Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1"

Transkrypt

1 Autonomiczny czytnik zbliżeniowy z klawiaturą CR-R885-SB Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, Warszawa, tel. (22) , fax. (22)

2 SPIS TREŚCI PODŁĄCZENIE...3 Montaż...3 Montaż na powierzchni metalowej...3 Specyfikacja techniczna...3 Schemat podłączenia (rygle 12V)...4 Schemat podłączenia (rygle 24V)...5 Wizualizacja...5 Przywracanie ustawień fabrycznych...6 Test zbliżeniowy karty...6 SYSTEM PROGRAMOWANIA...6 Sekcja [001] Opcje karty/kodu...7 Sekcja [002] Sterowanie ryglami...7 Sekcja [003] Opcje uzyskiwania dostępu...7 Sekcja [004] Wizualizacja odczytu karty...8 Sekcja [005] Blokada klawiatury...8 Sekcja [101] Ustawienia brzęczyka...8 Sekcja [102] Intensywność podświetlenia...8 Sekcja [103] Działanie podświetlenia czytnika...8 Sekcja [104] Kolor podświetlenia czytnika...9 Sekcja [200] Zmiana kodu instalatora...9 Przywracanie fabrycznego kodu głównego i kodu instalatora...9 PROGRAMOWANIE GŁÓWNE...9 Sekcja [201] i [202] Zmiana kodu głównego...9 Sekcja [203] Programowanie kodu użytkownika...10 Usuwanie kodu użytkownika...11 Sekcja [204] Resetowanie kodów użytkownika...11 OPERACJE UŻYTKOWNIKA...12 Dostęp użytkownika...12 Alarm Panic...12 Tabela kodów użytkownika...13 OMC Industrial Sp. z o. o. 2

3 PODŁĄCZENIE Ważne uwagi przy wyborze miejsca instalacji czytnika 1.Należy unikać prowadzenia przewodów czytnika PosiPIN w jednej osłonie izolacyjnej z przewodami zasilania AC, zasilania rygli, przewodów przesyłania sygnałów. 2.Należy zachować odległość minimum 30cm między okablowaniem czytnika a resztą okablowania, jak: zasilanie AC, okablowanie do przesyłania danych z komputerem, okablowanie linii telefonicznych, okablowanie rygli, itp. 3.Należy unikać montowania czytnika w promieniu 1,1m od wszelkich monitorów komputerowych. Minimalna odległość będzie się różniła w zależności od rodzaju monitora. 4.Należy unikać montowania czytnika blisko źródeł szerokopasmowych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, jak: silniki, generatory, przetworniki DC i AC, zasilacze impulsowe, przekaźniki prądu zmiennego AC, regulatory światła i monitory. 5.Należy unikać montowania w pobliżu potencjalnych nadajników fal radiowych jak: telefony komórkowe, radia CB, itp. Montaż Po wybraniu odpowiedniego miejsca na czytnik, należy zamontować jako prowadnicę standardowy uchwyt montażowy i wywiercić dwa otwory montażowe i jeden otwór o wielkości od 0,95 cm do 2,54cm dla przewodu czytnika. Następnie należy umieścić uszczelkę dookoła krawędzi otworu przeznaczonego na przewód czytnika. Po poprowadzeniu przewodów czytnika, należy przykręcić uchwyt montażowy w wybranym miejscu, wsunąć czytnik w uchwyt i przykręcić wkrętem. Montaż na powierzchni metalowej Mimo zmniejszenia zasięgu odczytu, możliwy jest montaż czytnika na powierzchni metalowej. Jednakże nie należy umieszczać czytnika w obudowie lub otaczać go metalowymi powierzchniami. W przypadku, gdy czytnik wymaga metalowej obudowy należy upewnić się, że przednia część czytnika nie jest przykryta metalem i występuje odpowiednia odległość (minimum 4 cm) pomiędzy czytnikiem a metalowymi powierzchniami z każdej strony czytnika. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Napięcie wejściowe: Natężenie prądu wejściowego: Pobór zasilania: Częstotliwość: Zakres temperatur pracy: Długość przewodu: Wskaźnik optyczny: Wskaźnik akustyczny: Kolor obudowy: Waga: Materiał: Wymiary: Typowo 13,8Vdc Minimum 11,0Vdc Maksimum 14,5Vdc Typowo 65mA dla 12,5Vdc Przy zbliżeniu karty 105mA dla 12,5Vdc Typowo 812mW dla 12,5Vdc Przy zbliżeniu karty 1,31W dla 12,5Vdc Wzbudzone pole 125 khz zmodulowane impulsowo Odbiór na niskich częstotliwościach 12,5 khz Odbiór na wysokich częstotliwościach 15,625 khz Minimum -25 C Maksimum +65 C m Czerwona i zielona dioda LED Brzęczyk Czarny 280g Odporny na promieniowanie UV plastik ABS 9,95cm x 18,85cm x 1,95cm OMC Industrial Sp. z o. o. 3

4 Oznaczenie przewodów: Brązowy : Nie wykorzystany Czarny : Uziemienie Zielony : Wyjście Panic Biały : COM Żółty : Normalnie zamknięty (N.C) Pomarańczowy : Normalnie otwarty (N.O) Czerwony : +12Vdc Rys.1 Schemat podłączenia (rygle 12V) OMC Industrial Sp. z o. o. 4

5 Rys.2 Schemat podłączenia (rygle 24V) WIZUALIZACJA W zależności od wybranego trybu programowania może wizualizacja może się różnić. Różne kombinacje sygnalizacji diodami i sygnałem dźwiękowym opisane są w sekcji System programowania na stronie 6 i sekcji Programowanie Główne na stronie 9. Diody LED: Gdy wprowadzony jest poprawny kod na klawiaturze czytnika, zaczyna świecić się dioda czerwona i/lub zielona i w zależności od zaprogramowanych funkcji świeci się przez określony czas lub gaśnie. Sygnał potwierdzający: Gdy działanie wykonane jest prawidłowo rozlega się potwierdzająca seria krótkich tonów. Sygnał odrzucający: Gdy system wraca do poprzedniego stanu lub działanie wykonane jest nieprawidłowo rozlega się długi ton odmowy. OMC Industrial Sp. z o. o. 5

6 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH Aby przywrócić fabryczne ustawienia wszystkich sekcji, należy odłączyć zasilanie. Podczas odłączania zasilania należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski [1] i [2]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający. Procedurę należy powtórzyć przytrzymując przyciski [3] i [4]. Przywrócenie fabrycznej zawartości sekcji zostaje potwierdzone serią krótkich tonów. TEST ZBLIŻENIOWY KARTY Ustaw kartę równolegle do czytnika i zbliżaj do czytnika zgodnie z poniższym rysunkiem do momentu potwierdzenia odczytu za pomocą diod lub sygnału dźwiękowego. SYSTEM PROGRAMOWANIA Przy pomocy Kodu Instalatora(fabrycznie:000000) możliwe jest zaprogramowanie nowego Kodu PIN Instalatora w sekcji [200] jak również zaprogramowanie wszystkich sekcji od [001] do [005] i od [101] do [104]. Aby wejść w tryb programowania : 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający, zielona dioda się zaświeci, a czerwona będzie zgaszona. 2. Wprowadź [KOD INSTALATORA] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający i bęzie migać zielona dioda. 3. Wprowadź 3-cyfrowy numer sekcji i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a zielona dioda będzie świecić ciągle. 4. Wprowadź odpowiednie dane i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a zielona dioda będzie migać. 5. Aby zaprogramować następną sekcję powtórz kroki 3 do 4. Aby wyjść z trybu programowania naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał odrzucający a zielona dioda zgaśnie. OMC Industrial Sp. z o. o. 6

7 SEKCJA [001] OPCJE KARTY/KODU Fabrycznie: [3] Czytnik PosiPin spełniać może funkcję czytnika, klawiatury, bądź obu urządzeń jednocześnie. Opcja Opis [0] Klawiatura i czytnik nieaktywne. [1] Tylko czytnik aktywny. Aby uzyskać dostęp użytkownik musi zbliżyć ważną kartę. [2] Tylko klawiatura aktywna. Aby uzyskać dostęp użytkownik musi wprowadzić ważny kod. [3] Klawiatura i czytnik aktywne. Aby uzyskać dostęp użytkownik musi zbliżyć ważną kartę i wprowadzić ważny kod.!po ustawieniu opcji karty/kodu wymagane jest kilka sekund na uaktualnienie systemu programowania. Kiedy modyfikacja jest zakończona, czytnik wyda sygnał potwierdzenia SEKCJA [002] STEROWANIE RYGLAMI Opcja ta umożliwia określenie jak długo rygiel jest zwolniony po uzyskaniu dostępu. Kiedy zaprogramowana jest opcja [0] rygiel pozostaje zwolniony od momentu uzyskania dostępu do uzyskania kolejnego dostępu (funkcjonuje jako klucz). Kiedy zaprogramowane są opcje [1] do [5] rygiel pozostaje zwolniony przez zdefiniowany okres czasu. Fabrycznie ustawiona jest opcja [2]. Opcja Opis [0] Wolny dostęp sterowany kartą/kodem. [1] 1 sekunda. [2] 5 sekund. [3] 10 sekund. [4] 20 sekund. [5] 60 sekund. SEKCJA [003] OPCJE UZYSKIWANIA DOSTĘPU Fabrycznie: [0] Opcje uzyskiwania dostępu zależą Opcji Karty/kodu w sekcji [001]. Opcja Opis [0] Pojedyncze uzyskanie dostępu. [1] Podwójne uzyskanie dostępu. [2] Podwójne uzyskanie dostępu z podwójnym rozbrojeniem alarmu Panic. Pojedyncze uzyskanie dostępu Kiedy zaprogramowana jest opcja [0], pojedynczy użytkownik może uzyskać dostęp przez zbliżenie ważnej karty, wprowadzenie ważnego kodu lub spełnienia obu tych warunków jednocześnie w zależności od ustawień Opcji Karty/kodu. Podwójne uzyskanie dostępu Kiedy zaprogramowana jest opcja [1], wymaganych jest dwóch użytkowników do uzyskania dostępu. Każdy z nich w zależności od ustawień Opcji Karty/kodu musi zbliżyć ważną kartę, wprowadzić ważny kod lub spełnić oba ta warunki jednocześnie. Tylko jeden użytkownik jest wymagany do rozbrojenia alarmu Panic. Przykład: Jeśli aktywne są czytnik i klawiatura, aby uzyskać dostęp Użytkownik 1 musi zbliżyć ważną kartę i wprowadzić ważny kod, a następnie Użytkownik 2 musi zbliżyć ważną kartę i wprowadzić ważny kod. OMC Industrial Sp. z o. o. 7

8 Podwójne uzyskanie dostępu z podwójnym wyłączeniem alarmu Panic Kiedy zaprogramowana jest opcja [2], wymaganych jest dwóch użytkowników do uzyskania dostępu (podobnie jak w przypadku Podwójnego uzyskania dostępu) i dwóch użytkowników jest wymaganych do wyłączenia alarmu Panic. Na przykład, jeśli jest wyzwolony alarm Panic, Użytkownik 1 musi zbliżyć ważną kartę i wprowadzić ważny kod, a następnie Użytkownik 2 musi zbliżyć ważną kartę i wprowadzić ważny kod aby wyłączyć alarm. SEKCJA [004] WIZUALIZACJA ODCZYTU KARTY Fabrycznie: [3] Odpowiedź czytnika na zbliżenie karty może być ustawiana zgodnie z wymaganiami. Opcja Opis [0] Wizualizacja odczytu karty zabroniona. [1] Czerwona dioda miga. [2] Zielona dioda miga. [3] Czerwona i zielona dioda migają. [4] Podświetlenie czytnika miga. [5] Podświetlenie czytnika i czerwona dioda migają. [6] Podświetlenie czytnika i zielona dioda migają. [7] Podświetlenie czytnika i obie diody migają.!aby zezwolić opcje [0] do [3] w sekcji [004] należy wybrać [0] w opcjach Działania podświetlenia czytnika w sekcji [103] na stronie 8 lub w przypadku zezwolenia opcji [4] do [7] w sekcji [004] należy w opcjach Działania podświetlenia czytnika w sekcji [103] na stronie 8 wybrać [1]. SEKCJA [005] BLOKADA KLAWIATURY Fabrycznie: [0] Jeśli zezwolona jest funkcja blokowania klawiatury, i kod instalatora jest trzy razy pod rząd błędnie wprowadzony klawiatura jest blokowana na 60 sekund. Opcja Opis [0] Blokada klawiatury wyłączona. [1] Blokada klawiatury włączona. SEKCJA [101] USTAWIENIA BRZĘCZYKA Fabrycznie: [3] Liczba emitowanych sygnałów będących odpowiedzią na zbliżenie karty do czytnika może być zmieniana od 0(zabronione) do 7(7 szybkich sygnałów). SEKCJA [102] INTENSYWNOŚĆ PODŚWIETLENIA CZYTNIKA Fabrycznie: [4] Intensywność podświetlenia czytnika regulowana może być w zależności od wymagań od 0(zgaszone) do 8(najjaśniej). SEKCJA [103] DZIAŁANIE PODŚWIETLENIA CZYTNIKA Fabrycznie: [1] Podświetlenie czytnika ustawione może być na świecenie ciągłe lub miganie zgodnie ze stanem diody stanu LED. Opcja Opis [0] Podświetlenie czytnika świecenie ciągłe [1] Podświetlenie czytnika - miganie zgodnie ze stanem diody stanu LED. OMC Industrial Sp. z o. o. 8

9 !Jeśli w sekcji [103] ustawiona jest opcja [0], spowoduje to zmianę opcji [4] do [7] w Wizualizacji odczytu karty w sekcji [004] (patrz str.8). Podobnie jeśli w sekcji [103] ustawiona jest opcja [1], spowoduje to zmianę opcji [0] do [3] w Wizualizacji odczytu karty w sekcji [004] (patrz str.8). SEKCJA [104] KOLOR PODŚWIETLENIA CZYTNIKA Fabrycznie: [0] Podświetlenie czytnika może być niebieskie bądź zielone.!właściwość ta odnosi się jedynie do przypadku gdy w sekcji [103] ( Działania podświetlenia czytnika) ustawiona jest opcja [0]: ciągłe podświetlenie czytnika. Opcja Opis [0] Niebieskie podświetlenie czytnika. [1] Zielone podświetlenie czytnika. SEKCJA [200] ZMIANA KODU INSTALATORA Kod instalatora(fabrycznie: ) wykorzystywany jest przy programowaniu wszystkich sekcji systemu, ale niemożliwe jest programowanie kodu Głównego i kodów Użytkownika. W sekcji [200] należy wprowadzić 6 cyfr (0 do 9). PRZYWRACANIE FABRYCZNEGO KODU GŁÓWNEGO I INSTALATORA Aby przywrócić fabryczne wartości Kodu Instalatora, Kodu Głównego 1 i Kodu Głównego 2, podczas odłączania zasilania należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski [3] i [4]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający przywrócenie fabrycznych wartości Kodu Instalatora, Kodu Głównego 1 i Kodu Głównego 2. PROGRAMOWANIE GŁÓWNE Tryb programowania głównego wykorzystywany jest do programowania kodu Głównego i kodów Użytkownika. SEKCJA [201] I [202] ZMIANA KODU GŁÓWNEGO Kod główny 1 (fabrycznie:111111) wykorzystywany jest do programowania obu kodów głównych, kodów Użytkownika i Sekcji [002] Sterowania ryglami (patrz str. 7). Za pomocą Kodu Głównego 2 (fabrycznie:222222) programować można Kodu Użytkownika i zmieniać PIN Kodu Głównego 2. Za pomocą Kodu Głównego 2 nie można programować można Kodu Głównego 1 i Sekcji [002] Sterowania ryglami. W odpowiedniej sekcji wprowadź 6-cyfrowy (cyfry 0 do 9) osobisty numer identyfikacyjny (PIN). Aby zmienić Kody Główny: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający, zielona dioda się zaświeci, a czerwona będzie zgaszona. 2. Wprowadź [KOD GŁÓWNY 1 lub KOD GŁÓWNY 2] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać jednocześnie. 3. Wprowadź [201] aby zmienić Kod Główny 1 lub [202] aby zmienić Kod Główny 2 i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a zielona dioda będzie świecić ciągle. 4. Wprowadź nowy PIN i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający i obie diody będą migać. 5. Aby wyjść z trybu programowania naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał odrzucający a zielona dioda zgaśnie. OMC Industrial Sp. z o. o. 9

10 SEKCJA [203] PROGRAMOWANIE KODU UŻYTKOWNIKA Za pomocą Kodów Głównych 1 i 2 można aktywować karty i zaprogramować osobiste kody identyfikacyjne (PIN) dla każdego Kodu Użytkownika. Czytnik PosiPIN umożliwia wprowadzenie do 1000 Kodów Użytkownika. Kody Użytkownika mają numery od 000 do 999 a przypisane do nich numery identyfikujące PIN mogą mieć długość od 1 do 8 cyfr (cyfry 0 do 9). Aby zapisać wszelkie zaprogramowane Kody Użytkownika wpisać je można do tabeli na końcu instrukcji. Aby zaprogramować Kody Użytkownika: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający, zielona dioda się zaświeci, a czerwona będzie zgaszona. 2. Wprowadź [KOD GŁÓWNY 1 lub KOD GŁÓWNY 2] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać jednocześnie. 3. Wprowadź [203] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać na przemian. 4. Wprowadź numer Kodu Użytkownika od 000 do 999. Naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający i zielona dioda będzie migać. Jeśli czerwona dioda się świeci, sekcja jest pusta. Jeśli czerwona dioda pozostaje zgaszona, Kod Użytkownika jest już w sekcji zaprogramowany. 5. Zaprogramuj kartę, kod dostępu (bądź oba jednocześnie) zgodnie z opcją wybraną w sekcji [001] (patrz str.7). Następnie należy wybrać jedną z poniższych opcji: Tylko czytnik: zbliż kartę bez naciskania przycisku [ENTER]. Czytnik automatycznie przejdzie do następnego Kodu Użytkownika. Tylko klawiatura (numer PIN krótszy niż 8 cyfr): wprowadź PIN i naciśnij przycisk [ENTER] aby przejść do następnego Kodu Użytkownika. Tylko klawiatura (numer PIN ma 8 cyfr): wprowadź PIN, po wprowadzeniu ósmej cyfry czytnik automatycznie przejdzie do następnego Kodu Użytkownika. Czytnik i klawiatura: zbliż kartę a następnie wprowadź numer PIN. Naciśnij przycisk [ENTER] aby przejść do następnego Kodu Użytkownika. 6. Aby zaprogramować następną kartę powtórz krok 5. W innym przypadku, aby wyjść : Naciśnij przycisk [CLEAR]. Zielona i czerwona dioda będą na przemian migać. Naciśnij ponownie przycisk [CLEAR]. Zielona i czerwona dioda będą migać jednocześnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [CLEAR] po raz trzeci aby wyjść z tej sekcji.! W przypadku naciśnięcia przycisku [CLEAR] w kroku 5: Jeśli Kod Użytkownika nie jest zaprogramowany, czytnik PosiPIN powróci do kroku 4. Jeśli karta lub kod PIN został wprowadzony naciśnij przycisk [ENTER] aby potwierdzić usunięcie i przejść do następnego kodu użytkownika lub naciśnij przycisk [CLEAR] aby wprowadzić nowy kod użytkownika. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk [CLEAR] nastąpi całkowite wyjście z tej sekcji. OMC Industrial Sp. z o. o. 10

11 USUWANIE KODU UŻYTKOWNIKA Kody Użytkownika usuwane mogą być indywidualnie. Po usunięciu Kodu Użytkownika, w sekcji zaprogramowana może być nowa karta i/lub PIN. Aby usunąć Kod Użytkownika: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający, zielona dioda się zaświeci, a czerwona będzie zgaszona. 2. Wprowadź [KOD GŁÓWNY 1 lub KOD GŁÓWNY 2] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać jednocześnie. 3. Wprowadź [203] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać na przemian. 4. Wprowadź odpowiedni numer Kodu Użytkownika. Naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający i zielona dioda będzie migać. Jeśli numer jest dostępny czerwona dioda się zaświeci. Jeśli czerwona dioda pozostaje zgaszona, Kod Użytkownika jest już w sekcji zaprogramowany. 5. Naciśnij przycisk [CLEAR]. Czerwona dioda będzie migać. 6. Naciśnij przycisk [ENTER] aby potwierdzić usunięcie i przejść do następnej sekcji. 7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [CLEAR] aby wyjść z sekcji. 8. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [ENTER] aby wyjść. SEKCJA [204] RESETOWANIE KODÓW UŻYTKOWNIKA Resetowanie kodów użytkownika oznacza usunięcie wszystkich (od 000 do 999) Kodów Użytkownika. Aby usunąć wszystkie Kody Użytkownika: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk [CLEAR]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający, zielona dioda się zaświeci, a czerwona będzie zgaszona. 2. Wprowadź [KOD GŁÓWNY 1 lub KOD GŁÓWNY 2] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać jednocześnie. 3. Wprowadź [204] i naciśnij przycisk [ENTER]. Rozlegnie się sygnał potwierdzający a diody zielona i czerwona będą migać na przemian. 6. Naciśnij przycisk [1] a następnie przycisk [ENTER] aby potwierdzić usunięcie. Może to potrwać kilka sekund, po czym czytnik wyda sygnał potwierdzenia wykasowania Kodów Użytkownika.! Po usunięciu Kodów Użytkownika, aktualizacja systemu może zająć kilka sekund. Kiedy modyfikacja jest zakończona czytnik wyda sygnał potwierdzenia. OMC Industrial Sp. z o. o. 11

12 OPERACJE UŻYTKOWNIKA DOSTĘP UŻYTKOWNIKA Uzyskanie Dostępu następuje zgodnie z Opcjami Karty/Kodu (patrz str.7) i Opcjami Uzyskiwania Dostępu (patrz str.7). Tylko czytnik Tylko klawiatura Czytnik i klawiatura Uzyskanie pojedynczego dostępu 1 użytkownik: Użytkownik musi zbliżyć do czytnika ważną kartę. 1 użytkownik: Użytkownik musi wprowadzić ważny kod PIN na klawiaturze i nacisnąć przycisku [ENTER]. 1 użytkownik: Użytkownik musi zbliżyć do czytnika ważną kartę. Czytnik wyda sygnał potwierdzenia, a zielona dioda będzie migać. Użytkownik musi wprowadzić ważny kod PIN na klawiaturze i nacisnąć przycisk [ENTER] w przeciągu 10 sekund. Uzyskanie podwójnego dostępu 2 użytkowników: Dwóch użytkowników musi zbliżyć do czytnika ważną kartę 2 użytkowników: Dwóch użytkowników po kolei musi wprowadzić ważny kod PIN na klawiaturze i nacisnąć przycisk [ENTER]. 2 użytkowników: Pierwszy użytkownik musi zbliżyć do czytnika ważną kartę. Czytnik wyda sygnał potwierdzenia, a zielona dioda będzie migać. Następnie pierwszy użytkownik musi wprowadzić ważny kod PIN na klawiaturze i nacisnąć przycisk [ENTER] w przeciągu 10 sekund. Czytnik wyda sygnał potwierdzenia, a czerwona dioda będzie powoli migać. Drugi użytkownik ma 30 sekund na zbliżenie do czytnika ważnej karty i wprowadzenie ważnego kodu PIN.! Karta i/lub kod PIN drugiego użytkownika musi się różnić od karty i/lub kodu PIN drugiego użytkownika. ALARM PANIC Alarm Panic może być wygenerowany poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisków [CLEAR] i [ENTER]. Alarm Panic powoduje aktywację wyjścia Panic (patrz Rys.1 na str. 4). Uzyskanie dostępu nie będzie możliwe do momentu wyłączenia alarmu Panic. Wyłączeni alarmu Panic zależne jest od Opcji Karty/Kodu (patrz str.7) i Opcji Uzyskiwania Dostępu (patrz str.7). Aby wyłączyć alarm Panic: Tylko czytnik Tylko klawiatura Uzyskanie pojedynczego dostępu Uzyskanie podwójnego dostępu Zbliżenie do czytnika 1 ważnej karty. Wprowadzenie 1 ważnego kodu PIN i naciśnięcie przycisku [ENTER]. Czytnik i klawiatura Zbliżenie do czytnika 1 ważnej karty, następnie wprowadzenie 1 ważnego kodu PIN i naciśnięcie przycisku [ENTER]. Uzyskanie podwójnego dostępu z podwójnym rozbrojeniem alarmu Panic 2 użytkowników: każdy użytkownik musi zbliżyć do czytnika ważną kartę. 2 użytkowników: każdy użytkownik musi wprowadzić ważny kod PIN i nacisnąć przycisk [ENTER]. 2 użytkowników: Pierwszy użytkownik musi zbliżyć do czytnika ważną kartę, a następnie wprowadzić ważny kod PIN i nacisnąć przycisk [ENTER]. Drugi użytkownik ma 30 sekund na zbliżenie do czytnika ważnej karty i wprowadzenie ważnego kodu PIN.! Karta i/lub kod PIN drugiego użytkownika musi się różnić od karty i/lub kodu PIN drugiego użytkownika. OMC Industrial Sp. z o. o. 12

13 TABELA KODÓW UŻYTKOWNIKA Aby zachować spis Kodów Użytkownika wpisz je do poniższej tabeli. Jeśli potrzebne są dodatkowe strony zrób skopiuj tabelę. Dla wygody wprowadzona jest kolumna z kodami PIN, jednakże ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się wpisywania kodów PIN. Kod użytkownika Nazwisko Numer karty PIN (opcjonalnie) OMC Industrial Sp. z o. o. 13

14 Kod użytkownika Nazwisko Numer karty PIN (opcjonalnie) OMC Industrial Sp. z o. o. 14

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR

KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR 1. Funkcje urządzenia a. Obsługa dzwonka b. Obsługa przycisku wyjścia c. Obsługa anty-sabotażu d. Obsługa otwierania drzwi e. Pamięć do 200 kodów f. Obsługa maksymalnie

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu. Instrukcja obsługi szyfratora KS-01. RoHS

Kontrola dostępu. Instrukcja obsługi szyfratora KS-01. RoHS Kontrola dostępu Instrukcja obsługi szyfratora KS-01 RoHS Spis treści Schemat połączeń........................................ 3 Opis................................................... 4 Dane techniczne.........................................

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43

Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43 Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43 6 6 7 11 12 13 Firma Handlowa Wena, Al. Jerozolimskie 311, 05-816 Reguły, Poland tel. +48 228174008, e-mail: biuro@vidos.pl www.vidos.pl W.20181119 Zamki szyfrowy

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Blokada z czytnikiem kart Nr produktu

Blokada z czytnikiem kart Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada z czytnikiem kart Nr produktu 000751549 Strona 1 z 11 1.Przeznaczenie do użycia Blokada stanowi sterowaną cyfrowo kontrolę dostępu (technologia RFID) dla drzwi i doskonale nadaje

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q AKTUATOR DO SYSTEMU DUO ----- 2281Q Aktuator 2281Q, przeznaczony do systemu DUO, umożliwia sterowanie funkcjami automatyki domowej lub aktywacji funkcji dodatkowych, takich jak otwieranie elektrozaczepu

Bardziej szczegółowo

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed montażem i użytkowaniem 1. Zawartość opakowania Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L YK-568L jest urządzeniem kontroli dostępu, zawierającym czytnik kart zbliżeniowych i klawiaturę. Pozwala na sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KRAKÓW 2002 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Sygnalizacja... 3 3. Definiowanie kart... 3 3.1. Karty Master... 3 3.2. Przywrócenie ustawień

Bardziej szczegółowo

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał 1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR Ekran Rozdzielczość Materiał Okablowanie Zasilanie Pobór prądu Temperatura pracy Wymiary 7 TFT LCD 800 x 3 (RGB) x 480 pikseli ABS / Aluminium 2 żyły 24Vdc 15mA w spoczynku

Bardziej szczegółowo

Zmiana strefy 2 na dzwonek drzwiowy

Zmiana strefy 2 na dzwonek drzwiowy Zmiana strefy 2 na dzwonek drzwiowy (Jeżeli nie ma potrzeby obsługiwania drugich drzwi, strefa 2 może być ustawiona jako dzwonek. Dzwonek drzwiowy powinien zostać przyłączony do COM2 i NO2. Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO SPIT - 805 Immobilizer transponderowy SPIT - 805 jest urządzeniem służącym do ochrony pojazdów samochodowych przed kradzieżą. Urządzenie blokuje jednocześnie

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802. Instrukcja montażu i programowania ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Model: OR-ZS-802 Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-804 HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja montażu i programowania Przed podłączenie i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Spis treści. Zawartość opakowania 2. Opis 3. Funkcje 4. Montaż 5. Okablowanie 2 6. Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

KONTROLER DOSTĘPU VIDI-AC-3CSW / VIDI-AC-3CSS

KONTROLER DOSTĘPU VIDI-AC-3CSW / VIDI-AC-3CSS KONTROLER DOSTĘPU VIDI-AC-3CSW / VIDI-AC-3CSS VIDI-AC-3CSW VIDI-AC-3CSS Opis funkcji - Modny design, metalowa wandaloodporna obudowa - Wodoodporna obudowa, norma IP66 - Wyjście przekaźnikowe, obsługa do

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Matrix-III 220 Instrukcja obsługi

Zawartość. Matrix-III 220 Instrukcja obsługi Zawartość 1. PRZEGLĄD.... 2. SPECYFIKACJA.... 3. TRYBY PRACY... 4. PRZEZNACZENIE KABLI... 5. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE... 6. PROGRAMOWANIE... 6.1. Wybór trybu pracy... 6.2. Wybór trybu programowania... 6.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

- zamek na kod i na kartę. vg-pc1.

- zamek na kod i na kartę. vg-pc1. Zamek vg-pc1 - zamek na kod i na kartę vg-pc1 1 1. Zamek elektroniczny firmy vg-lock model PC1 działający na kartę zbliżeniową oraz kod szyfrowy. Idealny do biur, mieszkań, apartamentów i innych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Producent (Sprzedawca) Czytnik MATRIX-IV. Data produkcji (data sprzedaży) " " 20 г. (mod.

Instrukcja obsługi. Producent (Sprzedawca) Czytnik MATRIX-IV. Data produkcji (data sprzedaży)   20 г.   (mod. Instrukcja obsługi Producent (Sprzedawca) Data produkcji (data sprzedaży) " " 20 г. www.hatpol.pl Czytnik MATRIX-IV (mod. EHT) metal 9. SPRZEDAŻ I UTYLIZACJA Sprzedaż.Sprzedaż produktów odbywa się poprzez

Bardziej szczegółowo

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz)

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz) Model 5600 3in1 Instrukcja Obsługi (Odcisk palca & Kod & Klucz) ADEL www.adellock.pl Dziękujemy za zakup naszego produktu Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem zamka Model produktu: 5600

Bardziej szczegółowo

inteo Centralis Receiver RTS

inteo Centralis Receiver RTS Odbiornik RTS 9.3.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Receiver RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

DT601met ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Z KLAWIATURĄ KODOWĄ HERMETYCZNY (IP68)

DT601met ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Z KLAWIATURĄ KODOWĄ HERMETYCZNY (IP68) DT601met ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Z KLAWIATURĄ KODOWĄ HERMETYCZNY (IP68) Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wideodomofon C5-IP. Model: OS-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wideodomofon C5-IP. Model: OS-02 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wideodomofon C5-IP Model: OS-02 Spis treści 1 Przegląd 1.1 Funkcje i charakterystyka 1.2 Parametry 2 Wygląd i interfejs 2.1 Panel czołowy 2.2 Panel tylny 2.3 Schematy podłączeń dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K4-2. Autonomiczny kontroler dostępu. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K4-2. Autonomiczny kontroler dostępu. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K42 Autonomiczny kontroler dostępu Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa Ilość K42 1 Instrukcja obsługi 1 Śrubokręt 1 Uwagi Podkładki 4 6*25 mm, do montażu Wkręty

Bardziej szczegółowo

HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Model: OR-ZS-804. Instrukcja montażu i programowania

HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Model: OR-ZS-804. Instrukcja montażu i programowania HERMETYCZNY ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH Model: OR-ZS-804 Instrukcja montażu i programowania Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu Sachnr. 708_PL/0 0/006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Ekay Integra Arte + panel micro plus BT - Instrukcja obsługi

Ekay Integra Arte + panel micro plus BT - Instrukcja obsługi Ekay Integra Arte + panel micro plus BT - Instrukcja obsługi Dane techniczne: Skaner Arte Zasilanie 5 VDC Moc w zależności czy ogrzewanie jest włączone 0,5 do 2 W. Temperatura robocza od -25 stopni do

Bardziej szczegółowo

eldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2

eldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2 eldrim el3v5h Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element 400µs 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE 2.2.0 3:7.0.1/2.0.0 3.7.0.1/2.1.0 WPROWADZENIE Wersja el3v5h

Bardziej szczegółowo

Domofon BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM

Domofon BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM PPH Elektronik-Radbit ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom tel./fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl radbit@radbit.pl Domofon BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM Kasety zostały w całości skonstruowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. RoHS

Instrukcja obsługi. RoHS Szyfratory Instrukcja obsługi RoHS Spis treści Cechy urządzeń... 3 Schematy połączeń... 5 Opis techniczny... 8 Dane techniczne... 11 Instalacja... 13 Programowanie... 14 Tryb administracyjny...26 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 WPC-02 jest autonomicznym kontrolerem kluczy zbliżeniowych przeznaczonym do pracy z urządzeniami działającymi w oparciu o protokół Weigand 26. Protokół

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI SPC-1A - 12V STEROWNIK PASKÓW CYFROWYCH

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH VIDI-AC-F007

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH VIDI-AC-F007 CZYTNIK LINII PAPILARNYCH VIDI-AC-F007 I. INFORMACJE O URZĄDZENIU VIDI-AC-F007 to wodoodporny metalowy autonomiczny czytnik linii papilarnych z czytnikiem EM. Dzięki wodoodporności zgodnej z normą IP66,

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Wiring Diagram of Main PCB

Wiring Diagram of Main PCB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA TLF6800-1 Zarządzanie: Obsługa jest możliwa z dwóch poziomów: administratora i użytkownika. Administrator (palec-master) ma możliwość zmienić tryb pracy zamka (tryb automatycznego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH C-10, C-20, C-60, C-70 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne................................... 3 2. Dane techniczne czytników...........................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE WPUSZCZANE EL-120, EL-140 EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL, EL-600DSL EL-800SL, EL-800BSL EL-800TSL, EL-800DSL EL-1200SL, EL-1200BSL EL-1200TSL,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand

W2/W2-A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand W2/W2A Autonomiczny czytnik kart z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Instrukcja Obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis i funkcje. Opis W2 / W2A to czytnik kart z kontrolerem dostępu z interfejsem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie

System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie INSTRUKCJA OBSŁUGI System kontroli dostępu sygonix, biometryczny, czytnik linii papilarnych, podświetlenie Nr produktu 751976 Strona 1 z 12 1. Uwagi dotyczące baterii Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kontrola dostępu. Schemat połączeń. Importer:

Instrukcja obsługi. Kontrola dostępu. Schemat połączeń. Importer: Instrukcja obsługi Kontrola dostępu Schemat połączeń --------------------------- 1 -------------------------------------------- 4 Dane techniczne ---------------------------- 6 Instalacja --------------------------------------

Bardziej szczegółowo