SPKSO/PB/TOM I. 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q w,nd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPKSO/PB/TOM I. 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q w,nd"

Transkrypt

1 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep o QH,nd dla każdej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q w,nd 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciep ej wody 9) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia 10) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 12) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 13) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT ) Bilans moc TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

2 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

3 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Wsp. Uc wg WT 2014 Warunek Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] [W/m 2 K] spełniony 1 Ściana zewnętrzna SC Tak 2 Ściana zewnętrzna SC Tak 3 Ściana zewnętrzna SC Tak 4 Ściana zewnętrzna SC Tak II. Przegrody strop zewnętrzny Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Dach D TAK 2 Dach D TAK 3 Dach D TAK 4 Dach D TAK 5 Dach nad pom. nieogrzewanymi D5 --- Brak wymagań Brak wymagań III. Przegrody podłogi na gruncie Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m2K] spełniony 1 Podłoga na gruncie ST TAK 2 Podłoga na gruncie ST TAK 3 Podłoga na gruncie ST Brak wymagań Brak wymagań 4 Podłoga na gruncie ST TAK IV. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Drzwi zewnętrzne D Tak 2 Drzwi zewnętrzne D Tak V. Okna zewnętrzne Parametry przegród przezroczystych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT 2014 Warunek spełniony Umax g 1 Okno zewnętrzne O Tak Tak TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

4 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej służba zdrowia Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych A o = 507,30m 2 Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A z = m 2 nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego A w = m 2 Graniczna warto powierzchni okien A omax = 0,15 A z + 0,03 A w = m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A omax A o Warunek spełniony TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

5 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: STROPODACH, ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Miesiąc f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Stycze 0,718 2 Luty 0,710 3 Marzec 0,620 4 Kwiecie 0,542 5 Maj 0,270 6 Czerwiec -0,445 7 Lipiec -1,889 8 Sierpie -0,899 9 Wrzesie 0, Pa dziernik 0, Listopad 0, Grudzie 0,676 Miesiąc krytyczny: Styczeń Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0, Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród stykaj cych si z gruntem Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: PODŁOGA NA GRUNCIE Miesi c f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Stycze 0,842 2 Luty 0,842 3 Marzec 0,842 4 Kwiecie 0,842 5 Maj 0,842 6 Czerwiec 0,842 7 Lipiec 0,842 8 Sierpie 0,842 9 Wrzesie 0, Pa dziernik 0, Listopad 0, Grudzie 0,842 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

6 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecie, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpie, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max =0, Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody 1 Dach 2 Ściana zewnętrzna Symbol STROPO DACH ŚCIANA ZEWNĘT RZNA PA RTER U [W/m 2 K] frsi [W/m 2 K] frsi>frsi,max [W/m 2 K] Warunek 0,190 0,983 0,983 > 0,718 Spełniony 0,240 0,977 0,977 > 0,718 Spełniony POD OG 3 Podłoga na gruncie A NA 0,290 0,946 0,946 > 0,842 Spełniony GRUNCIE TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

7 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep o Q H,nd dla ka dej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA OGRZEWANE Temperatura wewnętrzna strefy ʘi 24,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 4035,63 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 15,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku τ 56,2 h Udział granicznych potrzeb ciepła γh,lim 1,2 - - ah 4,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energi do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna ʘe, o C -3,6-2,9 2,5 5,5 10,9 15,4 17,7 16,5 12,8 6,3 1,9-0,5 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 *H*(ʘi- ʘe)*tm kwh/mc Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 *Hzy*( ʘi-ʘi i,yz)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint*10-3 *Af*tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c γh=qh,gn/qh,ht 0,33 0,36 0,49 0,62 0,95 1,44 1,95 1,60 0,97 0,56 0,41 0,36 γh,1 0,34 0,34 0,42 0,55 0,79 0,00 0,00 0,00 0,76 0,48 0,39 0,34 γh,2 0,34 0,42 0,55 0,79 1,20 0,00 0,00 0,00 1,29 0,76 0,48 0,39 fh,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 1,00 1,00 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

8 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn Miesi czne zapotrzebowanie na energi Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn*Q H,gn kwh/m-c 1,00 0,99 0,98 0,96 0,84 0,65 0,50 0,60 0,84 0,97 0,99 0, Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kwh/rok ,9 Numer strefy Zestawienie stref Nazwa strefy Af V ʘi QH,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok Zapotrzebowanie na ciepło 1 POMIESZCZENIA OGRZEWANE 4035, ,58 24, ,88 Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd kwh/rok ,88 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

9 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłej wody QW,nd Obliczenia instalacja ciep ej wody użytkowej Ciepło właściwe wody, cw 4.19 kj/kg*k Gęstość wody, ρw 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, ʘCW 55 Temperatura zimnej wody, ʘO 10 o C Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - o C Liczba jednostek odniesienia, Li 150 j.o. Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - Jednostkowe dobowe zużycie ciep ej wody, VCW - dm 3 /j.o.*d Mnożnik na przerwy urlopowe 0,90 - Czas użytkowania instalacji, tuz 365,00 dni Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd ,44 kwh/rok TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

10 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód Q C,nd dla ka dej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu POMIESZCZNIA CHŁODZONE Temperatura wewnętrzna strefy dla lata ʘint,C 24,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 4035,63 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 15,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku τ 454,2 h Udział granicznych potrzeb ciepła (1/γ ) C 1,0 - - ac 31,3 - Współczynnik strat ciep a przez przenikanie H tr,adj Htr,adj 24,8 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 73,0 W/K Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q C,nd,n kwh/m-c,lim miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna ʘe, o C -3,6-2,9 2,5 5,5 10,9 15,4 17,7 16,5 12,8 6,3 1,9-0,5 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,t=10-3 *H*(ʘ i-ʘ e)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QC,zy=10-3 *Hzy*( ʘi-ʘ i,yz)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepla przez przenikanie QC,ht=QC,t+QC,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint*10-3 *Af*tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QC,gn=Qsol+Qint kwh/m-c γh=qc,gn/qc,int 2,40 2,46 3,08 3,58 5,06 7,71 10,52 8,84 5,92 3,75 3,00 2,71 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

11 1/γ C,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,11 0,10 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 1/ γc,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,16 0,11 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00 fc,n 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciep a, η C,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q C,nd,n =Q C,gn - C,gn*Q C,ht kwh/m-c 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q C,nd = Σ(Q C,nd,n ), kwh/rok ,7 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

12 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Nazwa źródła WYMIENNIKOWNIA Nr źródła 1 - Udział procentowy 100 % Rodzaj nośnika energii Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny Współczynnik W H 0,80 - Współczynnik W el Energia użytkowa Q H,nd ,88 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Sprawność wytwarzania ηh,g Wybrany wariant regulacji węzeł cieplny powyżej 100kW 0,91 - Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej Sprawność regulacji ηh,e 0,85 - Wybrany wariant przesyłu Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub miniwęzeł) Sprawność przesyłu ηh,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji Sprawność akumulacji ηh,s Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 o C na zewnątrz osłony termicznej budynku 0,97 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηh,tot 0,75 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 170,74 kwh/rok TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

13 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Nazwa źródła WYMIENNIKOWNIA Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny Współczynnik WW 0,80 - Współczynnik Wel Energia użytkowa QW,nd ,44 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania węzeł cieplny kompaktowy z obudową - Sprawność wytwarzania ηw,g 0,90 Centralne przygotowanie ciep ej wody, instalacja ciep ej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z Wybrany wariant przesyłu ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzaj ce izolowane Rodzaj przesyłu ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciep ej wody Sprawność przesyłu ηw,d 0,86 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego Sprawność akumulacji ηw,s 0,86 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηw,tot 0,62 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 170,76 kwh/rok TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

14 9) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia Nazwa źródła Nowe źródło chłodzenia Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik WC Współczynnik Wel Energia użytkowa QC,nd ,71 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Sprężarkowa wytwornica wody lodowej sprężarki spiralne, skraplacz chłodzony powietrzem, Nośnik Freon ekologiczny Sprawność wytwarzania ESSER 3,60 - Wybrany wariant regulacji Sprawność regulacji ηc,e Wybrany wariant przesyłu przy odbiornikach oraz sprężąrki 0,95 - Bezpośredni oraz VRV na obiegi pierwotny i wtórny Sprawność przesyłu ηc,d 0,96 - Wybrany wariant akumulacji Bez zasobnika buforowego Sprawność akumulacji ηc,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego no nika ηc,tot 3,28 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% 0,00 kwh/rok TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

15 10) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Nazwa źródła ŚWIETLÓWKI Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik WL 3.00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik Wel Energia użytkowa El,i% 329,00 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 4035,63 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień td 3000,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc tn 2000,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczna (częściowo automat.) Wpływ światła dziennego F D 0,80 - Rodzaj regulacji Regulacja światła z uwzględnieniem światła dziennego Wpływ nieobecności pracowników F O 0,80 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 0,90 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 5,00 kwh/rok Nie TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

16 11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła QK,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 WYMIENNIKOWNIA , ,37 Suma , ,37 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła QK,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 WYMIENNIKOWNIA Suma , , , ,85 3 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła QK,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 ŚWIETLÓWKI , ,73 Suma , ,73 Chłodzenie Nr źródła Nazwa źródła QK,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 Nowe źródło chłodzenia 62350, ,70 Suma 62350, ,70 Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L +Q P,C ,6 kwh/rok 5 Zestawienie energii końcowej EK = (Q K,H +Q K,W ) / A f 4840,46 kwh/(m 2 *rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 5510,10 kwh/(m 2 *rok) do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = Q P /A f TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

17 Budynek referencyjny wg WT 2014 Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewaną budynku od powierzchni A 5612,39 m 2 zewnętrznej, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnętrznym Kubatura ogrzewanej części budynku, liczona po obrysie Ve 15080,25 m 3 zewnętrznym Współczynnik kształtu A/Ve 0,37 1/m Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 4035,63 m 2 Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie Af,c 4035,66 m 2 zewnętrznym Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie Aw,e 6356,48 m 2 zewnętrznym Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną EPW 440 kwh/(m 2 *rok) Energię pierwotną ogrzewanie, chlodzenie,wentylacja, c.w.u. Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną EPL 100 kwh/(m 2 *rok) energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do EPref 540 kwh/(m 2 *rok) ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz Chłodzenia i oświetlenia Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m2*rok) EP ref kwh/(m 2 *rok) Uwagi 531,10 <= 951,87 Warunek spełniony TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

18 TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

19 12) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego Dane zbiorcze ze stref budynku Kubatura ogrzewanej całości po obrysie zewnętrznym V e 15080,25 m 3 Kubatura grupy Ve, ,25 m 3 Powierzchnia ogrzewana całości budynku A f 4035,63 m 2 Powierzchnia ogrzewana grupy Af,1 4035,63 m 2 Współczynnik kształtu A/V e 0,27 1/m Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i EP 531,10 przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia i oświetlenia Maksymalna warto rocznego wskaźnika obliczeniowego kwh/(m 2 *rok) zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do EPref 540 kwh/(m 2 *rok) ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz Chłodzenia i oświetlenia Sredniważony współczynnik EP m Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i EP m 531,10 przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego kwh/(m 2 *rok) zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do EPmref 540 kwh/(m 2 *rok) ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m2*rok) EP ref kwh/(m 2 *rok) Uwagi 531,10 <= 540 Warunek spełniony TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

20 13) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2014 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród brak Tak zewnętrznych brak Warunek powierzchni okien Tak Warunek EP < EP ref Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak Tak brak brak 14) Bilans mocy Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc Eel [kwh/rok] Uwagi 1 Ogrzewanie 170,74 brak 2 Przygotowanie ciepłej wody 170,76 brak 3 Oświetlenie wbudowane 5,00 brak TEAM PROJEKT Warszawa Hetmańska 21/4 Pracownia: Warszawa ul. Kordeckiego 19/

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK TOM H EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU LOKALIZACJA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-6 GDAŃSK, DZIAŁKI NR 21/1, 57/1, 57/10, 21/7

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu do projektu ROZBUDOWA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr Decyzja nr 473/112 z dnia 24.10.2012. Adres inwestycji: dz. ew. 3/1 i 3/7 w obrębie 0026-05-06

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR 76-200 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 12 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce 56-410 Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń == Certyfikacja i Auditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. studiów niestacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Budynek wielorodzinny uwagi 6 mieszkań ilość lokali 3 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Budynek Usługowo-Mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo