PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: urządzenia do nadzoru wideo kable światłowodowe, kamery video, usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej, instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne. Zamawiający: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska Katowice NIP: Program opracował: Jan MIZERA zmiany wprowadził: Marek Manek Katowice, październik 20r.

2 Spis zawartości programu:. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego. 3.. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Elementy składowe systemu: 5.4. Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego..5. Wizje lokalne.6. Wymagania stawiane Wykonawcy 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

3 . Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego... Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu i budowa, wykonana pod klucz, oparta na światłowodach jednomodowych - systemu monitoringu wizyjnego obejmująca, dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie dzielnicy Ligota - Panewniki w Katowicach w rejonie ulic: Piotrowicka, Zawiązkowa, Franciszkańska zgodnie z uznanymi standardami, w dziedzinie systemów zabezpieczeń, łączności, informatyki i telekomunikacji..2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..2.. Wykonanie przez Wykonawcę projektu oraz budowy systemu monitoringu składającego się z nowych punktów kamerowych, głównego centrum obserwacji oraz dodatkowych stanowisk podglądu, zgodnie z :.2.. wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, a także ewentualnymi, dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami w zakresie tych wymagań, dokonanymi z Zamawiającym na etapie prac projektowych lub w trakcie trwania przedmiotu zamówienia,.2..2 obowiązującymi przepisami i normami prawnymi w tym zwłaszcza: polską normą dotyczącą systemów dozorowych CCTV nr PN-EN 50327, ustawą z dnia 7 lipca 994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 200 r. nr 243, poz. 623 z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005 r. nr 7, poz. 433), ustawą z dnia 22 sierpnia 997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 22 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 7, poz. 800), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 722), instrukcjami producenta Uruchomienie i wdrożenie całego systemu wraz z testami poprawnego funkcjonowania systemu Szkolenie pracowników i administratorów systemu Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stosownie do wymagań Zamawiającego.

4 UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, za zgodą Zamawiającego na etapie projektu i realizacji zamówienia w przypadku pojawienia się na rynku oprogramowania lub urządzeń nowocześniejszych, o lepszych parametrach i właściwościach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania zamiast oprogramowania i urządzeń zaproponowanych w ofercie i projekcie technicznym. Zmiana ta nie może wpłynąć na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, ani na zmianę terminu zakończenia inwestycji Warunki techniczne budowy systemu monitoringu. Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wszelkich wad prawnych Wymagane uzgodnienia. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia prac budowlanych, a także wszystkich decyzji właściwych organów, jeśli będą one wymagane przepisami prawa Budowa nowych punktów kamerowych. Za punkt kamerowy przyjmuje się zintegrowaną kamerę szybkoobrotową (lub stacjonarną), zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym słupie (lub wewnątrz budynku), której wygląd zostanie uprzednio zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków. Dla punktu kamerowego nr 6 (wg tabeli.) kamera ma być zamontowana na konstrukcji dachu. Budowa systemu przewiduje montaż i uruchomienie punktów kamerowych zlokalizowanych w rejonie ulic: Piotrowicka, Związkowa, Franciszkańska. 9 punktów wyposażonych będzie w kamerę szybkoobrotową IP. 2 punkty kamerowe wyposażone będą w kamerę stacjonarną IP. Dokładna lokalizacja punktów kamerowych została przedstawiona w Tabeli. Lp. Lokalizacja punktu Kamery kamerowego ilość typ Zakres obserwacji kamery Lokalizacja szafki kamerowej. na słupie dedykowanym przy bramie wejściowej na teren Bazyliki Plac przed wejściem głównym do Bazyliki O. Franciszkanów lokalizacja i ilość szafek pozostaje do uzgodnienia z projektantem i Konserwatorem Zabytków - przy założeniu minimalizacji ich ilości ze względu na zagrożenie wandalizmem na słupie dedykowanym na placu przed wejściem głównym do Klasztoru na słupie dedykowanym przed wjazdem głównym do Klasztoru na słupie dedykowanym przy mostku na terenie Groty Lurdzkiej na słupie dedykowanym przy kościele Akademickim megafon podświetlacz podczerwieni megafon podświetlacz podczerwieni Plac przed wejściem do klasztoru i wejściem bocznym (prawe) do Bazyliki Teren przed wjazdem głównym do klasztoru oraz przyległy parking Teren przyległy do Groty Lurdzkiej Teren przyległy do kościoła Akademickiego

5 6. na konstrukcji dachu przy stacji VII teren Kalwarii megafon podświetlacz podczerwieni Teren przyległy do Stacji VII na słupie dedykowanym na placu przed wejściem lewym do Bazyliki na słupie dedykowanym na wysokości bramy od strony ulicy Franciszkańskiej na słupie dedykowanym na wysokości mostku na rzece Kłodnica - od strony zachodniej - boczne wyjście przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej wnętrze prawego przedsionka wejścia głównego podświetlacz podczerwieni podświetlacz podczerwieni Teren przed wejściem do Bazyliki (strona lewa) oraz przyległy parking Teren przy bramie wejściowej od strony ulicy Franciszkańskiej Teren przy zachodnim wyjściu stacjonarna IP Teren przy ołtarzu stacjonarna IP Wnętrze prawego przedsionka Tabela. Zestawienie lokalizacji kamer.3. Elementy składowe systemu.3.. Punkty kamerowe Słup wraz z osprzętem. Estetyczna konstrukcja stalowa, dostosowana do wytycznych Konserwatora Zabytków, zaprojektowana z myślą o pracy w środowisku zagrożonym wandalizmem (utrudnienie dostępu osobom niepowołanym bez specjalistycznego sprzętu), przemyślana pod kątem instalacji kamer i osprzętu (przyłącze energetyczne, zasilanie awaryjne, sprzęt transmisyjny, megafon). Okablowanie powinno przebiegać wewnątrz słupa przez opto-rurę do szafki kamerowej. Słupy powinny posiadać ograniczenie możliwości wspinaczki poprzez zainstalowaną koronę kolców na 2/3 wysokości słupa. Wysokość słupów musi być uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. Średnia wysokość lamp oświetleniowych wynosi 6 m. Na wszystkich punktach z kamerami obrotowymi należy zainstalować łącze do megafonu, a dla punktów kamerowych nr 4, 5, 6 (wg tabeli ) zamontować megafon Zabudowa kamer stacjonarnych. Wykonawca powinien zastosować kamery o najmniejszych wymiarach, zamontować je w sposób jak najlepiej dopasowany do otoczenia w którym będą montowane (utrudniający ich lokalizację przez osoby postronne). Okablowanie winno być w miarę możliwości ukryte. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na lokalizację i sposób zabudowy kamer od Właściciela budynku i Konserwatora Zabytków Szafki kamerowe. Szafki kamerowe nie powinny przekraczać rozmiarów szer. 850 x gł. 450 x wys. 300 milimetrów; powinny być zamykane zamkami lub kłódkami z wkładkami patentowymi z drzwiami ryglowanymi minimum trzypunktowo. Należy dążyć do minimalizacji ilości skrzynek kamerowych. Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zabudowę słupków i szafek od Właściciela budynku i Konserwatora Zabytków Kamera PTZ. kamera szybko Full HD 080p (przetwornik /3 cala CMOS, pole widzenia 3-55 stopni), rozdzielczość Full HD 080p, tryb pracy 6:9, pracująca w trybie dzień noc (z podświetlaczami podczerwieni tylko dla PK nr 4, 5, 6, 8, 9 zasięg podświetlenie należy dobrać do potrzeb danego punktu kamerowego), czułość kamery: minimum 0,8 lx przy F.6 i 30IRE,

6 wydłużona migawka, zbliżenie optyczne min. 5x, zbliżenie cyfrowe min.0x, obrót 360 stopni bez punktu krańcowego, minimum 2 niezależnie konfigurowane strumienie wizyjne kodowane w standardzie H.264 lub MJPEG, generujące strumień wizyjny 080p (minimum jeden) przy min. 25 kl/s, minimum jednostronne audio - poza tym należy przewidzieć nadawanie komunikatów głosowych przez operatora. (megafony na słupach na PK nr 4, 5, 6). strefy prywatności, programowalne przyciski pozycjonowania, tryb pracy sekwencja, panorama, trasa, port Fast Ethernet, programowalne wejście i wyjście alarmowe, sterowanie ruchem kamer i zoomem za pomocą protokołu TCP/IP, obudowa wandaloodporna w kolorze czarnym, min. 3 letnia gwarancja producenta Kamery stacjonarne. kamera stacjonarna IP Full HD 080p (przetwornik /3 cala CMOS, pole widzenia 3-55 stopni), rozdzielczość Full HD 080p, tryb pracy 6:9, czułość kamery: minimum 0,8 lx przy F.6 i 30IRE, wydłużona migawka, zbliżenie optyczne min. 0x, zbliżenie cyfrowe min.0x, minimum 2 niezależnie konfigurowane strumienie wizyjne kodowane w standardzie H.264 lub MJPEG, generujące strumień wizyjny 080p (minimum jeden) przy min. 25 kl/s, port Fast Ethernet, programowalne wejście i wyjście alarmowe, min. 3 letnia gwarancja producenta Centrum Obserwacji. Zamawiający przyjmuje za miejsce budowy Centrum Obserwacji Portiernię, zlokalizowaną przy bramie wjazdowej na teren klasztoru. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Centrum Obserwacji musi posiadać bezpośrednią łączność światłowodową z Komisariatem III Policji w Katowicach przy ul. Książęcej 20 oraz możliwość przełączenia obrazu z kamer na stanowisko podglądu w tym komisariacie. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 0kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 0kl/s Centrum Obserwacji powinno zostać wybudowane w oparciu o: wielomonitorowe klienckie stacje robocze (obsługa do 4 monitorów), aplikacje klienckie z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, monitory Full HD 080p do pełnoekranowej obserwacji (ilość monitorów, ich rozmiary uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania; sposób montażu dostosować do architektury pomieszczeń i ergonomii pracy), przeznaczone do pracy ciągłej, manipulatory 3D sterujące pracą kamer PTZ, osprzęt audio do dwukierunkowej komunikacji, dostęp do obrazów on-line oraz zapisów odbywa się z poziomu aplikacji klienckich z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, aplikacja musi zezwalać na sterowanie kamerami PTZ za pomocą różnych urządzeń wskazujących: joystick, mysz, klawiatura, aplikacja musi obsługiwać interfejs dwukierunkowej komunikacji audio,

7 aplikacja musi posiadać API dające możliwość integracji i wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi (systemy alarmowe, kontrola dostępu, identyfikacja tablic rejestracyjnych, inteligentna analiza obrazu, DSO), pomieszczenie Centrum należy wyposażyć w: - biurko zapewniające ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu koniecznego na stanowisku i możliwość pracy na dokumentach, - fotel dyspozytorski, - odpowiednie, regulowane oświetlenie, - ups zabezpieczający pracę urządzeń przez minimum godz. Podsystem klimatyzacji. W ramach tego systemu w Centrum Obserwacji Wykonawca dokona niezbędnych wyliczeń przyrostu ciepła w zależności od zaprojektowanego dla danego pomieszczenia sprzętu, nasłonecznienia pomieszczenia itp., dla dwuosobowej obsługi. W zależności od wyliczeń (w razie konieczności) zaproponuje sposób klimatyzowania tego pomieszczenia i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zainstaluje w Centrum Obserwacji. Instalowany klimatyzator oprócz posiadania funkcji chłodzenia powinien dodatkowo posiadać funkcję grzania. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, z obliczeniem mocy chłodniczej, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca w razie konieczności rozbuduje system zasilania w celu jego dostosowania do pracy z klimatyzatorami (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia). Pomieszczenie Centrum Obserwacji ma dł. 4,2 m x szer. 2,0 m x wys. 2,8 m. Znajdują się w nim dwa okna 80x80 cm i wys. 45 x szer. 70 cm. W pomieszczeniu obok należy umieści szafę rakową z osprzętem. Wymiary pomieszczenia dł. 4,2 m x szer. 2,3 m x wys. 2,8 m. Posiada jedno okno wys. 45 x szer. 70 cm. Grubość murów 60 cm Centrum Rejestracji Miejsce rejestracji będzie znajdowało się w Komisariacie III Policji w Katowicach (ul. Książęca 20). Wykonawca zbuduje (z możliwością rozbudowy do 30 kamer) system rejestracji ciągłej dla nowo wybudowanych punktów kamerowych. Przyjmuje się, że okres przechowywania zapisanego materiału wynosi 30 dni. Obraz ma być rejestrowany w trybie minimum 0kl/s w najwyższej rozdzielczości (080p, 25 kl/s) i przy najmniejszym współczynniku kompresji. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 0kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 0kl/s. System będzie pozwalał na dodatkową archiwizację na inny nośnik zewnętrzny (np. DVD) zdarzeń, które zwróciły szczególną uwagą operatorów systemu Wytyczne dotyczące Centrum Rejestracji: pomieszczenie powinno być zabezpieczone instalacjami SSWiN, KD, ppoż., wyposażone w odpowiednie zasilanie awaryjne, centralnym punktem systemu jest skalowalna aplikacja serwerowa zainstalowana na komputerze wyposażonym w system redundantnego zasilania, wyposażonym w napęd DVD/RW, służący do archiwizacji i zgrywania danych dla potrzeb dowodowych, zapisy mają być przechowywane na macierzy dyskowej iscsi wykorzystującej technologię RAID, Podsystem klimatyzacji. W ramach tego systemu w Centrum rejestracji, Wykonawca dokona niezbędnych wyliczeń przyrostu ciepła w zależności od zaprojektowanego dla danego pomieszczenia sprzętu, nasłonecznienia pomieszczenia itp., W zależności od wyliczeń (w razie konieczności) zaproponuje sposób klimatyzowania tego pomieszczenia i po zatwierdzeniu przez

8 Zamawiającego zainstaluje w Centrum rejestracji. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, z obliczeniem mocy chłodniczej, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca w razie konieczności rozbuduje system zasilania w celu jego dostosowania do pracy z klimatyzatorami (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia). UWAGA! Pomieszczenia w których będą zainstalowane system rejestracji i szafa serwerowa muszą być uzgodnione z Komendantem Miejskim Policji i Komendantem Komisariatu III Policji Stanowisko podglądu. Zamawiający przyjmuje za miejsce lokalizacji stanowiska podglądu dyżurkę oficera dyżurnego Komisariatu III Policji w Katowicach (ul. Książęca 20) Na stanowisko podglądu mają być dostarczone tylko sygnały z kamer obrotowych Stanowisko podglądu winno być wyposażone w monitor kolorowy wielkoformatowy o przekątnej minimum 32, komputer z systemem operacyjnym oraz licencję z oprogramowaniem klienckim systemu zarządzania Monitor musi posiadać możliwość wyświetlania obrazu z kamery i w podziale na Obraz na monitorze powinien pojawiać się po włączeniu zapisu alarmowego (25kl/s) w systemie rejestracji Stanowisko musi posiadać możliwość sterowania wszystkimi nowymi, obrotowymi kamerami (z możliwością rozbudowy do 30 kamer). Stanowisko podglądu ma mieć priorytet sterowania nad Centrum Obserwacji Medium transmisyjne i transmisja danych systemu Za medium transmisyjne wymaganych sygnałów Zamawiający przyjął światłowód jednomodowy działający w pętli z doprowadzeniem sygnału z Centrum Obserwacji do Komisariatu III Policji (możliwie najkrótszą trasą). Należy przewidzieć zapas nitek światłowodowych na ewentualną rozbudowę do 30 kamer i zabezpieczeniem możliwości ich sterowania z Komisariatu III Policji Do transmisji obrazu Zamawiający przyjął technologię Metro Ethernet; transmisja danych za pomocą światłowodów jednomodowych; możliwość przesyłania dużej ilości danych (obrazów z kamer) na duże odległości, odporność medium na zakłócenia elektromagnetyczne i warunki atmosferyczne, możliwość łatwej rozbudowy systemu monitoringu poprzez instalacje dodatkowych kamer, bez obawy o brak pasma. włókna jednodomowe w kablach światłowodowych, dające możliwość stworzenia systemu monitoringu, którego łącza będą się charakteryzowały dużą przepustowością, praca w trybie punkt punkt lub punkt wielopunkt; przepustowość od Mb/s do Gb/s Instalacja i zasilanie systemu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie posiada kanalizacji teletechnicznej w rejonie objętym postępowaniem. Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejącej kanalizacji teletechnicznej. W przypadku jej braku niezbędne jest wykonanie nowej. Z uwagi na zabytkowy charakter terenu instalacje (kamery, kable, skrzynki) nie mogą być w żaden sposób związane z budynkami. Propozycje rozwiązań i uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków należą do Wykonawcy. (okablowanie musi być poprowadzone w słupach). Kanalizację teletechniczną należy zbudować z OPTO-rury wykonanej z tworzywa HDPE o minimalnej średnicy 50 mm dla magistrali głównej, a w miejscach narażonych na ruch kołowy

9 (pod drogami, parkingami, itp.) opto-rurami o takiej samej średnicy i wzmocnionych ściankach. Odejścia do poszczególnych studzienek, a następnie do słupów mogą być wykonane z Opto-rury o minimalnej średnicy 32 mm. W odległości 40 cm nad opto-rurą należy umieścić taśmę ostrzegającą. Na nowotworzonych ciągach światłowodów odległości pomiędzy studzienkami kanalizacji teletechnicznej należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. Studzienki winny być z włazem żeliwno-betonowym, pokrywa zewnętrzna dostosowana do nawierzchni. Studzienki powinny mieć zabezpieczenie przed włamaniem typu PIOCH. Kanalizacje należy wykonać tak, aby umożliwiała łatwą rozbudowę systemu monitoringu. Ponadto w miejscach montażu kamer należy postawić słupy (w kolorze czarnym wzorujące się stylistyką na istniejących słupach z lampami oświetlenia ulicznego) wraz z studniami typu SK z zabezpieczeniem antywłamaniowym typu PIOCH. Dla punktu kamerowego nr 2 i przed wprowadzeniem światłowodu do Komisariatu III Policji należy w razie konieczności zabudować studnię SKR2 z zabezpieczeniem antywłamaniowym typu PIOCH. Słupy mają zapewnić możliwość montażu bezpośredniego kamer obrotowych na wysokości powyżej części szklanej lampy najbliżej usytuowanych istniejących lamp oświetlenia lokalnego, tak by zminimalizować wpływ oświetlenia na pracę kamer. Zaleca się minimalizowanie ilości montowanych szafek teletechnicznych ze względu na łatwą możliwość ich zniszczenia. Szafki (w razie możliwości) należy montować w najbliższych budynkach za zgodą właściciela budynku, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia szafek przed aktami wandalizmu. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na budowę kanalizacji, montaż słupów i szafek kamerowych od właściciela terenu i Konserwatora Zabytków Wymagania instalacyjne Instalacja światłowodowa. Kabel światłowodowy należy ułożyć w kanalizacji z zapasem według normy branżowej TP dla montowanych kamer. Kabel światłowodowy należy zakończyć panelem światłowodowym 9 2U w szafie teleinformatycznej w Centrum Obserwacji Portierni, zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren klasztoru. Zakończenie kabla po stronie kamerowej szafy teleinformatycznej dobierze projektant kierując się minimalizacją jej wymiarów. W studzienkach teleinformatycznych należy rozdzielić światłowód za pomocą muf światłowodowych w taki sposób, aby do każdej kamerowej szafki teleinformatycznej dochodziła niezbędna ilość włókien światłowodowych zależna od ilości kamer obsługiwanych przez daną szafkę. Kable światłowodowe powinny posiadać stosowny atest. UWAGA: W Centrum Obserwacji i w każdej studzience teleinformatycznej należy pozostawić zapas kabla światłowodowego według normy branżowej TP Instalacja antysabotażowa. Instalację antysabotażową należy wykonać w taki sposób, aby każda ingerencja osób niepowołanych w elementy składowe systemu, takie jak: kamera, skrzynka kamerowa oraz studzienki kanalizacji teletechnicznej, powodowało: - alarmowanie w Centrum Obserwacji, - automatyczne kierowanie obrazu najbliższej kamery obrotowej w miejsce naruszenia elementu systemu Instalacja zasilania. Dla potrzeb systemu należy przewidzieć i wykonać w Centrum Obserwacji obwody zasilające. Wszystkie urządzenia komputerowe powinny być zasilane z dedykowanej, trójprzewodowej sieci elektrycznej poprzez zasilacz awaryjny UPS. Zasilacz awaryjny UPS winien spełniać poniżej wymienione cechy: automatyczną regulację napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć;

10 inteligentne zarządzanie bateriami, maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu, filtrowanie napięcia, chroniące podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania, ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury, wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora, automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany, możliwość zimnego startu, tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego, powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego, montaż (szafa 9 ). Prawidłowe wykonanie takiej instalacji oraz podłączenie odpowiednich urządzeń zabezpieczających ma gwarantować pełne bezpieczeństwo pracy systemu monitoringu i możliwość pracy systemu w przypadku braku zasilania przez minimum godzinę. Systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć. Zainstalowane urządzenia poza Centrum Obserwacji powinny być zabezpieczone ze względu na możliwość wystąpienia przepięć związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, a także przepięć z sieci zasilającej. Winny również być wyposażone w zasilacze awaryjne (zasilacz UPS w każdej skrzynce kamerowej) zapewniające czas pracy urządzeń w przypadku braku zasilania przez minimum godzinę. Zasilacz awaryjny UPS zainstalowany w skrzynce kamerowej winien spełniać poniższe wymagania: automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania; automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany; wskaźnik statusu LED - szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników; możliwość zimnego startu, w czasie zaniku zasilania sieciowego; akumulatory wymienialne przez użytkownika - zwiększające dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR); systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V instalacji w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć Wymagania dla warunków technicznych i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu Zamawiający wymaga, aby jakość sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania była maksymalnie wysokiej klasy, w średniej grupie cenowej oraz posiadała niezbędne certyfikaty i spełniała wymogi UE. Zamawiający wymaga także, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia i czasem usunięcia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji na zainstalowany system oraz 7 lat gwarancji na sieć światłowodową. Wykonawca projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu proponowanego producenta oraz wstępnie określony typ urządzenia wraz z jego parametrami technicznymi celem umożliwienia Zamawiającemu oceny parametrów jakościowych oferowanych materiałów i urządzeń.

11 .4. Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego..4..Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w zakresach tematycznych obejmujących: - dla administratorów całość funkcjonowania Systemu: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, - dla użytkowników: szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Systemu..4.2.Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował w szczególności zakres oraz harmonogram szkoleń Część teoretyczna szkoleń ma odbyć się w pomieszczeniach przygotowanych do przeprowadzania szkoleń w siedzibie Wykonawcy lub w pomieszczeniach wskazanych przez Wykonawcę. Szkolenia praktyczne mają odbywać się na działającym systemie w Centrum Obserwacji..5. Wizje lokalne Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne oraz dokonał oględzin i obmiarów terenu przewidzianego pod monitoring, pomieszczeń Centrum Obserwacji, punktów podglądowych i innych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia..6. Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w SIWZ do niniejszego postępowania. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. Mapka - Koncepcja rozmieszczenia kamer w rejonie ulic: Piotrowicka, Związkowa, Franciszkańska w Katowicach Panewnikach Załącznik Nr do Programu Funkcjonalno- Użytkowego

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Listopad, 2011 r. Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ

Listopad, 2011 r. Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Monitoring wizyjny w rejonie ulicy Mariackiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8 urządzenia do nadzoru wideo

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Sonet3 Janusz Olek ul. Świętoduska 16 20-082 Lublin. Zamawiający: Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski

Wykonawca: Sonet3 Janusz Olek ul. Świętoduska 16 20-082 Lublin. Zamawiający: Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski Program funkcjonalno-użytkowy do projektu pn. Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego w zakresie budowy monitoringu miejskiego oraz wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na : Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Świerzawa Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32.26.00.00-3 Urządzenia do przesyłu danych 32.33.31.00-7 Rejestratory obrazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - Producent : - Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT1500I Zalety Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Urząd Miejski w Gołdapi ul. Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Monitoring Wizyjny części miasta Gołdap Kod zamówienia: Według CPV: 32320000-2

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAKRES OFERTY: - rozbudowa istniejącej infrastruktury zasilającej oraz istniejącej infrastruktury transmisyjnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV OBIEKT: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II INWESTOR:

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV OBIEKT: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II INWESTOR: SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV OBIEKT: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI im.papieża JANA PAWŁA II Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA: ADRES OBIEKTU: Jednostki administracji publicznej Gminy Milanówek oraz miejska sieć informatyczna Gminy Milanówek. NAZWY I KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 32424000-1

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku

Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku Załącznik nr 7 do SIWZ Nazwa: Adres obiektu: Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku 1) ul. Zwierzyniecka (przy sklepie Żak) 2) Plac Katyński 3) ul. J.

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego dotyczy terenu miast: Świerzawa,

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV: 45312100-8 System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru 45312200-9 System Wykrywania i Sygnalizacji Włamania oraz Telewizji Dozorowej 45314310-7 System

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Spis treści Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości

Bardziej szczegółowo

System kamer przemysłowych. Oferta nr 55/12/15 dla ROD MILENIUM. Łódź, dnia 22.12.2015r.

System kamer przemysłowych. Oferta nr 55/12/15 dla ROD MILENIUM. Łódź, dnia 22.12.2015r. Łódź, dnia 22.12.2015r. ABV Technology 90-608 Łódź Ul. Wólczańska 55/59 NIP 728-235-80-28 System kamer przemysłowych Oferta nr 55/12/15 dla ROD MILENIUM Nasza firma posiada: Koncesje Ministerstwa Spraw

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego.

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego. Załącznik nr 3 Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 1. Cel wdrożenia System Interkomowego. Celem wdrożenia Systemu Interkomowego jest: 1) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Cementowa 8 31-983 Kraków Pismo: SS/10/2015/3 Kraków dnia: 2015-07-29 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 55620-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: 55620-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 55620-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31952-2013 data 23.01.2013

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą UMOWA Projekt Załącznik nr 5 zawarta w dniu..w Łodzi, pomiędzy Sądem Rejonowy la Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105-47-87 REGON 000233418 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo