UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów"

Transkrypt

1 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 KANAŁ DESZCZOWY W UL. KONSTYTUCJI -GO MAJA W BIAŁYMSTOKU. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE d.. ST o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład t Wykopy wąskoprzestrzenne- gł.do,0 m. (Odwóz urobku 00%) m.0 d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 0 % gruntu rodzimego z wykopów m 0.97 o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład t Wykopy wąskoprzestrzenne- gł.do,0 m. (Odwóz urobku 00%) Wykopy liniowe o szerokości 0,8-, m i głębokości do m.97,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (Wykopy wykonywane w miejscach kolizji) (Odwóz urobku 00%) Wykopy liniowe o szerokości 0,8-, m i głębokości do m 09.0,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (Wykopy wykonywane w miejscach kolizji) (Odwóz urobku 00%) Odwóz urobku z wykopów ręcznych. m.7 o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t Dodatek (do poz.,, ) za każdy rozp. km transportu m 7. ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ) - -0 t Transport na dalsze km. Obsypka rur z piasku zwykłego (grunt kat. II dowieziony) m.0. Ręczne zasypywanie wykopów mech. i ręcznych, warstwą grub. 0 cm do łącznej wys. 0 cm ponad wierzch rury, o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III Obsypka rur z piasku zwykłego (grunt kat. II dowieziony) m.9. Ręczne zasypywanie wykopów mech. i ręcznych, warstwą grub. 0 cm do łącznej wys. 0 cm ponad wierzch rury, o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III Dowóz gruntu kat. II, do obsypki rur (wymiana) m. o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów m obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 0 cm) - kat.gr. I-II - Spycharka 7 kw (00 KM) (Wymiana gruntu) Zasypywanie wykopów ręcznych (dalsza zasypka) o m 9.7 ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III (Wymiana gruntu) Zasypywanie wykopów ręcznych (dalsza zasypka) o m ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III (Wymiana gruntu) Zagęszczenie dodatkowo, zasypki wykopów ręcznych m zagęszczarką wibracyjną, spalinową 00 m/godz., grunt sypki kategorii I-III m z odkładu (0% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopów). o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t - - Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

2 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 d.. ST. -.. Dodatek (do poz.) za każdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ) - -0 t m d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. Transport na dalsze km. - wymiana gruntu (70%). o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t suchych ; wyk.o szer.do m i głęb.do.0 m; grunt kat. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami suchych ; wyk.o szer.do m i głęb.do.0 m; grunt kat. suchych ; wyk.o głęb.do.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. m szer.w gruncie kat. suchych ; wyk.o głęb.do.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. m szer.w gruncie kat. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. wraz z rozbiórką Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. wraz z rozbiórką Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przez podwieszenie na czas robót ziemnych i montażowych. Ułożenie rur osłonowych HPDE o śr. 0 mm na kablach, dwudzielne typu AROT - istniejące kable doziem- d.. ST. -.. ne Razem dział: KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE m 07. m. m 9.8 m. m.9 m.8 m 08.0 kpl. 7 m.0* = Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

3 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY MONTAŻOWE Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. m.0 d.. ST cm (Studnie) d.. ST. -.. Podłoża pod rurociągi z tworzyw sztucznych, z materiałów sypkich, przy grubości warstwy piasku grub. cm m.8 7 d.. ST. -..,..7 8 d.. ST. -..9,..0 9 d.. ST. -..9,..0 0 d.. ST. -..9,..0 d.. d.. ST. -..9,..0 ST. -..9,..0 d.. ST. -..9,..0 d.. ST. -..9,..0 d.. ST. -..9,..0 d.. ST. -..9,..0 7 d.. ST. -..9,..0 8 d.. 9 d.. ST. -..9,..0 ST. -.. Kanały z rur kanalizacyjnych PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. mm Tablica 99 - współczynniki R =,9; S=,9 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. mm Tuleja ochronna - przejście szczelne przez ścianę m ( ) -(0.80* ) = 8.0 szt. 8+ = 0.00 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 00 mm Tuleja ochronna - przejście szczelne przez ścianę (wejście przyłączy fi 00 do studni projektowanych) szt. + =.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm studnia + =.00 w gotowym wykopie o głębok. m - kręgi wibroprasowane, łączone na uszczelkę, podstawa studni prefabrykowana z kręgu wibroprasowanego wys. 000 mm, na płycie dennej Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm [0. m] stud. w gotowym wykopie - dopłata za każde pełne 0, m różnicy głębokości studni większej od,0 m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 mm [0. m] stud. - w gotowym wykopie - potrącenie za każde pełne 0, m różnicy głębokości studni mniejszej od,0 m. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy m. Kineta w dnie studni. Beton B. Deskowanie ław fundamentowych m.00 Podłoże betonowe pod studnie Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy Podłoże betonowe pod studnie - beton B Deskowanie ław fundamentowych Podłoże betonowe pod pierściemie odciążające studni Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy Podłoże betonowe pod pierścienie odciążające studni - beton B Izolacja szczeliny między podłożem betonowym pod pierścień odciążające a studnią, taśmą dylatac.pcw szer.mm '0' Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 00 mm Razem dział: KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY MONTAŻOWE m.70 m.9 m. m 8.8 odc. - - Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

4 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7. PRZYŁĄCZA I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY ZIEMNE 0 d.. ST Wykopy liniowe o szerokości 0,8-, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (Odwóz urobku 00%) m d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. d.. ST. -.. UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH - poz. Wykopy liniowe o szerokości 0,8-, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (Wpusty) (Odwóz urobku 00%) Wykopy liniowe o szerokości 0,8-, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (Dokopanie pod przepady przyłączy) (Odwóz urobku 00%) Wykopy liniowe o szerokości 0,8-, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (Dokopanie pod przepady przyłączy) (Odwóz urobku 00%) Odwóz urobku z wykopów ręcznych. o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t Dodatek (do poz.) za każdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ) - -0 t Transport na dalsze km. Obsypka rur z piasku zwykłego (grunt kat. II dowieziony). Ręczne zasypywanie wykopów mech. i ręcznych, warstwą grub. 0 cm do łącznej wys. 0 cm ponad wierzch rury, o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III Dowóz gruntu kat. II, do obsypki rur (wymiana) o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t Zasypywanie wykopów ręcznych (dalsza zasypka), o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III Zasypywanie wykopów ręcznych (dalsza zasypka), o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III (Dokopanie pod przepady) Zasypywanie wykopów ręcznych (dalsza zasypka), o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III (Dokopanie pod przepady) Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III (Wpusty) Zagęszczenie dodatkowo, zasypki wykopów ręcznych zagęszczarką wibracyjną, spalinową 00 m/godz., grunt sypki kategorii I-III - z odkładu (0% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopów). o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t Dodatek (do poz.) za każdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ) - -0 t Transport na dalsze km. - wymiana gruntu (70%). o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t m. m.0 m.78 m 89.7 m 89.7* = 78.7 m 0. m 8. m 7.98 m.0 m.78 m 98. m 7. m 79.8 m 78. m Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

5 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 d.. ST. -.. suchych ; wyk.o szer.do m i głęb.do.0 m; grunt kat. m 0. 7 d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -.. suchych ; wyk.o szer.do m i głęb.do.0 m; grunt kat. (Dokopanie pod przepady) Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami suchych ; wyk.o szer.do m i głęb.do.0 m; grunt kat. (Dokopanie pod przepady) Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. wraz z rozbiórką (Wpusty) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przez podwieszenie na czas robót ziemnych i montażowych. Ułożenie rur osłonowych HPDE o śr. 0 mm na kablach, dwudzielne typu AROT - istniejące kable doziem- d.. ST. -.. ne Razem dział: PRZYŁĄCZA I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY ZIEMNE m 8.0 m 89.0 m 08.0 kpl. 7 m.0*7 = Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

6 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7. PRZYŁĄCZA I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY MONTAŻOWE Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. m 9.8 d.. ST cm Podłoże pod wpusty. d.. ST. -.. Podłoża pod rurociągi z tworzyw sztucznych, z materiałów sypkich, przy grubości warstwy piasku grub. 0 cm m. m 0. d.. d.. ST. -..,..7 ST. -..,..7 d.. ST. -..9,..0 7 d.. ST. -..9,..0 8 d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -..,..7 7 d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -.. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 00 mm Kanały z rur kanalizacyjnych PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. mm m 97.0 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 00 mm Tuleja ochronna - przejście szczelne przez ścianę (wejście przyłączy fi 00 do studni istniejących) szt. Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na szt. wcisk o śr. zewn. mm Tuleja ochronna - przejście szczelne przez ścianę (wejście przyłączy fi do studni istniejących) Deskowanie ław fundamentowych m. Podłoże betonowe pod wpusty. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy Podłoże betonowe pod wpusty - beton B 0 m.0 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.00 mm z szt. osadnikiem bez syfonu Wpust uliczny żeliwny ściekowy typowy typ ciężki o wym. 00x00 mm kl C 0 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na szt wcisk o śr. zewn. 00 mm (Podłączenie przepadów przykanalików) Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na szt. wcisk o śr. zewn. mm (Podłączenie przepadów przykanalików) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 00 m.0 mm Podłączenie przepadów przykanalików - odcinki pionowe. Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do m.0 m (Podłączenie przepadu przykanalika) - obetonowanie rury spadowej na załamaniu Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy m.09 japonkami. Beton B- (Podłączenie przepadu przykanalika) - obetonowanie rury spadowej na załamaniu Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych m.09 i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa Blok oporowy - pow. pionowe. Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych m.09 i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa Blok oporowy - pow. pionowe. Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych m 8.0 z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa Blok oporowy- pow. poziome. Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych m 8.0 z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa Blok oporowy- pow. poziome. m 8.0 Owinięcie powierzchni rurociągów folią PVC w miejscu styku z blokiem oporowym. Dwukrotnie. - - Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

7 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 8 m.9 d.. ST. -.. Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grub.do 0 cm Wykonanie otworów dla rur przyłączy w istniejących studniach 8 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej odc. d.. ST mm 8 d.. ST. -.. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 00 mm odc. Razem dział: PRZYŁĄCZA I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY MONTAŻOWE Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

8 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU DESZCZOWEGO WRAZ Z UTYLIZACJĄ I KOSZTAMI UTYLIZACJI 8 d.. ST. -.. Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 00 mm o ączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy m.00 8 d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -.. Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 00 mm o ączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie o głęb. m Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 000 mm w gotowym wykopie o głęb. m Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 00 mm z osadnikiem bez syfonu Odwóz materiałów z demontażu o masie od 00 do 000 kg na odległość do 0, km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem -0 t (Kręgi, płyty, rury) Dod.do poz. 89, za każde 0. km transportu samochodem skrzyniowym -0 t Transport na dalsze 9 km. m 9.0 kpl. kpl. kpl. 7 t 0. t 0.*8 = 9. Razem dział: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU DESZCZOWEGO WRAZ Z UTYLIZACJĄ I KOSZTAMI UTYLIZA- CJI Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

9 BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7. KANAŁ DESZCZOWY - REMONT ISTNIEJĄCYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH 9 d.. ST. -.. o poj.łyżki 0. m w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. (Odwóz urobku 00%) m d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST d.. ST. -..9, d.. ST. -..9, d.. ST. -..9, d.. ST. -..9, d.. ST. -..9,..0 0 d.. ST. -..9,..0 Studnie (odkopanie do wysokości kręgu) Dodatek za każdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ) Transport na dalsze km. Zasypanie wykopów.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 0 cm) - kat.gr. I-II (Wymiana gruntu) i wymiany. o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. km sam.samowyład t Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej z włazem żeliwnym (Założenie pierścieni odciążających, wymiana pokrywy, wymiana włazu) Montaż pierścieni odciążających, pokrywy nadstudziennej i nowego włazu na istniejacych studniach o śr. 00 cm. (Założenie pierścieni odciążających, wymiana pokrywy, wymiana włazu) Montaż pierścieni odciążających, pokrywy nadstudziennej i nowego włazu na istniejacych studniach o śr. 0 cm. (Założenie pierścieni odciążających, wymiana pokrywy, wymiana włazu) Montaż pierścieni odciążających, pokrywy nadstudziennej i nowego włazu na istniejacych studniach o śr. 00 cm. (Założenie pierścieni odciążających, wymiana pokrywy, wymiana włazu) Deskowanie ław fundamentowych Podłoże betonowe pod pierściemie odciążające studni (do poz.9, 97, 98) Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy Podłoże betonowe pod pierścienie odciążające studni - beton B (do poz.9, 97, 98) Izolacja szczeliny między podłożem betonowym pod pierścień odciążające a studnią, taśmą dylatac.pcw szer.mm '0' (do poz.9, 97, 98) Remont studni kanalizacyjnych na istniejącym kanale deszczowym (naprawa kinety, naprawa połączeń kręgów, regulacja włazów) m 0.8 m 0.7 m 0.7 kpl. 9++ =.00 kpl. kpl. kpl. 9 m.9 m.7 m d.. ST. -..9,..0 Razem dział: KANAŁ DESZCZOWY - REMONT ISTNIEJĄCYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH Razem dział: KANAŁ DESZCZOWY W UL. KONSTYTUCJI -GO MAJA W BIAŁYMSTOKU Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: szt. ++9 = Norma STD Wersja. Licencja: 798 dla HS

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów ( / ) 4 ZESPÓŁ PODCZYSZCZAJĄCY NA KANALE DESZCZOWYM - DZ. NR. /, /4 W BIAŁYMSTOKU. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. - -0 t Wykopy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC.

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. 5.. KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. (poprawiony 2) Lp. Indeks Nazwa Jednostka Obmiar Koszt miary jednostko wy 2 3 4 5 6 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 0 tel.(046) 86-4-0 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o.pl ; NIP 837-6-5-0 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty ziemne - wykopy.

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty ziemne - wykopy. CPV 4500-0 CPV 453300-8 CPV 453300-8 CPV 4500-0 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty ziemne - wykopy. Roboty montażowe - przyłącze wody i studnia wodomierzowa. Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew USŁUGI 4 Hanna Szustecka? P R O J E K T O W E Hanna Szustecka '' USŁUGI PROJEKTOWE '' 96 500 Sochaczew,ul. Porzeczkowa 20 NIP 837 116 52 tel. (fax) 046 862 42 10,kom. 600033443 e mail: uphs@o2.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO. ul. Józefa Miedzińskiego 6H Rawicz

KOSZTORYS OFERTOWY. Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO. ul. Józefa Miedzińskiego 6H Rawicz Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa RONDO ul. Józefa Miedzińskiego 6H 10 63-900 Rawicz KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STRZELCACH WIELKICH KANALIZACJA DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI 5-52 Wrocław ul. Micińskiego 6a PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja deszczowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013 Załącznik nr 13 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie 5 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie, wchodzące w skład Projektu Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach INWESTOR: Gmina Czernica 1. Opracownie zawiera: - stronę tytułową - opis techniczny - spis działów - przedmiar

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r.

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r. ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 08.05.2009r. KOSZTORYS OFERTOWY "Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Goździe" 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.karszówka. Podstawa Wartość/zł/ 5 L.p.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ANEKS BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ (OBECNIE BERKA JOSELEWI- CZA i SINGERA)

PRZEDMIAR ROBÓT- ANEKS BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ (OBECNIE BERKA JOSELEWI- CZA i SINGERA) PRZEDMIAR ROBÓT- ANEKS BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ (OBECNIE BERKA JOSELEWI- CZA i SINGERA) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen :

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen : Załącznik 7a K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232400-6

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zdzisław Olejnik BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" ul. Zofii Ryblewskiej -Cichońskiej 2b 63-900 Rawicz INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PONIECU UL. KROBSKA SZOSA KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Maciejewski DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespolu Domu Pomocy Spolecznej i Dom Wsparcia - Przebudowa i remont piwnicy w budynku glownym ADRES INWESTYCJI : Minska 15, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.netto. Wartość (netto) Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. Lp

Cena jedn.netto. Wartość (netto) Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. Lp KOSZTORYS OFERTOWY - sieć c.o i c.w.u os. Witosa w Jarosławiu Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.netto Wartość (netto) 1 1.1 1 d.1.1 2 d.1.1 3 d.1.1 4 d.1.1 SIEĆ CIEPLNA POMIĘDZY BUDYNKIEM NR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1

TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Siedziba: 62-069 Dąbrowa, ul. Graniczna 27 Biuro: 60-461 Poznań, ul. Ajschylosa 23 tel. +48 606 920 888 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE PRZEDMIAR ROBÓT

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE PRZEDMIAR ROBÓT WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE PRZEDMIAR ROBÓT Ul. Prosta 7, 7-4 Ostrołęka NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO I GARAŻY - KANALIZACJA DESZCZOWA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Tryb. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 45 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wymiana kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Przedmiar Wymiana kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zewnetrznej Przediar 45111000-8 431300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Sieci zewnetrzne w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym - KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Przedmiar robót Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Data: 2010-11-10 Budowa: Przebudowa istn. budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny Bielsko - Biała ul. Partyzantów 62, 62a Kody CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- KANAIZACJA SANITARNA - SIEĆ ETAP III

PRZEDMIAR ROBÓT- KANAIZACJA SANITARNA - SIEĆ ETAP III USŁUGI INWESTYCYJNE i PROJEKTO- WE ELŻBIETA SZYMAŃSKA 09-400 PŁOCK UL.REMBIELIŃSKIEGO 1/78 PRZEDMIAR ROBÓT- KANAIZACJA SANITARNA - SIEĆ ETAP III Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I

KOSZTORYS OFERTOWY I BUD - MIR COMPLEX MIROSŁAW WOŹNIAK SZCZYTNO UL. KOCHANOWSKIEGO 19 KOSZTORYS OFERTOWY I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232130-2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej Adres inwestycji: Piątnica-Poduchowna, ul. Forteczna Zamawiający: Urząd Gminy Piątnica Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina. CPV: Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej na odc.od istn.studni D28 do studni D40 Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 08-02-2016 Samolicz SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV )

KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV ) Zbiór: 2736 ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T KANALIZACJA DESZCZOWA - Budowa ulicy W. Broniewskiego z sięgaczem S. SkarŜyńskiego w Sokółce (CPV 45232130-2) Data: 15/03/17

Bardziej szczegółowo

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40 Usługi Inżynierskie Andrzej Roman 13-100 Nidzica, Tatary 40 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01 Tabela elementów Strona 6/6 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. ST-01 45231300-8 Pompownia sieciowa 1.1. ST-01 45231300-8 Roboty ziemne 1.2. ST-01 45231300-8 Roboty montażowe 2. ST-02 Wodociąg 2.1. ST-02 45231300-8

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45334- Roboty drogowe 4533-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ARGOTECH PIOTR DROZDA

ARGOTECH PIOTR DROZDA ARGOTECH PIOTR DROZDA ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót

Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ul. Solec 22, Warszawa PRZEDMIAR

ul. Solec 22, Warszawa PRZEDMIAR SAFEGE S.A. ul. Solec 22, 00-40 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45000-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo