Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu"

Transkrypt

1 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa Jaworze

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg /D / 1,80 km 2 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / 2 szt 3 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / 2 szt 4 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, /D / 6,0 m 5 KNNR 6/808/6 Bariery drogowe żelbetowe zwykłe - rozebranie /D / 20,0 m 6 CJ 11/2001/8 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm /D / 366,0 m 7 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm /D / 172,50 m 8 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie /D / (366,0+172,50)*0,20 = 107,7 107,7 ~107,70 m2 9 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm /D / 172,50*0,20 = 34,5 34,5 ~34,50 m2 10 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe /D / 15 szt 11 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne /D / 4 szt 12 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, inne /D / 6 szt 13 KNRW 219/306/9 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, dwudzielne /D / 5,0 m 14 KNNR 1/206/4 (3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód 5-10 t /D / 6,0*0,30*0,15 = 0,27 20,0*0,30*0,20 = 1,2 107,70*0,04 = 4,308 34,50*0,01 = 0,345 6,123 ~6,12 m3 15 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t/d / 6,12 4,00 m3 2 Krawężniki 16 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV /D / 96,50+206,50 = 303,0 303,0 ~303,0 m 17 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / pod krawężnik 15*30 0,05*303,0 = 15,15 15,15 ~15,15 m3 18 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa /D / 303,0 m 3 Urządzenia odwadniające i rowy 19 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm /D / 19,0+138,50+104,50-7,0 = 255,0

3 strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 255,0 ~255,0 m 20 KNR 231/402/3 Ławy pod ściek, betonowa, beton B15 /D / 255,0*0,08 = 20,4 20,4 ~20,40 m3 21 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 20 cm /D / 26,50 m 22 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / 0,60*0,60*26,50-26,50* 3,14*0,1*0,1 = 8,7079 8,7079 ~8,71 m3 23 KNR 201/414/3 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, kategoria gruntu IV /D / (0,40+0,20)/2*0,30*90,0 = 8,1 8,1 ~8,10 m3 24 KNNR 6/1302/1 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp /D / 191,0 m 25 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4 m, grubość namułu do 50% jego średnicy /D / 89,0 m 4 Poszerzenie typ 1 26 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV/D / 170,0 m2 27 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / 170,0 3,00 m2 28 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / 170,0*0,45 = 76,5 76,5 ~76,50 m3 29 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / 75,5 4,00 m3 30 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / 170,0 m2 31 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / 170,0 m2 32 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / 170,0 5,00 m2 33 KNNR 6/308/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D / 204,50 m2 5 Poszerzenie typ 2 34 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV /D / 822,20 m2 35 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / 822,20 4,00 m2 36 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / 822,20*0,50 = 411,1 411,1 ~411,1 m3 37 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / 411,10 4,00 m3 38 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / 822,20 m2

4 strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 39 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / 822,20 m2 40 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / 822,20 5,00 m2 41 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / 699,30 m2 6 Przekładki 42 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara przekładka, mnoznik R=1,30 /5%kostki nowej/ /D / R= 1,300 M= 1,000 S= 1, ,82 m2 43 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 8 cm, przekładka, mnożnik R=1,30, / 5% kostki nowej //D / R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 4,5 m2 44 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa, przekładka, mnożnik R=1,3, /5% krawężników nowych/ /D / R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 62,0 m 45 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / pod krawężnik 15*30 (0,30*0,10+0,20*0,15)* 62 = 3,72 3,72 ~3,72 m3 46 KNNR 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15 cm/d / 17,0 m 47 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / 206,57 m3 7 Pobocza 48 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią /D / 803,0*50% = 401,5 401,5 ~401,50 m2 49 KNNR 6/112/6 Pobocza z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / 803,0 m2 50 KNR 231/114/4 Pobocza z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / 803,0 5,00 m2 8 Zjazdy 51 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, /D / 10,90+16,70+17,60+5,5+ 13, ,30+7,30+ 6, ,50+5, ,8+15 = 155,5 155,5 ~155,5 m2 52 KNNR 6/112/6 Nawierzchnia z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm 155,50 m2 53 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D /- wyrównanie nawierzchni na zjazdach 69,20 m2 9 Humusowanie 54 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm /D / (255,0+303,0)*0,50 = 279,0 279,0 ~279,0 m2

5 strona nr: 5 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 55 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp /D / 279,0 m2 10 Wpusty uliczne 56 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / 1,0*1,0*2,20*2 = 4,4 10,0*0,60*1,20 = 7,2-2,40-4,0-1,20 = -7,6 4,0 ~4,00 m3 57 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III /D / 7,60 m3 58 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV /D / 4,0 m3 59 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III /D / 4,0 m3 60 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu /D / 2 szt 61 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża pod rurociągi z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / 10,0*0,60*0,20 = 1,2 1,2 ~1,20 m3 62 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm /D / 10,0 m 63 KNNR 11/501/5 (1) Obsypka rurociągów z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / 10,0*0,40 = 4,0 4,0 ~4,0 m3 64 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm /D / 10,0*0,60*0,40 = 2,4 2,4 ~2,40 m3 65 KNNR 6/1108/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa /D / 10,0*0,60*0,07*2,5 = 1,05 1,05 ~1,05 t 11 Remont nawierzchni 66 CJ 11/2005/2 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 2 cm/d / 1 369,50 m2 67 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,samochód 5-10 t /D / warstwa profilowa 573,68 = 573,68 573,68 ~573,68 t 68 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, samochód 5-10 t /D / na wlotach skrzyżowań, parkingów 473,0*0,03*2,5 = 35,475 35,475 ~35,48 t 69 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową /D / 9 237,2 m2 70 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / 9 237,2 m2 71 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1) /D / 500,0 m2

6 strona nr: 6 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 72 Przeniesienie punktów geodezyjnych /D / 4 pkt 12 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczające 73 KNNR 6/808/8 Demontaż słupków drogowych wraz z tarczmi /D / 6 szt 74 KNR 401/203/1 Fundamenty betonowe słupków stalowych, beton B 15 /D / 0,30*0,30*6 = 0,54 0,54 ~0,5 m3 75 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, /słupki wraz tarczmi z demontażu / /D / 6 szt 76 KNNR 6/703/1 Bariery drogowe energochłonne /D / 92,0 m

7 strona nr: 7 Kosztorys ofertowy uproszczony Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg /D / km 1,80 2 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / szt 2 3 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / szt 2 4 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, /D / m 6,0 5 KNNR 6/808/6 Bariery drogowe żelbetowe zwykłe - rozebranie /D / m 20,0 6 CJ 11/2001/8 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm /D / m 366,0 7 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm /D / m 172,50 8 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie /D / m2 ~107,70 9 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm /D / m2 ~34,50 10 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe /D / szt KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne /D / szt 4 12 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, inne /D / szt 6 13 KNRW 219/306/9 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, dwudzielne /D / m 5,0 14 KNNR 1/206/4 (3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód 5-10 t /D / m3 ~6,12 15 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t/d / m3 4,00 6,12 2 Krawężniki 16 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV /D / m ~303,0 17 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / m3 ~15,15 Wartość netto

8 strona nr: 8 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 18 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa /D / m 303,0 3 Urządzenia odwadniające i rowy 19 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm /D / m ~255,0 20 KNR 231/402/3 Ławy pod ściek, betonowa, beton B15 /D / m3 ~20,40 21 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 20 cm /D / m 26,50 22 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / m3 ~8,71 23 KNR 201/414/3 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, kategoria gruntu IV /D / m3 ~8,10 24 KNNR 6/1302/1 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp /D / m 191,0 25 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4 m, grubość namułu do 50% jego średnicy /D / m 89,0 4 Poszerzenie typ 1 26 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV/D / m2 170,0 27 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / m2 3,00 170,0 28 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / m3 ~76,50 29 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / m3 4,00 75,5 30 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / m2 170,0 31 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / m2 170,0 32 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / m2 5,00 170,0 33 KNNR 6/308/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D / m2 204,50 5 Poszerzenie typ 2 34 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV /D / m2 822,20 Wartość netto

9 strona nr: 9 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 35 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / m2 4,00 822,20 36 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / m3 ~411,1 37 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / m3 4,00 411,10 38 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / m2 822,20 39 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / m2 822,20 40 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / m2 5,00 822,20 41 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / m2 699,30 6 Przekładki 42 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara przekładka, mnoznik R=1,30 /5%kostki nowej/ /D / m2 147,82 43 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 8 cm, przekładka, mnożnik R=1,30, / 5% kostki nowej //D / m2 4,5 44 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa, przekładka, mnożnik R=1,3, /5% krawężników nowych/ /D / m 62,0 45 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / m3 ~3,72 46 KNNR 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15 cm/d / m 17,0 47 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / m3 206,57 7 Pobocza 48 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią /D / m2 ~401,50 49 KNNR 6/112/6 Pobocza z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / m2 803,0 Wartość netto

10 strona nr: 10 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 50 KNR 231/114/4 Pobocza z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / m2 5,00 803,0 8 Zjazdy 51 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, /D / m2 ~155,5 52 KNNR 6/112/6 Nawierzchnia z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 155,50 53 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D /- wyrównanie nawierzchni na zjazdach m2 69,20 9 Humusowanie 54 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm /D / m2 ~279,0 55 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp /D / m2 279,0 10 Wpusty uliczne 56 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / m3 ~4,00 57 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III /D / m3 7,60 58 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV /D / m3 4,0 59 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III /D / m3 4,0 60 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu /D / szt 2 61 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża pod rurociągi z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / m3 ~1,20 62 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm /D / m 10,0 63 KNNR 11/501/5 (1) Obsypka rurociągów z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / m3 ~4,0 64 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm /D / m3 ~2,40 65 KNNR 6/1108/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa /D / t ~1,05 11 Remont nawierzchni 66 CJ 11/2005/2 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 2 cm/d / m ,50 Wartość netto

11 strona nr: 11 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 67 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,samochód 5-10 t /D / t ~573,68 68 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, samochód 5-10 t /D / t ~35,48 69 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową /D / m ,2 70 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / m ,2 71 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1) /D / m2 500,0 72 Przeniesienie punktów geodezyjnych /D / pkt 4 12 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczające 73 KNNR 6/808/8 Demontaż słupków drogowych wraz z tarczmi /D / szt 6 74 KNR 401/203/1 Fundamenty betonowe słupków stalowych, beton B 15 /D / m3 ~0,5 75 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, /słupki wraz tarczmi z demontażu / /D / szt 6 76 KNNR 6/703/1 Bariery drogowe energochłonne /D / m 92,0 Wartość netto

12 strona nr: 12 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2 Krawężniki 3 Urządzenia odwadniające i rowy 4 Poszerzenie typ 1 5 Poszerzenie typ 2 6 Przekładki 7 Pobocza 8 Zjazdy 9 Humusowanie 10 Wpusty uliczne 11 Remont nawierzchni 12 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczające Wartość z narzutami

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec, gm. Polska Cerekiew

Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec, gm. Polska Cerekiew Przedmiar robót Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej 108 334 Wronin -, gm. Polska Cerekiew Data: 2010-07-20 Budowa: Remont drogi gminnej Wromin- działka nr 905/1, 936, obręb Wronin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Adres obiektu budowlanego: Proszowice Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice Data opracowania przedmiaru robót: 2012-08-15 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko Kody CPV: 45000000-7 Jednostka opracowująca kosztorys: Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka.

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Przedmiar robót Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Budowa: Droga Obok Szkoły w Sopotni Wielkiej Obiekt lub rodzaj robót: Remont drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Jerzy Derela,...

Przedmiar robót Jerzy Derela,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: 0+000,0 1+415,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112000-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów Załącznik Nr 1 do SIWZ Sprawa Nr: : PN - 16/2011 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów na Ogólna charakterystyka robót: Zakres zadania obejmuje 120 mb na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR l DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB

Kosztorys ofertowy. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR l DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB Kosztorys ofertowy DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3"

Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3 Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość Kosztorys "Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3" 1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku Kosztorys ofertowy Nazwa i kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Inwestor: Gmina Tymbark Rynek 49 34-650 Tymbark Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót Przedmiar robót Roboty naprawcze i remontowe ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Dariusz Rżany, tel

Kosztorys ofertowy Dariusz Rżany, tel Kosztorys ofertowy Nazwa kosztorysu: COPu 7 w Mielcu Nazwa obiektu lub robót: Drogowe Lokalizacja: 39-300 Mielec, ul. COPu 7 Nazwy i kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót 1437 S Milówka-a w o długości 1335 mb (od przystanku autobusowego PKS) w Gminie Milówka. Data: 2009-03-18 Budowa: 1437 S Milówka-a Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM Nazwa obiektu lub robót: DROGA GMINNA Lokalizacja: GRONOWO ELBLĄSKIE Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OD KM 0+000,00 DO KM 1+870,00, DŁUGOŚCI 1,870 KM.

Kosztorys ofertowy OD KM 0+000,00 DO KM 1+870,00, DŁUGOŚCI 1,870 KM. Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WÓLKA POTURZYŃSKA - GOŁĘBIE GMINA DOŁHOBYCZÓW. OD KM 0+000,00 DO KM 1+870,00, DŁUGOŚCI 1,870 KM. Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ul. Szeroka Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ul. Szeroka Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, średnia głębokość frezowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 2 Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie warstwy ziemi (humusu) grub.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT roboty podstawowe

PRZEDMIAR ROBÓT roboty podstawowe PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO " mgr inż. Bogdan Markowski tel. 032 720 52 45 ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82 40-750 Katowice faks 032 720 52 45 e-mail : bmarkowski@wp.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 15, - Kunice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233253-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W ŻYWCU

Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W ŻYWCU Kosztorys ofertowy Data: 2012-06-01 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKÓW ORAZ POPRAWA ODWODNIENIA Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu...

Przedmiar robót mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu... Przedmiar robót Remont chodnika prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-Granica państwa w miejscowości Rajcza - ETAP III B. Budowa: Remont chodnika prawostronnego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB.

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. Kosztorys ofertowy DROGI GMINNEJ NR 111714L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY DO MOSTU. Budowa: DROGA GMINNA NR 111714L Zamawiający: GMINA SUSIEC

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska

Przedmiar robót Wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233320-8 Fundamentowanie dróg 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45233220-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa schodów zewnętrznych przy ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej

Przedmiar. Przebudowa schodów zewnętrznych przy ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej Przedmiar Przebudowa schodów zewnętrznych przy ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej Zamawiający: Urząd Miejski w Bielsku - Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1 strona nr:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych.

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Przedmiar robót Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

Bardziej szczegółowo

BIURO INWESTYCYJNE PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Wincenty KULBACKI Przedmiar robót BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1928 N PŁOWITE - ZAJEZIERZE ORAZ DRODZE POWIATOWEJ NR 1184 N BAJDY - WIELKI DWÓR

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

MZUiM Katowice ul.kantorówny 2a Katowice. Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

MZUiM Katowice ul.kantorówny 2a Katowice. Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa Płońsk. Przedmiar robót

Wykonawca: DROG-POL II s.c. Poświętne, ul. Miodowa Płońsk. Przedmiar robót Inwestor: Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a 5-18 Pomiechówek Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa 1 9-1 Płońsk 219-2-5 Przedmiar robót Nazwa budowy: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Droga krajowa DK-49 Nowy Targ Granica Państwa. Bukowina Tatrzańska, skrzyżowanie DK-49 z DW-960

PRZEDMIARY ROBÓT. Droga krajowa DK-49 Nowy Targ Granica Państwa. Bukowina Tatrzańska, skrzyżowanie DK-49 z DW-960 BIURO KOMPLEKSOWEJ OBSLUGI BUDOWNICTWA mgr inż. Wiesława NICIEJA ul. Reymonta 33/13 33-100 TARNÓW tel. 602 789-347, 0-14 621-63-13 poczta: niciejabud@poczta.okay.pl PRZEDMIARY ROBÓT Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

2017 Sienkiewicza 10,13,15 - roboty brukarskie Zuzia (C) DataComp (lic ) Kosztorys strona nr: 1. Przedmiar

2017 Sienkiewicza 10,13,15 - roboty brukarskie Zuzia (C) DataComp (lic ) Kosztorys strona nr: 1. Przedmiar Kosztorys strona nr: 1 Przedmiar Sienkiewicza 10 1.1 Element 1.1.1 CJ 11/2001/10 Nawierzchnie na drogach i ulicach - Kalkulacja Zakładowa (KNR 2-31 KZ), Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Gm. Starogard Gdański, Powiat Starogard Gdański, woj. Pomorskie Inwestor Gmina Starogard

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

km 0,279 1 : 0,279=0,279 dróg w terenie równinnym KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

km 0,279 1 : 0,279=0,279 dróg w terenie równinnym KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami Numer Kod CPV Nr spec. Podstawa Opis Notatka STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość 45000000-7 77000000-0 Kosztorys BUDOWA PRZEDŁUśENIA UL. TETMAJERA 1 45233000-9 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45334- Roboty drogowe 4533-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: i kanalizacja deszczowa Adres obiektu budowlanego: 34-470 Czarny Dunajec Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec ul Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec Data

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne

Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane techniczne - przepust z rur betonowych Ø 600 mm - 10,0 m - murki oporowe - 2,0 szt - czyszczenie i pogłębienie rowu - 330,0 m - odmulenie istniejącego rurociągu - 50,0 m strona nr: 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ULICY POD GÓRĄ W ŻYWCU

Kosztorys ofertowy MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ULICY POD GÓRĄ W ŻYWCU Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-25 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI, WRAZ Z PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ Z POPRAWA ODWODNIENIA Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA PROJEKTOWA : B O B BIURO ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr 13/5, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno, Świeszyno

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku Przedmiar robót 16,18,20, ul. w Sanoku Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowej 13 w Sanoku Inwestor: Sanocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ KORAL 43-340 Kozy, ul.astrów 5 ( 501-188 322 fax 33-444 67 02 PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 NAZWA ZADANIA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa miejsc postojowych przy Placu Rostka w Katowicach

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa miejsc postojowych przy Placu Rostka w Katowicach PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40 414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26 e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335 Data utworzenia: 2012-06-24 Budowa odwodnienia wsi Dłużniewo Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo