Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego"

Transkrypt

1 Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała MI/ŚE/644/2009 Ostrów Wlkp r.

2 ANALIZA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 1) Przeznaczenie budynku Przedszkole Gminne w Dobroszycach 2) Powierzchnia użytkowa budynku Całkowita powierzchnia budynku wynosi: 1565,73 m 2 3) Lokalizacja i rozwiązania architektoniczne Budynek położony jest w II strefie klimatycznej. Projektowany budynek ma formę prostopadłościanu dwukondygnacyjnego z parterowym przedsionkiem i kotłownią. 4) Instalacje ciepłej wody użytkowej (CWU), centralnego ogrzewania (CO). a) Źródła zasilania Źródłem ciepła dla potrzeb c.o. i wentylacji dla całego budynku jest wbudowana kotłownia gazowa z dwoma kotłami o mocy 80kW każdy. W okresie przejściowym do tem. zewnętrznej +5 st., C przewidziano ogrzewanie w oparciu o powietrzne pompy ciepła o mocy 36kW. b) Instalacja ciepłej wody użytkowej W budynku instalacja ciepłej wody użytkowej jest zasilana z kotłowni przedszkola i posiada obiegi cyrkulacyjne. c) Instalacja centralnego ogrzewania Instalację c.o. zaprojektowano jako pompową z rozdziałem dolnym, systemu zamkniętego o parametrach czynnika grzewczego 80/60. W budynki projektuje się grzejniki stalowe. W salach zajęć i w sali zajęć ruchowych zamontowano klimakonwektory 5) System wentylacji W większości budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej, jedynie w wybranych pomieszczeniach (kuchnie i szatnie) projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem. 6) System klimatyzacji Nie przewiduje się systemu klimatyzacji

3 7) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń 0,710 2 Luty 0,714 3 Marzec 0,656 4 Kwiecień 0,534 5 Maj 0,190 6 Czerwiec -1,190 7 Lipiec -0,479 8 Sierpień -1,688 9 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,720 Miesiąc krytyczny: Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0,720

4 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń 0,844 2 Luty 0,844 3 Marzec 0,844 4 Kwiecień 0,844 5 Maj 0,844 6 Czerwiec 0,844 7 Lipiec 0,844 8 Sierpień 0,844 9 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,844 Miesiąc krytyczny: wszystkie jednakowo Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0,844 Obliczony wartość czynnika temperaturowego dla poszczególnych przegród: Nazwa przegrody 1 Ściana zewnętrzna F 2 Podłoga na gruncie sala zajęć Symbol SZ 1 "F" PG 1 "E"-sale U [W/(m 2 K)] f Rsi [W/(m 2 K)] f Rsi >f Rsi,max [W/(m 2 K)] Warunek 0,12 0,984 0,984 > 0,720 Spełniony 0,15 0,978 0,978 > 0,844 Spełniony 3 Dach A D 1 A 0,20 0,974 0,974 > 0,720 Spełniony 4 Podłoga na gruncie sanitariaty PG 1 "E1"- sanitari aty 0,16 0,978 0,978 > 0,844 Spełniony Z powyższej analizy wynika, że projektowane przegrody zewnętrzne spełniają warunek uniknięcia rozwoju pleśni.

5 8) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie Współczynniki przenikania ciepła zostały wyliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Ściana zewnętrzna F SZ 1 "F" 0,12 0,25 Tak II. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Dach A D 1 A 0,20 0,20 Tak III. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] 1 Podłoga na gruncie sala zajęć 2 Podłoga na gruncie sanitariaty PG 1 "E"- sale PG 1 "E1"- sanitariaty Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 0,15 0,30 Tak 0,16 0,30 Tak IV. Przegrody stropy wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] 1 Strop wewnętrzny B od poddasza STW 1- "B"- nad piętrem Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 0,19 0,20 Tak V. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak VI. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Parametry przegród przezroczystych Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT Okno zewnętrzne OZ 1 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak Warunek spełniony U max g Nie dotyczy

6 9) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,Nd Obliczenia zbiorcze dla strefy Przedszkole Temperatura wewnętrzna strefy i 20,2 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 1178,7 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 55,1 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - - a H 4,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, o C H =Q H,gn /Q H,ht 0,37 0,45 0,75 1,29 2,66 7,05 4,87 7,93 2,12 0,91 0,48 0,35 H,1 0,36 0,41 0,60 1,02 1,97 0,00 0,00 0,00 1,52 0,70 0,41 0,36 H,2 0,41 0,60 1,02 1,97 4,86 0,00 0,00 0,00 5,03 1,52 0,70 0,41 f H,m 1,00 1,00 1,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,99 0,99 0,92 0,71 0,37 0,14 0,21 0,13 0,46 0,86 0,98 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn kwh/m-c 9559, , , ,2 4 35,60 0,19 1,50 0,10 76, , , 74 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 40287, ,68

7 Obliczenia zbiorcze dla strefy Administracja Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 73,3 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 17,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,5 - - a H 2,2 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H =Q H,gn /Q H,ht 0,13 0,16 0,27 0,48 1,03 2,89 1,94 3,22 0,80 0,33 0,17 0,12 H,1 0,12 0,14 0,21 0,38 0,76 0,00 0,00 0,00 0,57 0,25 0,14 0,12 H,2 0,14 0,21 0,38 0,76 1,96 0,00 0,00 0,00 2,01 0,57 0,25 0,14 f H,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,77 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,99 0,99 0,96 0,88 0,67 0,32 0,45 0,29 0,76 0,94 0,98 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn kwh/m-c 2512, , , , ,1 2 24,64 73,33 17,05 353, , , 84 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 13860,9 o C 2621, 75

8 Obliczenia zbiorcze dla strefy Przedsionek Temperatura wewnętrzna strefy i 16,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 79,9 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 27,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,4 - - a H 2,8 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c H =Q H,gn /Q H,ht 0,58 0,79 1,50 3,11 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00-17,50 o C 9,02 2,19 0,84 0,54 H,1 0,56 0,68 1,14 2,30 6,67 0,00 0,00 0,00 5,61 1,51 0,69 0,56 H,2 0,68 1,14 2,30 6,67 10,23 0,00 0,00 0,00 9,02 5,61 1,51 0,69 f H,m 1,00 1,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,90 0,82 0,58 0,31 0,10-0,04 1,00-0,06 0,11 0,43 0,80 0,91 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn kwh/m-c 800, , ,3 3 24,43 0,45 0,00 0,00 0,00 0,48 45,79 394,6 0 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 2869,0 877,7 4

9 Obliczenia zbiorcze dla strefy Kuchnia Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 233,9 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 2,8 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 73,3 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - - a H 5,9 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H =Q H,gn /Q H,ht 0,35 0,41 0,65 1,09 2,23 6,18 4,17 7,12 1,85 0,83 0,46 0,33 H,1 0,34 0,38 0,53 0,87 1,66 0,00 0,00 0,00 1,34 0,64 0,39 0,34 H,2 0,38 0,53 0,87 1,66 4,20 0,00 0,00 0,00 4,48 1,34 0,64 0,39 f H,m 1,00 1,00 1,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 1,00 0,97 0,82 0,45 0,16 0,24 0,14 0,53 0,92 0,99 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn kwh/m-c 1439, , , ,9 8 3,94 0,01 0,07 0,00 8,60 284, ,7 2 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 6242,8 o C 1530, 41

10 Zestawienie stref Numer strefy Część budynku Nazwa strefy A f V i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Przedszkole 1178, ,79 20, ,01 2 Administracja 73,30 237,16 20, ,95 3 Przedsionek 79,90 444,87 16,0 2869,05 4 Kuchnia 233,88 721,52 20,0 6242,83 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] 63259,84

11 10)Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Część budynku Ciepło właściwe wody, c w 4,19 kj/(kg K) Gęstość wody, ρ W 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θ W 55 Temperatura zimnej wody, θ O 10 Współczynnik korekcyjny, k R 0,55 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A f 1565,73 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V W 0,80 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., Q W,nd 13170,02 kwh/rok o C o C 11)Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód Q C,nd dla każdej strefy Brak instalacji chłodzenia

12 12)Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Część budynku Nazwa źródła Kocioł gazowy Nr źródła 1 - Udział procentowy 70 % Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Współczynnik W H 1,10 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q H,nd 44281,89 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45oC) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kw Sprawność wytwarzania H,g 0,95 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą Sprawność regulacji H,e 0,93 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Sprawność przesyłu H,d 0,96 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45 C w przestrzeni ogrzewanej Sprawność akumulacji H,s 0,95 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,81 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 995,27 kwh/rok Nazwa źródła Pompa ciepła i klimakonwektory Nr źródła 2 - Udział procentowy 30 % Rodzaj nośnika energii Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Współczynnik W H 3,00 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q H,nd 18977,95 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (55/45oC) Sprawność wytwarzania H,g 3,50 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i

13 miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą Sprawność regulacji H,e 0,93 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Sprawność przesyłu H,d 0,96 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45 C w przestrzeni ogrzewanej Sprawność akumulacji H,s 0,95 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 2,97 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 6,81 kwh/rok 13)Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Część budynku Nazwa źródła Kocioł gazowy Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Współczynnik W W 1,10 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q W,nd 13170,02 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy powyżej 50 kw Sprawność wytwarzania W,g 0,88 - Wybrany wariant przesyłu Centralne podgrzewanie wody system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 Sprawność przesyłu W,d 0,85 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. Sprawność akumulacji W,s 0,85 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,60 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 347,14 kwh/rok

14 14)Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia Brak instalacji chłodzenia 15)Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Część budynku Nazwa źródła Zgodnie z projektem Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 16520,06 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 1331,85 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok Nie Nazwa źródła Zgodnie z projektem Nr źródła 2 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 5802,02 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 233,88 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok Nie

15 16)Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Część budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła Q K,H Q P,H kwh/rok kwh/rok 1 Kocioł gazowy 54957, ,74 2 Pompa ciepła i klimakonwektory 6392, ,39 Suma 61350, ,13 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła Q K,W Q P,W kwh/rok kwh/rok 1 Kocioł gazowy 22008, ,01 Suma 22008, ,01 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła Q K,L Q P,L kwh/rok kwh/rok 1 Zgodnie z projektem 16703, ,46 2 Zgodnie z projektem 5802, ,07 Suma 22505, ,53 Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L ,6 6 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK=(Q K,H +Q K,W +Q K,L +E el,pom ) / A f 67,61 kwh/(m 2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=Q P /A f 112,03 kwh/(m 2 rok) Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku A f 1565,73 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi EP H+W 65,00 kwh/(m 2 rok) Δ EP L 50,00 kwh/(m 2 rok) EP max 115,00 kwh/(m 2 rok) 112,03 < 115,00 Warunek spełniony

16 WYNIKI ANALIZY CHARAKTERYSTYKI CIEPLNEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Analiza charakterystyki cieplnej projektowanego budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 luty 2015r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT a) Wymagany współczynnik przenikalności cieplnej przegród zewnętrznych projektowanego budynku Projektowany budynek spełnia powyższy warunek dla wszystkich przegród zgodnie z punktem 7 niniejszego opracowania b) Zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep Opis Wskaźnik energii pierwotnej Ep [kwh/m 2 rok] Budynek oceniany 112,03 Budynek wg. WT ,00 Warunek spełniony TAK Z powyższej analizy wynika, że projektowany budynek spełnia wymagane warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

17 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energią i ciepło Załącznik do charakterystyki energetycznej OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce INWESTOR Dobroszyce Rynek 16, Projektant: mgr inż. Marcin Domagała MI/ŚE/644/2009 Ostrów Wlkp r.

18 ANALIZA ALETERNATYWNYCH MOŻLIWOŚCI 1) Występujące nośniki energii Na terenie inwestycji występują następujące nośniki energii Energia elektryczna Energia odnawialna Gaz ziemny 2) Alternatywne sposoby zasilania wraz z wyborem do analizy W ramach wstępnej analizy rozważono następujące sposoby zasilania Pompa ciepła gruntowa Pompa ciepła powietrze-woda aktualnie stosowana Kotły na biomasę Instalacja solarna Instalacja hybrydowa aktualnie stosowana Do dalszej analizy ze względu na warunki techniczne wybrano instalację gruntowej pompy ciepła

19 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji a) System projektowany Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q H,nd [kwh/rok] 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 70, ,9 2 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 30, ,0 b) System alternatywny Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q H,nd [kwh/rok] 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 30, ,0 2 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 70, , Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody a) System projektowany Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q W,nd [kwh/rok] 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100, ,0 b) System alternatywny Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q W,nd [kwh/rok] 1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100, ,0

20 2. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 2.1. Budynek projektowany Rodzaj paliwa Udział % H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 70,0 0,81 9,97 kwh/m ,2 5512,3 m 3 /rok Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 30,0 2,97 1,00 kwh/k Wh 6393,0 6393,0 kwh/ro k 2.2. Budynek z alternatywnymi źródłami Rodzaj paliwa Udział % H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 30,0 0,85 9,97 kwh/m ,4 2244,3 m 3 /rok Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 70,0 3,03 1,00 kwh/k Wh 14609, ,4 kwh/ro k 2.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

21 3. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 3.1. Budynek projektowany Rodzaj paliwa Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Udział % W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 100,0 0,60 9,97 kwh/m ,7 2207,5 m 3 /rok 3.2. Budynek z alternatywnymi źródłami Rodzaj paliwa Udział % W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,55 1,00 kwh/k Wh 8513,3 8513,3 Zużycie paliwa B Jedn. kwh/ro k 3.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

22 4. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi

23 Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku

24 5. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 5.1. Budynek projektowany System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/1,0e6 1280, , m , , , , , kg/kwh 0, , , , , , , System przygotowania ciepłej wody Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/1,0e6 1280, , m Budynek z alternatywnymi źródłami 360, , , , , System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/1,0e6 1280, , m , , , , , kg/kwh 0, , , , , , , System przygotowania ciepłej wody Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/kwh 0, , , , , , ,000000

25 6. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 6.1. Budynek projektowany System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 58, ,7595 6,3956 kg/rok 0,0000 2,8256 0, , , ,6722 0,0173 0,0003 0,0331 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 58, ,5851 7, , ,7053 0,0173 0, Budynek z alternatywnymi źródłami System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 132, , ,8884 kg/rok 77, ,5805 5, , , ,9478 0,0394 0, ,7699 0,0230 0,0005 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 210, , , , ,7176 0,0624 0, Bezpośredni efekt ekologiczny 7.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 58, , , ,69 NO X 24, , , ,00 CO 7, , , ,13 CO , , , ,91 PYŁ 9, , , ,72 SADZA 0, , , ,69 B-a-P 0, , , ,69

26 7.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

27 8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 8.1. Obliczenia współczynników toksyczności Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(dz.u. nr 87/2010 poz.16). K SO2 = e SO2 /e t = 20/20 mg/m 3 = 1,00 K NOx = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K CO = e SO2 /e t = brak wymagań K CO2 = e SO2 /e t = brak wymagań K PYŁ = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K SADZA = e SO2 /e t = 20/8 mg/m 3 = 2,50 K B-a-P = e SO2 /e t = 20/0,001 mg/m 3 = 20000, Tabela emisji równoważnej Emitowane zanieczyszczenie Współczynnik toksyczności K Emisja - Budynek projektowany [kg/rok] Emisja - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Emisja równoważna - Budynek projektowany [kg/rok] Emisja równoważna - Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] SO 2 1,00 58, , , , NO X 0,50 24, , , , PYŁ 0,50 9, , , , SADZA 2,50 0, , , , B-a-P 20000,00 0, , , , Wykres emisji równoważnej Łączna emisja równoważna 82, ,930941

28 8.4. Wybór systemu Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 241,5% ( 198,66 kg/rok) korzystniejszym niż wariant alternatywny. Dodatkowo Wariant projektowany jest korzystniejszy ekonomicznie.

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR 76-200 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Budynek Usługowo-Mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 79/206 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr 79/206 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek przedszkola Zdjęcie budynku Adres obiektu 4-400 Mysłowice ul. Janowska 2 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Warszawa, 2017-11-30 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Warunki przyłączenia do

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Warszawa, 2017-11-30 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Warunki przyłączenia do

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Nazwa obiektu Adres obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym 41-940 Piekary Śląskie ul. Drzymały dz.nr 4272/325 i 758/325 3 Piekary

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Biskupiec, 207-0-5 ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Biskupiec, 207-0-5 ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 17 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Przedszkole Publiczne nr 6 w Skarżysku - Kamiennej ul. Kossaka 5 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 17 26-11 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku - Kamiennej ul. Zielna 29 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie Imię

Bardziej szczegółowo

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK TOM H EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU LOKALIZACJA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-6 GDAŃSK, DZIAŁKI NR 21/1, 57/1, 57/10, 21/7

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku - Kamiennej ul. Norwida 3 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie Imię

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku - Kamiennej ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza dla sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym m. Przysiek, obr. Stary Toruń, dz nr 258/1, 258/2 Toruń, 2016-02-20 Spis treści: 1. Dane budynku

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-802, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie:

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie: EFEKT EKOLOGICZNY Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów Tel. 17 867628, Fax 17 8676282 Email: biuro@pae.org.pl Rzeszów lipiec 215 2 Spis treści: 1. Cel opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 ADRES:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Gutowiec, 2016-08-20 2 Spis treści: 1. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 2. Bezpośredni efekt ekologiczny 3. Wyniki analizy porównawczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 ADRES:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach ADRES: ul. Świętego Jana, 46 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 43-220, Bojszowy NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-515, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Wałmistrza ADRES: ul. Reduta Miejska, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Wałmistrza ADRES: ul. Reduta Miejska, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Dom Wałmistrza ADRES: ul. Reduta Miejska, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-803, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk - Centrum Hewelianum ADRES: Gradowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł:Analiza optymalizacyjno-porównawcza Sosnowiec, 215-4-29 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów

Bardziej szczegółowo