Licznik rowerowy CicloSport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licznik rowerowy CicloSport"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik rowerowy CicloSport Nr produktu Strona 1 z 22

2 Zawartość opakowania: - Licznik rowerowy CicloSport CM 4.4A - baterie typu CR pokrywa baterii - uchwyt licznika na kierownicę lub wspornik kierownicy - nadajnik - opaski zaciskowe do mocowania - Magnes na szprychę Strona 2 z 22

3 1. Montaż Uchwyt licznika można mocować na wsporniku kierownicy lub na samej kierownicy. Rysunek A: Montaż uchwytu jest możliwy na kierownicy (Pozycja A-1) lub na wsporniku (Pozycja A- 2) Rysunek B: Aby zamocować uchwyt na wsporniku, zmień orientację uchwytu z pozycji A na pozycję B. Usuń taśmę ochronną. Zamocuj wspornik i umocuj go z opaskami zaciskowymi. Rysunek C: Zamontuj nadajnik za pomocą opasek na widelcu przedniego koła (odległość od uchwytu licznika powinna wynosić maksymalnie 60 cm; najlepiej zamontuj transmiter z prawej strony; uchwyt licznika i transmiter powinny być po tej samej stronie). Rysunek D: Umieść magnes na szprysze tak aby znajdował się na wysokości transmitera (odległość między transmiterem a magnesem powinna wynosić maksymalnie 3 mm) Strona 3 z 22

4 Rysunek E: Obróć licznik CM 4.2 o 45 stopni i zamocuj go na uchwycie. Następnie obróć go o 45 stopni w prawo, aby zablokować licznik w uchwycie. Aby odblokować, obróć go o 45 stopni w lewo 1.1 Montaż opcjonalnego zestawu pomiaru kadencji (dostępny oddzielnie Zamocuj magnes kadencji po wewnętrznej stronie lewej korby za pomocą opasek zaciskowych (nie Zamontuj uchwyt licznika na kierownicy lub na wsporniku w sposób opisany powyżej. Luźno zamocuj nadajnik po lewej stronie na tylnym widelcu, na pionowej rurze ramy lub na ramie przy pomocy opasek zaciskowych tak, aby były na tyle luźne, aby mogły być dopasowane. zaciskaj ich jeszcze). Odległość między magnesem a czujnikiem powinna wynosić maksymalnie 3 mm. Magnes musi być zwrócony bezpośrednio na czujnik. Teraz włącz pomiar kadencji w trybie ustawień CM 4.2 (patrz rozdział 2.1). Obróć korbę kilka razy, aby sprawdzić, czy montaż jest prawidłowy. Teraz zaciśnij opaski zaciskowe. 1.2 Zakładanie pasa transmisyjnego mierzącego rytm serca Ostrzeżenie: Każda osoba zajmująca się sportem, powinna mieć ogólne zaświadczenie lekarskie, oraz badania stwierdzające stan zdrowia pozwalający na jego uprawianie - szczególnie osoby początkujące, osoby po 35 roku życia oraz osoby cierpiące z powodu schorzeń oraz urazów z przeszłości. Zaleca się, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli istnieją czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, wysoka wartość cholesterolu we krwi, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, nadwaga. Osoby noszące rozrusznik serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia, wykonującego pomiar tętna! Transmiter rytmu serca powinien być zawieszony jest na klatce piersiowej za pomocą elastycznego paska, przymocowanego wokół górnej części ciała. Transmiter powinien być umieszczony na środku klatki piersiowej tuż poniżej mostka (patrz rysunek). Elektrody w pasie, po prawej i lewej stronie transmitera muszą być w kontakcie ze skórą. Zaciśnij pas szczelnie tak, żeby nie mógł się wyślizgnąć i miał stały kontakt z ciałem podczas ruchu. Jeśli licznik CM 4.2 nie wyświetla tętna, prawdopodobnie znaczy to, że nie ma kontaktu między skórą a elektrodami. Najlepsze przewodzenie uzyskuje się, stosując specjalny żel przewodzący (dostępny w aptece). Pomiar tętna jest możliwy tylko wtedy, gdy transmiter jest prawidłowo zamontowany oraz CM 4.2 jest w zasięgu odbioru transmitera (max. 60 cm 2. Przygotowanie Włożenie baterii Włóż baterie typu CR2032, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij pokrywę baterii za pomocą monety, uważając, aby nie dokręcić jej na stałe. Po włożeniu baterii, na wyświetlaczu pojawi się tryb normalny. Jeśli nic lub niezrozumiałe znaki pojawią się na wyświetlaczu, naciśnij przycisk AC z tyłu Strona 4 z 22

5 urządzenia za pomocą długopisu lub podobnego przedmiotu. Uwaga: to spowoduje usunięcie wszystkich wartości i ustawień. 2.1 Ustawienia Wejdź w tryb ustawień, naciskając środkowy przycisk przez 3 sekundy. Wyświetlacz pokaże SET BIKE1. Aby zakończyć tryb ustawień, ponownie naciśnij środkowy przycisk przez 3 sekundy w dowolnych ustawieniach. Aby zmienić tryb wyświetlania na język niemiecki, naciśnij krótko lewy przycisk. Wyświetlacz pokaże LANGUAGE. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać funkcje i przełączyć pomiędzy językiem angielskim i niemieckim za pomocą prawego przycisku. Aby zapisać ustawienia, naciśnij lewy przycisk, a następnie wróć do trybu ustawień, naciskając krótko lewy przycisk. Chociaż CM 4.4A może wyświetlać niemieckie i angielskie słowa, instrukcja ta pokazuje oba możliwe wyświetlacze. Różne tryby ustawień mogą być wyświetlone poprzez naciśnięcie prawego lub lewego przycisku. Naciskając środkowy przycisk, pokaże się wybrany tryb ustawień. Możliwe tryby ustawień: SET ALT SET BIKE1 SET CLOCK SET HR SET MISC EXIT LANGUAGE Każdy tryb ustawień może mieć różne możliwości ustawień. Ważne informacje o tych ustawieniach: migającą wartość można zmienić za pomocą prawego przycisku, ustawienia zostaną zapisane poprzez krótkie naciśnięcie lewego przycisku, następnie wartości zaczną migać i następne wartości pojawią się na wyświetlaczu. Do lepszego odczytu poniższych rozdziałów tryb ustawień jest pogrubiony. Strona 5 z 22

6 USTAW ALT Zdefiniuj ustawienia wysokościomierza. Wybierz, naciskając środkowy przycisk. WYSOKOŚĆ Aby zmienić aktualną wysokość Zakres: od -300 do +6000m Ustaw za pomocą lewego i prawego przycisku, dalej lewego przycisku. Tutaj możesz zmienić wysokość, która jest wyświetlana, np. jeśli zauważysz, że obecna wysokość n.p.m. odbiega od tej pokazanej na wyświetlaczu (np. jeśli są zmiany ciśnienia barometrycznego). HOME OFF Przełącz wysokość startową, ON/OFF. Domyślnie: OFF. Ustaw za pomocą prawego przycisku, dalej za pomocą lewego przycisku. Tutaj można przełączyć automatyczny reset wartości startowej, ON/OFF. HOME ALT Zakres: od -300 do +6000m Ustaw za pomocą lewego lub prawego przycisku, dalej za pomocą lewego przycisku. CM 4.4A posiada wysokościomierz barometryczny, który dostosowuje się do zmian temperatury. Zmiany ciśnienia barometrycznego (np. w nocy) mogą spowodować zmiany wysokości pokazanej na wyświetlaczu. W celu skompensowania tych zmian, można ustawić wysokość swojego pochodzenia (np. zaczynając od punktu wyjścia). Podczas każdego resetu wartości dziennych aktualna wysokość będzie resetować skorygowaną wysokość. Unit O C (jednostka stopnie Celsjusza) Ustaw jednostkę pomiaru temperatury. Domyślnie: O Celsjusza Tutaj można ustawić jednostkę temperatury, wskazać stopnie Celsjusza (C) lub Fahrenheita (F). Strona 6 z 22

7 USTAW BIKE1 Ustaw specyficzne wartości roweru, np. całkowitą odległość, obwód, jednostkę i inne dla Bike1. Wybierz za pomocą środkowego przycisku. Aby wprowadzić ustawienia dla Bike2, krótko naciśnij prawy i lewy przycisk jednocześnie w trybie normalnym. CM 4.4A przełączy do bike 2, następnie wprowadź ponownie tryb ustawień (wyświetlacz pokaże SET BIKE2). DAY DST (dzienny dystans) Ustaw dzienną odległość. Domyślnie: km Zakres: od do km lub m Ustaw za pomocą lewego lub prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz wyregulować dzienną odległość. Ustawienia nie mogą zmienić całkowitej odległości. Tak naprawdę liczone są jedynie przejechane kilometry. TOT DST (łączny dystans) Ustaw całkowitą odległość. Domyślnie: 0000 km Zakres: od 0 do km lub m Ustaw za pomocą prawego lub lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz wyregulować całkowitą odległość. Koło Ustaw obwód. Domyślnie: 2080 mm Zakres: od 1000 do 3999 mm Ustaw za pomocą prawego i lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Obwód koła można odczytać z wykresu (rysunek G) lub można zmierzyć go samodzielnie. Zmierzenie obwodu koła (dla bardziej precyzyjnych ustawień): Strona 7 z 22

8 Strona 8 z 22 Umieść oznakowanie na przedniej oponie i na ziemi (np. kredą). Wykonaj w prawo, prosto jeden obrót opony (przy pomiarach bardzo dokładnych, sprawdź ciśnienie w oponie) i oznacz to miejsce na ziemi. Teraz zmierz obwód koła pomiędzy dwoma oznaczeniami na ziemi (w mm) patrz: rysunek F. Unit km bzw. Ustaw jednostkę pomiarową (kilometry lub metry). Domyślnie: km Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz wybrać, które jednostki pomiarowe mają być wyświetlone: kilometry (km/h) lub mile (m/h). CAD OFF Przełącz rytm, ON/OFF. Domyślnie: OFF Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz przełączyć pomiar rytmu. Aby użyć tej funkcji, potrzebujesz opcjonalnych ustawień rytmu (dostępnych u Twoich lokalnych sprzedawców). USTAW ZEGAR Ustaw zegar, datę i format czasu zegara. Wybierz za pomocą środkowego przycisku. Czas Ustaw zegar Zakres: od 00:00 do 23:59 lub od 12:00 do 11:59 Ustaw za pomocą lewego i prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz ustawić aktualny czas zegara. Najpierw ustaw godziny, następnie minuty. Rok Ustaw rok Domyślnie: 2007 Zakres: od 2007 do 2099 Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem

9 Tutaj możesz ustawić aktualny rok. Miesiąc Ustaw miesiąc Domyślnie: 01 Zakres: od 01 do 12 Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem Tutaj możesz ustawić aktualny miesiąc. Dzień Ustaw dzień Domyślnie: 01 Zakres: od 01 do 31 Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz ustawić aktualny dzień. Zegar Ustaw format zegara Domyślnie: 24 Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz wybrać pomiędzy 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem. USTAW HR Korekty dotyczące opcjonalnego pomiaru tętna. Aby użyć tej funkcji, potrzebujesz opcjonalnych ustawień tętna (dostępnych u Twojego lokalnego sprzedawcy). HR OFF/ON Przełącz tętno, On/OFF Domyślnie: OFF Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Tutaj możesz przełączyć (włączyć lub wyłączyć) pomiar tętna. Strona 9 z 22

10 Fitness Regulacja poziomu sprawności Domyślnie: 3 Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Zakres: 1-4, odpowiada następującym poziomom: 1 słaby 2 średni 3 dobry 4 wysoki Tutaj możesz ustawić swój osobisty poziom sprawności potrzebny do kalkulacji Płeć Ustaw za pomocą prawego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Wybierz pomiędzy męskim i żeńskim (male and female). Wybór płci jest potrzebny do kalkulacji oraz do obliczenia spalania kalorii. Waga Zakres: od 20 do 220 kg Ustaw za pomocą prawego i lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Wybór wagi jest potrzebny do kalkulacji oraz do obliczenia spalania kalorii. Data urodzenia Ustaw za pomocą prawego i lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Domyślnie: 1960 Zakres: od 1920 do 2006 Wybór daty urodzenia jest potrzebny do kalkulacji. InZone Tutaj możesz rozpocząć obliczanie jednocześnie (patrz także rozdział 4 dla ) Aby zignorować obliczanie, naciśnij tylko krótko lewy przycisk., krótko naciskając prawy i lewy przycisk Strona 10 z 22

11 W celu dokładnego obliczenia osobistych wyników, konieczne jest wprowadzenie swoich danych osobowych: poziomu sprawności, płci, wagi i daty urodzenia. W celu obliczenia wartości wyników kalkulatora umieść pas piersiowy na klatce piersiowej dokładnie, zajmij pozycję spoczynkową (pozostań w pozycji siedzącej i zrelaksuj się) i rozpocznij kalkulację równocześnie. poprzez krótkie naciśnięcie prawego i lewego przycisku CM 4.4A zostanie uruchomiony do 5 minut. Podczas tego czasu pozostań w pozycji siedzącej, zrelaksuj się i uspokój. CM 4.4A będzie mierzył minimalne tętno osiągnięte w tym okresie (tętno w spoczynku) i powinien ustawić wartości dla kolejnych obliczeń. Po 5 minutach obliczone wartości kalkulatora pojawią się na wyświetlaczu. Niskie tętno Można tutaj ustawić dolną granicę tętna ( po obliczeniach wyświetli się. ) lub obliczona wartość Kiedy aktualne tętno jest niższe od wartości, CM 4.4 A pokaże strzałkę w dół. Zakres: od 0 do 240 uderzeń na minutę Ustaw za pomocą prawego i lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Wysokie tętno Można tutaj ustawić górną granicę tętna (po obliczeniach wyświetli się. ) lub obliczona wartość Kiedy aktualne tętno jest wyższe od wartości, CM 4.4A pokaże strzałkę w górę Zakres: od 0 do 240 uderzeń na minutę Ustaw za pomocą prawego i lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. Max HR Pokazuje maksymalne tętno, obliczone z Zakres: od 0 do 240 uderzeń na minutę Ustaw za pomocą prawego i lewego przycisku, zapisz ustawienia lewym przyciskiem. USTAW MISC Tutaj możesz przełączyć na tryb wyłączenia zasilania (power-down) lub wykonać reset (usunąć wszystkie wartości). Wybierz za pomocą środkowego przycisku. Strona 11 z 22

12 Powerdown (wyłączanie zasilania) Przełącz na tryb wyłączenia zasilania (powerdown)(np., przed wymianą baterii, aby zabezpieczyć wartości). Aby przełączyć, krótko naciśnij prawy i lewy przycisk równocześnie, wyświetlacz zniknie i CM 4.4A będzie w trybie wyłączenia zasilania. Naciskając krótko dowolny przycisk, CM 4.4A włączy się ponownie i wyświetli się tryb normalny. Reset Tutaj możesz usunąć wszystkie wartości. Krótko naciśnij prawy i lewy przycisk jednocześnie, wyświetlacz pokaże reset, a następnie tryb normalny. Jeśli chcesz tylko usunąć dzienne wartości, naciśnij prawy i lewy przycisk przez 3 sekundy w trybie normalnym. 3. Funkcje CM 4.4A posiada automatyczny start/stop na uchwycie licznika. Co oznacza, że 4 sekundy po pierwszym obrocie koła wyświetlacz pokaże normalny tryb i aktualną prędkość. Minutę po ostatnim obrocie koła (bez naciskania żadnego przycisku) wyświetlacz pokaże tryb energooszczędny. W tym trybie tylko czas jest wyświetlony. Gdy koło obraca się lub gdy przycisk jest wciśnięty, urządzenie powinno wznowić tryb normalny. CM 4.4A posiada trzy tryby: Bike 1, Bike 2 i Non-Bike. Aby przełączyć z pierwszego trybu na inny, krótko naciśnij prawy i lewy przycisk jednocześnie (przełączanie jest możliwe tylko wtedy, gdy prędkość = 0). Środkowy wyświetlacz pokaże lub, w zależności od tego, czy wybrany jest tryb Bike 1 lub Bike 2. Tryb Non-Bike nie wyświetla żadnych danych na wyświetlaczu. Tryb Non-Bike może być użyty na wycieczkach bez roweru (np. ze specjalnym futerałem). Pokazuje on tylko wartości, które nie mają nic wspólnego z ruchem rowerowym. Opcjonalny pomiar tętna działa również bez sygnału prędkości: kiedy CM 4.4A jest w trybie normalnym (bez naciskania żadnego przycisku lub autostartu), odbiornik tętna włączy się automatycznie. I dopóki tętno jest na wyświetlaczu, nie można przełączyć automatycznego przełączania w tryb uśpienia. Strona 12 z 22

13 Aby zresetować wszystkie wartości dzienne, naciśnij prawy i lewy przycisk przez trzy sekundy. CM 4.4A posiada 3-liniowy wyświetlacz. W środkowej części aktualna prędkość jest wyświetlana, z małym lub z lewej strony, który pokazuje, czy aktualne prędkości są ważne dla bike 1 lub bike 2. Aby przejść do funkcji na górnym wyświetlaczu, naciśnij prawy przycisk. Aby przejść do funkcji na dolnym wyświetlaczu, naciśnij lewy przycisk. Krótkie naciśnięcie środkowego przycisku zawsze pokazuje podfunkcje tych funkcji w dolnym wyświetlaczu. Ważne dla wszystkich pod funkcji: Wyświetlacz pokaże ustawienia przez 10 sekund, po czym powróci do głównych funkcji. Strona 13 z 22

14 Strona 14 z 22

15 Funkcje górnego wyświetlacza: TM dzienny czas jazdy (rysunek 2) DST dzienna odległość (rysunek 4) Wysokość (rysunek 3) HR (heart rate) Czas (rysunek 1) Funkcje środkowego wyświetlacza: SPD aktualna prędkość Pokazuje aktualne prędkości w km/h lub w m/h Zakres: od 0 do 199,9 km/h lub m/h Strzałka po lewej stronie wyświetlacza pokazuje, czy aktualna prędkość jest większa (strzałka w górę) czy mniejsza (strzałka w dół) od obecnej średniej prędkości. Funkcje dolnego wyświetlacza: DST dzienna odległość (rysunek 5) Wyświetla przejechaną odległość w km/h lub w m/h (od ostatniego resetu lub wymiany baterii). Zakres: od 0 do 999,99 km lub mil TOT całkowita odległość (rysunek 6) Podfunkcje Dziennej odległości Wyświetlacz pokazuje całkowitą przejechaną odległość w kilometrach lub w milach (od ostatniego resetu lub wymiany baterii). Zakres: od 0 do km lub mil suma całkowitej odległości bike 1 i bike 2 (rysunek 7) Pod funkcje Dziennej odległości Strona 15 z 22

16 Strona 16 z 22 Wyświetlacz pokazuje sumę całkowicie przejechanej odległości w kilometrach lub w milach (od ostatniego resetu lub wymiany baterii) dla bike 1 i bike 2. Zakres: od 0 do km lub mil Aktualna wysokość (rysunek 18) Wyświetla aktualną wysokość (nad poziomem morza). Wysokość jest wyświetlana w odstępach 1- metrowych. To zależy od ciśnienia barometrycznego. Z tego powodu wysokość wartości zależy od zmian pogody. Zakres: od -300 do m lub stóp Uwaga! Wysokość wartości zostanie zsumowana razem z sygnałami otrzymanymi z roweru. W trybie Non-Bike powinny być sumowane cały czas. Codzienna odległość wysokości pod górę (rysunek 19) Podfunkcje Aktualnej wysokości Wyświetla wysokość wjazdu pod górę Zakres: od 0 do m lub stóp Codzienna odległość wysokości w dół (rysunek 20) Podfunkcje Aktualnej wysokości Wyświetla wysokość zjazdu w dół. MAX maksymalna wysokość (rysunek 21) Podfunkcje Aktualnej wysokości Wyświetla maksymalną wysokość wycieczki. Zakres: od -300 do m lub stóp TOT całkowita wysokość w górę (rysunek 22) Podfunkcje Aktualnej wysokości Wyświetla całkowitą odległość wysokości w górę. Zakres: od 0 do m lub stóp TOT całkowita wysokość w dół (rysunek 23) Podfunkcje Aktualnej wysokości Wyświetla całkowitą odległość wysokości w dół

17 Zakres: od 0 do m lub stóp zsumowane wysokości Bike 1 i Bike 2 (rysunek 24) (tych funkcji nie ma w trybie Non-Bike) Pod funkcje Aktualnej wysokości Wyświetla zsumowane wysokości w górę Zakres: od 0 do m lub stóp Aktualne wzniesienie (rysunek 25) Wyświetla aktualne wzniesienie lub zjazd w procentach. Symbol po lewej stronie wyświetlacza pokazuje wzniesienie lub zjazd. Zakres: od 0 do 100% Uwaga: Z powodów technicznych aktualne procenty powinny być tylko wyświetlane od 50 do 100 metrów. To zależy też od prędkości. Średnie wzniesienie (rysunek 26) Podfunkcje Aktualnego wzniesienia/zjazdu Wyświetla wartości średniego wzniesienia dotychczas zarejestrowane. Zakres: od 0 do 100% Średni zjazd (rysunek 27) Podfunkcje Aktualnego wzniesienia/zjazdu Wyświetla wartości średniego zjazdu dotychczas zarejestrowane. Zakres: od 0 do 100% Maksymalne wzniesienie (rysunek 28) Podfunkcje Aktualnego wzniesienia/zjazdu Wyświetla wartości maksymalnego wzniesienia zarejestrowane dotychczas. Zakres: od 0 do 100% Maksymalny zjad (rysunek 29) Podfunkcje Aktualnego wzniesienia/zjazdu Wyświetla wartości maksymalnego zjazdu zarejestrowane dotychczas. Strona 17 z 22

18 Zakres: od 0 do 100% średnia prędkość (rysunek 8) Wyświetla aktualną średnią prędkość w km/h lub w m/h. Zakres: od 0 do 199,9 km/h lub m/h MAX maksymalna prędkość (rysunek 9) Podfunkcje Średniej prędkości Wyświetla najwyższą zarejestrowaną prędkość w km/h lub m/h. Zakres: od 0 do 199,9 km/h lb m/h Temperatura (rysunek 30) Wyświetla aktualną temperaturę. Zakres: od -10 do +50 stopni Celsjusza lub Fahrenheita Uwaga: Jeśli nosisz CM 4.4A przy ciele, mierzona temperatura może różnić się od zewnętrznej temperatury. MIN minimalna temperatura (rysunek 31) Podfunkcje Temperatury Wyświetla minimalną zmierzoną temperaturę Zakres: od -10 do +50 stopni Celsjusza lub Fahrenheita MAX maksymalna temperatura (rysunek 32) Podfunkcje Temperatury Wyświetla maksymalną zmierzoną temperaturę. Zakres: od -10 do +50 stopni Celsjusza lub Fahrenheita Czas (rysunek 10) Wyświetla aktualny czas. Zakres: od 00:00:00 do 23:59:59 lub od 12:00:00 do 11:59:59 Data (rysunek 11) Pod funkcje Czasu Wyświetla aktualną datę. Strona 18 z 22

19 TM dzienny czas jazdy (rysunek 12) Wyświetla aktualny dzienny czas jazdy. Zakres: od 0 do 9:59:59 h TOT całkowity czas jazdy (rysunek 13) Pod funkcje Dziennego czasu jazdy Wyświetlacz pokazuje całkowity czas jazdy (od ostatniego resetu lub wymiany baterii) Zakres: od 0 do 999:59 h zsumowany całkowity całkowity czas jazdy Bike 1 i Bike 2 (rysunek 14) Pod funkcje funkcji Dziennego czasu jazdy Wyświetla zsumowany całkowity czas jazdy Bike 1 i Bike 2 (od ostatniego resetu lub wymiany baterii). Zakres: od 0 do 999:59 h Następujące funkcje (tętno i spalanie kalorii) pojawiają się tylko, jeśli tętno jest przełączone na tryb ustawień (do zmierzenia tętna potrzebujesz osobno dostępnych ustawień tętna). HR tętno (rysunek 36) Pokazuje aktualne tętno (uderzenia na minutę) Zakres: od 0 do 240 uderzeń na minutę Po prawej stronie dolnego wyświetlacza strzałka pokaże, czy aktualne tętno jest niższe, pomiędzy lub wyższe. średnie tętno (rysunek 37) Podfunkcje Funkcji tętna Pokazuje średnie tętno (od ostatniego resetu) Zakres: od 0 do 240 uderzeń na minutę MAX maksymalne tętno (rysunek 38) Podfunkcje Funkcji tętna Pokazuje maksymalnie osiągnięte tętno (od ostatniego resetu) Zakres: od 0 do 240 uderzeń na minutę Strona 19 z 22

20 Czas treningu w granicach ustalonych dla tętna (rysunek 41) Pod funkcje Funkcji tętna Pokazuje czas treningu podczas przekroczenia górnego ustawienia tętna (od ostatniego resetu). Zakres: od 0 do 9:59:59 h kcal spalanie kalorii (rysunek 42) Pokazuje aktualne spalanie kalorii (od ostatniego resetu) Zakres: od 0 do kcal TOT całkowite spalanie kalorii (rysunek 43) Pod funkcje Funkcji spalania kalorii Pokazuje całkowite spalanie kalorii (od ostatniego resetu lub wymiany baterii) Zakres: od 0 do kcal Następujące funkcje pojawią się, gdy tryb ustawień będzie włączony (do zmierzenia rytmu potrzebujesz osobnych ustawień rytmu). CAD rytm (rysunek 33) Pokazuje aktualny rytm. Zakres: od 0 do 250 średni rytm (rysunek 34) Podfunkcje Funkcji rytmu Pokazuje średni rytm Zakres: od 0 do 250 MAX maksymalny rytm (rysunek 35) Podfunkcje Funkcji rytmu Pokazuje maksymalnie osiągnięty rytm Zakres: od 0 do Zastosowanie Strona 20 z 22

21 jest najlepszym osobistym rozwiązaniem, jeśli chcesz regularnie ćwiczyć. Możesz obliczyć optymalny próg treningu, dzięki funkcjom osobistych danych i pulsu w spoczynku., na podstawie Twoich Stosowanie idealnie wpływa na układ krążeniowy, dzięki uprawianiu sportów takich jak jogging, biegi przełajowe, jazda na rowerze w domu. Chcesz poprawić swoją kondycję? Zmniejszyć wagę? Trenować, jednocześnie zwracając uwagę na swoje zdrowie? Każdy znajdzie odpowiedni cel w swoim treningu. Ale jak trenować, żeby osiągnąć te cele w najbardziej efektywny sposób? Jak znaleźć właściwą intensywność wysiłku podczas treningu? kondycję. Jak działa CICLOInZone? jest optymalnym wparciem treningowym, pozwalającym utrzymać prawidłową wagę i CICLOInZone oblicza optymalny zakres treningowy, pozwalający zmniejszyć wagę i zwiększyć kondycję. Wartości wyliczane przez CICLOInZone różnią się w zależności od osoby i oferują odpowiednie wsparcie treningowe CICLOInZone zawsze pozostające pomiędzy 70% a 85% maksymalnego rytmu serca. (+/- 5% tolerancji, uwzględniając aktualne tętno, kiedy jest w stanie spoczynku lub w trakcie treningu). 3. Wymiana baterii CM 4.4A: Otwórz pokrywę baterii za pomocą monety (odkręć w lewo). Włóż baterie typu CR2032, pamiętając o właściwej polaryzacji. Zamknij pokrywę baterii, pamiętając, aby nie dokręcać zbyt mocno. Po włożeniu baterii na wyświetlaczu pojawi się tryb normalny. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawią się dane lub wyświetlą się niezrozumiałe znaki, naciśnij przycisk AC z tyłu urządzenia za pomocą długopisu lub podobnego przedmiotu. Uwaga: to może skasować wszystkie zapisane wartości i ustawienia. Nadajnik: Otwórz pokrywę baterii na górze nadajnika (odkręć w lewo) za pomocą monety, wyjmij stare baterie i włóż nowe baterie (12 V), typ 23A. Zamknij pokrywę baterii, pamiętając o tym, żeby nie dokręcać zbyt mocno. Prosimy nie wyrzucać baterii do normalnych śmieci. 4. Rozwiązywanie problemów Uszkodzony obraz lub brak obrazu Strona 21 z 22

22 - Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana lub wymień baterię (Uwaga: usunięcie baterii skasuje wszystkie ustawienia i wartości w CM 4.4A. - Naciśnij przycisk AC z tyłu urządzenia. Prędkość nie jest wyświetlana - Sprawdź, czy czujnik koła jest zainstalowany poprawnie. - Upewnij się, że CM 4.4A jest zamontowany prawidłowo uchwycie. - Sprawdź obwód koła. Prędkość jest za niska lub za wysoka - Sprawdź obwód koła. - Sprawdź, jakich jednostek używasz (mil czy kilometrów). Nieprawidłowe wyświetlanie wysokości - Sprawdź bazową wysokość (ustawienia bazowe). Możliwe, że ustawienia były wykonane niepoprawnie. - Zmiany ciśnienia barometrycznego w wyniku zmiany pogody (ponownie ustaw aktualną wysokość). Tętno nie jest wyświetlane lub wartości wyświetlane są nieprawidłowe lub nietrwałe - Upewnij się, że tętno jest włączone w trybie ustawień. - Sprawdź nadajnik (baterie). - Skóra za sucha lub za zimna. - Odległość między CM 4.4A a nadajnikiem jest za duża (max. 60 cm). Kadencja nie jest wyświetlana lub wartości są nieprawidłowe lub niestabilne - Sprawdź, czy jest włączone w trybie ustawień. - Sprawdź czujnik i magnes dla prawidłowej instalacji. Strona 22 z 22

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski -

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski - Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego - Polski - Spis treści 1 Wstęp 6 Tryb ustawień 11 Wyzeruj dzienniki trasy/wyzeruj 2 Zawartość opakowania 7 Ustawienia obwodu koła 12 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy Instrukcja obsługi 840109

Komputer rowerowy Instrukcja obsługi 840109 Komputer rowerowy Instrukcja obsługi 840109 Bezprzewodowy komputer rowerowy. Posiada 12 funkcji: 1. aktualny puls serca 2. AVS Przeciętna prędkość 0-99km/godz. lub mile/godz 3. MXS Maksymalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej tabeli średnic koła oraz wartości parametrów. Strona 1 z 5

Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej tabeli średnic koła oraz wartości parametrów. Strona 1 z 5 Komputer rowerowy Instrukcja obsługi Produkt nr 856014 Wprowadzanie rozmiaru koła Po wymianie baterii LUB przyciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny w trybie ODO, wyświetlony zostanie domyślny parametr

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi. Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525.

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525. Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860724 1. ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525 Strona 1 z 16 2. WKŁADANIE BATERII W momencie zakupu bateria jest już włożona do komputera rowerowego.

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600

I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600 1. Zawartość opakowania I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600 1 Pulsometr PC 1600/PC 1300 1 opaska elastyczna 1 czytnik pulsu z nadajnikiem 1 uchwyt na kierownicę z gumką zabezpieczającą 2. Noszenie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Nr produktu: 860013 Funkcje Z czujnikiem 3D można zamontować wszędzie (pasek, kieszeń, torba ) Regulowana długość kroku (cm- cale) Zegar (12/24 format godziny)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 902 Licznik rowerowy insportline CY-200W

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 902 Licznik rowerowy insportline CY-200W INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 902 Licznik rowerowy insportline CY-200W 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 GŁÓWNA LISTA POZYCJI... 4 WYŚWIETLACZ... 5 JAK USTAWIĆ LICZNIK... 6 OBSERWACJA KOŁA... 6 INSTALACJA WSPORNIKA...

Bardziej szczegółowo

(120290) Elektroniczny wysokościomierz ze stacją meteorologiczną. Instrukcja obsługi.

(120290) Elektroniczny wysokościomierz ze stacją meteorologiczną. Instrukcja obsługi. (120290) Elektroniczny wysokościomierz ze stacją meteorologiczną. I. Wprowadzenie. Instrukcja obsługi. 1. Uruchomienie urządzenia. Czujnik wiatru. Wyświetlacz. Przycisk menu. Moduł Set-/ Reset (ustawienia/

Bardziej szczegółowo

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii:

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Kluczowe Funkcje O Wyświetlaniu Zakresy Działania Fakty o których

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Niniejsza instrukcja szybkiego uruchomienia jest przeznaczona dla wszystkich sportowców, którzy wprost nie mogą doczekac się, aby wypróbowac nowe urządzenie HAC4PRO (naturalnie

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy Security Plus DKS 148, 4 w 1, zasilanie solarne

Licznik rowerowy Security Plus DKS 148, 4 w 1, zasilanie solarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik rowerowy Security Plus DKS 148, 4 w 1, zasilanie solarne Numer produktu: 860113 Strona 1 z 7 Właściwości Zasilanie solarne Strona 2 z 7 Wprowadzanie danych dotyczących rozmiaru

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

840090 Outbreaker Plus ATP 108 Instrukcja obsługi.

840090 Outbreaker Plus ATP 108 Instrukcja obsługi. 840090 Outbreaker Plus ATP 108 Instrukcja obsługi. 1.Wprowadzenie. Outbreaker posiada trzy różne wersje: Outbreaker Smart. Outbreaker Plus. Outbreaker Pro. Funkcje wszystkich wersji przedstawia poniższa

Bardziej szczegółowo

Pulsometr z komputerem rowerowym

Pulsometr z komputerem rowerowym 1. Elementy Pulsometr z komputerem rowerowym 1. Urządzenie główne. 2. Pasek pulsometru. 3. Klamra mocująca. 4. Czujnik prędkościomierza. 5. Magnes na koło. 6. Paski mocujące przewód. 2. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy CicloSport Cicolo Master CM 4.2

Licznik rowerowy CicloSport Cicolo Master CM 4.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik rowerowy CicloSport Cicolo Master CM 4.2 Nr produktu 867980 Strona 1 z 19 Zawartośd opakowania: - Licznik rowerowy Cicolo Master CM 4.2 - baterie typu CR 2032 - pokrywa baterii

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318

Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318 Legenda: Kursywa: nacisnąć Kursywa: nacisnąć i przytrzymać 2 sek. Urządzenie do pomiaru pulsu HR309 Nr art. 840318 - pulsuje - szybsze przewijanie do przodu Wskazówki do rys. 3 A. Moduł normalnego czasu.

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA 1.0 Funkcje 1. Time / Czas 2. Odometer / Licznik całościowy 3. Clock / Zegar 4. Maximum Speed / prędkość maksymalna 5. Average Speed / Średnia prędkość 6. Distance /

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak

Bardziej szczegółowo

ve Wyświetlacz LCD

ve Wyświetlacz LCD . Użytkowanie Wbudowany w skuter wyświetlacz LCD pozwala kierować jazdą, sterowaniem, hamowaniem i obsługą pojazdu. Moduł elektryczny oraz elektronika skutera elektrycznego są stale wewnętrznie monitorowane.

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości Reset Służy do resetowania wybranych funkcji w dowolnym momencie. Przed zresetowaniem musi zostać naciśnięty przycisk

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM KOMPUTER TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 OBSŁUGA PRZYCISKÓW POKR TŁO DRIVE Obracając pokrętło i-drive, można regulować wartości ustawień lub poziomy oporu obrót zgodnie z ruchem

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów.

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów. Ciśnieniomierz Nr art. 860169 Oznaczenie elementów. 1. Przycisk M (trybu działania). 2. Wyświetlacz LCD. 3. Przycisk Start/Stop. 4. Przycisk wywołania pamięci. 5. Przycisk przewijania wartości do przodu/do

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZA ORAZ OPIS PANELU STERUJĄCEGO 1.2 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE WYŚWIETLACZA Aby włączyć lub wyłączyć LCD należy nacisnąć i przytrzymać

Bardziej szczegółowo

Zegar z pomiarem pulsu. SC 420 Nr. zam: SC 440 Nr. zam:

Zegar z pomiarem pulsu. SC 420 Nr. zam: SC 440 Nr. zam: Zegar z pomiarem pulsu SC 420 Nr. zam: 840056 SC 440 Nr. zam: 840059 Przed użyciem zegara z pomiarem pulsu prosimy przeczytać instrukcję obsługi. U osób chorych na serce i płuca, osób z wysoką nadwagą

Bardziej szczegółowo

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 Nr produktu 101408 Strona 1 z 7 Opis urządzenia 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika ciśnienia bezwzględnego 3. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pozwola na skuteczne monitorowanie tętna, przyczynia się do poprawy ćwiczeń. Dzięki Monitorowi rytmu serca można uniknąć przypadków śmiertelnych.

Pozwola na skuteczne monitorowanie tętna, przyczynia się do poprawy ćwiczeń. Dzięki Monitorowi rytmu serca można uniknąć przypadków śmiertelnych. Gratulujemy zakupu monitora pracy serca. Posiada następujące funkcje: 1. Dokładny bezprzewodowy pomiar tętna 2. Ukazuje procent rzeczywistej wartości tętna do maksymalnej wartości tętna na podstawie różnicy

Bardziej szczegółowo

KERN DBS-A01 Wersja /2013 PL

KERN DBS-A01 Wersja /2013 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi zestawu do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Termo-anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -135 Anemometr HOT AIR

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania

Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania WY SWIETLACZ BAFANG LCD C961 OPIS FUNKCJI I DZIAŁANIA PRZYCISKÓW STEROWNIKA FUNKCJE Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania Ustawienia trybu jazdy i poziomu

Bardziej szczegółowo

Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi

Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi Pulsometr do smartfona Beurer Runtastic PM200+ Instrukcja obsługi Nr produktu: 860769 Strona 1 z 6 INSTALACJA PIERWSZE UŻYCIE 1. Instalacja aplikacji Runtastic Otwórz jedną z poniższych aplikacji w zależności

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101838 Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C Strona 1 z 6 Rys.1 Rys 2 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Dalmierz ultradźwiękowy. Model JT-811. Instrukcja obsługi

Dalmierz ultradźwiękowy. Model JT-811. Instrukcja obsługi Dalmierz ultradźwiękowy Model JT-811 Instrukcja obsługi I. Funkcje 1) Pomiary w jednostkach brytyjskich / metrycznych 2) Możliwość wyboru punktu początku pomiaru 3) Zapisywanie / przywoływanie danych 4)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy Nr produktu 826512 Strona 1 z 10 1. Elementy obsługi A. Wyświetlacz B. Przycisk MEAS C. Przycisk + D. Przycisk Powierzchnia/Objętość E. Przycisk Countdown/Podświetlenie

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PULSOMETR W 2713 FIT Insportline 2

Instrukcja użytkowania PULSOMETR W 2713 FIT Insportline 2 Instrukcja użytkowania PULSOMETR W 2713 FIT Insportline 2 1 1. Pierwsze kroki Gratulujemy zakupu! Twój nowy Pulsometr ECG -FIT jest łatwym wobsłudze sprzętem doćwiczeń,który jest używany do monitorowania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPEED Bieżąca prędkość podczas treningu od 0 do 99,9 km lub mil TIME Zlicza całkowity czas od 0 do 99,59 (minut/sekund) DISTANCE Zlicza całkowity dystans od 0 do 999 km lub mil

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości PODRĘCZNIK OBSŁUGI DA-90387 Napięcie znamionowe: 100-240 V Praca ciągła 2 minuty, przerwa co najmniej 18 minut. OSTRZEŻENIE / INFORMACJA WAŻNE: Należy

Bardziej szczegółowo

IN 5059 Krokomierz słupkowy insportline

IN 5059 Krokomierz słupkowy insportline IN 5059 Krokomierz słupkowy insportline Instrukcja obsługi krokomierza PR018 Data: 2010 Listopad 22 Urządzenie jest wysoce dokładne i niezawodne zarówno do chodzenia jak i biegania z kijami. Funkcje obejmują

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr przemysłowy Extech TM20, -40 do +70 C

INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr przemysłowy Extech TM20, -40 do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr przemysłowy Extech TM20, -40 do +70 C Nr produktu : 1217977 Przenośne termometry Termometr model TM20 ze standardową sondą Termometr model TM25 z sondą penetracyjną Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

CP is Instrukcja obsługi

CP is Instrukcja obsługi CP is Instrukcja obsługi ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.Zegar z bransoletą 2.Pasek z nadajnikiem 3.Elastyczny pasek do mocowania na klatce piersiowej ( regulowany ) Instrukcja obsługi 1. Gratulujemy zakupu! Kupując

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech ,5 28 m/s

Anemometr Extech ,5 28 m/s INSTRUKCJA OBSŁUGI Anemometr Extech 45158 0,5 28 m/s Nr produktu 122314 Strona 1 z 5 Wstęp Gratulujemy zakupu anemometru Extech 45158. Na podwójnym wyświetlaczu pojawia się prędkość powietrza i wilgotność,

Bardziej szczegółowo

2. Specyfikacja 1 Przycisk - W górę 2 Przycisk - środek 3 Przycisk - w dół 4 Port ładowania 5 Słuchawka

2. Specyfikacja 1 Przycisk - W górę 2 Przycisk - środek 3 Przycisk - w dół 4 Port ładowania 5 Słuchawka SMARTBAND Model: B3 www.e-planeta.pl 1. Lista funkcji Wyświetlacz Czasu; Wyświetlacz Daty; Poziom Naładowania Baterii; Licznik - Krokomierz; Zużycie Kalorii; Dystans - Odległość; Wykrywanie i Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

2 Spis treści

2  Spis treści Spis treści Zawartość opakowania...3 1.Informacje ogólne...3 2.Montaż...3 2.1 Montaż nadajnika pomiaru ilości obrotów korby...4 2.2 Zakładanie paska do pomiaru akcji serca...4 3.Pierwsze uruchomienie...4

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 5061 Krokomierz insportline PR039

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 5061 Krokomierz insportline PR039 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 5061 Krokomierz insportline PR039 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 UŻYTKOWANIE... 3 PRZYCISKI... 3 WSKAZÓWKI... 3 SPOSÓB MONTAŻU... 3 MODUŁY... 4 USTAWIENIA WSTĘPNE... 4

Bardziej szczegółowo

polski INSTRUKCJE DO ZEGARKA ANALOGOWEGO

polski INSTRUKCJE DO ZEGARKA ANALOGOWEGO polski INSTRUKCJE DO ZEGARKA ANALOGOWEGO 1 2 Ustawianie godziny 1. Pociągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obróć koronkę, aby ustawić wskazówkę godzinową i minutową w odpowiednim położeniu. 3. Ustaw koronkę

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Pulsometr Ciclosport Cicloplus Cp 16IS

Pulsometr Ciclosport Cicloplus Cp 16IS INSTRUKCJA OBSŁUGI Pulsometr Ciclosport Cicloplus Cp 16IS Produkt nr: 867985 Strona 1 z 18 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.Zegar z bransoletą 2.Pasek z nadajnikiem 3.Elastyczny pasek do mocowania na klatce piersiowej

Bardziej szczegółowo

CATEYE VELO WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-VT230W. Montaż komputera. Ustawienia komputera. Rozpoczęciepomiaru. Zmiana ustawień

CATEYE VELO WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-VT230W. Montaż komputera. Ustawienia komputera. Rozpoczęciepomiaru. Zmiana ustawień CATEYE VELO WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-VT0W Montaż komputera Ustawienia komputera Rozpoczęciepomiaru Ten podręcznik może zostać zmieniony bez powiadomienia. Najnowszy podręcznik (wersja PDF) znajduje się

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. p400/p410

INSTRUKCJA OBSŁUGI. p400/p410 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośny miernik temperatury p400/p410 Wydanie LS 17/01 Obsługa 1.1 Ogólne rady. Do czyszczenia przyrządu nie należy używać szorstkich przedmiotów ale suchy lub wilgotny materiał Przyrząd

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C Nr produktu 672593 Strona 1 z 6 Zastosowanie Ten wewnętrzny/zewnętrzny termometr służy do wyświetlania temperatury w miejscu instalacji oraz

Bardziej szczegółowo

Wysokościomierz Techno Line EA 3050, 05486

Wysokościomierz Techno Line EA 3050, 05486 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001431322 Wysokościomierz Techno Line EA 3050, 05486 Strona 1 z 10 Cechy - Funkcja cyfrowego kompasu zapewnia stopnie, północną strzałkę punktową i odczyty punktów kardynalnych.

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY INSTRUKCJA OBSŁUGI ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY 360 CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE...3 2. OPIS TECHNICZNY...3 2.1. Charakterystyka ogólna...3

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała Nr produktu 672685 Strona 1 z 7 Zastosowanie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo