INFORMACJE PODSTAWOWE...3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE PODSTAWOWE...3"

Transkrypt

1 Spis treści strona 2 INFORMACJE PODSTAWOWE...3 DANE ORGANIZACJI...3 WŁADZE SIECI SPLOT...3 MISJA SIECI SPLOT...4 CELE SIECI SPLOT...4 DZIAŁANIA SIECI SPLOT...4 OŚRODKI SIECI SPLOT...5 BIURO SIECI SPLOT...13 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SIEĆ SPLOT...14 SZKOŁA TRENERÓW SPLOT...14 SIEĆ WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ...14 MÓJ SAMORZĄD...15 MODEL WSPÓŁPRACY WYPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE STANDARDÓW WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI..17 SPLOT POMYSŁÓW NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE...18 UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU EKONOMII SPOŁECZNEJ - OSES...19 DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ OŚRODKI SIECI SPLOT...20 PROJEKTY...20 SZKOLENIA...24 DORADZTWO...25 KONFERENCJE...26 SEMINARIA...27 DEBATY...28 SPOTKANIA INFORMACYJNE...30 HAPPENINGI...33 NAJCIEKAWSZE INICJATYWY...32 NAJCIEKAWSZE USŁUGI...35 NAJCIEKAWSZE PRODUKTY...36 NAJCIEKAWSZE ZASOBY...37 INNE WYDARZENIA...38 PRZEDSTAWICIELE/PRZEDSTAWICIELKI OŚRODKÓW W RÓŻNYCH ZESPOŁACH...40 PUBLIKACJE...44 CZASOPISMA...46 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA...47 BUDŻET...47 KADRA...48 Zespoły kilku ośrodków Sieci SPLOT...48 GRANTODAWCY...49 PARTNERZY OŚRODKÓW SIECI SPLOT...50

2 Informacje podstawowe DANE ORGANIZACJI Nazwa: Siedziba: ul. Niecała 6/42, Warszawa Data wpisu do rejestru: KRS: NIP: REGON: WŁADZE SIECI SPLOT Zarząd: Łukasz Domagała przewodniczący Zarządu Joanna Krasnodębska wice przewodnicząca Zarządu Katarzyna Łotowska członkini Zarządu Izabela Dembicka-Starska członkini Zarządu Marcin Dadel członek Zarządu Piotr Masłowski członek Zarządu Komisja Rewizyjna: Alicja Dawidowska - przewodnicząca Komisji do X 2009 r. Arkadiusz Jachimowicz członek Komisji Łukasz Waszak członek Komisji Ewa Gałka członkini Komisji od X 2009 r. strona 3

3 Komisja Standaryzacyjna: Marta Makuch członkini Komisji Marta Gumkowska członkini Komisji Katarzyna Sekutowicz członkini Komisji Łukasz Cieśliński członek Komisji Krzysztof Leończuk członek Komisji Kinga Zglinicka członkini Komisji Jolanta Woźnicka członkini Komisji MISJA SIECI SPLOT Misją Sieci SPLOT jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje pozarządowe i inne inicjatywy obywatelskie. CELE SIECI SPLOT Celem Sieci SPLOT jest zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie długofalowego działania organizacji, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych. DZIAŁANIA SIECI SPLOT Działania Sieci SPLOT polegają na wspieraniu poprzez edukację, tworzenie systemowych rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych. Dysponujemy na obszarze całego kraju doświadczoną kadrą trenerów i doradców, prowadzimy efektywne szkolenia, doradztwo i konsultacje. Działamy w oparciu o wspólnie wypracowane standardy świadczonych usług, dbając o ich wysoką jakość. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi partnerami, którzy działają na rzecz aktywnego i samoorganizującego się społeczeństwa. strona 4

4 OŚRODKI SIECI SPLOT W 2009 roku Sieci SPLOT zrzeszała 15 organizacji członkowskich: 1. Centrum Inicjatyw Obywatelskich - Słupsk ( CIO, Słupsk) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Słupsk Ulica, nr Sienkiewicza Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - Łódź (OPUS, Łódź) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Ulica, nr , fax Łódź Pl. Wolności 2 (lewa oficyna) Biura regionalne: Skierniewice Łęczyca Telefon/fax Skierniewice Miasto, kod Łęczyca Senatorska 6, I p Ulica, nr Pl. T. Kościuszki 1 pok. 28 strona 5

5 Piotrków Trybunalski , Telefon/fax Sieradz , Piotrków Trybunalski Miasto, kod Sieradz Armii Krajowej 18 pok. 209 Ulica, nr Pułaskiego 5, I p. Kutno Telefon/fax Kutno Miasto, kod Grunwaldzka 1, lok.119 Ulica, nr 3. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Elbląg (ESWIP, Elbląg) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Ulica, nr , Elbląg Związku Jaszczurczego 17 Biura regionalne: Olsztyn Telefon/fax Olsztyn Miasto, kod Staromiejska 16, lok. 7 Ulica, nr strona 6

6 4. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Kraków ( BIS, Kraków) Strona www , Telefon/fax Miasto, kod Kraków Ulica, nr Pomorska 8/4 5. Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Koszalin (KCWIS, Koszalin) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Koszalin Ulica, nr Zwycięstwa Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Toruń (TŁOK, Toruń) Strona www , Telefon/fax Miasto, kod Toruń Ulica, nr Pl. Św. Katarzyny 9 strona 7

7 7. Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia VERTE Zielona Góra (VERTE, Zielona Góra) Strona www , Telefon/fax Miasto, kod Zielona Góra Ulica, nr Ciesielska 1 8. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole (OCWIP, Opole) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Opole Ulica, nr Damrota 4, pok Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok (OWOP, Białystok) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Ulica, nr , Białystok Zwycięstwa 26 C, lok. 3 strona 8

8 10. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk (RC, Gdańsk) Strona www , Telefon/fax Miasto, kod Gdańsk Ulica, nr Grunwaldzka Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wałbrzych (RCWIP, Wałbrzych) Strona www , Telefon/fax Miasto, kod Wałbrzych Ulica, nr Beethovena 10 Biura regionalne: Wrocław Jelenia Góra , , Infolinia , Telefon/fax jeleni Wrocław Miasto, kod Jelenia Góra Pl. Solidarności 1/3/5, IV p. pok. 415 Ulica, nr Jaśna 11 strona 9

9 12. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Warszawa (BORIS, Warszawa) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Ulica, nr , Warszawa Ogrodowa 50 lok Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno (PISOP, Leszno) Strona www Telefon/fax Miasto, kod Leszno Ulica, nr Pl. J. Metziga 26/6 Biura regionalne: Poznań Telefon/fax Poznań Miasto, kod Ratajczaka 26/6/96 Ulica, nr strona 10

10 14. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik (CRIS, Rybnik) Strona www Telefon/fax Miasto, kod , , , fax w Rybnik Ulica, nr J. F. Białych Stowarzyszenie KLON/JAWOR Warszawa (KLON/JAWOR, Warszawa) Strona www Telefon/fax Miasto, kod , Warszawa Ulica, nr Szpitalna 5/5, III p. Ośrodki prowadzą działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów. To właśnie lokalne społeczności są miejscem, gdzie Sieć SPLOT poprzez organizacje w niej zrzeszone, aktywnie wspiera inicjatywy obywatelskie. Podstawowym obszarem działalności Ośrodków Sieci SPLOT jest wspieranie innych organizacji pozarządowych. Cel ten realizowany jest głównie poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz świadczenie usług poradniczych. strona 11

11 Ośrodki Sieci SPLOT prowadzą działania w zakresie: wspierania podmiotów ekonomi społecznej tworzenia partnerstw lokalnych animacji społeczności lokalnej (przy wykorzystaniu metody CAL) Ośrodki Sieci SPLOT dysponują przygotowaną i doświadczoną kadrą doradców i trenerów, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami na organizowanych szkoleniach i warsztatach. W styczniu 2009 roku Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie - stały Partner Sieci SPLOT, została ośrodkiem Sieci SPLOT, tym samym działania Sieci objęły województwo małopolskie. Fundacja BIS współpracowała z Siecią SPLOT m.in. realizując projekty sieciowe. Ośrodek spełnia standardy SPLOT i jest rozpoznawalny w regionie. Misją BIS-u jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. Swoją aktywność BIS kieruje do małopolskich organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych chcących założyć fundację lub stowarzyszenie, podmiotów ekonomii społecznej, osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. strona 12

12 BIURO SIECI SPLOT Biuro Sieci SPLOT jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji działań statutowych Sieci SPLOT. W 2009 roku w Biurze Sieci SPLOT były zatrudnione 4 osoby: dyrektor, dwie koordynatorki projektu, asystentka finansowo-administracyjna. Główne obszary działalności Biura Sieci SPLOT: rozwijanie i przygotowywanie usług edukacyjnych skierowanych do członków zespołów ośrodków Sieci SPLOT zgodnie z ich potrzebami animowanie i rozwijanie współpracy ośrodków Sieci SPLOT w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy, wykorzystywania wspólnych zasobów, metodologii, narzędzi pracy reprezentowanie i promowanie Sieci SPLOT strona 13

13 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ SIEĆ SPLOT SZKOŁA TRENERÓW SPLOT We współpracy ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Sieć SPLOT po raz drugi zorganizowała kurs dla trenerów pod nazwą Szkoła Trenerów SPLOT adresowany do pracowników Ośrodków Sieci SPLOT. Szkoła Trenerów SPLOT była cyklem składającym się z sześciu sesji szkoleniowych w okresie r r. Sesje szkoleniowe dotyczyły problematyki przygotowania i prowadzenia szkoleń w sposób komplementarny. Sesje szkoleniowe obejmowały doświadczanie treningu interpersonalnego, zagadnienia związane z procesem grupowym, umiejętność pracy z grupą, cyklu uczenia się przez doświadczenie, projektowanie programu szkoleniowego i umiejętność prowadzenia prezentacji. W II edycji Szkoły Trenerów SPLOT wzięło udział 12 osób. SIEĆ WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt jest realizowany w ramach PO FIO. Czas trwania projektu: 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Cele projektu: zwiększenie wiedzy i umiejętności trenersko-doradczych w zakresie ekonomii społecznej u 32 osób na terenie Polski zwiększenie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej u 384 odbiorców szkoleń/doradztwa na terenie Polski Cele są realizowane poprzez kompleksowe cykle edukacyjne zakładające wsparcie merytoryczne i praktyczne. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez Sieć SPLOT potrzeby w zakresie ekonomii społecznej. strona 14

14 Jest kontynuacją działań podjętych przez Sieć SPLOT na wpieranie III sektora oraz rozwój polskiego modelu ekonomii społecznej. Z przeprowadzonej przez Sieć SPLOT analizy wynikało, że głównym celem projektu musi być realizacja działań nakierowanych na zwiększenie, na poziomie kraju, liczby specjalistów - Doradców i Trenerów w zakresie ekonomii społecznej, a także wsparcie liderów i organizacji pozarządowych i innych podmiotów poprzez zapewnienie im stałego profesjonalnego doradztwa oraz dostępu do szkoleń w tym zakresie. Realizowane działania mają charakter innowacyjny i komplementarny w zakresie edukacyjnym (Szkoła Doradców i Trenerów) łączą ze sobą elementy dydaktyczne: teoretyczne (warsztaty szkoleniowe), poznawcze (wizyty studyjne), jak również praktyczne zdobywanie doświadczenia pod nadzorem zatrudnionych specjalistów. W ramach projektu w 2009 r. zrealizowano następujące działania: przeprowadzono 2 szkolenia w ramach Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej przeprowadzono 2 szkolenia w ramach Szkoły Doradców Ekonomii Społecznej MÓJ SAMORZĄD Czas trwania projektu od 01 września 2009 r. do 28 marca 2011 r. Projekt realizowany w ramach PO KL. Celem projektu jest wzmacnianie społecznego nadzoru nad administracją publiczną poprzez wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym. Partnerem Sieci SPLOT w projekcie jest firma badawcza PBS DGA Sp. z o.o. z Sopotu. strona 15

15 Projekt składa się z trzech modułów: I. Diagnoza rzeczywistego stanu partycypacji obywatelskiej w 32 miastach Polski (badania diagnostyczne CATI i IDI) II. Zainspirowanie obywateli do zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych (kampania Mój samorząd i Spotkania regionalne debaty) III. Upowszechnienie wyników projektu (poradnik, konferencja, ekspertyzy i rekomendacje) W ramach projektu w 2009 r. zrealizowano działania dotyczące I modułu: 1. Badania diagnostyczne CATI Partner projektu przygotował metodologię przeprowadzenia badania CATI. Przeszkolono ankieterów, a następnie przeprowadzono badanie na próbie respondentów w 32 polskich miastach (w każdym z 32 miast przeprowadzono po 500 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo z pełnoletnimi mieszkańcami). Celem badania było określenie: poziomu zaangażowania obywateli w sprawy publiczne przynależność do dobrowolnych organizacji i stowarzyszeń poziom zaufania do instytucji publicznych Wyniki badań z poszczególnych miast zostały opublikowanie w Gazecie Wyborczej w dodatkach lokalnych. 2. Badanie diagnostyczne IDI Przeanalizowano literaturę oraz wstępne wyniki badania diagnostycznego CATI. Przygotowano badanie IDI i przeszkolono moderatorów. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia badania. strona 16

16 MODEL WSPÓŁPRACY WYPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE STANDARDÓW WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Czas trwania projektu: od 01 września 2009 r. do 29 lutego 2012 r. Projekt systemowy do działania 5.4 PO KL. Liderem projektu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, partnerami są: Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieć SPLOT. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej) i organizacji pozarządowych (na poziomie poszczególnych jst), mierzone indeksem jakości współpracy. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: uświadomienie administracji publicznej i organizacjom pozarządowym korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy sektorami identyfikację i upowszechnienie interesujących praktyk stworzenie i upowszechnienie poradnika współpracy międzysektorowej, obejmującego model współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. Projekt skierowany jest przede wszystkim do organów administracji publicznej (w szczególności jst każdego szczebla), organizacji pozarządowych (zarówno o charakterze sieciowym terytorialnym i branżowym, jak i NGOs ze środowisk lokalnych/wiejskich), ich pracowników oraz członków. Pośrednio odbiorcami projektu mogą być również szkoły wyższe i jednostki naukowe. W ramach projektu w 2009 r. zrealizowano następujące działania: prowadzone były spotkania w ramach Rady Partnerstwa, na których wypracowywano umowę współpracy, zasady rozliczania oraz kwalifikowania kosztów w ramach projektu wypracowano cele oraz ogólną koncepcję działań na 2010 rok dotyczącą trzech głównych zadań: forów pełnomocników, grup roboczych i komitetu ekspertów. strona 17

17 SPLOT POMYSŁÓW NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE Czas trwania projektu: wrzesień 2009 r. marzec 2010 r. Projekt partnerski realizowany w ramach PO PT. Liderem projektu jest Sieć SPLOT, partnerami są Stowarzyszenie KLON/JAWOR oraz Fundacja Fundusz Współpracy. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości wśród 1600 przedstawicieli NGOs i ich partnerów oraz 800 przedstawicieli/lek urzędów gmin z zakresu dostępnych form i zasad wsparcia z funduszy europejskich, w szczególności PO KL i RPO. W ramach projektu w 2009 r. zrealizowano następujące działania: Ogólnopolski konkurs fotograficzny Za pośrednictwem portalu ngo.pl ogłoszony i promowany został ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. Fundusze nudne być nie muszą na najbardziej niespotykaną rzecz/przedsięwzięcie finansowane z funduszy europejskich. Najciekawsze prace zostały nagrodzone i będą prezentowane na stronie ngo. pl oraz podczas konferencji regionalnych, które odbędą się na przełomie lutego i marca. Ogólnopolskie spotkanie realizatorów/ edukatorów Spotkanie członków Sieci SPLOT, którego celem było zwiększenie wiedzy w zakresie realizacji zasad horyzontalnych (zwłaszcza w kontekście edukacji urzędów gmin) oraz wymiana regionalnych doświadczeń odnośnie pozyskiwania funduszy przez organizacje i urzędy gmin. strona 18

18 UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU EKONOMII SPOŁECZNEJ - OSES 21 października 2009 r. w Warszawie, odbyły się III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Wśród blisko 350 osób, które odwiedziły konferencję, obecni byli przedstawiciele rządu RP, znane osobistości świata nauki i polityki, działacze i eksperci sektora ekonomii społecznej, przedstawiciele administracji samorządowej oraz biznesu. Sieć SPLOT była partnerem merytorycznym III OSES, odpowiedzialnym za przygotowanie panelu Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. Podczas sesji uczestnicy dyskutowali nad obecnym oraz oczekiwanym kształtem systemu wspierania ekonomii społecznej, a także nad sposobem wykorzystania istniejących szans środków przewidzianych w PO KL oraz projektu systemowego ekonomii społecznej tak, by system wsparcia ekonomii społecznej jak najefektywniej pełnił swoją funkcję. strona 19

19 DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ OŚRODKI SIECI SPLOT PROJEKTY Ośrodki Sieci SPLOT w 2009 roku realizowały 126 projektów, głównie dotyczących obszaru ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych. Najciekawsze projekty realizowane przez Ośrodki Sieci SPLOT: Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej kompleksowe wsparcie dla słupskich podmiotów ekonomii społecznej Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Łódź Aktywna szkoła Partnerstwo na rzecz ES Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Elbląg Wioski z k(l)asą. Sieć wsi tematycznych Wieś tematyczna pomysł na lokalną aktywność i pracę Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych - Kraków Kierunek współpraca czas na pierwszy krok Aktywne organizacje skuteczna integracja program wsparcia NGOs (z powiatu myślenickiego i wielickiego, z terenu Miechowa i powiatu miechowskiego, z powiatu bocheńskiego i brzeskiego, z terenu gmin Krzeszowice i Trzebinia, z powiatu myślenickiego i wielickiego) strona 20

20 Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Koszalin Standaryzacja usług w zakresie rodzinnej opieki zastępczej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie koszalińskim Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć! program aktywizacji społecznej i zawodowej Amazonek Kuźnia Liderów organizacji pozarządowych Profesjonalizacja kadr ekonomii społecznej Nie czekam-sam kształtuję swoją przyszłość Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Toruń WIW Wiedza Informacja Współpraca Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Opole BUDZIMY III sektor rozwój potencjału opolskich NGOs Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok PozaSamoRząd projekt transgraniczny z partnerem z Litwy, którego celem była międzyregionalna wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów istniejących na pograniczu obszarów działania samorządu i NGOsów oraz umacnianie współpracy i partnerstwa polsko-litewskiego Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk Nic o nas bez nas Rady Osiedli szansą na aktywizację społeczną mieszkańców strona 21

21 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wałbrzych Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku Wałbrzych Rozwój ekonomii społecznej w obszarze jeleniogórskim Rozwój ekonomii społecznej w obszarze wrocławskim Dolnośląska Akademia NGO profesjonalnie, efektywnie Regionalny Ośrodek EFS Wrocław Regionalny Ośrodek EFS Jelenia Góra Aktywni radni aktywne miasta Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Warszawa Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej projekt wsparcia dla warszawskich organizacji realizowany w partnerstwie z 6 warszawskimi organizacjami wspierającymi Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno strona 22 Akademia Menedżerów CSR dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących z Wielkopolski do zachodzących zmian na rynku poprzez nabycie kwalifikacji menedżera społecznej odpowiedzialności biznesu Zwierciadło Współpracy stworzenie programu (rekomendacji) z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi Partnerstwo publiczno społeczne. POLECAM! zwiększenie świadomości otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na temat partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju partnerskich form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Myśl ekonomicznie działaj społecznie stworzenie trwałych ram rozwoju dla inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na wielkopolskim rynku pracy oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej

22 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik Co można robić nocą, czyli młodzież pod Gwiazdami Europy Akcja na rzecz ważnych Gram w zielone kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz idei zrównoważonego rozwoju Stowarzyszenie KLON/JAWOR Warszawa ngo.pl dla demokracji warszawa.ngo.pl serwis dla warszawskich społeczników, aktywistów, urzędników mojapolis.pl ogólnodostępny, przyjazny serwis internetowy, dostarczający różnego rodzaju danych (także statystycznych) o poszczególnych terytoriach i społecznościach lokalnych w Polsce. Stanowić on będzie ważne źródło informacji dla osób i instytucji zajmujących się tworzeniem dokumentów strategicznych, a także planowaniem, prowadzeniem i oceną projektów służących rozwojowi lokalnemu. strona 23

23 SZKOLENIA Szkolenia i warsztaty są główną formą edukacyjną z jaką Ośrodki Sieci SPLOT wychodzą do swoich klientów. Kierowane są one głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru działania danego Ośrodka Sieci SPLOT oraz do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Łączna liczba dni szkoleniowych we wszystkich Ośrodkach Sieci SPLOT fot. BIS, Kraków w 2009 roku wyniosła W ramach zorganizowanych szkoleń Ośrodki Sieci SPLOT przeszkoliły osób. Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń/warsztatów w Ośrodkach Sieci SPLOT: strona 24 Zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (zakładanie stowarzyszeń i fundacji, aspekty prawne funkcjonowania NGO s, zarządzanie organizacją, księgowość, rachunkowość i kontroling w NGO s, otoczenie prawne NGO s, źródła finansowania projektów i działalności NGO s, prawne aspekty zatrudniania pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, wolontariat, planowanie strategiczne, współpraca NGO s z JST) Praca metodą projektów (pisanie, koordynacja, zarządzanie, monitorowanie, ewaluacja, sprawozdawczość, kontrola, monitoring finansowy i rzeczowy, budżetowanie, budowanie i zarządzanie zespołem projektowym, zagadnienia prawne związane z realizacją projektów, tworzenie biznesplanów) Public relations oraz budowanie wizerunku NGO s (promocja, współpraca z mediami, komunikacja społeczna, wystąpienia publiczne, autoprezentacja) Ekonomia społeczna (zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, przykłady podmiotów ES w Polsce i na świecie) Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Animacja środowisk lokalnych i aktywizacja liderów społecznych Budowanie partnerstw (formalne aspekty partnerstw, strategie działań i współpracy, rozwój lokalny)

24 Przygotowywanie Programów Aktywności Lokalnej Rola i zadania samorządu terytorialnego w Polsce Warsztaty psychologiczno-motywacyjne, doskonalenie umiejętności interpersonalnych Prawa osób niepełnosprawnych na rynku pracy Standaryzacja usług Prawo zamówień publicznych Wiedza o ekologii Metody zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty antydyskryminacyjne Technologie informatyczne fot. OWOP, Białystok w zarządzaniu DORADZTWO Kompleksowym dopełnieniem działalności szkoleniowej są usługi doradcze świadczone przez Ośrodki Sieci SPLOT. Zindywidualizowane usługi doradcze, bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, zapewniają optymalną pomoc w rozwiązaniu problemu z którym klient zgłosił się do ośrodka. Ośrodki Sieci SPLOT udzielają poradnictwa przede wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania i zarządzania organizacją pozarządową. Porady udzielane są przez ekspertów i ekspertki z danej dziedziny. W 2009 roku Ośrodki Sieci SPLOT udzieliły około porad. Główne obszary tematyczne udzielanych porad to: Zakładanie stowarzyszenia, fundacji Rozwiązanie organizacji Wypełnianie formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego strona 25

25 Procedury wewnętrzne w organizacji (zebranie założycielskie, Walne, zmiany statutu, uchwały Walnego, Zarządu) Ubieganie się o status Organizacji Pożytku Publicznego Zarządzanie zespołem Wewnętrzne wzmacnianie organizacji Wolontariat Planowanie przyszłych działań Pisanie projektów i wniosków o dotacje Rachunkowość i księgowość w ngo Porady prawne KONFERENCJE strona 26 W 2009 roku Ośrodki Sieci SPLOT zorganizowały łącznie 39 konferencji. Konferencje dotyczyły głównie zagadnień związanych z funkcjonowaniem III sektora, ekonomią społeczną, i rozwojem lokalnym. Konferencje organizowane przez Ośrodki Sieci SPLOT służą przede wszystkim wymianie refleksji wśród szerszego grona aktorów sceny społecznej w Polsce. Tematyka konferencji: Ekonomia Społeczna III sektor Rozwój lokalny a organizacje pozarządowe Idea obywatelskości Fundusze Europejskie Wdrażanie PO KL Współpraca międzynarodowa Ekologia Współpraca jst ngo Fot. PISOP, Leszno Wolontariat Partnerstwo Standaryzacja usług społecznych System edukacji

26 SEMINARIA W 2009 roku Ośrodki Sieci SPLOT zorganizowały 110 seminariów. Głównie miały one charakter informacyjny. Były dopełnieniem działań szkoleniowych i doradczych świadczonych przez Ośrodki. Tematyka seminariów: Ekonomia Społeczna Funkcjonowanie partnerstw Funkcjonowanie III sektora Fundusze Europejskie , w szczególności PO KL Koalicje osiedlowe Współpraca międzynarodowa Aktywizacja grup samopomocowych Rewitalizacja społeczna Wolontariat Zakładanie własnego biznesu Społeczeństwo obywatelskie Wioski tematyczne Finanse w ngo Organizacje pożytku publicznego Fot. RC, Gdańsk Dobre praktyki strona 27

27 DEBATY Aktywnie rozwijając idee obywatelskości oraz dialogu obywatelskiego Ośrodki Sieci SPLOT w 2009 r. zorganizowały 33 debaty. Celem debat było skupienie się na tematach ważnych dla mieszkańców danego obszaru ale również wzbudzenie w uczestnikach poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość oraz zachęcanie do brania odpowiedzialności za siebie, swoje bliższe i dalsze otoczenie. Tematyka debat: Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk Fundusze europejskie w Słupsku Fundusze europejskie a III sektor Czy Dwumiasto jest tylko piękną ideą, czy faktem? Współpraca Słupska z okolicznymi gminami blaski i cienie Współpraca pomiędzy Słupskiem a Ustką w ramach Dwumiasta Rola Słupska w rozwoju woj. pomorskiego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Toruń Kondycja polskiego społeczeństwa Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk Rola jednostek pomocniczych w aktywizacji mieszkańców i włączaniu się ich w życie publiczne Sposoby aktywizacji mieszkańców, zadania rad, sposób wyboru, wsparcie finansowe rad dzielnic, budowania tożsamości i określenie granic dzielnic Dostęp do informacji publicznej Narzędzia finansowania NGOs strona 28

28 Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Warszawa Jak najprościej napisać informację dodatkową Porozmawiajmy o nowelizacji ustawy o pożytku publicznym Własność intelektualna i prawa autorskie Jak czytać bilans księgowy Polityka wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych Standardy zatrudnienia w organizacji pozarządowej Co zrobić z GIODO Plan konta jako narzędzie zarządzania Ustawa o Stowarzyszeniach czy zmiany są konieczne Standardy pracy z osobami niepełnosprawnymi Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy organizacji Polityka w organizacji czyli zasady księgowe Prawne aspekty współpracy z mediami publicznymi Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jakie masz obowiązki Lider organizacji Jakiego prawa życzymy sobie w nowym roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik Budujmy mosty, nie mury czyli niepełnosprawni w mieście Rybnik strona 29

29 SPOTKANIA INFORMACYJNE Ośrodki Sieci SPLOT w 2009 r. zorganizowały 148 spotkań informacyjnych. Spotkania informacyjne są jednym z podstawowych sposobów wychodzenia Ośrodków ze swoimi działaniami do klientów. Uaktualniania wiedzy klientów oraz pozyskiwania do współpracy nowych klientów. Tematyka spotkań informacyjnych: Promocja wolontariatu Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych, możliwości finansowania projektów z EFS Spotkania informacyjne dotyczące aktualnych konkursów grantowych dla przedstawicieli organizacji Ekonomia społeczna Animacja i tworzenie partnerstw lokalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Metoda CAL Wsie tematyczne sytuacja osób niepełnosprawnych Działalność gospodarcza w NGOs Współpraca NGOs z jst Zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych Projekty w ramach inicjatyw oddolnych PO KL strona 30

30 HAPPENINGI W celu zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na problemy jej dotyczące oraz rozwijanie, szczególnie wśród młodzieży ducha obywatelskiego działania, Ośrodki Sieci SPLOT w 2009 r. zorganizowały 15 happeningów. Tematyka happeningów: Aktywizacja słupskiej młodzieży ( Partybus I, Partybus II ), CIO Słupsk Promocja kultury niszowej i sportów alternatywnych wśród słupskiej młodzieży ( Przystanek Wiosna, Przystanek Lato ), CIO Słupsk Sprzeciw wobec likwidacji połączeń kolejowych relacji: Słupsk-Katowice ( Gwarek ), Słupsk-Przemyśl ( Słowiniec ) i Kołobrzeg-Warszawa ( Słupia ) Ostatnie pożegnanie pociągów, CIO Słupsk Targi Ekonomii Społecznej, OPUS Łódź Gra o miasto, OCWIP Opole Piknik z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, RC Gdańsk Piknik z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, RC Gdańsk Młodzieżowe Obchody Światowego Dnia Wolontariusza, RC Gdańsk Pogrzeb pociągu Szyndzielnia, CRIS Rybnik Młody Narybek pozyskiwanie nowych członków do organizacji pozarządowych, CRIS Rybnik Eko-mówis, czyli przegląd filmów eko(nie)logicznych, CRIS Rybnik Fot. CRIS, Rybnik strona 31

31 NAJCIEKAWSZE INICJATYWY W celu zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na ważne kwestie dotyczące życia społecznego, odpowiadania na istniejące potrzeby społeczne i kreowanie rozwoju lokalnego, Ośrodki podejmowały różne inicjatywy o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym. Najciekawsze z podejmowanych przez Ośrodki inicjatyw: Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk Walka o przywrócenie połączeń z Warszawą, Katowicami i Przemyślem ( Ostatnie pożegnanie pociągów ), CIO Słupsk Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Łódź Forum ES, OPUS Łódź Strategia Rozwoju ES w woj. Łódzkim, OPUS Łódź Targi Ekonomii Społecznej, OPUS Łódź Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Elbląg Współutworzenie miejskiego zespołu ds. ekonomii społecznej w Elblągu, ESWIP Elbląg Szkoła Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, ESWIP Elbląg Szkoła Trenerów Warmii i Mazur, ESWIP Elbląg 10 Powiatowych Forów Inicjatyw Pozarządowych, ESWIP Elbląg Wizyta studyjna do Blackburn w Anglii, ESWIP Elbląg Budowa sieci miejscowości tematycznych Sieć Niezwykłych Miejsc, ESWIP Elbląg Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Kraków strona 32 Święto organizacji pozarządowych, BIS Kraków Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich, BIS Kraków

32 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole I Targi Organizacji Pozarządowych, OCWIP Opole Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok Udział w akcji Wojewody Podlaskiego promującej 1% podatku przekazywanego na OPP, OWOP Białystok Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk Współpraca przy I polskim wydaniu książki Davida Bornsteina How to change the world, RC Gdańsk Współpraca przy zbiorze reportaży o dobrych praktykach przedsiębiorczości społecznej w Polsce, RC Gdańsk Cykl debat na temat JST, RC Gdańsk Inicjowanie powstawania nowych rad osiedli w mieście Gdańsku, RC Gdańsk Jubileuszowa XV Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka, RC Gdańsk Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wałbrzych Dolnośląska Gala Wolontariatu 2009 po raz pierwszy wojewódzka, z udziałem Stanisława Sojki, RCWIP Wałbrzych Fot. RCWIP, Wałbrzych strona 33

33 Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno Realizacja Akademii CSR po kątem współpracy z NGO, PISOP Leszno Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik Happening Ostatnie Pożegnanie Szyndzielni, CRIS Rybnik Wystawa prac osób niepełnosprawnych na dworcu komunikacji miejskiej, CRIS Rybnik Stowarzyszenie KLON/JAWOR Warszawa Serwis multimedialny mediateka.ngo.pl, Klon/Jawor Warszawa Serwis prezentujący sylwetki liderów i liderek sektora ludziesektora.ngo.pl, Klon/Jawor Warszawa ngo.pl największy portal organizacji pozarządowych w Polsce, Klon/Jawor Warszawa strona 34

34 NAJCIEKAWSZE USŁUGI Wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom, w jakich działają Ośrodki, w odpowiedzi na zapotrzebowania zgłaszane przez klientów oraz w trosce o rozwój sektora, Ośrodki wprowadzają do swojej oferty nowe usługi bądź rozwijają, poszerzają dotychczas świadczone. Do najciekawszych usług Ośrodków w 2009 roku, należą: Tutoring tą nową formą pracy objętych zostało 10 słupskich organizacji pozarządowych. Tutorzy towarzyszyli organizacjom w ich rozwoju, pomagali w wyborze merytorycznym szkoleń czy też usług, dopasowując narzędzia wsparcia adekwatnie do potrzeb danej organizacji. Tutorzy wybrani zostali spośród liderów funkcjonujących w regionie podmiotów ekonomii społecznej, CIO Słupsk Wsparcie indywidualne dla NGOs (Inkubator), OPUS Łódź Praca Centrów Organizacji Pozarządowych, ESWIP Elbląg Mobilne punkty doradcze, BIS Kraków Świadczenie bezpłatnego poradnictwa w zakresie zakładania fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej, OWOP Białystok Cykle edukacyjne (szkolenia+doradztwo+wymiana doświadczeń), animacja partnerstw/sieci współpracy, RCWIP Wałbrzych Planowanie strategiczne, PISOP Leszno Coaching, PISOP Leszno Program stypendialny Stypendium Jednego Procenta dla gimnazjalistów, którzy poprawią średnią ocen oraz wykażą się aktywnością społeczną, CRIS Rybnik strona 35

35 NAJCIEKAWSZE PRODUKTY Rezultaty szeroko zakrojonych, różnorodnych działań podejmowanych przez Ośrodki są widoczne w postaci konkretnych produktów promujących markę danego Ośrodka. Najciekawsze produkty, które powstały w Ośrodkach Sieci SPLOT w 2009 roku: Inkubator Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, CIO Słupsk Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej, OPUS Łódź Inkubator dla NGO, OPUS Łódź CAL w szkołach, OPUS Łódź Filmy informacyjne i audycje radiowe nt. ES, ESWIP Elbląg Regionalna Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej, ESWIP Elbląg Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, ESWIP Elbląg Film o Forum Pełnomocników, ESWIP Elbląg Szkoła Umiejętności Liderskich, ESWIP Elbląg Ambasador EFS 2009 w województwie warmińsko-mazurskim, ESWIP Elbląg Szkoła Liderów / Szkoła Aktywnych w Integracji, BIS Kraków Kompleksowe wsparcie w zakresie budowania partnerstwa przeciwko przemocy rodzinie w gminie, BIS Kraków Forum Partnerstw Lokalnych, RCWIP Wałbrzych Newsletter, PISOP Leszno Kompendia Wiedzy, PISOP Leszno Aktualne konkursy Źródełko, PISOP Leszno Internetowa Mapa Aktywności Rybnickich Społeczności (MARS), na której mieszkańcy zaznaczają ciekawe miejsca oraz problemy i sposoby ich rozwiązania, CRIS Rybnik blog CRIS, CRIS Rybnik Portal aukcyjny Kooperatywa.org.pl, promujący twórczość niepełnosprawnych, podopiecznych WTZ, ZAZ itp., CRIS Rybnik strona 36

36 NAJCIEKAWSZE ZASOBY Ośrodki Sieci SPLOT, w związku z realizacją swoich działań, dysponują zróżnicowanymi zasobami, do najciekawszych zasobów Ośrodków w 2009 r. należały: Spółdzielnia osób prawnych PRACOFFNIA, CIO Słupsk Studio telewizyjne, ESWIP Elbląg Pozarządowa Agencja Ewaluacji, BORIS Warszawa Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, PISOP Leszno Fundacja CRIS, Centrum Wolontariatu przy CRIS, CRIS Rybnik Portal ngo.pl - w 2009 roku odnotował ponad 11 mln wizyt, odwiedziło go ponad 7 mln użytkowników; znalazł się na 1 miejscu pod względem liczby użytkowników w sierpniu 2009 wśród witryn publicznych (wg badania Megapanel Gemius). W portalu opublikowano łącznie ponad informacji. Newsletter portalu rozchodzi się do ok skrzynek . KLON/JAWOR Warszawa Baza danych organizacji pozarządowych i instytucji w portalu ngo.pl (zaktualizowane ponad rekordów, oglądalność średnio wizyt miesięcznie), KLON/JAWOR Warszawa Kolejna edycja badania współpracy organizacji z administracją Barometr współpracy, zrealizowana we współpracy z MPiPS KLON/JAWOR Warszawa strona 37

37 INNE WYDARZENIA Inne ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w Ośrodkach Sieci SPLOT w 2009 r.: W 2009 roku Centrum Inicjatyw Obywatelskich (wcześniej Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych) obchodziło 15-lecie swojego istnienia i działalności, CIO Słupsk Animacja partnerstw lokalnych (21 partnerstw), OPUS Łódź Spotkania z udziałem ekspertów i przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego; ESWIP Elbląg Praca ekspertów dot. wypracowania oferty miejscowości tematycznych (ok. 30 godz), ESWIP Elbląg Szkolenie pn. Szkoła Aktywności Lokalnej Szal (2-dniowe, dla ok. 40 osób), ESWIP Elbląg Okrągłe stoły; ESWIP Elbląg Święto Organizacji Pozarządowych (zorganizowane w powiatach: wielickim, myślenickim, miechowskim, bocheńskim, brzeskim i w gminie Krzeszowice), BIS Kraków 5 filmów emitowanych w TVB na temat partnerstw międzysektorowych i podmiotów ekonomii społecznej, TŁOK Toruń 1 wizyta studyjna, 2 konsultacje społeczne dotyczące inicjatyw osiedlowych, OWOP Białystok strona 38

38 Pozarządowe Biuro Rachunkowe świadczenie bezpłatnych usług księgowych dla 6 organizacji, RCWIP Wałbrzych ANIMACJA (partnerstw, sieci tematycznych): Żarów, Dzierżoniów, Boguszów- Gorce, Bogatynia, Jawor, Strzelin, Oława, Długołęka, Milicz, Oborniki Śląskie, Wołów, Żmigród, Wrocław-Polanka, Leśna, Świeradów Zdrój, Piechowice, Lubawka, Szklarska Poręba, RCWIP Wałbrzych Wizyty studyjne dla OPS uczestniczących w cyklu Program Aktywności Lokalnej (4 wizyty), RCWIP Wałbrzych Wizyta studyjna Partnera ukraińskiego w Polsce, BORIS Warszawa W ramach projektu Samopomoc został zorganizowany wyjazd studyjny do Niemiec w celu zapoznania się z tamtejszymi doświadczeniami, BORIS Warszawa 1 spotkanie monitorująco-planistyczne Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych, BORIS Warszawa Udział w akcji Szlachetna Paczka, CRIS Rybnik Dzień bez organizacji pozarządowych, CRIS Rybnik Nocny Maraton Europejski, CRIS Rybnik Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych - podopiecznych rybnickich organizacji pozarządowych, CRIS Rybnik strona 39

39 PRZEDSTAWICIELE/PRZEDSTAWICIELKI OŚRODKÓW W RÓŻNYCH ZESPOŁACH Przedstawiciele/przedstawicielki Ośrodków Sieci SPLOT zasiadają w 52 zespołach (m.in. reprezentacjach NGOs, zespołach typu samorząd-organizacje pozarządowe, Komitetach Monitorujących, Radach i Zespołach Programowych itp.). Ośrodki Sieci SPLOT mają swoich przedstawicieli/przedstawicielki w następujących ciałach w poszczególnych województwach: województwo dolnośląskie: Grupa Prioryrtet VII (IP2+ROEFSy) Regionalna Informacyjna Grupa Robocza (IP+IP2+ROEFS-y) Komitet Monitorujący POKL Grupa robocza KM POKL ds. horyzontalnych Komitet Monitorujący EWT Polska - Saksonia Podkomitet Monitorujący PO KL na Dolnym Śląsku Grupa robocza PKM POKL dotycząca priorytetu VII Grupa robocza przedstawicieli strony społeczno-gospodarczej w PKM POKL Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją POKL Laboratorium Aktywności Społecznej (KOEFS; CAL; RO EFS-y) Stała Konferencja Współpracy przy Wojewodzie Dolnośląskim Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego Wojewódzka Rada Zatrudnienia Stały zespół antykryzysowy przy Marszałku Członek Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Członek OFOP województwo lubuskie: Komitet Monitorujący LRPO Podkomitet Monitorujący PO KL strona 40

40 województwo łódzkie: Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Łodzi Podkomitet Monitorujący ds. POKL województwo małopolskie: Małopolska Rada Pożytku Publicznego województwo mazowieckie: Podkomitet Monitorujący POKL Mazowsze Komisja Dialogu Społecznego ds. poradnictwa, wojewódzka rada zatrudnienia na Mazowszu Forum Dialogu Społecznego (Warszawa) Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury (Warszawa) Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających (Warszawa) województwo opolskie: Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych działający przy Urzędzie Miasta województwo podlaskie: Regionalna Informacyjna Grupa Robocza Podkomitet Monitorujący PO KL przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku Wojewódzka Rada Zatrudnienia Komitet Monitorujący PO PT strona 41

41 województwo pomorskie: Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych Komitet Monitorujący PO KL przy Urzędzie Marszałkowskim Komitet Monitorujący ZPORR Zespół społeczny pracujący nad nowelizacją Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Komitet Monitorująco-Sterujący dla Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Rada Przyszłości Pomorza Komitet Sterujący FMGTM Słupska Rada Organizacji Pozarządowych Rada Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej Komitet Monitorujący POKL Komitet Monitorujący fundusze szwajcarskie województwo śląskie: Rybnicka Rada ds. Pożytku Publicznego Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna Komitet Monitorujący Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) strona 42

42 województwo warmińsko-mazurskie: Regionalna Informacyjna Grupa Robocza Wojewódzka Rada Zatrudnienia Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa Podkomitet Monitorujący POKL Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podkomitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Zespół Koordynacyjny ds. organizacji pozarządowych Urzędu Miejskiego w Elblągu Zespół Sterująco-Monitorujący ds. współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi Wspólny zespół ds. współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi Stała Konferencja ds. Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Elblągu (UM Elbląg) Zespół ds. ekonomii społecznej w woj. Warmińsko-Mazurskie województwo wielkopolskie: Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Regionalna Informacyjna Grupa Robocza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkie województwo zachodniopomorskie: Zachodniopomorski Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Komitet Doradczy Pozakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich strona 43

43 PUBLIKACJE Uzupełnieniem i rozszerzeniem podejmowanych przez Ośrodki działań są przygotowywane i wydane publikacje. Ośrodki Sieci SPLOT wydały w 2009 roku 25 publikacji. Tytuły publikacji: Raport o finansowaniu organizacji pozarządowych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2008, ESWIP Elbląg Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD, ESWIP Elbląg Ambasador EFS 2009 w ramach dobrych praktyk PO KL, ESWIP Elbląg System wsparcia sektora pozarządowego w województwie warmińskomazurskim, ESWIP Elbląg Rada Miejska w Elblągu I kadencji U źródeł społeczeństwa Obywatelskiego, ESWIP Elbląg Aktywna współpraca. Przygotowanie podmiotów Obwodu Kaliningradzkiego do współpracy transgranicznej, ESWIP Elbląg Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw publikacja jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa strona 44 Przede wszystkim rodzina (projekt Standaryzacja usług w zakresie rodzinnej opieki zastępczej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie koszalińskim ), KCWIS Koszalin Wiedza Informacja Współpraca w stronę prawdziwego partnerstwa, TŁOK Toruń Wojewódzki Informator Pozarządowy, OCWIP Opole Akademia Ekonomii Społecznej zbiór artykułów (wydanie samodzielne), RC Gdańsk Człowiek Motorem Przemian Liderzy Przedsiębiorczości Społecznej (współpraca przy wydaniu); RC Gdańsk

44 Jak zmienić świat (współpraca przy wydaniu), RC Gdańsk Aktywni mieszkańcy - inicjatywy sąsiedzkie w praktyce, BORIS Warszawa Partnerstwa dla przedsiębiorczości społecznej, BORIS Warszawa Wspierając, Łącząc, mobilizując model Centrum Organizacji Pozarządowych na Mazowszu, BORIS Warszawa Innowacyjność w działaniu doświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, BORIS Warszawa PO KL szansą dla organizacji pozarządowych, PISOP Leszno Szczególną pozycję wśród publikacji stanowią serie poradników wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR Warszawa: Publikacje z serii Warto Wiedzieć Więcej 3w*, dla stowarzyszeń i fundacji: Podstawy zarządzania finansami Krajowy Rejestr Sądowy a fundacje i stowarzyszenia O projekcie i wniosku Kontrola, nadzór i sprawozdawczość organizacji Jak założyć stowarzyszenie Jak założyć fundację Jak napisać statut stowarzyszenia Jak napisać statut fundacji Publikacje z serii Poznaj Swoje Prawa PSP, dla każdego zainteresowanego: kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Niepełnosprawni orzecznictwo rentowe i pozarentowe Bezrobotni pomoc, rejestracja, uprawnienia strona 45

45 CZASOPISMA W celu bieżącego informowania społeczności lokalnej o prowadzonej działalności oraz promowania tejże działalności w swoim otoczeniu, Ośrodki wydają czasopisma. W 2009 roku Ośrodki Sieci SPLOT wydały 73 czasopisma. Tytuły czasopism: Pozarządowiec, ESWIP Elbląg BISletter elektroniczny newsletter rozsyłany do około 500 organizacji pozarządowych z terenu całej Małopolski, BIS Kraków Lubuszanin, VERTE Zielona Góra Ekonomia Społeczna na Podlasiu (cz. 1-3), Internetowy Biuletyn ROEFS w Białymstoku, OWOP Białystok Biuletyn Regionalnego Ośrodka EFS Jelenia Góra wydanie internetowe; RCWIP Wałbrzych Biuletyn Regionalnego Ośrodka EFS Wrocław - wydanie internetowe, RCWIP Wałbrzych Biuletyn Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych, BORIS Warszawa Kwartalnik Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie i Poznaniu, PISOP Leszno miesięcznik Akademik Młody Przedsiębiorca, CRIS Rybnik dwumiesięcznik Kooperatywa, CRIS Rybnik dwumiesięcznik gazeta.ngo.pl (nakład 1500 egz./numer); łączny nakład egz. (z numerem specjalnym, wydanym we współpracy z Siecią SPLOT, dotyczącym nowelizacji ustawy o pożytku publicznym), KLON/JAWOR Warszawa strona 46

46 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W 2009 roku 8 Ośrodków Sieci SPLOT prowadziło działalność gospodarczą. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: Działalność szkoleniowa Działalność wydawnicza Działalność doradcza Działalność edukacyjna Działalność reklamowa Działalność pomocnicza Działalność konsultacyjna w zakresie zarządzania Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia Prowadzenie Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju Zarządzanie projektami Sprzedaż wydawnictw Sprzedaż reklam BUDŻET Łączny budżet Ośrodków Sieci SPLOT w 2009 roku przekroczył 24,5 miliona złotych. strona 47

47 KADRA Sieć SPLOT dysponuje przygotowaną i doświadczoną kadrą pracującą w Ośrodkach. W 2009 roku Ośrodki Sieci SPLOT zatrudniały 197 pracowników/pracowniczek etatowych. Nasze działania wspierało 210 stałych współpracowników/współpracowniczek. Sieć SPLOT dysponuje profesjonalną kadrą 117 trenerów/trenerek oraz 110 ekspertów/ekspertek. Ośrodki Sieci SPLOT rozwijają ideę wolontariatu. W 2009 roku w ramach wolontariatu z Ośrodkami współpracowało 53 wolontariuszy/wolontariuszek. Zespoły kilku ośrodków Sieci SPLOT Zespół Centrum OPUS, fot. OPUS, Łódź Zespół ESWIP, fot. ESWIP, Elbląg Zespół Fundacji BIS, fot. BIS, Kraków Zespół OWOP, fot. OWOP, Białystok strona 48

48 GRANTODAWCY: Zaufali nam i przekazali pieniądze: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja Fundusz Współpracy Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Komisja Europejska Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urząd Miasta Białystok Urząd Miasta Gdańsk Urząd Miasta Opole Urząd Miasta St. Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie strona 49