CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU SZCZECIN, UL. BANDURSKIEGO/KRESOWA, DZ. NR GEOD 4/ NAZWA ROJEKTU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OWIERZCHNIA CAŁKOWITA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA CHŁODZONA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA OWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE KUBATURA CAŁKOWITA 799,8 KUBATURA O REGULOWANEJ TEMERATURZE 754,3 46 [%] UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DANE KLIMATYCZNE I STREFA KLIMATYCZNA ROJEKTOWA TEMERATURA ZEWNĘTRZNA -6,0 7,7 ŚREDNIA ROCZNA TEMERATURA ZEWNĘTRZNA Szczecin Dąbie STACJA METEOROLOGICZNA ROJEKTOWE STRATY CIEŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU [W] 868,0 [W] 806,0 [W] 33 36,6 NADWYŻKA MOCY CIELNEJ WYMAGANA DO SKOMENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA [W] ROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIELNE BUDYNKU [W] 33 36,6 ROJEKTOWA STRATA CIEŁA RZEZ RZENIKANIE ROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEŁA Φ CAŁKOWITA ROJEKTOWA STRATA CIEŁA WSKAŹNIKI I WSÓŁCZYNNIKI STRAT CIEŁA 36,6, OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII RZEZ BUDYNEK RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII SYSTEM TECHNICZNY OGRZEWCZY RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,0 GJ Energia elektryczna. 8,670 kwh Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0 GJ Energia elektryczna. 0,34 kwh Energia elektryczna. 5,000 kwh CHŁODZENIA WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA strona z 3

2 ARAMETRY RZEGRÓD BUDOWLANYCH RZEGRODY L.. SYMBOL OIS RODZAJ STAN GRC odłoga na gruncie odłoga na gruncie 0,85 0,300 GRŻ odłoga w piwnicy 0,85 0,300 3 STRODACH odłoga na gruncie przy murze oporowym Stropodach Dach 0,36 0,00 4 SWEW Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna 0,9 5 SZEWORYZ Ściana zewnętrzna 0,74 6 SZEWWGRŻEL Ściana zewnętrzna pustak poryzowany Ściana zewnętrzna oporowa żelbetowa Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,45 WT 04 30,73 54,84 0,50 37,78 408,5 634,8 38,46 OKNA I DRZWI L.. SYMBOL OIS STAN DRZWI Drzwi 0,64,500,700 OKNO Okno 0,50,00,300 3 WROTA Wrota garażowe,500,700 WT 04,36 54,86 36,95 ODSTAWOWE ARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU WĘZEŁ CIELNY - kompaktowy z obudową - do 00 kw 0,98 RZESYŁ CIEŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 0,96 CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres - K) 0,88 REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEŁA ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU WYTWARZANIE CIEŁA RZESYŁ CIEŁA AKUMULACJA CIEŁA SYSTEM CHŁODZENIA ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYTWARZANIE CIEŁA AKUMULACJA CIEŁA SYSTEM RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ OIS OIS Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - ogrzewanie i ciepła woda moc nominalna do 00 kw CENTRALNE RZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - średnie instalacje punktów poboru Brak zasobnika ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU OIS,00 ŚREDNIA ROCZNA SRAWNOŚĆ 0,97 0,70,00 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYTWARZANIE CHŁODU RZESYŁ CHŁODU AKUMULACJA CHŁODU REGULACJA I WYKORZYSTANIE CHŁODU WENTYLACJA W budynku system wentylacji mechanicznej oraz wentylacji naturalnej. Wyróżniono strefy dla których przyjęto różne rozwiązania wentylacyjne. Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne usytuowane w wentylatorowni budynku z funkcją recyrkulacji oraz rekuperacji ciepła z wymiennikami ciepła. Nagrzewnice zasilane w ciepło z węzła cieplnego. Wentylacja naturalna w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, klatce schodowej oraz w pomieszczeniach zaplecza technicznego i magazynowego. SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA Oświetlenie pomieszczeń w budynku realizowane za pomocą opraw energooszczędnych. INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU Brak uwag. strona z 3

3 OGRZEWANIE I WENTYLACJA ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 675,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 7 389,4 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 359,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 8 749, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 9 446,5 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4 079, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 3 55,7 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OIS SYSTEMU OGRZEWANIA SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ Węzeł cieplny ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 675,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 7 389,4 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 359,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 8 749, 9 446, , 3 55,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE ARAMETRY RACY 80/60 NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ SYSTEMY CIEŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej WSÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII IERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,7 RODZAJ ŹRÓDŁA CIEŁA WĘZEŁ CIELNY - kompaktowy z obudową - do 00 kw ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,98 LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ TRANSORTU NOŚNIKA CIEŁA W OBRĘBIE BUDYNKU 0,96 RODZAJ INSTALACJI CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres - K) ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEŁA W OBRĘBIE BUDYNKU 0,88 ARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEŁA W ELEMENTACH OJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO,00 0,83 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI OMY OBIEGOWE 0,5 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA OM OBIEGOWYCH ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA OM OBIEGOWYCH [h/rok] strona 3 z 3

4 NAĘD OMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA REGULACJA WĘZŁA CIELNEGO - ogrzewanie i ciepła woda ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAĘDÓW OMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAĘDÓW OMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA 9 [h/rok] WENTYLACJA MECHANICZNA ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 408, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 908,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 6 534,4 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 9 443, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 065, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 9 603,3 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 668,5 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 5,4 OWIETRZE USUWANE RZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 65,00 SEZONOWA SRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUERACJI SEZONOWA SRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEŁA 0 SEZONOWY STOIEŃ RECYRKULACJI 0 TY WENTYLACJI W budynku system wentylacji mechanicznej oraz wentylacji naturalnej. Wyróżniono strefy dla których przyjęto różne rozwiązania wentylacyjne. Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne usytuowane w wentylatorowni budynku z funkcją recyrkulacji oraz rekuperacji ciepła z wymiennikami ciepła. Nagrzewnice zasilane w ciepło z węzła cieplnego. Wentylacja naturalna w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, klatce schodowej oraz w pomieszczeniach zaplecza technicznego i magazynowego. URZĄDZENIA OMOCNICZNE WENTYLATORY,30 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW [h/rok] CIEŁA WODA UŻYTKOWA ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 784, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 67,5 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 840, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 865,6 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 638, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 503,6 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OIS SYSTEMU CIEŁEJ WODY strona 4 z 3

5 SYSTEM INSTALACJI CIEŁEJ WODY ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 784, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 67,5 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 840, 865,6 638, 503,6 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ SYSTEMY CIEŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej WSÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII IERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,7 RODZAJ ŹRÓDŁA CIEŁA Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - ogrzewanie i ciepła woda ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,97 LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEŁA I RODZAJ INSTALACJI CENTRALNE RZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - średnie instancje punktów poboru ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ TRANSORTU CIEŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU 0,70 ARAMETRY ZASOBNIKA CIEŁEJ WODY Brak zasobnika ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEŁEJ WODY W ELEMENTACH OJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEŁEJ WODY,00 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA,00 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,68 OMY CYRKULACYJNE 4 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA OM CYRKULACYJNYCH ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA OM CYRKULACYJNYCH [h/rok] UŻYTKOWANIE INSTALACJI JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAOTRZEBOWANIE NA CIEŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ (RODZAJ: BUDYNEK RZEZNACZONY NA OTRZEBY SORTU) 0,5 WSÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA RZERWY W UŻYTKOWANIU 0,4 OBLICZENIOWA TEMERATURA CIEŁEJ WODY W ZAWORZE CZERALNYM 55,0 OBLICZENIOWA TEMERATURA ZIMNEJ WODY CHŁODZENIE BRAK CHŁODZONYCH OMIESZCZEŃ OŚWIETLENIE ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 76,5 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 68 87,5 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OIS SYSTEMU OŚWIETLENIA Oświetlenie pomieszczeń w budynku realizowane za pomocą opraw energooszczędnych. strona 5 z 3

6 SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 76,5 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 68 87,5 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE MOC JEDNOSTKOWA ORAW OŚWIETLENIA (TY BUDYNKU: SORTOWO-REKREACYJNE - KLASA A (ST. ODSTAWOWY)) CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA (TY BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USŁUG) WSÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW (TY BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA) WSÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO (TY BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA) WSÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA OZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA (SOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) WSÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO OZIOMU WYMAGANEGO [h/rok] 5 [h/rok] 5,0,0 MF,00,00 ENERGIA ELEKTRYCZNA* UDZIAŁ [%] SYSTEMU OGRZEWANIA 359, , 4,4 SYSTEMU WENTYLACJI 6 534, ,3,,7 638, 0,7 SYSTEM OŚWIETLENIA 76, ,5 73,7 SUMA , , 0 SYSTEMU RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SYSTEMU CHŁODZENIA * ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA RZEZ I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO OIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ,4 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 9 608, OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana WSÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII IERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00 strona 6 z 3

7 ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ SYSTEMY CIEŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z elektrowni węglowej OGRZEWANIE 675, , ,5 675, , ,5 408, 908,8 065, 408, 908,8 065, 784, 67,5 865,6 784, 67,5 865, , 3 95, ,3 359, , 359, , 6 534, , , ,3 Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI WENTYLACJA MECHANICZNA Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CIEŁA WODA UŻYTKOWA Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CHŁODZENIE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI OŚWIETLENIE WBUDOWANE RAZEM NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana OGRZEWANIE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI WENTYLACJA MECHANICZNA Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CIEŁA WODA UŻYTKOWA,7 638,,7 638, 76, , , , Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CHŁODZENIE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI OŚWIETLENIE WBUDOWANE RAZEM STATYSTYKA OMIESZCZEŃ L.. TY OMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ Aneks kuchenny 4,,8 Biuro 5 64,6 97,0 strona 7 z 3

8 L.. TY OMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ 3 Garaż 8,0 87,7 65,8 4 Hol 37,,6 5 Klatka schodowa 6,0 7,7 53,6 6 Korytarz 5 88, 67,0 7 Łazienka bez okna 4 4,0 8,0 54,0 8 Magazyn 6,0 35, 05,3 9 Natryski 8 4,0 55,3 67,3 0. orząd. 6,0 7,4,3 om wypoczynku 4,0 4,8 45, om. socjalne 7,9 53,7 3 ortiernia 4,5 3,7 4 ralnia,0 36,0 5 rzebieralnia 4,0,4 4, 6 rzedsionek WC 4,,3 7 Sala konferencyjna 59,4 8, 8 Sanitariaty 3 8,4 55,7 9 Sanitariaty 7 4,0 63,0 90,8 0 Sauna 4,0 3, 4 Siłownia 57,7 73, Suszarnia,0 36,0 3 Szatnia 4,0 50,3 454,0 4 Warsztat 8,0 9,0 57,0 5 WC 3, 63,3 6 Wentylatorownia 6,0 6, 49,4 7 Węzeł 6,0 0, 3, SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE MIESIĄC Styczeń 3, 8,88,8 4,30 5,90 0,996 6,50 5,49 9,0,000 Luty 8-0, 8,54 0,49 4,3 7,37 0,995 9,03 3,53 8,,000 Marzec 3 4,0 5,75,00 3,69 3,4 0,959,98 5,3 9,5,000 Kwiecień 30 7,8,9,6,80 0,47 0,84 6,54 4,3 3,54 0,47 Maj 3,7 7,9,40,84 6,65 0,608 0,83 4,97 0,95 00 Czerwiec 0 5,9 4,86,00,5 4,0 0,479,58 4,7 0,8 00 Lipiec 0 7,6 3,49,40 0,84,89 0,46,87 4,97 0,4 00 Sierpień 0 7,5 3,58,40 0,86,97 0,48 0,9 4,97 0,6 00 Wrzesień 30 3,9 6,6,00,55 5,73 0,65 3,56 4,7,30 00 aździernik 3 8,0,4,40,8 0,5 0,90 0,6 4,97 5,85 0,87 Listopad 30 4,9 4,45,00 3,33,6 0,989 5,73 4,7,83,000 Grudzień 3,0 8,03,8 4, 5,9 0,997 4,30 5,49 9,44,000 W sezonie 73 8,8 4,3 06,5 8,54 07,59 0,86 98,73,4 90,30 strona 8 z 3

9 GRAFICZNA REZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE _ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK ZESTAWIENIE STRAT ENERGII RZEZ RZEGRODY - OGRZEWANIE OIS [GJ/rok] [%] Drzwi zewnętrzne 6, ,6 Okno zewnętrzne 60, , Dach 5, ,3 odłoga na gruncie 0,53 95,6 odłoga w piwnicy 0,4 88,5 Ściana zewnętrzna przy gruncie 5, ,9 Ściana wewnętrzna 06, ,5 Ściana zewnętrzna 38, ,6 Ciepło na wentylację 07, ,8 RAZEM 40, GRAFICZNA REZENTACJA STRAT ENERGII RZEZ RZEGRODY - OGRZEWANIE ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE OIS Zyski od słońca [GJ/rok] [%] 98, ,8 Zyski wewnętrzne, , RAZEM 30, strona 9 z 3

10 GRAFICZNA REZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE BRAK CHŁODZONYCH OMIESZCZEŃ strona 0 z 3

11 ODSUMOWANIE ARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE I WENTYLACJA ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 675,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 7 389,4 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 9 446,5 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 359,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 359,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4 079, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 675,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 8 749, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 3 55,7 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 4,9 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 30, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 4,9 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 3,6 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 5,8 WENTYLACJA MECHANICZNA ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 408, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 908,8 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 065, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 6 534,4 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 6 534,4 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 9 603,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 408, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 9 443, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 668,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ,6 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ,3 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 7, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 7, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI,5,6 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 0,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 3,8 strona z 3

12 CIEŁA WODA UŻYTKOWA ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 784, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 67,5 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 865,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 638, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 784, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 840, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 503,6 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ,9 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 0, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 0, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 0,7 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 3, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI,7 CHŁODZENIE BRAK CHŁODZONYCH OMIESZCZEŃ OŚWIETLENIE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 76,5 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 68 87,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 5,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 75,0 ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 6 868, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ , ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 9 664,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 8 06,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 8 06,9 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4 30,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 6 868, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI , ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 5 985,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 9,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 6, 00,7 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 8,9 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 0, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 6,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI EU 9,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI EK 70, E 7,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 04 65,0 strona z 3

13 SRAWDZENIE SEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 04 DLA BUDYNKU NOWEGO SEŁNIONY SEŁNIONY strona 3 z 3

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Celestynów, dz. nr ewid. 1046/2 Celestynów NAZWA ROJEKTU Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Socjalny OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU WARSZAWA, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA ROJEKTU ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Ustka dz. nr 86/7, ul. Kosynierów 8 NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny jednorodzinny OWIERZCHNIA CAŁKOWITA OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU obrano ze strony www.okieminzyniera.pl CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, NAZWA ROJEKTU rzykładowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU ----------------, ----------------NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU 63-405 SIEROSZEWICE, LATOWICE; dz. nr 758/, 758/0, NAZWA ROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Sieprawice gm. Jastków, Dz. nr 624/2 NAZWA ROJEKTU Gminny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olesno, Dworcowa 4 NAZWA ROJEKTU RZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek szkolno-administracyjny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość pomieszczeń przebudowywanych ADRES BUDYNKU Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU niowiec, ul. Druha Ignacego Sowy, 42-609 Tarnowskie Góry NAZWA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU socjalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Sybiraków NAZWA ROJEKTU Budynek socjalny LICZBA LOKALI LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Góra Kalwaria, ul. Bema, działka o numerze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU oznań, ul. Stary Rynek 45 NAZWA ROJEKTU Remont i termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 11 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 42-500 Będzin, Broniewskiego 12 61 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Puck, Błądzikowo, ul. Puck - Budynek B 4 LICZBA LOKALI 50 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej-budynek Liceum CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Głubczyce, ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Część budynku ADRES BUDYNKU Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 4 NAZWA PROJEKTU Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wróblewo, Wróblewo, dz. nr ewd. 14 /19 NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1974 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego budynku a

Wymagania dla nowego budynku a Rodzaj budynku 1) Przeznaczenie budynku 2) Adres budynku Rok oddania do nia budynku 3) Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku użyteczności publicznej opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/10637/3/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. nie 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1994 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 33,50 kwh/(m 2 rok) EP = 153,31 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Stanisława Worcella 7, Kraków-Śródmieście, 31-154 Kraków-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1920 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej Dolnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Jeremiego Wiśniowieckiego 127, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz Budynek,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo