Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa."

Transkrypt

1

2 Przedmiar robót Budowa: Brzezowa, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA BRZEZOWA ETAP II Kanalizacja sanitarna niskociśnieniowa PE fi.75, PE fi.63, PE fi.50,pe fi.40.pompownie niskociśnieniowe pośrednie. Nazwa i kod CPV: Przygotowanie terenu pod budowę Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Roboty drogowe Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych Inwestor: GMINA DOBCZYCE DOBCZYCE, Rynek 26 Data opracowania:

3 strona nr: 2 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu Wartość R M S Razem 1 Roboty rozbiórkowe (1-6) 2 Roboty ziemne (7-21) 3 Technologia (22-78) 4 Zagospodarowanie terenu (79-92) 5 Naprawa nawierzchni drogowej (93-98) Suma elementów kosztorysu Razem : Razem wartość kosztorysu netto:

4 strona nr: 3 Przedmiar robót Kosztorys Kody CPV: Przygotowanie terenu pod budowę Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Roboty drogowe Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i 1 Element Kody CPV: Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe 1 2;3;4;5.3.1;6;8 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm J27.2-L39 2*15+1,5*2 33,000 K52 2*2,5*2+2*2*2 18,000 R28 2*1,5+2*2,5 8,000 R23 2,5*2+6*2 17,000 R18 2*1,5+2,5*2 8, ;3;4;5.3.1;6;8 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm RAZEM: 84,000 m 84,000 J27.2-L39 1,5*15 22,500 K52 2*2,5*2 10,000 R28 2,5*1,5 3,750 R23 6*1,5 9,000 R18 1,5*2,5 3,750 RAZEM: 49,000 m2 49, ;3;4;5.3.1;6;8 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=5 m2 49, ;3;4;5.3.1;6;8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 49*0,08*1,3 5,096 RAZEM: 5,096 m3 5, ;3;4;5.3.1;6;8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=27 m3 5, ;3;4;5.3.1;6;8 Kalkulacja indywidualna Opłata za skaładowanie i utylizację asfaltu 10 10,000 RAZEM: 10,000 t 10,000

5 strona nr: 4 2 Element Kody CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne 7 2;3;4;5.3.2;6;8 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III 85% mechanicznie L27.2-L39 1,54*0,8*15*0,85 15,708 L39-L38 (1,62*0,9*11,5+0,23*0,9*11,5/2)*0,85 15,264 L38-L28 (1,58*0,9*101+0,28*0,9*101/2)*0,85 132,896 L29-L27 (1,58*0,9*45+0,28*0,9*45/2)*0,85 59,211 L27-L22 (1,58*0,9*133+0,36*0,9*133/2)*0,85 179,071 L22-L17.2 (1,57*0,9*40,5+0,38*0,9*40,5/2)*0,85 54,529 L17.2-L17 (1,57*0,9*10,5+0,52*0,9*10,5/2)*0,85 14,699 L17-L11 (1,57*0,9*45+0,52*0,9*45/2)*0,85 62,998 L11-L1 (1,56*0,9*121,5+0,2*0,9*121,5/2)*0,85 154,293 L10.1-L40 (1,57*0,9*145+0,19*0,9*145/2)*0,85 184,690 L57 1,98*1*2*0,85 3,366 L55-L51 (1,62*0,9*12,5+0,17*0,9*12,5/2)*0,85 16,304 L50 1,55*1*2*0,85 2,635 L49 1,55*1*2*0,85 2,635 L48 1,55*1*2*0,85 2,635 L46 1,65*1*2*0,85 2,805 L45 1,7*1*2*0,85 2,890 L44 1,85*1*2*0,85 3,145 M6-M1 (1,56*0,9*77+0,32*0,9*77/2)*0,85 101,317 M6-M9.2 (1,56*0,9*13,5+0,32*0,9*13,5/2)*0,85 17,763 M9.2-M7 (1,56*0,8*64+0,11*0,8*64/2)*0,85 70,285 K42-N1 (1,57*0,9*383+0,34*0,9*383/2)*0,85 509,811 N11-N21 (1,55*0,9*47+0,32*0,9*47/2)*0,85 61,483 O18-O17 (1,6*0,9*7+0,27*0,9*7/2)*0,85 9,291 O26 1,82*0,9*5*0,85 6,962 O25 1,7*0,9*5*0,85 6,503 O13 1,78*0,9*5*0,85 6,809 O8 1,76*1*2*0,85 2,992 O6 1,56*1*2*0,85 2,652 O4 1,56*1*2*0,85 2,652 O3 1,81*0,9*5*0,85 6,923 O2 1,56*1*2*0,85 2,652 O1 1,58*1*2*0,85 2,686 M23-P1 (1,56*0,9*516,5+0,3*0,9*516,5/2)*0,85 675,659 R28 1,19*1*2*0,85 2,023 R23 1,49*1*4*0,85 5,066 R18 1,07*1*2*0,85 1,819 R3-R1 1,57*1*6,5*0,85 8,674 R37 1,63*1*2*0,85 2,771 R34 1,58*1*2*0,85 2,686 R30 1,57*1*2*0,85 2,669 pod studnie (1,8*1,8*1,85*10+1,8*1,8*2,1+1,8*1,8*1,7*2)*0,85 66,096 pod przepompownie 1,8*1,8*2,39*2*0,85 13,164 RAZEM: 2 501,182 m ,182

6 strona nr: 5 8 2;3;4;5.3.2;6;8 KNR 201/317/5 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 15% ręcznie L27.2-L39 1,54*0,8*15*0,15 2,772 L39-L38 (1,62*0,9*11,5+0,23*0,9*11,5/2)*0,15 2,694 L38-L28 (1,58*0,9*101+0,28*0,9*101/2)*0,15 23,452 L29-L27 (1,58*0,9*45+0,28*0,9*45/2)*0,15 10,449 L27-L22 (1,58*0,9*133+0,36*0,9*133/2)*0,15 31,601 L22-L17.2 (1,57*0,9*40,5+0,38*0,9*40,5/2)*0,15 9,623 L17.2-L17 (1,57*0,9*10,5+0,52*0,9*10,5/2)*0,15 2,594 L17-L11 (1,57*0,9*45+0,52*0,9*45/2)*0,15 11,117 L11-L1 (1,56*0,9*121,5+0,2*0,9*121,5/2)*0,15 27,228 L10.1-L40 (1,57*0,9*145+0,19*0,9*145/2)*0,15 32,592 L57 1,98*1*2*0,15 0,594 L55-L51 (1,62*0,9*12,5+0,17*0,9*12,5/2)*0,15 2,877 L50 1,55*1*2*0,15 0,465 L49 1,55*1*2*0,15 0,465 L48 1,55*1*2*0,15 0,465 L46 1,65*1*2*0,15 0,495 L45 1,7*1*2*0,15 0,510 L44 1,85*1*2*0,15 0,555 M6-M1 (1,56*0,9*77+0,32*0,9*77/2)*0,15 17,879 M6-M9.2 (1,56*0,9*13,5+0,32*0,9*13,5/2)*0,15 3,135 M9.2-M7 (1,56*0,8*64+0,11*0,8*64/2)*0,15 12,403 K42-N1 (1,57*0,9*383+0,34*0,9*383/2)*0,15 89,967 N11-N21 (1,55*0,9*47+0,32*0,9*47/2)*0,15 10,850 O18-O17 (1,6*0,9*7+0,27*0,9*7/2)*0,15 1,640 O26 1,82*0,9*5*0,15 1,229 O25 1,7*0,9*5*0,15 1,148 O13 1,78*0,9*5*0,15 1,202 O8 1,76*1*2*0,15 0,528 O6 1,56*1*2*0,15 0,468 O4 1,56*1*2*0,15 0,468 O3 1,81*0,9*5*0,15 1,222 O2 1,56*1*2*0,15 0,468 O1 1,58*1*2*0,15 0,474 M23-P1 (1,56*0,9*516,5+0,3*0,9*516,5/2)*0,15 119,234 R28 1,19*1*2*0,15 0,357 R23 1,49*1*4*0,15 0,894 R18 1,07*1*2*0,15 0,321 R3-R1 1,57*1*6,5*0,15 1,531 R37 1,63*1*2*0,15 0,489 R34 1,58*1*2*0,15 0,474 R30 1,57*1*2*0,15 0,471 RAZEM: 427,400 m3 427,400

7 strona nr: 6 9 2;3;4;5.3.2;6;8 KNR 201/317/5 (2) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 15% ręcznie pod studnie (1,8*1,8*1,85*10+1,8*1,8*2,1+1,8*1,8*1,7*2)*0,15 11,664 pod przepompownie 1,8*1,8*2,39*2*0,15 2,323 RAZEM: 13,987 m3 13, ;3;4;5.3.4;6;8 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV L39-L38 (1,62*11,5*2+0,23*11,5/2*2) 39,905 L57 1,98*2*2 7,920 L55-L51 (1,62*12,5*2+0,17*12,5/2*2) 42,625 L46 1,65*2*2 6,600 L45 1,7*2*2 6,800 L44 1,85*2*2 7,400 O18-O17 (1,6*7*2+0,27*7/2*2) 24,290 O26 1,82*5*2 18,200 O25 1,7*5*2 17,000 O13 1,78*5*2 17,800 O8 1,76*2*2 7,040 O3 1,81*5*2 18,100 pod studnie 1,85*1,8*2*10+2,1*1,8*2+1,7*1,8*2*2 86,400 pod przepompownie 2,39*1,8*2*2 17,208 RAZEM: 317,288 m2 317, ;3;4;5.3.4;6;8 KNR 201/322/11 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1.0 m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe, grunt kat. III-IV, głębokość do 3 m Krotność=0,8 pod studnie 1,85*1,8*2*10+2,1*1,8*2+1,7*1,8*2*2 86,400 pod przepompownie 2,39*1,8*2*2 17,208 RAZEM: 103,608 m2 103,608

8 strona nr: ;3;4;5.3.6;6;8 KNRW 218/511/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm L27.2-L39 0,1*0,8*15 1,200 L39-L38 0,1*0,9*11,5 1,035 L38-L28 0,1*0,9*101 9,090 L29-L27 0,1*0,9*45 4,050 L27-L22 0,1*0,9*133 11,970 L22-L17.2 0,1*0,9*40,5 3,645 L17.2-L17 0,1*0,9*10,5 0,945 L17-L11 0,1*0,9*45 4,050 L11-L1 0,1*0,9*121,5 10,935 L10.1-L40 0,1*0,9*145 13,050 L57 0,1*1*2 0,200 L55-L51 0,1*0,9*12,5 1,125 L50 0,1*1*2 0,200 L49 0,1*1*2 0,200 L48 0,1*1*2 0,200 L46 0,1*1*2 0,200 L45 0,1*1*2 0,200 L44 0,1*1*2 0,200 M6-M1 0,1*0,9*77 6,930 M6-M9.2 0,1*0,9*13,5 1,215 M9.2-M7 0,1*0,8*64 5,120 K42-N1 0,1*0,9*383 34,470 N11-N21 0,1*0,9*47 4,230 O18-O17 0,1*0,9*7 0,630 O26 0,1*0,9*5 0,450 O25 0,1*0,9*5 0,450 O13 0,1*0,9*5 0,450 O8 0,1*1*2 0,200 O6 0,1*1*2 0,200 O4 0,1*1*2 0,200 O3 0,1*0,9*5 0,450 O2 0,1*1*2 0,200 O1 0,1*1*2 0,200 M23-P1 0,1*0,9*516,5 46,485 R28 0,1*1*2 0,200 R23 0,1*1*4 0,400 R18 0,1*1*2 0,200 R3-R1 0,1*1*6,5 0,650 R37 0,1*1*2 0,200 R34 0,1*1*2 0,200 R30 0,1*1*2 0,200 Pp-4 0,1*1,8*1,8 0,324 Pp-5 0,1*1,8*1,8 0,324 RAZEM: 167,073 m3 167,073

9 strona nr: ;3;4;5.3.6;6;8 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III-obsypka piskiem dostarczonym do miejsca wbudowania+piasek 1,08m3/m3 L27.2-L39 0,25*0,8*15 3,000 L39-L38 0,25*0,9*11,5 2,588 L38-L28 0,25*0,9*101 22,725 L29-L27 0,25*0,9*45 10,125 L27-L22 0,25*0,9*133 29,925 L22-L17.2 0,25*0,9*40,5 9,113 L17.2-L17 0,25*0,9*10,5 2,363 L17-L11 0,25*0,9*45 10,125 L11-L1 0,25*0,9*121,5 27,338 L10.1-L40 0,25*0,9*145 32,625 L57 0,25*1*2 0,500 L55-L51 0,25*0,9*12,5 2,813 L50 0,25*1*2 0,500 L49 0,25*1*2 0,500 L48 0,25*1*2 0,500 L46 0,25*1*2 0,500 L45 0,25*1*2 0,500 L44 0,25*1*2 0,500 M6-M1 0,25*0,9*77 17,325 M6-M9.2 0,25*0,9*13,5 3,038 M9.2-M7 0,25*0,8*64 12,800 K42-N1 0,25*0,9*383 86,175 N11-N21 0,25*0,9*47 10,575 O18-O17 0,25*0,9*7 1,575 O26 0,25*0,9*5 1,125 O25 0,25*0,9*5 1,125 O13 0,25*0,9*5 1,125 O8 0,25*1*2 0,500 O6 0,25*1*2 0,500 O4 0,25*1*2 0,500 O3 0,25*0,9*5 1,125 O2 0,25*1*2 0,500 O1 0,25*1*2 0,500 M23-P1 0,25*0,9*516,5 116,213 R28 0,25*1*2 0,500 R23 0,25*1*4 1,000 R18 0,25*1*2 0,500 R3-R1 0,25*1*6,5 1,625 R37 0,25*1*2 0,500 R34 0,25*1*2 0,500 R30 0,25*1*2 0,500 Pp-4,Pp-5 1,8*1,8*2,39*2-3,14*0,495*0,495*2,29*2-0,7*2-0,1*1,8*1,8*2 9,915 RAZEM: 425,981 m3 425,981

10 strona nr: ;3;4;5.3.6;6;8 KNRW 218/508/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, balast B10 Pp-4 0,7 0,700 Pp-5 0,7 0, ;3;4;5.3.6;6;8 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi RAZEM: 1,400 m3 1,400 L27.2-L ,000 L39-L38 11,5 11,500 L38-L ,000 L29-L ,000 L27-L ,000 L22-L ,5 40,500 L17.2-L17 10,5 10,500 L17-L ,000 L11-L1 121,5 121,500 L10.1-L ,000 L57 2 2,000 L55-L51 12,5 12,500 L50 2 2,000 L49 2 2,000 L48 2 2,000 L46 2 2,000 L45 2 2,000 L44 2 2,000 M6-M ,000 M6-M9.2 13,5 13,500 M9.2-M ,000 K42-N ,000 N11-N ,000 O18-O17 7 7,000 O26 5 5,000 O25 5 5,000 O13 5 5,000 O8 2 2,000 O6 2 2,000 O4 2 2,000 O3 5 5,000 O2 2 2,000 O1 2 2,000 M23-P1 516,5 516,500 R28 2 2,000 R23 4 4,000 R18 2 2,000 R3-R1 6,5 6,500 R37 2 2,000 R34 2 2,000 R30 2 2,000 RAZEM: 1 853,000 m 1 853,000

11 strona nr: ;3;4;5.3.6;6;8 KNR 201/230/1 (1) 17 2;3;4;5.3.6;6;8 KNR 201/320/5 (1) 18 2;3;4;5.3.6;6;8 KNR 201/320/5 (2) 19 2;3;4;5.3.5;6;8 KNRW 201/208/5 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw (75 KM) (2501, ,073*1,22-425,981*1,08-1,4*1,02-3,14*(0,5*0, 5*1,85*10+0,5*0,5*2,1+0,5*0,5*1,7*2+0,495*0,495*2,29*2)) 1 813,502 RAZEM: 1 813,502 m ,502 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 427,4 427,400 RAZEM: 427,400 m3 427,400 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m m3 13,987 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III objetość podsypki 167,073*1,22 203,829 objetość balastu 1,4*1,02 1,428 objetość obsypki 425,981*1,08 460,059 objętość pompowni 3,14*0,495*0,495*2,29*2*1,08 3,806 objętość studni 3,14*(0,5*0,5*1,85*10+0,5*0,5*2,1+0,5*0,5*1,7*2)*1,08 20,347 objętość podbudowy 49*0,37*1,08 19,580 objętość kruszywa w drodze żwirowej 177,768*1,08 191, ;3;4;5.3.5;6;8 KNRW 201/210/4 (2) 21 2;3;4;5.3.1;6;8 Kalkulacja własna RAZEM: 901,038 m3 901,038 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotność=10 m3 901,038 Koszt obsługi geodezyjnej z wykonaniem operatu powykonawczego. kpl 1,000

12 strona nr: 11 3 Element Kody CPV: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Technologia 22 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/507/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych L26 0,15*0,5*4*2 0,600 L20 0,15*0,5*4*2 0,600 L4 0,15*0,5*4*2 0,600 L1 0,15*0,5*4 0,300 L44 0,15*0,5*4 0,300 M1 0,15*0,5*4 0,300 M7 0,15*0,5*4 0,300 M6 0,15*0,5*4*2 0,600 N1 0,15*0,5*4 0,300 N11 0,15*0,5*2 0,150 N21 0,15*0,5*4 0,300 O6 0,15*0,5*4*2 0,600 O17 0,15*0,5*4*2 0,600 O1 0,15*0,5*4 0,300 P25 0,15*0,5*4*2 0,600 P1 0,15*0,5*4 0,300 R21 0,15*0,5*4*2 0,600 R1 0,15*0,5*4 0,300 R30 0,15*0,5*4 0,300 Pp-4 0,15*0,5*4 0,300 Pp-5 0,15*0,5*4 0,300 RAZEM: 8,550 m2 8,550

13 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/508/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: ławy, bloki oporowe B20 L26 0,04*2 0,080 L20 0,04*2 0,080 L4 0,04*2 0,080 L1 0,04 0,040 L44 0,04 0,040 M1 0,04 0,040 M7 0,04 0,040 M6 0,04*2 0,080 N1 0,04 0,040 N11 0,04*2 0,080 N21 0,04 0,040 O6 0,04*2 0,080 O17 0,04*2 0,080 O1 0,04 0,040 P25 0,04*2 0,080 P1 0,04 0,040 R21 0,04*2 0,080 R1 0,04 0,040 R30 0,04 0,040 Pp-4 0,04 0,040 Pp-5 0,04 0, ;3;4;5.3.11;6;8 KNRW 218/309/1 Rura ochronna PE 110 /dla rurociagu Fi 75/ RAZEM: 1,200 m3 1,200 Kolektor "L" odcinek J27.2- L ,000 Kolektor "N" odcinek K42-N1 3 3, ;3;4;5.3.11;6;8 KNRW 218/309/1 Rura ochronna PE 110 /dla rurociagu Fi 63/ RAZEM: 12,000 m 12,000 Kolektor "L" odcinek J27.2-L1 2,5+3 5,500 Kolektor "L" odcinek J27.2- L1 3 3,000 Kolektor "N" odcinek K42-N ,000 Kolektor "P" odcinek M23-P ,000 Kolektor "R" odcinek K52-R1 3 3, ;3;4;5.3.11;6;8 KNRW 218/309/1 Rura ochronna PE 110 /dla rurociagu Fi 50/ RAZEM: 26,500 m 26,500 Kolektor "L" odcinek J27.2-L ,5+3 21,500 Kolektor "L" odcinek L10.1-L ,000 Kolektor "L" odcinek L20-L44 3+5,5 8,500 Kolektor "M" odcinek M6-M7 3 3,000 RAZEM: 39,000 m 39,000

14 strona nr: ;3;4;5.3.11;6;8 KNRW 218/309/1 Rura ochronna PE 110 /dla rurociagu Fi 40/ Kolektor "N" odcinek K42-N1 3 3,000 Kolektor "N" odcinek N11-N21 3 3, ;3;4;5.3.11;6;8 KNRW 219/306/5 (1) Rury ochronne Fi 110 mm, PE-dwudzielne RAZEM: 6,000 m 6,000 Kolektor "L" odcinek L20-L44 1,5 1,500 Kolektor "L" odcinek J27.2- L1 1,5+1,5+1,5 4, ;3;4;5.3.13;6;8 Kalkulacja własna wykonawcy Wykonanie przewiertu rurą osłnową DN 100 (kpl robót z wykonaniem stanowiska przewiertowego, odbiorowego i materiałem ) RAZEM: 6,000 m 6,000 L30-M ,000 J28-O , ;3;4;5.3.13;6;8 Kalkulacja własna wykonawcy Kolektor "L" odcinek L20-L44 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą DN 40 PE100 SDR 11 PN 16 z płaszczem ochronnym (kpl robót z wykonaniem stanowiska przewiertowego, odbiorowego i materiałem ) RAZEM: 22,000 m 22,000 L48-L , ;3;4;5.3.13;6;8 Kalkulacja własna wykonawcy Kolektor "L" odcinek L20-L44 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą DN 50 PE100 SDR 11 PN 16 z płaszczem ochronnym (kpl robót z wykonaniem stanowiska przewiertowego, odbiorowego i materiałem ) RAZEM: 95,000 m 95,000 L20-L48 85,5 85,500 Kolektor "M" odcinek L30-M1 L30-M ,000 Kolektor "O" odcinek J28-O1 J28-O ,000 O8-O1 109,5 109,500 Kolektor "R" odcinek K52-R1 R21-R1 188,5 188,500 Kolektor "R" odcinek R21-R30 R21-R , ;3;4;5.3.13;6;8 Kalkulacja własna wykonawcy Kolektor "O" odcinek J28-O1 Wykonanie przewiertu sterowanego rurą DN 63 PE100 SDR 11 PN 16 z płaszczem ochronnym (kpl robót z wykonaniem stanowiska przewiertowego, odbiorowego i materiałem ) RAZEM: 849,500 m 849,500 O17-O8 189,5 189,500 Kolektor "R" odcinek K52-R1 K52-R ,000 RAZEM: 326,500 m 326,500

15 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/109/2 Kolektor "L" odcinek J27.2-L1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi 75 mm J27.2-L20 311,5 311,500 Kolektor "N" odcinek K42-N1 K42-N ,000 Instalacja do płukania L20 1 1,000 L16 1 1,000 L4 1 1,000 M6 1 1,000 N11 1 1,000 O6 1 1,000 O17 1 1,000 P25 1 1,000 R21 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/109/1 (1) Kolektor "L" odcinek J27.2-L1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi 63 mm RAZEM: 508,500 m 508,500 L20-L ,000 Kolektor "N" odcinek K42-N1 N11-N4 143,5 143,500 Kolektor "O" odcinek J28-O1 O ,5 3,500 Kolektor "P" odcinek M23-P1 M23-P1 516,5 516, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/109/1 (1) Kolektor "L" odcinek L10.1-L40 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi 50 mm RAZEM: 762,500 m 762,500 L10.1-L ,000 Kolektor "M" odcinek L30-M1 M6-M2 71,5 71,500 Kolektor "M" odcinek M6-M7 M6-M8 49,5 49,500 Kolektor "N" odcinek N11-N21 N11-N25 20,5 20,500 Kolektor "O" odcinek J28-O1 O ,5 3,500 RAZEM: 290,000 m 290,000

16 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/109/1 (1) Kolektor "L" odcinek J27.2-L1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi 40 mm L10-L ,000 Kolektor "M" odcinek L30-M1 M2-M1 5,5 5,500 Kolektor "M" odcinek M6-M7 M8-M ,000 Kolektor "N" odcinek K42-N1 N4-N1 51,5 51,500 Kolektor "N" odcinek N11-N21 N25-N21 26,5 26, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/2 (1) RAZEM: 223,500 m 223,500 kształtka PE, 75 mm-trójnik 75/75/75 L20 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/2 (1) RAZEM: 1,000 złącze 1,000 kształtka PE, 75 mm-kolano PE 75 L26 1 1,000 L20 1 1,000 L4 1 1,000 M6 1 1,000 N11 1 1,000 O6 1 1,000 O17 1 1,000 P25 1 1,000 R21 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/2 (1) RAZEM: 9,000 złącze 9,000 kształtka PE, 75 mm-trójnik PE 75/40/75 włączenie L36 1 1,000 włączenie L34 1 1,000 włączenie L23 1 1,000 włączenie L22 1 1,000 włączenie N19 1 1,000 włączenie N ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/2 (1) RAZEM: 5,000 złącze 5,000 kształtka PE, 75 mm-trójnik PE 75/50/63 włączenie L ,000 włączenie N11 1 1,000 RAZEM: 2,000 złącze 2,000

17 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/110/2 (2) 42 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/2 (3) 43 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE,metodą zgrzewania czołowego, Fi 75 mm, z agregatem 6 6,000 RAZEM: 6,000 złącze 6,000 nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy ,000 RAZEM: 23,000 złącze 23,000 kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/75/63 L20 1 1,000 O17 1 1,000 P25 1 1,000 R21 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 4,000 złącze 4,000 kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/50/40 włączenie L10 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 1,000 złącze 1,000 kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/50/50 włączenie R21 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 1,000 złącze 1,000 kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/50/63 włączenie L19 1 1,000 włączenie L17 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 2,000 złącze 2,000 kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/40/63 włączenie L18 1 1,000 włączenie L15 1 1,000 włączenie L12 1 1,000 włączenie L ,000 włączenie N7 1 1,000 włączenie N6 1 1,000 włączenie P24 1 1,000 włączenie P19 1 1,000 włączenie P16 1 1,000 włączenie P11 1 1,000 włączenie P3 1 1,000 włączenie P2 1 1,000 włączenie R28 1 1,000 RAZEM: 13,000 złącze 13,000

18 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/40/40 włączenie N4 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 1,000 złącze 1,000 kształtka PE, 63 mm-trójnik PE 63/40/50 włączenie O8 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/110/1 (2) 51 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (3) 52 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 1,000 złącze 1,000 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, metodą zgrzewania czołowego, Fi 63 mm, z agregatem złącze 10,000 nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy ,000 RAZEM: 23,000 złącze 23,000 kształtka PE, 50 mm-trójnik PE 50/75/50 N11 1 1,000 O6 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 2,000 złącze 2,000 kształtka PE, 50 mm-trójnik PE 50/50/50 włączenie M6-M5 2 2,000 włączenie M6 2 2,000 włączenie N11 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 5,000 złącze 5,000 kształtka PE, 50 mm-trójnik PE 50/40/40 włączenie L48 1 1,000 włączenie M2 1 1,000 włączenie N25 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 3,000 złącze 3,000 kształtka PE, 50 mm-trójnik PE 50/40/50 L10.1-L40 1 1,000 włączenie L51 1 1,000 włączenie L50 1 1,000 włączenie L49 1 1,000 włączenie R18 1 1,000 włączenie R9 1 1,000 włączenie R2 1 1,000 włączenie R37 1 1,000 włączenie R34 1 1,000 włączenie R30 1 1,000 RAZEM: 10,000 złącze 10,000

19 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/110/1 (2) 57 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (3) 58 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, metodą zgrzewania czołowego, Fi 50 mm, z agregatem złącze 12,000 nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy ,000 RAZEM: 20,000 złącze 20,000 kształtka PE, 40 mm-trójnik PE 40/40/40 włączenie L2 1 1,000 włączenie L46 1 1,000 włączenie L45 1 1,000 włączenie L44 1 1,000 włączenie M1 1 1,000 włączenie M7 1 1,000 włączenie N1 1 1,000 włączenie N22 1 1,000 włączenie O4 1 1,000 włączenie O2 1 1,000 włączenie O1 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (1) RAZEM: 11,000 złącze 11,000 kształtka PE, 40 mm-trójnik PE 40/75/40 M6 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/111/1 (3) 61 2;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/110/1 (2) 62 2;3;4;5.3.12;6;8 KNRW 218/513/1 (1) RAZEM: 1,000 złącze 1,000 nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy ,000 RAZEM: 12,000 złącze 12,000 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, metodą zgrzewania czołowego, Fi 40 mm, z agregatem złącze 4,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m-systemowa L1 1 1,000 L44 1 1,000 M1 1 1,000 M7 1 1,000 N1 1 1,000 N21 1 1,000 O1 1 1,000 P1 1 1,000 R1 1 1,000 R30 1 1,000 RAZEM: 10,000 szt 10,000

20 strona nr: ;3;4;5.3.12;6;8 KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości L1-2,5-2,500 L44-2,5-2,500 M1-2,5-2,500 M7-2,5-2,500 N1-2,5-2,500 N21-2,5-2,500 O1-2,5-2,500 P1-2,5-2,500 R1-2,5-2,500 R30-2,5-2, ;3;4;5.3.12;6;8 KNRW 218/513/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 800 mm, głębokość 3 m -systemowa RAZEM: -25, m -25,000 L17 1 1,000 L55 1 1,000 P19 1 1, ;3;4;5.3.12;6;8 KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 800 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości RAZEM: 3,000 szt 3,000 L ,000 L ,000 P , ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/215/1 P.analogię. Zawór odpowietrzająco-napowietrzający DN 50 w studzienkach+konstrukcje wsporcze+zawory odcinające i odpowietrzające RAZEM: -8, m -8,000 L17 1 1,000 L55 1 1,000 P19 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/210/1 (2) Zawór kulowy z skrzynką telesopową, Fi 75 mm RAZEM: 3,000 kpl 3,000 L20 1 1,000 L26 1 1,000 L4 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/210/1 (2) Zawór kulowy z skrzynką telesopową, Fi 63 mm RAZEM: 3,000 kpl 3,000 O17 1 1,000 P25 1 1,000 R21 1 1,000 RAZEM: 3,000 kpl 3,000

21 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/210/1 (2) Zawór kulowy z skrzynką telesopową, Fi 50 mm /zawory dostarczane wraz przepompownią/ Pp-4 1 1,000 Pp-5 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/210/1 (2) Zawór kulowy z skrzynką telesopową, Fi 50 mm RAZEM: 2,000 kpl 2,000 M6 1 1,000 N11 1 1,000 R30 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/210/1 (1) Zawór kulowy z skrzynką telesopową, Fi 40 mm RAZEM: 3,000 kpl 3,000 L1 1 1,000 L44 1 1,000 M1 1 1,000 M7 1 1,000 N1 1 1,000 N21 1 1,000 O6 1 1,000 O1 1 1,000 P1 1 1,000 R1 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/112/1 (5) Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 75 mm, PE RAZEM: 10,000 kpl 10,000 L26 1 1,000 L20 1 1,000 L4 1 1,000 M6 1 1,000 N11 1 1,000 O6 1 1,000 O17 1 1,000 P25 1 1,000 R21 1 1,000 RAZEM: 9,000 szt 9,000

22 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/219/1 Hydranty podziemne do płukania sieci L26 1 1,000 L20 1 1,000 L4 1 1,000 M6 1 1,000 N11 1 1,000 O6 1 1,000 O17 1 1,000 P25 1 1,000 R21 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 Kalkulacja własna Dostawa i montaż przejścia szczelnego przez studnię Fi 40/50 RAZEM: 9,000 szt 9,000 L1 1 1,000 L44 1 1,000 M1 1 1,000 M7 1 1,000 N1 1 1,000 N21 1 1,000 O1 1 1,000 P1 1 1,000 R1 1 1,000 R30 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 Kalkulacja własna Dostawa i montaż złączki STORZ 75 RAZEM: 10,000 szt 10,000 L1 1 1,000 L44 1 1,000 M1 1 1,000 M7 1 1,000 N1 1 1,000 N21 1 1,000 O1 1 1,000 P1 1 1,000 R1 1 1,000 R30 1 1, ;3;4;5.3.7;6;8 KNNR 11/406/5 P.analogię.Montaż pośredniej pompowni ścieków-dwupompowa RAZEM: 10,000 szt 10,000 Pp-4 1 1,000 Pp-5 1 1,000 RAZEM: 2,000 szt 2,000

23 strona nr: ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/704/1 Próba wodna szczelności rurociagów typu PE, (rurociąg 200 m) Dn mm-p.analogię J27.2-L1 1 1,000 L10.1-L40 1 1,000 L20-L44 1 1,000 L30-M1 1 1,000 M6-M7 1 1,000 K42-N1 1 1,000 N11-N21 1 1,000 J28-O1 1 1,000 M23-P1 1 1,000 K52-R1 1 1,000 R21-R30 1 1, ;3;4;5.3.9;6;8 KNRW 218/791/1 (2) Dodatek lub potrącenie za próby szczelności rurociągów o długości innej niż 200 lub 500 m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m (wg pkt.3.8. założeń szczegółowych), do Fi -75 mm, rury PE-p.analogię RAZEM: 11,000 próba 11,000 J27.2-L1 (522,5-200)/10 32,250 L10.1-L40 -( )/10-5,500 L20-L44 -( ,5)/10-1,950 L30-M1 -(200-97)/10-10,300 M6-M7 -(200-77,5)/100-1,225 K42-N1 ( )/10 18,300 N11-N21 -(200-47)/10-15,300 J28-O1 ( )/10 40,200 M23-P1 (516,5-200)/10 31,650 K52-R1 (325,5-200)/10 12,550 R21-R30 -( )/10-5,000 4 Element Kody CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu Zagospodarowanie terenu 79 2;3;4;5.3.8;6;8 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III RAZEM: 95, mb 95,675 Pp-4 14,8*0,2*0,8 2,368 Pp-5 14,8*0,2*0,8 2, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm RAZEM: 4,736 m3 4,736 Pp-4 3*3+1*1+5*3 25,000 Pp-5 3*3+1*1+5*3 25, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność=4 RAZEM: 50,000 m2 50,000 Pp-4 5*3 15,000 Pp-5 5*3 15,000 RAZEM: 30,000 m2 30,000

24 strona nr: ;3;4;5.3.8;6;8 KNRW 201/208/5 (2) 83 2;3;4;5.3.8;6;8 KNRW 201/210/4 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III (4,736+50*0,2+30*0,2)*1,08 22,395 RAZEM: 22,395 m3 22,395 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t Krotność=6 m3 22, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem B10 Pp-4 (3* *2+3+2)*0,04 1,120 Pp-5 (3* *2+3+2)*0,04 1, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową RAZEM: 2,240 m3 2,240 Pp-4 3* * ,000 Pp-5 3* * , ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm RAZEM: 56,000 m 56,000 Pp-4 3*3+1*1+5*3 25,000 Pp-5 3*3+1*1+5*3 25, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=20 RAZEM: 50,000 m2 50,000 Pp-4 5*3 15,000 Pp-5 5*3 15, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm RAZEM: 30,000 m2 30,000 Pp-4 3*3+1*1+5*3 25,000 Pp-5 3*3+1*1+5*3 25, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara RAZEM: 50,000 m2 50,000 Pp-4 3*3+1*1+5*3 25,000 Pp-5 3*3+1*1+5*3 25, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m B15 RAZEM: 50,000 m2 50,000 Pp-4 4*4-1,2 14,800 Pp-5 4*4-1,2 14,800 RAZEM: 29,600 m 29,600

25 strona nr: ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm Pp-4 4*4-1,2 14,800 Pp-5 4*4-1,2 14, ;3;4;5.3.8;6;8 KNR 202/1808/2 Typowa furtka na gotowych słupkach (szerokość-1.0 m), wysokość 1.6 m RAZEM: 29,600 m 29,600 Pp-4 1 1,000 Pp-5 1 1,000 5 Element Kody CPV: Roboty w zakresie różnych nawierzchni Naprawa nawierzchni drogowej 93 2;3;4;5.1;6;8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm RAZEM: 2,000 kpl 2,000 J27.2-L39 1,5*15 22,500 K52 2*2,5*2 10,000 R28 2,5*1,5 3,750 R23 6*1,5 9,000 R18 1,5*2,5 3, ;3;4;5.1;6;8 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=14 RAZEM: 49,000 m2 49,000 J27.2-L39 1,5*15 22,500 K52 2*2,5*2 10,000 R28 2,5*1,5 3,750 R23 6*1,5 9,000 R18 1,5*2,5 3, ;3;4;5.1;6;8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm RAZEM: 49,000 m2 49,000 J27.2-L39 1,5*15 22,500 K52 2*2,5*2 10,000 R28 2,5*1,5 3,750 R23 6*1,5 9,000 R18 1,5*2,5 3, ;3;4;5.1;6;8 Kalkulacja własna Wypełninie wykopu w drodze żwirowej tłuczniem z zagęszczeniem RAZEM: 49,000 m2 49,000 L39-L22 0,9*0,2*290,5 52,290 K42-N1 0,9*0,2*383 68,940 M23-P1 0,9*0,2*(216, ,6) 56,538 RAZEM: 177,768 m3 177,768

26 strona nr: ;3;4;5.1;6;8 KNR 231/1106/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi gr.8cm J27.2-L39 1,5*15*0,197 4,433 K52 2*2,5*2*0,197 1,970 R28 2,5*1,5*0,197 0,739 R23 6*1,5*0,197 1,773 R18 1,5*2,5*0,197 0, ;3;4;5.1;6;8 KNNR 6/312/4 Wypełnienie spoiny lepiszczem bitumicznym p.analogię R= 1,000 = 1,000 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000*0,25 = 0,250 RAZEM: 9,654 t 9,654 J27.2-L39 2*15+1,5*2 33,000 K52 2*2,5*2+2*2*2 18,000 R28 2*1,5+2*2,5 8,000 R23 +2,5*2+6*2 17,000 R18 2*1,5+2,5*2 8,000 RAZEM: 84,000 m 84,000

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2011-03-07 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty drogowe i betonowe - place dojazdowe, chodniki wokół szkoły 1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Przepompownia ścieków P-1 z rurociagiem tłocznym Adres : Bodzewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Przedmiar robót Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Górna w Myślachowicach Lokalizacja: Województwo: Małopolskie, Powiat: Chrzanowski, Gmina: Trzebinia, Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Obiekt : Przepompownia ścieków PS1, PS2 i PS3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna miejscowości Czarna Góra - ul. Zagóra

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna miejscowości Czarna Góra - ul. Zagóra Przedmiar robót Data: 2014-03-22 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45243510-0 Budowa nasypów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość

Numer Podstawa Opis Ilość Numer Podstawa Opis Ilość Kosztorys Brodzińskiego 22 1 PRZYŁĄCZE GAZOWE (szafka zaliczona w instalacji wewnętrznej) 1 KNR 219/215/1 DemontaŜ przyłącza domowego, Dn 50 mm (Wsp do R i S =0,3) (R= 0,287,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jazdówka w Libiążu - etap I od węzła W1,T1,Z1 do węzła W7 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. 1 Roboty ziemne 1.1 KNNR 0001 0202-0800 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyŝki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV - 70%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REWITALIZACJA RYNKU W TRZEBINI

Przedmiar REWITALIZACJA RYNKU W TRZEBINI Przedmiar Data: 2008-12-04 Budowa: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJ Z PRZYŁACZAMI Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Zamawiający: GMINA TRZEBINIA UL. PIŁSUDSKIEGO 14 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-31 Budowa: Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do Obiekt: Zamawiający: Gmina Skarzysko-Kamienna Kosztorys opracowali: St. Nowakowska,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu

Przedmiar robót. Przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu Przedmiar robót Data: 2008-05-31 Budowa: Kanal. sanitarna, deszcowa, wodociąg Obiekt: Przebudowa Amfiteatru w Żywcu Zamawiający: Urząd Miasta w Żywcu; ul. Rynek 2 Kosztorys opracowali: mgr inż. Jerzy Olearczyk,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budowa sieci wodociągowej ul. Ligęzów w Chrzanowie. 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej ul.ligęzów w Chrzanowie. Dz. nr: 306/18,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca Przedmiar robót Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Przyłącze kanalizacji odwadniającej działkę gminną nr 3653/58 w obrębie Lipnik w celu zabezpieczenia posesji usytuowanych poniżej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ CO i CWU etap II

Przedmiar robót. REMONT SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ CO i CWU etap II Przedmiar robót Budowa: Kompleks wojskowy Kielce ul. Wojska Polskiego Obiekt lub rodzaj robót: roboty instalacyjne Lokalizacja: Kielce ul. Wojska Polskiego STWiOR: STWiOR 1 Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3"

Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3 Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość Kosztorys "Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3" 1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót KOCIERZ MOSZCZANICKI Łękawica 5248/4, 5248/3, 2205, 2206, 2207, 2141, 2191/2, 2190/3, 2190/2, 2190/1, 2192, 2203, 871, 877 Okrajnik działki nr: 1640, 1637/2, 32/1, 32/2 Kocierz Moszczanicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski rozbiórką istniejącego boiska na działce Nr 2720/3 w Skawinie. Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Działka nr 2720/3 w Skawinie Inwestor: Powiat Krakowski, Al.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska

Przedmiar robót Wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233320-8 Fundamentowanie dróg 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45233220-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: i kanalizacja deszczowa Adres obiektu budowlanego: 34-470 Czarny Dunajec Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec ul Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec Data

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Przedmiar robót Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w ramach zadania I 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Branża: Roboty budowlane Rodzaj: Przedmiar robót BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiar robót BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Przedmiar robót Data: 2018-07-30 Budowa: KANALIZACJA SANITARNA Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka.

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Przedmiar robót Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Budowa: Droga Obok Szkoły w Sopotni Wielkiej Obiekt lub rodzaj robót: Remont drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót

Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-09-12 Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ W STALOWEJ WOLI. Zamawiający: GMINA STALOWA WOLA UL. WOLNOŚCI 7 37-450 STALOWA WOLA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przebudowa sieci wodociągowej ul.wiśniowa w Trzebini. 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej ul.wiśniowa w Trzebini. Dz. nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA"

Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM KROWODRZA Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA" J I Przedmiar robót Kosztorys Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA" 1 Rozdział Fieldorfa Nial 1 A 1.1 Element

Bardziej szczegółowo