PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3"

Transkrypt

1 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

2 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Korekta i redakcja tekstu: Agnieszka Pawłowiec Tłumaczenie: Biuro tłumaczeń Poliglota ; FRSE, Katarzyna Basisty Projekt graficzny: TAKE MEDIA Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemy Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2012 Odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Publikacja bezpłatna

3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

4 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Informacje ogólne Erasmus Mundus to program edukacyjny uruchomiony w roku 2004 (pierwsza edycja trwająca w latach , druga w latach ), umożliwiający współpracę szkół wyższych i innych instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego w formie realizacji projektów zmierzających do: poprawy jakości europejskiego szkolnictwa wyższego; kreowania Europy jako edukacyjnego centrum doskonałości; wspierania dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia z krajami trzecimi, a także rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach trzecich. Erasmus Mundus jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stawiane przed europejskim szkolnictwem wyższym, w szczególności na konieczność dostosowania systemów kształcenia do potrzeb społeczeństwa wiedzy, zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz stymulowania procesów harmonizacji kwalifikacji (tytułów i stopni naukowych) zdobywanych w Europie oraz ich porównania z kwalifikacjami oferowanymi na innych kontynentach. 1 Decyzja Parlamentu Europejskiego - Decyzja nr 2317/2003/EC z dnia 5 grudnia 2003 r. na okres 5 lat ( ) dla pierwszej fazy programu i decyzja Parlamentu Europejskiego Decyzja nr 1298/2008/ EC z dnia 16 grudnia 2008 r. na okres 5 lat ( ). 4

5 Kompendium projektów Akcji 3 W latach działania programu Erasmus Mundus zostały podzielone na trzy niezależne akcje (typy działań): Akcja 1. wspólne studia magisterskie i doktoranckie (studia drugiego i trzeciego stopnia) realizowane przez konsorcja uczelni europejskich z możliwością udziału uczelni z krajów trzecich. Wsparcie obejmuje również przyznawanie stypendiów dla studentów z Europy i z państw trzecich na realizację studiów otrzymujących dofinansowanie Erasmus Mundus oraz stypendia dla nauczycieli akademickich na realizację wyjazdów w celu prowadzenia zajęć w ramach tych studiów; Akcja 2. projekty partnerskie, których celem Erasmus Mundus jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stawiane przed europejskim szkolnictwem wyższym (...) jest realizacja mobilności studentów na wszystkich poziomach studiów oraz mobilności pracowników uczelni (zarówno naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych). W ramach zawiązanego partnerstwa między uczelniami europejskimi a uczelniami zlokalizowanymi w wybranych rejonach świata jest opracowywany, a następnie realizowany projekt partnerski dotyczący przyjazdów studentów z krajów trzecich do Europy. Partnerstwa z niektórymi regionami geograficznymi przewidują także wyjazdy studentów i pracowników uczelni europejskich do krajów trzecich; Akcja 3. projekty promujące program Erasmus Mundus oraz przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie. W ramach tego działania uczelnie i inne instytucje działające w sektorze szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty związane z różnorodnymi potrzebami tego sektora, takimi jak: promocja, dostęp do oferty dydaktycznej, zapewnienie jakości kształcenia, uznawalność akademicka, rozwój programów nauczania, rozwój kultury jakości i kultury mobilności. 5

6 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego W niniejszej broszurze przedstawiamy projekty realizowane w ramach Akcji 3. programu Erasmus Mundus, które zostały wybrane w konkursach w latach Akcja 3. wspiera transnarodowe inicjatywy, badania, projekty, wydarzenia i inne działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności, poprawę profilu, wizerunku, widoczności i dostępności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie. Projekty tej Akcji powinny wspierać: promocję i zwiększanie świadomości na temat europejskiego sektora szkolnictwa Budżet Akcji 3. na cały okres trwania programu (lata ) wynosi 16 mln euro i powinien pozwolić na sfinansowanie około 50 projektów. wyższego oraz na temat programów współpracy i systemów finansowania; rozpowszechnianie wyników programu i przykładów dobrej praktyki; wykorzystanie i włączanie do głównego nurtu tych wyników na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym. Rezultaty działań projektów Akcji 3. mogą przybierać różne formy, począwszy od organizacji konferencji, seminariów, warsztatów poprzez realizację badań, analiz, projektów pilotażowych, tworzenie sieci międzynarodowych, wydawanie publikacji, czy opracowywanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Realizacja tych przedsięwzięć nie ma żadnych ograniczeń geograficznych, co oznacza, że mogą one mieć miejsce w każdym miejscu na świecie. Budżet Akcji 3. na cały okres trwania programu (lata ) wynosi 16 mln euro i powinien pozwolić na sfinansowanie około 50 projektów. Kryteria formalne przyjęte w programie dla Akcji 3. szczegółowo określają rodzaj instytucji dopuszczonych do udziału w projektach, miejsca realizowanych działań oraz typy możliwych przedsięwzięć. I tak, w Akcji 3.: projekty mogą być realizowane przez wszystkie instytucje (zarówno publiczne, jak i prywatne), działające na rzecz szkolnictwa wyższego bez względu na ich lokalizację; każdy projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji europejskich i co najmniej jednej instytucji z tzw. kraju trzeciego; cechą charakterystyczną projektu jest jego wymiar europejski bądź światowy. Nie dopuszcza się finansowania projektów o charakterze krajowym bądź bilateralnym. 6

7 Kompendium projektów Akcji 3 Projekty Akcji 3. podlegają ocenie ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. Podczas oceny brane są pod uwagę następujące aspekty: związek tematyki projektu z programem Erasmus Mundus; wpływ spodziewanych rezultatów projektów na rozwój Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; wymiar europejski/światowy proponowanych działań; europejska wartość dodana wynikająca z realizacji projektu; skład konsorcjum realizującego projekt, doświadczenie i rola partnerów w realizacji projektu i osiągnięciu jego celów; realistyczny i spójny plan działań, harmonogram prac, budżet; jakość współpracy w ramach konsorcjum realizującego projekt; promocja projektu i jego rezultatów, zaangażowanie w realizację projektu instytucji zewnętrznych, zastosowane mechanizmy zapewniania jakości. W pierwszej edycji programu (do roku 2008) sfinansowane zostały 54 projekty. Obecnie - od roku realizowanych jest 21 projektów Akcji 3. 7

8 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Wykaz projektów Akcji 3. zaakceptowanych w latach Tabela 1. TYTUŁ PROJEKTU KOORDYNATOR PROJEKTU ROK, W KTÓRYM PROJEKT ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY STRONA CaribErasmus Caribbean opening to Erasmus Mundus CODOC Cooperation on Doctoral Education between Africa, Asia, Latin America and Europe CRECES Creating Relations between Europe and Central America in the area of Higher Education Europe-Africa Quality Connect: Building Institutional Capacity through Partnership JISER-MED Joint Innovation & Synergies in Education and Research Mediterranean Region JOQAR Joint Programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees awarded MENON Network Belgia European University Association Belgia Chalmers Industrials Technologies Foundation Szwecja European University Association Belgia University of Barcelona Hiszpania Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders Holandia

9 Kompendium projektów Akcji 3 TYTUŁ PROJEKTU KOORDYNATOR PROJEKTU ROK, W KTÓRYM PROJEKT ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY STRONA PromoDoc Promotion of European doctoral programmes in industrialised countries TRANS-DOC Trans-Atlantic and TRANsferability aspects of DOCtoral training ADDE SALEM: A Double Degree in Europe, South American Leadership and Employability ARCHI-MUNDUS: Building up Quality in Architectural Education DOCLINKS: Increasing Understanding and Establishing Better Links between African and European doctoral candidates EM idea: Bringing the Erasmus Mundus community together to disseminate, exchange and act HERCULES: Strengthening the attractiveness of European higher education in Heritage and Cultural Tourism LEAN CC: Linking European, African and Asia Academic Networks on Climate Change Campus France Francja Coimbra Group asbl Belgia Politecnico di Milano Włochy Aristotle University of Thessaloniki Grecja The Association Of Commonwealth Universities Wielka Brytania University Bordeaux 1 Francja Italian Centre for Advanced Studies in Tourism and in Tourist Promotion Włochy Erasmus University Rotterdam Holandia

10 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego TYTUŁ PROJEKTU KOORDYNATOR PROJEKTU ROK, W KTÓRYM PROJEKT ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY STRONA SCEE: Founding the Siberian Center of European Education Montpellier 2 University Francja EduCoach: Personal Online Advice for Study-in-Europe Orientation EM-ACE: Promoting Erasmus Mundus Towards European Students: Activate, Communicate, Engage HEIP-LINK: Promoting the international dimension of research in HEIs LINKING-MED-GULF: Synergies and Innovation Linking Europe, the MENA region and the Gulf in Higher Education and Research Social Economy: Enhancing Studies and Practice of Social Economy and Social Capital in Higher Education Urban Lab+: International Network of Urban Laboratories: Understanding urban dynamics, identifying future planning strategies and strengthening education and research capacities Studyportals B.V. Holandia Universita degli Studi di Roma La Sapienza Włochy Universidas de Alicante Hiszpania Universitat de Barcelona Hiszpania York St John University Wielka Brytania Technische Universitat Berlin Niemcy

11 Kompendium projektów Akcji 3 Zaangażowanie poszczególnych krajów eurpejskich i krajów trzecich w projekty Akcji 3. obrazują poniższe wykresy: Udział poszczególnych krajów UE i EOG/EFTA w realizacji projektów Akcji 3. Włochy 11 Hiszpania 11 Belgia 10 Wielka Brytania 8 Francja 8 Szwecja 6 Niemcy 6 Holandia 6 Portugalia 4 Polska 4 Irlandia 3 Litwa 2 Dania 2 Austria 2 Węgry 1 Słowenia 1 Rumunia 1 Norwegia 1 Liechtenstein 1 Grecja 1 Finlandia 1 Estonia

12 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Udział krajów trzecich w realizacji projektów Akcji 3. USA 4 RPA 4 Tunezja 3 Panama 3 Maroko 3 Kolumbia 3 Kanada 3 Jordania 3 Indie 3 Chile 3 Brazylia 3 Argentyna 3 Urugwaj 2 Szwajcaria 2 Serbia 2 Rosja 2 Peru 2 Kenia 2 Honduras 2 Gwatemala 2 Dominikana 2 Chiny 2 Australia 2 Wietnam 1 Ukraina 1 Tajlandia 1 Salwador 1 Oman 1 Nikaragua 1 Kuba 1 Kostaryka 1 Indonezja 1 Grenada 1 Ghana 1 Filipiny 1 Botswana 1 Boliwia 1 Algieria

13 Kompendium projektów Akcji 3 Opisy projektów Informacje na temat każdego projektu przygotowano w oparciu o jego streszczenie zawarte we wniosku, na podstawie którego projekt został zaakceptowany, w związku z czym sformułowania odnoszą się do zamierzeń ich realizatorów. 13

14 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego CaribErasmus Caribbean Opening to Erasmus Mundus ROK AKCEPTACJI: 2010 CZAS TRWANIA: 2 lata OPIS PROJEKTU: Założeniem projektu CaribErasmus jest promocja możliwości realizacji studiów w Europie oraz podnoszenie atrakcyjności i widoczności uczelni europejskich wśród uczelni partnerskich, studentów i naukowców z regionu Karaibów, mając na uwadze perspektywę współpracy opartej nie na jednostronnym kierunku działań promocyjnych, ale na budowaniu partnerstwa (motto CaribErasmus brzmi: Promuj i ulepszaj, dzieląc się). CaribErasmus czerpie z sukcesów projektów VALUE ( ) i ACCESS ( ) dwóch przedsięwzięć promocyjnych programu Erasmus Mundus skierowanych odpowiednio do krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej i składa się z czterech części opisanych poniżej. Część badawcza: w ramach projektu wśród karaibskich studentów i naukowców przeprowadzone zostaną dokładne badania dotyczące tego, jak postrzegają oni szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej oraz analizy trendów politycznych z udziałem głównych organów decyzyjnych z obszaru szkolnictwa wyższego w celu zdefiniowania wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego między Unią Europejską a Karaibami. Badanie będzie podstawą dla opracowania kolejnych pakietów roboczych. Część promocyjna: biorąc za punkt wyjścia potrzeby określone w badaniu, podjęty zostanie szereg działań promocyjnych obejmujących zorganizowanie trzech dużych konferencji promocyjnych na Karaibach (Dominikana, Jamajka, Kuba), których celem będzie zaprezentowanie najlepszych doświadczeń studentów karaibskich z pobytu w Europie (dzięki nagraniu 10 materiałów filmowych). 14

15 Kompendium projektów Akcji 3 Stworzenie portalu internetowego na rzecz umocnienia wymiany i mobilności między Unią Europejską a Karaibami: portal będzie zawierał dostępne już informacje i zbierał nowe, służące opracowaniu ogólnego zarysu możliwości mobilności do Europy dla studentów z Karaibów. Gromadzenie konkretnych danych i doświadczeń ważnych z punktu widzenia krajów karaibskich skorelowane będzie z promowaniem portalu w regionie tak, aby informacje o możliwościach studiowania w Europie docierały do jak największej liczby osób. Skierowana do decydentów mapa ukazująca przyszłe działania: zadanie to będzie skierowane do podmiotów decyzyjnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego, od unijnych i karaibskich decydentów aż po społeczność rektorów, a zakończy je seminarium w Brukseli oraz publikacja tzw. Białej Księgi pt. Strategia na rzecz rozwijania współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego pomiędzy Unią Europejską a Karaibami. W projekcie wezmą udział: główne europejskie sieci szkolnictwa wyższego (MENON, EURASHE i AlmaLaurea), platforma internetowa (StudyPortals), dwie główne regionalne sieci uniwersyteckie z Karaibów (Karaibska Sieć Wiedzy i Nauki oraz kubańskie Centrum Edukacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich) oraz Uniwersytet Iberoamerykański z Dominikany. PARTNERZY: MENON Network (koordynator) Belgia European Association of Institutions in Higher Education Belgia AlmaLaurea Interuniversity Consortium Włochy StudyPortals B.V. Holandia Coordinating Center for the Qualifications and Development of Human Resources Kuba Universidad Iberoamericana Dominikana Caribbean Knowledge and Learning Network Grenada KONTAKT Fabio Nascimbeni MENON Network Rue des Deux Eglises, 35 BE 1000 Bruxelles, Belgium 15

16 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego CODOC Cooperation on Doctoral Education between Africa, Asia, Latin America and Europe ROK AKCEPTACJI: 2010 CZAS TRWANIA: 2 lata OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest zbadanie trendów w obszarze studiów doktoranckich w wybranych regionach rozwijających się i przyczynienie się do dialogu międzykulturowego oraz zawiązywania sieci akademickich, wspierając tworzenie wspólnych studiów doktoranckich w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Choć Strategia Lizbońska UE i jednocześnie prowadzone reformy w ramach Procesu Bolońskiego podkreślają znaczenie absolwentów studiów doktoranckich w osiąganiu przez Europę jej ekonomiczno-społecznych celów, dialog na temat kształcenia doktorantów w naturalny sposób wykracza poza Europę. W rezultacie kraje rozwijające się i gospodarki wschodzące opowiadają się obecnie za koniecznością szkolenia i angażowania naukowców, którzy mogą stać się katalizatorami innowacji i rozwoju ekonomicznego opartego na zasobach ludzkich i gospodarczej dywersyfikacji. Tworząc podwaliny dla tych trendów, intensyfikacji ulega współpraca transgraniczna w kształceniu doktorantów; przedmiotem zainteresowania wielu uczelni stają się również nowe i innowacyjne formy kształcenia (takie jak wspólne studia doktoranckie). Projekt ten jest oparty na założeniu, że poszerzona współpraca w obszarze kształcenia doktorantów pomiędzy uczelniami europejskimi a wybranymi regionami jest korzystna dla obydwu stron. Uczelnie z krajów rozwijających się mogą wykorzystać współpracę do budowania potencjału i uzyskania dostępu do know-how, natomiast dla instytucji z Europy korzystna będzie wymiana doświadczeń z uczelniami partnerskimi 16

17 Kompendium projektów Akcji 3 w określonych obszarach badawczych, wymiana studentów, możliwość wspólnego opracowywania programów nauczania o znaczeniu międzynarodowym, wymiana personelu itp. Projekt jest bezpośrednio skierowany do władz instytucji i uczelni prowadzących studia doktoranckie z czterech wyżej wymienionych regionów, ale wyniki zostaną rozpowszechnione wśród szerokiego grona odbiorców z sektora szkolnictwa wyższego, począwszy od władz krajowych, przez rady badawcze, aż po darczyńców. Wyznaczono następujące cele projektu: działanie na rzecz wspólnego kształcenia doktorantów pomiędzy uczelniami z Europy i ich partnerami z Afryki Południowej, Azji i Ameryki Łacińskiej promowanie programu Erasmus Mundus i innych programów Komisji Europejskiej jako kół napędowych rozwoju współpracy w zakresie kształcenia doktorantów oraz badanie roli wspólnych stopni naukowych umocnienie partnerstwa na linii północ południe - południe w ramach współpracy uniwersyteckiej na rzecz lepszego budowania potencjału w kształceniu doktorantów promowanie europejskiego kształcenia doktorantów na arenie międzynarodowej i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć Procesu Bolońskiego wśród partnerów międzynarodowych Kraje rozwijające się i gospodarki wschodzące opowiadają się za koniecznością szkolenia i angażowania naukowców, którzy mogą stać się katalizatorami innowacji i rozwoju ekonomicznego. zwiększanie zaangażowania uczelni i organizacji uniwersyteckich z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej w dialog międzynarodowy dotyczący kształcenia doktorantów oraz ułatwienie wymiany informacji, wymiana przykładów dobrej praktyki oraz tworzenie sieci powiązań między szkolnictwem wyższym a podmiotami naukowo-badawczymi z różnych regionów. Rezultaty projektu będą następujące: badanie, w ramach którego zostaną opisane trendy w kształceniu doktorantów w trzech wybranych regionach oraz ich porównanie z obecnymi trendami w Europie; publikacja omawiająca sytuację w kształceniu doktorantów w Afryce Południowej, Ameryce Łacińskiej i Azji, wskazująca na główne szanse i wyzwania stojące przed 17

18 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego umocnieniem współpracy z partnerami europejskimi; trzy warsztaty dialogowe, jeden w każdym z wybranych regionów partnerskich służące wymianie przykładów dobrej praktyki; aktywne uczestnictwo kluczowych beneficjentów projektu z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji w trakcie pierwszego światowego forum pod kierownictwem Europy, poświęconego zagadnieniu kierowania kształceniem doktorantów (Rada EUA ds. Kształcenia Doktorantów, wiosna 2011 r.); końcowa konferencja poświęcona rozpowszechnianiu rezultatów projektu i bogata w zalecenia odnośnie współpracy między Europą a regionami rozwijającymi się w zakresie kształcenia doktorantów i wpływu na program Erasmus Mundus. W dłuższej perspektywie projekt będzie promować wspólne kształcenie doktorantów, gdzie międzynarodowe konsorcja mają być gwarantem jakości i atrakcyjności takich studiów. PARTNERZY: European University Association (koordynator) Belgia Center for Development Research, University of Bonn Niemcy Observatory on EU-Latin America Relations Hiszpania Karolinska Instiutet Szwecja KANADA, Inter American Organisation for Higher Education Kanada Southern African Regional Universities Association RPA ASEAN University Network Tajlandia KONTAKT Michael Gaebel European University Association Rue d Egmont, 13 BE 1000 Bruxelles, Belgium 18

19 Kompendium projektów Akcji 3 CRECES Creating Relations between Europe and Central America in the area of Higher Education ROK AKCEPTACJI: 2010 CZAS TRWANIA: 2 lata OPIS PROJEKTU: Ogólnym celem projektu CRECES jest zwiększanie wiedzy o Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW) i jego promocja w sześciu hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Środkowej. Osiągnięcie tego celu ułatwi zarówno wymianę akademicką (na studiach magisterskich i doktoranckich), jak i współpracę badawczą pomiędzy krajami Unii Europejskiej a instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów Ameryki Środkowej, co w efekcie przełoży się na wyższą jakość kształcenia, badań i innowacji. Szczegółowe cele i działania związane z realizacją projektu są następujące: przeprowadzenie analizy obecnego stanu wiedzy na temat Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w wybranych krajach Ameryki Środkowej oraz analizy istniejących struktur i procesów umożliwiających rozpowszechnianie informacji o EOSW i ułatwiających wymianę akademicką oraz współpracę badawczą pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Środkowej; zidentyfikowanie absolwentów obecnych i poprzednich projektów współpracy edukacyjnej i badawczej z UE w każdym kraju Ameryki Środkowej, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich doświadczeń; opracowanie materiałów szkoleniowych i zestawów informacyjnych, które następnie będą rozpowszechniane w krajach Ameryki Środkowej i na całym świecie; przeszkolenie trzynastu specjalistów z sześciu krajów Ameryki Środkowej pod kątem niezbędnych obszarów kompetencji potrzebnych do wspierania wymiany akademickiej i współpracy badawczej; 19

20 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zintegrowanie nowego biura pośredniczącego z istniejącymi strukturami uczelni w każdym z sześciu krajów partnerskich, udzielenie niezbędnego wsparcia przy tworzeniu strategii i planów pracy oraz podjęcie działań operacyjnych; rozpowszechnianie wyników projektu i promowanie modelu opracowanego w publikacji końcowej i podczas konferencji UE. Konkretnymi i namacalnymi rezultatami projektu ma być otwarcie sześciu biur pośredniczących zlokalizowanych w sześciu krajach Ameryki Środkowej, gdzie pracować będą wykwalifikowani specjaliści z dziedziny Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Biura oferować będą usługi studentom, wykładowcom i naukowcom, mając na względzie intensyfikację współpracy akademickiej i badawczej pomiędzy Europą a Ameryką Środkową. Biura zostaną połączone w sieć, z perspektywą dołączenia większej liczby członków. W ramach projektu CRECES zostanie opracowany, udokumentowany i rozpowszechniony model, który będzie można zmultiplikować w innych częściach Ameryki Łacińskiej i świata w celu podniesienia atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. PARTNERZY: Chalmers Industrial Technologies Foundation (koordynator) Szwecja General Foundation of the University of Alicante Hiszpania Glasgow Caledonian University Wielka Brytania University of Costa Rica Kostaryka University of El Salvador Salwador University of the Valley of Guatemala Gwatemala National Autonomous University of Honduras Honduras National University of Engineering, Nikaragua Nicaraguan Council for Science and Technology Nikaragua Technological University of Panama Panama KONTAKT Andreas Norgern Chalmers Industrial Technologies Foundation Chalmers Science Park SE Gothenburg, Sweden 20

21 Kompendium projektów Akcji 3 Europe-Africa Quality Connect Building Institutional Capacity through Partnership ROK AKCEPTACJI: 2010 CZAS TRWANIA: 2 lata OPIS PROJEKTU: W Europie rozpoczęły się regionalne debaty na temat zapewnienia jakości kształcenia w świetle zmian wprowadzonych działaniami Procesu Bolońskiego. Dostrzega się również trendy globalne poza granicami Europy, które stają się obiektem wzmożonego zainteresowania i zyskują na znaczeniu. Co więcej, Europa staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko jako miejsce studiowania dla młodych ludzi z całego świata, ale również jako partner do współpracy w ramach szkolnictwa wyższego. Uczelnie europejskie są poddawane zarówno naciskom, jak i zachętom, aby rozwijać współpracę międzynarodową, realizować wspólne programy oraz wymianę studentów i pracowników, mimo że wiele z nich musi stawiać czoła podstawowym przeszkodom, takim jak jakość instytucji, z którymi zawarły porozumienia oraz ogólna jakość współpracy. Projekt Europe-Africa Quality Connect jest kontynuacją projektu Erasmus Mundus Access to Success: Fostering Trust and Exchange between Europe and Africa ( ), w którym Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) i Stowarzyszenie Uniwersytetów Afrykańskich (AAU) były partnerami wiodącymi. W ramach projektu badano przykłady dobrej praktyki w zakresie dostępności i utrzymywania współpracy, czyli palącej kwestii dla uczelni na obydwu kontynentach, modeli partnerstw w zakresie budowania potencjału oraz mobilności inter- i intraregionalnej. Jedno z konkretnych zaleceń, jakie się wyłoniły, dotyczyło potrzeby kontynuowania międzyregionalnych dyskusji na temat rozwoju instytucjonalnego i zapewnienia jakości kształcenia. 21

22 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Założenia projektu: osiągnąć główny cel projektu Access to Success, tj. konieczność dokonania oceny i zwiększenia możliwości potencjału uczelni w zakresie zmiany i rozwoju zróżnicowanych, reagujących na środowisko rozwiązań w celu umożliwienia uczelniom przyczynienia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; umacniać dialog i współpracę międzynarodową w zakresie rozwoju instytucjonalnego i zapewniania jakości kształcenia, jako niezbędne elementy partnerskich relacji między uczelniami w Europie i Afryce; wspierać wymianę i tworzenie sieci między ekspertami z Europy i Afryki w zakresie zapewniania jakości poprzez wspólne działania szkoleniowe; zbudować instytucjonalne powiązania łączące uczelnie afrykańskie z różnych krajów oraz ukierunkować je na temat zapewnienia jakości kształcenia; promować Europę jako atrakcyjnego partnera regionalnego dla stowarzyszeń i uczelni w Afryce, podkreślając kwestię zapewnienia jakości jako głównego atrybutu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; wypracować rekomendacje na rzecz przeorientowania uczelni pod względem zarządzania, tworzenia partnerstw z organami rządowymi i związków z systemami zapewniania jakości. Podstawą realizacji projektu jest metodologia Instytucjonalnego Programu Ewaluacyjnego. Jest to niezależna usługa EUA (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów), która kładzie nacisk na instytucjonalną odpowiedzialność w określaniu jakości i metod, jakimi można ją wypracować. Ta metodologia jest charakterystycznym europejskim podejściem do podnoszenia jakości kształcenia oraz elastycznym narzędziem dla rozwoju strategicznego uczelni. W ramach projektu pilotażowo planuje się zastosować metody IEP na pięciu uczelniach afrykańskich z różnych regionów Afryki Subsaharyjskiej. Przy ogólnej otwartości i elastyczności, jakimi cechuje się ta metodologia, koncepcja nie polega na nakładaniu na uczelnie afrykańskie nowych procedur zapewniania jakości, ale raczej na zachęceniu ich do poddania się strukturalnej ocenie swoich misji i celów instytucjonalnych oraz struktur i działań w tym kontekście, jak również do dzielenia się przykładami dobrej praktyki z uczelniami europejskimi. Regionalne stowarzyszenia w Afryce promujące rozwój instytucjonalny powinny przyczynić się do udoskonalenia metodologii pięciu próbnych ewaluacji instytucjonalnych. Po wizytach ewaluacyjnych, stanowiących część programu i prowadzonych przez zespół międzynarodowych ekspertów, kolejnym krokiem będzie zorganizowanie warsztatów 22

23 Kompendium projektów Akcji 3 szkoleniowych dla nowo powstałych grup ekspertów, którzy wejdą w skład zespołów ewaluacyjnych w trakcie wizyt, oraz warsztatów przygotowawczych dla uczelni mających poddać się ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak opracować instytucjonalną samo-ewaluację, która stanowić będzie podstawę dla ewaluacji zewnętrznych. Końcowy raport ewaluacyjny zostanie opublikowany dla każdej z pięciu uczelni. Mocne i słabe strony przedsięwzięcia będą omówione na zorganizowanych w terminie późniejszym warsztatach z udziałem pozostałych instytucji z Europy i Afryki oraz regionalnych/krajowych organów zapewniania jakości. Końcowa konferencja zostanie poświęcona przeprowadzonej próbnie ewaluacji i przedstawi rekomendacje z niej płynące dla uczelni z regionu. Opracowany będzie również raport przekrojowy, zawierający szczegółowe rekomendacje dla uczelni, podsumowujący wizyty, warsztaty i konferencje. PARTNERZY: European University Association (koordynator) Belgia Irish Universities Quality Board Irlandia University of Aveiro Portugalia Association of African Universities Ghana Europa staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko jako miejsce studiowania dla młodych ludzi z całego świata, ale również jako partner do współpracy w ramach szkolnictwa wyższego. KONTAKT Michael Gaebel European University Association Rue d Egmont, 13 BE 1000 Bruxelles, Belgium 23

24 Promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego JISER-MED Joint Innovation & Synergies in Education and Research Mediterranean Region ROK AKCEPTACJI: 2010 CZAS TRWANIA: 2 lata OPIS PROJEKTU: Jak wskazuje tytuł projektu, JISER-MED ma pełnić rolę pomostu między Europą a jej śródziemnomorskimi sąsiadami w obszarze badań i szkolnictwa wyższego. Zadaniem JISER-MED jest promocja celów programu Erasmus Mundus w ramach współpracy instytucjonalnej z regionu euro-śródziemnomorskiego poprzez wspieranie rozwoju śródziemnomorskiego obszaru badań i szkolnictwa wyższego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i deklaracjami oraz poprzez wykorzystywanie istniejących forów i sieci stworzonych w ramach realizowanych projektów i programów Komisji Europejskiej, jak również innych inicjatyw promowanych przez szczyty ministerialne, fora dyskusyjne i dialogi dotyczący polityk w ramach EUROMED. Dokładniej mówiąc, JISER-MED ma skonsolidować wzajemne zrozumienie i długotrwałą współpracę w EUROMED poprzez: podnoszenie jakości usług dla studentów MED i przyszłych doktorantów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego; zwiększanie międzynarodowego wymiaru zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym z perspektywy śródziemnomorskiej; wzmacnianie współpracy w obrębie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Badań; uczestnictwo w interdyscyplinarnej debacie na temat polityk w celu promowania szerszego zaangażowania i wzajemnego zrozumienia wśród poszczególnych interesariuszy z regionu Morza Śródziemnego; 24

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Proces Boloński a model kształcenia na poziomie wyższym na Dolnym Śląsku. Stan obecny i postulowany. 1 PROCES BOLOŃSKI to proces

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk Plan prezentacji 1) Wprowadzenie do tematyki mobilności 2) Międzynarodowa mobilność studentów 3) Program Erasmus 4) Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r»

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Campus France Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz mobilności międzynarodowej Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Poznań, 17-18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Gliwice, 30.11.2012 Jakub Brdulak Ekspert Boloński U-Map i U-Multirank Jakub Brdulak 1

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 5 grudnia 2012 r. Katarzyna Lasota Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus Mobilność studentów z krajami pozaeuropejskimi Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Formularz aplikacyjny Krok po kroku Fundacja Rozwoju Systemu Systemu Edukacji Edukacji Biuro krajowe programu Erasmus MUNDUS Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Mundus Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów Otwarte spotkanie informacyjne w sprawie programów wymiany międzynarodowej oraz

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECLO. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Partner Projektu

PROJEKT TECLO. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Partner Projektu PROJEKT TECLO Koalicja wiedzy na rzecz rozwoju kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w dziedzinie eksportu, marketingu, innowacji, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Konferencja Informatyczne zarządzanie uczelnią Międzynarodowe Targi Poznańskie 19 kwietnia 2005 r. Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Maria Małecka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Europejski

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk

Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk Forum Sudeckie 22 maja 2015 Climate-KIC 1 Spis Treści O Climate-KIC Edukacja Przedsiębiorczość Miasto Działania dla Wałbrzycha Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2015/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo