Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer d

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d"

Transkrypt

1 Rafał Nowaczy k Adith X2PRESELL wer d

2 OPIS Program X2PRESELL przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile, który działa na komputerach mobilnych (palmtopach, PocketPC, palmofonach oraz smartphone'ach). Służy on do zbierania zamówień, wystawiania dokumentów sprzedaży, rozliczania dokumentów, udostępniania przedstawicielom handlowym informacji dotyczących asortymentu towarowego i statusu klientów. Dane do programu X2PRESELL pobierane są z serwera komunikacyjnego. Dane zgromadzone na urządzeniach mobilnych (przenośnych) są także przesyłane na serwer komunikacyjny, skąd mogą być pobrane przez system magazynowy. 1. INSTALACJA Komputer stacjonarny / laptop. Microsoft ActiveSync Aplikacja ta służy do połączenia urządzenia mobilnego z komputerem. Należy ją zainstalować na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Jest ona dostarczana razem z urządzeniem przenośnym. Aktualna jej wersja jest dostępna na stronie internetowej: dla systemu Microsoft Windows XP: dla systemów Microsoft Windows 7 oraz Microsoft Windows Vista: Urządzenie mobilne. Na urządzeniu przenośnym należy zainstalować poniższe aplikacje: TotalCross środowisko programistyczne umożliwiające uruchamianie aplikacji (plik totalcross.wmobile_arm.cab ) Litebase system zarządzania bazami danych (plik litebase.wmobile_arm.cab ) X2Presell (plik X2Presel.WMobile_ARM.CAB ) Strona 2 z 46

3 KROK 1 SKOPIOWANIE PLIKÓW INSTALACYJNYCH Z KOMPUTERA STACJONARNEGO/LAPTOPA NA URZĄDZENIE MOBILNE (OPERACJĘ TĘ WYKONUJE SIĘ NA KOMPUTERZE): a) Odnaleźć na komputerze pliki instalacyjne: totalcross.wmobile_arm.cab litebase.wmobile_arm.cab X2Presel.WMobile_ARM.CAB, zaznaczyć je, kliknąć na dowolny z nich prawym klawiszem myszy i z menu wybrać opcję Kopiuj : b) Podłączyć urządzenie do komputera. Pojawi się poniższy komunikat (należy kliknąć OK ) Następnie Anuluj : Strona 3 z 46

4 Pojawi się okno główne programu Microsoft ActiveSync, w którym należy kliknąć na przycisk Eksploruj : UWAGA!!! W przypadku zamknięcia okna programu Microsoft ActiveSync można je przywrócić z zasobnika systemowego, klikając na zieloną ikonę świadczy o braku łączności między komputerem a urządzeniem.. Ikona w kolorze szarym: c) Wejść w folder Moje urządzenie z systemem Windows Mobile : d) Utworzyć katalog tymczasowy temp w poniższym folderze i wejść do niego: Strona 4 z 46

5 e) Wkleić pliki do katalogu temp (prawy klawisz myszy w puste pole Wklej ). Gdy pojawi się poniższy komunikat należy kliknąć OK : f) W katalogu temp powinny pojawić się pliki instalacyjne: totalcross.wmobile_arm.cab litebase.wmobile_arm.cab X2Presell.WMobile_ARM.CAB KROK 2 INSTALACJA APLIKACJI NA URZĄDZENIU MOBILNYM a) 1. Start 2. Programs (Programy) 3. File Explorer (Eksplorator Windows). Przyciskiem 4. wybieramy lokalizację My Device ( Moje Urządzenie ) i następnie katalog tymczasowy temp utworzony w KROKU 1d), gdzie znajdują się pliki instalacyjne: b) UWAGA!!! Aplikacje należy zainstalować w poniższej kolejności (klikając na odpowiednie pliki i wybierając ustawienia domyślne kreatora instalacji): totalcross.wmobile_arm.cab litebase.wmobile_arm.cab X2Presel.WMobile_ARM.CAB Po zakończeniu każdej instalacji należy kliknąć przycisk OK w prawym górnym rogu ekranu urządzenia mobilnego. Strona 5 z 46

6 KROK 3 PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI X2PRESELL a) Aplikację X2PRESELL uruchamia się z menu START Programs (Programy) (jeżeli pojawi się okno po prawej stronie, to należy kliknąć w pole okna komunikatu): b) Jeżeli pojawi się poniższe okno: to należy wgrać właściwy plik licencji aplikacji X2Presell zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2-WGRANIE PLIKU LICENCJI DO APLIKACJI X2PRESELL. na str. 7 niniejszej instrukcji. Kliknięcie na klawisz Ok spowoduje wyjście z aplikacji. Strona 6 z 46

7 2. WGRANIE PLIKU LICENCJI DO APLIKACJI X2PRESELL. W celu wgrania pliku licencji do aplikacji X2PRESELL należy: a) Zainstalować na komputerze stacjonarnym / laptopie aplikację Microsoft ActiveSync (jeżeli wcześniej nie była zainstalowana). Szczegóły tejże instalacji zawarte są w punkcie 1.1-Komputer stacjonarny / laptop. na str. 2 niniejszej instrukcji. b) Odnaleźć na komputerze stacjonarnym/laptopie plik licencji licence.lic. c) Kliknąć na niego prawym klawiszem myszy i wybrać z menu opcję Kopiuj: d) Podłączyć urządzenie do komputera. Pojawi się poniższy komunikat (należy kliknąć OK ) Następnie Anuluj : Strona 7 z 46

8 Pojawi się okno główne programu Microsoft ActiveSync, w którym należy kliknąć na przycisk Eksploruj : UWAGA!!! W przypadku zamknięcia okna programu Microsoft ActiveSync można je przywrócić z zasobnika systemowego: e) Wejść w folder Moje urządzenie z systemem Windows Mobile : f) Wejść do katalogów: TotalCross, a następnie X2Presell. g) Wkleić plik licencji w katalogu X2Presell (prawy klawisz myszy w pole między katalogami Wklej ): Strona 8 z 46

9 Aby sprawdzić poprawność wgrania właściwego pliku licencji należy uruchomić program X2PRESELL: Aplikację X2PRESELL uruchamia się na urządzeniu przenośnym z menu START Programs (Programy) (jeżeli pojawi się okno po prawej stronie, to należy kliknąć w pole okna komunikatu): Pojawienie się poniższego okna świadczy o poprawnym wgraniu pliku licencji: Strona 9 z 46

10 Pojawienie się poniższego okna świadczy o niepoprawnym wgraniu pliku licencji: 3. POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z SERWEREM WYMIANY DANYCH. Połączenie urządzenia mobilnego z serwerem wymiany danych jest możliwe za pomocą poniższych sposobów: 3.1. Aplikacja Microsoft ActiveSync. Szczegóły instalacji powyższej aplikacji zostały omówione w punkcie 1.1-Komputer stacjonarny / laptop. na str. 2 niniejszej instrukcji. W tym przypadku urządzenie mobilne powinno być połączone przez złącze USB z komputerem stacjonarnym / laptopem, który to z kolei musi mieć aktywne połączenie sieciowe (lokalne lub przez Internet) z serwerem wymiany danych. UWAGA!!! Na urządzeniu przenośnym musi być włączona opcja 5 Enable advanced network functionality ( Włącz zaawansowane funkcjonalności sieciowe ) dostępna przez: 1START 2Settings (Ustawienia) 3zakładka Connections (Połączenia) ikona 4: USB to PC Strona 10 z 46

11 3.2. Sieć bezprzewodowa (Wireless LAN). W tym przypadku: urządzenie mobilne musi być wyposażone w bezprzewodową kartę sieciową, urządzenie mobilne musi być połączone z routerem bezprzewodowym zapewniającym połączenie sieciowe (lokalne lub przez Internet) z serwerem wymiany danych. Konfiguracji połączenia urządzenia mobilnego z routerem bezprzewodowym dokonuje się włączając kartę sieci bezprzewodowej: oraz łącząc z żądaną siecią bezprzewodową. Strona 11 z 46

12 3.3. Telefon komórkowy wyposażony w modem i moduł Bluetooth. UWAGA!!! Nie ma konieczności przeprowadzania poniższej konfiguracji w przypadku, gdy urządzenie mobilne posiada funkcję telefonu komórkowego i jest w nim zamontowana aktywna karta SIM zapewniająca połączenie urządzenia z Internetem. Jeżeli urządzenie mobilne ma korzystać z połączenia internetowego innego telefonu komórkowego należy zapewnić: poprawną konfigurację połączenia Bluetooth między urządzeniem mobilnym a telefonem komórkowym, aktywne połączenie telefonu komórkowego z siecią Internet. W tym celu należy: a) Włączyć moduł Bluetooth w telefonie komórkowym b) Włączyć moduł Bluetooth w urządzeniu mobilnym: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4: Wireless Manager ( Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi ): Przyciskiem 5 Bluetooth włączamy moduł Bluetooth do pozycji On : Strona 12 z 46

13 c) Powiązać ze sobą moduły Bluetooth obu urządzeń: Na urządzeniu mobilnym uruchomić program do zarządzania modułem Bluetooth: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4 Bluetooth Powiązać moduły Bluetooth: 1 Add new device ( Dodaj nowe urządzenie ) Po odszukaniu urządzeń Bluetooth podświetlić telefon do powiązania. W przykładzie 2 RanNoKija W polu Passcode (Hasło) wpisać cztery cyfry (np. 1111), następnie wcisnąć Next (Dalej) 4 Done (Zakończ) 5 ok : Strona 13 z 46

14 d) Na urządzeniu mobilnym uruchomić w poniższy sposób program do zarządzania połączeniami: Connections" ( Połączenia ): 1. START 2. Settings (Ustawienia) zakładka 3. Connections (Połączenia) 4. ikona Connections (Ustawienia): W programie zarządzającym połączeniami należy: Strona 14 z 46

15 w polu My ISP ( Mój ISP ) wybrać opcję 1 Add a new modem connetions ( Dodaj nowe połączenie modemowe ) w polu 2 Enter a name for the connection (Wprowadź nazwę połączenia) należy wpisać dowolną nazwę połączenia, np. telefon w polu 3 Select a modem należy z listy rozwijanej wybrać opcję Bluetooth wcisnąć klawisz 4 Next (Dalej) w spisie powiązanych urządzeń kliknąć nazwę odpowiedniego telefonu (w przykładzie 5 RanNoKija ) wcisnąć klawisz 6 Next (Dalej) w polu 7 Enter the number (Wprowadź numer ) należy podać numer do wybrania przez modem w telefonie. Dla poszczególnych operatorów sieci należy wpisać: - ORANGE: *99# - PLUS: *99***1# (w niektórych telefonach, np: S-E T610 należy wpisać *99***3#) - ERA: *99***1# - PLAY: *99# wcisnąć klawisz 8 Next (Dalej) W polach 9: Username (Nazwa użytkownika), Password (Hasło), Domain (Domena) należy wpisać odpowiednio dla poszczególnych operatorów sieci komórkowych: - ORANGE: idea, idea, idea albo internet, internet, internet - PLUS: plusgsm, plusgsm, plusgsm - ERA: erainternet, erainternet, erainternet - PLAY: internet, internet, internet wcisnąć klawisz 10 Finish (Zakończ) Aby przetestować poprawność konfiguracji połączenia urządzenia mobilnego z Internetem można w programie do zarządzania połączeniami Connections (Połączenia) wybrać opcję 11 Manage existing connections (Zarządzaj istniejącymi połączeniami), przytrzymać rysik w punkcie 12 na ekranie i menu podręcznego wybrać opcję 13 Connect (Połącz). Jeżeli program nie wyświetli żadnych błędów, to połączenie zostało skonfigurowane poprawnie. Na koniec należy wcisnąć 14 ok Strona 15 z 46

16 4. POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z DRUKARKAMI. Aby powiązać drukarkę wyposażoną w moduł komunikacji Bluetooth z urządzeniem mobilnym należy: a) Włączyć moduł Bluetooth w urządzeniu mobilnym: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4: Wireless Manager ( Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi ): Przyciskiem 5 Bluetooth włączamy moduł Bluetooth do pozycji On : b) Powiązać ze sobą moduły Bluetooth obu urządzeń: Na urządzeniu mobilnym uruchomić program do zarządzania modułem Bluetooth: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4 Bluetooth Strona 16 z 46

17 Powiązać moduły Bluetooth: 1 Add new device ( Dodaj nowe urządzenie ) Po odszukaniu urządzeń Bluetooth podświetlić drukarkę do powiązania. W przykładzie 2 PRN5678 W polu Passcode (Hasło) wpisać same cyfry z nazwy drukarki (tutaj: 5678), następnie wcisnąć Next (Dalej) 4 Done (Zakończ) 5 ok : Po takim powiązaniu można wykonywać wydruki z programu X2PRESELL. Strona 17 z 46

18 5. PROGRAM X2PRESELL Uruchamianie i zamykanie. UWAGA!!! Wyłączanie lub resetowanie urządzenia podczas pracującej (nawet w tle) aplikacji X2PRESELL grozi utratą danych. Poprawne zamknięcie programu zostało omówione w punkcie 5.1b)-Zamykanie na str. 19 niniejszej instrukcji. a) Uruchamianie Menu 1. Start 2. Programs (Programy) Suwakiem 3. ustawić widoczność ikony 4. X2Presell Kliknąć na ikonę 4. X2Presell Jeżeli pojawią się komunikaty 5. i 6. informujące o statusach licencji (między innymi o pozostałym czasie pracy) należy kliknąć w ich pole. Widok 7. przedstawia główne okno aplikacji X2PRESELL : UWAGA!!! W przypadku powstania dokumentu towarowego nie zakończonego przy uruchamianiu program zachowa się zgodnie z aktualnym ustawieniem preferencji omówionych w punkcie Preferencje. na str. 22 niniejszej instrukcji. Dokumenty takie powstają w momencie, gdy podczas edycji danego dokumentu towarowego program zostanie zamknięty bezpośrednio przez urządzenie (nawet w przypadku, gdy aplikacja X2PRESELL pracuje w tle), czyli m.in. w przypadku całkowitego rozładowania baterii, zresetowania urządzenia bądź utraty stabilności systemu Windows Mobile na urządzeniu przenośnym. Jeżeli wyłączenie programu miało miejsce w trakcie edycji okna pozycji, to tylko ta pozycja nie będzie zachowana w tym dokumencie, natomiast jeżeli przerwanie działania programu nastąpiło w spisie towarów, to powinny być zachowane wszystkie pozycje. Przy awaryjnym zamknięciu programu X2PRESELL podczas edycji dokumentu kasowego dokument taki nie będzie zachowany. Strona 18 z 46

19 Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji po wyżej opisanej sytuacji pogram wyświetli pytanie: UWAGA!!! Odpowiadając: TAK program przywróci wystawione, nie wysłane dokumenty NIE program skasuje wystawione, nie wysłane dokumenty i w zależności od ustawień opisanych w punkcie Preferencje. (na str. 22 niniejszej instrukcji) program dokona edycji, zapisu, skasowania bądź wyświetlenia pytania, którą z powyższych opcji wykonać. b) Zamykanie Aby poprawnie zamknąć aplikację należy w jej głównym oknie kliknąć na przycisk 1 Zakończ, a następnie przyciskiem 2 TAK potwierdzić zamknięcie programu: Strona 19 z 46

20 5.2. Menu aplikacji X2PRESELL. Menu aplikacji X2PRESELL dostępne jest u góry głównego okna 1.: Menu Narzędzia Kopia dokumentów. Opcja tworzy w niewidocznym dla użytkownika buforze kopię dokumentów znajdujących się aktualnie w oknie DOKUMENTY (okno omówione dokładnie w punkcie Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji). Program zapisuje tylko jedną kopię, więc każdorazowe wykonanie kopii zastępuje kopię poprzednią. Warto ją wykonywać w przypadku większej liczby dokumentów znajdujących się w oknie DOKUMENTY lub przed wysłaniem dokumentów do serwera komunikacyjnego. Strona 20 z 46

21 Przywróć dokumenty. X2PRESELL Opcja przywraca dokumenty z niewidocznego bufora kopii utworzonej przez użytkownika (patrz punkt Kopia dokumentów. na str. 20) do okna DOKUMENTY. Przywrócenie kopii dokumentów jest możliwe tylko w przypadku, gdy w oknie DOKUMENTY nie widnieją żadne dokumenty, czyli po uprzednim ich wysłaniu do serwera komunikacyjnego. Przy próbie przywrócenia dokumentów z kopii, gdy okno DOKUMENTY nie jest puste wyświetli się poniższy komunikat: i dokumenty nie zostaną przywrócone. UWAGA!!! Przywracanie dokumentów należy wykonywać jedynie w przypadku nieprawidłowego odbioru dokumentów w centrali i wyłącznie na polecenie osoby obsługującej system magazynowy po stronie programu współpracującego z aplikacją X2PRESELL Porządkowanie danych. Sprawdzana jest tu poprawność struktur danych, usuwane są uszkodzone tabele, do stanu istniejącego po synchronizacji przywracane są towary, kontrahenci, rozliczenia, ostatnie dokumenty, info globalne, odzyskana zostaje numeracja dokumentów uwzględniająca dokumenty wystawione po synchronizacji. Strona 21 z 46

22 Menu Opcje. Dostępne opcje: Preferencje Towary Kontrahenci Wydruk Transmisja Preferencje. a) Zakładka Ogólne Pokazuj tylko małe litery: - pokazuje tylko małe litery - oryginalna wielkość liter (taka, jak urządzenie pobrało z serwera) Sprzedaż w opak. zbior. - domyślnie przy wprowadzaniu ilości: opakowania - domyślnie przy wprowadzaniu ilości: sztuki Czytnik kodów kreskowych - włączony (jeżeli urządzenie jest w takowy czytnik wyposażony) - wyłączony Strona 22 z 46

23 Automatyczna klawiatura X2PRESELL - klawiatura włączana automatycznie przy kliknięciu w każde pole edycyjne - klawiatura włączana na żądanie użytkownika (w zależności od modelu urządzenia) Dokumenty: niezakończone: (patrz punkt 5.1a)-Uruchamianie na str. 18) Edytuj program bez pytania będzie kontynuował wystawianie pozycji w nie zakończonym dokumencie Pozostaw program bez pytania zakończy nie zakończony dokument i będzie on widoczny w oknie DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji) Usuń program bez pytania usunie dokument nie zakończony. Dokumenty wystawione wcześniej zostaną zachowane w oknie DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji) Zapytaj program w każdej tego typu sytuacji zapyta użytkownika, którą z powyższych opcji wykonać: wydruk autom.: Pytaj po wystawieniu dokumentu aplikacja spyta o jego wydruk (T/N) Tak po wystawieniu dokumentu wydruk nastąpi automatycznie Nie po wystawieniu dokumentu jego wydruk będzie możliwy z okna DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji) wiele pozycji Po wystawieniu w dokumencie pozycji towarowej, której indeks został już wcześniej wpisany na ten dokument opcja: Dopisz spowoduje dopisanie bez pytania kolejnej pozycji do dokumentu Zastąp usunie bez pytania poprzednią pozycję z tym indeksem i wystawi bieżącą Pytaj wyświetli pytanie jak poniżej: Strona 23 z 46

24 Domyślna ilość: - ilość podpowiadana przy wypisywaniu pozycji Automat log co: X operacji. Każda operacja dotycząca edycji dokumentów oprócz aktualizacji odpowiednich baz jest dodatkowo zapisywana w logach pozwalających na odzyskanie dokumentów po awarii (wyłączenie telefonu / wyciągnięcie baterii przy działającym programie X2PRESELL). Podana tu liczba określa ilość operacji po której dodatkowe pliki logów zostaną zapisane. 0 i 1 oznaczają natychmiastowy zapis logów b) Zakładka Wygląd. Definiuje się tu wygląd czcionek oraz sposób wyświetlania często używanych przycisków (dla osób praworęcznych lub leworęcznych) Towary. Pokaż grupy - pokazuje grupy towarowe - nie pokazuje grup towarowych Strona 24 z 46

25 Zachowaj szukany tekst X2PRESELL - zachowuje szukany tekst wpisany w opcji Wyszukiwanie zaawansowane na liście towarów - nie zachowuje powyższego tekstu Nie wyróżniaj stanów zerowych - towary ze stanem zerowym nie będą wyróżnione - towary ze stanem zerowym będą wyróżnione kolorem czerwonym Nie pokazuj stanów zerowych - towary ze stanem zerowym nie będą widoczne - towary ze stanem zerowym będą widoczne Stan zaokr. do - liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość stanu magazynowego SZEROKOŚCI KOLUMN [%]: pierwsza: - należy podać domyślną wartość szerokości ekranu dla tej kolumny w % druga: - należy podać domyślną wartość szerokości ekranu dla tej kolumny w % Restartuj szerokość: - aktualne szerokości kolumn w spisie towarów zostaną zamienione na te, które widnieją powyżej Trzecia kolumna: do wyboru: Stan Cena Kontrahenci. - aktualne szerokości kolumn w spisie towarów nie zostaną zamienione na te, które widnieją powyżej. Zachowaj szukany tekst - zachowuje szukany tekst wpisany w opcji Wyszukiwanie zaawansowane na liście kontrahentów - nie zachowuje powyższego tekstu Strona 25 z 46

26 Wydruk. a) Zakładka Drukarka Raporty typ wybór rodzaju komunikacji z drukarką Brak drukarki Bluetooth drukarka na bluetooth Irda drukarka na podczerwień COM0 COM9 wybór portu COM Raporty oczek. [s] - czas oczekiwania na odpowiedź z drukarki. Ma znaczenie przy fiskalizacji - maksymalny czas, w którym inicjowane jest połączenie oraz maksymalny czas oczekiwania na status poprawności ostatnio wykonanej operacji. Bt wolne adept. W przypadku pracy z powolnymi drukarkami albo adapterami Bluetooth, które nie są w stanie buforować wszystkich nadchodzących danych wprowadza dodatkowe opóźnienie przy wysyłaniu danych - przełącznik można ustawiać gdy wydruki pojawią się na drukarce, ale nie są kompletne - Wolne adaptery - Szybkie adaptery Paragony typ: wybór rodzaju komunikacji z drukarką fiskalną: Brak drukarki Bluetooth drukarka na bluetooth Irda drukarka na podczerwień COM0 COM9 wybór portu COM Strona 26 z 46

27 b) Zakładka Wydruki Druk dokumentu: Oryginał drukowany będzie tylko oryginał 1 kopia 4 kopie - drukowany będzie oryginał wraz z określoną liczbą kopii Strona kodowa format polskich znaków wysyłanych do drukarki Latin 2 Mazovia Win 1250 Bez polskich Zagęszczenie wydruku [hex] podać zagęszczenie wydruku (dla drukarek Oki/Epson: 1B4D0F, dla drukarek Mefa: 1B38 ) Nieograniczony rozmiar strony - wydruk ciągły - stronicowanie Liczba linii na stronie: domyślnie 60 Dodanie wysunięcia strony - wysunięcie strony - brak wysunięcia strony Strona 27 z 46

28 Transmisja. Serwer tu należy wpisać adres sieciowy serwera komunikacyjnego (wewnętrzny lub zewnętrzny zależnie od jego dostępności) Port określa się tu numer portu, zależnie od konfiguracji sieci w lokalizacji serwera komunikacyjnego (domyślnie 80 ) T.-Out czas oczekiwania na serwer (domyślnie 60 ) Numer seryjny numer seryjny urządzenia Menu Pomoc O programie (--). Strona 28 z 46

29 Opcja wyświetla informacje o: X2PRESELL producencie aplikacji X2PRESELL, numerze licencji i jej użytkowniku, dacie ważności licencji, trybie pracy (vanselling / preselling) jest on określany z poziomu serwera komunikacyjnego, numerze seryjnym urządzenia ( Serial ) ostatnich numerach wystawionych dokumentów: ZA zamówienia od klienta KP dokumentu Kasa Przyjęła KW dokumentu Kasa Wydała FK faktury PA paragonu 5.3. Okna aplikacji "X2PRESELL". KLIENCI przeglądanie listy kontrahentów i podgląd statusu wybranego kontrahenta z możliwością edycji cech kontrahenta TOWARY przeglądanie listy towarów i podgląd statusu wybranego towaru z możliwością edycji cech towaru DOKUMENTY spis wystawionych, jeszcze nie wysłanych do serwera dokumentów. Istnieje tu możliwość edycji wcześniej wystawionych dokumentów oraz ich wydruk RAPORTY wydruk zestawienia dokumentów TRANSMISJA przesyłanie danych do/z serwera komunikacyjnego WIZYTA wystawianie dokumentów ZAKOŃCZ poprawne wyjście z programu Okno KLIENCI. W oknie tym można przeglądać listę kontrahentów oraz uzyskać informacje o statusie wybranego kontrahenta. Z tego poziomu nie można wystawić żadnego dokumentu. Strona 29 z 46

30 Wystawianie dokumentów zostało omówione w punkcie Okno WIZYTA. na str. 36 niniejszej instrukcji. W poniższym oknie można manipulować szerokością kolumn klikając, przytrzymując i przesuwając granicę między nagłówkami kolumn. Opcje wyświetlania spisu kontrahentów zostały omówione w punkcie Preferencje. (str. 22) oraz Kontrahenci. (str. 25). 1 wybór kolumny wyszukiwania. Wyszukiwanie po: Naz nazwie kontrahenta NIP numerze NIP kontrahenta (nie jest konieczne wpisywanie znaku - ) Num numerze kontrahenta Uli ulicy kontrahenta Mie miejscowości kontrahenta 2 suwaki przewijania listy (góra/dół oraz lewo/prawo) 3 Wróć - powrót do okna głównego aplikacji 4 Przyciski przewijania: strona w górę / strona w dół 5 pole wyszukiwania służące do wpisywania szukanej frazy (kliknięcie tu przy włączonej opcji Automatyczna klawiatura (patrz punkt a)-Zakładka Ogólne na str. 22) spowoduje aktywację klawiatury ekranowej 6) 6 klawiatura ekranowa 7 zestawy wybieranych znaków: pol. polskie znaki Strona 30 z 46

31 123 cyfry i znaki specjalne abc litery 8 OK - zatwierdzenie wpisanej frazy Gdy żądany kontrahent pojawi się na ekranie należy kliknąć na odpowiedni wiersz w spisie. Wyświetli się wówczas informacja o statusie kontrahenta: 1 dodatkowe informacje o kliencie, odpowiednio od lewej strony: Ostatnie dokumenty kontrahenta Cechy kontrahenta (możliwość ich edycji) Uwagi 2 Rozlicz wyświetla spis dokumentów nierozliczonych 3 Wróć powrót do listy kontrahentów Okno TOWARY. W oknie tym można przeglądać listę towarów oraz uzyskać informacje o statusie wybranego towaru. Istnieje tu możliwość manipulowania szerokością kolumn klikając, przytrzymując i przesuwając granicę między nagłówkami kolumn. Opcje wyświetlania spisu towarów zostały omówione w punkcie Preferencje. (str. 22) oraz Towary. (str. 24). Strona 31 z 46

32 1 wybór kolumny wyszukiwania. Wyszukiwanie po: I indeksie towaru N nazwie towaru E kodzie EAN 2 funkcje dodatkowe: wyszukiwanie zaawansowane 10. (zapamiętywanie szukanego tekstu: patrz punkt Towary. na str. 24): Pole Szukany tekst : służy do wyszukiwania towarów po frazie znajdującej się w dowolnej części nazwy kartoteki (w kolumnie Nazwa ). Tylko wybrane kategorie : szukanie we wszystkich kategoriach szukanie tylko w wybranych kategoriach Rozróżniaj wielkość liter : wielkość liter nie ma znaczenia wielkość liter ma znaczenie wydruk aktualnych stanów magazynowych w formacie pierwszym wydruk aktualnych stanów magazynowych w formacie drugim 3 suwaki przewijania listy (góra/dół oraz lewo/prawo) 4 pole wyszukiwania służące do wpisywania szukanej frazy (kliknięcie tu przy włączonej opcji Automatyczna klawiatura (patrz punkt a)-Zakładka Ogólne na str. 22) spowoduje aktywację klawiatury ekranowej 7) 5 Przyciski przewijania: strona w górę / strona w dół 6 Wróć - powrót do okna głównego aplikacji 7 klawiatura ekranowa 8 zestawy wybieranych znaków: pol. polskie znaki 123 cyfry i znaki specjalne abc litery 9 OK - zatwierdzenie wpisanej frazy Strona 32 z 46

33 Gdy żądany towar pojawi się na ekranie należy kliknąć na odpowiedni wiersz w spisie. Wyświetli się wówczas informacja o statusie towaru: 1 informacje dodatkowe. Od lewej: cechy towaru (możliwość edycji) podgląd uwag towaru Nazwa towaru Indeks: Indeks towaru VAT : Stawka VAT towaru Cennik : lista cen sugerowanych Stan : stan magazynowy w opak.: ilość w opakowaniu zbiorczym 2 Wróć powrót do listy towarów Okno DOKUMENTY. Wyświetlona jest tu lista wystawionych w programie dokumentów, które nie zostały jeszcze wysłane do serwera komunikacyjnego (wystawianie dokumentów zostało omówione w punkcie Okno WIZYTA. na str. 36, zaś wysyłanie w punkcie Okno TRANSMISJA. na str. 35): Przyciskiem 1 można wydrukować na powiązanej z urządzeniem drukarce zestawienie wystawionych dokumentów (powiązanie takie należy dokonać zgodnie z punktem 4- POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z DRUKARKAMI. na str. 16). Strona 33 z 46

34 Klikając na wybrany z listy dokument (w zależności od jego rodzaju oraz obostrzeń wynikających z uprawnień użytkownika) można podejrzeć/edytować jego szczegóły: a) Gdy wybranym dokumentem jest KP (Kasa Przyjęła) lub KW (Kasa Wydała) szczegóły prezentują się następująco: 1 przycisk drukowania dokumentu na powiązanej z urządzeniem drukarce 2 Kasuj kasowanie dokumentu 3 Wróć powrót do listy dokumentów b) Gdy wybranym dokumentem jest ZA (zamówienie od klienta), FA (faktura VAT), PA (paragon) lub DD (dowód dostawy WZ): 1 typ i numer dokumentu 2 opcje dodatkowe: - Zmiana płatnika - Zmiana odbiorcy - wydruk dokumentu / - wydruk na drukarce fiskalnej (przy PA) 3 podgląd/edycja pozycji (patrz p-kt Okno WIZYTA. na str. 36) 4 Suma - Podsumowanie dokumentu 5 Dopisz - pozwala dopisać nowe pozycje do dokumentu 6 Zamknij - powrót do listy dokumentów Strona 34 z 46

35 Okno RAPORTY. Z poziomu tego okna istnieje możliwość wydruku raportów dokumentów znajdujących się aktualnie w oknie DOKUMENTY aplikacji X2PRESELL (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33). 1 DOKUMENTY raport ZA, FA, PA, DD 2 DOKUMENTY KASOWE raport KP, KW 3 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW raport wszystkich dokumentów 4 - OK powrót do okna głównego aplikacji Okno TRANSMISJA. UWAGA!!! W celu dokonania synchronizacji danych z serwerem komunikacyjnym musi być zapewnione aktywne z nim połączenie (sposoby połączenia zostały omówione w punkcie 3- POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z SERWEREM WYMIANY DANYCH. na str. 10 niniejszej instrukcji). Pobierz info pobieranie danych informacyjnych z serwera dotyczących konfiguracji programu: trybu pracy urządzenia (vanselling/preselling),numeracji dok, uprawnień przedstawiciela Pobierz grupy pobieranie grup towarowych Pobierz towary pobieranie towarów Pobierz kontrahentów pobieranie kontrahentów Pobierz rozliczenia pobieranie rozliczeń Pobierz ostatnie dokumenty pobieranie ostatnie dokumenty Wyślij dokumenty wysyłanie dokumentów Nadpisanie danych kasowanie każdej pobieranej bazy przed pobraniem nowych danych Wróć wyjście z okna bez synchronizowania danych Wykonaj uruchamia proces synchronizacji Strona 35 z 46

36 Okno WIZYTA. W oknie WIZYTA wystawia się dokumenty, których dostępne typy determinuje przede wszystkim tryb pracy aplikacji (preselling / vanselling) ustawiany z poziomu serwera komunikacyjnego. Aktualnie ustawiony tryb pracy można sprawdzić w menu Pomoc O programie (patrz punkt O programie (--). na str. 28). W przypadku, gdy tryb pracy ustawiony jest na preselling dostępnymi dokumentami do wystawienia są: ZA (zamówienie od klienta), KP (Kasa Przyjęła), KW (Kasa Wydała). Gdy urządzenie pracuje w trybie vanselling aplikacja umożliwia wystawienie dokumentu FA (faktura), PA (paragon), DD (dowód dostawy), KP, KW oraz jeżeli wynika to z konfiguracji urządzenia określonej na serwerze komunikacyjnym zamówienia od klienta (ZA). Podgląd i ew. edycja wystawionych tu dokumentów możliwe są z poziomu okna DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji). Opcje dotyczące edycji dokumentów i pozycji omówione są w punkcie Preferencje. w części a)zakładka Ogólne na str. 22. Podczas wizyty u klienta przedstawiciel handlowy po kliknięciu na przycisk WIZYTA wybiera danego kontrahenta z poniższej listy (opcje wyświetlania spisu kontrahentów zostały omówione w punkcie Preferencje. na str. 22 oraz Kontrahenci. na str. 25): 1 wybór kolumny wyszukiwania. Wyszukiwanie po: Naz nazwie kontrahenta NIP numerze NIP kontrahenta (nie jest konieczne wpisywanie znaku - ) Num numerze kontrahenta Strona 36 z 46

37 Uli ulicy kontrahenta Mie miejscowości kontrahenta 2 suwaki przewijania listy (góra/dół oraz lewo/prawo) 3 Wróć - powrót do okna głównego aplikacji 4 Przyciski przewijania: strona w górę / strona w dół 5 pole wyszukiwania służące do wpisywania szukanej frazy (kliknięcie tu przy włączonej opcji Automatyczna klawiatura (patrz punkt a)Zakładka Ogólne na str. 22) spowoduje aktywację klawiatury ekranowej 6) 6 klawiatura ekranowa 7 zestawy wybieranych znaków: pol. polskie znaki 123 cyfry i znaki specjalne abc litery 8 OK - zatwierdzenie wpisanej frazy Gdy żądany kontrahent pojawi się na ekranie należy kliknąć na odpowiedni wiersz w spisie. Wyświetli się wówczas informacja o statusie kontrahenta: 1 dodatkowe informacje o kliencie, odpowiednio od lewej strony: Ostatnie dokumenty kontrahenta Cechy kontrahenta (możliwość ich edycji) Uwagi 2 Rozlicz rozliczenie należności lub zobowiązań (KP, KW) (dalej patrz punkt na str. 37) 3 Zamów wystawienie dok. towarowego (ZA, FA, PA,DD) (dalej patrz punkt na str. 38) 4 Wróć powrót do listy kontrahentów Wystawianie dokumentów kasowych (KP, KW). Po wybraniu odpowiedniego kontrahenta z listy celem wystawienia dokumentu kasowego przedstawiciel handlowy powinien na oknie statusu klienta kliknąć na przycisk Rozlicz : Strona 37 z 46

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo