Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego"

Transkrypt

1 Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku , Słupsk Projektant: Mgr inż. Marcin Domagała ul. Kościuszki 13A, Ostrów Wlpk. Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr MI/ŚE/6/200 Wpis nr 36 na liście prowadzonej przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Słupsk r.

2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni ) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia ) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 11) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT ) Bilans mocy Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 62) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Cegła SZ3 C 1,26 0,25 2 Kratówka SZ1K 0,22 0,25 Tak 3 kratówka SZ K 0,73 0,0 Tak SZ1 - kratówka SZ1 1,0 0,0 5 kratówka SZ2K 1, 0,0 6 SW2 - kratówka SW2 - kratówka 1, 0,0 7 SZ2 - kratówka SZ2 1, 0,0 II. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 2 Dach - PWD D 2 0,25 0,20 3 Dach - papa D 3 0,17 0,20 Tak III. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,62 0,30 2 Podłoga na gruncie PG 2 0,25 0,30 Tak 3 Podłoga na gruncie PG 3 0,21 0,30 Tak Podłoga na gruncie PG 0,37 0,30 5 Podłoga na gruncie PG 5 0,7 1,50 Tak 6 Podłoga na gruncie PG 6 0,26 0,30 Tak 7 Podłoga na gruncie PG A 0,37 0,30 IV. Przegrody ściany wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] 1 SW6-cegła Sw6-ceg ła Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 2,21 Brak wymagań dotyczy 2 SW3 - cegała SW 1 1,6 Brak wymagań dotyczy 3 SW2 - kratówka SW2 - kratówka 1,31 1,00 SW-kratówka S2 1,1 Brak wymagań dotyczy

4 5 SZ3-cegła dobudówka SZ3-cd 1,13 0,30 6 SW8 S5 0, 1,00 Tak 7 SW7 cegła SW7-ce gła 1,26 1,00 8 SW5 - kratówka S3 0,6 Brak wymagań dotyczy SZ3 - cegła S3w 1,13 1,00 10 SW1 - kratówka SW 2 0,6 Brak wymagań dotyczy 11 SW3 - cegała SW 3 1,31 Brak wymagań dotyczy V. Przegrody stropy wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Strop DZ ST 1 1,6 1,00 2 Strop drewniany ST 2 1,00 0,25 VI. Przegrody drzwi wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 DW1 DW1 2,60 Brak wymagań dotyczy 2 DW2 DW2 2,60 Brak wymagań dotyczy VII. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 201 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 DZ2 DZ2 2,60 1,70 2 DZ1 DZ1 1,10 1,70 Tak Parametry przegród przezroczystych VIII. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 201 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT Okno aluminiowe O5 ALU 1,61 0,75 1,80 0,35 Tak 2 Okno pcv O1PCV 1,20 0,75 1,30 0,35 Tak 3 Okno aluminiowe O ALU 1,5 0,75 1,30 0,35 Okno pcv O3 PCV 1,20 0,75 1,30 0,35 Tak Warunek spełniony U max g dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

5 5 Okno aluminiowe O2 ALU 1,5 0,75 1,30 0,35 6 Okno pcv O7 PCV 1,20 0,75 1,30 0,35 Tak 7 Onko drewniane O7 DREWNI ANE 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak 8 Okno stalowe O6 STAL 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak Okno drewniane 10 Okno drewniane O8 Drewnian e O2 DREWNI ANE 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

6 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien dotyczy 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń 0,70 2 Luty 0,701 3 Marzec 0,66 Kwiecień 0,603 5 Maj 0,26 6 Czerwiec -0,056 7 Lipiec -0,556 8 Sierpień -0,63 Wrzesień 0, Październik 0,7 11 Listopad 0, Grudzień 0,670 Miesiąc krytyczny: Styczeń Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0,71

7 3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Styczeń 0,836 2 Luty 0,836 3 Marzec 0,836 Kwiecień 0,836 5 Maj 0,836 6 Czerwiec 0,836 7 Lipiec 0,836 8 Sierpień 0,836 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,836 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0,8

8 3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2 K)] f Rsi [W/(m 2 K)] f Rsi >f Rsi,max [W/(m 2 K)] Warunek 1 Cegła SZ3 C 1,26 0,836 0,836 > 0,70 Spełniony 2 Kratówka SZ1K 0,22 0,71 0,71 > 0,70 Spełniony 3 kratówka SZ K 0,73 0,05 0,05 > 0,70 Spełniony SZ1 - kratówka SZ1 1,0 0,85 0,85 > 0,70 Spełniony 5 kratówka SZ2K 1, 0,806 0,806 > 0,70 Spełniony 6 SW2 - kratówka SW2 - kratówk a 1, 0,806 0,806 > 0,70 Spełniony 7 SZ2 - kratówka SZ2 1, 0,806 0,806 > 0,70 Spełniony 8 Podłoga na gruncie PG 1 0,62 0,6 0,6 < 0,836 spełniony Podłoga na gruncie PG 2 0,25 0,887 0,887 > 0,836 Spełniony 10 Podłoga na gruncie PG 3 0,21 0,23 0,23 > 0,836 Spełniony 11 Podłoga na gruncie PG 0,37 0,80 0,80 > 0,836 Spełniony 12 Podłoga na gruncie PG 5 0,7 0,582 0,582 < 0,836 spełniony 13 Podłoga na gruncie PG 6 0,26 0,83 0,83 > 0,836 Spełniony 1 Dach drewniany D 1 2,70 0,676 0,676 < 0,70 spełniony 15 Dach - PWD D 2 0,26 0,67 0,67 > 0,70 Spełniony 16 Dach - papa D 3 0,17 0,77 0,77 > 0,70 Spełniony 17 Podłoga na gruncie PG A 0,37 0,80 0,80 > 0,836 Spełniony

9 ) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy i 2,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 16,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 27,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1, - - a H 2,8 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,3 0,2 3,3 5,1,7 1, 16,2 16, 12,,3 5,2 2,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int , 5 305, , 5 327, , 5 327, , 5 338, 5 327, , 5 327,5 3 o C 338, H =Q H,gn /Q H,ht 0,15 0,1 0,2 0,2 0,66 1,0 1,31 1,18 0,6 0,37 0,22 0,1 H,1 0,1 0,17 0,2 0,36 0,5 0,00 0,00 0,00 0,51 0,30 0,18 0,1 H,2 0,17 0,2 0,36 0,5 0,85 0,00 0,00 0,00 0,1 0,51 0,30 0,18 f H,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 0, 0,8 0,5 0,87 0,72 0,63 0,67 0,87 0,6 0, 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn 383, , 2 27, , 1 110, 6 27, 1 250, ,7 86, , , 88 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 22676,2 386, 10

10 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 20,6 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 30,1 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - a H 3,0 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,3 0,2 3,3 5,1,7 1, 16,2 16, 12,,3 5,2 2,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int ,3 161, ,3 172,5 178,3 172,5 178,3 178,3 172,5 178,3 172,5 o C 178, H =Q H,gn /Q H,ht 0,16 0,1 0,2 0,3 0,76 1,53 2,2 2,17 0,85 0,0 0,23 0,18 H,1 0,17 0,18 0,2 0,36 0,5 0,00 0,00 0,00 0,62 0,32 0,20 0,17 H,2 0,18 0,2 0,36 0,5 1,15 0,00 0,00 0,00 1,51 0,62 0,32 0,20 f H,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,87 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 0, 0,8 0,5 0,8 0,58 0,2 0,3 0,81 0,6 0, 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn 653, 20 38, , , 1010, ,3 2 50,08 53,70 50, , , 33 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 286,6 020, 20

11 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3 Temperatura wewnętrzna strefy i 16,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 186,0 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,6 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m 3068 J/K Stała czasowa budynku 35,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - a H 3, - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,3 0,2 3,3 5,1,7 1, 16,2 16, 12,,3 5,2 2,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int , 13,6 7 57, 3,2 2 57, 3,2 2 57, 57, 3,2 2 57, 3,2 2 o C 57, H =Q H,gn /Q H,ht 0,27 0,33 0,51 0,78 1,62 6,8-56,0-25,0 3 2,55 0,8 0, 0,2 H,1 0,28 0,30 0,2 0,65 1,20 0,00 0,00 0,00 1,72 0,66 0,37 0,28 H,2 0,30 0,2 0,65 1,20,26 0,00 0,00 0,00,72 1,72 0,66 0,37 f H,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0, 0,8 0,5 0,85 0,56 0,1-0,02-0,0 0,38 0,82 0,6 0, Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn 2127, , , 7 617, 3 5,36 0,35 0,00 0,00 13,8 330, , 28 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 8887,6 1751, 7

12 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O Temperatura wewnętrzna strefy i 8,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 6,5 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,6 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku,3 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,8 - - a H 1,3 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,3 0,2 3,3 5,1,7 1, 16,2 16, 12,,3 5,2 2,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int ,2 1 10,1 155, , , , , , , , ,2 0 o C 155, H =Q H,gn /Q H,ht 0,08 0,10 0,22 0,50-1,08-0,32-0,26-0,22-0,28-0,71 0,25 0,11 H,1 0,0 0,0 0,16 0,36 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,37 0,18 0,0 H,2 0,0 0,16 0,36 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,37 0,18 f H,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,7 0,5 0,88 0,7-0,3-3,11-3,0 -,6-3,5-1,1 0,87 0,5 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn 36,5 328, 6 15,2 8 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,0 6 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 135, 273,6 5

13 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O5 Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 23,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,6 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 1,3 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,5 - - a H 2,0 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,3 0,2 3,3 5,1,7 1, 16,2 16, 12,,3 5,2 2,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th =10-3 H tr ( i - e ) t m przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 H zy ( i - i,yz ) t m przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int =q int 10-3 A f t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn =Q sol +Q int ,1 1, ,1 208, ,1 208, ,1 215,1 208, ,1 208,2 0 o C 215, H =Q H,gn /Q H,ht 0,0 0,11 0,17 0,26 0,7 0,5 1, 1,37 0,52 0,2 0,13 0,10 H,1 0,10 0,10 0,1 0,22 0,36 0,00 0,00 0,00 0,38 0,1 0,12 0,10 H,2 0,10 0,1 0,22 0,36 0,71 0,00 0,00 0,00 0, 0,38 0,1 0,12 f H,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0, 0, 0,7 0,5 0,87 0,68 0,5 0,55 0,8 0,5 0,8 0, Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn Q H,gn ,7 212, , , , , 5 502,5 505,0 2235, , , 2 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 6386,2 30, 58

14 Zestawienie stref Numer strefy Część budynku Nazwa strefy A f V i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 16,22 70,13 2, ,20 2 Strefa O2 20,61 75,83 20,0 286,60 3 Strefa O3 186,03 788,2 16,0 8887,58 Strefa O 6,50 23,17 8,0 135,3 5 Strefa O5 23, ,6 20,0 6386,1 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] 12131,7 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Część budynku Ciepło właściwe wody, c w,1 kj/(kg K) Gęstość wody, ρ W 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θ W 55 Temperatura zimnej wody, θ O 10 Współczynnik korekcyjny, k R 0,2 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A f 822,55 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V W 0,25 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., Q W,nd 1651,08 kwh/rok o C o C

15 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Część budynku Nazwa źródła Węzeł cieplny Nr źródła 1 - Udział procentowy 100 % Rodzaj nośnika energii Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny Współczynnik W H 1,30 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q H,nd 12131,7 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 300kW Sprawność wytwarzania H,g 0,5 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą Sprawność regulacji H,e 0,3 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Sprawność przesyłu H,d 0,0 - Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła Sprawność akumulacji H,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,80 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 57,86 kwh/rok

16 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Część budynku Nazwa źródła Węzeł cieplny Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny Współczynnik W W 1,30 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q W,nd 1651,08 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej powyżej 100 kw Sprawność wytwarzania W,g 0,3 - Wybrany wariant przesyłu Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przewodami rozprowadzającymi Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 Sprawność przesyłu W,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej Sprawność akumulacji W,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,56 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 12,1 kwh/rok

17 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Część budynku Nazwa źródła Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 0,00 Współczynnik W el 0,00 - Energia użytkowa E l,i% 86,56 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 51,1 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji PV Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła 2 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 355,5 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 13,2 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 -

18 Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła 3 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 1108,16 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 5,86 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 1238,67 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 1,7 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok Nazwa źródła PV

19 Nr źródła 5 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 0,00 Współczynnik W el 0,00 - Energia użytkowa E l,i% 228,6 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 18,2 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 1800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok

20 ) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej Część budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła Q U,H Q K,H Q P,H 1 Węzeł cieplny Suma kwh/rok kwh/rok kwh/rok 12131, , , , , ,0 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła Q U,W Q K,W Q P,W kwh/rok kwh/rok kwh/rok 1 Węzeł cieplny 1651,08 258,2 386,5 Suma 1651,08 258,2 386,5 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła Q U,L Q K,L Q P,L kwh/rok kwh/rok kwh/rok 1 PV - 86,56 0,00 2 Nowe źródło światła - 355, ,77 3 Nowe źródło światła ,16 322, Nowe źródło światła , ,00 5 PV - 228,6 0,00 Suma , 860,27 Zestawienie energii użytkowej EU=(Q U,H +Q U,W ) / A f 1,53 kwh/(m 2 rok) Zestawienie energii końcowej EK=(Q K,H +Q K,W +Q K,L +E el,pom ) / A f 211,06 kwh/(m 2 rok) Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L 25083,2 6 kwh/rok Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=Q P /A f 30,5 kwh/(m 2 rok)

21 Budynek referencyjny wg WT 201 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku A f 822,55 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EP H+W 65 kwh/(m 2 rok) Δ EP L 100 kwh/(m 2 rok) EP max 165 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi 30,5 < 165 Warunek niespełniony

22 10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego Dane zbiorcze ze stref budynku Powierzchnia ogrzewana całości budynku A f 822,55 m 2 Grupa: Część budynku Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP 30,5 kwh/(m 2 rok) EP max 165 kwh/(m 2 rok) Średnioważony współczynnik EP m Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP m 30,5 kwh/(m 2 rok) EP mmax 165 kwh/(m 2 rok) EK m 211,06 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi 30,5 < 165 Warunek niespełniony

23 11) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 201 WYNIKI ANALIZY CHARAKTERYSTYKI CIEPLNEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Analiza charakterystyki cieplnej projektowanego budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 luty 2015r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT 201. a) Wymagany współczynnik przenikalności cieplnej przegród zewnętrznych projektowanego budynku Projektowany budynek spełnia powyższy warunek dla wszystkich przegród modernizowanych zgodnie z punktem 1 niniejszego opracowania b) Zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep Opis Wskaźnik energii pierwotnej Ep [kwh/m 2 rok] Warunek spełniony Budynek oceniany 30,5 Budynek wg. WT ,00 NIE Ze względu na stan istniejący budynku, ochronę konserwatorską oraz zakres prac powyższy warunek jest niewymagany Z powyższej analizy wynika, że projektowany budynek spełnia wymagane warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 60, z późn. zm.).

24 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energią i ciepło Załącznik do charakterystyki energetycznej OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku , Słupsk Projektant: Słupsk r.

25 ANALIZA ALETERNATYWNYCH MOŻLIWOŚCI 1) Występujące nośniki energii Na terenie inwestycji występują następujące nośniki energii Węzeł cieplny Gaz ziemny Energia elektryczna Energia odnawialna 2) Alternatywne sposoby zasilania wraz z wyborem do analizy W ramach wstępnej analizy rozważono następujące sposoby zasilania Pompa ciepła gruntowa Pompa ciepła powietrze-woda Kotły gazowe Instalacja solarna Instalacja hybrydowa kocioł na gaz/źródło odnawialne 3) Opis rozwiązań i uzasadnienie Ze względu na Art. 33 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane wykluczono z analizy źródła zasilania inne niż odnawialne ze względu na istniejące przyłączenie do lokalnej ciepłowni w Słupsku. ) Opis rozwiązań i uzasadnienie Na podstawie powyższej analizy stwierdza się iż aktualnie zastosowane rozwiązanie jest optymalne dla analizowanego budynku.

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce 56-410 Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 79/206 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr 79/206 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek przedszkola Zdjęcie budynku Adres obiektu 4-400 Mysłowice ul. Janowska 2 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

Bardziej szczegółowo

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK TOM H EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU LOKALIZACJA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-6 GDAŃSK, DZIAŁKI NR 21/1, 57/1, 57/10, 21/7

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Budynek Usługowo-Mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu do projektu ROZBUDOWA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr Decyzja nr 473/112 z dnia 24.10.2012. Adres inwestycji: dz. ew. 3/1 i 3/7 w obrębie 0026-05-06

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową do projektu PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LOKALEM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 3 Działka nr ewid. 1392

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 3 Działka nr ewid. 1392 PRZEDMIOT: Projekt budowlany budynku mieszkalno usługowego - Ustrzyki Dolne ul.rynek 3 Obiekt: Budynek mieszkalno - usługowy Adres Inwestycji: Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 9 Działka nr ewid.

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 9 Działka nr ewid. PRZEDMIOT: Projekt budowlany budynku mieszkalno usługowego - Ustrzyki Dolne ul.rynek 9 Obiekt: Budynek mieszkalno - usługowy Adres Inwestycji: Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Warszawa, 2017-11-30 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Warunki przyłączenia do

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Warszawa, 2017-11-30 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Warunki przyłączenia do

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Biskupiec, 207-0-5 ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo