CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 110 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA CHŁODZONA A [m 2 f,c ] 1 289,1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA A [m 2 f,c ] 1 289,1 POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] KUBATURA CAŁKOWITA [m 3 ] 4 417,4 KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 3 ] 4 417,4 KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM V [m 3 e ] 7 951,3 SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM A [m 2 ] 1 945,4 WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU A/V e 0,24 OSŁONA BUDYNKU DANE KLIMATYCZNE STREFA KLIMATYCZNA PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [ o C] -20,0 ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θ [ o m,e C] 7,6 STACJA METEOROLOGICZNA PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU Kraków Balice PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] ,2 PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA Φ V [W] ,4 CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] ,7 NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ Φ RH [W] 0,0 PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU Φ HL [W] ,7 WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Φ [W/m 2 HL,A ] 31,2 WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Φ [W/m 3 HL,V ] 11,5 III strona 1 z 9

2 PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m 2 K] Umax [W/m 2 K] WT2008 POWIERZCHNIA [m 2 ] 1 DACH Dach 83,5 cm Dach 0,167 0, ,57 2 PNG Podłoga w piwnicy 56,5 cm Podłoga w piwnicy 0,212 0, ,13 3 SWPOD Ściana wewnętrzna 50,0 cm Ściana wewnętrzna 0,288 3, ,00 4 SZ135 Ściana zewnętrzna 138,0 cm Ściana zewnętrzna 0,510 0,747 26,70 5 SZ45 Ściana zewnętrzna 48,0 cm Ściana zewnętrzna 1,264 0,345 40,82 6 SZ50 Ściana zewnętrzna 53,0 cm Ściana zewnętrzna 1,168 0,345 72,97 7 SZ65 Ściana zewnętrzna 68,0 cm Ściana zewnętrzna 0,952 0,345 93,95 8 SZ75 Ściana zewnętrzna 78,0 cm Ściana zewnętrzna 0,847 0, ,23 9 SZ90 Ściana zewnętrzna 93,0 cm Ściana zewnętrzna 0,727 0, ,02 10 SZPG135 Ściana zewnętrzna przy gruncie Ściana zewnętrzna przy 0,154 0, ,15 146,5 cm gruncie 11 SZPG60 Ściana zewnętrzna przy gruncie 146,5 cm OKNA I DRZWI L.P. SYMBOL OPIS Ściana zewnętrzna przy gruncie gg 0,154 0,747 U [W/m 2 K] Umax [W/m 2 K] WT ,80 POWIERZCHNIA [m 2 ] 1 D Drzwi zewnętrzne 0,64 1,800 2,990 22,82 2 O Okno (świetlik) zewnętrzne 0,64 1,400 2, ,24 OGRZEWANIE I WENTYLACJA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 651,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,h 651,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 953,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,5 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,H ,5 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA Budynek ogrzewany wodą grzewczą z m.s.c. poprzez indywidualny trzyfunkcyjny węzeł cieplny c.o.+c.w.u.+ct kompaktowy zbudowany na wymiennikach płytowych. Instalacja c.o. pompowa, w ostatnich latach modernizowana. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja wyregulowana hydraulicznie. Q H,nd Q K,H strona 2 z 9

3 SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Q H,nd ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Q K,H ,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 651,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,h 651,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 953,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,5 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,H ,5 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] PARAMETRY PRACY [ o C] 80/60 WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU w i 3,00 RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kw ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU η H,g 0,99 LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU η H,d 0,98 RODZAJ INSTALACJI OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną adaptacyjną - i miejscową ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU η H,e 0,99 PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO η H,s ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI η H,tot,i 0,96 POMPY OBIEGOWE POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o A U ponad 250 m 2 - grzejniki członowe/płytowe - granica ogrzewania 10 C ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH q el [W/m 2 ] 0,10 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH t el [h/rok] strona 3 z 9

4 WENTYLACJA MECHANICZNA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ,1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 4 805,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,v 4 805,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ,8 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,V ,9 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE A [m 2 f,v ] POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ V [m 3 ex /h] 3 909,4 Q v,nd Q K,V SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPŁA η recup η GWC 49,00 0,00 SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI η rec 0,00 TYP WENTYLACJI W pomieszczeniach piwnic wentylacja nawiewno-wywiewna. Na pozostałych kondygnacjach klimatyzacja. URZĄDZENIA POMOCNICZNE WENTYLATORY WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h -1 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW q el [W/m 2 ] 0,40 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW t el [h/rok] CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ,5 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 475,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,w 475,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 426,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,5 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,W ,4 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Budynek ogrzewany wodą grzewczą z m.s.c. poprzez indywidualny trzyfunkcyjny węzeł cieplny c.o.+c.w.u.+ct kompaktowy zbudowany na wymiennikach płytowych. Instalacja c.w.u. z cyrkulacją bez zasobnika lecz ze sabilizatorem temperatury c.w. Q W,nd Q K,W strona 4 z 9

5 SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Q W,nd ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Q K,W ,2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ,5 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 475,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,w 475,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 426,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,5 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,W ,4 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A f [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - ogrzewanie i ciepła woda ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY Brak zasobnika ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA η W,e ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI η W,tot,i 0,78 POMPY CYRKULACYJNE POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o A U ponad 250 m 2 - praca przerywana do 8 godz./dobę UŻYTKOWANIE INSTALACJI ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH q el [W/m 2 ] 0,05 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH t el [h/rok] JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUŻYCIE C.W.U. W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BUDYNKU (RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) V CW [dm 3 /[L i]doba] 7,0 LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA (JEDNOSTKA: PRACOWNIK) L i 110 CZAS UŻYTKOWANIA t UZ [doba] 365 PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0 TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θ cw [ o C] 55,0 TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θ o [ o C] 10,0 MNOŻNIK KOREKCYJNY DLA TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY INNEJ NIŻ 55 o C k t w i η W,g η W,d η W,s 3,00 0,97 0,80 strona 5 z 9

6 CHŁODZENIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,c 0,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,C POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] 1 289,1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] 1 289,1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] 1 289,1 OPIS SYSTEMU CHŁODZENIA Q C,nd Q K,C SYSTEM INSTALACJI CHŁODZENIA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Q C,nd ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Q K,C ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,c 0,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,C POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A f [m 2 ] 1 289,1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] 1 289,1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] 1 289,1 WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU RODZAJ SYSTEMU CHŁODZENIA SYSTEM POŚREDNI - Sprężarkowa wytwornica wody lodowej - półhermetyczne sprężarki tłokowe, skraplacz chłodzony powietrzem - nośnik chłodu - woda WYTWORZENIA CHŁODU Z NOŚNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER 3,70 RODZAJ ŹRÓDŁA CHŁODU Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciągła SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CHŁODU W ŹRÓDLE LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CHŁODU I RODZAJ INSTALACJI CHŁODZENIE POŚREDNIE - Instalacja wody lodowej 5/12 C - układ prosty (bez podziału na obiegi) ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ DYSTRYBUCJI CHŁODU PARAMETRY ZASOBNIKA CHŁODU Brak zasobnika buforowego ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI η C,tot,i 3,30 w i η C,e η C,d η C,s 3,00 0,97 0,92 strona 6 z 9

7 OŚWIETLENIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,L ,0 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA Oświetlenie mieszane - część świetlówek kompaktowych i w oprawach rastrowych, pojawiają się też źródła energooszczędne i LED. Instalacja nie wyposażona w elementy regulujące natężenie światła czy też czujniki obecności. SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ Q U,L Q K,L ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Q U,L ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Q K,L ,0 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,L ,0 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA (TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) P N [W/m 2 ] 20,0 CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA (TYP BUDYNKU: BIURA) t D t N [h/rok] [h/rok] 2 250,0 WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW (TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RĘCZNA) F O 1,0 WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO (TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RĘCZNA) F D 1,0 WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA (SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) MF WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO F C 250,0 ELEKTRYCZNOŚĆ SYSTEMU OGRZEWANIA 651,1 651, ,4 1,0 SYSTEMU WENTYLACJI 4 805, , ,8 6,0 SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 475,3 475, ,0 1,0 SYSTEM OŚWIETLENIA , , ,0 93,0 SUMA , , ,1 100,0 OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI Q U Q K Q P UDZIAŁ [%] SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ,7 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,7 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ,1 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A f [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU w i 3,00 strona 7 z 9

8 ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ OGRZEWANIE , , ,1 651,1 651, ,4 Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI , , ,5 WENTYLACJA MECHANICZNA , , , , , ,8 Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI , , ,9 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA , , ,5 475,3 475, ,0 Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI , , ,4 CHŁODZENIE Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI OŚWIETLENIE WBUDOWANE , , ,0 RAZEM , , ,8 STATYSTYKA POMIESZCZEŃ L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA [ o C] POWIERZCHNIA [m 2 ] KUBATURA [m 3 ] 1 Biuro 4 20, , ,3 2 Pom. pomocnicze z oknem 1 16,0 338, ,1 SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE MIESIĄC Nd Tem,m [ o C] Qz Qw Qg Qa η Qsw Qi QH Styczeń 31-1,3 52,63 3,29 3,81 51,34 0,984 13,49 21,58 76,55 0 Luty 28-2,6 50,45 3,15 3,70 49,35 0,978 17,29 19,49 70,70 0 Marzec 31 3,2 41,46 2,60 2,82 39,92 0,912 28,44 21,58 41,18 0 Kwiecień 30 8,3 27,88 1,75 1,64 26,11 0,730 39,48 20,89 13,32 0,688 Maj 31 13,4 16,16 1,02 0,57 14,03 0,413 52,14 21,58 1,33 0,000 Czerwiec 0 18,2 4,23 0,27 0,18 3,24 0,108 52,49 20,89 0,01 0,000 Lipiec 0 17,5 6,07 0,39 0,13 4,65 0,150 53,35 21,58 0,02 0,000 Sierpień 0 17,5 6,07 0,39 0,13 4,65 0,167 45,36 21,58 0,03 0,000 Wrzesień 30 13,8 14,68 0,93 0,47 12,60 0,486 34,39 20,89 1,82 0,000 Październik 31 9,3 26,33 1,65 1,48 24,44 0,825 23,67 21,58 16,56 0,914 Listopad 30 1,9 43,25 2,71 3,01 41,83 0,970 14,99 20,89 55,98 0 Grudzień 31-0,8 51,39 3,21 3,70 50,07 0,983 13,41 21,58 73,96 0 W sezonie 273 8,3 324,23 20,31 21,22 309,69 0, ,29 190,06 351,41 ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE fh,m OPIS [%] Drzwi zewnętrzne 13, ,1 strona 8 z 9

9 OPIS [%] Okno (świetlik) zewnętrzne 106, ,0 Dach 20, ,1 Podłoga w piwnicy 12, ,8 Ściana zewnętrzna przy gruncie 8, ,4 Ściana wewnętrzna 20, ,1 Ściana zewnętrzna 171, ,9 Ciepło na wentylację 309, ,7 RAZEM 663, ,0 ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE OPIS [%] Zyski od słońca 237, ,5 Zyski wewnętrzne 190, ,5 RAZEM 427, ,0 strona 9 z 9

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Puck, Błądzikowo, ul. Puck - Budynek B 4 LICZBA LOKALI 50 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 11 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 42-500 Będzin, Broniewskiego 12 61 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Góra Kalwaria, ul. Bema, działka o numerze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olesno, Dworcowa 4 NAZWA ROJEKTU RZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Część budynku ADRES BUDYNKU Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 4 NAZWA PROJEKTU Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: Budynek Auli wraz z szatniami ADRES OBIEKTU: Borkowo, gm.żukowo, ul.szkolna 2, (dz. nr 39, 40/26) INWESTOR: Gmina Żukowo ADRES INWESTORA: 83-330

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Celestynów, dz. nr ewid. 1046/2 Celestynów NAZWA ROJEKTU Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Socjalny OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Smardzewice, woj. mazowieckie, Ul. Główna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU WARSZAWA, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA ROJEKTU ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Ustka dz. nr 86/7, ul. Kosynierów 8 NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny jednorodzinny OWIERZCHNIA CAŁKOWITA OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. HAJNÓWKA Adres: UL.

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. HAJNÓWKA Adres: UL. Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Miejscowość: HAJNÓWKA Adres: UL. 3-GO MAJA 47 Projektant: mgr inż. Marek Radulski Data obliczeń: 14 maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU obrano ze strony www.okieminzyniera.pl CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, NAZWA ROJEKTU rzykładowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej-budynek Liceum CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Głubczyce, ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU SZCZECIN, UL. BANDURSKIEGO/KRESOWA, DZ. NR GEOD 4/ NAZWA ROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU ----------------, ----------------NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wróblewo, Wróblewo, dz. nr ewd. 14 /19 NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych 1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku nr: 1/009 1 Budynek oceniany: Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rodzaj budynku Obiekty sportowe Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali użytkowych 1 użytkowa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo