boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych Objaśnienia oznaczeń Uwagi wstępne Ważne informacje Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) Prędkość fali tętna (PWV) POCEDURY INSTALACYJNE PRZED INSTALACJĄ INSTRUKCJA INSTALACJI Konwersja danych ze starszych wersji Instalowanie sterownika USB Włączenie urządzenia Przygotowanie do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego Zakładanie mankietów Przegląd funkcji programu boso profil-manager XD Zakładka Patient - rejestr pacjentów Zakładka Measurements Zakładka Profiles profil pacjenta Ustawienia programu ( Settings ) Zakładka Doctor dane lekarza Zakładka Import/Export Zakładka Classification wartości graniczne Zakładka Test mode tryb testowy Zakładka Printer Settings ustawienia drukarki Wykonywanie pomiaru ABI/PWV Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia oraz mankietów Gwarancja i serwis Dane techniczne Instrukcja dotycząca gospodarki odpadami Kalibracja Instrukcja testowania Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) KONTAKT... 24

2 Niniejsza edycja instrukcji obsługi i instalacji dotyczy wersji programu boso profil-manager XD. Zastosowane w opisach litery napędów posiadają następujące odniesienia: C:\ dla dysku lokalnego D:\ dla napędu CD/DVD Użyte w niniejszej instrukcji nazewnictwo systemu plików dotyczy instalacji jednostanowiskowej w niemieckojęzycznej wersji systemu Windows 7 (32-bit) a w niektórych wypadkach podano nazwy z wersji polskojęzycznej. Microsoft oraz Microsoft Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. Zawartość opakowania: 1 urządzenie boso ABI-system 100 / PWV 2 mankiety CA04 na ramię 2 mankiety CL04 na kostkę 1 płyta instalacyjna CD 1 kabel USB 3.0 m 1 zasilacz sieciowy karta gwarancyjna 1 instrukcja obsługi w języku polskim 1 instrukcja obsługi producenta (oryginalna) System operacyjny Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows VISTA Microsoft Windows 7 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych W przypadku problemów z instalacją na innych wersjach systemu Windows, prosimy o kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania innego pakietu instalacyjnego. Podłączenie mankietu Prawego ramienia (Kolor Czerwony) Podłączenie mankietu Prawej nogi (Kolor Czarny) Podłączenie mankietu Lewego ramienia (Kolor Żółty) Podłączenie mankietu Lewej nogi (Kolor Zielony) Przycisk START. Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić pomiar manualnie. Wszystkie cztery mankiety zostaną napompowane. Przycisk STOP. Naciśnij ten przycisk, aby przerwać wykonanie pomiaru. Wszystkie cztery mankiety zostaną opróżnione, a urządzenie się wyłączy. Przycisk do startu i anulowania pojedynczego pomiaru. Ten przycisk pozwala użytkownikowi na wykonanie lub anulowanie pojedynczego pomiaru kończyny. Wskaźnik zasilania. Zielona dioda się świeci, gdy urządzenie jest zasilane. Aby odłączyć całkowicie urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.

3 2. Objaśnienia oznaczeń Czytaj instrukcję użytkownika Klasa II zabezpieczenia Poziom zabezpieczenia przed porażeniem prądem: klasa BF Podłączenie USB 2.0 Znak CE dokumentujący zgodność z Dyrektywą ws Urządzeń Medycznych 93/42/EEC. Jednostka notyfikująca: DEKRA, 0124 Rok produkcji Producent Ekwipotencjalizacja Nie wyrzucać z odpadami domowymi. Więcej informacji w rozdziale: 16. Instrukcja dotycząca gospodarki odpadami 3. Uwagi wstępne ABI-system 100 firmy Boso jest nowością na rynku technologii pomiaru ciśnienia krwi. Zapewnia prosty sposób określania wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI-Ankle Brachial Index) oraz (opcja) prędkości fali tętna (PWV- Pulse Wave Velocity) i działa na zasadzie pomiaru oscylometrycznego. Zmiany ciśnienia (drgania) spowodowane przez fale tętna i przekazywane przez mankiety są zapisywane i oceniane za pomocą komputera. Dużą zaletą tego typu pomiarów jest to, że nie ma potrzeby stosowania mikrofonu lub wzmacniacza, co wymagałoby bardzo dokładnego umiejscowienia w celu uzyskania dokładnych wyników. System ten jest zgodny z dyrektywami europejskimi, na których opiera się niemiecki "German Medical Devices Act" (znak CE: CE0124) i z europejską normą EN 1060, część 1: "nieinwazyjne sfigmomanometry - Wymagania ogólne" i część 3:"Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi". Kontrola kalibracji - najpóźniej co 2 lata - może być wykonane przez producenta, autoryzowany serwis producenta lub osoby, które spełniają wymagania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie urządzeń medycznych (niemieckie rozporządzenie: Medical Devices Operator punkt 6). Instrukcje dotyczące kontroli kalibracji można znaleźć w rozdziale: 17. Kalibracja Instrukcja testowania. Medyczne urządzenia elektryczne podlegają szczególnej ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego urządzenie musi być zainstalowane i działać zgodnie z zaleceniami kompatybilności elektromagnetycznej podanymi w rozdziale: 18. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 4. Ważne informacje Kryteria wykluczające do pomiarów oscylometrycznych ABI są takie same, jak do pomiarów dopplerowskich. Zaburzenia rytmu serca mogą wpływać na dokładność pomiaru i powodują nieprawidłowe odczyty. Mogą również wystąpić zakłócenia u osób z wszczepionymi rozrusznikami jeżeli mają słabe tętno. Samo monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi nie będzie miało wpływu na rozrusznik. Urządzenie można stosować u osób w dowolnym wieku, o ile obwód ramienia mieści się w zakresie cm i obwód kostki mieści się w zakresie cm. Nie jest to odpowiednie urządzenie dla noworodków. Nie należy używać aparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością serca. Nie używaj urządzenia bez nadzoru u nieprzytomnych i nie reagujących osób. Nie umieszczaj mankietów na otwarte rany, wszczepione stenty lub przy obrzęku limfatycznym.

4 Dozwolony jest odstęp co najmniej 2 minut od 2 kolejnych pomiarów. Upewnij się, aby przewody mankietów nie były skręcone podczas badania. Nie wykonuj też pomiarów zbyt często. Przekrwienie może doprowadzić do urazu. Podczas pomiaru, przepływ krwi nie może być zatrzymany na zbyt długi okres (> 2 minut). W przypadku usterki urządzenia, pamiętaj, aby zdjąć mankiety ze wszystkich kończyn. Kobiety po mastektomii nie powinny mieć zakładanego mankietu na ramieniu od strony amputowanej piersi. Obsługa urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych (np. urządzenia radiacyjne, telefony komórkowe) może spowodować nieprawidłowe działanie - patrz: 18. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Komputer użyty do analizy musi spełniać wymagania normy EN Upewnij się, że instrukcja obsługi została dodana do sprzedanego urządzenia. 5. Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) Do określenia wartości ABI, muszą być zmierzone skurczowe ciśnienia krwi w ręce i nodze. Wartości pomiaru ciśnienia krwi są podawane w mmhg (mm słupa rtęci). ABI jest obliczany jako iloraz ciśnienia skurczowego pomiaru na nodze (średnie ciśnienie w tętnicy piszczelowej przedniej i tylnej) i wyższe ciśnienie skurczowe, mierzone na ramieniu. 6. Prędkość fali tętna (PWV) Prędkość fali tętna jest obliczana na podstawie pomiaru czasu przejścia pulsu od ramienia do kostki wzdłuż ciała. Zmierzona wartość podawana jest w m/s (metry na sekundę). Funkcja PWV jest dostępna tylko w modelu boso-abi system 100 PWV lub modelu podstawowym boso-abi system 100, po dokupieniu i zamontowaniu przez producenta modułu PWV. 7. POCEDURY INSTALACYJNE 7.1 PRZED INSTALACJĄ Program boso profil-manager XD zapewnia uzyskanie optymalnych korzyści przy minimalnym nakładzie pracy. Program został tak opracowany, aby zapewnić natychmiastowy przegląd wszystkich funkcji. Nie ma tu skomplikowanego systemu menu. Parametry konfiguracyjne programu zostały zorganizowane w formie systemu plików Bezpieczeństwo danych Aby nie dopuścić do utraty danych zdecydowanie zaleca się wykonywanie kopii zapasowej pliku profman.fdb z katalogu: C:\ProgramData\Boso\ProfmanXD\ Praca z programem Program może być obsługiwany za pomocą myszki i klawiatury w pełnym zakresie. Poszczególne funkcje programu dostępne są poprzez wciśniecie klawisza [Alt] i litery odpowiadającej podkreślonej literze w nazwie funkcji. Wymagania dla komputera Jakikolwiek komputer stosowany do przetwarzania danych spełniający normy standardu EU Minimalne wymagania: Pentium II lub wyższy 512 MB RAM Karta graficzna VGA 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym port USB 1.1 Microsoft Windows XP

5 7.2 INSTRUKCJA INSTALACJI Instalacja zacznie się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM do napędu, gdy komputer ma włączoną funkcję autostartu. W przeciwnym razie ręcznie uruchom następujący plik z napędu CD (zazwyczaj jest to dysk D): D:\install.exe Pojawi się okienko wyboru rodzaju instalacji (w języku niemieckim). W przypadku typowej instalacji jednostanowiskowej wybierz Einzelplatzversion, jak na poniższym obrazku Instalacja jednostanowiskowa Jest to instalacja przewidziana do używania bazy danych programu tylko na jednym komputerze. Nie ma konieczności instalowania bazy danych Firebird na odrębnym komputerze, gdyż jest ona niejako już wbudowana w program. Wybierz język instalacji:

6 Pojawi się okienko powitalne kreatora instalacji, naciśnij Dalej. Z listy urządzeń zaznacz ABI/PWV i naciśnij Dalej. W oknie wyboru docelowej lokalizacji programu na komputerze kliknij Dalej, jak niżej. Zaakceptuj również (Dalej) kolejne okna z nazwą folderu w Menu Start oraz z zezwoleniem na utworzenie ikony programu na pulpicie, aż dojdziesz do okienka gotowości instalacji. Kliknij Instaluj. Rozpocznie się proces instalacji, który powinien zakończyć się okienkiem, jak poniżej: Sprawdź, czy zaznaczona została instalacja sterownika USB potrzebnego do prawidłowej obsługi połączenia urządzenia ABI z komputerem Install boso USB Driver. Kliknij Zakończ. Możesz teraz zamknąć okienko wyboru rodzaju instalacji.

7 7.2.2 Instalacja wielostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa jest wykonywana wtedy, gdy program będzie używany na kilku komputerach w środowisku sieciowym. Jeden z komputerów należy przeznaczyć wtedy do roli serwera bazy danych Firebird i będą się do niego łączyć inne komputery z programem boso profil-manager XD zainstalowanym bez bazy danych. Proces instalacji składa się wtedy w dwóch etapów, najpierw instalujemy samą bazę danych na wybranym komputerze, a następnie na pozostałych komputerach instalujemy samodzielny program boso profil-manager XD (nie ma przeszkód, aby program zainstalować równocześnie tam, gdzie znajduje się baza danych). We wszystkich przypadkach korzystamy z przycisków w sekcji Netzwerkversion Instalacja serwera bazy danych Firebird W celu uruchomienia programu boso profil-manager XD w wersji wielostanowiskowej (sieciowej), serwer bazy danych powinien być zainstalowany tam, gdzie będą przechowywane dane. Kliknij na pierwszy przycisk po prawej stronie, Instalacja serwera Firebird-DB. Po wybraniu języka instalacji, postępuj wg instrukcji programu instalacyjnego i zaakceptuj domyślne ustawienia Instalacja pliku bazy danych Plik bazy danych profman.fdb może być przechowywany w dowolnej lokalizacji w sieci komputerowej, również na komputerze, gdzie oprogramowanie serwera Firebird było już zainstalowane wcześniej. Upewnij się, czy komputer zawiera oprogramowanie serwera Firebird w wersji 2.5 lub nowszej, czy w zaporze sieciowej komputera jest otwarty port TCP 3050 i czy dostęp do bazy danych oraz serwera bazy danych nie jest blokowany przez program antywirusowy Instalacja programu boso profil-manager XD Program boso profil-manager XD możesz zainstalować na dowolnym komputerze podłączonym do sieci komputerowej. Wybierz trzeci przycisk od góry po prawej stronie: Instalacja boso profilmanager XD. Postępuj w sposób analogiczny, jak w p dla wersji jednostanowiskowej.

8 Pierwsze uruchomienie sieciowej wersji programu Przy pierwszym uruchomieniu programu zainstalowanego w wersji wielostanowiskowej, pojawi się okienko logowania do bazy danych jako na poniższym obrazku. Wprowadzone tu dane logowania zostaną zapisane przez program do pliku profman.ini znajdującego się w katalogu C:\ProgramData\boso\profmanXD. Plik ten można zmodyfikować w dowolnym czasie, np. gdy baza zostanie przeniesiona do innej lokalizacji w sieci. Server Name: Nazwa komputera (serwera), na którym znajduje się baza danych. Database File: Ścieżka do pliku bazy danych na serwerze (z perspektywy serwera). Username: Nazwa użytkownika logowania do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie sysdba. Password: Hasło logowania do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie masterkey. 7.3 Konwersja danych ze starszych wersji W celu wykonania konwersji danych z wcześniejszych wersji bazy danych Firebird, zastosuj program Konwerter.exe. Uruchom ten program z katalogu: C:\Program Files\Boso\ProfmanXD lub z menu startowego systemu. Konwertowana baza musi się znajdować na lokalnym komputerze. Nie można wykonywać konwersji poprzez sieć. Wpisz nazwę użytkownika (username) i hasło (password), aby zalogować się do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie: sysdba/masterkey. W polu nr 4. znajduje się lokalizacja docelowego pliku bazy danych, do którego będą konwertowane dane. Dalej, obok pola Quell-DB (ABI) wybierz plik bazy danych, który będzie konwertowany. Kliknij w przycisk Connect, aby połączyć się z plikiem bazy danych. Następnie na samym dole kliknij w przycisk uruchamiający transfer danych. Dane pomiarowe dotyczące pacjenta znajdującego się w obu plikach bazy danych zostaną przeniesione tylko w przypadku zgodności danych pacjenta w polach: imię, nazwisko i data urodzenia. Jako numer pacjenta zostanie przyjęty numer istniejący już w bazie docelowej. W przypadku odmiennych danych identyfikacyjnych pacjenta, w docelowej bazie danych zostaną założone nowe pozycje pacjentów, z nowymi numerami.

9 7.4 Instalowanie sterownika USB W normalnej sytuacji sterownik USB instaluje się automatycznie podczas instalacji całego programu. Po wpięciu do dowolnego portu USB kabla z podłączonym urządzeniem ABI-100, połączenie zostanie automatycznie rozpoznane. Jeżeli z jakiś względów sterownik USB nie został zainstalowany, wtedy spróbuj zainstalować go ręcznie poprzez uruchomienie programu doinst_32bit.exe lub doinst_64bit.exe (w zależności od systemu operacyjnego) znajdującego się w katalogu C:\Program Files\Boso\ProfmanXD\ftdi. Potem dopiero podłącz kabel USB. 8. Włączenie urządzenia Podłączenie gniazda znajduje się w tylnej części urządzenia. Używaj tylko zasilacza oryginalnego Boso (nr katalogowy ), ze względu na prawidłową biegunowość. Stosowanie innych dostępnych na rynku zasilaczy może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych, co powoduje utratę gwarancji. W celu uzyskania prawidłowego wyrównania potencjałów, stosuj przewód zapewniający odpowiednią kompensację potencjałów urządzenia zgodnie z normą EN Przewód wyrównawczy nie może być użyty jako połączenie przewodu ochronnego. 9. Przygotowanie do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego Pomiar należy przeprowadzić u pacjenta w pozycji leżącej w celu zapewnienia porównywalnych warunków ciśnienia tętniczego krwi u rąk i nóg. Nogi nie mogą się krzyżować. Pacjent powinien odpocząć przez około 5 minut przed pomiarem.

10 9.1 Zakładanie mankietów Urządzenie powinno być używane wyłącznie z oryginalnymi mankietami boso CA04 lub CL04 dostarczanymi z urządzeniem. Dostępne są także u dystrybutora. Typ Obwód ramienia Kod produktu CA04 na ramię CA02 na ramię cm cm CL04 na kostkę cm Mankiety są oznaczone kolorami. Załóż pojedyncze mankiety na ramiona i obie kostki zgodnie z kolorami (porównując symbole obok gniazda połączenia powietrznego na panelu urządzenia). Załóż mankiety na ramiona tak, aby dolna krawędź mankietu była około 2-3 cm nad stawem łokciowym. Mankiet powinien być umieszczony w taki sposób, aby znacznik znajdował się nad tętnicą ramienną. Nigdy nie umieszczaj metalowego pierścienia nad tętnicą, ponieważ może to spowodować błędną interpretację wyników. Załóż mankiety na podudzia tak, aby dolna krawędź mankietu była około 1-2 cm powyżej stawu skokowego. Mankiet powinien być umieszczony w taki sposób, aby żółty znacznik był nad tętnicą piszczelową tylną. Upewnij się, że mankiet otacza ciasno okolicę kostki. Rozmieszczenie poszczególnych mankietów Sprawdź, czy mankiety są prawidłowo przypisane do poszczególnych kończyn - prawej lub lewej ręki i prawej lub lewej nogi. Oznaczenie kolorami ułatwia kontrolę.

11 10. Przegląd funkcji programu boso profil-manager XD Na górze znajduje się lista Application. Kliknij tam i upewnij się, czy oprogramowanie jest ustawione na obsługę urządzenia ABI/PWV. Program boso Profil-Manager XD może obsługiwać różne urządzenia i w zależności od dokonanego tu wyboru, można przełączyć program na zestaw danych związanych z danym rodzajem urządzenia Zakładka Patient - rejestr pacjentów W pierwszej zakładce Patient" znajduje się lista pacjentów, dla których gromadzone są pomiary. Lista może być sortowana w kolumnach poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny. Pacjentów można też wyszukiwać po nazwisku (surname) wpisując pierwsze litery nazwiska w polu Search. Wyniki pomiarowe pacjenta powinny być wgrywane do programu po utworzeniu nowej pozycji za pomocą przycisku New. Za pomocą przycisku Edit można zmienić dane osobowe pacjenta istniejącego w bazie danych. W celu usunięcia pacjenta z listy, wybieramy przycisk Delete. Uwaga: usunięte pozycje nie mogą być już odzyskane.

12 Eksport/Import danych Funkcje eksportu/importu danych pozwalają wymianę danych pomiędzy programem boso profil-manager XD a innymi programami, np. do programu Excel, czy do systemów danych medycznych stosowanych w klinikach. Wymianie podlegają dane pomiarowe pacjenta, który jest w danym momencie podświetlony na liście. Funkcja Export Patient (XML) tworzy plik o nazwie abi_nnn.xml (nnn numer pacjenta) w katalogu określonych w ustawieniach programu. Pliki XML mogą służyć do przekazywania danych pomiędzy różnymi aplikacjami boso Profil-Manager XD i mogą być też wykorzystywane do robienia kopii zapasowej danych pacjenta. Import/Export GDT dotyczy sytuacji, gdy w placówce stosowany jest system przetwarzania medycznych wykorzystujący protokół GDT. Plik GDT jest odczytywany automatycznie podczas uruchamiania programu lub ręcznie za pomocą przycisku Import GDT. Jeżeli pacjent odczytany z pliku GDT już się znajduje w bazie danych Firebird, wtedy pojawi się pytanie, jak poniżej: Gdy chcesz zachować dane zawarte w bazie Firebird, wybierz Yes, select the patient. Gdy chcesz, aby były brane pod uwagę dane z pliku GDT, wybierz No, use patient data from GDT import Przycisk Settings Dotyczy parametrów programu, co zostało dokładnie opisane w rozdziale: 11. Ustawienia programu ( Settings ).

13 Przycisk Print Pozwala na wydruk jedynie danych personalnych pacjenta (bez danych pomiarowych, które można wydrukować na kolejnej zakładce). Wydruk zostanie skierowany najpierw do podglądu (Preview), skąd może być wydrukowany na drukarce. Opcja Printer pozwala na skierowanie wydruku od razu na drukarkę. W celu zmiany domyślnej drukarki na inną oraz w celu wybrania innych parametrów wydruku, można użyć przycisku Setup. Pewne parametry wydruku można ustawić również w ustawieniach programu (Settings). Przy zaznaczeniu opcji PDF File, wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) w pliku PDF o nazwie pmxd_nnn.pdf, gdzie nnn-numer pacjenta Przycisk Biling list lista billingowa Tworzy raport z listą wykonanych pomiarów w zadanym okresie czasu. W przypadku wydruku do pliku PDF, przyjmie on nazwę: pmxd_cl.pdf.

14 10.2 Zakładka Measurements Znajdują się tu wszystkie wykonane do tej pory pomiary pacjenta, które można przeglądać po wcześniejszym wybraniu pacjenta w zakładce Patient. Lista pomiarów znajduje się po prawej stronie na górze w pozycji Date-time. Poniżej znajduje się opis poszczególnych danych pomiarowych: Sys: ciśnienie skurczowe w ramieniu (wartości >140 mmhg na czerwono). Dia: ciśnienie rozkurczowe w ramieniu (wartości >90 mmhg na czerwono). PUL: puls w 1/min PP: Ciśnienie tętna jest obliczane jako: PP = Sys Dia (wartości >54 mmhg na czerwono). Arr: wykrycie nieregularnego pulsu na poziomie powyżej 25% (w przypadku arytmii na czerwono). ABI: (Ankle-Brachial Indeks = iloraz ciśnienia skurczowego z nogi i wyższego ciśnienia skurczowego z ramienia, wyświetlane na czerwono, gdy <0.9 (domyślnie) bapwv (opcja): zmierzona prędkość fali tętna kostka-ramię (na czerwono, gdy >= 14,5m/s) cfpwv_calc (opcja): szyjno-udowa prędkość fali tętna wyliczana z bapwv (na czerwono, gdy >=10 m/s). (Nie wyliczana, jeśli obydwa wskaźniki ABI < 0,9). Do wyliczenia PWV potrzebne jest podanie wzrostu pacjenta. Sys: ciśnienie skurczowe w kostce. Diff Arm Sys: różnica między wartościami ciśnienia skurczowego lewego ramienia i prawego ramienia, (wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmhg).

15 Diff Arm Dia: różnica między wartościami ciśnienia rozkurczowego lewego ramienia i prawego ramienia, (wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmhg). Diff Leg Sys: różnica między wartościami ciśnienia skurczowego na lewej kostce i prawej kostce, (wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmhg). Kliknięcie na profil oscylacji wyświetli wybrany profil w powiększeniu. Karta "Puls level / time" przedstawia przebieg oscylacji w czasie. Karta "Puls level / cuff pressure" przedstawia przebieg oscylacji w zależności od ciśnienia w mankiecie Przycisk Delete Usuwa nieodwracalnie cały komplet danych oraz wyliczenia Przycisk Export GDT Eksportuje dane pomiarowe pacjenta do pliku GDT. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy na wybranym pacjencie przeprowadzono import z pliku GDT Przycisk Remarks opis pomiaru Kliknij na ten przycisk lub w pole Remarks, aby dodać własne uwagi do pomiaru. Treść opisu, która powtarza się często przy różnych badaniach może być zachowana jako szablon (Save as a template) i wstawiona w prosty sposób do aktualnego opisu z listy szablonów (Remark templates). Pomiary zawierające opis pomiaru są w polu Date-time oznaczone literką R.

16 Przycisk Print Pozwala na wydrukowanie wyników aktualnego pomiarów pacjenta na drukarce z możliwością wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p Przycisk Print. W przypadku wydruku do pliku PDF, przyjmie on nazwę: abi_nnn-rrrrmmdd_m.pdf, gdzie nnn numer pacjenta RRRRMMDD data pomiaru. m oznaczenie rodzaju raportu pomiary (measurements) Przycisk ABI Measurement rozpoczęcie pomiaru Komunikaty błędów Gdy podczas pomiaru pojawi się błąd, w odpowiednim okienku pomiaru pojawią się następujące komunikaty błędu: (82) measurement Error -> powtórz pomiar. Gdy błąd ten będzie się powtarzał, to wskazuje to na chorobę układu krążenia. Zaleca się wykonanie dalszych badań, o ile przyczyną nie są jakieś względy techniczne. Gdy żadne wyniki nie pojawią dla ciśnienia skurczowego w kostce, sprawdź mankiet oraz przewody i powtórz pomiar. Gdy za drugim razem również nie pojawią się wyniki, to będzie to wskazywało na chorobę krążeniową lub miażdżycę. (83) Connect cuff -> podłącz mankiet. (89) System error -> Urządzenie powinno zostać sprawdzone przez serwis producenta Przycisk ABI + PWV (opcja) Przeprowadza pomiar wskaźnika PWV po 10 sekundach od zakończenia pomiaru ABI (opisanego w punkcie poprzednim). Gdy pomiar zostanie wykonany, wokół przycisku [Store measurement] pojawi się zielona ramka. Oznacza to, że wyniki pomiaru zostały pomyślnie wykonane i zachowane w bazie danych.

17 10.3 Zakładka Profiles profil pacjenta Zmierzone wartości ABI (a także wartości PWV o ile opcja ta została wybrana) dla wszystkich pomiarów są prezentowane w formie wykresów słupkowych. Kolor wartości ABI koresponduje z wartościami granicznymi określonymi w ustawieniach programu: Settings Classification (na czerwono, gdy ABI < 0.9). Po prawej stronie ekranu dostępne są różne opcje wyświetlania profilu pacjenta: Show values: pokaż wartości liczbowe ABI nad słupkami. Legend: pokaż na wykresie legendę odczytów. 3D: wyświetlaj słupki z efektem trójwymiarowości. Grid lines: pokaż linie siatki układu współrzędnych. 90 title: pokaż nazwę osi x obróconą o 90. Barwidth: regulacja szerokości słupka. Za pomocą przycisku Print możemy wydrukować bieżącą postać profilu. W przypadku wydruku do pliku PDF, przyjmie on nazwę: abi_nnn-rrrrmmdd_p.pdf, gdzie nnn numer pacjenta RRRRMMDD data pierwszego pomiaru. p oznaczenie rodzaju raportu profil.

18 11. Ustawienia programu ( Settings ) Aby przejść do ustawień programu, kliknij w przycisk Settings w zakładce Patient Zakładka Doctor dane lekarza Dane personalne lekarza leczącego pacjenta. Będą umieszczone w stopce na wydruku Zakładka Import/Export W tym miejscu możesz skonfigurować położenie plików wymiany pomiędzy programem boso profil-manager XD a systemem przetwarzania danych medycznych wykorzystującym interfejs GDT. Import GDT odbywa się przy każdym uruchomieniu programu lub może być wymuszony ręcznie za pomocą przycisku Import GDT. Eksport GDT odbywa się przy każdym zakończeniu pracy z programem (lub ręcznie poprzez przycisk Export GDT ), ale tylko wtedy, gdy został wybrany pacjent zaimportowany automatycznie z systemu klinicznego. W przypadku niektórych aplikacji medycznych (np. HL7 w szpitalach), może być konieczne wykonywanie stałego eksportu GDT i nazwanie pliku z użyciem zmiennych (Export.gdt -> yyyymmdd_hhmmss.gdt). Należy wtedy w programie zaznaczyć opcję: GDT export permanently active including variable file. Gdy opcja ta zostanie wybrana, należy uważać na numerację pacjentów, aby uniknąć błędnego przypisania danych pomiarowych. Opcja Produce PDF file during GDT export oznacza, że podczas każdorazowego eksportu GDT będzie tworzony plik PDF.

19 11.3 Zakładka Classification wartości graniczne Można tu określić wartości graniczne brane pod uwagę przy klasyfikacji PAOD. Zmiany zostaną uwzględnione dopiero po ponownym uruchomieniu programu Zakładka Test mode tryb testowy Kliknięcie w któryś z powyższych przycisków przełączy urządzenie ABI w tryb testowy. Kliknięcie w przycisk End test wyłączy tryb testowy. Przykładowym zastosowaniem tej funkcji jest sprawdzanie ciśnienia podczas wykonywania procedur kontrolnych. Opcjonalnie w porozumieniu z producentem, można przeprowadzić testy funkcjonalne dla urządzeń z opcją PWV w celu wykonania symulacji. Przycisk Pressure sensors B ma zastosowanie tylko dla urządzeń o numerze seryjnym powyżej Zakładka Printer Settings ustawienia drukarki Możesz tu określić, czy podczas użycia przycisku [Print ] wydruk ma być wykonywany w formie papierowej (Printer), czy/lub do pliku PDF (PDF File). Musisz wybrać przynajmniej jedną opcję. Zaznaczenie opcji Monochrome oznacza, że wydruk będzie wykonywany w skali szarości, co może być przydatne, gdy posiadasz drukarkę kolorową i chcesz zaoszczędzić na kosztach eksploatacji. 12. Wykonywanie pomiaru ABI/PWV Podwójnie kliknij na pulpicie w ikonkę boso profil-manager XD liście. W zakładce Patient utwórz nowego pacjenta lub wybierz istniejącego już pacjenta na W celu rozpoczęcia pomiaru przejdź do zakładki Measurements i kliknij na przycisk: ABI Measurement lub naciśnij przycisk START na urządzeniu. Po ok. 3 sekundowej inicjalizacji (kalibracji), urządzenie boso ABI rozpocznie pomiar.

20 Urządzenie posiada inteligentny system automatycznej inflacji w celu komfortowego napełnienia mankietów powietrzem do właściwego ciśnienia. Gdy zostanie osiągnięte prawidłowe ciśnienie, pompa wyłączy się i mankiety będą się opróżniać automatycznie. W tym miejscu (jeśli nie wcześniej), pacjent musi trzymać wszystkie cztery kończyny całkowicie nieruchomo i nie może mówić. (Opcja) W analogiczny sposób przebiega pomiar PWV, przy czym używamy tu przycisku ABI + PWV. Pomiar PWV rozpocznie się ok. 10 sekund po pomiarze ABI. Po zakończeniu pomiaru, automatycznie otworzą się wbudowane zawory i mankiety opróżnią się nagle. Wartości pomiaru zostaną wyświetlane na ekranie. Do każdego pomiaru ABI mogą być dodawane indywidualne komentarze poprzez przycisk [Remarks]. Można zdefiniować szablony komentarzy i zachować je do późniejszego wykorzystania. Pomiar może być anulowany w dowolnym czasie poprzez kliknięcie na przycisk anulowania pomiaru [Cancel measurement] w programie lub poprzez naciśnięcie klawisza STOP na panelu urządzenia. Wszystkie mankiety opróżnią się automatycznie. Ewentualnie, mankiety można usunąć z kończyn w dowolnym momencie. Gdy pomiar na każdej kończynie zostanie zakończony, uaktywni się przycisk zapisu pomiaru [Store measurement]. Możesz ewentualnie już w tym momencie zapisać pomiar w bazie danych (np. gdy pacjent nie ma kończyny). Gdy pomiar zostanie wykonany na wszystkich kończynach, wokół przycisku [Store measurement] pojawi się zielona ramka. Oznacza to, że wyniki pomiaru zostały pomyślnie zachowane w bazie danych.

21 Pomiar może być powtórzony, gdy wydaje się oczywiste, że wyniki są nieprawidłowe. Ciśnienie krwi jest parametrem dynamicznym i mogą wpływać na nie następujące czynniki: Poruszenie ciałem przed lub w trakcie badania. Stan fizyczny pacjenta (stres, choroba itp.) Powtórny pomiar ABI/PWV Zachowaj odstęp co najmniej 2 min między kolejnymi pomiarami. Aby powtórzyć pomiar ABI wciśnij przycisk [ABI Measurement] lub [ABI + PWV Measurement]. W celu pomiaru tylko jednej kończyny, naciśnij klawisz START obok odpowiedniego symbolu. Przy mierzeniu ABI zaleca się wykonywać wszystkie pomiary w tym samym czasie. Jeśli nie są wymagane dodatkowe pomiary, należy usunąć mankiety z kończyn. 13. Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia oraz mankietów Do czyszczenia urządzenia prosimy używać tylko miękkiej, suchej ściereczki. Małe plamy na mankiecie można ostrożnie usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki. Do dezynfekcji urządzenia oraz mankietów polecamy płyn dezynfekujący Antifect (Schülke&Mayr). 14. Gwarancja i serwis. Warunki gwarancji są opisane w dołączonej karcie gwarancyjnej, będącej jedynym dokumentem określającym warunki gwarancji urządzenia. 15. Dane techniczne Metoda pomiaru: Oscylometryczna Zakres pomiaru: od 60 do 240 mmhg Ciśnienie w mankiecie: od 0 do 300 mmhg Maksymalny błąd pomiaru: +/- 3 mm Hg Warunki pracy: Temperatura otoczenia: 10 do 40 Wilgotność względna: 10 do 85% Warunki transportu i przechowywania: Temperatura otoczenia: -5 do 60 Wilgotność względna: 30 do 85% Zasilanie: Zasilacz DC 5V/2.7 A; AC V,50-60 Hz, kod: Waga bez zasilacza: 3,7 kg Wymiary (szer. x wys. x gł.): 460 mm x 83 mm x 290 mm Klasyfikacja: Klasa II zabezpieczenia (Symbol ), typ BF (Symol ) Test kliniczny (DIN 58130): Dokładność zgodna z wymaganiami normy EN 1060 część 3 Podlega zmianom technicznym. 16. Instrukcja dotycząca gospodarki odpadami Urządzenie to podlega przepisom dotyczącym gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC (WEEE). Nie jest zarejestrowany do użytku w gospodarstwach domowych i nie może być usuwany jako odpad komunalny. Urządzenie zaleca się oddawać wyspecjalizowanej firmie, zajmującej się utylizacją sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22 17. Kalibracja Instrukcja testowania Funkcja testowania Testy funkcjonalne urządzenia mogą być przeprowadzone na osobie lub za pomocą odpowiedniego symulatora. Badanie integralności obwodu ciśnieniowego i błędu wyświetlanego ciśnienia Użyj przycisku [Settings] na karcie "Patient", aby wybrać "Test mode" i kliknij na przycisk "ABI test". 1. Po krótkim procesie kalibracji przyrządu, urządzenie przejdzie w tryb testowy. Aktualne ciśnienie będzie wyświetlane w odpowiednich polach programu ABI-System Wykonaj zwykły pomiar w celu określenia błędu wyświetlacza ciśnienia i integralności obwodu ciśnieniowego (odczekaj przynajmniej 30 sekund na wykonanie testu mankietu). 3. Wykonaj test dla wszystkich 4 kończyn. 4. Zakończ test naciskając przycisk "Finish test". Plomba bezpieczeństwa Jako zabezpieczenie, na górnej i dolnej części obudowy może być nalepka-plomba bezpieczeństwa. (Opcja) Testowanie funkcji PWV wymaga zastosowania specjalistycznego symulatora i może być wykonane tylko przez producenta. 18. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Elektryczny sprzęt medyczny wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i powinien być instalowany oraz uruchamiany zgodnie z poniższymi informacjami EMC. Na działanie elektrycznego sprzętu medycznego mają wpływ przenośne radiowe urządzenia telekomunikacyjne (np. telefony komórkowe). Stosowanie akcesoriów i okablowania innego niż podane w tej specyfikacji (innego niż oryginalne części boso), może skutkować zwiększoną emisją fal i mniejszą odpornością urządzenia. Wskazówki i deklaracja producenta emisja elektromagnetyczna To urządzenie firmy Boso jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono stosowane w tym środowisku. Testy emisyjne Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki Emisja częstotliwości radiowych CISPR 11 Grupa 1 To urządzenie Boso stosuje energię częstotliwości radiowych tylko na swój wewnętrzny użytek. Z tego względu, emisje te są bardzo niskie i praktycznie nie wywołują interferencji ze sprzętem elektronicznym znajdującym się w pobliżu. Emisja częstotliwości radiowych Klasa B To urządzenie Boso jest odpowiednie do stosowania w dowolnych CISPR 11 Emisja harmoniczna Klasa A placówkach, łącznie z użytkowaniem domowym, gdzie jest możliwość bezpośredniego podłączenia do publicznej sieci niskiego IEC napięcia zasilającej obiekty gospodarstw domowych. Emisja w wyniku iskier i wahań napięcia Zgodne

23 -23- Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna To urządzenie firmy Boso jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, aby było ono stosowane w tym środowisku. Test odporności IEC poziom testowy poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC Serie elektrycznych przejściowych IEC Udary IEC szybkich stanów Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wejściowego IEC Pole magnetyczne o częstotliwości sieci (50/60Hz) IEC Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej IEC Pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej IEC ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±2 kv dla linii zasilających ±1 kv dla linii wejściowych/wyjściowych ±1 kv w trybie różnicowym ±2 kv w trybie wspólnym <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (60% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (30% spadek w U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 5 sekund ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±2 kv dla linii zasilających ±1 kv dla linii wejściowych/wyjściowych ±1 kv w trybie różnicowym ±2 kv w trybie wspólnym <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (60% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (30% spadek w U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 5 sekund wskazówki Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub z kafli ceramicznych. Jeżeli jest pokryta materiałami syntetycznymi, to należy zachować względną wilgotność przynajmniej 30%. Jakość głównego zasilania powinna być taka, jak w typowych środowiskach handlowych lub szpitalnych. Jakość głównego zasilania powinna być taka, jak w typowych środowiskach handlowych lub szpitalnych. Jakość głównego zasilania powinna być taka, jak w typowych środowiskach handlowych lub szpitalnych. Jeżeli stosowanie urządzenia boso wymaga działania ciągłego podczas przerw w zasilaniu, to zaleca się zastosować zasilacz UPS lub baterii. 3 A/m 3 A/m Przenośny sprzęt emitujący fale radiowe nie powinien być używany w bezpośredniej bliskości jakichkolwiek części urządzenia boso, włączając kable. Zaleca się zachowania odległości obliczonej z równania zastosowanego do częstotliwości nadajnika. 3 V ms 3 V ms od 150 khz do 80 MHz 3 V/m od 80 MHz do 2.5 GHz 3 V/m gdzie P, to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) wg danych producenta nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m). Natężenia pól pochodzących ze stałych nadajników radiowych, określone po wykonaniu inspekcji miejsc będących źródłem pola elektromagnetycznego, a powinny być mniejsze niż wymagane poziomy w każdym z zakresów częstotliwości. b Do interferencji może dość w sąsiedztwie miejsc oznaczonych symbolem: UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. a Natężenia pola pochodzące ze stałych nadajników takich, jak stacje bazowe sieci komórkowych/bezprzewodowych, telefonicznych, naziemnych radiowych systemów mobilnych, radia amatorskiego, rozgłośni radiowych AM i FM, rozgłośni TV są trudne do określenia. Aby uzyskać informację o źródłach pola elektromagnetycznego w okolicy, należy przeprowadzić oględziny terenu. Jeżeli w miejscu eksploatacji urządzenia boso zmierzone natężenia pól przekraczają powyższe poziomy, to należy dokonać obserwacji urządzenia boso w warunkach normalnego działania. Przy zauważeniu nieprawidłowych wskazań, konieczne będą dodatkowe pomiary, przy jednoczesnej zmianie ułożenia urządzenia lub zmianie lokalizacji miejsca pomiaru. b Powyżej zakresu częstotliwości 150 khz-80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m.

24 -24- Zalecane odległości urządzenia boso od przenośnych urządzeń emitujących fale radiowe To urządzenie boso jest przeznaczone do pracy w środowisku występowania pola elektromagnetycznego, gdzie zaburzenia emitowanych częstotliwości radiowych są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia powinien podjąć kroki, które ograniczą interferencje elektromagnetyczne poprzez zapewnienie minimalnych odległości urządzenia od przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego emitującego fale radiowe (nadajniki) zgodnie z poniższymi zaleceniami, zakładając maksymalną moc sprzętu telekomunikacyjnego. Maksymalna moc znamionowa nadajnika Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Dla nadajników o innej mocy znamionowej niż na powyższej liście, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą równania zastosowanego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika. UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. KONTAKT Wytwórca i serwis: BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG Bahnhofstrasse 64 D Jungingen, Niemcy tel: Import/dystrybucja w Polsce: AP Plan Sp.J. Os. Wieniawa 57a Leszno Sklep medyczny: diamedica TEL: Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone. Data ostatniej aktualizacji:

Boso profil-manager XD

Boso profil-manager XD Boso profil-manager XD -1- Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania Zaawansowane oprogramowanie wspomagające kontrolę i obserwację ciśnienia krwi za pośrednictwem komputera. Współpracuje z następującymi

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2013 r. egzamin notarialny, w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2015 r. egzamin komorniczy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania

Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania -1- Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania Zaawansowane oprogramowanie wspomagające kontrolę i obserwację ciśnienia krwi za pośrednictwem komputera. Współpracuje z następującymi urządzeniami: -2-

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo