Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer d

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d"

Transkrypt

1 Rafał Nowaczy k Adith X2PRESELL wer d

2 OPIS Program X2PRESELL przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile, który działa na komputerach mobilnych (palmtopach, PocketPC, palmofonach oraz smartphone'ach). Służy on do zbierania zamówień, wystawiania dokumentów sprzedaży, rozliczania dokumentów, udostępniania przedstawicielom handlowym informacji dotyczących asortymentu towarowego i statusu klientów. Dane do programu X2PRESELL pobierane są z serwera komunikacyjnego. Dane zgromadzone na urządzeniach mobilnych (przenośnych) są także przesyłane na serwer komunikacyjny, skąd mogą być pobrane przez system magazynowy. 1. INSTALACJA Komputer stacjonarny / laptop. Microsoft ActiveSync Aplikacja ta służy do połączenia urządzenia mobilnego z komputerem. Należy ją zainstalować na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Jest ona dostarczana razem z urządzeniem przenośnym. Aktualna jej wersja jest dostępna na stronie internetowej: dla systemu Microsoft Windows XP: dla systemów Microsoft Windows 7 oraz Microsoft Windows Vista: Urządzenie mobilne. Na urządzeniu przenośnym należy zainstalować poniższe aplikacje: TotalCross środowisko programistyczne umożliwiające uruchamianie aplikacji (plik totalcross.wmobile_arm.cab ) Litebase system zarządzania bazami danych (plik litebase.wmobile_arm.cab ) X2Presell (plik X2Presel.WMobile_ARM.CAB ) Strona 2 z 46

3 KROK 1 SKOPIOWANIE PLIKÓW INSTALACYJNYCH Z KOMPUTERA STACJONARNEGO/LAPTOPA NA URZĄDZENIE MOBILNE (OPERACJĘ TĘ WYKONUJE SIĘ NA KOMPUTERZE): a) Odnaleźć na komputerze pliki instalacyjne: totalcross.wmobile_arm.cab litebase.wmobile_arm.cab X2Presel.WMobile_ARM.CAB, zaznaczyć je, kliknąć na dowolny z nich prawym klawiszem myszy i z menu wybrać opcję Kopiuj : b) Podłączyć urządzenie do komputera. Pojawi się poniższy komunikat (należy kliknąć OK ) Następnie Anuluj : Strona 3 z 46

4 Pojawi się okno główne programu Microsoft ActiveSync, w którym należy kliknąć na przycisk Eksploruj : UWAGA!!! W przypadku zamknięcia okna programu Microsoft ActiveSync można je przywrócić z zasobnika systemowego, klikając na zieloną ikonę świadczy o braku łączności między komputerem a urządzeniem.. Ikona w kolorze szarym: c) Wejść w folder Moje urządzenie z systemem Windows Mobile : d) Utworzyć katalog tymczasowy temp w poniższym folderze i wejść do niego: Strona 4 z 46

5 e) Wkleić pliki do katalogu temp (prawy klawisz myszy w puste pole Wklej ). Gdy pojawi się poniższy komunikat należy kliknąć OK : f) W katalogu temp powinny pojawić się pliki instalacyjne: totalcross.wmobile_arm.cab litebase.wmobile_arm.cab X2Presell.WMobile_ARM.CAB KROK 2 INSTALACJA APLIKACJI NA URZĄDZENIU MOBILNYM a) 1. Start 2. Programs (Programy) 3. File Explorer (Eksplorator Windows). Przyciskiem 4. wybieramy lokalizację My Device ( Moje Urządzenie ) i następnie katalog tymczasowy temp utworzony w KROKU 1d), gdzie znajdują się pliki instalacyjne: b) UWAGA!!! Aplikacje należy zainstalować w poniższej kolejności (klikając na odpowiednie pliki i wybierając ustawienia domyślne kreatora instalacji): totalcross.wmobile_arm.cab litebase.wmobile_arm.cab X2Presel.WMobile_ARM.CAB Po zakończeniu każdej instalacji należy kliknąć przycisk OK w prawym górnym rogu ekranu urządzenia mobilnego. Strona 5 z 46

6 KROK 3 PIERWSZE URUCHOMIENIE APLIKACJI X2PRESELL a) Aplikację X2PRESELL uruchamia się z menu START Programs (Programy) (jeżeli pojawi się okno po prawej stronie, to należy kliknąć w pole okna komunikatu): b) Jeżeli pojawi się poniższe okno: to należy wgrać właściwy plik licencji aplikacji X2Presell zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2-WGRANIE PLIKU LICENCJI DO APLIKACJI X2PRESELL. na str. 7 niniejszej instrukcji. Kliknięcie na klawisz Ok spowoduje wyjście z aplikacji. Strona 6 z 46

7 2. WGRANIE PLIKU LICENCJI DO APLIKACJI X2PRESELL. W celu wgrania pliku licencji do aplikacji X2PRESELL należy: a) Zainstalować na komputerze stacjonarnym / laptopie aplikację Microsoft ActiveSync (jeżeli wcześniej nie była zainstalowana). Szczegóły tejże instalacji zawarte są w punkcie 1.1-Komputer stacjonarny / laptop. na str. 2 niniejszej instrukcji. b) Odnaleźć na komputerze stacjonarnym/laptopie plik licencji licence.lic. c) Kliknąć na niego prawym klawiszem myszy i wybrać z menu opcję Kopiuj: d) Podłączyć urządzenie do komputera. Pojawi się poniższy komunikat (należy kliknąć OK ) Następnie Anuluj : Strona 7 z 46

8 Pojawi się okno główne programu Microsoft ActiveSync, w którym należy kliknąć na przycisk Eksploruj : UWAGA!!! W przypadku zamknięcia okna programu Microsoft ActiveSync można je przywrócić z zasobnika systemowego: e) Wejść w folder Moje urządzenie z systemem Windows Mobile : f) Wejść do katalogów: TotalCross, a następnie X2Presell. g) Wkleić plik licencji w katalogu X2Presell (prawy klawisz myszy w pole między katalogami Wklej ): Strona 8 z 46

9 Aby sprawdzić poprawność wgrania właściwego pliku licencji należy uruchomić program X2PRESELL: Aplikację X2PRESELL uruchamia się na urządzeniu przenośnym z menu START Programs (Programy) (jeżeli pojawi się okno po prawej stronie, to należy kliknąć w pole okna komunikatu): Pojawienie się poniższego okna świadczy o poprawnym wgraniu pliku licencji: Strona 9 z 46

10 Pojawienie się poniższego okna świadczy o niepoprawnym wgraniu pliku licencji: 3. POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z SERWEREM WYMIANY DANYCH. Połączenie urządzenia mobilnego z serwerem wymiany danych jest możliwe za pomocą poniższych sposobów: 3.1. Aplikacja Microsoft ActiveSync. Szczegóły instalacji powyższej aplikacji zostały omówione w punkcie 1.1-Komputer stacjonarny / laptop. na str. 2 niniejszej instrukcji. W tym przypadku urządzenie mobilne powinno być połączone przez złącze USB z komputerem stacjonarnym / laptopem, który to z kolei musi mieć aktywne połączenie sieciowe (lokalne lub przez Internet) z serwerem wymiany danych. UWAGA!!! Na urządzeniu przenośnym musi być włączona opcja 5 Enable advanced network functionality ( Włącz zaawansowane funkcjonalności sieciowe ) dostępna przez: 1START 2Settings (Ustawienia) 3zakładka Connections (Połączenia) ikona 4: USB to PC Strona 10 z 46

11 3.2. Sieć bezprzewodowa (Wireless LAN). W tym przypadku: urządzenie mobilne musi być wyposażone w bezprzewodową kartę sieciową, urządzenie mobilne musi być połączone z routerem bezprzewodowym zapewniającym połączenie sieciowe (lokalne lub przez Internet) z serwerem wymiany danych. Konfiguracji połączenia urządzenia mobilnego z routerem bezprzewodowym dokonuje się włączając kartę sieci bezprzewodowej: oraz łącząc z żądaną siecią bezprzewodową. Strona 11 z 46

12 3.3. Telefon komórkowy wyposażony w modem i moduł Bluetooth. UWAGA!!! Nie ma konieczności przeprowadzania poniższej konfiguracji w przypadku, gdy urządzenie mobilne posiada funkcję telefonu komórkowego i jest w nim zamontowana aktywna karta SIM zapewniająca połączenie urządzenia z Internetem. Jeżeli urządzenie mobilne ma korzystać z połączenia internetowego innego telefonu komórkowego należy zapewnić: poprawną konfigurację połączenia Bluetooth między urządzeniem mobilnym a telefonem komórkowym, aktywne połączenie telefonu komórkowego z siecią Internet. W tym celu należy: a) Włączyć moduł Bluetooth w telefonie komórkowym b) Włączyć moduł Bluetooth w urządzeniu mobilnym: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4: Wireless Manager ( Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi ): Przyciskiem 5 Bluetooth włączamy moduł Bluetooth do pozycji On : Strona 12 z 46

13 c) Powiązać ze sobą moduły Bluetooth obu urządzeń: Na urządzeniu mobilnym uruchomić program do zarządzania modułem Bluetooth: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4 Bluetooth Powiązać moduły Bluetooth: 1 Add new device ( Dodaj nowe urządzenie ) Po odszukaniu urządzeń Bluetooth podświetlić telefon do powiązania. W przykładzie 2 RanNoKija W polu Passcode (Hasło) wpisać cztery cyfry (np. 1111), następnie wcisnąć Next (Dalej) 4 Done (Zakończ) 5 ok : Strona 13 z 46

14 d) Na urządzeniu mobilnym uruchomić w poniższy sposób program do zarządzania połączeniami: Connections" ( Połączenia ): 1. START 2. Settings (Ustawienia) zakładka 3. Connections (Połączenia) 4. ikona Connections (Ustawienia): W programie zarządzającym połączeniami należy: Strona 14 z 46

15 w polu My ISP ( Mój ISP ) wybrać opcję 1 Add a new modem connetions ( Dodaj nowe połączenie modemowe ) w polu 2 Enter a name for the connection (Wprowadź nazwę połączenia) należy wpisać dowolną nazwę połączenia, np. telefon w polu 3 Select a modem należy z listy rozwijanej wybrać opcję Bluetooth wcisnąć klawisz 4 Next (Dalej) w spisie powiązanych urządzeń kliknąć nazwę odpowiedniego telefonu (w przykładzie 5 RanNoKija ) wcisnąć klawisz 6 Next (Dalej) w polu 7 Enter the number (Wprowadź numer ) należy podać numer do wybrania przez modem w telefonie. Dla poszczególnych operatorów sieci należy wpisać: - ORANGE: *99# - PLUS: *99***1# (w niektórych telefonach, np: S-E T610 należy wpisać *99***3#) - ERA: *99***1# - PLAY: *99# wcisnąć klawisz 8 Next (Dalej) W polach 9: Username (Nazwa użytkownika), Password (Hasło), Domain (Domena) należy wpisać odpowiednio dla poszczególnych operatorów sieci komórkowych: - ORANGE: idea, idea, idea albo internet, internet, internet - PLUS: plusgsm, plusgsm, plusgsm - ERA: erainternet, erainternet, erainternet - PLAY: internet, internet, internet wcisnąć klawisz 10 Finish (Zakończ) Aby przetestować poprawność konfiguracji połączenia urządzenia mobilnego z Internetem można w programie do zarządzania połączeniami Connections (Połączenia) wybrać opcję 11 Manage existing connections (Zarządzaj istniejącymi połączeniami), przytrzymać rysik w punkcie 12 na ekranie i menu podręcznego wybrać opcję 13 Connect (Połącz). Jeżeli program nie wyświetli żadnych błędów, to połączenie zostało skonfigurowane poprawnie. Na koniec należy wcisnąć 14 ok Strona 15 z 46

16 4. POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z DRUKARKAMI. Aby powiązać drukarkę wyposażoną w moduł komunikacji Bluetooth z urządzeniem mobilnym należy: a) Włączyć moduł Bluetooth w urządzeniu mobilnym: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4: Wireless Manager ( Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi ): Przyciskiem 5 Bluetooth włączamy moduł Bluetooth do pozycji On : b) Powiązać ze sobą moduły Bluetooth obu urządzeń: Na urządzeniu mobilnym uruchomić program do zarządzania modułem Bluetooth: 1 START 2 Settings (Ustawienia) 3 zakładka Connections (Połączenia) ikona 4 Bluetooth Strona 16 z 46

17 Powiązać moduły Bluetooth: 1 Add new device ( Dodaj nowe urządzenie ) Po odszukaniu urządzeń Bluetooth podświetlić drukarkę do powiązania. W przykładzie 2 PRN5678 W polu Passcode (Hasło) wpisać same cyfry z nazwy drukarki (tutaj: 5678), następnie wcisnąć Next (Dalej) 4 Done (Zakończ) 5 ok : Po takim powiązaniu można wykonywać wydruki z programu X2PRESELL. Strona 17 z 46

18 5. PROGRAM X2PRESELL Uruchamianie i zamykanie. UWAGA!!! Wyłączanie lub resetowanie urządzenia podczas pracującej (nawet w tle) aplikacji X2PRESELL grozi utratą danych. Poprawne zamknięcie programu zostało omówione w punkcie 5.1b)-Zamykanie na str. 19 niniejszej instrukcji. a) Uruchamianie Menu 1. Start 2. Programs (Programy) Suwakiem 3. ustawić widoczność ikony 4. X2Presell Kliknąć na ikonę 4. X2Presell Jeżeli pojawią się komunikaty 5. i 6. informujące o statusach licencji (między innymi o pozostałym czasie pracy) należy kliknąć w ich pole. Widok 7. przedstawia główne okno aplikacji X2PRESELL : UWAGA!!! W przypadku powstania dokumentu towarowego nie zakończonego przy uruchamianiu program zachowa się zgodnie z aktualnym ustawieniem preferencji omówionych w punkcie Preferencje. na str. 22 niniejszej instrukcji. Dokumenty takie powstają w momencie, gdy podczas edycji danego dokumentu towarowego program zostanie zamknięty bezpośrednio przez urządzenie (nawet w przypadku, gdy aplikacja X2PRESELL pracuje w tle), czyli m.in. w przypadku całkowitego rozładowania baterii, zresetowania urządzenia bądź utraty stabilności systemu Windows Mobile na urządzeniu przenośnym. Jeżeli wyłączenie programu miało miejsce w trakcie edycji okna pozycji, to tylko ta pozycja nie będzie zachowana w tym dokumencie, natomiast jeżeli przerwanie działania programu nastąpiło w spisie towarów, to powinny być zachowane wszystkie pozycje. Przy awaryjnym zamknięciu programu X2PRESELL podczas edycji dokumentu kasowego dokument taki nie będzie zachowany. Strona 18 z 46

19 Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji po wyżej opisanej sytuacji pogram wyświetli pytanie: UWAGA!!! Odpowiadając: TAK program przywróci wystawione, nie wysłane dokumenty NIE program skasuje wystawione, nie wysłane dokumenty i w zależności od ustawień opisanych w punkcie Preferencje. (na str. 22 niniejszej instrukcji) program dokona edycji, zapisu, skasowania bądź wyświetlenia pytania, którą z powyższych opcji wykonać. b) Zamykanie Aby poprawnie zamknąć aplikację należy w jej głównym oknie kliknąć na przycisk 1 Zakończ, a następnie przyciskiem 2 TAK potwierdzić zamknięcie programu: Strona 19 z 46

20 5.2. Menu aplikacji X2PRESELL. Menu aplikacji X2PRESELL dostępne jest u góry głównego okna 1.: Menu Narzędzia Kopia dokumentów. Opcja tworzy w niewidocznym dla użytkownika buforze kopię dokumentów znajdujących się aktualnie w oknie DOKUMENTY (okno omówione dokładnie w punkcie Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji). Program zapisuje tylko jedną kopię, więc każdorazowe wykonanie kopii zastępuje kopię poprzednią. Warto ją wykonywać w przypadku większej liczby dokumentów znajdujących się w oknie DOKUMENTY lub przed wysłaniem dokumentów do serwera komunikacyjnego. Strona 20 z 46

21 Przywróć dokumenty. X2PRESELL Opcja przywraca dokumenty z niewidocznego bufora kopii utworzonej przez użytkownika (patrz punkt Kopia dokumentów. na str. 20) do okna DOKUMENTY. Przywrócenie kopii dokumentów jest możliwe tylko w przypadku, gdy w oknie DOKUMENTY nie widnieją żadne dokumenty, czyli po uprzednim ich wysłaniu do serwera komunikacyjnego. Przy próbie przywrócenia dokumentów z kopii, gdy okno DOKUMENTY nie jest puste wyświetli się poniższy komunikat: i dokumenty nie zostaną przywrócone. UWAGA!!! Przywracanie dokumentów należy wykonywać jedynie w przypadku nieprawidłowego odbioru dokumentów w centrali i wyłącznie na polecenie osoby obsługującej system magazynowy po stronie programu współpracującego z aplikacją X2PRESELL Porządkowanie danych. Sprawdzana jest tu poprawność struktur danych, usuwane są uszkodzone tabele, do stanu istniejącego po synchronizacji przywracane są towary, kontrahenci, rozliczenia, ostatnie dokumenty, info globalne, odzyskana zostaje numeracja dokumentów uwzględniająca dokumenty wystawione po synchronizacji. Strona 21 z 46

22 Menu Opcje. Dostępne opcje: Preferencje Towary Kontrahenci Wydruk Transmisja Preferencje. a) Zakładka Ogólne Pokazuj tylko małe litery: - pokazuje tylko małe litery - oryginalna wielkość liter (taka, jak urządzenie pobrało z serwera) Sprzedaż w opak. zbior. - domyślnie przy wprowadzaniu ilości: opakowania - domyślnie przy wprowadzaniu ilości: sztuki Czytnik kodów kreskowych - włączony (jeżeli urządzenie jest w takowy czytnik wyposażony) - wyłączony Strona 22 z 46

23 Automatyczna klawiatura X2PRESELL - klawiatura włączana automatycznie przy kliknięciu w każde pole edycyjne - klawiatura włączana na żądanie użytkownika (w zależności od modelu urządzenia) Dokumenty: niezakończone: (patrz punkt 5.1a)-Uruchamianie na str. 18) Edytuj program bez pytania będzie kontynuował wystawianie pozycji w nie zakończonym dokumencie Pozostaw program bez pytania zakończy nie zakończony dokument i będzie on widoczny w oknie DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji) Usuń program bez pytania usunie dokument nie zakończony. Dokumenty wystawione wcześniej zostaną zachowane w oknie DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji) Zapytaj program w każdej tego typu sytuacji zapyta użytkownika, którą z powyższych opcji wykonać: wydruk autom.: Pytaj po wystawieniu dokumentu aplikacja spyta o jego wydruk (T/N) Tak po wystawieniu dokumentu wydruk nastąpi automatycznie Nie po wystawieniu dokumentu jego wydruk będzie możliwy z okna DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji) wiele pozycji Po wystawieniu w dokumencie pozycji towarowej, której indeks został już wcześniej wpisany na ten dokument opcja: Dopisz spowoduje dopisanie bez pytania kolejnej pozycji do dokumentu Zastąp usunie bez pytania poprzednią pozycję z tym indeksem i wystawi bieżącą Pytaj wyświetli pytanie jak poniżej: Strona 23 z 46

24 Domyślna ilość: - ilość podpowiadana przy wypisywaniu pozycji Automat log co: X operacji. Każda operacja dotycząca edycji dokumentów oprócz aktualizacji odpowiednich baz jest dodatkowo zapisywana w logach pozwalających na odzyskanie dokumentów po awarii (wyłączenie telefonu / wyciągnięcie baterii przy działającym programie X2PRESELL). Podana tu liczba określa ilość operacji po której dodatkowe pliki logów zostaną zapisane. 0 i 1 oznaczają natychmiastowy zapis logów b) Zakładka Wygląd. Definiuje się tu wygląd czcionek oraz sposób wyświetlania często używanych przycisków (dla osób praworęcznych lub leworęcznych) Towary. Pokaż grupy - pokazuje grupy towarowe - nie pokazuje grup towarowych Strona 24 z 46

25 Zachowaj szukany tekst X2PRESELL - zachowuje szukany tekst wpisany w opcji Wyszukiwanie zaawansowane na liście towarów - nie zachowuje powyższego tekstu Nie wyróżniaj stanów zerowych - towary ze stanem zerowym nie będą wyróżnione - towary ze stanem zerowym będą wyróżnione kolorem czerwonym Nie pokazuj stanów zerowych - towary ze stanem zerowym nie będą widoczne - towary ze stanem zerowym będą widoczne Stan zaokr. do - liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość stanu magazynowego SZEROKOŚCI KOLUMN [%]: pierwsza: - należy podać domyślną wartość szerokości ekranu dla tej kolumny w % druga: - należy podać domyślną wartość szerokości ekranu dla tej kolumny w % Restartuj szerokość: - aktualne szerokości kolumn w spisie towarów zostaną zamienione na te, które widnieją powyżej Trzecia kolumna: do wyboru: Stan Cena Kontrahenci. - aktualne szerokości kolumn w spisie towarów nie zostaną zamienione na te, które widnieją powyżej. Zachowaj szukany tekst - zachowuje szukany tekst wpisany w opcji Wyszukiwanie zaawansowane na liście kontrahentów - nie zachowuje powyższego tekstu Strona 25 z 46

26 Wydruk. a) Zakładka Drukarka Raporty typ wybór rodzaju komunikacji z drukarką Brak drukarki Bluetooth drukarka na bluetooth Irda drukarka na podczerwień COM0 COM9 wybór portu COM Raporty oczek. [s] - czas oczekiwania na odpowiedź z drukarki. Ma znaczenie przy fiskalizacji - maksymalny czas, w którym inicjowane jest połączenie oraz maksymalny czas oczekiwania na status poprawności ostatnio wykonanej operacji. Bt wolne adept. W przypadku pracy z powolnymi drukarkami albo adapterami Bluetooth, które nie są w stanie buforować wszystkich nadchodzących danych wprowadza dodatkowe opóźnienie przy wysyłaniu danych - przełącznik można ustawiać gdy wydruki pojawią się na drukarce, ale nie są kompletne - Wolne adaptery - Szybkie adaptery Paragony typ: wybór rodzaju komunikacji z drukarką fiskalną: Brak drukarki Bluetooth drukarka na bluetooth Irda drukarka na podczerwień COM0 COM9 wybór portu COM Strona 26 z 46

27 b) Zakładka Wydruki Druk dokumentu: Oryginał drukowany będzie tylko oryginał 1 kopia 4 kopie - drukowany będzie oryginał wraz z określoną liczbą kopii Strona kodowa format polskich znaków wysyłanych do drukarki Latin 2 Mazovia Win 1250 Bez polskich Zagęszczenie wydruku [hex] podać zagęszczenie wydruku (dla drukarek Oki/Epson: 1B4D0F, dla drukarek Mefa: 1B38 ) Nieograniczony rozmiar strony - wydruk ciągły - stronicowanie Liczba linii na stronie: domyślnie 60 Dodanie wysunięcia strony - wysunięcie strony - brak wysunięcia strony Strona 27 z 46

28 Transmisja. Serwer tu należy wpisać adres sieciowy serwera komunikacyjnego (wewnętrzny lub zewnętrzny zależnie od jego dostępności) Port określa się tu numer portu, zależnie od konfiguracji sieci w lokalizacji serwera komunikacyjnego (domyślnie 80 ) T.-Out czas oczekiwania na serwer (domyślnie 60 ) Numer seryjny numer seryjny urządzenia Menu Pomoc O programie (--). Strona 28 z 46

29 Opcja wyświetla informacje o: X2PRESELL producencie aplikacji X2PRESELL, numerze licencji i jej użytkowniku, dacie ważności licencji, trybie pracy (vanselling / preselling) jest on określany z poziomu serwera komunikacyjnego, numerze seryjnym urządzenia ( Serial ) ostatnich numerach wystawionych dokumentów: ZA zamówienia od klienta KP dokumentu Kasa Przyjęła KW dokumentu Kasa Wydała FK faktury PA paragonu 5.3. Okna aplikacji "X2PRESELL". KLIENCI przeglądanie listy kontrahentów i podgląd statusu wybranego kontrahenta z możliwością edycji cech kontrahenta TOWARY przeglądanie listy towarów i podgląd statusu wybranego towaru z możliwością edycji cech towaru DOKUMENTY spis wystawionych, jeszcze nie wysłanych do serwera dokumentów. Istnieje tu możliwość edycji wcześniej wystawionych dokumentów oraz ich wydruk RAPORTY wydruk zestawienia dokumentów TRANSMISJA przesyłanie danych do/z serwera komunikacyjnego WIZYTA wystawianie dokumentów ZAKOŃCZ poprawne wyjście z programu Okno KLIENCI. W oknie tym można przeglądać listę kontrahentów oraz uzyskać informacje o statusie wybranego kontrahenta. Z tego poziomu nie można wystawić żadnego dokumentu. Strona 29 z 46

30 Wystawianie dokumentów zostało omówione w punkcie Okno WIZYTA. na str. 36 niniejszej instrukcji. W poniższym oknie można manipulować szerokością kolumn klikając, przytrzymując i przesuwając granicę między nagłówkami kolumn. Opcje wyświetlania spisu kontrahentów zostały omówione w punkcie Preferencje. (str. 22) oraz Kontrahenci. (str. 25). 1 wybór kolumny wyszukiwania. Wyszukiwanie po: Naz nazwie kontrahenta NIP numerze NIP kontrahenta (nie jest konieczne wpisywanie znaku - ) Num numerze kontrahenta Uli ulicy kontrahenta Mie miejscowości kontrahenta 2 suwaki przewijania listy (góra/dół oraz lewo/prawo) 3 Wróć - powrót do okna głównego aplikacji 4 Przyciski przewijania: strona w górę / strona w dół 5 pole wyszukiwania służące do wpisywania szukanej frazy (kliknięcie tu przy włączonej opcji Automatyczna klawiatura (patrz punkt a)-Zakładka Ogólne na str. 22) spowoduje aktywację klawiatury ekranowej 6) 6 klawiatura ekranowa 7 zestawy wybieranych znaków: pol. polskie znaki Strona 30 z 46

31 123 cyfry i znaki specjalne abc litery 8 OK - zatwierdzenie wpisanej frazy Gdy żądany kontrahent pojawi się na ekranie należy kliknąć na odpowiedni wiersz w spisie. Wyświetli się wówczas informacja o statusie kontrahenta: 1 dodatkowe informacje o kliencie, odpowiednio od lewej strony: Ostatnie dokumenty kontrahenta Cechy kontrahenta (możliwość ich edycji) Uwagi 2 Rozlicz wyświetla spis dokumentów nierozliczonych 3 Wróć powrót do listy kontrahentów Okno TOWARY. W oknie tym można przeglądać listę towarów oraz uzyskać informacje o statusie wybranego towaru. Istnieje tu możliwość manipulowania szerokością kolumn klikając, przytrzymując i przesuwając granicę między nagłówkami kolumn. Opcje wyświetlania spisu towarów zostały omówione w punkcie Preferencje. (str. 22) oraz Towary. (str. 24). Strona 31 z 46

32 1 wybór kolumny wyszukiwania. Wyszukiwanie po: I indeksie towaru N nazwie towaru E kodzie EAN 2 funkcje dodatkowe: wyszukiwanie zaawansowane 10. (zapamiętywanie szukanego tekstu: patrz punkt Towary. na str. 24): Pole Szukany tekst : służy do wyszukiwania towarów po frazie znajdującej się w dowolnej części nazwy kartoteki (w kolumnie Nazwa ). Tylko wybrane kategorie : szukanie we wszystkich kategoriach szukanie tylko w wybranych kategoriach Rozróżniaj wielkość liter : wielkość liter nie ma znaczenia wielkość liter ma znaczenie wydruk aktualnych stanów magazynowych w formacie pierwszym wydruk aktualnych stanów magazynowych w formacie drugim 3 suwaki przewijania listy (góra/dół oraz lewo/prawo) 4 pole wyszukiwania służące do wpisywania szukanej frazy (kliknięcie tu przy włączonej opcji Automatyczna klawiatura (patrz punkt a)-Zakładka Ogólne na str. 22) spowoduje aktywację klawiatury ekranowej 7) 5 Przyciski przewijania: strona w górę / strona w dół 6 Wróć - powrót do okna głównego aplikacji 7 klawiatura ekranowa 8 zestawy wybieranych znaków: pol. polskie znaki 123 cyfry i znaki specjalne abc litery 9 OK - zatwierdzenie wpisanej frazy Strona 32 z 46

33 Gdy żądany towar pojawi się na ekranie należy kliknąć na odpowiedni wiersz w spisie. Wyświetli się wówczas informacja o statusie towaru: 1 informacje dodatkowe. Od lewej: cechy towaru (możliwość edycji) podgląd uwag towaru Nazwa towaru Indeks: Indeks towaru VAT : Stawka VAT towaru Cennik : lista cen sugerowanych Stan : stan magazynowy w opak.: ilość w opakowaniu zbiorczym 2 Wróć powrót do listy towarów Okno DOKUMENTY. Wyświetlona jest tu lista wystawionych w programie dokumentów, które nie zostały jeszcze wysłane do serwera komunikacyjnego (wystawianie dokumentów zostało omówione w punkcie Okno WIZYTA. na str. 36, zaś wysyłanie w punkcie Okno TRANSMISJA. na str. 35): Przyciskiem 1 można wydrukować na powiązanej z urządzeniem drukarce zestawienie wystawionych dokumentów (powiązanie takie należy dokonać zgodnie z punktem 4- POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z DRUKARKAMI. na str. 16). Strona 33 z 46

34 Klikając na wybrany z listy dokument (w zależności od jego rodzaju oraz obostrzeń wynikających z uprawnień użytkownika) można podejrzeć/edytować jego szczegóły: a) Gdy wybranym dokumentem jest KP (Kasa Przyjęła) lub KW (Kasa Wydała) szczegóły prezentują się następująco: 1 przycisk drukowania dokumentu na powiązanej z urządzeniem drukarce 2 Kasuj kasowanie dokumentu 3 Wróć powrót do listy dokumentów b) Gdy wybranym dokumentem jest ZA (zamówienie od klienta), FA (faktura VAT), PA (paragon) lub DD (dowód dostawy WZ): 1 typ i numer dokumentu 2 opcje dodatkowe: - Zmiana płatnika - Zmiana odbiorcy - wydruk dokumentu / - wydruk na drukarce fiskalnej (przy PA) 3 podgląd/edycja pozycji (patrz p-kt Okno WIZYTA. na str. 36) 4 Suma - Podsumowanie dokumentu 5 Dopisz - pozwala dopisać nowe pozycje do dokumentu 6 Zamknij - powrót do listy dokumentów Strona 34 z 46

35 Okno RAPORTY. Z poziomu tego okna istnieje możliwość wydruku raportów dokumentów znajdujących się aktualnie w oknie DOKUMENTY aplikacji X2PRESELL (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33). 1 DOKUMENTY raport ZA, FA, PA, DD 2 DOKUMENTY KASOWE raport KP, KW 3 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW raport wszystkich dokumentów 4 - OK powrót do okna głównego aplikacji Okno TRANSMISJA. UWAGA!!! W celu dokonania synchronizacji danych z serwerem komunikacyjnym musi być zapewnione aktywne z nim połączenie (sposoby połączenia zostały omówione w punkcie 3- POŁĄCZENIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z SERWEREM WYMIANY DANYCH. na str. 10 niniejszej instrukcji). Pobierz info pobieranie danych informacyjnych z serwera dotyczących konfiguracji programu: trybu pracy urządzenia (vanselling/preselling),numeracji dok, uprawnień przedstawiciela Pobierz grupy pobieranie grup towarowych Pobierz towary pobieranie towarów Pobierz kontrahentów pobieranie kontrahentów Pobierz rozliczenia pobieranie rozliczeń Pobierz ostatnie dokumenty pobieranie ostatnie dokumenty Wyślij dokumenty wysyłanie dokumentów Nadpisanie danych kasowanie każdej pobieranej bazy przed pobraniem nowych danych Wróć wyjście z okna bez synchronizowania danych Wykonaj uruchamia proces synchronizacji Strona 35 z 46

36 Okno WIZYTA. W oknie WIZYTA wystawia się dokumenty, których dostępne typy determinuje przede wszystkim tryb pracy aplikacji (preselling / vanselling) ustawiany z poziomu serwera komunikacyjnego. Aktualnie ustawiony tryb pracy można sprawdzić w menu Pomoc O programie (patrz punkt O programie (--). na str. 28). W przypadku, gdy tryb pracy ustawiony jest na preselling dostępnymi dokumentami do wystawienia są: ZA (zamówienie od klienta), KP (Kasa Przyjęła), KW (Kasa Wydała). Gdy urządzenie pracuje w trybie vanselling aplikacja umożliwia wystawienie dokumentu FA (faktura), PA (paragon), DD (dowód dostawy), KP, KW oraz jeżeli wynika to z konfiguracji urządzenia określonej na serwerze komunikacyjnym zamówienia od klienta (ZA). Podgląd i ew. edycja wystawionych tu dokumentów możliwe są z poziomu okna DOKUMENTY (patrz punkt Okno DOKUMENTY. na str. 33 niniejszej instrukcji). Opcje dotyczące edycji dokumentów i pozycji omówione są w punkcie Preferencje. w części a)zakładka Ogólne na str. 22. Podczas wizyty u klienta przedstawiciel handlowy po kliknięciu na przycisk WIZYTA wybiera danego kontrahenta z poniższej listy (opcje wyświetlania spisu kontrahentów zostały omówione w punkcie Preferencje. na str. 22 oraz Kontrahenci. na str. 25): 1 wybór kolumny wyszukiwania. Wyszukiwanie po: Naz nazwie kontrahenta NIP numerze NIP kontrahenta (nie jest konieczne wpisywanie znaku - ) Num numerze kontrahenta Strona 36 z 46

37 Uli ulicy kontrahenta Mie miejscowości kontrahenta 2 suwaki przewijania listy (góra/dół oraz lewo/prawo) 3 Wróć - powrót do okna głównego aplikacji 4 Przyciski przewijania: strona w górę / strona w dół 5 pole wyszukiwania służące do wpisywania szukanej frazy (kliknięcie tu przy włączonej opcji Automatyczna klawiatura (patrz punkt a)Zakładka Ogólne na str. 22) spowoduje aktywację klawiatury ekranowej 6) 6 klawiatura ekranowa 7 zestawy wybieranych znaków: pol. polskie znaki 123 cyfry i znaki specjalne abc litery 8 OK - zatwierdzenie wpisanej frazy Gdy żądany kontrahent pojawi się na ekranie należy kliknąć na odpowiedni wiersz w spisie. Wyświetli się wówczas informacja o statusie kontrahenta: 1 dodatkowe informacje o kliencie, odpowiednio od lewej strony: Ostatnie dokumenty kontrahenta Cechy kontrahenta (możliwość ich edycji) Uwagi 2 Rozlicz rozliczenie należności lub zobowiązań (KP, KW) (dalej patrz punkt na str. 37) 3 Zamów wystawienie dok. towarowego (ZA, FA, PA,DD) (dalej patrz punkt na str. 38) 4 Wróć powrót do listy kontrahentów Wystawianie dokumentów kasowych (KP, KW). Po wybraniu odpowiedniego kontrahenta z listy celem wystawienia dokumentu kasowego przedstawiciel handlowy powinien na oknie statusu klienta kliknąć na przycisk Rozlicz : Strona 37 z 46

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA modemu Trimble TDL3G

INSTALACJA modemu Trimble TDL3G INSTALACJA modemu Trimble TDL3G Parowanie modemu z kontrolerem TSC2 1. Aby przystąpić do procedury parowania modemu TDL 3G z kontrolerem, należy uprzednio zainstalować w kontrolerze aplikację TDL 3G Connector

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o.

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o. KolNet Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KolNet: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015)

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) MPH to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO PRZEZ TELEFON

TWORZENIE POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO PRZEZ TELEFON TWORZENIE POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO PRZEZ TELEFON 1. W lewym górnym rogu kontrolera wybieramy Start -> Settings 2. U dołu ekrany wybieramy zakładkę Connections, a następnie ikonę o tej samej nazwie Connections.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja palmtopa do pracy z programem Akwizytor

Konfiguracja palmtopa do pracy z programem Akwizytor ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.com.pl www.albeco.poznan.pl tel. (61) 8420-027, fax 8420-228 nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON 631234695

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo