Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego"

Transkrypt

1 dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe pojęcia systemu komórkowego System telefonii komórkowej GSM x - długość drogi w km f - częstotliwość w MHz L - tłumienie w db Straty dodatkowe, uwzględniające 6 db margines Uwzględniając poprzednie wzory bilans energetyczny łącza d1, d2 - długości kabla do anteny 1 i 2 w metrach tw1, tw2 - tłumienie właściwe kabla 1 i 2 w db/m tk1, tk2 - tłumienie złącz konektorowych (może ich być więcej niż dwa) w db Ld - straty dodatkowe w db Po - moc nadajnika w db L - straty rozproszeniowe Ld - straty dodatkowe G1, G2 - zyski energetyczne anten łącza w db Prx - czułość odbiornika w db (np. 89 db) Wyznaczanie zasięgu łącza straty rozproszeniowe w atmosferze : Wyznaczanie zasięgu łącza straty dodatkowe, uwzględniające 6 db margines błędu : bilans energetyczny łącza : skąd mamy : 1

2 Wyznaczanie zasięgu łącza otrzymaliśmy : Należy uwzględnić jeszcze promień pierwszej strefy Fresnela skąd : ostatecznie : Uwaga : x otrzymamy w km, jeżeli f podajemy w MHz, a pozostałe wartości w db Maksymalne zasięgi łączy WLAN sieci.wshe.lodz.pl zasiegi.xls (Sieci Bezprzewodowe) hasło: ws123he Szwedzi ponad 300 km, anteny paraboliczne (26-28dB), moce nadajników po 6W (~38dBm) Polacy ponad 100 km, anteny paraboliczne (26-27dB), moce nadajników po 0,5W (~27dBm) Pierwszy ruchomy radiotelefon z 1924 r. Istotą systemu komórkowego jest podział całego obszaru jego działania na mniejsze fragmenty tzw. komórki Wielokrotne wykorzystanie tej samej częstotliwości (ang. frequency reuse) Tę samą częstotliwość można wykorzystać w wielu, niezbyt od siebie oddalonych komórkach systemu 2

3 Sposób przydziału kanałów radiowych dla obszaru podzielonego na struktury 7-komórkowe - strefy Obszar wokół nadajnika radiowego można podzielić na trzy strefy: - strefa 1 - obszar dobrej słyszalności sygnału - strefa 2 - obszar, w którym sygnał jest zbyt słaby aby umożliwić skuteczną komunikację, ale jeszcze wystarczająco silny, żeby zakłócać pracę innych systemów pracujących na tej samej częstotliwości - strefa 3 - sygnał jest praktycznie niesłyszalny - strefy Jeżeli nadajniki sąsiednich stacji bazowych BS1 i BS2 wykorzystują tę samą częstotliwość f, to strefa 1 komórki z nadajnikiem BS1 musi leżeć poza strefą 2 nadajnika BS2 - przeniki Jeśli strefa 1 komórki z nadajnikiem BS1 będzie zachodzić na obszar strefy 2 nadajnika BS2, to odbiorniki w komórce pierwszej będą zakłócane sygnałem nadajnika BS2. Zjawisko takie to przeniki wspólnokanałowe - przeniki Przeniki międzykanałowe powstają, gdy nadajniki sąsiednich komórek pracują na różnych częstotliwościach. Nieliniowe charakterystyki nadajników i odbiorników generują w systemie dodatkowe częstotliwości sygnału, powodujące zakłócenia. 3

4 - pojemność Metody eliminacji przeników międzykanałowych: - linearyzacja wzmacniaczy - dokładne filtrowanie sygnałów - odpowiedni przydział częstotliwości stacjom bazowym Pojemność sieci komórkowej zdolność obsługiwania ruchu telefonicznego podana w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Mierzy się ją przez podanie średniej liczby kanałów rozmównych przypadających na jednostkę powierzchni obszaru obsługiwanego przez system. Pojemność sieci komórkowej zależy od: - łącznej szerokości pasma użytkowanego przez operatora - liczby kanałów rozmównych przypadających na 1 MHz pasma - stopnia wielokrotnego wykorzystania tej samej częstotliwości - rozmiarów komórek System telefonii komórkowej GSM GSM (ang. Global System for Mobile Communication) powstawał od 1982 roku zatwierdzony przez ETSI grupą norm EN TELECOM'91 w Genewie pilotażowa wersja systemu październik 1991 GSM w Polsce wrzesień 1996 roku ponad 26 mln abonentów GSM w Polsce w 2005 roku centrum zarządzania siecią GSM część komutacyjno-sieciowa: - centrale MSC (Mobile Switching Center) - centrale tranzytowe GMSC (Gateway Mobile Switching Center) - rejestr stacji własnych HLR (Home Location Register) - rejestr stacji obcych VLR (Visitors Location Register) - centrum identyfikacji AuC (Authentication Center) zespół stacji bazowych BSS (Base Station Subsystem): - stacje bazowe BTS (Base Transceiver Station) - sterowniki stacji bazowych BSC (Base Station Controller) stacje ruchome MS (Mobile Station) 4

5 Centrum zarządzania kilka rozproszonych, połączonych ze sobą centrów eksploatacji i utrzymania OMC (Operation and Maintenance Center) umożliwia administrowanie i zarządzanie systemem. Korzysta z baz danych HLR, EIR i AuC. HLR rejestr stacji własnych HLR m.in. informacje o numerach i uprawnieniach abonenta, jego statusie (np. zablokowany) czy aktualnym położeniu stacji. Lokalizacja abonenta jest uaktualniana co kilka godzin i określa obszar centrali, na terenie której abonent przebywa. EIR rejestr identyfikacji telefonów EIR do identyfikacji stacji ruchomej abonenta przez porównanie numeru IMEI telefonu z danymi zawartymi na karcie SIM. Sprzęt, który nie uzyska akceptacji w systemie, np. zgłoszony jako skradziony, może zostać zablokowany. AuC centrum identyfikacji, połączone zwykle z HLR funkcje związane z niepowołanym dostępem do systemu, przez uniemożliwienie realizacji połączeń na koszt innych abonentów oraz uniemożliwienie podsłuchiwania rozmów w kanale radiowym. W bazie AuC przechowywane są klucze i algorytmy szyfrujące kanały radiowe abonentów. Centrale MSC/GMSC funkcje sterujące i komutacyjne pomiędzy abonentami sieci GSM oraz między abonentami sieci komórkowej i abonentami innych systemów (GMSC). Z każdą centralą GSM skojarzona jest baza danych VLR. VLR rejestr stacji obcych aktualizowane na bieżąco, informacje o abonentach GSM przebywających chwilowo na terenie danej centrali, ale zarejestrowanych na stałe w innej centrali sieci (dotyczy to abonentów z własnej sieci GSM, ale z innego jej rejonu, jak i abonentów z innych sieci GSM) Interfejs A standardowy strumień PCM 2 Mb/s (E1) łączący centrale ze sterownikami stacji bazowych BSC. BSC sterownik stacji bazowych sterowanie kilkoma lub kilkudziesięcioma stacjami bazowymi BTS poprzez interfejs A- BIS, zarządzanie procedurami szyfrowania transmisji w kanałach radiowych, zdalna regulacja mocy podległych stacji bazowych i ruchomych, przełączanie kanałów (handover) BTS stacje bazowe służą terminalom ruchomym MS do komunikacji z innymi abonentami sieci. Realizowane jest to poprzez interfejs radiowy Terminale ruchome MS - wyposażenie ruchome ME (Mobile Equipment) obsługa interfejsu radiowego oraz styk z urządzeniami zewnętrznymi - moduł identyfikacji abonenta SIM (Subscriber Identity Module) zawiera dane użytkownika, realizowany jako karta lub układ scalony montowany wewnątrz terminala. Funkcje modułu SIM - przechowywanie informacji zapisanych przez operatora sieci, służących zapewnieniu bezpiecznego korzystania z systemu, - przechowywanie informacji bieżących definiowanych przez użytkownika i przychodzących do niego SMS-ów. 5

6 łącze radiowe łącze radiowe Dwukierunkowość łącza realizowana techniką FDD (Frequency Division Duplex). Transmisja w górę tj. do stacji bazowej odbywa się na innej częstotliwości niż transmisja w dół tj. od stacji bazowej do stacji ruchomej. wersje systemu Wersje systemu GSM GSM kanały o szerokości 200 khz każdy, zorganizowane w dwa pasma o szerokości po 25 MHz MHz w górę, MHz w dół w górę: f u = ,2 n [MHz] w dół: f d = ,2 n [MHz] gdzie numer kanału n [ ] GSM kanały o szerokości 200 khz każdy, zorganizowane w dwa pasma o szerokości po 75 MHz MHz w górę, MHz w dół w górę: f u = ,2 (n - 511) [MHz] w dół: f d = ,2 (n - 511) [MHz] gdzie numer kanału n [ ] wersje systemu Wersje systemu GSM E-GSM 50 kanałów o szerokości 200 khz każdy, zorganizowanych w dwa pasma o szerokości po 10 MHz MHz w górę, MHz w dół. w górę: f u = ,2 (n ) [MHz] w dół: f d = ,2 (n ) [MHz] gdzie numer kanału n [ ] W niektórych krajach pasmo 1800 MHz jest zajęte przez inne systemy. W USA na potrzeby sieci komórkowej drugiej generacji przeznaczono zakres 1900 MHz ( MHz), który funkcjonuje tam pod nazwą GSM1900. wersje systemu Wersje systemu GSM GSM-R na potrzeby zintegrowanej europejskiej sieci transportu kolejowego (ETSI norma EN ) wydzielono dwa pasma o szerokości po 4 MHz poniżej kanałów E-GSM : w górę: [MHz] w dół: [MHz] wersje systemu Wersje systemu GSM GSM-R na potrzeby zintegrowanej europejskiej sieci transportu kolejowego (ETSI norma EN ) wydzielono dwa pasma o szerokości po 4 MHz poniżej kanałów E-GSM : w górę: [MHz] w dół: [MHz] Trwają prace standaryzacyjne nad systemem GSM400 tworzonym w kanałach zwalnianych przez telefonię analogową NMT. Na potrzeby systemu GSM400 przewidziano pasma: w górę: w dół: 450,4-457,6 oraz 478,8-486,0 [MHz] 460,4-467,6 oraz 488,8-496,0 [MHz] 6

7 wielodostęp Wielodostęp metodami TDMA i FDMA jednocześnie. Na każdej częstotliwości jednostką transmisji jest tzw. ramka TDMA o długości 4,615 ms wielodostęp Ramka osiem szczelin czasowych o czasie trwania 577 µs każda, ponumerowanych od 0 do 7. W pojedynczej szczelinie czasowej nadawany jest pakiet złożony zwykle ze 148 bitów. Kanały "w górę" i "w dół" są przesunięte względem siebie o długość trzech szczelin czasowych tj. o 1,731 ms Zapewnia to uniknięcie jednoczesnego nadawania i odbioru (eliminacja sprzężeń i obniżenia czułości odbiornika w obecności sygnału z własnego nadajnika). Ze względu na efekt Dopplera maksymalna prędkość stacji ruchomej wynosi 250 km/h w systemie GSM900 i tylko 130 km/h w GSM1800. Organizacja kanału fizycznego TDMA/FDMA w systemie GSM GSM pakiet podstawowy GSM pakiet podstawowy sekwencja treningowa 26 bitów wyznaczanie charakterystyki transmisyjnej kanału radiowego w celu kompensacji zniekształceń sygnału powstających wskutek propagacji wielodrogowej grupy bitów dodatkowych D łącznie 8 bitów sygnalizują zmianę zawartości bloków, ułatwiając działanie mechanizmów korekcji kanału radiowego oraz dekodowania kodu splotowego GSM inne pakiety GSM hierarchia wieloramek - korekcji częstotliwości synchronizacja generatora stacji ruchomej MS z częstotliwością stacji bazowej BTS - synchronizacyjny synchronizacja ramek - dostępu wyznaczanie opóźnienia propagacyjnego sygnału - zastępczy procedury systemowe np. do włączania stacji ruchomej do systemu 7

8 GSM ewolucja do systemu 3G GPRS ewolucja do systemu 3G - modyfikacja kodera protekcyjnego wzrost przepływności z 9,6 do 14,4 kb/s w pojedynczej szczelinie ramki TDMA - komutacja łączy HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) od 2 do 4 szczelin ramki na jedno łącze (28,8 do 57,6 kb/s) - GPRS (General Packet Radio Services) wprowadzenie do architektury systemu GSM dodatkowych urządzeń służących wyłącznie do transmisji pakietowych (PCU, SGSN, GGSN), przepływność do 107 kb/s - PCU (Packet Switching Unit) urządzenie rozdzielające dane pomiędzy sieć komutowaną a pakietową - SGSN (Serving GPRS Support Node) urządzenie obsługujące zestawianie połączeń GPRS oraz zapewniające współpracę z infrastrukturą GSM - GGSN (Gateway GPRS Support Node) urządzenie realizujące współpracę z publicznymi sieciami pakietowymi opartymi na protokołach IP i X.25 - EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) nowa metoda modulacji (8-PSK obok GMSK), przepływność do 384 kb/s GPRS ewolucja do systemu 3G EDGE ewolucja do systemu 3G 8

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM 1 GSM (Global System for Mobile communications lub Groupe Speciale Mobile) Zainicjalizowany przez Komisję Europejską opracowany w 1982, aby stworzyć wspólny europejski

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Bezprzewodowa transmisja danych - przykłady wybrane Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib Sieci i technologie bezprzewodowe Maciej Przeor, Adrian Witlib Technologie bezprzewodowe Technologia Pasmo Przepustowość Zasięg gprs / umts 0,9-2,1 GHz 2 mb/s 3km bluetooth 2,4 GHz 5 mb/s 100 m wifi 2,4/5

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 6 360 300 e-mail: szsk@zsk.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych TO VII szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TO VII TELEKOUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ, МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ, МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 151 ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ, МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Z. Paszotta, M. Szumiło Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne

Systemy teleinformatyczne Systemy teleinformatyczne AiR 5r. wykład 7 Media transmisyjne Kable miedziane Media optyczne Radiowy kanał łączności ruchomej Kanał satelitarny Telefonia komórkowa Jak to wszystko się zaczęło... Historia

Bardziej szczegółowo

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński WSTĘP Bardzo szybki rozwój systemów telekomunikacyjnych w ostatnich latach jest wywołany głównie dwoma

Bardziej szczegółowo

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy wybrać najwygodniejszą dla Państwa formę kontaktu:

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy wybrać najwygodniejszą dla Państwa formę kontaktu: Katalog Szkoleń Widzicie, telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo długiego kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku, a jego głowa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio działa na tej samej zasadzie:

Bardziej szczegółowo

MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE)

MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE) Radosław Dymek 3Services Factory S.A. MEDIA KOMUNIKACYJNE W INTELIGENTNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH (ISE) WPROWADZENIE Jedną z funkcji Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) jest integracja zachowania

Bardziej szczegółowo

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej 1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej W ISDN cyfryzacja sygnałów następuje już w aparacie abonenckim. Pozwala to na zastosowanie standardowych styków abonenta i jednolitych protokołów komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect Blueconnect Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 1 Opis produktu blueconnect 1 Warianty usługi blueconnect 2 Funkcjonalności blueconnect 2 zasady działania blueconnect 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

System TETRA. Wprowadzenie. Elementy systemu TETRA. Leon Kossobudzki

System TETRA. Wprowadzenie. Elementy systemu TETRA. Leon Kossobudzki Leon Kossobudzki Podano podstawowe informacje o trankingowym systemie TETRA, zwracając szczególną uwagę na różnice między nim a dotychczas stosowanymi systemami. Opisano budowę i elementy systemu oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wydanie 1

Instrukcja obsługi. Wydanie 1 Instrukcja obsługi Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI FIRMA NOKIA CORPORATION deklaruje swoją wyłączną odpowiedzialność za product DTE-1 i jego zgodność z warunkami zawartymi w dyrektywie Council

Bardziej szczegółowo

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS Technologia ADSL Autor: Paweł Lalicki IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie opisane jest jedno z nowych rozwiązań w dziedzinie dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych

Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych Michał Maćkowski* W artykule przedstawiono pakietową transmisję danych GPRS (General Packet Radio Service) w sieciach

Bardziej szczegółowo