Listopad, 2011 r. Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Listopad, 2011 r. Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Monitoring wizyjny w rejonie ulicy Mariackiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: urządzenia do nadzoru wideo kable światłowodowe, kamery video, usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej, instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne. Zamawiający: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska Katowice NIP: Program opracował: Jan MIZERA zmiany wprowadził: Marek Manek Listopad, 2011 r.

2 Spis zawartości programu: Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.3. Elementy składowe systemu Punkty kamerowe Centrum obserwacji Centrum rejestracji Stanowisko podglądu Medium transmisyjne i transmisja danych systemu Instalacja i zasilanie systemu 1.4. Szkolenie dla operatorów administratorów systemu Monitoringu Wizyjnego 1.5. Wizje lokalne 1.6. Wymagania stawiane Wykonawcy 2. Część informacyjna programu użytkowo-funkcjonalnego

3 1. Część opisowa programu funkcjonalno użytkowego Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu i budowa, wykonana pod klucz, oparta na światłowodach jednomodowych - systemu monitoringu wizyjnego obejmująca, dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu ul. Mariackiej w Katowicach na odcinku od skrzyżowania ulic Dworcowej i Mielęckiego do skrzyżowania ulicy Mariackiej z ulicą Francuską oraz na ulicy Tylnej Mariackiej zgodnie z uznanymi standardami, w dziedzinie systemów zabezpieczeń, łączności, informatyki i telekomunikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie przez Wykonawcę projektu oraz budowa systemu monitoringu opartego o 3 nowe i 1 istniejący punkt kamerowy, centrum obserwacji oraz dodatkowe stanowiska podglądu, zgodnie z : wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, a także ewentualnymi, dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami w zakresie tych wymagań, dokonanymi z Zamawiającym na etapie prac projektowych lub w trakcie trwania przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami i normami prawnymi w tym zwłaszcza: polską normą dotyczącą systemów dozorowych CCTV nr PN-EN , ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005 r. nr 171, poz. 1433), ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz z późn. zm.), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 1722), instrukcjami producenta Uruchomienie i wdrożenie całego systemu wraz z testami poprawnego funkcjonowania systemu Szkolenie pracowników i administratorów systemu Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stosownie do wymagań Zamawiającego. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, za zgodą Zamawiającego na etapie projektu i realizacji zamówienia w przypadku pojawienia się na rynku oprogramowania lub urządzeń nowocześniejszych, o lepszych parametrach i właściwościach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania zamiast oprogramowania i urządzeń zaproponowanych w ofercie i projekcie technicznym. Zmiana ta nie może wpłynąć na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, ani na zmianę terminu zakończenia inwestycji.

4 Warunki techniczne budowy systemu monitoringu. Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wszelkich wad prawnych Wymagane uzgodnienia. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia prac budowlanych, a także wszystkich decyzji właściwych organów jeśli będą one wymagane przepisami prawa Budowa nowych punktów kamerowych. Za punkt kamerowy przyjmuje się zintegrowaną kamerę szybkoobrotową, zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym słupie i elewacjach budynków, których wygląd zostanie uprzednio zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków. Dla punktu kamerowego nr 3 (wg tabeli 1.) kamera ma być zamontowana na dedykowanym słupie. Budowa systemu przewiduje montaż i uruchomienie 3 nowych punktów kamerowych (PK nr 2, 3, i 4 wg tabeli 1.) i modernizację 1 istniejącego punktu (PK nr 1) poprzez zmianę kamery analogowej na IP. Każdy punkt kamerowy będzie wyposażony w 1 kamerę szybkoobrotową IP. Punkty kamerowe nr 1, 2 i 4 będą zlokalizowane na elewacji budynków, a punkt kamerowy nr 3 na dedykowanym słupie. Dokładna lokalizacja punktów kamerowych została przedstawiona w Tabeli 1.

5 Tabela 1. Zestawienie lokalizacji kamer projektowanego systemu monitoringu na terenie ulicy Mariackiej Lp. Lokalizacja punktu Kamery kamerowego ilość typ Zakres obserwacji kamery Lokalizacja szafki kamerowej 1. Na narożniku elewacji budynku przy ulicy Dworcowej 1 przy zbiegu ulicy dworcowej z ulicą Mielęckiego 1 obrotowa IP (modernizacja istniejącego punktu kamerowego) Ulicę Dworcową, Mielęckiego, Mariacką i wjazd na ulicę Tylną Mariacką oraz podejście do tunelu pod torami Na elewacji budynku Mariacka 11 na wysokości wylotu ulicy Stanisława Na słupie dedykowanym na wysokości posesji Tylna Mariacka 19 od południowej strony ulicy na wysepce między stanowiskami parkingowymi Na elewacji budynku przy ul. Mariackiej 24; na skrzyżowaniu ulic Mariackiej z ulicą Francuską 1 1 obrotowa IP megafon obrotowa IP megafon Ulicę Mariacką na odcinku od ulicy Dworcowej, ulicę Stanisława i ulicę Mariacką od Stanisława do Francuskiej Cała ulica Tylna Mariacka Skrzyżowanie ulicy Francuskiej z ulicą 1 obrotowa IP Mariacką, parking przy ulicy Francuskiej i Mariackiej, ulicę Mariacką w obu kierunkach i Tylnej Mariackiej w Katowicach. lokalizacja i ilość szafek pozostaje do uzgodnienia z projektantem i Konserwatorem Zabytków - przy założeniu minimalizacji ich ilości ze względu na zagrożenie wandalizmem 1.3. Elementy składowe systemu: Punkty kamerowe Słup wraz z osprzętem. Estetyczna konstrukcja stalowa, dostosowana kolorystyką i kształtem do istniejącego oświetlenia ulicy, uzgodniona z Konserwatorem Zabytków, zaprojektowana z myślą o pracy w środowisku zagrożonym wandalizmem (utrudnienie dostępu osobom niepowołanym bez specjalistycznego sprzętu), przemyślana pod kątem instalacji kamer i osprzętu (przyłącze energetyczne, zasilanie awaryjne, sprzęt transmisyjny, megafon). Okablowanie powinno przebiegać wewnątrz słupa przez opto-rurę do szafki kamerowej, a w przypadku posadowienia kamery na elewacji (pod tynkiem). Słup powinien posiadać ograniczenie możliwości wspinaczki poprzez zainstalowaną koronę kolców na 2/3 wysokości słupa. Wysokość słupów musi być uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. Na wszystkich punktach z kamerami obrotowymi zainstalować łącze do megafonu, a dla punktów kamerowych nr 2, 3, (wg tabeli 1.) zamontować megafon. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na lokalizację i sposób zabudowy kamer od Właściciela budynku i Konserwatora Zabytków Szafki kamerowe. Szafki kamerowe nie powinny przekraczać rozmiarów szer. 850 x gł. 450 x wys milimetrów; powinny być zamykane zamkami lub kłódkami z wkładkami patentowymi z drzwiami ryglowanymi minimum trzypunktowo. Należy dążyć do minimalizacji ilości skrzynek kamerowych.

6 Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zabudowę słupków i szafek od Właściciela budynków i Konserwatora Zabytków Kamera PTZ. kamera szybkoobrotowa IP Full HD 1080p (przetwornik 1/3 cala CMOS, pole widzenia 3-55 stopni), rozdzielczość Full HD 1080p, tryb pracy 16:9, pracująca w trybie dzień noc, czułość kamery: minimum 0,8 lx przy F1.6 i 30IRE, wydłużona migawka, zbliżenie optyczne min. 15x, zbliżenie cyfrowe min.10x, obrót 360 stopni bez punktu krańcowego, minimum 2 niezależnie konfigurowane strumienie wizyjne kodowane w standardzie H.264 lub MJPEG, generujące strumień wizyjny 1080p (minimum jeden) przy min. 25 kl/s, minimum jednostronne audio - poza tym należy przewidzieć nadawanie komunikatów głosowych przez operatora. (megafony na PK nr 2, 3). strefy prywatności, programowalne przyciski pozycjonowania, tryb pracy sekwencja, panorama, trasa, port Fast Ethernet, programowalne wejście i wyjście alarmowe, sterowanie ruchem kamer i zoomem za pomocą protokołu TCP/IP, obudowa wandaloodporna w kolorze czarnym, min. 3 letnia gwarancja producenta Centrum Obserwacji. Zamawiający przyjmuje, że monitoring ul. Mariackiej zostanie zobrazowany w Centrum Obserwacji na istniejącym stanowisku Straży Miejskiej w Miejskim Centrum Ratownictwa (ul. Młyńska 4a), zlokalizowanym na II piętrze, sala dyspozytorów. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 10kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 10kl/s Centrum Obserwacji powinno zostać wybudowane w oparciu o: wielomonitorowe klienckie stacje robocze (obsługa minimum 4 monitorów), aplikacje klienckie z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, monitory Full HD 1080p do pełnoekranowej obserwacji (dwa monitory oba z podziałem do 4 kamer i możliwością przejścia na podgląd szczegółowego obrazu z jednej kamery; ich rozmiary dopasować i parametry dostosować do istniejących i uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania); sposób montażu dostosować do architektury pomieszczeń i ergonomii stanowiska do pracy ciągłej). manipulator 3D sterujące pracą kamer PTZ, osprzęt audio do dwukierunkowej komunikacji, dostęp do obrazów on-line oraz zapisów odbywa się z poziomu aplikacji klienckich z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, aplikacja musi zezwalać na sterowanie kamerami PTZ za pomocą różnych urządzeń wskazujących: joystick, mysz, klawiatura, aplikacja musi obsługiwać interfejs dwukierunkowej komunikacji audio,

7 aplikacja musi posiadać API dające możliwość integracji i wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi (systemy alarmowe, kontrola dostępu, identyfikacja tablic rejestracyjnych, inteligentna analiza obrazu, DSO), pomieszczenie Centrum należy wyposażyć w UPS zabezpieczający pracę urządzeń przez minimum 1 godz. Podsystem klimatyzacji. Centrum obserwacji w MCR (ul. Młyńska 4a) wyposażone jest w klimatyzator i nie wymaga prac adaptacyjnych w tym zakresie Centrum Rejestracji Miejsce rejestracji będzie znajdowało się w Miejskim Centrum Ratownictwa (ul. Młyńska 4a, pokój 209A) Katowicach. Wykonawca zbuduje (z możliwością rozbudowy do 10 kamer) system rejestracji ciągłej dla nowo wybudowanych punktów kamerowych. Przyjmuje się, że okres przechowywania zapisanego materiału wynosi minimum 30 dni. Obraz ma być rejestrowany w trybie minimum 10kl/s w najwyższej rozdzielczości i przy najmniejszym współczynniku kompresji. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 10kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 10kl/s. System będzie pozwalał na dodatkową archiwizację na inny nośnik zewnętrzny (np. DVD) zdarzeń, które zwróciły szczególną uwagą operatorów systemu Wytyczne dotyczące Centrum Rejestracji: pomieszczenie jest zabezpieczone instalacjami SSWiN, KD, ppoż., wyposażone w zasilanie awaryjne o mocy dostosowanej do aktualnie zainstalowanych urządzeń, centralnym punktem systemu ma być skalowalna aplikacja serwerowa zainstalowana na komputerze wyposażonym w system redundantnego zasilania, wyposażonym w napęd DVD/RW, służący do archiwizacji i zgrywania danych dla potrzeb dowodowych, zapisy mają być przechowywane na macierzy dyskowej iscsi wykorzystującej technologię RAID, UPS umożliwiający podtrzymanie rejestracji przez 4 godz. Podsystem klimatyzacji. Pomieszczenie jest klimatyzowane i nie wymagana modernizacji w tym zakresie Stanowisko podglądu. Zamawiający przyjmuje za miejsce lokalizacji stanowiska podglądu istniejące stanowisko Policji w Miejskim Centrum Ratownictwa w Katowicach (ulica Młyńska 4a, II piętro, sala dyspozytorów) Na stanowiska podglądu mają być dostarczone sygnały z kamer obrotowych Stanowiska podglądu winny być doposażone w 1 monitor kolorowy dostosowany parametrami do istniejących na stanowisku, komputer z systemem operacyjnym oraz licencję z oprogramowaniem klienckim systemu zarządzania Monitor musi posiadać możliwość wyświetlania obrazu z 1 kamery i w podziale na Stanowisko podglądu musi posiadać priorytet sterowania kamerami w stosunku do obserwatora z Centrum Obserwacji Medium transmisyjne i transmisja danych systemu Za medium transmisyjne wymaganych sygnałów Zamawiający przyjął światłowód jednomodowy działający z doprowadzeniem sygnału do Miejskiego Centrum Ratownictwa (ul. Młyńska 4a na stanowiska SM i Policji). Należy przewidzieć zapas nitek

8 światłowodowych na ewentualną rozbudowę do 10 kamer i zabezpieczeniem możliwości ich sterowania i komunikacji głosowej Do transmisji obrazu Zamawiający przyjął technologię Metro Ethernet; transmisja danych za pomocą światłowodów jednomodowych; możliwość przesyłania dużej ilości danych (obrazów z kamer) na duże odległości, odporność medium na zakłócenia elektromagnetyczne i warunki atmosferyczne, możliwość łatwej rozbudowy systemu monitoringu poprzez instalacje dodatkowych kamer, bez obawy o brak pasma. włókna jednodomowe w kablach światłowodowych, dające możliwość stworzenia systemu monitoringu, którego łącza będą się charakteryzowały dużą przepustowością, zapewnienie możliwości wpięcia systemu do innego systemu monitoringu, który zostanie wybudowany w innej części miasta; praca w trybie punkt punkt lub punkt wielopunkt; przepustowość od 1 Mb/s do 1 Gb/s Instalacja i zasilanie systemu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada kanalizację teletechniczną w rejonie objętym postępowaniem na całej długości ul. Mariackiej ze studzienkami przy PK nr 1, 2 i 4. W kanalizacji tej od PK nr 1 do PK nr 2 i osobno do PK nr 4 położone są 4 włókna światłowodu jednomodowego. Na odcinku od PK nr 1 do studni przy ul. Pocztowej 5 Zamawiający posiada światłowód jednomodowy w kanalizacji TP SA (do wykorzystania jest 80 włókien). Od PK nr 1 należy położyć 4 włókna światłowodu jednomodowego w oparciu o istniejącą kanalizację w ul. Mariackiej i dalej możliwie najkrótszą drogą do PK nr 3. W przypadku braku kanalizacji innego operatora w kierunku PK nr 3 należy położyć światłowód w OPTO-rurze wykonanej z tworzywa HDPE o minimalnej średnicy 50 mm dla magistrali głównej, a w miejscach narażonych na ruch kołowy (pod drogami, parkingami, itp.) opto-rurami o takiej samej średnicy i wzmocnionych ściankach. Odejścia do poszczególnych studzienek, a następnie do słupów mogą być wykonane z Opto-rury o minimalnej średnicy 32 mm. W odległości 40 cm nad opto-rurą należy umieścić taśmę ostrzegającą. Przy słupie PK nr 3 powinna być zainstalowana studzienka SK1 z włazem żeliwno-betonowym, pokrywa zewnętrzna dostosowana do nawierzchni. Studzienka powinny mieć zabezpieczenie przed włamaniem typu PIOCH. Z uwagi na zabytkowy charakter terenu instalacje (kamery, kable, skrzynki) nie mogą być w żaden sposób związane z budynkami. Propozycje rozwiązań i uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków należą do Wykonawcy. (okablowanie musi być poprowadzone w słupach). UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na budowę kanalizacji, montaż słupów i szafek kamerowych od właściciela terenu Wymagania instalacyjne Instalacja światłowodowa Kabel światłowodowy należy ułożyć w kanalizacji z zapasem według normy branżowej TP dla montowanych kamer. Kabel światłowodowy należy zakończyć panelem światłowodowym 19 2U w szafie teleinformatycznej w Centrum Obserwacji Miejskie Centrum Ratownictwa. Zakończenie kabla po stronie kamerowej szafy teleinformatycznej dobierze projektant kierując się minimalizacją jej wymiarów. W studzienkach teleinformatycznych należy rozdzielić światłowód za pomocą muf światłowodowych w taki sposób, aby do każdej kamerowej szafki teleinformatycznej dochodziła niezbędna ilość włókien światłowodowych zależna od ilości kamer obsługiwanych przez daną szafkę. Kable światłowodowe powinny posiadać stosowny atest. UWAGA: W Centrum Obserwacji i w każdej studzience teleinformatycznej należy pozostawić zapas kabla światłowodowego według normy branżowej TP.

9 Instalacja antysabotażowa. Instalację antysabotażową należy wykonać w taki sposób, aby każda ingerencja osób niepowołanych w elementy składowe systemu, takie jak: kamera, skrzynka kamerowa oraz studzienki kanalizacji teletechnicznej, powodowało: - alarmowanie w Centrum Obserwacji, - automatyczne kierowanie obrazu najbliższej kamery obrotowej w miejsce naruszenia elementu systemu Instalacja zasilania. Dla potrzeb systemu należy przewidzieć i wykonać w Centrum Obserwacji obwody zasilające. Wszystkie urządzenia komputerowe powinny być zasilane z dedykowanej, trójprzewodowej sieci elektrycznej poprzez zasilacz awaryjny UPS. Zasilacz awaryjny UPS winien spełniać poniżej wymienione cechy: automatyczną regulację napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć; inteligentne zarządzanie bateriami, maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu, filtrowanie napięcia, chroniące podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania, ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury, wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora, automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany, możliwość zimnego startu, tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego, powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego, montaż (szafa 19 ). Prawidłowe wykonanie takiej instalacji oraz podłączenie odpowiednich urządzeń zabezpieczających ma gwarantować pełne bezpieczeństwo pracy systemu monitoringu i możliwość pracy systemu w przypadku braku zasilania przez minimum 1 godzinę. Systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć. Zainstalowane urządzenia poza Centrum Obserwacji powinny być zabezpieczone ze względu na możliwość wystąpienia przepięć związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, a także przepięć z sieci zasilającej. Winny również być wyposażone w zasilacze awaryjne (zasilacz UPS w każdej skrzynce kamerowej) zapewniające czas pracy urządzeń w przypadku braku zasilania przez minimum 1 godzinę. Zasilacz awaryjny UPS zainstalowany w skrzynce kamerowej winien spełniać poniższe wymagania: automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania; automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany; wskaźnik statusu LED - szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników; możliwość zimnego startu, w czasie zaniku zasilania sieciowego; akumulatory wymienialne przez użytkownika - zwiększające dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR); systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V instalacji w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć Wymagania dla warunków technicznych i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu

10 Zamawiający wymaga, aby jakość sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania była maksymalnie wysokiej klasy, w średniej grupie cenowej oraz posiadała niezbędne certyfikaty i spełniała wymogi UE. Zamawiający wymaga także, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji maksymalnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia i czasem usunięcia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji na zainstalowany system oraz 7 lat gwarancji na sieć światłowodową. Wykonawca projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu proponowanego producenta oraz wstępnie określony typ urządzenia wraz z jego parametrami technicznymi celem umożliwienia Zamawiającemu oceny parametrów jakościowych oferowanych materiałów i urządzeń Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w zakresach tematycznych obejmujących: - dla administratorów całość funkcjonowania Systemu: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, - dla użytkowników: szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Systemu Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował w szczególności zakres oraz harmonogram szkoleń Część teoretyczna szkoleń ma odbyć się w pomieszczeniach przygotowanych do przeprowadzania szkoleń w siedzibie Wykonawcy lub w pomieszczeniach wskazanych przez Wykonawcę. Szkolenia praktyczne mają odbywać się na działającym systemie w Centrum Obserwacji Wizje lokalne Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne oraz dokonał oględzin i obmiarów terenu przewidzianego pod monitoring, pomieszczeń Centrum Obserwacji, punktów podglądowych i innych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagania stawiane Wykonawcy zostaną określone w SIWZ do niniejszego postępowania. 2. Część informacyjna programu użytkowo funkcjonalnego. 1. Mapka - Koncepcja rozmieszczenia kamer w rejonie ul. Mariackiej Załącznik Nr 1.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk

Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czerwieńsk Czerwieńsk 2011 Strona 1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo