MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge"

Transkrypt

1 MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY Katalog Rozwiązań Lafarge

2 Z naszych materiałów wybudowano Trasę Siekierkowską w Warszawie, most na Warcie w Koninie, odcinki drogi ekspresowej S8, wiadukty na Autostradzie Poznańskiej w Szczecinie... Teraz kolej na Twoją realizację. Lafarge 1 2 Produkty Usługi Betony str. 4 Doradztwo techniczne str. 18 Cementy str. 6 Transport i logistyka str. 20 Kruszywa str. 12 Wytwórnie mobilne str. 21 O Lafarge 3 Lafarge w Polsce i na świecie str. 22 Wartości Lafarge str. 23 Obiekty referencyjne str. 24

3 ROZWIĄZANIA LAFARGE Kompleksowa oferta Lafarge do budowy obiektów inżynieryjnych budownictwa infrastrukturalnego Lafarge oferuje zarówno wysokiej jakości produkty o stabilnych parametrach, jak i szeroki wachlarz usług oraz innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb i wymagań Klientów. str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 Beton mostowy Cement hutniczy Cement portlandzki Cement portlandzki Kruszywa drobne Naszym Klientom służymy wiedzą i wsparciem na każdym etapie projektu. Kompleksowa oferta pozwala dobrać indywidualne rozwiązania uwarunkowane wymogami danego projektu. Oferujemy cementy, beton i kruszywa oraz zapewniamy sprawny i terminowy transport wszystkich produktów. Komponujemy mieszanki betonowe według indywidualnych wymagań, produkujemy kruszywo zgodnie ze specyfikacją techniczną Klienta na potrzeby dużych inwestycji. Przeprowadzamy badania betonu w laboratoriach stacjonarnych i polowych, a także produkujemy beton w wytwórniach mobilnych. Korzyści z wyboru Lafarge: rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta wysoka jakość produktów dostępność w całym kraju mobilność i elastyczność oszczędność czasu str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 21 Kruszywa bazaltowe Kruszywa granodiorytowe Doradztwo techniczne Transport i logistyka Wytwórnie mobilne STRONA 2 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 3

4 PRODUKTY BETON budowy może być rozładowany bezpośrednio z betonomieszarki, za pomocą kosza lub podawany pompą. Realizacja podczas wysokich temperatur: zalecane jest prowadzenie betonowania w godzinach nocnych świeża mieszanka powinna być osłonięta, aby zapobiec szybkiej utracie wilgoci (preparaty błonotwórcze). Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej Realizacja podczas obniżonych temperatur: uformowany element powinien być zabezpieczony przed utratą ciepła należy zastosować osłony termoizolacyjne Cechy betonu mostowego: odporny na warunki atmosferyczne podwyższone parametry mrozoodporności, wodoszczelności trwały i wytrzymały wysoka odporność na powstawanie kolein oraz odporność na środki odladzające Beton mostowy Beton mostowy produkowany jest zgodnie z Normą PN-EN i PN-88/B oraz na podstawie specyfikacji technicznej dostarczonej przez Klienta. Parametry betonu mostowego Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka/lub inna/ Gęstość mieszanki betonowej S kg/m³ Zawartość powietrza 4 % Maksymalny czas zachowania urabialności 90 min. (jeśli nie określono inaczej) Wytrzymałość na ściskanie > 30 MPa Zastosowanie do szerokiego zastosowania w budownictwie mostowym konstrukcje mostowe, wiadukty, kładki. Wodoszczelność W8 Mrozoodporność > F150 Nasiąkliwość 5 % Charakterystyka produktu Beton mostowy produkowany jest zgodnie z normą PN-EN i PN-88/B Wyprodukowana mieszanka betonowa charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami dzięki stosowaniu wysokiej jakości kruszyw, cementów oraz odpowiednio dobranych domieszek. Produkt dostarczany jest na plac budowy betonomieszarką. Beton na placu STRONA 4 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 5

5 PRODUKTY CEMENT w warunkach zagrożenia agresją chemiczną. Dodatkowo wysokie wytrzymałości w długich okresach dojrzewania w połączeniu z ograniczonym, za sprawą niskiego ciepła hydratacji, ryzykiem powstawania rys skurczowych sprawiają, że cement ten może być stosowany do przygotowywania betonów na konstrukcje i elementy monolityczne. Gwarancja Cement Monolit 42,5 objęty jest 60-dniową gwarancją, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI). Cechy cementu Monolit 42,5: wysoka odporność na agresję chemiczną (szczególnie siarczanową) niskie ciepło hydratacji i niski skurcz betonu umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie, dalszy przyrost wytrzymałości przy właściwej pielęgnacji bardzo dobra urabialność przygotowanej mieszanki betonowej duża szczelność przygotowanych przy jego użyciu zapraw i betonów Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA Monolit 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN Monolit 42,5 uzyskał Rekomendację Techniczną IBDiM RT/ Parametry cementu CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA (wartości średnie) * Powierzchnia właściwa Początek czasu wiązania Koniec czasu wiązania 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN Gęstość właściwa cm²/g 224 min 292 min 13,8 MPa 52,7 MPa 2,97 g/cm³ Wodożądność 31,0 % Zawartość siarczanów SO 3 2,69 % Zastosowanie: do wytwarzania betonów na konstrukcje i elementy monolityczne, hydrotechniczne (np. zapory wodne) oraz na budowle podziemne (np. przepusty, tunele). Cement Monolit 42,5 przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN oraz polską PN-B może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji. Zawartość chlorków Cl- 0,066 % Zawartość alkaliów (eq Na 2 O) 0,81 % * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od VI do XI 2013 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Charakterystyka produktu Monolit 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5 z dodatkiem żużla wielkopiecowego. Dzięki wysokiej odporności na agresję siarczanową oraz niskiej zawartości alkaliów umożliwia wytwarzanie betonów i zapraw przeznaczonych do użytkowania STRONA 6 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 7

6 PRODUKTY CEMENT powstawania spękań i przeznaczonych do użytkowania w środowiskach agresywnych chemicznie. Odpowiedni poziom wydzielanego ciepła zmniejsza ryzyko powstawania rys skurczowych i umożliwia wykonywanie masywnych konstrukcji. Gwarancja Cement HSR 42,5 objęty jest 60-dniową gwarancją, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI). Cechy cementu HSR 42,5: wysoka odporność na agresję chemiczną, szczególnie siarczanową niska zawartość alkaliów Na 2 O eq niska zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A oraz tlenku glinu Al 2 O 3 normalna dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie oraz wysoka wytrzymałość w okresach późniejszych Cement CEM I 42,5 N-SR 3/NA HSR 42,5 to cement portlandzki klasy 42,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN Cement HSR 42,5 uzyskał Rekomendację Techniczną IBDiM RT/ Zastosowanie: do wytwarzania betonów na konstrukcje mostowe, drogowe, lotniskowe oraz obiekty hydrotechniczne. Parametry cementu CEM I 42,5 N-SR 3/NA (wartości średnie) * Powierzchnia właściwa cm 2 /g Początek czasu wiązania Koniec czasu wiązania 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN min 289 min 22,9 MPa 51,1 MPa Gęstość właściwa 3,18 g/cm 3 Wodożądność 27,9 % Zawartość siarczanów SO 3 2,57 % Zawartość chlorków Cl- 0,058 % Zawartość alkaliów (eq Na 2 O) 0,51 % Zawartość Al 2 O 3 3,79 % Zawartość C 3 A 1,29 % Zawartość C 4 AF + 2C 3 A 18,33 % * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od I do VIII 2013 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Cement HSR 42,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN oraz polską PN-B może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji. Charakterystyka produktu HSR 42,5 to cement portlandzki o wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów. Wymienione cechy sprawiają, że produkt umożliwia wytworzenie betonów charakteryzujących się niskim ryzykiem STRONA 8 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 9

7 PRODUKTY CEMENT Charakterystyka produktu HSR 52,5 to cement portlandzki o wysokiej wytrzymałości końcowej, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej, niskiej zawartości alkaliów, a także o normalnej dynamice narastania wytrzymałości. Zastosowanie cementu HSR 52,5 znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia korozji betonu i przekłada się na jego trwałość, dlatego cement ten może być stosowany do produkcji betonów o podwyższonych parametrach mechanicznych, przeznaczonych do użytkowania w środowiskach agresywnych chemicznie. Gwarancja Cement HSR 52,5 objęty jest 60-dniową gwarancją, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI). Cechy cementu HSR 52,5: bardzo wysoka wytrzymałość końcowa dobra dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania wysoka odporność na agresję chemiczną, szczególnie siarczanową niska zawartość alkaliów Na 2 O eq niska zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A niska zawartość tlenku glinu Al 2 O 3 Cement CEM I 52,5 N-SR 3/NA HSR 52,5 to cement portlandzki klasy 52,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN Cement HSR 52,5 uzyskał Rekomendację Techniczną IBDiM RT/ Zastosowanie: do wytwarzania betonów na konstrukcje mostowe, drogowe, lotniskowe oraz obiekty hydrotechniczne. Cement HSR 52,5 może być wykorzystywany do wytwarzania betonów mostowych klasy B45 i wyższej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie). Parametry cementu CEM I 52,5 N-SR 3/NA (wartości średnie) * Powierzchnia właściwa Początek czasu wiązania Koniec czasu wiązania 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN Gęstość właściwa cm²/g 205 min 256 min 30,9 MPa 59,2 MPa 3,19 g/cm³ Wodożądność 29,4 % Zawartość siarczanów SO 3 2,7 % Zawartość chlorków Cl- 0,059 % Zawartość alkaliów (eq Na 2 O) 0,51 % Zawartość Al 2 O 3 3,93 % Zawartość C 3 A 1,63 % Zawartość C 4 AF + 2C 3 A 19,04 % * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od I do VIII 2013 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Cement HSR 52,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN oraz polską PN-B może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji. STRONA 10 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 11

8 PRODUKTY KRUSZYWA W ofercie Lafarge znajdują się: kruszywo naturalne drobne (piasek płukany) kruszywo naturalne drobne (piasek łamany) kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN oraz WT-1 Kruszywa 2013 kruszywo naturalne wg PN-EN Dostępne frakcje kruszywa drobnego Lafarge: 0/2 mm; 0/4 mm; Podstawowe cechy kruszywa drobnego Lafarge: stabilne parametry brak zanieczyszczeń obcych Kruszywa drobne Parametry piasku Lafarge Zawartość siarki < 1% (wg PN-EN ) Siarczany AS 0,2 (wg PN-EN ) Kruszywa naturalne drobne Lafarge pochodzą z kopalni i żwirowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Produkowane są zgodnie z deklarowanymi parametrami według PN-EN 12620, PN-EN oraz WT-1 Kruszywa ` Zastosowanie: do wytwarzania betonu na obiekty drogowe i budowlane, do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz na nasypy drogowe. Kruszywa drobne produkowane są zgodnie z wymaganiami: PN-EN Kruszywa do betonu PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Wymagania techniczne Kruszywa do mieszanek mineralnoasfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych PN-EN Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym STRONA 12 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 13

9 PRODUKTY KRUSZYWA Dla kruszyw do budowy dróg: do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z: WT-1 Kruszywa 2013 Wymagania techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Normą PN-EN dla kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Normą PN-EN Kruszywa na podsypkę kolejową WTWIO Tymczasowe warunki wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Oferta kruszyw bazaltowych Lafarge obejmuje kruszywo naturalne drobne (piaski łamane) kruszywo naturalne grube (grysy) kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu (mieszanki mineralne) kamień hydrotechniczny tłuczeń kolejowy i drogowy kliniec Kruszywa bazaltowe Kruszywo bazaltowe Lafarge wydobywane jest ze złóż w Lubieniu i Sulikowie. Produkowane jest zgodnie z deklarowanymi parametrami według PN-EN 12620, PN-S10040, PN-EN13043 oraz WT-1 Kruszywa 2013 Zastosowanie: do wytwarzania betonów mostowych i towarowych, produkcji mas mineralnoasfaltowych, do podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do budowy i uzupełniania podtorzy. Kruszywa bazaltowe Lafarge spełniają wymagania: Dla kruszyw do betonów mostowych i towarowych zgodnie z: Normą PN-EN Kruszywa do betonu Normą PN-S Obiekty mostowe konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Dostępne uziarnienia kruszywa bazaltowego Lafarge: 0/2 mm; 0/5,6 mm; 2/5,6 mm; 2/8 mm; 5,6/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 16/22,4 mm; 4/31,5 mm; 16/31,5 mm; 0/31,5 mm; 0/63 mm; 31,5/50 mm; 31,5/63 mm; 63/120 mm; 80/160 mm oraz 125/250 mm kruszywa grube płukane o frakcji 2/5 mm o niskiej zawartości pyłów (poniżej 0,5%) W przypadku dużych zamówień możliwa jest produkcja kruszywa o uziarnieniu zgodnie z życzeniem klienta. Cechy bazaltu Lafarge: wysoka mrozoodporność niska ścieralność niska nasiąkliwość wysoka odporność na miażdżenie oraz brak reaktywności alkalicznej w betonach mostowych Parametry bazaltu Lafarge Odporność kruszywa na rozdrabnianie LA 15 (wg PN-EN ) Odporność na polerowanie kruszyw PSV 50 (wg PN-EN ) Mrozoodporność F 1 (wg PN-EN ) Mrozoodporność w 1% NaCl F EC 6 (wg PN-EN ) STRONA 14 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 15

10 PRODUKTY KRUSZYWA mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Normą PN-EN dla kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Normą PN-EN Kruszywa na podsypkę kolejową WTWIO Tymczasowe warunki wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Oferta kruszyw granodiorytowych Lafarge: kruszywo naturalne drobne (piaski łamane) kruszywo naturalne grube (grysy) kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu (kruszywo do mieszanek mineralnych) tłuczeń kolejowy i drogowy Dostępne uziarnienia kruszywa granodiorytowego Lafarge: 0/2 mm; 0/5,6 mm; 2/5,6 mm; 2/8 mm; 5,6/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 16/31,5 mm; 0/31,5 mm; 0/63 mm; 31,5/50 mm; 31,5/63 mm W przypadku dużych zamówień możliwa jest produkcja kruszywa o uziarnieniu zgodnie ze specyfikacją klienta. Kruszywa granodiorytowe Kruszywo granodiorytowe Lafarge pozyskiwane jest z kopalni Klesov na Ukrainie. Produkowane jest zgodnie z deklarowanymi parametrami według PN-EN 12620, WT-1 Kruszywa 2013, PN-EN 13043, WTWIO podsypki tłuczniowe, PN-EN oraz WT i PN-EN Zastosowanie: do wytwarzania betonów mostowych i towarowych, produkcji mas mineralnoasfaltowych, do podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do budowy i uzupełniania podtorzy. Kruszywa granodiorytowe Lafarge spełniają wymagania: Dla kruszyw do betonów mostowych i towarowych zgodnie z: Normą PN-EN Kruszywa do betonu Cechy granodiorytu Lafarge: niska ścieralność wysoka mrozoodporność niska nasiąkliwość wysoka odporność na miażdżenie oraz brak reaktywności alkalicznej w betonach mostowych Parametry granodiorytu Lafarge Nasiąkliwość WA 24 1 (wg PN-EN ) Wskaźnik kształtu SI 15 (wg PN-EN 933-4) Wskaźnik płaskości FI 15 (wg PN-EN 933-3) Mrozoodporność F 1 (wg PN-EN ) Mrozoodporność w 1% NaCl F EC 6 (wg PN-EN ) Odporność na rozdrabnianie LA 15 (wg PN-EN ) Odporność na ścieranie M DE 10 (wg PN-EN ) Dla kruszyw do budowy dróg: do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z: WT-1 Kruszywa 2013 Wymagania techniczne Kruszywa do mieszanek STRONA 16 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 17

11 USŁUGI DORADZTWO TECHNICZNE Doradztwo techniczne Doradcy techniczni Lafarge posiadają szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii betonu oraz właściwości cementu i kruszyw. Laboratoria Lafarge Lafarge posiada sieć własnych laboratoriów znajdujących się przy każdym węźle betoniarskim oraz centralne laboratoria zlokalizowane w Warszawie, Poznaniu, Tuchomiu, Małogoszczu i Kujawach. Doradztwo techniczne Lafarge obejmuje: konsultacje techniczne dla projektantów, wykonawców i technologów konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania produktów Lafarge prowadzenie badań oraz ocenę jakości produktów Klientów opracowywanie receptur składu mieszanek betonowych i stabilizacji opracowywanie technologii betonowania i pielęgnacji prowadzenie badań betonu w czasie i po betonowaniu Laboratoria polowe Doradcy techniczni Lafarge dysponują samochodami z wyposażeniem laboratorium polowego. Dzięki temu są w stanie wykonać większość testów świeżej mieszanki betonowej bezpośrednio na placu budowy. Badania wykonywane w laboratoriach obejmują: badania mieszanek betonowych pod względem: konsystencji metodami Ve-Be, opadu stożka i stolika rozpływowego, gęstości, zawartości powietrza wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych w warun- kach normowych badania betonu pod kątem: wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności i nasiąkliwości, mrozoodporności zwykłej i w soli, gęstości objętościowej, jednorodności konstrukcji, ścieralności badania kruszyw z oznaczaniem: składu ziarnowego, zawartości pyłów mineralnych, zawartości zanieczyszczeń organicznych, kształtu ziaren, nasiąkliwości badania geotechniczne: wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, wykonywanie próbek automatycznym ubijakiem Proctora STRONA 18 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 19

12 USŁUGI TRANSPORT I LOGISTYKA Transport i logistyka Dział Logistyki Lafarge sprawnie i terminowo realizuje dostawy wyrobów do Klientów specjalistycznym taborem samochodowym oraz kolejowym. Wytwórnie mobilne Wytwórnie mobilne Lafarge pozwalają na realizację wymagających projektów, zapewniając możliwość ciągłego betonowania. Lafarge dysponuje flotą własnych specjalistycznych samochodów oraz współpracuje z grupą kwalifikowanych przewoźników, świadczących usługi transportowe na doskonałym światowym poziomie. Starannie dobieramy partnerów w zakresie podwykonawstwa usług, wymagając wysokich standardów i stałej współpracy na polu jakości, terminowości. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, zarówno podczas załadunku w naszych zakładach, jak i w drodze do Klienta oraz w trakcie rozładunku produktów na miejscu dostawy. Korzystając z kompleksowych usług logistycznych Lafarge Klienci nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z transportem, a zamówiony towar jest dostarczony na czas i wskazane miejsce. Klientom realizującym większe projekty Lafarge proponuje produkcję betonów z wysokowydajnych wytwórni mobilnych, które są montowane bezpośrednio w miejscu budowy. Na węzłach istnieje możliwość produkcji szerokiej gamy betonów najwyższej klasy, zgodnie z określonymi normami oraz indywidualną specyfikacją Klienta. Zalety wytwórni mobilnych Lafarge: wysoka wydajność: m 3/h szybka instalacja i demontaż węzła, już od 4 dni doradztwo techniczne, stały nadzór laboratoryjny możliwość produkcji nawet w miejscach, gdzie dostęp wody i energii elektrycznej jest ograniczony wysoka jakość i szeroka gama produktów możliwość produkcji w okresie obniżonych temperatur STRONA 20 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 21

13 O LAFARGE LAFARGE W POLSCE I NA ŚWIECIE Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych Lafarge wydobywa z naturalnych surowców potencjał niezbędny do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości. Na bazie wyprodukowanego przez Lafarge cementu, kruszyw i betonu powstają domy, miasta i infrastruktura. Lafarge w Polsce W Polsce Lafarge działa od 1995 r., początkowo w przemyśle cementowym, a następnie w branży kruszyw i betonu. Posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, w tym cementownie, kopalnie i przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu. Lafarge na świecie Grupa Lafarge działa w 64 krajach, posiada 1600 zakładów produkcyjnych i zatrudnia 65 tysięcy pracowników. Lafarge to światowy lider w branży materiałów i rozwiązań budowlanych. Wartości Lafarge Innowacyjność i jakość, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska to założenia, które leżą u podstaw strategii Grupy Lafarge od ponad 170 lat. Nasza strategia zakłada udostępnienie Klientom rozwiązań o najwyższej wartości dodanej, powiązanej z doradztwem naszych ekspertów, opartym na ich długoletnim i międzynarodowym doświadczeniu. Lafarge stara się oferować swoim Klientom takie rozwiązania, które pozwalają budować szybciej i lepiej, jednak zawsze z poszanowaniem środowiska naturalnego. W rozwoju innowacyjności ważną rolę odgrywa największe na świecie centrum badań i rozwoju Lafarge w Lyonie, gdzie nad nowoczesnymi technologiami pracuje 250 naukowców z różnych krajów. Dążymy, by nasi odbiorcy uwzględniali wybór optymalnych materiałów, które poprawiają wytrzymałość obiektów oraz przyczyniają się do obniżenia kosztów i zużycia energii w czasie procesu budowlanego, w okresie ich żywotności, a także umożliwią ich późniejszą utylizację lub recykling. STRONA 22 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 23

14 O LAFARGE OBIEKTY REFERENCYJNE Autostrada A2 Obwodnica S5 Autostrada A2 Nasze rozwiązania i materiały pozwalają realizować kluczowe inwestycje Wiadukt w Szczecinie Trasa dojazdowa do Mostu Północnego w Warszawie Węzeł Łopuszańska/Kleszczowa w Warszawie Droga ekspresowa S8 Obwodnica S7 Obwodnica S7 Obwodnica S8 Droga ekspresowa S8 Most w Dźwirzynie STRONA 24 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 26

15 ZAKŁADY LAFARGE/KONTAKT Gda Kozienice Y LAF ARGE CEMENTOWNIE Dubie/Rudawa WYTWÓRNIE BETONU TOWAROWEGO Dział Doradztwa Technicznego Infolinia: Kontakt do Twojego Przedstawiciela Handlowego: Małogoszcz tel Kujawy tel Wytwórnie mobilne: Marek Milczarczyk tel Jacek Zynek tel Adam Kaczmar tel LAFARGE S.A. ul. Iłżecka 24 F Warszawa tel.: fax: STRONA 27 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE 2013

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Światowy partner lokalnych inicjatyw

Światowy partner lokalnych inicjatyw tunele drogi Światowy partner lokalnych inicjatyw Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich dziedzinach swojej działalności: produkcji cementu,

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 Stosowanie w obiektach inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty) betonów cechujących się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozyjne oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE KRUSZYWA BAZALT LAFARGE Wysoka i stabilna jakość gwarancją udanej inwestycji Bazalt PRIORYTETY LAFARGE Skała lita pochodzenia wulkanicznego wylewna, o strukturze bardzo drobnoziarnistej (czasami porfirowej)

Bardziej szczegółowo

GRYS. ze skały wapiennej do mieszanek betonowych

GRYS. ze skały wapiennej do mieszanek betonowych GRYS ze skały wapiennej do mieszanek betonowych ZASTOSOWANIE Kruszywa wapienne Lafarge stosuje się do wykonywania betonów o klasie wytrzymałości do C25/30 i klasie ekspozycji XC3 zgodnie z PN-EN 206-1.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Beton - skład, domieszki, właściwości

Beton - skład, domieszki, właściwości Beton - skład, domieszki, właściwości Beton to najpopularniejszy materiał wykorzystywany we współczesnym budownictwie. Mimo, że składa się głównie z prostych składników, warto pamiętać, że produkcja mieszanki

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE Stabilne podłoże dla gruntownych inwestycji PRIORYTETY LAFARGE Melafir Melafir skała magmowa pochodząca z paleozoiku wylewna zasadowa, o strukturze porfirowej lub migdałowcowej

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów 29.11.2017 PLAN PREZENTACJI 1. Metody stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE drogi w Polsce SPOSÓB NA TRWAŁY BETON dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO D.04.06.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów

Bardziej szczegółowo

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania IBDiM Warszawa Cezary Kraszewski 1 Kruszywa związane hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

Betony - podstawowe cechy.

Betony - podstawowe cechy. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Betony - podstawowe cechy. 1. Nasiąkliwość i mrozoodporność. Te cechy są o tyle ważne, że bezpośrednio mogą wpływać na analogiczne właściwości betonu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu LAFARGE 2015 1 Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91 BETON NIEKONSTRUKCYJNY M.13.02.00 M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A.

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. WT5 Część 1. MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM wg PNEN 142271 Mieszanka

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Marek Surowiec Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU B-20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU B-20 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.06.01.13 PODBUDOWA Z BETONU B-20 1. WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Poznajemy rodzaje betonu

Poznajemy rodzaje betonu Poznajemy rodzaje betonu Beton to podstawowy budulec konstrukcyjny, z którego wykonana jest "podstawa" naszego domu, czyli fundamenty. Zobacz także: - Materiały budowlane - wysoka jakość cementu - Beton

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA BETONOWA

D PODBUDOWA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.02 PODBUDOWA BETONOWA 83 Podbudowa betonowa D-04.06.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI dr hab. inż. Marek J. Ciak dr inż. Natalia Ciak mgr inż. Kacper Sikora 2015-10-04 Tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie ostatnich

Bardziej szczegółowo

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu LAFARGEHOLCIM 1 Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym. dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym. dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania Tak było dotychczas Normy PN i dokumenty związane z podbudowami

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 Beton w ok. % swojej objętości składa się z kruszywa (rys. 1). Zatem jego właściwości w istotny sposób przekładają się na właściwości mieszanki betonowej (konsystencja,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych Gmina Ujazd

Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych Gmina Ujazd Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych Gmina Ujazd Charakterystyka dróg betonowych w Gminie Ujazd Gmina Ujazd jest pozytywnie nastawiona do budowy dróg betonowych. Za wyborem

Bardziej szczegółowo

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Zbigniew Giergiczny Stowarzyszenie Producentów Cementu Politechnika Śląska w Gliwicach Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

WT-4:2010, WT-5:2010

WT-4:2010, WT-5:2010 ZAPROSZENIE zaprasza na szkolenie Mieszanki niezwiązane i związane cementem aktualne przepisy krajowe oraz badania kruszyw i mieszanek WT-4:2010, WT-5:2010 Szkolenie obejmuje część teoretyczną (analiza

Bardziej szczegółowo

D Nawierzchnia z kostki kamiennej NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH

D Nawierzchnia z kostki kamiennej NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH D-05.03.01a NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA BETONOWA

D NAWIERZCHNIA BETONOWA D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych II Warmińsko- Mazurskie Forum Drogowe Lidzbark Warmiński 5-6.X.2015 Hotel Krasicki O Spółce 01.09.1997 rozpoczęcie działalności spółki zakup pierwszych terenów

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA KOLEJNICTWA

OFERTA DLA KOLEJNICTWA OFERTA DLA KOLEJNICTWA Zielona Góra Leszno grupa lafarge Gryżyce Piotrków Trybunalski Lublin POLSKA Sulików Lubień Stary Jawor Rogowiec Kielce Małogoszcz Radkowice Zamość Dorohusk Świętochłowice Hrubieszów

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ŚCIEKI ULICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ŚCIEKI ULICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.05.01 ŚCIEKI ULICZNE Strona 81 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE

D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE Nawierzchnie betonowe D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 9 7. OBMIAR ROBÓT... 11 8. ODBIÓR ROBÓT... 11

Bardziej szczegółowo

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym

Wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym Wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym Wspólne doświadczenia: ZDW Katowice, Strabag, Visolis VII Śląskie Forum Drogownictwa Katowice

Bardziej szczegółowo

SST 4 PODBUDOWA Z BETONU

SST 4 PODBUDOWA Z BETONU SST 4 PODBUDOWA Z BETONU CPV 45223300-9 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej

Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej Dominika Maruszewska Artur Łagosz Damian Chełmecki Beton w drogownictwie Suwałki, 10-12 kwietnia 2019 Geneza

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO Spis treści ELEMENTY MUROWE Z BETONU ZWYKŁEGO Normy: 3 Przeznaczenie: 3 Zalety stosowania: 3 ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MUROWYCH 4 OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Trwałe nawierzchnie z betonu RCC

Trwałe nawierzchnie z betonu RCC Trwałe nawierzchnie z betonu RCC Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupy Ożarów S.A. II WSCHODNIE Presenter's FORUM name DROGOWE w SUWAŁKACH Day Month Year Agenda Historia betonu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15 Podbudowa z betonu B15 B20 D-04.06.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15 Podbudowa z betonu B 15 B20 D-04.06.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA USŁUGOWA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7

Bardziej szczegółowo

D Umocnienie rowu

D Umocnienie rowu D.06.01.03. Umocnienie rowu 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie KRUSZYWA WAPIEŃ Wysoka jakość w dobrej cenie LAFARGE KRUSZYWA Lafarge Kruszywa - lider w produkcji kruszyw na polskim rynku Główną działalnością firmy Lafarge jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Beton wałowany- Idea i zastosowanie

Beton wałowany- Idea i zastosowanie Beton wałowany- Idea i zastosowanie CEMEX Polska jako jeden z największych producentów betonu w kraju i na świecie, posiadamy: 2 cementownie 8 kopalni kruszyw 40 wytwórni betonu blisko 1200 pracowników

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA Konrad Jabłoński Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 1. Stereotypy: Funkcjonujące stereotypy w odniesieniu do kruszyw wapiennych, to najczęściej:

Bardziej szczegółowo

Beton w drogownictwie

Beton w drogownictwie II WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA Betonowe drogi w Polsce, Olsztyn, 11-04-2018 Beton w drogownictwie dr hab. inż. Marek J. Ciak, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie W budownictwie

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania techniczne dla betonów konstrukcyjnych. Marcin Nowacki Leszek Bukowski Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA Kielce,

Nowe wymagania techniczne dla betonów konstrukcyjnych. Marcin Nowacki Leszek Bukowski Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA Kielce, Nowe wymagania techniczne dla betonów konstrukcyjnych Marcin Nowacki Leszek Bukowski Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA Kielce, 15.05.2019 Plan prezentacji 1. Prace GDDKiA nad nowymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05.01. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH CPV-45233220-7 53 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 63 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 64 W niniejszej ST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D- 04.05.00 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 78 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79 D.04.05.01. PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Jakość. buduje wspólny sukces

Jakość. buduje wspólny sukces Jakość buduje wspólny sukces ZAGĘSZCZENIA METODĄ CYLINDRA WCISKOWEGO Szanowni Państwo, ZAGĘSZCZENIA METODĄ LEKKIEJ SONDY DYNAMICZNEJ SD-10 ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI METODĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ NOŚNOŚCI I ZAGĘSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu Podbudowa z chudego betonu 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z betonu cementowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 258 Podbudowa z chudego betonu D-04.06.01 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące podbudowy z chudego betonu w związku z inwestycją pn.: Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Optymalny dobór wyrobów budowlanych do inwestycji

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Optymalny dobór wyrobów budowlanych do inwestycji Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. Optymalny dobór wyrobów budowlanych do inwestycji Plan prezentacji Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Dokumentacja towarzysząca wyrobowi

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Oferta i rozwiązania

Infrastruktura Oferta i rozwiązania LAFARGE 2015 1 Infrastruktura Oferta i rozwiązania Firmy wykonawcze Projektanci Inwestorzy NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom,

Bardziej szczegółowo

Optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów budowlanych Łukasz Marcinkiewicz Tomasz Rudnicki

Optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów budowlanych Łukasz Marcinkiewicz Tomasz Rudnicki Optymalny jakościowo i ekonomicznie dobór materiałów budowlanych Łukasz Marcinkiewicz Tomasz Rudnicki Plan prezentacji 1) Dobór technologii budowy drogi na etapie planowania inwestycji 2) Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo