Baza tematów prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza tematów prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu"

Transkrypt

1 Baza tematów prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu Temat Promotor Uwagi "Człowiek hospicjum" - model wolontariatu w opiece paliatywnej mgr Karolina Pietruk piel dz lic 09 Aborcja w opinii społeczeństwa polskiego Prof.dr hab. Marek Wichrowski Poł. Z.P Adaptacyjne zaburzenia oddychania u noworodków donoszonych w zaleŝności od sposobu porodu dr Justyna Tołłoczko PołoŜn. Niest. Mgr 2008/ ADHD - wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole i rodzinie. mgr Małgorzata Papiernik piel. Lic dzien Adiponektyna i leptyna - fizjologiczna i patologiczna rola białek biologicznie czynnych wydzielanych przez tkankę tłuszczową Mgr Anna Kucharska Diet Aerozoloterapia w astmie oskrzelowej dr Anna Zawadzka-Krajewska piel dzienne Afrodyzjaki - historia i współczesność Dr n. med. M. Marcyniak poł. Zaoczne 2007 Agresja w schizofrenii Dr n.med. Tomasz Szafrański 2003/2004 Agresja wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziale psychiatrycznym zamkniętym. Paszek Teresa mgr lipiec 2006 pomostowe AIDS - etiologia, diagnostyka i leczenie dr Tomasz Grzela Pel dzienne grudzień 2007 AIDS - etiologia, diagnostyka i leczenie. CiąŜa i poród u kobiety z AIDS Prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński PołoŜn. Mgr niest.2008/ AIDS jako istotny problem zdrowotny. Mechanizmy epidemiologiczne wpływające na rozwój AIDS na świecie prof.. Dr hab. Jerzy Szczerbań piel.dzienne.sty.2007 Akryzomid - źródła i znaczenie zdrowotne Dr Beata Sińska Diet dz.lic 08 Aktualna wiedza na temat zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych dr Dariusz Myszka piel dz lic 09 Aktualne problemy realizacji szczepień zalecanych u dzieci i młodzieŝy prof. Janusz Ślusarczyk piel.pom.11/08 Aktualne metody leczenia choroby hemolitycznej płodu dr hab.. Med. Miroslaw Wielgoś poł. Zaoczne 2006 Aktualne metody postępowania w chorobie hemolitycznej płodu. Dr n. med. Mirosław Wielgoś Piel dzienne maj Aktualne moŝliwości zastosowania róŝnych rodzajów przeszczepów w leczeniu schorzeń rogówki dr Piotr Skopiński piel. Zaoczne czer 05 Aktualne zasady profilaktyki raka szyjki macicy dr n. med. Ewa Romejko Poł. Zaoczne 2007 Aktualny stan wiedzy studentów Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej na temat zapalenia wątroby typu B. Aktualny standard terapii i zaleceń zdrowotnych udzielanych w kartach wypisowych chorym po ostrych zespołach wieńcowych mgr Dominika Posłuszna piel. Lic dzien Dr n med. Krzysztof Filipiak 2003/2004 Aktywność fizyczna a stan odŝywienia młodzieŝy w wieku 13 lat (badania ankietowe) Dr Beata Sińska Diet Aktywność fizyczna jako niezbędny element zdrowego stylu Ŝycia Dr Jerzy Kowski piel. Zaoczne mar 05 Aktywność fizyczna w cukrzycy Dr n med. W Rongies 2003/2004 Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu zespołu metabolicznego dr Anna Ukleja diet lic 2010 Aktywność fizyczne kobiet cięŝarnych mgr GraŜyna Bączek PołoŜ. Lic. dz Aktywność zawodowa osób po przebytym zawale mięśnia sercowego dr Halina Cieślak piel. pomostowe 2008/

2 Alergia na białka mleka krowiego u niemowląt karmionych piersią dr Agnieszka Gawronska piel. Zaoczne czer 06 Alergia na jady owadów błonokoskrzydłych u dzieci: mechanizmy nadwraŝliwości, zapobieganie, leczenie Dr Anna Zawadzka -Krajewska 2003/2004 Alergia pokarmowa Dr A. Krauze Piel dz.lis 04 Alergia pokarmowa u dzieci. Analiza studium przypadku. Prof. Dr hab. B. Samoliński dietetyka Alergia pokarmowa-opieka pielęgniarska nad dzieckiem Dr A. Krauze Piel. Dz. Luty 06/07 Alergiczne choroby oczu Dr Piotr Skopiński piel. Zaoczne luty 06 Algorytm postepowania z pacjetkami po przebytym cięciu cesarskim dr n. med. Krzysztof Cendrowski poł. Zaoczne 2006 Algorytmy i procedury postępowania diagnostyczno leczniczego w oddziale pediatrycznym Dr Andrea Horwath-Stolarczyk piel.pom.01/08 Alkaloidy poŝywienia, ich wpływ na organizm człowieka. Dr Beata Sińska diet mgr 2010 Alkohol etylowy, przemiany w organizmie w aspekcie opiniowania o stanie trzeźwości. Mgr Agnieszka Siwińska-Ziółkowska piel dzienne styczeń 2008 Alkohol w ciązy: tak czy nie? Dr n. med.. Justyna Tołłoczko Piel. dz.mag. grudzień 2007 Alkohol w Ŝyciu studentów Dr n. hum Małgorzata Kostecka- Walenta Piel dzienne listopad 2007 Alkoholizm cięŝarnej a jego późniejsze powikłania u dziecka mgr Maria Nowak piel dz lic 09 Ambulatoryjna opieka nad chorym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dr hab. Anna Doboszyńska piel. Zaoczne mar 06 Amiloidaza pierwotna jako przyczyna niewydolności nerek-opis przypadku Dr n.med. Joanna Pasik Piel dzienne grudzień 2007 Amputacja piersi czy leczenie oszczędzające z wykorzystaniem Brachyterapii. Analiza przyczyn wyboru sposobu leczenia przez pacjenta. Wyzgał Janusz, prof. dr hab. n. med. piel. Zaoczne mgr Analgezja zewnątrzoponowa do porodu - problemy związane ze znieczuleniem Nowacka Elzbieta dr n med. 2006/2007 pomostowe Analiza badań prenatalnych wykonywanych w kierunku wykrycia wybranych wad genetycznych Analiza częstości powikłań połogowych po porodzie drogami i siłami natury w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w 2007 roku. Dr n. med. Beata Osuch Piel dzienne grudzień 2007 Mgr A.Kalinowskiej-Przybyłko Piel. Dz. Grudzień 2007 Analiza czynników rodzinnych i biologicznych wśród dzieci hospitalizowanych w Oddziale Dziennym Psychiatrii z rozpoznaniem zaburzeń zachowania dr n med. Gabriela Jagielska Piel.dz.mgr listopada08 Analiza czynników ryzyka raka sutka Prof. Dr hab. n med. Longin Marianowski 2003/2004 Analiza czynników ryzyka zachorowania na raka jajnika. Dr n. med. Barbara Grzechocińska Poł.dzienne lis 04 Analiza czynników ryzyka Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród pacjentów hospitalizowanych z przyczyn internistycznych. Analiza czynników stresogennych wpływających na pracę pielęgniarek zatrudnionych na bloku operacyjnym. Analiza czynników wpływających na czas utrzymania centralnego dostępu Ŝylnego w oddziale intensywnej terapii szpitala powiatowego. Analiza czynników wpływających na długotrwałość przerw pomiędzy zabiegami w bloku operacyjnym szpitala klinicznego dr n. med. Krzysztof Jankowski dr n med. Agata Kącka Piel. Zaoczne mgr, czerwiec 08 zaoczne piel. mgr czerwiec 2010 dr Teresa Korta piel. zaocz. Mgr styczeń 06 prof. Andrzej Kański piel. Zaoczne mgr luty 07

3 Analiza dynamiki zachorowań na czerniaka w Polsce. Rudnicka Lidia, prof. dr hab. piel.dz.mgr Analiza flory bakteryjnej wyizolowanej od pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w latach dr Marta Wróblewska piel. Pomostowe marzec 06 Analiza ilościowa sposobu Ŝywienia osób stosujących suplementy diety Mgr Magdalena Milewska diet dz lic 09 Analiza interesujących przypadków na podstawie doświadczeń zdobytych na praktykach prof. M. Wichrowski piel.dz Analiza jakości Ŝycia pacjentów leczonych paliatywnie będących pod opieką wybranych hospicjów stacjonarnych: w Warszawie i Wołominie. Analiza jakości Ŝycia pacjentów z mięsakiem kościopochodnym po zabiegach oszczędzających i okaleczających. mgr Marta Czerwik piel. Dz. Maj dr n. med. Barbara Sopyło piel. Zaoczne mgr czerwiec 08 Analiza kliniczna porodów przedwczesnych dr Jacek Sieńko Piel. zaoczne luty 2007 Analiza konsekwencji stosowania róŝnych dostępów naczyniowych w wieku noworodkowym Prof. dr hab. M.A. Karolczak PołoŜ. Lic. dz Analiza krwi obwodowej myszy w przebiegu progresji i regresji mięsaka Moloney prof. Krzysztof Włodarski piel. Zaoczne mgr sty 07 Analiza kształcenia dietetyków w Polsce Prof. Dr hab. Bruno Szczygieł Diet dz.lic 08 Analiza leczenia porodów z ciąŝ bliźniaczych z TTTS hospitalizowanych w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Analiza masy urodzeniowejnoworodków urodzonych w oddziale połoŝniczym Szpitala Śródmiejskiego w roku 2006 dr n. med. Justyna Teliga Czajkowska poł. Mgr Salomończyk Monika pomostowe 2006/2007 Analiza metod zbierania informacji o chorym mgr GraŜyna Wójcik piel.pom.02/08 Analiza modelu opieki pielęgniarskiej w Holandii Mgr G. Juszczyk 2003/2004 Analiza motywów decydujących o wyborze studiów pielęgniarskich Dr Dorota Włodarczyk piel. zaoczne mgr luty 07 Analiza operacji wykonywanych u chorych z otyłością patologiczną prof. Zbigniew Wierzbicki piel. Zaoczne mgr kwie 06 Analiza opieki nad dostępem centralnym w róŝnych Zakładach Opieki Zdrowotnej. dr Dariusz Kosson piel. Zaoczne mgr wrzesień Analiza opinii o sobie nastolatków z ADHD-zespołem nadpobudliwości psychoruchowej prof. ndzw Tomasz Wolańczyk Piel.dz.mgr październik08 Analiza opinii pacjentów z łuszczycą na temat opieki pielęgniarskiej w wybranych oddziałach drmatologicznych. Rudnicka Lidia, prof. dr hab. med. piel.dz.mgr Analiza opinii połoŝnych dotycząca porodów domowych Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko PołoŜ.lic.dz Analiza organizacji leczenia poszkodowanych w wypadkach drogowych na terenie Warszawy. Michalak Grzegorz, dr n. med. piel.dz.mgr lipiec Analiza parametrów auksologicznych okresu przedszkolnego u dzieci z otyłością hospitalizowanych w Klinice Pediatrii i Endokrynologii w 2008 r. Analiza parametrów rozwojowych na podstawie wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała uczniów szkoły podstawowej w Bielinach dr Katarzyna Kądziela piel.dz.lic dr Anna Majcher piel dz lic Analiza popularności diet odchudzających wśród wybranej grupy kobiet w wieku lat mgr Aleksandra Cichocka diet dz lic 09 Analiza popytu na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy w odniesieniu do ich interakcji z Ŝywnością. prof. Dr hab. B. Tarchalska -Kryńska zd pub mgr 05

4 Analiza porównania jakości opieki pielęgniarskiej w wybranych oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opikei Zdrowotnej Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" Analiza porównawcza czynników ryzyka w porodzie przedwczesnym ze szczególnym uwzględnieniem zakaŝeń Analiza porównawcza kształcenia pielęgniarek na studiach pomostowych - oczekiwania a rzeczywistość prof. dr hab. Irena Wrońska piel zaoczne mgr czerwiec 08 Prof.dr hab. E. Dmoch- Gajzlerska Poł. zaoczne czerwiec 05 mgr Iwona Bruśk piel pomostowe czerwiec 06 Analiza porównawcza kształcenia pielęgniarek w polsce i na Malcie Prof. Irena Wrońska piel. zaoczne mgr sty 08 Analiza porównawcza modelu Ŝywienia w przedszkolu "wegetariańskim" i "tardycyjnym" dr Aneta Czerwonogrodzka diet dz lic 09 Analiza porównawcza nacięć krocza u wieloródek w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w 2007 roku. Mgr A.Kalinowskiej-Przybyłko Piel. Dz. Grudzień 2007 Analiza porównawcza nadczynności i niedoczynności tarczycy w przebiegu ciąŝy mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜ.lic.dz Analiza porównawcza poziomu wiedzy na temat zagroŝeń zdrowotnych wynikających z palenia papierosów wśród młodzieŝy szkół gimnazjalnych. Analiza porównawcza problemu nadwagi i otyłości wśród młodzieŝy ze środowiska miejskiego i wiejskiego Analiza porównawcza standardów Ŝywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku Ŝycia, począwszy od lat 60-tych do współczesności Analiza porównawcza wykorzystywania pozycji porodowych w czasie porodu w szpitalu i porodzie domowym Analiza poziomu wiedzy kobiet na temat etiologii, profilaktyki, diagnostyki i leczenia zmian łagodnych gruczołu piersiowego Analiza problemów zdrowotnych w okresie menopauzy u pacjentek przychodni ginekologicznej "CePeLek" w Warszawie Analiza problemu wczesnego wykrywania i diagnostyki jaskry w określonych grupach wiekowych. Analiza produktów spoŝywczych przeznaczonych dla diabetyków w porównaniu z ich tradycyjnymi odpowiednikami Analiza przebiegu ciąŝy, porodu, połogu w grupie nastolatek z powiatu kieleckiego w latach mgr Edyta Krzych Piel. dz.grudz. 04 dr inŝ. Ewa Michota-Katulska Piel.dz.mgr czerwiec08 dr Anna Adamowicz-Salach PołoŜ. Lic. dz Mgr Mariola Błachnio PołoŜ.lic.dz Prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński dr GraŜyna Bączek Skopiński Piotr, dr n. med. PołoŜn. Niest. Mgr 2008/ PołoŜn. Mgr niest.2008/ piel.dz.mgr lipiec dr Aneta Czerwonogrodzka - Senczyna diet lic 2010 Dr GraŜyna Bączek PołoŜn. Niest. Mgr 2008/ Analiza przebiegu nefropatii IgA dr Krzysztof Mucha piel mgr Analiza przebiegu porodów indukowanych w Oddziale PołoŜniczo-Ginekologicznym w okresie na podstawie dokumentacji Analiza przeszkód w adaptacji do pozycji siedzącej u pacjentów we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego Analiza przyczyn drgawek u dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2006 r przyjętych do Oddziału Pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu Mgr BoŜena Majkowska Poł.lic. Z 2008 dr Piotr Tederko Piel. Zaoczne maj 05 dr Piotr Albrecht piel. Zaoczne mgr sty 06

5 Analiza przyczyn i powikłań neonatologicznych u noworodków transportowanych karetką N do Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia w Sokołowie Podlaskim. dr n med. Małgorzata Mironiuk piel. Zaoczne mgr lipiec 08 Analiza przyczyn i przebiegu przypadków róŝy hospitalizowanych w Klinice Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych w latach Borkowski Piotr Karol dr lipiec 2006 pomostowe Analiza przyczyn niepłodności małŝeńskiej dr n.med. Barbara Grzechocińska piel. zaoczne lipiec 05 Analiza przyczyn powikłań towarzyszących komiulacji Ŝył centralnych u dzieci leczonych w oddziale intensywnej terapii Analiza przyczyn przekazania pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym z OIT do Oddziału Neurotraumatologii. Analiza przyczyn przeniesienia pacjenta z OJOM-u do oddzialu internistycznego. Analiza przyczyn przeniesienia pacjentów z oddziału internistycznego do oddziału intensywnego nadzoru. Analiza przyjęć pacjentów z bólem kolana w Poradni Chirurgicznej w NZOZ Orlen Medica Sp. Z o.o. w Płocku Analiza przypadków udaru mózgu u chorych wymagających hospitalizacji w OIT w oparciu o dane Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie Analiza realizacji Programu Szczepień Ochronnych przeciw błonicy, tęŝcowi, krztuścowi i HIB w Powiecie Warszawskim Zachodnim w latach Prof. dr hab.n. med. Andrzej Kański Piel mag grudzień 07 dr Dariusz Kosson dr n. med. Dariusz Kosson dr n. med. Dariusz Kosson piel. Zaoczne mgr wrzesień piel. Zaoczne mgr czerwiec piel. Zaoczne mgr czerwiec Dr Dariusz Kosson piel. zaocz. Mgr styczeń 06 dr E. Szmidt-Sałkowska piel. Zaoczne czer 05 DR Ewa Duszczyk piel. Zaoczne mgr luty 07 Analiza rynku Ŝywności funkcjonalnej na przykładzie wybranych produktów mlecznych Dr Beata Sińska diet lic 2010 Analiza składu mleka kobiecego Dr Aleksandra Banasazkiewicz Piel.dz grudz.05 Analiza sposobów prowadzenia II okresu porodu fizjologicznego Prof.n med.. Ewa Dmoch-Gajzlerska poł. Zaoczne 2006 Analiza sposobu leczenia chorych po urazach w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w okresie od do Analiza sposobu Ŝywienia i stanu odŝywienia młodzieŝy gimnazjalnej. Analiza sposobu Ŝywienia osób trenujących w sekcji trójboju siłowego Politechniki Warszawskiej Wierzbicki Zbigniew, prof. dr hab. dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka- Senczyna piel.dz.mgr czerwiec piel. Lic dzien Mgr Anna Ukleja diet dz lic 09 Analiza sposobu Ŝywienia osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw Mgr Magdalena Milewska diet dz. Lic 09 Analiza sposoby Ŝywienia dzieci w II półroczu Ŝycia w wybranym regionie Polski Południowo- Wschodniej Dr Halina Weker Diet dz.lic 08 Analiza spozycia Ŝywności typu fast food wśród młodych konsumentów Dr Magdalena Zegan diet lic 2010 Analiza spoŝywania napojów alkoholowych i uzywania narkotyków wśród studentów I i III roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych WUM. mgr Mirella Sulewska piel. Lic dzien Analiza stanu odŝywiania pacjentów w okresie powyŝej dwóch lat od przeszczepu wątroby. dr Anna Jeznach-Steinhagen diet mgr 2010 Analiza stanu wiedzy na temat karmienia piersią u pacjentek oddziału połoŝniczonoworodkowego mgr GraŜyna Bączek poł pomostowe 2006

6 Analiza stanu wiedzy pielęgniarek w zakresie profilaktyki zakaŝeń bakteryjnych w Oddziale Chirurgicznym Analiza stopnia realizacji zaleceń lekarskich u pacjentów leczonych ambulatoryjnie i hospitalizowanych z powodu chorób związanych z nadciśnieniem tętniczym. Analiza stylu Ŝycia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Analiza systemu ratownictwa medycznego w sytuacji zagroŝenia biologicznego na terenie miasta Warszawy dr hab. Krzysztof Zieniewicz Piel. Zaoczne mgr mar 08 Rudnicka Lidia, prof. dr hab. med. piel.dz.mgr dr Ewa Kądalska Piel. Zaoczne mgr, czerwiec 09 dr n. med. Grzegorz Michalak Piel. zaoczne luty 07 Analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w powiecie grójeckim mgr Iwona Bruśk piel. pomostowe 2008/ Analiza treści poradników kulinarnych dla osób chorych na cukrzycę. Dr Anna Ukleja diet mgr 2010 Analiza wiedzy pielegniarek, połoŝnych i studentów połoŝnictwa na temat wkłuć obwodowych oraz centralnych zakładanych z Ŝył obwodowych u noworodka Analiza wiedzy pielęgniarek anestezjologicznych o zagroŝeniach wynikających z ich pracy zawodowej Analiza wiedzy studentek poloŝnictwa, pielęgniarstwa oraz uczennic liceów na temat zaburzeń krwawień u mlodocianych w aspekcie odŝywiania. Dr n. med. Justyna Tołłoczko Poł. Mgr dz.2008 dr Agata Kącka piel. zaoczne mgr luty 08 Dmoch-Gajzlerska Ewa, prof. dr hab. piel. Zaoczne mgr wrzesień Analiza wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat ryzyka zakaŝeń chorobami skóry. Rudnicka Lidia, prof. dr hab. piel.dz.mgr Analiza wiedzy studentów połoŝnictwa dotyczącej naturalnych metod rozpoznawania płodności. Mgr GraŜyna Bączek Poł.dzienne lis 04 Analiza wiedzy studentów połoŝnictwa dotyczącej naturalnych metod rozpoznawania płodu. Mgr GraŜyna Bączek Poł.dzienne lis 04 Analiza wpływu stylu Ŝycia na występowanie choroby jelita grubego. dr Ewa Kądalska Piel. Zaoczne mgr, czerwiec 09 Analiza wskazań do histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w materiale I Kliniki PołoŜnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie w latach Analiza wskaźników uŝywania substancji psychoaktywnych wśród studentów I roku AM Wydziału Lekarskiego - badania ankietowe dr Robert Bartkowiak Dr n.farm. ElŜbieta Woźna PołoŜn. Niest. Mgr 2008/ Poł 04 MGR Analiza wybranych aspektów stylu zycia pielęgniarek pracujących w szpitalu Mgr. Teresa Paszek Zd Pub. Mgr Analiza wybranych aspektów świadomości zdrowotnej osób po urazie kręgosłupa z konsekwencjami neurologicznymi Dr Piotr Tederko Piel mgr st paź 07 Analiza wybranych aspektów zdrowia psychicznego u pacjentek po mastektomii mgr Teresa Paszek piel. Zaoczne czer 05 Analiza wybranych czynników mających wpływ na wybór transradialnego miejsca dostępu naczyniowego podczas koronarografii Analiza wybranych wydarzeń stresorodnych występujących w pracy pielęgniarek na bloku operacyjnym Analiza wybranych zachowań konsumenckich na rynku suplementów diety wspomagających odchudzanie dr Marek Chmielewski piel. zaoczne mgr sty 08 Mgr Teresa Paszek piel. zaoczne sty 05 dr Beata Sińska Diet dz.lic 08

7 Analiza występowania powikłań w przebiegu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy u chorych hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych ze St. Dializ w Wołominie Analiza występowania stanów gorączkowych i podwyŝszonych poziomów glikemii w ostrej fazie udaru mózgu. dr hab.. Stanisław Niemczyk piel. Zaoczne, mgr sty 06 dr n med. Joanna Cegielska piel zaoczne mgr lipiec 08 Analiza wzorca Ŝywieniowego dzieci w wieku 1-3 lat z nadmiarem masy ciała Dr Halina Weker Diet Analiza zaburzeń oddechowych u noworodków leczonych w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlecia w Sokołowie Podlaskim. dr n med. Małgorzata Mironiuk piel. Zaoczne mgr lipiec 08 Analiza zachowań prozdrowotnych w grupie zawodowej policjantów. dr Ewa Kądalska piel zaoczne mgr lipiec 09 Analiza zakaŝeń ran u połoŝnic na przykładzie oddziału połoŝniczego Szpitala Klinicznego im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie Analiza załoŝeń oraz opracowanie projektu rozmieszczenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie duŝego szpitala na przykładzie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie Mgr Barbara Mazurkiewicz Poł. Z/P 2008 Ziółkowski Janusz, dr n. med. piel.dz.mgr sierpien Analiza zapisu KTG dokonywana przez połoŝną mgr Joanna Kiełbasińska PołoŜ.lic.dz Analiza zjawiska wypalenia zawodowego w środowisku pielęgniarek i połoŝnych zatrudnionych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. dr Grzegorz Juszczyk piel. Zaoczne mgr maj Analiza znajomości czynników ryzyka porodu przedwczesnego kobiet cięŝarnych prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk połoŝn. Nie. II 2010 Analiza zuŝycia anestetatyków i środków zwiotczających podczas znieczulenia ogólnego. Kosson Dariusz, dr n. med. Piel. Zaoczne mgr, wrzesień Analiza związku między potrzebą aprobaty społecznej a deklarowanym nasileniem objawów stresu pourazowego u pracowników Pogotowia Ratunkowego mgr Przemysław Mućko piel. pomostowe 2007/2008 Analiza zwyczajów Ŝywieniowych pacjentów przychodni rejonowejw odniesieniu do zasad racjonalnego Ŝywienia Analiza zwyczajów Ŝywieniowych pacjentów przychodni rejonowejw odniesieniu do zasad racjonalnego Ŝywienia mgr inŝ. Beata Sińska piel. Zaoczne luty 05 mgr inŝ.. Beata Sińska piel. Zaoczne luty 05 Anatomia okolicy krzyŝowo-pośladkowej, a powstawanie odleŝyn dr Paweł Rebandel piel. Zaoczne mar 06 Anatomia stawu krokowego, a mechanizmy urazów. Dr n med. Justyna Klinkiewicz Piel.dz grudz.05 Anatomia topograficzna dostępów do kaniulizacji tętnic dr Wojciech Glinkowski Piel. Zaoczne luty 05 Anatomia topograficzna typowych dostępów do kaniulizacji tętnic. Lek. Stanisław Jeziernicki 2003/2004 Anatomia topograficzna typowych dostępów do wkłuć doŝylnych dr Hanna Baltaziuk-Białek piel.pom.marzec 07 Anatomia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Dr n. med. Andrzej Czubalski Poł. zaoczne czerwiec 2005 Anatomia, patofizjologia i wybrane aspekty leczenia tetralogii Fallota u dzieci dr Piotr Suwalski piel.pom.marzec 07 Anatomiczne aspekty wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Dr n med. Paweł Rebandel 2003/2004 Anatomiczne podstawy cięcia cesarskiego dr n. med. Andrzej Czubalski poł. Zaoczne 2006 Anatomiczne podstawy nakłucia kanału kręgowego Dr n med. Justyna Klinkiewicz 2003/2004 Anatomiczne podstawy nakłucia kanału kręgowego u dorosłych w kontekście znieczuleń regionalnych odcinka lędźwiowego. dr Hanna Dobaczewska Poł. pomost.

8 Anatomiczne podstawy powstawania zespołu klinicznego guza tylnej części czaszki prof. B. Ciszek Zd Pub mgr stycz. 05 Anatomiczne podstawy znieczulania porodu dr n. med. Andrzej Czubalski pol. Pomostowe 06 Anatomiczne uwarunkowania powikłań przy zakładaniu sondy Ŝołądkowej. Dr n. med. Hanna Baltaziuk Białek piel. Zaoczne czer 05 Anatomiczne uwarunkowania powstawania neurologicznych zespołów połowiczych w chorobach naczyniowych mózgu dr H. Dobaczewska piel.dz Anatomiczne uwarunkowania powstawania pourazowych krwiaków śródmózgowych. prof. Bogdan Ciszek piel zaocz. Marzec 06 Anestezjologiczna opieka okołooperacyjna u dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do operacji przeszczepienia wątroby dr Janusz Trzebicki piel. zaoczne czerwiec 05 Anoreksja w ujęciu psychospołecznym. Studium przypadku. Kostecka-Walenta Małgorzata, dr n. hum. piel.dz.mgr wrzesień Anorexia nervosa - choroba duszy czy choroba ciała. dr n. med. Marek Ludwik Grabowski Piel. Zaoczne mgr maj Antropometryczna ocena pacjentów w Klinice Pediatrii - porównanie polskich siatek centylowych z siatkami Centylowymi WHO. dr n med. Andrea Horwath zaoczne piel. mgr sierpień 09 Antykoncepcja a przygotowanie do Ŝycia w rodzinie młodych ludzi Dr Bronisława Pietrzak PołoŜ. Pomostowe 03.05r. Antykoncepcja hormonalna wskazania i przeciwskazania dr hab..med. Ewa Barcz Poł. zaoczne lipiec 05 Antykoncepcja w środowisku studentów połoŝnictwa - w świetle badań własnych mgr Barbara Mazurkiewicz PołoŜ. Lic. Dz Antykoncepcja. Czy poród zmienia stosunek kobiet do planowania rodziny? mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜ.lic.dz Artrogrypoza. Analiza przypadków dr n. med. BoŜena Czarkowska-Pączek Piel. Zaoczne, maj 05 Artroskopia stawu kolanowego jako przykład zastosowania technik małoinwazyjnych w ortopedii - moŝliwości i ograniczenia Aseptyka i antyseptyka w opiece nad małoletnim pacjentem dializowanym otrzewnowo - rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym dr n med. Marcin Kowalski piel zaoczne mgr lipiec 08 dr Grzegorz Ostrowski 2004/2005 pom Asortyment sklepików szkolnych a zlecenia Ŝywieniowe dla dzieci w wieku 7-12 lat Mgr Alicja Kucharska Diet dz. Lic 09 Asortyment soków, nektarów i napojów. Wartość odŝywcza i znaczenie w Ŝywieniu człowieka Dr Beata Sińska diet lic 2010 Aspekt psychologiczny leczenia astmy. Ocena stanu psychologicznego chorych na astmę. Mgr Katarzyna Kieczka piel. Lic dzien Aspekt seksualny funkcjonowania układów partnerskich decydujących się na rozród wspomagany Dr Marek Marcyniak PołoŜn. Niest. Mgr 2008/ Aspekt seksualny naturalnych metod planowania rodziny. dr n. med. Marek Marcyniak piel. Lic dzien Aspekt seksualny nowoczesnych metod zapobiegania ciąŝy. dr n. med. Marek Marcyniak piel. Lic dzien Aspekty ekonomiczne związane z postępami w leczeniu kamicy Ŝółciowej. dr Bronisław Petsch Poł.dzienne lis 04 Aspekty etyczne a eutanazja w opinii wybranych grup pielęgniarek prof. Anna Doboszyńska piel. zaoczne mgr luty 08 Aspekty kliniczne w zespole Marfana dr n med. Agata Skórka piel dzienne styczeń 2008 Aspekty moralno - prawne w postępowaniu z zakaŝonymi wirusem HIV w jednostkach penitencjarnych dr n. med. Piotr Abramczyk Piel. Zaoczne lipiec 06

9 Aspekty pielęgnacyjne stosowania dializy wątrobowej (system Prometeusz) u chorych z krańcową niewydolnością wątroby Zieniewicz Krzysztof dr hab. 2004/2005 pom Aspekty pielęgnacyjne u noworodka z wodogłowiem dr Justyna Tołloczko poł. Zaoczne 2006 Aspekty pielęgniarskie w leczeniu cięŝkich postaci ostrego zapalenia trzustki Dr n. med. Bronisław Petsch piel. Zaoczne czer 05 Aspekty pielęgniarskie w leczeniu następstw tępych urazów jamy brzusznej Dr n med. Włodzimierz Pawłowski piel. Zaoczne czer 05 Aspekty pielęgniarskie w leczeniu powikłań poleczeniu operacyjnym ostrego zapalenia pęcherzyka Ŝółciowego Dr n. med. Bronisław Petsch piel. Zaoczne czer 05 Aspekty pielęgniarskie w opiece nad pacjentem po operacji na infekcyjne zapalenie wsierdzia Suwalski Piotr, dr n. med. piel.dz.mgr czerwiec Aspekty pielęgniarskie w powikłaniach ostrego zapalenia trzustki. Dr n. med. Bronisław Petsch 2003/2004 Aspekty prawne i etyczne śmierci pnia mózgu dr n. med. Krzysztof Mucha Piel. dz. Lic paźdz Aspekty prawne i praktyczne działania okulistycznego bloku operacyjnego. dr n.med.piotr Skopiński piel.dzienne.mgr list.2006 Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej i jej wpływ na jakość zycia Czerwik Marta mgr ZPKlinicznego piel pom Aspekty socjologiczne wpływające na płodność kobiet dr n med. Stanisław Frącki piel dzienne styczeń 2008 Aspekty zdrowotne Ŝywności tradycyjnej i regionalnej Dr Ewa Michota - Katulska diet lic 2010 Astma - pielegnacja pacjentów w podeszłym wieku Dr hab. Anna Doboszyńska piel. zaoczne sty 05 Astma - pielegnacja pacjentów w podeszłym wieku Dr hab.. Anna Doboszyńska piel. Zaoczne marzec 05 Astma oskrzelowa dr Dariusz Śladowski PołoŜ. Zaoczne Astma oskrzelowa - przyczyny i sposoby leczenia dr Dariusz Śladowski Piel. Pomostowe paŝdziernik 05 Astma oskrzelowa u dzieci rola pielęgniarki w leczeniu Dr n med. Agnieszka Krauze 2003/2004 Astma oskrzelowa w ciąŝy Dr n. med. Janusz Wyzgał 2003/2004 Astma oskrzelowa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacji chorego. Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska PołoŜn zaoczne 04. Astma oskrzelowa-patofizjologia i leczenie Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska Piel.dz.mgr styczeń Astma skrzelowa jako następstwo marszu alergicznego u dzieci w przychodni pediatrycznej na terenie Siedlec. dr n med. Witold Bartosiewicz piel. zaoczne mgr czerwiec 2010 Astma u osób w podeszłym wieku Dr Katarzyna Broczek piel dz lic 09 Asysta przy porodzie jako wyraz socjalizacji człowieka Dr Maria Turos PołoŜ. Mgr 04,05 Ataksja móŝdŝkowo-rdzeniowa.opis przypadku.omówienie schorzenia. Jakub Sienkiewicz piel dzienne luty 2008 Atopowe zapalenie skóry Dr n med Agnieszka Krauze 2003/2004 Atopowe zapalenie skóry i rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem. dr n. med. Joanna Lange piel.dz. lic Atopowe zapalenie skóry- postępowanie z chorym dzieckiem Dr Agnieszka Krauze Piel dz.lis 04 Atopowe zapalenie skóry u dzieci. dr n med. Agnieszka Krauze piel zaoczne mgr lipiec 09 Atopowe zapalenie skóry u dzieci. ocena stanu wiedzy rodziców dzieci z atopowym zapaleniem skóry dr Danuta Kencka piel. zaoczne mgr luty 08 Atopowe zapalenie skóry u dzieci-rola pielęgniarki w procesie4 terapeutycznym dr n med. Joanna Lange piel dzienne styczeń 2008

10 Atopowe zapalenie skóry ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pielęgnacyjnych dr Joanna Lange Piel.zaoczne st.05 Atrezje przełyku u dzieci- diagnostyka i leczenie, ze szczególnym uwzględnieniem atrezji długoodcinkowej dr n. med. Krzysztof Ebinger Piel.dz.mgr styczeń Autoimmunologiczne choroby wątroby dr J. śegarska Piel.dz Autoimmunologiczne zapalenia wątroby - jakość Ŝycia pacjentów po transplantacji wątroby. dr Krzysztof Mucha piel. Lic dzien Autonomia zawodu połoŝnej - rola połoŝnej w środowisku kobiet i ich rodzin w świetle zmieniających się potrzeb społecznych Dr GraŜyna Bączek Autorski program. Przeciwzakrzepowej u cięŝarnych Dr n. med. GraŜyna Bączek Poł.lic. Z 2008 Autorski program edukacyjny dla dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu 1 z uwzględnieniem kryterium wieku. mgr Anna Jaworska PołoŜn. Mgr niest.2008/ Piel.dz Autorski program edukacyjny dla młodzieŝy gimnazjalnej z zakresu edukacji seksualnej Prof.. Dr hab.. Ewa Dmoch-Gajzlerska Poł. Mgr 2005 Autorski program wizyt patronaŝowych dla połoŝnych środowiskowo-rodzinnych Dr n. med. GraŜyna Bączek Poł. Mgr dz.2008 Autostrzykawka z adrenaliny jako prewencja u dzieci uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych. B- hydroksy-b-metomaślan (HMB) jako środek wspomagający przyrost masy mięśniowej w sporcie Badania ankietowe nietolerancji produktów zawierających lateks u pracowników słuŝby zdrowia dr n. med. Anna Zawadzka dr Anna Ukleja diet lic 2010 Rapiejko Piotr dr Piel. zaoczne, mgr, styczeń 2008 piel.pom.stycz.07 Badania antropometryczne wśród młodzieŝy szkolnej w gminie Domanice Dr hab. Jerzy Karski piel. zaoczne mgr luty 08 Badania diagnostyczne w chorobach mózgu:wskazania i ich wartość diagnostyczna Prof. Katarzyna Marcińska-Rowińska piel.dzienne grudz.06 Badania diagnostyczne w chorobach obwodowego układu nerwowego. Prof..Katarzyna Rowińska- Marcińska piel. Dz. Maj 06/07 Badania porównanwcze i próba oceny wybranych zachowań Ŝywieniowych osób starszych mieszkających w Polsce i Stanach Zjednoczonych Prof. dr hab. Lidia Chomicz diet mgr 2010 Badania pośmiertne u zmarłych dawców narządów w Polsce w latach Czerwiński Jarosław, dr n. med. pilel.dz.mgr czerwiec Badania pozostałości wybranych substancji obcych w Ŝywności obcej na rynku polskim w latach prof. dr hab. Andrzej Tokarz diet mgr 2010 Badania przesiewowe w nowotworach sutka, jelita grubego, szyjki macicy i stercza dr Krzysztof Ostrowski piel.pom.luty 07 Badania przesiewowe w raku sutka. dr Joanna Kuran piel. Lic dzien Badania przesiewowe wykonywane u noworodków dr Magdalena Klemińska-Nowak piel. Zaoczne czer 06 Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dr n. med. Magdalena Grajewska - Ferens piel. pomostowe 2008/ Badanie cyklu nosowego z wykorzystaniem rynometrii akustycznej Dr hab. A. Grzanka Piel. Zaoczne maj 05 Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego dr Doboszyńska piel zaoczne, maj 05 Badanie gazometryczne jako kryterium przyjecia pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr Dariusz Kosson Piel mgr st kwiecień 07 Badanie jakości Ŝycia osób z przewlekłą chorobą nowotworową prof.. K. Owczarek piel.dz.mgr Badanie jakości Ŝycia u pacjentów w schyłkowej fazie choroby nowotworowej dr Anna Jakubowska Piel. Zaoczne maj 05

11 Badanie kontrolne (follow-up) u chorych po resekcji jelita grubego z powodu raka dr Andrzej Chaber piel. Zaoczne czer 05 Badanie kosztów szpiatlnych oraz efektywności działań poszczególnych komórek szpitala Dr Piotr Krasucki Zd Pub mgr stycz. 05 Badanie poziomu lęku chorych przed zabiegami otolaryngologicznymi. dr n. med. Piotr Rapiejko Piel. Zaoczne mgr, czerwiec 2008 Badanie satysfakcji pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej (ZOZ Medicover) w latach 2003, mgr GraŜyna Dykowska Piel. Zaoczne kwiecień 05 Badanie satysfakcji pacjenta w gabinecie stomatologicznym mgr GraŜyna Dykowska piel. zaoczne kwiecień 06 Badanie satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego Badanie satysfakcji pielęgniarek z pracy zawodowej. dr Maria Turos piel. zaoczne mgr luty 08 dr hab. Jacek Imiela piel. Zaoczne mgr czerwiec Badanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek pracujących w szpitalnym oddziale chirurgicznym dr hab. Anna Doboszyńska piel. Zaoczne mgr sty 06 Badanie smaku u osób pracujących w zakładzie obuwniczym, naraŝonych na związki chemiczne uŝywane do produkcji obuwia dr Piotr Rapiejko piel. Zaoczne czer 06 Badanie świadomości społecznej dotyczącej problemu pobierania i przeszczepiania narządów dr Dariusz Wasiak piel dz lic Badanie wiedzy u kobiet na temat samokontroli w profilaktyce nowotworów sutka. Prof. dr hab. Wojciech Rowiński Piel. dz. lis 04 MGR Badanie wydatku energetycznego u pływaków Doc Irena Celej Diet Badanie zaufania osób ćwiczących na siłowni do dietetyków Mgr Anna Ukleja diet dz lic 09 Banki mleka - organizacja, funkcjonowanie i zapotrzebowanie na mleko kobiece mgr Joanna Piątkowska PołoŜ. Lic. Dz Bariery przeszczepiania narządów Prof. Dr hab. Wojciech Rowiński Piel. dz Bariery psychologiczne a stosowanie środków antykoncepcyjnych wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. med. Robert Piórkowski Piel.dz.mgr listopada08 Bariery w karmieniu piersią mgr GraŜyna Fijewska Poł. zaoczne czerwiec 05 Beta adrenolityki w chorobach układu sercowo-naczyniowego dr Piotr Jędrasik piel. Zaoczne czer 06 Bezpieczeństwo i zasady stosowania cytostatyków w onkologii dziecięcej dr Agnieszka Wypych piel.pom.maj 07 Bezpieczeństwo stosowania leków w okresie ciąŝy dr Ewa Bałkowiec-Iskra PołoŜ. Lic. Dz Bezprzyrządowe i przyrządowe metody utrzymywania droŝności górnych dróg oddechowych Dr Dariusz Kosson piel. Pomost. maj 06 Bezsenność - przegląd piśmiennictwa.rola personelu pielęgniarskiego w leczeniu bezsenności dr D. Myszka piel.dz Bezsenność wśród młodzieŝy licealnej dr Michał Skalski piel dz lic 09 Białka krwi i ich rola w organiźmie Dr Iwona Rahden- Staroń piel.dz Biegunki o etiologii Clostridium difficile w Oddziale Transplantologii. Gozdowska Jolanta, dr n. med. piel. Zaoczne mgr Biochemiczne podstawy działania związków z klasy amfetamin mgr A.Siwińska-Ziółkowska piel.dz Biopsychospołeczne problemy pacjentów z wyłonioną stomią jelitową mgr Ewa Kobos piel.pom.02/09

12 Blokady centralne w praktyce pielegnacyjnej. dr Piotr Nowakowski piel. zaoczne kw 06 Błędy jahogenne występujące w procesie pielegnowania pacjenta w szpitalu w opinii studentów pielegniarstwa. Błędy w Ŝywieniu dzieci do pierwszego roku Ŝycia a prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zwiazanych z odŝywianiem. mgr GraŜyna Dykowska piel. Lic dzien mgr Agnieszka Nerek piel. Lic dzien Błędy Ŝywieniowe kobiet w okresie laktacji. mgr Anna Durka PołoŜ. Lic dz Błoniaste kłębuszkowate zapalenie nerek Dr n med. Bartosz Foroncewicz Piel dz czerwiec 2005 Bolesne miesiączkowanie - przyczyny i postępowanie Mgr Maria Rabiej PołoŜ.lic.dz Bordeline jako wyraz nie przystosowania do Ŝycia w społeczeństwie. dr Małgorzata Kostecka-Walenta Piel. dz Borelioza-epidemiologia, patogeneza,diagnostyka. dr Agnieszka Pawełczyk Piel dzienne grudzień 2007 Ból głowy -objaw, którego nie naleŝy z góry lekcewaŝyć (opis przypadku) dr Jakub Sienkiewicz piel.pom.11/08 Ból i cierpienie a sens ludzkiego Ŝycia dr Katarzyna Broczek Piel. dz. lis 04 MGR Ból i cierpienie jako waŝne aspekty w opiece nad pacjentem w termina;nej fazie choroby nowotworowej dr hab. Anna Doboszyńska piel. Zaoczne czer 06 Ból narodzin i ból śmierci mgr Barbara Mazurkiewicz Poł.lic. Z 2008 Ból przewlekły a radzenie sobie w chorobie nowotworowej Dr Dorota Włodarczyk piel.pom.marzec 07 Ból przewlekły u chorego leczonego hemodializami. Durlik Magdalena, prof. piel. Zaoczne mgr Ból totalny - boli ciało, psychika i dusza. Wiedza i postępowanie personelu pielęgniarskiego w łagodzeniu bólu totalnego w opiece paliatywnej. mgr Karolina Pietruk piel dz lic 09 Bóle brzucha u dzieci - etiologia, klinika i postępowanie. Dr n med. Piotr Dziechciarz Piel dz maj 2005 Bóle w klatce piersiowej. Diagnostyka, postępowanie terapeutyczne. Dr Jacek Lewandowski piel. zaoczne lipiec 06 Brak/Mała aktywność fizyczna jako czynnik zagroŝenia zdrowia młodzieŝy akademickiej mgr Anna Leńczuk-Gruba piel dz lic 09 Broń biologiczna - aktualne zagroŝenia dr Marta Wróblewska piel. Zaoczne czer 05 Budowa czynności Ŝołądka oraz zmiany wywołane przez Helicobacter pylori. Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski PołoŜn zaoczne 04. Budowa i czynności jelita cienkiego a celiaklia Prof dr hab n med Stanisław Moskalewski Piel. Zaoczne kwiecień 05 Budowa i czynności oka. Jaskra Dr Piotr Skopiński 2003/2004 Budowa i czynności oka. Podstawowe wady oka i ich korekcja. Dr Piotr Skopiński Poł. dzienne czerwiec 05 Budowa i czynności oka. Wybrane zagadnienia z poszczególnymi jednostkami chorobowymi. Odwarstwienie siatkówki. Dr Piotr Skopiński Piel. zaoczne gru 04 Budowa i czynności oka. Wybrane zagadnienia związane z zaćmą. dr Piotr Skopiński Piel.dz Budowa i czynność jelit oraz zmiany zachodzące w chorobie Hirschsprunga. Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski 2003/2004 Budowa i funkce komórek glejowych ośrodkowego układu nerwowego. Etiologia, patogeneza i leczenie glejaków. Dr Marek Kujawa Piel. dz Budowa i funkcje tkanki mięśniowej.dystrofie mięśniowe. dr Marek Kujawa piel.pom.grudz.06 Budowa i przeszczepianie szpiku kostnego dr Anna Hyc piel. Zaoczne luty 06

13 Budowa i przeszczepienie nerki w profilaktyce klinicznej dr n. med.. Anna Iwan piel.dzienne.sty.2007 Budowa i rola hemoglobiny dr Maria Szumiło piel. Zaoczne luty 06 Budowa tkanki kostnej i chrzęstej. Proces gojenia się złamań kości Dr hab Jacek Malejczyk Piel dzienne sierpnień 05 Budowa tkanki kostnej. Przeszczepy fragmentów kości w praktyce klinicznej dr Anna Iwan piel. Zaoczne czer 06 Budowa, czynność i patologia łoŝyska i powstawanie płynu owodniowego. Prof.dr hab. Stanisław Moskalewski piel.dz.lic. październik 2007 Bulimia - etiologia, obraz kliniczny, leczenie Dr Urszula Szymańska piel dz lic 09 Całkowita opieka nad pacjentką poddaną całkowitej mastektomii mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜn zaoczne 04. Całościowa opieka nad pacjentkąpoddaną zabiegowi mastektomii Prof. Wojciech Rowiński Piel.dz Całościowa opieka nad pacjentkąpoddaną zabiegowi mastektomii prog. Wojciech Rowiński Piel.dz Cechy osobowości pielęgniarek wpływające na polepszenie stanu zdrowia chorych leczonych w szpitalu. Prof. dr hab. Marcin Łyskanowski Piel dz.lis 04 Cechy osobowości predysponujące do zachorowania na jadłowstręt psychiczny. mgr Magda Błachno piel. Lic dzien Cechy stylu zycia mające wpływ na ryzyko chorób sercowo - naczyniowych u gimnastyków ze środowiska wiejskiego i średniomiejskiego dr Dorota Szostek - Węgierek diet dz lic 09 Cel badań laboratoryjnych prof.. B. Bobilewicz piel. dz Cele i formy aktywizacji osób z chorobą Alzheimera mgr Ewa Kądalska piel dzienne styczeń 2008 Cele i załoŝenia Szkoły Rodzenia jako element edukacji zdrowotnej kobiet cięŝarnych mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜ.lic.dz Cele i zasady pomiaru parametrów Ŝyciowych pacjenta (częstość serca, ciśnienie tętnicze krwi, liczba oddechów, waga, ośrodkowe ciśnienie Ŝylne, temperatura, bilans płynów). Dr. Piotr Abramczyk PołoŜ. Pomostowa 05.05r. Celiaka - objawy, diagnostyka, leczenie Dr Piotr Dziechciarz piel dzienne Celiakia Dr P. Dziechciarz PołoŜnictwo 04 Centralizacja procesów sterylizacyjnych w szpitalu mgr Zofia Sienkiewicz piel.pom.wrzesień 2007 Centralny dostęp Ŝylny- zakładanie i opieka Dr n med. Agata Paczkowska 2003/2004 Centralny dostęp Ŝylny-postępowanie pielęgniarskie. Dr n. med. Teresa Korta Piel. dz Charakerystyka przyczyn niepłodności męskiej i Ŝeńskiej na przykładzie wyników uzyskanych w poradni leczenia nioepłodności Dr n. med. Barbara Baranowska Poł. lic. Z. Charakterystka wybranych elementów stylu zycia wyznawców katolityzmu i adwentyzmu Dr Beata Sińska diet lic 2010 Charakterystyka diet wegetariańskich w aspekcie ich wartości odŝywczych Mgr Iwona Boniecka diet dz lic 09 Charakterystyka grupy osób korzystających z solariów. Rudnicka Lidia, prof. dr hab. piel.dz.mgr Charakterystyka i problem zakaŝności najczęstszych chorób wirusowych skóry dr M. Olszewska piel.dz Charakterystyka jednostek zajmujących się leczeniem i opieką chorych z najwyŝszym ryzykiem- OJT-OJOM-OIN Dr hab. n med. Tomasz Łazowski 2003/2004 Charakterystyka kliniczna chorych z kłykcinami kończystymi prof. Sławomir Majewski piel.pom.02/08 Charakterystyka kobiet cięŝarnych z padaczką w latach 2002/2004 prof. dr hab. Romuald Dębski PołoŜn zaoczne 04. Charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaniem zespołu otępięnnego w Oddziale Psychogeriatrycznym. dr n med. Katarzyna Broczek zaoczne piel. mgr czerwiec 2010

14 Charakterystyka pacjentów oraz metod leczniczych stosowanych w Oddziale Intensywnej Terapii/poopeeracyjnej szpitala w Gostyninie. prof. dr hab. Andrzej Kański piel. zaoczne mgr wrzesień 09 Charakterystyka pacjentów z POCHP badanych w pracowni spirometrycznej POZ. Rudnicka Lidia, prof. dr n. med. piel.dz.mgr kwiecień2010 Charakterystyka środków toksycznych:chloru, amoniaku, stęŝonego kw.solnego i moŝliwość wystąpienia katastrof spowodowanych transportem kołowym po drogach publicznych -środki ochrony przed nimi Dr Radosław Zięba Piel.dz.marzec 2007 Charakterystyka wybranych suplementów i odŝywek stosowanych w sportach siłowych. dr inŝ. Beata Sińska Piel.dz.mgr sierpień Charakterystyka zagroŝeń środowiskowych i ich wpływ na stan zdrowia mieszkańców masta Józefowa Charakterystyka zagroŝeń środowiskowych i ich wpływ na stan zdrowia mieszkańców masta Józefowa dr n med. W. Stelmach Zd Pub mgr marzec. 05 dr n med.. W. Stelmach Zd Pub mgr marzec. 05 Charakterystyka zespołu hospicyjnego mgr Zofia Sienkiewicz piel. Pomostowe kwiecień 06 Charakterystyka znieczuleń w chirurgii twarzowo-szczękowej Dr Dariusz Kosson piel. Zaoczne maj 06 Chemioterapia i jej skutki uboczne. dr n. med. Maryna Rubach piel. zaoczne mgr grudzień 05 Chipsy, snaki i przekąski - wartość odŝywcza i wpływ na zdrowie Dr Beata Sińska diet lic 2010 Chirurgia drug Ŝółciowych a) Ŝółtaczka mechaniczna b) Powikłania pooperacyjne Dr Henryk Komoń Piel. dz. grudz. 05 Chirurgia jednego dnia u dzieci prof. Doboszyńska Piel. Zaoczne maj 05 Chirurgia jelita grubego i odbytu a)przygotowanie chorego do operacji b)opieka pooperacyjna c) opieka nad przetoką kałową Lek. Krzysztof Kicki Poł.dzienne lis 04 Chirurgia jelita grubego i odbytu- opieka nad chorym ze stomią w okresie okołooperacyjnym Dr n med. W. Cebulski 2003/2004 Chirurgia jelita grubego i odbytu. Dr n med. Bohdan Dąbrowski 2003/2004 Chirurgia jelita grubego i odbytu. Dr n med. Walentin Kozakow 2004/2005 pom Chirurgia jelita grubego i odbytu-przygotowanie chorego do operacji, opieka pooperacyjna, opieka nad stomią Dr n. med. Włodzimierz Cebulski Piel. dz Chirurgiczne choroby tarczycy. Przygotowanie i opieka pooperayjna dr L. Adadyński piel.dz Chirurgiczne i endoskopowe metody leczenia wstecznych odpływów pęcherzowomoczowodowych. Dr n. med. Stanisław Warchoł piel. Zaoczne czer 05 Chirurgiczne leczenie raka odbytnicy Chirurgiczne leczenie wad nabytych zastawki mitralnej dr Piotr Suwalski piel. Zaoczne kwie 06 Chirurgiczne leczenie zaćmy z zastosowaniem wybranych technik operacyjnych. Dr n. med. Piotr Skopiński piel. Zaoczne mgr czerwiec Chirurgiczne metody leczenia choroby niedokrwiennej serca dr Piotr Suwalski piel. Zaoczne mar 06 Chirurgiczne metody leczenia otyłości prof. Dr hab. Zdzisław Wójcik diet lic dz 09 Chirurgiczne metody leczenia raka sutka prof. Wojciech Rowiński piel. zaoczne sty 05 Chirurgiczne metody leczenia raka sutka prof.. Wojciech Rowiński Piel. dz

15 Chirurgiczne powikłania śródoperacyjne i wczesne pooperacyjne u chorych po przeszczepieniu nerki allogennym dr hab. Sławomir Nazarewski piel. Zaoczne mgr luty 07 Chirurgiczne zapalenie tkanek miękkich. Prof. Dr hab. Wojciech Rowiński piel. Zaoczne mar 05 Chłoniak Hodgkina - epidemiologia, diagnostyka, klasyfikacja - skala problemu w Polsce dr Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska piel pomostowe luty 06 Chłoniak Hodkina - zairnica złośliwa dr BaRrbara Ziarkiewicz-Wróblewska Piel. dz Chłoniaki B i chłoniak Hodgkina w materiale Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM dr Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska piel. zaoczne mgr luty 08 Chłoniaki o fenotypie B - obraz kliniczno - morfologiczny Dr Bogna Ziarkiewicz- Wróblewska Piel. dz.lis. 04 MGR Chłoniaki pozawęzłowe dr Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska Piel st mgr luty 07 Cholecystectomia lararoskopowa i klasyczna - opieka pielegniarska w trakcie zabiegu operacyjnego Bojakowski Krzysztof dr n med. pomost Cholestazy wewnątrzwątrobowe u dzieci - rola pielegniarki w diagnostyce i leczeniu. dr Piotr Albrecht piel zaoczne czerwiec 06 Choroba trzewna. Dr n med. ElŜbieta Oknińska-Hoffman 2003/2004 Choroba afektywna dwubiegunowa - jej przebieg i wpływ na funkcjonowanie społeczne Dr n med. Dariusz Myszka Piel pomostowe styczeń 06 Choroba Alheimera Prof. dr hab. Krzysztof Galus Piel. dz.lis. 04 MGR Choroba alkoholowa a funkcjonowanie rodziny mgr Teresa Paszek piel. pomostowe luty 06 Choroba Alzheimera - schorzenie postępujące. Opieka nad pacjentem w róŝnych okresach choroby. Sienkiewicz Jakub, dr n. med. piel. Zaoczne mgr wrzesień Choroba Alzheimera- opieka nad chorym. Lek. ElŜbieta Olszewska- Kindziuk PołoŜ. Pomostowe 03.05r. Choroba Alzheimera- przyczyny i objawy oraz opieka i rehabilitacja w otępieniu typu Alzheimera Dr.Michał Skalski 2003/2004 Choroba Burgera - rozpoznanie, leczenie Dr Krzysztof Bojakowski piel dzienne Choroba guzkowa wieku rozwojowego Dr M. Grajewska-Ferens Piel mgr st. Grudzień 06 Choroba Hashimoto i inne zapalenia tarczycy dr Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska piel.pom.grudz.06 Choroba hemolityczna noworodka spowodowana niezgodnością w układzie ABO dr n. med. Małgorzata Mironiuk Piel. Zaoczne lipiec 06 Choroba Henocha-Schonleina w pracy pielęgniarki oddziału pediatrycznego. mgr Alicja Mikulska piel. Lic. Dzien Choroba Hirschpringa u dzieci dr Piotr Albrecht piel.pomost.czerwiec 06 Choroba Hirschsprunga - objawy, diagnostyka, leczenie. lek. Justyna Dusińska piel dz lic 09 Choroba Hirschsprunga. Opieka nad dzieckiem i jakość Ŝycia rodziny. Skórska Agata, dr n. med. piel.dz.mgr. Czerwiec Choroba Leśniowskeigo-Crona dr.n.med. K.Szymańska Choroba Leśniowskiego-Crohna - studium przypadku dr Piotr Albrecht piel dz lic 09 Choroba Leśniowskiego-Crohna- jako przykład idiopatycznego zapalenia jelit Dr n med Dorota Biernacka-Wawrzonek 2003/2004 Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci. dr n. med.maria Kotowska piel.dzienne lic. kwiecień 2008 Choroba Leśniowskiego-Cuohna- jako przykład idiopatycznego zapalenia jelit Dr n med Dorota Biernacka-Wawrzonek 2003/2004 Choroba maniakalno-depresyjna. Myszka Dariusz, dr? 2004/2005 pom

16 Choroba niedokrwienn serca - profilaktyka farmakologiczna. dr hab. Andzrej Krupienicz Piel. dz.lis. 04 Choroba niedokrwienna serca - profilaktyka niefarmakologiczna. dr hab. Andrzej Krupienicz Piel dz.lis. 04 Choroba niedokrwienna serca- czynniki ryzyka,diagnostyka,postępowanie,leczenie ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przedlekarskiego Choroba niedokrwienna serca- czynniki ryzyka,diagnostyka,postępowanie,leczenie ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przedlekarskiego Dr hab..t. Bączkowska Piel dz.lis 04 Dr hab.t. Bączkowska Piel dz.lis 04 Choroba niedokrwienna serca- podstawy diagnostyki i leczenia- rola pielęgniarki. Dr Tomasz Grzela Piel. Zaoczne maj 05 Choroba niedokrwienna serca-profilaktyka, leczenie i metody diagnozowania u pacjentów po przeszczepieniu nerki Foroncewicz Bartosz dr n med. piel.dz.mgr czerwiec Choroba Pageta jako przykład metabolicznej choroby kości. dr Artur Kamiński Piel. dz Choroba Parkinsona - róŝnorodność przebiegu klinicznego. Prezentacja przypadków. dr n. med. Jakub Sienkiewicz piel. Lic dzien Choroba Parkinsona- etiologia, patogeneza i moŝliwości leczenia. Dr n. med. Marek Kujawa piel zaocz marzec 04 Choroba Parkinsona. Wpływ choroby na poszczególne aspekty Ŝycia. dr n. med. Jakub Sienkiewicz piel. Lic dzien Choroba Parkinsona-jak radzić sobie w warunkach domowych? Poradnik dla opiekunów. Kądalska Ewa, dr piel.dz.mgr czerwiec Choroba Raynanda - rozpoznanie, leczenie Dr Krzysztof Bojakowski piel dzienne Choroba refluksowa - przebieg, leczenie, zasady postępowania dietetycznego. mgr inŝ. Anna Ukleja piel dzienne styczeń 2008 Choroba refluksowa przełyku dr hab.n.med.mariusz Frączek piel.dzienne Choroba tikowa u dzieci i młodzieŝy dr n. med. Gabriela Jagielska piel. Zaoczne mgr czerwiec Choroba trofoplastyczna - metody rozpoznawania i leczenia dr n. med. Tomasz Maciejewski Poł. zaoczne czerwiec 05 Choroba trofoplastyczna - metody rozpoznawania i leczenia dr n. med.. Tomasz Maciejewski Poł. zaoczne czerwiec 05 Choroba trzewna - etiopatogeneza, klinika, leczenie. Dr Andrea Horwath-Stolarczyk 2003/2004 Choroba trzewna - etiopatogeneza. Klinika, leczenie. Dr Andrea Horwath-Stolarczyk 2003/2004 Choroba wieńcowa - czynniki ryzyka. Profilaktyka dr Piotr Suwalski piel. Zaoczne mar 06 Choroba wieńcowa- leczenie inwazyjne w pracowni hemodynamiki Dr n med. Jacek Lewandowski Piel. Zaoczne maj 05 Choroba wieńcowa u kobiet w świetle zadań pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych,lecznicych i rehabilitacyjnych pielegniarki mgr Monika Tomaszewska piel.pom.12/07 Choroba wieńcowa-objawy, diagnostyka i leczenie dr n. med. Piotr Suwalski Piel.dz.mgr listopada08 Choroba wrzodowa Ŝołądka i dwunastnicy - przyczyny i powikłania dr n.med. Beata Łągiewska piel. Lic dzien 2010 Choroba wrzodowa Ŝołądka i dwunastnicy. dr n. med. Leszek Adadyński piel.dz.lic.stycz.2008 Choroba wrzodowa Ŝołądka i dwunastnicy-profilaktyka i leczenie dr Krzysztof Bojakowski piel.pom.10/07 Choroba zakrzepowo - zatorowa. Postępowanie z chorymi leczonymi w oddziale chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach dr Grzegorz Michalak Piel mgr st paź 07 Choroba zwyrodnienia stawów Dr hab. med. Janusz Wyzgał Piel zaoczne stycz2005 Choroba zwyrodnieniowa stawów dr hab. Janusz Wyzgał Piel. zaoczne sty 05 Choroba zwyrodnieniowa stawów u osób w wieku podeszłym. Prof. dr hab. Krzysztof Galus piel zaoczne, maj 05

17 Choroba Ŝylakowa kończyn dolnych Dr n med A.Kwiatkowski Piel. zaoczne gru 04 Choroba Ŝylakowa kończyn dolnych Prof Dr hab. Wojciech Rowiński 2003/2004 Choroby gruczołu sutkowego w okresie okołomenapauzowym Dr hab. n.med. Ewa Dmoch-Gajzlerska piel. Zaoczne luty 05 Choroby nowotworowe najczęściej występujace u dzieci i młodzieŝy, opieka pielęgniarska nad dzieckiem w trakcie leczenia cytostatykami. dr Agnieszka Wypych piel.pom.12/07 Choroby odbytnicy i metody ich leczenia dr Beata Łągiewska piel dzienne Choroby odbytu i metody ich leczenia dr Leszek Adadyński piel dzienne Choroby ośrodkowego układu nerwowego jako przyczyny upadków u osób w podeszłym wieku. Choroby przenoszone drogą płciową, stan wiedzy nastolatków i potrzeby edukacyjnoprofilaktyczne. dr n. med. ElŜbieta Kozak-Szkopek piel. Lic dzien dr n med. Iwona Rudnicka piel zaoczne mgr lipiec 08 Choroby przenoszone przez kleszcze dr Agnieszka Pawełczyk piel. Zaoczne mar 06 Choroby psychiczne w ciąŝy Mgr Anna Oleksy PołoŜ. Lic.dz Choroby Rogówki Dr Piotr Skopiński piel.dzienne.sty.2007 Choroby tarczycy leczone zabiegiem operacyjnym w oddziale chirurgicznym SP ZOZ w siedlcach Choroby tarczycy w ciąŝy dr n. med. Bogna Ziarkiewicz- Wróblewska Prof. Zw. Dr hab. N. med. Stanisław Radowicki piel zaoczne mgr Styczeń 08 Piel dzienne grudzień 2007 Choroby tarczycy w ciąŝy-studium przypadków. Krychowska-Ćwikła Alina, dr n. med. piel.dz.mgr wrzesień Choroby tętnic obwodowych, profilaktyka, leczenie, pielęgnacja chorych dr Artur Kwiatkowski piel.dz Choroby tętnic obwodowych. Diagnostyka, profilaktyka i postepowanie Michalak Grzegorz dr n med. 2006/2007 pomostowe Choroby transmisyjne. dr Agnieszka Pawełczyk piel zaocz. Maj 06 Choroby układu kostno-stawowego u osób w podeszłym wieku. dr n. med. Ewa Kadalska piel. Lic dzien Choroby układu krąŝenia u kobiet cięŝarnych dr Anna Borowiecka-Ehvertowska PołoŜn zaoczne 04. Choroby układu moczowego - objawy, podstawowe badania diagnostyczne dr n. med. Ewa Nowacka-Cieciura Piel. dz Choroby układu sercowo-naczyniowego u chorych operowanych w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii. Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet operowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej. Choroby układu sercowo-naczyniowego u męŝczyzn operowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologi i Onkologii w Warszawie. prof. dr hab. Andrzej Krupienicz Krupienicz Andrzej, prof. dr hab. n. med. Krupienicz Andrzej, prof. dr hab. n. med. Piel. zaoczne mgr styczeń 2008 piel.dz.mgr lipiec2010 piel.dz.mgr lipiec Choroby układu Ŝylnego kończyn dolnych, diagnostyka, profilaktyka i leczenie prof.. Zbigniew Wierzbicki piel. Zaoczne luty 06 Choroby układu Ŝylnego, diagnostyka, profilaktyka, leczenie i opieka pielęgniarska prof. Zbigniew Wierzbicki piel.pom.10/07 Choroby układu Ŝylnego, profilaktyka i leczenie dr A. Kołakowski piel.dz Choroby wątroby o etiologii alkoholowej dr Agnieszka Ehrmann-Jośko piel.pom.10/07 Choroby wątroby u kobiet w ciąŝy

18 Choroby współistniejące u osób hospitalizowanych z przyczyn urologicznych dr hab.. Anna Doboszyńska piel. Zaoczne mgr gru 05 Choroby zakaźne najczęściej występujące w następstwie katastrof naturalnych Dr Adam Zięba Piel.dz.marzec 2007 Choroby zakaźne w ciąŝy dr n. med.m. Jurczak-Czaplicka Poł. Zaoczne lipiec 05 Choroby zakaźne XXI wieku Dr hab.. Anna Doboszyńska piel. zaoczne sty 05 Choroby zawodowe pielęgniarek w wybranych szpitalach miasta stołecznego Warszawa mgr.aneta Duda- Zalewska piel.dzienne.sty.2007 Choroby związane z niedoborem aminokwasów w organizmie. Dr Iwona Rahden-Staroń PołoŜ zaoczne Choroby zwyrodnieniowe mózgu u osób w wieku podeszłym prof. Krzysztof Galus piel. Zaoczne czer 06 Choroby Ŝył u osób w wieku podeszłym Prof. dr hab. Krzysztof Galus piel. Pomostowe czerwiec 05 Chororby Układu krąŝenia u pacjentów z niewydolnością nerek lek. Bartłomiej Matłosz piel. dzienne Chory dializowany-problemy lecznicze i pielęgnacyjne dr hab. n. med. Artur Kwiatkowski Piel.dz.mgr wrzesień08 Chory gorączkujący - przyzczyny, diagnostyka - rola personelu pielęgniarskiego, pielęgnacja chorego, leczenie dr P. Abramczyk Piel.dz Chory hemodializowany - problemy pielęgnacyjne i edukacja pacjenta. dr n. med.. Małgorzata Gomółka piel. Lic. Dzien 2010 Chory leczony przewlekłą hemodializą-problemy Wyzgał Janusz, prof. dr hab. n. med. piel.dz.mgr czerwiec Chory nieprzytomny - pielęgnacja Dr n med. Piotr Abramczyk 2003/2004 Chory nierzytomny w Oddziale Intensywnej Terapii. dr hab.. Tomasz Łazowski Piel. dz.lis. 04 MGR Chory po przeszczepieniu nerki - rehabilitacja, problemy pielegnacyjne i dalsze Ŝycie Pacholczyk Marek dr n med pomostowe Chory po urazowym poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego-standardy postępowania pielegniarskiego mgr Zofia Sienkiewicz piel.pom.listopad 2006 Chory z otyłością - pielęgniarska opieka w okresie okołooperacyjnym. dr Marek Wroński piel.dz.lic Chory z rakiem krtani i gardła dolnego w aspekcie opieki pielęgnacyjnej dr Piotr Chęciński piel. zaoczne kw 2005 Chory z rakiem krtani, gardła dolnego i cząści szyjnej przełyku w aspekcie postępowania przed- i pooperacyjnego. Chory ze schyłkową niewydolnością nerek - potencjalny biorca allogenicznej nerki Chorzy psychicznie-sprawcy zabójstw w rodzinie. dr n med. Piotr Chęciński dr n. med. Teresa Bączkowska Dr n. med. Dariusz Myszka piel zaoczne mgr czerwiec 08 piel zaoczne mgr czerwiec 08 piel. Zaoczne mgr, marzec 2008 CiąŜa aktopowa a nowoczesne metody leczenia Prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska poł. Zaoczne 2007 CiąŜa bliźniacza - powikłania, ich diagnostyka i metody leczenia dr n. med. E. Romejko-Wolniewicz poł. Zaoczne 2006 CiąŜa bliźniacza, rozwoj, przebieg i występujące powikłania dr n. med. Andrzej Czubalski pol. Pomostowe 06 CiąŜa ektopowa prof. P. Kamiński piel.dz CiąŜa ektopowa - diagnostyka i leczenie dr Piotr Węgrzyna piel.dz.lic CiąŜa entopowa. Metody diagnostyczne. Rola połoŝnej w opiece nad pacjentką z podejrzeniem ciąŝy entopowej mgr Iwona Rozwadowska Poł. Zaoczne 2007 CiąŜa i poród 20 lat temu, a dziś mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜ. Lic. dz CiąŜa i poród a aktywność fizykalna lub jej brak - analiza porównawcza mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜ.lic.dz

19 CiąŜa i poród u matek po przeszczepieniu wątroby prof. dr hab. Piotr Małkowski poł. Zaoczne 2007 CiąŜa i poród u pacjentek z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia dr Ewa Barcz PołoŜn. Mgr niest.2008/ CiąŜa niechciana a aborcja mgr Anna Durka PołoŜ. Lic. dz CiąŜa obumarła jako stan zagraŝający Ŝyciu matki mgr Aleksandra Werczyńska PołoŜ. Dz. Lic CiąŜa obumarła: niedoceniana tragedia połoŝnicza - nieznana czy niezbadana przyczyna obumarcia płodu Mgr Anna Oleksy PołoŜ.lic.dz CiąŜa po przeszczepieniu nerki drn med. Bartosz Foroncewicz piel dzienne styczeń 2008 CiąŜa po transplantacji narządów Dr K. Mucha Piel dz czerwiec 2005 CiąŜa prawidłowa - rozpoznanie, diagnostyka i prowadzenie Dr n. med.. Anna Borowiecka- Elwertowska piel dzienne grudzień 2007 CiąŜa u kobiet chorych na cukrzycę jako przykład ciąŝy wysokiego ryzyka. Rola samoopieki w ciąŝy powikłanej cukrzycą. mgr Joanna Piątkowska PołoŜ. Lic. Stacj CiąŜa u matek małoletnich do 18 roku Ŝycia jako problem zdrowia publicznego prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk PołoŜn. Mgr niest.2008/ CiąŜa u matek małoltnich do 18 roku Ŝycia jako problem zdrowia publicznego prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk PołoŜn. Mgr niest.2008/ CiąŜa u pacjentek z wybranymi chorobami hematologicznymi dr Ewa Romejko-Wolniewicz PołoŜn zaoczne 04. CiąŜa wielopłodowa - zagroŝenia, prawdy i mity prof.. Dr hab..ewa Dmoch-Gajzlerska Poł. zaoczne czerwiec 05 CiąŜa, poród i połóg u chorych po przeszcepieniu nerki Dr n. med. Bronisława Pietrzak Poł. Mgr dz.2008 CiąŜa, poród i połóg w kulturze XIX - wiecznego Mazowsza dr n.med. Maria Joanna Turos poł. mgr 2006 CiąŜa, poród i połóg w rodzinnym przekazie międzypokoleniowym mgr Grazyna Bączek poł.zaoczne 2006 CiąŜowa choroba trofoblastyczna metody diagnostyczne. Dr Bogdana Niesłuchowska-Frydrych 2004/2005 pom CiąŜowa choroba trofoblastyczna leczenie i pielęgnacja prof.aleksander Wasiutyński piel.pomost.czerwiec 06 Ciche rozstanie, poród martwego dziecka- rola poŝegnania w przeŝywaniu Ŝałoby dr Barbara Baranowska PołoŜn. Niest. Mgr 2008/ Cierpienie i rola pracownikó słuŝby zdrowia w nauczaniu Jana Pawła II dr hab. A. Doboszyńska Piel.mgr dz Cięcie cesarskie jako ciągle aktualny problem kliniczny dr n. med. Krzysztof Cendrowski poł. Zaoczne 2006 Cięcie cesarskie jako jedna z metod porodu dr Agata Kącka piel dz lic Cięcie cesarskie na Ŝyczenie - moda czy prawo wyboru drogi porodu mgr Aleksadra Werczyńska PołoŜ. Lic. Dz Cięcie cesarskie na Ŝyczenie jako alternatywa porodu drogami natury w opinii studentek mgr Beata Sztyber PołoŜ.lic. dz Cięcie cesarskie w opinii polskich kobiet Dr Barbara Baranowska PołoŜ.lic.dz CięŜarna połoŝna - przekleństwo czy błogosławieństwo? Próba oceny wpływu zawodu połoŝnej na przebieg własnej ciąŝy i porodu Mgr Joanna Gotlib PołoŜ.lic.dz Co chory powinien wiedziec o cukrzycy - poradnik dla pacjenta dr hab. Anna Doboszyńska Piel st mgr styczeń 07 Co dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit wiedzą o swojej chorobie? Badanie ankietowe Karolewska-Bochenek Katarzyna dr pom Co warto wiedzieć o HPV? prof. Sławomir Majewski piel dz lic 09 Cud narodzin w kulturze afrykańskiej dr Barbara Baranowska po. Mgr Cukrzyca Dr n med. Bartosz Foroncewicz Piel. zaoczne sty 05

20 Cukrzyca - czynnik ryzyka chorych układu krąŝenia Dr Bartosz Symonides PołoŜn zaoczne 04. Cukrzyca - etiologia, profilaktyka i leczenie dr Agnieszka Perkowska-Ptasińska piel dz lic 09 Cukrzyca - powikłania oczne, a jakość Ŝycia Prof. dr hab. Anna Doboszyńska Piel. zaoczne luty 07 Cukrzyca - powikłania odległe. Badania przesiewowe, rozpoznawanie, leczenie. Dr Joanna Pazik Piel mgr st grudzień 06 Cukrzyca a choroby układu moczowego prof. Liliana Gradowska piel dzienne Cukrzyca choroba, z którą moŝna Ŝyć - przygotowanie chorego do samoopieki. mgr Anna Zera piel. Lic dzien Cukrzyca ciąŝowa mgr. Dorota Cholewicka Piel.dz.06/07 Cukrzyca jako choroba społeczna XXI wieku i jej powikłania Nowacka - Cieciura dr n med. piel pom 2005/2006 Cukrzyca jako problem zdrowia publicznego w społeczeństwie polskim mgr Grzegorz Juszczyk piel. Zaoczne mar 06 Cukrzyca po przeszczepie a rola pielegniarki dr hab.janusz Wyzgał piel.pomost.mar 06 Cukrzyca typu 1 i 2 - badania przesiewowe, profilaktyka, leczenie dietetyczne, aktywnośc fizyczna, zapobieganie i leczenie powikłań cukrzycy dr Agnieszka Perkowska-Ptasińska piel.dzienne list.2006 Cukrzyca typu 1. Rola pielęgniarki w zapobieganiu hipo- i hiperglikemii. mgr Agnieszka Nerek piel. Lic dzien Cukrzyca typu 2 nie leczona insuliną Prof. dr hab. Danuta Janeczko Diet Cukrzyca typu I - zagroŝenie zdrowotne i społeczne mgr Zofia Sienkiewicz piel dzienne styczeń 2008 Cukrzyca typu II - insulinoniezaleŝna. Diagnostyka i postępowanie Dr n. med. Piotr Abramczyk piel. Dz. List Cukrzyca typu II - przyczyny, rozpoznanie i współczesne leczenie. dr Piotr Jędrusik piel.dz.licencjat październik 2007 Cukrzyca typu II - stopień edukacji chorych jako waŝny element leczenia dr Ewa Janeczko-Sosnowska piel. Zaoczne gru 05 Cukrzyca typu II- rola w chorobach układu sercowo-. dr Piotr Jędrusik piel zaoczne luty 06 Cukrzyca typu II wieku podeszłego dr Paweł Luźniak piel.zaoczne marzec 05 Cukrzyca typu II-etiopatogeneza, objawy, powikłania dr A. Perkowska-Ptasińska piel.dz Cukrzyca u pacjenta po przeszczepieniu nerki Dr n med. Krzysztof Mucha Zd Pub mgr marzec. 05 Cukrzyca- zagroŝenia zdrowotne i społeczne. Badania przesiewowe, profilaktyka, leczenie dietetyczne, aktywność fizyczna.monitotowanie leczenia farmakologicznego. Zapobieganie i leczenie powikłań cukrzycy Cukrzyca- zagroŝenia zdrowotne i społeczne. Badania przesiewowe, profilaktyka, leczenie dietetyczne, aktywność fizyczna.monitowanie leczenia farmakologicznego. Zapobieganie i leczenie powikłań cukrzycy Cukrzyca- zagroŝenia zdrowotne i społeczne. Badania przesiewowe, profilaktyka, leczenie dietetyczne, aktywność fizyczna.monitowanie leczenia farmakologicznego. Zapobieganie i leczenie powikłań cukrzycy Cukrzyca -zagroŝenia zdrowotne i społeczne.badania przesiewowe Cukrzyca-zagroŜenia zdrowotne i społeczne. Badania przesiewowe, profilaktyka, leczenie dietetyczne, aktywność fizyczna. Monitorowanie leczenia frmakologicznego. Zapobieganie i leczenie powikłań cukrzycy. Dr n.med.agnieszka Perkowska- Ptasińska Dr n.med.agnieszka Perkowska- Ptasińska Dr n.med.agnieszka Perkowska- Ptasińska Piel dz.lis 04 zd pub mgr 05 zd pub mgr 05 dr J. Pazik piel.dz

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PYTANIA Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO 1. Wskaż metody oceny stanu zdrowia noworodka

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 17 Teresa Nieszporek, Andrzej Więcek Rozdział 2 Marginalny dawca, marginalny biorca 34 Marek Ostrowski Rozdział 3 pobranie

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE 1. Ramowe treści kształcenia PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE L.p. DATA TEMAT ZAJĘĆ LICZBA GODZIN: FORMA ZALI- CZENIA PUNKTY ECTS 1. 2. 22.09.2012 23.09.2012 20.10.2012 21.10.2012 Żywienie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY Pielęgniarstwo onkologiczne. OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: mgr Anna Kosowska godz.14:30

KURS KWALIFIKACYJNY Pielęgniarstwo onkologiczne. OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: mgr Anna Kosowska godz.14:30 OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: godz.14:30 Wywiad, dane biograficzne, sytuacja psychospołeczna i socjoekonomiczna - ważne elementy w badaniu psychoonkologicznym 8 września 2017 r. Wskazania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne. 2. Przedstaw zasady pielęgnowania stóp u chorego na cukrzycę.

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne. 2. Przedstaw zasady pielęgnowania stóp u chorego na cukrzycę. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 1. Omów cel badania i zasady doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT). 2. Przedstaw zasady pielęgnowania stóp u chorego na cukrzycę. 3. Wymień przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY I WARSZAWSKIEGO DNIA DIETETYKI KLINICZNEJ

KOMITET NAUKOWY I WARSZAWSKIEGO DNIA DIETETYKI KLINICZNEJ 1 KOMITET NAUKOWY I WARSZAWSKIEGO DNIA DIETETYKI KLINICZNEJ Przewodnicząca: Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek (Warszawski Uniwersytet ) Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik (Warszawski

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ZAŁĄCZNIK nr 1 PYTANIA Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO. 1. Podaj czynniki warunkujące

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń wewnętrznych na 2019r. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a

Plan szkoleń wewnętrznych na 2019r. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a Plan szkoleń wewnętrznych na 2019r. Szpital Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a Lp. Nazwa Oddziału Temat szkolenia Grupa zawodowa Miesiąc 1. Izba Przyjęć Postępowanie z pacjentem po ekspozycji na zakażenie krwiopochodne.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego Harmonogram zajęć teoretycznych

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego Harmonogram zajęć teoretycznych Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego Harmonogram zajęć teoretycznych Lp. Data Godziny Przedmiot Nazwisko i imię wykładowcy WYBRANE ASPEKTY LECZENIA CHORYCH mgr piel.renata

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

13. Pooperacyjne powikłania profilaktyka powikłań i działania pielęgnacyjne. w przypadku ich wystąpienia (krwotok pooperacyjny).

13. Pooperacyjne powikłania profilaktyka powikłań i działania pielęgnacyjne. w przypadku ich wystąpienia (krwotok pooperacyjny). ZAGADNIENIA do Egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 1. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI UWM 2019, OLSZTYN, R.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI UWM 2019, OLSZTYN, R. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI UWM 2019, OLSZTYN, 27.03.2019 R. KIM JESTEŚMY? Na oddziałach szpitalnych, w poradniach, przychodniach, placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie. zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie. zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ Okręgowa Izba Lekarska w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Lekarskie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową INTEGRACJA PRZEZ NAUKĘ Komitet Naukowy: Przewodniczący: 1. dr n. med. Jacek Zieleniewski

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III. Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne (oddział położniczy) 1. Przygotowanie położnicy do samopielęgnacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz...... 13 ROZDZIAŁ 2 CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 1. Rozwój i podział układu nerwowego Janusz Moryś... 17 1.1. Rozwój rdzenia kręgowego... 17

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab.

dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab. Ordynator Oddziału: dr n. med. Norbert Krajczy Zastępca Ordynatora: lek. Krzysztof Kroczak Zastępca Ordynatora: lek. Edmund Lupa Prof. dr hab. Marian Gabryś Pielęgniarka oddziałowa: mgr Beata Sajboth Telefony

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Pielęgniarstwo.. Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr.1. Wymień cechy charakteryzujące pielęgniarstwo jego dyscyplinę naukową XXI wieku

Pytanie nr.1. Wymień cechy charakteryzujące pielęgniarstwo jego dyscyplinę naukową XXI wieku Pytanie nr.1. Wymień cechy charakteryzujące pielęgniarstwo jego dyscyplinę naukową XXI wieku Pytanie nr. 2. Wyjaśnij pojęcia agendy pielęgniarstwa w modelu Dorothei Orem. Pytanie nr. 3. Dokonaj charakterystyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Propedeutyka chorób dzieci Kod modułu LK.3.E.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz... ) RAMOWY PROGRAM STAŻU ADAPTACYJNEGO PIELĘGNIAREK Załącznik nr 1 Cele stażu 1. Uzyskanie sprawności w zakresie wykorzystania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Część I ZDROWE DZIECKO ROZWÓJ, OPIEKA, BEZPIECZEŃSTWO

Część I ZDROWE DZIECKO ROZWÓJ, OPIEKA, BEZPIECZEŃSTWO 7 Spis treści Część I ZDROWE DZIECKO ROZWÓJ, OPIEKA, BEZPIECZEŃSTWO Rozdział 1. Noworodek Maria K. Borszewska-Kornacka 15 Wprowadzenie 15 Etapy rozwoju wewnątrzmacicznego 15 Opieka nad kobietą w ciąży

Bardziej szczegółowo

Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych

Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Propozycja wymaganych kwalifikacji Dodatkowe kryteria Oddziały Propozycja wymaganych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Dyscyplina Imię i nazwisko prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek ORCID 0000 0001 7752 0459 Problematyka badawcza Kliniczne problemy chorób nowotworowych, profilaktyka pierwotna, wtórna, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

MOIM BIB PIELĘGNIARSKIEJ EM CHORYM DOROSŁYM PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH. Redakcja naukowa MARIA KÓZKA, LUCYNA PŁASZEWSKA-ŻYWKO

MOIM BIB PIELĘGNIARSKIEJ EM CHORYM DOROSŁYM PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH. Redakcja naukowa MARIA KÓZKA, LUCYNA PŁASZEWSKA-ŻYWKO MOIM BIB PIELĘGNIARSKIEJ EM CHORYM DOROSŁYM PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH Redakcja naukowa MARIA KÓZKA, LUCYNA PŁASZEWSKA-ŻYWKO PODRĘCZNIK DLA STUDIÓW MEDYCZNYCH Redakcja naukowa: dr hab. n. bum.,

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Wokół sztuki akuszeryjnej

Wokół sztuki akuszeryjnej STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETYKI STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POŁOŻNYCH PRZY ZAKŁADZIE DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Klinika Rozrodczości Prof. Ewa Wender-Ożegowska Lp. Numer albumu

Klinika Rozrodczości Prof. Ewa Wender-Ożegowska Lp. Numer albumu Klinika Rozrodczości Prof. Ewa Wender-Ożegowska 1. 71569 2. 67539 3. 71682 4. 71719 5. 71580 Położnictwo i Choroby Kobiece Prof. dr hab. Jacek Brązert 1. 71608 2. 71616 3. 71659 4. 76321 5. 71614 6. 69508

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja. Rok akademicki 2018/ Semestr V

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja. Rok akademicki 2018/ Semestr V Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja Rok akademicki 2018/2019 - Semestr V Środa 16:15 17:45 ul. Medyczna 9, sala A Data Temat: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby - Wiesława Ciechaniewicz... 15 1.1.1 Opieka i pomaganie 15 1.1.2 Zdrowie a choroba... 18 1.1.3 Podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r.

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 979

Bardziej szczegółowo

Instytut: Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Instytut: Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kierunek: Specjalność: Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 370 godzin Wykłady: 40, Seminaria:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA Nazwa studiów: ŻYWIENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Dydaktyczne, Aula B, ul. Księcia Trojdena 2a Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Zakład Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

POŁOŻNA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

POŁOŻNA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETYKI I STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEJ, WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ POŁOŻNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_24 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU SYLABUS - CHIRURGIA.... (imię i nazwisko)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU SYLABUS - CHIRURGIA.... (imię i nazwisko) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU SYLABUS - CHIRURGIA... (imię i nazwisko) III rok (semestr 5/6) wykłady seminaria ćwiczenia I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej II Klinika Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: Tematy wykładów: 1. Badania laboratoryjne w medycynie prewencyjnej. dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ 2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Rok akademicki 2017/2018 - Semestr V Środa 15:45 17:15 ul. Medyczna 9, sala A

Bardziej szczegółowo