Listopad, 2011 r. Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Listopad, 2011 r. Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Monitoring wizyjny w rejonie ulicy Mariackiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: urządzenia do nadzoru wideo kable światłowodowe, kamery video, usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej, instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne. Zamawiający: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska Katowice NIP: Program opracował: Jan MIZERA zmiany wprowadził: Marek Manek Listopad, 2011 r.

2 Spis zawartości programu: Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.3. Elementy składowe systemu Punkty kamerowe Centrum obserwacji Centrum rejestracji Stanowisko podglądu Medium transmisyjne i transmisja danych systemu Instalacja i zasilanie systemu 1.4. Szkolenie dla operatorów administratorów systemu Monitoringu Wizyjnego 1.5. Wizje lokalne 1.6. Wymagania stawiane Wykonawcy 2. Część informacyjna programu użytkowo-funkcjonalnego

3 1. Część opisowa programu funkcjonalno użytkowego Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu i budowa, wykonana pod klucz, oparta na światłowodach jednomodowych - systemu monitoringu wizyjnego obejmująca, dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu ul. Mariackiej w Katowicach na odcinku od skrzyżowania ulic Dworcowej i Mielęckiego do skrzyżowania ulicy Mariackiej z ulicą Francuską oraz na ulicy Tylnej Mariackiej zgodnie z uznanymi standardami, w dziedzinie systemów zabezpieczeń, łączności, informatyki i telekomunikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie przez Wykonawcę projektu oraz budowa systemu monitoringu opartego o 3 nowe i 1 istniejący punkt kamerowy, centrum obserwacji oraz dodatkowe stanowiska podglądu, zgodnie z : wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, a także ewentualnymi, dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami w zakresie tych wymagań, dokonanymi z Zamawiającym na etapie prac projektowych lub w trakcie trwania przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami i normami prawnymi w tym zwłaszcza: polską normą dotyczącą systemów dozorowych CCTV nr PN-EN , ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005 r. nr 171, poz. 1433), ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz z późn. zm.), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. z 2009 r., nr 220, poz. 1722), instrukcjami producenta Uruchomienie i wdrożenie całego systemu wraz z testami poprawnego funkcjonowania systemu Szkolenie pracowników i administratorów systemu Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stosownie do wymagań Zamawiającego. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, za zgodą Zamawiającego na etapie projektu i realizacji zamówienia w przypadku pojawienia się na rynku oprogramowania lub urządzeń nowocześniejszych, o lepszych parametrach i właściwościach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania zamiast oprogramowania i urządzeń zaproponowanych w ofercie i projekcie technicznym. Zmiana ta nie może wpłynąć na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, ani na zmianę terminu zakończenia inwestycji.

4 Warunki techniczne budowy systemu monitoringu. Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wszelkich wad prawnych Wymagane uzgodnienia. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia prac budowlanych, a także wszystkich decyzji właściwych organów jeśli będą one wymagane przepisami prawa Budowa nowych punktów kamerowych. Za punkt kamerowy przyjmuje się zintegrowaną kamerę szybkoobrotową, zasilaną energią elektryczną, wykorzystującą do transmisji obrazu i sterowania łącze światłowodowe, zamontowaną na dedykowanym słupie i elewacjach budynków, których wygląd zostanie uprzednio zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków. Dla punktu kamerowego nr 3 (wg tabeli 1.) kamera ma być zamontowana na dedykowanym słupie. Budowa systemu przewiduje montaż i uruchomienie 3 nowych punktów kamerowych (PK nr 2, 3, i 4 wg tabeli 1.) i modernizację 1 istniejącego punktu (PK nr 1) poprzez zmianę kamery analogowej na IP. Każdy punkt kamerowy będzie wyposażony w 1 kamerę szybkoobrotową IP. Punkty kamerowe nr 1, 2 i 4 będą zlokalizowane na elewacji budynków, a punkt kamerowy nr 3 na dedykowanym słupie. Dokładna lokalizacja punktów kamerowych została przedstawiona w Tabeli 1.

5 Tabela 1. Zestawienie lokalizacji kamer projektowanego systemu monitoringu na terenie ulicy Mariackiej Lp. Lokalizacja punktu Kamery kamerowego ilość typ Zakres obserwacji kamery Lokalizacja szafki kamerowej 1. Na narożniku elewacji budynku przy ulicy Dworcowej 1 przy zbiegu ulicy dworcowej z ulicą Mielęckiego 1 obrotowa IP (modernizacja istniejącego punktu kamerowego) Ulicę Dworcową, Mielęckiego, Mariacką i wjazd na ulicę Tylną Mariacką oraz podejście do tunelu pod torami Na elewacji budynku Mariacka 11 na wysokości wylotu ulicy Stanisława Na słupie dedykowanym na wysokości posesji Tylna Mariacka 19 od południowej strony ulicy na wysepce między stanowiskami parkingowymi Na elewacji budynku przy ul. Mariackiej 24; na skrzyżowaniu ulic Mariackiej z ulicą Francuską 1 1 obrotowa IP megafon obrotowa IP megafon Ulicę Mariacką na odcinku od ulicy Dworcowej, ulicę Stanisława i ulicę Mariacką od Stanisława do Francuskiej Cała ulica Tylna Mariacka Skrzyżowanie ulicy Francuskiej z ulicą 1 obrotowa IP Mariacką, parking przy ulicy Francuskiej i Mariackiej, ulicę Mariacką w obu kierunkach i Tylnej Mariackiej w Katowicach. lokalizacja i ilość szafek pozostaje do uzgodnienia z projektantem i Konserwatorem Zabytków - przy założeniu minimalizacji ich ilości ze względu na zagrożenie wandalizmem 1.3. Elementy składowe systemu: Punkty kamerowe Słup wraz z osprzętem. Estetyczna konstrukcja stalowa, dostosowana kolorystyką i kształtem do istniejącego oświetlenia ulicy, uzgodniona z Konserwatorem Zabytków, zaprojektowana z myślą o pracy w środowisku zagrożonym wandalizmem (utrudnienie dostępu osobom niepowołanym bez specjalistycznego sprzętu), przemyślana pod kątem instalacji kamer i osprzętu (przyłącze energetyczne, zasilanie awaryjne, sprzęt transmisyjny, megafon). Okablowanie powinno przebiegać wewnątrz słupa przez opto-rurę do szafki kamerowej, a w przypadku posadowienia kamery na elewacji (pod tynkiem). Słup powinien posiadać ograniczenie możliwości wspinaczki poprzez zainstalowaną koronę kolców na 2/3 wysokości słupa. Wysokość słupów musi być uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. Na wszystkich punktach z kamerami obrotowymi zainstalować łącze do megafonu, a dla punktów kamerowych nr 2, 3, (wg tabeli 1.) zamontować megafon. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na lokalizację i sposób zabudowy kamer od Właściciela budynku i Konserwatora Zabytków Szafki kamerowe. Szafki kamerowe nie powinny przekraczać rozmiarów szer. 850 x gł. 450 x wys milimetrów; powinny być zamykane zamkami lub kłódkami z wkładkami patentowymi z drzwiami ryglowanymi minimum trzypunktowo. Należy dążyć do minimalizacji ilości skrzynek kamerowych.

6 Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zabudowę słupków i szafek od Właściciela budynków i Konserwatora Zabytków Kamera PTZ. kamera szybkoobrotowa IP Full HD 1080p (przetwornik 1/3 cala CMOS, pole widzenia 3-55 stopni), rozdzielczość Full HD 1080p, tryb pracy 16:9, pracująca w trybie dzień noc, czułość kamery: minimum 0,8 lx przy F1.6 i 30IRE, wydłużona migawka, zbliżenie optyczne min. 15x, zbliżenie cyfrowe min.10x, obrót 360 stopni bez punktu krańcowego, minimum 2 niezależnie konfigurowane strumienie wizyjne kodowane w standardzie H.264 lub MJPEG, generujące strumień wizyjny 1080p (minimum jeden) przy min. 25 kl/s, minimum jednostronne audio - poza tym należy przewidzieć nadawanie komunikatów głosowych przez operatora. (megafony na PK nr 2, 3). strefy prywatności, programowalne przyciski pozycjonowania, tryb pracy sekwencja, panorama, trasa, port Fast Ethernet, programowalne wejście i wyjście alarmowe, sterowanie ruchem kamer i zoomem za pomocą protokołu TCP/IP, obudowa wandaloodporna w kolorze czarnym, min. 3 letnia gwarancja producenta Centrum Obserwacji. Zamawiający przyjmuje, że monitoring ul. Mariackiej zostanie zobrazowany w Centrum Obserwacji na istniejącym stanowisku Straży Miejskiej w Miejskim Centrum Ratownictwa (ul. Młyńska 4a), zlokalizowanym na II piętrze, sala dyspozytorów. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 10kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 10kl/s Centrum Obserwacji powinno zostać wybudowane w oparciu o: wielomonitorowe klienckie stacje robocze (obsługa minimum 4 monitorów), aplikacje klienckie z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, monitory Full HD 1080p do pełnoekranowej obserwacji (dwa monitory oba z podziałem do 4 kamer i możliwością przejścia na podgląd szczegółowego obrazu z jednej kamery; ich rozmiary dopasować i parametry dostosować do istniejących i uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania); sposób montażu dostosować do architektury pomieszczeń i ergonomii stanowiska do pracy ciągłej). manipulator 3D sterujące pracą kamer PTZ, osprzęt audio do dwukierunkowej komunikacji, dostęp do obrazów on-line oraz zapisów odbywa się z poziomu aplikacji klienckich z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu użytkowników, aplikacja musi zezwalać na sterowanie kamerami PTZ za pomocą różnych urządzeń wskazujących: joystick, mysz, klawiatura, aplikacja musi obsługiwać interfejs dwukierunkowej komunikacji audio,

7 aplikacja musi posiadać API dające możliwość integracji i wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi (systemy alarmowe, kontrola dostępu, identyfikacja tablic rejestracyjnych, inteligentna analiza obrazu, DSO), pomieszczenie Centrum należy wyposażyć w UPS zabezpieczający pracę urządzeń przez minimum 1 godz. Podsystem klimatyzacji. Centrum obserwacji w MCR (ul. Młyńska 4a) wyposażone jest w klimatyzator i nie wymaga prac adaptacyjnych w tym zakresie Centrum Rejestracji Miejsce rejestracji będzie znajdowało się w Miejskim Centrum Ratownictwa (ul. Młyńska 4a, pokój 209A) Katowicach. Wykonawca zbuduje (z możliwością rozbudowy do 10 kamer) system rejestracji ciągłej dla nowo wybudowanych punktów kamerowych. Przyjmuje się, że okres przechowywania zapisanego materiału wynosi minimum 30 dni. Obraz ma być rejestrowany w trybie minimum 10kl/s w najwyższej rozdzielczości i przy najmniejszym współczynniku kompresji. Obserwator w Centrum Obserwacji musi mieć możliwość nagrywania zauważonego zdarzenia na poziomie 25kl/s i po jego zakończeniu powrócić do zapisu 10kl/s. Fakt nagrywania na poziomie 25kl/s musi być wyraźnie sygnalizowany obserwatorowi i po 30 min. automatycznie przełączany na 10kl/s. System będzie pozwalał na dodatkową archiwizację na inny nośnik zewnętrzny (np. DVD) zdarzeń, które zwróciły szczególną uwagą operatorów systemu Wytyczne dotyczące Centrum Rejestracji: pomieszczenie jest zabezpieczone instalacjami SSWiN, KD, ppoż., wyposażone w zasilanie awaryjne o mocy dostosowanej do aktualnie zainstalowanych urządzeń, centralnym punktem systemu ma być skalowalna aplikacja serwerowa zainstalowana na komputerze wyposażonym w system redundantnego zasilania, wyposażonym w napęd DVD/RW, służący do archiwizacji i zgrywania danych dla potrzeb dowodowych, zapisy mają być przechowywane na macierzy dyskowej iscsi wykorzystującej technologię RAID, UPS umożliwiający podtrzymanie rejestracji przez 4 godz. Podsystem klimatyzacji. Pomieszczenie jest klimatyzowane i nie wymagana modernizacji w tym zakresie Stanowisko podglądu. Zamawiający przyjmuje za miejsce lokalizacji stanowiska podglądu istniejące stanowisko Policji w Miejskim Centrum Ratownictwa w Katowicach (ulica Młyńska 4a, II piętro, sala dyspozytorów) Na stanowiska podglądu mają być dostarczone sygnały z kamer obrotowych Stanowiska podglądu winny być doposażone w 1 monitor kolorowy dostosowany parametrami do istniejących na stanowisku, komputer z systemem operacyjnym oraz licencję z oprogramowaniem klienckim systemu zarządzania Monitor musi posiadać możliwość wyświetlania obrazu z 1 kamery i w podziale na Stanowisko podglądu musi posiadać priorytet sterowania kamerami w stosunku do obserwatora z Centrum Obserwacji Medium transmisyjne i transmisja danych systemu Za medium transmisyjne wymaganych sygnałów Zamawiający przyjął światłowód jednomodowy działający z doprowadzeniem sygnału do Miejskiego Centrum Ratownictwa (ul. Młyńska 4a na stanowiska SM i Policji). Należy przewidzieć zapas nitek

8 światłowodowych na ewentualną rozbudowę do 10 kamer i zabezpieczeniem możliwości ich sterowania i komunikacji głosowej Do transmisji obrazu Zamawiający przyjął technologię Metro Ethernet; transmisja danych za pomocą światłowodów jednomodowych; możliwość przesyłania dużej ilości danych (obrazów z kamer) na duże odległości, odporność medium na zakłócenia elektromagnetyczne i warunki atmosferyczne, możliwość łatwej rozbudowy systemu monitoringu poprzez instalacje dodatkowych kamer, bez obawy o brak pasma. włókna jednodomowe w kablach światłowodowych, dające możliwość stworzenia systemu monitoringu, którego łącza będą się charakteryzowały dużą przepustowością, zapewnienie możliwości wpięcia systemu do innego systemu monitoringu, który zostanie wybudowany w innej części miasta; praca w trybie punkt punkt lub punkt wielopunkt; przepustowość od 1 Mb/s do 1 Gb/s Instalacja i zasilanie systemu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada kanalizację teletechniczną w rejonie objętym postępowaniem na całej długości ul. Mariackiej ze studzienkami przy PK nr 1, 2 i 4. W kanalizacji tej od PK nr 1 do PK nr 2 i osobno do PK nr 4 położone są 4 włókna światłowodu jednomodowego. Na odcinku od PK nr 1 do studni przy ul. Pocztowej 5 Zamawiający posiada światłowód jednomodowy w kanalizacji TP SA (do wykorzystania jest 80 włókien). Od PK nr 1 należy położyć 4 włókna światłowodu jednomodowego w oparciu o istniejącą kanalizację w ul. Mariackiej i dalej możliwie najkrótszą drogą do PK nr 3. W przypadku braku kanalizacji innego operatora w kierunku PK nr 3 należy położyć światłowód w OPTO-rurze wykonanej z tworzywa HDPE o minimalnej średnicy 50 mm dla magistrali głównej, a w miejscach narażonych na ruch kołowy (pod drogami, parkingami, itp.) opto-rurami o takiej samej średnicy i wzmocnionych ściankach. Odejścia do poszczególnych studzienek, a następnie do słupów mogą być wykonane z Opto-rury o minimalnej średnicy 32 mm. W odległości 40 cm nad opto-rurą należy umieścić taśmę ostrzegającą. Przy słupie PK nr 3 powinna być zainstalowana studzienka SK1 z włazem żeliwno-betonowym, pokrywa zewnętrzna dostosowana do nawierzchni. Studzienka powinny mieć zabezpieczenie przed włamaniem typu PIOCH. Z uwagi na zabytkowy charakter terenu instalacje (kamery, kable, skrzynki) nie mogą być w żaden sposób związane z budynkami. Propozycje rozwiązań i uzgodnienie ich z konserwatorem zabytków należą do Wykonawcy. (okablowanie musi być poprowadzone w słupach). UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na budowę kanalizacji, montaż słupów i szafek kamerowych od właściciela terenu Wymagania instalacyjne Instalacja światłowodowa Kabel światłowodowy należy ułożyć w kanalizacji z zapasem według normy branżowej TP dla montowanych kamer. Kabel światłowodowy należy zakończyć panelem światłowodowym 19 2U w szafie teleinformatycznej w Centrum Obserwacji Miejskie Centrum Ratownictwa. Zakończenie kabla po stronie kamerowej szafy teleinformatycznej dobierze projektant kierując się minimalizacją jej wymiarów. W studzienkach teleinformatycznych należy rozdzielić światłowód za pomocą muf światłowodowych w taki sposób, aby do każdej kamerowej szafki teleinformatycznej dochodziła niezbędna ilość włókien światłowodowych zależna od ilości kamer obsługiwanych przez daną szafkę. Kable światłowodowe powinny posiadać stosowny atest. UWAGA: W Centrum Obserwacji i w każdej studzience teleinformatycznej należy pozostawić zapas kabla światłowodowego według normy branżowej TP.

9 Instalacja antysabotażowa. Instalację antysabotażową należy wykonać w taki sposób, aby każda ingerencja osób niepowołanych w elementy składowe systemu, takie jak: kamera, skrzynka kamerowa oraz studzienki kanalizacji teletechnicznej, powodowało: - alarmowanie w Centrum Obserwacji, - automatyczne kierowanie obrazu najbliższej kamery obrotowej w miejsce naruszenia elementu systemu Instalacja zasilania. Dla potrzeb systemu należy przewidzieć i wykonać w Centrum Obserwacji obwody zasilające. Wszystkie urządzenia komputerowe powinny być zasilane z dedykowanej, trójprzewodowej sieci elektrycznej poprzez zasilacz awaryjny UPS. Zasilacz awaryjny UPS winien spełniać poniżej wymienione cechy: automatyczną regulację napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć; inteligentne zarządzanie bateriami, maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu, filtrowanie napięcia, chroniące podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania, ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury, wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora, automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany, możliwość zimnego startu, tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego, powiadomienie o rozłączeniu akumulatora, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego, montaż (szafa 19 ). Prawidłowe wykonanie takiej instalacji oraz podłączenie odpowiednich urządzeń zabezpieczających ma gwarantować pełne bezpieczeństwo pracy systemu monitoringu i możliwość pracy systemu w przypadku braku zasilania przez minimum 1 godzinę. Systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć. Zainstalowane urządzenia poza Centrum Obserwacji powinny być zabezpieczone ze względu na możliwość wystąpienia przepięć związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, a także przepięć z sieci zasilającej. Winny również być wyposażone w zasilacze awaryjne (zasilacz UPS w każdej skrzynce kamerowej) zapewniające czas pracy urządzeń w przypadku braku zasilania przez minimum 1 godzinę. Zasilacz awaryjny UPS zainstalowany w skrzynce kamerowej winien spełniać poniższe wymagania: automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania; automatyczny test, okresowy autotest akumulatora zapewniający wczesne wykrywanie konieczności wymiany; wskaźnik statusu LED - szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników; możliwość zimnego startu, w czasie zaniku zasilania sieciowego; akumulatory wymienialne przez użytkownika - zwiększające dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR); systemy należy dodatkowo zabezpieczyć przed przepięciami także od strony zasilania 230 V instalacji w rozdzielniach elektrycznych ogranicznikami przepięć Wymagania dla warunków technicznych i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu

10 Zamawiający wymaga, aby jakość sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania była maksymalnie wysokiej klasy, w średniej grupie cenowej oraz posiadała niezbędne certyfikaty i spełniała wymogi UE. Zamawiający wymaga także, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji maksymalnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia i czasem usunięcia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji na zainstalowany system oraz 7 lat gwarancji na sieć światłowodową. Wykonawca projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu proponowanego producenta oraz wstępnie określony typ urządzenia wraz z jego parametrami technicznymi celem umożliwienia Zamawiającemu oceny parametrów jakościowych oferowanych materiałów i urządzeń Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w zakresach tematycznych obejmujących: - dla administratorów całość funkcjonowania Systemu: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, - dla użytkowników: szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Systemu Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował w szczególności zakres oraz harmonogram szkoleń Część teoretyczna szkoleń ma odbyć się w pomieszczeniach przygotowanych do przeprowadzania szkoleń w siedzibie Wykonawcy lub w pomieszczeniach wskazanych przez Wykonawcę. Szkolenia praktyczne mają odbywać się na działającym systemie w Centrum Obserwacji Wizje lokalne Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne oraz dokonał oględzin i obmiarów terenu przewidzianego pod monitoring, pomieszczeń Centrum Obserwacji, punktów podglądowych i innych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wymagania stawiane Wykonawcy Wymagania stawiane Wykonawcy zostaną określone w SIWZ do niniejszego postępowania. 2. Część informacyjna programu użytkowo funkcjonalnego. 1. Mapka - Koncepcja rozmieszczenia kamer w rejonie ul. Mariackiej Załącznik Nr 1.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Sonet3 Janusz Olek ul. Świętoduska 16 20-082 Lublin. Zamawiający: Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski

Wykonawca: Sonet3 Janusz Olek ul. Świętoduska 16 20-082 Lublin. Zamawiający: Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski Program funkcjonalno-użytkowy do projektu pn. Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego w zakresie budowy monitoringu miejskiego oraz wyposażenia

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wybrany Wykonawca:

Załącznik nr 1. Wybrany Wykonawca: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zaprojektowanie, zamontowanie i uruchomienie systemu obserwacji wskazanej części płyty manewrowej i drogi startowej 33 lotniska EPWA w OR Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na : Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Świerzawa Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32.26.00.00-3 Urządzenia do przesyłu danych 32.33.31.00-7 Rejestratory obrazu

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

zaprogramowany przez operatora.

zaprogramowany przez operatora. W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 5/2 / : (0 58) 686 72 84 NIP: 591-106-75-72 PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: MONITORING MIEJSKI (PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE DO KAMER).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - Producent : - Zasilacz awaryjny 1500VA APC Smart-UPS 230V SMT1500I Zalety Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Wykonawca: Inwestor: NEOINVEST Sp. z o.o. 25-323 Kielce Ul. Al. Solidarności 34 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-369 Kilce PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA: ADRES OBIEKTU: Jednostki administracji publicznej Gminy Milanówek oraz miejska sieć informatyczna Gminy Milanówek. NAZWY I KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 32424000-1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Urząd Miejski w Gołdapi ul. Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Monitoring Wizyjny części miasta Gołdap Kod zamówienia: Według CPV: 32320000-2

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego.

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego. Załącznik nr 3 Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 1. Cel wdrożenia System Interkomowego. Celem wdrożenia Systemu Interkomowego jest: 1) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAKRES OFERTY: - rozbudowa istniejącej infrastruktury zasilającej oraz istniejącej infrastruktury transmisyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Dawid Ochód - Kierownik Centrum Sterowania Ruchem Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZARZĄDZANIE RUCHEM NA TERENIE MIASTA GLIWICE Usprawnienie zarządzania ruchem na terenie Miasta Gliwice. Zwiększenie przepustowości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego dotyczy terenu miast: Świerzawa,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRZEBUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO ODDZIAŁ PSIE POLE UL. KIEŁCZOWSKA 90 WE WROCŁAWIU. EUROPEJSKA KLASYFIKACJA ROBÓT:

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. /Program funkcjonalno-użytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice

Opis Przedmiotu Zamówienia. /Program funkcjonalno-użytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice Opis Przedmiotu Zamówienia /Program funkcjonalnoużytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice etap III zaprojektuj i wybuduj. Streszczenie: Opracowanie obejmuje opis założeń funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary

Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary dr inż. Antoni Wojaczek*, mgr inż. Marek Wituła**, mgr inż. Mieczysław Timler*** Politechnika Śląska* Zakład

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo