Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5"

Transkrypt

1 Comarch e-sklep Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI KONSOLA ADMINISTRACYJNA COMARCH E-SKLEP NOWOŚCI RABAT DLA STAŁEGO KLIENTA NEWSLETTER STANY MAGAZYNOWE KONTROLA STANU MAGAZYNOWEGO ZMIANY LISTA KONTRAHENTÓW ALLEGRO CENA POPRZEDNIA NOWY HANDLER ZWRACAJĄCY ZDJĘCIE KONFIGURACJA SKLEPU TREŚĆ MAILI DOTPAY KANAŁ RATY Z EUROBANK KOLEJNOŚĆ WYŚWIETLANIA GRUP TOWAROWYCH W SKLEPIE OPIS PRODUKTU - SYNCHRONIZACJA...17 Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 2 z 17

3 2 Konsola administracyjna Comarch e-sklep Uwaga: Po migracji do Comarch e-sklep 4.5 naleŝy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy CTRL+R dotyczy Trybu administratora. Uwaga: Comarch e-sklep 4.5 współpracuje minimum z wersjami: - Comarch OPT!MA Comarch CDN XL Comarch ALTUM 4.0. UŜywanie systemu ERP w wersji minimalnej powoduje ograniczenie części funkcjonalności Comarch e-sklep w wersji 4.5 (np. rabat dla stałych klientów, kolejność wyświetlania grup towarowych, cena poprzednia). Pełna funkcjonalność sklepu w wersji 4.5 wymaga: - Comarch OPT!MA Comarch CDN XL Comarch ALTUM 4.0 Uwaga: Do konfiguracji Comarch e-sklep 4.5 wymagana jest jedna z przeglądarek: - Internet Explorer 7.0 i nowsze - FireFox 3.0 i nowsze - Opera 9.5 i nowsze Nie zaleca się stosowania do konfiguracji przeglądarek: Internet Explorer 6.0, Google Chrome Comarch e-sklep w wersji 4.5 nie jest optymalizowany dla przeglądarki Internet Explorer 6.0. Dotyczy Panelu Administratora. Minimalna szerokość sklepu to 1000 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Panelu Administratora to 1024x768 pikseli. 2.1 Nowości Rabat dla stałego klienta Dodanie rabatu dla stałego klienta Dodanie nowego rabatu dla stałych klientów odbywa się z poziomu Listy kontrahentów. Po udzieleniu rabatów wybranym klientom są one widoczne na liście rabatów dla stałych klientów. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 3 z 17

4 Uwaga: Udzielony rabat dla stałego klienta jest synchronizowany do systemów ERP Lista rabatów W menu Rabaty dodano opcję Dla stałego klienta. Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma moŝliwość zobaczenia listy udzielonych rabatów dla stałych klientów. Lista ta zawiera kolumny: Rabat aktywny, Rabat procentowy, Rabat obowiązuje w okresie, Obowiązuje od, Obowiązuje do i . Rys. 1 Panel administracyjny, Rabaty, Dla stałego klienta. Z poziomu listy moŝliwe jest wykonanie następujących operacji: Usunięcie rabatu Z poziomu listy udzielonych rabatów dla stałych klientów istnieje moŝliwość usunięcia wybranych rabatów. NaleŜy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i uŝyć przycisku. Aktualizacja rabatu Udzielony rabat moŝe być edytowany przy uŝyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów dla stałych klientów przy udzielonym rabacie dla danego klienta. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu: Rabat aktywny, Rabat dla, Rabat procentowy, Rabat obowiązuje w okresie, Obowiązuje od, Obowiązuje do. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora (wyjątkiem jest parametr Rabat dla, którego nie da się modyfikować). W celu zapisania wprowadzonych zmian uŝywamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy uŝyciu przycisku. Seryjna aktualizacja rabatów W ramach opcji, uŝytkownik ma moŝliwość wykonania aktualizacji rabatu. W tym celu naleŝy na liście rabatów zaznaczyć rabaty, które mają być zaktualizowane i wybrać operacje. Po wywołaniu funkcji pojawi się formularz aktualizacji rabatu dla stałego klienta. NaleŜy w nim określić nową wartość procentową rabatu oraz termin waŝności rabatu. Termin waŝności rabatu moŝna ustawić po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 4 z 17

5 Rys. 2 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla stałego klienta, Operacje seryjne, Aktualizuj rabaty. Po wprowadzeniu odpowiednich danych aktualizujemy rabat przyciskiem. Anulowanie aktualizacji rabatu odbywa się przy uŝyciu przycisku Newsletter W wersji 4.5 Comarch e-sklep zostało udostępnione w Panelu administracyjnym narzędzie do zarządzania newsletterami, oraz listą subskrybentów Konfiguracja W opcji tej administrator sklepu ma moŝliwość zdefiniowania parametrów, które dotyczą newsletterów. Zamówienie Pozwól klientowi na zapis do newslettera w momencie składania zamówienia po włączeniu parametru na formularzu zamówienia pojawi się opcja umoŝliwiająca zapis do newslletera w momencie składania zamówienia. Rys. 3 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, obszar Zamówienie. Informacja o moŝliwości wypisania się z newslettera (makro W obszarze umoŝliwiono zdefiniowanie zawartości makra Zawartość makra powinna zawierać informację odnośnie moŝliwości wypisania się z newslettera przez klienta. Makro moŝe być uŝyte tylko w treści newslettera. Rys. 4 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, obszar Informacji. UWAGA: Treść makra zawiera link umoŝliwiający wypisanie z newslettera. Link wstawiany jest automatycznie na końcu zawartości makra. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 5 z 17

6 Po ustawieniu opcji, oraz wpisaniu odpowiednich treści informacji dla róŝnych wersji językowych zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie konfiguracji odbywa się przy uŝyciu przycisku Lista newsletterów Z poziomu listy newsletterów istnieje moŝliwość dodawania, usuwania, oraz kopiowania newsletterów, jak i równieŝ ich wysyłanie. Uwaga: Newsletter wysyłany jest tylko do aktywnych subskrybentów. Rys. 5 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Lista newsletterów. Dodanie newslettera W celu dodania nowego newslettera naleŝy uŝyć przycisku. Pojawi się formularz z zakładkami: Dane ogólne Na zakładce tej podajemy nazwę, temat, oraz określamy język newslettera. MoŜemy równieŝ określić, czy w newsletterze ma być informacja o moŝliwości wypisania się z otrzymywania newslettera, czy teŝ nie. Jeśli zaznaczymy parametr Nie dołączaj informacji o moŝliwości wypisania się z newslettera to klient nie otrzyma tej informacji. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony to informacja będzie wysyłana do klientów. Rys. 6 Panel administracyjny, Newsletter, Lista newsletterów, Dodawanie Newslettera, Dane ogólne. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 6 z 17

7 Treść W ramach zakładki zamieszczono edytor HTML słuŝący do wprowadzania tekstu newslettera. Rys. 7 Panel administracyjny, Newsletter, Lista newsletterów, Dodawanie Newslettera, Treść. Uwaga: w formacie plain text (tekstowy) wycinane są wszystkie znaki HTML. Uwaga: Jeśli na zakładce Dane ogólne nie jest zaznaczony parametr Nie dołączaj informacji o moŝliwości wypisania się z newslettera, to w treści newslettera naleŝy umieścić makro: Po wypełnieniu zakładek w celu dodania nowego newslettera naciskamy przycisk. Po zapisaniu nowy newsletter pojawi się na liście. Jeśli jednak chcemy anulować dodawanie newslettera to naleŝy uŝyć przycisk. Usunięcie newslettera Usunięcie wybranych newsletterów odbywa się poprzez zaznaczenie newsletterów, które mają być usunięte i uŝyć przycisku. Edycja Newsletter moŝe być edytowany przy uŝyciu przycisku, który znajduje się na liście newsletterów. Po edycji pojawi się formularz podobny jak przy dodawaniu nowego newslettera. MoŜna dokonać modyfikacji, po czym je zapisać przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać zmian to naleŝy uŝyć przycisku. Kopiowanie Aby skopiować dany newsletter naleŝy zaznaczyć go na liście, oraz uŝyć przycisku. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 7 z 17

8 Operacje seryjne W ramach opcji, uŝytkownik ma moŝliwość wykonania jednej z operacji: powoduje wysłanie zaznaczonych na liście newsletterów do klientów, którzy są zapisani do ich otrzymywania. adres sklepu. wysyłanie testowe newsletterów zaznaczonych na liście na Wygląd listy W opcji tej administrator sklepu ma równieŝ moŝliwość dostosowania wyświetlanej listy newsletterów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez uŝycie przycisku Lista subskrybentów Na liście subskrybentów znajdują się osoby zapisane do otrzymywania nowych informacji na temat oferty sklepu (newsletter). Lista ta dostarcza administratorowi sklepu danych o subskrybencie: adres , status czy dany subskrybent jest aktywny, język, oraz czy jest on klientem sklepu. Z poziomu listy administrator ma moŝliwość dodawania i usuwania subskrybentów, eksportu listy do pliku, oraz wykonywanie operacji seryjnych. Rys. 8 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Lista subskrybentów. Dodawanie subskrybenta W celu dodania nowego subskrybenta naleŝy uŝyć przycisku. Pojawi się wtedy formularz, na którym naleŝy podać odpowiednie dane. Do danych tych naleŝą: , określenie uŝywanego języka przez subskrybenta, określenie jego statusu, oraz formatu newslettera. UWAGA: Newsletter wysyłany jest tylko do subskrybenta o statusie aktywny. Jeśli chcemy, aby dodawany subskrybent był aktywny i otrzymywał newsletter to naleŝy zaznaczyć opcję Aktywny. W przypadku wyłączonej opcji subskrybent pozostaje nieaktywny, czyli nie będzie wysyłany do niego newsletter. Określenie formatu newsletter dla subskrybenta polega na wyborze czy ma on otrzymywać newsletter w formacie zwykłego tekstu bez znaczników HTML (format plain text), lub HTML (format HTML). Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 8 z 17

9 Rys. 9 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Formularz dodawania subskrybenta. Po wypełnieniu formularza w celu dodania nowego subskrybenta naciskamy przycisk. Po zapisaniu pojawi się on na liście. Jeśli jednak chcemy anulować dodawanie subskrybenta to naleŝy uŝyć przycisk. Usuwanie subskrybentów Usunięcie wybranych subskrybentów odbywa się poprzez zaznaczeniu ich na liście i uŝyć przycisku. Eksport listy do pliku Eksportu listy do pliku odpowiedniego formatu odbywa się dzięki uŝyciu przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawęŝone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie moŝliwy w przypadku pustej listy subskrybentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Operacje seryjne W ramach opcji, uŝytkownik ma moŝliwość wykonania jednej z operacji: zostali zaznaczeni na liście. powoduje ustawienie statusu aktywny subskrybentom, którzy operacja powoduje ustawienie statusu nieaktywny subskrybentom zaznaczonym na liście. Wygląd listy Dostosowanie wyświetlanej listy subskrybentów odbywa się poprzez uŝycie przycisku które kolumny mają być widoczne na liście. i wybraniu, Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 9 z 17

10 Edycja subskrybenta Dany subskrybent moŝe być edytowany przy uŝyciu przycisku, który znajduje się na liście. Po edycji pojawi się formularz podobny jak przy dodawaniu subskrybenta. MoŜna dokonać modyfikacji danych, po czym je zapisać przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać zmian to naleŝy uŝyć przycisku Plugin Profil klienta zakładka Newsletter. Zakładka ta zawiera informację o sposobie otrzymywania newslettera, oraz moŝliwości rezygnacji z jego otrzymywania. Po wejściu na tą zakładkę klient moŝe określić format, w jakim ma być wysyłany do niego newsletter i język. Dostępne formaty newslettera to plain text (zwykły tekst bez znaczników HTML), oraz HTML (zawierający kod HTML). W przypadku, gdy klient jest zapisany do listy subskrybentów moŝe on zrezygnować z newslettera na tej zakładce. Jeśli jednak nie jest on zapisany to moŝe on z tego poziomu zapisać się. W zaleŝności od tego czy dany klient jest zapisany lub teŝ nie do otrzymywania newslettera będą dostępne róŝne opcje dla niego Stany magazynowe kontrola stanu magazynowego W Comarch e-sklep została wprowadzona moŝliwość włączenia kontroli stanów magazynowych podczas dodawania towaru do koszyka. Po zaznaczeniu opcji w konfiguracji pluginu Stany magazynowe, zostanie włączona kontrola stanów magazynowych w sklepie. Jeśli parametr ten jest włączony to w przypadku braku dostępnej ilości na magazynie towar nie będzie mógł zostać dodany do koszyka przez klienta. W tej sytuacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informacyjny. 2.2 Zmiany Lista kontrahentów Lista kontrahentów w nowej wersji e-sklep została wzbogacona o kilka dodatkowych funkcjonalności, wprowadzenie Rabatu dla stałego klienta, oraz mechanizmu do zarządzania Newsletterami w sklepie Operacje seryjne Na liście kontrahentów w obrębie zostały dodane nowe opcje, które są związane z nowościami w e-sklep. Zostały dodane operacje: Dodaj rabat Dzięki tej funkcjonalności administrator sklepu ma moŝliwość udzielenia rabatu dla stałych klientów, którzy dokonują systematycznie zakupów w sklepie. W celu udzielenia rabatu naleŝy zaznaczyć na liście kontrahentów, którym ma zostać udzielony rabat i wybrać z operacji seryjnych opcję. Po wywołaniu funkcji pojawi się formularz rabatu dla stałego klienta. NaleŜy na nim określić wartość procentową rabatu oraz termin waŝności rabatu po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie. Rys. 10 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Operacje seryjne, Dodawanie rabatu. Po zapisaniu rabatu przyciskiem klienci, którzy otrzymali rabat dla stałych klientów otrzymają odpowiedniego , w którym są informacje o udzielonym rabacie. Anulowanie dodawania rabatu odbywa się przy uŝyciu przycisku. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 10 z 17

11 Listę udzielonych rabatów dla stałych klientów administrator sklepu ma moŝliwość zobaczenia po wejściu w Panelu administracyjnym na Rabaty/Rabaty dla stałych klientów. Usuń rabat Wybranie funkcji powoduje usuwanie rabatów dla stałych klientów. Usuwanie to odbywa się analogicznie jak dodawanie rabatów. Na liście kontrahentów naleŝy zaznaczyć kontrahentów, którym ma być usunięty rabat i wybrać w operacjach seryjnych opcję usuwania rabatu. Po wywołaniu funkcji zaznaczonym klientom zostanie usunięty rabat. Zapisz do newslettera Wywołanie opcji powoduje zapisanie zaznaczonych kontrahentów na liście do otrzymywania newslettera. Po wywołaniu funkcji kontrahenci zostaną zapisani i otrzymają w odpowiednią informację o tym, Ŝe zostali zapisani przez obsługę sklepu do otrzymywania newslettera. Format newslettera dla tak zapisanych subskrybentów to HTML, a język ustawiany jest w zaleŝności od uŝywanego języka przeglądarki. Listę subskrybentów na newsletter administrator sklepu ma moŝliwość zobaczenia w Panelu administracyjnym po wejściu na Zarządzanie treścią/newsletter/ Lista subskrybentów. Wypisz z newslettera Wypisanie kontrahentów z listy newslettera odbywa się analogicznie jak w przypadku zapisywania. NaleŜy zaznaczyć kontrahentów, którzy mają zostać wypisani z otrzymywania newslettera i wywołać funkcję w operacjach seryjnych Edycja kontrahenta zakładka stały rabat Zakładka ta jest dostępna w przypadku, gdy dany klient otrzymał rabat dla stałych klientów. Jeśli dany klient nie ma udzielonego rabatu to zakładka ta jest ukryta. Na zakładce tej istnieje moŝliwość wprowadzenia zmian odnośnie udzielonego rabatu. Administrator sklepu ma moŝliwość modyfikacji podstawowych parametrów rabatu dla stałego klienta. MoŜe on określić czy rabat ma być aktywny, jaka ma być wartość procentowa udzielonego rabatu, oraz określeniu terminu waŝności rabatu dla stałego klienta po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie i podaniu daty. Rys. 11 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Edycja kontrahenta, Zakładka Stały rabat Allegro Zrządzanie serwisem aukcyjnym Allegro przeniesiono do Panelu administracyjnego w obszar PasaŜe i Serwisy aukcyjne Lista aukcji Na liście aukcji znajdują się wszystkie wystawione aukcje na Allegro. Lista ta zawiera kolumny: Numer aukcji, Nazwa, Nazwa towaru, Adres serwisu, Forma sprzedaŝy, Status aukcji, Numer aukcji w serwisie, oraz Ilość sztuk. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 11 z 17

12 Rys. 12 Panel administracyjny, PasaŜe Serwisy aukcyjne, Allegro, Lista aukcji. Dodawanie aukcji W celu dodania nowej aukcji naleŝy uŝyć przycisku. Pojawi się odpowiedni formularz, w którym naleŝy określić odpowiednie parametry aukcji: Serwis aukcyjny W obszarze tym naleŝy z listy rozwijanej wybrać odpowiedni serwis aukcyjny. Rys. 13 Dodawanie aukcji Allegro, Wybór serwisu aukcyjnego. Informacje podstawowe Na zakładce określamy podstawowe parametry aukcji. Do parametrów tych naleŝą, np. Tytuł, Kategoria, Forma sprzedaŝy, Ilość sztuk, Nazwa towaru, Forma płatności, Koszty przesyłki itp. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 12 z 17

13 Rys. 14 Dodawanie aukcji Allegro, Zakładka Informacje podstawowe. Opis Zakładka zawiera edytor tekstowy, który umoŝliwia wprowadzenie opisu aukcji. Rys. 15 Dodawanie aukcji Allegro, Zakładka Opis. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 13 z 17

14 Przy dodawaniu aukcji przy uŝyciu przycisku kosztów wystawienia aukcji. mamy moŝliwość sprawdzenia Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy aukcję przyciskiem. Anulowanie dodawania aukcji odbywa się przy uŝyciu przycisku. Usuwanie aukcji Usunięcie wybranych aukcji odbywa się poprzez zaznaczeniu ich na liście i uŝyć przycisku. Uwaga: Aukcje, które zostały wystawione nie mogą być usunięte z listy. Pobieranie informacji o aukcji Po wywołaniu funkcji, pobierane są informację o ilości sprzedanej, klientach, którzy kupili towary, wyświetleniach, czy aukcja się zakończyła itd. Informacje te pobierane są dla aukcji, które mają status Trwająca. Operacje seryjne W ramach opcji, uŝytkownik ma moŝliwość wykonania jednej z operacji: - wystawia aukcje na serwis wybrany na aukcji. Po poprawnym wystawieniu status aukcji zmienia się na Trwająca. - kasuje zaznaczone aukcje. - pozwala na skopiowanie aukcji. Edycja aukcji Aukcja moŝe być edytowana przy uŝyciu przycisku formularz taki sam jak przy dodawaniu aukcji., który znajduje się na liście. W trakcie edycji pojawi się Uwaga: Nie moŝna edytować aukcji rozpoczętych, oraz zakończonych Konfiguracja konta W opcji tej znajdują się dane konfiguracyjne aukcji Allegro. Konfiguracja jest podzielona na dwie zakładki: Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 14 z 17

15 UŜytkownik Na zakładce tej naleŝy podać: Login, Hasło, oraz Klucz WebAPI dla uŝytkownika serwisów głównych lub uŝytkownika testowego (serwer testowy testwebapi.pl). Rys. 16 Panel administracyjny, Serwis Allegro, Konfiguracja konta, UŜytkownik. Po podaniu odpowiednich danych naleŝy zapisać je przyciskiem. Anulowanie zapisu odbywa się przy uŝyciu przycisku. Parametry webapi Zakładka ta zawiera aktualne wersje WebAPI po pobraniu. Rys. 17 Panel administracyjny, Serwis Allegro, Konfiguracja konta, Parametry webapi Parametry domyślne W obszarze tym znajduje się drzewo wartości domyślnych, które zostanie zbudowane po skonfigurowaniu aukcji i zaimportowaniu danych jej organizatora. NaleŜy określić: Kategorię, Województwo, oraz Miasto. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 15 z 17

16 Rys. 18 Panel administracyjny, Serwis Allegro, Parametry domyślne. Po podaniu odpowiednich danych naleŝy zapisać je przyciskiem. Anulowanie zapisu odbywa się przy uŝyciu przycisku. Przycisk słuŝy do pobrania parametrów serwisu aukcyjnego Cena poprzednia Udostępniono funkcjonalność wyświetlania ceny poprzedniej dla sklepów synchronizujących się z Comarch OPT!MA Nowy handler zwracający zdjęcie Zdjęcia towaru wyświetlane w sklepie korzystają z nowego handlera Img.ashx. Przykład nowego linku do zdjęcia: Konfiguracja sklepu Treść maili W pluginie Konfiguracja sklepu dodano nowe treści: Rabat dla stałego klienta Zapis do newslettera Wypisanie z newslettera Dotpay Kanał raty z eurobank Dla płatności online Dotpay dodano nowy kanał płatności Raty z eurobank. Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 16 z 17

17 2.2.7 Plugin Wyszukiwarka nowe opcje W pluginie Wyszukiwarka zostały dodane nowe opcje wyszukiwania: równieŝ w atrybutach szuka po nazwie i wartości atrybutu tylko ze zdjęciem tylko towary ze zdjęciem głównym Zaznaczenia opcji wyszukiwania są zapamiętywane (przechowywane w plikach cookie) Kolejność wyświetlania grup towarowych w sklepie Wprowadzono moŝliwość ustalenia kolejność wyświetlania grup towarowych w Comarch e-sklep. Funkcjonalność ta dostępna jest, gdy Comarch e-sklep synchronizuje się z Comarch OPT!MA Opis produktu - Synchronizacja Zwiększono opis towaru do 4000 znaków. Opis wysyłany jest z systemu ERP Comarch OPTIMA od wersji 17.0 (wymagany moduł Handel Plus) Comarch XL 9.5 Altum 4.0 Comarch e-sklep, zmiany w wersji 4.5 Strona 17 z 17

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 4.8

Comarch isklep24 Ulotka v. 4.8 Comarch isklep24 Ulotka v. 4.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Wersja 7.2.4, 7.2.3, 7.2.2

Ulotka. Wersja 7.2.4, 7.2.3, 7.2.2 Ulotka Wersja 7.2.4, 7.2.3, 7.2.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 INTEGRACJA Z GOOGLE SHOPPING... 4 1.2 POWIĄZANIE WALUT Z JĘZYKAMI INTERFEJSU (ENTERPRISE)... 5 1.3 NOWY JĘZYK INTERFEJSU JĘZYK ROSYJSKI...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Wersja 2016.2

Ulotka. Wersja 2016.2 Ulotka Wersja 2016.2 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 AKTUALIZACJA DO WERSJI 2016.2... 4 SZABLON LIQUID KONWERSJA SZABLONU... 4 1 NOWOŚCI... 5 1.1 PORÓWNYWARKI CENOWE OPARTE NA SILNIKU LIQUID... 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.3

Spis treści. Ulotka 2 v.7.3 Ulotka Wersja 7.3 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 WŁASNA STRONA BŁĘDU 404... 4 1.2 PRZEKIEROWANIA Z NIEISTNIEJĄCYCH ADRESÓW... 5 2 ZMIANY... 9 2.1 BANNER ZMIANY KONFIGURACYJNE I ERGONOMICZNE... 9 2.2 SZCZEGÓŁY

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 3.5

CDN e-sklep Ulotka v. 3.5 CDN e-sklep Ulotka v. 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 4.6

Comarch isklep24 Ulotka v. 4.6 Comarch isklep24 Ulotka v. 4.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł isklep24 4.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł isklep24 4.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 25 września Wersja

Ulotka. Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 25 września Wersja Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 25 września 2017 Wersja Spis treści wymagania... 3 Aktualizacja do wersji... 5 Zmiana adresu serwisu wymiany danych... 5 Zmiana adresu nowego panelu administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.0

Comarch isklep24 Ulotka v. 6.0 Comarch isklep24 Ulotka v. 6.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Wersja 2015.5

Ulotka. Wersja 2015.5 Ulotka Wersja 2015.5 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 2015.5... 5 PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA NOWE KLASY CSS... 5 ZMIANA LINKÓW... 5 LISTA PRODUKTÓW... 5 SKYPE 5 PROFIL KLIENTA...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.5

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.5 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.2. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.2. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi B2B by CTI Konfiguracja oraz instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis programu...4 2. Dane w Comarch ERP Optima...5 2.1. Atrybuty...5 2.1.1. Atrybuty na towarze, grupie towarowej...5 2.1.1.1. Zdjęcia...6

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 10 lipca Wersja

Ulotka. Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 10 lipca Wersja Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 10 lipca 2017 Wersja Spis treści wymagania... 4 Aktualizacja do wersji... 6 Zmiana adresu serwisu wymiany danych... 6 Zmiana adresu nowego panelu administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.9... 5 NOWOŚCI...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.9... 5 NOWOŚCI... Ulotka Wersja 7.9 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.9... 5 NOWOŚCI... 6 1.1 BLOG... 6 1.1.1 NOWE STRONY FUNKCJONALNE... 7 1.2 GOOGLE TAG MANAGER... 7 1.3 NAZWA TOWARU W TYTULE

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.6.8

Spis treści. Ulotka 2 v.6.8 Ulotka Wersja 6.8 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWY PLUGIN MENU KATEGORII GRAFICZNE 2... 5 1.2 NOWY PLUGIN STOPKA STRONY 2... 7 1.3 KOMUNIKATY... 10 1.4 OPINIE... 13 1.4.1 DODAWANIE OPINII PRZEZ ADMINISTRATORÓW...

Bardziej szczegółowo

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp. KQS ALLEGRO Konfiguracja Profile pracy Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Proces wystawiania aukcji i realizacji zamówień z serwisu Allegro Wersja 7.2 Spis treści 1 NAJWIĘKSZY SERWIS AUKCYJNY... 3 2 WYSTAWIANIE AUKCJI... 4 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zakładka ta nie jest widoczna, należy ją włączyć przechodząc kolejno do zakładki USTAWIENIA» INTEGRACJE» ALLEGRO» WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO.

Jeżeli zakładka ta nie jest widoczna, należy ją włączyć przechodząc kolejno do zakładki USTAWIENIA» INTEGRACJE» ALLEGRO» WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO. Integracja z Allegro Serwis wfirma.pl zintegrowany z portalem allegro.pl umożliwia zarządzanie własną sprzedażą. Poprawne ustawienia oraz umiejętne posługiwanie się systemem pozwala m.in. na: Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp. KQS ALLEGRO PRZYGOTOWYWANIE I WYSTAWIANIE AUKCJI Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 7.7 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Integrator Allegro X DEFT

Instrukcja użytkownika Integrator Allegro X DEFT Instrukcja użytkownika Integrator Allegro Spis treści 1. Instalacja integratora... 3 2. Konfiguracja integratora... 3 2.1 Wygenerowanie licencji... 3 2.2 Generowanie cech... 4 2.3 Konfiguracja kont...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Konfiguracja z Allegro od wersji 2015.5

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Konfiguracja z Allegro od wersji 2015.5 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja z Allegro od wersji 2015.5 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 CZEGO POTRZEBUJĘ?... 4 3 KONFIGURACJA SERWISU ALLEGRO W PANELU ADMINISTRACYJNYM... 5 3.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

esklep INSIGNUM esklep moduł Allegro Spis treści

esklep INSIGNUM esklep moduł Allegro Spis treści esklep moduł Allegro Spis treści Włączenie modułu Allegro... 2 Konfiguracja modułu Allegro... 3 Aukcje Allegro... 6 Przeglądanie aukcji... 6 Wystawianie aukcji... 8 Kończenie aukcji Allegro z poziomu esklepu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.0

Spis treści. Ulotka 2 v.7.0 Ulotka Wersja 7.0 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 RABATY... 5 1.1.1 WYLICZANIE RABATÓW ZGODNIE Z SYSTEMEM ERP... 5 1.1.2 RABATY Z SYSTEMU ERP... 6 1.1.2.1 GRUPA KONTRAHENTÓW (ENTERPRISE)... 6 1.1.2.2 NOWA

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zestaw podstawowych funkcjonalności zawartych w systemie sklepu internetowego LogiShop

Zestaw podstawowych funkcjonalności zawartych w systemie sklepu internetowego LogiShop Zestaw podstawowych funkcjonalności zawartych w systemie sklepu internetowego LogiShop Uwaga: Z uwagi na fakt, iż każdy serwis wdrażany w oparciu o system sklepowy LogiShop posiada unikalne funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL]

Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL] Płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie [TUTORIAL] pracabezszefa.pl/platny-dostep-tresci-system-platnosci-payu-wordpress Marek Duda 14.09.2016 Chcesz uruchomić płatny dostęp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ulotka Wersja 7.5 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 INDYWIDUALNE CENY DLA KONTRAHENTÓW W SKLEPIE (WERSJA ENTERPRISE).... 4 1.2 PARAMETR ZAPYTAJ O CENĘ TOWARU.... 5 1.2.1 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji Dokumentacja Użytkownika Systemu od wersji Spis treści 1 Integracja... 3 2 Czego potrzebuję... 4 3 Konfiguracja serwisu ebay w Panelu Administracyjnym... 5 3.1 Konto ebay... 5 3.1.1 Dodawanie konta...

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24 Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO IMALL24.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z IMALL24... 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl M A G A Z Y N O N L I N E INSTRUKCJA OBSŁUGI Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl L O G O W A N I E Należy wpisać w odpowiednie pola otrzymany LOGIN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ STRONA INTERNETOWA APTEKI

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ STRONA INTERNETOWA APTEKI OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ STRONA INTERNETOWA APTEKI Apteki współpracujące z OSOZ mogą posiadać własną stronę internetową na platformie OSOZ. Dzięki temu informacje o aptece staną się dostępne

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. CDN e-sklep Ulotka v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. CDN e-sklep Ulotka v. 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 CDN e-sklep Ulotka v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS.

Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS. Instrukcja obsługi modułu Clickshop w Systemie FLASHCOM FIS. 1. Oznaczenie danych do wysyłki. Podczas pierwszej wysyłki do sklepu internetowego jak i podczas późniejszych synchronizacji, system FIS wysyła:

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego WebkampShop Instrukcja obsługi sklepu internetowego 1 Zawartość 1. Logowanie... 5 Logowanie do panelu administracyjnego... 5 Przypomnienie hasła... 5 2. Opcje panelu administracyjnego... 6 3. Start...

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

TradeMatik 1.0. Dokumentacja dla końcowego użytkownika. Jak zainstalować wtyczkę TradeMatik, jak ją konfigurować i używać. Autor: Konrad Karpieszuk

TradeMatik 1.0. Dokumentacja dla końcowego użytkownika. Jak zainstalować wtyczkę TradeMatik, jak ją konfigurować i używać. Autor: Konrad Karpieszuk TradeMatik 1.0 Dokumentacja dla końcowego użytkownika Jak zainstalować wtyczkę TradeMatik, jak ją konfigurować i używać Autor: Konrad Karpieszuk http://tradematik.pl wersja dokumentacji: 1.0, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo