Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku"

Transkrypt

1 Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w roku

2 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa Tel.: (22) Fax: (22) Realizacja: Instytut Transportu Samochodowego (ITS) Heller Consult sp. z o. o. (HC) W ramach umowy nr SKR/KF/BDG-VIII U-96/14 z dnia Praca zespołowa pod kierunkiem: Marii Dąbrowskiej-Loranc - ITS Tomasza Wojsza - HC Autorzy opracowania: ITS: Paweł Bany Dagmara Jankowska-Karpa Katarzyna Sicińska Aneta Wnuk Anna Zielińska HC: Andrzej Nadowski Magdalena Szyprowska Jan Zieliński Konsultacje merytoryczne: prof. Ryszard Krystek Warszawa, grudzień 2

3 Spis treści 1. Streszczenie Metodologia Wyniki badań stosowania pasów bezpieczeństwa na obszarze kraju Samochody osobowe Pozostałe pojazdy Zmiany czasowe Wyniki badań stosowania pasów bezpieczeństwa w poszczególnych województwach Porównanie województw Charakterystyka województw Podsumowanie i rekomendacje

4 1. Streszczenie W roku w 16 województwach w 86 punktach pomiarowych przeprowadzono badania mające na celu między innymi zebranie danych o stosowaniu pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Zastosowano metodę obserwacji z zewnątrz. W każdym województwie wykonano pomiary na drogach różnych kategorii (krajowych, autostradach (A), ekspresowych (S), wojewódzkich, powiatowych), w obszarach zabudowanych i poza obszarami zabudowanymi oraz w miastach wojewódzkich. Ogółem zebrano dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników pojazdów. Uzyskano następujące wyniki: Wskaźnik używania pasów w samochodach osobowych w roku, biorąc pod uwagę pracę przewozową dla różnych rodzajów dróg jako czynnika wagowego, wyniósł 1. Wśród użytkowników samochodów osobowych: Pasy bezpieczeństwa stosowało kierujących, 94% pasażerów z przodu oraz 71% pasażerów z tyłu. Nieco częściej pasy stosowały kobiety niż mężczyźni (94% w porównaniu do ). Najczęściej pasy zapinały osoby w wieku lat, najrzadziej zapięte były dzieci w wieku 0-17 lat. Zdecydowanie najczęściej pasy bezpieczeństwa stosowali kierujący i pasażerowie samochodów osobowych na drogach o podwyższonym standardzie, a więc na drogach ekspresowych (prawie 100%) i autostradach. Na drogach krajowych i w stolicach województw pasy stosowano dużo częściej niż na drogach powiatowych ( w porównaniu do 86%). Nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy obszarem zabudowanym i niezabudowanym. Porównanie stosowania pasów w samochodach osobowych w poszczególnych regionach Polski wskazuje na różnice sięgające nawet 15 punktów procentowych. Najwyższy wskaźnik stosowania pasów zanotowano w województwach: lubuskim, łódzkim, opolskim i warmińsko-mazurskim (). Najniższy wskaźnik zanotowano w województwach: lubelskim (83%), podkarpackim (86%) oraz podlaskim (). Nieco lepsze wskaźniki stosowania pasów zanotowano w stolicach województw. Pasy najczęściej zapinali mieszkańcy Olsztyna, Zielonej Góry, Łodzi i Opola (), a najrzadziej Lublina (86%) oraz Rzeszowa (). Zanotowano dużo niższy stopień używania pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów innych niż samochody osobowe: Samochody dostawcze 78% (wskaźnik obliczony z uwzględnieniem pracy 1 Obliczenia wykonano na podstawie danych z Raportu dla GUS: Ruch drogowy rok 2012, autor dr inż. Andrzej Waltz, Bez uwzględnienie czynnika wagowego pasy bezpieczeństwa stosowało badanych (kierowców i pasażerów łącznie) w samochodach osobowych. Czynnik wagowy zastosowano wyłącznie do obliczenia ogólnych wskaźników stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. 4

5 przewozowej dla różnych rodzajów dróg jako czynnika wagowego), Samochody ciężarowe 72% (wskaźnik obliczony z uwzględnieniem pracy przewozowej dla różnych rodzajów dróg jako czynnika wagowego). Stwierdzono wzrost stosowania pasów bezpieczeństwa w Polsce we wszystkich kategoriach pojazdów. Przy uwzględnieniu czynnika wagowego w samochodach osobowych zanotowano wzrost stosowania pasów o 10% w stosunku do pomiarów z 2013 roku i o 16% w stosunku do pomiarów z 2008 roku. 5

6 2. Metodologia Badania stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach przeprowadzono w okresie od 15 września do 7 listopada roku przez konsorcjum złożone z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) oraz firmy Heller Consult sp. z o. o. (HC). Pomiary zrealizowano w 16 województwach w 86 punktach pomiarowych, w tym w 23 punktach o stałej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, w których podobne badania były przeprowadzone w poprzednich latach. W celu zebrania danych zastosowano metodę obserwacji z zewnątrz. W każdym województwie wykonano pomiary na drogach różnych kategorii (krajowych, autostradach (A), ekspresowych (S), wojewódzkich, powiatowych), w obszarach zabudowanych i poza obszarami zabudowanymi oraz w miastach wojewódzkich. Punkty pomiarowe były zlokalizowane w pobliżu miejsc badań prędkości (realizowanych w tym projekcie), w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub rond, czyli tam gdzie kierujący znacznie redukowali prędkość oraz z dala od posterunków policji i w sposób niesugerujący badanym, że są obserwowani. Jeżeli w pobliżu punktu pomiaru prędkości nie było odpowiedniego miejsca, punkty obserwacji zachowań uczestników ruchu były lokalizowane na tej samej drodze przy pierwszym skrzyżowaniu spełniającym pozostałe, wyżej wymienione cechy punktu obserwacyjnego. W każdym punkcie pomiary prowadzono w dni powszednie, w dobrych warunkach atmosferycznych w porze dziennej, przez minimum 2 godziny. W jednym punkcie obserwacyjnym dane były zbierane przez 1 do 4 specjalnie przeszkolonych obserwatorów. Liczba zbadanych pojazdów zależała od lokalizacji punktu pomiarowego: miasta wojewódzkie minimum 2000 pojazdów, drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe minimum 1000 pojazdów, drogi wojewódzkie minimum 500 pojazdów, drogi powiatowe minimum 250 pojazdów. Do rejestracji wyników obserwacji stosowano dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne umożliwiającą zapisywanie, segregowanie i wysyłanie zgromadzonych danych na serwer bezpośrednio po zakończeniu pomiarów. Aplikacja nie rejestrowała danych niepełnych. Rejestracji podlegały następujące parametry: typ pojazdu: samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód dostawczy, rodzaj uczestnika ruchu: kierujący, pasażer z przodu, pasażer z tyłu, płeć uczestnika ruchu: kobieta, mężczyzna, wiek uczestnika ruchu: dzieci (0-17 lat); młodzież (18-24 lata), dorośli (25-60 lat), osoby starsze (61 lat i więcej). Ogółem zebrano dane dotyczące pojazdów, w tym: osobowych, ciężarowych, dostawczych. Zebrano dane o użytkownikach pojazdów, w tym: kierujących, pasażerach: z przodu, z tyłu. 6

7 3. Wyniki badań stosowania pasów bezpieczeństwa na obszarze kraju 3.1. Samochody osobowe W niniejszy rozdziale zaprezentowano dane bez uwzględnienia czynnika wagowego, który zastosowany został wyłącznie do obliczenia wskaźnika ogólnego. W badaniu przeprowadzonym w roku zebrano dane o osobach podróżujących samochodami osobowymi, w tym o kierujących, pasażerach z przodu i pasażerach z tyłu. spośród zbadanych kierujących i pasażerów samochodów osobowych było zapiętych w pasy bezpieczeństwa, w tym: w podziale na miejsce w pojeździe: kierujących -, pasażerów z przodu - 94%, pasażerów z tyłu - 71%, w podziale na wiek: wśród dzieci (0-17) - 88%, wśród młodzieży (18-24) - 91%, wśród dorosłych (25-60) -, wśród osób starszych (powyżej 60 lat) - 91%, w podziale na płeć: wśród kobiet - 94%, wśród mężczyzn -, w podziale na rodzaj drogi: na autostradach - 96%, na drogach ekspresowych - 99%, na drogach krajowych -, na drogach wojewódzkich -, na drogach powiatowych - 86%, na drogach w miastach wojewódzkich -, w podziale na obszar: w obszarze zabudowanym -, w obszarze niezabudowanym -. W samochodach osobowych pasy bezpieczeństwa częściej stosowali kierujący i pasażerowie siedzący z przodu, niż pasażerowie siedzący z tyłu. 7

8 Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na miejsce w pojeździe w roku W pasach Miejsce w pojeździe Liczba zbadanych liczba % Kierujący Pasażerowie z przodu % Pasażerowie z tyłu % Razem Rys Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na miejsce w pojeździe w roku Kierujący Pasażerowie z przodu 94% Pasażerowie z tyłu 71% W roku najczęściej pasy zapinały osoby w wieku lat. Najrzadziej zapięte były dzieci w grupie wiekowej 0-17 lat. Kobiety nieznacznie częściej zapinały pasy niż mężczyźni (94% w stosunku do ). Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na wiek użytkowników pojazdów w roku Wiek Liczba zbadanych W pasach liczba % Dzieci (0-17) % Młodzież % Dorośli (25-60) Osoby starsze (61 i więcej) % Razem

9 Rys Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na wiek użytkowników pojazdów w roku Osoby starsze 91% Dorośli Młodzież 91% Dzieci 88% Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na płeć w roku W pasach Płeć Liczba zbadanych liczba % Kobiety % Mężczyźni Razem Rys Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na płeć w roku Mężczyźni Kobiety 94% Analiza stopnia zapinania pasów na różnych rodzajach dróg wyraźnie wskazuje, że zdecydowanie najczęściej zapinali się kierujący i pasażerowie samochodów osobowych na drogach o podwyższonym standardzie, a więc na drogach ekspresowych (prawie 100%) i autostradach. Na drogach krajowych i w stolicach województw pasy stosowano dużo częściej niż na drogach powiatowych. Nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy obszarem zabudowanym i niezabudowanym. 9

10 Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na kategorie drogi w roku W pasach Kategoria drogi Liczba zbadanych liczba % Drogi krajowe Autostrady % Drogi ekspresowe % Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe % W miastach wojewódzkich Razem Rys Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na kategorie drogi w roku Autostrady Drogi ekspresowe Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe W miastach wojewódzkich 96% 99% 86% Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na obszar w roku W pasach Obszar Liczba zbadanych liczba % Obszar zabudowany Obszar niezabudowany Razem Rys Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na obszar w roku Obszar zabudowany Obszar niezabudowany 10

11 3.2. Pozostałe pojazdy W badaniu zebrano dane o osobach podróżujących samochodami dostawczymi, w tym o kierujących oraz pasażerach z przodu. 79% spośród zbadanych kierujących i pasażerów samochodów dostawczych było zapiętych w pasy bezpieczeństwa. Wskaźnik używania pasów bezpieczeństwa w samochodach dostawczych, przy uwzględnieniu pracy przewozowej dla poszczególnych kategorii dróg jako czynnika wagowego wyniósł 78%. Ponadto w badaniu zebrano dane o samochodach ciężarowych, w tym o kierujących i 393 pasażerach. 73% spośród zbadanych kierujących i pasażerów samochodów ciężarowych było zapiętych w pasy bezpieczeństwa. Wskaźnik używania pasów bezpieczeństwa w samochodach ciężarowych, przy wzięciu pod uwagę pracy przewozowej dla poszczególnych kategorii dróg jako czynnika wagowego wyniósł 72%. Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa w innych pojazdach w roku W pasach Inne pojazdy Liczba zbadanych liczba % Samochody ciężarowe % Samochody dostawcze % Razem % Rys Stosowanie pasów bezpieczeństwa w innych pojazdach w roku Samochody dostawcze 79% Samochody ciężarowe 73% 11

12 3.3. Zmiany czasowe Porównania wyników badań z roku w odniesieniu do lat poprzednich zostały wykonane w oparciu o zestawienia z badań z lat przekazane przez Zamawiającego. W roku wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych obliczony z uwzględnieniem pracy przewozowej jako czynnika wagowego wyniósł i był o 10 punktów procentowych wyższy niż w roku 2013 i o 16 punktów procentowych wyższy niż w roku Pozostałe dane w niniejszym rozdziale zaprezentowano bez uwzględniania czynników wagowych. Porównanie stosowania pasów bezpieczeństwa w kolejnych latach 2004, 2006, 2008, 2013 i przez zbadanych kierujących i pasażerów w samochodach osobowych w stosunku do wszystkich zbadanych wskazuje na stopniowy wzrost stosowania pasów w badanych grupach. Podobnie w kolejnych latach największy odsetek stosujących pasy występował u pasażerów siedzących z przodu, trochę niższy był wśród kierujących, a najniższy u pasażerów z tyłu. Tab Stopień stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów w samochodach osobowych w latach 2004, 2006, 2008, 2013, Rok Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem % 69% 48% 71% % 81% 66% 78% % 83% 50% 79% % 59% 82% 94% 74% 12

13 % stosujacych pasy Rys Stopień stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów w samochodach osobowych w latach 2004, 2006, 2008, 2013, 100% 50% 94% 83% 83% 81% 78% 79% 72% 69% 71% 66% 59% 50% 48% 82% 78% 79% 71% % 20% 10% % Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem Porównanie badań stosowania pasów bezpieczeństwa przeprowadzonych w latach 2013 i wskazuje na korzystne zmiany. We wszystkich kategoriach pomiarów zanotowano wzrost stosowania pasów. Zarówno kierujący i pasażerowie stosowali pasy częściej. Największy wzrost zanotowano wśród zbadanych pasażerów na tylnych siedzeniach, aż o 12%. Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na miejsce w pojeździe w latach Miejsce w pojeździe 2013 zmiana Kierujący 83% +10% Pasażerowie z przodu 94% +7% Pasażerowie z tyłu 59% 71% +12% Jeśli chodzi o wiek użytkowników samochodów osobowych to we wszystkich kategoriach zanotowano pozytywne zmiany. Jednak odwróceniu uległy proporcje. O ile w 2013 roku grupa dzieci (0-17 lat) najczęściej przewożona była w zapiętych pasach, o tyle w roku w grupie tej nastąpiła najmniejsza poprawa i dzieci na tle pozostałych użytkowników były najrzadziej stosującą pasy bezpieczeństwa grupą. Największy wzrost zanotowano w grupie młodzieży (18-24 lata). Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na wiek użytkowników pojazdów w latach Wiek 2013 zmiana Dzieci 85% 88% +3% Młodzież 73% 91% +18% Dorośli 83% +10% Osoby starsze 84% 91% +7% 13

14 W badaniach prowadzonych w kolejnych latach zawsze kobiety stosowały pasy bezpieczeństwa częściej niż mężczyźni. Proporcja ta potwierdziła się w badaniach z roku. Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na płeć użytkowników pojazdów w latach Płeć 2013 zmiana Kobiety 85% 94% +9% Mężczyźni 81% +11% Biorąc pod uwagę kategorię drogi to zarówno w roku 2013, jak i kierujący i pasażerowie samochodów osobowych najczęściej stosowali pasy na drogach krajowych oraz w stolicach województw a najrzadziej na drogach powiatowych. Na wszystkich kategoriach dróg nastąpił wzrost wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa. Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj drogi w latach Kategoria drogi 2013 Zmiana Drogi krajowe +6% Drogi wojewódzkie 79% +11% Drogi powiatowe 66% 86% +20% Stolice województw 85% +8% Porównanie stosowania pasów w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych od lat wskazuje, że najczęściej stosowane są one przez użytkowników samochodów osobowych a najrzadziej samochodów ciężarowych. Dane za rok 2013 należy traktować poglądowo ze względu na małe próby. Tab Stosowanie pasów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj pojazdu w latach Rodzaj pojazdu 2013 Zmiana W samochodach osobowych 82% +10% W samochodach ciężarowych 36% 73% +37% W samochodach dostawczych 66% 79% +13% 14

15 4. Wyniki badań stosowania pasów bezpieczeństwa w poszczególnych województwach 4.1. Porównanie województw Porównanie stopnia zapinania pasów bezpieczeństwa w poszczególnych województwach i stolicach województw przeprowadzono w odniesieniu do samochodów osobowych zbadanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz w stolicach województw (bez autostrad i dróg ekspresowych). W każdym województwie obserwacje były wykonywane w spełniających określone kryteria punktach pomiarowych (na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz w stolicach województw). Ogółem zbadano użytkowników samochodów osobowych. Wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wśród zbadanych kierujących i pasażerów w poszczególnych województwach był zróżnicowany. Najczęściej pasy stosowali mieszkańcy województw: lubuskiego (), łódzkiego (), opolskiego () i warmińskomazurskiego (), najrzadziej: lubelskiego (83%), podkarpackiego (86%), podlaskiego () i świętokrzyskiego (88%). Różnica pomiędzy najlepszym i najsłabszym województwem wyniosła 15 punktów procentowych. Średnio w Polsce pasy w samochodach osobowych stosowało kierujących i pasażerów. Wskaźnik stosowania pasów równy średniej krajowej zanotowano w województwach dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Najniższy poziom wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych występuje w południowo-wschodnich regionach Polski. W stolicach województw obserwacje zapinania pasów w samochodach osobowych były wykonywane w spełniających określone kryteria punktach pomiarowych (na skrzyżowaniach dróg dwujezdniowych lub jednojezdniowych). Ogółem zbadano użytkowników pojazdów. Wyniki pomiarów były podobne jak dla województw. Wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wśród zbadanych kierujących i pasażerów w poszczególnych stolicach województw był zróżnicowany. Najczęściej pasy zapinali mieszkańcy: Olsztyna (), Opola (), Łodzi () i Zielonej Góry (), a najrzadziej: Lublina (86%), Rzeszowa (), Białegostoku (88%) i Kielc (88%). Różnica pomiędzy najwyższym wskaźnikiem stosowania pasów w samochodach osobowych w stolicach województw a najniższym była mniejsza niż w porównaniu województw i wyniosła 13 punktów procentowych. Średni wskaźnik stosowania pasów w stolicach województw był wyższy niż dla całej Polski i wynosił. Wskaźnik stosowania pasów równy średniej dla stolic województw zanotowano w Gdańsku, Krakowie oraz Warszawie. Najniższy poziom wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych występuje w stolicach województw zlokalizowanych w południowowschodnich regionach Polski. Porównanie województw i stolic województw wskazuje wyraźnie na lepsze stosowanie pasów w stolicach. Nawet w stolicach województw o najniższym wskaźniku stosowania pasów, był on wyższy o kilka punktów procentowych w odniesieniu do całego województwa. 15

16 Tab Wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych w podziale na województwa w roku Województwo Liczba zbadanych W pasach liczba % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie % Lubuskie Łódzkie Małopolskie % Mazowieckie Opolskie Podkarpackie % Podlaskie Pomorskie % Śląskie % Świętokrzyskie % Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie % Polska (bez A i S) Rys Wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych w podziale na województwa w roku 16

17 Tab Wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych w stolicach województw w roku Stolica województwa Liczba zbadanych W pasach liczba % Wrocław % Bydgoszcz % Lublin % Zielona Góra Łódź Kraków Warszawa Opole Rzeszów Białystok % Gdańsk Katowice % Kielce % Olsztyn Poznań % Szczecin % Razem (Bez A i S) Rys Wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych w stolicach województw w roku 17

18 4.2. Charakterystyka województw W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki przeprowadzonych w roku badań dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych oraz porównanie zmian czasowych w odniesieniu do każdego województwa. Dla każdego województwa porównano dane dotyczące pomiarów wykonanych na drogach krajowych (bez autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych oraz w stolicach województw w odniesieniu tylko do samochodów osobowych. Na wykresach przedstawiono następujące wyniki pomiarów w postaci wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa w zbadanej próbie: ogólny wskaźnik stosowania pasów w samochodach osobowych w województwie, wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wg rodzajów dróg, wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wg obszaru zabudowanego i niezabudowanego, wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wg wieku użytkowników pojazdów, wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wg płci użytkowników pojazdów, wskaźnik stosowania pasów bezpieczeństwa wg miejsca w pojeździe. Dla każdego województwa na oddzielnym wykresie przedstawiono również ogólne wskaźniki stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach dostawczych i ciężarowych w zbadanych próbach. Wyniki badań przeprowadzonych w roku porównano do badań z 2004, 2006 i 2008 roku dla wszystkich województw. Dodatkowo dla trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego zamieszczono dodatkowe porównanie do badań z 2013 roku (w 2013 roku pomiary zostały przeprowadzone tylko w tych województwach). Porównania dotyczą wskaźnika stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych przez kierujących, pasażerów z przodu, pasażerów z tyłu oraz ogółem wszystkich użytkowników samochodów osobowych w próbach badawczych z poszczególnych lat. We wszystkich województwach można zaobserwować stopniowy wzrost wskaźnika zapinania pasów bezpieczeństwa w grupie zbadanych użytkowników samochodów osobowych w kolejnych latach. 18

19 % stosujących pasy DOLNOŚLĄSKIE W województwie dolnośląskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego pasy stosowało osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe 97% Zabudowany 91% Drogi wojewódzkie 95% Drogi powiatowe 76% Niezabudowany W stolicy województwa 91% WIEK PŁEĆ Osoby starsze Mężczyzna Dorośli Młodzież Kobieta 94% Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze 79% Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu 81% Samochody ciężarowe 65% ZMIANY CZASOWE 100% 81% 82% 78% 85% 74% 81% 81% 82% 73% % 30% 61% 58% 59% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 19

20 % stosujących pasy KUJAWSKO - POMORSKIE W województwie kujawsko-pomorskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe 94% Zabudowany 94% Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe W stolicy województwa 88% 95% Niezabudowany 91% WIEK PŁEĆ Osoby starsze 96% Mężczyzna Dorośli Młodzież Kobieta 94% Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 94% Samochody dostawcze 85% Pasażerowie z przodu 94% Pasażerowie z tyłu 76% Samochody ciężarowe 71% ZMIANY CZASOWE 100% 94% 94% 85% 81% 81% 75% 77% 77% 76% 81% 76% % % 30% 51% 45% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 20

21 % stosujących pasy LUBELSKIE W województwie lubelskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (83%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe 79% Zabudowany 86% Drogi wojewódzkie 72% Drogi powiatowe 85% Niezabudowany 78% W stolicy województwa 86% WIEK PŁEĆ Osoby starsze 79% Mężczyzna 82% Dorośli 85% Młodzież 75% Kobieta 86% Dzieci 79% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 85% Samochody dostawcze Pasażerowie z przodu 86% Pasażerowie z tyłu 54% Samochody ciężarowe 59% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 20% 10% 0% 84% 85% 88% 86% 84% 83% 77% 79% 73% 73% 73% 73% 63% 61% 63% 54% 51% 47% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem

22 % stosujących pasy LUBUSKIE W województwie lubuskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe 99% Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 99% Niezabudowany W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze 97% Mężczyzna Dorośli Młodzież Kobieta 99% Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu 96% Samochody ciężarowe ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 83% 77% 67% 71% 55% 48% 44% 96% 83% 76% 62% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 22

23 % stosujących pasy ŁÓDZKIE W województwie łódzkim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 96% Niezabudowany W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze 97% Mężczyzna Dorośli Młodzież Kobieta 94% Dzieci 95% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze 94% Pasażerowie z przodu 99% Pasażerowie z tyłu 84% Samochody ciężarowe 88% ZMIANY CZASOWE 100% 99% 79% 77% 77% 85% 81% 72% 84% 76% 78% % 30% 54% 50% 50% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 23

24 % stosujących pasy MAŁOPOLSKIE W województwie małopolskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (91%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany 91% Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 73% Niezabudowany 91% W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze Mężczyzna Dorośli Młodzież 85% Kobieta 94% Dzieci 95% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze 79% Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu 76% Samochody ciężarowe 69% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 84% 79% 81% 81% 76% 81% 76% 76% 72% 58% 53% 91% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 24

25 % stosujących pasy MAZOWIECKIE W województwie mazowieckim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 78% Niezabudowany W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze Mężczyzna 91% Dorośli Młodzież Kobieta Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze 82% Pasażerowie z przodu 94% Pasażerowie z tyłu Samochody ciężarowe 69% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 20% 10% 0% 94% 86% 82% 85% 86% 82% 79% 81% 77% 68% 63% 57% 42% 34% 31% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem

26 % stosujących pasy OPOLSKIE W województwie opolskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie 99% Drogi powiatowe 96% Niezabudowany W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze 95% Mężczyzna Dorośli Młodzież 99% Kobieta Dzieci 95% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze 94% Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Samochody ciężarowe ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 79% 83% 84% 58% 55% 52% 79% 73% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 26

27 % stosujących pasy PODKARPACKIE W województwie podkarpackim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (86%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe 85% Zabudowany Drogi wojewódzkie 82% Drogi powiatowe 83% Niezabudowany 84% W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze 85% Mężczyzna 85% Dorośli 88% Młodzież 79% Kobieta Dzieci 79% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 88% Samochody dostawcze 63% Pasażerowie z przodu 88% Pasażerowie z tyłu 56% Samochody ciężarowe 54% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 88% 88% 71% 71% 72% 74% 72% 67% 66% 66% 66% 56% 48% 42% 86% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 27

28 % stosujących pasy PODLASKIE W województwie podlaskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych były osoby (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe 88% Zabudowany Drogi wojewódzkie 85% Drogi powiatowe 84% Niezabudowany W stolicy województwa 88% WIEK PŁEĆ Osoby starsze 89% Mężczyzna 86% Dorośli 88% Młodzież 83% Kobieta 89% Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 89% Samochody dostawcze Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu 58% Samochody ciężarowe 67% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 89% 75% 76% 77% 71% 55% 52% 44% 41% 35% 58% 74% 47% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 28

29 % stosujących pasy POMORSKIE W województwie pomorskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (91%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany 91% Drogi wojewódzkie 89% Drogi powiatowe 81% Niezabudowany W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze 88% Mężczyzna 89% Dorośli 91% Młodzież 88% Kobieta Dzieci 88% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu 63% Samochody ciężarowe 56% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 20% 10% 0% 86% 82% 85% 89% 91% 82% 79% 82% 83% 74% 63% 51% 47% 42% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem

30 % stosujących pasy ŚLĄSKIE W województwie śląskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (94%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 83% Niezabudowany 94% W stolicy województwa 88% WIEK PŁEĆ Osoby starsze 96% Mężczyzna Dorośli 95% Młodzież 91% Kobieta 95% Dzieci 76% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 95% Samochody dostawcze Pasażerowie z przodu 95% Pasażerowie z tyłu 68% Samochody ciężarowe 58% ZMIANY CZASOWE 100% 95% 95% 94% 79% 79% 73% 82% 84% 64% 68% 78% 79% 67% % 30% 51% 54% 43% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 30

31 % stosujących pasy ŚWIĘTOKRZYSKIE W województwie świętokrzyskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (88%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 83% Niezabudowany 91% W stolicy województwa 88% WIEK PŁEĆ Osoby starsze Mężczyzna 88% Dorośli 89% Młodzież Kobieta Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 89% Samochody dostawcze 65% Pasażerowie z przodu 89% Pasażerowie z tyłu 77% Samochody ciężarowe 51% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 74% 75% 71% 89% 89% 79% 75% 58% 48% 77% 74% 66% 88% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 31

32 % stosujących pasy WARMIŃSKO-MAZURSKIE W województwie warmińsko-mazurskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Niezabudowany W stolicy województwa WIEK PŁEĆ Osoby starsze 91% Mężczyzna Dorośli Młodzież 99% Kobieta 99% Dzieci MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący Samochody dostawcze 89% Pasażerowie z przodu 99% Pasażerowie z tyłu Samochody ciężarowe 84% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 20% 10% 0% 99% 83% 86% 85% 82% 69% 62% 49% 44% 45% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem

33 % stosujących pasy WIELKOPOLSKIE W województwie wielkopolskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe 81% Niezabudowany W stolicy województwa 95% WIEK PŁEĆ Osoby starsze Mężczyzna Dorośli Młodzież Kobieta Dzieci 86% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 94% Samochody dostawcze 83% Pasażerowie z przodu 94% Pasażerowie z tyłu 62% Samochody ciężarowe 63% ZMIANY CZASOWE 100% 94% 94% 82% 83% 84% 85% 75% 77% 81% 81% % 65% % 30% 52% 47% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 33

34 % stosujących pasy ZACHODNIOPOMORSKIE W województwie zachodniopomorskim obserwacje zostały wykonane w pięciu punktach pomiarowych. Ogółem zbadano kierujących i pasażerów samochodów osobowych, z czego w pasach zapiętych było osób (96%). RODZAJ DROGI OBSZAR Drogi krajowe Zabudowany 96% Drogi wojewódzkie 95% Drogi powiatowe 97% Niezabudowany 97% W stolicy województwa 96% WIEK PŁEĆ Osoby starsze 95% Mężczyzna 95% Dorośli 97% Młodzież 96% Kobieta Dzieci 100% MIEJSCE W POJEŹDZIE INNE POJAZDY Kierujący 96% Samochody dostawcze 82% Pasażerowie z przodu 99% Pasażerowie z tyłu Samochody ciężarowe 78% ZMIANY CZASOWE 100% 50% 30% 82% 67% 96% 86% 83% 71% 99% 52% 48% 45% 82% 62% 62% 96% % 10% 0% Kierujący Pasażerowie z przodu Pasażerowie z tyłu Ogółem 34

35 5. Podsumowanie i rekomendacje Pomiary prędkości pojazdów oraz stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach w Polsce są prowadzone od 2002 roku. Sesja pomiarowa będąca przedmiotem niniejszego raportu jest kolejną 30 sesją pomiarową. Jednocześnie wykonywane były pomiary prędkości, stosowania urządzeń zabezpieczających oraz korzystania z telefonów komórkowych. Pomiary przeprowadzono w 86 punktach wybranych zgodnie z założeniami określonymi przez Zleceniodawcę. Ogółem próba badawcza użytkowników pojazdów wyniosła , w tym pod kątem pasów przebadano osób. Zastosowana w trakcie realizacji pomiarów aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiającą zapisywanie, segregowanie i wysyłanie zgromadzonych danych na serwer bezpośrednio po zakończeniu pomiarów okazała się bardzo skuteczna, gwarantująca wysoką jakość pomiarów. Wyniki przeprowadzonych w kolejnych latach badań wskazują na duży wzrost stosowania pasów bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach pojazdów. Badania przeprowadzone w roku mogą wskazywać na skuteczność podejmowanych w ostatnich latach działań, w tym w szczególności działań edukacyjnych oraz kampanii informacyjno-promocyjnych prowadzonych w kraju w zakresie pasów bezpieczeństwa oraz intensyfikacji w obszarze nadzoru. Uzyskany wynik stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych plasuje Polskę na lepszej pozycji w rankingach międzynarodowych. Jeśli tendencja wzrostowa potwierdzi się w kolejnych badaniach Polska znajdzie się wśród krajów o wysokim stopniu używania pasów. Porównanie różnych regionów Polski wskazuje na dużo lepsze stosowanie pasów w północnozachodnich województwach w porównaniu do południowo-wschodnich. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w ramach kolejnych sesji pomiarowych. 35

36

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku. I sesja pomiarowa

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku. I sesja pomiarowa Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku I sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Realizacja przepisów art. 15 ust. 2 ustawy o rtv przez nadawców radiowych i telewizyjnych, publicznych i koncesjonowanych, w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

W k a a k c a yj y na of o e f r e ta t Onet. e p t. l

W k a a k c a yj y na of o e f r e ta t Onet. e p t. l WakacyjnaofertaOnet.pl reklamy, pakiety, formaty propozycje dla klientów regionalnych Na okres wakacyjny przygotowaliśmy dla Państwa specjalną promocję na wybrane produkty reklamowe, a także kilka nowości

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007-2013") współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1/ 8 ENOTICES_rafaljankowicz - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej rozwiązywania sporów 2, rue w Mercier, sprawach L-2985 karnych.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ KORUPCJI

FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ KORUPCJI FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ KORUPCJI Z radością zawiadamiamy Państwa, że co raz więcej szkół w Polsce nosi tytuł SZKOŁA BEZ KORUPCJI! Kolejne szkoły wciąż dosyłają do Fundacji

Bardziej szczegółowo

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU Konferencja w ramach IX Dnia Urbanisty: Ustawa krajobrazowa szansa na zmianę? Poznań, 5 lutego 2016 r. Edyta Damszel-Turek

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU r. Egz. nr. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki wieloletni

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Pomiary hałasu lotniczego wpisanego do bazy wykonywane są głównie przez same porty lotnicze zgodnie z art. 175 ustawy Poś. Obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Luty 2004 Bożena Kłos Raport Nr 223 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku

Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482. Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań nośności pali. Krótki opis PROCEDURY BADAWCZEJ Postanowienia ogólne 1.1. Określenie badanej cechy Nośność pala - jest to zdolność pala do przenoszenia obciążeń.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo