PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: urządzenia do nadzoru wideo kable światłowodowe, kamery video, usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej, instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne. Zamawiający: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska Katowice NIP: Program opracował: Jan MIZERA zmiany wprowadził: Marek Manek Katowice, październik 20r.

2 Spis zawartości programu:. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego. 3.. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Elementy składowe systemu: 5.4. Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego..5. Wizje lokalne.6. Wymagania stawiane Wykonawcy 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

3 . Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego... Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu i budowa, wykonana pod klucz, oparta na światłowodach jednomodowych - systemu monitoringu wizyjnego obejmująca, dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie dzielnicy Ligota - Panewniki w Katowicach w rejonie ulic: Piotrowicka, Zawiązkowa, Franciszkańska zgodnie z uznanymi standardami, w dziedzinie systemów zabezpieczeń, łączności, informatyki i telekomunikacji..2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..2.. Wykonanie przez Wykonawcę projektu oraz budowy systemu monitoringu składającego się z nowych punktów kamerowych, głównego centrum obserwacji oraz dodatkowych stanowisk podglądu, zgodnie z :.2.. wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, a także ewentualnymi, dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami w zakresie tych wymagań, dokonanymi z Zamawiającym na etapie prac projektowych lub w trakcie trwania przedmiotu zamówienia,.2..2 obowiązującymi przepisami i normami prawnymi w tym zwłaszcza: polską normą dotyczącą systemów dozorowych CCTV nr PN-EN 50327, ustawą z dnia 7 lipca 994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 200 r. nr 243, poz. 623 z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005 r. nr 7, poz. 433), ustawą z dnia 22 sierpnia 997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 22 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 7, poz. 800), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 722), instrukcjami producenta Uruchomienie i wdrożenie całego systemu wraz z testami poprawnego funkcjonowania systemu Szkolenie pracowników i administratorów systemu Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stosownie do wymagań Zamawiającego.

4 UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, za zgodą Zamawiającego na etapie projektu i realizacji zamówienia w przypadku pojawienia się na rynku oprogramowania lub urządzeń nowocześniejszych, o lepszych parametrach i właściwościach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania zamiast oprogramowania i urządzeń zaproponowanych w ofercie i projekcie technicznym. Zmiana ta nie może wpłynąć na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, ani na zmianę terminu zakończenia inwestycji Warunki techniczne budowy systemu monitoringu. Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wszelkich wad prawnych Wymagane uzgodnienia. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia prac budowlanych, a także wszystkich decyzji właściwych organów, jeśli będą one wymagane przepisami prawa Budowa nowych punktów kamerowych. Za punkt kamerowy przyjmuje się zintegrowaną kamerę szybkoobrotową (lub stacjonarną), zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym słupie (lub wewnątrz budynku), której wygląd zostanie uprzednio zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków. Dla punktu kamerowego nr 6 (wg tabeli.) kamera ma być zamontowana na konstrukcji dachu. Budowa systemu przewiduje montaż i uruchomienie punktów kamerowych zlokalizowanych w rejonie ulic: Piotrowicka, Związkowa, Franciszkańska. 9 punktów wyposażonych będzie w kamerę szybkoobrotową IP. 2 punkty kamerowe wyposażone będą w kamerę stacjonarną IP. Dokładna lokalizacja punktów kamerowych została przedstawiona w Tabeli. Lp. Lokalizacja punktu Kamery kamerowego ilość typ Zakres obserwacji kamery Lokalizacja szafki kamerowej. na słupie dedykowanym przy bramie wejściowej na teren Bazyliki Plac przed wejściem głównym do Bazyliki O. Franciszkanów lokalizacja i ilość szafek pozostaje do uzgodnienia z projektantem i Konserwatorem Zabytków - przy założeniu minimalizacji ich ilości ze względu na zagrożenie wandalizmem na słupie dedykowanym na placu przed wejściem głównym do Klasztoru na słupie dedykowanym przed wjazdem głównym do Klasztoru na słupie dedykowanym przy mostku na terenie Groty Lurdzkiej na słupie dedykowanym przy kościele Akademickim megafon podświetlacz podczerwieni megafon podświetlacz podczerwieni Plac przed wejściem do klasztoru i wejściem bocznym (prawe) do Bazyliki Teren przed wjazdem głównym do klasztoru oraz przyległy parking Teren przyległy do Groty Lurdzkiej Teren przyległy do kościoła Akademickiego

5 6. na konstrukcji dachu przy stacji VII teren Kalwarii megafon podświetlacz podczerwieni Teren przyległy do Stacji VII na słupie dedykowanym na placu przed wejściem lewym do Bazyliki na słupie dedykowanym na wysokości bramy od strony ulicy Franciszkańskiej na słupie dedykowanym na wysokości mostku na rzece Kłodnica - od strony zachodniej - boczne wyjście przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej wnętrze prawego przedsionka wejścia głównego podświetlacz podczerwieni podświetlacz podczerwieni Teren przed wejściem do Bazyliki (strona lewa) oraz przyległy parking Teren przy bramie wejściowej od strony ulicy Franciszkańskiej Teren przy zachodnim wyjściu stacjonarna IP Teren przy ołtarzu stacjonarna IP Wnętrze prawego przedsionka Tabela. Zestawienie lokalizacji kamer.3. Elementy składowe systemu.3.. Punkty kamerowe Słup wraz z osprzętem. Estetyczna konstrukcja stalowa, dostosowana do wytycznych Konserwatora Zabytków, zaprojektowana z myślą o pracy w środowisku zagrożonym wandalizmem (utrudnienie dostępu osobom niepowołanym bez specjalistycznego sprzętu), przemyślana pod kątem instalacji kamer i osprzętu (przyłącze energetyczne, zasilanie awaryjne, sprzęt transmisyjny, megafon). Okablowanie powinno przebiegać wewnątrz słupa przez opto-rurę do szafki kamerowej. Słupy powinny posiadać ograniczenie możliwości wspinaczki poprzez zainstalowaną koronę kolców na 2/3 wysokości słupa. Wysokość słupów musi być uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. Średnia wysokość lamp oświetleniowych wynosi 6 m. Na wszystkich punktach z kamerami obrotowymi należy zainstalować łącze do megafonu, a dla punktów kamerowych nr 4, 5, 6 (wg tabeli ) zamontować megafon Zabudowa kamer stacjonarnych. Wykonawca powinien zastosować kamery o najmniejszych wymiarach, zamontować je w sposób jak najlepiej dopasowany do otoczenia w którym będą montowane (utrudniający ich lokalizację przez osoby postronne). Okablowanie winno być w miarę możliwości ukryte. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na lokalizację i sposób zabudowy kamer od Właściciela budynku i Konserwatora Zabytków Szafki kamerowe. Szafki kamerowe nie powinny przekraczać rozmiarów szer. 850 x gł. 450 x wys. 300 milimetrów; powinny być zamykane zamkami lub kłódkami z wkładkami patentowymi z drzwiami ryglowanymi minimum trzypunktowo. Należy dążyć do minimalizacji ilości skrzynek kamerowych. Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zabudowę słupków i szafek od Właściciela budynku i Konserwatora Zabytków Kamera PTZ. kamera szybko Full HD 080p (przetwornik /3 cala CMOS, pole widzenia 3-55 stopni), rozdzielczość Full HD 080p, tryb pracy 6:9, pracująca w trybie dzień noc (z podświetlaczami podczerwieni tylko dla PK nr 4, 5, 6, 8, 9 zasięg podświetlenie należy dobrać do potrzeb danego punktu kamerowego), czułość kamery: minimum 0,8 lx przy F.6 i 30IRE,

6 wydłużona migawka, zbliżenie optyczne min. 5x, zbliżenie cyfrowe min.0x, obrót 360 stopni bez punktu krańcowego, minimum 2 niezależnie konfigurowane strumienie wizyjne kodowane w standardzie H.264 lub MJPEG, generujące strumień wizyjny 080p (minimum jeden) przy min. 25 kl/s, minimum jednostronne audio - poza tym należy przewidzieć nadawanie komunikatów głosowych przez operatora. (megafony na słupach na PK nr 4, 5, 6). strefy prywatności, programowalne przyciski pozycjonowania, tryb pracy sekwencja, panorama, trasa, port Fast Ethernet, programowalne wejście i wyjście alarmowe, sterowanie ruchem kamer i zoomem za pomocą protokołu TCP/IP, obudowa wandaloodporna w kolorze czarnym, min. 3 letnia gwarancja producenta Kamery stacjonarne. kamera stacjonarna IP Full HD 080p (przetwornik /3 cala CMOS, pole widzenia 3-55 stopni), rozdzielczość Full HD 080p, tryb pracy 6:9, czułość kamery: minimum 0,8 lx przy F.6 i 30IRE, wydłużona migawka, zbliżenie optyczne min. 0x, zbliżenie cyfrowe min.0x, minimum 2 niezależnie konfigurowane strumienie wizyjne kodowane w standardzie H.264 lub MJPEG, generujące strumień wizyjny 080p (minimum jeden) przy min. 25 kl/s, port Fast Ethernet, programowalne wejście i wyjście alarmowe, min. 3 letnia gwarancja producenta Centrum Obserwacji. Zamawiający przyjmuje za miejsce budowy Centrum Obserwacji Portiernię, zlokalizowaną przy bramie wjazdowej na teren klasztoru. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Centrum Obserwacji musi posiadać bezpośrednią łączność światłowodową z Komisariatem III Policji w Katowicach przy ul. Książęcej 20 oraz możliwość przełączenia obrazu z kamer na stanowisko podglądu w tym komisariacie. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 0kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 0kl/s Centrum Obserwacji powinno zostać wybudowane w oparciu o: wielomonitorowe klienckie stacje robocze (obsługa do 4 monitorów), aplikacje klienckie z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, monitory Full HD 080p do pełnoekranowej obserwacji (ilość monitorów, ich rozmiary uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania; sposób montażu dostosować do architektury pomieszczeń i ergonomii pracy), przeznaczone do pracy ciągłej, manipulatory 3D sterujące pracą kamer PTZ, osprzęt audio do dwukierunkowej komunikacji, dostęp do obrazów on-line oraz zapisów odbywa się z poziomu aplikacji klienckich z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, aplikacja musi zezwalać na sterowanie kamerami PTZ za pomocą różnych urządzeń wskazujących: joystick, mysz, klawiatura, aplikacja musi obsługiwać interfejs dwukierunkowej komunikacji audio,

7 aplikacja musi posiadać API dające możliwość integracji i wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi (systemy alarmowe, kontrola dostępu, identyfikacja tablic rejestracyjnych, inteligentna analiza obrazu, DSO), pomieszczenie Centrum należy wyposażyć w: - biurko zapewniające ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu koniecznego na stanowisku i możliwość pracy na dokumentach, - fotel dyspozytorski, - odpowiednie, regulowane oświetlenie, - ups zabezpieczający pracę urządzeń przez minimum godz. Podsystem klimatyzacji. W ramach tego systemu w Centrum Obserwacji Wykonawca dokona niezbędnych wyliczeń przyrostu ciepła w zależności od zaprojektowanego dla danego pomieszczenia sprzętu, nasłonecznienia pomieszczenia itp., dla dwuosobowej obsługi. W zależności od wyliczeń (w razie konieczności) zaproponuje sposób klimatyzowania tego pomieszczenia i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zainstaluje w Centrum Obserwacji. Instalowany klimatyzator oprócz posiadania funkcji chłodzenia powinien dodatkowo posiadać funkcję grzania. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, z obliczeniem mocy chłodniczej, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca w razie konieczności rozbuduje system zasilania w celu jego dostosowania do pracy z klimatyzatorami (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia). Pomieszczenie Centrum Obserwacji ma dł. 4,2 m x szer. 2,0 m x wys. 2,8 m. Znajdują się w nim dwa okna 80x80 cm i wys. 45 x szer. 70 cm. W pomieszczeniu obok należy umieści szafę rakową z osprzętem. Wymiary pomieszczenia dł. 4,2 m x szer. 2,3 m x wys. 2,8 m. Posiada jedno okno wys. 45 x szer. 70 cm. Grubość murów 60 cm Centrum Rejestracji Miejsce rejestracji będzie znajdowało się w Komisariacie III Policji w Katowicach (ul. Książęca 20). Wykonawca zbuduje (z możliwością rozbudowy do 30 kamer) system rejestracji ciągłej dla nowo wybudowanych punktów kamerowych. Przyjmuje się, że okres przechowywania zapisanego materiału wynosi 30 dni. Obraz ma być rejestrowany w trybie minimum 0kl/s w najwyższej rozdzielczości (080p, 25 kl/s) i przy najmniejszym współczynniku kompresji. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 0kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 0kl/s. System będzie pozwalał na dodatkową archiwizację na inny nośnik zewnętrzny (np. DVD) zdarzeń, które zwróciły szczególną uwagą operatorów systemu Wytyczne dotyczące Centrum Rejestracji: pomieszczenie powinno być zabezpieczone instalacjami SSWiN, KD, ppoż., wyposażone w odpowiednie zasilanie awaryjne, centralnym punktem systemu jest skalowalna aplikacja serwerowa zainstalowana na komputerze wyposażonym w system redundantnego zasilania, wyposażonym w napęd DVD/RW, służący do archiwizacji i zgrywania danych dla potrzeb dowodowych, zapisy mają być przechowywane na macierzy dyskowej iscsi wykorzystującej technologię RAID, Podsystem klimatyzacji. W ramach tego systemu w Centrum rejestracji, Wykonawca dokona niezbędnych wyliczeń przyrostu ciepła w zależności od zaprojektowanego dla danego pomieszczenia sprzętu, nasłonecznienia pomieszczenia itp., W zależności od wyliczeń (w razie konieczności) zaproponuje sposób klimatyzowania tego pomieszczenia i po zatwierdzeniu przez

8 Zamawiającego zainstaluje w Centrum rejestracji. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, z obliczeniem mocy chłodniczej, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca w razie konieczności rozbuduje system zasilania w celu jego dostosowania do pracy z klimatyzatorami (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia). UWAGA! Pomieszczenia w których będą zainstalowane system rejestracji i szafa serwerowa muszą być uzgodnione z Komendantem Miejskim Policji i Komendantem Komisariatu III Policji Stanowisko podglądu. Zamawiający przyjmuje za miejsce lokalizacji stanowiska podglądu dyżurkę oficera dyżurnego Komisariatu III Policji w Katowicach (ul. Książęca 20) Na stanowisko podglądu mają być dostarczone tylko sygnały z kamer obrotowych Stanowisko podglądu winno być wyposażone w monitor kolorowy wielkoformatowy o przekątnej minimum 32, komputer z systemem operacyjnym oraz licencję z oprogramowaniem klienckim systemu zarządzania Monitor musi posiadać możliwość wyświetlania obrazu z kamery i w podziale na Obraz na monitorze powinien pojawiać się po włączeniu zapisu alarmowego (25kl/s) w systemie rejestracji Stanowisko musi posiadać możliwość sterowania wszystkimi nowymi, obrotowymi kamerami (z możliwością rozbudowy do 30 kamer). Stanowisko podglądu ma mieć priorytet sterowania nad Centrum Obserwacji Medium transmisyjne i transmisja danych systemu Za medium transmisyjne wymaganych sygnałów Zamawiający przyjął światłowód jednomodowy działający w pętli z doprowadzeniem sygnału z Centrum Obserwacji do Komisariatu III Policji (możliwie najkrótszą trasą). Należy przewidzieć zapas nitek światłowodowych na ewentualną rozbudowę do 30 kamer i zabezpieczeniem możliwości ich sterowania z Komisariatu III Policji Do transmisji obrazu Zamawiający przyjął technologię Metro Ethernet; transmisja danych za pomocą światłowodów jednomodowych; możliwość przesyłania dużej ilości danych (obrazów z kamer) na duże odległości, odporność medium na zakłócenia elektromagnetyczne i warunki atmosferyczne, możliwość łatwej rozbudowy systemu monitoringu poprzez instalacje dodatkowych kamer, bez obawy o brak pasma. włókna jednodomowe w kablach światłowodowych, dające możliwość stworzenia systemu monitoringu, którego łącza będą się charakteryzowały dużą przepustowością, praca w trybie punkt punkt lub punkt wielopunkt; przepustowość od Mb/s do Gb/s Instalacja i zasilanie systemu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie posiada kanalizacji teletechnicznej w rejonie objętym postępowaniem. Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejącej kanalizacji teletechnicznej. W przypadku jej braku niezbędne jest wykonanie nowej. Z uwagi na zabytkowy charakter terenu instalacje (kamery, kable, skrzynki) nie mogą być w żaden sposób związane z budynkami. Propozycje rozwiązań i uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków należą do Wykonawcy. (okablowanie musi być poprowadzone w słupach). Kanalizację teletechniczną należy zbudować z OPTO-rury wykonanej z tworzywa HDPE o minimalnej średnicy 50 mm dla magistrali głównej, a w miejscach narażonych na ruch kołowy

9 (pod drogami, parkingami, itp.) opto-rurami o takiej samej średnicy i wzmocnionych ściankach. Odejścia do poszczególnych studzienek, a następnie do słupów mogą być wykonane z Opto-rury o minimalnej średnicy 32 mm. W odległości 40 cm nad opto-rurą należy umieścić taśmę ostrzegającą. Na nowotworzonych ciągach światłowodów odległości pomiędzy studzienkami kanalizacji teletechnicznej należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. Studzienki winny być z włazem żeliwno-betonowym, pokrywa zewnętrzna dostosowana do nawierzchni. Studzienki powinny mieć zabezpieczenie przed włamaniem typu PIOCH. Kanalizacje należy wykonać tak, aby umożliwiała łatwą rozbudowę systemu monitoringu. Ponadto w miejscach montażu kamer należy postawić słupy (w kolorze czarnym wzorujące się stylistyką na istniejących słupach z lampami oświetlenia ulicznego) wraz z studniami typu SK z zabezpieczeniem antywłamaniowym typu PIOCH. Dla punktu kamerowego nr 2 i przed wprowadzeniem światłowodu do Komisariatu III Policji należy w razie konieczności zabudować studnię SKR2 z zabezpieczeniem antywłamaniowym typu PIOCH. Słupy mają zapewnić możliwość montażu bezpośredniego kamer obrotowych na wysokości powyżej części szklanej lampy najbliżej usytuowanych istniejących lamp oświetlenia lokalnego, tak by zminimalizować wpływ oświetlenia na pracę kamer. Zaleca się minimalizowanie ilości montowanych szafek teletechnicznych ze względu na łatwą możliwość ich zniszczenia. Szafki (w razie możliwości) należy montować w najbliższych budynkach za zgodą właściciela budynku, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia szafek przed aktami wandalizmu. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na budowę kanalizacji, montaż słupów i szafek kamerowych od właściciela terenu i Konserwatora Zabytków Wymagania instalacyjne Instalacja światłowodowa. Kabel światłowodowy należy ułożyć w kanalizacji z zapasem według normy branżowej TP dla montowanych kamer. Kabel światłowodowy należy zakończyć panelem światłowodowym 9 2U w szafie teleinformatycznej w Centrum Obserwacji Portierni, zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren klasztoru. Zakończenie kabla po stronie kamerowej szafy teleinformatycznej dobierze projektant kierując się minimalizacją jej wymiarów. W studzienkach teleinformatycznych należy rozdzielić światłowód za pomocą muf światłowodowych w taki sposób, aby do każdej kamerowej szafki teleinformatycznej dochodziła niezbędna ilość włókien światłowodowych zależna od ilości kamer obsługiwanych przez daną szafkę. Kable światłowodowe powinny posiadać stosowny atest. UWAGA: W Centrum Obserwacji i w każdej studzience teleinformatycznej należy pozostawić zapas kabla światłowodowego według normy branżowej TP Instalacja antysabotażowa. Instalację antysabotażową należy wykonać w taki sposób, aby każda ingerencja osób niepowołanych w elementy składowe systemu, takie jak: kamera, skrzynka kamerowa oraz studzienki kanalizacji teletechnicznej, powodowało: - alarmowanie w Centrum Obserwacji, - automatyczne kierowanie obrazu najbliższej kamery obrotowej w miejsce naruszenia elementu systemu Instalacja zasilania. Dla potrzeb systemu należy przewidzieć i wykonać w Centrum Obserwacji obwody zasilające. Wszystkie urządzenia komputerowe powinny być zasilane z dedykowanej, trójprzewodowej sieci elektrycznej poprzez zasilacz awaryjny UPS. Zasilacz awaryjny UPS winien spełniać poniżej wymienione cechy: automatyczną regulację napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć;

10 inteligentne zarządzanie bateriami, maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu, filtrowanie napięcia, chroniące podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania, ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury, wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora, automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany, możliwość zimnego startu, tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego, powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego, montaż (szafa 9 ). Prawidłowe wykonanie takiej instalacji oraz podłączenie odpowiednich urządzeń zabezpieczających ma gwarantować pełne bezpieczeństwo pracy systemu monitoringu i możliwość pracy systemu w przypadku braku zasilania przez minimum godzinę. Systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć. Zainstalowane urządzenia poza Centrum Obserwacji powinny być zabezpieczone ze względu na możliwość wystąpienia przepięć związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, a także przepięć z sieci zasilającej. Winny również być wyposażone w zasilacze awaryjne (zasilacz UPS w każdej skrzynce kamerowej) zapewniające czas pracy urządzeń w przypadku braku zasilania przez minimum godzinę. Zasilacz awaryjny UPS zainstalowany w skrzynce kamerowej winien spełniać poniższe wymagania: automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania; automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany; wskaźnik statusu LED - szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników; możliwość zimnego startu, w czasie zaniku zasilania sieciowego; akumulatory wymienialne przez użytkownika - zwiększające dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR); systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V instalacji w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć Wymagania dla warunków technicznych i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu Zamawiający wymaga, aby jakość sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania była maksymalnie wysokiej klasy, w średniej grupie cenowej oraz posiadała niezbędne certyfikaty i spełniała wymogi UE. Zamawiający wymaga także, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia i czasem usunięcia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji na zainstalowany system oraz 7 lat gwarancji na sieć światłowodową. Wykonawca projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu proponowanego producenta oraz wstępnie określony typ urządzenia wraz z jego parametrami technicznymi celem umożliwienia Zamawiającemu oceny parametrów jakościowych oferowanych materiałów i urządzeń.

11 .4. Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego..4..Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w zakresach tematycznych obejmujących: - dla administratorów całość funkcjonowania Systemu: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, - dla użytkowników: szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Systemu..4.2.Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował w szczególności zakres oraz harmonogram szkoleń Część teoretyczna szkoleń ma odbyć się w pomieszczeniach przygotowanych do przeprowadzania szkoleń w siedzibie Wykonawcy lub w pomieszczeniach wskazanych przez Wykonawcę. Szkolenia praktyczne mają odbywać się na działającym systemie w Centrum Obserwacji..5. Wizje lokalne Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne oraz dokonał oględzin i obmiarów terenu przewidzianego pod monitoring, pomieszczeń Centrum Obserwacji, punktów podglądowych i innych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia..6. Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w SIWZ do niniejszego postępowania. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. Mapka - Koncepcja rozmieszczenia kamer w rejonie ulic: Piotrowicka, Związkowa, Franciszkańska w Katowicach Panewnikach Załącznik Nr do Programu Funkcjonalno- Użytkowego

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo