PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA"

Transkrypt

1 Projekt: 79/206 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr 79/206 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek przedszkola Zdjęcie budynku Adres obiektu Mysłowice ul. Janowska 2 Całość/ część budynku Nazwa inwestora całość GMINA MIASTO MYSŁOWICE Adres inwestora ul. Powstańców Kod, miejscowość Powierzchnia o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (A g, m 2 ) 4-400, Mysłowice 859,32 389,30 Powierzchnia netto (P n, m 2 ) 859,32 Powierzchnia użytkowa (P u, m 2 ) 287,25 Powierzchnia ruchu (P r, m 2 ) 224,23 Kubatura budynku (V, m 3 ) 6099,20 Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data Projektant:

2 Projekt: 79/206 2 Spis treści: ) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd 4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 7) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 204 0) Urządzenia pomocnicze Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 202 r. poz. 462) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3 Projekt: 79/206 3 ) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 204 [W/m 2 K] Warunek spełniony Ściana zewnętrzna SZ 0,22 0,25 Tak II. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 204 [W/m 2 K] Warunek spełniony Podłoga na gruncie PG 0,3 0,30 Tak III. Przegrody stropy wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] 2 Strop wewnętrzny pod nieogrzewanym poddaszem Strop wewnętrzny nad nieogrzewaną piwnicą STW PNOP STW NNOP Wsp.U c wg WT 204 [W/m 2 K] Warunek spełniony 0,4 0,20 Tak 0,22 0,25 Tak IV. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 204 [W/m 2 K] Warunek spełniony Drzwi zewnętrzne DZ,60,70 Tak Parametry przegród przezroczystych V. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 204 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT 204 Okno zewnętrzne OZ,30 0,70,30 0,35 Tak Warunek spełniony U max g Nie dotyczy 2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 859,3 m 2 o C

4 Projekt: 79/206 4 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku 94,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim, - - a H 7,3 - Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 25295,3 Zestawienie stref Numer strefy Budynek Nazwa strefy A f V i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok Budynek 859, ,96 20, ,27 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] 25295,27 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Budynek Ciepło właściwe wody, c w 4,9 kj/(kg K) Gęstość wody, ρ W 000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θ W 55 Temperatura zimnej wody, θ O 0 Współczynnik korekcyjny, k R 0,55 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A f 859,32 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V W 0,80 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., Q W,nd 7228, kwh/rok o C o C 4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Budynek Nazwa źródła kotłownia gazowa Nr źródła - Udział procentowy 00 % Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Współczynnik W H,0 -

5 Projekt: 79/206 5 Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q H,nd 25295,27 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania od 50 do 20 kw Sprawność wytwarzania H,g,09 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą Sprawność regulacji H,e 0,93 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Sprawność przesyłu H,d 0,90 - Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła Sprawność akumulacji H,s,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,9 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 3437,20 kwh/rok 5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Budynek Nazwa źródła kotłownia gazowa Nr źródła - Udział procentowy 00,00 % Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Współczynnik W W,0 - Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa Q W,nd 7228, kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania od 50 do 20 kw Sprawność wytwarzania W,g,09 - Wybrany wariant przesyłu Rodzaj przesyłu ciepłej wody Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przewodami rozprowadzającymi Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do

6 Projekt: 79/206 6 Sprawność przesyłu W,d 0,85 - Wybrany wariant akumulacji 00 Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. Sprawność akumulacji W,s 0,85 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,46 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 426,92 kwh/rok 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Budynek Nazwa źródła oświetlenie sodowe Nr źródła - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el 3,00 - Energia użytkowa E l,i% 236,92 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 859,32 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 800,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 200,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% 0,00 kwh/rok 7) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej Nie Budynek Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła Q U,H Q K,H Q P,H kwh/rok kwh/rok kwh/rok kotłownia gazowa 25295, ,0 4080,22 Suma 25295, ,0 4080,22

7 Projekt: 79/206 7 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła Q U,W Q K,W Q P,W kwh/rok kwh/rok kwh/rok kotłownia gazowa 7228, 5603, , Suma 7228, 5603, , Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła Q U,L Q K,L Q P,L kwh/rok kwh/rok kwh/rok oświetlenie sodowe - 236, ,76 Suma - 236, ,76 Zestawienie energii użytkowej EU=(Q U,H +Q U,W ) / A f 37,85 kwh/(m 2 rok) Zestawienie energii końcowej EK=(Q K,H +Q K,W +Q K,L +E el,pom ) / A f 69,25 kwh/(m 2 rok) Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L 96205,09 kwh/rok Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=Q P /A f,95 kwh/(m 2 rok) Budynek referencyjny wg WT 204 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku A f 859,32 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EP H+W 65,00 kwh/(m 2 rok) Δ EP L 50,00 kwh/(m 2 rok) EP max 5,00 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi,95 < 5,00 Warunek spełniony 8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego Dane zbiorcze ze stref budynku Powierzchnia ogrzewana całości budynku A f 859,32 m 2

8 Projekt: 79/206 8 Grupa: Budynek Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Średnioważony współczynnik EP m Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP,95 kwh/(m 2 rok) EP max 5,00 kwh/(m 2 rok) EP m,95 kwh/(m 2 rok) EP mmax 5,00 kwh/(m 2 rok) EK m 69,25 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi,95 < 5,00 Warunek spełniony 9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 204 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak Warunek EP < EP max Tak Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak 0) Urządzenia pomocnicze

9 Projekt: 79/206 9 Lp. System Zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową E pom [kwh/rok] Ogrzewanie 502,52 2 Wentylacja 2934,69 3 Przygotowanie ciepłej wody 426,92 Uwagi

10 Projekt: 79/206 0 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

11 Projekt: 79/206 Spis treści:. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 8. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 9. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 0. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

12 Projekt: 79/ Dane budynku : Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej Strefa klimatyczna: III Stacja meteorologiczna: Katowice 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 2.. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i wentylacji 2... System projektowany Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q H,nd [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 00, , System alternatywny Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q H,nd [kwh/rok] Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 00, , Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania ciepłej wody System projektowany Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q W,nd [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 00,0 7228, System alternatywny Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q W,nd [kwh/rok] 2 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 50,0 364, 50,0 364, 3. Dostępne nośniki energii energia elektryczna, energia słoneczna, gaz ziemny, gaz płynny, węgiel kamienny i brunatny, olej opałowy 4. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

13 Projekt: 79/ Budynek projektowany Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 4.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii 3,60 zł/m 3 Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 2 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 0,60 zł/kwh 0,00 zł/kwh 5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny System ogrzewania 2 System wentylacji 3 System ciepłej wody TAK, Źródło 'kotłownia gazowa' o udziale procentowym 00,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o wh=,0, typu kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania od 50 do 20 kw o sprawności wytwarzania H,g=,09, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub płytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem thermostat. PI... o sprawności regulacji H,e=0,93, C.o. z local. źródła ciepła w ogrzew. budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. nieogrzew. o sprawności przesyłu H,d=0,90, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji H,s=,00. TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve=2577,96 m 3 /h, Vve2=03,2 m 3 /h, Vve3=0,00 m 3 /h, Vve4=55,59 m 3 /h. TAK, Źródło 'kotłownia gazowa' o udziale procentowym 00,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o ww=,0, typu kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania od 50 do 20 kw o sprawności wytwarzania W,g=,09, Centr. podgrz. wody sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przew. rozprowadzającymi o sprawności przesyłu W,d=0,50, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji W,s=0,85. TAK, Źródło o udziale procentowym 00,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Powietrzna pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody o mocy grzewczej,3 kw DHP-A 2 o sprawności wytwarzania H,g=3,75, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub płytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem thermostat. PI... o sprawności regulacji H,e=0,93, C.o. z local. źródła ciepła w ogrzew. budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. nieogrzew. o sprawności przesyłu H,d=0,90, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji H,s=,00. TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve=2577,96 m 3 /h, Vve2=03,2 m 3 /h, Vve3=0,00 m 3 /h, Vve4=55,59 m 3 /h. TAK, Źródło o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Powietrzna pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody o mocy grzewczej,3 kw DHP-A 2 o sprawności wytwarzania W,g=3,75, Centr. podgrz. wody sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przew. rozprowadzającymi o sprawności przesyłu W,d=0,50, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji W,s=0,85, Źródło o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna, typu kolektor słoneczny o sprawności wytwarzania W,g=0,70,

14 Projekt: 79/ Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 6.. Budynek projektowany Centr. podgrz. wody sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu W,d=0,60, Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności akumulacji W,s=0,85. Rodzaj paliwa Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Udział % H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 00,0 0,9 9,97 kwh/m ,0 2780,9 m 3 /rok 6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii Rodzaj paliwa Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Udział % H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] 00,0 3,4,00 kwh/k Wh 8059,0 8059,0 Zużycie paliwa B Jedn. kwh/ro k 7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 7.. Budynek projektowany Rodzaj paliwa Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Udział % W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. 00,0 0,46 9,97 kwh/m ,0 565,0 m 3 /rok 7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami energii Rodzaj paliwa Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna Udział % W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] 50,0,59,00 kwh/k Wh 2267,6 2267,6 Zużycie paliwa B 50,0 0,36,00 MJ/kg 023, ,9 Jedn. kwh/ro k kwh/ro k 8. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji Dodatkowe informacje:... Budynek projektowany

15 Projekt: 79/206 5 Koszty eksploatacyjne Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi Dodatkowe informacje:... Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Koszty eksploatacyjne Całkowite koszty eksploatacyjne K H,E= 2 O m + 2 Ab + B Cena jedn.= 2780,94 m 3 /rok 00,40 Opłaty stałe O m zł/m-c 0,00... Abonament Ab zł/m-c 0,00... zł/rok 00,40 Budynek z alternatywnymi źródłami energii Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Całkowite koszty eksploatacyjne K H,E= 2 O m + 2 Ab + B Cena jedn.= 8059,03 kwh/rok 4835,42 Opłaty stałe O m zł/m-c 0,00... Abonament Ab zł/m-c 0,00... zł/rok 4835,42 9. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody Dodatkowe informacje:... Koszty eksploatacyjne Budynek projektowany Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi Dodatkowe informacje:... Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Koszty eksploatacyjne Całkowite koszty eksploatacyjne K W,E= 2 O m + 2 Ab + B Cena jedn.= 565,00 m 3 /rok 5633,99 Opłaty stałe O m zł/m-c 0,00... Abonament Ab zł/m-c 0,00... zł/rok 5633,99 Budynek z alternatywnymi źródłami energii Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 2 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 2267,64 kwh/rok 360, ,94 kwh/rok 0,00 Opłaty stałe O m zł/m-c 0,00...

16 Projekt: 79/206 6 Abonament Ab zł/m-c 0,00... Całkowite koszty eksploatacyjne K W,E= 2 O m + 2 Ab + B Cena jedn.= zł/rok 360,58 0. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 0. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji Nazwa Projektowany Alternatywny Koszty eksploatacyjne K H,E zł/rok 00, ,42 Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 5,70 Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m 2 rok,65 5,63 Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m 2 0,00 0,00 Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok - 575,98 Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - 0,00 WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym 0.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody Nazwa Projektowany Alternatywny Koszty eksploatacyjne K W,E zł/rok 5633,99 360,58 Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 75,85 Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m 2 rok 6,56,58 Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m 2 0,00 0,00 Roczne oszczędności kosztów Or zł/rok ,4 Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - 0,00 WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Budynek Usługowo-Mieszkalny

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Warszawa, 2017-11-30 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Warunki przyłączenia do

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Warszawa, 2017-11-30 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 3. Dostępne nośniki energii 4. Warunki przyłączenia do

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Biskupiec, 207-0-5 ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Biskupiec, 207-0-5 ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce 56-410 Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR 76-200 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Nazwa obiektu Adres obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym 41-940 Piekary Śląskie ul. Drzymały dz.nr 4272/325 i 758/325 3 Piekary

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową do projektu PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LOKALEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU.

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU. 1 Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU. 1. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 1.1. Budynek projektowany H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza PRZYCHODNIA ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ Łaziska Górne, 2014-07-24 1. Dane budynku Spis treści: 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1. Dane budynku

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1. Dane budynku 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1. Dane budynku 1.1. Dane adresowe: Nazwa budynku: Dom jednorodzinny Adres budynku: Nazwa inwestora: Adres inwestora: 1.2. Dane geometryczne: Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU.

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU. 1 Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię dla CO i CWU. 1. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 1 System

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Stanisława Worcella 7, Kraków-Śródmieście, 31-154 Kraków-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Ares VI Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Alabama III Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo