1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM."

Transkrypt

1 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2014 roku doszło do: wypadków drogowych, w których 212 osób zginęło, a osoby zostały ranne. Policja zarejestrowała: kolizji. Dane te, w porównaniu z marcem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: Marzec 2013 Marzec 2014 Marzec / - = 100% Wypadki , Zabici , Ranni , Kolizje , Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w okresie tym wyniósł 119,5 a zabitych 8,6. W marcu 2013 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio 126,6 oraz 8,7.

2

3 STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W MARCU 2014 ROKU W UKŁADZIE WOJEWÓDZTW L.p. Województwo Wypadki Zabici Ranni III 2013 III 2014 Dynamika III 2013 III 2014 Dynamika III 2013 III 2014 Dynamika 1. Dolnośląskie , , ,1 2. Kujawsko pomorskie , , ,3 3. Lubelskie , , ,9 4. Lubuskie , , ,5 5. Łódzkie , , ,1 6. Małopolskie , , ,0 7. Mazowieckie (bez KSP) , , ,2 8. Opolskie , , ,5 9. Podkarpackie , , ,2 10. Podlaskie , , ,0 11. Pomorskie , , ,0 12. Śląskie , , ,2 13. Świętokrzyskie , , ,9 14. Warmińsko mazurskie , , ,5 15. Wielkopolskie , , ,5 16. Zachodniopomorskie , , ,5 17. KSP * , , ,2 OGÓŁEM , , ,2 * Dane za marzec 2014 roku obejmują Komendę Stołeczną Policji wraz z podległymi jej Komendami Powiatowymi Policji. Dla samego m.st. Warszawa dane są następujące: WYPADKI 87, ZABICI 3, RANNI 108.

4

5 W marcu 2014 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotowano większą liczbę: wypadków drogowych o 294 (+13,5%), osób zabitych o 22 (+11,6%) i osób rannych o 197 (+7,2%). Spadek liczby wypadków nastąpił w 4 województwach, największy w woj. kujawsko-pomorskim (-21,2%) i w woj. zachodniopomorskim (-12,1%). Wzrost zanotowano w 11 województwach, największy w: woj. opolskim (+61,1%) i woj. podlaskim (+46,9%). Woj. dolnośląskie i woj. lubelskie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby zabitych nastąpił w 7 województwach, największy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (-50%), woj. wielkopolskiego (-38,9%) oraz na terenie woj. lubelskiego (-35,3%). Wzrost nastąpił w 10, największy w woj. podlaskim (+366,7%) i w woj. lubuskim (+350%). Spadek liczby rannych nastąpił w 4 województwach, największy zanotowano w woj. kujawsko-pomorskim (-33,7%). Wzrost nastąpił 13 województwach, największy w woj. opolskim (+54,5%).

6 OFIARY ŚMIERTELNE W MARCU 2014 ROKU. Zabici Zabici ogółem L.p. Województwo III 2013 r. III 2014 r. zgony zgony w zgony zgony w n/m szpitalu n/m szpitalu III 2013 r. III 2014 r. Wzrost/ spadek 2013= 100% 1. Dolnośląskie ,9 2. Kujawsko pomorskie ,0 3. Lubelskie ,7 4. Lubuskie ,0 5. Łódzkie ,8 6. Małopolskie ,0 7. Mazowieckie (bez KSP) ,0 8. Opolskie ,0 9. Podkarpackie ,3 10. Podlaskie ,7 11. Pomorskie ,9 12. Śląskie ,3 13. Świętokrzyskie ,4 14. Warmińsko-mazurskie ,0 15. Wielkopolskie ,1 16. Zachodniopomorskie ,0 17. KSP ,1 OGÓŁEM ,6.

7 WYPADKI ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W LUTYM 2014 R. Województwa Wypadki Zgony na miejscu zdarzenia Zgony w ciągu 30 dni 2013 r r r r r r. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie (bez KSP) Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m

8 WYPADKI DROGOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W LUTYM 2014 R.* Wypadki Zabici Województwo 2013 r r. Dynamika 2013 r r. Dynamika Dolnośląskie , ,7 Kujawsko pomorskie , ,0 Lubelskie , ,0 Lubuskie , ,1 Łódzkie , ,4 Małopolskie , ,0 Mazowieckie(bez KSP) , ,3 Opolskie , ,0 Podkarpackie , ,0 Podlaskie , ,0 Pomorskie , ,0 Śląskie , ,5 Świętokrzyskie , ,0 Warmińsko mazurskie , ,5 Wielkopolskie , ,0 Zachodniopomorskie , ,0 KSP , ,2 O g ó ł e m , ,6 * dane SEWIK na dzień r.

9 2. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE STY- CZEŃ MARZEC 2014 ROKU. W okresie od stycznia do marca 2014 roku doszło do: wypadków drogowych, w których 635 osób zginęło, a osoby odniosły obrażenia ciała. Policji zgłoszono: kolizji Dane te w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują: I- III 2013 I-III 2014 I-III 2013 = 100% Wypadki , Zabici , Ranni , Kolizje , / - Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 121,1 a zabitych 9,3. W roku ubiegłym w analogicznym okresie wskaźniki te wynosiły odpowiednio 123,9 i 9,3.

10

11 STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE I- III 2014 ROKU W UKŁADZIE WOJEWÓDZTW L.p. Województwo Wypadki Zabici Ranni 2013* 2014** Dynamika 2013* 2014** Dynamika 2013* 2014** Dynamika 1. Dolnośląskie , , ,9 2. Kujawsko pomorskie , , ,1 3. Lubelskie , , ,0 4. Lubuskie , , ,7 5. Łódzkie , , ,6 6. Małopolskie , , ,6 7. Mazowieckie (bez KSP) , , ,6 8. Opolskie , , ,6 9. Podkarpackie , , ,1 10. Podlaskie , , ,1 11. Pomorskie , , ,0 12. Śląskie , , ,0 13. Świętokrzyskie , , ,9 14. Warmińsko mazurskie , , ,7 15. Wielkopolskie , , ,8 16. Zachodniopomorskie , , ,7 17. KSP , , ,1 OGÓŁEM , , ,2 * Dane za 2013 rok z bazy SEWIK ** Dane za 2014 rok -m-c I-II z bazy SEWIK, m-c III dane wstępne.

12

13 Z porównywalnym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby wypadków o 538 (+8,6%), liczby osób zabitych o 54 (+9,3%) oraz liczby rannych o 479 osób (+6,2%). Spadek liczby wypadków zanotowano w 3 województwach, największy w woj. dolnośląskim (-27,9%). Wzrost zanotowano w 13 województwach, największy w woj. łódzkim (+25,5%). Woj. kujawsko-pomorskie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby zabitych nastąpił w 5 województwach, największy na terenie woj. lubelskiego (-34,7%). Wzrost miał miejsce w 11 województwach, największy na terenie woj. małopolskiego (+52,8%) i woj. podlaskiego (+50%). Woj. wielkopolskie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby rannych miał miejsce w 6 województwach, największy w woj. dolnośląskim (-24,1%). Wzrost zanotowano w 11 województwach, największy w woj. świętokrzyskim (+26,9%).

14 OFIARY ŚMIERTELNE W OKRESIE I - III 2014 ROKU. Zabici Zabici ogółem L.p. Województwo 2013 r r. zgony zgony w zgony zgony w n/m szpitalu n/m szpitalu 2013* 2014** Wzrost/ spadek 2013= 100% 1. Dolnośląskie ,6 2. Kujawsko pomorskie ,1 3. Lubelskie ,3 4. Lubuskie ,0 5. Łódzkie ,2 6. Małopolskie ,8 7. Mazowieckie (bez KSP) ,0 8. Opolskie ,1 9. Podkarpackie ,3 10. Podlaskie ,0 11. Pomorskie ,9 12. Śląskie ,9 13. Świętokrzyskie ,8 14. Warmińsko-mazurskie ,9 15. Wielkopolskie ,0 16. Zachodniopomorskie ,8 17. KSP ,5 OGÓŁEM ,3 * dane z bazy SEWIK ** m-c I-II dane z bazy SEWIK, m-c III dane wstępne

15 WYPADKI ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W OKRESIE I-II 2014 R. Województwa Wypadki Zgony na miejscu Zgony w ciągu 30 zdarzenia dni 2013 r r r r r r. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie (bez KSP) Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m

16 WYPADKI DROGOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W OKRESIE I-II 2014 R.* Wypadki Zabici Województwo 2013 r r. Dynamika 2013 r r. Dynamika Dolnośląskie , ,0 Kujawsko pomorskie , ,7 Lubelskie , ,6 Lubuskie , ,2 Łódzkie , ,2 Małopolskie , ,3 Mazowieckie(bez KS- P) , ,3 Opolskie , ,9 Podkarpackie , ,8 Podlaskie , ,9 Pomorskie , ,8 Śląskie , ,1 Świętokrzyskie , ,1 Warmińsko mazurskie , ,0 Wielkopolskie , ,0 Zachodniopomorskie , ,3 KSP , ,8 O g ó ł e m , ,2 * dane SEWIK na dzień r.

17 WSKAŹNIKI STANU BEZPIECZEŃSTWA NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW W OKRESIE I III 2014 ROKU L.p. Województwo Ludność* Wypadki Zabici Ranni Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik 1. Dolnośląskie ,4 38 1, ,8 2. Kujawsko pomorskie ,0 35 1, ,4 3. Lubelskie ,2 32 1, ,7 4. Lubuskie ,0 25 2, ,1 5. Łódzkie ,8 53 2, ,7 6. Małopolskie ,3 55 1, ,5 7. Mazowieckie (bez KSP) ,9 55 2, ,0 8. Opolskie ,0 16 1, ,5 9. Podkarpackie ,7 34 1, ,0 10. Podlaskie ,8 24 2, ,1 11. Pomorskie ,9 31 1, ,6 12. Śląskie ,6 59 1, ,7 13. Świętokrzyskie ,1 29 2, ,8 14. Warmińsko mazurskie ,5 40 2, ,4 15. Wielkopolskie ,4 46 1, ,3 16. Zachodniopomorskie ,3 29 1, ,8 17. KSP ** ,3 34 1, ,3 O G Ó Ł E M , , ,4 * dane GUS wg stanu na dzień r. ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KPP

18 3. UJAWNIANIE I ELIMINOWANIE Z RUCHU KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU W marcu 2014 roku policjanci ujawnili ogółem kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art i 2 KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art KW). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, w tym z art KW W marcu policjanci ujawnili kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art.178a 1 KK i 87 1a KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a 1 KK). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, w tym osób kierujących pojazdami mechanicznymi (art. 178a 1 KK). W porównaniu z marcem 2013 nastąpił: - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu lub w stanie nietrzeźwości) o 183 osoby, - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 178a 1 KK) o 809 osób, - spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami nie mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 87 1a KW) o 626 osób. Naruszony przepis Marzec 2013 r. Marzec 2014 r. Art KW Art KW Art. 178a 1 KK Art. 178a 2 KK/ 87 1a KW O g ó ł e m

19 Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu w marcu 2014 roku L.p. Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art. 87 kw Art i 2 kw Art. 87 kw Art i 2 kw 2013 r r r r r r r r Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP* OGÓŁEM * dane dotyczą policjantów ruchu drogowego

20 Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości w marcu 2014 roku L.p. Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art. 178a kk i art.87 1a KW Art. 178a 1 i Art. 178a 1 i Art. 178a kk art.87 1a KW art.87 1a KW 2013 r r r r a 2013 r r. 87 1a 2013 r r KW KW 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP* OGÓŁEM * dane dotyczą policjantów ruchu drogowego

21 Od stycznia do marca 2014 roku ogółem policjanci ujawnili kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art i 2 KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art KW). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, w tym z art KW Od stycznia do marca 2014 roku policjanci ujawnili kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art.178a 1KK i art.87 1a KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a 1 KK). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości, w tym osób kierujących pojazdami mechanicznymi (art. 178a 1 KK) W porównaniu z okresem styczeń-marzec 2013 nastąpił: - spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu lub w stanie nietrzeźwości) o 533 osoby, - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 178a 1 KK) o osób, - spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami nie mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 87 1a KW) o osoby. Naruszony przepis I III 2013 r. I III 2014 r. Art KW Art KW Art. 178a 1 KK Art. 178a 2 KK/ 87 1a KW O g ó ł e m

22 Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu w okresie I-III 2014 roku L.p. Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art i 2 Art. 87 kw Art. 87 kw Art i 2 kw kw 2013 r r r r r r r r Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP* OGÓŁEM * Dane obejmują Komendę Stołeczną Policji wraz z podległymi jej Komendami Powiatowymi Policji.

23 L.p. Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości w okresie I III 2014 roku Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art. 178a kk i art.87 1a KW Art. 178a kk i Art. 178a kk i Art. 178a kk art.87 1a KW art.87 1a KW 2013 r r r r a 2013 r r. 87 1a 2013 r r KW KW 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP* OGÓŁEM * Dane obejmują Komendę Stołeczną Policji wraz z podległymi jej Komendami Powiatowymi Policji.

24 Przykłady efektów pracy policjantów ruchu drogowego w zakresie ujawniania przestępstw kryminalnych Woj. dolnośląskie 1. W dniu r. policjanci ORD KPP w Oławie zatrzymali kierującego samochodem m-ki Opel, u którego znaleźli woreczek strunowy z zawartością białego proszku. W trakcie czynności ustalono, że w/w posiadał amfetaminę. 2. W dniu r. policjanci WRD KPP w Kłodzku po krótkim pościgu zatrzymali kierującego samochodem m-ki Audi 80, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W samochodzie ujawniono 5 karnistrów z olejem napędowym w ilości 160 l i wartości 860 zł. W wyniku podjętych czynności ustalono pokrzywdzonego, któremu skradziono ze zbiornika samochodu Volvo zaparkowanego na terenie stacji paliw w Wolanach. 3. W dniu r. policjanci WRD KMP we Wrocławiu zauważyli leżącego nieprzytomnego mężczyznę, który nie wykazywał funkcji życiowych, podejmując reanimację przywrócili mu sprawność krążeniowo- oddechową. 4. W dniu r. policjanci ORD KPP w Oławie zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwą ( 0,71 mg/l ) kierującą pojazdem m-ki Rover. Kobieta w zamian za odstąpienie od czynności służbowych chciała wręczyć korzyść majątkową w wysokości 1000zł. 5. W dniu r. policjanci z WRD KMP we Wrocławiu podczas kontroli drogowej samochodu m-ki Honda ujawnili u kierującego 6,32 grama narkotyków, natomiast u pasażera w/w pojazdu znaleźli 2,22 grama narkotyków. 6. W dniu r. policjanci RRD KPP w Ząbkowicach Śl. W trakcie kontroli drogowej u kierującego pojazdem ujawnili 1,45 grama środków odurzających w postaci marihuany. Województwo kujawsko-pomorskie 1. W dniu r. kierujący, który popełnił wykroczenie usiłował wręczyć korzyść majątkową w kwocie 100 zł funkcjonariuszom z ZRD KPP w Tucholi w zamian za odstąpienie od wykonania czynności służbowych.

25 2. W dniu r. kierujący usiłował wręczyć korzyść majątkową w kwocie 100zł, funkcjonariuszom z ZRD KPP w Tucholi w zamian za odstąpienie od wykonania czynności służbowych. 3. W dniu r. kierujący samochodem osobowym będący w stanie nietrzeźwości w zamian za odstąpienie od czynności służbowych interweniującym policjantom z KPP w Aleksandrowie Kujawskim usiłował wręczyć korzyść majątkową w wysokości 1000 zł. 4. W dniu r. kierująca sam. m-ki BMW usiłowała wręczyć korzyść majątkową funkcjonariuszowi WRD KMP w Toruniu w zamian za odstąpienie od nałożenia na nią punktów karnych za popełnione wykroczenie. 5. W dniu r. kierujący w zamian za odstąpienie od ukarania MKK za wykroczenie drogowe polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości usiłował wręczyć korzyść majątkową w wysokości 100 zł funkcjonariuszowi z KPP w Rypinie. 6. W dniu r. kierujący sam. m-ki Renault Twingo usiłował wręczyć korzyść majątkową funkcjonariuszom WRD KMP w Toruniu w zamian za odstąpienie od nałożenia MKK za popełnione wykroczenie. Woj. lubelskie 1. W dniu r. policjanci z WRD KMP w Lublinie, podczas patrolowania przydzielonego rejonu zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy publicznie propagowali faszyzm i totalitaryzm poprzez malowanie farbami na ścianach budynków symboli swastyki, sierpa i młota i innych. 2. W dniu r. policjanci z WRD KMP w Chełmie, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy m-ki Opel Omega, którego kierujący ob. Ukrainy, przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcie wykonywanych czynności mężczyzna usiłował wręczyć policjantom korzyść majątkową / pieniądze w kwocie 100 zł /, w zamian za odstąpienie od wykonania czynności służbowych. W/w kierujący nie posiadał przy sobie prawa jazdy. 3. W dniu r. policjanci z WRD KPP w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy m-ki Opel. W trakcie kontroli na fotelu kierowcy, między jego nogami, policjant zauważył woreczek strunowy z białą substancją. Kierującego przebadano na zawartość w ślinie substancji odurzających lub psychotropowych - wynik negatywny. Następnie po zabezpieczeniu pojazdu, mężczyznę przewieziono do jednostki Policji celem wykonania dalszych czynności

26 oraz poddano badaniu zabezpieczony w woreczku proszek. Przeprowadzony test narkotykowy w/w substancji wykazał obecność kokainy. 4. W marcu policjanci WRD KMP w Lublinie w kontrolowanych samochodach ujawnili łącznie paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Uszczuplenie podatku akcyzowego wyniosło 57 tys. zł. 5. W marcu policjanci WRD KMP w Chełmie w kontrolowanym samochodzie ujawnili paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Uszczuplenie podatku akcyzowego wyniosło 36 tys. zł. Woj. lubuskie 1. W dniu 3 marca 2014r. policjanci WRD KPP Świebodzin z polecenia dyżurnego udali się w rejon drogi krajowej nr 92, kontrolując parkingi pod kątem ujawnienia ciągnika siodłowego m-ki VOLVO" koloru białego na niemieckich nr rej. wraz z naczepą. Na jednym z parkingów, policjanci zauważyli ww. samochód z przymocowanymi litewskimi tablicami rej.,którego kierowcą był ob. Litwy. W trakcie kontroli policjanci zauważyli na podszybiu nieoryginalny klucz tzw. surówka oraz uszkodzoną stacyjkę. Po sprawdzeniu w bazach policyjnych okazało się, iż pojazd został utracony na terenie Niemiec. Wartość odzyskanego mienia to euro. 2. W dniu 15 marca 2014r. policjanci WRD KPP Żagań udali się na ul. Pstrowskiego w Żaganiu, gdzie przyjechać miał kierujący samochodem m-ki OPEL ASTRA na niemieckich nr rej. (utracony na terenie Niemiec). Po krótkiej obserwacji policjanci zauważyli w/w samochód odpowiadający opisowi, który zatrzymali. W pojeździe znajdowało się 3 mężczyzn - obywateli Niemiec. 3. W dniu 17 marca 2014 r. policjant WRD KPP Sulęcin wspólnie z funkcjonariuszem ŻW - podjęli próbę zatrzymania do kontroli samochodu osobowego m-ki VW TOURAN na niemieckich numerach rej. Pomimo podawania sygnałów kierujący nie reagował, a następnie przyśpieszył uciekając ulicami miasta. Po zatrzymaniu, w stacyjce pojazdu ujawniono tzw. łamak, na siedzeniu pasażera znajdował się woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Po sprawdzeniu okazało się, że samochód został utracony na terenie Niemiec. Kierującego poddano badaniu testerem narkotykowym - wynik pozytywny.

27 4. W dniu 27 marca 2014 r. policjant WRD KPP Słubice wspólnie z funkcjonariuszem SG zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy na rosyjskich nr rej. Kierującego ob. Federacji Rosyjskiej poddali badaniu na zawartość alkoholu 0,59 mg/l. W trakcie sporządzania dokumentacji mężczyzna usiłował wcisnął w rękę policjantowi banknot 100 euro w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Woj. łódzkie 1. W dniu 25 marca 2014 r. funkcjonariusze KAP KWP w Łodzi w związku z popełnionym wykroczeniem dot. przekroczenia prędkości zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem m-ki Skoda Super. W samochodzie ujawniono ponad 108 tys. sztuk papierosów znanych marek bez polskich znaków akcyzy oraz 50 kg tytoniu nieznanego pochodzenia. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych sprawca oferował policjantom najpierw 3000 zł., a następnie 5000 zł. 2. W dniu 26 marca 2014 roku funkcjonariusze WRD KPP Łódź Wschód widząc nerwowo zachowujących się uczestników ruchu drogowego oddalających się skuterem postanowili ich wylegitymować. Podczas kontroli zarówno u pasażera, jak i w pojeździe ujawniono znaczne ilości środków odurzających. 3. W dniu 27 marca 2014 roku funkcjonariusze KAP KWP w Łodzi podczas kontroli drogowej zespołu pojazdów ujawnili, że kierujący, ob. Litwy nie posiada aktualnego badania technicznego samochodu ciężarowego zarejestrowanego we Francji. W zamian za odstąpienie od zatrzymania dowodu rejestracyjnego w/w wręczył policjantom banknot o nominale 100 zł. Woj. małopolskie 1. W dniu r. policjanci WRD z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej zatrzymali kierującego samochodem m-ki Opel w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. W zamian za odstąpienie od prawnie podjętych czynności służbowych kierujący usiłował wręczyć korzyść majątkową w kwocie 100 zł. 2. W dniu r. policjanci WRD z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej zatrzymali kierującego samochodem m-ki Renault, który kierował pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz pomimo tego, że nie posiadał wymaganych uprawnień. W/w w zamian za odstąpienie od prawnie podjętych czynności służbowych usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 100 zł.

28 3. W dniu r. policjanci w WRD z KPP w Krakowie po otrzymanej informacji od dyżurnego udali się w rejon przeprawy promowej, gdzie miał poruszać się samochód m-ki Audi pochodzący z kradzieży. Dwaj mężczyźni poruszający się w/w pojazdem po dostrzeżeniu patrolu podjęli próbę ucieczki pieszo. Po około 200 metrach w pogoni policjanci ujęli mężczyzn. Woj. podlaskie W dniu r. policjanci WRD KMP w Suwałkach zatrzymali w bezpośrednim pościgu kierującego samochodem m-ki Renault Trafic, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie kontroli w pojeździe policjanci ujawnili paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Woj. śląskie 1. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali dwóch sprawców rozboju. 2. W dniu r. funkcjonariusze KAP w Gliwicach zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy m-ki Opel, którego pasażer posiadał przy sobie telefon komórkowy pochodzący z kradzieży. 3. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Rybnik zatrzymali do kontroli drogowej samochód m-ki Audi, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym przestępstwem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 200 zł. 4. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie 0,537 grama marihuany. 5. W dniu r. funkcjonariusze KAP w Gliwicach zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy m-ki BMW, którego kierujący posiadał przy sobie 2,33 grama marihuany. 6. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Bytom zatrzymali do kontroli drogowej samochód m-ki Mercedes, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 zł. 7. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Piekary Śląskie zatrzymali do kontroli drogowej samochód m-ki Fiat Seicento, którego kierujący w zamian za

29 odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 20 zł. 8. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Ruda Śl. ujawnili na parkingu unieruchomionym samochód osobowy m-ki Seat Ibiza, w którym w trakcie szczegółowej kontroli ujawniono 3,17 grama marihuany. Do wyjaśnienia zatrzymano 3 osoby znajdujące się w tym pojeździe. 9. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Piekary Śląskie zatrzymali do kontroli drogowej samochód m-ki Ford Transit, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 100 zł. 10. W dniu r. patrol mieszany z WRD KMP Rybnik i KP Czerwionka- Leszczyny w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymał mężczyznę, który posiadał przy sobie dwa woreczki strunowe z zawartością proszku koloru żółtego o wadze 8,994 grama, dziewięć woreczków strunowych z proszkiem koloru białego o wadze 8,872 grama, jeden woreczek strunowy z ziarnami zielonobrunatnymi o wadze 1,527 grama, pięć woreczków strunowych z suszem koloru zielonego oraz dwie paczki z foli aluminiowej z suszem koloru zielonego o łącznej wadze 20,241 grama, dwie wagi elektroniczne, dwa telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie 1090 zł. 11. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Zabrze w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali sprawcę groźby karalnej. 12. W dniu r. funkcjonariusze KAP w Gliwicach zatrzymali do kontroli drogowej samochód m-ki Toyota Avensis, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50 zł. 13. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Tychy zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którego kierująca w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym przestępstwem zaoferowała im 2000 zł., a następnie usiłowała im wręczyć korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 400 zł. 14. W dniu r. funkcjonariusze KAP w Gliwicach zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy m-ki Opel Corsa, którego kierujący posiadał przy sobie 3,56 grama marihuany. Ponadto badanie narkotesterem wykazało, iż kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających.

30 15. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów w ramach prowadzonych działań Truck&Bus zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy m-ki DAF, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 200 zł. 16. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów w ramach prowadzonych działań Truck&Bus zatrzymali do kontroli drogowej pojazd m-ki Fiat Movano, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 200 zł. Woj. świętokrzyskie 1. W dniu r. policjanci WPiRD KPP w Kazimierzy Wielkiej ujawnili w kontrolowanym samochodzie ciężarowym m-ki Mercedes susz tytoniowy o wadze 200 kg bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 2. W dniu r. policjanci WRD KPP w Starachowicach zatrzymali do kontroli kierującego samochodem m-ki Renault, który popełnił wykroczenie. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych w/w usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 200 zł. 3. W dniu r. policjanci WRD KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrzymali do kontroli kierującego samochodem m-ki Mercedes, który popełnił wykroczenie. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych w/w usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 200 zł. Woj. wielkopolskie 1. W dniu r. policjanci ZRD KPP w Słupcy w kontrolowanym samochodzie m-ki Daewoo ujawnili 79 butelek o pojemności 1 l każda z zawartością spirytusu oraz 0,5 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 2. W dniu r. policjanci WRD KPP w Krotoszynie u kontrolowanego mężczyzny ujawnili amfetaminę w ilości 0,99 g. 3. W dniu r. policjanci WRD KPP w Gostyniu zatrzymali do kontroli kierującego samochodem, który popełnił wykroczenie. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych w/w usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 50 zł.

31 4. W dniu r. policjanci WRD KPP w Gnieźnie podczas kontroli samochodu osobowego ujawnili w nim elektronarzędzia, które pochodziły z kradzieży. 5. W dniu r. funkcjonariusze WRD KPP w Gnieźnie po pościgu zatrzymali dwóch sprawców rozboju poruszających się samochodem m-ki VW Caddy. 6. W dniu r. policjanci WRD KMP w Koninie zatrzymali do kontroli kierującego samochodem, który popełnił wykroczenie. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych w/w usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 50 euro. 7. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP w Kaliszu w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali trzech sprawców groźby karalnej. Ponadto w kontrolowanym pojeździe, którym poruszali się w/w, policjanci ujawnili przedmiot przypominający broń palną oraz nóż długości 20 cm. Woj. zachodniopomorskie 1. W dniu r. policjanci ruchu drogowego KPP w Sławnie zatrzymali do kontroli drogowej pojazd ciężarowy marki Scania w związku z popełnieniem wykroczenia. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych ww. usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 50 zł. 2. W dniu r. policjanci WRD KMP w Szczecinie zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki FS Lublin. Podczas czynności w pojeździe policjanci ujawnili piłę łańcuchową elektryczną, która została utracona w wyniku kradzieży. 3. W dniu r. policjanci WRD KMP w Szczecinie podczas służby patrolowej zatrzymali na gorącym uczynku trzech sprawców włamania do garaży. 4. W dniu r. policjanci ruchu drogowego KPP w Policach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem ciężarowym marki Volvo, który popełnił wykroczenie drogowe. Ww. w zamian za odstąpienie od czynności służbowych usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 100 zł. 5. W dniu br. policjanci ZRD KPP w Kamieniu Pomorskim zauważyli pojazd, który na widok radiowozu zatrzymał się, a kierujący zgasił światła. Po podjechaniu do ww. pojazdu zza kierownicy wybiegł mężczyzna, a następnie z samochodu wybiegły dwie kobiety. Po podjętym pościgu policjanci zatrzymali ww. Po sprawdzeniu

32 okazało się, że pojazd został skradziony, a zatrzymane osoby są nieletnie. Ponadto, kierujący tym pojazdem znajdował się pod działaniem środka odurzającego. 6. W dniu r. policjanci ruchu drogowego KPP w Stargardzie Szczecińskim zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Chrysler Jeep z lawetą, w którym w trakcie kontroli ujawnili usterki stanu technicznego ww. pojazdów. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych mężczyzna usiłował wręczyć policjantom korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 100 zł. 7. W dniu r patrol Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Sławnie zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę pojazdu ciężarowego marki MAN, który przekroczył dopuszczalną prędkość. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych kierujący usiłował wręczyć policjantom korzyść majątkową w kwocie 100 zł. 8. W dniu r. policjanci WRD KMP w Szczecinie w dniu wolnym od służby zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży kabla trakcji kolejowej. Opracowanie: Elżbieta SYMON WRD BPiRD KGP

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2018 roku doszło do: 1 745 wypadków drogowych, w których 148 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: 2 503 wypadków drogowych, w których 265 osób

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: 4 026 wypadków drogowych, w których 448 osób

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2018 roku doszło do: 3 020 wypadków drogowych, w których 227 osób zginęło, a 3 558

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: 2 770 wypadków drogowych, w których 242 osoby

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2009 roku doszło do: 2 554 wypadków drogowych, w których 253 osoby zginęły, a 3

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2009 roku doszło do: 4 005 wypadków drogowych, w których 387 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2014 roku doszło do: 2 646 wypadków drogowych, w których 221 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w październiku 2014 roku doszło do: 3 158 wypadków drogowych, w których 311 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2018 roku miało miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w grudniu 2016 roku doszło do: 2 965 wypadków drogowych, w których 288 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do: 3 774 wypadków drogowych, w których 439

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2014 roku doszło do: 3 284 wypadków drogowych, w których 300 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2013 roku doszło do: 3 308 wypadków drogowych, w których 267 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2014 roku doszło do: 3 229 wypadków drogowych, w których 264 osoby zginęły, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2017 roku doszło do: 1 776 wypadków drogowych, w których 141 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2017 roku doszło do: 2 147 wypadków drogowych, w których 175 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2017 roku doszło do: 2 318 wypadków drogowych, w których 185 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu 2007 roku

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2014 roku doszło do: 2 588 wypadków drogowych, w których 269 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2017 roku miało miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2015 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2017 roku doszło do: 3 269 wypadków drogowych, w których 243 osoby zginęły, a

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

, 18:46

, 18:46 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/163,wypadki-drogowe-w-2002-r.html 2019-08-06, 18:46 WYPADKI DROGOWE W 2002 R. W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia.

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Jednostka podziału administracyjnego Rok Przestępstwa Przestępstwa stwierdzone

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2016-2017 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I N F O R M A C J A o stanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie działalności policji ruchu drogowego województwa pomorskiego w 2015 roku STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, 17 lutego 214r. Przestępstwa ogółem 211 4 353 35 3 25 2924 294 2712 2646 239 2154 1975 186 2 15 1 5 Wykryte CZYNY KARALNE

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU ANALIZA BRD NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO ZA ROK 2017 UNIA EUROPEJSKA Bułgaria

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 %

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 % +,7% +,9 % +,7 % 7 -,% Bez zmian - 8,7% 8 wypadków okresie I-IX 5r. I-IX 6r. w woj. podkarpackim W okresie od stycznia do września 6 r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na wypadków,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 4 lutego 9 r. Raport roczny 8 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok Serock dn. 27.03.2019 r. Wyk. i opr. Kom. Zbigniew Prusinowski

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2018 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2018 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w 2018 roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3770 - INTERWENCJE 7869 - LEGITYMOWANYCH 203 - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW 525 - DOCHODZEŃ W SPRAWACH PRZESTĘPSTW,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,europejski-dzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html 2018-12-18, 20:13 EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 6 maja został

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE UDERZENIE W NARKOBIZNES

POLICYJNE UDERZENIE W NARKOBIZNES 20.02.2018 POLICYJNE UDERZENIE W NARKOBIZNES Dzięki współpracy KAS i CBŚP udało się zabezpieczyć rekordową ilość 147 kilogramów substancji zawierającej BMK, prekursora wykorzystywanego w produkcji narkotyków;

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie lubuskim w 2014 r.

Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie lubuskim w 2014 r. Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie lubuskim w 2014 r. 11 maja 2015 r. SPOŁECZNA OCENA DZIAŁAŃ POLICJI W 2014 ROKU 61,6% osób badanych dobrze ocenia pracę lubuskich

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Zatwierdzam Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Sprawozdanie z realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w 2009 roku

ZATWIERDZAM. Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w 2009 roku ZATWIERDZAM Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w roku Warszawa, lipiec 2004 Warszawa 2010 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa 1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce mają ok. 18,8 tys. km (w tym 2,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP za 2010 rok Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP za 2010 rok Warszawa, lipiec 2004 Warszawa 2011 STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Rozdział IV ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 4.1. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Osoby nietrzeźwe stanowią często źródło zagrożenia dla otoczenia. Przybiera ono różne formy: od łagodniejszych

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R.

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R. STATYSTYKA Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/informacje/83676,zagrozenie-kradziezami-samochodow-w-poszczegolnych-wojewodztwach-w-2 012-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 16:26 ZAGROŻENIE

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

KWP: ALKOHOL I NARKOTYKI POLICJANCI PODSUMOWALI DZIAŁANIA NA DROGACH WARMII I MAZUR

KWP: ALKOHOL I NARKOTYKI POLICJANCI PODSUMOWALI DZIAŁANIA NA DROGACH WARMII I MAZUR POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/162772,kwp-alkohol-i-narkotyki-policjanci-podsumowali-dzialania-na-drogach-warmii-i- Maz.html 2019-05-11, 23:15 Strona znajduje się w archiwum. KWP: ALKOHOL

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

KRYMINALNI PRZERWALI NARKOTYKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

KRYMINALNI PRZERWALI NARKOTYKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146326,kryminalni-przerwali-narkotykowa-dzialalnosc.html Wygenerowano: Środa, 27 września 2017, 23:09 Strona znajduje się w archiwum. KRYMINALNI

Bardziej szczegółowo