Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność"

Transkrypt

1 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 12-14

2 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. Ta deklaracja odnosi się do następujących urządzeń firmy ResMed: AirMini TM Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne Test emisji Emisja fal o ; norma Emisja fal o ; norma Spełnianie wymagań Grupa 1 Klasa B Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego Urządzenie wykorzystuje energię o tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. Emisje harmoniczne IEC Klasa A Wahania napięcia/emisje migotania IEC Spełnia wymagania OSTRZEŻENIE Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeśli takie usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na poprawne działanie. Używanie akcesoriów (np. nawilżaczy) innych niż określone do stosowania z urządzeniem nie jest zalecane. Mogą one spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej urządzenia. AirMini 1

3 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna Test odporności Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC Szybkozmienne zakłócenia przejściowe IEC Skok napięcia IEC Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC ±8 kv styk ±15 kv powietrze ±2 kv ±1 kv dla linii wejście/wyjście ±2 kv tryb współbieżny 100V 240V Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. Jeśli użytkownik urządzenia wymaga ciągłego korzystania z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie urządzenia do zasilacza awaryjnego. Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60Hz) IEC A/m Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych. Przewodzony sygnał o IEC Emitowany sygnał o IEC Vrms 150 khz to 80 MHz Od 9 V/m do 85 V/m przy częstotliwościach do 5,785 GHz Aparat AirMini spełnia wszystkie dotyczące go wymogi zgodności elektromagnetycznej (EMC) zawarte w normie IEC :2014 dotyczącej środowisk domowych, komercyjnych i przemysłu lekkiego. Nie należy używać przenośnych urządzeń komunikacyjnych o w odległości od jakiejkolwiek części aparatu, w tym przewodów, mniejszej niż zalecany odstęp 10 cm. Aparat AirMini został zaprojektowany zgodnie z normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Jeżeli jednak użytkownik podejrzewa, że inne urządzenia mają wpływ na wydajność aparatu (np. ciśnienie lub przepływ), należy odsunąć aparat od potencjalnych źródeł zakłóceń. AirMini spełnia wymogi części 15 zasad FCC i bezkoncesyjne normy RSS Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: Aparat ten nie może powodować szkodliwych zakłóceń, przy czym aparat ten musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym również zakłócenia mogące spowodować niepożądane działanie. FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 Dodatkowe informacje dotyczące zasad FCC i zgodności IC dla tego aparatu można znaleźć pod adresem AirMini 2

4 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. Ta deklaracja odnosi się do następujących urządzeń firmy ResMed: Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne Test emisji Emisja fal o ; norma Emisja fal o ; norma Spełnianie wymagań Grupa 1 Klasa B Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego Urządzenie wykorzystuje energię o tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. Emisje harmoniczne IEC Klasa A Wahania napięcia/emisje migotania IEC Spełnia wymagania OSTRZEŻENIE Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeśli takie usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na poprawne działanie. Używanie akcesoriów (np. nawilżaczy) innych niż określone do stosowania z urządzeniem nie jest zalecane. Mogą one spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej urządzenia. Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3

5 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna Test odporności Poziom testowy, norma IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv styk ±8 kv powietrze ±8 kv styk ±15 kv powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. Szybkozmienne zakłócenia przejściowe IEC ±2 kv dla linii zasilania ±1 kv dla linii wejście/wyjście ±2 kv ±1 kv dla linii wejście/wyjście Skok napięcia IEC ±2 kv tryb współbieżny ±2 kv tryb współbieżny Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC <5% Ut (>95% spadek w Ut) przez 0,5 cyklu 40% Ut (60% spadek w Ut) przez 5 cykli 100V 240V Jeśli użytkownik urządzenia wymaga ciągłego korzystania z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie urządzenia do zasilacza awaryjnego. 70% Ut (30% spadek w Ut) przez 25 cykli <5% Ut (>95% spadek w Ut) przez 5 sekund Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60Hz) IEC A/m 30 A/m Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych. Przewodzony sygnał o IEC Emitowany sygnał o IEC Vrms 150 khz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 Vrms 150 khz to 80 MHz 10 V/m 80 MHz to 2,5 GHz Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów urządzenia łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość d = 0,35 P d = 0,35 P 80 MHz do 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników RF, jak określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie a powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości. b Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: a b Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot., należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie w inne miejsce. Dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. Ut jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 4

6 Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniami Te urządzenia są przeznaczone do użytku w środowisku, gdzie zakłócenia powodowane sygnałem o można kontrolować. Nabywca lub użytkownik urządzenia może starać się unikać zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności radiowej (nadajników) od urządzenia, jak zalecono poniżej, zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników. Maksymalna moc znamionowa nadajnika (W) Odległość zależna od częstotliwości nadajnika (m) 150 khz to 80 MHz d = 0,35 P 80 MHz to 800 MHzd = 0,35 P 800MHz to 2,5 GHzd = 0,7 P 0,01 0,035 0,035 0,070 0,1 0,11 0,11 0,22 1 0,35 0,35 0, ,1 1,1 2, ,5 3,5 7,0 Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta. Dla 80 MHz i 800 MHz należy stosować taką odległość, jak dla zakresu wyższych częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 5

7 S9 -as sorozat Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. Ta deklaracja odnosi się do następujących urządzeń firmy ResMed: S9 -as sorozat (z aparatem H5i i rurą typu ClimateLine lub bez nich). Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne Test emisji Emisja fal o ; norma Emisja fal o ; norma z przejściówką USB lub bez niej z przejściówką oksymetru lub bez niej Spełnianie wymagań Grupa 1 Klasa B Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego Urządzenie wykorzystuje energię o tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. Emisje harmoniczne IEC z przejściówką USB lub bez niej z przejściówką oksymetru lub bez niej Klasa A Wahania napięcia/emisje migotania IEC z przejściówką USB lub bez niej z przejściówką oksymetru lub bez niej Spełnia wymagania OSTRZEŻENIE Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeśli takie usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na poprawne działanie. Używanie akcesoriów (np. nawilżaczy) innych niż określone do stosowania z urządzeniem nie jest zalecane. Mogą one spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej urządzenia. S9 -as sorozat 6

8 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna Test odporności Poziom testowy, norma IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv styk ±8 kv powietrze ±6 kv styk ±8 kv powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. Szybkozmienne zakłócenia przejściowe IEC ±2 kv dla linii zasilania ±1 kv dla linii wejście/wyjście ±2 kv Nie dotyczy Skok napięcia IEC ±2 kv tryb współbieżny ±2 kv tryb współbieżny Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC <5% Ut (>95% spadek w Ut) przez 0,5 cyklu 40% Ut (60% spadek w Ut) przez 5 cykli <12V (>95% spadek w 240V) przez 0,5 cyklu 96V (60% spadek w 240V) przez 5 cykli Jeśli użytkownik urządzenia wymaga ciągłego korzystania z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie urządzenia do zasilacza awaryjnego. 70% Ut (30% spadek w Ut) przez 25 cykli 168V (30% spadek w 240V) przez 25 cykli <5% Ut (>95% spadek w Ut) przez 5 sekund <12V (>95% spadek w 240V) przez 5 sekund Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60Hz) IEC A/m 3 A/m Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych. Przewodzony sygnał o IEC Emitowany sygnał o IEC Vrms 150 khz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 Vrms 150 khz do 80 MHz 10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów urządzenia łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz do 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników RF, jak określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie a powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości. b Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: a b Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot., należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie w inne miejsce. Dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. Ut jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. S9 -as sorozat 7

9 Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniami Te urządzenia są przeznaczone do użytku w środowisku, gdzie zakłócenia powodowane sygnałem o można kontrolować. Nabywca lub użytkownik urządzenia może starać się unikać zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności radiowej (nadajników) od urządzenia, jak zalecono poniżej, zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników. Maksymalna moc znamionowa nadajnika (W) Odległość zależna od częstotliwości nadajnika (m) 150 khz to 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz to 800 MHz d = 0,35 P 800MHz to 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,12 0,04 0,070 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,2 0,35 0, ,7 1,1 2, ,5 7,0 Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta. Dla 80 MHz i 800 MHz należy stosować taką odległość, jak dla zakresu wyższych częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. S9 -as sorozat 8

10 Stellar Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. Ta deklaracja odnosi się do następujących urządzeń firmy ResMed: Stellar TM Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne To urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Nabywca lub użytkownik Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic emissions The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment. Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Emisje fal radiowych, norma CISPR11 Grupa 1 Urządzenie wykorzystuje energię fal o tylko na potrzeby funkcji wewnętrznych. W związku z tym emisje fal o są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Emisje fal radiowych; norma Klasa B To urządzenie nadaje się do użytku we wszystkich miejscach, również w gospodarstwach domowych oraz bezpośrednio podłączonych do publicznej, niskonapięciowej sieci zasilającej. Emisje harmoniczne IEC Wahania napięcia/emisje migotania IEC Klasa A Spełnia wymagania Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. OSTRZEŻENIE Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeśli takie usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić obserwację aby potwierdzić, że konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, zezwala na jego poprawne działanie. Używanie akcesoriów (np. nawilżaczy) innych niż określone w niniejszej instrukcji nie jest zalecane. Mogą one spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej urządzenia. Stellar 9

11 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna To urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Nabywca lub użytkownik Test odporności Poziom testowy, norma IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. Elektryczne szybkie stany nieustalone IEC ±2 kv dla linii zasilania ±1 kv dla linii wejście/wyjście ±2 kv ±1 kv w środowisku szpitalnym lub przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Impulsowe zakłócenia udarowe, IEC ±2 kv tryb wspólny ±2 kv tryb wspólny w środowisku szpitalnym lub przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC <5% Ut (>95% spadek Ut) dla 0,5 cyklu 40% Ut (60% spadek Ut) dla 5 cykli 70% Ut (30% spadek Ut) dla 25 cykli <5% Ut (>95% spadek Ut) dla 5 s < 12 V (>95% spadek 240 V) dla 0,5 cyklu 96 V (60% spadek 240 V) dla 5 cykli 168 V (30% spadek 240 V) dla 25 cykli <12 V (>95% spadek 240 V) dla 5 s w środowisku szpitalnym lub przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli wymagana jest ciągła praca urządzenia mimo przerw w dostawie zasilania, zaleca się podłączenie urządzenia do zasilacza UPS. Pole magnetyczne (50/60 Hz) częstotliwości sieciowej IEC A/m 3 A/m Pola magnetyczne częstotliwości sieciowej powinny być na poziomach dla typowej lokalizacji w zwykłym środowisku szpitalnym lub przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przewodzony sygnał o IEC Vrms 150 khz do 80 MHz 3 Vrms Przenośne urządzenia komunikacyjne wykorzystujące fale o częstotliwości radiowej nie powinny być używane w mniejszej odległości od jakiejkolwiek części tego urządzenia, w tym kabli, niż zalecana odległość obliczona w równaniu właściwym dla częstotliwości nadajnika. Emitowany sygnał o IEC V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 V/m Zalecana odległość: d = 1,17 P d = 1,17 P 80 MHz do 800 MHz d = 2,33 P 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pola stacjonarnych nadajników o (RF), ustalone przez elektromagnetyczną inspekcję zakładu a, nie powinny przekraczać poziomu zgodności w każdym zakresie częstotliwości.b Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: Ut jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 3: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na propagację elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i ludzi. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. a Natężenia pól wytwarzanych przez nadajniki stacjonarne, takie jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, emisji radiowych AM, FM i telewizyjnych, nie można dokładnie ustalić teoretycznie. Aby należycie ocenić warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników radiowych, należy przeprowadzić elektromagnetyczną inspekcję lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji, w której urządzenie jest używane, przekracza odpowiedni poziom zgodności RF, należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu konieczne może być podjęcie dodatkowych środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia. b Dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz, natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. Stellar 10

12 Zalecane odległości rozdzielenia pomiędzy przenośnymi i komórkowymi urządzeniami komunikacyjnymi a niniejszym urządzeniem Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik tego urządzenia może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym i komórkowym sprzętem komunikacyjnym działającym w częstotliwości radiowej (nadajnikami) oraz tym urządzeniem, jak zalecono poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego. Maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika (W) Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika (m) 150 khz to 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz to 800 MHz d = 1,17 P 800 MHz to 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,17 1,17 2, ,70 3,70 7, W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej, nie wymienionej powyżej, zalecaną odległość d w metrach (m) można określić za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) według jego producenta. Dla 80 MHz i 800 MHz należy stosować taką odległość, jak dla zakresu wyższych częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na propagację elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i ludzi. Stellar 11

13 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. Ta deklaracja odnosi się do następujących urządzeń firmy ResMed: S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III. Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne Test emisji Emisja fal o ; norma Emisja fal o ; norma z przejściówką portu szeregowego z przejściówką złącza USB Emisje harmoniczne IEC Spełnianie wymagań Grupa 1 Klasa B Klasa B* Klasa B Klasa A Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego Urządzenie wykorzystuje energię o tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu. Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. Wahania napięcia/emisje migotania IEC Spełnia wymagania * Klasa B dla wszystkich konfiguracji systemu, z wyjątkiem komputera osobistego podłączonego do urządzenia poprzez przejściówkę portu szeregowego, w którym to przypadku system spełnia wymagania klasy A. (Tylko urządzenia S8 -as sorozat II) Klasa B dla wszystkich konfiguracji systemu, za wyjątkiem urządzenia ResLink z oksymetrem podłączonego do urządzenia S8 -as sorozat II zasilanego przejściówką DC-12, w którym to przypadku system spełnia wymagania klasy A. Klasa A jest odpowiednia dla wszystkich budynków innych niż mieszkalne oraz budynki bezpośrednio podłączone do sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych. OSTRZEŻENIE Urządzenie nie powinno stykać się lub być umieszczane na innym urządzeniu. Jeśli takie usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że konfiguracja, w której urządzenie zostało umieszczone, pozwala mu na poprawne działanie. Używanie akcesoriów (np. nawilżaczy) innych niż określone do stosowania z urządzeniem nie jest zalecane. Mogą one spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej urządzenia. S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 12

14 Wskazówki i deklaracja producenta odporność elektromagnetyczna Test odporności Poziom testowy, norma IEC Poziom zgodności Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv styk ±8 kv powietrze ±6 kv styk ±8 kv powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%. Szybkozmienne zakłócenia przejściowe IEC ±2 kv dla linii zasilania ±1 kv dla linii wejście/wyjście ±2 kv Nie dotyczy Skok napięcia IEC ±2 kv tryb współbieżny ±2 kv tryb współbieżny Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na wejściach linii zasilania IEC <5% Ut (>95% spadek w Ut) przez 0,5 cyklu 40% Ut (60% spadek w Ut) przez 5 cykli 70% Ut (30% spadek w Ut) przez 25 cykli <12V (>95% spadek w 240V) przez 0,5 cyklu 96V (60% spadek w 240V) przez 5 cykli 168V (30% spadek w 240V) przez 25 cykli Jeśli użytkownik urządzenia wymaga ciągłego korzystania z urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, zaleca się podłączenie urządzenia do zasilacza awaryjnego. <5% Ut (>95% spadek w Ut) przez 5 sekund <12V (>95% spadek w 240V) przez 5 sekund Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60Hz) IEC A/m 3 A/m Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych. Przewodzony sygnał o IEC Vrms 150 khz do 80 MHz 10 Vrms 150 khz do 80 MHz Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów urządzenia łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. Emitowany sygnał o IEC V/m 80 MHz do 2,5 GHz 10 V/m Zalecana odległość d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz do 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników RF, jak określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie a powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości. b Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: a b Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot., należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie w inne miejsce. Dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 10 V/m. Ut jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 13

15 Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniami Te urządzenia są przeznaczone do użytku w środowisku, gdzie zakłócenia powodowane sygnałem o można kontrolować. Nabywca lub użytkownik urządzenia może starać się unikać zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności radiowej (nadajników) od urządzenia, jak zalecono poniżej, zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników. Maksymalna moc znamionowa nadajnika (W) Odległość zależna od częstotliwości nadajnika (m) 150 khz to 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz to 800 MHz d = 0,35 P 800MHz to 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta. Dla 80 MHz i 800 MHz należy stosować taką odległość, jak dla zakresu wyższych częstotliwości. Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. Stellar ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr Martinsried, Niemcy Wszystkie pozostałe ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia Producent ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA, ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA, ResMed (UK) (dla Ltd) 96 Jubilee Avenue, Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Wielka Brytania Adresy innych filii firmy ResMed na całym świecie można znaleźć na stronie ResMed.com. AirMini, Air10, Lumis, ClimateLine, H5i, S9, S8, Stellar i VPAP są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy przedsiębiorstw ResMed. Informacje dotyczące patentów i inne informacje dotyczące własności intelektualnej można znaleźć na stronie ResMed.com/ip ResMed Ltd / ResMed.com

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR ELEKTRONICZNY do pomiaru temperatury w uchu UT-601 INSTRUKCJA UŻYCIA

TERMOMETR ELEKTRONICZNY do pomiaru temperatury w uchu UT-601 INSTRUKCJA UŻYCIA TERMOMETR ELEKTRONICZNY do pomiaru temperatury w uchu UT-601 INSTRUKCJA UŻYCIA Wytwórca: A&D Company Ltd. R&D Technical Centre 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama, 364 Japonia Rev. 2012.09.29 Autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne maski

Dane techniczne maski Dane techniczne maski Niniejszy dokument przedstawia dane techniczne następujących masek ResMed: Maski pełnotwarzowe Strona Maski nosowe Strona Systemy wkładek nosowych Strona Mirage Quattro 2 Mirage Activa

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) 1. W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN. 2. Dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A

Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A POLISH Opis: Transportowy układ nawilżający NeoPod TM T i powiązany układ oddechowy to ogrzewany gazami wydechowymi układ nawilżający typu knotowego do stosowania u niemowląt w czasie transportu w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

POLISH Wyprodukowane przez:

POLISH Wyprodukowane przez: POLISH Wyprodukowane przez: 5580 S. Nogales Hwy. Tucson, Az 85706 USA Telephone: 800-975-7987 Fax: 520-294-6061 www.westmedinc.com PN 74586, Rev. 10 MT Promedt Consulting GmbH Altenhofstr. 80 66386 St.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

FREE NOVAMA.PL BŁYSKAWICZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY. Model : NT17 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

FREE NOVAMA.PL BŁYSKAWICZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY. Model : NT17 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI FREE BŁYSKAWICZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY Model : NT17 NOVAMA.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI WSTĘP Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni niniejszy

Bardziej szczegółowo

AUTOFOCUS NOVAMA.PL AUTOMATYCZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY MODEL: NT11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

AUTOFOCUS NOVAMA.PL AUTOMATYCZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY MODEL: NT11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI AUTOFOCUS AUTOMATYCZNY TERMOMETR BEZDOTYKOWY MODEL: NT11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NOVAMA.PL WSTĘP Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

VITAMMY TERMOMETR BEZDOTYKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

VITAMMY TERMOMETR BEZDOTYKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI VITAMMY SPACE MODEL NT13 TERMOMETR BEZDOTYKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI WSTĘP Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni niniejszy termometr

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE. Seria KSD-541, KSD-541-HP

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE. Seria KSD-541, KSD-541-HP Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE Seria KSD-541, KSD-541-HP Cechy kluczowe: 5 portów RJ-45 10/100Mb/s oraz jeden slot 100Mb/s SFP Wszystkie porty miedziane

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy inhalator kompresorowy

Kompaktowy inhalator kompresorowy Kompaktowy inhalator kompresorowy Wyłączny importer i autoryzowany serwis: 03-289 Warszawa ul. Ostródzka 199H tel. 22 353 85 60, fax: 22 353 85 61 www.remixmedyczny.com e-mail: serwis@remixmedyczny.com

Bardziej szczegółowo

KT-FAMILY PRO. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi

KT-FAMILY PRO. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny Instrukcja obsługi Rys. A 14 15 16 13 2 KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny - instrukcja obsługi Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F Rys. G KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 3 Diagnostyka wzrokowa... 4 Programowanie...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

S9 Escape. Welcome Guide. Polski POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Polski POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Polski Witamy Dziękujemy za wybór urządzenia S9 Escape. Przed uruchomieniem tego urządzenia należy zapoznać się z broszurami powitalną i informacyjną.

Bardziej szczegółowo

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Zakup aparatury współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jerzy PIETRUSZEWSKI BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 1. Wprowadzenie Współczesne

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Cechy kluczowe : ź bsługa konwersji w pełnej szybkości kablowej dla prędkości 10/100 oraz typów mediów ź bsługa automatycznej

Bardziej szczegółowo

KT-BABY. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi Edycja z 11.09.2013

KT-BABY. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi Edycja z 11.09.2013 KT-BABY Inhalator mechaniczny 0197 Instrukcja obsługi Edycja z 11.09.2013 Rys. A 2 Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F Rys. G 3 KT-BABY Inhalator mechaniczny Części składowe: KT-BABY (Rys. A) 1. Obudowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

EverFlo EverFlo Q INSTRUKC JA OBSŁUGI 1053624 R02 LZ 06/19/2014 PL, CS, HU, SK, SL, RO

EverFlo EverFlo Q INSTRUKC JA OBSŁUGI 1053624 R02 LZ 06/19/2014 PL, CS, HU, SK, SL, RO EverFlo EverFlo Q INSTRUKC JA OBSŁUGI U Ž Í VAT E Ľ S K Á P R Í R U Č K A 1053624 R02 LZ 06/19/2014 PL, CS, HU, SK, SL, RO U Ž I VAT E L S K Á N AV O D I L A PŘÍRUČKA ZA UPORABO HA S Z N Á L AT I U TA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI QUICK INFRARED SENSO THERMOMETER MODEL: TS12

INSTRUKCJA OBSŁUGI QUICK INFRARED SENSO THERMOMETER MODEL: TS12 INSTRUKCJA OBSŁUGI QUICK INFRARED THERMOMETER SENSO SZYBKI TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ MODEL: TS12 WSTĘP Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni niniejszy termometr wykonuje natychmiastowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowy termometr na podczerwień

Bezdotykowy termometr na podczerwień Bezdotykowy termometr na podczerwień Model: KL80 Instrukcja obsługi Przeznaczeniem termometru na podczerwień jest okresowa kontrola temperatury ciała u pacjentów w każdym wieku. Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC.

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC. Scientific-Atlanta, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway Lawrenceville, GA 30044 www.scientificatlanta.com Deklaracji zgodności My, Scientific-Atlanta, Inc., 5030 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30042,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Przemysłowy, optycznie izolowany konwerter sygnału szeregowego RS-232 do światłowodu Seria KSC-200 Konwerter został skonstruowany z myślą o dostarczaniu najbardziej uniwersalnego połączenia pomiędzy 2

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego

INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego INSTRUKCJA INSTALACJI Adaptera telefonicznego 3 Spis treści Wprowadzenie 4 Adapter telefoniczny przegląd 5 Podłączenie do sieci 6 Podłączenie do linii telefonicznej 7 Przygotowanie SoundGate dla rozmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev:

Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D. Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M. Rev: Instrukcja obsługi TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M Rev: 1.0.0 71065043 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Model: NT11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NOVAMA.PL

Model: NT11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NOVAMA.PL Model: NT11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NOVAMA.PL WSTĘP Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni niniejszy termometr wykonuje natychmiastowy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności EC

Deklaracja zgodności EC Deklaracja zgodności EC Firma, 5616 LW Eindhoven, The Netherlands Dokument odniesienia AR18-03-Q021 deklaruje, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujące urządzenie elektryczne: Philips

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLMED

INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLMED INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLMED Lampa do naświetlań 0434 Wytwórca: Meden-Inmed, Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin tel. +(0 94) 347 10 40 fax. +(0 94) 347 10 41 e-mail: solmed@meden.com.pl Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX

TOM IX. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM IX szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350

Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 Przetworniki typu MBS 1300 oferują pomiar ciśnienia przy jednoczesnym pomiarze

Bardziej szczegółowo

Zasilacze impulsowe. www.relpol.com.pl

Zasilacze impulsowe. www.relpol.com.pl Zasilacze impulsowe 2015 2016 Zasilacze impulsowe 2 zasilacze w obudowach modułowych zasilacze serii RZI...M przeznaczone są do zastosowań w automatyce przemysłowej, do zasilania urządzeń gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Załącznik do Podręcznika operatora

Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Załącznik do Podręcznika operatora Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) ii L2814 117 wersja E Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Naramienny cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI GT-6630 CE 0197

Naramienny cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI GT-6630 CE 0197 1 Naramienny cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi INSTRUKCJA OBSŁUGI GT-6630 CE 0197 Spis treści Cel zastosowania Środki ostrożności Gwarancja Ważne informacje przed użyciem urządzenia Opis urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik regeneracji urządzeń AirSense 10 i AirCurve 10

Przewodnik regeneracji urządzeń AirSense 10 i AirCurve 10 Przewodnik regeneracji urządzeń AirSense 10 i AirCurve 10 Polski Niniejszy przewodnik dotyczy stosowania urządzeń AirSense 10 i AirCurve 10 u wielu pacjentów. W przypadku stosowania urządzenia u wielu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350

Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 Przetworniki typu MBS 1300 oferują pomiar ciśnienia przy jednoczesnym pomiarze temperatury medium. MBS 1300

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Przewodnik instalacji Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji,

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01 data publikacji luty 2010 Strona 2 z 9 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Wózek szpitalny. Przewodnik Użytkownika. Przeznaczenie urządzenia. Ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Rzut oka na wózek

Wózek szpitalny. Przewodnik Użytkownika. Przeznaczenie urządzenia. Ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Rzut oka na wózek User guide Polski A 2 1 1 3 13 12 11 4 5 13 6 10 9 7 8 B C 14 16 17 15 18 19 Wózek szpitalny Przewodnik Użytkownika POLSKI Przeznaczenie urządzenia Wózek szpitalny firmy ResMed ( wózek ) służy do podtrzymywania

Bardziej szczegółowo

S9 AutoSet & S9 Elite

S9 AutoSet & S9 Elite S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Polski Witamy Dziękujemy za wybranie urządzenia S9 AutoSet lub S9 Elite. Przed uruchomieniem tych urządzeń należy zapoznać się z broszurą

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,

Bardziej szczegółowo

Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya

Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya Wydanie 1 Numer 1 Sierpień 2016 2016, Avaya, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezależnie od podjętych starań w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Inhalator CA-MI EOLO. Inhalator tłokowy

Inhalator CA-MI EOLO. Inhalator tłokowy Inhalator tłokowy 1 Inhalator EOLO nadaje się do pracy ciągłej, co sprawia, Ŝe jest doskonały do intensywnego leczenia przewlekłych chorób. Inhalator EOLO wykazuje wysoką wydajność przy podawaniu wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYMOGI TECHNICZNE APARATURY DO BADAŃ EMC ZADANIE 1: 1.1 Dostawa urządzeń do pomiaru emisji promieniowanej i przewodzonej: 1.1 Analizator widma umożliwiający, przy zastosowaniu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV

PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV PRZEWODNIK INSTALACJI Adapter TV 3 Spis treści Wprowadzenie 4 Adapter TV przegląd 5 Podłączenie zasilania 6 Podłączenie do TV 7 Opcjonalna przejściówka dla połączenia z telewizorem 8 Przygotowanie SoundGate

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 do zastosowań przemysłowych

Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 do zastosowań przemysłowych Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 do zastosowań przemysłowych Przeznaczony do użytku w trudnych warunkach przemysłowych Temperatura medium i otoczenia: do 125 C Dostępne wszystkie standardowe sygnały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 czerwca 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Redakcja 1.2. Szanowny Użytkowniku!

Redakcja 1.2. Szanowny Użytkowniku! Redakcja 1.2 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. 8 SEPARATED 9V POWER BOX PB-1 to ośmiowyjściowy zasilacz do zasilania efektów gitarowych stabilizowanym napięciem stałym (DC) 9V.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01 Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU-485-01 Strona 2 z 9 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 3 3 Schemat podłączenia i konfiguracja... 3 4 Parametry techniczne... 8 5 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo