Spis treści / Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści / Contents"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści / Contents Podręcznik użytkownika wersja polska.... Przedmowa...7. Tworzenie bazy danych SAS...8. Zmienne pierwotne...0 Dział...0 Dział... Dział... Dział... Dział... Dział 6... Dział Dział Dział Dział Nowe zmienne...7 Nowe zmienne do działu...7 Nowe zmienne do działu...78 Nowe zmienne do działu...78 Nowe zmienne do działu...79 Nowe zmienne do działu...80 Nowe zmienne do działu Nowe zmienne do działu Kwestionariusz ankiety...8 User s guide English version...9. Preface Creation of database in SAS Original variables...00 Section...00 Section... Section...0 Section... Section... Section 6... Section Section Section Section New variables...6 New variables to section...6 New variables to section...68 New variables to section...68 New variables to section...69 New variables to section...70 New variables to section New variables to section Survey questionnaire...7

4

5 Podręcznik użytkownika wersja polska

6

7 . Przedmowa DIAGNOZA PÓŹNEJ DZIETNOŚCI. KOHORTOWE BADANIE PROSPEKTYWNE CZYNNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH, SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I ZDROWOTNYCH PANEL I wrzesień 007 Ostatnie 8 lat przemian systemowych w Polsce miało niewątpliwy wpływ na postawy i zachowania demograficzne, których widocznym efektem są zmiany trendów głównych procesów demograficznych. Najważniejsze oznaki tych przemian to: opóźnienie zawierania związków małżeńskich, odłożenie w czasie decyzji o urodzeniu dziecka, wzrost liczby związków nieformalnych i urodzeń pozamałżeńskich, wzrost liczby rozwodów, spadek liczby urodzeń spowodowany obniżeniem płodności. Dla zrozumienia transformacji płodności i dzietności w Polsce do poziomu bardzo niskiego (aktualnie, dziecka na kobietę) konieczna jest identyfikacja czynników tej transformacji, w tym diagnoza czynników późnej dzietności. Stąd wynika główny cel naszego badania. Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii SGH podjął się realizacji badania empirycznego na temat: Diagnoza późnej dzietności. Kohortowe badanie prospektywne czynników demograficznych, społecznoekonomicznych i zdrowotnych, w ramach projektu badawczego pt. Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce wieloośrodkowe, prospektywne badanie kohortowe realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dr med. J.Nofera w Łodzi. Celem badania była identyfikacja czynników skali, zakresu transformacji płodności i dzietności w Polsce do bardzo niskiego poziomu, opis procesu podejmowania decyzji prokreacyjnych, w tym decyzji o odłożeniu urodzeń, planów i preferencji oraz identyfikacja czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych warunkujących te przemiany. I. panel badania miał miejsce w 007 roku w dwóch dużych miastach w Polsce: Poznaniu i Warszawie. 600 kobiet, w każdym z tych miast z czterech kohort urodzeniowych, będących w wieku 9,, 7, lat zostało wylosowanych do próby i brało udział w badaniu. Następny panel jest planowany w roku 00. Podręcznik zawiera szczegółowy opis bazy danych, która została przygotowana w SAS na podstawie wyników badania I. panelu. 7

8 . Tworzenie bazy danych SAS Baza danych zawiera dane źródłowe, zgromadzone na podstawie wywiadów z 00 respondentkami, oraz nowe zmienne, utworzone na potrzeby analiz statystycznych. Zarówno zmienne źródłowe, jak i dodatkowo utworzone, zostały uporządkowane działami. Nazwy zmiennych źródłowych (opartych na pytaniach ankiety) zostały utworzone przez firmę realizującą badanie w następujący sposób: D numer_działu P numer_pytania. Nazwy nowych zmiennych zostały utworzone według innego klucza (zostały nadane indywidualnie przez osoby tworzące je). We wszystkich zmiennych braki danych zakodowano jako 999, zaś (.) oznacza nie dotyczy. Etapy wykonanych prac:. Nadanie etykiet zmiennym. Nadanie etykiet wartościom zmiennych. Nadanie formatów. Uruchomienie kodów programów ostateczna postać bazy danych Ad.. Etykiety zmiennym nadano za pomocą następującego kodu programu:... label stan_cyw= Stan cywilny miasto= Miasto wiek= Wiek dp_= D.. Imię os... run; Ad.. Etykiety wartościom zmiennych nadano za pomocą następującego kodu programu: proc format ; value STAN_CYWF = 'zamężna' = 'niezamężna'; value MIASTOF = 'Poznań' = 'Warszawa'; value WIEKF 9 = '9 (988)' = ' (98)' 7 = '7 (980)' = ' (976)'; value IMIEF... run; 8

9 Ad.. Formaty wartościom zmiennych nadano za pomocą następującego kodu programu:... format stan_cyw STAN_CYWF.; format miasto MIASTOF.; format wiek WIEKF.; format dp_ IMIEF.;... run; Zmienne określające miesiąc i rok wystąpienia poszczególnych zdarzeń zostały przekształcone na czas w miesiącach od roku do wystąpienia danego zdarzenia, zgodnie ze wzorem: Czas_wystąpienia_zdarzenia = (rok_wystąpienia_zdarzenia- 900)*+miesiąc_wystąpienia_zdarzenia; Wiek respondentek w momencie wystąpienia określonych zdarzeń obliczono zgodnie ze wzorem: Wiek_wystąpienia_zdarzenia =floor((czas_wystąpienia_zdarzenia czas_urodzenia)/); 9

10 . Zmienne pierwotne # Variable Type Len Format Label NR Num 8 BEST. STAN_CYW Num 8 STAN_CYWF. Stan cywilny = 'zamężna' = 'niezamężna' MIASTO Num 8 MIASTOF. Miasto = 'Poznań' = 'Warszawa' WIEK Num 8 WIEKF. Wiek 9 = '9 (988)' = ' (98)' 7 = '7 (980)' = ' (976)' Dział DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię os 6 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię os 7 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię os 8 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię os 9 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię os 0 DP_6 Num 8 IMIEF. D.. Imię os 6 DP_7 Num 8 IMIEF. D.. Imię os 7 DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć os = 'M' = 'K' DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć os = 'M' = 'K' DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć os = 'M' = 'K' DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć os = 'M' = 'K' 6 DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć os = 'M' = 'K' 7 DP_6 Num 8 PLECF. D.. Płeć os 6 = 'M' = 'K' 8 DP_7 Num 8 PLECF. D.. Płeć os 7 = 'M' = 'K' 9 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os 0 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os DP_6 Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os 6 0

11 DP_7 Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - miesiąc - os 7 6 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os 7 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os 8 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os 9 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os 0 DP_ Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os DP_6 Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os 6 DP_7 Num 8 LICZBAF. D.. Data urodzenia - rok - os 7 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' 6 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego'

12 7 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' 8 DP6_6 Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os 6 = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' 9 DP6_7 Num 8 DP6F. D.6. Stopień pokrewieństwa z głową gosp. domowego - os 7 = 'głowa gospodarstwa' = 'mąż, żona' = 'partner(ka)' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' 0 DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os = 'respondentka' = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os = 'respondentka' = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os = 'respondentka'

13 = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os = 'respondentka' = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os = 'respondentka' = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' DP7_6 Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os 6 = 'respondentka' = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' 6 DP7_7 Num 8 DP7F. D.7. Stopień pokrewieństwa z resp. - os 7 = 'respondentka' = 'mąż' = 'partner' = 'syn, córka' = 'ojciec, matka' 6 = 'teść, teściowa' 7 = 'zięć, synowa' 8 = 'brat, siostra' 9 = 'dziadek, babka, pradziadek, prababka' 0 = 'wnuk, wnuczka' = 'inny krewny' = 'osoba nie spokrewniona' = 'osoba spoza gosp. domowego' 7 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona'

14 6 = 'separowany, separowana' 8 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona' 6 = 'separowany, separowana' 9 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona' 6 = 'separowany, separowana' 0 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona' 6 = 'separowany, separowana' DP8_ Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona' 6 = 'separowany, separowana' DP8_6 Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os 6 = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona' 6 = 'separowany, separowana' DP8_7 Num 8 DP8F. D.8. Stan cywilny prawny (dla osób pow. lat) - os 7 = 'kawaler, panna' = 'żonaty, zamężna pozostaje w związku' = 'żonaty, zamężna nie pozostaje w związku' = 'wdowiec, wdowa' = 'rozwiedziony, rozwiedziona' 6 = 'separowany, separowana' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka' 6 DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka' 7 DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka'

15 8 DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka' 9 DP9_6 Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os 6 = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka' 60 DP9_7 Num 8 DP9F. D.9. Status obecności - os 7 = 'mieszka obecny' = 'mieszka czasowo nieobecny' = 'przebywa czasowo' = 'nie mieszka' 6 DP0_ Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 6 DP0_ Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 6 DP0_ Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 6 DP0_ Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 6 DP0_ Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 66 DP0_6 Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os 6 = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 67 DP0_7 Num 8 DP0F. D.0. Miesięczne dochody netto (w zł) - os 7 = 'mniej niż 000 zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' = ' zł' 6 = 'powyżej 000 zł' 68 DP_ Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca'

16 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 69 DP_ Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca' 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 70 DP_ Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca' 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 7 DP_ Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca' 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 7 DP_ Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca' 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 7 DP_6 Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os 6 = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca' 6

17 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 7 DP_7 Num 8 DPF. D.. Źródło dochodu: - os 7 = 'praca najemna na stanowisku robotniczym' = 'praca najemna na stanowisku nierobotniczym' = 'użytkowanie gosp. indyw. w rolnictwie' = 'pomaganie w użytkowaniu gosp. indyw w rolnictwie' = 'pracodawca' 6 = 'praca na własny rachunek' 7 = 'pomaganie w pracy na własny rachunek' 8 = 'emerytura pracownicza' 9 = 'emerytura rolnicza' 0 = 'renta pracownicza' = 'renta rodzinna' = 'renta rolnicza' = 'świadczenia socjalne' = 'inne lub na utrzymaniu' 7 DP_ Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 76 DP_ Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 77 DP_ Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 78 DP_ Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 79 DP_ Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 7

18 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 80 DP_6 Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os 6 = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 8 DP_7 Num 8 DPF. D.. Poziom wykształcenia - os 7 = 'wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora' = 'wyższe magisterskie' = 'wyższe licencjackie' = 'policealne' = 'średnie zawodowe' 6 = 'średnie ogólnokształcące' 7 = 'zasadnicze zawodowe' 8 = 'gimnazjalne' 9 = 'podstawowe ukończone' 0 = 'podstawowe nieukończone i bez wykształcenia' 8 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby itp. os = 'tak' = 'nie' 8 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby itp. os = 'tak' = 'nie' 8 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby itp. os = 'tak' = 'nie' 8 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby itp. os = 'tak' = 'nie' 86 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby itp. os = 'tak' = 'nie' 87 DP_6 Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby 8

19 = 'tak' = 'nie' itp. os 6 88 DP_7 Num 8 TNF. D.. Czy w tygodniu poprzedzającym badanie wykonywała Pani jakąkolwiek pracę, z której osiągany był zarobek lub dochód, bądź pomagała bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej lub czasowo nie pracowała z powodu urlopu, choroby itp. os 7 = 'tak' = 'nie' 89 DP_ Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 90 DP_ Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 9 DP_ Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 9 DP_ Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 9 DP_ Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 9 DP_6 Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os 6 = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 9 DP_7 Num 8 DPF. D.. Czy aktywnie poszukuje Pani pracy? - os 7 = 'tak' = 'nie, ponieważ mam załatwioną pracę i czekam na jej rozpoczęcie' = 'nie' 96 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym badanie lub następnym? - os = 'tak' = 'nie' 97 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym badanie lub następnym? - os = 'tak' = 'nie' 98 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym badanie lub następnym? - os = 'tak' = 'nie' 99 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym badanie lub następnym? - os = 'tak' = 'nie' 00 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym badanie lub następnym? - os = 'tak' = 'nie' 0 DP_6 Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym 9

20 = 'tak' = 'nie' badanie lub następnym? - os 6 0 DP_7 Num 8 TNF. D.. Czy gdyby Pani znalazła pracę, mogłaby Pani podjąć pracę w tygodniu poprzedzającym badanie lub następnym? - os 7 = 'tak' = 'nie' 0 DP6_ Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 0 DP6_ Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 0 DP6_ Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 06 DP6_ Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 07 DP6_ Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 08 DP6_6 Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 6 09 DP6_7 Num 8 LICZBAF. D.6. Jak długo aktywnie poszukuje Pani pracy? (proszę wpisać w miesiącach) - os 7 0 DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' 0

21 = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' DP7_ Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' DP7_6 Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os 6 = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' 6 DP7_7 Num 8 DP7F. D.7. Status na rynku pracy (wg subiektywnej oceny respondenta) - os 7 = 'pracujący najemnie' = 'pracujący na własny rachunek poza rolnictwem' = 'pracujący na własny rachunek w rolnictwie' = 'pomagający członek rodziny' = 'bezrobotny' 6 = 'studiuje, uczy się' 7 = 'na emeryturze' 8 = 'na urlopie macierzyńskim, wychowawczym' 9 = 'od dłuższego czasu lub stale chory lub niepełnosprawny' 0 = 'zajmuje się domem lub rodziną' = 'odbywa zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową' = 'inny (jaki?)' 7 DP8 Num 8 DP8F. D.8. Jaki jest tytuł prawny zamieszkiwanego przez Panią mieszkania? = 'własność mieszkania lub domu' = 'własnościowe' = 'lokatorskie' = 'najem' = 'podnajem (sublokator płacący czynsz)' 6 = 'zakwaterowanie lub udostępnienie bez płacenia czynszu' 7 = 'inny (jaki?)' 8 DP9 Num 8 DP9F. D.9. W jakim stopniu jest Pani zadowolona ze swojego mieszkania (warunków mieszkaniowych)? = '() całkowicie niezadowolona' = '()' = '()' = '()' = '()' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) bardzo zadowolona' 9 DP0 Num 8 DP0F. D.0. Czy chciałaby Pani zmienić miejsce

22 = 'tak, na pewno' = 'tak, ale nie mam możliwości' = 'nie wiem' = 'zdecydowanie nie' zamieszkania w ciągu najbliższych lat? Dział 0 DP Num 8 TNF. D.. Czy kiedykolwiek opuściła Pani dom rodzinny? = 'tak' = 'nie' DPM Num 8 LICZBAF. D.. Kiedy opuściła Pani dom rodzinny po raz pierwszy? miesiąc DPR Num 8 LICZBAF. D.. Kiedy opuściła Pani dom rodzinny po raz pierwszy? rok DP Num 8 DPF. D.. Jaka była przyczyna opuszczenia domu rodzinnego? = 'nauka, studia' = 'praca' = 'samodzielne zamieszkiwanie' = 'zamieszkiwanie z inną osobą' = 'zawarcie małżeństwa' 6 = 'wyjazd za granicę' 7 = 'inne powody rodzinne' 8 = 'inne' DPM Num 8 LICZBAF. D.. Data rozpoczęcia wspólnego zamieszkiwania po raz pierwszy miesiąc DPR Num 8 LICZBAF. D.. Data rozpoczęcia wspólnego zamieszkiwania po raz pierwszy rok 6 DP Num 8 TNF. D.. Czy Pani związek jest zalegalizowany? = 'tak' = 'nie' 7 DP6M Num 8 LICZBAF. D.6. Data zawarcia związku małżeńskiego miesiąc 8 DP6R Num 8 LICZBAF. D.6. Data zawarcia związku małżeńskiego rok 9 DP7M Num 8 LICZBAF. D.7. Data powstania związku partnerskiego miesiąc 0 DP7R Num 8 LICZBAF. D.7. Data powstania związku partnerskiego rok DP8 Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu jest Pani usatysfakcjonowana ze swojego związku ze współmałżonkiem/partnerem? = '() całkowicie nieusatysfakcjonowana' = '()' = '()' = '()' = '()' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) bardzo usatysfakcjonowana' = '() nie wiem' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - przygotowywanie codziennych posiłków = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy'

23 DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - sprzątanie = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - pranie = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - zakupy = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' 6 DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - dysponowanie budżetem = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' 7 DP9_6 Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - regulowanie odpłatności = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy'

24 8 DP9_7 Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - zmywanie naczyń = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' 9 DP9_8 Num 8 DP9F. D.9. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu obowiązków domowych w gospodarstwie? - opieka nad osobami starszymi = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' 0 DP0 Num 8 DP0F. D.0. W jakim stopniu jest Pani zadowolona z obecnego podziału obowiązków (w zakresie czynności w gospodarstwie domowym)? = '() całkowicie nieusatysfakcjonowana' = '()' = '()' = '()' = '()' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) bardzo usatysfakcjonowana' = '() nie wiem' DP_ Num 8 DPF. D.. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu czynności w związku z opieką na dzieckiem (dziećmi)? - przygotowanie posiłków dla dzieci (dziecka) = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' DP_ Num 8 DPF. D.. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu czynności w związku z opieką na dzieckiem (dziećmi)? - pomoc dziecku (dzieciom) przy ubieraniu = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner'

25 = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' DP_ Num 8 DPF. D.. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu czynności w związku z opieką na dzieckiem (dziećmi)? - opieka nad dzieckiem (dziećmi) w czasie choroby = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' DP_ Num 8 DPF. D.. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu czynności w związku z opieką na dzieckiem (dziećmi)? - zabawa z dzieckiem (dziećmi) = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' DP_ Num 8 DPF. D.. Jak ocenia Pani wkład czasu Pani i Pani współmałżonka/partnera w wykonywaniu czynności w związku z opieką na dzieckiem (dziećmi)? - pomoc dziecku (dzieciom) przy odrabianiu lekcji = '() całkowicie ja' = '()' = '()' = '()' = '() oboje z mężem, partnerem' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) całkowicie mąż, partner' = '() inne osoby' = '() nie dotyczy' 6 DP Num 8 DPF. D.. W jakim stopniu jest Pani zadowolona z obecnego podziału obowiązków (w zakresie opieki nad dziećmi)? = '() całkowicie nieusatysfakcjonowana' = '()' = '()' = '()' = '()' 6 = '(6)' 7 = '(7)' 8 = '(8)' 9 = '(9)' 0 = '(0) bardzo usatysfakcjonowana' = '() nie wiem' 7 DP_ Num 8 DPF. D.. Kto w Pani gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w następujących sprawach? - regularne zakupy dla gospodarstwa domowego = 'ja' = 'mąż, partner' = 'oboje z mężem (partnerem)' = 'inni członkowie gosp.' = 'osoby spoza gospodarstwa' 6 = 'nie dotyczy' 8 DP_ Num 8 DPF. D.. Kto w Pani gospodarstwie domowym podejmuje

26 = 'ja' = 'mąż, partner' = 'oboje z mężem (partnerem)' = 'inni członkowie gosp.' = 'osoby spoza gospodarstwa' 6 = 'nie dotyczy' decyzje w następujących sprawach? - okazjonalne droższe zakupy dla gospodarstwa domowego 9 DP_ Num 8 DPF. D.. Kto w Pani gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w następujących sprawach? - czas spędzany w pracy = 'ja' = 'mąż, partner' = 'oboje z mężem (partnerem)' = 'inni członkowie gosp.' = 'osoby spoza gospodarstwa' 6 = 'nie dotyczy' 0 DP_ Num 8 DPF. D.. Kto w Pani gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w następujących sprawach? - sposób w jaki wychowywane są dzieci = 'ja' = 'mąż, partner' = 'oboje z mężem (partnerem)' = 'inni członkowie gosp.' = 'osoby spoza gospodarstwa' 6 = 'nie dotyczy' DP_ Num 8 DPF. D.. Kto w Pani gospodarstwie domowym podejmuje decyzje w następujących sprawach? - życie towarzyskie i czas wolny = 'ja' = 'mąż, partner' = 'oboje z mężem (partnerem)' = 'inni członkowie gosp.' = 'osoby spoza gospodarstwa' 6 = 'nie dotyczy' DP Num 8 DPF. D.. W jaki sposób zarządzacie Państwo wspólnymi dochodami? = 'ja zarządzam pieniędzmi i daję partnerowi pewną część' = 'partner zarządza pieniędzmi i daje mi pewną część' = 'gromadzimy pieniądze do wspólnej kasy i każdy bierze ' = 'gromadzimy część pieniędzy wspólnie, a resztę każdy trzyma ' = 'każdy z nas trzyma swoje pieniądze oddzielnie' 6 = 'inne' 7 = 'nie dotyczy' DP Num 8 TNF. D.. Czy planuje Pani małżeństwo z obecnym partnerem w ciągu najbliższych lat? = 'tak' = 'nie' DP6 Num 8 TNF. D.6. Czy planuje Pani w ogóle małżeństwo w ciągu najbliższych lat? = 'tak' = 'nie' DP7 Num 8 TNF. D.7. Czy pozostawała Pani kiedykolwiek w innym związku małżeńskim/partnerskim? = 'tak' = 'nie' 6 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - małżeństwo to przestarzała instytucja = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 7 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - jest w porządku gdy niezamężna para mieszka razem, nawet jeśli nie chce się pobrać = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' 6

27 = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 8 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - jest w porządku, kiedy nieszczęśliwe małżeństwo rozwodzi się, nawet jeśli mają dzieci = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 9 DP8_ Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - kobieta musi mieć dzieci, aby się spełnić = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 60DP8_ Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - mężczyzna musi mieć dzieci, aby się spełnić = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 6 DP8_6 Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - dziecko potrzebuje w domu zarówno ojca, jak i matki, aby wzrastać szczęśliwie = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 6 DP8_7 Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - samotna kobieta może mieć dziecko, nawet jeśli nie chce stałego związku z mężczyzną = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 6 DP8_8 Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - kiedy dzieci osiągną wiek 8-0 lat, powinny zacząć mieszkać oddzielnie = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 6 DP8_9 Num 8 DP8F. D.8. W jakim stopniu zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami? - pary homoseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualne = '() zdecydowanie zgadzam się' = '() zgadzam się' = '() nie mam zdania' = '() nie zgadzam się' = '() zdecydowanie nie zgadzam się' 6 DP9 Num 8 DP9F. D.9. Jaka jest opinia Pani na temat życia razem bez związku małżeńskiego (w kohabitacji) = 'nigdy nie jest dopuszczalne życie bez związku małżeńskiego' = 'jest dopuszczalne, ale tylko na krótko przed ślubem' = 'jest dopuszczalne życie bez ślubu tak długo, dopóki nie ' = 'jest dopuszczalne nawet, gdy są już dzieci' = 'jest właściwe, jeśli odpowiada obojgu partnerom' 6 = 'nie mam zdania' 66 DP0A_ Num 8 LICZBAF. D.0a. Data wspólnego zamieszkiwania - miesiąc 7

28 67 DP0A_ Num 8 LICZBAF. D.0a. Data wspólnego zamieszkiwania - miesiąc 68 DP0A_ Num 8 LICZBAF. D.0a. Data wspólnego zamieszkiwania - miesiąc 69 DP0A_ Num 8 LICZBAF. D.0a. Data wspólnego zamieszkiwania - miesiąc 70 DP0A_ Num 8 LICZBAF. D.0a. Data wspólnego zamieszkiwania - miesiąc 7 DP0B_ Num 8 LICZBAF. D.0b. Data wspólnego zamieszkiwania - rok 7 DP0B_ Num 8 LICZBAF. D.0b. Data wspólnego zamieszkiwania - rok 7 DP0B_ Num 8 LICZBAF. D.0b. Data wspólnego zamieszkiwania - rok 7 DP0B_ Num 8 LICZBAF. D.0b. Data wspólnego zamieszkiwania - rok 7 DP0B_ Num 8 LICZBAF. D.0b. Data wspólnego zamieszkiwania - rok - 76 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy byliście Państwo małżeństwem w sensie prawnym? - = 'tak' = 'nie' 77 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy byliście Państwo małżeństwem w sensie prawnym? - = 'tak' = 'nie' 78 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy byliście Państwo małżeństwem w sensie prawnym? - = 'tak' = 'nie' 79 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy byliście Państwo małżeństwem w sensie prawnym? - = 'tak' = 'nie' 80 DP_ Num 8 TNF. D.. Czy byliście Państwo małżeństwem w sensie prawnym? - = 'tak' = 'nie' 8 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - miesiąc 8 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - miesiąc 8 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - miesiąc 8 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - miesiąc 8 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - miesiąc 86 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - rok 87 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - rok 88 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - rok 89 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - rok 90 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zawarcia małżeństwa/powstania związku - rok 9 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera miesiąc 9 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera miesiąc 9 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera 8

29 miesiąc 9 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera miesiąc 9 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera miesiąc 96 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera rok 97 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera rok 98 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera rok 99 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera rok 00 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia Pani współmałżonka/partnera - rok - 0 DP_ Num 8 DPF. D.. Jak zakończył się ten związek? - = 'rozstanie' = 'małżeństwo' = 'rozwód' = 'separacja (prawna)' = 'zgon' 0 DP_ Num 8 DPF. D.. Jak zakończył się ten związek? - = 'rozstanie' = 'małżeństwo' = 'rozwód' = 'separacja (prawna)' = 'zgon' 0 DP_ Num 8 DPF. D.. Jak zakończył się ten związek? - = 'rozstanie' = 'małżeństwo' = 'rozwód' = 'separacja (prawna)' = 'zgon' 0 DP_ Num 8 DPF. D.. Jak zakończył się ten związek? - = 'rozstanie' = 'małżeństwo' = 'rozwód' = 'separacja (prawna)' = 'zgon' 0 DP_ Num 8 DPF. D.. Jak zakończył się ten związek? - = 'rozstanie' = 'małżeństwo' = 'rozwód' = 'separacja (prawna)' = 'zgon' 06 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zakończenia związku - miesiąc 07 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zakończenia związku - miesiąc 08 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zakończenia związku - miesiąc 09 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zakończenia związku - miesiąc 0 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data zakończenia związku - miesiąc DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zakończenia związku - rok DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zakończenia związku - rok DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zakończenia związku - rok DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zakończenia związku - rok DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data zakończenia związku - rok - 6 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Kto wystąpił o rozwód/separację lub zakończył związek partnerski?- 9

30 = 'Pani' = 'razem' = 'współmałżonek,partner' 7 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Kto wystąpił o rozwód/separację lub zakończył związek partnerski?- = 'Pani' = 'razem' = 'współmałżonek,partner' 8 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Kto wystąpił o rozwód/separację lub zakończył związek partnerski?- = 'Pani' = 'razem' = 'współmałżonek,partner' 9 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Kto wystąpił o rozwód/separację lub zakończył związek partnerski?- = 'Pani' = 'razem' = 'współmałżonek,partner' 0 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Kto wystąpił o rozwód/separację lub zakończył związek partnerski?- = 'Pani' = 'razem' = 'współmałżonek,partner' DP7_ Num 8 LICZBAF. D.7. Ile (jeśli jakieś) dzieci z innych związków miał Pani współmałżonek /partner w chwili, gdy zamieszkaliście razem? DP7_ Num 8 LICZBAF. D.7. Ile (jeśli jakieś) dzieci z innych związków miał Pani współmałżonek /partner w chwili, gdy zamieszkaliście razem? DP7_ Num 8 LICZBAF. D.7. Ile (jeśli jakieś) dzieci z innych związków miał Pani współmałżonek /partner w chwili, gdy zamieszkaliście razem? DP7_ Num 8 LICZBAF. D.7. Ile (jeśli jakieś) dzieci z innych związków miał Pani współmałżonek /partner w chwili, gdy zamieszkaliście razem? DP7_ Num 8 LICZBAF. D.7. Ile (jeśli jakieś) dzieci z innych związków miał Pani współmałżonek /partner w chwili, gdy zamieszkaliście razem? 6 DP8_ Num 8 TNF. D.8. Czy mieliście Państwo wspólne dzieci?- = 'tak' = 'nie' = 'brak danych' 7 DP8_ Num 8 TNF. D.8. Czy mieliście Państwo wspólne dzieci?- = 'tak' = 'nie' = 'brak danych' 8 DP8_ Num 8 TNF. D.8. Czy mieliście Państwo wspólne dzieci?- = 'tak' = 'nie' = 'brak danych' 9 DP8_ Num 8 TNF. D.8. Czy mieliście Państwo wspólne dzieci?- = 'tak' = 'nie' = 'brak danych' 0 DP8_ Num 8 TNF. D.8. Czy mieliście Państwo wspólne dzieci?- = 'tak' = 'nie' = 'brak danych' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Z kim głównie pozostawały dzieci w pierwszym roku po rozstaniu?- = 'ze mną' = 'z moim byłym współmałżonkiem,partnerem' = 'z obojgiem' = 'z krewnymi' 0

31 = 'z innymi osobami' 6 = 'w domu dziecka' 7 = 'inne' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Z kim głównie pozostawały dzieci w pierwszym roku po rozstaniu?- = 'ze mną' = 'z moim byłym współmałżonkiem,partnerem' = 'z obojgiem' = 'z krewnymi' = 'z innymi osobami' 6 = 'w domu dziecka' 7 = 'inne' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Z kim głównie pozostawały dzieci w pierwszym roku po rozstaniu?- = 'ze mną' = 'z moim byłym współmałżonkiem,partnerem' = 'z obojgiem' = 'z krewnymi' = 'z innymi osobami' 6 = 'w domu dziecka' 7 = 'inne' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Z kim głównie pozostawały dzieci w pierwszym roku po rozstaniu?- = 'ze mną' = 'z moim byłym współmałżonkiem,partnerem' = 'z obojgiem' = 'z krewnymi' = 'z innymi osobami' 6 = 'w domu dziecka' 7 = 'inne' DP9_ Num 8 DP9F. D.9. Z kim głównie pozostawały dzieci w pierwszym roku po rozstaniu?- = 'ze mną' = 'z moim byłym współmałżonkiem,partnerem' = 'z obojgiem' = 'z krewnymi' = 'z innymi osobami' 6 = 'w domu dziecka' 7 = 'inne' Dział 6 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię dziecka 7 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię dziecka 8 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię dziecka 9 DP_ Num 8 IMIEF. D.. Imię dziecka 0 DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć - = 'M' = 'K' DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć - = 'M' = 'K' DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć - = 'M' = 'K' DP_ Num 8 PLECF. D.. Płeć - = 'M' = 'K' DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia - miesiąc DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia - miesiąc 6 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia - miesiąc 7 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data urodzenia - miesiąc -

32 8 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia - rok 9 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia - rok 0 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia - rok DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data urodzenia - rok DP_ Num 8 DPF. D.. Status dziecka- = 'biologiczne' = 'partnera (przysposobione)' = 'na wychowaniu' DP_ Num 8 DPF. D.. Status dziecka- = 'biologiczne' = 'partnera (przysposobione)' = 'na wychowaniu' DP_ Num 8 DPF. D.. Status dziecka- = 'biologiczne' = 'partnera (przysposobione)' = 'na wychowaniu' DP_ Num 8 DPF. D.. Status dziecka- = 'biologiczne' = 'partnera (przysposobione)' = 'na wychowaniu' 6 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data przybycia do rodziny (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - miesiąc 7 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data przybycia do rodziny (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - miesiąc 8 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data przybycia do rodziny (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - miesiąc 9 DPA_ Num 8 LICZBAF. D.a. Data przybycia do rodziny (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - miesiąc 60 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data przybycia do rodziny, (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - rok 6 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data przybycia do rodziny, (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - rok 6 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data przybycia do rodziny, (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - rok 6 DPB_ Num 8 LICZBAF. D.b. Data przybycia do rodziny, (związku) (dla dzieci przysposobionych, na wychowaniu) - rok 6 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Miejsce zamieszkania matki przed urodzeniem dziecka - = 'miasta 00 tys. mieszkańców i więcej' = 'miasta tys. mieszk.' = 'miasta 0-00 tys. mieszk.' = 'wieś' = 'zagranica' 6 = 'nie dotyczy' 6 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Miejsce zamieszkania matki przed urodzeniem dziecka - = 'miasta 00 tys. mieszkańców i więcej' = 'miasta tys. mieszk.' = 'miasta 0-00 tys. mieszk.' = 'wieś' = 'zagranica' 6 = 'nie dotyczy' 66 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Miejsce zamieszkania matki przed urodzeniem dziecka - = 'miasta 00 tys. mieszkańców i więcej' = 'miasta tys. mieszk.' = 'miasta 0-00 tys. mieszk.' = 'wieś' = 'zagranica' 6 = 'nie dotyczy' 67 DP6_ Num 8 DP6F. D.6. Miejsce zamieszkania matki

1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W

1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W 1. ADRES MIESZKANIA (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr mieszkania) Tab. 1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W tabeli wykazano osoby, które są zameldowane

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia Warszawa 17 września 2012 r. Szanowna Pani, Szanowny Panie, pragniemy serdecznie podziękować za wyrażenie zgody na udział w prowadzonym przez nas Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły:

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo - - Rzeczpospolita Polska USC/ZP/1 CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 1. Dane kobiety 2. Pole wyboru zaznaczaj

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pracy. 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych).

Sytuacja pracy. 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). A06, B27, C16, F03 Sytuacja pracy Stała praca najemna 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). 12. Stała praca najemna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE).../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE).../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia..08 r. C(08) 58 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE).../... w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 77/00 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska Brwinów

Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska Brwinów Brwinów, dnia..... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... (adres korespondencyjny) tel... Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska 12 05-840 Brwinów WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6

STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ Warszawa 2013 KARTA A01 Bardzo silne Raczej silne Raczej słabe W ogóle nie ma konfliktów

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

GENERACJE, RODZINY I PŁEĆ KULTUROWA GGS-PL 1

GENERACJE, RODZINY I PŁEĆ KULTUROWA GGS-PL 1 Nr ankiety w województwie Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa GENERACJE, RODZINY I PŁEĆ KULTUROWA GGS-PL 1 województwo powiat gmina Numer adresu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie?

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie? 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego Bilans Kapitału Ludzkiego Wszystko zostaje w rodzinie? o rynku pracy z perspektywy stanu cywilnego i nie tylko Krzysztof Kasparek Warszawa 28.04.2015r. Plan wystąpienia 1.

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

Planowanie rodzicielstwa: preferencje i ograniczenia

Planowanie rodzicielstwa: preferencje i ograniczenia Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce Konferencja FAMWELL 18.06.2013 Planowanie rodzicielstwa: preferencje i ograniczenia Monika Mynarska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marta Styrc Szkoła

Bardziej szczegółowo

DANE WNIOSKODAWCY. Miejscowość, kod pocztowy. ulica. Miejscowość, kod pocztowy. ulica. Miejscowość, kod pocztowy. ulica

DANE WNIOSKODAWCY. Miejscowość, kod pocztowy. ulica. Miejscowość, kod pocztowy. ulica. Miejscowość, kod pocztowy. ulica Załącznik nr 1 Do uchwały nr XXIX/211/05 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 czerwca 2005 r. W N I O S E K O P R Z Y D Z I A Ł L O K A L U K O M U N A L N E G O - lokalu mieszkalnego - lokalu socjalnego - lokalu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.2.2018 L 32/35 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/174 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pracy. Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.)

Sytuacja pracy. Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) Sytuacja pracy Karta Ankietera Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych

Bardziej szczegółowo

nieruchomości Czynniki ekonomiczne i demograficzne Ankieta dotycząca preferencji Polaków w zakresie statusu własnościowego zamieszkałej

nieruchomości Czynniki ekonomiczne i demograficzne Ankieta dotycząca preferencji Polaków w zakresie statusu własnościowego zamieszkałej Ankieta dotycząca preferencji Polaków w zakresie statusu własnościowego zamieszkałej nieruchomości Czynniki ekonomiczne i demograficzne Q1. Jaki jest Pana(i) rok urodzenia? Q2. Jaka jest Pana(i) płeć:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO dla osób wykwaterowywanych z terenów objętych ZPR

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO dla osób wykwaterowywanych z terenów objętych ZPR WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO dla osób wykwaterowywanych z terenów objętych ZPR Pieczęć wpływu (wypełnia Urząd) 1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1.1. Imię 1.2. Nazwisko 1.3. Nazwisko rodowe 1.4. Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.wroclaw.stat.gov.pl AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Wrocław, czerwiec 2014

Bardziej szczegółowo

KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE NA PIERWSZE DZIECKO?

KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE NA PIERWSZE DZIECKO? Osoby pobierające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z uwagi na fakt, iż dokumenty dotyczące dochodu rodziny są już w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną.

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną. Szanowny Panie, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej co na to badania? Aleksandra Niżyńska

Partnerstwo kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej co na to badania? Aleksandra Niżyńska Partnerstwo kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej co na to badania? Aleksandra Niżyńska Główne założenie projektu Partnerstwo równe szanse dla kobiet i mężczyzn Zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

URODZENIA W KOHABITACJI: WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

URODZENIA W KOHABITACJI: WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ? Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce Konferencja FAMWELL 18.06.2013 URODZENIA W KOHABITACJI: WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ? ANNA MATYSIAK Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa MONIKA MYNARSKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Dział Świadczeń Rodzinnych 41-949 Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 103 tel. 32 287 95 03, 288 35 74 Wpłynęło do MOPR Dnia... Nr wniosku... /201... Podpis... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat

Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat Sierpień/ Wrzesień 2015 2015 Ipsos - Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera Poufne i Zastrzeżone informacje Ipsos, które

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo w kohabitacji

Rodzicielstwo w kohabitacji Przemiany rodziny w Polsce z perspektywy demografa II Kongres Demograficzny Warszawa, 16.10.2012 Rodzicielstwo w kohabitacji Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Monika

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 II U W A G A. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowywania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

PŁODNOŚĆ I MAŁŻEŃSKOŚĆ W POLSCE -analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe TABLICE PŁODNOŚCI OPARTE NA PROCESIE STANOWYM

PŁODNOŚĆ I MAŁŻEŃSKOŚĆ W POLSCE -analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe TABLICE PŁODNOŚCI OPARTE NA PROCESIE STANOWYM Struktura prezentacji: 1. Informacje wprowadzające 2. Prezentacja wyników prac: 2.1. Aneta Ptak-Chmielewska Syntetyczna ocena płodności kohotowej według wyksztalcenia 2.2. Iga Sikorska Syntetyczna ocena

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI 2011 R. (NSP 2011) UWAGI METODYCZNE W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

ZAGADNIENIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI 2011 R. (NSP 2011) UWAGI METODYCZNE W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ ZAGADNIENIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 R. (NSP 2011) UWAGI METODYCZNE 1. Definicje i pojęcia spisowe Podstawą definicji i pojęć zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Kandydata do udziału w projekcie partnerskim pt.: RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Kandydata do udziału w projekcie partnerskim pt.: RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Kandydata do udziału w projekcie partnerskim pt.: RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (1) Nr wniosku.

NAZWA I ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (1) Nr wniosku. NAZWA I ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (1) Nr wniosku Wpłynęło dnia Przyjął wniosek (1) Przez organ właściwy rozumie się wójta,

Bardziej szczegółowo

ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej

ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA KOD NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Witkowski Prezes

Pan Janusz Witkowski Prezes MINISTER SPRAWIEDLIWOŚĆ! Warszawa, dnia marca 2015 r. DL-IX-454-85/15 tl ^9 Pan Janusz Witkowski Prezes 1504010007 Głównego Urzędu Statystycznego 150401000-: W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie Szanowni Państwo Seniorzy, uprzejmie proszę o anonimowe wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na poniższe pytania będą bardzo pomocne w opracowaniu dokumentu pt. Polityka senioralna w Gminie Rawicz

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły:

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy WYPEŁNIA ORGANIZATOR Data wpłynięcia: Formularz kompletny: Podpis osoby przyjmującej formularz: Tak Nie Nr: Uwagi: Formularz zgłoszeniowy do projektu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE POJĘCIA I DEFINICJE SPISOWE

UWAGI METODYCZNE POJĘCIA I DEFINICJE SPISOWE UWAGI METODYCZNE Podstawowe definicje pojęć i klasyfikacje niezbędne do właściwej interpretacji wyników spisu będą zamieszczane w każdej z publikacji z wynikami spisu. Z uwagi na fakt, że dla części mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Formularz bezpłatny. pieczęć urzędu konsularnego rok miesiąc dzień data złożenia wniosku

Formularz bezpłatny. pieczęć urzędu konsularnego rok miesiąc dzień data złożenia wniosku wniosek o wydanie wizy KRaJoweJ w celu RepatRiacJi Formularz bezpłatny... pieczęć urzędu konsularnego data złożenia wniosku Nr akt... CZĘŚĆ I wnioskodawca Uwaga: Wniosek wypełnia się w języku polskim.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r. Numer wniosku EDŚ.4462.6..2016 Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ludność, płodność, rodzina. Polska - Europa

Ludność, płodność, rodzina. Polska - Europa Sytuacja ludności świata 2003 - Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) - Konferencja prasowa - UN INFORMATION CENTRE Warszawa 08.X.2002 Ludność, płodność, rodzina. Polska - Europa

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad:

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń : Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 2002: "Family and Changing Gender Roles III"

International Social Survey Programme, 2002: Family and Changing Gender Roles III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 2002 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel.(22)8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne dziecka. Data wpływu wniosku Nr wniosku.. Imiona... Nazwisko:. Nr PESEL: II. Adres Zamieszkania dziecka

I. Dane identyfikacyjne dziecka. Data wpływu wniosku Nr wniosku.. Imiona... Nazwisko:. Nr PESEL: II. Adres Zamieszkania dziecka Data wpływu wniosku Nr wniosku.. (nie wypełniać) (nie wypełniać) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Miejskiego Żłobka w Rybniku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Studenci na rynku pracy. Raport badawczy Student w pracy 2018

Studenci na rynku pracy. Raport badawczy Student w pracy 2018 Raport badawczy Student w pracy 2018 SPIS TREŚCI Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4 Szczegółowe wyniki badania 7 Struktura demograficzna 18 Kontakt 20 METODOLOGIA BADANIA v Celem badania

Bardziej szczegółowo

Część I 1. Dane osoby składającej wniosek o świadczenie rodzicielskie, zwanej dalej wnioskodawcą

Część I 1. Dane osoby składającej wniosek o świadczenie rodzicielskie, zwanej dalej wnioskodawcą Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Część I 1. Dane osoby składającej wniosek o świadczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 Radziejowice, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 I. Dane wnioskodawcy: 1) Imię i nazwisko... 2) Status wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć X): rodzic opiekun prawny pełnoletni

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca... /imię i nazwisko, data urodzenia/ 2. Adres zamieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy budynku...... 4. Tytuł prawny do zajmowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE KANDYDATA. Oświadczam, że do szkoły w. uczęszcza.. brat/siostra*

OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE KANDYDATA. Oświadczam, że do szkoły w. uczęszcza.. brat/siostra* Załącznik Dane rodziców /prawnych opiekunów Miejscowość i data OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE KANDYDATA Oświadczam, że do szkoły w nazwa placówki uczęszcza brat/siostra* imię i nazwisko kandydata Jestem świadomy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Data : INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA I. Dane osoby usamodzielnianej. Imię i nazwisko :. Data i miejsce urodzenia :... Numer pesel :... Numer i seria dowodu osobistego :. Adres zamieszkania. Adres

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE. Na podstawie wyników spisu ludności i mieszkań z 2002 (NSP 2002) zostały wyodrębnione trzy podstawowe kategorie ludności:

UWAGI METODYCZNE. Na podstawie wyników spisu ludności i mieszkań z 2002 (NSP 2002) zostały wyodrębnione trzy podstawowe kategorie ludności: Urząd Statystyczny w Kielcach UWAGI METODYCZNE UWAGI METODYCZNE Podstawowe definicje pojęć i klasyfikacje niezbędne do właściwej interpretacji wyników spisu będą zamieszczane w każdej z publikacji z wynikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 201 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 grudnia 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Data wpływu/nr wniosku OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA Część I SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ 2012 PYTANIA: A1, A2 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA. CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA. CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna WÓJT GMINY PRUSZCZ REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH UL. GŁÓWNA 33 86-120 PRUSZCZ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie Załącznik nr 2 a Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej Ja... (imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) zamieszkały:... (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) uprzedzony/a o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA. Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja Pomocy Materialnej pok. nr 5 w DS1 Sabinki

WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA. Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja Pomocy Materialnej pok. nr 5 w DS1 Sabinki WYKAZ DOKUMENTÓW DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2014/15 Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. s y t u a c j i n a p o d k a r p a c k i m. Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Artur Grzesik RAPORT 1 STUDIA O GOSPODARCE 1/2008

Raport z badań. s y t u a c j i n a p o d k a r p a c k i m. Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Artur Grzesik RAPORT 1 STUDIA O GOSPODARCE 1/2008 STUDIA O GOSPODARCE 1/2008 Be z r Podkarpacki o b o t n Monitoring i w s z c Rynku z e g Pracy ó l n e j RAPORT 1 s y t u a c j i n a p o d k a r p a c k i m rynku pracy Raport z badań Paweł Grygiel, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego

Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego Wyniki badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Marcin Średziński Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Słupsk, 23 lutego 2018 r. 1

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 93 Wersja I KARTA STANOWISKOWA w sprawie: ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze Obsługi

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI RODZICA BIOLOGICZNEGO w związku z postępowaniem w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

OCENA SYTUACJI RODZICA BIOLOGICZNEGO w związku z postępowaniem w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej OCENA SYTUACJI RODZICA BIOLOGICZNEGO w związku z postępowaniem w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY POSTĘPOWANIE (dane rodzica biologicznego dziecka umieszczonego

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (1)

NAZWA I ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (1) SW-1 NAZWA I ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 01. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego Lp 1. 2. Rodzaj dokumentu lub zaświadczenia Wniosek o przyznanie stypendium zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie

Bardziej szczegółowo

Część I 1. Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej wnioskodawcą

Część I 1. Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej wnioskodawcą Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, Myślenice Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyjęcie do Punku Przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. (dotyczy dzieci 3-5-letnich)

WNIOSEK o przyjęcie do Punku Przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. (dotyczy dzieci 3-5-letnich) Data złożenia Podpis przyjmującego Wypełnia ZSP w Bukowcu WNIOSEK o przyjęcie do Punku Przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019. (dotyczy dzieci 3-5-letnich) Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w części

Bardziej szczegółowo

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM Jednostka terytorialna: Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM J. m. 2002 RODZAJE GOSPODARSTW Gospodarstwa domowe gosp.dom. 3 190 jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h 95-054 Ks a w e r ó w WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Numer wniosku:... Wniosek dotyczy: lokalu mieszkalnego* lokalu socjalnego* lokalu zamiennego*

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH (FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH (FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH (FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) LP. DANE PERSONALNE ŻONA MĄŻ 1. NAZWISKO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Szanowna Pani, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA SR2 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. 2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA na potrzeby rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przedszkolnej DANE OSOBOWE DZIECKA

WNIOSEK. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA na potrzeby rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przedszkolnej DANE OSOBOWE DZIECKA Maria Domagała Dyrektor Przedszkola nr 3 ul. Wojska Polskiego 11 64-500 Szamotuły WNIOSEK o przyjęcie dziecka na rok szkolny... I. DANE OSOBOWE KANDYDATA KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA na potrzeby

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU PROGRAM RODZINA 500+ Informacje ogólne:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU PROGRAM RODZINA 500+ Informacje ogólne: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU PROGRAM RODZINA 500+ Informacje ogólne: Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr studiów:. Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy:

Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr studiów:. Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: Data złożenia wniosku (wypełnia pracownik WSAiB) Czy wniosek zawiera braki? TAK NIE Termin do dostarczenia wszystkich braków Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr studiów:.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie miejsca w przedszkolu w ramach projektu SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI

W N I O S E K. o przyznanie miejsca w przedszkolu w ramach projektu SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI 1 Nr ewidencyjny projektu : KSI (SIMIK 07-13) : POKL. 09.01.01-02-023/09 Tytuł projektu : SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI Nr konkursu : I/9.1.1/A/09 Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nr wniosku WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 (dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. 2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko

Bardziej szczegółowo