Świadectwo szkoleniowe - charakterystyka energetyczna dla lokalu mieszkalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadectwo szkoleniowe - charakterystyka energetyczna dla lokalu mieszkalnego"

Transkrypt

1 Świadectwo szkoleniowe - charakterystyka energetyczna dla lokalu mieszkalnego Opis obiektu obliczeń uwagi Lokal mieszkalny, 2-a pokoje, kuchnia, łazienka razem z WC typ Obiekt Ostatnia kondygnacja Lokal w budynku wielorodzinnym, 60 mieszkań, pow. ogrz.ok.3000m 2, liczba kondygnacji - 4 kondygnacja Lokalizacja / rok budowy Wrocław / budynek Wymiary 8,0 m długość 7,0 m szerokość Powierzchnia ogrzewana, A f 46,5 m 2 - Wysokość kondygnacji 2,8 m w osiach * Wysokość kondygnacji 2,5 m w świetle Kubatura ogrzewana, V 161,3 m 3 po obrysie Kubatura ogrzewana, V 116,3 m 3 "powietrze" Temperatura wewnętrzna 20 o C uproszczenie Okna: U OK=1,3 W/m 2 K Drzwi zewnętrzne: U DZ=1,7 W/m 2 K Instalacje wewnętrzne: Ogrzewanie Wentylacja Ciepła woda uŝytkowa Źródło ciepła Grzejniki płytowe, instalacja zaizolowana zgodnie z Warunkami Technicznymi, zamontowane zawory termostatyczne, tz/tp=75/50 o C Naturalna Indywidualna (źródłem ciepła jest kocioł gazowy), brak cyrkulacji, instalacja zaizolowana zgodnie WT, tcwu=45 o C Gazowy kocioł dwufunkcyjny (co+cwu), indywidualny (dla kaŝdego mieszkania), niskotemperaturowy, zamknięta komora spalania str. 1

2 Konstrukcja przegród zewnętrznych / OSŁONA LOKALU Dach Szkolenie w zakresie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej warstwa d,m λ, W/mK R, m 2 K/W Rsi = 0,10 śelbet 0,22 śelbet 1,7 0,129 Rse = 0,04 STYROPIAN 0,15 Styropian ułoŝony szczelnie 0,04 3,750 świr 0,06 świr 0,9 0,067 Rt = 4,197 GRUNT-ROŚL 0,1 Grunt roślinny 0,9 0,111 U = 1/Rt = 0,238 S-1 warstwa d,m λ, W/mK R, m 2 K/W Rsi = TYNK-CW 0,01 Tynk cementowo wapienny Rse = PORO Mur z cegły Porotherm 25 P+W WEŁNA-PŁ-S 0,14 Płyty z wełny min. ułoŝone szczelnie WAR.POW 0,02 Warstwa powietrzna niewentylowana Rt = CEGŁA-KLIN 0,06 Mur z cegły klinkierowej U = 0,231 S-6 warstwa d,m λ, W/mK R, m 2 K/W Rsi = TYNK-CW 0,01 Tynk cementowo wapienny Rse = śelbet 0,15 śelbet WEŁNA-PŁ-S 0,14 Płyty z wełny min. ułoŝone szczelnie WAR.POW 0,02 Warstwa powietrzna niewentylowana Rt = DĄB 0,025 Drewno dębowe w poprzek włókien U = 0,257 str. 2

3 1.1 Obliczenie współczynników strat ciepła H tr oraz H ve, W/K a Obliczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie, H tr, W/K Htr = [btr,i * Ai * ( Ui + Utb ) ], W/K Przegrody warstwowe: ściany, stropy, dachy ogólne dane przegrody mostki cieplne wyniki i oznaczenie A i b tr,i U i L i ψ i Li*ψ i Hti - - m 2 - W/m 2 K m W/mK W/K W/K 1 s-1, S 15,7 1 0, , ,4 2 s-1, S, E, N 10,3 1 0, , ,9 3 s-6, E 5,6 1 0,257 +0, ,7 4 dach 57,6 1 0, , ,7 Przegrody typowe: okna i drzwi ogólne dane przegrody Wyniki i oznaczenie A i b tr,i U ip Hti - - m 2 - W/m 2 K W/K 1 O_N 1,5 1 1,3 2,0 2 O_E 6,8 1 1,3 8,8 3 O_S 9,4 1 1,3 12,2 Przegrody "przy/na gruncie": ściany, podłogi ogólne dane przegrody mostki cieplne wyniki i oznaczenie A i b tr,i Ugr L i ψ i Li*ψ i Hti - - m 2 - W/m 2 K m W/mK W/K W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr, W/K 45,7 str. 3

4 ozn. jedn. opis źródło A i m 2 Pole powierzchni przegrody wg wym. zewnętrznych Projekt, wizja lokalna b tr,i - Współczynnik redukcyjny obliczeniowej róŝnicy temperatury TAB.6 Rozporządzenia U i W/m 2 K Współczynnik przenikania ciepła przegrody ISO 6946 L i m Długość liniowego mostka cieplnego Projekt, wizja lokalna ψ i W/mK Liniowy współczynnik przenikania mostka cieplnego Właściwe normy Ugr W/m 2 K Współczynnik przenikania ciepła przegrody PN-EN 12831:2006 U ip W/m 2 K Współczynnik przenikania ciepła przegrody Aprobata techniczna Hti W/m Współczynnik strat ciepła przez przenik. dla i-tej przeg. Obliczenia Htr W/m Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Obliczenia b Obliczenie współczynnika strat ciepła na wentylację, H ve, W/K Uwagi dotyczące rozwiązania systemu wentylacji: Hve = ρa * ca * [ bve,k * Vve,k,mn ) ], W/K n 50-1/h wynik próby szczelności, kubatura wentylowana 116,3 m 3 "powietrze w pomieszczeniu" V = 100 m 3 /h Rodzaj wentylacji wentylacja naturalna strumień objętości powietrza wentylacyjnego obliczony według normy PN-83/B-03430/Az3:2000 b ve,1 1 - współczynnik korekcyjny dla strumienia V ve,1,mn=v 0 0,0278 m 3 /s strumień objętości powietrza wentylacyjnego obliczony według normy PN-83/B-03430/Az3:2000 b ve,2 1 - współczynnik korekcyjny dla strumienia V ve,2,mn=v infiltr. 0,00646 m 3 /s strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve, W/K = 1200 * ( 1 * 0, * 0,00646) = 41,1 str. 4

5 1.2 Obliczenie miesięcznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego, Q sol=q s1+q s2 kwh/mies. Szkolenie w zakresie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej Qs1,s2 = [Ci * Ai * Ii * g * kα * Z ], kwh/mies Dane dotyczące przegród przezroczystych pionowych N NE E SE S SW W NW Pole powierzchni okna / drzwi balk. w świetle otworu, m 2 1,5 6,7 9,4 - - Udział pola powierzchni oszklonej, C (średnio 0,7) 0,7 0,7 0,7 Współczynnik przepuszczalności energii prom., g, TAB.7 0,7 0,7 0,7 Współczynnik zacienienia budynku, Z, TAB.9 0,95 0,95 0,95 Miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego, kwh/mies m-c I N I NE I E I SE I S I SW I W I NW Q S1 Q S2 Q sol na miesiąc: kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień str. 5

6 1.3 Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię uŝytkową dla ogrzewania i wentylacji, Q H,nd, kwh/a Dane: QH,nd = QH,nd,n = [ QH,ht - η H,gn * QH,gn ], kwh/rok Temperatura wewnętrzna w budynku lub lokalu mieszkalnym, θ o i, C 20 Pole powierzchni pomieszczeń z regulowaną temperaturą, Af, m 2 46,5 ObciąŜenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi, q int, W/m 2 6 Obliczenia pomocnicze stała czasowa budynku: Wskaźnik: Cm = * Af Pojemność cieplna budynku Cm J/K stała czasowa budynku τ 24,6 h parametr a H = 1 + ( 24,6 / 15 ) = 2,6 - Miesięczne straty ciepła na przenikanie: Qtr=10-3 Htr (ɵi-ɵe) tm, kwh mies. Miesięczne straty ciepła na wentylację: Qve=10-3 Hve (ɵi-ɵe) tm, kwh mies. Całkowite miesięczne straty ciepłą: QH,ht=Qtr+Qve, kwh mies. Wewnętrzne zyski ciepła: Qint=qint 10-3 Af tm, kwh mies. Całkowite miesięczne zyski ciepła: QH,gn=Qsol+Qint, kwh mies. Współczynnik gamma : γh = QH,gn / QH,ht Współczynnik wykorzystania zysków ciepła: ηh,gn = (1- γh ah ) / (1- γh ah+1 ) miesięczne zapotrzebowanie na energię: Qh,nd,n = QH,ht - ηh,gn QH,gn, kwh mies. str. 6

7 miesiąc I II III IV V IX X XI XII średnia temperatura zew, θ e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 13,4 8,9 3,8-1,1 liczba godzin w miesiącu t m, h miesięczne straty ciepła przez przenikanie,q tr=10-3 H tr (θ i-θ e) t m, kwh mies. miesięczne straty ciepła na wentylację, Q ve=10-3 H ve (θ i-θ e) t m, kwh mies miesięczne straty ciepła Q H,ht=Q tr+q ve miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia,q sol, kwh/m-c miesięczne wewnętrzne zyski ciepła, Q int=q int 10-3 A f t m, kwh mies miesięczne zyski ciepła, Q H,gn=Q sol+q int, kwh mies γ H = Q H,gn / Q H,ht 0,34 2,04 współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn 0,96 0,45 miesięczne zapotrzebowanie na energię Q h,nd,n = Q H,ht - η H,gn Q H,gn, kwh mies Roczne zapotrzebowanie na energię uŝytkową dla ogrzewania i wentylacji Q h,nd= (Q h,nd,n), kwh a str. 7

8 1.4 Obliczenie rocznego zapotrzebowania energii końcowej Q K,H, kwh/a, dla ogrzewania i wentylacji dla poszczególnych nośników energii numer nośnika energii, i 1 - rodzaj i-tego nośnika energii Gaz ziemny u - udział i-tego nośnika energii 100 % η H,g sprawność wytwarzania ciepła, wg TAB.5. 0,91 - η H,S sprawność akumulacji ciepła wg TAB η H,d sprawność przesyłu ciepła wg TAB η H,e sprawność regulacji i wykorzystania ciepła wg TAB.2 0,97 - η H,tot sprawność całkowita sys. zasilanego z i-tego nośnika energii 0,88 - Roczne zapotrzebowanie energii końcowej Q K,H = u * Q H,nd / η H,tot = 4070 / 0,88 = kwh/a 2 OBLICZENIE ENERGII UśYTKOWEJ ORAZ KOŃCOWEJ DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY DLA 2.1 Obliczenie rocznego zapotrzebowania energii uŝytecznej do przygotowania cwu, Q W,nd, kwh/rok Q W,nd = V CW * Li * c w * ρ w * ( θ cw - ɵ o ) * k t * t uz / ( 1000 * 3600 ), kwh/a Ciepło właściwe wody, c w 4,19 kj/kgk Gęstość wody, ρ w kg/m 3 Temperatura rzeczywista wody ciepłej, θ cw 45 o C Temperatura wody zimnej, θ o 10 o C Współczynnik korekcyjny - k t - według Tab.14. 1,28 - Liczba jednostek odniesienia (mieszkańców), Li 3 j.o. Czy zamontowano wodomierze mieszkaniowe? TAK 0,8 - Jednostkowe dobowe zuŝycie cwu, Vcw, według Tab dm 3 /j.o.d Czas uŝytkowania instalacji, t uz 0,9 * 365 = 329 dni Roczna energia uŝytkowa do przygotowania cwu, Q W,nd 0,8 * 48 * 3 * 4,19 * 1000 * (45 10) * 1,28 *329 / (1000 * 3600) = kwh/rok str. 8

9 2.2 Obliczenie rocznego zapotrzebowania energii końcowej Q K,W, kwh/a, dla ciepłej wody uŝytkowej dla poszczególnych nośników energii numer nośnika energii, i 1 - rodzaj i-tego nośnika energii Gaz ziemny u - udział i-tego nośnika energii 100 % η W,g sprawność wytwarzania ciepła, wg TAB.12 0,9 - η W,S sprawność akumulacji ciepła wg TAB η W,d sprawność przesyłu ciepła wg TAB η W,tot - sprawność całkowita sys. zasilanego z i-tego nośnika energii 0,9 - Roczne zapotrzebowanie energii końcowej Q K,W=u*Q W,nd/η Wtot = 1976 / 0,9 = kwh/a 3 WYZNACZENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ POMOCNICZĄ 3.1 Energia pomocnicza dla systemu przygotowania wody ciepłej, E el,pom W E el,pom,w= q el,w,i x A f x t el,i x 10-3, kwh/rok Pole powierzchni pomieszczeń z regulowaną temperaturą, Af m 2 Numer instalacji, i 1 numer el. składowe wg TAB.19 rodzaj urządzenia 1 pompa cyrkulacyjna - 2 pompa ładująca zasobnik - 3 pompa i instalacja solarna - q el,i t el,i E el.pom,hi W/m 2 h/rok kwh/rok 4 sterownik i inne elementy automatyki, napęd pomocniczy 1, Energia pomocnicza dla systemu przygotowania wody ciepłej E el,pom,w, kwh/rok 27 str. 9

10 3.2 Energia pomocnicza dla systemu ogrzewania, E el,pom H Eel,pom,H= qel,h,i x Af x tel,i x 10-3, kwh/rok Pole powierzchni pomieszczeń z regulowaną temperaturą, Af m 2 Numer instalacji, i 1 q el,i t el,i E el.pom,hi numer el. rodzaj urządzenia W/m 2 h/rok kwh/rok składowe wg TAB.19 1 napęd pomocniczy pompy ciepła - 2 pompa ładująca bufor - 3 pompa i instalacja solarna - 4 pompa obiegowa 0, sterownik i inne elementy automatyki, napęd pomocniczy 0, Energia pomocnicza dla systemu ogrzewania E el,pom,h,kwh/rok Charakterystyka energetyczna. Wskaźniki: EK, EP 4.1 Roczne zapotrzebowanie energii uŝytkowej oraz pomocniczej Energia uŝytkowa dla ogrzewania i wentylacji kwh/rok Energia końcowa dla ogrzewania i wentylacji kwh/rok Energia uŝytkowa do przygotowania ciepłej wody kwh/rok Energia końcowa do przygotowania ciepłej wody kwh/rok Energia pomocnicza dla instalacji grzewczej i wentylacyjnej 240 kwh/rok Energia pomocnicza dla instalacji wody ciepłej 27 kwh/rok str. 10

11 4.2 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej oraz pierwotnej dla celów ogrzewania i wentylacji przypadającej na i-ty nośnik energii Numer nośnika energii dla celów ogrzewania i wentylacji 1 "i" rodzaj i-tego nośnika energii Gaz ziemny u - udział i-tego nośnika energii 100 % Energia końcowa dostarczana przez i-ty nośnik, Q K,H kwh/a Energia pomocnicza przypadająca na i-ty nośnik, E el,pom,h 240 kwh/a Współczynnik w H, przyjęty według Tab.1 Zał.5. 1,1 - Współczynnik w el, przyjęty według Tab.1 Zał.5. 3,0 - = * 1,1 + 3* 240 = Zapotrzebowanie na energię pierwotną, kwh/a Q P,H= w H*Q K.H+w el*e el,pom,h 125 kwh/m 2 a 4.3 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej oraz pierwotnej przypadającej na i-ty nośnik dla celów przygotowania ciepłej wody Numer nośnika energii dla celów cwu 1 "i" rodzaj i-tego nośnika energii Gaz ziemny u - udział i-tego nośnika energii 100 % Energia końcowa dostarczana przez i-ty nośnik, Q K,W kwh/a Energia pomocnicza przypadająca na i-ty nośnik, E el,pom,w 27 kwh/a Współczynnik w W, przyjęty według Tab.1 Zał.5. 1,1 - Współczynnik w el, przyjęty według Tab.1 Zał.5. 3,0 - Zapotrzebowanie na energię pierwotną, Q P,W= w W*Q K.W+w el*e el,pom,w ,7 kwh/m 2 a kwh/a str. 11

12 4.4 Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej i końcowej Q K = Q K,H + Q K,W kwh/a Q P = Q P,H + Q P,W kwh/a Powierzchnia ogrzewana, Af 46,5 m Wskaźnik EK = ( Q K,H + Q K,W ) / Af EK = 146,7 kwh/m Wskaźnik EP = Q P / Af EP = 178,6 kwh/m Wyznaczenie granicznego wskaźnika EP według "Warunków technicznych" Powierzchnia przegród zewnętrznych 106,9 m 2 Kubatura ogrzewana 161,3 m 3 Współczynnik kształtu A/V 0,66 1/m Graniczne EP H = * A/V = 114,4 kwh/m 2 rok Dodatek EP W = 7800 / ( ,1*Af) = 25,6 kwh/m 2 rok GRANICZNY WSKAŹNIK EP H+W 140,0 kwh/m 2 rok str. 12

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń == Certyfikacja i Auditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. studiów niestacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Budynek wielorodzinny uwagi 6 mieszkań ilość lokali 3 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 -

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 - == Auditing i certyfikacja energetyczna ćwiczenia dla IIst. studiów stacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok 4-piętrowy Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU socjalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Sybiraków NAZWA ROJEKTU Budynek socjalny LICZBA LOKALI LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO

SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO dr in. S awomir RABCZAK Budynek wielorodzinny mieszkalny wielorodzinny Strzelnicza 10, Rzeszów ca 2011/2012 2012 44 2099,2 wiadectwo charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku doradztwo energetyczne 03 532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 443 003, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argoxee.com.pl argoxee@argoxee.com.pl, argoxee@poczta.fm Projektowana charakterystyka energetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: Budynek Auli wraz z szatniami ADRES OBIEKTU: Borkowo, gm.żukowo, ul.szkolna 2, (dz. nr 39, 40/26) INWESTOR: Gmina Żukowo ADRES INWESTORA: 83-330

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU niowiec, ul. Druha Ignacego Sowy, 42-609 Tarnowskie Góry NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK ZLOKALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA OPARTA NA NA FAKTYCZNIE ZUŻYTEJ ILOŚCI ENERGII

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA OPARTA NA NA FAKTYCZNIE ZUŻYTEJ ILOŚCI ENERGII Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 METODOLOGIA WYZNAZANIA HARAKTERYSTYKI ENERGETYZNEJ OPARTA OPARTA NA NA FAKTYZNIE ZUŻYTEJ ILOŚI ENERGII 1. Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI Charakterystykę energetyczną przedmiotowego obiektu budowlanego, opracowano zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K)

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) Audyting i Certyfikacja Energetyczna, materiały ćwiczeniowe CERTYFIKAT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO Dane ogólne Typ budynku, lokalizacja, rok budowy Powierzchnia ogrzewana, A f m Wysokość kondygnacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K)

1 Dane ogólne. 2 Instalacje wewnętrzne. 3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) Dane ogólne Typ budynku, lokalizacja, rok budowy Powierzchnia ogrzewana, A f m Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita) m Kubatura ogrzewana

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl

Materiały przygotowała: dr inŝ. Maja Staniec maja.staniec@pwr.wroc.pl Algorytm obliczania wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 1-1. Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW):

Załącznik 1 1-1. Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW): Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW): Analiza dla budynków modelowych została przeprowadzona dla poszczególnych wariantów termoizolacji opisanych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek szkolno - oświatowy ul. Piastów

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z ROZWIĄZANIAMI CERTYFIKAT ENERGETYCZNY BUDYNKU Celem ćwiczeń jest wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych 1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja budowlana Szkice z natury - Dokumentacja techniczna Projekt

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 324,60 kwh/(m 2 rok) EK = 421,60 kwh/(m 2 rok) EP = 467,02 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 324,60 kwh/(m 2 rok) EK = 421,60 kwh/(m 2 rok) EP = 467,02 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek zamieszkania zbiorowego pensjonat, dom wypoczynkowy lub dom wycieczkowy Adres budynku Zielony Dół nr dz. 273, Kraków-Krowodrza, 30-228 Kraków-Krowodrza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Projekt instalacji centralnego ogrzewania. Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Projekt instalacji centralnego ogrzewania Miejscowość: Pisz Adres: Dworcowa Projektant: inż. inst. sanit. Magdalena Jermacz Data obliczeń: 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Szczytno, 205-07-0 ArCADia-TERMO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Tytuł: Porównanie wykorzystania hybrydowych systemów zaopatrzenia w energię oraz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce 56-410 Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo