Prof. dr hab. Krzysztof Turowski. Padaczka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Krzysztof Turowski. Padaczka"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Krzysztof Turowski Padaczka

2 Wprowadzenie Napady drgawek Wysokiej częstotliwości wyładowania, Nadmierne pobudzenie różnych grup komórek mózgu. Choroba może ujawniać się Od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, W 80% przypadków choroba rozpoczyna się przed 20 rokiem życia. Epidemiologia 1 % populacji, W Polsce choruje 400 tysięcy osób. Padaczka jest chorobą neurologiczną charakteryzującą się występowaniem napadów drgawek, których przyczyną są wysokiej częstotliwości wyładowania powstające w wyniku nadmiernego pobudzenia różnych grup komórek mózgu. Choroba może ujawniać się w każdym wieku, od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. W osiemdziesięciu procentach przypadków choroba rozpoczyna się przed 20 rokiem życia. Padaczka jest chorobą powszechną, występuje u ok. jednego procenta populacji. W Polsce choruje 400 tysięcy osób.

3 Wprowadzenie Źródło wyładowania Zdrowa tkanka mózgowa w sąsiedztwie uszkodzenia. Obraz kliniczny Bardzo zróżnicowany. Momentem w powstawaniu napadu Wzmożona pobudliwość komórek nerwowych. Źródłem wyładowania nie jest samo ognisko chorobowe lecz,,czynna tkanka mózgowa w sąsiedztwie uszkodzenia. Obraz kliniczny napadów padaczkowych jest bardzo zróżnicowany. Momentem w powstawaniu napadów padaczkowych jest zwiększona gotowość drgawkowa mózgu", która polega na wzmożonej pobudliwości komórek nerwowych.

4 Podział padaczki Padaczka objawowa Jest następstwem uszkodzenia mózgu ( organicznego, lub czynnościowego ). Czynnikiem wywołującym napad padaczkowy może być np., Nagłe wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego z następowym wgłobieniem dolno-przyśrodkowych części płata skroniowego. Padaczka o nieznanej etiologii Ustalenie właściwego rozpoznania nie jest możliwe. Każdy napad padaczkowy jest objawem zaburzenia prawidłowej czynności mózgu. Rozróżniamy padaczkę objawową i padaczkę o nie ustalonej etiologii. Padaczka objawowa jest następstwem uszkodzenia mózgu ( organicznego, lub czynnościowego ). Czynnikiem wywołującym napad padaczkowy może być np., nagłe wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego z następowym wgłobieniem dolno-przyśrodkowych części płata skroniowego. Ustalenie właściwego rozpoznania podczas życia chorego często nie jest możliwe wówczas używa się określenia padaczka o nie znanej etiologii.

5 Podział napadów padaczkowych Uogólnione Ogniskowe Małe, Duże. Ruchowe, Czuciowe, Autonomiczne. Napady padaczkowe można podzielić na uogólnione i ogniskowe. Uogólnione napady padaczkowe dzielą się na małe i duże. Ogniskowe napady padaczkowe można podzielić na: napady ruchowe, czuciowe i autonomiczne.

6 Uogólnione napady padaczkowe Mały napad Nagłe zaburzenie świadomości, Chory przerywa wykonywaną czynność, Przez chwilę pozostaje nieruchomy, Następnie podejmuje z powrotem przerwaną czynność, Nie zdaje sobie sprawy z tego, co się z nim działo. Mały napad przejawia się nagłym i przejściowym zaburzeniem świadomości. Podczas ataku chory bardzo często przerywa czynność, którą wykonuje i przez chwilę pozostaje nieruchomy, następnie podejmuje z powrotem przerwaną czynność, nie zdając sobie sprawy z tego, co się z nim działo.

7 Uogólnione napady padaczkowe Mały napad - objawy ruchowe Szybkie mruganie powiekami, Zwrot gałek ocznych ku górze, Nagłe opadnięcie głowy, Kiwanie głową, Nagłe zgięcie tułowia do przodu, Nagły, szybki skurcz mięśni tułowia lub kończyn. Gdy utrata przytomności trwa dłużej kilka sekund chory może nie być w stanie dokończyć czynności, którą wykonywał. Małym napadom uogólnionym często towarzyszą pewne objawy ruchowe: szybkie mruganie powiekami, zwrot gałek ocznych ku górze, nagłe opadnięcie głowy, kiwanie głową, nagłe zgięcie tułowia do przodu itd. Niekiedy obserwuje się podczas napadów nagły, szybki skurcz mięśni tułowia lub kończyn.

8 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży Chory Traci przytomność i pada na ziemię, Wydaje przeraźliwy krzyk, który wywołany jest przez skurcz mięśni klatki piersiowej i brzucha. Upadek powoduje Stłuczenie, Skaleczenie, Złamanie kości, Oparzenie. Drgawki toniczne Silny toniczny skurcz mięśni całego ciała, sekund. Napad duży rozpoczyna się nagle; chory traci przytomność i pada na ziemię; niekiedy wydaje przeraźliwy krzyk, który zależy od nagłego skurczu mięśni klatki piersiowej i brzucha. Nagły i nieoczekiwany upadek często powoduje rozmaite obrażenia ciała (stłuczenie, skaleczenie, złamanie kości, oparzenie). Po czym rozpoczynają się drgawki toniczne, które charakteryzują się silnym tonicznym skurczem mięśni całego ciała, trwającym sekund.

9 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży Zęby Kończyny dolne Ulegają silnemu zaciśnięciu. Głowa Przegięta ku tyłowi. Kręgosłup Wyprężony. Kończyny górne Zgięte w łokciach Dłonie Silnie zaciśnięte w pięść. Wyprostowane. Gałki oczne Nieruchome, Szpary powiekowe zwykle pozostają otwarte. Oddech Zatrzymany. Twarz Blada, Sinieje. Zęby ulegają silnemu zaciśnięciu, głowa zostaje przegięta ku tyłowi, kręgosłup wyprężony; kończyny górne zazwyczaj są zgięte w łokciach, ręce silnie zaciśnięte w pięść, kończyny dolne wyprostowane. Gałki oczne są nieruchome; szpary powiekowe zwykle pozostają otwarte. Ponieważ skurcz obejmuje również i mięśnie oddechowe, oddech ulega zatrzymaniu i twarz, początkowo blada, sinieje.

10 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży Skurcze kloniczne Nasilone ruchy oddechowe Początkowo lekkie drżenie, Przechodzi w drgawki całego ciała, Na ustach zjawia się piana, Gdy język zostanie przygryziony piana na ustach jest krwawa. Gdy skurcz toniczny mija, natychmiast zjawiają się skurcze kloniczne. Początkowo mają one charakter jakby lekkiego drżenia, które nasila się szybko i przechodzi w drgawki całego ciała. Drgawkom klonicznym towarzyszą nasilone ruchy oddechowe, na ustach chorego zjawia się piana. Gdy język zostanie przygryziony, co może zdarzyć się zarówno w okresie drgawek tonicznych, jak i klonicznych, piana na ustach jest krwawa.

11 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży Skurcze kloniczne Drgawki kloniczne Obejmują mięśnie gładkie, Może nastąpić bezwiedne oddanie moczu, stolca i wytrysk nasienia. Trwają od 30 sekund do 3 minut, Początkowo silne, Stopniowo słabną, Pacjent zapada w głęboki sen. Skurcze kloniczne obejmują również mięśnie gładkie, wskutek czego może nastąpić bezwiedne oddanie moczu, rzadziej stolca i bardzo rzadko wytrysk nasienia. Okres drgawek klonicznych trwa od trzydziestu sekund do trzech minut. Drgawki początkowo silne stopniowo słabną, w końcu znikają zupełnie i pacjent zapada w głęboki sen.

12 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży W czasie śpiączki Źrenice są rozszerzone i nie oddziaływują na światło, Odruchy rogówkowe i głębokie są zniesione albo osłabione, Czasem występuje odruch babińskiego, Śpiączka napadowa może trwać od kilku minut do kilku godzin, W okresie odzyskiwania przytomności mogą wystąpić stany zamroczenia z silnym niepokojem i agresywnością. W czasie śpiączki źrenice są rozszerzone i nie oddziaływują na światło, odruchy rogówkowe i głębokie są zniesione albo osłabione. Nieraz udaje się stwierdzić odruch Babińskiego. Śpiączka napadowa może trwać od kilku minut do kilku godzin. W okresie odzyskiwania przytomności mogą wystąpić stany zamroczenia z silnym niepokojem i agresywnością.

13 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży Stan padaczkowy Liczba napadów może dochodzić do na dobę, Utrata przytomności i drgawki mogą trwać nawet kilka dni, Utrzymuje się bardzo wysoka temperatura ciała, W moczu często stwierdza się białko, Najczęstszą przyczyną śmierci jest wyczerpanie mięśnia sercowego i obrzęk płuc. Liczba dużych napadów uogólnionych może dochodzić do dwustu, trzystu na dobę. Chory wówczas nie odzyskuje przytomności. Utrata przytomności i drgawki mogą trwać nawet kilka dni, rozpoznajemy wówczas stan padaczkowy, Temperatura ciała w czasie stanu padaczkowego znaczne się podnosi, w moczu często stwierdza się białko. Stan ten jest groźny i nieraz kończy się śmiercią. Najczęstszą przyczyną śmierci w stanie padaczkowym jest wyczerpanie mięśnia sercowego i obrzęk płuc.

14 Uogólnione napady padaczkowe - Napad duży Postępowanie podczas napadu Zapewnić bezpieczne i spokojne miejsce. Zabezpieczyć przed ewentualnymi urazami głowę i kręgosłup. Jeśli napad trwa więcej niż siedem minut należy wezwać pogotowie ratunkowe. Podczas uogólnionego napadu padaczkowego, zwłaszcza wtedy, gdy wiąże się on z utratą świadomości, należy udzielić choremu pomocy. Jeśli to tylko możliwe, należy zapewnić bezpieczne i spokojne miejsce. Następnie, trzeba zabezpieczyć pacjenta przed ewentualnymi urazami głowy i kręgosłupa. Napad powinien minąć po dwóch, może trzech minutach. Jeśli się przedłuża i trwa więcej niż siedem minut, bezzwłocznie trzeba zadzwonić po pogotowie ratunkowe.

15 Ogniskowe napady padaczkowe Źródło wyładowań Kora mózgowa. Drgawki Ograniczone do pewnej części ciała, Rozpoczynają się w mięśniach Kciuka, wskaziciela, kącika ust i palucha, Jeśli rozpoczynają się w kąciku ust, Stopniowo ogarniają całą połowę twarzy, Następnie kończynę górną i dolną, Kloniczne, Poprzedza je skurcz toniczny. Po napadzie Występuje przejściowy niedowład w części ciała, która była objęta drgawkami. Źródłem wyładowań ogniskowych napadów padaczkowych zazwyczaj jest kora mózgowa. Ogniskowym napadom ruchowym towarzyszą drgawki ograniczone do pewnej części ciała, które zwykle rozpoczynają się w mięśniach kciuka, wskaziciela, kącika ust i palucha. Jeśli rozpoczynają się w kąciku ust, stopniowo ogarniają całą połowę twarzy, następnie kończynę górną i dolną. Są to drgawki kloniczne, niekiedy poprzedza je skurcz toniczny. Po napadzie występuje przejściowy niedowład w części ciała, która była objęta drgawkami.

16 Ogniskowe napady padaczkowe Napady ruchowe Napady zwrotne Napady czuciowe Można przerwać przez silne ściśnięcie lub rozcieranie kończyny bądź też zanurzając ją w zimnej wodzie. Zwrot głowy i oczu w stronę przeciwną do ogniska chorobowego w półkuli mózgu, Może być połączony ze skrętem tułowia, Podrażnienie kory w tylnej części płata czołowego. Parestezje, które zjawiają się np. W palcach ręki, stopniowo ogarniają rękę, przedramię, ramię itd. Ogniskowy napad ruchowy rozpoczynający się w kończynie można przerwać przez silne ściśnięcie lub rozcieranie kończyny bądź też zanurzając ją w zimnej wodzie. Napady zwrotne cechują się zwrotem głowy i oczu w stronę przeciwną do ogniska chorobowego w półkuli mózgu. Zwrot głowy i oczu może być połączony ze skrętem tułowia. Objawy te świadczą o podrażnieniu kory w tylnej części płata czołowego. Napady czuciowe przebiegają podobnie do ogniskowych ataków ruchowych. Parestezje (cierpnięcia, mrowienia, drętwienia itp.), które zjawiają się np. w palcach ręki, stopniowo ogarniają rękę, przedramię, ramię itd.

17 Ogniskowe napady padaczkowe Napady wzrokowe Napady słuchowe Powstają wskutek wyładowania w jednym z płatów potylicznych. Przymglone widzenie, Przejściowa ślepota Nagłe błyski lub światło, które może być kolorowe. Objawiają się szumem, brzęczeniem, bębnieniem, ćwierkaniem itp., Umiejscowienie ogniska padaczkowego w okolicy pola słuchowego, Wrażenia słuchowe w uchu przeciwległym do ogniska uszkodzenia kory mózgowej. Napady wzrokowe powstają wskutek wyładowania w jednym z płatów potylicznych. Chorzy mogą mieć przymglone widzenie, czasem nawet ślepną przejściowo; zazwyczaj pojawiają się im przed oczyma nagłe błyski lub światło, które może być kolorowe. Napady słuchowe objawiają się szumem, brzęczeniem, bębnieniem, ćwierkaniem itp. Wskazują one na umiejscowienie ogniska padaczkowego w okolicy pola słuchowego. Chorzy zazwyczaj mają wrażenia słuchowe w uchu przeciwległym do ogniska uszkodzenia kory mózgowej.

18 Ogniskowe napady padaczkowe Napady zawrotów głowy Napady węchowe Trudności utrzymania równowagi, Zawrót głowy, Wrażenie przemieszczenia ciała w przestrzeni, Wyładowania w obrębie płata skroniowego lub ciemieniowego. Umiejscowienia ogniska padaczkowego w obrębie albo w sąsiedztwie haka hipokampa, Wrażenie zwykle przykrego zapachu odczuwanego przez chorego. Napady zawrotów głowy cechują trudności utrzymania równowagi i zawrót głowy, niekiedy połączony z wrażeniem przemieszczenia ciała w przestrzeni. Przyczyną tych napadów są wyładowania w obrębie płata skroniowego lub ciemieniowego. Napady węchowe powstają w razie umiejscowienia ogniska padaczkowego w obrębie albo w sąsiedztwie haka hipokampa. Początkowym objawem jest tu wrażenie zwykle przykrego zapachu odczuwanego przez pacjenta.

19 Ogniskowe napady padaczkowe - napady psychiczne Powstają wskutek wyładowań padaczkowych w obrębie płata skroniowego. Mają różny charakter. Charakter i napadowość doznań ułatwiają rozpoznanie. Różne sensacje czuciowe i zmysłowe (węchowe, smakowe, słuchowe, wzrokowe i błędnikowe ). Napady psychiczne powstają wskutek wyładowań padaczkowych w obrębie płata skroniowego i mają różny charakter. Stały charakter i napadowość doznań ułatwiają rozpoznanie. W napadach skroniowych oprócz stałego zamroczenia i częstych automatyzmów ruchowych obserwuje się różne, czasem złożone sensacje czuciowe i zmysłowe (węchowe, smakowe, słuchowe, wzrokowe i błędnikowe ).

20 Ogniskowe napady padaczkowe - napady psychiczne Przebieg napadu Gniew, Zagrożenie niebezpieczeństwem, Poczucie winy, Oczekiwanie na coś, Ponowne przeżywane dawnych sytuacji, Przypominanie sobie zapomnianych zdarzeń, Wrażenie bycia we śnie. Podczas napadu chory może przeżywać różne, częściej przykre niż przyjemne, emocje: gniew, zagrożenie niebezpieczeństwem, poczucie winy, oczekiwanie na coś itp. Chory może ponownie przeżywać dawne sytuacje i przypominać sobie zapomniane zdarzenia. Szczególną postacią napadów skroniowych są napady hakowe, które powstają wskutek podrażnienia okolicy haka zakrętu hipokampa. Chory w czasie napadu ma wrażenie, jakby był we śnie. Częste są tu również wrażenia zdarzenia już widzianego i już przeżytego.

21 Zaburzenia wegetatywne Ogniskowe napady padaczkowe Towarzyszą ruchowym, czuciowym i psychicznym, Występują niezależnie od nich, Mają charakter ruchowy, czuciowy lub mieszany. Objawy Nieprzyjemne, trudne do określenia sensacje W nadbrzuszu, W pobliżu wyrostka mieczykowatego, W okolicy pępka. Ognisko padaczkowe W głębi szczeliny bocznej mózgu, Na przyśrodkowej powierzchni płata czołowego. Różne napadowe zaburzenia wegetatywne mogą towarzyszyć atakom ruchowym, czuciowym i psychicznym, mogą jednak występować niezależnie od nich. Napadowe zaburzenia wegetatywne mogą mieć charakter ruchowy, czuciowy lub mieszany. Napady wegetatywne odbierane są przez pacjentów jako nieprzyjemne, trudne do określenia sensacje (np. gniecenie ) w nadbrzuszu w pobliżu wyrostka mieczykowatego lub w okolicy pępka. W napadach tego typu ognisko padaczkowe przypuszczalnie znajduje się albo w głębi szczeliny bocznej mózgu, albo na przyśrodkowej powierzchni płata czołowego.

22 Automatyzm (początkowa utrata świadomości) Zachowanie chorego może być względnie prawidłowe. Pacjent nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Występuje niepamięć (amnezja). Może to być objaw wyładowania padaczkowego. Może wystąpić w końcu wyładowania (automatyzm ponapadowy). Automatyzm albo początkowa utrata świadomości to stan, podczas którego zachowanie chorego może być względnie prawidłowe, chory jednakże wskutek nagłego zaburzenia świadomości nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Takiemu przejściowemu zaburzeniu świadomości towarzyszy niepamięć (amnezja). Tego typu napady mogą być przejawem wyładowania padaczkowego albo też wystąpić w końcu wyładowania (automatyzm ponapadowy).

23 Objawy zwiastunowe Występowanie Kilka godzin, a nawet kilka dni przed napadem. Charakter Rozdrażnienie, Przygnębienie, Apatia, Ból głowy, Mdłości, Wzmożone łaknienie, Pokrzywka, Pocenie się, Bladość, Bicie serca. Wielu chorych ma objawy zwiastunowe na kilka godzin, a nawet kilka dni przed napadem. Mogą one mieć różny charakter np., zmiany w usposobieniu w postaci rozdrażnienia, przygnębienia, apatii, ból głowy, mdłości, wzmożone łaknienie, pokrzywka, pocenie się, bladość łub bicie serca.

24 Diagnostyka Wywiad od pacjenta i jego rodziny lub opiekunów. Wideo EEG. Badanie przedmiotowe. Ocena stanu neurologicznego i psychicznego. Badania laboratoryjne Ocena płynu mózgowordzeniowego. Badanie EEG. 24-godzinne monitorowanie EEG metoda Holtera. Badania polisomnograficzne. Badania neuroobrazowe: rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa. Diagnostyka naczyniowa i kardiologiczna. Podstawą rozpoznania padaczki jest wywiad uzyskany od pacjenta i jego rodziny lub opiekunów. Następnie należy wykonać. Badanie przedmiotowe oraz ocenę stanu neurologicznego i psychicznego. Badania laboratoryjne oraz ocenę płynu mózgowo-rdzeniowego. Rutynowe badanie EEG ze standardowymi aktywacjami, ewentualnie badania rozszerzone aktywacja deprywacja snu. Wideo EEG lub 24-godzinne monitorowanie EEG metoda Holtera. W przypadku różnicowania z zaburzeniami snu badania polisomnograficzne. Badania neuroobrazowe: rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową. Ewentualnie diagnostykę naczyniową i kardiologiczną.

25 Przebieg choroby U niektórych pacjentów występuje kilka napadów w ciągu całego życia. Zwykle okresowo liczba napadów nagle wzrasta bardzo znacznie, następnie znów się zmniejsza, Niekiedy napady zjawiają się w regularnych odstępach czasu. Z reguły nie ma żadnej regularności występowania napadów. U niektórych kobiet napady padaczkowe występują tylko w okresie miesiączki. Przebieg padaczki jest bardzo różny. Niektórzy chorzy mają jedynie kilka napadów w ciągu całego życia, u innych zaś okresowo liczba napadów nagle wzrasta bardzo znacznie, następnie znów się zmniejsza, zwłaszcza wówczas, gdy chory jest odpowiednio leczony. Niekiedy napady zjawiają się w regularnych odstępach czasu, częściej jednak nie ma żadnej regularności w ich występowaniu. U niektórych kobiet napady padaczkowe występują tylko w okresie miesiączki.

26 Przebieg choroby Występowanie napadów Podczas snu, W ciągu dnia Duże i uogólnione, Psychomotoryczne i małe, Jeden typ, Dwie, a nawet trzy postacie. Jedni chorzy mają napady tylko w nocy podczas snu, inni zaś przeważnie w ciągu dnia; jednakże nocny typ napadów przeważa. Najpospolitsze są napady duże i uogólnione, rzadziej spotyka się napady psychomotoryczne i małe. Są pacjenci, którzy mają wyłącznie jeden typ napadów, u innych napady przebiegają pod dwiema, czasem nawet pod trzema postaciami.

27 Rokowanie Dobrze rokuje Padaczka objawowa, w której przyczynę choroby (np. Guz) uda się usunąć. Źle rokuje Padaczka o nie ustalonej etiologii, Częste napady, Zaburzenia psychiczne, Napady małe i psychomotoryczne, Długi czas trwania choroby, Występowanie drgawek w pierwszych latach życia, Jeśli w przebiegu choroby rozwija się otępienie. W padaczce objawowej, w której przyczynę choroby (np. guz) uda się usunąć, rokowanie na ogół jest dobre. Padaczki o nie ustalonej etiologii, przebiegające z częstymi napadami i z zaburzeniami psychicznymi dają rokowane gorsze niż te postacie, w których napady są rzadkie i zaburzeń psychicznych nie ma. Napady małe i psychomotoryczne trudniej poddają się leczeniu niż duże. Im choroba trwa dłużej, tym leczenie jest trudniejsze i rokowanie gorsze. Występowanie drgawek w pierwszych latach życia rokuje niepomyślnie, zwłaszcza jeśli w przebiegu choroby rozwija się otępienie.

28 Leczenie operacyjne Padaczka urazowa Padaczka skroniowa Usunięcie zbliznowaciałej tkanki. Usunięcie części płata skroniowego, w których stwierdza się obecność ogniska padaczkowego. Padaczkę urazową, w której udaje się wykazać bliznę oponowo mózgową, leczy się operacyjnym usunięciem zbliznowaciałej tkanki. W padaczce skroniowej, opornej na inne rodzaje leczenia, usuwa się operacyjnie te części płata skroniowego, w których stwierdza się obecność ogniska padaczkowego.

29 Leczenie farmakologiczne Rozpoczyna się diagnozą Rodzaj napadów padaczkowych występujących u pacjenta, Charakter jego schorzenia podstawowego. Następnie Pacjent otrzymuje jeden lek, w możliwie najniższej, skutecznej dawce. Jeśli terapia nie przynosi efektów należy podać choremu kolejny środek lub wymienić specyfik nieskuteczny. Leczenie farmakologiczne rozpoczyna się diagnozą. Należy ustalić rodzaj napadów padaczkowych występujących u pacjenta oraz charakter jego schorzenia podstawowego. Następnie pacjent otrzymuje zazwyczaj jeden lek, w możliwie najniższej, skutecznej dawce. Jeśli taka terapia nie przynosi efektów należy podać choremu kolejny środek lub wymienić specyfik nieskuteczny.

30 Leczenie farmakologiczne Podczas leczenia, oznacza się stężenia danego leku we krwi pacjenta. U około 80% chorych na padaczkę, farmakoterapia przynosi oczekiwane rezultaty. Jednak u ponad 20% pacjentów, pomimo zastosowanej farmakologii, nie udaje się w pełni opanować napadów. Pacjenci powinni ściśle przestrzegać wskazówek lekarza, zwłaszcza w odniesieniu do decyzji o zaprzestaniu leczenia. Podczas leczenia, oznacza się stężenia danego leku we krwi pacjenta. U około 80% chorych na padaczkę, farmakoterapia przynosi oczekiwane rezultaty. Jednak u ponad 20% pacjentów, pomimo zastosowanej farmakoterapii, nie udaje się w pełni opanować napadów. Pacjenci z padaczką powinni ściśle przestrzegać wskazówek lekarza, zwłaszcza w odniesieniu do decyzji o zaprzestaniu leczenia.

31 Leczenie farmakologiczne Próba odstawiania leków Po dwóch, trzech latach od ostatniego napadu, Kontrola zapisu EEG, Stopniowo przez okres kilku miesięcy, Zmiany w zapisie EEG mogą niekiedy utrzymywać się nawet przez kilka lat po odstawieniu leków i niewystępowaniu napadów padaczkowych. Próbę powolnego odstawiania leków można przeprowadzić po okresie dwóch, trzech lat od ostatniego napadu, kontrolując zapis EEG i zmniejszając stopniowo dawkę przyjmowanego przez pacjenta leku lub leków, przez okres kilku miesięcy. Zmiany w zapisie EEG mogą niekiedy utrzymywać się nawet przez kilka lat po odstawieniu leków i niewystępowaniu napadów padaczkowych.

32 Leczenie - elektrostymulacja Polega na podłączeniu do nerwu błędnego stymulatora. Chwilę przed napadem, urządzenie wysyła impuls, który zapobiega napadowi. Ponadto pacjent czując zbliżający się napad może aktywować elektrostymulator. W przypadku padaczek lekoopornych stosuje się elektrostymulacje, która polega na podłączeniu do nerwu błędnego stymulatora, W chwili przed napadem, urządzenie wysyła impuls, który zapobiega napadowi. Dodatkowo chory może na ręce mieć bransoletę, za pomocą której, czując zbliżający się napad, może aktywować elektrostymulator.

33 Leczenie - elektrostymulacja Elektrostymulator powstrzymuje około 60% napadów. U wielu chorych obserwuje się całkowite ustąpienie objawów. Nawet więc całkowite usunięcie napadów, nie jest równoznaczne z wyzdrowieniem. Wyczerpanie się baterii elektrostymulatora powoduje nawrót napadów padaczkowych. Elektrostymulator nie jest też w stanie wyeliminować wszystkich napadów. Szacuje się że średnio udaje się powstrzymać około 60% napadów. Są też osoby, u których zastosowanie elektrostymulacji może dać całkowite ustąpienie objawów. Trzeba jednak pamiętać, że elektrostymulator nie leczy, a jedynie powstrzymuje objawy. Nawet więc całkowite usunięcie napadów, nie jest równoznaczne z wyzdrowieniem. Wyczerpanie się baterii elektrostymulatora spowoduje nawrót napadów padaczkowych.

34 Wpływ choroby na życie pacjenta Chory powinien Unikać sytuacji, w których nagła utrata przytomności mogłaby go narazić na niebezpieczeństwo prowadzenie samochodu, praca na wysokości itp., Wyeliminować alkohol z diety, Ograniczyć spożycie soli kuchennej. Chory może prowadzić normalny tryb życia, unikając jednak sytuacji, w których nagła utrata przytomności mogłaby go narazić na niebezpieczeństwo np., prowadzenie samochodu czy praca na wysokości. Jedynym bezwzględnym zaleceniem dietetycznym jest powstrzymanie się od spożywania alkoholu. Ponadto zaleca się umiarkowane spożycie soli kuchennej.

35 Prof. dr hab. Krzysztof Turowski Padaczka Dziękuję za uwagę!

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

Padaczka u osób w podeszłym wieku

Padaczka u osób w podeszłym wieku Padaczka u osób w podeszłym wieku W ostatnich latach obserwuje się wzrost przypadków padaczki u osób starszych zarówno w krajach Europy, jak i Ameryki Północnej co wynika ze starzenia się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Znaczenie zapisu EEG w rozpoznaniu i leczeniu EEG wspiera kliniczne rozpoznanie padaczki, ale na ogół nie powinno stanowić podstawy rozpoznania wobec

Bardziej szczegółowo

Padaczka versus omdlenie co wynika z wytycznych 2009? Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Padaczka versus omdlenie co wynika z wytycznych 2009? Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Padaczka versus omdlenie co wynika z wytycznych 2009? Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Omdlenie Objaw a nie choroba Przejściowa i samoograniczająca się utrata przytomności Mechanizm:

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U DZIECI. Wioletta Kojder-Leżańska Agnieszka Pędzimąż

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U DZIECI. Wioletta Kojder-Leżańska Agnieszka Pędzimąż ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U DZIECI Wioletta Kojder-Leżańska Agnieszka Pędzimąż CHOROBY NEUROLOGICZNE TO WSZYSTKIE SCHORZENIA ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM ORGANICZNYM FUNKCJONOWANIEM OŚRODKOWEGO I OBWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

1. Protezowanie aparatami (przewodnictwo powietrzne i kostne). 2. Ćwiczenia logopedyczne.

1. Protezowanie aparatami (przewodnictwo powietrzne i kostne). 2. Ćwiczenia logopedyczne. 2. Implantacje mikroelektrod do ślimaka przekazywanie odpowiednio dobranych sygnałów elektrycznych do receptorów w sposób sterowany komputerem. Rehabilitacja w uszkodzeniach słuchu: 1. Protezowanie aparatami

Bardziej szczegółowo

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAMIĘTAJ!!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIĘTANIA. Opracował: mgr Mirosław Chorąży Zasłabnięcie

Bardziej szczegółowo

Dziecko z padaczką w szkole. Patrycja Harat-Smętek

Dziecko z padaczką w szkole. Patrycja Harat-Smętek Dziecko z padaczką w szkole Patrycja Harat-Smętek Definicja padaczki Padaczka jest zaburzeniem czynności mózgu, które cechuje się trwałą skłonnością do napadów padaczkowych wraz z neurobiologicznymi, poznawczymi,

Bardziej szczegółowo

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Śmierć mózgu Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Proces śmierci Przerwanie czynności neurologicznych OUN Zatrzymanie czynności serca Zatrzymanie czynności oddechowej Śmierć

Bardziej szczegółowo

Padaczka lekooporna - postępowanie. Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii, CMKP Warszawa

Padaczka lekooporna - postępowanie. Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii, CMKP Warszawa Padaczka lekooporna - postępowanie Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii, CMKP Warszawa Definicja padaczki lekoopornej Nie ma padaczki lekoopornej, są lekarze oporni na wiedzę Boenigh,

Bardziej szczegółowo

Drgawki czy mioklonie??? Iwona Terczyńska IMID

Drgawki czy mioklonie??? Iwona Terczyńska IMID Drgawki czy mioklonie??? Iwona Terczyńska IMID Termin mioklonia u pacjenta z JME został po raz pierwszy zaproponowany przez Herpina w 1867 Mioklonie przysenne opisał Friedreich 1881 Nadal.nie ma powszechnie

Bardziej szczegółowo

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SPASTYKĄ

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SPASTYKĄ PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SPASTYKĄ Codzienne ćwiczenia dla ciała i ducha Prezentacja przygotowana w ramach projektu na rehabilitację domową pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane pt.: Lepsze jutro Finansowane

Bardziej szczegółowo

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Model anatomiczno-neurologiczno-radiologiczny: obszar unaczynienia objawy neurologiczne - lokalizacja

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Model anatomiczno-neurologiczno-radiologiczny: obszar unaczynienia objawy neurologiczne - lokalizacja Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649 Model anatomiczno-neurologiczno-radiologiczny: obszar unaczynienia objawy neurologiczne - lokalizacja obszar unaczynienia objawy lokalizacja TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA (OCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SPASTYKĄ. Codzienne dwiczenia dla ciała i ducha

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SPASTYKĄ. Codzienne dwiczenia dla ciała i ducha PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SPASTYKĄ Codzienne dwiczenia dla ciała i ducha SPASTYCZNOŚD Jest powszechnym problemem u pacjentów z SM Jej przyczyną są uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym spowodowane chorobą

Bardziej szczegółowo

Oprac. Adam M. Zalepa

Oprac. Adam M. Zalepa Poziom cukru w cukrzycy powinien wynosić: na czczo 70 120 mg/dl (3,9-6,6 mmol/l), 1 godzinę po posiłku poniżej 160 mg/dl (8,9 mmol/l), 2 godziny po posiłku poniżej 140 mg/dl (7,8 mmol/l). odchudzanie się

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezdechu i chrapania

Leczenie bezdechu i chrapania Leczenie bezdechu i chrapania Bezdech senny, to poważna i dokuczliwa choroba, dotykająca ok. 4% mężczyzn i 2% kobiet. Warto więc wykonać u siebie tzw. BADANIE POLISOMNOGRAFICZNE, które polega na obserwacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi.

KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi. moduł V foliogram 7 KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH Kolejność postępowania: - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi. moduł V foliogram

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Pułapki w EEG prezentacja przypadków

Pułapki w EEG prezentacja przypadków Pułapki w EEG prezentacja przypadków Ewa Nagańska Klinika Neurologii i Epileptologii SPSK CMKP, Warszawa ZAKOPANE XI 2017 Jak rozpoznać nieprawidłowości w EEG? znajomość prawidłowego zapisu EEG znajomość

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Dzienniczek obserwacyjny dla pacjenta

Dzienniczek obserwacyjny dla pacjenta Dzienniczek obserwacyjny dla pacjenta Służy do regularnego zapisywania własnych obserwacji w zakresie monitorowania odczuwania bólu Szanowny Pacjencie, Choroba nowotworowa to ogromne wyzwanie dla każdego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów info Informacja dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem Polineuropatia indukowana bortezomibem Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz Katedra i Klinika Hematologii,

Bardziej szczegółowo

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk (spondylolisteza) - jest to zsunięcie się kręgu do przodu (w kierunku brzucha) w stosunku do kręgu położonego poniżej. Dotyczy to

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe oraz podstawy zmian warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.

Aneks I. Wnioski naukowe oraz podstawy zmian warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu. Aneks I Wnioski naukowe oraz podstawy zmian warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu. 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, SZCZEGÓŁOWE W WARUNKI TYM PADACZKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na badanie kwalifikacyjne do mikropolaryzacji mózgu

Formularz zgłoszeniowy na badanie kwalifikacyjne do mikropolaryzacji mózgu Formularz zgłoszeniowy na badanie kwalifikacyjne do mikropolaryzacji mózgu Data... Poniższe schorzenia zazwyczaj nie stanowią przeciwwskazania do zastosowania mikropolaryzacji. Proszę zatem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

Należą do najczęstszych urazów mózgu Zmiany w badaniach obrazowych z czasem pogarszają się

Należą do najczęstszych urazów mózgu Zmiany w badaniach obrazowych z czasem pogarszają się Złamania kości czaszki U 1/3 chorych po ciężkim urazie głowy nie występuje złamanie kości czaszki Złamanie może być linijne, z wgłobieniem lub z rozerwaniem szwów Zdjęcia rtg nie są wystarczające w diagnostyce

Bardziej szczegółowo

Zespoły neurodegeneracyjne. Dr n. med. Marcin Wełnicki III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zespoły neurodegeneracyjne. Dr n. med. Marcin Wełnicki III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zespoły neurodegeneracyjne Dr n. med. Marcin Wełnicki III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Neurodegeneracja Choroby przewlekłe, postępujące, prowadzące

Bardziej szczegółowo

Układ nerwy- ćwiczenia 1/5

Układ nerwy- ćwiczenia 1/5 Układ nerwy- ćwiczenia 1/5 Badanie neurologiczne - ĆWICZENIA Wybrane elementy badania układu nerwowego (badanie nerwów czaszkowych, badanie wybranych odruchów mono- i polisynaptycznych, badanie czucia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia lękowe: Zaburzenia lękowe w postaci fobii: Agorafobia Fobie specyficzne Fobia społeczna. Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)

Zaburzenia lękowe: Zaburzenia lękowe w postaci fobii: Agorafobia Fobie specyficzne Fobia społeczna. Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) Zaburzenia lękowe Zaburzenia lękowe: Zaburzenia lękowe w postaci fobii: Agorafobia Fobie specyficzne Fobia społeczna Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) Zaburzenia lękowe-fobie: Występuje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI Załącznik nr 4 Załącznik nr 4b SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 1. Padaczka oznacza chorobę

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE U DZIECI INTRACRANIAL PRESSURE ICP

PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE U DZIECI INTRACRANIAL PRESSURE ICP PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE U DZIECI INTRACRANIAL PRESSURE ICP Nadmierne ciśnienie wewnątrz niepodatnego sklepienia czaszki, upośledzające funkcje neurologiczne. PRZYCZYNY ICP Wynik zmian zwiększających

Bardziej szczegółowo

Wykaz Czynności Kontrolnych

Wykaz Czynności Kontrolnych Wykaz Czynności Kontrolnych WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: Przygotowanie się do specjalistycznych badań w szpitalu Po wizycie u lekarza, możesz otrzymać zalecenie zgłoszenia się na kilka badań u specjalisty

Bardziej szczegółowo

E. Czy uważa Pan/i, że powrót do domu jest związany z dodatkowymi zagrożeniami? a. Tak b. Chyba tak c. Nie jestem pewien d. Nie

E. Czy uważa Pan/i, że powrót do domu jest związany z dodatkowymi zagrożeniami? a. Tak b. Chyba tak c. Nie jestem pewien d. Nie SKALA GOTOWOŚCI DO WYPISU ZE SZPITALA U PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO The Readiness for Hospital Discharge After Myocardial Infarction Scale (RHDS MIS) Autor: Aldona Kubica Kwestionariusz dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH I ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM UDARU MÓZGU

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH I ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM UDARU MÓZGU DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH I ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM UDARU MÓZGU Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia świadomości u dziecka w wieku 11 lat. Katarzyna Kotulska IPCZD Klinika Neurologii i Epileptologii

Wyłączenia świadomości u dziecka w wieku 11 lat. Katarzyna Kotulska IPCZD Klinika Neurologii i Epileptologii Wyłączenia świadomości u dziecka w wieku 11 lat Katarzyna Kotulska IPCZD Klinika Neurologii i Epileptologii W przychodni 1 Dziewczynka 11-letnia Bardzo dobrze się uczy, ale dysgrafia Ostatnio nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Autor: Aldona Kubica. Kwestionariusz dla pacjentów po zawale serca leczonych angioplastyka wieńcową. Wersja 1

Autor: Aldona Kubica. Kwestionariusz dla pacjentów po zawale serca leczonych angioplastyka wieńcową. Wersja 1 SKALA GOTOWOŚCI DO WYPISU ZE SZPITALA U PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO The Readiness for Hospital Discharge After Myocardial Infarction Scale (RHDS MIS) Autor: Aldona Kubica Kwestionariusz dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. ROZDZIAŁ 2 Neuroanatomia. Wprowadzenie 85 Układ ruchowy 86 Układ czuciowy 90 Układ wzrokowy 93 Pień mózgu 96 Móżdżek 100 Kora mózgu 103

Wprowadzenie. ROZDZIAŁ 2 Neuroanatomia. Wprowadzenie 85 Układ ruchowy 86 Układ czuciowy 90 Układ wzrokowy 93 Pień mózgu 96 Móżdżek 100 Kora mózgu 103 ROZDZIAŁ 2 Neuroanatomia Wprowadzenie 85 Układ ruchowy 86 Układ czuciowy 90 Układ wzrokowy 93 Pień mózgu 96 Móżdżek 100 Kora mózgu 103 Wprowadzenie Udar mózgu jest schorzeniem uszkadzającym mózg. W związku

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY ICD-10 G24.3 - kręcz karku G24.5 - kurcz

Bardziej szczegółowo

Drgawki gorączkowe i padaczki ze spektrum GEFS+

Drgawki gorączkowe i padaczki ze spektrum GEFS+ Drgawki gorączkowe i padaczki ze spektrum GEFS+ Elżbieta Szczepanik Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Kurs CMKP 23-25. 09. 2019 Padaczka i inne stany napadowe u dzieci ...

Bardziej szczegółowo

uszkodzenie tkanek spowodowane rozszerzeniem lub zwężeniem zamkniętych przestrzeni gazowych, wskutek zmian objętości gazu w nich zawartego.

uszkodzenie tkanek spowodowane rozszerzeniem lub zwężeniem zamkniętych przestrzeni gazowych, wskutek zmian objętości gazu w nich zawartego. Barotrauma uszkodzenie tkanek spowodowane rozszerzeniem lub zwężeniem zamkniętych przestrzeni gazowych, wskutek zmian objętości gazu w nich zawartego. Podział urazów ciœnieniowych płuc zatok obocznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Biorytmy, sen i czuwanie

Biorytmy, sen i czuwanie Biorytmy, sen i czuwanie Rytmika zjawisk biologicznych określana jako biorytm przyporządkowuje zmiany stanu organizmu do okresowych zmian otaczającego środowiska. Gdy rytmy biologiczne mają charakter wewnątrzustrojowy

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta. Aneks III Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta. Uwaga: Poszczególne punkty Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta są wynikiem zakończenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie brygatynib Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie Imię i nazwisko pacjenta: Dane lekarza (który przepisał lek Alunbrig ): Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Szczególnie polecamy osobą oczekującym szybkiej poprawy wyglądu. Zabieg jest

Szczególnie polecamy osobą oczekującym szybkiej poprawy wyglądu. Zabieg jest Pytaj o B o t o x Szczególnie polecamy osobą oczekującym szybkiej poprawy wyglądu. Zabieg jest wykonywany przez świetną specjalistkę która po konsultacji powie co jest bezpieczne i jaki można osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce.

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce. Astma oskrzelowa Astma jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych, w którym biorą udział liczne komórki, a przede wszystkim : mastocyty ( komórki tuczne ), eozynofile i limfocyty T. U osób podatnych

Bardziej szczegółowo

Rodzinna gorączka śródziemnomorska

Rodzinna gorączka śródziemnomorska www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Rodzinna gorączka śródziemnomorska Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jak diagnozuje się tę chorobę? Zasadniczo stosuje się następujące podejście: Podejrzenie

Bardziej szczegółowo

Narkolepsja. Diagnostyka neurofizjologiczna

Narkolepsja. Diagnostyka neurofizjologiczna Historia badań nad narkolepsją. Diagnostyka neurofizjologiczna Aleksandra Wierzbicka Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 19 wiek Pierwszy opis objawów Lata 1950 Lata 1930 Sleep Onset Pierwsze REM

Bardziej szczegółowo

TEMOZOLOMIDUM. Załącznik C.64. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

TEMOZOLOMIDUM. Załącznik C.64. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej,

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów. Małgorzata Chochowska

Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów. Małgorzata Chochowska Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów Małgorzata Chochowska Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów. Pierścień rotatorów stanowią ścięgna 4 mieśni: Podłopatkowego

Bardziej szczegółowo

Z A D Ł A W I E N I E

Z A D Ł A W I E N I E www.scanwork.glt.pl Z A D Ł A W I E N I E CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH Szkolenia z pierwszej pomocy WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 POSTĘPOWANIE U OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA I. ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy

Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

Deprywacja snu jako metoda prowokacji napadów padaczkowych. Piotr Walerjan (Warszawa)

Deprywacja snu jako metoda prowokacji napadów padaczkowych. Piotr Walerjan (Warszawa) Deprywacja snu jako metoda prowokacji napadów padaczkowych Piotr Walerjan (Warszawa) Rutynowe zapisy EEG 40 50% zapisów EEG u pacjentów cierpiących na padaczkę nie zawiera grafoelementów padaczkorodnych

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja u chorych na astmę oskrzelową

Rehabilitacja u chorych na astmę oskrzelową W leczeniu przewlekłym wielu chorób układu oddechowego, w tym astmy, zaleca się rehabilitację oddechową. Program rehabilitacji po odpowiednim przeszkoleniu może być realizowany przez chorego indywidualnie.

Bardziej szczegółowo

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Iinformacja o intensywności bodźca: 1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Dopalaczom powiedz nie

Dopalaczom powiedz nie Dopalaczom powiedz nie 1. Co to są dopalacze? 2. Podział dopalaczy. 3. Objawy i skutki zażywania dopalaczy. 4. Powody brania narkotyków przez ludzi 5. Przykłady dopalaczy. 6. Wygląd ciała po zażyciu dopalaczy.

Bardziej szczegółowo

Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8

Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8 // Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8 Białko 1 : Tłuszcz 2,5-3,5 : Węglowodany 05-0,8 grama na 1 kilogram wagi należnej i nie przejmuj się kaloriami. Po kilku tygodniach dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

Badanie neurologiczne po NZK - propozycja checklisty

Badanie neurologiczne po NZK - propozycja checklisty Badanie neurologiczne po NZK - propozycja checklisty Maciej Wawrzyńczyk Oddział Udarowy Klinika Neurologii SUM w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Najczęstsze przyczyny przewlekłych zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 Sen i czuwanie rozdział 9 Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 SEN I CZUWANIE SEN I RYTMY OKOŁODOBOWE FAZY SNU CHARAKTERYSTYKA INDUKOWANIE SNU MECHANIZM I STRUKTURY MÓZGOWE RYTMY OKOŁODOBOWE

Bardziej szczegółowo

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA Sen i Czuwanie U ludzi dorosłych występują cyklicznie w ciągu doby dwa podstawowe stany fizjologiczne : SEN i CZUWANIE SEN I CZUWANIE Około 2/3 doby przypada na czuwanie.

Bardziej szczegółowo

Natureheals

Natureheals Natureheals www.donatmg.eu/en Magnez NAUKOWCY OKREŚLILI MAGNEZ MIANEM MINERAŁU DO WALKI ZE STRESEM, NAZYWAJĄC GO RÓWNIEŻ BALSAMEM DLA NERWÓW I MIĘŚNI. MAGNEZ JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH MINERAŁÓW NIEZBĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem z epilepsją

Praca z uczniem z epilepsją Praca z uczniem z epilepsją Epilepsja (padaczka) jest najczęstszą chorobą układu nerwowego u dzieci i jedną z najczęstszych u dorosłych. Ocenia się, że na padaczkę choruje do 1% ludzi. W Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nieurazowych. Moduł II

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nieurazowych. Moduł II Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nieurazowych Moduł II Spis treści: 1. Omdlenie 2. Padaczka 3. Zawał mięśnia sercowego 4. Zadławienie u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia 5. Wstrząs 1. Omdlenie

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

Urazy i kontuzje w młodzieżowej piłce nożnej - charakterystyka,pierwsza pomoc, diagnostyka i leczenie

Urazy i kontuzje w młodzieżowej piłce nożnej - charakterystyka,pierwsza pomoc, diagnostyka i leczenie Urazy i kontuzje w młodzieżowej piłce nożnej - charakterystyka,pierwsza pomoc, diagnostyka i leczenie Autor: lek. Jacek Burda Eskulap-Med sp.z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski No pain,no gain Bez bólu nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 558 Warszawa, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 558 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? CEL/75/11/09 Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym

Bardziej szczegółowo

Wentylacja u chorych z ciężkimi obrażeniami mózgu

Wentylacja u chorych z ciężkimi obrażeniami mózgu Wentylacja u chorych z ciężkimi obrażeniami mózgu Karolina Mroczkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralny Szpital Kliniczny Źródło Critical Care 2018: Respiratory management in patients

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo