ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy ubezpieczeniowych ZUS oraz elementów organizacyjnych KEDU, schemat XML kolekcji dokumentów ubezpieczeniowych. SPIS TREŚCI ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA... 2 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA... 7 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RSA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RZA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZAA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZBA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZCNA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZFA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIPA ZAKRES INFORAMCYJNY DOKUMENTU ZUS ZIUA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZPA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZUA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWPA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZWUA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZZA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS IWA ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZSWA SCHEMAT XML Strona 1 z 87

2 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS DRA ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia dokumentu ustalony id_dokumentu kolejnosc status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne. przez usługę wyliczania dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika. id_pl_systemowy Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. _status Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_zus ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Termin przysyłania deklaracji i raportów p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Identyfikator deklaracji p2 Elementy Identyfikatora NN MMRRRR wprowadzić w następujący sposób: w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN, w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gyearmonth Data nadania p3, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p4, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Znak i numer decyzji pokontrolnej p5 Wprowadzić znak i numer decyzji pokontrolnej II. Dane identyfikacyjne płatnika składek i raportów Strona 2 z 87

3 NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub p4 paszport) Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Inne informacje Liczba ubezpieczonych p1 Wprowadzić liczbę Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe p2 p3 Pole słownikowe, określić zgodnie z Wprowadzić liczbę wyrażoną w procentach z dwoma miejscami dziesiętnymi po kropce IV. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie emerytalne p1 Suma składek - kwota składek na ubezpieczenia rentowe p2 Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe p3 Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez ubezpieczonych p4 Kwota składek na ubezpieczenia rentowefinansowana przez ubezpieczonych Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez ubezpieczonych Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez płatnika Kwota składek na ubezpieczenia rentowefinansowana przez płatnika Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez płatnika Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez budżet państwa Kwota składek na ubezpieczenia rentowefinansowana przez budżet państwa Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez budżet państwa Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez PFRON Kwota składek na ubezpieczenia rentowefinansowana przez PFRON Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez PFRON Kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - finansowana przez Fundusz Kościelny p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 Strona 3 z 87

4 Kwota składek na ubezpieczenia rentowe - finansowana przez Fundusz Kościelny p17 Suma kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana przez p18 Fundusz Kościelny Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie chorobowe p19 Suma składek - kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe p20 Suma kwot składek na ubezpieczenia p21 chorobowe i wypadkowe Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonych Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonych Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez ubezpieczonych Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez płatnika Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez budżet państwa Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez PFRON Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez PFRON Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez PFRON Kwota składek na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez Fundusz Kościelny Kwota składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez Fundusz Kościelny Suma kwot na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe finansowane przez Fundusz Kościelny Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinien przekazać płatnik p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 V. Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego p1 Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego p2 Kwota wypłaconych świadczeń p3 Strona 4 z 87

5 z ubezpieczenia wypadkowego Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa p4 Łączna kwota do potrącenia p5 VI. Rozliczenie części IV i V Kwota do zwrotu przez ZUS p1 Kwota do zapłaty przez płatnika p2 VII. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnych składek finansowana przez płatnika Kwota należnych składek finansowana przez ubezpieczonych Kwota należnych składek finansowana przez Fundusz Kościelny Kwota należnych składek finansowanych z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS Kwota należnych składek do przekazania przez płatnika Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika p1 p2 p3 p4 p5 p6 Kwota do zapłaty p7 VIII. Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP Kwota należnych składek na Fundusz Pracy p1 Kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych p2 Kwota do zapłaty p3 IX. Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych Liczba pracowników, za których jest p1 Wprowadzić liczbę opłacana składka na Fundusz Emerytur pomostowych Liczba stanowisk pracy w szczególnych p2 Wprowadzić liczbę warunkach lub o szczególnym charakterze Suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych p3 X. Deklaracja dochodu (wypełniają osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie) Kod tytułu ubezpieczenia p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe p2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe p3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe p4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne p5 Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe p6 Pole słownikowe, określić zgodnie z XI. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Strona 5 z 87

6 Dokumentu Strona 6 z 87

7 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RCA ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia dokumentu ustalony kolejnosc status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne. przez usługę wyliczania dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) id_pl_systemowy id_pl_systemowy _status id_pl_zus Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Identyfikator raportu p1 Elementy Identyfikatora NN MMRRRR wprowadzić w następujący sposób: w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN, w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gyearmonth II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Strona 7 z 87

8 Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zwiera podbloki) Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów. Identyfikacja ubezpieczonego Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych) Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS. id_bloku status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia id_ub_systemowy id_ub_zus Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta. id_ub_systemowy _status id_ub_zus_status Cechy bloku Wszystkie elementy cech bloku - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział Opis cechy III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej Nazwisko p1 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p2 Wprowadzić imię Typ identyfikatora p3 Pole słownikowe, określić zgodnie z Identyfikator p4 Wprowadzić identyfikator III.B. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne Kod tytułu ubezpieczenia p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe p2 Pole słownikowe, określić zgodnie z Wymiar czasu pracy p3 Wprowadzić wymiar czasu pracy, w postaci ułamka zapisanego za pomocą dwóch liczb całkowitych: licznika i mianownika Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe p4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe p5 Podstawa wymiaru składki p6 Strona 8 z 87

9 na ubezpieczenie wypadkowe Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez ubezpieczonego Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez płatnika Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez budżet państwa Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez budżet państwa Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez budżet państwa Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez budżet państwa Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez PFRON Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez PFRON Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez PFRON Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez PFRON Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez Fundusz Kościelny Kwota składki na ubezpieczenie rentowe finansowana przez Fundusz Kościelny Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe finansowana Fundusz Kościelny Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe finansowana Fundusz Kościelny Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 pracowniczego programu emerytalnego Łączna kwota składek p28 III.C. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki finansowana przez płatnika Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS p1 p2 p3 Strona 9 z 87

10 Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego p4 Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny p5 III.D. Zestawienie wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa Kwota wypłaconego zasiłku rodzinnego p1 Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego p2 Kwota wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego Łączna kwota wypłaconych zasiłków (rodzinnego, wychowawczego, pielęgnacyjnego) p3 p4 V. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 10 z 87

11 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RSA ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia dokumentu ustalony kolejnosc status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne. przez usługę wyliczania dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) id_pl_systemowy id_pl_systemowy _status id_pl_zus Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Identyfikator raportu p1 Elementy Identyfikatora NN MMRRRR wprowadzić w następujący sposób: w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN, w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gyearmonth II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Strona 11 z 87

12 Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki) Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów. Identyfikacja ubezpieczonego Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych) Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS. id_bloku status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia id_ub_systemowy id_ub_zus Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta. id_ub_systemowy _status id_ub_zus_status Cechy bloku Wszystkie elementy cech bloku - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział Opis cechy III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej Nazwisko p1 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p2 Wprowadzić imię Typ identyfikatora p3 Pole słownikowe, określić zgodnie z Identyfikator p4 Wprowadzić identyfikator III.B. Rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek i zestawienie wypłaconych świadczeń / wynagrodzeń za czas absencji chorobowej Kod tytułu ubezpieczeń p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Kod świadczenia / przerwy p2 Pole słownikowe, określić zgodnie z Okres od RSA p3 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Okres do RSA p4 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Liczba dni zasiłkowych / liczba wypłat p5 Wprowadzić liczbę Kwota p6 Strona 12 z 87

13 XI. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 13 z 87

14 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS RZA ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia dokumentu ustalony kolejnosc status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia Wprowadzić kolejną liczbę określającą sugerowaną kolejność przetwarzania dokumentu w ZUS w ramach KEDU liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest opcjonalne. przez usługę wyliczania dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika. id_pl_systemowy Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. _status Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_zus ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument Płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Identyfikator raportu p1 Elementy Identyfikatora NN MMRRRR wprowadzić w następujący sposób: w polu podrzędnym p1 wprowadzić numer NN, w polu podrzędnym p2 wprowadzić rok RRRR i miesiąc MM w formacie właściwym dla typu xs:gyearmonth II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Strona 14 z 87

15 Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Dane dotyczące osoby ubezpieczonej (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki) Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Status wyliczenia bloku wielokrotnego raportu ustalony przez usługę wyliczania dokumentów. Identyfikacja ubezpieczonego Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych) Status identyfikacji ubezpieczonego w bazie danych płatnika Status identyfikacji ubezpieczonego w ZUS. id_bloku status_weryfikacji status_kontroli status_wyliczenia id_ub_systemowy id_ub_zus Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta. id_ub_systemowy _status id_ub_zus_status Cechy bloku Wszystkie elementy cech bloku - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział Opis cechy III.A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej Nazwisko p1 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p2 Wprowadzić imię Typ identyfikatora p3 Pole słownikowe, określić zgodnie z Identyfikator p4 Wprowadzić identyfikator III.B. Należna składka na ubezpieczenie zdrowotne Kod tytułu ubezpieczenia p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Podstawa wymiaru składki p2 Kwota należnej składki finansowana przez płatnika p3 Kwota należnej składki finansowana z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS p4 Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego p5 Kwota należnej składki finansowana przez Fundusz Kościelny p6 VIII. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Strona 15 z 87

16 Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 16 z 87

17 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZAA ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów kolejnosc ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na status_weryfikacji podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez status_kontroli usługę weryfikacji dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_systemowy bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) _status id_pl_zus Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Data nadania p1, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p2, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika (blok może się powtarzać) Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie id_bloku Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Strona 17 z 87

18 Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta. Status weryfikacji bloku wielokrotnego status_weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli bloku wielokrotnego status_kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Cechy bloku Wszystkie elementy cech bloku - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Nowy adres / zakończenie prowadzenia działalności pod adresem p1 Bloku oraz rozdział Opis cechy Pole słownikowe, określić zgodnie z Kod pocztowy p2 Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski Miejscowość p3 Wprowadzić miejscowość Gmina / Dzielnica p4 Wprowadzić gminę Ulica p5 Wprowadzić ulicę Numer domu p6 Wprowadzić numer domu Numer lokalu p7 Wprowadzić numer lokalu Numer telefonu p8 Wprowadzić numer telefonu, Symbol państwa zagraniczny kod pocztowy p9 W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak - o kodzie szesnastkowym #x2d), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego. IX. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 18 z 87

19 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZBA ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów kolejnosc ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na status_weryfikacji podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez status_kontroli usługę weryfikacji dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_systemowy bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) _status id_pl_zus Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Data nadania p1, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p2, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Informacja o rachunku bankowym płatnika składek (blok może się powtarzać) Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie id_bloku Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Strona 19 z 87

20 Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta. Status weryfikacji bloku wielokrotnego status_weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli bloku wielokrotnego status_kontroli dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. Cechy bloku Wszystkie elementy cech bloku - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział Opis cechy Nowy rachunek / zamknięcie rachunku p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Numer rachunku p2 Wprowadzić numer rachunku IX. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 20 z 87

21 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZCNA ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów kolejnosc ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na status_weryfikacji podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez status_kontroli usługę weryfikacji dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_systemowy bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) Status identyfikacji płatnika w ZUS Identyfikacja ubezpieczonego Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych) _status id_pl_zus id_pl_zus_status id_ub_systemowy id_ub_zus Status identyfikacji ubezpieczonego w id_ub_systemowy bazie danych płatnika _status Status identyfikacji ubezpieczonego w id_ub_zus_status ZUS. Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Data nadania p1, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p2, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Strona 21 z 87

22 Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej PESEL p1 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p3 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p4 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwisko p5 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p6 Wprowadzić imię Data urodzenia p7 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla IV. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (blok może się powtarzać, blok zawiera podbloki) Identyfikator bloku wielokrotnego w dokumencie Status weryfikacji bloku wielokrotnego dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w bloku. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli bloku wielokrotnego dokumentu ustalony przez usługę weryfikacji dokumentów. id_bloku status_weryfikacji status_kontroli Wprowadzić kolejną liczbę porządkową w ramach dokumentu. Bloki powinny być numerowane od 1 do n w sposób ciągły. Identyfikator bloku powinien być liczbą całkowitą dodatnią o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach (blokach wielokrotnych) powiązane są z identyfikatorem dokumentu (bloku wielokrotnego) w systemie Klienta. Cechy bloku Wszystkie elementy cech bloku - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Bloku oraz rozdział Opis cechy IV.A. Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego Zgłoszenie nowego członka rodziny / wyrejestrowanie członka rodziny Data uzyskania / utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny p1 p2 Pole słownikowe, określić zgodnie z Wprowadzić datę w formacie właściwym dla PESEL p3 Wprowadzić PESEL NIP p4 Wprowadzić NIP jedynie w sytuacji, gdy dokonywane jest wyrejestrowanie członka rodziny zgłoszonego tylko z numerem NIP. W innych przypadkach pola nie wypełniać. Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p5 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p6 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Strona 22 z 87

23 Kod stopnia pokrewieństwa / powinowactwa p10 Pole słownikowe, określić zgodnie z Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz) Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie p11 domowym z osobą ubezpieczoną Kod stopnia niepełnosprawności p12 Pole słownikowe, określić zgodnie z IV.B. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zamieszkania ubezpieczonego) Kod pocztowy p1 Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski Miejscowość p2 Wprowadzić miejscowość Gmina / Dzielnica p3 Wprowadzić gminę Ulica p4 Wprowadzić ulicę Numer domu p5 Wprowadzić numer domu Numer lokalu p6 Wprowadzić numer lokalu Numer telefonu p7 Wprowadzić numer telefonu Symbol państwa zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski) p8 W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak - o kodzie szesnastkowym #x2d), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego. VI. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 23 z 87

24 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZFA ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem Kolejność przetwarzania dokumentów ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez kolejnosc status_weryfikacji status_kontroli dokumentu w systemie Klienta. usługę weryfikacji dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) id_pl_systemowy id_pl_systemowy _status id_pl_zus Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Zgłoszenie płatnika składek p1 Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz) Zgłoszenie zmiany / korekty danych płatnika składek p2 Pole słownikowe, określić zgodnie z Data nadania p3, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p4, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub p4 paszport) Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Dane ewidencyjne płatnika składek Strona 24 z 87

25 Imię drugie p1 Wprowadzić imię Miejsce urodzenia p2 Wprowadzić miejscowość Obywatelstwo p3 Wprowadzić obywatelstwo. Pole słownikowe, określić zgodnie z publikowanymi przez ZUS zasadami wypełniania formularzy ubezpieczeniowych IV. Podstawa do prowadzenia pozarolniczej działalności Kod rodzaju uprawnienia p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Numer uprawnienia p2 Wprowadzić numer uprawnienia Nazwa organu wydającego uprawnienie p3 Wprowadzić nazwę Data wydania uprawnienia p4 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Data powstania obowiązku opłacania p5 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla składek V. Dane o rachunku bankowym płatnika składek Numer rachunku p1 Wprowadzić numer rachunku Czy płatnik posiada inne rachunki p2 Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz) bankowe? VI. Adres siedziby płatnika składek Kod pocztowy p1 Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski Miejscowość p2 Wprowadzić miejscowość Gmina / Dzielnica p3 Wprowadzić gminę Ulica p4 Wprowadzić ulicę Numer domu p5 Wprowadzić numer domu Numer lokalu p6 Wprowadzić numer lokalu Numer telefonu p7 Wprowadzić numer telefonu Symbol państwa zagraniczny kod p8 W dwóch pierwszych znakach wprowadzić pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy symbol państwa (wartość słownikowa, określić adres jest inny niż polski) zgodnie z ), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak - o kodzie szesnastkowym #x2d), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego. Adres poczty elektronicznej p9 Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie Czy adres prowadzenia działalności p10 Wprowadzić "true" (prawda) lub "false" (fałsz) gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek? VII. Adres zamieszkania płatnika składek (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres siedziby płatnika składek) Kod pocztowy p1 Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski Miejscowość p2 Wprowadzić miejscowość Gmina / Dzielnica p3 Wprowadzić gminę Ulica p4 Wprowadzić ulicę Numer domu p5 Wprowadzić numer domu Numer lokalu p6 Wprowadzić numer lokalu Numer telefonu p7 Wprowadzić numer telefonu Symbol państwa zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski) p8 W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z ), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak - o kodzie szesnastkowym #x2d), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego. VIII. Adres do korespondencji płatnika składek (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby płatnika składek) Strona 25 z 87

26 Kod pocztowy p1 Wprowadzić kod pocztowy, bez kreski Miejscowość p2 Wprowadzić miejscowość Ulica p3 Wprowadzić ulicę Numer domu p4 Wprowadzić numer domu Numer lokalu p5 Wprowadzić numer lokalu Numer telefonu do teletransmisji p6 Wprowadzić numer telefonu Skrytka pocztowa p7 Wprowadzić numer skrytki pocztowej Numer telefonu p8 Wprowadzić numer telefonu Symbol państwa zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski) p9 W dwóch pierwszych znakach wprowadzić symbol państwa (wartość słownikowa, określić zgodnie z ), w trzecim znaku wprowadzić łącznik (dywiz, znak - o kodzie szesnastkowym #x2d), a począwszy od czwartego znaku wprowadzić zagraniczny kod pocztowy. Pole wypełniać tylko w przypadku adresu zagranicznego. Adres poczty elektronicznej p10 Wprowadzić adres poczty elektronicznej w formacie IX. Dane o biurze rachunkowym (wpisać, jeśli dokumentację finansowo - księgową prowadzi biuro rachunkowe) NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON Nazwa Skrócona p3 Wprowadzić nazwę X. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumnetu Strona 26 z 87

27 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTU ZUS ZIPA ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów kolejnosc ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na status_weryfikacji podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez status_kontroli usługę weryfikacji dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_systemowy bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) _status id_pl_zus Status identyfikacji płatnika w ZUS id_pl_zus_status Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane Organizacyjne Zgłoszenie zmiany / korekty p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Data nadania p2, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p3, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS II. Poprzednie dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla III. Aktualne dane identyfikacyjne płatnika składek Strona 27 z 87

28 NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Rodzaj dokumentu (dowód osobisty lub paszport) p4 Pole słownikowe, określić zgodnie z Seria i numer dokumentu p5 Wprowadzić serię i numer dokumentu tożsamości, bez spacji i kresek w środku Nazwa skrócona p6 Wprowadzić nazwę Nazwisko p7 Wprowadzić nazwisko Imię pierwsze p8 Wprowadzić imię Data urodzenia p9 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla IV. Oświadczenie płatnika składek Data wypełnienia p1 Wprowadzić datę w formacie właściwym dla Stopka dokumentu Wszystkie elementy stopki dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Stopka Dokumentu Strona 28 z 87

29 ZAKRES INFORAMCYJNY DOKUMENTU ZUS ZIUA ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej Identyfikator dokumentu w kolekcji lub zestawie id_dokumentu Wprowadzić unikalny identyfikator numeryczny liczbę całkowitą nieujemną o długości do 10 cyfr. Wypełnienie atrybutu jest obowiązkowe. Zwrotnie przekazywane informacje o błędach w dokumentach powiązane są z identyfikatorem dokumentu w systemie Klienta. Kolejność przetwarzania dokumentów kolejnosc ustalona przez użytkownika oprogramowania interfejsowego Status weryfikacji dokumentu ustalony na status_weryfikacji podstawie wszystkich błędów wykrytych w dokumencie. Status weryfikacji jest zgodny z klasą błędu o najwyższej istotności. Status kontroli dokumentu ustalony przez status_kontroli usługę weryfikacji dokumentów. Nagłówek dokumentu Wszystkie pola nagłówka dokumentu -. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Nagłówek Dokumentu oraz Tabela 11. Identyfikacja płatnika Liczba, techniczny identyfikator płatnika w id_pl_systemowy bazie danych płatnika. Status identyfikacji płatnika w bazie danych id_pl_systemowy płatnika. Liczba, techniczny identyfikator płatnika w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta płatnika w Centralnym Rejestrze Płatników) Status identyfikacji płatnika w ZUS Identyfikacja ubezpieczonego Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w bazie danych płatnika. Liczba, techniczny identyfikator ubezpieczonego w ZUS (wewnętrzny identyfikator konta ubezpieczonego w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych) _status id_pl_zus id_pl_zus_status id_ub_systemowy id_ub_zus Status identyfikacji ubezpieczonego w id_ub_systemowy bazie danych płatnika _status Status identyfikacji ubezpieczonego w id_ub_zus_status ZUS. Cechy dokumentu Wszystkie elementy cech dokumentu - żadnego z pól. Patrz rozdział Dokument płatnika, podrozdział Cechy Dokumentu oraz rozdział Opis cechy I. Dane organizacyjne Zgłoszenie zmiany / korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej p1 Pole słownikowe, określić zgodnie z Data nadania p2, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS Nalepka R - pole zarezerwowane p3, pole wypełniane przez System Informatyczny ZUS II. Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP p1 Wprowadzić NIP REGON p2 Wprowadzić REGON PESEL p3 Wprowadzić PESEL Strona 29 z 87

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS Usługi kadrowe Naliczanie płac Doradztwo Szkolenia Outsourcing orekty ZUS Audyt Program Płatnik Poznań, 2010r. Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS WSTĘP Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą świadczącą

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek Jak wypełnić RMUA? Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS specyfikacja scenariuszy testowych Wersja 1.7 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0

Program P atnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.0 Program P atnik Struktury danych osobowych wersja 1.0 Tytu dokumentu: Patnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.0 Data wydania: 2004-12-22 Dotyczy programu: Program Patnik wersja A1 6.03.001 Autorskie

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń.

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach. Przykładowe zadanie zawiera wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także

Bardziej szczegółowo

ABC. płatnika składek

ABC. płatnika składek maj 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA ABC płatnika składek Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/ Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/ Toruń Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:8931235896' REGON: 000537013 Znak pisma: 562016090147PRO001

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW. Raport informacyjny ZUS RIA

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW. Raport informacyjny ZUS RIA Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW Raport informacyjny ZUS RIA Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika

Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika 1. T R Y B Y P R Z E T W A R Z A N I A D O K U M E N T Ó W Wdrożenie nowych funkcji w programie Płatnik oznacza zmiany w procesie przetwarzania dokumentów,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

ZUS OSW. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA

ZUS OSW. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA ZUS OSW Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA Raport informacyjny Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować styczeń 2019 publikacja bezpłatna ZUS OSW Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika Program Płatnik 10.01.001 Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika 1. T R Y B Y P R Z E T W A R Z A N I A D O K U M E N T Ó W Wdrożenie nowych funkcji w programie Płatnik oznacza zmiany w procesie

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo