Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )"

Transkrypt

1 Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM )

2 Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości [mm] ,9 Powierzchnia właściwa [cm2/g] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po 2 dniach po 28 dniach - wymagania aktualnie stosowanych norm cementowych: , 62, 21, 0,0 Chlorki [%] 0,10 0,0 Siarczany (jako SO3) [%] 3, 2,68 Zawartość Al2O3 [%],0 3,6 Strata prażenia [%],0 1,1 Pozostałość nierozpuszczalna [%],0 0,3 Zawartość C3A [%] 3,0 2, Zawartość C4AF+C3A [%] 20,0 17,70 Zawartość C3S [%],0 7,20 Badania mieszanki betonowej Dobra kompatybilność cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR z domieszkami chemicznymi (plastyfikatory, superplastyfikatory i domieszki napowietrzające), pozwala uzyskać betony o odpowiedniej ciekłości utrzymującej się w czasie potrzebnym na ich transport i zabudowanie. Właściwa ilość i struktura powietrza, wprowadzonego za pomocą domieszek napowietrzających, zapewnia wysoką mrozoodporność betonu. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Potwierdzeniem wyjątkowych cech cementu HSR KONSTRUKTOR i uzyskania przy jego użyciu trwałych betonów jest Rekomendacja Techniczna Nr RT/ , wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Szczególne właściwości cementu HSR KONSTRUKTOR: stabilne parametry jakościowe gwarantują powtarzalność cech mieszanki betonowej i betonu, wydłużony początek czasu wiązania zapewnia odpowiedni czas potrzebny do wbudowania mieszanki betonowej, umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnej oraz wysokie wytrzymałości końcowe gwarantują uzyskanie zakładanej wytrzymałości konstrukcji, bardzo niska zawartość alkaliów minimalizuje ryzyko uszkodzenia betonu w przypadku stosowania reaktywnych kruszyw, bardzo wysoka odporność na korozję chemiczną, szczególnie siarczanową, zapewnia trwałość betonów użytkowanych w środowiskach agresywnych. 16, C40/0XF4 Kierunki zastosowań Dzięki swoim specjalnym właściwościom cement HSR KONSTRUKTOR doskonale nadaje się do wytwarzania trwałych betonów wykorzystywanych do: wznoszenia konstrukcji mostów, tuneli i wiaduktów, budowy nawierzchni dróg, lotnisk i placów manewrowych, produkcji prefabrykowanych płyt drogowych, budowy obiektów szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska (HSR): oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, posadzki w obiektach inwentarskich w rolnictwie bezpośrednio związane z hodowlą zwierząt, w tym zbiorniki na gnojówkę i płyty na gnojowicę, prefabrykowane elementy infrastruktury komunalnej (rury betonowe, studzienki, korytka ściekowe itp.), obiekty budownictwa hydrotechnicznego i hydroenergetycznego narażone na działanie wód agresywnych, wykonawstwa obiektów w budownictwie górniczym narażonych na działanie wód podziemnych, produkcji prefabrykowanych żerdzi wirowanych do budowy trakcji energetycznych. 18, PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. - wymagania stawiane dla cementów przeznaczonych do betonów mostowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia maja 2000 r. (Dz.U.Nr 63, poz. 73) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 0,46 Opad stożka [cm] 0,6 Aby sprawdzić szczególne właściwości cementu HSR KONSTRUKTOR w praktycznej aplikacji, zaprojektowano i poddano badaniom beton na konstrukcję mostową wykonany w dwóch klasach: 1. C/37 XF4 zawartość cementu 3kg, wskaźnik w/c 0,44 2. C40/0 XF4 zawartość cementu 38kg, wskaźnik w/c 0,41 Badania dotyczą zarówno parametrów mieszanki betonowej (konsystencja i zawartość powietrza), jak i stwardniałego betonu (wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, mrozoodporność w wodzie i roztworze soli). C/37XF4 6,0 Zawartość powietrza [%] Wyniki badań (Cementownia) Alkalia (jako eq. Na2O) [%] Spełnia on kryteria w zakresie cech cementu, do których odwołują się Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) realizacji obiektów drogowo-mostowych, w tym: Rozp. MIiGM 16,0 Cement specjalny HSR KONSTRUKTOR pozwala na realizację wszelkich obiektów budownictwa drogowomostowego takich jak mosty, tunele, wiadukty itp. oraz produkcję prefabrykatów stosowanych w inżynierii komunikacyjnej. PN-EN PN-B Cecha Od konstrukcji inżynierskich wymaga się wysokiej trwałości we wszelkich warunkach użytkowania. O ich trwałości decyduje wiele czynników, do których można m. in. zaliczyć: właściwy dobór składników, prawidłową technologię, pielęgnację i czas dojrzewania, oddziaływanie środowisk korozyjnych, obciążenie mechaniczne stałe i zmienne, właściwą konserwację. Natomiast beton o wysokiej trwałości powinien charakteryzować się m.in.: niskim współczynnikiem wodno-cementowym, odpowiednią zawartością powietrza, wysoką mrozoodpornością, odpowiednią wytrzymałością, niską nasiąkliwością i wysoką wodoszczelnością, odpornością na agresję środowiska. 16, Dynamiczny rozwój budownictwa obiektów infrastruktury drogowo-mostowej spowodował rosnące zapotrzebowanie na cement, który pod względem swoich cech gwarantowałby wysoką trwałość betonu użytego do ich budowy i zapewnił długoletnie i bezpieczne ich użytkowanie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom CEMEX Polska opracował i uruchomił produkcję cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ). Parametry fizyko-chemiczne cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR 14, Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek krajowy materiały budowlane najwyższej jakości, spełniając tym samym najwyższe wymagania odbiorców. 14,0,0 4,0 Minimalna zawartość powietrza dla betonów mrozoodpornych XF4-4% 3,0 C40/0XF4 C/37XF4 2,0

3 Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości [mm] ,9 Powierzchnia właściwa [cm2/g] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po 2 dniach po 28 dniach - wymagania aktualnie stosowanych norm cementowych: , 62, 21, 0,0 Chlorki [%] 0,10 0,0 Siarczany (jako SO3) [%] 3, 2,68 Zawartość Al2O3 [%],0 3,6 Strata prażenia [%],0 1,1 Pozostałość nierozpuszczalna [%],0 0,3 Zawartość C3A [%] 3,0 2, Zawartość C4AF+C3A [%] 20,0 17,70 Zawartość C3S [%],0 7,20 Badania mieszanki betonowej Dobra kompatybilność cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR z domieszkami chemicznymi (plastyfikatory, superplastyfikatory i domieszki napowietrzające), pozwala uzyskać betony o odpowiedniej ciekłości utrzymującej się w czasie potrzebnym na ich transport i zabudowanie. Właściwa ilość i struktura powietrza, wprowadzonego za pomocą domieszek napowietrzających, zapewnia wysoką mrozoodporność betonu. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Potwierdzeniem wyjątkowych cech cementu HSR KONSTRUKTOR i uzyskania przy jego użyciu trwałych betonów jest Rekomendacja Techniczna Nr RT/ , wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Szczególne właściwości cementu HSR KONSTRUKTOR: stabilne parametry jakościowe gwarantują powtarzalność cech mieszanki betonowej i betonu, wydłużony początek czasu wiązania zapewnia odpowiedni czas potrzebny do wbudowania mieszanki betonowej, umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnej oraz wysokie wytrzymałości końcowe gwarantują uzyskanie zakładanej wytrzymałości konstrukcji, bardzo niska zawartość alkaliów minimalizuje ryzyko uszkodzenia betonu w przypadku stosowania reaktywnych kruszyw, bardzo wysoka odporność na korozję chemiczną, szczególnie siarczanową, zapewnia trwałość betonów użytkowanych w środowiskach agresywnych. 16, C40/0XF4 Kierunki zastosowań Dzięki swoim specjalnym właściwościom cement HSR KONSTRUKTOR doskonale nadaje się do wytwarzania trwałych betonów wykorzystywanych do: wznoszenia konstrukcji mostów, tuneli i wiaduktów, budowy nawierzchni dróg, lotnisk i placów manewrowych, produkcji prefabrykowanych płyt drogowych, budowy obiektów szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska (HSR): oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, posadzki w obiektach inwentarskich w rolnictwie bezpośrednio związane z hodowlą zwierząt, w tym zbiorniki na gnojówkę i płyty na gnojowicę, prefabrykowane elementy infrastruktury komunalnej (rury betonowe, studzienki, korytka ściekowe itp.), obiekty budownictwa hydrotechnicznego i hydroenergetycznego narażone na działanie wód agresywnych, wykonawstwa obiektów w budownictwie górniczym narażonych na działanie wód podziemnych, produkcji prefabrykowanych żerdzi wirowanych do budowy trakcji energetycznych. 18, PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. - wymagania stawiane dla cementów przeznaczonych do betonów mostowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia maja 2000 r. (Dz.U.Nr 63, poz. 73) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 0,46 Opad stożka [cm] 0,6 Aby sprawdzić szczególne właściwości cementu HSR KONSTRUKTOR w praktycznej aplikacji, zaprojektowano i poddano badaniom beton na konstrukcję mostową wykonany w dwóch klasach: 1. C/37 XF4 zawartość cementu 3kg, wskaźnik w/c 0,44 2. C40/0 XF4 zawartość cementu 38kg, wskaźnik w/c 0,41 Badania dotyczą zarówno parametrów mieszanki betonowej (konsystencja i zawartość powietrza), jak i stwardniałego betonu (wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, mrozoodporność w wodzie i roztworze soli). C/37XF4 6,0 Zawartość powietrza [%] Wyniki badań (Cementownia) Alkalia (jako eq. Na2O) [%] Spełnia on kryteria w zakresie cech cementu, do których odwołują się Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) realizacji obiektów drogowo-mostowych, w tym: Rozp. MIiGM 16,0 Cement specjalny HSR KONSTRUKTOR pozwala na realizację wszelkich obiektów budownictwa drogowomostowego takich jak mosty, tunele, wiadukty itp. oraz produkcję prefabrykatów stosowanych w inżynierii komunikacyjnej. PN-EN PN-B Cecha Od konstrukcji inżynierskich wymaga się wysokiej trwałości we wszelkich warunkach użytkowania. O ich trwałości decyduje wiele czynników, do których można m. in. zaliczyć: właściwy dobór składników, prawidłową technologię, pielęgnację i czas dojrzewania, oddziaływanie środowisk korozyjnych, obciążenie mechaniczne stałe i zmienne, właściwą konserwację. Natomiast beton o wysokiej trwałości powinien charakteryzować się m.in.: niskim współczynnikiem wodno-cementowym, odpowiednią zawartością powietrza, wysoką mrozoodpornością, odpowiednią wytrzymałością, niską nasiąkliwością i wysoką wodoszczelnością, odpornością na agresję środowiska. 16, Dynamiczny rozwój budownictwa obiektów infrastruktury drogowo-mostowej spowodował rosnące zapotrzebowanie na cement, który pod względem swoich cech gwarantowałby wysoką trwałość betonu użytego do ich budowy i zapewnił długoletnie i bezpieczne ich użytkowanie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom CEMEX Polska opracował i uruchomił produkcję cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ). Parametry fizyko-chemiczne cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR 14, Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek krajowy materiały budowlane najwyższej jakości, spełniając tym samym najwyższe wymagania odbiorców. 14,0,0 4,0 Minimalna zawartość powietrza dla betonów mrozoodpornych XF4-4% 3,0 C40/0XF4 C/37XF4 2,0

4 Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości [mm] ,9 Powierzchnia właściwa [cm2/g] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po 2 dniach po 28 dniach - wymagania aktualnie stosowanych norm cementowych: , 62, 21, 0,0 Chlorki [%] 0,10 0,0 Siarczany (jako SO3) [%] 3, 2,68 Zawartość Al2O3 [%],0 3,6 Strata prażenia [%],0 1,1 Pozostałość nierozpuszczalna [%],0 0,3 Zawartość C3A [%] 3,0 2, Zawartość C4AF+C3A [%] 20,0 17,70 Zawartość C3S [%],0 7,20 Badania mieszanki betonowej Dobra kompatybilność cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR z domieszkami chemicznymi (plastyfikatory, superplastyfikatory i domieszki napowietrzające), pozwala uzyskać betony o odpowiedniej ciekłości utrzymującej się w czasie potrzebnym na ich transport i zabudowanie. Właściwa ilość i struktura powietrza, wprowadzonego za pomocą domieszek napowietrzających, zapewnia wysoką mrozoodporność betonu. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Potwierdzeniem wyjątkowych cech cementu HSR KONSTRUKTOR i uzyskania przy jego użyciu trwałych betonów jest Rekomendacja Techniczna Nr RT/ , wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Szczególne właściwości cementu HSR KONSTRUKTOR: stabilne parametry jakościowe gwarantują powtarzalność cech mieszanki betonowej i betonu, wydłużony początek czasu wiązania zapewnia odpowiedni czas potrzebny do wbudowania mieszanki betonowej, umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnej oraz wysokie wytrzymałości końcowe gwarantują uzyskanie zakładanej wytrzymałości konstrukcji, bardzo niska zawartość alkaliów minimalizuje ryzyko uszkodzenia betonu w przypadku stosowania reaktywnych kruszyw, bardzo wysoka odporność na korozję chemiczną, szczególnie siarczanową, zapewnia trwałość betonów użytkowanych w środowiskach agresywnych. 16, C40/0XF4 Kierunki zastosowań Dzięki swoim specjalnym właściwościom cement HSR KONSTRUKTOR doskonale nadaje się do wytwarzania trwałych betonów wykorzystywanych do: wznoszenia konstrukcji mostów, tuneli i wiaduktów, budowy nawierzchni dróg, lotnisk i placów manewrowych, produkcji prefabrykowanych płyt drogowych, budowy obiektów szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska (HSR): oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, posadzki w obiektach inwentarskich w rolnictwie bezpośrednio związane z hodowlą zwierząt, w tym zbiorniki na gnojówkę i płyty na gnojowicę, prefabrykowane elementy infrastruktury komunalnej (rury betonowe, studzienki, korytka ściekowe itp.), obiekty budownictwa hydrotechnicznego i hydroenergetycznego narażone na działanie wód agresywnych, wykonawstwa obiektów w budownictwie górniczym narażonych na działanie wód podziemnych, produkcji prefabrykowanych żerdzi wirowanych do budowy trakcji energetycznych. 18, PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. - wymagania stawiane dla cementów przeznaczonych do betonów mostowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia maja 2000 r. (Dz.U.Nr 63, poz. 73) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 0,46 Opad stożka [cm] 0,6 Aby sprawdzić szczególne właściwości cementu HSR KONSTRUKTOR w praktycznej aplikacji, zaprojektowano i poddano badaniom beton na konstrukcję mostową wykonany w dwóch klasach: 1. C/37 XF4 zawartość cementu 3kg, wskaźnik w/c 0,44 2. C40/0 XF4 zawartość cementu 38kg, wskaźnik w/c 0,41 Badania dotyczą zarówno parametrów mieszanki betonowej (konsystencja i zawartość powietrza), jak i stwardniałego betonu (wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, mrozoodporność w wodzie i roztworze soli). C/37XF4 6,0 Zawartość powietrza [%] Wyniki badań (Cementownia) Alkalia (jako eq. Na2O) [%] Spełnia on kryteria w zakresie cech cementu, do których odwołują się Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) realizacji obiektów drogowo-mostowych, w tym: Rozp. MIiGM 16,0 Cement specjalny HSR KONSTRUKTOR pozwala na realizację wszelkich obiektów budownictwa drogowomostowego takich jak mosty, tunele, wiadukty itp. oraz produkcję prefabrykatów stosowanych w inżynierii komunikacyjnej. PN-EN PN-B Cecha Od konstrukcji inżynierskich wymaga się wysokiej trwałości we wszelkich warunkach użytkowania. O ich trwałości decyduje wiele czynników, do których można m. in. zaliczyć: właściwy dobór składników, prawidłową technologię, pielęgnację i czas dojrzewania, oddziaływanie środowisk korozyjnych, obciążenie mechaniczne stałe i zmienne, właściwą konserwację. Natomiast beton o wysokiej trwałości powinien charakteryzować się m.in.: niskim współczynnikiem wodno-cementowym, odpowiednią zawartością powietrza, wysoką mrozoodpornością, odpowiednią wytrzymałością, niską nasiąkliwością i wysoką wodoszczelnością, odpornością na agresję środowiska. 16, Dynamiczny rozwój budownictwa obiektów infrastruktury drogowo-mostowej spowodował rosnące zapotrzebowanie na cement, który pod względem swoich cech gwarantowałby wysoką trwałość betonu użytego do ich budowy i zapewnił długoletnie i bezpieczne ich użytkowanie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom CEMEX Polska opracował i uruchomił produkcję cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ). Parametry fizyko-chemiczne cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR 14, Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek krajowy materiały budowlane najwyższej jakości, spełniając tym samym najwyższe wymagania odbiorców. 14,0,0 4,0 Minimalna zawartość powietrza dla betonów mrozoodpornych XF4-4% 3,0 C40/0XF4 C/37XF4 2,0

5 Badania stwardniałego betonu Równomierny rozwój wytrzymałości od pierwszego do 28 dnia twardnienia gwarantuje realizację planu budowy i osiągnięcie zakładanej nośności konstrukcji betonowej. Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 80,0 70,0,0 0,0 40,0,0 20,0 10,0 0,0 czas badania [dni] C40/0XF4 C/37XF Parametry stwardniałego betonu w zakresie wodoszczelności oraz odporności na zamrażanie i rozmrażanie w wodzie i solach to gwarancja jego trwałości w czasie eksploatacji obiektu Dopuszczalna głębokość penetracji [mm] C40/0XF4 C/37XF4 0 Cecha betonu Nr normy Wymagania normowe Zakres wymagań Uzyskane wyniki C/37 XF4 C40/0 XF4 Odporność na działanie środków odladzających SS Klasa mrozoodporności mierzona ubytkiem masy złuszczonego betonu Bardzo dobra: M 6 < 0,1 kg/m 2 Dobra: M 6 < 0, kg/m 2 oraz M 6 /M 28 <2 Dostateczna: M 6 < 1,0 kg/m 2 oraz M 6 /M 28 <2 0,027 kg/m 2 0,024 kg/m 2 Odporność na zamrażanie i rozmrażanie w wodzie Klasa F10 PN-B 0620:1988 Ubytek masy Obniżenie wytrzymałości na ściskanie < % < 20 % 0,20% 0,10% 8,24% 4,20% Wyniki badań odporności na zamrażanie i rozmrażanie w wodzie i środkach odladzających Wyniki badań zarówno mieszanki betonowej jak i stwardniałych próbek każdego z testowanych betonów C/37XF4 i C40/0XF4 (klasy najczęś ciej stosowane w budownictwie drogowo-mostowym), jednoznacznie potwierdzają doskonałą przydatność cementu specjalnego HSR KONSTRUKTOR dla produkcji trwałych betonów.

6 Skontaktuj się z nami! Centrum Obsługi Klienta Tel Fax

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 Stosowanie w obiektach inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty) betonów cechujących się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozyjne oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Damian Dziuk 1 Łukasz Burcon 2 Mirosław Saferna 3 BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Marek Surowiec Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupa

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA USŁUGOWA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 2009 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Tomasz SKRZYPCZYK

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 INFORMATOR EDF EKOSERWIS WIĘKSZY ZYSK NIŻSZY KOSZT ZGODNOŚĆ Z NORMAMI PARAMETRY SPIS TREŚCI Wstęp...... 1. Korzyści stosowania popiołu lotnego...4 2. Przykłady receptur na różnego

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

dr inż. Adam POŚWIATA dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI BETONOWE NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE

dr inż. Adam POŚWIATA dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI BETONOWE NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE dr inż. Adam POŚWIATA dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI BETONOWE NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE Seminarium BETON wiemy jak i dlaczego! - Kielce, 21.05.2013 r. Targi Autostrada Polska 2013 Zakład Lotniskowy Zakład Lotniskowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji Aldona Wcisło, Daniel Owsiak Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 39 BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ Dziennik budowy: 12.07.2011 Rozpoczęcie prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge

MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY Katalog Rozwiązań Lafarge Z naszych materiałów wybudowano Trasę Siekierkowską w Warszawie, most na Warcie w Koninie, odcinki drogi ekspresowej S8, wiadukty na Autostradzie Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M 16.04.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB

Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB Instytut Techniki Budowlanej Zakład Betonu ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa tel. (22) 57 96 217 I Laborant w laboratorium betonu i kruszyw Zagadnienia omawiane

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 1 września 2015 r. Nazwa i adres BUREAU VERITAS

Bardziej szczegółowo

Szczelność jako podstawowa cecha użytkowa zbiorników na ciecze

Szczelność jako podstawowa cecha użytkowa zbiorników na ciecze Szczelność jako podstawowa cecha użytkowa zbiorników na ciecze dla wyznaczenia grubości ścian i ilości zbrojenia decydujący jest stan graniczny zarysowania PN-EN 1992-3: 2008 (Eurokod 2): Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

Aktualne postrzeganie problemów oceny mrozoodporności na podstawie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach

Aktualne postrzeganie problemów oceny mrozoodporności na podstawie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach Aktualne postrzeganie problemów oceny mrozoodporności na podstawie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach Dr inż. Aneta Nowak-Michta, Politechnika Krakowska 40 1. Wprowadzenie Norma

Bardziej szczegółowo

BETON ARCHITEKTONICZNY str. 1 e3

BETON ARCHITEKTONICZNY str. 1 e3 BETON ARCHITEKTONICZNY str. 1 e3 Beton architektoniczny stanowi szczególny rodzaj betonu umożliwiającego wykonanie elementów spełniających, zarówno wymogi konstrukcyjne, jak również estetyczne (rys. 1

Bardziej szczegółowo

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy DROGI i AUTOSTRADY Dr inŝ. Jacek Alenowicz Jakość betonu jest definiowana pod względem: Łatwości wbudowania, Wytrzymałości, Trwałości. Beton (mieszanka betonowa) musi być zaprojektowany optymalnie ze względu

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45232000-2 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 563 564 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU

SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO MODELU TRANSGRANICZNEGO WYKORZYSTANIA TUFÓW W ZEOLITOWYCH 14 maja 2014 r. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Właściwości

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI DR INŻ. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA MGR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA TPA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 78 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE ORAZ ŚCIEKI 79 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW

D NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW Strona 105 Strona 106 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni

Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni t e c h n o l o g i e Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni Rys. 1. Czynniki kształtujące wytrzymałość betonu (opracowanie własne) 1. Wstęp W przypadku betonów stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91 BETON NIEKONSTRUKCYJNY M.13.02.00 M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

Beton w obiektach narażonych na agresję chemiczną płyta obornikowa. Jarosław Rutczyński

Beton w obiektach narażonych na agresję chemiczną płyta obornikowa. Jarosław Rutczyński Beton w obiektach narażonych na agresję chemiczną płyta obornikowa Jarosław Rutczyński Spis treści 1 2 3 4 5 6 Kilka słów o normie betonowej Zagrożenia środowiskowe budowli Przydatne pojęcia Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 29-6 Jacek HALBINIAK Politechnika zęstochowska PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYH ORAZ IH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU

Bardziej szczegółowo

XVI. SST ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

XVI. SST ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH XVI. SST ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:

Bardziej szczegółowo

korozja cheminczna betonu

korozja cheminczna betonu korozja cheminczna betonu str. 1 C2 Beton w konstrukcji musi charakteryzować się trwałością, czyli zachowaniem właściwości w założonych warunkach środowiska, przy minimalnych nakładach na konserwację,

Bardziej szczegółowo

Beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny Do betonu tradycyjnego Do betonu samozagęszczalnego Pracujemy obecnie Takie bywają efekty Tak moża pracować Beton tradycyjny Obniżenie kosztów betonu wyprodukowanego Zmniejszenie ilości wody nawet o 40%

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-05 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M ŚCIEK SKARPOWY PREFABRYKOWANY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M ŚCIEK SKARPOWY PREFABRYKOWANY SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.01.09. ŚCIEK SKARPOWY PREFABRYKOWANY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prefabrykowanego

Bardziej szczegółowo

D b

D b WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH b 45233000-9 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 1. Wstęp 1.1.Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU

BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU M-13.02.01 117 M-13.02.01 BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRODUCENTA

DEKLARACJA PRODUCENTA DEKLARACJA PRODUCENTA 1. Dane producenta: 2. Dane identyfikacyjne wyrobu: (Elementy włazowej, betonowej studzienki kanalizacyjnej.) - TB/DN 1200/PPS/N (żelbetowa płyta podstudzienna 1700/1700/150) 3. Dokument

Bardziej szczegółowo

D Umocnienie rowu

D Umocnienie rowu D.06.01.03. Umocnienie rowu 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych Gmina Ujazd

Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych Gmina Ujazd Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych Gmina Ujazd Charakterystyka dróg betonowych w Gminie Ujazd Gmina Ujazd jest pozytywnie nastawiona do budowy dróg betonowych. Za wyborem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH

WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (105) 1998 BUILDING RESEARCH INSTITUTE (ITB) - QUARTERLY No 1 (105) 1998 Hanna Jóźwiak* WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek PIELĘGNACJA BETONU dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska - Katedra Konstrukcji Budowlanych 163 WYMAGANIA PROJEKTANTA (SPECYFIKUJĄCEGO):

Bardziej szczegółowo

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag. 1488., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 6 04 1488-CPD-0011 :2003 Kruszywo lekkie popiołoporytowe uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej popiołów

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje betonu projektowanego do obiektów mostowych

Specyfikacje betonu projektowanego do obiektów mostowych Beton Polska Specyfikacje betonu projektowanego do obiektów mostowych dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska mgr

Bardziej szczegółowo

Stropy Teriva Informacje ogólne

Stropy Teriva Informacje ogólne PRODUCENT BETONU TOWAROWEGO Stropy Teriva Informacje ogólne Belki stropowe Nasza oferta to: beton towarowy oraz wszelkie usługi związane z jego produkcją, transportem i pompowaniem. Ponadto w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU. Bełchatów 2015. 1. Wprowadzenie

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU. Bełchatów 2015. 1. Wprowadzenie XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Mikołaj Ostrowski 1 Albin Garbacik 2 Zbigniew Giergiczny 3 PRODUKCJA I WŁAŚCIWOŚCI INNOWACYJNYCH CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

D /b

D /b 45112000-5 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Zakres stosowania Specyfikacji technicznej D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D UŁOŻENIE ŚCIEKÓW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D UŁOŻENIE ŚCIEKÓW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01.10 UŁOŻENIE ŚCIEKÓW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Bardziej szczegółowo

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana.

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk Nr.1/2015 Profesjonalna chemia budowlana Katalog Produktów www.cekol.pl PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1 Przyczepność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D MURY OPOROWE

Szczegółowa specyfikacja techniczna D MURY OPOROWE 89 Szczegółowa specyfikacja techniczna D.10.01.01 MURY OPOROWE 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Porównanie charakterystyki energetycznej liczonej metodą zużyciową względem metody szczegółowej

Porównanie charakterystyki energetycznej liczonej metodą zużyciową względem metody szczegółowej TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH-st.stacjonarne I stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2016/2017 Pełna nazwa jednostki: Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Tematyka pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ BETONU W POLSKICH WARUNKACH EKSPLOATACJI

TRWAŁOŚĆ BETONU W POLSKICH WARUNKACH EKSPLOATACJI Dr inż. Andrzej MOCZKO Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej TRWAŁOŚĆ BETONU W POLSKICH WARUNKACH EKSPLOATACJI TARGI AUTOSTRADA POLSKA 2013 KIELCE, 21 maja 2013 KONSTRUKCJE BETONOWE NOWE WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

CEMENT Nowalinia cementów

CEMENT Nowalinia cementów CEMENT Nowa linia cementów Innowacyjna linia cementów workowanych Lafarge Lafarge Cement wprowadza nową kompleksową linię cementów workowanych: Standard, Ekspert, Lepo oraz Specjal. Produkty wytwarzane

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

CEMEX na świecie. CEMEX w Polsce

CEMEX na świecie. CEMEX w Polsce cement cement CEMEX na świecie globalny lider w branży materiałów budowlanych CEMEX to globalna firma produkująca materiały budowlane, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom

Bardziej szczegółowo

Etap I. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/96

Etap I. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/96 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/96 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza europejskich metod badawczych dotyczących badania i oceny odporności na środki odladzające betonu stosowanego do nawierzchni drogowych

Analiza europejskich metod badawczych dotyczących badania i oceny odporności na środki odladzające betonu stosowanego do nawierzchni drogowych Analiza europejskich metod badawczych dotyczących badania i oceny odporności 1/42 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0

Bardziej szczegółowo