Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok"

Transkrypt

1 Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan przychodów funduszu remontowego. II. Założenia ogólne Do opracowania planu kosztów eksploatacji podstawowej przyjęto koszty poniesione przez Spółdzielnię na eksploatację w okresie od 1 listopada 2011 roku do 30 października 2012 roku, natomiast przychody opracowano przyjmując stawki opłat 1,28 zł/ m² na poszczególne składniki opłaty eksploatacyjnej. Zakładane przychody i koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków wg faktycznie poniesionych kosztów. Przyjęto stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, w wysokości zbliżonej do faktycznie zapłaconych faktur za 2012 rok. Nie przyjęto wzrostu opłat na fundusz remontowy Spółdzielni.Wysokości stawki opłat 0,90 zł./ m² p.u. lokalu miesięcznie oraz 5,00 zł za jeden garaż Nie przyjęto zmiany stawki opłat za ochronę osiedla, Nie przyjęto wzrostu opłat za wywóz nieczystości, Przyjęto wzrost opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej do wysokości 0,44 zł/m² pum wg faktycznie poniesionych kosztów w 2012 r. Przyjęto wzrost opłat za podatek od nieruchomości dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w związku ze zmiana opłat ustalona przez Radę m.st Warszawy o 4%. Nie przyjęto zmiany opłat za użytkowanie drogi dojazdowej Nie przyjęto zmiany opłat za używanie miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym oraz za parkowanie samochodów na terenie. Nie przyjęto zmiany opłat za partycypację w kosztach utrzymania zbiornika wód opadowych. Nie przyjęto zmiany opłat z tytułu konserwacji bieżącej osiedla. 1

2 Plan przychodów i kosztów eksploatacji. I. Eksploatacja podstawowa (koszty administrowania). Dane przyjęte do obliczeń 1. na przychody z eksploatacji podstawowej ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków Włodarzewska FGHJ wynosi ,28 m², 2) miesięczna stawka opłat, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej, obowiązująca od 1 stycznia do u wynosić będzie - 1,28 zł/m² p. u. lokalu. 2. na koszty eksploatacji podstawowej ustalono przyjmując: 1) sumę kosztów poniesionych, w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku, na eksploatację budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewska 51 FGHJ, 2) kwoty na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków 3) koszty opłat sądowych i notarialnych 4) konserwację domofonów, 5) w przypadku kosztów wynagrodzeń w/w sumę kosztów podano w faktycznie poniesionej w 2012 roku + 5% na premie, 6) koszty opłat prawnych 7) koszty amortyzacji 8) opłaty bankowe, pocztowe 9) ryczałty samochodowe dla Zarządu 10) szkolenia pracowników 11) usługi informatyczne 12) zakup materiałów biurowych bez poradników 2 Plan kosztów na 2013 r. Plan przychodów na 2013 r. I. Eksploatacja bieżąca , , Eksploatacja podstawowa , ,70 1. Fundusz płac brutto ,00 2. Narzuty na wynagrodzenia ,77 3. Świadczenia na rzecz pracowników 2 028,90 4. Opłaty: poczta,telekom ,58 5. Usługi informatyczne 9 729,34 6. Materiały biurowe 9 093,61 7. Wyposażenie 0,00 8. Amortyzacja 6 270,21 9. Eksploatacja biura 3 213, Ryczałt za używanie.samochodów.prywatnych , Obsługa prawna , Koszty :kawa,herbata,cukier 609, Środki czystości 622, Pozostałe(ogłoszenia konserw kop 1 079, Szkolenia pracowników 2 271, Monitoring 2 430, Opłaty notarialne.sądowe, skarbowe składki 715, Opłaty bankowe 3 852, Ubezpieczenie budynków , Konserwacja domofonów 1 510, Pozostałe.koszt( wynajem sali na WZC) 552, Podatek VAT , ,00

3 23. Nadwyżka na GZM za , odsetki od lokat bankowych , Podatek dochodowy 6 428, Pozostałe przychody ( parkowanie na terenie) 2 711, Podatek od nieruchomości części wspólnych 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości Dane przyjęte do obliczeń 1. na podatek od nieruchomości ustala się przyjmując poniższe założenia : 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków Włodarzewska FGHJ wynosi ,17 m² (stan prawny-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym), 2) powierzchnia garaży 5 180,40 m² 3) miesięczna stawka opłat,wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r wynosić będzie 0,09 zł /m² p.u. lokalu mieszkalnego, miesięczna stawka opłat wnoszonych przez użytkowników 147 garaży od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r stawka opłaty za podatek od nieruchomości wynosić będzie 3,16 zł /m-c za jeden garaż. 2. na 2012 rok podatek od nieruchomości ustalono przyjmując: 1) sumę kosztów poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku - na podstawie Uchwały Rady Warszawy z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r Plan kosztów na Plan przychodów na 2013 rk II. Podatki i opłaty , ,42 1. Podatek od nieruchomości ( własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu i miejsca postojowego ,17m²*0,09 zł /m² x 12= ,18 zł 147 garaży *3,16 zł /m-c x ,42 = 5 574,24 zł 3

4 II. Koszty utrzymania lokali rozliczane przez Spółdzielnię. 1.Energia cieplna. Dane przyjęte do obliczeń 1. na przychody z zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów energii cieplnej ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) według faktycznie zużytej ilości za okres , zaliczki na opłaty za podgrzanie wody (~9321 m³ za rok) za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 rok 9,50 zł /m³, 2) według faktycznej opłaty za zużycie energii na opłaty co, zaliczka na opłaty za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r- 2,00 zł /m² p.u. lokalu VII. Koszty zużycia gazu (co+cw) , ,37 Rozliczenie zużycia paliwa gazowego na ogrzewanie lokali mieszkalnych i podgrzanie wody zostanie rozliczona po okresie grzewczym zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów gospodarki cieplnej 2. Wywóz nieczystości stałych. 1. na poczet kosztów wywozu nieczystości stałych ustalono przyjmując poniższe założenia: 1) Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych na dzień sporządzania planu wynosiła ,28 m². 2) Planowana miesięczna stawka opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r 0,30 zł /m² 2. na koszty wywozu nieczystości stałych ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia podpisaną z firma EKO-HETMAN umową na wywóz nieczystości stałych, wytworzonych przez użytkowników lokali znajdujących się w budynkach usytuowanych przy ul. Włodarzewska FGHI w Warszawie. 3. Od dnia 01 lipca 2013 przejęcie wywozu nieczystości przez Urząd m. st. Warszawy. Cena ustalona przez Radę Warszawy w formie uchwały. Po otrzymaniu stosownych dokumentów Rada Nadzorcza podejmie uchwałę regulującą opłaty. 1.Wywóz nieczystości (13 029,83 m² * 0,30 zł/m² pum) *12 m-cy , ,39 4

5 3. Sprzątanie 1. na poczet kosztów utrzymania czystości -sprzątanie : 1. Łączna ilość lokali mieszkalnych na dzień sporządzenia planu gospodarczego wynosi Ustalono miesięczną stawkę opłat na podstawie faktycznie zapłaconych faktur za w/w okres,zaliczki na sprzątanie: a)lokale mieszkalne za okres 01stycznia 2013 do 31 grudnia ,51 zł/lokal 2. na koszty sprzątania ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia Podpisaną umowę z firmą sprzątającą CLEAN Damian Jakubiak Nasielsk, Morgi 15 oplata za 1 m-c *12 1. Sprzątanie części wspólnych budynków i terenu 203 lokale * 32,51 zł /m-c ,76 zł ,36 zł 4. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków. 1. na poczet kosztów dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków ustalono przyjmując poniższe założenia: 1) stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków, obowiązująca od dnia 1 stycznia u będzie wynosić - 11,47 zł/m³, 2) w okresie od 01 października 2011 roku do 30 września 2012 roku zużyto m³ wody i takie zużycie przyjmuje się na. 2. na koszty dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków równe są przychodom z tego tytułu.. 1.Zimna woda / kanalizacja Zużycie roczne wody m³ * 11,47 zł , ,30 5

6 5. Opłata za używanie dźwigów osobowych 1. na przychody z tytułu użytkowania dźwigów osobowych ustala się przyjmując poniższe założenia: 2. stawkę opłat za używanie dźwigów osobowych pozostawić na obowiązującym poziomie, pozostałe koszty pokryć z pozostałych przychodów. 1) Osoby zamieszkałe od 1-pierwszego piętra 100% stawki osób, 2) Osoby zamieszkałe na parterze 65 osób * 50% stawki I. Dźwigi , ,68 1. Dozór techniczny ( wg opłat UDT) 5 702,72 2. Konserwacje bieżące ( wg wystawionych faktur ) ,76 6. Konserwacja i przeglądy. 1. na przychody z wpłat na poczet kosztów konserwacji zasobów ustala się przyjmując poniższe założenia: 1) powierzchnia rozliczeniowa budynków nr 51 FGHJ wynosi ,28 m². 2) Planowana stawka opłat na 2013 r wnoszona przez użytkowników lokali na pokrycie konserwacji i przeglądów 0,56 zł/m² na koszty konserwacji zasobów ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia sumę kosztów poniesionych w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku na konserwację oraz przeglądy budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewska FGHI w Warszawie (z wyłączeniem kosztów poniesionych w 2012 roku na zakup znaków drogowych żelu rozpuszczającego nieczystości w przepompowni oraz zakup zadaszenia dla rowerów ). III. Konserwacja bieżąca , ,68 1. Konserwacje wodno kanalizacyjne, elektryczne ,12 2. Materiały do konserwacji zieleni 3 634,56 3,Materiały eksploatacyjne ,48 4. Przeglądy P -pożarowe, hydr, przegrody 2 456,07 5. Przeglądy techniczne obowiązkowe 4 089,75 6. Czyszczenie separatorów i studzienek 5 535,00 7. Przegląd pieców gazowych 1 944,00 6

7 7. Konserwacja bram garażowych 1. na przychody z wpłat na poczet kosztów konserwacji bram garażowych ustala się przyjmując poniższe założenia: a. Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym wynosi 194. b. miesięczna stawka opłat, na pokrycie konserwacji i przeglądów bram garażowych, obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r będzie wynosić - 3,27 zł/ m. p. w garażu. Opłaty wnoszone w pozycji opłat za miejsce postojowe na koszty konserwacji bram garażowych ustalono przyjmując jako podstawę do wyliczenia sumę kosztów poniesionych w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31października 2012 roku. I. Konserwacja bram garażowych (194 miejsca garażowe *3,27 zł =5 412,00 zł za IV kwartały ) 5 470, ,00 8. Dozór 1) na przychody z wpłat na poczet kosztów dozoru ustala się przyjmując poniższe założenia: - ilość lokali mieszkalnych -203 x 55,70 zł /za lokal m-c za okres 01styczeń 2013 do 31 grudnia 2013 r (brutto) -ilość miejsc postojowych -194 x 19,00 zł/ m.p w garażu za okres od 01 styczeń 2013 do 31 grudnia 2013 r ( netto) -ilość miejsc postojowych na terenie osiedla -63 x 20,00 zł / m.p na terenie osiedla za okres od 01 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r w u koszty dozoru ustalono na podstawie umowy z firmą JUWENTUS (przyjęto do obliczeń 10,97 zł/h * 1488 h *12 m-cy = ,00 zł brutto za rok) I. Ochrona Osiedla 203 lokale mieszkalne * 55,70 zł /m-c lokal 194 m. postojowe w garażu *19,00 zł/za miejsce 63 m. postojowych na terenie *20,00 zł , ,00 7

8 9. Odpisy na fundusz remontowy obciążające bezpośrednio koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dane przyjęte do obliczeń 1) na przychody z wpłat na fundusz remontowy ustala się przyjmując poniższe założenia: -powierzchnia rozliczeniowa budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej FGHI w Warszawie wynosi ,28 m², miejsca postojowe w garażu podziemnym 2) miesięczna stawka opłat na fundusz remontowy, obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia u wynosi - 0,90 zł/m² p. u. lokalu. 2) Miesięczna stawka na fundusz remontowy za jedno miejsce postojowe wynosi 5,00 zł /za garaż a) Przychody funduszu remontowego stanowią koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. b) Koszty remontów, nie mogą przekroczyć sumy istniejących środków wraz z planowanymi przychodami funduszu remontowego w u. c) Uchwalony przez Radę Nadzorczą, rzeczowo - finansowy plan remontów na, będzie stanowił integralny składnik niniejszego planu. I. Fundusz remontowy lokale mieszkalne ,28 m² * 0,90 zł /m -c 194 m. postojowe w garażu *5,00 zł/za miejsce , ,00 Przychody funduszu remontowego w miesiącu naliczenia stanowią koszty uzyskania przychodu za dany okres. 10. Droga dojazdowa 1. na poczet kosztów utrzymanie drogi dojazdowej do budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: -stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów utrzymania drogi przyjęto stawkę obowiązującą od dnia 1 stycznia u będzie wynosić- 4,93 zł 2. na koszty utrzymania drogi równe są przychodom z tego tytułu. Jest to spowodowane tym, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w dokonywaniu opłat. 8

9 I. Opłaty za użytkowanie drogi 203 lokale mieszkalne * 4,93 zł /m-c) koszty na , , Wody opadowe 1. na poczet kosztów opłat za wody opadowe z budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów likwidacji wód opadowych 1 stycznia 2013 do 31 grudnia u będzie wynosić - 0,10 zł/m², 3. na koszty partycypacji utrzymania systemu likwidacji wód opadowych równe są przychodom z tego tytułu. Jest to spowodowane tym, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w dokonywaniu opłat. I. Zbiornik wód opadowych 13029,83 m² pow. lokali * 0,10 zł/m² koszty na , , Energia elektryczna Dane przyjęte do obliczeń 1. na poczet kosztów energii elektrycznej budynków Włodarzewska FGHI ustalono przyjmując poniższe założenia: stawka zaliczek, wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów energii elektrycznej od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r wynosić będzie -0,44 zł/m² 4. w u koszty energii elektrycznej przyjęto na podstawie zużycia za okres od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 r I. Energia elektryczna 13089,83 m² * 0,44 zł / m² koszty na , ,20 9

10 13. przychody i koszty na 2013 rok ogółem , , stawki opłat za lokal mieszkalny w u stawki opłat do stawki opłat od opłata za lokal z przeniesioną własnością pow 92,20m² własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu pow 92,20 m² I. Eksploatacja bieżąca 1,28 zł/m2 1,28 zł/m2 118,01 118,01 II. Podatek od nieruchomości 0,09 zł/m2 0,09 zł/m2 0,00 8,30 III. Konserwacja 0,56 zł/m2 0,56 zł/m2 51,74 51,74 IV. Dźwigi (piętro) 8,34zł/osoby 8,34 zł/osoby 33,36 33,36 V. Wywóz śmieci 0,30 zł /m2 0,30 zł/m2 27,66 27,66 VI. Wody opadowe 0,10zł/m2 0,10zł/m2 9,22 9,22 VII. Sprzątanie 32,5 zł /lokal 32,51 zł/lokal 32,51 32,51 VIII. Droga dojazdowa 4,93 zł/ 4,93 zł/ 4,93 4,93 IX. Fundusz remontowy 0,90 zł/m2 0,90 zł/m2 64,54 64,54 X. Energia elektryczna 0,44 zł /m2 0,44 zł/m2 40,57 40,57 XI. Koszty ogólne spółdzielni 0,00 "0" 0,00 0,00 XII. Dozór 55,70 zł/ lokal 55,70 zł/lokal 55,70 55,7 XIII. Miejsce garażowe (stanowisko) 37,28 zł/stan 37,28 zł/stan 33,54 37,24 XIV. Parkowanie na terenie 60,00 zł/szt 60,00 zł/mpt 60,00 60,00 zaliczki : I. Zimna woda 9,97 zł/m3 9,97 zł /m3 169,49 169,49 II. CW podgrzanie 9,50 zł/m3 9,50 zł/m3 66,50 66,50 III. Centralne ogrzewanie 2,00 zł /m2 2,00 zł/m2 184,40 184,40 XV. Pomieszczenie gospodarcze 24,35 24,35 976,52 988,52 dotychczasowa opłata za lokal o pow. 92,20 m² wynosi 965,60 zł 10

11 Plan remontów na 1 Odpis roczny ,00 Nadwyżka z ,73 Suma przychodów ,73 koszty remontów w u 1 Naprawa wejść do klatek schodowych okładzina z ,00 klinkieru ( w załączeniu kosztorys na 1 klatkę) 2 Naprawa elewacji biuro spółdzielni ,00 3 Remont zjazdów do garaży ,00 4 Remont śmietników (izolacja,malowanie ścian i posadzek) 7 000,00 7 Kratki wentylacyjne 600,00 9 Drobne prace remontowe (drzwi wejściowe do klatek 3 500,00 schodowych,oświetlenia, wymiana zamków,i inne) 10 Remont w lokalach mieszkalnych (wymiana grzejników) 2 100,00 11 Naprawa kostki brukowej po zimie 700,00 12 Remont placu zabaw (wymiana piasku podłoża, 1 200,00 malowanie urządzeń) 13 Częściowy remont kotłowni ( zgodnie z protokołem ,00 przeglądu) Suma kosztów , ,73 W związku z koniecznością naprawy odpadającej okładziny elewacyjnej zachodzi konieczność wykonania remontów w celu zapobieżenia dalszej dewastacji elewacji co wpłynie na poprawienie estetyki budynków. Koszty remontu elewacji zostały oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich będących podstawą do przeprowadzenia przetargów na wykonanie w/w prac remontowych. 14. Podsumowanie Plan gospodarczy oparto w całości na faktycznie poniesionych kosztach w okresie od 01 listopada 2011 roku do 31 października 2012 roku. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska-Za Parkiem wnioskuje o pozostawienie stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych w wysokości obowiązującej w 2012 roku. Przyjęcie w całości propozycji Zarządu zapewni Spółdzielni płynność finansową oraz jej stabilny rozwój którego celem jest podniesienie standardu i wartości istniejących zasobów mieszkaniowych. 11

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. UCHWAŁA NR 7/2011 właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicach Czumy 15 Kossutha 10, Kossutha 12 w Warszawie z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 32/12/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2015 roku, protokół nr 07/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 06/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata-Ochota I. Postanowienia ogólne. 1. Członkowie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

LIMIT FUNDUSZU PŁAC NA ROK Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017

LIMIT FUNDUSZU PŁAC NA ROK Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017 Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017 Przedkładamy Państwu plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej GROTA na rok 2017 obejmujący fundusz płac, eksploatację, fundusz remontowy oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia r.

Uchwała nr 1/2012 z dnia r. Uchwała nr 1/2012 z dnia 29.03.2012r. właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 36VA w Pułtusku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty za rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI Na podstawie 154. ust. 3. statutu Spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA - ZA PARKIEM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010r. 2 Załącznik do uchwały Nr 5 / 2010 Rady Nadzorczej S.M. Włodarzewska Za Parkiem

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

-od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu. -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu. -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal. Zaliczka na media:

-od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu. -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu. -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal. Zaliczka na media: SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wspólnoty Mieszkaniowej Aluzyjna 23 E,F za okres 01.07.2004 31.12.2004 Zaliczka eksploatacyjna: Powierzchnia użytkowa: 11.023,70 m2 w tym: - 206 lokali mieszk. 9.708,60 m2 -od 1.VII-30.IX.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych 0,90zł/m2 powierzchni garażu

1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych 0,90zł/m2 powierzchni garażu Zaliczki aktualne składają się z następujących składników: 1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych 0,90zł/m2 powierzchni garażu 1,60zł/m2 powierzchni lokali

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r.

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r. Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie Co zmienimy opracowując plan gospodarczo-finansowy na 2018r. REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie Nowa nazwa. Regulamin dotyczy całości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Definicje. Art. 1

Rozdział I Definicje. Art. 1 Załącznik do Uchwały RN SBM Żoliborz z dnia 29-05-2012 Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i remontów w SBM Żoliborz. Podstawy prawne a/ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARCZY NA 2013 rok dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A

PLAN GOSPODARCZY NA 2013 rok dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A Załącznik nr 2 Do Uchwały nr 51/VII/2012 z dnia 11-12-2012r. PLAN GOSPODARCZY NA 2013 rok dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A Lp. Wyszczególnienie Jednostka 1. Centralne ogrzewanie m2/ciepłomierz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie.

R E G U L A M I N. zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie. R E G U L A M I N zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza Regulamin zasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie opłat za używanie lokalu. I. Postanowienia ogólne. Regulamin niniejszy ustala zasady: - rozliczeń kosztów gospodarki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 51/2010

U C H W A Ł A nr 51/2010 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2011r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARCZY NA 2012 rok - korekta dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A

PLAN GOSPODARCZY NA 2012 rok - korekta dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A Załącznik nr 2 Do Uchwały nr z dnia PLAN GOSPODARCZY NA 2012 rok - korekta dla odrębnej nieruchomości Kasprzaka 24A Lp. Wyszczególnienie Jednostka 1. Centralne ogrzewanie m2/ciepłomierz 87 080,90 87 080,90

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna: Zasady zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie Regulamin Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala zasady określające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Wynik na pozostałej działalności za okres I-XII/2010 I. Pozostałe przychody operacyjne Lp. Wyszczególnienie kwota w złotych 1 2 3 1. Zwrot kosztów sądowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie Strona /stron 1/9 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr.. z dnia 20.12.2016 r Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: R e g u l a m i n rozliczania kosztów gazu na cele ogrzewania i cele przygotowania ciepłej wody w budynkach posiadających lokalne kotłownie gazowe i ustalenia opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK

ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK Załącznik do uchwały nr 44/2014 Rady Nadzorczej JSM z dnia 26.08.2014r. ZAŁOśENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2015 ROK ZałoŜenia do planu gospodarczego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo