MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge"

Transkrypt

1 MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY Katalog Rozwiązań Lafarge

2 Z naszych materiałów wybudowano Trasę Siekierkowską w Warszawie, most na Warcie w Koninie, odcinki drogi ekspresowej S8, wiadukty na Autostradzie Poznańskiej w Szczecinie... Teraz kolej na Twoją realizację. Lafarge 1 2 Produkty Usługi Betony str. 4 Doradztwo techniczne str. 18 Cementy str. 6 Transport i logistyka str. 20 Kruszywa str. 12 Wytwórnie mobilne str. 21 O Lafarge 3 Lafarge w Polsce i na świecie str. 22 Wartości Lafarge str. 23 Obiekty referencyjne str. 24

3 ROZWIĄZANIA LAFARGE Kompleksowa oferta Lafarge do budowy obiektów inżynieryjnych budownictwa infrastrukturalnego Lafarge oferuje zarówno wysokiej jakości produkty o stabilnych parametrach, jak i szeroki wachlarz usług oraz innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb i wymagań Klientów. str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 Beton mostowy Cement hutniczy Cement portlandzki Cement portlandzki Kruszywa drobne Naszym Klientom służymy wiedzą i wsparciem na każdym etapie projektu. Kompleksowa oferta pozwala dobrać indywidualne rozwiązania uwarunkowane wymogami danego projektu. Oferujemy cementy, beton i kruszywa oraz zapewniamy sprawny i terminowy transport wszystkich produktów. Komponujemy mieszanki betonowe według indywidualnych wymagań, produkujemy kruszywo zgodnie ze specyfikacją techniczną Klienta na potrzeby dużych inwestycji. Przeprowadzamy badania betonu w laboratoriach stacjonarnych i polowych, a także produkujemy beton w wytwórniach mobilnych. Korzyści z wyboru Lafarge: rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta wysoka jakość produktów dostępność w całym kraju mobilność i elastyczność oszczędność czasu str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 21 Kruszywa bazaltowe Kruszywa granodiorytowe Doradztwo techniczne Transport i logistyka Wytwórnie mobilne STRONA 2 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 3

4 PRODUKTY BETON budowy może być rozładowany bezpośrednio z betonomieszarki, za pomocą kosza lub podawany pompą. Realizacja podczas wysokich temperatur: zalecane jest prowadzenie betonowania w godzinach nocnych świeża mieszanka powinna być osłonięta, aby zapobiec szybkiej utracie wilgoci (preparaty błonotwórcze). Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej Realizacja podczas obniżonych temperatur: uformowany element powinien być zabezpieczony przed utratą ciepła należy zastosować osłony termoizolacyjne Cechy betonu mostowego: odporny na warunki atmosferyczne podwyższone parametry mrozoodporności, wodoszczelności trwały i wytrzymały wysoka odporność na powstawanie kolein oraz odporność na środki odladzające Beton mostowy Beton mostowy produkowany jest zgodnie z Normą PN-EN i PN-88/B oraz na podstawie specyfikacji technicznej dostarczonej przez Klienta. Parametry betonu mostowego Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka/lub inna/ Gęstość mieszanki betonowej S kg/m³ Zawartość powietrza 4 % Maksymalny czas zachowania urabialności 90 min. (jeśli nie określono inaczej) Wytrzymałość na ściskanie > 30 MPa Zastosowanie do szerokiego zastosowania w budownictwie mostowym konstrukcje mostowe, wiadukty, kładki. Wodoszczelność W8 Mrozoodporność > F150 Nasiąkliwość 5 % Charakterystyka produktu Beton mostowy produkowany jest zgodnie z normą PN-EN i PN-88/B Wyprodukowana mieszanka betonowa charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami dzięki stosowaniu wysokiej jakości kruszyw, cementów oraz odpowiednio dobranych domieszek. Produkt dostarczany jest na plac budowy betonomieszarką. Beton na placu STRONA 4 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 5

5 PRODUKTY CEMENT w warunkach zagrożenia agresją chemiczną. Dodatkowo wysokie wytrzymałości w długich okresach dojrzewania w połączeniu z ograniczonym, za sprawą niskiego ciepła hydratacji, ryzykiem powstawania rys skurczowych sprawiają, że cement ten może być stosowany do przygotowywania betonów na konstrukcje i elementy monolityczne. Gwarancja Cement Monolit 42,5 objęty jest 60-dniową gwarancją, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI). Cechy cementu Monolit 42,5: wysoka odporność na agresję chemiczną (szczególnie siarczanową) niskie ciepło hydratacji i niski skurcz betonu umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie, dalszy przyrost wytrzymałości przy właściwej pielęgnacji bardzo dobra urabialność przygotowanej mieszanki betonowej duża szczelność przygotowanych przy jego użyciu zapraw i betonów Cement CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA Monolit 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN Monolit 42,5 uzyskał Rekomendację Techniczną IBDiM RT/ Parametry cementu CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA (wartości średnie) * Powierzchnia właściwa Początek czasu wiązania Koniec czasu wiązania 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN Gęstość właściwa cm²/g 224 min 292 min 13,8 MPa 52,7 MPa 2,97 g/cm³ Wodożądność 31,0 % Zawartość siarczanów SO 3 2,69 % Zastosowanie: do wytwarzania betonów na konstrukcje i elementy monolityczne, hydrotechniczne (np. zapory wodne) oraz na budowle podziemne (np. przepusty, tunele). Cement Monolit 42,5 przy dozowaniu zgodnym z normą PN-EN oraz polską PN-B może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji. Zawartość chlorków Cl- 0,066 % Zawartość alkaliów (eq Na 2 O) 0,81 % * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od VI do XI 2013 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Charakterystyka produktu Monolit 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5 z dodatkiem żużla wielkopiecowego. Dzięki wysokiej odporności na agresję siarczanową oraz niskiej zawartości alkaliów umożliwia wytwarzanie betonów i zapraw przeznaczonych do użytkowania STRONA 6 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 7

6 PRODUKTY CEMENT powstawania spękań i przeznaczonych do użytkowania w środowiskach agresywnych chemicznie. Odpowiedni poziom wydzielanego ciepła zmniejsza ryzyko powstawania rys skurczowych i umożliwia wykonywanie masywnych konstrukcji. Gwarancja Cement HSR 42,5 objęty jest 60-dniową gwarancją, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI). Cechy cementu HSR 42,5: wysoka odporność na agresję chemiczną, szczególnie siarczanową niska zawartość alkaliów Na 2 O eq niska zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A oraz tlenku glinu Al 2 O 3 normalna dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie oraz wysoka wytrzymałość w okresach późniejszych Cement CEM I 42,5 N-SR 3/NA HSR 42,5 to cement portlandzki klasy 42,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN Cement HSR 42,5 uzyskał Rekomendację Techniczną IBDiM RT/ Zastosowanie: do wytwarzania betonów na konstrukcje mostowe, drogowe, lotniskowe oraz obiekty hydrotechniczne. Parametry cementu CEM I 42,5 N-SR 3/NA (wartości średnie) * Powierzchnia właściwa cm 2 /g Początek czasu wiązania Koniec czasu wiązania 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN min 289 min 22,9 MPa 51,1 MPa Gęstość właściwa 3,18 g/cm 3 Wodożądność 27,9 % Zawartość siarczanów SO 3 2,57 % Zawartość chlorków Cl- 0,058 % Zawartość alkaliów (eq Na 2 O) 0,51 % Zawartość Al 2 O 3 3,79 % Zawartość C 3 A 1,29 % Zawartość C 4 AF + 2C 3 A 18,33 % * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od I do VIII 2013 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Cement HSR 42,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN oraz polską PN-B może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji. Charakterystyka produktu HSR 42,5 to cement portlandzki o wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów. Wymienione cechy sprawiają, że produkt umożliwia wytworzenie betonów charakteryzujących się niskim ryzykiem STRONA 8 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 9

7 PRODUKTY CEMENT Charakterystyka produktu HSR 52,5 to cement portlandzki o wysokiej wytrzymałości końcowej, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej, niskiej zawartości alkaliów, a także o normalnej dynamice narastania wytrzymałości. Zastosowanie cementu HSR 52,5 znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia korozji betonu i przekłada się na jego trwałość, dlatego cement ten może być stosowany do produkcji betonów o podwyższonych parametrach mechanicznych, przeznaczonych do użytkowania w środowiskach agresywnych chemicznie. Gwarancja Cement HSR 52,5 objęty jest 60-dniową gwarancją, obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI). Cechy cementu HSR 52,5: bardzo wysoka wytrzymałość końcowa dobra dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania wysoka odporność na agresję chemiczną, szczególnie siarczanową niska zawartość alkaliów Na 2 O eq niska zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A niska zawartość tlenku glinu Al 2 O 3 Cement CEM I 52,5 N-SR 3/NA HSR 52,5 to cement portlandzki klasy 52,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN Cement HSR 52,5 uzyskał Rekomendację Techniczną IBDiM RT/ Zastosowanie: do wytwarzania betonów na konstrukcje mostowe, drogowe, lotniskowe oraz obiekty hydrotechniczne. Cement HSR 52,5 może być wykorzystywany do wytwarzania betonów mostowych klasy B45 i wyższej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie). Parametry cementu CEM I 52,5 N-SR 3/NA (wartości średnie) * Powierzchnia właściwa Początek czasu wiązania Koniec czasu wiązania 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN Gęstość właściwa cm²/g 205 min 256 min 30,9 MPa 59,2 MPa 3,19 g/cm³ Wodożądność 29,4 % Zawartość siarczanów SO 3 2,7 % Zawartość chlorków Cl- 0,059 % Zawartość alkaliów (eq Na 2 O) 0,51 % Zawartość Al 2 O 3 3,93 % Zawartość C 3 A 1,63 % Zawartość C 4 AF + 2C 3 A 19,04 % * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od I do VIII 2013 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Cement HSR 52,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN oraz polską PN-B może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji. STRONA 10 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 11

8 PRODUKTY KRUSZYWA W ofercie Lafarge znajdują się: kruszywo naturalne drobne (piasek płukany) kruszywo naturalne drobne (piasek łamany) kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN oraz WT-1 Kruszywa 2013 kruszywo naturalne wg PN-EN Dostępne frakcje kruszywa drobnego Lafarge: 0/2 mm; 0/4 mm; Podstawowe cechy kruszywa drobnego Lafarge: stabilne parametry brak zanieczyszczeń obcych Kruszywa drobne Parametry piasku Lafarge Zawartość siarki < 1% (wg PN-EN ) Siarczany AS 0,2 (wg PN-EN ) Kruszywa naturalne drobne Lafarge pochodzą z kopalni i żwirowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Produkowane są zgodnie z deklarowanymi parametrami według PN-EN 12620, PN-EN oraz WT-1 Kruszywa ` Zastosowanie: do wytwarzania betonu na obiekty drogowe i budowlane, do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz na nasypy drogowe. Kruszywa drobne produkowane są zgodnie z wymaganiami: PN-EN Kruszywa do betonu PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Wymagania techniczne Kruszywa do mieszanek mineralnoasfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych PN-EN Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym STRONA 12 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 13

9 PRODUKTY KRUSZYWA Dla kruszyw do budowy dróg: do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z: WT-1 Kruszywa 2013 Wymagania techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Normą PN-EN dla kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Normą PN-EN Kruszywa na podsypkę kolejową WTWIO Tymczasowe warunki wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Oferta kruszyw bazaltowych Lafarge obejmuje kruszywo naturalne drobne (piaski łamane) kruszywo naturalne grube (grysy) kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu (mieszanki mineralne) kamień hydrotechniczny tłuczeń kolejowy i drogowy kliniec Kruszywa bazaltowe Kruszywo bazaltowe Lafarge wydobywane jest ze złóż w Lubieniu i Sulikowie. Produkowane jest zgodnie z deklarowanymi parametrami według PN-EN 12620, PN-S10040, PN-EN13043 oraz WT-1 Kruszywa 2013 Zastosowanie: do wytwarzania betonów mostowych i towarowych, produkcji mas mineralnoasfaltowych, do podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do budowy i uzupełniania podtorzy. Kruszywa bazaltowe Lafarge spełniają wymagania: Dla kruszyw do betonów mostowych i towarowych zgodnie z: Normą PN-EN Kruszywa do betonu Normą PN-S Obiekty mostowe konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Dostępne uziarnienia kruszywa bazaltowego Lafarge: 0/2 mm; 0/5,6 mm; 2/5,6 mm; 2/8 mm; 5,6/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 16/22,4 mm; 4/31,5 mm; 16/31,5 mm; 0/31,5 mm; 0/63 mm; 31,5/50 mm; 31,5/63 mm; 63/120 mm; 80/160 mm oraz 125/250 mm kruszywa grube płukane o frakcji 2/5 mm o niskiej zawartości pyłów (poniżej 0,5%) W przypadku dużych zamówień możliwa jest produkcja kruszywa o uziarnieniu zgodnie z życzeniem klienta. Cechy bazaltu Lafarge: wysoka mrozoodporność niska ścieralność niska nasiąkliwość wysoka odporność na miażdżenie oraz brak reaktywności alkalicznej w betonach mostowych Parametry bazaltu Lafarge Odporność kruszywa na rozdrabnianie LA 15 (wg PN-EN ) Odporność na polerowanie kruszyw PSV 50 (wg PN-EN ) Mrozoodporność F 1 (wg PN-EN ) Mrozoodporność w 1% NaCl F EC 6 (wg PN-EN ) STRONA 14 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 15

10 PRODUKTY KRUSZYWA mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Normą PN-EN dla kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Normą PN-EN Kruszywa na podsypkę kolejową WTWIO Tymczasowe warunki wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Oferta kruszyw granodiorytowych Lafarge: kruszywo naturalne drobne (piaski łamane) kruszywo naturalne grube (grysy) kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu (kruszywo do mieszanek mineralnych) tłuczeń kolejowy i drogowy Dostępne uziarnienia kruszywa granodiorytowego Lafarge: 0/2 mm; 0/5,6 mm; 2/5,6 mm; 2/8 mm; 5,6/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 16/31,5 mm; 0/31,5 mm; 0/63 mm; 31,5/50 mm; 31,5/63 mm W przypadku dużych zamówień możliwa jest produkcja kruszywa o uziarnieniu zgodnie ze specyfikacją klienta. Kruszywa granodiorytowe Kruszywo granodiorytowe Lafarge pozyskiwane jest z kopalni Klesov na Ukrainie. Produkowane jest zgodnie z deklarowanymi parametrami według PN-EN 12620, WT-1 Kruszywa 2013, PN-EN 13043, WTWIO podsypki tłuczniowe, PN-EN oraz WT i PN-EN Zastosowanie: do wytwarzania betonów mostowych i towarowych, produkcji mas mineralnoasfaltowych, do podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do budowy i uzupełniania podtorzy. Kruszywa granodiorytowe Lafarge spełniają wymagania: Dla kruszyw do betonów mostowych i towarowych zgodnie z: Normą PN-EN Kruszywa do betonu Cechy granodiorytu Lafarge: niska ścieralność wysoka mrozoodporność niska nasiąkliwość wysoka odporność na miażdżenie oraz brak reaktywności alkalicznej w betonach mostowych Parametry granodiorytu Lafarge Nasiąkliwość WA 24 1 (wg PN-EN ) Wskaźnik kształtu SI 15 (wg PN-EN 933-4) Wskaźnik płaskości FI 15 (wg PN-EN 933-3) Mrozoodporność F 1 (wg PN-EN ) Mrozoodporność w 1% NaCl F EC 6 (wg PN-EN ) Odporność na rozdrabnianie LA 15 (wg PN-EN ) Odporność na ścieranie M DE 10 (wg PN-EN ) Dla kruszyw do budowy dróg: do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z: WT-1 Kruszywa 2013 Wymagania techniczne Kruszywa do mieszanek STRONA 16 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 17

11 USŁUGI DORADZTWO TECHNICZNE Doradztwo techniczne Doradcy techniczni Lafarge posiadają szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii betonu oraz właściwości cementu i kruszyw. Laboratoria Lafarge Lafarge posiada sieć własnych laboratoriów znajdujących się przy każdym węźle betoniarskim oraz centralne laboratoria zlokalizowane w Warszawie, Poznaniu, Tuchomiu, Małogoszczu i Kujawach. Doradztwo techniczne Lafarge obejmuje: konsultacje techniczne dla projektantów, wykonawców i technologów konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania produktów Lafarge prowadzenie badań oraz ocenę jakości produktów Klientów opracowywanie receptur składu mieszanek betonowych i stabilizacji opracowywanie technologii betonowania i pielęgnacji prowadzenie badań betonu w czasie i po betonowaniu Laboratoria polowe Doradcy techniczni Lafarge dysponują samochodami z wyposażeniem laboratorium polowego. Dzięki temu są w stanie wykonać większość testów świeżej mieszanki betonowej bezpośrednio na placu budowy. Badania wykonywane w laboratoriach obejmują: badania mieszanek betonowych pod względem: konsystencji metodami Ve-Be, opadu stożka i stolika rozpływowego, gęstości, zawartości powietrza wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych w warun- kach normowych badania betonu pod kątem: wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności i nasiąkliwości, mrozoodporności zwykłej i w soli, gęstości objętościowej, jednorodności konstrukcji, ścieralności badania kruszyw z oznaczaniem: składu ziarnowego, zawartości pyłów mineralnych, zawartości zanieczyszczeń organicznych, kształtu ziaren, nasiąkliwości badania geotechniczne: wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, wykonywanie próbek automatycznym ubijakiem Proctora STRONA 18 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 19

12 USŁUGI TRANSPORT I LOGISTYKA Transport i logistyka Dział Logistyki Lafarge sprawnie i terminowo realizuje dostawy wyrobów do Klientów specjalistycznym taborem samochodowym oraz kolejowym. Wytwórnie mobilne Wytwórnie mobilne Lafarge pozwalają na realizację wymagających projektów, zapewniając możliwość ciągłego betonowania. Lafarge dysponuje flotą własnych specjalistycznych samochodów oraz współpracuje z grupą kwalifikowanych przewoźników, świadczących usługi transportowe na doskonałym światowym poziomie. Starannie dobieramy partnerów w zakresie podwykonawstwa usług, wymagając wysokich standardów i stałej współpracy na polu jakości, terminowości. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, zarówno podczas załadunku w naszych zakładach, jak i w drodze do Klienta oraz w trakcie rozładunku produktów na miejscu dostawy. Korzystając z kompleksowych usług logistycznych Lafarge Klienci nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z transportem, a zamówiony towar jest dostarczony na czas i wskazane miejsce. Klientom realizującym większe projekty Lafarge proponuje produkcję betonów z wysokowydajnych wytwórni mobilnych, które są montowane bezpośrednio w miejscu budowy. Na węzłach istnieje możliwość produkcji szerokiej gamy betonów najwyższej klasy, zgodnie z określonymi normami oraz indywidualną specyfikacją Klienta. Zalety wytwórni mobilnych Lafarge: wysoka wydajność: m 3/h szybka instalacja i demontaż węzła, już od 4 dni doradztwo techniczne, stały nadzór laboratoryjny możliwość produkcji nawet w miejscach, gdzie dostęp wody i energii elektrycznej jest ograniczony wysoka jakość i szeroka gama produktów możliwość produkcji w okresie obniżonych temperatur STRONA 20 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 21

13 O LAFARGE LAFARGE W POLSCE I NA ŚWIECIE Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych Lafarge wydobywa z naturalnych surowców potencjał niezbędny do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości. Na bazie wyprodukowanego przez Lafarge cementu, kruszyw i betonu powstają domy, miasta i infrastruktura. Lafarge w Polsce W Polsce Lafarge działa od 1995 r., początkowo w przemyśle cementowym, a następnie w branży kruszyw i betonu. Posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych, w tym cementownie, kopalnie i przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu. Lafarge na świecie Grupa Lafarge działa w 64 krajach, posiada 1600 zakładów produkcyjnych i zatrudnia 65 tysięcy pracowników. Lafarge to światowy lider w branży materiałów i rozwiązań budowlanych. Wartości Lafarge Innowacyjność i jakość, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska to założenia, które leżą u podstaw strategii Grupy Lafarge od ponad 170 lat. Nasza strategia zakłada udostępnienie Klientom rozwiązań o najwyższej wartości dodanej, powiązanej z doradztwem naszych ekspertów, opartym na ich długoletnim i międzynarodowym doświadczeniu. Lafarge stara się oferować swoim Klientom takie rozwiązania, które pozwalają budować szybciej i lepiej, jednak zawsze z poszanowaniem środowiska naturalnego. W rozwoju innowacyjności ważną rolę odgrywa największe na świecie centrum badań i rozwoju Lafarge w Lyonie, gdzie nad nowoczesnymi technologiami pracuje 250 naukowców z różnych krajów. Dążymy, by nasi odbiorcy uwzględniali wybór optymalnych materiałów, które poprawiają wytrzymałość obiektów oraz przyczyniają się do obniżenia kosztów i zużycia energii w czasie procesu budowlanego, w okresie ich żywotności, a także umożliwią ich późniejszą utylizację lub recykling. STRONA 22 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 23

14 O LAFARGE OBIEKTY REFERENCYJNE Autostrada A2 Obwodnica S5 Autostrada A2 Nasze rozwiązania i materiały pozwalają realizować kluczowe inwestycje Wiadukt w Szczecinie Trasa dojazdowa do Mostu Północnego w Warszawie Węzeł Łopuszańska/Kleszczowa w Warszawie Droga ekspresowa S8 Obwodnica S7 Obwodnica S7 Obwodnica S8 Droga ekspresowa S8 Most w Dźwirzynie STRONA 24 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE STRONA 26

15 ZAKŁADY LAFARGE/KONTAKT Gda Kozienice Y LAF ARGE CEMENTOWNIE Dubie/Rudawa WYTWÓRNIE BETONU TOWAROWEGO Dział Doradztwa Technicznego Infolinia: Kontakt do Twojego Przedstawiciela Handlowego: Małogoszcz tel Kujawy tel Wytwórnie mobilne: Marek Milczarczyk tel Jacek Zynek tel Adam Kaczmar tel LAFARGE S.A. ul. Iłżecka 24 F Warszawa tel.: fax: STRONA 27 KATALOG ROZWIĄZAŃ LAFARGE 2013

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Światowy partner lokalnych inicjatyw

Światowy partner lokalnych inicjatyw tunele drogi Światowy partner lokalnych inicjatyw Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich dziedzinach swojej działalności: produkcji cementu,

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE KRUSZYWA BAZALT LAFARGE Wysoka i stabilna jakość gwarancją udanej inwestycji Bazalt PRIORYTETY LAFARGE Skała lita pochodzenia wulkanicznego wylewna, o strukturze bardzo drobnoziarnistej (czasami porfirowej)

Bardziej szczegółowo

GRYS. ze skały wapiennej do mieszanek betonowych

GRYS. ze skały wapiennej do mieszanek betonowych GRYS ze skały wapiennej do mieszanek betonowych ZASTOSOWANIE Kruszywa wapienne Lafarge stosuje się do wykonywania betonów o klasie wytrzymałości do C25/30 i klasie ekspozycji XC3 zgodnie z PN-EN 206-1.

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE Stabilne podłoże dla gruntownych inwestycji PRIORYTETY LAFARGE Melafir Melafir skała magmowa pochodząca z paleozoiku wylewna zasadowa, o strukturze porfirowej lub migdałowcowej

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO D.04.06.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu LAFARGE 2015 1 Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu

Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu LAFARGEHOLCIM 1 Kanał B2B Oferta i rozwiązania dla przemysłu NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA BETONOWA

D PODBUDOWA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.02 PODBUDOWA BETONOWA 83 Podbudowa betonowa D-04.06.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 Beton w ok. % swojej objętości składa się z kruszywa (rys. 1). Zatem jego właściwości w istotny sposób przekładają się na właściwości mieszanki betonowej (konsystencja,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D- 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU B-20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU B-20 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.06.01.13 PODBUDOWA Z BETONU B-20 1. WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA KOLEJNICTWA

OFERTA DLA KOLEJNICTWA OFERTA DLA KOLEJNICTWA Zielona Góra Leszno grupa lafarge Gryżyce Piotrków Trybunalski Lublin POLSKA Sulików Lubień Stary Jawor Rogowiec Kielce Małogoszcz Radkowice Zamość Dorohusk Świętochłowice Hrubieszów

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA BETONOWA

D NAWIERZCHNIA BETONOWA D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU

SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SST 05 PODBUDOWA Z BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 9 7. OBMIAR ROBÓT... 11 8. ODBIÓR ROBÓT... 11

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE

D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE Nawierzchnie betonowe D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

SST 4 PODBUDOWA Z BETONU

SST 4 PODBUDOWA Z BETONU SST 4 PODBUDOWA Z BETONU CPV 45223300-9 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych II Warmińsko- Mazurskie Forum Drogowe Lidzbark Warmiński 5-6.X.2015 Hotel Krasicki O Spółce 01.09.1997 rozpoczęcie działalności spółki zakup pierwszych terenów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15 Podbudowa z betonu B15 B20 D-04.06.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 15 Podbudowa z betonu B 15 B20 D-04.06.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO Spis treści ELEMENTY MUROWE Z BETONU ZWYKŁEGO Normy: 3 Przeznaczenie: 3 Zalety stosowania: 3 ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MUROWYCH 4 OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Beton wałowany- Idea i zastosowanie

Beton wałowany- Idea i zastosowanie Beton wałowany- Idea i zastosowanie CEMEX Polska jako jeden z największych producentów betonu w kraju i na świecie, posiadamy: 2 cementownie 8 kopalni kruszyw 40 wytwórni betonu blisko 1200 pracowników

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie KRUSZYWA WAPIEŃ Wysoka jakość w dobrej cenie LAFARGE KRUSZYWA Lafarge Kruszywa - lider w produkcji kruszyw na polskim rynku Główną działalnością firmy Lafarge jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Rzeszów Granica tekstów Granica widoczności 1 Internal

Rzeszów Granica tekstów Granica widoczności 1 Internal Rzeszów 1 Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Kamil Simka Dyrektor Oddziału Piotr Mikołajczyk Główny Technolog 2 Skanska Wiodąca na świecie firma budowlana i deweloperska Rok założenia: 1887

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA Konrad Jabłoński Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 1. Stereotypy: Funkcjonujące stereotypy w odniesieniu do kruszyw wapiennych, to najczęściej:

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 78 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79 D.04.05.01. PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D. 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D. 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D. 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Oferta i rozwiązania

Infrastruktura Oferta i rozwiązania LAFARGE 2015 1 Infrastruktura Oferta i rozwiązania Firmy wykonawcze Projektanci Inwestorzy NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 258 Podbudowa z chudego betonu D-04.06.01 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące podbudowy z chudego betonu w związku z inwestycją pn.: Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu Podbudowa z chudego betonu 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z betonu cementowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C 5/6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C 5/6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C 5/6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW 1. Wstęp Według szacunków ekspertów [1 3] w Polsce na drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe

Bardziej szczegółowo

Jakość. buduje wspólny sukces

Jakość. buduje wspólny sukces Jakość buduje wspólny sukces ZAGĘSZCZENIA METODĄ CYLINDRA WCISKOWEGO Szanowni Państwo, ZAGĘSZCZENIA METODĄ LEKKIEJ SONDY DYNAMICZNEJ SD-10 ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI METODĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ NOŚNOŚCI I ZAGĘSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014 POLSKA Budujemy lepsze miasta marzec 2014 Grupa Lafarge wyniki 2013 Światowy lider oferujący rozwiązania budowlane na bazie cementu, kruszyw i betonu Innowacyjne rozwiązania do rozwoju urbanizacji, by

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU B 7,5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 - 56 - D-04.06.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 - 57 - D-04.06.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

CEMENT Nowalinia cementów

CEMENT Nowalinia cementów CEMENT Nowa linia cementów Innowacyjna linia cementów workowanych Lafarge Lafarge Cement wprowadza nową kompleksową linię cementów workowanych: Standard, Ekspert, Lepo oraz Specjal. Produkty wytwarzane

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA ISTOTNE ZMIANY W NORMALIZACJI dr inż. Jadwiga Wilczek Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 29-6 Jacek HALBINIAK Politechnika zęstochowska PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYH ORAZ IH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych. mgr inż. Dawid Siemieński. Politechnika Krakowska, studia III-stopnia

Współczesne sposoby budowy nawierzchni dróg leśnych, serwisowych i dojazdowych. mgr inż. Dawid Siemieński. Politechnika Krakowska, studia III-stopnia mgr inż. Dawid Siemieński Politechnika Krakowska, studia III-stopnia Plan prezentacji: 1.Wstęp 2.Pierwszy cel wzmacniania ograniczenie emisji pyłów i kurzu 3.Drugi cel wzmacniania zwiększenie nośności.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com

Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com Kontakt z przedstawicielem Kom.796-350-661 E-mail : granit.sprzedaz@gmail.com Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm jak i osób indywidualnych. Długoletnie doświadczenie w branży kamieniarskiej pozwala

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy DROGI i AUTOSTRADY Dr inŝ. Jacek Alenowicz Jakość betonu jest definiowana pod względem: Łatwości wbudowania, Wytrzymałości, Trwałości. Beton (mieszanka betonowa) musi być zaprojektowany optymalnie ze względu

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Roboty, których dotyczy, ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podbudowy z betonu C 30/37.

Roboty, których dotyczy, ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podbudowy z betonu C 30/37. D-04.06.02 Podbudowa z betonu C30/37 D-04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU C 30/37 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU ZAKŁAD USŁUGOWO PROJEKTOWY AS w ŚWIECIU Hanna Sobiczewska ul. Polna 6/17 86-1 Świecie REGON 91226472 NIP 559-1-77-22 tel. (-52) 33 13 849 tel. kom. -62 495 434 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 4.6.1

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: www.fotolia.com KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych 1 4 Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych Mimo ogromnego rozwoju narzędzi i metod służących

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D 04.06.01 1. WSTĘP PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 53 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LAFARGE

I. Definicje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LAFARGE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LAFARGE I. Definicje 1. Program Partnerski Lafarge program o charakterze partnerskim i biznesowym, skierowany do Klientów współpracujących z Lafarge w Polsce. Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 Spis treści Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Rys historyczny rozwoju betonu... 5 1.2. Ważniejsze określenia... 8 1.3. Postępowanie w

Bardziej szczegółowo

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU KOD CPV 45233226-9

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU KOD CPV 45233226-9 D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU KOD CPV 45233226-9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej

Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej Szczegółowa Specyfikacja techniczna 02-003 Nawierzchnia z płyt ażurowych, kostki betonowej 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

/doślę po zrobieniu zdjęcia o lepszych parametrach/

/doślę po zrobieniu zdjęcia o lepszych parametrach/ Kopalnia Głuchowiec Asortyment drobne 0-4mm Kruszywa drogowe do produkcji nawierzchni drogowych, podsypka pod kostkę grube 4-16mm Kruszywo do produkcji betonu towarowego, galanterii betonowej. normy: PN-EN

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 2009 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Tomasz SKRZYPCZYK

Bardziej szczegółowo

Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu cementowego Specyfikacje Techniczne STWiORB D.04.06.01 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja techniczna D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego odnosi się do wykonania

Bardziej szczegółowo

D 04.06.01. Podbudowa z chudego. betonu

D 04.06.01. Podbudowa z chudego. betonu D 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 172 Spis treści 1. WSTĘP... 175 1.1. Przedmiot SST... 175 1.2. Zakres stosowania SST... 175 1.3. Zakres robót objętych SST... 175 1.4. Określenia podstawowe... 175

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym

Bardziej szczegółowo