KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r."

Transkrypt

1 * oprocentowanie na dzień r. KLIENCI INDYWIDUALNI Aktualne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetek maksymalnych), wynoszących 10,00% w stosunku rocznym. tab. 1 Kredyty konsumenckie 1 Kredyt odnawialny w ROR stopa bazowa banku 1 + 2,50 p.p. 8,80% 2 Kredyt dla posiadaczy ROR stopa bazowa banku 1 + marża banku 1,20 p.p. 7,50% 3 Debet w ROR ustalone Uchwałą Zarządu: czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 13 10,00% 4 Kredyt konsumencki do 12 m-cy ustalone Uchwałą Zarządu 8,90% 5 Kredyt konsumencki pow. 12 do 36 m-cy ustalone Uchwałą Zarządu 9,20% 6 Kredyt konsumencki pow. 36 m-cy ustalone Uchwałą Zarządu 9,50% 7 Kredyt NA KAŻDĄ OKAZJĘ (wariant I) do 12 m-cy stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 5,75 p.p. 7,50% 8 Kredyt NA KAŻDĄ OKAZJĘ (wariant I) do 24 m-cy stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 6,75 p.p. 8,50% 9 Kredyt NA KAŻDĄ OKAZJĘ (wariant II) do 12 m-cy stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 6,75 p.p. 8,50% 10 Kredyt NA KAŻDĄ OKAZJĘ (wariant II) do 24 m-cy stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 7,75 p.p. 9,50% 11 Kredyt na "5" do 12 miesięcy (udzielany od ) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 2,75 p.p. 4,50% 12 Kredyt na "5" pow. 12 miesięcy do 36 miesięcy (udzielany od ) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 3,75 p.p. 5,50% 13 Kredyt na "5" pow. 36 miesięcy do 60 miesięcy (udzielany od ) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 4,75 p.p. 6,50% kredytów konsumenckich udzielanych bez prawnego zabezpieczenia podwyższone jest o 3 p.p. - nie dotyczy debetu w ROR tab. 2 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 1 Kredyt mieszkaniowy SGB WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,80 p.p. do 2,00 p.p. od 3,67% do 3,87% 9 2 Pożyczka hipoteczna WIBOR 3M 4 + marża banku 4,50 p.p. 6,15% 3 Kredyt konsolidacyjny stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,30 p.p. 9,60% 4 Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie stopa bazowa banku 1 + marża banku 2,50 p.p. 8,80% 5 Kredyt na budowę domów energooszczędnych z dopłatą NFOŚiGW WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,80 p.p. do 2,00 p.p. od 3,67% do 3,87% 9 6 Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych" WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,80 p.p. do 2,00 p.p. od 3,67% do 3,87% 9 9 Wyliczenie wysokości oprocentowania kredytu, polega na odjęciu od maksymalnego oprocentowania sumy punktów przypisanych następującym czynnikom: Wysokość punktów procentowych, o które obniża się maksymalnie oprocentowanie kredytu Klienci posiadający ROR co najmniej 12 miesięcy posiadanie ROR z regularnymi wpływami z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty w okresie ostatnich 12 miesięcy 0,20 Klienci posiadający RB/RBR co najmniej 12 miesięcy posiadanie wpływów na RBR pow. 4 tys. zł/1 ha UR i/lub na RB pow. 100 tys. zł w okresie ostatnich 12 miesięcy 0,20 Dla kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych od dnia r. i objętych ubezpieczeniem pomostowym marża zostaje podwyższona o 0,90 p.p., natomiast ubezpieczeniem niskiego wkładu o 0,07 p.p. Dla kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych do dnia r. i objętych ubezpieczeniem pomostowym marża zostaje podwyższona o 0,90%, natomiast ubezpieczeniem niskiego wkładu o 0,65% lub 0,70%. tab. 3 Pozo kredyty 1 Kredyt preferencyjny z dopłatami dla studentów 1,20 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,10% tab. 4 Inne 1 Zadłużenie przeterminowane dwukrotność stopy redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 10 p.p. 10,00% 2 Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielanych od r. czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 13 10,00%

2 KLIENCI INSTYTUCJONALNI tab. 1 Kredyty na działalność rolniczą 1 Kredyt odnawialny w Rachunku Bieżącym Rolniczym stopa bazowa banku 1 + marża banku 2,00 p.p. 8,30% 2 Kredyt obrotowy do 12 miesięcy (udzielane od r.) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 5,50 p.p. 7,25% 10 3 Kredyt obrotowy powyżej 12 miesięcy (udzielane od r.) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 6,50 p.p. 8,25% 10 4 Kredyt obrotowy preferencyjny "klęskowy" (udzielane od r.) 1,50 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 5 Kredyt "OSM Łowicz" stopa bazowa banku 1 + marża banku 1,00 p.p. 7,30% 6 Kredyt inwestycyjny komercyjny do 12 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,70 p.p. 5,38% 10 7 Kredyt inwestycyjny komercyjny powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 4,00 p.p. 5,68% 10 8 Kredyt inwestycyjny komercyjny powyżej 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 4,30 p.p. 5,98% 10 9 Kredyt inwestycyjny "Unijny" do 12 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,50 p.p. 5,18% Kredyt inwestycyjny "Unijny" powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,80 p.p. 5,48% Kredyt inwestycyjny "Unijny" powyżej 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 4,10 p.p. 5,78% Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania (udzielane od r.) WIBOR 3M 14 + marża banku 2,50 p.p. 4,3100% 13 Kredyt MRcsk (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,00 p.p. 4,68% Komercyjny kredyt na zakup ziemi (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 2,50 p.p. 4,18% tab. 2 Kredyty na działalność gospodarczą 1 Kredyt odnawialny w Rachunku Bieżącym stopa bazowa banku 1 + marża banku 2,00 p.p. 8,30% 2 Kredyt obrotowy do 12 miesięcy (udzielane od r.) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 5,50 p.p. 7,25% 10 3 Kredyt obrotowy powyżej 12 miesięcy (udzielane od r.) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 6,50 p.p. 8,25% 10 4 Kredyt obrotowy preferencyjny "klęskowy" (udzielane od r.) 1,50 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 5 Kredyt inwestycyjny komercyjny do 12 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,70 p.p. 5,38% 10 6 Kredyt inwestycyjny komercyjny powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 4,00 p.p. 5,68% 10 7 Kredyt inwestycyjny komercyjny powyżej 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 4,30 p.p. 5,98% 10 8 Kredyt inwestycyjny "Unijny" do 12 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,50 p.p. 5,18% 10 9 Kredyt inwestycyjny "Unijny" powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 3,80 p.p. 5,48% Kredyt inwestycyjny "Unijny" powyżej 36 miesięcy (udzielane od r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 4,10 p.p. 5,78% Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania (udzielane od r.) WIBOR 3M 14 + marża banku 2,50 p.p. 4,3100% 10 Wyliczenie wysokości oprocentowania kredytu, polega na odjęciu od maksymalnego oprocentowania sumy punktów przypisanych następującym czynnikom: Wysokość punktów procentowych, o które obniża się maksymalnie oprocentowanie kredytu RB/RBR powyżej 60 m-cy RB/RBR powyżej 12 do 60 m-cy RB/RBR 0,30 0,20 wpływy na rachunek pow. 4 tys. zł/1 ha użytków rolnych 11 w okresie ostatnich 12 miesięcy 0,30 0,20 wpływy na rachunek pow. 100 tys. zł 12 w okresie ostatnich 12 miesięcy 0,30 0,20 karta i/lub CUI 0,20 posiadacz produktu w LBS (kredyt/lokata) w okresie ostatnich 12 miesiecy 0,20 RB/RBR do 12 m-cy i NOWI KLIENCI 0,00

3 tab. 3 Kredyty dla JST 1 Kredyt w Rachunku Bieżącym WIBOR + marża banku do 3 p.p. 2 Kredyt inwestycyjny komercyjny WIBOR + marża banku do 3 p.p. tab. 4 Kredyty dla Wspólnot mieszkaniowych 1 Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych WIBOR + marża banku do 3 p.p. 1 stopa bazowa banku wynosi 6,30% 2 redyskonto weksli NBP wynosi 1,75% 3 zmiana WIBOR 3M (SGB) kwartalnie 4 zmiana Wibor 3M kwartalnie 5 dotyczy kredytów udzielanych od r. (od r. PK Konin) do r. 6 dotyczy kredytów udzielanych do r. (do r. PK Konin) 7 zmiana WIBOR 3M miesięcznie 8 dotyczy kredytów udzielanych do r. 11 dotyczy rolników 12 dotyczy pozostałych 13 stopa kredytu lombardowego wynosi 2,50% 14 WIBOR 3M (ogłoszony na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego każdy następny kwartał) zmiana kwartalnie

4 * oprocentowanie na dzień r. KLIENCI INDYWIDUALNI tab. 1 Depozyty terminowe Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek PEWNA LOKATA zakładane od r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 2.000,00 zł) Lokata SGB WIOSNA 2015 zakładane od r. 5 (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. tab. 2 Rachunki bieżące i oszczędnościowe 3 miesięczna stała stopa banku 1,20% 1M 1,00% 2M 1,10% 3M 1,20% 4M 5M 1,40% 12 miesięczna w dniu końca lokaty lub zmienna stopa własna banku** 6M likwidacji 7M 1,60% 8M 1,70% 9M 1,80% 10M 1,90% 11M 2,00% 12M 4,00% 1 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,95 p.p. 0,80% 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,75 p.p. 1,00% 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,55 p.p. 1,20% 9 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,45 p.p. 12 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,25 p.p. 7 dniowa stała stopa 0,30% 14 dniowa stała stopa 0,50% 1 miesięczna stała stopa 0,80% 3 miesięczna stała stopa 1,20% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy - miesięcznie zmienna stopa własna banku** 0,30% 2 ROR MŁODZI - miesięcznie zmienna stopa własna banku** 0,30% 3 ROR SENIOR - miesięcznie zmienna stopa własna banku** 0,30% stopa redyskonta weksli NBP - 1,50 p.p. od 1000 do 9999,99 zł 0,25% 4 Rachunek oszczędnościowy - miesięcznie stopa redyskonta weksli NBP - 1,00 p.p. od do 49999,99 zł 0,75% stopa redyskonta weksli NBP - 0,50 p.p zł i powyżej 1,25% 5 Rachunek oszczędnościowy A'VISTA - rocznie zmienna stopa własna banku** 0,50% 6 Lokata ROSNĄCE PROCENTY zakładane od r. minimalny wkład własny 1.000,00 zł) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) (nieodnawialna, LOKATA OSOBISTA zakładane od r. (odnawialna, minimalny wkład własny 500,00 zł) Lokata INTERNETOWA "e-lokata" zakładana od r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) - rocznie średnia stawka WIBID12M z 3 m-cy poprzedzających ustalenie oprocentowania do 12 m-cy 2,138352% m-ce 2,202374% m-cy 2,266397% pow. 60 m-cy 2,330419%

5 KLIENCI INSTYTUCJONALNI tab. 1 Depozyty terminowe Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek PEWNA LOKATA zakładane od r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 2.000,00 zł) LOKATA INSTYTUCJONALNA zakładane od r. (odnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) Lokata INTERNETOWA zakładane od r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 3.000,00 zł - osoby fizyczne prowadz. działaln. gospodarczą; ,00 zł - przedsiębiorstwa; ,00 zł - samorządy terytorialne) Lokaty terminowe BUDŻET zakładane od r. (odnawialne, oprocentowanie może być ustalane indywidualnie) Lokata SGB WIOSNA 2015 zakładane od r. 5 (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. tab. 2 Rachunki bieżące i oszczędnościowe 3 miesięczna stała stopa banku 1,20% 1 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,95 p.p. 0,80% 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,75 p.p. 1,00% 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,55 p.p. 1,20% 9 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,45 p.p. 12 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,25 p.p. stała stopa 3 dniowa banku stała stopa % 7 dniowa banku 0,30% stała stopa 14 dniowa banku 0,50% 21 dniowa stała stopa banku 0,70% 3 dniowa zmienna stopa własna banku** % 7 dniowa zmienna stopa własna banku** 0,30% 14 dniowa zmienna stopa własna banku** 0,50% 1 miesięczna zmienna stopa własna banku** 0,70% 2 miesięczna zmienna stopa własna banku** 0,90% 3 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,10% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 12 miesięczna zmienna stopa własna banku** 24 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,70% 36 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,80% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek 1 Rachunek bieżący i pomocniczy (RB) - miesięcznie zmienna stopa własna banku** 0,00% 2 Rachunek bieżący i pomocniczy dla rolników - miesięcznie (RBR) zmienna stopa własna banku** 0,00% 3 Rachunek bieżący i pomocniczy dla budżetu - miesięcznie (RB) wg indywidualnych warunków ** oprocentowanie zmieniane Uchwałą Zarządu

6 KREDYTY W OBSŁUDZE - WYCOFANE Z OFERTY KLIENCI INDYWIDUALNI tab. 1 Kredyty konsumenckie 1 Kredyt odnawialny w ROR udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + 5,50 p.p. 10,00% 2 Kredyt dla posiadaczy ROR udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku od 2,50 p.p. do 5,50 p.p. od 8,80% do 10,00% 3 Kredyt konsumencki do 12 m-cy udzielane do r. ustalone Uchwałą Zarządu 10,80% 10,00% 4 Kredyt konsumencki pow. 12 do 36 m-cy udzielane do r. ustalone Uchwałą Zarządu 11,80% 10,00% 5 Kredyt konsumencki pow. 36 m-cy udzielane do r. ustalone Uchwałą Zarządu 12,50% 10,00% 6 Super Kredyt do 12 m-cy udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,69 p.p. 9,99% 7 Super Kredyt pow. 12 do 24 m-cy udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 4,69 p.p. 10,00% 8 Super Kredyt pow. 24 do 36 m-cy udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 4,69 p.p. 10,00% 7 Super Kredyt do 12 m-cy udzielane od r. do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,69 p.p. 9,99% 8 Super Kredyt pow. 12 do 36 m-cy udzielane od r. do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,70 p.p. 10,00% 9 Kredyt ratalny do 12 m-cy ustalone Uchwałą Zarządu 1 10,00% 10 Kredyt ratalny pow. 12 do 36 m-cy ustalone Uchwałą Zarządu 12,50% 10,00% 11 Kredyt ratalny pow. 36 m-cy ustalone Uchwałą Zarządu 13,50% 10,00% 12 Kredyt Wiosenny (wariant I) do 24 m-cy ( ) uchwała Zarządu 9,00% 13 Kredyt Wiosenny (wariant II) do 24 m-cy ( ) uchwała Zarządu 10,00% 14 Kredyt LATO 2013 (wariant I) do 24 m-cy ( ) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 6,50 p.p. 8,25% 15 Kredyt LATO 2013 (wariant II) do 24 m-cy ( ) stopa redyskonta weksli NBP 2 + marża banku 7,50 p.p. 9,25% 16 Kredyt SZKOLNY BEZ ODSETEK udzielany do r. 0,00% 17 Kredyt preferencyjny z dopłatami dla studentów (udzielane do r.) 1,15 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,0125% kredytów konsumenckich udzielanych bez prawnego zabezpieczenia podwyższone jest o 3 p.p. - nie dotyczy debetu w ROR tab. 2 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 1 Kredyt konsolidacyjny udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,30 p.p. - LtV 50% 9,60% 2 Kredyt konsolidacyjny udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,50 p.p. - LtV>50% 9,80% 3 Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 5,20 p.p. 10,00% 4 Kredyt mieszkaniowy "Twój Dom-mieszkanie" 5 stopa bazowa banku 1 + marża banku od 1,50 p.p. do 5,00 p.p. 6 0,7 stopy redyskonta weksli NBP 2 + marża banku od 3,00 p.p. do 7,00 p.p. od 7,80% do 10,00% od 4,2250% do 8,2250% 5 Kredyt preferencyjny mieszkaniowy "Rodzina na swoim" WIBOR 3M 3 + marża banku 2,00 p.p. 3,87% 6 Kredyt mieszkaniowy SGB (udzielane do r.) WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,50 p.p. do 3,00 p.p. od 3,37% do 4,87% 7 Kredyt na budowę domów energooszczędnych z dopłatą NFOŚiGW WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,50 p.p. do 3,00 p.p. od 3,37% do 4,87% 8 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,30 p.p. 9,60% 9 Kredyt mieszkaniowy SGB (udzielane do r.) WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,50 p.p. do 2,00 p.p. od 3,37% do 3,87% 9 Kredyt na budowę domów energooszczędnych z dopłatą NFOŚiGW (udzielane do r.) WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,50 p.p. do 2,00 p.p. od 3,37% do 3,87% 9 11 Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych" WIBOR 3M 3 + marża banku od 1,50 p.p. do 2,00 p.p. od 3,37% do 3,87% 9 9 Wyliczenie wysokości oprocentowania kredytu, polega na odjęciu od maksymalnego oprocentowania sumy punktów przypisanych następującym czynnikom: Wysokość punktów procentowych, o które obniża się maksymalnie oprocentowanie kredytu ROR, RB/RBR powyżej 12 m-cy ROR, RB/RBR do 12 m-cy i Nowi Klienci 1. posiadanie, otwarcie ROR, RBR/RB 0,20 0,20 2. posiadanie regularnych wpływów na ROR z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty w okresie ostatnich 12 miesięcy lub 0, posiadanie wpływów na RBR pow. 4 tys. zł/1 ha UR i/lub na RB pow. 100 tys. zł w okresie ostatnich 12 miesięcy 3. korzystanie z produktów w naszym Banku (kredyty, lokaty) w okresie ostatnich 12 miesięcy Dla kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych od dnia r. i objętych ubezpieczeniem pomostowym marża zostaje podwyższona o 0,90 p.p., natomiast ubezpieczeniem niskiego wkładu o 0,07 p.p. 5,99% 8 w pierwszym roku kredytowania

7 Dla kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych do dnia r. i objętych ubezpieczeniem pomostowym marża zostaje podwyższona o 0,90%, natomiast ubezpieczeniem niskiego wkładu o 0,65% lub 0,70%.

8 KLIENCI INSTYTUCJONALNI tab. 1 Kredyty na działalność rolniczą 1 Kredyt odnawialny w Rachunku Bieżącym Rolniczym udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 5,50 p.p. 10,00% 2 Kredyt "OSM Łowicz" udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 3,00 p.p. 9,30% 3 Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR (udzielane do r.) 1,50 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 4 Kredyt obrotowy preferencyjny "klęskowy" (udzielane do r.) 1,60 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,80% 5 Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR (udzielane do r.) 1,60 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,80% 6 Kredyt obrotowy "Na zasiewy 2013" pow. 12 do 24 m-cy ( ) uchwała Zarządu 6,90% 7 Kredyt obrotowy powyżej 12 m-cy (udzielane do r.) 9,90% 8 Kredyt obrotowy do 12 m-cy (od r. do r.) 7,50%-8,50% 10 9 Kredyt obrotowy powyżej 12 m-cy (od r. do r.) 8,50%-9,50% Kredyt inwestycyjny komercyjny pow. 12 do 36 m-cy (udzielane do r.) 9,00% 11 Kredyt inwestycyjny komercyjny pow. 36 m-cy (udzielane do r.) 9,50% 12 Kredyt inwestycyjny komercyjny do 12 m-cy (od r. do r.) 7,00%-8,00% Kredyt inwestycyjny komercyjny pow. 12 do 36 m-cy (od r. do r.) 7,60%-8,60% Kredyt inwestycyjny komercyjny pow. 36 m-cy (od r. do r.) 8,00%-9,00% Kredyt inwestycyjny "Unijny" (udzielane do r.) stopa bazowa banku 1 + marża banku od 1,00 p.p do 2,00 p.p. od 7,30% do 8,30% Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR z linii nkz (udzielane od r.do r.) 1,50 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 17 Kredyt obrotowy "Na zasiewy 2014" pow. 6 do 12 m-cy ( ) uchwała Zarządu 6,40% 18 Kredyt obrotowy "Na zasiewy 2014" pow. 12 do 24 m-cy ( ) uchwała Zarządu 6,90% 19 Komercyjny Kredyt Klęskowy pow. 12 m-cy (udzielany od r.) 1,70 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 20 Kredyt obrotowy "Żniwa 2014" do 6 m-cy ( r.) 5,50% 21 Kredyt obrotowy "Żniwa 2014" pow. 6 do 12 m-cy ( r.) 6,00% 22 Komercyjny kredyt na zakup ziemi (udzielany od r.) 1,70 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,9750% 23 Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR (udzielane od r. do r.) 1,50 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 24 Kredyt CSK WIBOR 3M 7 + marża banku 3,00 p.p. 4,68% Komercyjny kredyt na zakup ziemi (udzielane od r. do r.) WIBOR 3M 7 + marża banku 2,00 p.p. 3,68% 26 Kredyt obrotowy "Na zasiewy 2015" do 6 m-cy ( ) uchwała Zarządu 5,50% 27 Kredyt obrotowy "Na zasiewy 2015" pow. 6 do 12 m-cy ( ) uchwała Zarządu 6,00% 28 Kredyt obrotowy "Na zasiewy 2015" pow. 12 do 24 m-cy ( ) uchwała Zarządu 6,50% tab. 2 Kredyty na działalność gospodarczą 1 Kredyt odnawialny w Rachunku Bieżącym udzielane do r. stopa bazowa banku 1 + marża banku 5,50 p.p. 10,00% 2 Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR (udzielane od r. do r.) 1,50 stopy redyskonta weksli NBP 2 2,6250% 10 Wyliczenie wysokości oprocentowania kredytu, polega na odjęciu od maksymalnego oprocentowania sumy punktów przypisanych następującym czynnikom: Wysokość punktów procentowych, o które obniża się maksymalnie oprocentowanie kredytu RB/RBR powyżej 60 m-cy RB/RBR powyżej 12 do 60 m-cy RB/RBR 0,30 0,20 wpływy na rachunek pow. 4 tys. zł/1 ha użytków rolnych 11 w okresie ostatnich 12 miesięcy 0,30 0,20 wpływy na rachunek pow. 100 tys. zł 12 w okresie ostatnich 12 miesięcy 0,30 0,20 karta i/lub CUI 0,20 posiadacz produktu w LBS (kredyt/lokata) w okresie ostatnich 12 miesiecy 0,20 RB/RBR do 12 m-cy i NOWI KLIENCI 0,00 1 stopa bazowa banku wynosi 6,30% 2 redyskonto weksli NBP wynosi 1,75%

9 3 zmiana WIBOR 3M (SGB) kwartalnie 4 zmiana Wibor 3M kwartalnie 5 dotyczy kredytów udzielanych od r. (od r. PK Konin) do r. 6 dotyczy kredytów udzielanych do r. (do r. PK Konin) 7 zmiana WIBOR 3M miesięcznie 8 dotyczy kredytów udzielanych do r. 11 dotyczy rolników 12 dotyczy pozostałych 13 stopa kredytu lombardowego wynosi 2,50%

10 DEPOZYTY W OBSŁUDZE - WYCOFANE Z OFERTY KLIENCI INDYWIDUALNI tab. 1 Depozyty wycofane z oferty Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek 2 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,25 p.p. 0,50% Lokata KAPITALNA 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,00 p.p. 0,75% 1 (odnawialna, minimalny wkład własny 500,00 zł) 4 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,75 p.p. 1,00% okres sprzedaży promocyjnej do r. 5 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,50 p.p. 1,25% 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,25 p.p. 1 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,70% Wkłady terminowe osoby prywatne - zakładane 3 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,80% 2 od r. 6 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,90% 12 miesięczna zmienna stopa własna banku** 3,10% 3 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,80% Wkłady terminowe osoby prywatne - zakładane 6 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,90% 3 do r. 12 miesięczne zmienna stopa własna banku** 3,10% 36 miesięczne zmienna stopa własna banku** 3,20% 4 Lokata LBS - 36 miesięczna 36 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP + 1,00 p.p. 2,75% 1 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,75 p.p. 0,00% 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,25 p.p. 0,50% LOKATA OSOBISTA zakładane do r. 5 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,75 p.p. 1,00% (odnawialna, minimalny wkład własny 500,00 zł) 9 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,45 p.p. 12 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,25 p.p. 6 7 PEWNA LOKATA zakładane od r. do r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 2.000,00 zł) Lokata ROSNĄCE PROCENTY zakładane od r. do r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) 3 miesięczna 12 miesięczna w dniu końca lokaty lub likwidacji zmienna stopa własna banku** 1M 2M 1,70% 3M 1,90% 4M 2,10% 5M 2,30% 6M 2,50% 7M 2,80% 8M 3,10% 9M 3,40% 10M 3,70% 11M 4,00% 12M 5,00% stała stopa banku 1,70%

11 Lokata ROSNĄCE PROCENTY zakładane od r. do r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) Lokata INTERNETOWA "e-lokata" zakładana od r.do r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) Lokata SGB JESIEŃ 2014 (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. Lokata SGB ZIMA 2015 zakładane od r. do r. (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. Lokata SGB ZIMA 2015 zakładane od r. (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. 1M 1,10% 2M 3M 4M 1,70% 5M 1,90% 12 miesięczna w dniu końca lokaty lub likwidacji zmienna stopa własna banku** 6M 2,10% 7M 2,30% 8M 2,50% 9M 2,70% 10M 2,90% 11M 3,10% 12M 4,00% 7 dniowa stała stopa 0,80% 14 dniowa stała stopa 1,00% 1 miesięczna stała stopa 3 miesięczna stała stopa 1,70% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,75% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,80% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** LOKATA OSOBISTA zakładane od r. do r. (odnawialna, minimalny wkład własny 500,00 zł) ** oprocentowanie zmieniane Uchwałą Zarządu *** redyskonto weksli NBP wynosi 1,75% **** notowanie z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek 1 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,75 p.p. 0,00% 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,25 p.p. 0,50% 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,75 p.p. 1,00% 9 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,45 p.p. 12 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,25 p.p.

12 tab. 2 Rachunki bieżące i oszczędnościowe wycofane z oferty Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek od 100 do 499,99 zł 0,00% od 500 do 999,99 zl 0,75% od 1000 do 4999,99 zł 0,95% od 5000 do 9999,99 zł 1,15% 1 Rachunek oszczędnościowy DOBRY ZYSK - miesięcznie zmienna stopa własna banku** od do 19999,99 zł 1,35% od do 29999,99 zł 1,55% od do 49999,99 zł 1,75% od do 99999,99 zł 2,05% zł i powyżej 2,15% od 1000 do 9999,99 zł 1,25% 2 Rachunek oszczędnościowy - miesięcznie zmienna stopa własna banku** od do 49999,99 zł 1,75% zł i powyżej 2,25% KLIENCI INSTYTUCJONALNI tab. 1 Depozyty wycofane z oferty Rodzaj depozytu Okres zakladania Kapitalizacja odsetek Wkłady terminowe instytucjonalni - zakładane 3 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,80% 1 od r. 6 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,90% 3 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,80% 2 Depozyty standard - zakładane do r. 6 miesięczne zmienna stopa własna banku** 2,90% 12 miesięczne zmienna stopa własna banku** 3,10% 1 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,55 p.p. 1,20% LOKATA INSTYTUCJONALNA zakładane do 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,35 p.p. 1,40% r. 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP + 0,05 p.p. 1,80% (odnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) 9 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP + 0,25 p.p. 2,00% 12 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP + 0,45 p.p. 2,20% PEWNA LOKATA zakładane od r.do r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 2.000,00 zł) Lokata INTERNETOWA zakładane od r. do r. (nieodnawialna, minimalny wkład własny 3.000,00 zł - osoby fizyczne prowadz. działaln. gospodarczą; ,00 zł - przedsiębiorstwa; ,00 zł - samorządy terytorialne) Lokaty terminowe BUDŻET zakładane do r. (odnawialne, oprocentowanie może być ustalane indywidualnie) 3 miesięczna stała stopa banku 1,70% 3 dniowa stała stopa banku 0,60% 7 dniowa stała stopa banku 0,80% 14 dniowa stała stopa banku 1,00% 21 dniowa stała stopa banku 1,20% 3 dniowa zmienna stopa własna banku** 1,10% 7 dniowa zmienna stopa własna banku** 1,40% 14 dniowa zmienna stopa własna banku** 1,80%

13 Lokaty terminowe BUDŻET zakładane do r. (odnawialne, oprocentowanie może być ustalane indywidualnie) Lokaty terminowe BUDŻET zakładane od r.do r. (odnawialne, oprocentowanie może być ustalane indywidualnie) Lokata SGB JESIEŃ 2014 (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. Lokata SGB ZIMA 2015 zakładane od r. do r. (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. 1 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,00% 2 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,20% 3 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,40% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,60% 12 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,80% 24 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,90% 36 miesięczna zmienna stopa własna banku** 3,00% 3 dniowa zmienna stopa własna banku** 0,60% 7 dniowa zmienna stopa własna banku** 0,80% 14 dniowa zmienna stopa własna banku** 1,00% 1 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,20% 2 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,40% 3 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,60% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,80% 12 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,30% 24 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,40% 36 miesięczna zmienna stopa własna banku** 2,50% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,75% 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** 1,80% 10 Lokata SGB ZIMA 2015 zakładane od r. (nieodnawialna, minimalny wklad własny 500,00 zł) okres sprzedaży promocyjnej r r. 6 miesięczna zmienna stopa własna banku** LOKATA INSTYTUCJONALNA zakładane od r.do r. (odnawialna, minimalny wkład własny 1.000,00 zł) ** oprocentowanie zmieniane Uchwałą Zarządu *** redyskonto weksli NBP wynosi 1,75% **** notowanie z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek 1 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,85 p.p. 0,00% 3 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 1,35 p.p. 0,40% 6 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,85 p.p. 0,90% 9 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,55 p.p. 1,20% 12 miesięczna stopa redyskonta weksli NBP - 0,25 p.p.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 32 / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dn. 19.04.2013r TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, KWIECIEŃ 2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo