INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2008 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2008 R."

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2008 R. Materiał na posiedzenie Kierownictwa Resortu w dniu 29 października 2008 r. Warszawa, październik 2008 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/ WARSZAWA TEL. (0-22) FAX (0-22)

2

3 Spis treści 1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w I połowie 2008 r Szczegółowe działania podejmowane na rzecz poprawy brd w Polsce w I połowie 2008 r Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Departament Transportu Drogowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektorat Transportu Drogowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Gospodarki Instytut Transportu Samochodowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów Polski Związek Motorowy Wnioski Działania podejmowane na rzecz poprawy brd w poszczególnych województwach w I połowie 2008 r Województwo dolnośląskie Województwo kujawsko pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo śląskie Województwo świętokrzyskie Województwo warmińsko mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie 98 3

4

5 1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w I połowie 2008 r. 1.1 Liczba wypadków drogowych i ich ofiar w I półroczu 2008 r. W I półroczu 2008 r. zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło 2438 osób, a osób zostało rannych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to: - więcej wypadków o 17 tj. o + 0,1%, - mniej zabitych o 4, tj. o 0,2%, - mniej rannych o 342, tj. o 1,2 % I połowa 2005 r. I połowa 2006 r. I połowa 2007 r. I połowa 2008 r Wypadki Ranni Zabici 5

6 Wypadki drogowe oraz ich skutki w poszczególnych województwach w I półroczu 2008 r. w porównaniu z I półroczem 2007 r. Województwo I - VI 2007 Wypadki Zabici Ranni I - VI Wzrost / I - VI I - VI Wzrost / I - VI I - VI 2008 spadek spadek Wzrost / spadek Dolnośląskie ,4% ,3% ,9% ,9% ,9% ,7% Lubelskie ,2% ,0% ,3% Lubuskie ,6% ,1% ,9% Łódzkie ,5% ,4% ,4% Małopolskie ,3% ,4% ,5% Mazowieckie ,9% ,4% ,8% Opolskie ,0% ,8% ,7% Podkarpackie ,6% ,8% ,2% Podlaskie ,8% ,0% ,0% Pomorskie ,6% ,2% ,4% Śląskie ,2% ,1% ,9% Świętokrzyskie ,7% ,8% ,5% ,4% ,9% ,3% Wielkopolskie ,8% ,5% ,5% Kujawskopomorskie Warmińskomazurskie Zachodniopomorskie ,2% ,0% ,7% Ogółem ,1% ,2% ,2% 1.2 Rytm wypadków drogowych w okresie od stycznia do czerwca 2008 r. W I półroczu 2008 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu 4521 (19,7% ogólnej liczby), najmniej odnotowano w lutym 3125 (13,6% ogólnej liczby). W analogicznym okresie 2007 r. najwięcej wypadków miało miejsce również w czerwcu (tj. 18,7% ogólnej liczby). Z analizy występowania wypadków drogowych w zależności od dnia tygodnia nadal wynika, że ich nasilenie następuje w piątki. Od stycznia do czerwca 2008 r. w piątki w 3641 wypadkach zginęło 396 osób, a ranne zostały 4464 osoby. W ciągu dnia nadal najniebezpieczniejsze są godziny od 14 do 19, a szczególnie , czyli w okresie szczytu komunikacyjnego związanego z powrotami z pracy. W godzinach tych miało miejsce 5002 wypadków (tj. 21,8% ogólnej liczby). Niezmiennie od kilku lat, najmniej wypadków odnotowuje się w godzinach nocnych pomiędzy północą, a godziną piątą rano. 6

7 Wypadki drogowe i ich skutki w rozbiciu na poszczególne miesiące I półrocza 2008 r. w porównaniu z tym samym okresem roku Miesiące Wypadki Zabici Ranni I - VI 2007 r. I - VI 2008 r. I - VI 2007 r. I - VI 2008 r. I - VI 2007 r. I - VI 2008 r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec R a z e m Rodzaje wypadków Najczęstszym rodzajem wypadku było zderzenie się pojazdów w ruchu. W I półroczu 2008 r. miały miejsce zdarzenia tego typu, tj. 46% wszystkich. Pociągnęły one za sobą najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 920 (37,7% ogółu zabitych) oraz osób rannych (52% wszystkich rannych). Wypadki drogowe według rodzaju zdarzenia i ich skutki. Najechanie na Rodzaj zdarzenia I-VI 2007 r. Wypadki Zabici Ranni I-VI I-VI I-VI I-VI 2008 r r r r. I-VI 2007 r. Zderzenie się pojazdów w ruchu pieszego unieruchomiony pojazd drzewo, słup, inny obiekt drogowy zaporę kolejową dziurę, wybój, garb zwierzę Wywrócenie się pojazdu Wypadek z pasażerem Sprawcy wypadków drogowych Kierujący pojazdami Większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami. W I półroczu 2008 r. byli oni sprawcami wypadków (co daje 77,7% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 1640 osób, a zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 5552 wypadki, - nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 4493 wypadki, - nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego 2427 wypadki. 7

8 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących. Przyczyny wypadku I-VI 2007 r. Wypadki Zabici Ranni I-VI 2008 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wyprzedzanie omijanie Nieprawidłowe wymijanie zachowanie wobec pieszego skręcanie zatrzymywanie / postój pojazdu cofanie Jazda po niewłaściwej stronie drogi Wjazd przy czerwonym świetle Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Jazda bez wymaganego oświetlenia Zmęczenie, zaśnięcie Piesi Kolejną grupą sprawców byli piesi. Spowodowali oni 3009 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 458 osób, a rannych zostało 2627 uczestników ruchu. Najczęstsze przyczyny to: nieostrożne wejście na jezdnię 2075 wypadków tj. ponad 87% wszystkich spowodowanych przez pieszych, następnie przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 387 wypadków oraz wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 265 wypadków. Zaznaczyć należy, że ofiarami śmiertelnymi w tego typu zdarzeniach są w przeważającej większości właśnie piesi. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych. Przyczyny wypadków I-VI 2007 r. Wypadki Zabici Ranni I-VI 2008 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. Stanie na jezdni, leżenie Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Nieostrożne przed jadącym pojazdem wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody Zatrzymanie, cofnięcie się Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

9 1.4.3 Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych Elementem, który w dalszym ciągu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach jest alkohol. Nietrzeźwi uczestniczyli w 2980 wypadkach drogowych, a spowodowali 2320 wypadków, w których śmierć poniosło 257 osób, a rannych zostało 2934 osób. Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 1620 wypadków, w których zginęły 173 osoby, a ranne zostały 2285 osoby. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, nietrzeźwi stanowili 9,1%. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Przyczyny wypadku Wypadki Zabici Ranni I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu wyprzedzanie Nieprawidłowe omijanie wymijanie skręcanie zachowanie wobec pieszego Niezachowanie bezpiecznej odległości Jazda po niewłaściwej stronie drogi W porównaniu z I półroczem 2007 r. stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 2975 osób. Naruszony przepis I - VI 2007 r. I VI 2008 r. Art KW Art KW Art. 178a 1 KK Art. 178a 2 KK O g ó ł e m Wypadki ze skutkiem śmiertelnym W I półroczu 2008 r. na terenie kraju wydarzyło się 2216 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że prawie w co 10 wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W pierwszej połowie 2007 r. zanotowano taką samą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Ze statystyk wynika, że najwięcej osób, bo 71% ginie na miejscu zdarzenia, a pozostałe, to zgony w szpitalu, mające miejsce w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku. Analizując wypadki ze skutkiem śmiertelnym w podziale na obszar niezabudowany i zabudowany stwierdzić można, że liczba wypadków i liczba osób, które poniosły śmierć na miejscu zdarzenia w obszarze niezabudowanym jest znacznie większa od liczby wypadków i ich ofiar w obszarze zabudowanym. Natomiast analizując wypadki, w których poszkodowani zmarli w szpitalu w ciągu 30 dni od daty wypadku, znacznie większa ich liczba miała miejsce w obszarze zabudowanym. 9

10 Wypadki śmiertelne w I półroczu 2008 r. wg województw Województwa Wypadki Zabici na miejscu Zgony w ciągu 30 dni Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie POLSKA Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym w podziale ze względu na obszar Obszar Wypadki Zabici na miejscu Zgony w ciągu 30 dni Niezabudowany Zabudowany W I półroczu 2008 r. najwięcej najtragiczniejszych wypadków miało miejsce w styczniu 400, tj.18,1% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz w czerwcu (17,1%). Miesiące Wypadki % Zabici % Styczeń , ,7 Luty , ,9 Marzec , ,8 Kwiecień , ,1 Maj , ,4 Czerwiec , ,1 Najwięcej tragedii na drogach miało miejsce w dni weekendowe, a szczególnie w piątki: w 363 wypadkach, (16,4% ogółu), zginęło w nich najwięcej osób, bo 396 (16,2%). Nasilenie wypadków ze skutkiem śmiertelnym następuje w godzinach największego natężenia ruchu, tj. w godzinach W godzinach tych miało miejsce 651 wypadków (29,4% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym), w których zginęło 701 osób (28,7% ogółu zabitych). Najczęściej występującym rodzajem wypadku śmiertelnego, było zderzenie się pojazdów w ruchu. W I półroczu 2008 r. wypadków takich było 801, co stanowiło 36,1% ogółu. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 921 osób (37,9% wszystkich zabitych). Wśród zderzeń, najwięcej tragicznych wypadków to zderzenia czołowe 357 wypadków i 433 osoby zabite. Następnym rodzajem wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń było 799 (36%), w ich wyniku zginęło 10

11 809 osób (33,2%). Duży odsetek tragicznych wypadków to najechania na drzewo, słup, znak, inny obiekt drogowy odnotowano 389 takich zdarzeń (17,5% ogółu), zginęło w nich 455 osób (18,7% ogółu zabitych). Rodzaje wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym Rodzaj wypadku Wypadki Zabici Ogółem % Ogółem % Zderzenie się pojazdów w ruchu czołowe , ,8 boczne , ,1 tylne 109 4, ,0 Najechanie na pieszego , ,2 na unieruchomiony pojazd 15 0,7 15 0,6 na drzewo, słup, znak, inny obiekt drogowy , ,7 Wywrócenie się pojazdu 124 5, ,6 Wypadek z pasażerem 26 1,2 33 1,4 Inne rodzaje 61 2,8 67 2,7 Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo 1443 (65%) spowodowali kierujący pojazdami. Najczęstsze przyczyny wypadków to: - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu wypadków, 753 zabite - nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu wypadków, 225 zabitych - nieprawidłowe wyprzedzanie wypadków, 171 zabitych Natomiast piesi byli sprawcami 457 wypadków (20,6%) z następujących przyczyn: - nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem wypadków 260 zabitych - stanie, leżenie na jezdni - 74 wypadki, 74 zabite - przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 50 wypadków, 50 zabitych - chodzenie nieprawidłową strona drogi - 40 wypadków, 40 zabitych - wejście na jezdnię podczas czerwonego światła - 29 wypadków, 30 zabitych Opracowano na podstawie informacji Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 11

12 2. Szczegółowe działania podejmowane na rzecz poprawy brd w Polsce w I połowie 2008 r. (sprawozdania członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz instytucji pozarządowych) 2.1. Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 W I połowie 2008 r. trwały prace nad przygotowaniem Programu Realizacyjnego na lata Opracowany na podstawie Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 Program Realizacyjny BRD na lata jest nadal w trakcie realizacji. Niżej opisane działania są składowymi wdrażania tego programu Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w latach przewidziana jest realizacja 380 zadań poprawy bezpieczeństwa infrastruktury na drogach samorządowych. Całkowitą wartość zadań szacuje się na ponad 410 mln zł. Ministerstwo Infrastruktury udostępniło samorządom prawie 191 mln zł. na częściowe refundacje kosztów zadań. Do 30 czerwca 2008 r. we wszystkich województwach przebudowano 287 miejsc niebezpiecznych, czyli postęp rzeczowy Programu wynosi ok. 75%. Nakłady inwestycyjne wyniosły prawie 279 mln zł. W drodze refundacji kosztów, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w sumie prawie 109 mln zł, co oznacza, że pod względem finansowym Program jest zaawansowany w 57%. Fot. Przykładowe efekty działań w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach skrzyżowanie ulic Ceglarskiej i Ogrodowskiego w Krotoszynie. W każdym kolejnym roku realizacji Programu zwiększała się liczba i wartość zadań oraz strumień refundacji przekazywanych samorządom. Poniższa tabela zawiera zestawienie liczby zadań i przepływów finansowych w poszczególnych latach. Tabela 1. Przebieg Programu w okresie 2005 r r. Rok Zrealizowane zadania Wartość zrealizowanych zadań (zł) Przekazane refundacje (zł) I-VI RAZEM

13 Najwięcej zadań jest przewidzianych do realizacji w województwach: Wielkopolskim (51), Podkarpackim (38) i Dolnośląskim (35). Realizacja zadań rozkłada się w miarę proporcjonalnie. Do końca czerwca 2006 r. największą liczbę zadań zakończono w województwach: Wielkopolskim (44), Podkarpackim (33) i Dolnośląskim (23). Największy zakres wartościowy zrealizowano w województwach: Wielkopolskim (46,72 mln zł), Opolskim (30,77 mln zł) i Podkarpackim (22,1 mln zł). Poniższa tabela zawiera zestawienie zadań według województw. Tabela 2. Program w podziale na projekty w województwach Województwo Zadania ogółem Zadania zakończone 13 Wartość zakończonych zadań (zł) Środki przekazane samorządom (zł) Dolnośląskie , ,23 Kujawsko Pomorskie , ,50 Podlaskie , ,28 Łódzkie , ,00 Lubelskie , ,89 Małopolskie , ,75 Mazowieckie , ,70 Opolskie , ,94 Podkarpackie , ,70 Pomorskie , ,55 Śląskie , ,60 Świętokrzyskie , ,93 Lubuskie , ,99 Warmińsko Mazurskie , ,00 Wielkopolskie , ,53 Zachodniopomorskie , ,40 RAZEM , ,99 Zgodnie z Krajowym Programem BRD GAMBIT 2005 z powodu wypadków drogowych każdego roku polskie społeczeństwo ponosi koszty szacowane na 30 mld zł. Inwestowanie w zmniejszenie liczby wypadków, rannych, zabitych oraz liczby kolizji, oprócz zapobiegania ludzkim tragediom, przekłada się na korzyści ekonomiczne. Są one wyrażoną w pieniądzu wartością rannych i zabitych oraz wypadków i kolizji (strat materialnych), których udało się uniknąć poprzez realizację inwestycji. W ten sposób dzięki przebudowie pierwszej serii miejsc niebezpiecznych zostały osiągnięte korzyści na poziomie prawie 39 mln zł. przy nakładach inwestycyjnych netto w wysokości 7 mln zł. Zatem po roku stosunek korzyści do kosztów wyniósł 5,53 - tyle razy korzyści przewyższyły poniesione nakłady. W czerwcu 2006 r. został opublikowany raport z pierwszej edycji Programu i znajduje się on na stronie Oprócz tego Program przynosi szereg innych pozytywnych zjawisk w regionach, takich jak: - aktywizacja władz samorządowych, mobilizacja funduszy i skanalizowanie wysiłków na konkretne działania redukujące zagrożenia mieszkańców w ruchu drogowym; - poprawa wizerunku władz poprzez dbałość o bezpieczeństwo społeczności lokalnej;

14 - wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy organami administracji państwowej i samorządami różnych szczebli; - wzrost świadomości, promowanie dobrych praktyk oraz właściwego podejścia do brd pośród władz lokalnych, administracji drogowej i wykonawców; - powstanie dodatkowej szansy rynkowej dla niewielkich przedsiębiorstw w regionie, gdyż duże firmy nie są zainteresowane kontraktami o niewielkiej wartości; - stworzenie uznania dla działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w społecznościach lokalnych, unaocznienie mieszkańcom, że zastosowane rozwiązania służą ratowaniu zdrowia i życia ich samych oraz ich rodzin. Doświadczenia i odczucia z realizacji Programu, zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, jak i pośród jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów, są bardzo pozytywne. Realizacja zadań jest nagłaśniana w mediach o zasięgu lokalnym i regionalnym. Program cieszy się dużym powodzeniem wśród władz samorządowych i spotyka się z przychylnym odbiorem społeczności lokalnych Prowadzenie współpracy z partnerami społecznymi w zakresie promowania bezpieczeństwa ruchu drogowego - Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wsparła finansowo i brała udział w merytorycznym przygotowaniu akcji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji Rowerem bezpiecznie do celu. Działania realizowane wspólnie przez MSWiA, Ministerstwo Infrastruktury i KRBRD skierowane są na podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz wykształcenie wśród tej grupy użytkowników ruchu drogowego prawidłowych i odpowiedzialnych zachowań na drodze. Założeniem kampanii była promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży oraz nauka prawidłowych i odpowiedzialnych zachowań na drodze. W czasie trwania kampanii (1 VI - 31 VIII) zaplanowane były liczne spotkania przedstawicieli Policji z dziećmi i młodzieżą. W czasie tych spotkań Policja przeprowadzała egzaminy na kartę rowerową, a także zapoznawała dzieci i młodzież z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach kampanii Policja zaplanowała też nasilone kontrole w zakresie posiadania karty rowerowej. 1 czerwca na Polu Mokotowskim odbył się piknik Warszawa Dzieciom z udziałem przedstawicieli MSWiA, MI oraz Policji, w czasie którego przedstawiono główne założenia akcji. W działaniach informacyjno - edukacyjnych wykorzystywane były materiały, które zostały sfinansowane i przygotowane pod patronatem merytorycznym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (5,5 tys. plakatów edukacyjnych, 20 tys. prezentacji multimedialnej oraz 248 kompletów obowiązkowego oświetlenia na rowery). - Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Ministra Edukacji Narodowej z inicjatywą, aby każde dziecko kończące szkołę podstawową posiadało kartę rowerową. Powinno to spowodować wzrost zainteresowania w szkołach zajęciami z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika, a tym samym przyczynić się do wzrostu świadomości co do bezpiecznych zachowań najmłodszych uczestników ruchu drogowego. - Współpraca z Fundacją McDonald s przy drugiej edycji programu Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy oraz z patronem medialnym akcji - dziennikiem Super Express nad cyklem publikacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych i rowerzystów. Ogólnopolski program edukacyjny Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy skierowany jest do uczniów IV-VI klas szkół podstawowych i ma na celu upowszechnienie wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do szkół, które chcą brać udział w programie wysyłane są materiały edukacyjne dla nauczycieli potrzebne do przeprowadzenia zajęć z wychowania 14

15 komunikacyjnego. Program Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy kończy się egzaminem na kartę rowerową dla uczniów. Każdy uczeń, który zaliczy sprawdzian otrzyma kartę rowerową oraz pakiet bezpieczeństwa rowerzysty kamizelkę i opaski odblaskowe. Dodatkowo przewidziano konkurs dla uczestniczących szkół, przedstawiciele KRBRD zasiadają w jury tego konkursu. - Współpraca z firmą Renault przy programie Bezpieczeństwo dla wszystkich programie edukacyjnym dla szkół podstawowych. Program obejmuje konkurs plastyczny dla dzieci oraz wykorzystuje platformę e-lerningową dla promowania bezpiecznych zachowań na drodze. KRBRD bierze udział w ocenie prac konkursowych oraz jest patronem merytorycznym programu. - KRBRD wraz z firmą Adah Advertising współorganizowała konkurs plastyczny Bezpieczne dzieci na drodze. Konkurs jest skierowany do uczniów i studentów szkól plastycznych, których zadaniem było zaprojektowanie plakatu poruszającego tematykę bezpieczeństwa drogowego. Plakaty promujące bezpieczne zachowania brd zostały wystawione w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodych artystów, w konkursie udział wzięło 114 autorów, nadsyłając ponad 180 plakatów. KRBRD i inni partnerzy akcji wybrali dwie prace, które zostały wykorzystane w ogólnopolskiej outdoorowej kampanii społecznej pod hasłem Bezpieczne Dzieci na Drodze. - KRBRD objęła patronatem i wspiera merytorycznie akcję edukacyjną Podróże na medal. Akcja ta jest skierowana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego (w wieku od 3-7 lat) i ma na celu zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problem bezpiecznego podróżowania dzieci. W ramach akcji popularyzującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego zostanie wydana seria książeczek zatytułowanych Kocie podróże małe i duże. Nakład każdej publikacji to 15 tysięcy egzemplarzy. Pierwsza część zatytułowana Dla tych wszystkich, co nie wiedzą, po co w fotelikach siedzą poświęcona jest problemowi zapinania pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznej podróży dzieci w fotelikach. Kolejne części, Dla tych, którzy podróżują i się często zatrzymują oraz Od dzisiaj koniec z pośpiechem podróżujemy z uśmiechem ukażą się do października br, i poświecone będą przestrzeganiu dozwolonej prędkości oraz kulturalnej i odpowiedzialnej jeździe. - KRBRD objęła patronat merytoryczny nad akcją Taksówka z fotelikiem. Aktualnie Program Taksówka z fotelikiem jest realizowany w Warszawie i Krakowie. Docelowo akcja ma objąć największe miasta w całym kraju. W ramach programu Taksówka z fotelikiem firma Liberty Direct organizator akcji zakupiła 144 foteliki do przewożenia dzieci w wieku od 0,5 roku do 12 lat. Foteliki zostały przekazane korporacjom taksówkowym MPT Radio Taxi 9191 w Warszawie oraz Radio Taxi 919 Kraków. Przed rozpoczęciem programu, producent fotelików, które zostały dostarczone korporacjom taksówkowym, przeprowadził szkolenie dla kierowców z zakresu bezpieczeństwa przewożenia dzieci w samochodach, a także montażu fotelików. Celem akcji jest propagowanie bezpiecznego podróżowania dzieci w środkach komunikacji miejskiej oraz edukacja opiekunów na temat bezpiecznego przewożenia dzieci również podczas krótkich przejazdów, w tym taksówkami. - KRBRD brała udział w przygotowaniu merytorycznym materiałów wykorzystywanych w czasie akcji Saga z Misiami organizowanymi przez firmę Saga. Akcja miała na celu popularyzowanie materiałów odblaskowych przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego. 15

16 - Współpraca z PKP i partnerami społecznymi przy kampanii Bezpieczny przejazd kolejowy zależy także od Ciebie. - Stała współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania tematyki brd, m.in. projekt edukacyjny Bądź Bezpieczny na Drodze emitowany w Radiu WAWA, program edukacyjno informacyjnego dla kierowców Między nami kierowcami, program edukacyjny INFO-TRAFFIC oraz SYGNALIZATOR. - Współpraca z Fundacją MIVA Polska w ramach II Niedzieli Modlitw za Kierowców pod hasłem Młodzi ludzie giną nam na drogach; - Współpraca z Fundacją Krzyś, z którą wyprodukowano film Eksperyment w ramach akcji KRZYŚ trzeźwy i życzliwy kierowca. - Współpraca przy kolejnej edycji Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu Nie Czekaj na Awarię dla bezpieczeństwa zrób przegląd; KRBRD udzieliła wsparcia merytorycznego dla akcji. Głównym celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu, a bezpieczeństwem. Regularne przeglądy samochodów oraz wymiana zużytych lub niesprawnych części motoryzacyjnych wpisują się w kulturę eksploatacji pojazdów, a tymczasem tylko 25% polskich kierowców odwiedza warsztat samochodowy w celu kontroli stanu technicznego pojazdu, a 65% z nich korzysta z usług mechanika dopiero wtedy, kiedy samochód jest już zepsuty. - Współpraca z esynergia przy realizacji szkolenia e-larningowego z tematyki brd dla kierowców. - Współpraca ze Stowarzyszeniem Polska Unia Samorządowa w zakresie wsparcia organizacji sześciu konferencji szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Współpraca z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. poprzez wsparcie wspólnego przedsięwzięcia, dotyczącego realizacji ogólnopolskiej kampanii promującej zasady ekojazdy (Ecodriven); - Wsparcie działań Fundacji Akademii Transportu dotyczące organizacji Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczny transport drogowy, której głównym celem było przypomnienie i wymuszenie działań dotyczących zabezpieczeń mocowania towarów w transporcie rzeczy oraz zachowania środków bezpieczeństwa w przewozie osób. Rośnie liczba i aktywność instytucji pozarządowych działających w różnych obszarach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymienione powyżej instytucje prowadziły działania promocyjne, współpracowały z Sekretariatem KRBRD oraz WRBRD w organizacji szeregu imprez, a także w znaczącym stopniu finansowały projekty mające na celu poprawę brd ponosząc wysokie koszty Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych - Współpraca w ramach przygotowywania programu pt. Z dwójką bezpieczniej dla TVP2 (10 odcinków) program emitowany na antenie TVP2 propaguje zasady odpowiedzialnej i rozważnej jazdy. - Współpraca z WORD w Łomży i Suwałkach w zakresie tworzenia Gminnych Centrów BRD. - Współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie wsparcia finansowego organizacji cyklu konferencji metodycznych pod nazwą Społeczna misja nauczycieli jazdy. Celem konferencji jest podniesienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych instruktorów jazdy, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Wsparcie realizacji konkursu Bezpieczne dziecko na drodze. 16

17 - Współpraca z Automobilklubem radomskim w zakresie modernizacji obiektu KARTODROM - RADOM dla potrzeb prowadzenia w 2008 r. działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży szkolnej. - Współpraca merytoryczna ze specjalistycznym miesięcznikiem Bezpieczne Drogi adresowanym do środowiska inżynierów ruchu. - Wsparcie w produkcji spotu w ramach kampanii społecznej Prowadzę jestem trzeźwy, organizowanej przez Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej. - Współpraca z Polskim Związkiem Motorowym, Zarząd Okręgowy w Opolu w ramach organizacji Finału Krajowego XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych i gimnazjalnych. - Współpraca z Polskim Związkiem Motorowym, Zarząd Okręgowy w Lublinie w ramach organizacji XII Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego Włącz myślenie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest współorganizatorem skutecznych kampanii społecznych promujących bezpieczne zachowania na drodze. Kampanie są realizowane pod wspólnym hasłem Włącz myślenie. W kwietniu 2008 r. w Lublinie została przeprowadzona kampania Piłeś? Nie jedź! skierowana przeciwko pijanym kierowcom. Lublin to pierwsze miasto w Polsce, gdzie przygotowano zintegrowane działania pilotażowe skierowane na walkę z pijanymi kierowcami, które odzwierciedlają zaangażowanie twórców kampanii i współpracę wielu partnerów w celu trwałych zmian zachowań i poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich. Wyniki programu pilotażowego będą częścią projektu Komisji Europejskiej - CAST oceniającego najskuteczniejsze kampanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania dowodzące skuteczności kampanii Piłeś? Nie jedź! oraz programu edukacyjnego Prowadzący niepijący są podstawą do prowadzenia podobnych działań w całej Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadziła szczegółowe badania postaw i zachowań młodych uczestników ruchu w Lublinie na początku roku w celu wypracowania jak najwłaściwszej strategii kampanii. Celem społecznej kampanii Piłeś? Nie jedź! było ograniczenie liczby wypadków dyskotekowych spowodowanych przez młodzież prowadzącą pojazdy pod wpływem alkoholu, poprzez podniesienie świadomości na temat konsekwencji wypadków. Kreacja kampanii pokazująca nieodwracalne i tragiczne skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu trafiła znakomicie do grupy docelowej i jak wynika z badań uświadomiła osobom młodym, że są odpowiedzialni za życie własne i innych. Po zapoznaniu się z przekazem kampanii Piłeś? Nie jedź! 48% osób badanych zadeklarowało zmianę swojego stosunku do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Co ważniejsze, aż 80% deklaruje, że nie pozwoli swoim znajomym lub bliskim prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu. Prawie połowa badanych deklaruje również, że kampania uświadomiła, jak ogromne mogą być konsekwencje prowadzenia pojazdów po pijanemu. Kampania miała na celu uzmysłowienie społeczeństwu, że poprawa bezpieczeństwa ściśle zależy od przestrzegania przez kierujących zasady nie prowadzenia pojazdu nawet po wypiciu najmniejszej dawki alkoholu. 17

18 Wdrażanie oraz koordynacja wdrażania programów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Badania prędkości i stosowania pasów bezpieczeństwa W ramach prowadzonego od listopada 2005 r. projektu Ogólnokrajowe studium pomiaru prędkości pojazdów i wykorzystania pasów bezpieczeństwa, w 2008 r. przeprowadzono dwie sesje pomiarowe. Z przeprowadzonych w kwietniu pomiarów wynika, że kierowcy stosują pasy bezpieczeństwa na poziomie 78,3%, pasażerowie na przednich siedzeniach na poziomie 81,9%, natomiast pasażerowie na tylnych siedzeniach na poziomie 51,2%. Dotychczasowe działania ukierunkowane na zmniejszenie prędkości jazdy nie przynoszą widocznych efektów w skali kraju. Na drogach poza obszarem zabudowanym dopuszczalną prędkość przekraczało średnio 66,5% kierowców a na ulicach miast z nadmierną prędkością poruszało się średnio 79,4% pojazdów. Sesja pomiarowa przeprowadzona w kwietniu 2008 r. była ostatnią sesją wykonaną w ramach realizacji tego projektu Opracowywanie, uzgadnianie, koordynowanie, monitorowanie i kontrola umów na realizację działań finansowanych ze środków będących w dyspozycji Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKRBRD) - Kontynuowanie współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) w zakresie: opracowania danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce; opracowania europejskiej bazy danych o wypadkach drogowych CARE; opracowania zasad współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, a ITS w zakresie reprezentowania Polski w międzynarodowych bazach danych IRTAD; przeprowadzenia monitoringu zagrożeń na drogach w 25 krajach UE w ramach inicjatywy europejskiej pod nazwą SafetyNet. - Opracowanie przewodnika pt. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych. Przewodnik opracowany został z przeznaczeniem dla uczestników szkoleń (jednostki samorządowe, zarządy dróg i jednostki zarządzające ruchem drogowym), których rozpoczęcie nastąpi po realizacji pilotażowego projektu Dutch Town w Puławach. Za pomocą tego przewodnika zarządcy dróg będą mogli opracowywać skuteczne projekty uspokojenia ruchu na wybranych obszarach, pozyskiwać środki na ich realizację i badać skuteczność zastosowanych rozwiązań. 18

19 Ponadto przewodnik wskaże zasady prowadzenia konsultacji społecznych propagujących ideę uspokojenia ruchu i odpowiednich zachowań w obszarach objętych uspokojeniem ruchu Opracowywanie i publikowanie danych dotyczących stanu brd w Polsce oraz działań podejmowanych w tym zakresie - Opracowanie i publikacja Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań podejmowanych w tym zakresie w 2007 r.; - Prowadzenie strony internetowej Prowadzenie współpracy międzynarodowej Bardzo istotny jest udział w projektach współpracy międzynarodowej, głównie prowadzenie projektów brd we współpracy z instytutami naukowymi oraz organizacjami: - udział w pracach Grupy Wysokiego Szczebla ds. BRD Komisji Europejskiej (High Level Group on Road Safety) - realizacja pilotażowego projektu Holenderskie Miasteczko w Puławach (modelowa przebudowa układu komunikacyjnego z zastosowaniem środków uspokojenia ruchu celem stworzenia rozwiązania referencyjnego dla reszty kraju) w ramach Memorandum of Understanding z Ministerstwem Transportu Holandii. - projekt Komisji Europejskiej CAST * współpraca przy badaniach dowodzących skuteczności pilotażowej kampanii Piłeś? Nie jedź! przeprowadzonej w kwietniu w Lublinie oraz programu edukacyjnego Prowadzący niepijący Organizacja posiedzeń plenarnych KRBRD W pierwszej połowie 2008 r. Sekretariat KRBRD zorganizował 1 posiedzenie plenarne KRBRD, którego tematyka obejmowała m.in.: - przedstawienie sprawozdania pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 r.; - informację Komendy Głównej Policji o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2007 r.; - przedstawienie planu pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na 2008 r.; - przedstawienie programu Bezpieczna ósemka; - przedstawienie Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach i Programu Uspokojenia Ruchu; - przedstawienie projektu Programu Realizacyjnego BRD na lata ; - sprawy organizacyjne oraz zmiany w regulaminie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Departament Transportu Drogowego Wydanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805) W związku z wprowadzeniem do prawa polskiego, ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701), postanowień dyrektywy 2003/59 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wstępnej kwalifikacji * CAST porównanie środków informacyjnych i badanie socjo-kulturowych determinantów tematyki i strategii pan-europejskiej kampanii na rzecz brd. W projektach aktywnie uczestniczy Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, a ze strony Ministerstwa Infrastruktury Sekretariat KRBRD. Stronę zagraniczną reprezentują przedstawiciele ośrodków badawczo-rozwojowych ze Szwecji (Instytut VTI), Holandii (Policja i Instytut SWOV), Finlandii (Centrum Badań Technicznych VTT), Izraela (4Sight, Ergonomics &Safety), Belgii (IBSR i ETSC), Szwajcarii (Swiss Council for Accident Prevention), Grecji ( Hellas Center for Research and Technology Institute of Transport), Niemiec (BAST), Czech (CDV), Danii (DTRI), Francji (INRETS), Austrii (KfV), Norwegii (TOI), Wielkiej Brytanii (TRL) oraz Hiszpanii (Politechnika z Madrytu). 19

20 i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób w I półroczu 2008 r. przeprowadzono legislację i wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E po dniu 10 września 2008 r., i zamierzają wykonywać przewozy drogowe osób będą miały obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej. Szkolenie to będzie obejmowało 280 godzin zajęć w tym 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym i 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy w/w kategorii wcześniej i wykonują lub zamierzają wykonywać przewozy drogowe osób, będą podlegali wyłącznie szkoleniu okresowemu, które będzie obejmowało 35 godzin zajęć teoretycznych. Pierwsze szkolenia okresowe będą musieli odbyć kierowcy wykonujący transport drogowy osób, którzy uzyskali prawo jazdy w/w kategorii przed 31 grudnia 1980 r. Obowiązek uzyskania kwalifikacji wstępnej będzie dotyczył także kierowców zamierzających wykonywać przewozy drogowe rzeczy, którzy uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E po 10 września 2009 r. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy w/w kategorii wcześniej i wykonują lub zamierzają wykonywać przewozy drogowe rzeczy, będą podlegali wyłącznie szkoleniu okresowemu. Pierwsze szkolenia okresowe będą musieli odbyć kierowcy wykonujący przewozy drogowe rzeczy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E przed 31 grudnia 1980 r. Dodatkowe szkolenia dla kierowców zawodowych, a w szczególności jazdy w warunkach specjalnych, przyczyni się do poprawy umiejętności kierowców prowadzących pojazdy w transporcie drogowym, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Wydanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2008 r. Nr 77 poz. 458) Dotychczas działalność ośrodków doskonalenia techniki jazdy, oraz instruktorów techniki jazdy nie podlegała regulacjom prawnym Jednakże w związku z wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń z jazdy w warunkach specjalnych w trakcie uzyskiwania kwalifikacji wstępnej przez kierowców zawodowych uznano za niezbędne, ze względu na jakość prowadzonego szkolenia, wprowadzenie jednolitych wymagań dla przedsiębiorców prowadzących takie ośrodki oraz dla instruktorów prowadzących takie szkolenia. Wprowadzenie szczególnych wymagań dotyczących infrastruktury ośrodków doskonalenia techniki jazdy, wymagań w stosunku do wiedzy i umiejętności instruktorów techniki jazdy prowadzących szkolenie w tych ośrodkach pozwoli zagwarantować, że szkolenia prowadzone w ramach doskonalenia techniki jazdy przyniosą odpowiedni skutek w postaci poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeszkolonych kierowców Przygotowanie projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu do uzgodnień międzyresortowych Projekt nowej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu został przygotowany dla stworzenia transparentnego prawa, w zakresie wymagań związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu. Wyłączając te wymagania z dotychczasowej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, powstanie nowy akt prawny w randze ustawy. Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań służących nie tylko: - uproszczeniu i usprawnieniu procedur związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, - zapewnieniu przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodzących z kradzieży, - poprawie efektywności działania administracji rządowej, - prawidłowemu wdrożeniu prawodawstwa europejskiego, ale również poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 20

21 Ustawa kompleksowo będzie regulowała zasady dopuszczenia pojazdu do ruchu, w tym rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji, wyrejestrowania pojazdu oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Określono zasady dopuszczenia pojazdu do ruchu, uwzględniając spełnienie przez pojazd warunków technicznych, jego rejestrację i wyposażenie w tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, a także wydanie ważnego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu. Za ważną przyjęto rejestrację pojazdu dokonaną w RP, państwie członkowskim i państwie będącym stroną Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. oraz w państwie będącym stroną Konwencji podpisanej dnia 19 września 1949 r. w Genewie. Dopuszczenie zespołu pojazdu do ruchu zostało uwarunkowane koniecznością uzyskania odpowiedniej adnotacji w dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu. Projekt ustawy wprowadza obowiązek rejestracji pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru i przyczepy, z wyszczególnionymi wyjątkami, a dla właściciela pojazdu obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nowego lub zarejestrowanego) albo od dnia, w którym została dokonana ostateczna odprawa celna przywozowa pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa trzeciego lub od dnia, w którym sprowadził pojazd z terytorium państwa członkowskiego. Taki obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium RP wprowadza się również dla posiadacza pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Tak sformułowane obowiązki czynią je jednoznacznie określonymi, w stosunku do dotychczas obowiązujących wymagań Prawa o ruchu drogowym; wpłyną porządkująco na proces rejestracji pojazdów w naszym kraju, przeciwdziałać będą działaniom przestępczym oraz będą miały wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, bowiem rejestracja pojazdu wiąże się ze sprawdzeniem jego identyfikacji oraz stanu technicznego (homologacja lub badanie techniczne). Ważnym zamierzonym rozwiązaniem prawnym jest warunkowanie rejestracji pojazdu od: - potwierdzenia, że pojazd odpowiada warunkom technicznym, - udokumentowania prawa własności pojazdu lub do jego dysponowania, oraz - udokumentowania jego poprzedniej rejestracji, jeżeli był zarejestrowany. Na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenie dopuszczenia do ruchu pojazdów nielegalnego pochodzenia wpływ będą miały również zaprojektowane regulacje o współpracy polskich organów rejestrujących z organami rejestrującymi państw członkowskich Unii Europejskiej, polegającej na: - wymianie informacji o pojazdach zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich, - sprawdzaniu statusu prawnego pojazdu przed jego rejestracją. W projekcie ustawy znajdują się również rozwiązania w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Odpowiednio wysoki poziom rzeczoznawstwa samochodowego ma niewątpliwy wpływ na dopuszczenie pojazdów do ruchu, spełniających określone wymagania i w konsekwencji na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczenie tu posiada ważność uzyskanego przez rzeczoznawcę certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji. Istotnym dla właściwego działania rzeczoznawców samochodowych jest też określenie podstawy prawnej dla decyzji o skreśleniu rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców samochodowych, jeżeli między innymi wydał opinię niezgodnie z przepisami lub poświadczył nieprawdę Wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach W przedmiotowym rozporządzeniu zmieniono brzmienie następujących przepisów: pkt Sygnały o sekwencji podstawowej, w którym ograniczono możliwość stosowania na jednym wlocie sygnałów ogólnych pochodzących z różnych grup sygnałowych. Rozwiązanie takie wynika z konieczności zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. 21

22 Wprowadzone zmiany spowodowały doprecyzowanie dotychczas obowiązujących zasad w tym zakresie. pkt Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, z którego usunięto zapis, ograniczający stosowanie sygnalizatora S-2 do sytuacji, gdy nie następuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. W dotychczasowym brzmieniu tego przepisu nie było możliwe stosowanie sygnalizatora na wielu skrzyżowaniach ze względu na występowanie kolizji strumieni ruchu pieszego i kołowego, co prowadziło do znaczącego ograniczenia przepustowości i powstawania licznych zatorów komunikacyjnych w godzinach szczytu. Nowe brzmienie tego przepisu pozwala na szersze zastosowanie sygnalizatora S-2 na skrzyżowaniach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy nie istnieją realne możliwości przebudowy skrzyżowania dla wykonania zmiany organizacji ruchu i zwiększenia efektywności ruchu na tym skrzyżowaniu. Z uwagi na brak badań w kierunku negatywnego wpływu stosowania sygnalizatora typu S-2 na bezpieczeństwo pieszych i analogie z innymi strumieniami kolizyjnymi (sygnał S-1 zielony dla pojazdów i sygnał S-5 zielony dla pieszych na wlocie poprzecznym) zasadnym było odstąpienie od tego sztywnego zapisu. Istniejący wymóg zatrzymania pojazdu przed sygnalizatorem S-2 i kontynuacji dalszej jazdy z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu innym użytkownikom jest obligatoryjny i wystarczający. pkt Stosowanie sygnału ogólnego i sygnału kierunkowego. Dotychczas obowiązujący przepis w brzmieniu: Nie dopuszcza się, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego stosowania sygnału ogólnego dla skręcających w lewo, jeżeli dla pojazdów skręcających przeznaczone są dwa pasy ruchu oraz jeżeli strumień pojazdów skręcających byłby strumieniem kolizyjnym z dwoma pasami dla pojazdów jadących na wprost z wlotu przeciwległego uniemożliwia w konkretnych przypadkach stosowanie sygnału ogólnego S-1. Zamysłem projektodawcy było zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu z zachowaniem widoczności równoległych potoków ruchu. W przypadku wystąpienia jedynie ruchu, np. pojazdów osobowych i dostawczych (ograniczenie tonażu w obszarach miejskich), warunki widoczności mogą być spełnione, a przepis wpływa na konkretną konstrukcję programów sygnalizacji świetlnej i przepustowość skrzyżowania. Uproszczenie przepisu umożliwia zatem indywidualne podejście do wskazanego problemu projektantom organizacji ruchu oraz służbom zarządzającym ruchem na drogach. pkt Stosowanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką. Wprowadzona nowelizacja omawianego przepisu polega na doprecyzowaniu jego treści poprzez dodanie, którego typu sygnalizatora przepis ten dotyczy - sygnalizatora S-2. Ponadto, uwypuklono wymóg zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym czasie sygnał zielony. Przepis o takiej treści jest spójny z proponowanymi zmianami dotyczącym zasad stosowania sygnału S-2. pkt Tworzenie podstawowych faz ruchu. W przepisach tego punktu lit. a zastąpiono dotychczasową normę stanowiącą jako niedopuszczalne jednoczesne zezwolenie na ruch strumienia pojazdów sterowanego sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką (sygnalizatorem S-2) i innego dowolnego strumienia. W nowym brzmieniu przepisów tego punktu możliwe jest zastosowanie na skrzyżowaniu sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką (sygnalizatora S-2) zgodnie ze znowelizowanymi ww. przepisami pkt i pkt Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych W przedmiotowym projekcie dokonuje się wdrożenia dyrektywy Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z , str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 217, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 22

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r. Druk nr 612

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r. Druk nr 612 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r. Druk nr 612 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2007 R.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2007 R. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2007 R. Materiał przyjęty przez Kierownictwo Resortu w dniu 24 października 2007 r. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki uczestników ruchu drogowego.. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w woj. śląskim w latach 2007-2011r. - 5602-5616 -10,1% + 14-11,2% + 0,3% Ofiary wypadków drogowych zaistniałych

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2007 R.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2007 R. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2007 R. Materiał przyjęty przez Kierownictwo Resortu w dniu 24 października 2007 r. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2006 R.

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2006 R. STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2006 R. SPRAWOZDANIE Dokument zaakceptowany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 3 kwietnia 2007 r. Warszawa, marzec 2007

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 26 kwietnia 2012 1 Fakty a mity Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym KODEKS DROGOWY Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...13 Dział II. Ruch drogowy...22 Rozdział 1. Zasady ogólne...22 Rozdział 2. Ruch pieszych...30

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania. III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania. III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki wg.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym

Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym Mgr inż. Wojciech Kustra Politechnika Gdańska castrol@pg.gda.pl Adam Kołodziejski Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział Ruchu

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo