Podręcznik sprzedawcy Przerzutka Przednia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik sprzedawcy Przerzutka Przednia"

Transkrypt

1 (Polish) DM-FD Podręcznik sprzedawcy Przerzutka Przednia FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677

2 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 4 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 5 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI... 8 MONTAŻ Montaż przerzutki przedniej Montaż w modelach z tylnym amortyzatorem Montaż przerzutki przedniej (konstrukcja potrójna) Typ na obejmę (FD-M9000/M8000/M672/M612) Mocowanie bezpośrednie (FD-M9000/M8000/M672/M612) Typ E (FD-M9000/M8000/M672/M612) Montaż przerzutki przedniej (konstrukcja podwójna) Typ na obejmę (FD-M9020/M8020/M617/M677) Typ na obejmę (FD-M9025/M8025/M618) Mocowanie bezpośrednie (FD-M9020/M8020/M617/M677) Mocowanie bezpośrednie (FD-M9025/M8025/M618) Typ E (FD-M9020/M8020/M617/M677) Typ E (FD-M9025/M8025/M618) REGULACJA Montaż linki i regulacja zmiany przełożeń (konstrukcja potrójna) Regulacja położenia od strony dolnej Mocowanie linki Regulacja napięcia linki Regulacja górna Sprawdzanie zmiany przełożeń i drobne regulacje Montaż linki i regulacja zmiany przełożeń (konstrukcja podwójna) Uwaga: Liczba położeń tarczy przedniej i położenie dźwigni Uwaga: Zastosowanie adaptera pojemności Regulacja położenia od strony dolnej Mocowanie linki Regulacja napięcia linki Regulacja górna Sprawdzanie zmiany przełożeń i drobne regulacje KONSERWACJA Wymiana chwytaka łańcucha Demontaż Montaż

3 Wymiana podkładka gumowa A Demontaż Montaż Wymiana podkładka gumowa B Demontaż Montaż

4 WAŻNA INFORMACJA WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy, którzy nie zostali profesjonalnie przeszkoleni do montażu rowerów, nie powinni samodzielnie zajmować się montażem komponentów, korzystając z podręcznika sprzedawcy. Jeśli jakiekolwiek informacje umieszczone w tym podręczniku nie są zrozumiałe, nie należy kontynuować montażu. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Należy przeczytać wszystkie instrukcje obsługi dołączone do produktu. Nie wolno demontować ani modyfikować produktu w sposób inny, niż podano w informacjach znajdujących się w tym podręczniku sprzedawcy. Wszystkie podręczniki sprzedawcy i instrukcje obsługi można przeglądać w trybie online na naszej stronie internetowej ( Należy przestrzegać odpowiednich przepisów i regulacji prawnych danego kraju lub regionu, w którym podmiot prowadzi działalność jako sprzedawca. Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem sprzedawcy przed użyciem produktu i przestrzegać go podczas jego użytkowania. Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu zapobieżenia obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia. Instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych szkód, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niezastosowanie się do podanych instrukcji skutkuje śmiercią albo poważnymi obrażeniami. OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami. PRZESTROGA Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia. 4

5 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części Shimano. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części Shimano. Jeśli takie części jak śruby i nakrętki poluzują się lub zostaną uszkodzone, może to spowodować nagły upadek z roweru i poważne obrażenia. Ponadto, jeśli regulacje nie zostaną wykonane prawidłowo, mogą wystąpić problemy i może dojść do upadku z roweru, co może spowodować poważne obrażenia. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, np. wymiany części, należy założyć okulary lub gogle ochronne. Po uważnym przeczytaniu niniejszego podręcznika sprzedawcy należy zachować go na przyszłość. Należy również przekazać użytkownikom następujące informacje: Uważać, aby nie doszło w czasie jazdy do zahaczenia odzieży o łańcuch. Może to spowodować wywrócenie roweru. Należy również przekazać użytkownikom następujące informacje: Jeżeli zmiana biegu nie wydaje się być płynna, wymyć przerzutkę i nasmarować wszystkie części ruchome. Kiedy łańcuch jest w dowolnym położeniu pokazanym na rysunku, może stykać się z tarczą lub przerzutką przednią i hałasować. Jeżeli problemem jest hałas, przerzucić łańcuch na kolejną, większą zębatkę, gdy łańcuch znajduje się w pozycji pokazanej na rysunku 1. Jeżeli łańcuch znajduje się w pozycji pokazanej na rysunku 2, przerzucić go na kolejną, mniejszą zębatkę. Rysunek 1 Rysunek 2 Podwójny zestaw tarcz mechanizmu korbowego (do układu 10-rzędowego) Podwójny zestaw tarcz mechanizmu korbowego (do układu 11-rzędowego) Potrójny zestaw tarcz mechanizmu korbowego Tarcza przednia Zębatka tylna 5

6 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO Montaż na rowerze i konserwacja: Trzyrzędowej przerzutki przedniej nie można używać w przypadku zastosowania dwurzędowego mechanizmu korbowego, ponieważ punkty zmiany przełożeń będą niezgodne. Podobnie, dwurzędowej przerzutki przedniej nie można używać z trzyrzędowym mechanizmem korbowym. W ramach z zawieszeniem kąt nachylenia dolnej rurki tylnego trójkąta zależy od tego, czy trwa jazda na rowerze. Jeśli rower stoi nieruchomo i łańcuch znajduje się na największej tarczy i na najmniejszej zębatce, płytka zewnętrzna osłony łańcucha przerzutki przedniej może dotykać łańcucha. Należy zastosować pancerz [OT-SP41] i prowadnicę linki (SM-SP17/SP18) w celu uzyskania płynnego działania. Jeżeli luz w ogniwach jest na tyle duży, że regulacja nie jest możliwa, należy wymienić przerzutkę. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania. Rzeczywisty produkt może różnić się od pokazanego na rysunku, ponieważ ten podręcznik służy głównie do wyjaśnienia procedur użytkowania tego produktu. 6

7 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI

8 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI Do montażu, regulacji i konserwacji roweru wymagane są wymienione poniżej narzędzia. Narzędzie Narzędzie Klucz imbusowy 2 mm Klucz imbusowy 8 mm Klucz imbusowy 4 mm Klucz gwiazdkowy (gwiazda) nr 10 8

9 MONTAŻ

10 MONTAŻ MONTAŻ Montaż przerzutki przedniej Podczas montażu komponentów na ramie/kierownicy karbonowej należy przestrzegać momentu dokręcania zalecanego przez producenta ramy/kierownicy karbonowej, aby uniknąć uszkodzenia materiału karbonowego w wyniku użycia zbyt dużej siły dokręcania lub niewystarczającej siły mocowania komponentu będącej wynikiem zbyt małego momentu dokręcania. Montaż w modelach z tylnym amortyzatorem WSKAZÓWKI Rowery wyposażone w tylne zawieszenie mogą być ustawione inaczej, gdy rowerzysta znajduje się na rowerze, i inaczej, gdy rowerzysta zejdzie z roweru. Korzystając z ilustracji, przeprowadzić montaż i regulację SIS, siedząc na rowerze. 10

11 MONTAŻ Montaż przerzutki przedniej (konstrukcja potrójna) Typ na obejmę (FD-M9000/M8000/M672/M612) WSKAZÓWKI Sprawdzić ustawienie, przykładając klucz imbusowy do płaskiej powierzchni największej tarczy, jak pokazano na rysunku. Typ Side Swing 1. Tymczasowo dokręcić śrubę obejmy. Przed wykonaniem ponownej regulacji itp. bez użycia blokady regulującej Pro-Set należy wyrównać płaską powierzchnię największej tarczy za pomocą dolnej śruby regulacyjnej. 1 Klucz imbusowy 4 mm (A) Śruba obejmy 2. Wyrównać płaską część płytki zewnętrznej osłony łańcucha i ustawić ją równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odległość [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm. 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna 3. Po zakończeniu regulacji dokręcić śrubę obejmy. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 5-7 Nm [A-B] 1-3 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (B) Największa tarcza 11

12 MONTAŻ Mocowanie bezpośrednie (FD-M9000/M8000/M672/M612) Typ Side Swing 1. Tymczasowo zamontować przerzutkę przednią na ramie. 2. Wyrównać płaską część płytki zewnętrznej osłony łańcucha i ustawić ją równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odległość [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm. 1 Klucz imbusowy 4 mm [A-B] 1-3 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (B) Największa tarcza WSKAZÓWKI Przed wykonaniem ponownej regulacji itp. bez użycia blokady regulującej Pro-Set należy wyrównać płaską powierzchnię największej tarczy za pomocą dolnej śruby regulacyjnej. 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna 3. Po ukończeniu regulacji zamocować przednią przerzutkę do ramy. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 5-7 Nm 12

13 MONTAŻ Typ E (FD-M9000/M8000/M672/M612) Typ Side Swing 1. Przykręcić przerzutkę przednią śrubami mocującymi pod oś suportu. 2. Wyrównać płaską część płytki zewnętrznej osłony łańcucha i ustawić ją równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odstęp [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm po zamontowaniu tarczy mechanizmu korbowego. Jeśli odstęp nie mieści się w podanym zakresie, wybrać położenie montażowe zgodnie z wydłużonym otworem i ponownie dokręcić śrubę mocującą. (A) Śruba mocowania osi suportu (B) Mocowanie pod oś suportu (C) Wspornik Firma Shimano nie dostarcza śrub mocowania pod oś suportu. [A-B] 1-3 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha Położenie montażowe (B) Największa tarcza WSKAZÓWKI Przed wykonaniem ponownej regulacji itp. bez użycia blokady regulującej Pro-Set należy wyrównać płaską powierzchnię największej tarczy za pomocą dolnej śruby regulacyjnej. 1 Największa tarcza 40T WSKAZÓWKI Niektóre modele obsługują do 42T. 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna 13

14 MONTAŻ Montaż przerzutki przedniej (konstrukcja podwójna) Typ na obejmę (FD-M9020/M8020/M617/M677) 2. Wyregulować dolną śrubę regulacyjną, aby wyrównać płaską część płytki zewnętrznej łańcucha równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odległość [B-C] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm. Typ Side Swing 1. Tymczasowo dokręcić śrubę obejmy. 1 Klucz imbusowy 4 mm (A) Śruba obejmy [B-C] 1-3 mm 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna (B) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (C) Największa tarcza Nie umieszczać osłony łańcucha w sposób przedstawiony na rysunku. 3. Po zakończeniu regulacji dokręcić śrubę obejmy. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 5-7 Nm 14

15 MONTAŻ Typ na obejmę (FD-M9025/M8025/M618) Typ Top Swing / Down Swing 1. Tymczasowo dokręcić śrubę obejmy. 2. Wyregulować dolną śrubę regulacyjną, aby wyrównać płaską część płytki zewnętrznej łańcucha równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odległość [B-C] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm. 1 Klucz imbusowy 4 mm (A) Śruba obejmy [B-C] 1-3 mm 1 Typ Top Swing 2 Typ Down Swing 3 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna (B) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (C) Największa tarcza Nie umieszczać osłony łańcucha w sposób przedstawiony na rysunku. 15

16 MONTAŻ WSKAZÓWKI Sprawdzić ustawienie, przykładając klucz imbusowy do płaskiej powierzchni największej tarczy, jak pokazano na rysunku. 2. Wyregulować dolną śrubę regulacyjną, aby wyrównać płaską część płytki zewnętrznej łańcucha równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odległość [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm. 3. Po zakończeniu regulacji dokręcić śrubę obejmy. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 5-7 Nm Mocowanie bezpośrednie (FD-M9020/M8020/M617/M677) Typ Side Swing 1. Tymczasowo zamontować przerzutkę przednią na ramie. [A-B] 1-3 mm 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (B) Największa tarcza Nie umieszczać osłony łańcucha w sposób przedstawiony na rysunku. 1 Wysokość montażowa 2 Klucz imbusowy 4 mm Możliwość stosowania określonych tarcz zależy od wysokości montażowej. Należy sprawdzić wymiary ramy. Wysokość montażowa Największa tarcza mechanizmu korbowego dostosowana do montażu 155,5 mm 34T - 36T 159,5 mm 36T - 38T 16

17 MONTAŻ 3. Po ukończeniu regulacji zamocować przednią przerzutkę do ramy. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 5-7 Nm 2. Wyregulować dolną śrubę regulacyjną, aby wyrównać płaską część płytki zewnętrznej łańcucha równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odległość [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm. Mocowanie bezpośrednie (FD-M9025/M8025/M618) Typ Down Swing 1. Tymczasowo zamontować przerzutkę przednią na ramie. [A-B] 1-3 mm 1 Wysokość montażowa 2 Klucz imbusowy 4 mm Możliwość stosowania określonych tarcz zależy od wysokości montażowej. Należy sprawdzić wymiary ramy. Wysokość Największa tarcza mechanizmu montażowa korbowego dostosowana do montażu 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (B) Największa tarcza Nie umieszczać osłony łańcucha w sposób przedstawiony na rysunku. 155,5 mm 34T - 36T 159,5 mm 36T - 38T 17

18 MONTAŻ 3. Po ukończeniu regulacji zamocować przednią przerzutkę do ramy. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 5-7 Nm Typ E (FD-M9020/M8020/M617/M677) Typ Side Swing 1. Zamocować śrubami mocowania osi suportu. Położenie montażowe zależy od liczby użytych zębów tarczy. Należy wzorować się na położeniu montażowym z poniższego rysunku. (A) Śruba mocowania osi suportu (B) Mocowanie pod oś suportu (C) Wspornik Firma Shimano nie dostarcza śrub mocowania pod oś suportu. Położenie montażowe 1 Największa tarcza 38T 2 Największa tarcza 36T 3 Największa tarcza 34T 18

19 MONTAŻ 2. Wyregulować dolną śrubę regulacyjną, aby wyrównać płaską część płytki zewnętrznej łańcucha równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odstęp [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm po zamontowaniu tarczy mechanizmu korbowego. Jeśli odstęp nie mieści się w podanym zakresie, wybrać położenie montażowe zgodnie z wydłużonym otworem i ponownie dokręcić śrubę mocującą. Typ E (FD-M9025/M8025/M618) Typ Top Swing 1. Zamocować śrubami mocowania osi suportu. Położenie montażowe zależy od liczby użytych zębów tarczy. Należy wzorować się na położeniu montażowym z poniższego rysunku. (A) Śruba mocowania osi suportu (B) Mocowanie pod oś suportu (C) Wspornik Firma Shimano nie dostarcza śrub mocowania pod oś suportu. Położenie montażowe [A-B] 1-3 mm 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (B) Największa tarcza Nie umieszczać osłony łańcucha w sposób przedstawiony na rysunku. 1 Dwurzędowa: Największa tarcza 38T 2 Dwurzędowa: Największa tarcza 36T 3 Dwurzędowa: Największa tarcza 34T 19

20 MONTAŻ 2. Wyregulować dolną śrubę regulacyjną, aby wyrównać płaską część płytki zewnętrznej łańcucha równolegle do płaskiej powierzchni największej tarczy. Upewnić się, że odstęp [A-B] od wierzchołków zębów największej tarczy wynosi od 1 do 3 mm po zamontowaniu tarczy mechanizmu korbowego. Jeśli odstęp nie mieści się w podanym zakresie, wybrać położenie montażowe zgodnie z wydłużonym otworem i ponownie dokręcić śrubę mocującą. [A-B] 1-3 mm 1 Klucz imbusowy 2 mm (A) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha (B) Największa tarcza Nie umieszczać osłony łańcucha w sposób przedstawiony na rysunku. 20

21 REGULACJA

22 REGULACJA REGULACJA Procedura regulacji różni się w zależności od tego, czy rower wyposażono w przerzutkę przednią o konstrukcji potrójnej lub podwójnej. Przed przystąpieniem do regulacji sprawdzić dane techniczne roweru. 3. Wyregulować położenie osłony łańcucha za pomocą dolnej śruby regulacyjnej. Wyregulować luz [B-C] między płytką wewnętrzną osłony łańcucha a łańcuchem tak, aby wynosił od 0 do 0,5 mm. Montaż linki i regulacja zmiany przełożeń (konstrukcja potrójna) Regulacja położenia od strony dolnej 1. Zdemontować blokadę regulującą Pro-Set. (A) Blokada regulująca Pro-Set 2. Wyregulować pozycję łańcucha do najmniejszej tarczy i największej zębatki, jak pokazano na rysunku. [B-C] 0-0,5 mm 1 Typ Top Swing 2 Typ Down Swing 3 Typ Side Swing 4 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna (B) Płytka wewnętrzna osłony łańcucha (C) Łańcuch 1 Położenie dolne 2 Położenie środkowe 3 Położenie górne 4 Punkt indeksu linki (A) Najmniejsza tarcza (B) Największa zębatka 22

23 REGULACJA Mocowanie linki Typ Side Swing (FD-M9000/M8000/M672/M612) 2. Przeprowadzić linkę wzdłuż wyżłobienia do mocowania linki w górnej części śruby mocującej. 1. Ustawić dźwignię przerzutki w pozycji dolnej. Przeprowadzić linkę przez przerzutkę przednią. Przeprowadzić linkę wzdłuż prowadnicy linki. (A) Linka (B) Prowadnica linki (C) Uszczelniona końcówka pancerza (D) Pancerz (A) Rowek do mocowania linki Pamiętaj o przeprowadzeniu linki wzdłuż wyżłobienia do mocowania linki. Zaleca się wymianę uszczelnionej osłony podczas wymiany linki. * Osłona z noskiem jest dostarczana tylko z modelem FD-M Zamocować linkę za pomocą śruby mocującej linkę. (A) Osłona z noskiem Mogą powstawać grudki podczas montażu linki lub gdy powłoka została uszkodzona w czasie użytkowania. Nie wpływa to jednak na ich działanie. Jeżeli pancerz przemieszcza się zbyt daleko (jak w rowerach z zawieszeniem), zaleca się użycie aluminiowej uszczelnionej końcówki pancerza. (A) Uszczelniona końcówka pancerza (B) Uszczelniona końcówka pancerza (aluminiowa) Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 6-7 Nm 23

24 REGULACJA Regulacja napięcia linki 1. Wyregulować pozycję łańcucha do środkowej tarczy i największej zębatki, jak pokazano na rysunku. 2. Wyregulować położenie za pomocą regulatora linki. Wyregulować luz [B-C] między płytką wewnętrzną osłony łańcucha a łańcuchem tak, aby wynosił od 0 do 0,5 mm. 1 Położenie dolne 2 Położenie środkowe 3 Położenie górne 4 Punkt indeksu linki (A) Środkowa tarcza (B) Największa zębatka Wyregulować dźwignię po jej przestawieniu z położenia górnego do środkowego, a nie z położenia dolnego do środkowego. [B-C] 0-0,5 mm (A) Regulator linki (B) Płytka wewnętrzna osłony łańcucha (C) Łańcuch WSKAZÓWKI Po wyregulowaniu położenia za pomocą regulatora linki nacisnąć dźwignię jeden raz i ponownie sprawdzić odstęp. 24

25 REGULACJA Regulacja górna 1. Wyregulować pozycję łańcucha do największej tarczy i najmniejszej zębatki, jak pokazano na rysunku. 2. Wyregulować położenie osłony łańcucha za pomocą górnej śruby regulacyjnej. Wyregulować luz [B-C] między płytką zewnętrzną osłony łańcucha a łańcuchem tak, aby wynosił od 0 do 0,5 mm. 1 Położenie dolne 2 Położenie środkowe 3 Położenie górne 4 Punkt indeksu linki (A) Największa tarcza (B) Najmniejsza zębatka [B-C] 0-0,5 mm 1 Typ Top Swing 2 Typ Down Swing 3 Typ Side Swing 4 Klucz imbusowy 2 mm (A) Górna śruba regulacyjna (B) Łańcuch (C) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha 25

26 REGULACJA Sprawdzanie zmiany przełożeń i drobne regulacje Po zamontowaniu i wyregulowaniu linki sprawdzić za pomocą dźwigni przerzutki, czy przełożenia zmieniają się prawidłowo. (Dotyczy również sytuacji, kiedy zmiana przełożeń zacznie być utrudniona w czasie użytkowania.) Jako punktu odniesienia podczas regulacji śrub należy stosować poniższą tabelę. Aby wykonać regulację, obracać śrubę o 1/8 obrotu. Jeżeli łańcuch spada na stronę ramienia mechanizmu korbowego. Montaż linki i regulacja zmiany przełożeń (konstrukcja podwójna) Uwaga: Liczba położeń tarczy przedniej i położenie dźwigni Poniżej zamieszczono procedurę obsługi dźwigni przerzutki. W przypadku dwurzędowych przednich tarcz Zastosuj dolną i środkową pozycję dźwigni. Pozycja górna nie jest używana. Obrócić górną śrubę regulacyjną w prawo. Jeżeli zmiana ze środkowej tarczy na największą jest utrudniona. Naciągnąć linkę. Jeśli czynność nie poprawi sytuacji, obrócić górną śrubę regulacyjną w lewo. Jeżeli zmiana z największej tarczy na środkową tarczę jest utrudniona. Odkręcić linkę. Jeżeli łańcuch spadnie na stronę osi suportu. Obrócić dolną śrubę regulacyjną w prawo. Jeżeli w czasie zmiany z największej tarczy środkowa tarcza jest pomijana. Naciągnąć linkę. Jeżeli zmiana ze środkowej tarczy na najmniejszą tarczę jest utrudniona. 1 Pozycja tarczy przedniej 2 Pozycja dźwigni przerzutki 3 Położenie niskie 4 Położenie środkowe 5 Położenie górne (A) Najmniejsza tarcza (B) Największa tarcza Obrócić dolną śrubę regulacyjną w lewo. 26

27 REGULACJA Uwaga: Zastosowanie adaptera pojemności 2. Wyregulować położenie osłony łańcucha za pomocą dolnej śruby regulacyjnej. Wyregulować luz [B-C] między płytką wewnętrzną osłony łańcucha a łańcuchem tak, aby wynosił od 0 do 0,5 mm. 1 Szczegóły adaptera 2 Stary 3 Nowy WSKAZÓWKI Pozycje adaptera pojemności na dźwigni przerzutki Regulacja położenia od strony dolnej 1. Wyregulować pozycję łańcucha do najmniejszej tarczy i największej zębatki, jak pokazano na rysunku. [B-C] 0-0,5 mm 1 Typ Top Swing 2 Typ Down Swing 3 Typ Side Swing 4 Klucz imbusowy 2 mm (A) Dolna śruba regulacyjna (B) Płytka wewnętrzna osłony łańcucha (C) Łańcuch 1 Położenie dolne 2 Położenie górne 3 Punkt indeksu linki (A) Najmniejsza tarcza (B) Największa zębatka 27

28 REGULACJA Mocowanie linki Typ Side Swing (FD-M9020/M8020/M617/M677) 2. Przeprowadzić linkę wzdłuż wyżłobienia do mocowania linki w górnej części śruby mocującej. 1. Ustawić dźwignię przerzutki w pozycji dolnej. Przeprowadzić linkę przez przerzutkę przednią. Przeprowadzić linkę wzdłuż prowadnicy linki. (A) Linka (B) Prowadnica linki (C) Uszczelniona końcówka pancerza (D) Pancerz (A) Rowek do mocowania linki Pamiętaj o przeprowadzeniu linki wzdłuż wyżłobienia do mocowania linki. Zaleca się wymianę uszczelnionej osłony podczas wymiany linki. * Osłona z noskiem jest dostarczana tylko z modelem FD-M Zamocować linkę za pomocą śruby mocującej linkę. (A) Osłona z noskiem Mogą powstawać grudki podczas montażu linki lub gdy powłoka została uszkodzona w czasie użytkowania. Nie wpływa to jednak na ich działanie. Jeżeli pancerz przemieszcza się zbyt daleko (jak w rowerach z zawieszeniem), zaleca się użycie aluminiowej uszczelnionej końcówki pancerza. (A) Uszczelniona końcówka pancerza (B) Uszczelniona końcówka pancerza (aluminiowa) Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 6-7 Nm 28

29 REGULACJA Typ Top Swing (FD-M9025/M8025/M618) Wspólne dla typu E i na obejmę 1. Śrubę mocującą przewód należy dokręcać kluczem imbusowym. Typ Down Swing (FD-M9025/M8025/M618) Typ na obejmę 1. W przypadku prowadzenia dolnego: Przeprowadzić linkę przez prowadnicę linki. W przypadku prowadzenia górnego: Przeprowadzić linkę przez śrubę mocującą przewód. Prowadnica linki nie jest używana. (A) Klucz imbusowy 4 mm Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 6-7 Nm 1 Prowadzenie dolne 2 Prowadzenie górne (A) Klucz imbusowy 4 mm Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 6-7 Nm Linkę należy przeprowadzić w sposób pokazany na rysunku. 29

30 REGULACJA Mocowanie bezpośrednie 1. W przypadku prowadzenia dolnego: Przeprowadzić linkę przez prowadnicę linki. W przypadku prowadzenia górnego: Zainstalować uszczelnioną końcówkę pancerza, jak pokazano na rysunku, i przeprowadzić linkę przez śrubę mocującą przewód. Prowadnica linki nie jest używana. Zaleca się wymianę uszczelnionej osłony podczas wymiany linki. * Osłona z noskiem jest dostarczana tylko z modelem FD-M9025. (A) Osłona z noskiem 1 Prowadzenie dolne 2 Prowadzenie górne (A) Klucz imbusowy 4 mm (B) Uszczelniona końcówka pancerza Mogą powstawać grudki podczas montażu linki lub gdy powłoka została uszkodzona w czasie użytkowania. Nie wpływa to jednak na ich działanie. Jeżeli pancerz przemieszcza się zbyt daleko (jak w rowerach z zawieszeniem), zaleca się użycie aluminiowej uszczelnionej końcówki pancerza. Moment dokręcania Klucz imbusowy 4 mm 6-7 Nm (A) Uszczelniona końcówka pancerza (B) Uszczelniona końcówka pancerza (aluminiowa) Linkę należy przeprowadzić w sposób pokazany na rysunku. 30

31 REGULACJA Regulacja napięcia linki 1. Wyregulować pozycję łańcucha do największej tarczy i największej zębatki, jak pokazano na rysunku. 2. Wyregulować położenie za pomocą regulatora linki. Wyregulować luz [B-C] między płytką wewnętrzną osłony łańcucha a łańcuchem tak, aby wynosił od 0 do 0,5 mm. 1 Położenie dolne 2 Położenie górne 3 Punkt indeksu linki (A) Największa tarcza (B) Największa zębatka [B-C] 0-0,5 mm (A) Regulator linki (B) Płytka wewnętrzna osłony łańcucha (C) Łańcuch WSKAZÓWKI Po wyregulowaniu położenia za pomocą regulatora linki nacisnąć dźwignię jeden raz i ponownie sprawdzić odstęp. 31

32 REGULACJA Regulacja górna 1. Wyregulować pozycję łańcucha do największej tarczy i najmniejszej zębatki, jak pokazano na rysunku. 2. Wyregulować położenie osłony łańcucha za pomocą górnej śruby regulacyjnej. Wyregulować luz [B-C] między płytką zewnętrzną osłony łańcucha a łańcuchem tak, aby wynosił od 0 do 0,5 mm. 1 Położenie dolne 2 Położenie górne 3 Punkt indeksu linki (A) Największa tarcza (B) Najmniejsza zębatka [B-C] 0-0,5 mm 1 Typ Top Swing 2 Typ Down Swing 3 Typ Side Swing 4 Klucz imbusowy 2 mm (A) Górna śruba regulacyjna (B) Łańcuch (C) Płytka zewnętrzna osłony łańcucha 32

33 REGULACJA Sprawdzanie zmiany przełożeń i drobne regulacje Po zamontowaniu i wyregulowaniu linki sprawdzić za pomocą dźwigni przerzutki, czy przełożenia zmieniają się prawidłowo. (Dotyczy również sytuacji, kiedy zmiana przełożeń zacznie być utrudniona w czasie użytkowania.) Jako punktu odniesienia podczas regulacji śrub należy stosować poniższą tabelę. Aby wykonać regulację, obracać śrubę o 1/8 obrotu. Jeżeli łańcuch spada na stronę ramienia mechanizmu korbowego. Obrócić górną śrubę regulacyjną w prawo. Jeżeli zmiana z najmniejszej tarczy na największą tarczę jest utrudniona. Naciągnąć linkę. Jeśli czynność nie poprawi sytuacji, obrócić górną śrubę regulacyjną w lewo. Jeżeli zmiana z największej tarczy na najmniejszą tarczę jest utrudniona. Odkręcić linkę. Jeżeli łańcuch spadnie na stronę osi suportu. Naciągnąć linkę. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, obrócić dolną śrubę regulacyjną w prawo. 33

34 KONSERWACJA

35 KONSERWACJA KONSERWACJA 2. Dokładnie zamontować ramię chwytaka łańcucha, jak pokazano na rysunku. Wymiana chwytaka łańcucha W zależności od parametrów występują również modele bez chwytaka łańcucha. Demontaż (A) Ramię chwytaka łańcucha 1. Zdemontować śrubę mocującą. Kształt chwytaka łańcucha może się różnić w zależności od modelu. Należy pamiętać, aby stosować wyłącznie kompatybilny chwytak łańcucha. W przypadku chwytaka łańcucha przedstawionego na rysunku należy zwrócić uwagę na pozycje występu podczas dokonywania wymiany. (A) Klucz gwiazdkowy nr 10 (B) Śruba mocująca Montaż 1. Tymczasowo zamocować chwytak łańcucha na osłonie łańcucha. (A) Osłona łańcucha (B) Chwytak łańcucha (C) Ramię chwytaka łańcucha (A) Występ 35

36 KONSERWACJA 3. Dokręcić chwytak łańcucha do płytki wewnętrznej osłony łańcucha. 2. Podnieść ją, aby ułatwić demontaż. (A) Klucz gwiazdkowy nr 10 (B) Śruba mocująca (C) Płytka wewnętrzna osłony łańcucha Moment dokręcania Klucz gwiazdkowy nr Nm Wymiana podkładka gumowa A W zależności od parametrów występują również modele bez podkładka gumowa A. Demontaż 1. Usunąć podkładka gumowa A. Umieścić mały śrubokręt płaski w szczelinie, jak pokazano na rysunku. Podczas demontażu podkładka gumowa A nie należy przykładać zbyt dużej siły. Może to spowodować uszkodzenie prowadnicy łańcucha lub nieoczekiwane obrażenia. Nie wolno ponownie używać gumowych podkładek, które zostały zdemontowane. Podkładka gumowa może łatwo poluzować się w wyniku zniekształcenia itd. Montaż 1. Zamontować podkładka gumowa A. Dopasować wydłużony otwór do ramienia podkładka gumowa A. Wepchnąć do końca ramię podkładka gumowa A. (A) Podkładka gumowa A (A) Ramię podkładka gumowa A (B) Wydłużony otwór 36

37 KONSERWACJA 2. Wyrównać występ podkładka gumowa A z otworem w prowadnicy łańcucha. Delikatnie wepchnąć podkładka gumowa A za pomocą klucza imbusowego 8 mm. Mocno wcisnąć podkładka gumowa A. Montaż 1. Ustawić w jednej linii otwór montażowy podkładka gumowa B osłony łańcucha z występem podkładka gumowa B. Wepchnąć występ od tyłu podkładka gumowa B. Upewnić się, że występ podkładka gumowa B jest pewnie osadzony w osłonie łańcucha. Wymiana podkładka gumowa B Demontaż 1. Złuszczyć podkładka gumowa B z drugiej strony osłony łańcucha i zdjąć ją. (A) Otwór montażowy podkładka gumowa B (A) Podkładka gumowa B 37

38 Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. SZOSA MTB Trekking

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-MBFD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 (Polish) DM-FD0003-06 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025

Bardziej szczegółowo

DM-MAFD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE PRZERZUTKA PRZEDNIA XTR FD-M9100

DM-MAFD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE PRZERZUTKA PRZEDNIA XTR FD-M9100 (Polish) DM-MAFD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE PRZERZUTKA PRZEDNIA XTR FD-M9100 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WAŻNA INFORMACJA...3 ABY

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus 11-rzędowy SL-RS700. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus 11-rzędowy SL-RS700. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-SL0006-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus 11-rzędowy SL-RS700 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 DM-FD0003-04

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 DM-FD0003-04 (Polish) DM-FD0003-04 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka przednia METREA FD-U5000

Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka przednia METREA FD-U5000 (Polish) DM-UAFD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia METREA FD-U5000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 (Polish) DM-FD0002-04 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 5 REGULACJA... 9 KONSERWACJA... 17 2

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Polish) DM-FD0001-03 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 SZOSA FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010. Dźwignia operowana kciukiem SL-TZ500. SZOSA MTB Trekking

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010. Dźwignia operowana kciukiem SL-TZ500. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-MDSL001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010 Dźwignia operowana kciukiem

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-TRSL001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. SZOSA MTB Trekking

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-RBFD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Kaseta Zębatki (11-rzędowa)

Kaseta Zębatki (11-rzędowa) (Polish) DM-CS0004-02 Podręcznik sprzedawcy Kaseta Zębatki (11-rzędowa) CS-9000 CS-6800 CS-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych.

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-RAFD001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Procedury regulacji

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG CS-R7000 CS-HG SZOSA MTB Trekking

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG CS-R7000 CS-HG SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-RACS001-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 105 CS-R7000 CS-HG700-11

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-RACS001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBSL001-01

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBSL001-01 (Polish) DM-MBSL001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus o 11-rzędowa

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus o 11-rzędowa (Polish) DM-SL0005-04 Podręcznik sprzedawcy Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus o 11-rzędowa MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 WYKAZ POTRZEBNYCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy)

Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) (Polish) DM-CN0001-05 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DM-RBRD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka tylna

DM-RBRD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka tylna (Polish) DM-RBRD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna CLARIS RD-R2000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Piasta przednia/piasta tylna (Typ standardowy)

Piasta przednia/piasta tylna (Typ standardowy) (Polish) DM-HB0001-05 Podręcznik sprzedawcy Piasta przednia/piasta tylna (Typ standardowy) JAZDA SZOSOWA HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800

Bardziej szczegółowo

DM-MACS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE KASETA ZĘBATEK CS-M CS-M

DM-MACS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE KASETA ZĘBATEK CS-M CS-M (Polish) DM-MACS001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE KASETA ZĘBATEK CS-M9100-12 CS-M9110-11 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WAŻNA INFORMACJA...3

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy SLX CS-M SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE CS-HG DM-MBCS001-01

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy SLX CS-M SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE CS-HG DM-MBCS001-01 (Polish) DM-MBCS001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-TRRD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

DM-RBCS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Polish) DM-RBCS001-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek CS-HG400-9 CS-HG50-8 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-02-A Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych

Bardziej szczegółowo

DM-SW (polish) Podręcznik sprzedawcy SW-R600

DM-SW (polish) Podręcznik sprzedawcy SW-R600 (polish) DM-SW0001-00 Podręcznik sprzedawcy WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy, który nie zostali profesjonalnie przeszkoleni

Bardziej szczegółowo

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

DM-MECS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG201-9

DM-MECS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG201-9 (Polish) DM-MECS001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek CS-HG201-9 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna (Polish) DM-HB0003-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie

Bardziej szczegółowo

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy)

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy) (Polish) DM-HB0005-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Piasta

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-MBST001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

DM-CD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Napinacz SM-CD50

DM-CD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Napinacz SM-CD50 (Polish) DM-CD0001-00 Podręcznik sprzedawcy Napinacz SM-CD50 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy, którzy nie zostali profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE (Polish) DM-CS0003-08 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Bardziej szczegółowo

DM-FD0002-05. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD0002-05. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Polish) DM-FD0002-05 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 5 REGULACJA... 9 KONSERWACJA...

Bardziej szczegółowo

DM-MACD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE NAPINACZ ŁAŃCUCHA SM-CD800

DM-MACD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE NAPINACZ ŁAŃCUCHA SM-CD800 (Polish) DM-MACD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE NAPINACZ ŁAŃCUCHA SM-CD800 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WAŻNA INFORMACJA...3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-RARD001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3

Bardziej szczegółowo

Piasta szosowa do hamulca tarczowego

Piasta szosowa do hamulca tarczowego (Polish) DM-HB0004-01 Podręcznik sprzedawcy Piasta szosowa do hamulca tarczowego HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników

Bardziej szczegółowo

DŹWIGNIA PRZERZUTKI. Podręcznik sprzedawcy XTR SL-M9100. Dźwignia wspornika siodełka SL-MT800. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

DŹWIGNIA PRZERZUTKI. Podręcznik sprzedawcy XTR SL-M9100. Dźwignia wspornika siodełka SL-MT800. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-MASL001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE DŹWIGNIA PRZERZUTKI XTR SL-M9100 Dźwignia wspornika siodełka SL-MT800 SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Pedał platformowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Spoza serii PD-GR500. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

Pedał platformowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Spoza serii PD-GR500. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-PD0001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedał platformowy DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Spoza serii PD-GR500 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE (Polish) DM-RD0004-08 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus (Polish) DM-SL0001-09 Podręcznik sprzedawcy Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780

Bardziej szczegółowo

Tylna przerzutka ROAD

Tylna przerzutka ROAD (Polish) DM-RD0003-03 Podręcznik sprzedawcy Tylna przerzutka ROAD RD-9000 RD-6800 RD-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

Przednia piasta (hamulec tarczowy)

Przednia piasta (hamulec tarczowy) (Polish) DM-RAHB002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przednia piasta (hamulec tarczowy) HB-RS770 FH-RS770 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM KORBOWY. Podręcznik sprzedawcy XTR FC-M9100 FC-M9120. Suport SM-BB93 SM-BB94-41A. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

MECHANIZM KORBOWY. Podręcznik sprzedawcy XTR FC-M9100 FC-M9120. Suport SM-BB93 SM-BB94-41A. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-MAFC002-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE MECHANIZM KORBOWY XTR FC-M9100 FC-M9120 Suport SM-BB93 SM-BB94-41A SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Zestaw kół do rowerów MIEJSKICH SPORTOWYCH

Zestaw kół do rowerów MIEJSKICH SPORTOWYCH (Polish) DM-UAWH001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw kół do rowerów MIEJSKICH SPORTOWYCH METREA WH-U5000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

DM-BL (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400

DM-BL (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400 (Polish) DM-BL0001-03 Podręcznik sprzedawcy Hamulce Dual-Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-RCFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego Spoza serii FC-RS400 FC-RS510 Oś suportu BB-RS500 BB-RS500-PB

Bardziej szczegółowo

Tylna przerzutka MTB. Podręcznik sprzedawcy MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615

Tylna przerzutka MTB. Podręcznik sprzedawcy MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 (Polish) DM-RD0001-06 Podręcznik sprzedawcy Tylna przerzutka MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-RBFC001-01 Podręcznik sprzedawcy JAZDA SZOSOWA MTB Trekking Rower miejski/ Comfort MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Oś suportu

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Oś suportu BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Oś suportu BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA (Polish) DM-TRFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Oś suportu BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy METREA. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Oś suportu FC-U5000

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy METREA. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Oś suportu FC-U5000 (Polish) DM-UAFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy METREA FC-U5000 Oś suportu SM-BBR60 SM-BB72-41B SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBRD001-04

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBRD001-04 (Polish) DM-MBRD001-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Tylna przerzutka SZOSA

Tylna przerzutka SZOSA (Polish) DM-RD0003-09 Podręcznik sprzedawcy Tylna przerzutka SZOSA RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...4 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI...6 MONTAŻ...8

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy MTB. Oś suportu. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE XTR FC-M9000 FC-M9020

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy MTB. Oś suportu. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE XTR FC-M9000 FC-M9020 (Polish) DM-MAFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 Oś suportu SM-BB93 SM-BB94-41A SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Hamulec Cantilever. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Hamulec Cantilever. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-RCBR001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Hamulec Cantilever BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne

Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne (Polish) DM-GN0001-20 Podręcznik sprzedawcy Procedury ogólne SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 9 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 10 PRZERZUTKA TYLNA 11 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 12 PRZERZUTKA TYLNA DO

Bardziej szczegółowo

SZOSA. Mechanizm korbowy

SZOSA. Mechanizm korbowy (Polish) DM-FC0003-06 SZOSA Podręcznik sprzedawcy Mechanizm korbowy FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8 (Polish) DM-MDFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy ALIVIO FC-M4000 FC-M4050 FC-M4050-B2 FC-M4060 ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2

Bardziej szczegółowo

DM-MCPD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedały SPD SAINT PD-M820 DXR PD-MX70

DM-MCPD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedały SPD SAINT PD-M820 DXR PD-MX70 (Polish) DM-MCPD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedały SPD SAINT PD-M820 DXR PD-MX70 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Dźwignia Dual Control

Dźwignia Dual Control (Polish) DM-ST0002-05 Podręcznik sprzedawcy Dźwignia Dual Control ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 6 Wykaz potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Przednia piasta (hamulec tarczowy)

Przednia piasta (hamulec tarczowy) (Polish) DM-MBHB001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przednia piasta (hamulec tarczowy) SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010

Bardziej szczegółowo

Pedały SPD Light Action

Pedały SPD Light Action (Polish) DM-RCPD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedały SPD Light Action Spoza serii PD-ED500 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030 (Polish) DM-RBSL001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030

Bardziej szczegółowo

Pedały SPD-SL. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE SM-PD63

Pedały SPD-SL. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE SM-PD63 (Polish) DM-RAPD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedały SPD-SL DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-MBFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne hamulce tarczowe

Mechaniczne hamulce tarczowe (Polish) DM-BR0009-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechaniczne hamulce tarczowe BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne hamulce tarczowe

Mechaniczne hamulce tarczowe (Polish) DM-BR0007-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechaniczne hamulce tarczowe BR-TX805 BR-M375 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne hamulce tarczowe

Mechaniczne hamulce tarczowe (Polish) DM-RBMBR01-00 Podręcznik sprzedawcy JAZDA SZOSOWA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechaniczne hamulce tarczowe Non-Series BR-RS305 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PIAST (HAMULEC TARCZOWY)

ZESTAW PIAST (HAMULEC TARCZOWY) (Polish) DM-MAHB001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE ZESTAW PIAST (HAMULEC TARCZOWY) XTR HB-M9110 FH-M9110 FH-M9125 HB-MT900 FH-MT900 Oś E-THRU

Bardziej szczegółowo

(Polish) DM-TRPD Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedał. Non-Series PD-T421

(Polish) DM-TRPD Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedał. Non-Series PD-T421 (Polish) DM-TRPD002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedał Non-Series PD-T421 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-FC0002-12 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ rekreacyjny MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego SZOSA MTB Trekking Oś suportu SORA FC-3503 FC-3550 Claris

Bardziej szczegółowo

Zestaw kół. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

Zestaw kół. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Polish) DM-RCWH001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw kół WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

DM-HRB (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulec rolkowy BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulec rolkowy BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Polish) DM-HRB001-02 Podręcznik sprzedawcy Hamulec rolkowy BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 4 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

SI-6RX0A-004 SI-6RX0A INSTRUKCJE SERWISOWE ST-7970 DŹWIGNIA DUAL CONTROL

SI-6RX0A-004 SI-6RX0A INSTRUKCJE SERWISOWE ST-7970 DŹWIGNIA DUAL CONTROL SI-6RX0A-004-03 SI-6RX0A-004 INSTRUKCJE SERWISOWE ST-7970 DŹWIGNIA DUAL CONTROL INDEKS Polish 3 14 n Czynność zmiany biegu D4 n Montaż D5 n Regulacja D6 n Inne funkcje obsługi dźwigni D10 n Konserwacja

Bardziej szczegółowo

NEXUS. Podręcznik sprzedawcy INTER-5E SG-C SL-C CS-C7000 SM-C SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

NEXUS. Podręcznik sprzedawcy INTER-5E SG-C SL-C CS-C7000 SM-C SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-CASG002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE NEXUS INTER-5E SG-C7000-5 SL-C7000-5 CS-C7000 SM-C7000-5 SPIS TREŚCI MODELE OMÓWIONE W

Bardziej szczegółowo

Hamulce typu Dual-Pivot

Hamulce typu Dual-Pivot (Polish) DM-RBBR001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Hamulce typu Dual-Pivot SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Linka hamulca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYKAZ CZĘŚCI SPECYFIKACJE I NARZĘDZIA PROCEDURY DZIAŁANIE WSPORNIKA SIODŁA WARUNKI GWARANCJI GIANT

WPROWADZENIE WYKAZ CZĘŚCI SPECYFIKACJE I NARZĘDZIA PROCEDURY DZIAŁANIE WSPORNIKA SIODŁA WARUNKI GWARANCJI GIANT WPROWADZENIE WYKAZ CZĘŚCI SPECYFIKACJE I NARZĘDZIA PROCEDURY DZIAŁANIE WSPORNIKA SIODŁA WARUNKI GWARANCJI GIANT WPROWADZENIE Gratulujemy zakupu nowego wspornika siodła GIANT CONTACT SWITCH. Ten produkt

Bardziej szczegółowo

DM-GN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne

DM-GN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne (Polish) DM-GN0001-10 Podręcznik sprzedawcy Procedury ogólne SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 5 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...6 1 TYLNE PRZERZUTKI... 7 PRZERZUTKA TYLNA DO ROWERÓW GÓRSKICH (MTB/TREKKING)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Pedał. Podręcznik sprzedawcy PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedał. Podręcznik sprzedawcy PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Polish) DM-PD0002-07 Pedał Podręcznik sprzedawcy PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 SPIS TREŚCI WAŻNA

Bardziej szczegółowo

DM-WU (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Moduł bezprzewodowy SM-EWW01

DM-WU (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Moduł bezprzewodowy SM-EWW01 (Polish) DM-WU0001-02 Podręcznik sprzedawcy Moduł bezprzewodowy SM-EWW01 WAŻNA INFORMACJA WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

Zestaw kół do rowerów crossowych

Zestaw kół do rowerów crossowych (Polish) DM-WH0003-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Rower rekreacyjny MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw kół do rowerów crossowych WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-RIMTAPE SPIS

Bardziej szczegółowo

DM-GN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne

DM-GN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne (Polish) DM-GN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Procedury ogólne SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 5 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...5 1 TYLNE PRZERZUTKI... 6 PRZERZUTKA TYLNA DO ROWERÓW GÓRSKICH (MTB/TREKKING)...

Bardziej szczegółowo

NEXUS. Podręcznik sprzedawcy. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. SZOSA MTB Trekking

NEXUS. Podręcznik sprzedawcy. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-CASG001-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C6000-8 SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C3000-7 SL-C3000

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Nexus. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Nexus. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-SG0005-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Bardziej szczegółowo

Manetka przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603

Manetka przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 (Polish) DM-ST0001-05 Podręcznik sprzedawcy Manetka przerzutki MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 SZOSA Tiagra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Crocodile

Instrukcja obsługi Crocodile Instrukcja obsługi Crocodile 1. Crocodile gotowy do użytku Wyjąć Crocodile z opakowania, poluzować śruby (A) po bokach. Aby rozłożyć całkowicie ramę, należy rozsunąć koła przednie z tylnymi jednym płynnym

Bardziej szczegółowo

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy)

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy) (Polish) DM-HB0002-13 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy) Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640

Bardziej szczegółowo

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KARTRIDŻA INSTALACJA WSPORNIKA SIODEŁKA NA ROWERZE

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KARTRIDŻA INSTALACJA WSPORNIKA SIODEŁKA NA ROWERZE WPROWADZENIE WYKAZ CZĘŚCI SPECYFIKACJE I NARZĘDZIA PROCEDURY DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KARTRIDŻA INSTALACJA WSPORNIKA SIODEŁKA NA ROWERZE DZIAŁANIE WSPORNIKA SIODEŁKA OGRANICZONA GWARANCJA GIANT 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DM-SG (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5

DM-SG (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Polish) DM-SG0003-06 Nexus Podręcznik sprzedawcy Inter-8 Inter-7 Inter-5 SPIS TREŚCI MODELE OMÓWIONE W TYM PODRĘCZNIKU SPRZEDAWCY... 4 WAŻNA INFORMACJA... 5 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 6 WYKAZ POTRZEBNYCH

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

DM-BR0003-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90

DM-BR0003-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 (Polish) DM-BR0003-04 Podręcznik sprzedawcy Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-MBFC002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego DEORE XT FC-M8050 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Hamulce Dual-Pivot. Podręcznik sprzedawcy BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 DM-BR

Hamulce Dual-Pivot. Podręcznik sprzedawcy BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 DM-BR (Polish) DM-BR0003-08 Podręcznik sprzedawcy Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów?

ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów? ContiTech: wymiana paska rozrządu w Omedze. Jak uniknąć błędów? data aktualizacji: 2017.01.10 Zdjęcie poglądowe, stanowi ilustrację do artykułu W trakcie wymiany paska rozrządu mogą powstać istotne błędy

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu w Fiacie l [PORADNIK]

Wymiana paska rozrządu w Fiacie l [PORADNIK] Wymiana paska rozrządu w Fiacie 500 1.2 l [PORADNIK] data aktualizacji: 2017.11.25 Eksperci firmy ContiTech pokazują, jak uniknąć błędów podczas wymiany paska rozrządu w samochodzie Fiat 500 z benzynowym

Bardziej szczegółowo

CI-DECK. Podręcznik sprzedawcy. Rowerowy komputer. Kompas analogowy. Uchwyt. Osłona. Wskaźnik położenia przełożenia SC-TX35 SM-TX37

CI-DECK. Podręcznik sprzedawcy. Rowerowy komputer. Kompas analogowy. Uchwyt. Osłona. Wskaźnik położenia przełożenia SC-TX35 SM-TX37 (Polish) DM-ID0001-03 Podręcznik sprzedawcy CI-DECK Rowerowy komputer SC-TX35 Kompas analogowy SM-TX37 Uchwyt SM-TX35 SM-TX35-A SM-TX20 SM-TX20-A Osłona SM-TX36 SM-TX21 Wskaźnik położenia przełożenia ID-TX50

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Seria M8000. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE TL-FC39 RT-EM800 RT-EM900

Seria M8000. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE TL-FC39 RT-EM800 RT-EM900 (Polish) DM-E8000-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE SC-E8000 SC-E6010 SW-E8000-L SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E6010 RD-M9050 RD-M8050 FC-E8000 FC-E8050

Bardziej szczegółowo