Skrócona instrukcja obsługi

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem Aby uzyskać dostęp do telefonicznego wsparcia NETGEAR, musisz najpierw zarejestrować produkt. NETGEAR zaleca rejestrację produktu poprzez stronę NETGEAR. Aby wyszukać aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę NETGEAR zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł wsparcia NETGEAR. Czynności te opisane są szczegółowo w podręczniku instalacji, który jest dostępny online na stronie lub za pośrednictwem łącza w interfejsie użytkownika routera. Znaki towarowe NETGEAR, Inc., NETGEAR oraz logo NETGEAR są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych. Zgodność Aktualna Deklaracja zgodności z wymogami UE znajduje się na stronie Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, odwiedź stronę: Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami. Wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Produkt dopuszczony do sprzedaży w krajach członkowskich UE, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Szwajcarii. Skrócona instrukcja obsługi Nighthawk X8 Trójpasmowy router WiFi AC5300 Model R8500 Zawartość opakowania Opakowanie zawiera następujące elementy: Kabel Ethernet Router Zasilacz (różne modele w zależności od regionu) W niektórych regionach do sprzedawanego urządzenia dołączana jest płyta CD z oprogramowaniem. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Lipiec 2015

2 1. Ustaw anteny. Aby zapewnić najlepszą wydajność połączenia WiFi, ustaw anteny tak, jak pokazano na rysunku. 2. Przygotuj modem. Odłącz zasilanie modemu. Jeśli modem jest wyposażony w baterię pomocniczą, wyjmij ją. 3. Podłącz modem. Podłącz modem. Włóż akumulator z powrotem. Następnie podłącz modem do żółtego portu internetowego routera. 4. Włącz zasilanie routera. Dioda zasilania zacznie świecić na pomarańczowo, a gdy router będzie już gotowy do pracy, dioda kolor na biały. Jeżeli żadna dioda LED nie zacznie świecić, wciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania, znajdujący się na tylnym panelu routera. 5. Sprawdź diody LED. Jeśli dioda LED zasilania świeci nieprzerwanym białym światłem, a pozostałe diody LED są wyłączone, naciśnij przycisk LED z przodu routera. 6. Podłącz urządzenie. Aby podłączyć router, można użyć poniższego schematu lub szczegółowych instrukcji podanych w tej broszurze. Urządzenie WiFi Internet Kabel lub łącze DSL Modem Kabel Ethernet Router Możesz użyć kabla Ethernet lub sieci WiFi, aby podłączyć urządzenie do routera. Aby połączyć się z siecią WiFi, skorzystaj z unikalnej nazwy sieci WiFi oraz hasła, znajdujących się na etykiecie produktu. Kabel Ethernet Zasilacz Komputer Komputer 7. Zaloguj się na routerze. Uruchom przeglądarkę internetową. Wyświetli się program NETGEAR genie. Jeśli nie widzisz programu genie, wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Gdy pojawi się monit, jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora genie, aby nawiązać połączenie z Internetem. 8. Pobierz darmowe aplikacje. Podczas instalacji kreator genie wyświetli monit o możliwości pobrania dwóch aplikacji: Aplikacja genie. Osobisty panel sterowania, dzięki któremu możesz monitorować, kontrolować oraz przeprowadzać naprawy sieci domowej. Aplikacja ReadySHARE Vault. Umożliwia stałe, automatyczne tworzenie kopii zapasowej komputera z systemem Windows na napędzie USB podłączonym do routera. 9. Pobierz podręcznik użytkownika. Czynności te opisane są szczegółowo w podręczniku instalacji, który jest dostępny online na stronie lub za pośrednictwem łącza w interfejsie użytkownika routera. Zdalny dostęp do routera za pośrednictwem aplikacji genie Za pomocą aplikacji genie możesz uzyskać zdalny dostęp do routera i zmieniać jego najważniejsze ustawienia. Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji genie jest możliwy na komputerach z systemami Windows oraz urządzeniach mobilnych z systemami ios i Android. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika aplikacji NETGEAR genie, który jest dostępny w Internecie na stronie ¾ Aby skonfigurować zdalny dostęp za pomocą aplikacji genie do komputerów z systemem Windows: 1. Odwiedź stronę i pobierz najnowszą wersję aplikacji genie dla systemów Windows. 2. Utwórz konto zdalnego dostępu aplikacji genie. a. Podłącz komputer do sieci WiFi routera za pośrednictwem sieci WiFi lub kabla Ethernet. b. Uruchom aplikację genie. c. Wybierz Ustawienia routera. Zostanie wyświetlona strona logowania routera. d. Z menu Zaloguj jako wybierz Zdalny dostęp. e. Kliknij łącze Zarejestruj. f. Wypełnij pola, aby utworzyć konto. 3. Zaloguj się do konta zdalnego dostępu aplikacji genie. Aplikacja genie sprawdzi, czy router jest powiązany z kontem genie. Jeśli router nie jest powiązany z aplikacją, wykonaj następujące instrukcje wyświetlane na ekranie. Po powiązaniu routera z kontem genie na stronie zostanie wyświetlona ikonka chmury. Teraz możesz uzyskać zdalny dostęp do routera za pośrednictwem aplikacji genie zainstalowanej na komputerze.

3 Cechy sprzętu Panel przedni Na poniższym rysunku przedstawiono diody LED, przyciski i porty USB. Więcej informacji na temat diod LED i przycisków znajduje się w części Diody LED na stronie 2 i Przyciski panelu przedniego na stronie 3. Diody LED Port USB 3.0 Przycisk LED Port USB 2.0 Przycisk WPS Przycisk WiFi Panel tylny Rysunek przedstawia połączenia i przyciski na panelu tylnym. Agregowane porty Ethernet Port internetowy Porty Ethernet 1-6 Przycisk resetowania Przycisk włączania/ wyłączania zasilania Wejście zasilania 1

4 Diody LED Światło diod LED na panelu górnym routera informuje o jego aktywności: Dioda LED Dioda LED zasilania Dioda LED połączenia internetowego Dioda LED pasma 2,4 GHz (WiFi) Dioda LED pasma 5 GHz (WiFi 1) Dioda LED pasma 5 GHz (WiFi 2) Opis Świeci nieprzerwanym białym światłem. Router jest gotowy do pracy. Świeci nieprzerwanym pomarańczowym światłem. Router się włącza. Miga światłem pomarańczowym. Trwa aktualizacja oprogramowania lub wciśnięto przycisk Reset. Miga światłem białym. Oprogramowanie jest uszkodzone. Wyłączona. Do routera nie dochodzi zasilanie. Świeci nieprzerwanym białym światłem. Połączenie internetowe jest gotowe. Świeci nieprzerwanym pomarańczowym światłem. Wykryto połączenie kabla Ethernet z modemem. Miga światłem białym. Ruch internetowy przepływa przez port internetowy. Wyłączona. Między modemem a routerem brak kabla Ethernet. Świeci nieprzerwanym białym światłem. W urządzeniu działa komunikacja radiowa WiFi w paśmie 2,4 GHz. Miga. Router wysyła lub odbiera dane WiFi. Wyłączona. W urządzeniu nie działa komunikacja radiowa WiFi w paśmie 2,4 GHz. Świeci nieprzerwanym białym światłem. W urządzeniu działa komunikacja radiowa WiFi 1 w paśmie 5 GHz. Miga. Router wysyła lub odbiera dane WiFi. Wyłączona. W urządzeniu nie działa komunikacja radiowa WiFi 1 w paśmie 5 GHz. Świeci nieprzerwanym białym światłem. W urządzeniu działa komunikacja radiowa WiFi 2 w paśmie 5 GHz. Miga. Router wysyła lub odbiera dane WiFi. Wyłączona. W urządzeniu nie działa komunikacja radiowa WiFi 2 w paśmie 5 GHz. 2

5 Dioda LED Dioda LED 1 portu USB Dioda LED 2 portu USB Diody LED portów sieci Ethernet 1-6 Opis Dioda LED 1 portu USB odnosi się do niebieskiego portu USB 3.0. Dioda LED 2 portu USB odnosi się do portu USB 2.0. Świeci nieprzerwanym białym światłem. Urządzenie pamięci masowej USB zostało podłączone i jest gotowe do pracy. Miga. Urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone i próbuje nawiązać połączenie. Wyłączona. Nie podłączono urządzenia pamięci masowej USB lub wciśnięto przycisk bezpiecznego usuwania sprzętu. Można teraz bezpiecznie usunąć urządzenie pamięci masowej USB. Kolor wskaźników LED informuje o szybkości: biały oznacza szybkość Gb/s w połączeniach Ethernet, pomarańczowy oznacza szybkość 100 lub 10 Mb/s w połączeniach Ethernet. Świeci nieprzerwanym światłem. Zasilane urządzenie jest podłączone do portu Ethernet. Miga. Port wysyła lub odbiera dane. Wyłączona. Do portu Ethernet nie jest podłączone żadne zasilane urządzenie. Przyciski panelu przedniego Przycisk Przycisk LED Przycisk WPS Przycisk WiFi Opis Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę trybu diod LED. Tryb pierwszy. Wszystkie diody LED są włączone i migają. Tryb drugi. Wszystkie diody LED są włączone, ale nie migają. Tryb trzeci. Włączona jest tylko dioda zasilania. Pozostałe diody LED są wyłączone. Naciśnięcie przycisku WPS pozwala w łatwy sposób dołączyć do sieci WiFi bez wpisywania nazwy sieci WiFi i hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dołączanie do sieci WiFi na stronie 9. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez dwie sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie modułów transmisji radiowej WiFi 1 w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz oraz WiFi 2 w paśmie 5 GHz. 3

6 Instalacja routera Przed instalacją routera upewnij się, że usługa internetowa jest aktywna. ¾ Aby zainstalować router: 1. Ustaw anteny. Aby zapewnić możliwie najlepszą wydajność WiFi, firma NETGEAR zaleca, aby anteny zostały ustawione w sposób pokazany na rysunku. 2. Przygotuj modem: Internet Kabel lub łącze DSL Modem a. Odłącz zasilanie modemu. b. Jeśli modem jest wyposażony w baterię pomocniczą, wyjmij ją. c. Jeśli modem jest już podłączony do innego routera, odłącz kabel łączący modem z tym routerem. Upewnij się, że modem jest wyłączony oraz podłączony kablem jedynie do gniazdka usługi internetowej. 4

7 3. Podłącz modem: Internet Kabel lub łącze DSL Router Modem Kabel Ethernet a. Podłącz zasilanie, a następnie uruchom modem. b. Jeśli baterie zostały wcześniej wyjęte, włóż je z powrotem. c. Używając kabla Ethernet dołączonego do routera, podłącz modem do żółtego portu internetowego routera. 4. Podłącz zasilanie do routera: Internet Kabel lub łącze DSL Router Modem Kabel Ethernet a. Podłącz zasilacz do routera, a następnie do gniazdka sieciowego. b. Poczekaj, aż dioda LED zasilania na przednim panelu zacznie świecić na pomarańczowo, a następnie zmieni kolor na biały. Jeżeli żadna dioda LED nie zacznie świecić, wciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania, znajdujący się na tylnym panelu routera. 5 Zasilacz

8 5. Sprawdź diody LED. Jeśli dioda LED zasilania świeci nieprzerwanym białym światłem, a pozostałe diody LED są wyłączone, naciśnij przycisk LED z przodu routera. Pozostałe diody LED zostaną włączone. 6. Podłącz urządzenie. Urządzenie WiFi Kabel Ethernet Internet Kabel lub łącze DSL Modem Kabel Ethernet Router Zasilacz Komputer Komputer Komputer można podłączyć do routera za pomocą kabla. Można też użyć sygnału WiFi w celu podłączenia komputera lub urządzenia WiFi do routera: W celu ustanowienia połączenia kablowego, podłącz komputer do portu sieci Ethernet routera za pomocą kabla Ethernet (nie znajduje się w zestawie). Uwaga: Firma NETGEAR zaleca podłączenie komputera do portów Ethernet 3 6 i użycie portów Ethernet 1 i 2 do skonfigurowania agregacji portu Ethernet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja agregacji portu Ethernet na stronie 15. Aby połączyć się za pomocą sieci WiFi, skorzystaj z unikalnej nazwy sieci WiFi oraz hasła, znajdujących się na etykiecie produktu. 6

9 7. Uruchom przeglądarkę internetową. Przy pierwszym podłączeniu do urządzenia wyświetli się strona kreatora genie. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora genie, aby nawiązać połączenie z Internetem. Jeśli nie wyświetla się strona kreatora genie, wykonaj następujące czynności: Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę. Upewnij się, że komputer jest podłączony do jednego z portów Ethernet na routerze lub jest podłączony do sieci WiFi, w której działa router. Upewnij się, że do routera podłączono zasilanie, a dioda LED zasilania świeci się. Jeśli komputer ma ustawiony statyczny lub stały adres IP (jest to mało prawdopodobne), należy go zmienić, aby automatycznie odebrać adres IP z routera. Jeśli strona kreatora genie nadal się nie wyświetla, zaloguj się do routera, aby mógł on wykryć Twoje połączenie internetowe. ¾ Aby zalogować się na urządzeniu: 1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 2. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. Jeśli połączenie internetowe jeszcze nie zostało ustanowione, kreator genie wykryje je automatycznie. 7

10 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie skonfigurowana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe dla każdego routera (jak numer seryjny). Nie musisz konfigurować zabezpieczeń WiFi, bo router używa ich automatycznie. Ustawienia WiFi znajdują się na etykiecie produktu. Firma NETGEAR zaleca, aby używać wstępnie skonfigurowanych ustawień WiFi, ponieważ w przypadku zapomnienia można je sprawdzić na etykiecie produktu. Program NETGEAR genie pozwala na zmianę tych ustawień. Jeśli tego dokonasz, pamiętaj o zapisaniu nowych ustawień i przechowywaniu ich w bezpiecznym miejscu. Przepisz ustawienia WiFi z etykiety routera tutaj, aby mieć do nich łatwy dostęp. Nazwa sieci WiFi (SSID): Klucz sieci (hasło): Jeśli zmienisz ustawienia WiFi, zapisz nowe tutaj, aby móc je sobie przypomnieć w razie potrzeby, a broszurę schowaj w bezpiecznym miejscu. Nazwa sieci WiFi (SSID): Klucz sieci (hasło): 8

11 Dołączanie do sieci WiFi Aby dołączyć do sieci WiFi routera, możesz użyć funkcji Wi Fi Protected Setup (WPS) lub wybrać sieć WiFi i wpisać hasło. Więcej informacji na temat przycisku WPS na komputerze lub urządzeniu bezprzewodowym można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z komputerem lub urządzeniem bezprzewodowym, lub korzystając z pomocy online. Niektóre starsze komputery i urządzenia nie mogą korzystać z WPS. ¾ Aby podłączyć się do sieci za pomocą WPS: 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze i przytrzymaj go przez 3 5 s. Dioda LED funkcji WPS na przycisku zacznie migać. 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na komputerze lub urządzeniu mobilnym albo naciśnij przycisk WPS na ekranie. Podczas łączenia się komputera lub urządzenia mobilnego z routerem dioda LED na przycisku WPS zacznie świecić nieprzerwanym niebieskim światłem. 3. Powtórz te same kroki, aby dodać kolejne komputery lub urządzenia mobilne. ¾ Aby wybrać sieć i wpisać jej hasło: 1. Uruchom oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi w komputerze lub urządzeniu mobilnym, które ma zostać połączone z routerem. Oprogramowanie to wykona skanowanie w poszukiwaniu wszystkich sieci WiFi w okolicy. 2. Odszukaj i wybierz nazwę sieci bezprzewodowej routera (SSID). Identyfikator SSID znajduje się na etykiecie produktu. 3. Wpisz fabryczne hasło routera (lub swoje, jeżeli zostało zmienione) i kliknij przycisk Connect (Połącz). Hasło znajduje się na etykiecie produktu. 4. Powtórz kroki 1 3, aby dodać kolejne komputery lub urządzenia mobilne. 9

12 Przeglądanie lub zmiana ustawień routera Po skonfigurowaniu urządzenia przy użyciu aplikacji NETGEAR genie istnieje możliwość zalogowania się na routerze w celu wyświetlenia lub wprowadzenia ustawień. Logowanie na routerze ¾ Aby zalogować się na urządzeniu: 1. Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do routera. Możesz nawiązać połączenie przewodowe lub za pośrednictwem sieci WiFi: W celu ustanowienia połączenia kablowego, podłącz komputer do portu sieci Ethernet routera za pomocą kabla Ethernet (nie znajduje się w zestawie). Aby połączyć się za pomocą sieci WiFi, skorzystaj z unikalnej nazwy sieci WiFi oraz hasła, znajdujących się na etykiecie produktu. 2. Uruchom przeglądarkę internetową. 3. Wprowadź adres w polu adresu przeglądarki. Wyświetlone zostanie okno logowania. 4. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. Zmiana hasła administratora ¾ Aby zmienić hasło administratora: 1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 10

13 2. Jako nazwę użytkownika wpisz admin, a jako hasło wpisz password. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. 3. Wybierz ADVANCED (Zaawansowane) > Administration (Administrowanie) > Set Password (Ustaw hasło). 4. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz dwukrotnie nowe. 5. Aby móc odzyskać hasło, zaznacz pole Enable Password Recovery (Włącz odzyskiwanie hasła). Firma NETGEAR zaleca, aby włączyć opcję odzyskiwania hasła. 6. Wybierz dwa pytania umożliwiające odzyskanie hasła i udziel na nie odpowiedzi. 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Zmiany zostaną zapisane. Odzyskiwanie zapomnianego hasła administratora Domyślnym hasłem administratora jest słowo password. W przypadku zmiany hasła i skorzystania z funkcji odzyskiwania hasła istnieje możliwość jego odzyskania. ¾ Aby odzyskać zapomniane hasło administratora: 1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 2. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Jeśli opcja odzyskiwania hasła jest włączona, pojawi się monit informujący, że należy wpisać numer seryjny routera. 3. Wpisz numer seryjny routera. Numer seryjny znajduje się na etykiecie produktu. 4. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Wyświetlona zostanie strona informująca, że należy udzielić odpowiedzi na pytania umożliwiające odzyskanie hasła. 11

14 5. Wpisz odpowiedzi na pytania umożliwiające odzyskanie hasła. 6. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Wyświetlona zostanie strona z odzyskanym hasłem. 7. Kliknij przycisk Login again (Zaloguj się ponownie). Wyświetlone zostanie okno logowania. 8. Zaloguj się na routerze, korzystając z odzyskanego hasła. Odzyskiwanie zapomnianego hasła sieci WiFi Wstępnie skonfigurowane hasło sieci WiFi znajduje się na etykiecie produktu. W przypadku zmiany i zapomnienia hasła sieci WiFi zaloguj się na routerze, aby zobaczyć bieżące hasło sieci WiFi. ¾ Aby podłączyć się do routera i zobaczyć hasło sieci WiFi: 1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla routera. Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło logowania to password. Użyj domyślnych danych logowania, jeśli nie zostały zmienione. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. 3. Wybierz Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). W sekcji Security Options (Opcje zabezpieczeń) strony wyświetlone zostanie hasło sieci WiFi. 12

15 Dostęp do urządzenia USB w sieci Aplikacja ReadySHARE pozwala uzyskać dostęp do urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do jednego z portów USB routera i udostępniać dane (obsługa urządzenia USB korzystającego ze specjalnych sterowników nie jest możliwa). ¾ Aby uzyskać dostęp do pamięci masowej USB za pośrednictwem komputera z systemem Windows: 1. Połącz urządzenie pamięci masowej USB z portem USB routera. W celu uzyskania najlepszego dostępu do urządzenia USB firma NETGEAR zaleca podłączanie urządzeń do niebieskiego portu USB 3.0 na routerze. 2. Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest zasilane z zewnątrz, podłącz je do źródła zasilania. Urządzenie pamięci masowej USB należy podłączyć do źródła zasilania przed podłączeniem go do routera. Po podłączeniu urządzenia USB do gniazda routera odczekaj do dwóch minut. Po tym czasie urządzenie będzie gotowe do udostępnienia. Domyślnie dostęp do urządzenia pamięci masowej USB jest udzielany wszystkim komputerom w sieci lokalnej (LAN). 3. Na podłączonym do sieci komputerze z systemem Windows wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, wpisz ciąg \\readyshare w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK. 13

16 Zostanie wyświetlone okno zawierające pliki i foldery znajdujące się na urządzeniu. ¾ Aby uzyskać dostęp do urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem komputera Mac: 1. Połącz urządzenie pamięci masowej USB z portem USB routera. W celu uzyskania najlepszego dostępu do urządzenia USB firma NETGEAR zaleca podłączanie urządzeń do niebieskiego portu USB 3.0 na routerze. 2. Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest zasilane z zewnątrz, podłącz je do źródła zasilania. Urządzenie pamięci masowej USB należy podłączyć do źródła zasilania przed podłączeniem go do routera. Po podłączeniu urządzenia USB do gniazda routera odczekaj do dwóch minut. Po tym czasie urządzenie będzie gotowe do udostępnienia. Domyślnie dostęp do urządzenia pamięci masowej USB jest udzielany wszystkim komputerom w sieci lokalnej (LAN). 3. Na komputerze Mac podłączonym do sieci uruchom program Finder i wybierz kolejno opcje Go (Przejdź) > Connect to Server (Połącz z serwerem). Pojawi się strona Connect to server (Łączenie z serwerem). 4. Wpisz ciąg smb://readyshare w polu Server Address (Adres serwera), a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz). 5. Po wyświetleniu monitu zaznacz pole wyboru obok opcji Guest (Gość). 6. Jeśli na routerze skonfigurowano kontrolę dostępu i komputer Mac może uzyskiwać dostęp do sieci, zaznacz pole wyboru obok opcji Registered User (Zarejestrowany użytkownik) i wpisz nazwę użytkownika admin oraz hasło password. Więcej informacji na temat kontroli dostępu można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym online pod adresem lub poprzez łącze w interfejsie użytkownika routera. 7. Kliknij przycisk Connect (Połącz). Zostanie wyświetlone okno zawierające pliki i foldery znajdujące się na urządzeniu. 14

17 Tworzenie kopii zapasowych za pomocą ReadySHARE Vault Router ma zainstalowane darmowe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych wszystkich komputerów w domu wyposażonych w system Windows. Podłącz dysk twardy USB (HDD) do portu USB na routerze, aby mieć zapewnione centralnie sterowane, stałe i automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Uwaga: Następujące systemy umożliwiają obsługę ReadySHARE Vault: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. ¾ Aby utworzyć kopię zapasową komputera z systemem Windows: 1. Podłącz dysk twardy USB (HDD) do portu USB na routerze. 2. Pobierz aplikację ReadySHARE Vault ze strony i zainstaluj ją w każdym komputerze z systemem Windows. 3. Uruchom aplikację ReadySHARE Vault. Zostanie wyświetlona strona główna ReadySHARE Vault. 4. Aby skonfigurować i wykonać zadania tworzenia kopii zapasowych, skorzystaj z panelu sterowania aplikacją lub zakładki Backup (Kopie zapasowe). Konfiguracja agregacji portu Ethernet Agregacja portu Ethernet umożliwia routerowi połączenie portów Ethernet 1 i 2 podczas transferu danych do wspierającego urządzenia, np. serwera NAS. Zwróć uwagę, że agregację portu Ethernet nazywa się czasem łączeniem połączeń, grupowaniem portów lub trunkingiem portów. ¾ Aby sprawdzić stan agregacji portu Ethernet: 1. Podłącz urządzenie obsługujące agregację portu Ethernet, np. serwer NAS lub przełącznik sieciowy do portów Ethernet 1 i 2 routera za pomocą kabli Ethernet. 15

18 2. Skonfiguruj agregację portu Ethernet w urządzeniu podłączonym do portów Ethernet 1 i 2 routera. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu agregacji portu Ethernet w urządzeniu, sięgnij do dokumentacji dołączonej do urządzenia. 3. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla routera. Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło password. Użyj domyślnych danych logowania, jeśli nie zostały zmienione. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. 5. Wybierz ADVANCED (ZAAWANSOWANE) > Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana) > Ethernet Port Aggregation (Agregacja portów Ethernet). Zostanie wyświetlona strona agregacji portów Ethernet. 6. Upewnij się, że stan agregacji portów Ethernet to Active (Aktywny). Włącz opcję Smart Connect Opcja Smart Connect pozwala na wybranie najszybszej sieci WiFi dostępnej dla urządzenia. Aby opcja Smart Connect działała prawidłowo, oba pasma 5 GHz muszą mieć taką samą nazwę bezprzewodową (SSID) i taki sam klucz sieci (hasło). ¾ Aby włączyć opcję Smart Connect: 1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla routera. Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło password. Użyj domyślnych danych logowania, jeśli nie zostały zmienione. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. 16

19 3. Wybierz pozycję Wireless (Sieć bezprzewodowa). Pojawi się strona konfiguracji sieci bezprzewodowej. 4. Zaznacz pole wyboru Smart Connect. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Ustawienia zostaną zapisane. Włącz funkcję Dynamic Quality of Service Funkcja Dynamic Quality of Service (QoS) pozwala rozładować ruch internetowy przy ograniczonej przepustowości łącza, poprzez lepsze rozpoznawanie aplikacji i urządzeń korzystających z sieci, alokację pasma i zastosowanie technik priorytetyzacji ruchu sieciowego. Jeśli lubisz grać i przesyłać strumieniowo wideo, skorzystasz na włączeniu usługi Dynamic QoS. Uwaga: Jeśli prędkość połączenia internetowego wynosi 1 Gb/s lub jeśli prędkość wysyłania i pobierania wynosi przynajmniej 300 Mb/s, nie ma konieczności używania funkcji Dynamic QoS. ¾ Aby włączyć funkcję Dynamic QoS, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz Wyświetlone zostanie okno logowania. 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla routera. Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło password. Możesz użyć domyślnych danych logowania, jeśli nie zostały zmienione. Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. 3. Wybierz opcję Dynamic QoS. Zostanie wyświetlona strona Dynamic QoS: 4. Zaznacz pole wyboru Enable Dynamic QoS (Włącz funkcję Dynamic QoS). 17

20 5. Określ przepustowość łącza internetowego. Prędkość pasma internetowego można sprawdzić za pomocą testera szybkości połączenia z Internetem, takich jak Speedtest. Możesz też wpisać szybkość pasma ręcznie. Firma NETGEAR zaleca korzystania z funkcji Speedtest. Aby umożliwić wykrycie przepustowości łącza internetowego przez funkcję Speedtest: a. Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie uzyskuje dostępu do Internetu, gdyż ma to wpływ na dokładność wyników testu. b. Kliknij przycisk Speedtest. Funkcja Speedtest określi przepustowość łącza internetowego. 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Ustawienia zostaną zapisane. 7. Aby wyświetlić wykorzystanie przepustowości przez urządzenia i aplikacje, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby sprawdzić wykorzystanie przepustowości przez urządzenia i aplikacje na dole strony. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym w Internecie pod adresem lub poprzez łącze w interfejsie użytkownika routera. Konfiguracja usługi VPN Service Usługa VPN Service pozwala uzyskać zdalny dostęp do sieci domowej za pomocą bezpiecznego połączenia. Po skonfigurowaniu usługi VPN można za jej pośrednictwem uzyskać dostęp do napędu USB routera oraz multimediów, a także do domowego Internetu. Więcej informacji na temat konfiguracji usługi VPN Service można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym online pod adresem lub poprzez łącze w interfejsie użytkownika routera. 18

21 Zdalny dostęp do routera za pomocą ReadyCLOUD ReadyCLOUD umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do plików znajdujących się na urządzeniu pamięci masowej USB podłączonym do routera. Przed uzyskaniem zdalnego dostępu do routera za pomocą ReadyCLOUD musisz utworzyć konto ReadyCLOUD i zarejestrować router. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących użycia aplikacji ReadyCLOUD, przeczytaj podręcznik użytkownika ReadyCLOUD dostępny na stronie ¾ Aby skonfigurować konto ReadyCLOUD i zarejestrować router: 1. Utwórz konto ReadyCLOUD: a. Odwiedź i kliknij łącze Zaloguj się. Zostanie wyświetlona strona logowania. b. Kliknij łącze Utwórz konto, uzupełnij pola, aby skonfigurować konto i kliknij przycisk Utwórz. 2. Skonfiguruj i zarejestruj router: a. Połącz urządzenie pamięci masowej USB z portem USB routera. b. Zaloguj się do routera na stronie Wyświetlona zostanie strona główna BASIC Home. c. Wybierz ReadySHARE. Zostanie wyświetlona strona USB Storage (Basic Settings) (Pamięć masowa USB (Ustawienia podstawowe)). d. Zaznacz pole wyboru ReadyCLOUD. Zostanie wyświetlona strona ReadyCLOUD. 19

22 e. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do serwisu ReadyCLOUD, a następnie kliknij przycisk Register (Rejestracja). Router jest teraz zarejestrowany na koncie ReadyCLOUD. 3. Po rejestracji odwiedź stronę i zaloguj się do swojego konta, używając nazwy użytkownika i hasła ReadyCLOUD. Na stronie ReadyCLOUD wyświetlany jest zarejestrowany router i zawartość urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do routera. Pobierz aplikację NETGEAR genie Bezpłatna aplikacja NETGEAR genie pozwala w prosty sposób monitorować sieć domową, a także łączyć się z nią oraz sterować z poziomu komputera z systemem Windows lub Mac, tabletu lub smartfonu. Możesz udostępniać oraz przesyłać muzykę lub pliki wideo, diagnozować oraz rozwiązywać problemy z siecią, ustanawiać kontrolę rodzicielską, a także: Uzyskiwać dostęp do routera i zmieniać jego ustawienia oraz diagnozować i rozwiązywać problemy z siecią. Ustawić kompatybilność drukarki AirPrint, aby móc drukować z urządzeń typu ipad lub iphone. Używać opcji MyMedia do wyszukiwania oraz odtwarzania plików multimedialnych w swojej sieci. Używać opcji Turbo Transfer do szybkiego przesyłania plików z komputera lub smartfonu do innego urządzenia w sieci. Ustanawiać kontrolę rodzicielską. Podłączać smartfony i tablety do domowej sieci WiFi poprzez skanowanie kodów WiFi QR z aplikacji genie. Pobierz bezpłatną aplikację NETGEAR genie ze strony 20

Więcej możliwości. Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL. Model D6400

Więcej możliwości. Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL. Model D6400 Więcej możliwości Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Model D6400 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie skonfigurowana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe w przypadku każdego routera

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości Nighthawk X10 Router WiFi AD7200 Smart. Model R9000

Więcej możliwości Nighthawk X10 Router WiFi AD7200 Smart. Model R9000 Więcej możliwości Nighthawk X10 Router WiFi AD7200 Smart Model R9000 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie przypisana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe dla każdego routera (jak

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości. Nighthawk X6 Trójzakresowy router WiFi AC3200. Model R8000

Więcej możliwości. Nighthawk X6 Trójzakresowy router WiFi AC3200. Model R8000 Więcej możliwości Nighthawk X6 Trójzakresowy router WiFi AC3200 Model R8000 Nazwa i hasło sieci WiFi Wstępnie przypisana nazwa sieci WiFi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe dla każdego routera

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości. Router-modem Nighthawk X4S AC2600 Wi-Fi VDSL2/ADSL. Model D7800

Więcej możliwości. Router-modem Nighthawk X4S AC2600 Wi-Fi VDSL2/ADSL. Model D7800 Więcej możliwości Router-modem Nighthawk X4S AC2600 Wi-Fi VDSL2/ADSL Model D7800 Nazwa i hasło sieci Wi-Fi Wstępnie skonfigurowana nazwa sieci Wi-Fi (SSID) oraz klucz sieci (hasło) są unikatowe w przypadku

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Model D6400 Router z modemem

Szybkie uruchamianie Router z modemem AC1600 WiFi VDSL/ADSL Model D6400 Router z modemem Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4 Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6200 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6200 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu lub konta DSL

Numer telefonu lub konta DSL Spis treści Zanim zaczniesz..................................... 2 Instalacja routera z modemem.......................... 3 Wstępnie skonfigurowane zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej.....................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Więcej możliwości. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6200

Więcej możliwości. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6200 Więcej możliwości Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6200 Poznaj łączność WiFi nowej generacji Twój nowy wzmacniacz sygnału sieci WiFi obsługuje standard sieci 802.11ac, który zapewnia większą szybkość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym

Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym Wprowadzenie Wzmacniacz WN3100RP pozwala rozszerzyć sygnał sieci Wi-Fi o miejsca znajdujące się poza zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowa kamery. 1. Podłącz kamerę kablem ethernet (dołączony do kamery) do modemu kablowego,

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy router z modemem DSL D6200 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy router z modemem DSL D6200 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6300 Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Dwupasmowy router Wi-Fi 11ac R6300 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Skrócona instrukcja obsługi. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat urządzenia EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Nowy router N900 Wireless Dual Band Gigabit

Nowy router N900 Wireless Dual Band Gigabit Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz WiFi, Edycja Powerline (XAVN2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz WiFi, Edycja Powerline (XAVN2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz WiFi, Edycja Powerline (XAVN2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. W pełni bezprzewodowa kamera Magnetyczne mocowanie naścienne Baterie litowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Pomoc techniczna. N900 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR4500 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Pomoc techniczna. N900 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR4500 Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi

Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi Router LTE B525 Skrócona instrukcja obsługi 3150****_01 1 Ogólna prezentacja urządzenia Kontrolka zasilania Kontrolka Wi-Fi /WPS Kontrolka siły sygnału Gniazdo LAN/WAN Gniazdo USB Przycisk Reset Przycisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji modemu routera D6300 WiFi ADSL

Podręcznik instalacji modemu routera D6300 WiFi ADSL Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Technicolor CGA 4233

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Technicolor CGA 4233 INSTRUKCJA INSTALACJI Modem Technicolor CGA 4233 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Zestaw instalacyjny... 3 2. Budowa modemu kablowego... 4 2.1. Przedni panel... 4 2.2. Tylny panel... 5 3. Podłączenie modemu...

Bardziej szczegółowo

Poznaj łączność WiFi nowej generacji

Poznaj łączność WiFi nowej generacji Więcej możliwości Poznaj łączność WiFi nowej generacji Twój nowy wzmacniacz sygnału sieci WiFi obsługuje standard sieci 802.11ac, który zapewnia większą szybkość i niezawodność transmisji oraz większy

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB Skrócona

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router z modemem DSL N750 Premium Edition

Bezprzewodowy router z modemem DSL N750 Premium Edition Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy! Dziękujemy za wybranie Arlo Q Plus. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. 2 3 Zawartość zestawu 3 sposoby na połączenie nowej kamery Można połączyć kamerę Arlo Q Plus

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału WiFi AC750 Model EX3800 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Zawartość zestawu Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB (różne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ PRZEWODOWYCH BEZPRZEWODOWO ROZSZERZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ Rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Skrócona instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Kasda KW 58283

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Kasda KW 58283 INSTRUKCJA INSTALACJI Modem Kasda KW 58283 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Zestaw instalacyjny... 3 2. Budowa modemu ADSL WiFi... 4 2.1. Przedni panel... 4 2.2. Tylny panel... 5 3. Podłączenie modemu ADSL WiFi...

Bardziej szczegółowo

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat modelu EX6200

Zrób więcej. Dowiedz się więcej na temat modelu EX6200 Zrób więcej Dowiedz się więcej na temat modelu EX6200 Spis treści Poznaj łączność WiFi nowej generacji....................... 3 Optymalizacja działania sieci WiFi.......................... 4 Udostępnianie

Bardziej szczegółowo