1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM."

Transkrypt

1 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2014 roku doszło do: wypadków drogowych, w których 269 osób zginęło, a osób zostało rannych. Policja zarejestrowała: kolizje. Dane te, w porównaniu z listopadem roku ubiegłego przedstawiają się następująco: Listopad 2013 Listopad 2014 Listopad /- = 100% Wypadki ,4-480 Zabici ,9-37 Ranni ,6-679 Kolizje , Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w okresie tym wyniósł 116,1 a zabitych 10,4. W listopadzie 2013 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio 120,1 oraz 10,0.

2

3 STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W LISTOPADZIE 2014 ROKU W UKŁADZIE WOJEWÓDZTW L.p. Województwo Wypadki Zabici Ranni XI 2013 XI 2014 Dynamika XI 2013 XI 2014 Dynamika XI 2013 XI 2014 Dynamika 1. Dolnośląskie , , ,2 2. Kujawsko pomorskie , , ,4 3. Lubelskie , , ,5 4. Lubuskie , , ,1 5. Łódzkie , , ,7 6. Małopolskie , , ,6 7. Mazowieckie (bez KSP) , , ,0 8. Opolskie , , ,4 9. Podkarpackie , , ,6 10. Podlaskie , , ,8 11. Pomorskie , , ,3 12. Śląskie , , ,6 13. Świętokrzyskie , , ,3 14. Warmińsko mazurskie , , ,0 15. Wielkopolskie , , ,6 16. Zachodniopomorskie , , ,7 17. KSP * , , ,6 O g ó ł e m , , ,6 * Dane obejmują Komendę Stołeczną Policji wraz z podległymi jej Komendami Powiatowymi Policji. Dla samego m.st. Warszawa dane są następujące: WY- PADKI 84, ZABICI 10, RANNI 89.

4

5 W listopadzie 2014 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotowano spadek liczby: wypadków drogowych o 480 (-5,6%) oraz osób zabitych o 37 (-2,1%) i osób rannych o 679 (- 8,4%). Spadek liczby wypadków nastąpił w 15 województwach, największy na terenie woj. podlaskiego (-43,2%) i woj. wielkopolskiego (-33,51%). Wzrost nastąpił w 2 województwach, w woj. opolskim (+10,8%) oraz w woj. podkarpackim (+2,8%). Spadek liczby zabitych nastąpił w 8 województwach, największy: na terenie woj. śląskiego (-54,5%) oraz woj. wielkopolskiego (-43,7%). Wzrost zanotowano w 5 województwach, największy w woj. opolskim (+250%) i woj. podkarpackim (+100%). Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby rannych nastąpił w 15 województwach, największy na terenie woj. podlaskiego (-60,2%) i woj. wielkopolskiego (-43,7%). Wzrost nastąpił w 2 województwach, w woj. warmińsko-mazurskim (+12%) i w woj. podkarpackim (+0,6%).

6 OFIARY ŚMIERTELNE W LISTOPADZIE 2014 ROKU. Zabici Zabici ogółem L.p. Województwo XI 2013 zgony zgony w n/m szpitalu XI 2014 zgony zgony w n/m szpitalu XI 2013 XI 2014 Wzrost/ spadek 2013= 100% 1. Dolnośląskie ,6 2. Kujawsko pomorskie ,0 3. Lubelskie ,0 4. Lubuskie ,0 5. Łódzkie ,5 6. Małopolskie ,6 7. Mazowieckie (bez KSP) ,8 8. Opolskie ,0 9. Podkarpackie ,0 10. Podlaskie ,0 11. Pomorskie ,0 12. Śląskie ,5 13. Świętokrzyskie ,0 14. Warmińsko-mazurskie ,7 15. Wielkopolskie ,3 16. Zachodniopomorskie ,3 17. KSP ,7 O g ó ł e m ,9.

7 WYPADKI ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Województwa Wypadki Zgony na miejscu Zgony w ciągu 30 dni zdarzenia 2013 r r r r r r. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie (bez KSP) Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m

8 WYPADKI DROGOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W PAŹDZIERNIKU 2014 R.* Województwo Wypadki Zabici 2013 r r. Dynamika 2013 r r. Dynamika Dolnośląskie , ,5 Kujawsko pomorskie , ,7 Lubelskie , ,0 Lubuskie , ,0 Łódzkie , ,0 Małopolskie , ,4 Mazowieckie(bez KSP) , ,7 Opolskie , ,9 Podkarpackie , ,9 Podlaskie , ,6 Pomorskie , ,8 Śląskie , ,9 Świętokrzyskie , ,0 Warmińsko mazurskie , ,8 Wielkopolskie , ,8 Zachodniopomorskie , ,7 KSP , ,8 O g ó ł e m , ,4 * dane SEWIK na dzień r.

9 2. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE STY- CZEŃ LISTOPAD 2014 ROKU. W okresie od stycznia do listopada 2014 roku doszło do: wypadków drogowych, w których osób zginęło, a osób odniosło obrażenia ciała. Policji zgłoszono: kolizje Dane te w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują: I- XI 2013 I- XI 2014 I-XI 2013 = 100% Wypadki , Zabici ,9-186 Ranni , Kolizje , / - Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 121,9, a zabitych 9,1. W roku ubiegłym, w analogicznym okresie wskaźniki te wynosiły odpowiednio 123,1 i 9,3.

10

11 STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE I- XI 2014 ROKU W UKŁADZIE WOJEWÓDZTW L.p. Województwo Wypadki Zabici Ranni 2013* 2014** Dynamika 2013* 2014** Dynamika 2013* 2014** Dynamika 1. Dolnośląskie , , ,2 2. Kujawsko pomorskie , , ,5 3. Lubelskie , , ,1 4. Lubuskie , , ,8 5. Łódzkie , , ,1 6. Małopolskie , , ,3 7. Mazowieckie (bez KSP) , , ,7 8. Opolskie , , ,6 9. Podkarpackie , , ,5 10. Podlaskie , , ,0 11. Pomorskie , , ,9 12. Śląskie , , ,9 13. Świętokrzyskie , , ,2 14. Warmińsko mazurskie , , ,2 15. Wielkopolskie , , ,7 16. Zachodniopomorskie , , ,1 17. KSP , , ,8 O g ó ł e m , , ,7 * Dane za 2013 rok z bazy SEWIK ** Dane za 2014 rok -m-c I-X z bazy SEWIK, m-c XI dane wstępne.

12

13 W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek liczby wypadków o (-3,3%), liczby osób zabitych o 186 (-6,1%) i rannych o (-4,3%). Spadek liczby wypadków nastąpił w 15 województwach, największy na terenie woj. woj. kujawsko-pomorskiego (-11,5%). Wzrost odnotowano w 2 województwach, w woj. małopolskim (+4,4%) i woj. łódzkim (+3,7%). Spadek liczby zabitych nastąpił w 13 województwach, największy na terenie woj. lubelskiego (-19,5%), woj. mazowieckiego (-15,3%). Wzrost zanotowano w 4 województwach, największy w woj. opolskim (+18,1%) i woj. dolnośląskim (+8,3%). Spadek liczby rannych nastąpił w 14 województwach, największy w woj. kujawskopomorskim (-18,5%). Wzrost zanotowano w 3 województwach, na terenie woj. małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i woj. łódzkiego.

14 OFIARY ŚMIERTELNE W OKRESIE I - XI 2014 ROKU. Zabici Zabici ogółem L.p. Województwo 2013 r r. zgony zgony w zgony zgony w n/m szpitalu n/m szpitalu 2013* 2014** Wzrost/ spadek 2013= 100% 1. Dolnośląskie ,3 2. Kujawsko pomorskie ,2 3. Lubelskie ,5 4. Lubuskie ,0 5. Łódzkie ,1 6. Małopolskie ,5 7. Mazowieckie (bez KSP) ,7 8. Opolskie ,1 9. Podkarpackie ,4 10. Podlaskie ,4 11. Pomorskie ,2 12. Śląskie ,9 13. Świętokrzyskie ,7 14. Warmińskomazurskie ,0 15. Wielkopolskie ,3 16. Zachodniopomorskie ,3 17. KSP ,1 O g ó ł e m ,9 * dane z bazy SEWIK ** m-c I-X dane z bazy SEWIK, m-c XI dane wstępne

15 WYPADKI ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W OKRESIE I-X 2014 R. Województwa Wypadki Zgony na miejscu Zgony w ciągu 30 zdarzenia dni 2013 r r r r r r. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie (bez KSP) Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m

16 WYPADKI DROGOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W OKRESIE I-X 2014 R.* Województwo Wypadki Zabici 2013 r r. Dynamika 2013 r r. Dynamika Dolnośląskie , ,4 Kujawsko pomorskie , ,4 Lubelskie , ,7 Lubuskie , ,2 Łódzkie , ,2 Małopolskie , ,8 Mazowieckie(bez KS- P) , ,3 Opolskie , ,3 Podkarpackie , ,7 Podlaskie , ,0 Pomorskie , ,1 Śląskie , ,9 Świętokrzyskie , ,6 Warmińsko mazurskie , ,7 Wielkopolskie , ,9 Zachodniopomorskie , ,3 KSP , ,6 O g ó ł e m , ,6 * dane SEWIK na dzień r.

17 WSKAŹNIKI STANU BEZPIECZEŃSTWA NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW W OKRESIE I XI 2014 ROKU L.p. Województwo Ludność* Wypadki Zabici Ranni Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik 1. Dolnośląskie , , ,3 2. Kujawsko pomorskie , , ,8 3. Lubelskie , , ,9 4. Lubuskie ,0 74 7, ,6 5. Łódzkie , , ,6 6. Małopolskie , , ,1 7. Mazowieckie (bez KSP) , , ,9 8. Opolskie ,4 98 9, ,1 9. Podkarpackie , , ,7 10. Podlaskie , , ,8 11. Pomorskie , , ,7 12. Śląskie , , ,0 13. Świętokrzyskie , , ,5 14. Warmińsko mazurskie , , ,5 15. Wielkopolskie , , ,3 16. Zachodniopomorskie , , ,1 17. KSP ** , , ,7 O g ó ł e m , , ,0 * dane GUS wg stanu na dzień r. ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KPP

18 3. UJAWNIANIE I ELIMINOWANIE Z RUCHU KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU W listopadzie 2014 roku policjanci ujawnili ogółem kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art i 2 Kodeksu wykroczeń), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art kodeksu wykroczeń). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, w tym z art KW W listopadzie policjanci ujawnili kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art.178a 1 KK i 87 1a KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a 1 KK). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości, w tym osób kierujących pojazdami mechanicznymi (art. 178a 1 KK). W porównaniu z listopadem 2013 nastąpił: - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu lub w stanie nietrzeźwości) o osób, - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 178a 1 KK) o 836 osób, - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami nie mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 87 1a KW) o 302 osoby. Naruszony przepis Listopad 2013 r. Listopad 2014 r. Art KW Art KW Art. 178a 1 KK Art. 178a 2 KK i art. 87 1a KW O g ó ł e m

19 Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu w listopadzie 2014 roku L.p. Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art. 87 kw Art i 2 kw Art. 87 kw Art i 2 kw 2013 r r r r r r r r Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie* Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m * dane dot. wyłącznie policjantów ruchu drogowego

20 Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości w listopadzie 2014 roku L.p. Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art. 178a kk i art.87 1a KW Art. 178a kk i Art. 178a 1 i art.87 Art. 178a KK i art.87 1a KW art.87 1a KW 1a KW 2013 r r r r. 1 2 i 2 i a 2013 r r. 87 1a 2013 r r a 1 1a KW KW KW KW 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m

21 Od stycznia do listopada 2014 roku ogółem policjanci ujawnili kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art i 2 KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art KW). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, w tym z art KW Od stycznia do listopada 2014 roku policjanci ujawnili kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art.178a 1KK i art.87 1a KW), z czego kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a 1 KK). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, w tym osoby kierujące pojazdami mechanicznymi (art. 178a 1 KK) W porównaniu z okresem styczeń-listopad 2013 nastąpił: - spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu lub w stanie nietrzeźwości) o osób, - wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 178a 1 KK) o osoby, - spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami nie mechanicznymi pod wpływem alkoholu (art KW oraz art. 87 1a KW) o osób. Naruszony przepis I XI 2013 r. I-XI 2014 r. Art KW Art KW Art. 178a 1 KK Art. 178a 2 KK i art. 87 1a KW O g ó ł e m

22

23

24 Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu w okresie I-XI 2014 roku L.p. Województwo Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art i 2 Art. 87 kw Art. 87 kw Art i 2 kw kw 2013 r r r r r r r r Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie* Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP* O g ó ł e m * dane dot. wyłącznie policjantów ruchu drogowego.

25 L.p. Województwo Ujawnione przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości w okresie I XI 2014 roku Cała Policja W tym: policjanci ruchu drogowego Art. 178a kk i art.87 1a KW Art. 178a kk i Art. 178a 1 i Art. 178a KK i art.87 1a KW art.87 1a KW art.87 1a KW 2013 r r r r. 1 2 i 2 i art r r. art.87 art r r. art a 1a KW 1a 1a KW KW KW 1. Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie KSP O g ó ł e m

26 Przykłady efektów pracy policjantów ruchu drogowego w zakresie ujawniania przestępstw kryminalnych Woj. dolnośląskie 1. W dniu r. funkcjonariusz WRD KPP w Zgorzelcu zatrzymali kierującego, który usiłował wręczyć korzyść majątkową w kwocie 50 zł za odstąpienie od czynności służbowych polegających na zatrzymaniu dowodów rejestracyjnych w samochodzie ciężarowym. 2. W dniu r. policjanci ORD KPP w Górze zatrzymali do kontroli pojazd, którym poruszały się cztery osoby biorące udział w rozboju. 3. W dniu r. funkcjonariusze WRD KPP w Zgorzelcu zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem BMW, po badaniu na zawartość środków odurzających okazało się, że znajduję się on pod wpływem substancji psychoaktywnej THC marihuana, haszysz. Podczas kontroli osobistej funkcjonariusze ujawnili marihuanę. 4. W dniu r policjanci WRD KPP w Bolesławcu po pościgu zatrzymali samochód, którym poruszali się sprawcy kradzieży paliw. Jak się okazało samochód figurował jako utracony na terenie Niemiec. Pomimo dalszej penetracji terenu nie zatrzymano sprawców kradzieży. Woj. kujawsko-pomorskie 1. W dniu r. o mężczyzna poprzez kopnięcie uszkodził lewe zewnętrzne lusterko od oznakowanego radiowozu Skoda Octavia, w którym pełnili służbę funkcjonariusze WRD KMP w Toruniu. Sprawca został zatrzymany. 2. W dniu r. patrol ZRD KPP Sępólno Kraj. podczas kontroli osobistej ujawnił u mężczyzny woreczek strunowy z zawartością amfetaminy o wadze 0,75 grama brutto, który zabezpieczono do dalszych badań. 3. W dniu r. funkcjonariusz ZRD KPP Chełmno zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem Sprawca za odstąpienie od czynności służbowych obiecał korzyść majątkową w kwocie 400 zł. 4. W dniu r. kierujący usiłował wręczyć korzyść majątkową w postaci banknotu o nominale 100 zł funkcjonariuszowi RRD KPP w Brodnicy w zamian za odstąpienie od prawnej czynności służbowej związanej z przekroczeniem dozwolonej prędkości jazdy o 40km/h oraz brak wymaganych dokumentów.

27 5. W dniu r. mężczyzna w sklepie Żabka dokonał kradzieży art. spożywczych i drogeryjnych wartości 216 zł. Pracownice sklepu uniemożliwiły oddalenie się sprawcy, który zwrócił część towaru, jednak skierował wobec kobiet groźby uszkodzenia ciała i pozbawienia życia i wybiegł ze sklepu zabierając towar o wartości 26 zł. Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy WRD KMP Bydgoszcz. 6. W dniu r. patrol RD KPP Sępólno Kraj. zatrzymał mężczyznę na gorącym uczynku kierowania samochodem pod wpływem środka odurzającego (amfetamina). Ponadto podczas kontroli u pasażera samochodu ujawniono woreczek strunowy z zawartością białego proszku (amfetamina) o wadze 0,52g. 7. W dniu r. funkcjonariusze ZRD KPP w Mogilnie oraz ZP PP w Jeziorach Wielkich, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego sam. BMW, który w zamian za odstąpienie od nałożenia MKK za przekroczenie prędkości usiłował wręczyć korzyść majątkową. Woj. lubelskie 1. W dniu r. policjanci z WRD KPP w Łukowie podjęli pościgu za samochodem m-ki Mercedes Benz, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Popełniając wiele niebezpiecznych wykroczeń drogowych, kontynuował ucieczkę pojazdem. Po kilkunastu kilometrach mężczyzna porzucił pojazd i podjął ucieczkę pieszo. Policjanci po pościgu pieszym dokonali zatrzymania w/w. Mężczyznę przebadano urządzeniem Alko-Sensor, wyniki: I badanie 0,07 mg/l, II badanie 0,03 mg/l oraz przebadano narkotestem z wynikiem negatywnym. Podczas przeszukania przy mężczyźnie znaleziono woreczek z zapięciem strunowym z zawartością proszku koloru białego oraz pudełko z tworzywa sztucznego zawartością suszu roślinnego koloru brunatnego. Ponadto w/w posiada decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 2. W dniu r. policjanci z WRD KMP w Lublinie podjęli pościgu za samochodem m-ki Honda, którego kierujący nie zachował należytej ostrożności, wjechał na chodnik uszkadzając słupki chodnikowe i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas pościgu mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w barierę ochronną. Następnie porzucił pojazd i udał się w dalszą ucieczkę pieszo. Podczas próby zatrzymania mężczyzna stawiał czynny opór - uderzając policjanta w tył głowy i przewracając go na ziemię. Wówczas interweniujący policjant oddał strzał ostrzegawczy z broni służbowej i dalej kontynuował pościg. Po dołączeniu się do pościgu drugiego policjanta dokonano zatrzymania mężczyzny. Znajdował się w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,75 mg/l,

28 II badanie 0,79 mg/l). Ponadto mężczyzna posiada decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 3. W dniu r. policjanci z WRD KMP w Lublinie w bezpośrednim pościgu, dokonali zatrzymania sprawcy rozboju na kobiecie, której wyrwał torebkę wraz zawartością, po uprzednim, kilkukrotnym uderzeniu w twarz i przewróceniu na ziemię. 4. W listopadzie policjanci WRD KMP w Chełmie w kontrolowanych samochodach ujawnili paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Woj. małopolskie Na podstawie meldunki informacyjnego sporządzonego przez policjanta WRD KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, policjanci z Wydziału Kryminalnego, w trakcie dokonanego przeszukania zabezpieczyli broń palną KBKS wraz z lunetą, 100 szt. amunicji 5,6 mm oraz 3 szt. amunicji wojskowej. Woj. opolskie W dniu r. policjanci WRD KMP w Opolu zatrzymali do kontroli kierującego samochodem m-ki VW Golf. Mężczyzna był pobudzony, twierdził, że zgubił dokumenty, a pojazd pożyczył od kolegi. W pojeździe ujawniono 3,2 g amfetaminy, a kierujący był pod jej działaniem. Ponadto był poszukiwany i posiadał zakaz prowadzenia pojazdów. Woj. pomorskie 1. W dniu r. policjanci WRD KPP w Kartuzach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem m-ki Audi, który popełnił wykroczenie. W zamiana za odstąpienie od czynności służbowych ww. usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 100 złotych. 2. W dniu r. policjanci WRD KMP w Gdańsku w kontrolowanym samochodzie m-ki VW ujawnili opakowanie z zawartością 9,5 g białej substancji. Ponadto w wyniku przeszukania pasażerki ujawniono woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Woj. śląskie 1. W nocy z 07 na r. funkcjonariusze WRD KMP Tychy w trakcie realizacji czynności służbowych zatrzymali trzech mężczyzn, którzy dokonali

29 uszkodzenia dwóch zaparkowanych pojazdów. Straty w pojazdach oszacowano na kwotę 1500 zł. 2. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów w trakcie wykonywania czynności służbowych zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie 2 gramy brutto amfetaminy. 3. W dniu r. funkcjonariusze WRD KPP Wodzisław Śl. zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Daewoo Tico, w którym przewożono dwa worki z tworzywa z zawartością suszu, który okazał się tytoniem bez akcyzy. 4. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którego kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 100 zł. 5. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów zatrzymali sprawczynię kradzieży kosmetyków ze sklepu na kwotę 49,71 zł. Ponadto zatrzymana w związku z popełnionym wykroczeniem usiłował wręczyć im korzyść majątkową w postaci bielizny w ilości 6 sztuk. 6. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów zatrzymali sprawcę kradzieży ze sklepu alkoholu oraz wózka sklepowego o łącznej wartości 444,94 zł. 7. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Mysłowice w trakcie prowadzonych działań pościgowych wraz funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch sprawców rozboju z przedmiotem przypominającym broń, którzy poruszali się samochodem Renault Clio. W trakcie przeszukania pojazdu ujawniono przedmioty służące popełnieniu przestępstwa tj. pistolet wiatrówkę oraz kominiarkę. 8. W dniu r. funkcjonariusze WRD KPP Bieruń zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którego kierujący posiadał przy sobie środki odurzające w postaci 1,39 grama amfetaminy. 9. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Nissan Almera, którego kierujący oraz dwaj pasażerowie dokonywali kradzieży paliwa ze stacji paliw na terenie woj. śląskiego. 10. W dniu r. funkcjonariusze WRD KMP Chorzów bezpośrednio po uzyskaniu informacji dokonali zatrzymania mężczyzny, który dokonał uprowadzenia z ulicy dziecka z wózkiem. 11. W dniu r. funkcjonariusze WRD KPP Wodzisław Śl. po komunikacie "Omega" w sprawie kradzieży samochodu osobowego m-ki Renault Clio wspólnie z

30 innym patrolem dokonał penetracji terenu a następnie po zauważeniu skradzionego pojazdu podjął próbę jego zatrzymania. W trakcie pościgu skradziony pojazd wypadł z drogi a sprawca kradzieży podjął pieszą ucieczkę. Jednak po krótki pościgu został zatrzymany. Woj. świętokrzyskie 1. W dniu r. w trakcie wykonywania czynności na miejscu kolizji jeden z uczestników, będący w stanie nietrzeźwości, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych złożył policjantom ORD KPP w Jędrzejowie propozycję wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 20 tys. zł.. 2. W dniu r. policjanci ZRD KMP w Busku Zdroju zatrzymali sprawców kradzieży paliwa ze stacji paliw, którzy w międzyczasie zmienili tablice rejestracyjne samochodu m-ki BMW, którym się poruszali. Podczas kradzieży posługiwali się skradzionymi tablicami rejestracyjnymi, które wyrzucili w pole. 3. W dniach r. policjanci WRD KMP w Kielcach w trakcie kontroli pieszego ujawnili u niego torebkę z zawartością amfetaminy. Woj. zachodniopomorskie 1. W dniu r. policjanci RRD KPP w Gryficach otrzymali informację, że n/n mężczyzna, wykorzystując nieuwagę obsługi stacji paliw Lotos w Gryficach dokonał kradzieży 6 butelek płynu przeznaczonego do myjni samoobsługowej EARLE, o łącznej wartości 600 zł. W wyniku penetracji zatrzymali mężczyznę, którego rysopis odpowiadał rysopisowi sprawcy tego zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. 2. W dniu r. policjanci WRD KMP w Koszalinie podczas wspólnych działań z Wydziałem dw. z Korupcją i PG KMP w Koszalinie, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki VW Passat, którego kierująca przewoziła 1200 sztuk papierosów Pal Mall Red oraz 5000 sztuk papierosów Pall Mall Blue z białoruskimi znakami akcyzy. Uszczuplenie podatku akcyzowego wyniosło zł. 3. W dniu r. policjanci Referatu Ruchu Drogowego KPP w Gryficach zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik siodłowy marki Scania R-500. Kierujący nie posiadał prawa jazdy oraz dokumentów pojazdu. W czasie rozpytania kierujący zachowywał się nerwowo. Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnych systemach informatycznych po numerach rejestracyjnych, ustalono, że tablice należą do ciągnika siodłowego tej samej marki lecz innego typu. Po sprawdzeniu pojazdu po numerze

31 VIN ustalono, iż zatrzymany do kontroli drogowej pojazd został utracony na terenie Norwegii w dniu W dniu r policjant RRD KPP w Gryficach pełniąc służbę z policjantem ogniwa patrolowo-interwencyjnego, w trakcie patrolowania drogi W-105, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dokonywali nielegalnego połowu ryb. Woj. łódzkie 1. W dniu r. policjanci WRD KPP w Kutnie udzielili kierującemu samochodem osobowym poprzez pilotaż jego samochodu do szpitala. Powodem takiej decyzji był stan pasażerki, która wykazywała symptomy zawału serca. W trakcie dojazdu do szpitala policjanci nawiązali kontakt telefoniczny ze szpitalem informując o sytuacji. Szybka reakcja policjantów przyczyniła się do uratowania życia kobiety. 2. W dniu r. policjanci SZA WRD KWP w Łodzi w kontrolowanym samochodzie m-ki Toyota RAV ujawnili ok. 250 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Woj. wielkopolskie 1. W dniu r. policjanci WRD KPP w Ostrowie Wlkp. zatrzymali kobietę, która dokonała kradzieży wózka dziecięcego o wartości 600 zł. 2. W dniu r. policjanci WRD KMP w Kaliszu zatrzymali sprawcę włamania do kiosku. 3. W dniu r. policjanci WRD KMP w Koninie zatrzymali sprawce kradzieży elementów złomowych o wartości zł. 4. W dniu r. policjanci WRD KMP w Kaliszu zatrzymali sprawcę rozboju. 5. W dniu r. policjanci WRD KMP w Kaliszu zatrzymali sprawcę uszkodzenia mienia. 6. W dniu r. policjanci WRD KPP w Kole wspólnie z policjantami PP w Dąbiu zatrzymali dwóch sprawców kradzieży pojazdu. 7. W dniu r. policjanci WRD KPP w Gostyniu zatrzymali do kontroli ciągnik rolniczy. Kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 100 zł. 8. W dniu r. policjanci WRD KMP w Poznaniu zatrzymali sprawcę kradzieży butów o wartości 349 zł. 9. W dniu r. policjanci WRD KPP w Ś rodzie Wlkp. po otrzymaniu informacji, że motorowerem porusza się nietrzeźwy mężczyzna. Policjanci zauważy, że mężczyzna zaparkował pojazd przed blokiem i udali się za nim. Na klatce scho-

32 dowej policjanci wylegitymowali dwóch mężczyzn. Przy jednym z nich ujawnili 3 woreczki marihuany. Ponadto potwierdzono, że on kierował motorowerem i był w stanie nietrzeźwości. 10. W dniu r. policjanci WRD KPP w Gostyniu zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy m-ki Mercedes. Kierujący w zamian za odstąpienie od czynności służbowych usiłował wręczyć policjantom pieniądze w kwocie 100 zł. 11. W dniu r. policjanci WRD KMP w Kaliszu zatrzymali sprawców włamania do sklepu. Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Ruchu Drogowego BPiRD KGP

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w październiku 2014 roku doszło do: 3 158 wypadków drogowych, w których 311 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: 4 026 wypadków drogowych, w których 448 osób

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2018 roku doszło do: 1 745 wypadków drogowych, w których 148 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: 2 503 wypadków drogowych, w których 265 osób

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w grudniu 2016 roku doszło do: 2 965 wypadków drogowych, w których 288 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2018 roku doszło do: 3 020 wypadków drogowych, w których 227 osób zginęło, a 3 558

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2009 roku doszło do: 4 005 wypadków drogowych, w których 387 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: 2 770 wypadków drogowych, w których 242 osoby

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2009 roku doszło do: 2 554 wypadków drogowych, w których 253 osoby zginęły, a 3

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2018 roku miało miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2014 roku doszło do: 2 646 wypadków drogowych, w których 221 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w listopadzie 2010 roku doszło do: 3 774 wypadków drogowych, w których 439

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że we wrześniu 2014 roku doszło do: 3 284 wypadków drogowych, w których 300 osób zginęło,

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2013 roku doszło do: 3 308 wypadków drogowych, w których 267 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. ZATWIERDZAM... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w listopadzie 2008 roku

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2014 roku doszło do: 3 229 wypadków drogowych, w których 264 osoby zginęły, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że we wrześniu 2008 roku miało miejsce: 4

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w lutym 2017 roku doszło do: 1 776 wypadków drogowych, w których 141 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2017 roku doszło do: 2 147 wypadków drogowych, w których 175 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2017 roku doszło do: 2 318 wypadków drogowych, w których 185 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2017 roku miało miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu 2007 roku

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2014 roku doszło do: 2 464 wypadków drogowych, w których 212 osób zginęło, a 2

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w czerwcu 2017 roku doszło do: 3 269 wypadków drogowych, w których 243 osoby zginęły, a

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2015 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

, 18:46

, 18:46 POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/163,wypadki-drogowe-w-2002-r.html 2019-08-06, 18:46 WYPADKI DROGOWE W 2002 R. W okresie styczeń-grudzień 2002 roku zaistniało 53.559

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia.

Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Przestępstwa drogowe wg jednostek podziału administracyjnego kraju - przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia. Jednostka podziału administracyjnego Rok Przestępstwa Przestępstwa stwierdzone

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I N F O R M A C J A o stanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie działalności policji ruchu drogowego województwa pomorskiego w 2015 roku STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30376,europejski-dzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.html 2018-12-18, 20:13 EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 6 maja został

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2018 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2018 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w 2018 roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3770 - INTERWENCJE 7869 - LEGITYMOWANYCH 203 - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW 525 - DOCHODZEŃ W SPRAWACH PRZESTĘPSTW,

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 4 lutego 9 r. Raport roczny 8 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 %

+ 2,7% + 3,9 % + 2,7 % +,7% +,9 % +,7 % 7 -,% Bez zmian - 8,7% 8 wypadków okresie I-IX 5r. I-IX 6r. w woj. podkarpackim W okresie od stycznia do września 6 r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na wypadków,

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

R A K O N I E W I C A C H

R A K O N I E W I C A C H Sprawozdanie za rok 2018 r. K O M I S A R I A T P O L I C J I W R A K O N I E W I C A C H Wielichowo dn. 27.03.2019r Stan zatrudnienia w KP Rakoniewice Stan zatrudnienia: 15 policjantów, 2 pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE UDERZENIE W NARKOBIZNES

POLICYJNE UDERZENIE W NARKOBIZNES 20.02.2018 POLICYJNE UDERZENIE W NARKOBIZNES Dzięki współpracy KAS i CBŚP udało się zabezpieczyć rekordową ilość 147 kilogramów substancji zawierającej BMK, prekursora wykorzystywanego w produkcji narkotyków;

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok Serock dn. 27.03.2019 r. Wyk. i opr. Kom. Zbigniew Prusinowski

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO W 2017 ROKU ANALIZA BRD NA DROGACH WOJ. LUBUSKIEGO ZA ROK 2017 UNIA EUROPEJSKA Bułgaria

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W 2018 ROKU

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W 2018 ROKU KPP W WOŁOMINIE http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/83988,bezpieczenstwo-na-drogach-powiatu-wolominskiego-w-2018-roku.ht ml 2019-06-23, 17:16 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w 2009 roku

ZATWIERDZAM. Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w 2009 roku ZATWIERDZAM Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w roku Warszawa, lipiec 2004 Warszawa 2010 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZEGU ZA ROK 2013

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZEGU ZA ROK 2013 ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZEGU ZA ROK 2013 POZIOM ZAGROŻENIA Przestępczość w województwie opolskim w oparciu o przestępstwa stwierdzone. W roku 2012 w KPP Brzeg wskaźnik

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/51533,wpadli-zlodzieje-samochodow.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 20:45 Strona znajduje się w archiwum. WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Zatwierdzam Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Sprawozdanie z realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo