NEXUS. Podręcznik sprzedawcy. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. SZOSA MTB Trekking

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEXUS. Podręcznik sprzedawcy. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. SZOSA MTB Trekking"

Transkrypt

1 (Polish) DM-CASG Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000

2 SPIS TREŚCI MODELE OMÓWIONE W TYM PODRĘCZNIKU SPRZEDAWCY... 3 WAŻNA INFORMACJA... 4 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 5 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI MONTAŻ Montaż zębatki na piaście...13 Montaż przyłącza kasety na piaście...14 Montaż hamulca Inter-M do korpusu piasty...16 Montaż piasty do ramy...16 Montaż tarczy hamulca...20 Montaż dźwigni...23 Montaż linki przerzutki...24 Zamontowanie do przyłącza kasety...25 REGULACJA Regulacja przyłącza kasety...35 KONSERWACJA Odłączanie linki przerzutki podczas wyjmowania tylnego koła z ramy...39 Wymiana linki...43 Zestaw konserwacyjny zespołu przekładni wewnętrznej

3 MODELE OMÓWIONE W TYM PODRĘCZNIKU SPRZEDAWCY MODELE OMÓWIONE W TYM PODRĘCZNIKU SPRZEDAWCY Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony dla następujących modeli. Część/seria Inter-8 Inter-7 Hamulec wewnętrzny + Hamulec tarczowy SG-C6001-8CD - Piasta z wewnętrznymi przełożeniami Hamulec tarczowy SG-C6001-8D SG-C3001-7D Hamulec wewnętrzny SG-C6001-8C SG-C3001-7C SG-C3001-7C-DX Hamulec Inter-M V-Brake SG-C6001-8R SG-C6011-8R SG-C6001-8V SG-C6011-8V SG-C3001-7R SG-C3000-7V Dźwignia przerzutki SB-C SB-C Dźwignia przerzutki REVOSHIFT lever SL-C6000 SL-C3000 3

4 WAŻNA INFORMACJA WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy, którzy nie zostali profesjonalnie przeszkoleni do montażu rowerów, nie powinni samodzielnie zajmować się montażem komponentów, używając tego podręcznika sprzedawcy. Jeśli jakiekolwiek informacje umieszczone w tym podręczniku nie są zrozumiałe, nie należy kontynuować montażu. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Należy przeczytać wszystkie instrukcje obsługi dołączone do produktu. Nie wolno demontować ani modyfikować produktu w sposób inny, niż podano w informacjach znajdujących się w tym podręczniku sprzedawcy. Wszystkie podręczniki sprzedawcy i instrukcje obsługi można przeglądać w trybie online na naszej stronie internetowej ( Należy przestrzegać odpowiednich przepisów i regulacji prawnych danego kraju lub regionu, w którym podmiot prowadzi działalność jako sprzedawca. Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem sprzedawcy przed użyciem produktu i przestrzegać go podczas jego użytkowania. Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu zapobieżenia obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia. Instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych szkód, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niezastosowanie się do podanych instrukcji spowoduje śmierć albo poważnymi obrażeniami. OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami. PRZESTROGA Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia. 4

5 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE Podczas montażu komponentów należy pamiętać, aby przestrzegać procedur podanych w instrukcji obsługi. Zaleca się korzystanie wyłącznie z oryginalnych części Shimano. Jeśli takie części jak śruby i nakrętki poluzują się lub zostaną uszkodzone, może to spowodować nagły upadek z roweru i poważne obrażenia. Ponadto w przypadku nieprawidłowego wykonania regulacji mogą wystąpić problemy, które spowodują nagły upadek z roweru i poważne obrażenia. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, np. wymiany części, należy założyć okulary ochronne, które będą chronić oczy. Po uważnym przeczytaniu niniejszego podręcznika sprzedawcy należy zachować go na przyszłość. Należy również upewnić się, że użytkownikom przekazano następujące informacje: Bardzo ważne jest dokładne zrozumienie zasady działania układu hamulcowego roweru. Niewłaściwe zastosowanie układu hamulcowego roweru może spowodować utratę sterowania lub upadek, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Ponieważ każdy rower może mieć inne charakterystyki prowadzenia, należy nauczyć się odpowiedniej techniki hamowania (w tym wyczucia siły nacisku dźwigni hamulca i charakterystyki panowania nad rowerem) oraz obsługi roweru. Można to zrobić, konsultując się z profesjonalnym sprzedawcą rowerów i czytając instrukcję obsługi, a także praktycznie doskonaląc technikę jazdy i hamowania. 5

6 V ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO Dźwignie hamulca są wyposażone w mechanizm przełączania trybu w celu zapewnienia ich zgodności z hamulcami Cantilever i hamulcami rolkowymi lub hamulcami V-Brake z modulatorem. (SB-C6000-8/SB-C jest zgodny z hamulcami rolkowymi lub hamulcami V-BRAKE z modulatorem siły. Uwaga: nie jest zgodny z hamulcami Cantilever. Wybranie nieprawidłowego trybu moze byc przyczyna nadmiernej lub niewystarczajacej siły hamowania, co moze prowadzic do niebezpiecznych wypadków. Tryb nalezy wybrac, opierajac sie na instrukcjach podanych w ponizszej tabeli. Dźwignie hamulca wyposażone w mechanizm przełączania trybu można zamontować w sposób pokazany na rysunkach. Pozycja trybu Odpowiedni zacisk hamulca Pozycja C R V V C: Pozycja trybu zgodnego z hamulcami Cantilever R: Pozycja trybu zgodnego z hamulcami rolkowymi C R C R Hamulce Cantilever Hamulce rolkowe Pozycja R V Dla SB-C6000-8/SB-C R: Pozycja trybu zgodnego z hamulcami rolkowymi R Hamulce rolkowe Pozycja V-Brake V V: Pozycja trybu zgodnego z hamulcami V-BRAKE z modulatorem siły C R C R Hamulec V-BRAKE z modulatorem Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Jeżeli koła są w jakikolwiek sposób poluzowane, mogą wypaść z roweru, powodując w konsekwencji poważne zranienie. 6

7 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO Montaż na rowerze i konserwacja: Podczas mocowania ramienia hamulca do ramy należy pamiętać o zastosowaniu obejmy ramienia hamulca odpowiedniego do wielkości dolnej rury tylnego trójkąta ramy i poprawnie połączyć je za pomocą śruby i nakrętki obejmy, stosując określony moment dokręcania. Jako nakrętki obejmy należy użyć nakrętki zabezpieczającej z wkładką nylonową (nakrętka samozatrzaskowa). Zaleca się zastosowanie standardowych części Shimano jako śruby i nakrętki obejmy ramienia hamulca. Jeśli nakrętka obejmy zejdzie z ramienia hamulca lub jeśli śruba obejmy albo obejma ramienia hamulca ulegną uszkodzeniu, ramię hamulca może się obracać na dolnej rurce tylnego trójkąta ramy i powodować nagłe szarpnięcia kierownicy lub też koło roweru może się zablokować, powodując upadek roweru i poważne obrażenia. Podczas montażu piasty na ramie należy pamiętać o zamontowaniu właściwych nieruchomych podkładek z lewej i prawej strony oraz o odpowiednim przykręceniu nakrętek piasty z zastosowaniem podanych momentów dokręcania. Jeśli nieruchome podkładki zostaną zamontowane tylko z jednej strony lub jeśli nakrętki piasty nie zostaną odpowiednio przykręcone, nieruchoma podkładka może wypaść, prowadząc do obracania się osi piasty i przyłącza kasety. Może to spowodować przypadkowe pociągnięcie kierownicy przez linkę zmiany biegów i doprowadzić do bardzo poważnego wypadku. Tarcza hamulca Należy zachować szczególną ostrożność i uważać, aby palce nie znalazły się w pobliżu obracającej się tarczy hamulca. Tarcza hamulca jest na tyle ostra, że może doprowadzić do poważnego zranienia, jeżeli palce zostaną uwięzione w otworach obracającej się tarczy. Zaciski i tarcza hamulca rozgrzewają się w czasie pracy hamulca, dlatego; nie należy ich dotykać w czasie jazdy ani bezpośrednio po wymontowaniu z roweru. W przeciwnym razie może dojść do oparzenia. Należy zwrócić uwagę, aby olej lub smar nie dostał się do tarczy hamulca bądź okładzin hamulcowych. W przeciwnym wypadku hamulce mogą działać nieprawidłowo. Jeśli do okładzin przedostanie się olej lub smar, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży. Istnieje zagrożenie, że hamulce mogą działać nieprawidłowo. Jeśli podczas hamowania słychać hałas, okładziny mogły osiągnąć poziom zużycia eksploatacyjnego. Należy upewnić się, że elementy układu hamulcowego dostatecznie ostygły, a następnie, sprawdzić, czy grubość każdej okładziny wynosi co najmniej 0,5 mm. Można też skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży. 2 mm 0,5 mm Jeśli tarcza hamulca jest pęknięta lub odkształcona, należy natychmiast przerwać użytkowanie hamulców i skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży. Jeśli grubość tarczy hamulca spadnie poniżej 1,5 mm lub w taki sposób, że widoczna jest aluminiowa powierzchnia, należy natychmiast przerwać użytkowanie hamulców i skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży. Tarcza hamulca może pęknąć, powodując upadek rowerzysty. Hamulec wewnętrzny Stosując widelec z hakami skierowanymi do tyłu, należy usunąć luz łańcucha za pomocą odpowiednich narzędzi. 7

8 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PRZESTROGA Należy również upewnić się, że użytkownikom przekazano następujące informacje: Przełożenia należy zmieniać pojedynczo przy użyciu manetki przerzutki. Podczas zmiany przełożenia należy ograniczyć siłę nacisku na pedały. W przypadku próby wymuszenia działania manetki przerzutki lub zmiany kilku przełożeń jednocześnie przy silnym nacisku na pedały stopy mogą zsunąć się z pedałów, a rower przewrócić się, powodując poważne obrażenia. Użycie manetki przerzutki w celu jednoczesnej zmiany kilku przełożeń na niskie przełożenie może również spowodować wyskoczenie pancerza z manetki. Nie ma to wpływu na działanie manetki przerzutki, ponieważ pancerz wraca do pierwotnego położenia po zmianie przełożenia. Jeśli hamulec jest często używany, obszar wokół niego może stać się gorący. Nie dotykać obszaru wokół hamulca Obszar wokół hamulca przez co najmniej 30 minut od momentu zakończenia jazdy na rowerze. Specyfikacja hamulca wewnętrznego Należy unikać ciągłego używania hamulców podczas długiego zjazdu ze zbocza, ponieważ spowoduje to znaczne rozgrzanie wewnętrznych części hamulca, co może pogorszyć działanie hamulców. Może to również spowodować zmniejszenie ilości smaru wewnątrz hamulca, co często prowadzi do takich problemów jak niespodziewanie silne hamowanie. Obróć kołem i upewnij się, że siła hamowania hamulca wolnego biegu jest poprawna. UWAGA Należy również upewnić się, że użytkownikom przekazano następujące informacje: Przełożenia można zmieniać podczas lekkiego pedałowania, jednak czasami mechanizm zapadkowy wewnątrz piasty może potem hałasować, co jest normalnym zjawiskiem zmiany przełożeń. Piasta wewnętrzna nie jest całkowicie wodoszczelna. Należy unikać używania piasty w miejscach, gdzie woda może się przedostać do środka, oraz używania do czyszczenia piasty wody pod wysokim ciśnieniem, w przeciwnym razie mechanizm wewnętrzny może zardzewieć. Nie należy demontować piasty. W przypadku konieczności rozmontowania skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym rower został kupiony. Wszystkie poniższe zjawiska występują z powodu wewnętrznej konstrukcji mechanizmu zmiany przełożeń i nie oznaczają awarii komponentów wewnętrznych. Możliwe zjawisko Typ piasty Przełożenia, przy których Hamulec rolkowy/ Hamulec wewnętrzny zjawisko może występować V-BRAKE Podczas obracania pedałami słychać hałas. Piasta 7-rzędowa Wszystkie przełożenia oprócz 1. Podczas pchania roweru do tyłu słychać nietypowe odgłosy. Piasta 8-rzędowa Przełożenia 5, 6, 7, 8 Piasta ma wbudowany mechanizm ułatwiający zmianę przełożeń. Podczas pracy mechanizmu w trakcie zmiany przełożenia może występować hałas i wibracje. Piasta 8-rzędowa Wszystkie przełożenia Zmiana przełożeń może być odczuwalna różnorodnie, w Piasta 8-rzędowa, zależności od przełożenia. Piasta 7-rzędowa Wszystkie przełożenia Gdy pedał nie jest obracany podczas jazdy, powstaje hałas. Piasta 7-rzędowa Wszystkie przełożenia Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania. Specyfikacja hamulca wewnętrznego Jeśli koła nie obracają się swobodnie, należy wymienić lub nasmarować okładziny hamulcowe. Skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym rower został kupiony. 8

9 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO Montaż na rowerze i konserwacja: Przyłącze kasety powinno być używane tylko z zębatkami od 16T do 23T. Przełożenie przedniej tarczy względem tylnej tarczy powinno wynosić 2,1 do 1. Przykład) W przypadku kół o średnicy 26 cali Przód 36T 38T 46T Tył 16T 18T 22T W celu zapewnienia optymalnego działania produktu zaleca się zlecenie sklepowi, w którym zakupiono rower, lub najbliższemu profesjonalnemu warsztatowi wykonania konserwacji, np. nasmarowania piasty wewnętrznej, przynajmniej raz na dwa lata, poczynając od pierwszego użycia (lub co około 5000 km, jeśli rower jest bardzo często używany). Ponadto podczas konserwacji zaleca się używanie smaru do piasty wewnętrznej Shimano lub oleju. Jeśli nie zostanie użyty odpowiedni smar specjalny lub zestaw do smarowania, mogą wystąpić problemy ze zmianą przełożeń. Jeżeli koło stanie się sztywne i będzie obracać się z oporem, należy je nasmarować. Tarcze należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym. Ponadto czyszczenie łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym i smarowanie może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości tarcz i łańcucha. Jeżeli łańcuch w czasie użytkowania nadal spada z zębatek, należy wymienić zębatki i łańcuch. Specyfikacja hamulca wewnętrznego Używać kół o naciągu na 3 lub 4 krzyże. Nie wolno używać kół z naciągiem radialnym, ponieważ szprychy i koło mogą po uruchomieniu hamulców ulec uszkodzeniu, a hamowaniu może towarzyszyć hałas. Jeżeli koło stanie się sztywne i będzie się obracać z oporem, należy wymienić klocki hamulcowe lub nasmarować je smarem. Do okładzin hamulcowych należy używać tylko specjalnego smaru. Korzystając z zestawu do smarowania, należy usunąć okładziny hamulcowe w celu uniknięcia kontaktu z olejem. Rzeczywisty produkt może różnić się od pokazanego na rysunku, ponieważ ten podręcznik służy głównie do wyjaśnienia procedur użytkowania tego produktu. 9

10 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI

11 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI Do montażu, regulacji i konserwacji produktu niezbędne są wymienione poniżej narzędzia. Narzędzie Narzędzie Narzędzie Klucz imbusowy 2 mm Śrubokręt nr 1 Klucz nastawny Klucz imbusowy 5 mm TL-LR10 TL-CJ40 (Y ) Klucz płaski 10 mm Klucz gwiazdkowy nr 25 11

12 MONTAŻ

13 MONTAŻ Montaż zębatki na piaście MONTAŻ Montaż zębatki na piaście Założyć prawą kapę ochronną B/ prawą kapę ochronną C na element napędzający z prawej strony korpusu piasty. Następnie zamontuj zębatkę i unieruchom ją na miejscu za pomocą pierścienia sprężynującego. Stosowane zębatki Dane techniczne Montaż na zewnątrz Montaż do wewnątrz A 16T-23T 20T-23T B 16T-23T (D) Specyfikacja A (F) (E) Specyfikacja B Pierścień sprężynujący Zębatka (C) Element napędzający (D) Prawa kapa ochronna C (E) Prawa kapa ochronna B (F) Prawa kapa ochronna A UWAGA Zwrócić uwagę na kierunek prawej kapy ochronnej. Specyfikacja A Jeśli zębatka jest zębatką montowaną wewnętrznie o maks. 19 zębach, lub w przypadku specyfikacji z napędem pasowym, prawa kapa ochronna A będzie się stykać z łańcuchem lub kółkiem, w związku z czym należy zastosować specyfikację B. Specyfikacja B Jeśli zębatka jest zębatką montowaną wewnętrznie, mającą 16 zębów 3 mm, lub w przypadku specyfikacji z napędem pasowym, należy usunąć prawą kapę ochronną B przed użyciem. (C) Specyfikacja A Specyfikacja B 13

14 MONTAŻ Montaż przyłącza kasety na piaście Montaż przyłącza kasety na piaście Zamontować osłonę elementu napędzającego na elemencie napędzającym z prawej strony korpusu piasty. Osłona elementu napędzającego Element napędzający (C) Zębatka (C) UWAGA Zwrócić uwagę na kierunek osłony elementu napędzającego. 1 Strona elementu napędzającego Zamocować osłonę elementu napędzającego w pozycji pokazanej na rysunku. Osłona elementu napędzającego Pierścień sprężynujący Zębatka (z) Obrócić kółko przyłącza kasety w kierunku wskazywanym strzałką tak, aby dopasować czerwone oznaczenia na kółku i wsporniku. Kółko Wspornik 2 (z) Powinny zostać dopasowane Zamontować tak, aby czerwone oznaczenia (z) na przyłączu kasety były ustawione w linii z czerwonymi (SG-C6001/SG-C6011) lub żółtymi (SG-C3001) oznaczeniami (z) po prawej stronie korpusu piasty. Przyłącze kasety 3 (z) (z) Ciąg dalszy na następnej stronie 14

15 MONTAŻ Montaż przyłącza kasety na piaście LOCK Zamocować przyłącze kasety do piasty za pomocą pierścienia mocującego przyłącze kasety. Pierścień mocujący przyłącza kasety Kółko 4 (z) Podczas montażu pierścienia mocującego przyłącze kasety dopasować żółte oznaczenie (z) do żółtego oznaczenia (z) na kółku przyłącza kasety. Obrócić pierścień mocujący przyłącze kasety o 45 w prawo. Pierścień mocujący przyłącza kasety 5 LOCK UWAGA Podczas wykonywania tej czynności mocno przytrzymać wspornik przyłącza kasety. 15

16 MONTAŻ Montaż hamulca Inter-M do korpusu piasty Montaż hamulca Inter-M do korpusu piasty (z) Dopasować ząbki korpusu piasty do wypustów hamulca (z) Inter-M, a następnie tymczasowo dokręcić nakrętkę mocującą zespół hamulca (z). Hamulec Inter-M Korpus piasty Montaż piasty do ramy Założyć łańcuch na zębatkę, a następnie wstawić oś piasty w zakończenie widełek. Oś piasty Zakończenie widełek 1 Ciąg dalszy na następnej stronie 16

17 MONTAŻ Montaż piasty do ramy Nałożyć nieruchome podkładki z prawej i lewej strony osi piasty. Jednocześnie obrócić przyłącze kasety tak, aby występy nieruchomych podkładek były dopasowane do rowków w zakończeniach widełek. Po zakończeniu tej czynności można zamocować przyłącze kasety tak, aby było ustawione prawie równolegle do dolnej rurki tylnego trójkąta ramy. Nieruchoma podkładka (dla lewej strony) Wyżłobienie w zakończeniu widełek (C) Przyłącze kasety (D) Dolna rurka tylnego trójkąta ramy (E) Nieruchoma podkładka (dla prawej strony) 2 UWAGA Podczas montowania do osi piasty części, takich jak wspornik błotnika, montaż należy przeprowadzić w kolejności pokazanej na poniższej ilustracji. (C) (D) (E) Nieruchoma podkładka Dolna rurka tylnego trójkąta Wspornik bagażnika Nakrętka kołpakowa Podkładka WSKAZÓWKI Występ powinnien znajdować się po stronie zakończeń widełek. Założyć nieruchome podkładki tak, aby występ wszedł w wyżłobienia zakończeń widełek z każdej strony osi piasty. Należy użyć dowolnych nieruchomych podkładek odpowiadających kształtowi zakończenia widełek. Dla prawej i lewej strony są stosowane różne nieruchome podkładki. Oznaczenie θ Nieruchoma podkładka Zakończenie widełek Oznaczenie/kolor Prawa strona Lewa strona Rozmiar Standard 5R/żółta 5L/brązowa ϴ 20 7R/czarna 7L/szara 20 ϴ 38 Odwrócone 6R/srebrna 6L/biała ϴ =0 Odwrócone (pełna obudowa łańcucha) 5R/żółta 5L/brązowa ϴ =0 Pionowe 8R/niebieska 8L/zielona ϴ =60-90 Uwaga: Pionowe: oprócz specyfikacji z hamulcem wewnętrznym Ciąg dalszy na następnej stronie 17

18 MONTAŻ Montaż piasty do ramy Specyfikacja z hamulcem Inter-M Ramię hamulca Inter-M należy zamocować do dolnej rurki tylnego trójkąta za pomocą obejmy ramienia hamulca. Następnie tymczasowo lekko dokręcić śrubę i nakrętkę obejmy. Podkładka mocująca zespołu hamulca (wkładana ręcznie) Nakrętka obejmy (C) Obejma ramienia hamulca (D) Śruba obejmy (M6 16 mm) 2 (C) (D) UWAGA Sprawdzić, czy zespół hamulca jest pewnie zamocowany do piasty za pomocą podkładki mocującej zespołu hamulca. WSKAZÓWKI Jeśli nakrętki piasty są nakrętkami kołpakowymi, należy używać ramy z zakończeniami widełek o grubości przynajmniej 7 mm. Zlikwidować luz łańcucha i zamocować koło do ramy za pomocą nakrętki kołpakowej. Nakrętka piasty Moment dokręcania 3 UWAGA Nm Sprawdzić również, czy koło jest pewnie zamocowane do ramy za pomocą nakrętek piasty. Ciąg dalszy na następnej stronie 18

19 MONTAŻ Montaż piasty do ramy Ramię hamulca należy poprawnie zamocować do dolnej rurki tylnego trójkąta ramy za pomocą obejmy ramienia hamulca. Sprawdzić, czy ramię hamulca jest pewnie zamocowane do dolnej rurki tylnego trójkąta ramy za pomocą obejmy ramienia hamulca. Obejma ramienia hamulca Dolna rurka tylnego trójkąta ramy (C) Ramię hamulca (D) Nakrętka obejmy (E) Śruba obejmy (M6 16 mm) Moment dokręcania 2 3 Nm (C) OSTRZEŻENIE 4 Specyfikacja z hamulcem wewnętrznym (C) (D) (E) Podczas mocowania ramienia hamulca do ramy należy pamiętać o zastosowaniu obejmy ramienia hamulca odpowiedniego do wielkości dolnej rurki tylnego trójkąta ramy i poprawnie połączyć je za pomocą śruby i nakrętki obejmy, stosując określony moment dokręcania. Jako nakrętki obejmy należy użyć nakrętki blokującej z wkładką nylonową (nakrętka samoblokująca). Zaleca się użycie śrub obejmy, nakrętek obejmy i obejm ramienia hamulca wyprodukowanych przez Shimano. Jeśli nakrętka obejmy zejdzie z ramienia hamulca lub jeśli śruba obejmy albo obejma ramienia hamulca ulegną uszkodzeniu, ramię hamulca może się obracać na dolnej rurce tylnego trójkąta ramy i powodować nagłe szarpnięcia kierownicy lub też koło roweru może się zablokować, powodując upadek roweru i poważne obrażenia. UWAGA Jeśli nie zostanie ono poprawnie zamocowane, może się pogorszyć skuteczność hamulców. Należy pamiętać, aby podczas montażu nie przykładać zbyt dużej siły. W przypadku przyłożenia nadmiernej siły do ramienia hamulca podczas mocowania koło będzie hałasować i trudno będzie je obrócić. Po zamontowaniu obejmy ramienia hamulca należy sprawdzić, czy śruba obejmy wystaje na około 2-3 mm poza powierzchnię nakrętki obejmy. Nakrętka obejmy Ramię hamulca Obejma ramienia hamulca Śruba obejmy (M6 16 mm) 2-3 mm Przed użyciem hamulca wolnego biegu należy sprawdzić, czy hamulec działa poprawnie i czy koło obraca się równomiernie. 19

20 MONTAŻ Montaż tarczy hamulca Montaż tarczy hamulca System Center Lock Tarcza hamulca Pierścień blokujący mocowania tarczy hamulcowej (C) TL-LR10 Moment dokręcania 40 Nm (C) 20

21 MONTAŻ Montaż tarczy hamulca Tarcze mocowane na 5 śrub (z podkładką kontrującą) Zamontować tarczę hamulca oraz podkładkę kontrującą tarczę na piaście, a następnie dokręcić śruby. Podkładka kontrująca Śruba mocująca tarczy hamulcowej Moment dokręcania 2 4 Nm UWAGA 1 Zamontować podkładkę kontrującą w taki sposób, aby oznaczenie TOP było widoczne. Sprawdzić, czy występ podkładki kontrującej jest poprawnie zaczepiony w otworze tarczy hamulca, a następnie dokręcić śrubę mocującą. Podkładka kontrująca lub występ mogą zostać zniekształcone, jeśli śruby mocujące zostaną dokręcone, gdy występ znajduje się na powierzchni tarczy hamulca. Zakrzywiona część podkładki Wycięcie w tarczy hamulca Nie wolno ponownie używać podkładek kontrujących. Podczas montażu/ ponownego montażu tarczy hamulca należy zawsze używać nowych podkładek kontrujących. Do montażu należy użyć specjalnych śrub mocujących tarczy hamulca. Ciąg dalszy na następnej stronie 21

22 MONTAŻ Montaż tarczy hamulca Chwycić w rękawicach tarczę hamulca i obrócić ją w prawo. 2 W trakcie wykonywania tej czynności dokręcić śruby mocujące tarczę hamulca w kolejności pokazanej na rysunku. 22

23 MONTAŻ Montaż dźwigni Montaż dźwigni Modele wyposażone w mechanizm przełączania trybu Aby poluzować śrubę, użyć śrubokręta nr 1. 1 Ustawić przełącznik trybu w pozycji trybu zgodnej z zamontowanym hamulcem. Hamulce V-BRAKE WSKAZÓWKI 2 Hamulce szczękowe/hamulce Cantilever/ Hamulce rolkowe 23

24 MONTAŻ Montaż linki przerzutki Montaż dźwigni Zamontować dźwignię w sposób pokazany na ilustracji. (y) (z) (D) Założyć dźwignię na kierownicę, a następnie zamontować chwyt lub krótki chwyt. Dokręcić śrubę mocującą za pomocą klucza imbusowego 5 mm. (y) Co najmniej 166 mm (z) Ø22,2 mm Śruba mocująca Kierownica (C) Klucz imbusowy 5 mm (D) Krótki chwyt (E) Chwyt Moment dokręcania 6 8 Nm (C) UWAGA Używając SL-C6000/SL-C3000, należy zamontować kierownicę z zamontowanym elementem dystansowym chwytu. (E) (z) (C) Element dystansowy chwytu WSKAZÓWKI W przypadku korzystania z krótkiego chwytu Shimano prosty odcinek kierownicy powinien mieć długość przynajmniej 166 mm. Dźwignię REVOSHIFT należy przymocować do tego prostego odcinka. Pozostawić otwór 0,5 mm między dźwignią REVOSHIFT a krótkim chwytem. Montaż linki przerzutki Informacje dotyczące wymiany linki znajdują się w rozdziale dotyczącym konserwacji. (y) (z) Użyć linki przerzutki z jednym bębenkiem. Linka przerzutki z jednym bębenkiem: OT-SP41 Uszczelniona końcówka pancerza UWAGA (y) Strona dźwigni przerzutki (z) Strona przyłącza kasety Należy się upewnić, że uszczelniona końcówka pancerza znajduje się na końcu dźwigni przerzutki. 24

25 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety Zamontowanie do przyłącza kasety W przypadku CJ-NX10/CJ-8S20 (z) Przeciągnąć linkę przez pancerz OT-SP41 (przez koniec z końcówką plastikową). Końcówka aluminiowa Końcówka plastikowa (z) Strona dźwigni WSKAZÓWKI Skracanie pancerza Jeśli konieczne jest skracanie pancerza, należy to zrobić w pobliżu końcówki plastikowej, gdy jest ona nadal zamocowana. 1 Końcówka plastikowa Następnie należy nadać skróconej końcówce idealnie okrągły kształt, po czym założyć końcówkę plastikową. Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 1. Dźwignia REVOSHIFT 2 Ciąg dalszy na następnej stronie 25

26 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety Po upewnieniu się, że koniec pancerza jest prawidłowo osadzony w pokrętle regulacyjnym linki dźwigni REVOSHIFT, należy przymocować śrubę mocującą do linki. Nakrętka mocująca linkę (czarna) Podkładka mocująca linkę (srebrna) (C) Śruba mocująca linkę (srebrna) (D) Śruba mocująca linkę (w) 10 mm (w) (y) (x) (C) (x) Przeciągnąć linkę przez otwór. (y) 101 mm (z) Podczas przykręcania śruby mocującej linkę naciągnąć linkę. Moment dokręcania 3,5 5,5 Nm 3 (z) (D) UWAGA Śruba mocująca linki jest przeznaczona tylko do piast CJ-NX10, CJ-NX40, CJ-8S20 i CJ-8S40. Nie można używać śrub mocujących do piast 11-rzędowych. Narzędzie jest fabrycznie przeznaczone do CJ-NX10 i CJ-8S20. Do montażu śruby mocującej linki należy użyć narzędzia TL-CJ40 (Y ). W przypadku CJ-NX10 i CJ-8S20 należy zastosować przednią część narzędzia TL-CJ40. Przednia część TL-CJ40 Nakrętka mocująca Ciąg dalszy na następnej stronie 26

27 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety 4 (D) Owinąć linkę wokół kółka przyłącza kasety i przytrzymać tak, aby nakrętka mocująca linki była skierowana na zewnątrz (w stronę zakończenia widełek), a następnie przesunąć płaską część podkładki mocującej linkę przez otwór w kółku. Płaska część podkładki mocującej linkę Otwór w kółku (C) Nakrętka mocująca linkę (D) Kółko (C) LOCK 5 LOCK Obrócić linkę o 60 w lewo i zamocować ją w uchwycie. Uchwyt Ciąg dalszy na następnej stronie 27

28 LOCK MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety Podłączyć linkę do kółka w sposób pokazany na ilustracji, przeciągnąć linkę przez szczelinę we wsporniku przyłącza kasety, a następnie poprawnie włożyć koniec pancerza w oparcie pancerza. Linka Kółko (C) Wspornik (D) Oparcie pancerza (E) Szczelina (F) Pancerz 6 (C) (D) (E) UWAGA Sprawdzić, czy linka wewnętrzna jest poprawnie osadzona w prowadnicy kółka. (C) (F) Prowadnica Wkładanie pancerza w oparcie pancerza w pierwszej kolejności 6 (E) LOCK Włożyć pancerz w oparcie pancerza. Włożyć klucz imbusowy 2 mm lub szprychę nr 14 do otworu w kółku przyłącza kasety, po czym obrócić kółko tak, aby śruba mocująca linkę weszła w otwór w kółku. Oparcie pancerza Pancerz (C) Otwór w kółku (D) Klucz imbusowy 2 mm lub szprycha nr 14 (E) Śruba mocująca linki (C) (D) (y) (y) (z) Zamocować linkę do ramy za pomocą obejm pancerza. (y) 10 cm Obejmy pancerza 7 (z) 15 cm 28

29 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety W przypadku CJ-NX40/CJ-8S40 1 Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 1. Dźwignia REVOSHIFT 2 (C) Zamocować osłonę gumową i mieszek gumowy na oparciu pancerza. Mieszek gumowy Oparcie pancerza (C) Osłona gumowa 3 Zetrzeć wszelki smar, jaki mógł się znaleźć na lince. UWAGA Użyć nowej linki. Nie używać linki z obciętym końcem. 4 Trzymając koniec mieszka gumowego, włożyć linkę. Koniec mieszka gumowego Linka UWAGA Należy uważać, aby nie przebić mieszka gumowego końcem linki. Nasunąć mieszek gumowy na linkę. Mieszek gumowy 5 Ciąg dalszy na następnej stronie 29

30 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety 6 (D) (E) (C) Włożyć pancerz do osłony gumowej i wstawić go w oparcie pancerza. Wcisnąć pancerz tak, aby dotknął uchwytu. Linka Oparcie pancerza (C) Pancerz (D) Mieszek gumowy (E) Osłona gumowa Po upewnieniu się, że koniec pancerza jest prawidłowo osadzony w pokrętle regulacyjnym linki dźwigni przerzutki, należy przymocować śrubę mocującą do linki. Nakrętka mocująca linkę (czarna) Podkładka mocująca linkę (srebrna) (C) Śruba mocująca linkę (srebrna) (D) Śruba mocująca linkę (v) 10 mm (C) (w) Przeciągnąć linkę przez otwór Moment dokręcania (v) (w) (x) 127 mm (y) 63 mm lub mniej 3,5 5,5 Nm (x) (z) Podczas przykręcania śruby mocującej linkę naciągnąć linkę. UWAGA 7 (z) (D) (y) Śruba mocująca linki jest przeznaczona tylko do piast CJ-NX10, CJ-NX40, CJ-8S20 i CJ-8S40. Nie można używać śrub mocujących do piast 11-rzędowych. Narzędzie jest fabrycznie przeznaczone do CJ-NX10 i CJ-8S20. Do montażu śruby mocującej linki należy użyć narzędzia narzędzia TL-CJ40 (Y ). W przypadku CJ-NX40 i CJ-8S40 należy zastosować tylną część TL-CJ40. Wymienić nakrętkę mocującą w sposób pokazany na ilustracji. Tylna część TL-CJ40 Nakrętka mocująca Ciąg dalszy na następnej stronie 30

31 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety 8 (D) Owinąć linkę wokół kółka przyłącza kasety i przytrzymać tak, aby nakrętka mocująca linki była skierowana na zewnątrz (w stronę zakończenia widełek), a następnie przesunąć płaską część podkładki mocującej linkę przez otwór w kółku. Płaska część podkładki mocującej linkę Otwór w kółku (C) Nakrętka mocująca linki (D) Kółko (C) Obrócić linkę o 60 w lewo i zamocować ją w uchwycie. Uchwyt 9 Ciąg dalszy na następnej stronie 31

32 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety (C) Podłączyć linkę do kółka w sposób pokazany na ilustracji. Przytrzymując osłonę gumową przeciągnąć część linki z zamocowanym mieszkiem gumowym przez szczelinę we wsporniku przyłącza kasety. Następnie poprawnie włożyć oparcie pancerza do sekcji oparcia pancerza przyłącza kasety. Linka Kółko (C) Wspornik (D) Sekcja oparcia pancerza (E) Szczelina (F) Mieszek gumowy (G) Oparcie pancerza (H) Osłona gumowa 10 (F) (E) (D) (G) (H) Uważać, aby nie uszkodzić przy tym mieszka gumowego. UWAGA Sprawdzić, czy linka wewnętrzna jest poprawnie osadzona w prowadnicy kółka. LOCK Prowadnica Wkładanie oparcia pancerza do sekcji oparcia pancerza przyłącza kasety 10 Poprawnie włożyć oparcie pancerza do sekcji oparcia pancerza przyłącza kasety. Włożyć klucz imbusowy 2 mm lub szprychę nr 14 do otworu w kółku przyłącza kasety, po czym obrócić kółko tak, aby śruba mocująca linkę weszła w otwór w kółku. Otwór w kółku Klucz imbusowy 2 mm lub szprycha nr 14 Ciąg dalszy na następnej stronie 32

33 MONTAŻ Zamontowanie do przyłącza kasety 11 (y) (y) (z) Zamocować linkę do ramy za pomocą obejm pancerza. (y) 10 cm (z) 15 cm Obejmy pancerza 33

34 REGULACJA

35 REGULACJA Regulacja przyłącza kasety REGULACJA Regulacja przyłącza kasety 1 Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 1. Dźwignia REVOSHIFT 2 Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 4. Dźwignia REVOSHIFT UWAGA Podczas ustawiania dźwigni należy wykonywać tą czynność stopniowo i z minimalną siłą, aby uniknąć nieprawidłowej zmiany przełożenia. W razie nieprawidłowej zmiany przełożenia, linia regulacji nie wróci do prawidłowej pozycji, a linie regulacji mogą nie być prawidłowo dopasowane. (Patrz procedura 3) Ciąg dalszy na następnej stronie 35

36 LOCK LOCK REGULACJA Regulacja przyłącza kasety LOCK Sprawdzić, czy żółte linie regulacji na wsporniku przyłącza kasety i kółku są ustawione ze sobą w linii. Żółte linie regulacji UWAGA Jeśli linie regulacji są oddalone od punktu nakładania się o 2/3 ich długości, może to spowodować nieprawidłowe załączenie przełożeń podczas pedałowania i wywołać nietypowy hałas lub swobodne obracanie pedałów. 3 WSKAZÓWKI Żółte linie regulacji na przyłączu kasety znajdują się w dwóch miejscach. Należy użyć linii, które są najlepiej widoczne. Gdy rower jest postawiony Powinny być dopasowane Kółko Wspornik Gdy rower jest odwrócony Powinny być dopasowane Kółko Wspornik Ciąg dalszy na następnej stronie 36

37 LOCK REGULACJA Regulacja przyłącza kasety Jeśli żółte linie regulacji nie są dopasowane 3 Obrócić pokrętło regulacyjne linki dźwigni REVOSHIFT i dopasować linie regulacji. Następnie należy przesunąć dźwignię REVOSHIFT jeszcze raz z położenia X do położenia Y i z powrotem do położenia X, a potem ponownie sprawdzić, czy żółte linie regulacji są dopasowane. X Y 8-rzędowa 4 1 Pokrętło regulacyjne linki Po wyregulowaniu przyłącza kasety odciąć nadmiar linki. Końcówka wewnętrzna 4 (z) Następnie założyć końcówkę wewnętrzną. (z) mm 37

38 KONSERWACJA

39 LOCK KONSERWACJA Odłączanie linki przerzutki podczas wyjmowania tylnego koła z ramy KONSERWACJA Odłączanie linki przerzutki podczas wyjmowania tylnego koła z ramy W przypadku CJ-NX10/CJ-8S20 Podczas wyjmowania tylnego koła z ramy odłącz linkę od przyłącza kasety. Przyłącze kasety Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 1. Dźwignia REVOSHIFT 1 2 (C) [2] Wyjąć pancerz z oparcia pancerza przyłącza kasety, a następnie wyciągnąć linkę ze szczeliny wspornika. Wspornik Oparcie pancerza (C) Szczelina [1] Ciąg dalszy na następnej stronie 39

40 KONSERWACJA Odłączanie linki przerzutki podczas wyjmowania tylnego koła z ramy Odkręcić śrubę mocującą linki z kółka przyłącza kasety. Śruba mocująca linki Kółko przyłącza kasety 3 LOCK W przypadku trudności z wyjęciem pancerza z oparcia pancerza przyłącza kasety. 3 LOCK Włożyć klucz imbusowy 2 mm lub szprychę nr 14 do otworu w kółku przyłącza kasety, po czym obrócić kółko tak, aby uwolnić linkę. Należy najpierw odkręcić śrubę mocującą linkę. Wyjąć pancerz z oparcia pancerza. Otwór w kółku Klucz imbusowy 2 mm lub szprycha nr 14 WSKAZÓWKI Podczas ponownego mocowania linki, należy zapoznać się z informacjami w rozdziale Montaż linki przerzutki. 40

41 KONSERWACJA Odłączanie linki przerzutki podczas wyjmowania tylnego koła z ramy W przypadku CJ-NX40/CJ-8S40 Podczas wyjmowania tylnego koła z ramy odłączyć linkę od przyłącza kasety. Przyłącze kasety Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 1. Dźwignia REVOSHIFT 1 2 (D) [1] [2] (E) (C) Przytrzymać gumową osłonę i wyciągnąć oparcie pancerza z sekcji oparcia pancerza przyłącza kasety [1]. Wyjąć linkę zamocowaną do mieszka gumowego ze szczeliny we wsporniku [2]. Uważać, aby nie uszkodzić przy tym mieszka gumowego. Mieszek gumowy Oparcie pancerza (C) Osłona gumowa (D) Sekcja oparcia pancerza (E) Szczelina UWAGA Nie wyjmować linki, ciągnąc za pancerz. 3 Odkręcić śrubę mocującą linki z kółka przyłącza kasety. Śruba mocująca linki Kółko przyłącza kasety Ciąg dalszy na następnej stronie 41

42 KONSERWACJA Odłączanie linki przerzutki podczas wyjmowania tylnego koła z ramy W przypadku trudności z wyjęciem oparcia pancerza z sekcji oparcia pancerza przyłącza kasety. 3 Włożyć klucz imbusowy 2 mm lub szprychę nr 14 do otworu w kółku przyłącza kasety, po czym obrócić kółko tak, aby uwolnić linkę. Należy najpierw odkręcić śrubę mocującą linkę. Otwór w kółku Klucz imbusowy 2 mm lub szprycha nr 14 Wyjąć oparcie pancerza z sekcji oparcia pancerza. 42

43 KONSERWACJA Wymiana linki Wymiana linki 1 Ustawić dźwignię REVOSHIFT w położeniu 1. Odkręcić śruby mocujące osłonę, a następnie wyjąć osłonę. Osłona Śruba mocująca osłonę 2 Odkręcić śrubę mocującą linki z kółka przyłącza kasety. Śruba mocująca linki Kółko przyłącza kasety 3 Ciąg dalszy na następnej stronie 43

44 KONSERWACJA Wymiana linki [2] [3] (C) Przeciągnąć linkę przez otwór zespołu nawijarki i otwór w pokrętle regulacyjnym linki. Następnie włożyć linkę w wyżłobienie prowadnicy linki. Otwór w pokrętle regulacyjnym linki Wyżłobienie prowadnicy linki (C) Otwór w zespole nawijarki (D) Rowek w zespole nawijarki [1] Przeciągnąć linkę tak, aby bębenek linki wszedł w rowek w zespole nawijarki. 4 [4] (D) Założyć osłonę i dokręcić śruby mocujące osłonę. Osłona Śruba mocująca osłonę Moment dokręcania 5 0,1 0,2 Nm 44

45 KONSERWACJA Zestaw konserwacyjny zespołu przekładni wewnętrznej Zestaw konserwacyjny zespołu przekładni wewnętrznej W celu zapewnienia optymalnego działania produktu zaleca się zlecenie sprzedawcy roweru lub najbliższemu punktowi sprzedaży wykonania konserwacji, np. nasmarowania piasty wewnętrznej, przynajmniej raz na dwa lata, poczynając od pierwszego użycia (lub co około 5000 km, jeśli rower jest bardzo często używany). Ponadto, podczas konserwacji zaleca się używanie smaru do piasty z wewnętrznymi przełożeniami Shimano lub oleju. Jeśli nie zostanie użyty odpowiedni smar specjalny lub zestaw do smarowania Shimano, mogą wystąpić problemy ze zmianą przełożeń. Olej WB do konserwacji (Y ) Napełnić butelkę olejem WB do poziomu 95 mm. 1 (z) 95 mm (z) 2 (z) Zanurzyć mechanizm wewnętrzny w oleju, rozpoczynając od lewej strony. Zanurzyć, aż olej dosięgnie koła pierścieniowego 1. przełożenia, jak pokazano na ilustracji. (z) Koło pierścieniowe 1. biegu 3 Pozostawić mechanizm wewnętrzny zanurzony przez ok. 90 s. Ciąg dalszy na następnej stronie 45

46 KONSERWACJA Zestaw konserwacyjny zespołu przekładni wewnętrznej Wyjąć mechanizm wewnętrzny z oleju. 4 Pozostawić do ocieknięcia na ok. 60 s. 5 Ponownie zmontować piastę. 6 46

47 Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

NEXUS. Podręcznik sprzedawcy INTER-5E SG-C SL-C CS-C7000 SM-C SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

NEXUS. Podręcznik sprzedawcy INTER-5E SG-C SL-C CS-C7000 SM-C SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-CASG002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE NEXUS INTER-5E SG-C7000-5 SL-C7000-5 CS-C7000 SM-C7000-5 SPIS TREŚCI MODELE OMÓWIONE W

Bardziej szczegółowo

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna

SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna (Polish) DM-HB0003-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA Piasta przednia/11-rzędowa piasta tylna HB-9000 HB-6800 HB-5800 FH-9000 FH-6800 FH-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus 11-rzędowy SL-RS700. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus 11-rzędowy SL-RS700. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-SL0006-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus 11-rzędowy SL-RS700 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy)

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy) (Polish) DM-HB0005-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Piasta

Bardziej szczegółowo

DM-SG (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5

DM-SG (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Polish) DM-SG0003-06 Nexus Podręcznik sprzedawcy Inter-8 Inter-7 Inter-5 SPIS TREŚCI MODELE OMÓWIONE W TYM PODRĘCZNIKU SPRZEDAWCY... 4 WAŻNA INFORMACJA... 5 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 6 WYKAZ POTRZEBNYCH

Bardziej szczegółowo

Piasta szosowa do hamulca tarczowego

Piasta szosowa do hamulca tarczowego (Polish) DM-HB0004-01 Podręcznik sprzedawcy Piasta szosowa do hamulca tarczowego HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników

Bardziej szczegółowo

Piasta przednia/piasta tylna (Typ standardowy)

Piasta przednia/piasta tylna (Typ standardowy) (Polish) DM-HB0001-05 Podręcznik sprzedawcy Piasta przednia/piasta tylna (Typ standardowy) JAZDA SZOSOWA HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG CS-R7000 CS-HG SZOSA MTB Trekking

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG CS-R7000 CS-HG SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-RACS001-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 105 CS-R7000 CS-HG700-11

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-MBST001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki EZ-FIRE Plus ST-EF500 ST-EF510 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-RACS001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Kaseta Zębatki (11-rzędowa)

Kaseta Zębatki (11-rzędowa) (Polish) DM-CS0004-02 Podręcznik sprzedawcy Kaseta Zębatki (11-rzędowa) CS-9000 CS-6800 CS-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych.

Bardziej szczegółowo

DM-MECS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG201-9

DM-MECS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG201-9 (Polish) DM-MECS001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek CS-HG201-9 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DM-RBCS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG400-9 CS-HG50-8

DM-RBCS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Kaseta zębatek CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Polish) DM-RBCS001-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek CS-HG400-9 CS-HG50-8 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy SLX CS-M SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE CS-HG DM-MBCS001-01

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy SLX CS-M SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE CS-HG DM-MBCS001-01 (Polish) DM-MBCS001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek SLX CS-M7000-11 CS-HG500-10 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-TRSL001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3

Bardziej szczegółowo

DM-MACS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE KASETA ZĘBATEK CS-M CS-M

DM-MACS (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE KASETA ZĘBATEK CS-M CS-M (Polish) DM-MACS001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE KASETA ZĘBATEK CS-M9100-12 CS-M9110-11 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WAŻNA INFORMACJA...3

Bardziej szczegółowo

Przednia piasta (hamulec tarczowy)

Przednia piasta (hamulec tarczowy) (Polish) DM-RAHB002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przednia piasta (hamulec tarczowy) HB-RS770 FH-RS770 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010. Dźwignia operowana kciukiem SL-TZ500. SZOSA MTB Trekking

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy. RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010. Dźwignia operowana kciukiem SL-TZ500. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-MDSL001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010 Dźwignia operowana kciukiem

Bardziej szczegółowo

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE

Kaseta zębatek. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE (Polish) DM-CS0003-08 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Kaseta zębatek CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Bardziej szczegółowo

DM-HRB (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulec rolkowy BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulec rolkowy BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Polish) DM-HRB001-02 Podręcznik sprzedawcy Hamulec rolkowy BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 4 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DM-SW (polish) Podręcznik sprzedawcy SW-R600

DM-SW (polish) Podręcznik sprzedawcy SW-R600 (polish) DM-SW0001-00 Podręcznik sprzedawcy WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy, który nie zostali profesjonalnie przeszkoleni

Bardziej szczegółowo

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-02-A Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-TRRD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna DEORE XT RD-T8000 DEORE RD-T6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

Zestaw kół do rowerów MIEJSKICH SPORTOWYCH

Zestaw kół do rowerów MIEJSKICH SPORTOWYCH (Polish) DM-UAWH001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw kół do rowerów MIEJSKICH SPORTOWYCH METREA WH-U5000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

DM-MAFD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE PRZERZUTKA PRZEDNIA XTR FD-M9100

DM-MAFD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE PRZERZUTKA PRZEDNIA XTR FD-M9100 (Polish) DM-MAFD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE PRZERZUTKA PRZEDNIA XTR FD-M9100 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WAŻNA INFORMACJA...3 ABY

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. SZOSA MTB Trekking

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-MBFD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBSL001-01

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBSL001-01 (Polish) DM-MBSL001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

DM-BL (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400

DM-BL (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400 (Polish) DM-BL0001-03 Podręcznik sprzedawcy Hamulce Dual-Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie

Bardziej szczegółowo

DM-CD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Napinacz SM-CD50

DM-CD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Napinacz SM-CD50 (Polish) DM-CD0001-00 Podręcznik sprzedawcy Napinacz SM-CD50 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy, którzy nie zostali profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Nexus. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Nexus. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-SG0005-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Bardziej szczegółowo

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

DM-RBRD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka tylna

DM-RBRD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka tylna (Polish) DM-RBRD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna CLARIS RD-R2000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne hamulce tarczowe

Mechaniczne hamulce tarczowe (Polish) DM-BR0007-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechaniczne hamulce tarczowe BR-TX805 BR-M375 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Pedał platformowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Spoza serii PD-GR500. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

Pedał platformowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Spoza serii PD-GR500. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-PD0001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedał platformowy DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Spoza serii PD-GR500 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przednia piasta (hamulec tarczowy)

Przednia piasta (hamulec tarczowy) (Polish) DM-MBHB001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przednia piasta (hamulec tarczowy) SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010

Bardziej szczegółowo

Hamulec Cantilever. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Hamulec Cantilever. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-RCBR001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Hamulec Cantilever BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy)

Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) (Polish) DM-CN0001-05 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DŹWIGNIA PRZERZUTKI. Podręcznik sprzedawcy XTR SL-M9100. Dźwignia wspornika siodełka SL-MT800. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

DŹWIGNIA PRZERZUTKI. Podręcznik sprzedawcy XTR SL-M9100. Dźwignia wspornika siodełka SL-MT800. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-MASL001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE DŹWIGNIA PRZERZUTKI XTR SL-M9100 Dźwignia wspornika siodełka SL-MT800 SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus o 11-rzędowa

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus o 11-rzędowa (Polish) DM-SL0005-04 Podręcznik sprzedawcy Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus o 11-rzędowa MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 WYKAZ POTRZEBNYCH

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne hamulce tarczowe

Mechaniczne hamulce tarczowe (Polish) DM-BR0009-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechaniczne hamulce tarczowe BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE (Polish) DM-RARD001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne hamulce tarczowe

Mechaniczne hamulce tarczowe (Polish) DM-RBMBR01-00 Podręcznik sprzedawcy JAZDA SZOSOWA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechaniczne hamulce tarczowe Non-Series BR-RS305 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 (Polish) DM-FD0003-06 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025

Bardziej szczegółowo

DM-MACD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE NAPINACZ ŁAŃCUCHA SM-CD800

DM-MACD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE NAPINACZ ŁAŃCUCHA SM-CD800 (Polish) DM-MACD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE NAPINACZ ŁAŃCUCHA SM-CD800 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WAŻNA INFORMACJA...3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy Przerzutka Przednia

Podręcznik sprzedawcy Przerzutka Przednia (Polish) DM-FD0003-05 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka Przednia FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 4 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka przednia METREA FD-U5000

Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Przerzutka przednia METREA FD-U5000 (Polish) DM-UAFD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia METREA FD-U5000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy

Podręcznik sprzedawcy (Polish) DM-SG0004-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Inter-11 Inter-8 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

DM-SG (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Seria S7000.

DM-SG (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Seria S7000. (Polish) DM-SG0004-02 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Seria S7000 Inter-11 Inter-8 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 (Polish) DM-FD0002-04 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 5 REGULACJA... 9 KONSERWACJA... 17 2

Bardziej szczegółowo

Tylna przerzutka ROAD

Tylna przerzutka ROAD (Polish) DM-RD0003-03 Podręcznik sprzedawcy Tylna przerzutka ROAD RD-9000 RD-6800 RD-5800 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-RAFD001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Procedury regulacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PIAST (HAMULEC TARCZOWY)

ZESTAW PIAST (HAMULEC TARCZOWY) (Polish) DM-MAHB001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE ZESTAW PIAST (HAMULEC TARCZOWY) XTR HB-M9110 FH-M9110 FH-M9125 HB-MT900 FH-MT900 Oś E-THRU

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. SZOSA MTB Trekking

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-RBFD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka przednia SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Hamulce typu Dual-Pivot

Hamulce typu Dual-Pivot (Polish) DM-RBBR001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Hamulce typu Dual-Pivot SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Linka hamulca

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Polish) DM-FD0001-03 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 SZOSA FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-RBFC001-01 Podręcznik sprzedawcy JAZDA SZOSOWA MTB Trekking Rower miejski/ Comfort MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Oś suportu

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE (Polish) DM-RD0004-08 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-RCFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego Spoza serii FC-RS400 FC-RS510 Oś suportu BB-RS500 BB-RS500-PB

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy METREA. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Oś suportu FC-U5000

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy METREA. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Oś suportu FC-U5000 (Polish) DM-UAFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy METREA FC-U5000 Oś suportu SM-BBR60 SM-BB72-41B SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

Tylna przerzutka MTB. Podręcznik sprzedawcy MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615

Tylna przerzutka MTB. Podręcznik sprzedawcy MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 (Polish) DM-RD0001-06 Podręcznik sprzedawcy Tylna przerzutka MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 RD-M610 RD-M4000 RD-M3000 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zestaw kół. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

Zestaw kół. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Polish) DM-RCWH001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw kół WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Oś suportu BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010. Oś suportu BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE SM-BB52 BB-MT500-PA (Polish) DM-TRFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Oś suportu BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Bardziej szczegółowo

Tylna przerzutka SZOSA

Tylna przerzutka SZOSA (Polish) DM-RD0003-09 Podręcznik sprzedawcy Tylna przerzutka SZOSA RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...4 WYKAZ POTRZEBNYCH NARZĘDZI...6 MONTAŻ...8

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus

Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus (Polish) DM-SL0001-09 Podręcznik sprzedawcy Dźwignia przerzutki RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780

Bardziej szczegółowo

Dźwignia Dual Control

Dźwignia Dual Control (Polish) DM-ST0002-05 Podręcznik sprzedawcy Dźwignia Dual Control ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 6 Wykaz potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy MTB. Oś suportu. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE XTR FC-M9000 FC-M9020

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy MTB. Oś suportu. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE XTR FC-M9000 FC-M9020 (Polish) DM-MAFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy MTB XTR FC-M9000 FC-M9020 Oś suportu SM-BB93 SM-BB94-41A SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy)

Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy) (Polish) DM-HB0002-13 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Piasta przednia/ piasta tylna (hamulec tarczowy) Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM KORBOWY. Podręcznik sprzedawcy XTR FC-M9100 FC-M9120. Suport SM-BB93 SM-BB94-41A. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy

MECHANIZM KORBOWY. Podręcznik sprzedawcy XTR FC-M9100 FC-M9120. Suport SM-BB93 SM-BB94-41A. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy (Polish) DM-MAFC002-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE MECHANIZM KORBOWY XTR FC-M9100 FC-M9120 Suport SM-BB93 SM-BB94-41A SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Zestaw kół do rowerów crossowych

Zestaw kół do rowerów crossowych (Polish) DM-WH0003-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Rower rekreacyjny MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw kół do rowerów crossowych WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-RIMTAPE SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy

Podręcznik sprzedawcy (Polish) DM-CASG003-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ Komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Nexus SG-C7050-5V SG-C7050-5R SG-C7050-5D SG-C7050-5C SM-C7050 CS-C7000 MU-UR500 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Dźwignia przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030 (Polish) DM-RBSL001-03 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Dźwignia przerzutki SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030

Bardziej szczegółowo

Pedały SPD Light Action

Pedały SPD Light Action (Polish) DM-RCPD001-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedały SPD Light Action Spoza serii PD-ED500 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 DM-FD0003-04

Przerzutka przednia. Podręcznik sprzedawcy FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 DM-FD0003-04 (Polish) DM-FD0003-04 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

DM-MCPD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedały SPD SAINT PD-M820 DXR PD-MX70

DM-MCPD (Polish) Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedały SPD SAINT PD-M820 DXR PD-MX70 (Polish) DM-MCPD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedały SPD SAINT PD-M820 DXR PD-MX70 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBRD001-04

Przerzutka tylna. Podręcznik sprzedawcy SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE DM-MBRD001-04 (Polish) DM-MBRD001-04 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Przerzutka tylna SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ

Bardziej szczegółowo

Pedały SPD-SL. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE SM-PD63

Pedały SPD-SL. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE SM-PD63 (Polish) DM-RAPD001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedały SPD-SL DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

SZOSA. Mechanizm korbowy

SZOSA. Mechanizm korbowy (Polish) DM-FC0003-06 SZOSA Podręcznik sprzedawcy Mechanizm korbowy FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA...

Bardziej szczegółowo

DM-FD0002-05. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD0002-05. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Polish) DM-FD0002-05 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 5 REGULACJA... 9 KONSERWACJA...

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). UWAGA Budowa roweru spinningowego wykorzystuje mechanizm tzw. ostrego koła bez wolnobiegu co oznacza, że obrót koła zamachowego wymusza obrót pedałów. Próba gwałtownego zatrzymania koła zamachowego poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

(Polish) DM-TRPD Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedał. Non-Series PD-T421

(Polish) DM-TRPD Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE. Pedał. Non-Series PD-T421 (Polish) DM-TRPD002-00 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Pedał Non-Series PD-T421 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Crocodile

Instrukcja obsługi Crocodile Instrukcja obsługi Crocodile 1. Crocodile gotowy do użytku Wyjąć Crocodile z opakowania, poluzować śruby (A) po bokach. Aby rozłożyć całkowicie ramę, należy rozsunąć koła przednie z tylnymi jednym płynnym

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-MBFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3

Bardziej szczegółowo

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8

Mechanizm korbowy. Podręcznik sprzedawcy. SZOSA MTB Trekking. Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8 (Polish) DM-MDFC001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Mechanizm korbowy ALIVIO FC-M4000 FC-M4050 FC-M4050-B2 FC-M4060 ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2

Bardziej szczegółowo

Mechaniczny Hamulec Tarczowy

Mechaniczny Hamulec Tarczowy (Polish) DM-BR0007-02 Podręcznik sprzedawcy Mechaniczny Hamulec Tarczowy BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 BR-TX805 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne

Podręcznik sprzedawcy. Procedury ogólne (Polish) DM-GN0001-20 Podręcznik sprzedawcy Procedury ogólne SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 9 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 10 PRZERZUTKA TYLNA 11 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 12 PRZERZUTKA TYLNA DO

Bardziej szczegółowo

DM-WH (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Zestaw kół MTB DEORE XT WH-M WH-M

DM-WH (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Zestaw kół MTB DEORE XT WH-M WH-M (Polish) DM-WH0001-02 Podręcznik sprzedawcy Zestaw kół MTB DEORE XT WH-M785-29 WH-M785-275 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 6 Rozmiar opony...6 Wykaz potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Manetka przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603

Manetka przerzutki. Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 (Polish) DM-ST0001-05 Podręcznik sprzedawcy Manetka przerzutki MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 SZOSA Tiagra

Bardziej szczegółowo

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). 2 3 4 Rysunek montaŝu Montaż York SB-300 Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę kierownicy (23) do ramy głównej.

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

Zestaw Kół. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. SZOSA MTB Trekking

Zestaw Kół. Podręcznik sprzedawcy DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. SZOSA MTB Trekking (Polish) DM-RAWH001-01 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ komfortowy MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Zestaw Kół DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU SPIS

Bardziej szczegółowo

Tarcza mechanizmu korbowego

Tarcza mechanizmu korbowego (Polish) DM-FC0002-12 Podręcznik sprzedawcy SZOSA MTB Trekking Rower miejski/ rekreacyjny MIEJSKIE SPORTOWE E-BIKE Tarcza mechanizmu korbowego SZOSA MTB Trekking Oś suportu SORA FC-3503 FC-3550 Claris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

DM-WU (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Moduł bezprzewodowy SM-EWW01

DM-WU (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Moduł bezprzewodowy SM-EWW01 (Polish) DM-WU0001-02 Podręcznik sprzedawcy Moduł bezprzewodowy SM-EWW01 WAŻNA INFORMACJA WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych. Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący

Instrukcja obsługi Sprzęgło - Pojazdy osobowe Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Trzpień centrujący Nr art. 4200 080 560 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Montaż i ustawianie czujnika zegarowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez SPIS TREŚCI INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 INSTRUKCJE MONTAŻU... 4 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE: PROSIMY PRZECZYTAĆ TĄ INSTRUKCJĘ

Bardziej szczegółowo

DM-BR0003-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90

DM-BR0003-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 (Polish) DM-BR0003-04 Podręcznik sprzedawcy Hamulce Dual-Pivot BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault Dci; 1.9; 1.9 Td. Instrukcja użytkownika

Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault Dci; 1.9; 1.9 Td. Instrukcja użytkownika Kompletny Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Silnikach Renault 1.5-1.9-2.2-2.5 Dci; 1.9; 1.9 Td Instrukcja użytkownika 007935063510 Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PUCHAŁKA BIKE 2017

CENNIK USŁUG PUCHAŁKA BIKE 2017 CENNIK USŁUG PUCHAŁKA BIKE 2017 PRZEGLĄD PODSTAWOWY Zewnętrzne czyszczenie roweru i napędu Regulacja sterów Regulacja i czyszczenie przerzutek (sprawdzenie haka przerzutki tył przyrządem) Regulacja i czyczenie

Bardziej szczegółowo