Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r."

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r

2 Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja Zachodnia - malowanie 1 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa poprzez zmycie, R=0,5 Plus 29,49*11,75 = 346,508m2 Minus (1,5*1,5*10+1,5*1,2*12+0,9*2,4*16+1,2*1,5*16+0,9*0,4*2+1,1*0,4*2)*-1 = -109,060m2 Ościerza okien (1,5*3*10+(1,5*2+1,2)*12+(0,9+2,4*2)*16+(1,2*2+1,5)*16+(0,9*2+0,4)*2 +(1,1*2+0,4)*2)*0,13 = 33,618m2 271,066 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,272*0,5 2 KNR /02 Likwidacja zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego przy uŝyciu środka np. SLK Funhith, załoŝono 10% elewacji 271,066*0,10 = 27,107m2 27,107 m2 Preparat bioaktywny SLK Fungith l 0,15 pomocnicze % 1,5 3 KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 271,066 = 271,066m2 271,066 m2 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5 4 KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - elewacja Plus 29,49*11,75 = 346,508m2 Minus (1,5*1,5*10+1,5*1,2*12+0,9*2,4*16+1,2*1,5*16+0,9*0,4*2+1,1*0,4*2)*-1 = -109,060m2 Ościerza okien (1,5*3*10+(1,5*2+1,2)*12+(0,9+2,4*2)*16+(1,2*2+1,5)*16+(0,9*2+0,4)*2 +(1,1*2+0,4)*2)*0,13 = 33,618m2 271,066 m2 pomocnicze % 1,5

3 Kosztorys Strona 3/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Lustra balkonów - el. zachodnia 5 KNR-W /02 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 1,6*1,25*16 = 32,000m2 32 m2 Robotnicy r-g 0,41 6 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 32 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,272 7 KNR /02 Uzupełnienie ubytków zaprawą do naprawy betonów - nałoŝenie zaprawy np. ATLAS TEN-10 lub EMACO 32 = 32,000m2 32 m2 Zaprawa szybkotwardniejąca do naprawy podłoŝy ATLAS TEN-10 kg 20 pomocnicze % 1,5 8 KNR /06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 32 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,275 Tynkarze gr.ii r-g 0,275 Robotnicy gr.i r-g 0,0612 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 Siatka z włókna szklanego m2 1,135 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,007 Środek transportowy m-g 0, KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 32 = 32,000m2 32 m2 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5

4 Kosztorys Strona 4/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 10 KNR /02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 32 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,4846 Robotnicy gr.i r-g 0,028 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 4 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0115 śuraw okienny przenośny m-g 0, KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - lustra balkonów 32 = 32,000m2 32 m2 pomocnicze % 1,5 12 KNR /03 Zabezpieczenie bocznej krawędzi posadzek balkonowych powłoką elastyczną EMACO Masterseal 550fx (2,6+1,4+1,4)*0,06*16 = 5,184m2 5,184 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,3856 EMACO Masterseal kg 1,25 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lustra balkonów od strony wewnętrznej 1,5*1,3*16 = 31,200m2 31,2 m2

5 Kosztorys Strona 5/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5 14 KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - lustra balkonów strona wewnętrzna 31,2 m2 pomocnicze % 1,5 15 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lustra balkonów strona wewnętrzna 1,3*1,4*16 = 29,120m2 29,12 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - lustra balkonów strona wewnętrzna 1,3*1,4*16 = 29,120m2 29,12 m2 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie el. zachodnia 17 KNR /02 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m 29,49*11,75 = 346,508m2 346,508 m2 Monterzy gr.ii r-g 0,2483 Robotnicy gr.i r-g 0,1117 Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.ii gr.50mm m3 0,00011 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,00013

6 Kosztorys Strona 6/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,00018 Haki do muru kg 0,012 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 Gwoździe budowlane gołe kg 0,0006 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 0,1021 Naprawa posadzki balkonowej - 1 szt oraz odnowienie słupa - el. zachodnia 18 KNR-W /03 Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach 1,4*2,6 = 3,640m2 3,64 m2 Robotnicy r-g 4,8 19 KNR /09 Gruntowanie - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 3,640 = 3,640m2 3,64 m2 Dekarze gr.ii r-g 0,0896 Robotnicy gr.i r-g 0,0337 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,3 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol P" kg 0,35 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, KNR /03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej z wywinięciem na ścianę 3,640*1,15 = 4,186m2 4,186 m2 r-g 0,43 Papa termozgrzewalna izolacyjna grub. 3mm m2 1,15 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, KNR /02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko 3,64 m2 Betoniarze gr.ii r-g 0,5719 Robotnicy gr.i r-g 0,0869 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206

7 Kosztorys Strona 7/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Cement portlandzki 35 t 0,0003*0,8 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0313 Środek transportowy m-g 0, KNR /03 Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm (Krotność= 3) 3,64 m2 Betoniarze gr.ii r-g 0,0284 Robotnicy gr.i r-g 0,0432 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0, KNR /01 Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (1,46*2+2,60*2)*0,25 = 2,030m2 2,03 m2 Blacharze gr.ii r-g 1,3529 Robotnicy gr.i r-g 1,5243 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,01 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,028 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, KNR-W /05 Malowanie dwukrotne farbą olejną - słup balkonu 3 m2 Robotnicy r-g 0,94 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 Benzyna do lakierów dm3 0,034 Papier ścierny ark 0,56 pomocnicze % 2 Malowanie balustrad balkonowych el. zachodnia 25 KNR-W /05 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,6*1,2*2*16+0,6*1,3*2*16 = 86,400m2 86,4 m2

8 Kosztorys Strona 8/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robotnicy r-g 0,94 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 Benzyna do lakierów dm3 0,034 Papier ścierny ark 0,56 pomocnicze % 2 Elewacja Północna - malowanie 26 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa poprzez zmycie, R=0,5 Plus 18,30*11,75+0,5*9,4*6,1*2+3,58+5,74+16,7*0,5*4+2*11,75 = 338,585m2 Minus (1,2*1,5*22+1,5*1,5*4+0,9*2,4*4)*-1 = -57,240m2 Ościerza ((1,2*2+1,5)*22+(1,5*2+1,5)*4+(0,9+2,4*2)*4)*0,13 = 16,458m2 297,803 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,272*0,5 27 KNR /02 Likwidacja zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego przy uŝyciu środka np. SLK Funhith, załoŝono 10% elewacji 297,803*0,10 = 29,780m2 29,78 m2 Preparat bioaktywny SLK Fungith l 0,15 pomocnicze % 1,5 28 KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 297,803 = 297,803m2 297,803 m2 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5 29 KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - elewacja Plus 18,30*11,75+0,5*9,4*6,1*2+3,58+5,74+16,7*0,5*4+2*11,75 = 338,585m2 Minus (1,2*1,5*22+1,5*1,5*4+0,9*2,4*4)*-1 = -57,240m2 Ościerza ((1,2*2+1,5)*22+(1,5*2+1,5)*4+(0,9+2,4*2)*4)*0,13 = 16,458m2 297,803 m2

9 Kosztorys Strona 9/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena pomocnicze % 1,5 Rusztowanie el. północna 30 KNR /02 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m 18,30*11,75+0,5*9,4*6,1*2+3,58+5,74+16,7*0,5*4+2*11,75 = 338,585m2 338,585 m2 Monterzy gr.ii r-g 0,2483 Robotnicy gr.i r-g 0,1117 Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.ii gr.50mm m3 0,00011 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,00013 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,00018 Haki do muru kg 0,012 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 Gwoździe budowlane gołe kg 0,0006 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 0,1021 Malowanie balustrad balkonowych - el. północna 31 KNR-W /05 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,6*1,2*2*4+0,6*1,3*2*4 = 21,600m2 21,6 m2 Robotnicy r-g 0,94 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 Benzyna do lakierów dm3 0,034 Papier ścierny ark 0,56 pomocnicze % 2 Lustra balkonów - elewacja północna 32 KNR-W /02 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 1,6*1,25*4 = 8,000m2 8 m2 Robotnicy r-g 0,41

10 Kosztorys Strona 10/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 33 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /02 Uzupełnienie ubytków zaprawą do naprawy betonów - nałoŝenie zaprawy np. ATLAS TEN-10 lub EMACO 8 = 8,000m2 8 m2 Zaprawa szybkotwardniejąca do naprawy podłoŝy ATLAS TEN-10 kg 20 pomocnicze % 1,5 35 KNR /06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 8 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,275 Tynkarze gr.ii r-g 0,275 Robotnicy gr.i r-g 0,0612 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 Siatka z włókna szklanego m2 1,135 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny m-g 0,007 Środek transportowy m-g 0, KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 8 = 8,000m2 8 m2 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5 37 KNR /02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 8 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,4846 Robotnicy gr.i r-g 0,028

11 Kosztorys Strona 11/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 4 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0115 śuraw okienny przenośny m-g 0, KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - lustra balkonów 8 = 8,000m2 8 m2 pomocnicze % 1,5 39 KNR /03 Zabezpieczenie bocznej krawędzi posadzek balkonowych powłoką elastyczną EMACO Masterseal 550fx (2,6+1,4+1,4)*0,06*4 = 1,296m2 1,296 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,3856 EMACO Masterseal kg 1,25 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - lustra balkonów od strony wewnętrznej 1,5*1,3*4 = 7,800m2 7,8 m2 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5 41 KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - lustra balkonów strona wewnętrzna 7,8 m2

12 Kosztorys Strona 12/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena pomocnicze % 1,5 42 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lustra balkonów strona wewnętrzna 1,3*1,4*4 = 7,280m2 7,28 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - lustra balkonów strona wewnętrzna 1,3*1,4*4 = 7,280m2 7,28 m2 pomocnicze % 1,5 Elewacja Południowa_szczyt - malowanie 44 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa poprzez zmycie, R=0,5 Plus (7,66+1,2+5,99)*11,8+0,5*5,2*7,3+0,5*7,6*5,2+4,1*0,5*0,9+5*0,5*0,9+5* 0,5*0,8+3,8*0,5*0,8 = 221,585m2 221,585 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,272*0,5 45 KNR /02 Likwidacja zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego przy uŝyciu środka np. SLK Funhith, załoŝono 10% elewacji 221,585*0,10 = 22,159m2 22,159 m2 Preparat bioaktywny SLK Fungith l 0,15 pomocnicze % 1,5

13 Kosztorys Strona 13/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 46 KNR /02 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 221,585 = 221,585m2 221,585 m2 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 pomocnicze % 1,5 47 KNR /10 Dwukrotne malowanie farbami LOTUSAN powierzchni zewnętrznych - elewacja Plus 221,585 = 221,585m2 221,585 m2 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie el. południowa 48 KNR /02 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m 221,585 = 221,585m2 221,585 m2 Monterzy gr.ii r-g 0,2483 Robotnicy gr.i r-g 0,1117 Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.ii gr.50mm m3 0,00011 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,00013 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,00018 Haki do muru kg 0,012 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 Gwoździe budowlane gołe kg 0,0006 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 0,1021 Naprawa schodów betonowych zejście do lokali 49 KNR-W /02 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 1,5*0,35*5+1,5*0,19*5+1,5*1,0*2 = 7,050m2 7,05 m2

14 Kosztorys Strona 14/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robotnicy r-g 0,41 50 KNR /01 Przygotowanie starego podłoŝa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 7,05 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /02 Uzupełnienie ubytków zaprawą do naprawy betonów - nałoŝenie zaprawy np. ATLAS TEN-10 lub EMACO 4,05+1,5*1,0*2 = 7,050m2 7,05 m2 Zaprawa szybkotwardniejąca do naprawy podłoŝy ATLAS TEN-10 kg 20 pomocnicze % 1,5 Wymiana płytek na płytach przedwejściowych 52 KNR-W /03 Wymiana posadzki na zaprawie cementowej z płytek o wymiarach 30x30cm 1,6*1,35+0,35*2*1,35+0,12*1,35-0,4*0,6 = 3,027m2 3,2*1+3,2*0,35*3+3,2*0,15*3-0,4*0,6 = 7,760m2 10,787 m2 Robotnicy r-g 2,67 Płytki podłogowe 30x30cm m2 1,13 Masa klejąca kg 2,7 Masa fugowa kg 0,36 pomocnicze % 2 Malowanie blacharki 53 KNR-W /25 Malowanie dwukrotne farbą olejną blacharki elewacja zachodnia (4,3+4+4) = 12,300m elewacja północna (13,5+0,6+1,5) = 15,600m elewacja północna (13,5+0,6+1,5) = 15,600m 43,5 m Robotnicy r-g 0,3 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,049 Farba olejna do gruntowania dm3 0,052 Benzyna do lakierów dm3 0,022 Papier ścierny ark 0,28 pomocnicze % 2

15 Kosztorys Strona 15/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena OGÓŁEM Razem k.b. Ogółem

16 Tabela elementów Strona 16/17 Nr Opis robót Wartość Elewacja Zachodnia - malowanie Lustra balkonów - el. zachodnia Rusztowanie el. zachodnia Naprawa posadzki balkonowej - 1 szt oraz odnowienie słupa - el. zachodnia Malowanie balustrad balkonowych el. zachodnia Elewacja Północna - malowanie Rusztowanie el. północna Malowanie balustrad balkonowych - el. północna Lustra balkonów - elewacja północna Elewacja Południowa_szczyt - malowanie Rusztowanie el. południowa Naprawa schodów betonowych zejście do lokali Wymiana płytek na płytach przedwejściowych Malowanie blacharki Razem

17 Zestawienie materiałów Strona 17/17 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.ii gr.50mm m3 0,099 2 Benzyna do lakierów dm3 4,731 3 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 10,170 4 Cement portlandzki 35 t 0,001 5 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,118 6 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,163 7 Drut stalowy miękki 3mm kg 8,160 8 EMACO Masterseal kg 8,100 9 Farba LOTUSAN dm3 317, Farba olejna do gruntowania dm3 10, Farba olejna nawierzchniowa dm3 10, Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0, Gwoździe budowlane gołe kg 0, Haki do muru kg 10, Masa fugowa kg 3, Masa klejąca kg 29, Papa termozgrzewalna izolacyjna grub. 3mm m2 4, Papier ścierny ark 74, Płytki podłogowe 30x30cm m2 12, Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0, Płyty pomostowe robocze m2 5, Preparat bioaktywny SLK Fungith l 11, Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 173, Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol P" kg 1, Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1, Siatka z włókna szklanego m2 45, Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0, Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 160, Zaprawa cementowa M 12 m3 0, Zaprawa cementowa m. 80 m3 0, Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 160, Zaprawa szybkotwardniejąca do naprawy podłoŝy ATLAS TEN-10 kg 941,000 Razem pomocnicze Razem

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały Kosztorys nakładczy - szatnia Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 Tynki wewnętrzne 1 KSNR 3 0601/01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Roboty remontowe zewnętrzne - remont części ściany frontowej nad wejściem do Urzędu Pocztowego elewacji budynku usytuowanego przy ul. Moniuszki 1 w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kosztorys. Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt 1 2 3 Docieplenie - Blok Nr 5 Słowackiego 5 - ciana od strony klatek wejsciowych KNR 2-02 1610/02 wyd.v 1995 - Rusztowania ramowe zewnętrzne przycienne o wysokoci do 16m 70,0 * 16,2 1134 m2 Monterzy gr.ii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont spalonej elewacji budynku DS-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. B.Warszawy 55 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów.

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Cmolas POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie Poziom cen IV kwartał 2017 r. - sekocenbud

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Koszalin ul. Grunwaldzka 13 Koszty zakupu Koszalin 08.2017 Kosztorys Strona 2/8 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Wspólna 15/17/180A, 91-464 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji północnej i południowej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna 9, 90-155 Łódź

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski

Przedmiar robót Inwestorski Przedmiar robót Inwestorski Obiekt BUDYNEK OŚRODKA ADAPTACYJNEGO - REMONT DASZKA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU Budowa Gdynia ul. Maciejewicza 11 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul. Grabowo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys szczegółowy naprawy fragmentu ściany (wartość jednostkowa dotycząca 1m 2 ściany)

Kosztorys szczegółowy naprawy fragmentu ściany (wartość jednostkowa dotycząca 1m 2 ściany) Kosztorys szczegółowy naprawy fragmentu ściany (wartość jednostkowa dotycząca 1 ściany) Łączna cena jednostkowa 1385,78 zł/ + VAT Cena naprawy fragmentu ściany o powierzchni 2 3409,02 zł Poz. Opis Jm Norm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2011-09-145 Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK RADIOTERAPII, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Srzałowska 22, 71-730 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Konstytucyjna 1 Malowanie elewacji północnej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna1, Łódź INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul. Jaracza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. ul. PodchorąŜych Piła

KOSZTORYS OFERTOWY. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. ul. PodchorąŜych Piła Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka Wspólnota Marina Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Sporządził Artur

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów Budowa Toruń ul. Łyskowskiego 28 Inwestor Zespół Szkół nr 8

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie 1 1.1 KNNRw 0003 0601-0100 Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie Ilość: 1,000 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,filarach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Koszalin ul. Żytnia 32, 32a Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/23 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK 64-115 Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH 502 721 715 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Podest pod klimatyzatory, roboty naprawcze po wykonaniu instalacji klimatyzacji ADRES

Bardziej szczegółowo

strona od garaży 40.00*14.90+2.00*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 strona od Policji 40.00*14.90+2*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 maszynownia 60 m2 60.

strona od garaży 40.00*14.90+2.00*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 strona od Policji 40.00*14.90+2*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 maszynownia 60 m2 60. Sąd Rejonowy w Przasnyszu - malowanie elewacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie me- 2611-01 chaniczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU ADRES INWESTYCJI : CHILMANOWICZA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45453100-8 Budowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEśA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI GM. SUWAŁKI Inwestor URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI

KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Strona tytułowa Rodzaj: KOSZTORYS Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: KOSZTORYS OCIEPLENIA I WYKONANIA ELEWACJI Budynek administracyjny j.w. budowlana Wczasowa 40 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

mhtml:file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi...

mhtml:file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi... Page 1 of 7 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Obiekt Page 2 of 7 1. Taras 1 KNR 4-01 0804/07 - Zerwanie posadzki cementowej-analogia płytek m2 30,679 2 KNR 4-01 0212/01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego od strony wejść ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła ul. Boh. Staligradu 1-3-5-7-9-11-13 INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... dopłata...... do... robocizny...............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADFCZY

KOSZTORYS NAKŁADFCZY KOSZTORYS NAKŁADFCZY Przedmiot kosztorysu: DOCIEPLENIE URZĘDU GMINY Lokalizacja: Zamawiający: Opracowany przez: słownie: Poziom cen: Kosztorys sporządził Cena kosztorysowa: Data: 2009-06-29 Kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY

Kosztorys ofertowy OCIEPLENIE ŚCIANY Kosztorys ofertowy Data: 2009-05-14 Budowa: Ocieplenie ściany południowej Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 16 Zamawiający: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów ADRES INWESTYCJI : Poznań ul.szewska 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań ul.szewska 14 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

22 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2-okienka piwniczne z obróbką obsadzenia i nawietrzakami

22 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2-okienka piwniczne z obróbką obsadzenia i nawietrzakami Przedmiar Strona 1/12 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 2 Zabezpieczenie okien folią 3 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do uŝytku 4 Odkopanie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 KOSZTORYS OFERTOWY ZAD I ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 301,304, 02 oraz klatki schodowej w budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261000, 45310000 Budowa Urząd Pocztowy Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 50 Inwestor POCZTA POLSKA S.A. PI w Krakowie - 31-045 - Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45442100-8, 45321000-3 Budowa 37-630 Oleszyce ul. Zamkowa Inwestor POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury - Obszar Operacyjny w Krakowie ul.

Bardziej szczegółowo

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW. 4620 Toruń 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : NAPRAWA ELEWACJI BUD. NR 137 ADRES ZADANIA : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW. 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS "ŚLEPY" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Troks

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Troks Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS "ŚLEPY" Obiekt Inwestor Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Troks Gmina Olkusz Kosztorys Strona 2/16 1 Pomieszczenie chłodni

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) Roboty malarskie w auli szkolnej ZSE w Lesznie

Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) Roboty malarskie w auli szkolnej ZSE w Lesznie Przedmiar robót (kosztorys nakładczy) Roboty malarskie w auli szkolnej ZSE w Lesznie Budowa: ZSE w Lesznie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe - malarskie Lokalizacja: Leszno, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 64-3 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku, nałozenie tynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 66 W KOLE Data: 2011-08-19 Budowa:Remont elewacji Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Kole przy ulicy Toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Przedmiar robót REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe REMONT ELEWACJI I SCHODÓW TECHNICZNYCH HALI SPORTOWEJ TOSIR PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

remont balkonów ul. Modra 2-10 PRZEDMIAR ROBÓT

remont balkonów ul. Modra 2-10 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : MPGM S.A. Obiekt : Budynek MPGM S.A. Adres : ul. Modra 2-10 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 1 KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 3,120 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT 0% Cena kosztorysowa Słownie: PLN KOSZTORYS INWESTORSKI Obiekt REMONT DACHÓW PAWILONÓW "B,C,D,G,L" SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE Kod CPV 45215140-0 - Obiekty szpitalne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa 45000000-7 - Roboty budowlane Koszalin ul. Zwycięstwa 1A Poziom cen IV kw. 2016 Koszty zakupu Sporządził inż.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012

Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich 2 44-120 Pyskowice Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012 Adres budowy: Pyskowice Obiekt: budynek wielorodzinny przy ul. Strzelców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 21.05.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Szczecińska INWESTOR : PSOUU KOŁO W GRYFINIE ADRES INWESTORA : Gryfino, ul. Sprzymierzonych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY BUDOWLANEJ BIERNAT URSZULA 90-030ŁÓDŹ, UL. NOWA 29/31 pok. 32 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV - 45214210-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół w Gostkowie - Remont elewacji budynku Szkoły w Gostkowie ADRES INWESTYCJI : Gostkowo, Niepart INWESTOR : Zespół Szkół ADRES INWESTORA : Gostkowo 87, 63-910

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Kod CPV 45214230-1 Budowa 87-140 ChełmŜa,ul. kard. Wyszyńskiego 7, Zespół Szkół Specjalnych Inwestor Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU NA CZĘŚCI BIURA NR ADRES INWESTYCJI : TCZEW UL. 1 MAJA 3 INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - fundusz remontowy ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PRZEDMIAR INWESTORSKI 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i renowacja elewacji muru ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 1, 64-980 Trzcianka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Termomodernizacja budynku Obiekt Kod CPV 45400000-1 Budowa Kostarowce Inwestor GMINA SANOK 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23 Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/818/5 Zerwanie okładziny sciennej z tworzyw sztucznych 69,226 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000 2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 12/2010

Przedmiar robót 12/2010 Przedmiar robót 12/2010 Obiekt Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych Budowa Szkoła Podstawowa nr 2 Sułoszowa III Inwestor Urząg Gminy Sułoszowa Biuro kosztorysowe "BOWO" Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17 Kosztorys nakładczy Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010

Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał. nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/p.n./r.b./2010 Kosztorys ofertowy Wzmocnienie zarysowanych ścian - Naprawa tynków elewacji i malowanie Zał nr 2a do SIWZ Nr 21/ZP/pn/rb/2010 Data: 2010-07-02 Budowa: Naprawa tynków elewacji i malowanie Kody CPV: 45453000-7

Bardziej szczegółowo