System CDN OPT!MA v CDN e-sklep Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System CDN OPT!MA v. 15.1. CDN e-sklep Ulotka v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00"

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v CDN e-sklep Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI KONSOLA ADMINISTRACYJNA E-SKLEPU NOWOŚCI WIELOJĘZYCZNOŚĆ WYDRUKI ZMIANY POPRAWIONO KORZYSTANIE Z E-SKLEPU NOWOŚCI WIELOJĘZYCZNOŚĆ WYDRUKI ZMIANY POPRAWIONO CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 2 z 13

3 2 Konsola administracyjna e-sklepu Uwaga: Po migracji do CDN e-sklep 3.0 należy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy CTRL+R dotyczy Trybu administratora. Uwaga: CDN e-sklep 3.0 współpracuje z: - CDN OPT!MA w wersji minimum CDN XL 7.0. Uwaga: Do konfiguracji CDN e-sklep 3.0 wymagana jest jedna z przeglądarek: - Internet Explorer FireFox Opera 9.5 Nie zaleca się stosowania do konfiguracji przeglądarek: Internet Explorer 6.0, Google Chrome 2.1 Nowości Wielojęzyczność W związku z wzrastającą potrzebą otwarcia na rynki międzynarodowe, CDN e-sklep został dostosowany do prowadzenia za jego pomocą sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wprowadzono możliwość korzystania z interfejsu e-sklepu w językach: Angielskim, Niemieckim i Ukraińskim, zarówno w Konsoli administracyjnej, jak i w Widoku klienta. 1. Konfiguracja sklepu, zakładka Języki. W pluginie Konfiguracja sklepu dodano nową zakładkę Języki. Z poziomu tej zakładki Administrator ma możliwość ustalić w jakich językach może być dostępny interfejs e- Sklepu. Rysunek 1 Konfiguracja sklepu, zakładka Języki. Wybranie opcji włącz dla danego języka, powoduje jego aktywowanie, co oznacza, że będzie można przełączyć się na interfejs w tym języku. Naciśnięcie wyłącz dla języka aktywnego skutkuje jego dezaktywacją. Aktywny język można ustawić jako domyślny. Domyślny język jest używany wtedy, gdy żądany CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 3 z 13

4 przez przeglądarkę język jest nieobsługiwany bądź nieaktywny. Natomiast jeśli przeglądarka ma ustawiony język, który jest obsługiwany, to wybranym językiem będzie ten zażądany przez przeglądarkę. Język Polski jest językiem domyślnym i zawsze aktywnym. Z tego poziomu można również ustawić kolejność, w jakiej języki, a właściwie flagi je oznaczające, będą wyświetlane na pluginie Język. O kolejności tej decydują wybrane cyfry dostępne w kolumnie Kolejność. Regułą podczas wyświetlania kolejności jest: język z najniższą cyfrą jest jako pierwszy z prawej strony pluginu, język z najwyższą cyfrą jest pierwszy z lewej strony. 2. Plugin Język. Poprawne działanie ustawień zapisanych w Konfiguracji sklepu, jest uwarunkowane dodaniem do stron e-sklepu pluginu Język z poziomu: Konfigurator\Pluginy\Dodaj plugin. Rysunek 2 Plugin język. Plugin ten nie posiada indywidualnych opcji konfiguracyjnych (konfiguracja odbywa się z poziomu pluginu Konfiguracja sklepu), poza parametrami dostępnymi dla wszystkich komponentów, czyli: Edycją nagłówka, Usuwaniem pluginu, Konfiguracją komponentu, Zmianą położenia i szerokości kolumn. Zawartość pluginu to flagi oznaczające poszczególne aktywne języki, w kolejności ustalonej w Konfiguracji sklepu. Kliknięcie na flagę powoduje przełączenie do interfejsu w języku związanym z wybraną flagą. Rysunek 3 Tryb administratora, Panel administracyjny w języku angielskim Wydruki Wprowadzono możliwość drukowania potwierdzenia zamówień złożonych w e-sklepie. Zamówienia może drukować Administrator w Trybie administratora oraz klient po złożeniu zamówienia. 1. Konfiguracja sklepu, zakładka Wydruki. W Trybie administratora można modyfikować wydruk zamówienia, edytując jego definicję w języku HTML. W pluginie Konfiguracja sklepu dodano nową zakładkę CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 4 z 13

5 Wydruki. Po wybraniu opcji Administrator ma możliwość definiowania wydruku. Wydruk budowany jest jako strona Web (w formie HTML), do której w odpowiednie miejsca (makra) doklejane są dane z bazy danych. Wydruk może zawierać następujące informacje: Dane sklepu internetowego. Dane zamówienia: Kontrahent Warunki zamówienia Szczegóły płatności Zamówione towary. Przy definiowaniu wydruku można korzystać z predefiniowanych makr: Dane firmy: - Kod sklepu internetowego (nazwa skrócona). - Nazwa sklepu internetowego. - Informacje dodatkowe opisujące sklep internetowy. - Adres sklepu internetowego ulica - Adres sklepu internetowego numer budynku - Adres sklepu internetowego numer lokalu - Adres sklepu internetowego numer. Pole wyliczane jako Adres sklepu internetowego numer budynku / Adres sklepu internetowego numer lokalu. - Adres sklepu internetowego miasto - Adres sklepu internetowego kod pocztowy. - Adres sklepu internetowego poczta. - Adres sklepu internetowego kraj. - Numer telefonu sklepu internetowego. - Numer faksu sklepu internetowego. - Adres sklepu internetowego. - Adres www sklepu internetowego. Logo firmy: - Logo firmy o podanym ID. Zamówienie: - Numer zamówienia - Numer zamówienia w CDN OPT!MA. - Status zamówienia. - Data wydruku zamówienia. - Data złożenia zamówienia - Data potwierdzenia zamówienia. - Data realizacji zamówienia. - Data końcowa. Składający zamówienie: - Nazwa klienta - Nazwa klienta linia druga. - Adres klienta Ulica. - Adres klienta Kod pocztowy. - Adres klienta Miasto. - Adres klienta Telefon. CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 5 z 13

6 Kontrahent na fakturze: - Nazwa kontrahenta. - Nazwa kontrahenta linia druga. - Adres kontrahenta ulica. - Adres kontrahenta kod pocztowy. - Adres kontrahenta miasto. - Numer NIP kontrahenta. - Numer Regon kontrahenta. Płatności: - Forma płatności. - Forma płatności szczegóły. - Sposób dostawy. - Koszt przesyłki. - Waluta dla kosztu przesyłki. - Kwota zapłacona. - Typ dokumentu Paragon/ Faktura. - Dodatkowe uwagi na zamówieniu. - Wartość zamówienia. - Wartość zamówienia słownie. - Wartość zamówienia bez kosztów przesyłki. - Waluta zamówienia. Elementy zamówienia: - Liczba porządkowa. - Ilość. - Wartość element. - Cena elementu. Pole wyliczane jako Wartość/Ilość. - Waluta element. - Opis dla element. Towar: - Kod towaru. - Nazwa towaru. - Nazwa towaru linia druga. - Symbol towaru. - Opis towaru. Wydruk budowany jest w oparciu o: Definicję wyglądu strony Definicję wyglądu wiersza z pozycją zamówienia Definicję styli CSS Definicja wyglądu strony. Zawiera kod HTML zawartości sekcji <BODY></BODY> w kodzie HTML. W tej części powinna się znaleźć także definicja nagłówka tabeli z elementami zamówienia, bez definicji wiersza zamówienia. Miejsce wstawiania wiersza należy określić predefiniowanym makrem <##_REPEAT_SECTION_ORDER_ELEMENTS_ROW_##> CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 6 z 13

7 Przykład: <table class="lines"> <thead> <tr> <th><p>lp.</p></th> <th><p class="left">nazwa towaru/usługi</p></th> <th><p>ilość</p></th> <th><p>cena</p></th> <th><p>wartość</p></th> </tr> </thead> <tbody> <##_REPEAT_SECTION_ORDER_ELEMENTS_ROW_##> </tbody> </table> Uwaga: Sekcja nie może zawierać znaczników <BODY></BODY>. Definicja wyglądu wiersza z pozycją zamówienia. W tej części należy zdefiniować wygląd wiersza z elementem zamówienia. Uwaga: Sekcja musi zawierać tyle samo kolumn co nagłówek tabeli z elementami zamówienia. Definicja styli CSS. W tej części należy zdefiniować style dla wydruku. Uwaga: Sekcja musi zawierać znaczniki <style ></style>. W sekcji edycji definicji zamówienia dostępne są dwa przyciski: - po naciśnięciu przycisku zostaną zapisane zmiany dokonane w definicji wydruku. - przycisk umożliwia anulowanie wprowadzonych zmian. 2. Logo sklepu. Na zakładce Wydruki wprowadzono sekcję Logo sklepu. Pozwala ona na dodanie grafiki, która wykorzystana zostanie na wydruku. Typowym przykładem takiej grafiki może być logo sklepu. Aby dodać logo dla e-sklepu należy w pierwszej kolejności wpisać jego nazwę w pole Nazwa logo. Następnie w obszarze Wyślij logo, przycisnąć, wybrać interesujące nas logo i zatwierdzić wybór. Po ukazaniu się ścieżki do wybranego pliku w polu obok należy przycisnąć. Następuje wówczas wczytanie logo, które pojawia się w sekcji Lista. Lista wysłane przez użytkownika motywy graficzne do e-sklepu. Kolumna Makro na liście zawiera definicję makra, które należy dodać do definicji wydruku. Za pomocą opcji usuń można usunąć logo z listy. CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 7 z 13

8 Rysunek 4 Konfiguracja sklepu, Logo sklepu. 3. Konfiguracja sklepu, zakładka Dane sklepu. W pluginie Konfiguracja sklepu dodana została sekcja Dane sklepu. Administrator e-sklepu ma możliwość wprowadzenia danych sklepu internetowego. Dane jakie można wprowadzić dla CDN e-sklep to: Kod firmy Nazwa firmy Ulica Numer domu Numer lokalu Miasto Kod pocztowy Kraj Informacje dodatkowe Telefon Fax Rysunek 5 Konfiguracja sklepu, zakładka Dane sklepu. Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przez naciśnięcie. Dane te będą wykorzystywane przy wydruku zamówień. 4. Panel administracyjny, drukowanie zamówień. Z poziomu Panelu administracyjnego Administrator e- Sklepu ma możliwość wydrukowania zamówienia. W pluginie Płatności na liście zamówień obok każdego CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 8 z 13

9 zamówienia znajduje się ikona, która włącza podgląd wydruku dla danego zamówienia. Z podglądu można wydrukować zamówienie, po wybraniu przycisku. 2.2 Zmiany Rysunek 6 Panel administracyjny, lista zamówień. 1. Plugin Siatka produktów. Wprowadzono możliwość określenia rozmiaru zdjęcia towaru umieszczonego w Siatce produktów. W opcjach konfiguracyjnych siatki dodano pole Rozmiar obrazka. 2. Plugin Lista produktów [miniatury], Siatka produktów. W konfiguracji pluginów dodano opcję Obramowanie produktu, po jego zaznaczeniu dokoła poszczególnych produktów pojawia się obramowanie. 3. Plugin banner. Została zmieniona struktura pluginu, co poprawiło wydajność całej aplikacji. 4. Podgląd zdjęcia. Przy podglądzie zdjęcia zniknął czerwony krzyżyk zamykający podgląd. Obecnie wystarczy kliknąć w dowolny obszar podglądu, aby go zamknąć. 5. Konfigurator, usuwanie pluginów. Po naciśnięciu opcji lub pojawia się pytanie: Operacja jest nieodwracalna. Czy nadal chcesz ją wykonać?. Jeśli użytkownik wybierze TAK operacja zostanie wykonana, jeśli NIE pluginy nie zostaną usunięte. 6. Konfigurator, klonowanie strony. Przy klonowaniu strony nie są kopiowane pluginy, które są unikalne w e- Sklepie, czyli: Porównywarka produktów, Stany magazynowe, Konfiguracja sklepu, Logika e-sklepu, Żółte karteczki. 7. Makra dla wydruków. Dla potrzeb wielojęzycznego e-sklepu zostały zmienione na język angielski nazwy = = = = = = = = = = = = = = = Zmiana odbywa się podczas konwersji e-sklep. CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 9 z 13

10 8. Porównywarki cenowe, Skąpiec. Umożliwiono szerszą integrację z serwisem Skąpiec. Zmany jakie wprowadzono to: dodanie znacznika <foto></foto> w sekcji <item></item> zawierającego link do dużego zdjęcia towaru. dodanie znacznika <desclong></desclong> w sekcji <item></item> zawierającego pełny opis towaru. zmiana etykiety znacznika <desc></desc> na <name></name>. wstawienie w znaczniki <name></name> w sekcji <header></header> nazwy sklepu, która jest pobierana z pola Kod firmy w Konfiguracji sklepu, zakładka Dane firmy. 9. Porównywarki cenowe, nazwa sklepu. Wprowadzono możliwość wpisania nazwy sklepu potrzebnego do porówywarek cenowych. Jest to pole Kod firmy w Konfiguracji sklepu, zakładka Dane firmy. 2.3 Poprawiono 1. Porównywarki cenowe, XML. Poprawiono XML generowany z poziomu Porównywarek cenowych. 2. Porównywarki cenowe, zaznaczanie grup. Poprawiono zaznaczanie grup i towarów z poziomu porównywarki. Po kliknięciu na grupę zaznaczane są wszystkie towary oraz grupy podrzędne należące do wybranej grupy. 3. Porównywarki cenowe, zaznaczanie grup a generowanie XML. Poprawiono błąd polegający na tym, że w sytuacji, gdy zostały zaznaczone i zapisane jakieś grupy w porównywarce, utworzono plik XML, następnie bez zamykania okienka zaznaczono inne grupyi zapisano, plik XML się nie tworzył. 4. Porównywarki cenowe, generowanie XML. Poprawiono generowanie XML we wszystkich porównywarkach cenowych na przeglądarce FireFox. 5. Synchronizacja z CDN OPT!MA. Poprawiono wysyłanie kodu towaru, mającego więcej niż 20 znaków, do e- Sklepu wysyłane są wszystkie znaki. 3 Korzystanie z e-sklepu 3.1 Nowości Wielojęzyczność Wprowadzono możliwość korzystania z interfejsu e-sklepu w językach: Angielskim, Niemieckim i Ukraińskim w Widoku klienta. Rysunek 7 Plugin język w Widoku klienta. Po umieszczeniu pluginu Język na stronie e-sklepu klient odwiedzający e-sklep będzie miał możliwość wyboru języka, w którym prezentowany będzie interfejs sklepu internetowego. CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 10 z 13

11 Rysunek 8 Rejestracja w e-sklepie w języku ukraińskim Wydruki Wprowadzono możliwość drukowania potwierdzenia zamówień złożonych w e-sklepie. 1. Składanie zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia przez klienta pojawia się informacja: Naciśnięcie ikony drukarki w tym miejscu włącza podgląd wydruku zamówienia. Z podglądu można wydrukować zamówienie, po wybraniu przycisku. 2. Wydruk z listy zamówień. Klient może również wydrukować zamówienie z poziomu Profilu klienta. Na zakładce Bieżące zamówienia na liście zamówień obok każdego zamówienia znajduje się ikona, która CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 11 z 13

12 włącza podgląd wydruku dla danego zamówienia. Z podglądu można wydrukować zamówienie, po wybraniu przycisku. Rysunek 9 Profil klienta, Bieżące zamówienia. W ten sam sposób klienta może również wydrukować zamówienie zrealizowane, po przejściu na zakładkę Historia zamówień. 3.2 Zmiany Rysunek 10 Profil klienta, Historia zamówień. 1. Logowanie. W obszarze zmieniono do logowania wyraz "Login" na " ". 2. Porównywarka produktów. Ujednolicono wyświetlanie porównywarki w przeglądarkach: Internet Explorer, FireFox, Opera. Wyrównanie w wierszu zawierającym opis produktu ustawiono na: do góry i do lewej, a marginesy komórki z prawej strony na 1 mm. W każdej z tych przeglądarek wyświetlane jest również obramowanie. 3.3 Poprawiono 1. Górne menu. Poprawiono błąd związany ze znikaniem górnego menu w e-sklepie. 2. Rejestracja. Przy rejestracji (zakładanie konta) można wpisać NIP w formacie XXX-XX-XX-XXX lub XXX-XXX- XX-XX. 3. Lista produktów, Porównaj. Poprawiono ergonomię zaznaczania parametru Dodaj do porównania, parametr zostaje zaznaczony już po kliknięciu w napis Porównaj. 4. Lista produktów. Poprawiono wyświetlanie poziomej przerywanej linii nad produktem w przeglądarce Internet Explorer. CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 12 z 13

13 5. Wyświetlanie zdjęć. Poprawiono problem wyświetlania niektórych zdjęć produktów jako bardzo małe miniaturki. CDN E-SKLEP, zmiany w wersji 3.0 Strona 13 z 13

CDN e-sklep Ulotka v. 3.5

CDN e-sklep Ulotka v. 3.5 CDN e-sklep Ulotka v. 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo