SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska Za Parkiem z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Ilość członków: a) na dzień 1 stycznia 2011 roku 229, b) na dzień 31 grudnia 2011 r. 223 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wystąpiło ze Spółdzielni 7 członków w związku ze zbyciem spółdzielczych praw do lokali.. W wyżej wymienionym okresie przyjęto 1 osób w poczet członków Spółdzielni, nabywców spółdzielczych praw do lokali. 3. Stan posiadania na dzień 31 grudnia 2011 roku. Prawo współwłasności gruntu o numerze ewidencyjnym 31 w obrębie , o łącznej pow m² oraz współwłasność naniesień na gruncie w postaci czterech budynków mieszkalnych i miejsc postojowych w garażach podziemnych. 4. Sposób zarządzania. Powołany przez Radę Nadzorczą dwuosobowy Zarząd. II. ZARZĄD 1. Podstawy prawne działalności: a) Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.), b) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.), c) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem przyjęty na Walnym zgromadzeniu Członków w dniu 28 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami. d) Regulaminy wewnętrzne opracowane i zatwierdzone przez organy do tego uprawnione. 2. Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku: Wanda Mateusiak Prezesa Zarządu, Bożena Michalska Członek Zarządu. 1

2 3. Synteza działalności Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Zarząd Spółdzielni odbył 11 posiedzenia. Zarząd w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia podjął 9 uchwały w niżej wymienionych sprawach: Zlecenie wykonania wymiany samozamykaczy w budynkach Włodarzewska 51F i 51J w Warszawie, przyjmowania w poczet członków, zmiana firmy świadczącej usługi obsługi prawnej, zmiany firmy świadczącej usługi ochroniarskie, 4. Zatrudnienie w Spółdzielni: a) zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2011 roku 1 i 1/2 etatu, b) zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 i ½ etatu w tym: Prezes Spółdzielni 1/2 etatu, Członek Zarządu - 1 etat, 5. Pozostała obsługa oraz dostawcy mediów: obsługa prawna kancelaria prawna NEXT Bohdan Żochowski, program księgowy - firma FINKA, program do rozliczania opłat eksploatacyjnych - firma PROXIMA,Radom, konserwacja instalacji elektrycznej firma TECHSAN, Warszawa, konserwacja instalacji c. o., wodno-kanalizacyjnej, gazowej i ślusarki firma TECHSAN,Warszawa, sprzątanie - firma CLEAN Damian Jakubiak,Morgi, wywóz nieczystości komunalnych - firma EKO-HETMAN Nadarzyn, konserwacja oraz przeglądy domofonów - firma Andrzej Doliszny,Warszawa, dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków - firma M P W i K, dostawa gazu do kotłowni - firma MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z o.o., dostawa energii elektrycznej (liczniki administracyjne) - firma RWE Polska, świadczenie usług telekomunikacyjnych - firma TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA, świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych firma POLKOMTEL, Warszawa świadczenie usług polegających na podawaniu sygnału TV SAT - firma ASTER CITY CABLE Sp. z o. o. świadczenie usług w zakresie ochrony osiedla firma PERSONA, Wołomin,do świadczenie usług w zakresie ochrony osiedla firma Solid Security Warszawa świadczenie usług w zakresie ochrony osiedla firma Juwentus Warszawa świadczenie usług konserwacji bram garażowych i szlabanu -firma ERBI, Legionowo świadczenie usług konserwacji bram p.poż z kompletem automatyki firma PPHU WITKOWSKI, Piastów świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych firma OTIS, Warszawa świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia firma UNIQA,z siedzibą w Łodzi świadczenie usług w zakresie kolportaż i prenumerata prasy firma AS PRESS, Nowa Iwiczna. 2

3 Kancelaria Adwokacka Agnieszka Błażejewska obsługa prawna -Warszawa III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ GOSPODARKA CIEPLNA SPÓŁDZIELNI. 1. Informacje ogólne. Spółdzielnia jest współwłaścicielem niżej wymienionych budynków: budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewska 51J w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 192, 93 m², budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewska 51H w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 281, 60 m², budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewskiej 51G w Warszawie w którym znajduje się 49 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 3 153, 10 m². budynek mieszkalny usytuowany przy ulicy Włodarzewskiej 51F w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 132, 52 m² budynku garażowego usytuowanego przy ulicy Włodarzewskiej 51 J i 51H i budynku garażowego usytuowanego przy ulicy Włodarzewskiej 51 G i 51 F do dnia do 31 grudnia 2010 roku podpisano 0 Umów ustanowienia odrębnej własności oraz przeniesienia własności nieruchomości i udziału we współwłasności lokalu i garażu 2. Przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Zestawienie przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni PRZYCHODY L P Nazwa Planowane Wykonane 1 Przychody operacyjne (a+b+c) , ,81 a nadwyżka na g z m z 2010 roku ,40 b opłaty za używanie lokali w tym: , ,81 - eksploatacja podstawowa , ,90 - wywóz nieczystości stałych , ,32 - dostawa wody i odprowadzenie ścieków , ,80 - sprzątanie , ,20 - podatek od nieruchomości , ,08 - konserwacja i przeglądy , ,64 - wpłaty na fundusz remont , ,26 - dźwigi , ,84 - ochrona osiedla , ,20 -zbiornik wód opadowych + kanalizacja , ,60 - opłaty za używanie drogi dojazdowej , ,48 - energia elektryczna , ,39 - parkowanie ,10 c pozostałe przychody ( zwrot z ubezpieczenia) za parkowanie,duplikaty identyfikatory 0, , ,54 2 Przychody finansowe ( odsetki od lokat) , ,08 3 Suma przychodów (1+2) , ,91 3

4 Zestawienie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KOSZTY L P Nazwa Planowane Wykonane 1 Koszty operacyjne (suma od a do l) , ,70 a eksploatacja podstawowa w tym: , ,06 - wynagrodzenia osobowe , ,90 - koszty ZUS , ,12 - świadczenia na rzecz pracowników 1 741,81 360,00 - amortyzacja 6 867, ,08 - materiały biurowe 5 535, ,54 - wyposażenie biura 0, ,41 - prowizje bankowe 4 785, ,02 - opłaty pocztowe,telekomunikacyjne 4 916, ,06 - koszty eksploatacji biura 2 410,20 0,00 - ubezpieczenia budynków , ,40 pozostałe koszty /w tym woda,herbata,kawa, środki czystości kładki na organizacje spółdzielcze, pocztowe, naprawy urządzeń biurowych,wymiana piasku w piaskownicy, szkolenie pracowników ,92 554,76 796,49 55,12 252,00 776, ,63 25, ,40 - opłaty sądowe /notarialne/skarbowe./ 1 670,00 158,00 - ryczałty samochodowe , ,60 - obsługa prawna Sp. (w tym koszty zastępstw) , ,60 - subskrypcje i opł. za programy komputerowe 6 563, ,40 -karty dostępu 0,00 0,00 b - podatek od nieruchomości , ,00 c - zbiornik wód opadowych , ,20 d - energia elektryczna , ,87 e - opłaty za używanie drogi , ,00 f - wywóz nieczystości stałych , ,23 g - sprzątanie , ,81 h dostawa wody i odprowadzenie ścieków , ,80 i -dźwigi /konserwacja bieżąca,dozór techniczny , ,86 materiały do napraw dźwigów/ 2 797,20 j Ochrona osiedla , ,83 k konserwacja i przeglądy (elektrycz, hydraulicz.) konserwacja bram garażowych konserwacja pieców gazowych konserwacja domofonów przeglądy techniczne czyszczenie separatorów i studzienek materiały do konserwacji ( w tym zieleni) materiały do eksploatacji monitoring , , ,36 800, , , , , , ,56 0, , , , , , ,70 l odpisy na fundusz remontowy , ,06 Uchwała WZC 0,00 0,00 2 Koszty finansowe (wynajem Sali na WZC, 540,00 495,92 zaokrąglenia 3 Suma kosztów (1 + 2) , ,62

5 Różnica między przychodami a kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi przychody ,91 koszty ,62 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI NA ,29 GOSPODARCE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI 3. Przychody i koszty gospodarki cieplnej Spółdzielni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Zestawienie przychodów gospodarki cieplnej Przychody Planowane Wykonane podgrzanie wody , ,77 centralne ogrzewanie , ,89 suma , ,66 Zestawienie kosztów gospodarki cieplnej Koszty Planowane Wykonane podgrzanie wody , ,00 centralne ogrzewanie , ,84 suma , ,84 Różnica między przychodami a kosztami gospodarki cieplnej Spółdzielni przychody ,66 koszty ,84 Kwota do rozliczenia na gospodarce cieplnej za 2011 rok ,82 Różnica przychodów i kosztów na gospodarce cieplnej w wysokości ,82 zł i zostanie rozliczona z użytkownikami lokali, w terminie określonym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. 4. Średnie miesięczne stawki kosztów poniesionych w 2011 roku na eksploatacje zasobów. 1) eksploatacja podstawowa - 1,52 zł./m² p. u. 2) podatek od nieruchomości -0,06 zł /m² p.u. 3) centralne ogrzewanie - 2,00 zł./m² p. u. 4) podgrzewanie wody 9,50 zł/m³ 5) konserwacja zasobów - 0,53 zł./m² p. u. 6) woda i odprowadzenie ścieków 7,60 zł/m³ 7) wywóz śmieci - 0,30 zł/m² p.u. 8) wody opadowe - 0,10 zł/m² p. u. 9) windy 0,30zł/ osoba 10) sprzątanie - 29,95 zł/lokal 11) droga dojazdowa - 4,93 zł/lokal 12) fundusz remontowy 0,50zł/m² p.u 13) energia elektryczna 0,34 zł/m² p.u. 14) dozór - 55,70zł/lokal 15) miejsce garażowe - 35,42 zł /stanowisko 16) parkowanie na terenie - 24,40 zł/mpt 5

6 5. Struktura podstawowych kosztów eksploatacji zasobów ) eksploatacja podstawowa - 13,89% 2) gospodarka cieplna - 26,71 % 3) konserwacja zasobów - 5,72% 4) woda i odpr. ścieków - 12,13 % 5) wywóz śmieci - 3,24% 6) podatek od nieruchomości - 0,05% 7) odpis na fundusz remontowy - 8,20 8) dźwigi osobowe -2,16% 9) sprzątanie - 5,15% 10) energia elektryczna -4,36% IV. GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI. 1. Realizacja remontów obciążających kosztami budynki usytuowane przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J w Warszawie. Zarząd S.M. Włodarzewska _Za Parkiem informuje,że w 2011 roku wykonano remonty na kwotę ,83 zł Rozliczenie remontów za 2011 rok Rodzaj wykonanych robót Plan przychodów f.remontowego na 2011 r Wykonanie przychodów f.remontowego w 2011 r 1 Stan na początek roku , ,85 2 Odpis roczny , ,06 3 Nadwyżka na GZM z , ,36 Suma przychodów , ,27 6

7 Planowane koszty remontów w 2011 roku Koszty Czyszczenie elewacji z glonów przy użyciu ,00 0,00 rusztowania elewacja północna 51F i G 2 Wykonanie izolacji poziomej balkonów 0,00 0,00 3 Naprawa elewacji ( biuro spółdzielni,przy 5 400,00 lokalach mieszkalnych około 30m² *180,00 zł) 4 Zainstalowanie spowalniaczy hydraulicznych w 6 000, ,00 drzwiach wejściowych + regulacja drzwi 5 Ułożenie antypoślizgowych posadzek w 0,00 altankach śmietnikowych ( remont śmietników ) 6 Naprawa bram i szlabanu 5 000, ,00 7 Roboty remontowe w kotłowniach , ,78 8 Roboty remontowe dźwigów osobowych 5 000, ,37 dewastacje i remonty nie objęte konserwacją 9 Renowacja zieleni 3 000,00 10 Monitoring 500, ,46 11 Domofony 1 300, ,00 12 Kratki wentylacyjne 0,00 100,00 13 Remont biura (malowanie po zalaniu z 3 500, ,00 odszkodowania) 14 Drobne prace remontowe klatek schodowych 1223,41 oświetlenia, wymiana,i inne) 3 500,00 15 Remont w lokalach mieszkalnych 7 938,00 16 Naprawa kostki brukowej po zimie i zalaniu 500,00 526, ,40 17 Remont placu zabaw (wymiana piasku podłoża, malowanie urządzeń) 1 200,00 18 Przełożenie ogrodzenia przy przepompowni 2 287,00 ścieków oraz naprawa siatki ogrodzeniowej 1 500,00 19 Projekt ruchu drogowego 0,00 20 Przeliczniki gazu 0, ,80 21 Remont kominów 22 Remont pompy w przepompowni 4 381,26 23 Wymiana grzejnika 2 504,65 24 Wymiana sensorów w gazexach 25 Stojaki na rowery 3 253,08 26 Ogłoszenie o przetargu 377,40 27 Czyszczenie przepompowni Czyszczenie studzienek w garazu 3 483, ,00 28 Znaki drogowe + lustro sferyczne 3 124,58 29 Pompy kanalizacji deszczowej + motopompa 15790,65 30 Malowanie balustrad 1 620,00 Suma kosztów , ,83 Fundusz remontowy na , ,44 7

8 2.Rozliczenie przychodów i kosztów funduszu remontowego, którego środki docelowo przeznaczone są na remonty budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F, G,H, J w Warszawie. Zestawienie przychodów i kosztów funduszu 1 stan środków na 1 stycznia 2011 roku ,85 2 zwiększenie o odpis z 2011 roku ,06 3 zwiększenie, uchwała VI WZC ,36 5 zmniejszenie o koszt wyk. remontów ,83 6 środki funduszu remontowego do wykorzystania w 2012 roku ,44 V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 1. Gospodarka finansowa. 1) Aktywa ,76 zł. a) Majątek trwały ,56 w tym: prawo do gruntu ,36 zł., budynki ,88 zł., inne środki trwałe ,32 zł., b) Aktywa obrotowe ,46 zł. w tym: środki pieniężne w bankach i kasie ,64 zł., zaległości w opłatach eksploatacyjnych ,99 zł., pozostałe 4 918,71 zł. Rozliczenia międzyokresowe 7 976,86 2) Pasywa ,76 3) Stan funduszy Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2011 roku: a) fundusz udziałowy ,00 zł., b) fundusz zasobowy ,60 zł., c) fundusz remontowy ,44 zł., d) fundusz wkładów budowlanych ,95 zł. 4) Bieżące zobowiązania Spółdzielni z terminem wymagalności na styczeń 2011 rok ,59 zł., oraz (uregulowano w styczniu 2010 roku, zgodnie z terminami wymagalności), 5) Z tytułu opłat eksploatacyjnych 36144,75 zł, 6) Dostaw niefakturowanych (dostawa wody) 0,00 zł 7) Rozliczenia ZW,CW, CO - 0,00 zł 8) Udziały do zwrotu Członkom 2.000,00 zł., 9) Tytułu ZUS,podatku i innych świadczeń ,35 zł, 10) Pozostałe zł. 11) Należności Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2011 roku ,70 zł. w tym: a) zobowiązania członków z tyt. opłat eksploatacyjnych i wpłat na fundusz remontowy ,99 zł., b) rozliczenie zimnej wody ,61 zł c) pozostałe 2 247,10zł. 12) Środki pieniężne w dyspozycji Spółdzielni ,64 zł w tym: a) na rachunku bankowym bieżącym ,49 zł. b) na rachunku funduszu remontowego 3 915,22 zł, c) lokata depozytowa ,90 zł 8

9 VI. PODSUMOWANIE Wynik przeprowadzonej analizy planowanych i wykonanych przychodów oraz kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi świadczy o prawidłowym jej zaplanowaniu. Powstała w 2011 roku nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie netto ,29 zł. jest skutkiem realizowanego w Spółdzielni programu racjonalizacji wydatków. Z przeprowadzonej analizy wynika również, iż prawidłowo zaplanowano przychody i koszty gospodarki cieplnej Spółdzielni. Powstałą nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,82 zł. Spółdzielnia rozliczy z użytkownikami lokali w terminie określonym statutem. Przyjęty na 2011 rok plan remontów i modernizacji Spółdzielnia zrealizowała przy zatwierdzonym planie remontów. Nie zrealizowano głównych celów planu remontów tj. robót remontowych w kotłowni i remontów dźwigów osobowych. Zrezygnowano z remontów wind montaż telefonów do powiadamiania o awariach. Nie ma wymogów Prawa Budowlanego przeprowadzono jedynie remonty w związku z zalaniem szybów windowych podczas opadów nawalnych. Spółdzielnia wykonała wymianę grzejników w lokalach mieszkalnych w związku z korozją. W związku z zalaniem garaży spółdzielnia zakupiła nowe pompy do kanalizacji odwadniającej oraz zakupiła motopompę wraz z osprzętem. W związku z nieprawidłowym korzystaniem przez mieszkańców osiedla kanalizacji sanitarnej Spółdzielnia jest zmuszona do corocznego remontu pomp. Wymieniono sensory w gazexach - sygnalizacja o zagrożeniu- w garażu podziemnym. W 2011 roku zamontowano spowalniacze hydrauliczne w 2 budynkach. Spółdzielnia realizowała w terminie wymagalności, wszystkie swoje bieżące zobowiązania. Zarząd 9

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok. 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym

2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok. 4. Zadania Działu Eksploatacji w okresie sprawozdawczym Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba 2. Działalność eksploatacyjna i wyniki finansowe Osiedla Sadyba za 2014 rok 3. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym 4. Zadania Działu Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone następującymi uchwałami Rady Nadzorczej: 1) Nr 12/VIII./2008 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

GAZETA SPÓŁDZIELCZA. Szanowni Państwo!

GAZETA SPÓŁDZIELCZA. Szanowni Państwo! Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście-Prasa ul. Komuny Paryskiej 90 50-452 Wrocław tel. 71 361 60 86 fax 71 334 39 33 e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl www.smsp.wroc.pl GAZETA SPÓŁDZIELCZA Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. W 2014 r. Zarząd Spółdzielni działał w składzie: Do dnia 14.01.2014 r. Jerzy Trędowicz Danuta Kuszmider

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo