CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU"

Transkrypt

1 obrano ze strony CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, NAZWA ROJEKTU rzykładowa charakterystyka energetyczna dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego OWIERZCHNIA CAŁKOWITA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA CHŁODZONA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA OWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE KUBATURA CAŁKOWITA 874,4 KUBATURA O REGULOWANEJ TEMERATURZE 874,4 06 [%] UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 94,4 DANE KLIMATYCZNE STREFA III STREFA KLIMATYCZNA ROJEKTOWA TEMERATURA ZEWNĘTRZNA -2 7,6 ŚREDNIA ROCZNA TEMERATURA ZEWNĘTRZNA Kraków Balice STACJA METEOROLOGICZNA ROJEKTOWE STRATY CIEŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU [W] ROJEKTOWA STRATA CIEŁA RZEZ RZENIKANIE 6 425,7 [W] 6 4,4 [W] 2 35,9 NADWYŻKA MOCY CIELNEJ WYMAGANA DO SKOMENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA [W] ROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIELNE BUDYNKU [W] 2 35,9 ROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEŁA Φ CAŁKOWITA ROJEKTOWA STRATA CIEŁA WSKAŹNIKI I WSÓŁCZYNNIKI STRAT CIEŁA 42,6 4, OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII RZEZ BUDYNEK RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII SYSTEM TECHNICZNY ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWCZY Zrębki - wilgotność 20-60%; wartość energetyczna 6-6 MJ/kg; gęstość kg/m3; zawartość popi Energia elektryczna. 26,3 3,955 kwh RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Zrębki - wilgotność 20-60%; wartość energetyczna 6-6 MJ/kg; gęstość kg/m3; zawartość popi Energia elektryczna. 3,067 kg,382 kwh kg CHŁODZENIA Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona z 4

2 obrano ze strony ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII SYSTEM TECHNICZNY WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA ARAMETRY RZEGRÓD BUDOWLANYCH RZEGRODY L.. SYMBOL OIS RODZAJ STAN WT 207 A_G odłoga w piwnicy odłoga w piwnicy 0,79 0,300 2 B_STR Strop parter Strop ciepło do dołu 0,59 3 B_STR_II Strop piętro Strop ciepło do góry 0,560 4 C_DACH łyta balkowowa Dach 0,77 5 D_ZW Ściana zewnętrzna piwnica 0,6 6 E_SZ 0,22 0, ,47 7 F_STR_Z Ściana zewnętrzna parter/poddasze Dach Ściana zewnętrzna przy gruncie Ściana zewnętrzna Dach 0,78 0,80 2,65 8 F_SW I Ściana wewnętrzna I Ściana wewnętrzna 0,920 9 F_SW_II Ściana wewnętrzna II Ściana wewnętrzna,478 0,80 24,98 0,42 09,40 7,4 28,3 27,62 6,48 OKNA I DRZWI L.. SYMBOL OIS STAN,500 DB 5X240 Drzwi zewnętrzne L H= 5,0 24 cm 2 DW 80X200 Drzwi wewnętrzne L H= 8 20 cm 3 DZ 00X200 Drzwi zewnętrzne L H= 0 20 cm,500 4 DZ 90X200 Drzwi zewnętrzne L H= 9 20 cm,500 5 OD 50X240 0,900,300 6 OD 70X80,300,29 7 OK 00X60 Okna zewnętrzne w dachu L H= 5 24 cm Okna zewnętrzne w dachu L H= 7 8 cm Okno zewnętrzne L= 0 cm,20 8 OK 0X60 Okno zewnętrzne L H= 6 cm 9 OK 0X80 Okno zewnętrzne L H= 8 cm 0 OK 20X20 Okno zewnętrzne L H= 2 2 cm OK 90X60 Okno zewnętrzne L H= 9 6 cm 2 OK 200X240 Okno zewnętrzne L H= cm 3 OK 250X240 Okno zewnętrzne L H= cm 4 OK 250X80 Okno zewnętrzne L H= 25 8 cm 5 OK 260X60 Okno zewnętrzne L H= 26 6 cm 6 OK 90X90 Okno zewnętrzne L= 9 cm 3,000 WT 207 4,97 7,60 2,00,80 4,55 3,52 0,88,44,4 4,80 6,00 4,00 8,32 2,6 ODSTAWOWE ARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU WYTWARZANIE CIEŁA RZESYŁ CIEŁA AKUMULACJA CIEŁA REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEŁA SYSTEM RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ OIS KOCIOŁ NA BIOMASĘ (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) automatyczny o mocy kw OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45 C w przestrzeni: ogrzewanej OGRZEWANIE ODŁOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa regulator dwustawny lub ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU OIS ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ 0,85 0,96 0,95 0,89 ŚREDNIA ROCZNA SRAWNOŚĆ WYTWARZANIE CIEŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 RZESYŁ CIEŁA CENTRALNE RZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instalacje do 30 punktów poboru 0,70 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 2 z 4

3 obrano ze strony SYSTEM RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU AKUMULACJA CIEŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYSTEM CHŁODZENIA ŚREDNIA ROCZNA SRAWNOŚĆ OIS 0,85 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ OIS WYTWARZANIE CHŁODU RZESYŁ CHŁODU AKUMULACJA CHŁODU REGULACJA I WYKORZYSTANIE CHŁODU WENTYLACJA SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU OGRZEWANIE I WENTYLACJA ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 5 974,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 23 54, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 47,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 24 30,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4 630,8 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 3 443,0 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 8 073,8 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OIS SYSTEMU OGRZEWANIA Kocioł na pellet z podajnikiem, zasobnik buforowy, wodne ogrzewanie podłogowe Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 3 z 4

4 obrano ze strony SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 5 974,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 23 54, ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 47,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 24 30, , , ,8 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE ARAMETRY RACY 35/28 NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ALIWA - biomasa WSÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII IERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,20 RODZAJ ŹRÓDŁA CIEŁA KOCIOŁ NA BIOMASĘ (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) - wrzutowy z obsługą ręczną o mocy kw ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,85 LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ TRANSORTU NOŚNIKA CIEŁA W OBRĘBIE BUDYNKU 0,96 RODZAJ INSTALACJI OGRZEWANIE ODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEŁA W OBRĘBIE BUDYNKU 0,89 ARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEŁA W ELEMENTACH OJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 0,95 0,69 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI URZĄDZENIA OMOCNICZE OMY OBIEGOWE 0,30 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA OM OBIEGOWYCH [h/rok] ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA OM OBIEGOWYCH OMA ŁADUJĄCA BUFOR W UKŁADZIE OGRZEWANIA ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA OM OBIEGOWYCH ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA OM OBIEGOWYCH 0,20 [h/rok] 500 NAĘD OMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAĘDÓW OMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAĘDÓW OMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro 0,50 [h/rok] strona 4 z 4

5 obrano ze strony WENTYLACJA MECHANICZNA ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE OWIETRZE USUWANE RZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ SEZONOWA SRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUERACJI 0 SEZONOWA SRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEŁA 0 SEZONOWY STOIEŃ RECYRKULACJI 0 TY WENTYLACJI CIEŁA WODA UŻYTKOWA ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 553,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 2 79,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 400,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 20,2 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 543,9 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 202,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 746,5 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OIS SYSTEMU CIEŁEJ WODY ojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 5 z 4

6 obrano ze strony SYSTEM INSTALACJI CIEŁEJ WODY ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 553,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 2 79,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 400,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 3 20,2 543,9 202,7 746,5 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ALIWA - biomasa WSÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII IERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 0,20 RODZAJ ŹRÓDŁA CIEŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,96 LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEŁA I RODZAJ INSTALACJI CENTRALNE RZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instancje do 30 punktów poboru ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ TRANSORTU CIEŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU 0,70 ARAMETRY ZASOBNIKA CIEŁEJ WODY Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEŁEJ WODY W ELEMENTACH OJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEŁEJ WODY 0,85 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA,00 ŚREDNIA SEZONOWA SRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,57 URZĄDZENIA OMOCNICZE OMY CYRKULACYJNE 0,5 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA OM CYRKULACYJNYCH ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA OM CYRKULACYJNYCH [h/rok] OMA ŁADUJĄCA ZASOBNIK 0,25 ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA OM ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA OM ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK [h/rok] 270 UŻYTKOWANIE INSTALACJI JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAOTRZEBOWANIE NA CIEŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ (RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) 0,35 WSÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA RZERWY W UŻYTKOWANIU 0,80 OBLICZENIOWA TEMERATURA CIEŁEJ WODY W ZAWORZE CZERALNYM 55,0 OBLICZENIOWA TEMERATURA ZIMNEJ WODY Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 6 z 4

7 obrano ze strony ENERGIA ELEKTRYCZNA* UDZIAŁ [%] URZĄDZENIA OMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 47, ,0 74, URZĄDZENIA OMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 400,9 202,7 25,9 URZĄDZENIA OMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA SYSTEM OŚWIETLENIA 548, ,7 0 URZĄDZENIA OMOCNICZE SYSTEMU RZYGOTOWANIA CIEŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SUMA * ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA RZEZ URZĄDZENIA OMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO OIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI Miejska sieć elektroenergetyczna SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ARAMETRY ENERGETYCZNE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 548,6 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ 4 645,7 OWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMERATURZE OWIERZCHNIA UŻYTKOWA OWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMERATURZE NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana WSÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII IERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00 ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ALIWA - biomasa OGRZEWANIE BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 5 974, , 4 630, , , 4 630,8 URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI WENTYLACJA MECHANICZNA BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 553,3 2 79,3 543,9 553,3 2 79,3 543, ,4 5 74,7 URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CIEŁA WODA UŻYTKOWA BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CHŁODZENIE BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI OŚWIETLENIE WBUDOWANE BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH RAZEM Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro 7 527,9 strona 7 z 4

8 obrano ze strony NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana OGRZEWANIE BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 47, ,0 47, ,0 400,9 202,7 400,9 202,7 548, ,7 URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI WENTYLACJA MECHANICZNA BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CIEŁA WODA UŻYTKOWA BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI CHŁODZENIE BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH URZĄDZENIA OMOCNICZE Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI OŚWIETLENIE WBUDOWANE BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH RAZEM STATYSTYKA OMIESZCZEŃ L.. TY OMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ Korytarz 2 2,6 30,9 2 Kotłownia 6,0 4,4 35,2 3 Łazienka z oknem 2 24,0 6,2 45,9 4 okój ,7 722,4 5 om. pomocnicze bez okna 6,0 6,3 4 STRUKTURA OMIESZCZEŃ WG OWIERZCHNI Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 8 z 4

9 obrano ze strony STRUKTURA OMIESZCZEŃ WG KUBATURY SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE MIESIĄC Styczeń 3 -,3 7,9 2,66,42 8,0 0,976 2,79 4,73 2,74 Luty 28-2,6 7,57 2,56,36 8,58 0,973 3,54 4,27 2,48 Marzec 3 3,2 6,27 2,05,2 6,40 0,886 6,25 4,73 6, Kwiecień 30 8,3 4,26,3 0,75 4,49 0,679 8,89 4,57,67 0,528 Maj 3 3,4 2,54 0,66 0,44 2,57 0,363,94 4,73 0,5 00 Czerwiec 0 8,2 0,76 0,2 0, ,45 4, Lipiec 0 7,5,04 0,0 0,7,03 0,35 2,58 4, Sierpień 0 7,5,04 0,0 0,7,03 0,55 0,28 4,73 00 Wrzesień 30 3,8 2,32 0,58 0,40 2,42 0,444 7,7 4,57 0,26 00 aździernik 3 9,3 4,04,2 0,7 4, 0,776 5,2 4,73 2,37 0,757 Listopad 30,9 6,52 2,5,7 6,89 0,959 3,3 4,57 9,35 Grudzień 3-0,8 7,73 2,59,38 7,9 0,976 2,66 4,73 2,39 W sezonie 273 8,3 49,5 5,76 8,74 5,47 0,72 52,2 4,62 57,5 GRAFICZNA REZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE _ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK ZESTAWIENIE STRAT ENERGII RZEZ RZEGRODY - OGRZEWANIE OIS [GJ/rok] [%] Drzwi wewnętrzne 0, ,5 Drzwi zewnętrzne 5, ,4 Okno zewnętrzne 9, ,5, ,2 Dach Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 9 z 4

10 obrano ze strony OIS [GJ/rok] [%] 4, ,9 Strop ciepło do dołu 0, ,2 Strop ciepło do góry 7, ,6 Ściana zewnętrzna przy gruncie 7, ,6 Ściana wewnętrzna 5, ,4 Ściana zewnętrzna 8, ,5 5, ,0 5, ,3 27, Okna zewnętrzne w dachu Ciepło na wentylację RAZEM GRAFICZNA REZENTACJA STRAT ENERGII RZEZ RZEGRODY - OGRZEWANIE ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE OIS [GJ/rok] [%] Zyski od słońca 52, ,6 Zyski wewnętrzne 4, ,4 RAZEM 93, GRAFICZNA REZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 0 z 4

11 obrano ze strony SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE BRAK CHŁODZONYCH OMIESZCZEŃ Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona z 4

12 obrano ze strony ODSUMOWANIE ARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE I WENTYLACJA ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 5 974,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 23 54, ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4 630,8 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 47,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 47,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 3 443,0 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 5 974,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 24 30,7 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 8 073,8 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 55,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 79,8 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 6,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,9 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 55,0 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 83,7 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 27,8 WENTYLACJA MECHANICZNA ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 2 z 4

13 obrano ze strony CIEŁA WODA UŻYTKOWA ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 553,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 2 79,3 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 543,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 400,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 400,9 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 202,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 553,3 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 3 20,2 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 746,5 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 5,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 9,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,9 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4, JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 5,4 0,8 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 6,0 CHŁODZENIE BRAK CHŁODZONYCH OMIESZCZEŃ OŚWIETLENIE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 7 527,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH ,4 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 5 74,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 548,6 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 548,6 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 4 645,7 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 7 527,9 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 27 42,9 ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI 9 820,3 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 60,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 89,2 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 7,8 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 5,3 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DO NAĘDU URZĄDZEŃ OMOCNICZYCH 6,0 ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI EU 60,4 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI EK 94,5 E 33,8 JEDNOSTKOWE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OMOCNICZYMI JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ IERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 207 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro 95,0 strona 3 z 4

14 obrano ze strony SRAWDZENIE SEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 207 DLA BUDYNKU NOWEGO SEŁNIONY SEŁNIONY Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Audytor OZC 6.6 ro strona 4 z 4

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Celestynów, dz. nr ewid. 1046/2 Celestynów NAZWA ROJEKTU Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Socjalny OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Ustka dz. nr 86/7, ul. Kosynierów 8 NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny jednorodzinny OWIERZCHNIA CAŁKOWITA OWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Mieszkalny Całość budynku ADRES BUDYNKU ----------------, ----------------NAZWA ROJEKTU Budynek mieszkalny 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU WARSZAWA, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA ROJEKTU ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU 63-405 SIEROSZEWICE, LATOWICE; dz. nr 758/, 758/0, NAZWA ROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU SZCZECIN, UL. BANDURSKIEGO/KRESOWA, DZ. NR GEOD 4/ NAZWA ROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Sieprawice gm. Jastków, Dz. nr 624/2 NAZWA ROJEKTU Gminny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olesno, Dworcowa 4 NAZWA ROJEKTU RZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek szkolno-administracyjny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość pomieszczeń przebudowywanych ADRES BUDYNKU Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU niowiec, ul. Druha Ignacego Sowy, 42-609 Tarnowskie Góry NAZWA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU socjalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Sybiraków NAZWA ROJEKTU Budynek socjalny LICZBA LOKALI LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 14/ul. Starowarszawska27,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zespół Szkół Specjalnych CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Pęchery- Łbiska PGR, nr ew. działki 1/8; Obręb 0022 Pęchery-

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU oznań, ul. Stary Rynek 45 NAZWA ROJEKTU Remont i termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Góra Kalwaria, ul. Bema, działka o numerze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PP_BUDYNEK_OCENIANY BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Puck, Błądzikowo, ul. Puck - Budynek B 4 LICZBA LOKALI 50 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej-budynek Liceum CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Głubczyce, ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 11 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 42-500 Będzin, Broniewskiego 12 61 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wróblewo, Wróblewo, dz. nr ewd. 14 /19 NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1974 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego budynku a

Wymagania dla nowego budynku a Rodzaj budynku 1) Przeznaczenie budynku 2) Adres budynku Rok oddania do nia budynku 3) Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Część budynku ADRES BUDYNKU Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 4 NAZWA PROJEKTU Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lira I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Honorata II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Justynian Mały II z poddaszem Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Andromeda I Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Selena Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Juliusz Multi - Comfort Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Magnolia Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malta Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Mikrus I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Atlas III Katowice Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dariusz Mały Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malina Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Hiro II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan IV Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nala Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów

budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Gen. Mariana Langiewicza 26, Rzeszów, Rzeszów ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/10637/3/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Brida Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Prometeusz Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Orion III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Adonis I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lina Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nela Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Asami Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miły II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dakota VIII Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Anatol II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milena Multi_Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. nie 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1994 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Kolorado Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bella Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Jamajka Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milan Multi-Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo