4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca"

Transkrypt

1 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str W publikacji zostały zaprezentowane wyniki projektu badawczego pt.: Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/02227 Warunki życia określa się jako stan zaspokojenia wszelkich potrzeb, w jakich żyje, działa i przebywa człowiek 1 (Liszewski 1995). W niniejszym podrozdziale skoncentrowano się na analizie takich danych, które określają warunki życia, a były możliwe do pozyskania na potrzeby badań w wybranych przedziałach czasowych dla zbioru miast polskich. Część danych istotnie określających również warunki życia mieszkańców, jak np. liczba mieszkań oddanych do użytku, została już przeanalizowana w podrozdziale poprzednim (4.2.4.) dotyczącym procesów inwestycyjnych miast, a wskaźniki charakteryzujące rozwój gospodarczy tych miast zostały omówione w rozdziałach dotyczących rynku pracy ( ) Powierzchnia użytkowa mieszkań Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w Polsce w 1995 r. wynosiła 694 mln m 2 i do roku 2010 wzrosła do 951 mln m 2 (o37%), co oznaczało również podobny wzrost powierzchni użytkowej przypadającej na mieszkańca z 18 m 2 do 25 m 2 /osobę. Jednak największy przyrost nastąpił w latach Wartości powyżej średniego przyrostu charakteryzowały małe i średnie nastąpił w obszarach metropolitalnych, w każdym z trzech analizowanych lat (1995, 2003 i 2010 r.). Największy przyrost w okresie wystąpił w ch wszystkich kategorii położonych w obszarach metropolitalnych (Rys ), lecz różnice między wszystkimi kategoriami były niewielkie rzędu 5-7 m 2 /osobę. 1 Liszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20, Łódź, s

2 Rys Powierzchnia użytkowa mieszkań na mieszkańca w latach 1995, 2003, 2010 w grupach miast w Polsce w m 2 /osobę Wśród miast charakteryzujących się najwyższą powierzchnią użytkową na mieszkańca dużo było ośrodków turystycznych jak np. Krynica Morska (65,7 m 2 /osobę w 2010 r.), Władysławowo (46,8), Jastarnia (42,1), a także podwarszawskich miast sypialni charakteryzujących się znacznym udziałem zabudowy rezydencjonalnej jak np. Podkowa Leśna (48,1), Łomianki (44,6). Dużo niższe wartości występowały w małych ch woj. warmińsko-mazurskiego jak np. w Białej Piskiej (18,1), Bisztynku (18,2), Jezioranach (18,3). Tab Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 przypadająca na 1 mieszkańca w grupach miast według województw w 1995 i 2010 r. Typy miast Miasta małe i średnie w Miasta małe i średnie w Miasta małe i średnie poza Miasta małe i średnie poza Powierzchnia użytkowa w województwach (średnia, m 2 /osobę) do powyżej 25 dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, śląskie, - - świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie, lubelskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie mazowieckie, podkarpackie podlaskie, pomorskie, wielkopolskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie łódzkie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie śląskie

3 Miasta duże w 1995 dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie - - Miasta duże w kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, wielkopolskie Miasta duże poza 1995 dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie X X Miasta duże poza 2010 X dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, warmińskomazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie śląskie * brak województw w wierszu duże poza obszarami metropolitalnymi, wynika z braku tych miast. w 8 województwach Porównanie zróżnicowania przestrzennego wielkości zasobów mieszkaniowych według województw w latach 1995 i 2010 prezentuje tabela Analiza wskazuje, że w ch małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych we wszystkich województwach nastąpił przyrost średniej powierzchni użytkowej. W 2010 r. najniższe wartości (do 20 m 2 /osobę) występowały w małych i średnich ch obszarów metropolitalnych tylko w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast wartości przekraczające 25 m 2 /osobę występowały aż w 7 województwach. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań dla grupy miast małych i średnich położonych poza obszarami metropolitalnymi wskazuje istotny przyrost średniej powierzchni użytkowej na mieszkańca w 2010 r. przede wszystkim w woj. śląskim. Pozostałe województwa w tej grupie miast plasują się w granicach średniej krajowej. Interesująco jest zróżnicowanie zmian wielkości powierzchni użytkowej na mieszkańca w ch dużych, położonych w obszarach metropolitalnych. Najwyższe, bo ponad 25 m 2 /mieszkańca zaobserwowano w: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Opolu. W pozostałych województwach wartości te kształtowały się na poziomie m 2 /mieszkańca. Jeśli chodzi o powierzchnię użytkową w ch dużych poza obszarami metropolitalnymi, to analiza dotyczyła tylko 8 województw i w każdym z nich nastąpił przyrost w stosunku do roku 1995, a najwyższe wartości w 2010 r. stwierdzono w woj. śląskim. Przyczyny najwyższego wzrostu powierzchni użytkowej na mieszkańca w ch małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych mogą wynikać z procesu suburbanizacji, wypełniania luki mieszkaniowej szczególnie wyraźnej w funkcjonalnych obszarach metropolitalnych. Największy udział powierzchni użytkowej na mieszkańca w ch małych i dużych położonych w obszarach metropolitalnych zaobserwowano w rejonie Warszawy, Poznania i Wrocławia. Jedynym województwem, w których średnia wielkość zasobów mieszkaniowych jest tak wysoka także w ch położonych poza obszarami metropolitalnymi jest śląskie.

4 Miejsca w przedszkolach W ocenie warunków życia miast zbadano także zmiany dostępności do jednego z podstawowych zasobów infrastruktury społecznej, jakim są przedszkola. Na podstawie danych z lat 1995, 2003 i 2010 r. na mieszkańców. Analiza wykresu (Rys ) wskazuje, że nastąpił bezwzględny przyrost liczby miejsc w przedszkolach (liczony na 1 tys. mieszkańców), występował we wszystkich analizowanych grupach miast, po przejściowym ich spadku w okresie Najwyższe wskaźniki liczby miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców w 2010 r. występowało w ch małych: Krzywiń (235), Kańczuga (116), Ujazd (87) i Kołaczyce (85). Z drugiej strony występuje kilka miast małych, w których w ogóle nie ma przedszkoli to: Poniatowa, Siechnice, Krasnobród, Drohiczyn, Jedwabne, Świerzawa, Borek Wielkopolski. Rys Miejsca w przedszkolach na mieszkańców w latach 1995, 2003, 2010 wg grup miast Zróżnicowanie poziomu liczby miejsc w przedszkolach wykazywało duże zróżnicowanie przestrzenne w poszczególnych grupach miast (tab ). Największe zmiany zaobserwowano w ch małych i średnich w obszarach metropolitalnych. Duży przyrost liczby miejsc w przedszkolach zanotowano w województwach lubelskim (o 57%), mazowieckim (45%), wielkopolskim (36%) i małopolskim (28%). W przypadku woj. lubelskiego liczba miejsc w przedszkolach w 1995 r. była bardzo niska, więc tak duży wzrost poprawił dostępność przedszkoli do poziomu ogólnopolskiego. W przypadku województw mazowieckiego, wielkopolskiego i małopolskiego znaczny przyrost liczby miejsc w przedszkolach może wynikać z procesów suburbanizacji i związanego z nimi wzrostu

5 zapotrzebowania na usługi skierowane do nowych mieszkańców terenów podmiejskich. Znaczne spadki miejsc w przedszkolach w ch małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych występowały jednak w województwach świętokrzyskim (-59%), podlaskim (-36%) i lubuskim (-35%). Zmiany w poszczególnych województwach według grupy miast prezentują ryciny i

6 Tab Miejsca w przedszkolach przypadające na 1000 mieszkańców w grupach miast według województw w 1995 i 2010 r. Województwo Miejsca w przedszkolach na 1000 małe i średnie w mieszkańców małe i średnie poza Miejsca w przedszkolach na 1000 mieszkańców Zmiany liczby miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców w % duże w woje- małe i średnie wódz- two w dolnośląskie 34,26 27,26 20,67 20,38 34,08 26,57 24,01 20,53-0,52-2,59 13,92 0,75 kujawsko-pomorskie 18,09 26,08 21,18 17,69 22,05 25,35 25,15 17,75 17,97-2,86 15,79 0,33 lubelskie 14,96 24,31 27,61 20,39 34,68 29,18 30,95 17,99 56,87 16,66 10,81-13,35 lubuskie 35,69 30,53 26,45 23,77 26,39 29,99 29,96 23,25-35,25-1,79 11,73-2,25 łódzkie 25,60 24,96 23,19 18,76 26,07 27,02 25,22 20,31 1,83 7,63 8,02 7,65 małopolskie 25,52 27,03 22,94 19,35 35,67 27,76 28,85 22,27 28,44 2,60 20,50 13,12 mazowieckie 18,72 26,11 24,18 17,63 34,13 27,91 30,64 23,51 45,14 6,44 21,08 25,01 opolskie 26,89 29,57 30,58 31,49 33,39 32,80 30,44 27,62 19,47 9,86-0,47-14,01 podkarpackie 30,24 28,36 26,59 17,43 37,38 28,48 31,07 17,77 19,11 0,41 14,44 1,91 podlaskie 37,37 26,33 27,36 17,43 27,48 24,62 29,42 17,57-35,99-6,92 7,02 0,79 pomorskie 18,33 24,45 19,06 18,34 23,63 27,86 19,94 19,86 22,42 12,27 4,39 7,65 śląskie 24,52 28,19 23,48 24,07 25,51 29,14 25,91 25,39 3,87 3,27 9,36 5,21 świętokrzyskie 42,47 26,29 19,63 15,70 26,75 23,13 26,60 15,43-58,78-13,65 26,21-1,79 two warmińskomazurskie małe i średnie poza duże w woje- małe i średnie wódz- two w małe i średnie poza duże w 29,65 26,96 33,27 20,53 30,62 25,66 30,49 18,60 3,18-5,07-9,11-10,38 wielkopolskie 21,95 31,74 24,93 23,41 34,44 34,80 31,43 26,11 36,26 8,81 20,68 10,32 zachodniopomorskie 27,18 25,65 18,91 18,28 31,40 26,47 22,93 19,10 13,44 3,10 17,52 4,31 woje- wódz-

7 Rys Zmiany liczby miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców w latach w ch małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych w województwach w % Rys Zmiany liczby miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców w latach w ch małych i średnich położonych poza obszarami metropolitalnymi w województwach w %

8 Niewielki przyrost liczby miejsc w przedszkolach miast małych i średnich poza obszarami metropolitalnymi może także wynikać z mniejszego zapotrzebowania na nie w obszarach niepodlegających tak intensywnej suburbanizacji. W większości województw przyrost ten nie przekraczał 10%; najwyższy był w województwach lubelskim (16%), pomorskim (12%) i opolskim (10%), a w przypadku trzech województw zanotowano istotny spadek liczby miejsc w przedszkolach. Były to województwa: świętokrzyskie (spadek o 13%), podlaskie (o 7%) i warmińsko-mazurskie (o 5%). Przyrost liczby miejsc w przedszkolach w ch dużych zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych, w 3 województwach przekroczył 20% tj. w świętokrzyskim (26%), mazowieckim (21%), wielkopolskim (21%), małopolskim (20%). Podsumowując analizę dostępności miejsc w przedszkolach, należy zaznaczyć, że pozytywną tendencją jest wzrost liczby miejsc w przedszkolach w każdej z analizowanych grup miast, mimo wyraźnego spadku w okresie Największy przyrost liczby miejsc w przedszkolach wystąpił w ch małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych. Niekorzystna sytuacja była w województwach świętokrzyskim i podlaskim, gdzie nastąpił znaczny spadek dostępności przedszkoli w różnych grupach miast i obecnie jest ona najniższe w kraju. Znaczny przyrost liczby miejsc w przedszkolach województwa lubelskiego wynikał raczej ze znacznego niedoinwestowania w tym zakresie w 1995 r. Natomiast najkorzystniej, jeśli chodzi o liczbę miejsc i ich przyrost, sytuacja wyglądała w małych i średnich ch województw mazowieckiego i opolskiego Korzystający ze środowiskowej opieki społecznej Warunki życia zanalizowano także pod kątem korzystania przez mieszkańców miast z pomocy społecznej, ze względu na dostępność danych przeprowadzono analizę tylko dla 2010 r. Ogółem w Polsce z pomocy społecznej korzystało wtedy 8,7% mieszkańców. Najniższe ich udziały występowały, w ch dużych zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych. Jeśli chodzi o mieszkańców miast małych i średnich, wyższe odsetki korzystających z tej pomocy występowały poza obszarami metropolitalnymi (Tab ). Najgorsza sytuacja (>10% korzystających z opieki społecznej) występowała w pozametropolitalnych ośrodkach miejskich 8 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego. Lepiej sytuacja kształtowała się w ch małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych, udział mieszkańców korzystających z pomocy społecznej >10% wystąpił jednak tylko w 4 województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, kujawskopomorskim i podlaskim ( a więc w 3 z poprzedniej grupy). Miasta małe i średnie w granicach obszarów metropolitalnych Krakowa (4,9%), Poznania i Lublina charakteryzowały się najniższymi udziałami odsetka osób korzystających z pomocy społecznej. Jeśli chodzi o obie grupy miast małych i średniach to najlepiej sytuacja kształtowała się w województwie śląskim (udział mieszkańców korzystających z opieki społecznej wynosił tam po ok. 5%). Tab Udział osób korzystających ze środowiskowej opieki społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców w % w 2010 r.

9 Miasta małe Miasta małe Miasta duże Województwo i średnie i średnie Województwa w ogółem w poza % dolnośląskie 5,7 7,8 2,5 7,0 kujawsko-pomorskie 10,4 12,9 5,2 11,6 lubelskie 5,3 7,5 5,1 10,1 lubuskie 9,2 11,4 5,0 10,3 łódzkie 7,1 8,6 6,1 8,2 małopolskie 4,9 7,3 3,2 7,0 mazowieckie 5,6 9,8 3,7 7,6 opolskie 6,5 7,1 2,2 6,5 podkarpackie 8,6 10,5 4,9 11,9 podlaskie 10,1 10,5 5,7 10,2 pomorskie 5,6 10,5 3,3 9,0 śląskie 5,4 5,6 6,5 5,7 świętokrzyskie 11,8 9,1 8,1 11,7 warmińsko-mazurskie 11,1 13,4 6,2 14,3 wielkopolskie 5,2 8,6 4,7 8,0 zachodniopomorskie 8,1 11,7 5,0 10,4

10 Rys Udział osób korzystających ze środowiskowej opieki społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców miast małych i średnich w 2010

11 Analiza danych ogólnopolskich, wskazuje, na występowanie sporych różnic pomiędzy poszczególnymi mi. Najwyższe wartości (ponad 1/3) zanotowano w ch małych: Radzyniu Chełmińskim (38%), Gąbinie (34%), Brzostku i Koprzywnicy (po 35%). Najniższe wartości występujące w małych ch to 2% w Krzeszowicach, Piasecznie, Sośnicowice. Zróżnicowanie przestrzenne mieszkańców korzystających z pomocy społecznej wskazuje na duże różnice występujące pomiędzy regionami (Rys ). Największe udziały korzystających z opieki społecznej występują w ch małych i średnich województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Natomiast najlepsza sytuacja występuje w woj. śląskim. Oprócz wyraźnego zróżnicowania regionalnego, uwidaczniają się również różnice wewnątrzregionalne. Większość miast małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych charakteryzuje się występowaniem niższego udziału osób korzystających ze środowiskowej opieki społecznej poniżej średniej krajowej. Wyjątek stanowią w obszarach metropolitalnych województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Występowanie tak znacznych różnic w odsetku korzystających ze środowiskowej opieki społecznej w ch położonych w granicach funkcjonalnych ośrodków miejskich metropolitalnych i poza nimi wskazuje na duże zróżnicowanie procesów rozwojowych miast małych i średnich położonych w obszarach metropolitalnych. W związku z brakiem danych z 1995 r. trudno ocenić obecną tendencję, co jest o tyle ważne, że nasilanie się niekorzystnych zjawisk społecznych może spowodować silne wewnątrzregionalne rozwarstwienie społeczne.

12

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008 Szymon Komusiński ski Przekształcenia przestrzenne sieci pasaŝerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-200 2008 Pytania badawcze: 1. Jaka była a skala regresu sieci pasaŝerskiego transportu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

- 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE

- 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE - 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE Na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku Przepisy wprowadzaj ce reform ustroju szkolnego nast pi a w Polsce reforma ustroju

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:27-32 Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2001 Key words: pertussis, epidemiolog, Poland,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2015 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POLSKI NA TLE WOJEWÓDZKICH RYNKÓW MIESZKANIOWYCH

POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POLSKI NA TLE WOJEWÓDZKICH RYNKÓW MIESZKANIOWYCH Władysław Rydzik POTRZEBY MIESZKANIOWE LUDNOŚCI POLSKI NA TLE WOJEWÓDZKICH RYNKÓW MIESZKANIOWYCH Abstrakt. Artykuł przedstawia potrzeby mieszkaniowe ludności ujawnione w kolejnych NSP z lat 1988 i 2002.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym i wczesnoszkolnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Miasta woj. lubelskiego w latach 1995 2009

Miasta woj. lubelskiego w latach 1995 2009 81 Barometr Regionalny Nr 2(24) 2011 Miasta woj. go w latach 1995 2009 Wojciech Żuchowski Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział w Lublinie Proces urbanizacji rozwoju, wzrostu ich liczby czy zmian udziału

Bardziej szczegółowo

W zadaniach od 1 do 6 po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź.

W zadaniach od 1 do 6 po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. MODEL ODPOWIEDZI WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYJAŚNIENIA DO MODELU W zadaniach otwartych odpowiedzi w modelu są odpowiedziami proponowanymi. Uznajemy każdą poprawną merytorycznie odpowiedź. W zadaniach zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

70-419 Szczecin, Pl. Rod³a 9; Tel.091-35-95-277; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT. Nr 4/2005. Fundusze Po yczkowe w Polsce

70-419 Szczecin, Pl. Rod³a 9; Tel.091-35-95-277; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT. Nr 4/2005. Fundusze Po yczkowe w Polsce PSFP 70-419 Szczecin, Pl. Rod³a 9; Tel.091-35-95-277; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT Nr 4/2005 Fundusze Po yczkowe w Polsce wspieraj¹ce mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa wg stanu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania usług w strefie

Ocena funkcjonowania usług w strefie Anna Winiarczyk Raźniak Ocena funkcjonowania usług w strefie podmiejskiej Krakowa Pojęcie strefy podmiejskiej jest często spotykane w literaturze geograficznej. Jest ono jednak bardzo różnie rozumiane,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

III. WYNIKI BADANIA W PODZIALE INSTYTUCJONALNYM PLACÓWKI

III. WYNIKI BADANIA W PODZIALE INSTYTUCJONALNYM PLACÓWKI III. WYNIKI BADANIA W PODZIALE INSTYTUCJONALNYM PLACÓWKI Analiza statystyczna zebranych danych umoŝliwia równieŝ przedstawienie wyników badania uwzględniając poszczególne typy placówek. Zmienne, które

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH W KRAKOWIE. Robert Zygmunt

RYNEK POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH W KRAKOWIE. Robert Zygmunt RYNEK POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH W KRAKOWIE Robert Zygmunt Kraków, wrzesień 2010 Wielkość i rozmieszczenie powierzchni handlowej w Krakowie Z początkiem 2010 r. powierzchnia handlowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Powiaty według grup poziomu wartości miernika ogólnego (poziomu konkurencyjności) w 2004 r. i 2010 r. 2004 2010

Powiaty według grup poziomu wartości miernika ogólnego (poziomu konkurencyjności) w 2004 r. i 2010 r. 2004 2010 W grudniu 2012 r. ukazała się publikacja Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2004 2010 opracowana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Niniejsza publikacja jest kontynuacją tematyki

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

System subwencji i wpłat do budżetu państwa

System subwencji i wpłat do budżetu państwa System subwencji i wpłat do budżetu państwa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 34 16 fax :+48 22 694 33 73 Warszawa 2015 r. www.mf.gov.pl Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo