Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowana charakterystyka energetyczna budynku"

Transkrypt

1 12 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych (WT2014), jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie dla budynku: Zespół Szkół Technicznych budynek A Leszno, ul. Niepodległości 74a INWESTOR: Miasto Leszno Adres budynku: Leszno Sporządzający świadectwo: Maniaczyk Zygmunt Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Maniaczyk Zygmunt, 1514/Lo/91 Data:

2 13 Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne 5. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 7. Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego 8. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą 9. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku 10. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku

3 14 1. Podstawa opracowania Opis: Zlecenie nr ED HS z dnia 2 marca 2015 r. Miasta Leszna na wykonanie prac projektowych 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Miasto Leszno Leszno, ul. Karasia 15 Adres inwestycji: Narutowicza 74a dz. nr41/23, Leszno Telefon / Fax / Adres Projektant Nazwa: Maniaczyk Zygmunt Adres: Słowiańska 28/4, Leszno Telefon / Fax / Adres / Nazwisko i nr uprawnień: Maniaczyk Zygmunt, 1514/Lo/91 Opis projektu Nr: Data opracowania: Opis: Informacja o budynku Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku: Budynek oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki Adres budynku: Leszno Stacja meteorologiczna: Leszno Strzyżowice Rok budowy: 2015 Rok budowy instalacji: 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku Liczba kondygnacji: 2 Liczba użytkowników / mieszkańców: Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna murowana

4 15 Geometria Kubatura budynku V 6182,8 [m 3 ] Kubatura pomieszczeń ogrzewanych Ve 6182,8 [m 3 ] Powierzchnia użytkowa Au 1873,6 [m 2 ] Powierzchnia użytkowa pomieszczeń ogrzewanych Af 1873,6 [m 2 ] Osłona budynku Opis: Średnie osłonięcie: budynki wśród drzew lub innych budynków, budynki na przedmieściach 4. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadającej podanym poniżej opisom przegród i instalacji projektowanych lub istniejących 4.1 Charakterystyka instalacji Wentylacja Rodzaj instalacji wentylacji: ogrzewana - Wentylacja grawitacyjna, Ogrzewanie Rodzaj instalacji ogrzewania: ogrzewana - Gaz ziemny, Udział 100,00%; Ciepła woda Rodzaj instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej: ogrzewana - Gaz ziemny, Udział 100,00%; Oświetlenie Rodzaj instalacji oświetlenia: ogrzewana - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, LENI = 25, Af = 1874;

5 Charakterystyka przegród Lista zdefiniowanych przegród Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A [m²] U [W/m2K] Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 78,53 0,21 W Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 43,58 0,21 N Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 239,56 0,21 N Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 132,41 0,21 W Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 56,58 0,21 N Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 210,81 0,21 E Ściana zewnętrzna 1-ogrzewana Ściana zewnętrzna szkoła 2 400,90 0,21 S Ściana wewnętrzna Ściana działowa cegła pełna 61,12 2,21 1-ogrzewana/Niezdefi 12cm niowana Podłoga na gruncie 1-ogrzewana Podłoga szkoła 936,79 1,07 Stropodach 1-ogrzewana Stropodach szkoła 936,79 0,13 btr Orientacja A [m 2 ] Powierzchnia U [W/m 2 K] - Współczynnik przenikania ciepła btr - Współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur Typy przegród Opis materiału Nazwa typu przegrody Grubość d [m] ρ [kg/m³] Cp [kj/kgk] Ściana zewnętrzna szkoła 2 Tynk mineralny 0, Styropian EPS Fasada 0, Tynk cementowo-wapienny 0, Cegła ceramiczna pełna 0, Ściana działowa cegła pełna 12cm Tynk cementowo - wapienny 0, Cegła ceramiczna pełna 0, Tynk cementowo-wapienny 0, Podłoga szkoła Beton zwykły, gęstość , Wiórobeton o umiarkowanej gęstości 0, Beton zwykły, gęstość , Kamień łamany 0, Żwir 0, Glina ubita 0, Stropodach szkoła Papa asfaltowa izolacyjna, gr 4 mm 0, Styropian PS-E FS 20 0, Papa asfaltowa izolacyjna, gr 4 mm 0, Podkłaz z chudego betonu 0, Podkłaz z chudego betonu 0, Płyta wiórkowo - cementowa, gęstość 450 0,

6 17 Papa asfaltowa 0, Strop DZ (z nadbetonem i tynkiem) 0, Tynk wapienny 0, ρ [kg/m3] gęstość materiału Cp [kj/kgk] ciepło właściwe materiału Lista zdefiniowanych okien i drzwi Nazwa Liczba Szerokość [m] Wysokość [m] Powierzchnia [m²] U [W/m²K] C O_3 2 1,45 1,35 1,95 1,6 0,7 0,75 D_1 1 1,05 2 2,1 1,4 0 0 O_4 5 1,26 1,42 1,78 1,6 0,7 0,75 O_5 1 1,26 0,71 0,89 1,6 0,7 0,75 O_6 5 1,26 1,42 1,78 1,6 0,7 0,75 O_7 6 1,26 0,65 0,81 1,6 0,7 0,75 O_8 19 2,02 2,02 4,08 1,6 0,7 0,75 D_2 1 2,1 2,88 6,04 1,4 0 0 O_2 17 2,02 1,1 2,22 1,6 0,7 0,75 O_1 20 2,02 2,08 4,2 1,6 0,7 0,75 O_9 27 2,02 2,02 4,08 1,6 0,7 0,75 O_ ,25 1,42 1,77 1,6 0,7 0,75 O_11 1 1,26 0,73 0,91 1,6 0,7 0,75 g U [W/m 2 K] - Współczynnik przenikania ciepła C udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna g współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie 5. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Parametry Temperatura wewnętrzna Θint 20,00 [ C] Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 1874 [m²] Wewnętrzna pojemność cieplna Cm [J/K] Stała czasowa τ 57,25 [h] Udział granicznych potrzeb ciepła γh,lim 1,21 Parametr numeryczny ah 4,82 [ C] Wentylacja Rodzaj wentylacji: BusinessLogicLayer.ComboBoxObject`2[System.String,Core.VentilationType] Strumień powietrza wentylacji naturalnej Vo 3777,17 [m³/h] Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m³/h] Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m³/h]

7 18 Strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności Vinf 1236,56 [m³/h] Dodatkowy strumień powietrza przy pracy wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego Vx 0 [m³/h] Współczynnik korekcyjny bve_1 1,00 Współczynnik korekcyjny bve_2 1,00 Opis: Zyski ciepła Od słońca Qsol ,29 [kwh/rok] Wewnętrzne Qint 46448,04 [kwh/rok] Całkowite zyski ciepła QH,gn ,37 [kwh/rok] Zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym Miesiąc Od nasłonecznienia Wewnętrzne Qsol [kwh/m-c] Qint [kwh/m-c] Całkowite QH,gn [kwh/m-c] I 4330, , ,54 II 6524, , ,93 III 9975, , ,43 IV 13339, , ,04 V 17067, , ,90 VI 18788, , ,34 VII 18844, , ,15 VIII 16503, , ,85 IX 11595, , ,79 X 7358, , ,20 XI 5088, , ,10 XII 3936, , ,10 Suma , , ,37

8 19 Straty ciepła Straty przez przenikanie Qtr ,18 [kwh/rok] Na wentylację Qve ,40 [kwh/rok] Całkowite straty ciepła QH,ht ,53 [kwh/rok] Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr 1165,75 [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 1671,24 [W/K] Straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym Miesiąc Średnia temp. zew. θe [ o C] Straty przez przenikanie Qtr, [kwh/m-c] Straty na wentylację Qve [kwh/m-c] Całkowite QH,ht [kwh/m-c] I -0, , , ,69 II -4, , , ,90 III -0, , , ,55 IV 6, , , ,75 V 12, , , ,26 VI 17, , , ,63 VII 16, , , ,66 VIII 17, , , ,16 IX 13, , , ,37 X 8, , , ,42 XI 4, , , ,75 XII 1, , , ,39 Suma , , ,53

9 20 Zapotrzebowanie ciepła użytkowego ogrzewanie i wentylacja Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd ,48 [kwh/rok] Roczne zapotrzebowanie ciepła w ujęciu miesięcznym Miesiąc Względna długość czasu ogrzewania fh,n Liczba godzin grzewczych Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła, Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n [kwh/m-c] ηh,gn I 1,00 744,00 1, ,52 II 1,00 672,00 1, ,08 III 1,00 744,00 1, ,89 IV 1,00 720,00 0, ,89 V 0,29 212,36 0, ,10 VI 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 IX 0,53 382,21 0, ,45 X 1,00 744,00 0, ,86 XI 1,00 720,00 1, ,63 XII 1,00 744,00 1, ,05 Suma , ,48

10 21 Nośnik energii ηh,g Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji ηh,s Gaz ziemny 0,86 1,00 0,90 0,88 0,68 1,10 ηh,d ηh,e ηh,tot wh ηh,g - Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii końcowej) ηh,s - Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηh,d - Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηh,e - Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηh,tot - Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku od wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniach wh - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji QK,H ,80 [kwh/rok]

11 22 6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej Parametry Jednostkowe dobowe zużycie wody VCW 0,80 [dm³/m² doba] Czas użytkowania tuz 265,00 [doby] Zapotrzebowanie ciepła użytkowego ciepła woda Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania ciepłej wody QW,nd 20803,52 [kwh/rok] Nośnik energii ηw,g Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej ηw,s Gaz ziemny 0,88 0,85 0,60 1 0,45 1,10 ηw,d ηw,e ηw,tot ww ηw,g - Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii końcowej) ηw,s - Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηw,d - Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) ηw,e - Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ηw,tot - Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania ciepłej wody ww - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej QK,W 46353,65 [kwh/rok]

12 23 7. Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby oświetlenia Instalacja oświetlenia wbudowanego Nośnik energii S [W] Energia elektryczna - Produkcja mieszana Af [m²] PN [W/m²] 24, ,60 3,00 td [h/rok] tn [h/rok] FD FO FC wel Af [m²] - Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze S [W] - Suma mocy wszystkich opraw oświetlenia PN [W/m²] - Jednostkowa moc oświetlenia td [h/rok] - Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia tn [h/rok] - Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy FD - Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu FO - Współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników FC - Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego wel - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez oświetlenie wbudowane EK,L 46465,28 [kwh/rok] Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń Eel,pom,L 0,00 [kwh/rok] pomocniczych systemu oświetlenia wbudowanego

13 24 8. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą Rodzaj urządzenia pomocniczego Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi, przy granicznej temperaturze ogrzewania 12 C w budynku o powierzchni Af do 250 m² Pompy cyrkulacyjne w systemie ciepłej wody o pracy przerywanej do 8 godzin na dobę w budynku o powierzchni Af ponad 250 m² qel [W/m 2 ] tel [h/rok] 0, ,00 0, ,00 qel [W/m 2 ] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu urządzenia pomocniczego tel [h/rok] - Czas działania urządzenia pomocniczego Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system ogrzewania Eel,pom,H 6407,71 [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system przygotowania ciepłej wody użytkowej Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system oświetlenia Eel,pom,W 984,76 [kwh/rok] Eel,pom,L 0,00 [kwh/rok] 9. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Zapotrzebowanie na energię pierwotną: Całkowite [kwh/rok] Jednostkowe [kwh/(m² rok)] Udział [%] System grzewczy i wentylacyjny ,38 155,13 57,76 System do podgrzania ciepłej wody 50989,01 27,21 10,13 System oświetlenia ,84 74,40 27,70 Urządzenia pomocnicze 22177,43 11,84 4,41 Suma ,66 268,58 100,00

14 25 Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Zapotrzebowanie na energię końcową: Całkowite [kwh/rok] Jednostkowe [kwh/(m² rok)] Udział [%] System grzewczy i wentylacyjny ,80 141,03 72,50 System do podgrzania ciepłej wody 46353,65 24,74 12,72 System oświetlenia 46465,28 24,80 12,75 Urządzenia pomocnicze 7392,48 3,95 2,03 Suma ,21 194,51 100,00

15 26 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Zapotrzebowanie na energię użytkową: Całkowite [kwh/rok] Jednostkowe [kwh/(m² rok)] Udział [%] System grzewczy i wentylacyjny ,48 96,06 89,64 System do podgrzania ciepłej wody 20803,52 11,10 10,36 Suma ,00 107,16 100, Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej EK EP 194,51 [kwh/(m 2 rok)] 268,58 [kwh/(m 2 rok)] Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP 165,00 [kwh/(m 2 rok)]

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali użytkowych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Parametry

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek techniczny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU NOWY TARG, UL. JANA PAWŁA II, DZ. EW. NR 19597, 19598, 19599, 16324/3,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku SYSTEM ALTERNATYWNY Projekt: Projekt zmian - nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych. Olesno ul. Wielkie Przedmieście 41, działka nr 4464

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej Dolnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej-budynek Liceum CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Głubczyce, ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: Szkoła przed 1 Budynek oceniany: Zespół Szkół w Głogówku Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEGRODY L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U [W/m2K] Umax [W/m2K] Stan WT 2014 POWIERZCHNIA [m2] 1 DACH Dach 55,0 cm Dach 0,155 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Część budynku ADRES BUDYNKU Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 4 NAZWA PROJEKTU Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. PERZYNY W KALISZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&169 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&326 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&806 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wróblewo, Wróblewo, dz. nr ewd. 14 /19 NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Jaś Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1104 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Jeremiego Wiśniowieckiego 127, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz Budynek,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Danusia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Anna Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&989

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&989 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&989 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo