CDN e-sklep Ulotka v. 3.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDN e-sklep Ulotka v. 3.5"

Transkrypt

1 CDN e-sklep Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI KONSOLA ADMINISTRACYJNA CDN E-SKLEP NOWOŚCI PANEL ADMINISTRACYJNY PLUGIN ALLEGRO WIELOJĘZYCZNOŚĆ ZMIANY POPRAWIONO KORZYSTANIE Z CDN E-SKLEP NOWOŚCI PRZYJAZNY SKLEP WIELOJĘZYCZNOŚĆ ZMIANY POPRAWIONO...8 CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 2 z 8

3 2 Konsola administracyjna CDN e-sklep Uwaga: Po migracji do CDN e-sklep 3.5 naleŝy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy CTRL+R dotyczy Trybu administratora. Uwaga: CDN e-sklep 3.5 współpracuje z: - CDN OPT!MA w wersji minimum CDN XL 7.0. Uwaga: Do konfiguracji CDN e-sklep 3.5 wymagana jest jedna z przeglądarek: - Internet Explorer FireFox Opera 9.5 Nie zaleca się stosowania do konfiguracji przeglądarek: Internet Explorer 6.0, Google Chrome 2.1 Nowości Panel administracyjny Nowoczesne sklepy internetowe umoŝliwiają administratorom przeglądanie i zarządzanie Kontrahentami. Dlatego teŝ w CDN e-sklep został stworzony Panel administracyjny pozwalający zarządzać Kontrahentami. Ponad to umoŝliwia on obsługę Onet Zakupy. 1. Kontrahenci - Lista Kontrahentów. W obrębie tej opcji administracyjnej istnieje moŝliwość przeglądania danych o kontrahentach, ich edycji, dodawanie i usuwanie. Kontrahenci wyświetlani są w tabeli, która domyślnie zawiera kolumny: Nazwa kontrahenta, Ulica, Miasto, , Telefon, Aktywny. Dodatkowo istnieje moŝliwość ukrywania i odkrywania kolumn w zaleŝności od potrzeb uŝytkowników. Do domyślnie ukrytych kolumn naleŝą: Ostatnie logowanie, NIP, REGON. Z poziomu listy kontrahentów moŝliwy jest równieŝ eksport widocznych kolumn do plików w róŝnych formatach (PDF, CSV, RTF, XLS), oraz wysłanie do wybranych kontrahentów. Administrator sklepu z poziomu listy kontrahentów ma równieŝ moŝliwość wygenerowania nowego hasła dla danego kontrahenta. CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 3 z 8

4 Rysunek 1 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów. 2. Onet Zakupy. Dzięki integracji CDN e-sklep z Onet Zakupy oferta sklepu trafia do szerszego grona odbiorców, co przyczynia się do rozpowszechnienia sklepu w internecie. Integracja realizowana jest w następujący sposób: Dane do serwisu Onet.pl dostarczane są metodą pasywną, czyli poprzez umieszczenie pliku do ściągnięcia przez serwis Onet.pl Grupy towarowe uŝywane w sklepie mapowane są z kategoriami Onet.pl Aktualizacja oferty odbywa się zawsze w sposób całościowy Konfiguracja Onet Zakupy podzielona jest na kilka zakładek: Wybór towaru Zakładka wybór towarów słuŝy do zaznaczenia towarów w określonych grupach sklepu, które mają być wysyłane do Onet Zakupy. Konfiguracja Na tej zakładce widnieją kategorie wcześniej wybrane w zakładce Wybór towarów i kategorie z Onet Zakupy. Aby przypisać je do odpowiednich kategorii w Onet Zakupy, wykorzystuje się metodę drag and drop (przeciągnij i upuść). Archiwum W zakładce tej znajdują się wszystkie stworzone pliki XML. CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 4 z 8

5 Rysunek 2 Panel Administracyjny, Onet Zakupy Plugin Allegro. 1. Allegro jako sklep. UmoŜliwiono wystawianie aukcji, jako sklep. 2. Integracja z Ukraińskim Allegro. Po przez integrację CDN e-sklep uŝytkownicy sklepu mogą oferować swoje produkty na Ukraińskim rynku Wielojęzyczność. W związku z wciąŝ wzrastającą potrzebą otwarcia na rynki międzynarodowe, CDN e-sklep został zmodyfikowany o nowy język, pozwalający na prowadzenie sprzedaŝy na kolejnych rynkach zagranicznych. Zatem oprócz języka angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego wprowadzono moŝliwość korzystania z interfejsu e-sklep równieŝ w języku francuskim. Rysunek 3 Konfiguracja sklepu, zakładka Języki. 2.2 Zmiany 1. Potwierdzenie złoŝonego zamówienia. W potwierdzeniu złoŝenia zamówienia wysłanego na adres sklepu internetowego w polu Return-path (adres zwrotny) ustawiany jest adres klienta. UmoŜliwia to CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 5 z 8

6 szybkie odpisanie do klienta, który złoŝył zamówienie. W przypadku potwierdzenia złoŝenia zamówienia wysłanego do klienta adresem zwrotnym pozostaje adres sklepu internetowego. 2. Lista produktów i Lista produktów [miniatury], Kod towaru. W pluginie Lista produktów i Lista produktów [miniatury], dodano parametr PokaŜ kod towaru. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie kodu towaru na liście. Kod wyświetlany jest w linii poniŝej nazwy towaru. W przypadku, gdy w globalnej konfiguracji (plugin Konfiguracja sklepu) załączony jest parametr "Ukryj kod towaru" wówczas w konfiguracji pluginów parametr "PokaŜ kod towaru" jest nieaktywny. Na liście nie jest teŝ wówczas wyświetlany kod towaru. Parametr "PokaŜ kod towaru" domyślnie jest odznaczony. 3. Parametry konfiguracyjne Treść . Dla potrzeb wielojęzycznego CDN e-sklep zostały zmienione nazwy makr wykorzystywanych w wiadomościach . PoniŜej zamieszczona jest lista poprzednio obowiązujących makr wraz z nowymi odpowiednikami: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4. Przelewy24. Wprowadzono mechanizm potwierdzania przelewów o czasie dłuŝszym niŝ 15 minut. W sytuacji, gdy z pewnych przyczyn wynik transakcji nie zostanie przekazany do sprzedawcy w określonym czasie (np. informacja o wpłacie pojawi się po 15 minutach, klient zamknie przedwcześnie przeglądarkę lub w wyniku problemów w komunikacji wynik nie zostanie poprawnie odebrany) istnieje moŝliwość automatycznego przekazania wyniku transakcji dokonanej przez klienta. System, gdy wykryje transakcję prawidłową, której wynik nie został w ciągu 15 minut zweryfikowany przez sprzedawcę (potwierdzony odbiór) moŝe automatycznie potwierdzić transakcję. 5. Konfigurator Pozycjonowanie, Pola: Tytuł, Opis strony, Słowa kluczowe. Zwiększono rozmiar pól do 2000 znaków. Dzięki czemu moŝna wprowadzać długie dane do tych pól. (Poprawka dla zgodności z wersją 2.x). 6. Konfiguracja sklepu, Treść - Nowe makra. Zostały dodane nowe makra, które moŝna wykorzystać w treści poszczególnych . ZałoŜenie konta uŝytkownika: - Nowe hasło wygenerowane przez administratora sklepu. - Data i godzina generowania hasła przez administratora sklepu. - Mail klienta. CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 6 z 8

7 Pytanie o produkt: - Nazwa produktu. - Kod produktu. Potwierdzenie złoŝonego zamówienia: - Koszt dostawy. - Całkowity koszt zamówienia. - Wartość zamówienia bez kosztów dostawy. Stan zamówienia: - Numer zamówienia. - Data zamówienia. Makra i mogą być uŝyte zarówno w temacie wiadomości, jak i w jej treści. Dane sprzedawcy: - Nazwa sklepu internetowego. Makro moŝe być wykorzystane we wszystkich Wydruk Potwierdzenie Zamówienia. Zmienione zostało makro: - 8. Plugin Porównywarki cen, Skąpiec. Została zmieniona struktura pliku XML, co pozwala na szerszą integrację z serwisem Skąpiec. W pliku XML został dodany znacznik <partnr></partnr> w sekcji <item></item> zawierający numer katalogowy producenta widoczny na karcie towaru, jako Symbol produktu. 9. Plugin Porównywarki cen PasaŜ Onet. W pluginie Porównywarki cen, z listy dostępnych porównywarek cenowych został usunięty nieistniejący juŝ PasaŜ Onet. 2.3 Poprawiono 1. Tło strony. Poprawiono błąd związany z usuwaniem obrazu będącego tłem strony. Po usunięciu obrazka tło znika. 2. Plugin Szczegóły produktu. W pluginie Szczegóły produktu poprawiono wyświetlanie atrybutów produktu (atrybuty produktu nie są kopiowane do cech produktu). 3. Plugin Tekst. Poprawiono działanie pluginu Tekst Stan zamówienia. Poprawiono mechanizm wysyłania wiadomości dotyczących stanu zamówień. 5. Pobieranie plików binarnych. Poprawiono mechanizm pobierania plików binarnych. 6. Plugin Allegro. Poprawiono błędy związane z wystawianiem aukcji na Allegro. 7. Plugin Porównywarki cen Ceneo. Poprawiono aktualizację cen w pliku XML dla porównywarki Ceneo. 8. Plugin Banner. Poprawiono linkowanie banerów. Adresy stron mogą być wpisywane z lub bez CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 7 z 8

8 3 Korzystanie z CDN e-sklep 3.1 Nowości Przyjazny sklep. Dobre mechanizmy pozycjonowania wpływają na kolejność wyświetlania oferty sklepu internetowego w wyszukiwarkach (np. Google). Dlatego teŝ w CDN e-sklep została wprowadzona funkcjonalność: Przyjazne linki, Przyjazny tytuł strony. 1. Przyjazne linki. Adresy stron w CDN e-sklep budowane są na zasadzie zamieszczenia słów kluczowych w nazwie oraz identyfikatorów na końcu nazwy. Identyfikatory będą zapisywane w nawiasach okrągłych. Taki mechanizm wpływa korzystnie na kolejność wyświetlania oferty sklepu internetowego w wyszukiwarkach (np. Google), czyli pozycjonowanie. Przykład URL dla strony z katalogiem produktów: id_grupy).aspx Poprzez wprowadzenie przyjaznych linków, uŝytkownik uzyskuje większą czytelność linków, łatwość zapamiętywania ich oraz moŝliwość jednoznacznego stwierdzenia, co dana strona zawiera. 2. Przyjazne strony. W ramach Przyjaznej nazwy strony dodana została funkcjonalność zamieszczania w tytułach stron nazw strony, grupy lub nazwy produktu. Zawartość tytułu zaleŝy od aktualnie otwartej strony sklepu Wielojęzyczność W CDN e-sklep wprowadzono moŝliwość korzystania z interfejsu w języku francuskim, co tym samym zwiększa moŝliwość dotarcia oferty sklepu internetowego do szerszego grona odbiorców. Rysunek 4 Plugin język w widoku klienta. 3.2 Zmiany 1. Plugin Lista produktów [miniatury]. DołoŜona została informacja dla uŝytkownika e-sklep o ilości produktów w danej kategorii. 2. Plugin Lista produktów. Został dołoŝony link do następnej strony z produktami u góry strony. Teraz chcąc przejść do następnej strony z produktami, klient moŝe kliknąć w link w górnej lub dolnej części strony. 3.3 Poprawiono 1. Plugin Szczegóły produktu. W pluginie Szczegóły produktu poprawiono wyświetlanie atrybutów produktu (atrybuty produktu nie są kopiowane do cech produktu). 2. Wydajność sklepu. Poprawiono wydajność sklepu związaną z szybkością jego działania, z czym wiąŝe się szybsze ładowanie stron. CDN e-sklep, zmiany w wersji 3.5 Strona 8 z 8

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo