boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych Objaśnienia oznaczeń Uwagi wstępne Ważne informacje Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) Prędkość fali tętna (PWV) POCEDURY INSTALACYJNE PRZED INSTALACJĄ INSTRUKCJA INSTALACJI Konwersja danych ze starszych wersji Instalowanie sterownika USB Włączenie urządzenia Przygotowanie do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego Zakładanie mankietów Przegląd funkcji programu boso profil-manager XD Zakładka Patient - rejestr pacjentów Zakładka Measurements Zakładka Profiles profil pacjenta Ustawienia programu ( Settings ) Zakładka Doctor dane lekarza Zakładka Import/Export Zakładka Classification wartości graniczne Zakładka Test mode tryb testowy Zakładka Printer Settings ustawienia drukarki Wykonywanie pomiaru ABI/PWV Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia oraz mankietów Gwarancja i serwis Dane techniczne Instrukcja dotycząca gospodarki odpadami Kalibracja Instrukcja testowania Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) KONTAKT... 24

2 Niniejsza edycja instrukcji obsługi i instalacji dotyczy wersji programu boso profil-manager XD. Zastosowane w opisach litery napędów posiadają następujące odniesienia: C:\ dla dysku lokalnego D:\ dla napędu CD/DVD Użyte w niniejszej instrukcji nazewnictwo systemu plików dotyczy instalacji jednostanowiskowej w niemieckojęzycznej wersji systemu Windows 7 (32-bit) a w niektórych wypadkach podano nazwy z wersji polskojęzycznej. Microsoft oraz Microsoft Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. Zawartość opakowania: 1 urządzenie boso ABI-system 100 / PWV 2 mankiety CA04 na ramię 2 mankiety CL04 na kostkę 1 płyta instalacyjna CD 1 kabel USB 3.0 m 1 zasilacz sieciowy karta gwarancyjna 1 instrukcja obsługi w języku polskim 1 instrukcja obsługi producenta (oryginalna) System operacyjny Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows VISTA Microsoft Windows 7 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych W przypadku problemów z instalacją na innych wersjach systemu Windows, prosimy o kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania innego pakietu instalacyjnego. Podłączenie mankietu Prawego ramienia (Kolor Czerwony) Podłączenie mankietu Prawej nogi (Kolor Czarny) Podłączenie mankietu Lewego ramienia (Kolor Żółty) Podłączenie mankietu Lewej nogi (Kolor Zielony) Przycisk START. Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić pomiar manualnie. Wszystkie cztery mankiety zostaną napompowane. Przycisk STOP. Naciśnij ten przycisk, aby przerwać wykonanie pomiaru. Wszystkie cztery mankiety zostaną opróżnione, a urządzenie się wyłączy. Przycisk do startu i anulowania pojedynczego pomiaru. Ten przycisk pozwala użytkownikowi na wykonanie lub anulowanie pojedynczego pomiaru kończyny. Wskaźnik zasilania. Zielona dioda się świeci, gdy urządzenie jest zasilane. Aby odłączyć całkowicie urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.

3 2. Objaśnienia oznaczeń Czytaj instrukcję użytkownika Klasa II zabezpieczenia Poziom zabezpieczenia przed porażeniem prądem: klasa BF Podłączenie USB 2.0 Znak CE dokumentujący zgodność z Dyrektywą ws Urządzeń Medycznych 93/42/EEC. Jednostka notyfikująca: DEKRA, 0124 Rok produkcji Producent Ekwipotencjalizacja Nie wyrzucać z odpadami domowymi. Więcej informacji w rozdziale: 16. Instrukcja dotycząca gospodarki odpadami 3. Uwagi wstępne ABI-system 100 firmy Boso jest nowością na rynku technologii pomiaru ciśnienia krwi. Zapewnia prosty sposób określania wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI-Ankle Brachial Index) oraz (opcja) prędkości fali tętna (PWV- Pulse Wave Velocity) i działa na zasadzie pomiaru oscylometrycznego. Zmiany ciśnienia (drgania) spowodowane przez fale tętna i przekazywane przez mankiety są zapisywane i oceniane za pomocą komputera. Dużą zaletą tego typu pomiarów jest to, że nie ma potrzeby stosowania mikrofonu lub wzmacniacza, co wymagałoby bardzo dokładnego umiejscowienia w celu uzyskania dokładnych wyników. System ten jest zgodny z dyrektywami europejskimi, na których opiera się niemiecki "German Medical Devices Act" (znak CE: CE0124) i z europejską normą EN 1060, część 1: "nieinwazyjne sfigmomanometry - Wymagania ogólne" i część 3:"Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi". Kontrola kalibracji - najpóźniej co 2 lata - może być wykonane przez producenta, autoryzowany serwis producenta lub osoby, które spełniają wymagania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie urządzeń medycznych (niemieckie rozporządzenie: Medical Devices Operator punkt 6). Instrukcje dotyczące kontroli kalibracji można znaleźć w rozdziale: 17. Kalibracja Instrukcja testowania. Medyczne urządzenia elektryczne podlegają szczególnej ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego urządzenie musi być zainstalowane i działać zgodnie z zaleceniami kompatybilności elektromagnetycznej podanymi w rozdziale: 18. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 4. Ważne informacje Kryteria wykluczające do pomiarów oscylometrycznych ABI są takie same, jak do pomiarów dopplerowskich. Zaburzenia rytmu serca mogą wpływać na dokładność pomiaru i powodują nieprawidłowe odczyty. Mogą również wystąpić zakłócenia u osób z wszczepionymi rozrusznikami jeżeli mają słabe tętno. Samo monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi nie będzie miało wpływu na rozrusznik. Urządzenie można stosować u osób w dowolnym wieku, o ile obwód ramienia mieści się w zakresie cm i obwód kostki mieści się w zakresie cm. Nie jest to odpowiednie urządzenie dla noworodków. Nie należy używać aparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością serca. Nie używaj urządzenia bez nadzoru u nieprzytomnych i nie reagujących osób. Nie umieszczaj mankietów na otwarte rany, wszczepione stenty lub przy obrzęku limfatycznym.

4 Dozwolony jest odstęp co najmniej 2 minut od 2 kolejnych pomiarów. Upewnij się, aby przewody mankietów nie były skręcone podczas badania. Nie wykonuj też pomiarów zbyt często. Przekrwienie może doprowadzić do urazu. Podczas pomiaru, przepływ krwi nie może być zatrzymany na zbyt długi okres (> 2 minut). W przypadku usterki urządzenia, pamiętaj, aby zdjąć mankiety ze wszystkich kończyn. Kobiety po mastektomii nie powinny mieć zakładanego mankietu na ramieniu od strony amputowanej piersi. Obsługa urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych (np. urządzenia radiacyjne, telefony komórkowe) może spowodować nieprawidłowe działanie - patrz: 18. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Komputer użyty do analizy musi spełniać wymagania normy EN Upewnij się, że instrukcja obsługi została dodana do sprzedanego urządzenia. 5. Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) Do określenia wartości ABI, muszą być zmierzone skurczowe ciśnienia krwi w ręce i nodze. Wartości pomiaru ciśnienia krwi są podawane w mmhg (mm słupa rtęci). ABI jest obliczany jako iloraz ciśnienia skurczowego pomiaru na nodze (średnie ciśnienie w tętnicy piszczelowej przedniej i tylnej) i wyższe ciśnienie skurczowe, mierzone na ramieniu. 6. Prędkość fali tętna (PWV) Prędkość fali tętna jest obliczana na podstawie pomiaru czasu przejścia pulsu od ramienia do kostki wzdłuż ciała. Zmierzona wartość podawana jest w m/s (metry na sekundę). Funkcja PWV jest dostępna tylko w modelu boso-abi system 100 PWV lub modelu podstawowym boso-abi system 100, po dokupieniu i zamontowaniu przez producenta modułu PWV. 7. POCEDURY INSTALACYJNE 7.1 PRZED INSTALACJĄ Program boso profil-manager XD zapewnia uzyskanie optymalnych korzyści przy minimalnym nakładzie pracy. Program został tak opracowany, aby zapewnić natychmiastowy przegląd wszystkich funkcji. Nie ma tu skomplikowanego systemu menu. Parametry konfiguracyjne programu zostały zorganizowane w formie systemu plików Bezpieczeństwo danych Aby nie dopuścić do utraty danych zdecydowanie zaleca się wykonywanie kopii zapasowej pliku profman.fdb z katalogu: C:\ProgramData\Boso\ProfmanXD\ Praca z programem Program może być obsługiwany za pomocą myszki i klawiatury w pełnym zakresie. Poszczególne funkcje programu dostępne są poprzez wciśniecie klawisza [Alt] i litery odpowiadającej podkreślonej literze w nazwie funkcji. Wymagania dla komputera Jakikolwiek komputer stosowany do przetwarzania danych spełniający normy standardu EU Minimalne wymagania: Pentium II lub wyższy 512 MB RAM Karta graficzna VGA 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym port USB 1.1 Microsoft Windows XP

5 7.2 INSTRUKCJA INSTALACJI Instalacja zacznie się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM do napędu, gdy komputer ma włączoną funkcję autostartu. W przeciwnym razie ręcznie uruchom następujący plik z napędu CD (zazwyczaj jest to dysk D): D:\install.exe Pojawi się okienko wyboru rodzaju instalacji (w języku niemieckim). W przypadku typowej instalacji jednostanowiskowej wybierz Einzelplatzversion, jak na poniższym obrazku Instalacja jednostanowiskowa Jest to instalacja przewidziana do używania bazy danych programu tylko na jednym komputerze. Nie ma konieczności instalowania bazy danych Firebird na odrębnym komputerze, gdyż jest ona niejako już wbudowana w program. Wybierz język instalacji:

6 Pojawi się okienko powitalne kreatora instalacji, naciśnij Dalej. Z listy urządzeń zaznacz ABI/PWV i naciśnij Dalej. W oknie wyboru docelowej lokalizacji programu na komputerze kliknij Dalej, jak niżej. Zaakceptuj również (Dalej) kolejne okna z nazwą folderu w Menu Start oraz z zezwoleniem na utworzenie ikony programu na pulpicie, aż dojdziesz do okienka gotowości instalacji. Kliknij Instaluj. Rozpocznie się proces instalacji, który powinien zakończyć się okienkiem, jak poniżej: Sprawdź, czy zaznaczona została instalacja sterownika USB potrzebnego do prawidłowej obsługi połączenia urządzenia ABI z komputerem Install boso USB Driver. Kliknij Zakończ. Możesz teraz zamknąć okienko wyboru rodzaju instalacji.

7 7.2.2 Instalacja wielostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa jest wykonywana wtedy, gdy program będzie używany na kilku komputerach w środowisku sieciowym. Jeden z komputerów należy przeznaczyć wtedy do roli serwera bazy danych Firebird i będą się do niego łączyć inne komputery z programem boso profil-manager XD zainstalowanym bez bazy danych. Proces instalacji składa się wtedy w dwóch etapów, najpierw instalujemy samą bazę danych na wybranym komputerze, a następnie na pozostałych komputerach instalujemy samodzielny program boso profil-manager XD (nie ma przeszkód, aby program zainstalować równocześnie tam, gdzie znajduje się baza danych). We wszystkich przypadkach korzystamy z przycisków w sekcji Netzwerkversion Instalacja serwera bazy danych Firebird W celu uruchomienia programu boso profil-manager XD w wersji wielostanowiskowej (sieciowej), serwer bazy danych powinien być zainstalowany tam, gdzie będą przechowywane dane. Kliknij na pierwszy przycisk po prawej stronie, Instalacja serwera Firebird-DB. Po wybraniu języka instalacji, postępuj wg instrukcji programu instalacyjnego i zaakceptuj domyślne ustawienia Instalacja pliku bazy danych Plik bazy danych profman.fdb może być przechowywany w dowolnej lokalizacji w sieci komputerowej, również na komputerze, gdzie oprogramowanie serwera Firebird było już zainstalowane wcześniej. Upewnij się, czy komputer zawiera oprogramowanie serwera Firebird w wersji 2.5 lub nowszej, czy w zaporze sieciowej komputera jest otwarty port TCP 3050 i czy dostęp do bazy danych oraz serwera bazy danych nie jest blokowany przez program antywirusowy Instalacja programu boso profil-manager XD Program boso profil-manager XD możesz zainstalować na dowolnym komputerze podłączonym do sieci komputerowej. Wybierz trzeci przycisk od góry po prawej stronie: Instalacja boso profilmanager XD. Postępuj w sposób analogiczny, jak w p dla wersji jednostanowiskowej.

8 Pierwsze uruchomienie sieciowej wersji programu Przy pierwszym uruchomieniu programu zainstalowanego w wersji wielostanowiskowej, pojawi się okienko logowania do bazy danych jako na poniższym obrazku. Wprowadzone tu dane logowania zostaną zapisane przez program do pliku profman.ini znajdującego się w katalogu C:\ProgramData\boso\profmanXD. Plik ten można zmodyfikować w dowolnym czasie, np. gdy baza zostanie przeniesiona do innej lokalizacji w sieci. Server Name: Nazwa komputera (serwera), na którym znajduje się baza danych. Database File: Ścieżka do pliku bazy danych na serwerze (z perspektywy serwera). Username: Nazwa użytkownika logowania do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie sysdba. Password: Hasło logowania do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie masterkey. 7.3 Konwersja danych ze starszych wersji W celu wykonania konwersji danych z wcześniejszych wersji bazy danych Firebird, zastosuj program Konwerter.exe. Uruchom ten program z katalogu: C:\Program Files\Boso\ProfmanXD lub z menu startowego systemu. Konwertowana baza musi się znajdować na lokalnym komputerze. Nie można wykonywać konwersji poprzez sieć. Wpisz nazwę użytkownika (username) i hasło (password), aby zalogować się do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie: sysdba/masterkey. W polu nr 4. znajduje się lokalizacja docelowego pliku bazy danych, do którego będą konwertowane dane. Dalej, obok pola Quell-DB (ABI) wybierz plik bazy danych, który będzie konwertowany. Kliknij w przycisk Connect, aby połączyć się z plikiem bazy danych. Następnie na samym dole kliknij w przycisk uruchamiający transfer danych. Dane pomiarowe dotyczące pacjenta znajdującego się w obu plikach bazy danych zostaną przeniesione tylko w przypadku zgodności danych pacjenta w polach: imię, nazwisko i data urodzenia. Jako numer pacjenta zostanie przyjęty numer istniejący już w bazie docelowej. W przypadku odmiennych danych identyfikacyjnych pacjenta, w docelowej bazie danych zostaną założone nowe pozycje pacjentów, z nowymi numerami.

9 7.4 Instalowanie sterownika USB W normalnej sytuacji sterownik USB instaluje się automatycznie podczas instalacji całego programu. Po wpięciu do dowolnego portu USB kabla z podłączonym urządzeniem ABI-100, połączenie zostanie automatycznie rozpoznane. Jeżeli z jakiś względów sterownik USB nie został zainstalowany, wtedy spróbuj zainstalować go ręcznie poprzez uruchomienie programu doinst_32bit.exe lub doinst_64bit.exe (w zależności od systemu operacyjnego) znajdującego się w katalogu C:\Program Files\Boso\ProfmanXD\ftdi. Potem dopiero podłącz kabel USB. 8. Włączenie urządzenia Podłączenie gniazda znajduje się w tylnej części urządzenia. Używaj tylko zasilacza oryginalnego Boso (nr katalogowy ), ze względu na prawidłową biegunowość. Stosowanie innych dostępnych na rynku zasilaczy może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych, co powoduje utratę gwarancji. W celu uzyskania prawidłowego wyrównania potencjałów, stosuj przewód zapewniający odpowiednią kompensację potencjałów urządzenia zgodnie z normą EN Przewód wyrównawczy nie może być użyty jako połączenie przewodu ochronnego. 9. Przygotowanie do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego Pomiar należy przeprowadzić u pacjenta w pozycji leżącej w celu zapewnienia porównywalnych warunków ciśnienia tętniczego krwi u rąk i nóg. Nogi nie mogą się krzyżować. Pacjent powinien odpocząć przez około 5 minut przed pomiarem.

10 9.1 Zakładanie mankietów Urządzenie powinno być używane wyłącznie z oryginalnymi mankietami boso CA04 lub CL04 dostarczanymi z urządzeniem. Dostępne są także u dystrybutora. Typ Obwód ramienia Kod produktu CA04 na ramię CA02 na ramię cm cm CL04 na kostkę cm Mankiety są oznaczone kolorami. Załóż pojedyncze mankiety na ramiona i obie kostki zgodnie z kolorami (porównując symbole obok gniazda połączenia powietrznego na panelu urządzenia). Załóż mankiety na ramiona tak, aby dolna krawędź mankietu była około 2-3 cm nad stawem łokciowym. Mankiet powinien być umieszczony w taki sposób, aby znacznik znajdował się nad tętnicą ramienną. Nigdy nie umieszczaj metalowego pierścienia nad tętnicą, ponieważ może to spowodować błędną interpretację wyników. Załóż mankiety na podudzia tak, aby dolna krawędź mankietu była około 1-2 cm powyżej stawu skokowego. Mankiet powinien być umieszczony w taki sposób, aby żółty znacznik był nad tętnicą piszczelową tylną. Upewnij się, że mankiet otacza ciasno okolicę kostki. Rozmieszczenie poszczególnych mankietów Sprawdź, czy mankiety są prawidłowo przypisane do poszczególnych kończyn - prawej lub lewej ręki i prawej lub lewej nogi. Oznaczenie kolorami ułatwia kontrolę.

11 10. Przegląd funkcji programu boso profil-manager XD Na górze znajduje się lista Application. Kliknij tam i upewnij się, czy oprogramowanie jest ustawione na obsługę urządzenia ABI/PWV. Program boso Profil-Manager XD może obsługiwać różne urządzenia i w zależności od dokonanego tu wyboru, można przełączyć program na zestaw danych związanych z danym rodzajem urządzenia Zakładka Patient - rejestr pacjentów W pierwszej zakładce Patient" znajduje się lista pacjentów, dla których gromadzone są pomiary. Lista może być sortowana w kolumnach poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny. Pacjentów można też wyszukiwać po nazwisku (surname) wpisując pierwsze litery nazwiska w polu Search. Wyniki pomiarowe pacjenta powinny być wgrywane do programu po utworzeniu nowej pozycji za pomocą przycisku New. Za pomocą przycisku Edit można zmienić dane osobowe pacjenta istniejącego w bazie danych. W celu usunięcia pacjenta z listy, wybieramy przycisk Delete. Uwaga: usunięte pozycje nie mogą być już odzyskane.

12 Eksport/Import danych Funkcje eksportu/importu danych pozwalają wymianę danych pomiędzy programem boso profil-manager XD a innymi programami, np. do programu Excel, czy do systemów danych medycznych stosowanych w klinikach. Wymianie podlegają dane pomiarowe pacjenta, który jest w danym momencie podświetlony na liście. Funkcja Export Patient (XML) tworzy plik o nazwie abi_nnn.xml (nnn numer pacjenta) w katalogu określonych w ustawieniach programu. Pliki XML mogą służyć do przekazywania danych pomiędzy różnymi aplikacjami boso Profil-Manager XD i mogą być też wykorzystywane do robienia kopii zapasowej danych pacjenta. Import/Export GDT dotyczy sytuacji, gdy w placówce stosowany jest system przetwarzania medycznych wykorzystujący protokół GDT. Plik GDT jest odczytywany automatycznie podczas uruchamiania programu lub ręcznie za pomocą przycisku Import GDT. Jeżeli pacjent odczytany z pliku GDT już się znajduje w bazie danych Firebird, wtedy pojawi się pytanie, jak poniżej: Gdy chcesz zachować dane zawarte w bazie Firebird, wybierz Yes, select the patient. Gdy chcesz, aby były brane pod uwagę dane z pliku GDT, wybierz No, use patient data from GDT import Przycisk Settings Dotyczy parametrów programu, co zostało dokładnie opisane w rozdziale: 11. Ustawienia programu ( Settings ).

13 Przycisk Print Pozwala na wydruk jedynie danych personalnych pacjenta (bez danych pomiarowych, które można wydrukować na kolejnej zakładce). Wydruk zostanie skierowany najpierw do podglądu (Preview), skąd może być wydrukowany na drukarce. Opcja Printer pozwala na skierowanie wydruku od razu na drukarkę. W celu zmiany domyślnej drukarki na inną oraz w celu wybrania innych parametrów wydruku, można użyć przycisku Setup. Pewne parametry wydruku można ustawić również w ustawieniach programu (Settings). Przy zaznaczeniu opcji PDF File, wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) w pliku PDF o nazwie pmxd_nnn.pdf, gdzie nnn-numer pacjenta Przycisk Biling list lista billingowa Tworzy raport z listą wykonanych pomiarów w zadanym okresie czasu. W przypadku wydruku do pliku PDF, przyjmie on nazwę: pmxd_cl.pdf.

14 10.2 Zakładka Measurements Znajdują się tu wszystkie wykonane do tej pory pomiary pacjenta, które można przeglądać po wcześniejszym wybraniu pacjenta w zakładce Patient. Lista pomiarów znajduje się po prawej stronie na górze w pozycji Date-time. Poniżej znajduje się opis poszczególnych danych pomiarowych: Sys: ciśnienie skurczowe w ramieniu (wartości >140 mmhg na czerwono). Dia: ciśnienie rozkurczowe w ramieniu (wartości >90 mmhg na czerwono). PUL: puls w 1/min PP: Ciśnienie tętna jest obliczane jako: PP = Sys Dia (wartości >54 mmhg na czerwono). Arr: wykrycie nieregularnego pulsu na poziomie powyżej 25% (w przypadku arytmii na czerwono). ABI: (Ankle-Brachial Indeks = iloraz ciśnienia skurczowego z nogi i wyższego ciśnienia skurczowego z ramienia, wyświetlane na czerwono, gdy <0.9 (domyślnie) bapwv (opcja): zmierzona prędkość fali tętna kostka-ramię (na czerwono, gdy >= 14,5m/s) cfpwv_calc (opcja): szyjno-udowa prędkość fali tętna wyliczana z bapwv (na czerwono, gdy >=10 m/s). (Nie wyliczana, jeśli obydwa wskaźniki ABI < 0,9). Do wyliczenia PWV potrzebne jest podanie wzrostu pacjenta. Sys: ciśnienie skurczowe w kostce. Diff Arm Sys: różnica między wartościami ciśnienia skurczowego lewego ramienia i prawego ramienia, (wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmhg).

15 Diff Arm Dia: różnica między wartościami ciśnienia rozkurczowego lewego ramienia i prawego ramienia, (wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmhg). Diff Leg Sys: różnica między wartościami ciśnienia skurczowego na lewej kostce i prawej kostce, (wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmhg). Kliknięcie na profil oscylacji wyświetli wybrany profil w powiększeniu. Karta "Puls level / time" przedstawia przebieg oscylacji w czasie. Karta "Puls level / cuff pressure" przedstawia przebieg oscylacji w zależności od ciśnienia w mankiecie Przycisk Delete Usuwa nieodwracalnie cały komplet danych oraz wyliczenia Przycisk Export GDT Eksportuje dane pomiarowe pacjenta do pliku GDT. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy na wybranym pacjencie przeprowadzono import z pliku GDT Przycisk Remarks opis pomiaru Kliknij na ten przycisk lub w pole Remarks, aby dodać własne uwagi do pomiaru. Treść opisu, która powtarza się często przy różnych badaniach może być zachowana jako szablon (Save as a template) i wstawiona w prosty sposób do aktualnego opisu z listy szablonów (Remark templates). Pomiary zawierające opis pomiaru są w polu Date-time oznaczone literką R.

16 Przycisk Print Pozwala na wydrukowanie wyników aktualnego pomiarów pacjenta na drukarce z możliwością wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p Przycisk Print. W przypadku wydruku do pliku PDF, przyjmie on nazwę: abi_nnn-rrrrmmdd_m.pdf, gdzie nnn numer pacjenta RRRRMMDD data pomiaru. m oznaczenie rodzaju raportu pomiary (measurements) Przycisk ABI Measurement rozpoczęcie pomiaru Komunikaty błędów Gdy podczas pomiaru pojawi się błąd, w odpowiednim okienku pomiaru pojawią się następujące komunikaty błędu: (82) measurement Error -> powtórz pomiar. Gdy błąd ten będzie się powtarzał, to wskazuje to na chorobę układu krążenia. Zaleca się wykonanie dalszych badań, o ile przyczyną nie są jakieś względy techniczne. Gdy żadne wyniki nie pojawią dla ciśnienia skurczowego w kostce, sprawdź mankiet oraz przewody i powtórz pomiar. Gdy za drugim razem również nie pojawią się wyniki, to będzie to wskazywało na chorobę krążeniową lub miażdżycę. (83) Connect cuff -> podłącz mankiet. (89) System error -> Urządzenie powinno zostać sprawdzone przez serwis producenta Przycisk ABI + PWV (opcja) Przeprowadza pomiar wskaźnika PWV po 10 sekundach od zakończenia pomiaru ABI (opisanego w punkcie poprzednim). Gdy pomiar zostanie wykonany, wokół przycisku [Store measurement] pojawi się zielona ramka. Oznacza to, że wyniki pomiaru zostały pomyślnie wykonane i zachowane w bazie danych.

17 10.3 Zakładka Profiles profil pacjenta Zmierzone wartości ABI (a także wartości PWV o ile opcja ta została wybrana) dla wszystkich pomiarów są prezentowane w formie wykresów słupkowych. Kolor wartości ABI koresponduje z wartościami granicznymi określonymi w ustawieniach programu: Settings Classification (na czerwono, gdy ABI < 0.9). Po prawej stronie ekranu dostępne są różne opcje wyświetlania profilu pacjenta: Show values: pokaż wartości liczbowe ABI nad słupkami. Legend: pokaż na wykresie legendę odczytów. 3D: wyświetlaj słupki z efektem trójwymiarowości. Grid lines: pokaż linie siatki układu współrzędnych. 90 title: pokaż nazwę osi x obróconą o 90. Barwidth: regulacja szerokości słupka. Za pomocą przycisku Print możemy wydrukować bieżącą postać profilu. W przypadku wydruku do pliku PDF, przyjmie on nazwę: abi_nnn-rrrrmmdd_p.pdf, gdzie nnn numer pacjenta RRRRMMDD data pierwszego pomiaru. p oznaczenie rodzaju raportu profil.

18 11. Ustawienia programu ( Settings ) Aby przejść do ustawień programu, kliknij w przycisk Settings w zakładce Patient Zakładka Doctor dane lekarza Dane personalne lekarza leczącego pacjenta. Będą umieszczone w stopce na wydruku Zakładka Import/Export W tym miejscu możesz skonfigurować położenie plików wymiany pomiędzy programem boso profil-manager XD a systemem przetwarzania danych medycznych wykorzystującym interfejs GDT. Import GDT odbywa się przy każdym uruchomieniu programu lub może być wymuszony ręcznie za pomocą przycisku Import GDT. Eksport GDT odbywa się przy każdym zakończeniu pracy z programem (lub ręcznie poprzez przycisk Export GDT ), ale tylko wtedy, gdy został wybrany pacjent zaimportowany automatycznie z systemu klinicznego. W przypadku niektórych aplikacji medycznych (np. HL7 w szpitalach), może być konieczne wykonywanie stałego eksportu GDT i nazwanie pliku z użyciem zmiennych (Export.gdt -> yyyymmdd_hhmmss.gdt). Należy wtedy w programie zaznaczyć opcję: GDT export permanently active including variable file. Gdy opcja ta zostanie wybrana, należy uważać na numerację pacjentów, aby uniknąć błędnego przypisania danych pomiarowych. Opcja Produce PDF file during GDT export oznacza, że podczas każdorazowego eksportu GDT będzie tworzony plik PDF.

19 11.3 Zakładka Classification wartości graniczne Można tu określić wartości graniczne brane pod uwagę przy klasyfikacji PAOD. Zmiany zostaną uwzględnione dopiero po ponownym uruchomieniu programu Zakładka Test mode tryb testowy Kliknięcie w któryś z powyższych przycisków przełączy urządzenie ABI w tryb testowy. Kliknięcie w przycisk End test wyłączy tryb testowy. Przykładowym zastosowaniem tej funkcji jest sprawdzanie ciśnienia podczas wykonywania procedur kontrolnych. Opcjonalnie w porozumieniu z producentem, można przeprowadzić testy funkcjonalne dla urządzeń z opcją PWV w celu wykonania symulacji. Przycisk Pressure sensors B ma zastosowanie tylko dla urządzeń o numerze seryjnym powyżej Zakładka Printer Settings ustawienia drukarki Możesz tu określić, czy podczas użycia przycisku [Print ] wydruk ma być wykonywany w formie papierowej (Printer), czy/lub do pliku PDF (PDF File). Musisz wybrać przynajmniej jedną opcję. Zaznaczenie opcji Monochrome oznacza, że wydruk będzie wykonywany w skali szarości, co może być przydatne, gdy posiadasz drukarkę kolorową i chcesz zaoszczędzić na kosztach eksploatacji. 12. Wykonywanie pomiaru ABI/PWV Podwójnie kliknij na pulpicie w ikonkę boso profil-manager XD liście. W zakładce Patient utwórz nowego pacjenta lub wybierz istniejącego już pacjenta na W celu rozpoczęcia pomiaru przejdź do zakładki Measurements i kliknij na przycisk: ABI Measurement lub naciśnij przycisk START na urządzeniu. Po ok. 3 sekundowej inicjalizacji (kalibracji), urządzenie boso ABI rozpocznie pomiar.

20 Urządzenie posiada inteligentny system automatycznej inflacji w celu komfortowego napełnienia mankietów powietrzem do właściwego ciśnienia. Gdy zostanie osiągnięte prawidłowe ciśnienie, pompa wyłączy się i mankiety będą się opróżniać automatycznie. W tym miejscu (jeśli nie wcześniej), pacjent musi trzymać wszystkie cztery kończyny całkowicie nieruchomo i nie może mówić. (Opcja) W analogiczny sposób przebiega pomiar PWV, przy czym używamy tu przycisku ABI + PWV. Pomiar PWV rozpocznie się ok. 10 sekund po pomiarze ABI. Po zakończeniu pomiaru, automatycznie otworzą się wbudowane zawory i mankiety opróżnią się nagle. Wartości pomiaru zostaną wyświetlane na ekranie. Do każdego pomiaru ABI mogą być dodawane indywidualne komentarze poprzez przycisk [Remarks]. Można zdefiniować szablony komentarzy i zachować je do późniejszego wykorzystania. Pomiar może być anulowany w dowolnym czasie poprzez kliknięcie na przycisk anulowania pomiaru [Cancel measurement] w programie lub poprzez naciśnięcie klawisza STOP na panelu urządzenia. Wszystkie mankiety opróżnią się automatycznie. Ewentualnie, mankiety można usunąć z kończyn w dowolnym momencie. Gdy pomiar na każdej kończynie zostanie zakończony, uaktywni się przycisk zapisu pomiaru [Store measurement]. Możesz ewentualnie już w tym momencie zapisać pomiar w bazie danych (np. gdy pacjent nie ma kończyny). Gdy pomiar zostanie wykonany na wszystkich kończynach, wokół przycisku [Store measurement] pojawi się zielona ramka. Oznacza to, że wyniki pomiaru zostały pomyślnie zachowane w bazie danych.

21 Pomiar może być powtórzony, gdy wydaje się oczywiste, że wyniki są nieprawidłowe. Ciśnienie krwi jest parametrem dynamicznym i mogą wpływać na nie następujące czynniki: Poruszenie ciałem przed lub w trakcie badania. Stan fizyczny pacjenta (stres, choroba itp.) Powtórny pomiar ABI/PWV Zachowaj odstęp co najmniej 2 min między kolejnymi pomiarami. Aby powtórzyć pomiar ABI wciśnij przycisk [ABI Measurement] lub [ABI + PWV Measurement]. W celu pomiaru tylko jednej kończyny, naciśnij klawisz START obok odpowiedniego symbolu. Przy mierzeniu ABI zaleca się wykonywać wszystkie pomiary w tym samym czasie. Jeśli nie są wymagane dodatkowe pomiary, należy usunąć mankiety z kończyn. 13. Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia oraz mankietów Do czyszczenia urządzenia prosimy używać tylko miękkiej, suchej ściereczki. Małe plamy na mankiecie można ostrożnie usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki. Do dezynfekcji urządzenia oraz mankietów polecamy płyn dezynfekujący Antifect (Schülke&Mayr). 14. Gwarancja i serwis. Warunki gwarancji są opisane w dołączonej karcie gwarancyjnej, będącej jedynym dokumentem określającym warunki gwarancji urządzenia. 15. Dane techniczne Metoda pomiaru: Oscylometryczna Zakres pomiaru: od 60 do 240 mmhg Ciśnienie w mankiecie: od 0 do 300 mmhg Maksymalny błąd pomiaru: +/- 3 mm Hg Warunki pracy: Temperatura otoczenia: 10 do 40 Wilgotność względna: 10 do 85% Warunki transportu i przechowywania: Temperatura otoczenia: -5 do 60 Wilgotność względna: 30 do 85% Zasilanie: Zasilacz DC 5V/2.7 A; AC V,50-60 Hz, kod: Waga bez zasilacza: 3,7 kg Wymiary (szer. x wys. x gł.): 460 mm x 83 mm x 290 mm Klasyfikacja: Klasa II zabezpieczenia (Symbol ), typ BF (Symol ) Test kliniczny (DIN 58130): Dokładność zgodna z wymaganiami normy EN 1060 część 3 Podlega zmianom technicznym. 16. Instrukcja dotycząca gospodarki odpadami Urządzenie to podlega przepisom dotyczącym gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC (WEEE). Nie jest zarejestrowany do użytku w gospodarstwach domowych i nie może być usuwany jako odpad komunalny. Urządzenie zaleca się oddawać wyspecjalizowanej firmie, zajmującej się utylizacją sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22 17. Kalibracja Instrukcja testowania Funkcja testowania Testy funkcjonalne urządzenia mogą być przeprowadzone na osobie lub za pomocą odpowiedniego symulatora. Badanie integralności obwodu ciśnieniowego i błędu wyświetlanego ciśnienia Użyj przycisku [Settings] na karcie "Patient", aby wybrać "Test mode" i kliknij na przycisk "ABI test". 1. Po krótkim procesie kalibracji przyrządu, urządzenie przejdzie w tryb testowy. Aktualne ciśnienie będzie wyświetlane w odpowiednich polach programu ABI-System Wykonaj zwykły pomiar w celu określenia błędu wyświetlacza ciśnienia i integralności obwodu ciśnieniowego (odczekaj przynajmniej 30 sekund na wykonanie testu mankietu). 3. Wykonaj test dla wszystkich 4 kończyn. 4. Zakończ test naciskając przycisk "Finish test". Plomba bezpieczeństwa Jako zabezpieczenie, na górnej i dolnej części obudowy może być nalepka-plomba bezpieczeństwa. (Opcja) Testowanie funkcji PWV wymaga zastosowania specjalistycznego symulatora i może być wykonane tylko przez producenta. 18. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Elektryczny sprzęt medyczny wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i powinien być instalowany oraz uruchamiany zgodnie z poniższymi informacjami EMC. Na działanie elektrycznego sprzętu medycznego mają wpływ przenośne radiowe urządzenia telekomunikacyjne (np. telefony komórkowe). Stosowanie akcesoriów i okablowania innego niż podane w tej specyfikacji (innego niż oryginalne części boso), może skutkować zwiększoną emisją fal i mniejszą odpornością urządzenia. Wskazówki i deklaracja producenta emisja elektromagnetyczna To urządzenie firmy Boso jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono stosowane w tym środowisku. Testy emisyjne Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki Emisja częstotliwości radiowych CISPR 11 Grupa 1 To urządzenie Boso stosuje energię częstotliwości radiowych tylko na swój wewnętrzny użytek. Z tego względu, emisje te są bardzo niskie i praktycznie nie wywołują interferencji ze sprzętem elektronicznym znajdującym się w pobliżu. Emisja częstotliwości radiowych Klasa B To urządzenie Boso jest odpowiednie do stosowania w dowolnych CISPR 11 Emisja harmoniczna Klasa A placówkach, łącznie z użytkowaniem domowym, gdzie jest możliwość bezpośredniego podłączenia do publicznej sieci niskiego IEC napięcia zasilającej obiekty gospodarstw domowych. Emisja w wyniku iskier i wahań napięcia Zgodne

23 -23- Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna To urządzenie firmy Boso jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, aby było ono stosowane w tym środowisku. Test odporności IEC poziom testowy poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC Serie elektrycznych przejściowych IEC Udary IEC szybkich stanów Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia wejściowego IEC Pole magnetyczne o częstotliwości sieci (50/60Hz) IEC Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej IEC Pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej IEC ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±2 kv dla linii zasilających ±1 kv dla linii wejściowych/wyjściowych ±1 kv w trybie różnicowym ±2 kv w trybie wspólnym <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (60% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (30% spadek w U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 5 sekund ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±2 kv dla linii zasilających ±1 kv dla linii wejściowych/wyjściowych ±1 kv w trybie różnicowym ±2 kv w trybie wspólnym <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (60% spadek w U T ) przez 0.5 cyklu 40% U T (30% spadek w U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadek w U T ) przez 5 sekund wskazówki Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub z kafli ceramicznych. Jeżeli jest pokryta materiałami syntetycznymi, to należy zachować względną wilgotność przynajmniej 30%. Jakość głównego zasilania powinna być taka, jak w typowych środowiskach handlowych lub szpitalnych. Jakość głównego zasilania powinna być taka, jak w typowych środowiskach handlowych lub szpitalnych. Jakość głównego zasilania powinna być taka, jak w typowych środowiskach handlowych lub szpitalnych. Jeżeli stosowanie urządzenia boso wymaga działania ciągłego podczas przerw w zasilaniu, to zaleca się zastosować zasilacz UPS lub baterii. 3 A/m 3 A/m Przenośny sprzęt emitujący fale radiowe nie powinien być używany w bezpośredniej bliskości jakichkolwiek części urządzenia boso, włączając kable. Zaleca się zachowania odległości obliczonej z równania zastosowanego do częstotliwości nadajnika. 3 V ms 3 V ms od 150 khz do 80 MHz 3 V/m od 80 MHz do 2.5 GHz 3 V/m gdzie P, to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) wg danych producenta nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m). Natężenia pól pochodzących ze stałych nadajników radiowych, określone po wykonaniu inspekcji miejsc będących źródłem pola elektromagnetycznego, a powinny być mniejsze niż wymagane poziomy w każdym z zakresów częstotliwości. b Do interferencji może dość w sąsiedztwie miejsc oznaczonych symbolem: UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. a Natężenia pola pochodzące ze stałych nadajników takich, jak stacje bazowe sieci komórkowych/bezprzewodowych, telefonicznych, naziemnych radiowych systemów mobilnych, radia amatorskiego, rozgłośni radiowych AM i FM, rozgłośni TV są trudne do określenia. Aby uzyskać informację o źródłach pola elektromagnetycznego w okolicy, należy przeprowadzić oględziny terenu. Jeżeli w miejscu eksploatacji urządzenia boso zmierzone natężenia pól przekraczają powyższe poziomy, to należy dokonać obserwacji urządzenia boso w warunkach normalnego działania. Przy zauważeniu nieprawidłowych wskazań, konieczne będą dodatkowe pomiary, przy jednoczesnej zmianie ułożenia urządzenia lub zmianie lokalizacji miejsca pomiaru. b Powyżej zakresu częstotliwości 150 khz-80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m.

24 -24- Zalecane odległości urządzenia boso od przenośnych urządzeń emitujących fale radiowe To urządzenie boso jest przeznaczone do pracy w środowisku występowania pola elektromagnetycznego, gdzie zaburzenia emitowanych częstotliwości radiowych są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia powinien podjąć kroki, które ograniczą interferencje elektromagnetyczne poprzez zapewnienie minimalnych odległości urządzenia od przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego emitującego fale radiowe (nadajniki) zgodnie z poniższymi zaleceniami, zakładając maksymalną moc sprzętu telekomunikacyjnego. Maksymalna moc znamionowa nadajnika Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Dla nadajników o innej mocy znamionowej niż na powyższej liście, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą równania zastosowanego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika. UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. KONTAKT Wytwórca i serwis: BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG Bahnhofstrasse 64 D Jungingen, Niemcy tel: Import/dystrybucja w Polsce: AP Plan Sp.J. Os. Wieniawa 57a Leszno Sklep medyczny: diamedica TEL: Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest chronione prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest niedozwolone. Data ostatniej aktualizacji:

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo