm Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich (co mm w podanym zakresie). 50

50 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5. montaż Klapy okrągłe mcr FID PRO zostały sklasyfikowane w klasie EI0(ve ho i o)s w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 5 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 5 mm i klasie oorności nie mniejszej niż EI0 oraz stropach betonowych o grubości min. 50 mm. Dodatkowo klapy mcr FID PRO o średnicach od 0 do 5 mm zamontowane w stropach betonowych zostały sklasyfikowane w klasie EI80(ho i o)s..5.. przygotowanie otworów do montażu w ścianach lekkich G-K w ścianach sztywnych i stropach Ø(D+0) (D+0) Ø(D+0) Ø(D+0) (D+0).5.. przykładowy montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych klapa mcr FID PRO z mechanizmem RST ØD 0 0 ØD 5 5 klapa mcr FID PRO z mechanizmem BFL, RST-KW 0 0. klapa mcr FID PRO. ściana lekka. uszczelnienie - wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m, klasa i/lub zaprawa gipsowa*. mechanizm wyzwalająco-sterujący *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 5 granica wmurowania 5 granica wmurowania 5

51 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.. przykładowy montaż w ścianach betonowych oraz murowanych klapa mcr FID PRO z mechanizmem RST klapa mcr FID PRO z mechanizmem BFL, RST-KW ØD ØD ØD ~0 ~0 ~0 5 > 5 5. ściana sztywna - beton, beton komórkowy lub cegły. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. klapa mcr FID PRO. mechanizm wyzwalająco-sterujący *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową.5.. przykładowy montaż w stropach klapa mcr FID PRO z mechanizmem BFL, RST-KW klapa mcr FID PRO z mechanizmem BFL, RST-KW ~0 ØD ØD ~0 klapa mcr FID PRO z mechanizmem RST ~0 ØD. strop. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska lub cementowo-wapienna*. klapa mcr FID PRO. mechanizm wyzwalająco-sterujący *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 50 5

52 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.5.5. przykładowy montaż poza przegrodą min. 00 min. 00. klapa mcr FID PRO. np. zaprawa cementowa*. ściana. kanał wentylacyjny 5. wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m, klasa *możliwe inne uszczelnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową Odległość pomiędzy instalacjami i przegrodami min. 00 5

53 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6. parametry techniczne klap okrągłych mcr FID PRO D średnica nominalna [mm] przekrój kanału weff prędkość zmierzona w powierzchni czynnej klapy [m/s] v prędkość [m/s] przekrój czynny klapy spadek ciśnienia [Pa] przepływ poziom hałasu emitowanego przez klapę [db] mcr FID PRO 00 d [mm] 00 0,0079 0,0057 v [m/s] weff [m/s] [Pa] [db],0,8,5,0 8 5,5 9 6,0 8, 6 7 8,0 6, mcr FID PRO 5 d [mm] 5 0,0 0,0095 v [m/s] weff [m/s] [Pa] [db],0 69,6 9,0 7 5, 0 7 6,0 06 7, ,0 7 0, mcr FID PRO 60 d [mm] 60 0,00 0,066 v [m/s] weff [m/s] [Pa] [db],0 9, 7,0 9,8 6 6,0 58 7, 5 8,0 77 9,7 mcr FID PRO 00 d [mm] 00 0,0 0,07 v [m/s] weff [m/s] [Pa] [db],0 9, 6,0 89,7 5 6,0 58 7,0 8, , 0 0 mcr FID PRO 50 d [mm] 50 0,09 0,09 v [m/s] weff [m/s] [Pa] [db],0 8,5 8,0 56 5,0 6,0 86 7, ,0 7 0,0 0 mcr FID PRO 5 d [mm] 5 0,0779 0,065 v [m/s] weff [m/s] [Pa] [db],0 7, 8,0 9,8 6,0 7, 7 8,0 88 9,5 9 Program doboru klap przeciwpożarowych mcr FID PRO jest dostępny na stronie w Strefie rchitekta i Projektanta. 5

54 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6. charakterystyka przepływu klap okrągłych mcr FID PRO strata ciśnienia na klapie poziom hałasu emitowanego przez klapę mcr FID PRO 00 P [Pa] v [m/s] L wa [db] mcr FID PRO 5 P [Pa] v [m/s] L wa [db] mcr FID PRO 60 P [Pa] v [m/s] L wa [db] 55

55 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.6. charakterystyka przepływu klap okrągłych mcr FID PRO strata ciśnienia na klapie poziom hałasu emitowanego przez klapę mcr FID PRO 00 P [Pa] v [m/s] L wa [db] mcr FID PRO 50 P [Pa] v [m/s] L wa [db] mcr FID PRO 5 P [Pa] v [m/s] L wa [db] 56

56 mcr FID PRO niskooporowe przeciwpożarowe okrągłe klapy jednopłaszczyznowe odcinające.7. szacunkowe wagi klap mcr FID PRO do kanałów wentylacyjnych okrągłych [kg] średnica D [mm] RST siłownik/rst-kw 00 0,7 5 0,9, 60,,6 00,7, 50,,6 5,6 5,.8. oznaczenie mcr FID PRO S/ / Ø / / materiał sterowanie średnica nominalna sposób podłączenia typ klapy sposób podłączenia: N lub [brak symbolu] nypel M mufa K kołnierz sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST RST wyzwalacz termiczny RST/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej) RST/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST-KW RST-KW/S wyzwalacz termiczny RST-KW/S/WK wyzwalacz termiczny + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/0I wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = 0 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) RST-KW/0P wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = 0 V C + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej) mechanizm wyzwalająco-sterujący typu Belimo BFTL-T-ST (z opcją BKN0-MP) siłownik ze sprężyną powrotną, U = V, sterowanie cyfrowe MP Bus EXBF-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = V C/DC EXBF0-T przeciwwybuchowy siłownik ze sprężyną powrotną w wersji Ex, U = 0 V C BFL-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = V C/DC BFL0-T siłownik ze sprężyną powrotną, U = 0 V C BFL-T-ST (z opcją BKN0-) siłownik ze sprężyną powrotną, do systemu SBS Control materiał: [brak symbolu] stal ocynkowana, powłoka Zn 75 g/m KN stal nierdzewna, kwasooorna.0 przykładowe oznaczenie: mcr FID PRO Ø5 BFL-T Niskooporowa klapa odcinająca EIS0 z kompaktowym siłownikiem Belimo na V z wyzwalaczem termoelektrycznym i wyłącznikami krańcowymi. mcr FID PRO Ø5 RST/WK Niskooporowa klapa odcinająca EIS0 z wyzwalaczem termicznym 7 C i wyłącznikiem krańcowym zamknięcia przegrody. W rozdziale - zasilanie, sterowanie (str. ) znajdują się: - dane techniczne i schematy połączeń mechanizmów wyzwalająco-sterujących współpracujących z klapą, - położenie mechanizmów wyzwalająco-sterujących względem klapy - standardy wykonania. 57

57 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające KONFIGURTOR PRODUKTU N 96-CPR-009 TEST HIGIENICZNY EIS0 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 96-CPR-009. Zawory certyfikowane na zgodność z EN Zawory sklasyfikowane według EN 50- i przebadane według EN zastosowanie Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Służą do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji zawory znajdują się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście zaworów do pozycji zamkniętej. Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP mogą być również stosowane jako zamknięcia otworów transferowych, w takim przypadku montowane są bez kanałów przyłączeniowych. Zawory mogą być także stosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostając otwarte w czasie pożaru i umożliwiając dostarczenie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Przy dalszym rozwoju pożaru zawory są zamykane automatycznie w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do innych pomieszczeń. 5.. budowa kołnierz przegroda odcinająca mechanizm wyzwalająco-sterujący króciec przyłączeniowy Zawory odcinające mcr ZIPP składają się z obudowy o przekroju okrągłym, ruchomej przegrody odcinającej (talerza), króćca przyłączeniowego oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego, przy czym samoczynne zadziałanie wyzwalacza termicznego jest nadrzędne wobec zdalnego podania lub odcięcia zasilania. Króciec przyłączeniowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierz zaworu wykonany jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przegroda odcinająca zaworu zrobiona jest z materiału ogniochronnego, pokrytego z zewnątrz blachą stalową malowaną proszkowo. Przegroda osadzona jest na gwintowanym, ruchomym trzpieniu prowadzącym, dzięki czemu możliwa jest regulacja wydajności (powierzchni czynnej) zaworu poprzez dokręcanie talerza. Zawory odcinające podczas normalnej pracy pozostają otwarte. Przejście zaworu w stan bezpieczeństwa (jego zamknięcie) odbywa się: - automatycznie poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST), - zdalnie poprzez zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego i termicznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST+EK). Zawory standardowo malowane są na kolor RL

58 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające 5.. wersje wykonania 5... mcr ZIPP RST przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem termicznym. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca zaworu przeciwpożarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie. Zawory mcr ZIPP RST wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST z wyzwalaczem termicznym 7 C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95 C) oraz sprężyną napędową. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia zaworów w wyłącznik krańcowy WK do sygnalizacji stanu położenia przegrody. przegroda zaworu zamknięta Ø Dz D - max mcr ZIPP RST+EK przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym. Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca zaworu przeciwpożarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda zamyka się samoczynnie lub zdalnie przez podanie lub odcięcie zasilania. Zawory mcr ZIPP RST+EK wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący z wyzwalaczem termicznym 7 C (opcjonalnie 95 C), ze sprężyną napędową oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym uruchamianym poprzez podanie ( impuls ) lub zdjęcie ( przerwa ) napięcia zasilania. Zastosowanie elementu przekształcającego MP0/ pozwala na wyzwalanie przegrody zaworu napięciem 0 V C. Zawór wyposażony jest w wyłącznik krańcowy WK stosowany do sygnalizacji stanu położenia przegrody. Ø Dz przegroda zaworu otwarta max 5 59

59 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające 5.. wymiary Zawory okrągłe: średnica nominalna D: 00 mm, 5 mm, 60 mm, 00 mm montaż Zawory mcr ZIPP zostały sklasyfikowane w klasie EI0(ve ho o i)s w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 0 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 5 mm i klasie oorności nie mniejszej niż EI0 oraz stropach betonowych o grubości min. 50 mm. W przypadku montażu bezkanałowego zawory posiadają oorność EI0(ho i o) przygotowanie otworów do montażu w ścianach lekkich G-K w ścianach sztywnych i stropie D D przykładowy montaż w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym montaż kanałowy D D+. płyta gipsowo-kartonowa. króciec przedłużający. uszczelnienie - zaprawa gipsowa*. kanał wentylacyjny 5. wkręt do G-K 6. zawór mcr ZIPP 7. ściana lekka G-K *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 7 60

60 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przykładowy montaż w ścianach sztywnych montaż kanałowy 0 5 D D+0. ściana sztywna betonowa lub murowana. króciec przedłużający. uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*. kanał 5. zawór mcr ZIPP *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową przykładowy montaż w stropach montaż kanałowy montaż bezkanałowy D+0 D D+0 D strop. króciec przedłużający. uszczelnienie - zaprawa gipsowa lub cementowa*. maskownica (poza dostawą) 5. opaska na obwodzie lub maskownica o oowiedniej wysokości 6. zawór mcr ZIPP *możliwe inne wypełnienie zapewniające wymaganą oorność ogniową 5.6. parametry techniczne zaworów mcr ZIPP przekrój czynny klapy przekrój kanału D średnica nominalna [mm] średnica D [mm] ,007 0,0055 0,0 0,09 0,0079 0,0 0,00 0,0 6

61 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające Charakterystyki przepływowe spadek ciśnienia [Pa] s otwarcie zaworu [mm] v prędkość [m/s] przepływ Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP 00 nawiew wywiew 000 s=5 [mm] s=9 [mm] 000 s=5 [mm] s=9 [mm] s= [mm] s= [mm] s=7 [mm] s=7 [mm] [Pa] 00 [Pa] 00 v=0 [m/s] v=0 [m/s] v=8 [m/s] v=8 [m/s] 0 v=6 [m/s] v=6 [m/s] Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP 5 nawiew wywiew 000 s=5 [mm] 000 s=5 [mm] s=9 [mm] s=9 [mm] s= [mm] s= [mm] s=7 [mm] s=7[mm] [Pa] 00 [Pa] 00 v=0 [m/s] v=8 [m/s] v=0 [m/s] v=8 [m/s] 0 v=6 [m/s] v=6 [m/s]

62 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające Charakterystyki przepływowe spadek ciśnienia [Pa] s otwarcie zaworu [mm] v prędkość [m/s] przepływ Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP nawiew s=5 [mm] 000 wywiew s=5 [mm] s=9 [mm] s=9 [mm] s= [mm] s= [mm] s=7 [mm] s=7 [mm] [Pa] 00 [Pa] 00 v=0 [m/s] v=8 [m/s] v=0 [m/s] v=6 [m/s] v=8 [m/s] v=6 [m/s] Charakterystyka przepływowa mcr ZIPP nawiew s=5 [mm] 000 wywiew s=9 [mm] s=5 [mm] s=9 [mm] s= [mm] s= [mm] [Pa] 00 s=7 [mm] [Pa] 00 s=7 [mm] v=0 [m/s] v=0 [m/s] v=8 [m/s] v=8 [m/s] v=6 [m/s] 0 v=6 [m/s]

63 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające 5.7. mechanizmy wyzwalająco-sterujące dane techniczne i schemat połączeń typ wykonania RST RST+WK RST+EKI RST+EKP MP0/ wyzwalacz termiczny wyłącznik krańcowy - 50 V C / 5 50V C / 5 50 V C / 5 - napięcie znamionowe - - V DC V DC 0 V C / wyj. V DC pobór mocy - -,5 W,8 W W schemat połączeń elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+WK - NC - - NO schemat połączeń elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+EKI lub RST+EKP NC NO uwaga: położenie krańcówek w stanie oczekiwania (zawór otwarty) schemat i wymiary modułu przekształcającego MP0/ 5.8. wagi zaworów mcr ZIPP [kg] D [mm] RST RST+EK 00 0,9 5,5,6 60,7,8 00,7,8 6

64 mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające 5.9. oznaczenie mcr ZIPP Ø / wyposażenie dodatkowe sterowanie średnica typ zaworu sterowanie: mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST RST wyzwalacz termiczny mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST+EK RST+EKI wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej) RST+EKP wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa, U = V DC + wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej) wyposażenie dodatkowe: WK wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej) MP0/ moduł przekształcający możliwość zasilania zaworu napięciem 0 V C RMK króciec przedłużający przykładowe oznaczenie: mcr ZIPP Ø5 RST Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS0 z wyzwalaczem termicznym 7 C. mcr ZIPP Ø5 RST + WK Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS0 z wyzwalaczem termicznym 7 C i wyłącznikiem krańcowym. mcr ZIPP Ø5 RST + EKP Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS0 z wyzwalaczem termicznym 7 C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu przerwa, U = V DC i wyłącznikiem krańcowym. mcr ZIPP Ø5 RST+EKI+MP0/ Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS0 z wyzwalaczem termicznym 7 C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu impuls, U = V DC i wyłącznikiem krańcowym oraz modułem przekształcającym napięcie 0 V C na V DC. 65

65 mcr WIP/S przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe odcinające do systemów wentylacji bytowej KONFIGURTOR PRODUKTU N 96-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY EIS60, ES0 Certyfikat stałości właściwości użytkowych 96-CPR Klapy certyfikowane na zgodność z EN Klapy sklasyfikowane według EN 50- i przebadane według EN 66-. Wąskie żaluzjowe klapy odcinające. 6.. zastosowanie Wielopłaszczyznowe klapy odcinające mcr WIP/S przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Klapy mcr WIP/S są szczególnie przydatne, gdy za klapą na instalacji ma występować element typu: tłumik, kolano czy kratka nawiewno-wywiewna, ponieważ przegroda nie wystaje poza obudowę klapy. Podczas pożaru umożliwiają zachowanie oorności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem. Podczas normalnej pracy instalacji żaluzje znajdują się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście żaluzji klapy do pozycji zamkniętej. 6.. budowa obudowa mechanizm wyzwalająco-sterujący (np. siłownik ze sprężyną powrotną) skrzynka osłonowa z płyt niepalnych żaluzje (przegroda odcinająca) 66

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 AKCESORIA DO KLAP CX 4 klapy p. poż GRYFIT dwugodzinne typ CX 4 cena zł 100 327 zł 125 346 zł 160 365 zł 200 385 zł 250 420 zł 315 484 zł 355 511 zł

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p Zastosowanie Klapy mcr FID S/S c/p z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2007

Informator techniczny 2007 Informator techniczny 2007 Od powstania firmy w 1988 roku Mercor zajmuje pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasze wyroby w zakresie: oddzieleń przeciwpożarowych, systemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] niestandardowe rozmiary kratek Przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2009

Informator techniczny 2009 Informator techniczny 2009 Od powstania firmy w 1988 roku Mercor zajmuje pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasze wyroby w zakresie: oddzieleń przeciwpożarowych, systemów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej typu mcr FID

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S Wersja FID S 17.03.01.6 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S Wersja FID S 18.11.16.9 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

KWP-L DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S Wersja FID S 18.11.14.8 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie

Informacja o produkcie Informacja o produkcie Małogabarytowa klapa przeciwpożarowa typ TEC Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-3 Niski poziom hałasu Dostępna w następujących wielkościach: DN 80, 100 i 125

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA FR GRILLE 1

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA FR GRILLE 1 . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] Przeciwpożarowe kratki ogniochronne ALFA

Bardziej szczegółowo

KTS DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

mcr FID S DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr FID S DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ

mcr FID S DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr FID S DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (58) 341 42 45 tel./fax (58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S wersja mcr FID S 19.06.27.10 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S/ c/p Wersja FID C 16.07.04.4 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S/ c/p Wersja FID C 18.11.14.7 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające 4/15/PL/1 Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Aprobata techniczna ITB AT-15-7541/2008 Certyfikat Zgodności ITB-1735/W TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID PRO Wersja PRO 16.07.04.5 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca typu mcr FID S/S c/p Gdańsk 05.12.2011r. Wersja FID S/S c/p 05.12.11 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

mcr PS mcr PS-25 kołnierze ogniochronne uniwersalne opaski ogniochronne

mcr PS mcr PS-25 kołnierze ogniochronne uniwersalne opaski ogniochronne mcr PS kołnierze ogniochronne mcr PS-5 uniwersalne opaski ogniochronne mcr PS - OGNIOCHRONNY KOŁNIERZ PĘCZNIEJĄCY Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI Przeznaczenie: Stosowane na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

mcr WIP DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr WIP DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ

mcr WIP DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr WIP DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (58) 341 42 45 tel./fax (58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr WIP wersja mcr WIP 19.06.27.17 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Seria NK NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria NK NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE Zastosowanie Seria Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr WIP Wersja WIP 17.10.16.13 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche PRZEZNACZENIE Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające oddzielające strefę objętą

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/3 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500

Bardziej szczegółowo

mcr FID S/ c/p DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr FID C DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ

mcr FID S/ c/p DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu wersja mcr FID C DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (58) 341 42 45 tel./fax (58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr FID S/ c/p wersja mcr FID C 19.06.27.8 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu klap serii mcr FID PRO

Instrukcja montaŝu klap serii mcr FID PRO Zastosowanie PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające mcr FID PRO (oznaczenie mcr FID PRO/S) z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne mcr Multicollar uniwersalne e ogniochronne mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne ZASTOSOWANI Kołnierze ogniochronne mcr Multicollar oraz opaski ogniochronne mcr Multiwrap są przeznaczone do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr WIP Wersja WIP 16.07.04.9 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Klapa przeciwpożarowa typu mcr WIP Wersja WIP 18.11.14.15 DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego 0 Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody muszą uniemożliwić przenoszenie zarówno ognia, jak i dymu. www.promattop.pl

Bardziej szczegółowo