CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Smardzewice, woj. mazowieckie, Ul. Główna (nr ewid. 4,42) LICZBA LOKALI 0 LICZBA UśYTKOWNIKÓW 40 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m 2 ] 9,3 POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] 520,2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] 422,5 POWIERZCHNIA CHŁODZONA A [m 2 f,c ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA CHŁODZONA A [m 2 f,c ] POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA MIESZKALNA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA MIESZKALNA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] KUBATURA CAŁKOWITA [m 3 ] KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 3 ] KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM V [m 3 e ] SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU A/V e 0,76 OSŁONA BUDYNKU ściany zewnętrzne ocieplone styropinem 2 cm, strop zaizolowany wełną mineralną gr 20 cm, posadzka ocieplona styropianem twardym gr 8 cm DANE KLIMATYCZNE A [m 2 ] STREFA KLIMATYCZNA III PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA [ o C] -2 ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θ [ o m,e C] 7,6 STACJA METEOROLOGICZNA PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU Warszawa Okęcie PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 8 PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA Φ V [W] 3 CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] NADWYśKA MOCY CIEPLNEJ Φ RH [W] PROJEKTOWE OBCIĄśENIE CIEPLNE BUDYNKU Φ HL [W] WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Φ [W/m 2 HL,A ] 6,8 WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Φ [W/m 3 HL,V ] 24,6 strona z 3

2 PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY PP_PRZEGRODY PP_PRZEGRODY_WIELOWARSTWOWE L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m 2 K] Umax [W/m 2 K] WT2008 POWIERZCHNIA [m 2 ] D.WEW Drzwi wewnętrzne L H= 9 20 cm Drzwi wewnętrzne 2,000 63,00 2 DACH Dach 4,5 cm Dach 3, PODŁ. NA G Podłoga na gruncie 55,5 cm Podłoga na gruncie 0,202 0, , 4 STROP Strop pod nieogrz. poddaszem Strop pod nieogrz. 45,5 cm poddaszem 0,227 0, ,66 5 Ś WEW 2 Ściana wewnętrzna 5,0 cm Ściana wewnętrzna, ,85 6 Ś WEW 24 Ściana wewnętrzna 27,0 cm Ściana wewnętrzna 0,92, ,76 7 Ś.Z Ściana zewnętrzna 39,0 cm Ściana zewnętrzna 0,250 0, ,99 8 WEW,4X2,0 Drzwi wewnętrzne L H= 4 20 cm Drzwi wewnętrzne 2,000 5,60 OKNA I DRZWI L.P. SYMBOL OPIS gg U [W/m 2 K] PP_PRZEGRODY_TYPOWE Umax [W/m 2 K] WT2008 POWIERZCHNIA [m 2 ],0X,5 Okno (świetlik) zewnętrzne L H=,700,900 6, cm 2,0X2,0 Drzwi zewnętrzne L H= 0 20 cm 2,600 2, ,3X,5 Okno (świetlik) zewnętrzne L H=,700 5, cm 4,4X2,0 Drzwi zewnętrzne L H= 4 20 cm 2,600 2,600 5,60 5,5X2,0 Okno (świetlik) zewnętrzne L H=,700,900 57, cm OGRZEWANIE I WENTYLACJA PP_OGRZEWANIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q H,nd 48 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 60 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 66 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 690,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,h 690,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ 49 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,H 68 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA instalacja co z kotłowni na olej opałowy Q K,H strona 2 z 3

3 SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q H,nd 48 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q K,H 60 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 66 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 690,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,h 690,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ 49 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,H 68 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] PARAMETRY PRACY [ o C] 75/60 NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ PALIWA - Olej opałowy WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU w i,0 RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA KOCIOŁ NA PALIOWO GAZOWE LUB PŁYNNE - z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU η H,g 0,86 LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU η H,d 0,94 RODZAJ INSTALACJI OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną adaptacyjną - i miejscową ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU η H,e 0,99 PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO η H,s,00 ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI η H,tot,i 0,80 URZĄDZENIA POMOCNICZE POMPY OBIEGOWE PP_OGRZEWANIE_URZADZENIA POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o A U ponad 250 m 2 - grzejniki członowe/płytowe - granica ogrzewania 0 C ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH q el [W/m 2 ] 0,25 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH t el [h/rok] 4 NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o A U ponad 250 m 2 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA q el [W/m 2 ] 0,3 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA t el [h/rok] 3 strona 3 z 3

4 CIEPŁA WODA UśYTKOWA PP_CIEPLA_WODA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q W,nd ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 35 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 345,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,w 345,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,W 36 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ciepła woda z kotłowni na olej opałowy SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY Q K,W ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q W,nd ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q K,W ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 35 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 345,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,w 345,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,W 36 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A f [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ PALIWA - Olej opałowy WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA Kotły niskotemperaturowe - o mocy ponad 50 kw ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - średnie instancje punktów poboru ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA η W,e,00 ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI η W,tot,i 0,53 URZĄDZENIA POMOCNICZE POMPY CYRKULACYJNE POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o A U ponad 250 m 2 - praca przerywana do 4 godz./dobę w i η W,g η W,d η W,s PP_CIEPLA_WODA_URZADZENIA ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH q el [W/m 2 ] 8 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH t el [h/rok] 7,0 0,90 0,70 0,84 strona 4 z 3

5 POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o A U ponad 250 m 2 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK q el [W/m 2 ] 0,5 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK t el [h/rok] 500 NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do podgrzewu ciepłej wody - w budynku o A U ponad 250 m 2 UśYTKOWANIE INSTALACJI ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJiI KOTŁA q el [W/m 2 ] 0,35 ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA t el [h/rok] 375 JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUśYCIE C.W.U. W ZALEśNOŚCI OD RODZAJU BUDYNKU PP_CIEPLA_WODA_UZYTKOWANIE (RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) V CW [dm 3 /[L i]doba] 25,0 LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA (JEDNOSTKA: PRACOWNIK) L i 40 CZAS UśYTKOWANIA t UZ [doba] 365 PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θ cw [ o C] 55,0 TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θ o [ o C] MNOśNIK KOREKCYJNY DLA TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY INNEJ NIś 55 o C k t,00 CIEPŁA WODA UśYTKOWA PP_CIEPLA_WODA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q W,nd ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,w ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,W POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ciepła woda z kotłowni na olej opałowy UśYTKOWANIE INSTALACJI JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUśYCIE C.W.U. W ZALEśNOŚCI OD RODZAJU BUDYNKU (RODZAJ: BRAK ZUśYCIA CIEPŁEJ WODY) V CW [dm 3 /[L i]doba] LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA (JEDNOSTKA: UśYTKOWNIK) L i 0 CZAS UśYTKOWANIA t UZ [doba] 365 PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θ cw [ o C] 55,0 TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θ o [ o C] MNOśNIK KOREKCYJNY DLA TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY INNEJ NIś 55 o C k t,00 Q K,W PP_CIEPLA_WODA_UZYTKOWANIE CHŁODZENIE PP_CHLODZENIE BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ strona 5 z 3

6 OŚWIETLENIE PP_OSWIETLENIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ Q U,L 23 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 23 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,L 69 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA Ŝarówki energooszczędne i świetlówki, regulacja ręczna SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ Q K,L ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ Q U,L 23 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Q K,L 23 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,L 69 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m 2 f ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA (TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) P N [W/m 2 ] 5,0 CZAS UśYTKOWANIA OŚWIETLENIA (TYP BUDYNKU: SZPITALE) t D t N [h/rok] [h/rok] 3 2 WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UśYTKOWNIKÓW (TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RĘCZNA (CZĘŚCIOWO AUTOMATYCZNA)) F O 0,8 WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO (TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA ŚWIATŁA Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIATŁA DZIENNEGO) F D 0,8 WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘśENIA OŚWIETLENIA (SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘśENIA OŚWIETLENIA) MF,00 WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIśENIE NATĘśENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO F C,00 ELEKTRYCZNOŚĆ PP_ELEKTRYCZNOSC URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 690,9 690,9 2 3,0 URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 345,6 345,6,0 SYSTEM OŚWIETLENIA ,0 SUMA OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI instalacja elektryczna SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Q U Q K Q P UDZIAŁ [%] ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ 24 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 24 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ 72 POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A f [m 2 ] 520,2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m 2 ] POWIERZCHNIA UśYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m 2 ] 422,5 NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU w i 3,00 strona 6 z 3

7 ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ PP_NOSNIKI_ENERGII NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ PALIWA - Olej opałowy OGRZEWANIE BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QU 48 QK 60 QP 66 URZĄDZENIA POMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI WENTYLACJA MECHANICZNA BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QU QK QP URZĄDZENIA POMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI CIEPŁA WODA UśYTKOWA BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QU QK QP 35 URZĄDZENIA POMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 35 CHŁODZENIE BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QU QK QP URZĄDZENIA POMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI OŚWIETLENIE WBUDOWANE BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QU QK QP RAZEM STATYSTYKA POMIESZCZEŃ PP_POMIESZCZENIA L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA [ o C] POWIERZCHNIA [m 2 ] KUBATURA [m 3 ] -8, Gabinet 2 8,3 56,6 3 Klatka schodowa 8,0 7,8 24, 4 Korytarz ,2 397,4 5 Korytarz 8,0 3, 40,7 6 Kotłownia 8,0 7,8 24, 7 Kuchnia el. z oknem 3 os. 2 9,9 30,7 8 Łazienka bez okna 2 24,0 7,9 24,6 9 Pokój 9 2 5,9 359,4 0 Pokój 5 24,0 62,0 92,3 Pom. pomocnicze bez okna 3 6,0 5,0 46,6 2 Pom. pomocnicze bez okna 2 5,8,9 3 Pom. pomocnicze z oknem 8,0 4, 2,7 4 Poradnia dzieci zdrowych 2 3,7 42,4 5 Przedpokój 6,0 8,8 27,4 6 WC 5 6,0 9,0 59,0 strona 7 z 3

8 STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI PP_POMIESZCZENIA_WYKRES_WG_A Korytarz Pokój 480 Pokój WC Gabinet Pom. pomocnicze bez okna Poradnia dzieci zdrowych Korytarz Kuchnia el. z oknem 3 os. Przedpokój Łazienka Kotłownia bez okna Klatka schodowa Pom. pomocnicze z bez oknem okna Pom. pomocnicze z oknem 4,09 Pom. pomocnicze bez okna 5,77 Klatka schodowa 7,76 Kotłownia 7,77 Łazienka bez okna 7,92 Przedpokój 8,85 Kuchnia el. z oknem 3 os. 9,9 Korytarz 3,2 Poradnia dzieci zdrowych 3,69 Pom. pomocnicze bez okna 5,02 Gabinet 8,26 WC 9,02 Pokój 62,02 Pokój 5,92 Korytarz 28,2 480 STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY PP_POMIESZCZENIA_WYKRES_WG_V Korytarz Pokój Pokój 960 WC Gabinet Pom. pomocnicze bez okna Poradnia dzieci zdrowych Korytarz Kuchnia el. z oknem 3 os. Przedpokój Łazienka bez okna Kotłownia Klatka Pom. Pom. pomocnicze pomocnicze schodowa z bez oknem okna Pom. pomocnicze z oknem 2,679 Pom. pomocnicze bez okna,887 Klatka schodowa 24,056 Kotłownia 24,087 Łazienka bez okna 24,552 Przedpokój 27,435 Kuchnia el. z oknem 3 os. 30,69 Korytarz 40,672 Poradnia dzieci zdrowych 42,439 Pom. pomocnicze bez okna 46,562 Gabinet 56,606 WC 58,962 Pokój 92,262 Pokój 359,352 Korytarz 397, SEZONOWE ZUśYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEŃ BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_TAB MIESIĄC Nd Tem,m [ o C] Qz Qw Qg Qa η Qsw Qi QH Styczeń 3 -,2 4,89 5,28 3,24 20,37 0,979 3,54 7,03 33,45,000 Luty 28-0,9 3,23 4,77 2,89 8,2 0,974 4,04 6,35 28,89,000 Marzec 3 4,4 0,39 5,28 2,35 4,68 0,924 7,50 7,03 9,29,000 Kwiecień 30 6,3 8,58 5,,99 2,34 0,869 9,92 6,80 3,48,000 Maj 3 2,2 4,2 5,28,2 6,79 0,655 3,38 7,03 3,94 0,654 Czerwiec 30, 0, 5, 0,33 2,37 0,364 3,87 6,80 0,46 00 Lipiec 3 9,2 -,5 5,28 0,50 0,24 4,39 7,03 0,2 00 Sierpień 3 6,6 0,58 5,28 0,42 2,68 0,4 2,75 7,03 0,7 00 Wrzesień 30 2,8 3,52 5, 0,99 5,98 0,79 8,67 6,80 4,47 0,8 Październik 3 8,2 7,33 5,28,75 0,83 0,908 5,37 7,03 3,94,000 Listopad 30 2,9,22 5, 2,5 5,68 0,972 2,62 6,80 25,36,000 Grudzień 3 0,8 3,28 5,28 2,93 8,34 0,98 2,20 7,03 30,78,000 W sezonie 365 8,3 85,80 62,2 20,50 29,68 0,68 98,26 82,75 4,88 fh,m strona 8 z 3

9 GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK 250 4, , ,8 62,2 20, ,26-82,75 Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_STRATY_TAB OPIS [%] Drzwi zewnętrzne 4,35,5 Okno (świetlik) zewnętrzne 49,79 3 6,7 Podłoga na gruncie 20,50 5 6,9 Strop pod nieogrz. poddaszem 62,2 20,9 Ściana wewnętrzna 0 0 Ściana zewnętrzna 3,65 8 0,6 Ciepło na wentylację 29, ,5 RAZEM 298, GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_STRATY_WYK Okno (świetlik) zewnętrzne 6,68 % Ściana zewnętrzna 0,59 % Strop pod nieogrz. poddaszem 20,88 % Podłoga na gruncie 6,89 % Ściana Drzwi zewnętrzne wewnętrzna,5 0 % Ciepło na wentylację 43,46 % Ściana wewnętrzna 0 % Drzwi zewnętrzne,5 % Podłoga na gruncie 6,89 % Ściana zewnętrzna 0,59 % Okno (świetlik) zewnętrzne 6,68 % Strop pod nieogrz. poddaszem 20,88 % Ciepło na wentylację 43,46 % ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_ZYSKI_TAB OPIS [%] Zyski od słońca 98, ,3 Zyski wewnętrzne 82, ,7 RAZEM 8, strona 9 z 3

10 GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_ZYSKI_WYK Zyski wewnętrzne 45,7 % Zyski od słońca 54,3 % Zyski wewnętrzne 45,7 % Zyski od słońca 54,3 % SEZONOWE ZUśYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE PP_CHLOD_ZUZYCIE_ENERGII BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ strona 0 z 3

11 PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE I WENTYLACJA PP_PODSUMOWANIE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q H,nd 48 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 60 Q K,H ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 66 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 690,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,h 690,9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 49 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Q P,H 68 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 38,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 52,7 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH,6 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH,6 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 4,7 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EU H 2,7 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK H 40,4 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI WENTYLACJA MECHANICZNA EP [kwh/m 2 H rok] 57,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q V,nd ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q K,V ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,v ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Q P,V JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EU V JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK V JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EP V strona z 3

12 CIEPŁA WODA UśYTKOWA ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q W,nd ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q K,W ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 35 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 345,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom,w 345,6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Q P,W 36 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 39,3 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 74,3 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 8,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2,4 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EU W 40, JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK W 75, JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI CHŁODZENIE BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEŃ OŚWIETLENIE EP W ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ 23 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 23 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Q P,L 69 84, JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ EU L 52,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK L 52,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU EP [kwh/m 2 L rok] 58,4 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Q nd 88 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 6 Q K ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH E el,pom ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 89 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Q P 4 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 203,2 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 265,9 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 392,9 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2,4 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 7, ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UśYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EU 2,8 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK 225,6 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EP 336,2 JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WG WT2008 DLA BUDYNKU 476,7 strona 2 z 3

13 SPRAWDZENIE WARUNKÓW ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI WT2008 WARUNEK WSKAŹNIKA EP WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY SPEŁNIONY OBIEKT SPEŁNIA WYMAGANIA WT2008 strona 3 z 3

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Góra Kalwaria, ul. Bema, działka o numerze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Puck, Błądzikowo, ul. Puck - Budynek B 4 LICZBA LOKALI 50 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Celestynów, dz. nr ewid. 1046/2 Celestynów NAZWA ROJEKTU Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Socjalny OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 11 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 42-500 Będzin, Broniewskiego 12 61 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Ustka dz. nr 86/7, ul. Kosynierów 8 NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny jednorodzinny OWIERZCHNIA CAŁKOWITA OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olesno, Dworcowa 4 NAZWA ROJEKTU RZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej-budynek Liceum CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Głubczyce, ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: Budynek Auli wraz z szatniami ADRES OBIEKTU: Borkowo, gm.żukowo, ul.szkolna 2, (dz. nr 39, 40/26) INWESTOR: Gmina Żukowo ADRES INWESTORA: 83-330

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Część budynku ADRES BUDYNKU Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 4 NAZWA PROJEKTU Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wróblewo, Wróblewo, dz. nr ewd. 14 /19 NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU ----------------, ----------------NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU WARSZAWA, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA ROJEKTU ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU obrano ze strony www.okieminzyniera.pl CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, NAZWA ROJEKTU rzykładowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Selena Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bella Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Alabama III Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo