Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej Praca licencjacka/inżynierska napisana pod kierunkiem: dr inż. Marcin Blachnik Dąbrowa Górnicza, Styczeń

2 Spis treści 1.Wstęp Geneza GSM System GSM Transmisje w GSM Architektura sieci GSM GPRS GSM a GPRS Transmisja w GPRS Kodowanie Architektura sieci GPRS Zastosowania EDGE Transmisja w EDGE Terminale Budowa sieci wspomagającej transmisję w technologii EDGE Przyszłość EDGE Geneza UMTS Rozwój telefonii 3G(UMTS) UMTS,następca systemów 2G Architektury szkieletowe w sieci UMTS Mobilność Systemu Usługi i transmisja informacji w systemie UMTS HSDPA HSUPA Metodologia pomiarów pakietowego przesyłania danych Pomiary statyczne Pomiary dynamiczne Analiza wyników pomiarów Podsumowanie Wykaz Rysunków Wykaz Tabel Bibliografia

3 1.Wstęp Na świecie z telefonów komórkowych korzysta obecnie kilkadziesiąt milionów osób. Urządzenie to służy do komunikowania się z innym za pośrednictwem fal radiowych oferując, jednocześnie coraz to nowsze funkcje, bez których ciężko było by sobie wyobrazić wszelkiego rodzaju wymianę informacji. Aby umożliwić zarówno transmisję danych jak i głosu stworzono całą sieć przekaźników, pozwalających na zwiększenie mocy sygnału niezbędnego do przeprowadzenia transmisji i pokrycia efektywnym zasięgiem jak największych obszarów państw. W telekomunikacji używa się terminu Komutacja pakietów ; jest to sposób transmisji danych polegający na tym, że strumień danych jest dzielony na kawałki (pakiety), które następnie są wysyłane za pomocą łączy komunikacyjnych pomiędzy różnymi węzłami sieci. Każdy pakiet podlega osobnemu trasowaniu; każdy pakiet może podążać do celu własną ścieżką. Cechami komutacji pakietów wynikających z trasowania są: odporność na uszkodzenia mogące występować wewnątrz sieci zwiększona przepustowość sieci przesyłanie pakietów w przypadkowej kolejności opóźnienia wynikające z przetrzymywania wewnątrz pamięci routera pakietów Technologia ta została wykorzystana w wielu różnych aplikacjach, w tym również w Internecie, dokładniej w stosie protokołów internetowych (TPC/IP). Rozwój Internetu spowodował wymuszenie postania technologii mobilnego dostępu do sieci. Dzięki temu powstał taki standard jak Wi-Fi. Jednak technologia Wi-Fi ma kilka wad a najpoważniejszą z nich jest ograniczony zasięg, dlatego też rozpoczęto prace nad dostępem do sieci Internet poprzez wykorzystanie istniejących już infrastruktur telefonii komórkowej. Niniejsza praca będzie dotyczyć właśnie porównania technologii mobilnego dostępu do Internetu za pomocą systemów telefonii komórkowej. 4

4 Celem pracy jest porównanie technologii umożliwiających transmisje danych, a także porównanie prędkości przesyłania danych dla systemów GSM i UMTS. Praca swoim zakresem obejmuje: 1. Opis systemów umożliwiających komunikacje oraz wymianę danych pomiędzy użytkownikami korzystającymi telefonów komórkowych. 2. Wyszczególnienie oraz opis technologii wykorzystywanych w systemach GSM oraz UMTS. 3. Przeprowadzenie pomiarów badających prędkość transmisji dla wysyłania oraz pobierania danych w czasie postoju oraz podczas przemieszczania się odbiorcy usług. 4. Zadanie ograniczono do weryfikacji funkcjonalności dla protokołu TCP, z pominięciem protokołu UDP. Rozdział 2 został poświęcony standardowi telefonii komórkowej GSM. Zawiera o genezę standardu jak również, architekturę sieci wraz z opisem jej podzespołów, a także usługi jakie są dostępne dla abonentów korzystających z GSM. W rozdziałach 3 i 4 opisane zostały technologie korzystające/oparte o GSM. W rozdziałach znajdują się schematy struktury szkieletowej sieci, opis interfejsu radiowego, oraz sposoby kodowania wykorzystywane podczas różnych szybkości transmisji. Rozdział 5 podporządkowany jest technologii UMTS. W skład rozdziału wchodzi przede wszystkim geneza systemu jak również rozwój standardu od momentu jego zaistnienia na świecie. Rozdziały 6 i 7 przedstawiają informacje dotyczące technologii użytych w standardzie UMTS tj. HSDPA oraz HSUPA. W rozdziale 8 umieszczono tabele pomiarowe, dzięki którym można prześledzić szybkość transmisji danych w obu standardach GSM oraz UMTS. 5

5 2.Geneza GSM Początki prac nad systemem telefonii komórkowej 2G zapoczątkowano już w latach 80tych. A dokładniej w 1982 roku, kiedy to CEPT (Conference Europeenne des Posters ef Telekomunications), powołał grupę osób GSM (Groupe Specjale Mobile), których zadaniem było stworzenie wspólnej sieci dla całej Europy. Do pracy systemu, porozumienie CEPT przyjęło częstotliwość 900MHz. Pod koniec roku 1982 w Sztokholmie miało miejsce pierwsze spotkanie grupy GSM. Pierwsza sieć GSM[17] została uruchomiona w 1991 roku w Finlandii przy współpracy z Lars Magnus Ericsson. Pierwsze działające sieci obsługiwały tylko transmisję głosu, w 1994 roku dodano do nich także możliwość przesyłania danych [31]. Prace zespołu GSM nabrały rozmachu w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy okazało się że część analogowych systemów komórkowych działających w Europie w ciągu kilku lat zbliży się do granicy swojej pojemności. Pojawiły się próby rozwiązań tymczasowych, m.in. poprawiono przejęcie przez systemy analogowe części zakresów częstotliwości zarezerwowanych dla przyszłego standardu ogólnoeuropejskiego [37]. Rozwój GSM można przedstawić w 3 fazach: Phase 1 [6] Zawierała transmisje głosowe, SMS (Short Message Service; Krótka wiadomość tekstowa; max 160 a w przypadku użycia polskich znaków max ilość spada do 70), umożliwienie roamingu. Stworzono prototypy urządzeń radiowych, przeprowadzano badania nad optymalnym sposobem dostępu do sieci [31]. 25 czerwca 1987 roku Rada Europejska wydała dyrektywę nakazującą zarezerwowanie częstotliwości i MHz na potrzeby nowego cyfrowego systemu łączności [24]. Phase 2 [6] Zawierała CLIP (Calling Line Identification Procedures), umożliwiał on identyfikacja numeru dzwoniącego abonenta, wstrzymanie rozmowy, połączenie oczekujące, serwisy informacyjne oraz bardziej wydajniejsze korzystanie z Internetu, implementacja wydajniejszego algorytmu kodowania mowy. 6

6 Prace nad fazą 2 specyfikacji zakończyły się w 1995 roku. W tym momencie GSM opisany był ponad 150 dokumentami. Dzięki specyfikacjom firmy zajmujące się rynkiem telekomunikacyjnym zyskały szerokie pole w tworzeniu różnych usług dla swoich klientów. Faza 2 zawierał następujące główne aspekty[33]: połączenie specyfikacji GSM 900 i DCS 180 w jeden dokument (opisujący standard, wymagania oraz parametry dla każdego systemu) dodanie nowych definicji związanych z transmisją radiową standaryzacja opcjonalnych średnich prędkości kodowania mowy usprawnienia wiadomości tekstowych SMS zaawansowane właściwości karty SIM Faza 2 była kompatybilna z faza 1. Phase 2+ [6,33] Dopiero po zaprezentowaniu systemu GSM w fazie1 i 2, abonenci domagali się więcej nowych usług. Uwzględniono technologie przesyłania danych High Speed Circuit Switched Data oraz CAMEL (Customised Application for Mobile network Enhanced Logic); funkcjonalność sieci umożliwiającą pełny roaming [31] (umożliwia korzystanie z sieci obcych operatorów, w momencie gdy abonent znajduje się np. poza granicą swojego kraju) System GSM Tworząc GSM opierano się o sieć ISDN (Integrated Services Digital Network; Cyfrowa Sieć stacjonarna z Integracją Usług). Celem było umożliwienie pełnej mobilność u abonenta sieci. Obecnie w systemie GSM stosuje się pasmo 900 MHZ i 1800MHz (w Amerykach występują pasma 850 MHz oraz 1900MHz). Podobieństwa pomiędzy ISDN a GSM: obie posiadają cyfrowe centrale telefoniczne w celu transmisji danych lub głosu wykorzystują ten sam rodzaju łącza usługi zintegrowane z siecią roaming 7

7 Projektując schemat sieci GSM wzięto pod uwagę: elementy zapisujące informacje o abonencie i jego aktualnym miejscu utrzymanie połączenia w czasie przemieszczania się użytkownika możliwość wykorzystania technologii FDMA[5,17] (wielodostęp z podziałem częstotliwości) i TDMA[5,17] (wielodostęp z podziałem czasowym), do nawiązania komunikacji telefonu z siecią swobodne poruszanie się pomiędzy stacjami pracującymi na różnych zakresach (GSM 400 do 1900) 2.2.Transmisje w GSM Projektując system 2G GSM, nie przewidziano że system ten spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem. Miał on bowiem umożliwić transmisji mowy pomiędzy użytkownikami sieci. Jednak z czasem okazało się to niewystarczające. GSM nie mógł sprostać coraz to większym wymaganiom dotyczących polepszenia jakości sygnału mowy, jak również możliwości łączenia się z siecią Internet. Analogowe kanały radiowe zastąpiono cyfrowymi, przez co polepszyła się zarówno jakość sygnały mowy oraz umożliwiły transmisje danych pomiędzy użytkownikami i to ze znacznie większą prędkością. Transmisja mowy W czasie wykonywania połączenia Kontroler Stacji Bazowych otrzymuje raporty pomiarowe (informacje o sile i jakości sygnału). Dzięki tym raportom Kontroler Stacji Bazowych może przyznać częstotliwość innej stacji bazowej w momencie kiedy sygnał aktualnego połączenia stanie się zbyt słaby. W porównaniu z sieciami stacjonarnymi (kablowymi), transmisja w telefonii komórkowej ograniczona jest ze względu na: Ograniczone pasmo częstotliwości Zakłócenia transmisji interfejsu radiowego[14] 8

8 Transmisja danych Dzięki wykorzystaniu (High Speed Circuit Switched Data)[14], prędkość transmisji danych w systemie GSM osiągnęła wartość 14.4 kb/s. Na potrzeby transmisji można było przydzielić cztery szczeliny czasowe, umożliwia to osiągnięcie prędkości rzędu 57,6 kb/s. Tego typu rozwiązania miały jednak podstawową wadę: na czas połączenia przyznawane były całe kanały cyfrowe, użytkownik zajmował je nawet w momencie, gdy nie wysyłał ani nie odbierał danych, było to więc rozwiązanie kosztowne [15]. Transmisja wiadomości (Messaging) Umożliwia wysyłanie prostych wiadomości tekstowych SMS lub kombinacji wiadomości tekstowych i multimedialnych MMS. Stała się najbardziej lubianą formą kontaktowania się pomiędzy abonentami. Jeśli odbiorca wiadomości jest poza zasięgiem sieci lub ma wyłączony telefon, system zapamiętuje wiadomość przeznaczoną dla niego. Jest to tzw. mechanizm Zapamiętaj i Pokaż później (ang. Store and Forward). SMS można dostarczać równolegle z prowadzoną transmisją mowy [37]. 9

9 2.3.Architektura sieci GSM Rysunek 1.Struktura sieci GSM Źródło.[37] Elementy sieci zapewniające korzystanie z usług telekomunikacyjnych [6,17,34]: MS (Mobile Station, Stacja Ruchoma), inaczej jest to telefon komórkowy (terminal) zdolny do odbierania sygnałów nadawanych bądź wysyłanych. BTS (Base Transceiver Station, Stacja nadawczo odbiorcza); element sieci, który jest interfejsem pomiędzy telefonem komórkowym a siecią GSM. Dzięki systemowi anten transmituje i odbiera na kilku częstotliwościach [30]. Służy jako dodatkowy element w sterowniku BSC, stacji bazowej, centrali MSC. 10

10 BSC (Base Station Controller, Kontroler Stacji Bazowych); element sieci, odpowiedzialnym za zarządzanie stacjami bazowymi, transmisję danych pomiędzy stacjami bazowymi a resztą sieci, odpowiedzialne również za przydzielanie telefonowi wolnej szczeliny na odpowiedniej częstotliwości oraz za śledzenie jakości rozmowy [15]. MSC (Mobile Switching Centre, Centrala Systemu Ruchomego); odpowiada za zestawianie połączeń i koordynuje współpracę pomiędzy elementami sieci [30].Dodaktowo centrala opdowiada za weryfikację terminala (sprawdzanie numeru seryjnego), sprawdzanie tożsamości (identyfikację) abonenta, zarządzanie położeniem (aktualizacje położenia abonenta w sieci) przy pomocy rejestrów danych HLR i VLR [37]. Ze względu na zapotrzebowanie dla szybkiego dostępu do sieci, liczba centrali ciągle jest zwiększana. HLR (Home Location Register, Rejestr Stacji Własnych); baza danych zawierająca informacje o abonentach danego operatora. Informacje mogą dotyczyć m.in.: o aktualnego status abonentów o wykupionych usług VLR (Visitor Location Registers, Rejestr Gości innych Stacji); zawiera informacje o abonentach na danym obszarze obsługiwanym przez dana centralę MSC [37]. Podczas wprowadzania systemu GSM, rejestry VLR i HLR muszą ze sobą współpracować np. podczas wyszukiwania odpowiedniej drogi aby nawiązać polaczenie z telefonem abonenta. EIR (Equipment Identification Register, Rejestr Identyfikacji Urządzenia); rejestr identyfikacji w której zawarte są numery seryjne używanych stacji ruchomych [37]. Daje możliwość operatorom blokowania danego telefonu np. w przypadku zgłoszenia kradzieży. SMSC (Short Message Service Center, Centrum Krótkich Wiadomości); odbiera, przechowuje i przekazuje wiadomości od i do abonentów komórkowych [37]. 11

11 GMSC (Gateway Mobile Switching Centre, Centrala Dostępowa Systemu Ruchomego); jej zadanie polega na kierowaniu przychodzących do sieci GSM połączeń do odpowiedniej centrali MSC, która w danym momencie obsługuje wzywanego abonenta [37]. Gdy centrala GMSC chce uzyskać informacje o położeniu abonenta wysyła zapytanie do HLR. AuC (Authentication Centre, Centrum Uwierzytelnienia Użytkownika); realizuje funkcje związane z bezpieczeństwem systemu przed niepowołanym dostępem. Zabezpiecza przed podsłuchaniem transmisji danych przesyłanych w kanale radiowym oraz kontroluje i zapobiega próbom połączeń na koszt innych abonentów [37]. Dodatkowo w sieci można umieścić takie elementy jak: SCP - Service Control Point [15] SDP - Service Data Point [15] FNR - Flexible Number Register [30] 12

12 3.GPRS General Packet Radio Service; technologia GSM przeznaczona do transmisji głosu oraz danych. Technologia GPRS umożliwia przesyłanie danych z prędkością w przedziale kb/s. GPRS nazywane jest często technologią 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM w drodze do sieci w standardzie 3G [32]. W świecie telefonii komórkowej istnieje takie pojęcie jak Sieć GPRS. Jest to grupa Stacji Bazowych wykorzystywanych w GSM, których zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie przeprowadzenia transmisji głosowej. Ponadto umożliwiają łączenie się telefonicznej sieci radiowej z sieciami zewnętrznymi opartymi na protokole IP, a także komunikowanie się z innym sieciami komórkowymi. Pakietowy sposób przesyłania informacji oznacza, że użytkownicy mogą być połączeni z Internetem przez cały dzień (nie blokując łącza), a wysyłać i odbierać dane tylko wtedy, kiedy zachodzi potrzeba [10]. Zaletą GPRS-u jest to, że użytkownik nie płaci za czas połączenia z Internetem, lecz za ilość pobranych bądź wysłanych pakietów danych. Podstawowe założenia związane z technologią GPRS zawarto w specyfikacji 3GPP : Technologia ma umożliwiać przesyłanie danych pomiędzy dwoma punktami (Point- To-Point) lub rozsyłanie ich do większej ilości odbiorców (Point-To-Multipoint), Do transmisji danych pomiędzy telefonem komórkowym a siecią operatorzy mogą wykorzystywać istniejącą sieć radiową używaną do transmisji głosu w systemie, GSM. Wewnątrz sieci GSM, centrale (MSC) używane do komutowania połączeń głosowych nie będą angażowane w przesyłanie danych, powstanie niezależna sieć, której elementy będą odpowiedzialne za komutację pakietów i za kontakt z zewnętrznymi sieciami (w tym z Internetem). Elastyczność w kształtowaniu taryf: sprzedaż usług korzystających z transmisji GPRS może bazować na naliczaniu opłat za ilość odebranych i przesłanych danych, na stałej, periodycznej opłacie, może również być zależna od źródła, z którego pobierane są dane [12]. 13

13 3.1. GSM a GPRS Dla technologii GPRS zawartej w GSM Sieci GSM i GPRS korzystają ze wspólnej sieci radiowej [32]. Ze względu na urządzenia (terminale), dzięki którym możliwa jest wymiana danych, specyfikacja 3GPP podzieliła je na 3 klasy: Klasa A urządzenia znajdujące się w tej klasie umożliwiają jednoczesne korzystanie z GPRS i GSM w tym samym czasie. Terminal musi mieć wbudowany układ nadawczo-odbiorczy. Umożliwia nawiązywanie połączeń głosowych, gdy użytkownik jest podłączony do Internetu bez żadnych przerw podczas pracy. Klasa B Podobnie jak w przypadku Klasy A, daje możliwość połączeń z siecią GPRS oraz GSM. Jednakże gdy realizowane jest połączenie głosowe(gsm), usługa transmisji danych (GPRS) jest w tym momencie niemożliwa do zrealizowania. Obecnie na rynku znajduje się bardzo duża liczba telefonów znajdujących się w tej klasie. Klasa C urządzenia należące do tej klasy mogą być zarejestrowane tylko w jednej sieci GPRS lub GSM, przy czym nie mogą odbierać wydarzeń z obu sieci w tym samym momencie. Urządzenia należące do tej klasy umożliwiają transmisję danych, a wykonywanie połączeń głosowych w tym czasie nie jest możliwe. Ta klasa jest powszechnie stosowana przez modemy GPRS, które nie są wykorzystywane do połączeń głosowych. Powyższe klasy terminali zostały podzielone ze względu na możliwość jednoczesnej współpracy z GSM. 14

14 Poniższa tabela przedstawia najczęściej stosowane klasy oraz parametry w jakich pracuje terminal. Każda klasa ma określoną ilość slotów dostępną do abonenta jak i od niego. Ogólna liczba slotów nie może przekroczyć odpowiedniej wielkości aktywnych slotów. Klasa Sloty do Sloty od Aktywne Maksymalna prędkość transferu abonenta abonenta sloty danych kb/s upload kb/s do pobrania kb/s upload kb/s do pobrania kb/s upload kb/s do pobrania kb/s upload kb/s do pobrania kb/s upload kb/s do pobrania kb/s upload Tabela 1.Zestawienie klas GPRS i EDGE Źródło: kb/s do pobrania 15

15 3.2.Transmisja w GPRS Cyfrowy sygnał wysyłany z telefonów dociera poprzez stacje bazowe do ich kontrolera, gdzie jest rozdzielany; sygnał związany z połączeniami głosowymi jest przesyłany do sieci szkieletowej stworzonej na bazie central MSC, a ruch pakietowy przesyłany jest do sieci szkieletowej GPRS [29]. Podczas wykonywania połączenia lub transmisji, użytkownikowi przydzielana jest określona częstotliwości, która zawiera 8 szczelin czasowych. Maksymalnie technologia GPRS wykorzystuje tylko 4 szczeliny. Pierwsza szczelina przesyła dane związane z rozmową przez około 0,577 ms, to samo dotyczy kolejnych i tak aż do ostatniej używanej szczelin, następnie transmisja ta jest powtarzana co pewnie okres czasu. Może się zdarzyć, że każda ze szczelin będzie zawierać dane z kilku transmisji. Dla transmisji głosowej szczeliny czasowe przydzielane są od 1 do 8 (transmisja w górę ), dla transmisji danych szczeliny przydzielane są odwrotnie od 8 do1 (transmisja w dół ). Daje to możliwość operatorom komórkowym na bardziej optymalne wykorzystanie usług (4 szczeliny są używane, a pozostałe szczeliny mogą zostać dynamicznie użyte przez terminal w chwili gdy nie obsługują innych połączeń). Rysunek 2.Szczeliny czasowe w interfejsie radiowym Źródło. timestamp= Ilość szczelin czasowych przeznaczonych dla transmisji w stronę stacji bazowej oraz dla odbierania transmisji wysyłanej przez stację bazową zależy od klasy terminala [32]. 16

16 Dodatkowym sposobem wpływającym na zwiększenia liczby użytkowników korzystających z Internetu w tym samym czasie, było umożliwienie przydzielenia jednej szczeliny do kilku urządzeń obsługujących połączenia np. głosowe. 3.3.Kodowanie W standardzie GPRS przyjmuje się cztery różne schematy kodowania kanałowego, od CS-1 do CS-4.W przypadku EDGE jest on rozszerzony do CS-9. Aby transmisja była możliwa do przeprowadzenia na maksymalnych wartościach, dla każdego kanału radiowego, niezbędny byłby brak zakłóceń, czego niestety nie da się uniknąć Specyfikacja 3GPP określa 4 schematy kodowania, które przedstawiono w poniższej tabelce. Kodowania CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 Maksymalna Przepływowość Pojedynczego Kanału (kbit/s) Tabela 2.Schematy kodowań zdefiniowane w GPRS Źródło: [26], str. 91 Podstawowa różnica pomiędzy schematami polega na liczbie bitów przesyłanych dodatkowo w celu korekcji błędów. Wyboru używanego sposobu kodowania dokonuje stacja bazowa sieci GSM/GPRS [26]. Różnica pomiędzy kodowaniami może mieć spore znaczenie, niech za przykład posłużą kodowania CS-1 oraz CS-4. Kodowanie CS-1 posiada najwolniejszy transfer, ale za to umożliwia najlepszą korekcje błędów i może być stosowane wszędzie gdzie istnieje zasięg GSM. 17

17 Kodowanie CS-4 posiada najszybszy transfer, ale jest ograniczone do obszarów, gdzie siła i jakość sygnału jest najwyższa [32]. 3.4.Architektura sieci GPRS Aby korzystanie z GSM było możliwe po wprowadzeniu technologii GPRS, niezbędne było dokonanie zmian z strukturze sieci. Rysunek 3.Struktura sieci GPRS Źródło. amp= Elementami pozostawionym z klasycznej sieci GSM są: VLR MSC HLR 18

18 BSC SCP (Service Control Point, Serwisowy Punkt Kontrolny); główny element platformy związanej z sieciami inteligentnymi. Może być na nim umieszczony na przykład serwis, zarządzający naliczaniem opłat za korzystanie z GPRS [11]. Nowymi elementami wprowadzonymi do sieci w celu umożliwienia korzystania z GPRS: PCU (Packet Control Unit, Kontroler Przesyłanych Pakietów); odpowiada za prawidłową obsługę ruchu pakietowego w części radiowej sieci. Przydziela terminalom GPRS kanały radiowe, buforuje dane przesłane przez SGSN, przesyła je do odpowiedniej stacji bazowej dodając informację, która umożliwi terminalowi zidentyfikowanie danych [11]. SGSN (Serving GPRS Support Node); pośredniczy w dostępie do zasobów sieciowych na rzecz MS (Mobile Station, Telefon komórkowy). Umożliwia również obsługę zestawień połączeń w GPRS oraz umożliwia współpracę z GSM GGSN (Gateway GPRS Support Node); jest nadrzędnym elementem siei GPRS, może współpracować z GMSC znajdującym się w sieci GSM. GGSN posiada funkcje niezbędne do: połączeń z zewnętrznym sieciami (działa jak router), zabezpiecza dostęp do sieci zewnętrznych poprzez sprawowani kontroli, zarządza sesjami. Współpracuje z sieciami opartymi na protokołach IP. Gdy użytkownik terminala chce skorzystać z zasobów sieci, GGSN przydziela mu numer IP (z własnej puli numerów), kontroluje obszar, na którym znajduje się użytkownik [11]. współpracuje z sieciami opartymi na protokołach IP. 19

19 3.5.Zastosowania Wprowadzenie technologia GPRS umożliwiło operatorom komórkowym na znaczne zwiększenie usług oferowanych swoim abonentom. Dostęp do Internetu lub transmisja danych nie miała by jednak szans zaistnienia gdyby nie wprowadzono technologii HSCSD[18,26], która znacznie polepszyła korzystanie z nowych usług korzystających z sieci Internet. Protokoły transmisji bezprzewodowej GPRS, oparte na protokołach internetowych IP, łatwo dają się komponować z istniejącymi protokołami IP sieci stacjonarnej stosowanymi zarówno do transportu głosu pakietowego (VoIP), jak i do transmisji danych [10]. Poniższy rysunek przedstawi resztę usług oferowanych dla abonentów sieci dla technologii GPRS. Rysunek 4. Zakres zastosowań transmisji GPRS Źródło: Dla porównania w technologia EDGE, dzięki ulepszonemu systemowi kodowania wewnątrz sieci radiowej, udało się doprowadzić do zwiększenia prędkości transmisji danych. 20

20 4. EDGE Enhanced Data for GSM Evolution jest następcą technologii GPRS. Teoretyczna maksymalna szybkość połączenia EDGE wynosi 473,6 kbit/s, faktycznie uzyskiwane prędkości są rzędu 230 kbit/s, uzyskiwana poprzez zastosowanie wydajniejszej techniki modulacji (8PSK[2]) na wybranych szczelinach czasowych [9]. W stosunku do GPRS, zmiany miały miejsce w interfejsie radiowym w sposobie zmiany szybkości przesyłania danych zależnych od warunków pogodowych. EDGE pozwala na korzystanie z większości mobilnych usług multimedialnych, lecz nie wymaga, tak jak w przypadku UMTS, całkowitej przebudowy infrastruktury operatora jak i zupełnie nowych terminali (telefonów), a jedynie stosunkowo niewielkich modyfikacji infrastruktury już istniejącej [9]. Dzięki wprowadzeniu EDGE abonenci zyskali dodatkowe możliwości: szybszy czas dostępu do Internetu korzystanie z transmisji strumieniowych (muzyka, filmy, programy sportowe i informacyjne, relacje z koncertów itp.) połączenia audio-video gry on-line W Wersji7, EDGE, nazywany także EGPRS2 został zaprezentowany jako oferujący jeszcze większe prędkości transmisji danych poprzez mechanizmy takie jak redukcja czasu opóźnienia, użycie podwójnego kanału do pobierania, a także nowsze techniki modulacji zwiększające szybkość transmisji podczas przemieszczania się. 21

21 4.1.Transmisja w EDGE Dla transmisji danych w technologii GPRS i EDGE zastosowano modulację GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) oraz modulacja 8-PSK (8 Phase Shift Keying). Wykorzystanie tych modulacji pozwala na udostępnienie większej prędkości, jednak kosztem tej operacji jest zwiększona wrażliwość na warunki transmisji. Poniższa tabela przedstawia typy modulacji wraz z ich prędkościami w szczelinach dla poszczególnych rodzajów kodowania. Rodzaj kodowania Typ modulacji Przepływność szczeliny (kb/s) Sprawność kodowania Szybkość kodowania nagłówka MCS-9 8PSK 59,2 1,0 0,36 MCS-8 8PSK 54,4 0,92 0,36 MCS-7 8PSK 44,8 0,76 0,36 MCS-6 8PSK 27,2 0,49 0,33 MCS-5 8PSK 22,4 0,37 0,33 MCS-4 GMSK 17,2 1,0 0,53 MCS-3 GMSK 13,6 0,80 0,53 MCS-2 GMSK 11,2 0,66 0,53 MCS-1 GMSK 8,8 0,53 0,53 Tabela 3.Tabela modulacji i kodowania dla EDGE Źródło: 22

22 Do transmisji danych technologia EDGE umożliwia wykorzystanie 4 szczelin czasowych dla przesyłania w kierunku stacji bazowej bądź w kierunku terminala. Jedna szczelina może być wykorzystana przez kilka osób jednocześnie, natomiast sam sygnał dobierany jest na podstawie aktualnie panujących warunków[8]. Rysunek 5.Schemat transmisji radiowej w technologii EDGE Źródło W GSM dla technologii EDGE transmisja danych następuje poprzez: RLC (Radio Link Contro) warstwa, w której sprawdzana jest poprawność transmisji oraz inicjowana retransmisja w przypadku błędów w analizowanych blokach danych [4]. (MAC) Media Access Control - z warstwą związane są procedury synchronizujące korzystanie wielu terminali z tych samych kanałów radiowych oraz umożliwiające terminalowi nadawanie i odbieranie w kilku kanałach [4] warstwy fizycznej wybór metody kodowania danych zostaje wybrany bezpośrednio przed ich wysłaniem. 23

23 4.2.Terminale Obecnie, na całym świecie jako terminale umożliwiające nawiązywanie połączeń z Internetem służą telefony komórkowe i modemy na kartach PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Kart Pamięci dla Komputerów Osobistych); coraz częściej możemy spotkać się z modemami na USB (wygląd identyczny jak pamięci przenośne USB popularne,,pendrive ). Rozróżniamy 3 klasy terminali GPRS/EDGE przedstawione przez 3GPP: Klasa A[8] - jednoczesna obsługa transmisji związanych z komutacją łączy w GSM, jak i z komutacją pakietów EDGE. Klasa B[8] użytkownik za pomocą terminala (telefon komórkowy) może łączyć się z siecią poprzez GPRS lub EDGE, może również wykonywać nasłuchiwanie kanału radiowego dla (połączenie przychodzących, przesyłania danych, przesłanie sms). Klasa C umożliwia na korzystanie wzajemnie lub razem technologii GPRS i EDGE. W przypadku obsługiwania transmisji obu rodzajów podczas włączania się do sieci automatycznie lub manualnie jest ustawiany w tryb związany z obsługą tylko jednego rodzaju transmisji [8]. 24

24 4.3.Budowa sieci wspomagającej transmisję w technologii EDGE Rysunek 6.Schemat sieci wspomagającej EDGE Źródło. &filetimestamp= Elementy wykorzystane w Siecie wspomagającej EDGE: Stacja bazowa taka sama jak w przypadku technologii GSM. Niezbędne jest dokonanie aktualizacji oprogramowania, które zapewni możliwość korzystania z EDGE, a także umożliwi wykorzystanie modulacji 8-PSK[2]. BSC - Base Station Controller (Kontroler Stacji Bazowych) sprawuje kontrolę nad kilkudziesięcioma stacjami bazowymi wchodzącym w skład GSM. PCU - Packet Control Unit odpowiedzialny za prawidłową obsługę ruchu pakietowego podczas połączenia do sieci GSM. Jest powiązany z BSC. 25

25 SGSN- Serving GPRS Support Node zarządzanie terminalami na kontrolowanym przez siebie terenie. Element ten śledzi położenie użytkownika telefonu i zapewnia bezpieczeństwo oraz zdalny dostęp. SGSN wykorzystany został również w sieci UMTS. GGSN - GPRS Gateway Support Node. Wspomaga funkcję routing w EDGE, podczas łączenia z siecią GPRS. Aby skorzystać z zasobów zewnętrznej sieci, GGSN przydziela adres IP użytkownikowi Przyszłość EDGE EDGE umożliwi pokrycie większej ilości regionów, w których abonent do tej pory nie miał możliwości korzystania z systemów 3G, poprzez integrację z WCDMA. Docelowo będzie to wspólna chociaż niejednorodna technicznie infrastruktura komórkowa, korzystająca z wielu standardów technologii mobilnych: GSM/GPRS/EDGE oraz WLAN i WCDMA. Jej alternatywą jest jedynie czysty UMTS z podwójnym trybem dupleksu w dziedzinie częstotliwości FDD oraz czasu TDD - stosowanych w zależności od środowiska i mobilności użytkownika [7]. Zgodnie ze specyfikacją 3GPP w interfejsie radiowym uwzględnia się jego wykorzystanie do: umożliwienie transmisji poprzez dwie częstotliwości, na pojedynczej możliwe są maksymalnie 5 szczelin czasowych nowe rodzaje i schematy kodowania oraz kodowanie podniesienie prędkości w pojedynczej szczelinie do 100kb/s wprowadzenie podwójnych układów odbiorczych W porównaniu z technologią EDGE koszt wdrażania technologii 3G (UMTS) jest znacznie większy. Aby obniżyć inwestycje i przyspieszyć proces wprowadzania technologii UMTS do produkcji, dostawcy telekomunikacyjni łączą się w korporacje, których zasadniczym celem jest wspólna praca nad rozwojem sprzętu dla systemów radiowych UMTS w najbliższej przyszłości [7]. 26

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Telefonia cyfrowa Charakterystyka oraz zasada działania współczesnych sieci komórkowych Ogólne zasady przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010 Alokacja nowych częstotliwości dla usług transmisji danych aspekty techniczne i biznesowe Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII PORÓWNANIE TECHNOLOGII PAKIETOWEGO PRZESYŁANIA DANYCH W SIECIACH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII PORÓWNANIE TECHNOLOGII PAKIETOWEGO PRZESYŁANIA DANYCH W SIECIACH TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Rodzaj studiów: dzienne praca dyplomowa inżynierska Michał GAS PORÓWNANIE TECHNOLOGII PAKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów komórkowych. Robert Krawczak

Ewolucja systemów komórkowych. Robert Krawczak Ewolucja systemów komórkowych Robert Krawczak Geneza systemów radiokomunikacji ruchomej Okres powojenny do lat 50. radiotelefony i radiostacje przewoźne budowane na potrzeby służb bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ

EWOLUCJA SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ mgr inż. Robert Krawczak Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6839247, fax: 0-22 6839038, e-mail: rkrawczak@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

ERA INTERNET STACJONARNY

ERA INTERNET STACJONARNY ERA INTERNET STACJONARNY SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1 OPIS PRODUKTU 1 WARIANTY USŁUGI ERA INTERNET STACJONARNY 2 PRZYKŁADOWE ZESTAWY ERA INTERNET STACJONARNY 2 DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

NOWA TECHNOLOGIA SZYBKOŚCI

NOWA TECHNOLOGIA SZYBKOŚCI NOWA TECHNOLOGIA SZYBKOŚCI Przewodnik po Internecie LTE Testuj z nami najnowocześniejszy Internet LTE! Bądź pierwszy i testuj Internet LTE! Witamy w akcji Zapisz się na Internet LTE Dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect Blueconnect Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 1 Opis produktu blueconnect 1 Warianty usługi blueconnect 2 Funkcjonalności blueconnect 2 zasady działania blueconnect 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych

WiMAX2 nowy standard sieci radiowych Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec 2010 WiMAX2, czyli standard 802.16m Rynek usług telekomunikacyjnych, jak żaden inny, podlega systematycznej, dynamicznej ewolucji, obecnie jeszcze

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Maciej Nawrocki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Agenda 1. O EIT+ 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Seminarium z kryptologii i ochrony informacji Łukasz Kucharzewski Politechnika Warszawska 2009 Historia Groupe Spécial Mobile Global System for Mobile Communications

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

UKE- Okręgowe Izby Urbanistów - KIGEiT

UKE- Okręgowe Izby Urbanistów - KIGEiT Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Kontynuacja warsztatów centralnych. Wrocław Gdańsk Katowice - Warszawa kwiecień 2011 UKE-

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo