9001: :2015. Ramiona. do głuszenia zwierząt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9001: :2015. Ramiona. do głuszenia zwierząt"

Transkrypt

1 9001: :2015 Ramiona do głuszenia zwierząt WILKANOWO, EDYCJA I, CZERWIEC 2018 X t y p y r a m i o n Y XP YP

2 2 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie ramion do głuszenia zwierząt, z której treścią należy się zapoznać przed ich zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania. W przypadku niezrozumienia instrukcji lub wątpliwości należy skontaktować się z producentem. 9001: :2015 PPUH KOMA Sp. z o.o. ul. Kukułcza 1 Wilkanowo k/zielonej Góry Świdnica POLAND Tel: (+48) Fax: (+48) koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl koma.zgora.pl Dział Techniczny Tel: (+48) wew. 1, (+48) serwis@koma.zgora.pl

3 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt Spis treści 1. Typy ramion Budowa ramion Przeznaczenie Instalowanie ramion Podłączenie ramion pneumatycznych XP i YP Zasada działania Obsługa ramion do głuszenia zwierząt Zasady bezpieczeństwa pracy i obsługi Opis ryzyka resztkowego Objaśnienie oznakowania Konserwacja Obsługa techniczna Występowanie potencjalnych usterek i sposób ich usuwania Charakterystyka urządzenia STZ-6 do głuszenia zwierząt Schemat podłączenia ramion do urządzenia STZ Zasada działania urządzenia STZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI KARTA GWARANCYJNA

4 4 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 1. Typy ramion ramiona z pneumatycznym dociskiem X / XO Y XP YP Tabela 1. Rodzaje ramion 2. Budowa ramion Ramiona typu X 1A 1B I wariant II wariant 2A 2B X 4 5A Tabela 2. Wykaz części nr nazwa nr indeksu 1A rękojeść gumowa długa EM004 1B rękojeść gumowa krótka EM0044 2A przewód zasilający prosty AM0016 2B 4 5A 5B przewód zasilający spiralny wtyczka przemysłowa specjalna 16 A IP67 nasadka (głowica z tworzywa sztucznego) elektrody nierdzewne X (trzoda) elektrody nierdzewne XO (owce) EM0114 EM0058 PM00068 PM00069 PM0012 XO 5B Rys. 1. Budowa ramion typu X

5 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 5 Ramiona typu Y II wariant I wariant 2A Tabela. Wykaz części nr nazwa nr indeksu 1 rękojeść gumowa długa EM004 2A przewód zasilający prosty AM0040 2B przewód zasilający spiralny EM0114 wtyczka przemysłowa specjalna 16 A IP67 EM nasadka (głowica z tworzywa sztucznego) PM elektrody nierdzewne PM B Rys. 2. Budowa ramion typu Y Ramiona typu XP I wariant II wariant 5 4B 6 4A 5 1A 8 9 1B 2 Rys.. Budowa ramion typu XP 7 Tabela 4. Wykaz części nr nazwa nr indeksu 1A rękojeść gumowa długa EM004 1B rękojeść gumowa krótka EM rozdzielacz ze spustem EM0152 PMA00041 przewód pneumatyczny (niebieski) EM0158 4A przewód zasilający prosty AM0016 4B 5 przewód zasilający spiralny wtyczka przemysłowa specjalna 16 A IP67 EM0114 EM zawór z regulatorem siły EM015 7 siłownik EM nasadka (głowica z tworzywa sztucznego) PM elektrody nierdzewne PM00069

6 6 Ramiona typu YP II wariant 4B I wariant A Rys. 4. Budowa ramion typu YP Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt Tabela 5. Wykaz części nr nazwa nr indeksu 1 rękojeść gumowa długa EM004 2 rozdzielacz ze spustem EM0152 PMA00041 przewód pneumatyczny (niebieski) EM0158 4A przewód zasilający prosty AM0016 4B 5 przewód zasilający spiralny wtyczka przemysłowa specjalna 16 A IP67 EM0114 EM zawór z regulatorem siły EM015 7 siłownik EM nasadka (głowica z tworzywa sztucznego) PM elektrody nierdzewne PM Przeznaczenie Ramiona typu X, XP, XO, X(S), Y, YP przystosowane są do użytkowania wyłącznie z urządzeniem STZ, jak również z innymi urządzeniami głuszącymi, z zastrzeżeniem, że odbiorca poinformuje o tym produ centa, a producent wyrazi na to zgodę. Przeznaczone są do elektrycznego głuszenia zwierząt takich jak trzoda, bydło, owce, kozy za pomocą elektrod przyłożonych do głowy zwierzęcia. Wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia im trwałą i pewną konstrukcję. Specjalny przewód dołączony do rękojeści umożliwia swobodną obsługę, a gumowe rękojeści pewny chwyt. Ramiona głuszące są skonstruowane tak, aby obsługujący mógł nimi swobodnie manewrować. Skuteczny przepływ prądu przez mózg głuszonego zwierzęcia jest możliwy dzięki ostrym, stalowym elektrodom umieszczonym na końcach ramion. Ramion należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Nie można zanurzać w wodzie ramion podłączonych do włączonego zasilacza. Nie stosować urządzenia do przeganiania zwierząt. Nie zwierać elektrod na metalowych przedmiotach. Nie dotykać rękoma elektrod oraz zwierać ich na ludzkim ciele. 4. Instalowanie ramion Ramiona głuszące łączy się z zasilaczem za pomocą specjalnego zestawu wtyczka - gniazdo. Zaleca się instalowanie ramion w miejscu o możliwie najmniejszej wilgotności. Ramiona podczas przerw w głuszeniu powinny być zawieszone w miejscu dogodnym dla obsługi. Jeśli nie są używane, należy zawiesić je na uchwycie przy źródle zasilania. Uchwyt powinien być zamocowany na wysokości minimum 1,6 m. Ramiona podczas czyszczenia powinny być odłączone od zasilacza.

7 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 7 5. Podłączenie ramion pneumatycznych XP i YP 1. Przewód pneumatyczny (1 - Rys 5A, 5B) podłączyć do instalacji sprężonego powietrza lub sprężarki (5-8 bar). 2. Nacisnąć i przytrzymać spust (2 - Rys 5A, 5B).. Regulatorem ciśnienia ( - Rys. 5A, 5B) ustawić siłę docisku elektrod. 4. Zwolnić spust (2 - Rys. 5A, 5B). 5. Ramiona podłączyć do urządzenia STZ. Po wykonaniu w/w czynności ramiona przygotowane są do pracy. 2 Rys. 5A. Budowa modułu pneumatycznego docisku Rys. 5B. Budowa modułu pneumatycznego docisku 6. Zasada działania Działanie urządzenia STZ oparte jest na zasadzie automatycznego pomiaru rezystancji ciała głuszonego zwierzęcia. W stanie gotowości do pracy, na rozwartych elektrodach ramion występuje wyłącznie niskie, bezpieczne napięcie pomiarowe około 15 V. W chwili dociśnięcia elektrod do ciała zwierzęcia, następuje pomiar rezystancji oraz automatyczne podanie napięcia głuszenia < 400 V, które samoczynnie zostaje odłączone po zakończeniu procesu głuszenia (tj. rozwarciu elektrod).

8 8 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 7. Obsługa ramion do głuszenia zwierząt Prawidłowa obsługa ramion polega na wykonaniu następujących czynności: 1. Podłączyć ramiona do urządzenia STZ. 2. Ustawić właściwy program głuszenia na urządzeniu STZ.. Przyłożyć elektrody z obu stron głowy zwierzęcia, tak aby każda elektroda znajdowała się między okiem a uchem zwierzęcia (Rys 6.). 4. Po dociśnięciu elektrod ramion głuszących do głowy zwierzęcia, układ sterowania poda automatycznie napięcie głuszenia, które sygnalizowane jest poprzez zapalenie się lampki czerwonej. 5. Po osiągnięciu nastawionej wartości ładunku elektrycznego / czasu w urządzeniu STZ zapali się lampka żółta i uaktywni się sygnał akustyczny. Należy wtedy zdjąć ramiona z głowy głuszonego zwierzęcia. 6. Po zdjęciu ramion zgasną lampki czerwona oraz żółta i wyłączy się sygnał akustyczny. Na wyświetlaczu urządzenia STZ pozostaje jedynie wartość ładunku elektrycznego/czasu z ostatniego uboju. Prąd głuszenia zmniejsza się do 0 (wyświetlacz [A]), na elektrodach ramion występuje jedynie napięcie pomiarowe około 15 V (wyświetlacz [V]). Od tego momentu, po 2 sekundach, urządzenie gotowe jest do kolejnego procesu głuszenia. BYDŁO TRZODA OWCE KOZY Rys. 6. Miejsca przyłożenia elektrod do głowy zwierzęcia 8. Zasady bezpieczeństwa pracy i obsługi Osoby zajmujące się obsługą i konserwacją urządzenia muszą być zaznajomione z niniejszą instrukcją oraz przeszkolone w zakresie jej stosowania i warunków BHP na danym stanowisku pracy. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek przeróbek, ponieważ wiąże się to jednoznacznie z utratą gwarancji oraz odpowiedzialności producenta za prawidłowe działanie urządzenia. Urządzenie nie może być używane do celów niezgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie prace związane z konserwacją urządzenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Wszelkie naprawy urządzenia powinno wykonywać się w serwisie producenta. Zabrania się dokonywać samowolnie jakichkolwiek przeróbek instalacji elektrycznej, szczególnie usuwania wtyczki zasilającej urządzenia i wymiany specjalnej wtyczki w ramionach głuszących o stopniu ochrony IP67.

9 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 9 Niedopuszczalne jest podłączenie do sieci elektrycznej urządzenia posiadającego uszkodzoną izolację zewnętrzną przewodów. Zabrania się użytkowania urządzenia przez dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby nieprzeszkolone. Uniemożliwić dostęp dzieci i osób nieprzeszkolonych do urządzenia. UWAGA Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa grozi porażeniem prądem elektrycznym, kalectwem lub śmiercią. UWAGA Urządzenie posiada elektroniczny układ zabezpieczający przed porażeniem prądem elektrycznym przez ramiona głuszące. Zabrania się jednak dotykania elektrodami ciała ludzkiego. UWAGA W przypadku pojawienia się napięcia głuszenia na elektrodach poza procesem głuszenia - zaświeci się lampka czerwona - należy bezwzględnie przerwać pracę, wyłączyć urządzenie i powiadomić producenta. W przypadku, gdy podczas procesu głuszenia nie zaświeci się lampka czerwona, należy postępować zgodnie z zaleceniami w rozdziale 12 i 1. Jeśli nadal występuje niesprawność, należy bezzwłocznie oddać urządzenie do naprawy w serwisie producenta. 9. Opis ryzyka resztkowego Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie urządzenia, w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy jak również obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego urządzenie. Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: używanie urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi, dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej, dotykanie elektrodami ciała ludzkiego, włączania urządzenia do sieci w przypadku widocznego uszkodzenia urządzenia, zabawa urządzeniem przez dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby nieprzeszkolone, które nie mają świadomości zagrożenia ze strony urządzenia elektrycznego. Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego, urządzenie do ogłuszania zwierząt STZ traktuje się jako urządzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według najlepszego stanu wiedzy technicznej. Ocena ryzyka resztkowego Zalecenia eliminujące zagrożenie resztkowe (dla ludzi i środowiska) przy użytkowaniu urządzenia: uważne czytanie instrukcji obsługi,

10 10 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt zakaz dotykania elektrodami ciała ludzkiego, zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej, wykonywanie wszelkich napraw urządzenia wyłącznie przez serwis producenta, sprawdzanie skuteczności uziemienia sieci zasilającej przed przystąpieniem do eksploatacji i systematycznie co najmniej raz do roku przez uprawnionego elektryka, sprawdzanie stanu technicznego przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia i po przeprowadzonych naprawach, obsługiwania urządzenia przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi, zabezpieczenie urządzenia przed dostępem do niego dzieci, osób niepełnosprawnych i osób nieprzeszkolonych. UWAGA Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek. 10. Objaśnienie oznakowania Tabliczka znamionowa ramion zawiera: nazwę, znak identyfikacyjny wytwórcy, symbol modelu, napięcie wyjściowe <400V, prąd wyjściowy 0,02-2,5A, stopień ochrony IP55, klasa ochrony II, cykl pracy S2 240, rok produkcji, numer fabryczny. 9001: : Ramiona do urządzenia głuszącego STZ 240 0,02-2,5A Symbol wskazujący na napięcie niebezpieczne. Powyższe znaki należy chronić przed zniszczeniem, a w przypadku ich uszkodzenia można je zakupić u producenta urządzenia. 11. Konserwacja Konieczne jest czyszczenie elektrod szczotką drucianą do stali nierdzewnych w celu zapewnienia właściwego kontaktu z ciałem zwierzęcia i prawidłowego pomiaru rezystancji ciała głuszonego zwierzęcia oraz skutecznego przepływu prądu głuszenia. Nie należy zanurzać elektrod w roztworach myjących i dezynfekujących. Konieczne jest utrzymanie ramion w należytej sprawności technicznej. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu to powinien on być wymieniony u producenta urządzenia w celu uniknięcia zagrożenia.

11 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 11 UWAGA Nie wolno myć urządzenia myjkami ciśnieniowymi Czyszczenie dokonywać ręcznie z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych 12. Obsługa techniczna Celem obsługi technicznej jest utrzymanie ramion w stanie pełnej sprawności technicznej. Zakres czynności obsługi technicznej powinien być zgodny z podanymi niżej wytycznymi: Obsługa codzienna przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy polega na stałym kontrolowaniu stanu technicznego poszczególnych podzespołów i części, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Obsługa techniczna okresowa polega na ustaleniu stopnia zużycia poszczególnych podzespołów i części urządzenia, jak również usunięciu usterek i uszkodzeń. UWAGA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. Dz U Nr 205 pozycja 2102, 5 pkt. 4, urządzenia i narzędzia do ogłuszania należy przed każdym cyklem głuszenia sprawdzić stan techniczny. UWAGA W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy zgłosić usterkę do serwisu producenta. UWAGA Raz w roku konieczne jest dokonanie kalibracji urządzenia STZ oraz przeglądu technicznego ramion w serwisie producenta. Po pozytywnej kalibracji producent wystawia stosowny dokument. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia i jego bezpieczne funkcjonowanie w przypadku dokonywania napraw i przeglądów we własnym zakresie. W przypadku całkowitego zużycia urządzenia jego demontaż i kasację należy przeprowadzić następująco: Dokonać demontażu części połączonych śrubami poprzez ich odkręcenie. Części zużyte i nieprzydatne oddawać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego. Zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa przy demontażu przez stosowanie odpowiednich narzędzi ręcznych i środków ochrony osobistej (rękawice, ubranie robocze, fartuch). 1. Występowanie potencjalnych usterek i sposób ich usuwania PROBLEM PRZYCZYNA ZALECENIA Brak procesu głuszenia Brak napięcia na elektrodach Oczyścić elektrody. Sprawdzić przewód ramion. Zgłosić do serwisu producenta.

12 12 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 14. Charakterystyka urządzenia STZ-6 do głuszenia zwierząt Urządzenie STZ-6 składa się z dwóch zasadniczych zespołów: zasilacza sieciowego z transformatorem separacyjnym z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG821 i rejestratorem parametrów głuszenia, ramion głuszących. STZ-6 natężenie: 0,02-2,5 A napięcie: < 400 V częstotliwość: Hz ładunek elektryczny: 0,1-99,9 C IP 55 S2 240 (cykl pracy) klasa ochrony I - szczelna obudowa z wysokoudarowego tworzywa - bezpieczny system rozpoznawania zwierząt - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa - numeryczne wyświetlanie parametrów głuszenia - płynna regulacja prądu oraz częstotliwości podczas procesu głuszenia - 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów) - możliwość zmiany programu głuszenia jednym przyciskiem

13 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt Schemat podłączenia ramion do urządzenia STZ-6 20 V 16. Zasada działania urządzenia STZ-6 Działanie urządzenia oparte jest na zasadzie automatycznego pomiaru rezystancji ciała głuszonego zwierzęcia. W stanie gotowości do pracy, na rozwartych elektrodach ramion występuje wyłącznie niskie bezpieczne napięcie pomiarowe około 15 V. W chwili dociśnięcia elektrod do ciała zwierzęcia, następuje pomiar rezystancji oraz automatyczne podanie napięcia głuszenia < 400 V, które samoczynnie zostaje odłączone po zakończeniu procesu głuszenia (tj. rozwarciu elektrod). Parametry głuszenia są uzależnione od rodzaju i wielkości zwierzęcia (zgodnie z WE/1099/2009). Zwierzę Minimalny prąd [A] owce, kozy, cielęta 1,0 jagnięta 0,6 świnie 1, bydło <6msc >6msc 1,25 1,28 Zalecenie: Zgodnie z Dyrektywą FSIS o humanitarnych metodach uboju, zaleca się stosowanie częstotliwości prądu do 800 Hz. Urządzenie ogłuszające pracuje według wybranego programu uboju. Aktualny program uboju jest eksponowany na pojedynczym wyświetlaczu Prog. Numer programu uboju można zmienić za pomocą przycisku P. Fabryczne ustawienia wartości poszczególnych programów znajdują się na karcie SD urządzenia. Użytkownik może zmienić kolejność oraz parametry danego programu w zależności od rodzaju głuszonego zwierzęcia. Sposób zmiany wielkości parametrów głuszenia podano w punkcie 10 instrukcji obsługi urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6.

14 14 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, Producent: P.P.U.H. KOMA Sp. z o.o. Adres: Wilkanowo, ul Kukułcza 1, Świdnica DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, że: Wyrób: Urządzenie do ogłuszania zwierząt STZ-6 Nr fabryczny :.././. Rok produkcji: do którego ta deklaracja się odnosi, jest zgodny z postanowieniami: - Dyrektywy 2006/95/WE dot. wymagań dla sprzętu elektrycznego wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U Nr 155 z 2007, poz. 1089) a w szczególności z wymaganiami norm zharmonizowanych z powyższą Dyrektywą: PN-EN 605-1:2012 PN-EN 605-1/A11:2014 PN-EN :2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt - Dyrektywy 2004/108/WE dot. kompatybilności elektromagnetycznej, wdrożonej Ustawą z dnia o kompatybilności elektromagnetycznej w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U Nr 82 z 2007, poz. 556) a w szczególności z wymaganiami następujących norm : PN-EN :2011 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :1998 PN-EN :2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-5 :Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia. Jednocześnie deklarujemy zgodność z wymaganiami poniższych aktów prawnych: - Aktem o humanitarnych metodach uboju (7U.S.C i następny) Dyrektywa FSIS Rewizja 1, - Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. - Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz. 420/AW-1/10 z dnia r. Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeśli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez naszej zgody. Wilkanowo r. Prezes Zygmunt Stefek

15 Instrukcja użytkowania ramion do głuszenia zwierząt 15 KARTA GWARANCYJNA RAMION DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT Nr fabr... Data prod..... Ramiona typ... Ramiona do głuszenia zwierząt zostały wykonane zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i techniczną zawartą w warunkach technicznych odbioru i wykonania. Ramiona są przystosowane do użytkowania z urządzeniem STZ firmy KOMA, jak również z innymi urządzeniami głuszącymi, z zastrzeżeniem, że odbiorca poinformuje o tym producenta, a producent wyrazi na to zgodę. Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 m-cy zgodnie z Dz.U t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i obejmuje: - materiały - wykonawstwo - montaż części, zespołów i podzespołów Urządzenie działa prawidłowo i zachowuje żądane parametry techniczne (podpis osoby kontrolującej) Gwarancja traci moc w przypadkach: - wykonywania napraw i zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie - gdy producent zostanie powiadomiony o awarii po upływie 14 dni od momentu jej wystąpienia. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie zostało naprawione w okresie gwarancyjnym. Data sprzedaży Podpis sprzedającego Pieczęć punktu sprzedaży Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie

16 Ramiona do głuszenia zwierząt podlegają recyklingowi, czyli selektywnemu zbieraniu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Firma KOMA spełnia wymagania wynikające z ustawy z dn. 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 9001: :2015 PPUH KOMA Sp. z o.o. ul. Kukułcza 1 Wilkanowo k/zielonej Góry Świdnica POLAND Tel: (+48) Fax: (+48) koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl Dział Techniczny Tel: (+48) wew. 1, (+48) serwis@koma.zgora.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 Nr fabryczny... Symbol KTM 29.53.16.50 SWW 0782-11 UWAGA! Nie wprowadzać zmian w instalacji elektrycznej. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie urządzenia, z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1

GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1 9001:2008 14001:2004 GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1 instrukcja użytkowania WYDANIE I, GRUDZIEŃ 2016 2 GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1 - instrukcja użytkowania Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposa- żenie grzałki

Bardziej szczegółowo

9001: :2004 PODGRZEWACZE BUTLI. instrukcja użytkowania PG-2 GS-1

9001: :2004 PODGRZEWACZE BUTLI. instrukcja użytkowania PG-2 GS-1 9001:2008 14001:2004 PODGRZEWACZE BUTLI instrukcja użytkowania PG-2 GS-1 WYDANIE II, PAŹDZIERNIK 2017 2 Instrukcja użytkowania podgrzewacza butli GS-1 / PG-2 Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07; tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem.  UWAGA ST-265 Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE... L-5 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 7 Deklaracja zgodności UE... 7 KN.18.03.20 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem.  UWAGA Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015 ST-517 Instrukcja obsługi ST-517 TECH Deklaracja zgodności nr 156/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ 6 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (0-68)327-33-07. tel. kom. 0602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ 6 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (0-68)327-33-07. tel. kom. 0602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

RET-412A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RET-412A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 Uwagi producenta 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa UWAGA!!! Podczas pracy urządzenia, niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym

Bardziej szczegółowo

TA 7 Instrukcja instalacji i obsługi Programator sterowania odmulaniem TA 7

TA 7 Instrukcja instalacji i obsługi Programator sterowania odmulaniem TA 7 TA 7 Instrukcja instalacji i obsługi 808403-01 Programator sterowania odmulaniem TA 7 Gestra Polonia Spółka z o.o. ul. Schuberta 104 80-172 Gdańsk tel. 0 58 3061010, fax 0 58 3063300 e-mail: gestra@gestra.pl;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO SCT STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO TYPU SCT -2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO SCT STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO TYPU SCT -2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO SCT-2100 23.06.2016 STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO TYPU SCT -2100 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-260 1

Instrukcja obsługi St-260 1 Instrukcja obsługi St-260 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Zmiana kanału... 5 IV. Dane techniczne... 6 KN.17.08.22 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ-6DW

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ-6DW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (0-68)327-33-07. tel. kom. 0602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GŁUSZENIA ZWIERZĄT STZ 6 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07; tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne... 6

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne... 6 L-10 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 6 KN.18.09.10 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

9001: :2015. Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 EDYCJA IV, nr seryjny:...

9001: :2015. Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 EDYCJA IV, nr seryjny:... 9001:2015 14001:2015 Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 EDYCJA IV, 11.2017 nr seryjny:... 2 Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 Instrukcja obsługi stanowi

Bardziej szczegółowo

9001: :2015. Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 EDYCJA V, nr seryjny:...

9001: :2015. Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 EDYCJA V, nr seryjny:... 9001:2015 14001:2015 Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 EDYCJA V, 02.2019 nr seryjny:... Wersja: Basic 6 2 Instrukcja użytkowania urządzenia do głuszenia zwierząt STZ-6 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia  EMEX 2,5 kv  Instrukcja obsługi Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI OBSŁUGI 3 2. PRZEZNACZENIE WYROBU 3 3. DANE TECHNICZNE 3 4. BUDOWA MODUŁU DŹWIĘKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok. 0452.00.95-01.1 Strona 1/5 MERAWEX Sp. z o.o 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8 tel. 032 23 99 400 fax 032 23 99 409 e-mail: merawex@merawex.com.pl http://www.merawex.com.pl

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F2.0 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168. Instrukcja obsługi

DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168. Instrukcja obsługi DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Detektor obecności napięcia, seria UT11 A/B. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

Mesko-AGD Sp z o.o. ul. Mościckiego Skarżysko-Kamienna. Opiekacz elektryczny OE-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mesko-AGD Sp z o.o. ul. Mościckiego Skarżysko-Kamienna. Opiekacz elektryczny OE-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mesko-AGD Sp z o.o. ul. Mościckiego 30 26-110 Skarżysko-Kamienna Opiekacz elektryczny OE-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr S1-OE-5/S-01 Rok wydania: 08/2017 Instrukcja obsługi Opiekacza elektrycznego OE-5 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

PS401203, PS701205, PS , PS

PS401203, PS701205, PS , PS Zasilacze impulsowe do zabudowy PS401203, PS701205, PS1001207, PS1501210 PL Wydanie: 2 z dnia 15.11.2010 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 17.08.2010 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny. Zasilacze przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. typu: RPO-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI. typu: RPO-01 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Ręczny przycisk oddymiania typu: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA UL.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu

Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu 1 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKA IMPULSOWA

ZGRZEWARKA IMPULSOWA ZGRZEWARKA IMPULSOWA Typ - PFS Dokumentacja Techniczno-Ruchowa DTR PFS KS PPUH ITAX Sp. z o.o. sklep.itax.net.pl biuro@itax.net.pl SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ gwarancja 2. Przeznaczenie 3. Opis budowy i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kostkarka AIR 26 model S SILESIA ul. Bysewska 30, Gdańsk,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kostkarka AIR 26 model S SILESIA ul. Bysewska 30, Gdańsk, INSTRUKCJA OBSŁUGI Kostkarka AIR 26 model S5302026 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed pierwszym użyciem prosimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-28R POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110

Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 Nr produktu 108417 Strona 1 z 6 Wersja 10/11 Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-294

Instrukcja obsługi ST-294 Instrukcja obsługi ST-294 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Montaż sterownika 4 IV. Obsługa sterownika 5 IV.a) Temperatura zadana pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMNN Zestaw uzupełniający M1 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE 3 PRZEZNACZENIE Kaseta synoptyczna typu S16A(B)-E przeznaczona jest do kontroli wizualnodźwiękowej 16 kanałów wejściowych. Kaseta synoptyczna ma za zadanie informować obsługę o przebiegu procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Po podłączeniu modułu do sterownika obsługującego kaskadę, w menu instalatora sterownika pojawia się dodatkowe menu: Załączona.

Po podłączeniu modułu do sterownika obsługującego kaskadę, w menu instalatora sterownika pojawia się dodatkowe menu: Załączona. 1 SPIS TREŚCI Bezpieczeństwo... 3 Opis urządzenia... 4 Menu... 4 Tryb pracy... 5 3.1.1 Pogodówka tryb pogodowy... 5 3.1.2 Modulacja... 7 Liczba kotłów... 7 Temperatura aktualna... 7 3.3.1 Rodzaj pomiaru...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 5 POLWAT IO-PWR-20 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki niezbędne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE UWAGA

ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE UWAGA ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Termostat przylgowy BRC

Termostat przylgowy BRC Kunda, Termostat przylgowy BRC Instrukcja obsługi i montażu CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 11.2010 0 Spis treści 1. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA ph/mv PŁYWAKOWA GPB 2000

GŁOWICA ph/mv PŁYWAKOWA GPB 2000 PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp.z.o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel.. (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl email: biuro@teleko.pl GŁOWICA ph/mv PŁYWAKOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5026

PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5026 Instrukcja obsługi PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5026 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne Seria XV, XD

Pompy zatapialne Seria XV, XD Pompy zatapialne Seria XV, XD INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ OBSŁUGI STAIRS PUMPS POLSKA 62-081 Chyby ul. Szamotulska 17D tel. 61 8160631 Fax 61 8160149 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE zgodna z następującymi Dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV.

Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV. ST-2805P 1 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV.a) Ustawienia harmonogramów... 7 IV.b) Ustawienia temperatur...

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA KIESZENIOWA MONSUN 1650 W DA1650SFB INSTRUKCJA OBSŁUGI

SUSZARKA KIESZENIOWA MONSUN 1650 W DA1650SFB INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA KIESZENIOWA MONSUN 1650 W DA1650SFB INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed montażem oraz użytkowaniem suszarki należy zapoznać się z instrukcją obsługi. UWAGA! Jeśli produkt

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miesiarka spiralna MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Miesiarka spiralna MODEL: 786200, 786350 v1.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PILOTA COSMO H1, COSMO H5, COSMO H24, COSMO G, COSMO W1, COSMO W5 MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA PILOTA COSMO H1, COSMO H5, COSMO H24, COSMO G, COSMO W1, COSMO W5 MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. S TOP 2 3 4 6 7 S T OP INSTRUKCJA PILOTA COSMO H, COSMO H, COSMO H24, COSMO G, COSMO W, COSMO W . UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii MOBILUS M3 MR, M4 MR służy do automatycznej obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA Tech ST-3800-1 - ST-3800 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202

Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202 Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:26 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

EPI611 Nr ref. :823195

EPI611 Nr ref. :823195 ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B

Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B Instrukcja obsługi Styczeń 2015 Szkoper Elektronik Strona 1 2015-01-11 1 Parametry techniczne: Rozmiary: 52,5x90x70mm Zużycie energii: < 1,5VA Zasilanie: 230V

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5016

SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5016 Instrukcja obsługi SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo